Tiskové zprávy

1. března 2024 / Česko a další členské státy žádají zaměření na dlouhodobou konkurenceschopnost Česká republika se připojila k inciativě několika členských států Evropské unie, která vyzývá Evropskou komisi, aby se v rámci politiky veřejné podpory soustředila na zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti Evropské unie

29. února 2024 / Fúze v oblasti finishingu povolena Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů, v jehož důsledku společnosti První novinová společnost a.s. (PNS) a EMMA ALPHA HOLDING LTD (EMMA) mají získat možnost společně kontrolovat společnost MailFinish a.s. (MailFinish). Ke spojení...

29. února 2024 / ÚOHS povolil fúzi v oblasti velkoobchodu s masem, rybami a pohostinství Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů, v jehož důsledku má společnost KROTE CZ s.r.o. (Krote) získat možnost výlučně kontrolovat společnost I. Moravská distribuční společnost s.r.o. (MDS). Ke spojení soutěžitelů dochází v...

28. února 2024 / Vychází Sborník vybraných rozhodnutí ÚOHS o veřejných zakázkách z oblasti telekomunikací a telematiky Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydává další tematický sborník vybraných rozhodnutí z oblasti veřejných zakázek, tentokrát z oboru telekomunikace a telematika. Ve sborníku jsou shromážděna věcně zajímavá meritorní prvostupňová a druhostupňová rozhodnutí Úřadu vydaná v...

28. února 2024 / Májová konference představuje program: novinky, diskuze se soudci, pohled dodavatelů, postřehy z praxe Ve dnech 15. a 16. května 2024 pořádá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže třetí ročník Májové konference o problematice veřejných zakázek, která se poprvé uskuteční mimo prostory ÚOHS, konkrétně v kongresovém sále brněnského hotelu Continental. Registrace na konferenci již probíhá...

27. února 2024 / Úřad povolil spojení společnosti Jan Becher-Karlovarská Becherovka se společností MASPEX Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení společností GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (MASPEX) a Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a. s., v jehož důsledku společnost MASPEX má získat možnost výlučně kontrolovat společnost...

26. února 2024 / ÚOHS se dohodl s hl. m. Prahou na spravedlivé a nediskriminační regulaci venkovní reklamy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zastavil správní řízení vedené s hlavním městem Prahou (dále jen „HMP“), poté co přijal závazky navržené hlavním městem ve prospěch zachování účinné hospodářské soutěže. Proti rozhodnutí Úřadu nebyl podán rozklad a je pravomocné

26. února 2024 / Informace o průběhu úprav registru de minimis a evidenci NACE kódů u podpor de minimis Aktuálně probíhají práce na úpravě registru de minimis (RDM), které umožní záznam podpor v nové výši a s novým mechanismem výpočtu rozhodného období tak, jak to stanovují nová nařízení 2023/2831 a 2023/2832, která nahradila nařízení 1407/2013 a 360/2012 o podporách de minimis. V...

20. února 2024 / Save the Date: Konference o veřejné podpoře proběhne 12. a 13. června 2024 Další ročník Konference o veřejné podpoře uspořádá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve dnech 12. a 13. června 2024. Konference, která patří mezi nejvýznamnější tuzemské akce věnované problematice veřejné podpory, se koná pravidelně už od roku 2009

16. února 2024 / ÚOHS povolil fúzi v oblasti poskytování služeb energetického outsourcingu na území Polska Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení na základě návrhu společností TEDOM, a. s., a POLIMEX MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA spojení soutěžitelů, v jehož důsledku navrhovatelé mají založit společně kontrolovaného soutěžitele – společnost POLIMEX PV2...

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz