ÚOHS zahájil již devět řízení v oblasti významné tržní síly a v současné době prošetřuje čtyři obchodní řetězce

26. 6. 2015
V současné době se v některých médiích objevily nepravdivé informace o problematice řešení správních řízení Úřadu v oblasti kontroly významné tržní síly. Není pravdou, že na Úřadě není nic řešeno a nebyl v oblasti kontroly významné tržní síly žádný správní případ ukončen.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže od počátku účinnosti zákona o významné tržní síle v roce 2010 zahájil celkem devět správních řízení a vydal čtyři prvostupňová rozhodnutí, z nichž dvě jsou pravomocná, proti dalším dvěma byl podán rozklad a probíhá tedy druhostupňové řízení.

V prvním ze dvou pravomocných rozhodnutí společnost Ahold navrhla závazky, jimiž odstranila potenciálně nelegální stav, ve druhém pak řetězec Kaufland dostal pokutu ve výši 22 milionů korun (rozhodnutí jsou zveřejněna na webu Úřadu: S160/2010 - https://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/sbirky-rozhodnuti/detail-10941.html a R146/2013 - https://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/sbirky-rozhodnuti/detail-10943.html). Rozhodnutí jsou pravomocná. Proti rozhodnutí II. stupně byla podána žaloba, kterou soud doposud nerozhodl.

V letošním roce bylo zahájeno jedno nové správní řízení. Úřad sloučil správní řízení zahájená proti stejnému účastníku ve stejné věci a v současné době tedy řeší v prvním stupni tři správní řízení s podezřením na provinění se proti zákonu o významné tržní síle. Další dvě správní řízení budou brzy otevřena.

Kromě výše uvedeného Úřad prováděl také rozsáhlé sektorové šetření, aby se podrobně seznámil se stavem a podmínkami panujícími na maloobchodním trhu s potravinami.

V současné době je v Poslanecké sněmovně PČR projednávána novela zákona o významné tržní síle, která by měla výrazně napomoci ke snazší aplikaci tohoto právního předpisu a tedy ještě větší akceschopnosti Úřadu v této oblasti.

 

Odbor mezinárodní a vnějších vztahů ÚOHS
15/023/HS012

9. května 2024 / Úřad rozkryl a potrestal další kartelovou dohodu mezi stavebními firmami Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil stavebním společnostem B.H.S. BOHEMIA, a.s., SEŽEV facility s.r.o., COMMODUM, spol. s r.o. a Hroší stavby Morava a.s. pokuty v celkové výši...

2. května 2024 / Předsedu ÚOHS Petra Mlsnu přijal prezident republiky Prezident České republiky Petr Pavel dnes odpoledne přijal na krátké pracovní jednání předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Mlsnu

2. května 2024 / Fond Genesis může převzít skupinu Schulte Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů SC Czech AGT, a.s., a Schulte Group a.s. Spojení nebude mít za následek podstatné narušení...

26. dubna 2024 / Frutu Podivín kupuje společnost CE FMCG, ÚOHS fúzi povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů, v jehož důsledku společnost CE FMCG, a. s., má získat možnost výlučně kontrolovat společnost...

25. dubna 2024 / ČEZ může převzít distribuci tepla v Chomutově, musí však do budoucna umožnit připojení dalších dodavatelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil pod podmínkou splnění závazků spojení ČEZ Teplárenská, a.s., a ACTHERM Distribuce s.r.o. (dále jen ČEZ Teplárenská a ACTD). Rozhodnutí...

23. dubna 2024 / EP ENERGY TRADING porušil zákon, když uskutečnil spojení s Gazela Energy bez povolení Úřadu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil společnosti EP ENERGY TRADING, a.s., pokutu ve výši 18 840 000 korun za uskutečňování spojení soutěžitelů před podáním návrhu na zahájení...

22. dubna 2024 / Fúze v oblasti prodeje, servisu a pronájmu osobních automobilů povolena Úřadem Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů, v jehož důsledku má společnost AutoWallis Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság získat...

19. dubna 2024 / SC Czech může posílit v oblasti kovodělného průmyslu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů, v jehož důsledku má společnost SC Czech AHP, a. s., získat možnost výlučně kontrolovat...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
Přístup k dopravní infrastruktuře
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz