Odpovědi na dotazy podle zákona č. 106/1999 Sb.

2024

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 5. 5. 2024 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").
Žadatel požadoval poskytnutí zdůvodnění odměn zaměstnanců.
Dne 14. 5. 2024 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v souladu s § 4a InfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 5. 5. 2024 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí č.j. ÚOHS-15125/2024/163, ÚOHS-14809/2024/163; ÚOHS-06926/2024/500, ÚOHS-02446/2022/500, ÚOHS-19105/2022/500, ÚOHS-R0197/2018/VZ-03952/2019/322/JSu, ÚOHS-R0127/2019/VZ-25072/2019/323/MBr, ÚOHS-S0253/2018/VZ-28149/2018/512/ŠMr.

Dne 7. 5. 2024 byla žadateli v souladu s § 6 odst. 1 InfZ požadovaná rozhodnutí poskytnuta.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 15. 4. 2024 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí informace o aktuálním stavu správního řízení sp. zn. ÚOHS-S0533/2020/KD (Zásilkovna s.r.o.), příp. poskytnutí vydaného rozhodnutí ÚOHS-S0533/2020/KD

Dne 7. 5. 2024 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že v uvedeném správním řízení již bylo vydáno rozhodnutí, které mu bylo v souladu s § 4a InfZ poskytnuto. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 22. 4. 2024 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí dokumentů týkajících se veřejné zakázky s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti města Uherské Hradiště hromadnou autobusovou dopravou v období let 2024–2033“ a správního řízení pod sp. zn. ÚOHS-S0472/2023/VZ, konkrétně usnesení Úřadu č. j. ÚOHS-29502/2023/500 ze dne 7. 8. 2023.

Dne 25. 4. 2024 byly žadateli v souladu s § 6 odst. 1 InfZ požadované dokumenty a usnesení poskytnuty.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 22. 4. 2024 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí návrhu rozkladové komise na rozhodnutí předsedy Úřadu o rozkladu proti rozhodnutí č. j. ÚOHS-1320/2024/500 ze dne 26. 3. 2024 (sp. zn. ÚOHS-S0824/2023/VZ), a to v případě, že byl návrh rozkladové komise již vyhotoven.

Dne 25. 4. 2024 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že rozkladová komise ke dni podání žádosti o výše uvedeném rozkladu nejednala, tj. nemohl vzniknout ani žádný návrh rozkladové komise.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 15. 4. 2024 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací o počtu prokázaných zakázaných dohod (kartelů) na území České republiky v letech 2019-2022, o které subjekty se jednalo a jaké byly subjektům uděleny sankce.

Dne 18. 4. 2024 byl žadatel odkázán na informace veřejné dostupné na webových stránkách Úřadu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 9. 4. 2024 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda Úřad prošetřuje společnost CETIN a.s., čeho se prošetřování týká a kdo podal podněty k prošetření.

Dne 15. 4. 2024 byly žadateli požadované informace v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleny. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 2. 4. 2024 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací ohledně sankčních správních řízení a předběžných šetření o možném spáchání přestupků podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle a nekalých obchodních praktikách při prodeji zemědělských a potravinářských produktů, ve znění pozdějších předpisů, které Úřad vede ke dni vyřízení žádosti.

Dne 11. 4. 2024 byly žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ požadované informace částečně poskytnuty. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 28. 3. 2024 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").
Žadatel požadoval poskytnutí informací ohledně sankčních správních řízení podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle a nekalých obchodních praktikách při prodeji zemědělských a potravinářských produktů, ve znění pozdějších předpisů, které Úřad zahájil v období od 22. 1. 2024 do 28. 3. 2024.
Dne 10. 4. 2024 byly žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ požadované informace poskytnuty. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 19. 3. 2024 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda do dne podání žádosti vznikl, v souvislosti se správním řízením vedeným pod sp. zn. ÚOHS-S0672/2023, návrh rozkladové komise na rozhodnutí předsedy Úřadu a další doplňující informace.

Dne 9. 4. 2024 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že jednání rozkladové komise proběhlo a rozkladová komise navrhla předsedovi Úřadu napadené rozhodnutí potvrdit a podaný rozklad zamítnout.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 3. 4. 2024 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").  

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí vydaných Úřadem ve správních řízeních vedených pod sp. zn. ÚOHS-S0591/2023/VZ, sp. zn. ÚOHS-S0592/2023/VZ a sp. zn. ÚOHS-S0597/2023/VZ, a příp. rozhodnutí o rozkladech. 

Dne 8. 4. 2024 byl žadatel v souladu s § 6 odst. 1 InfZ odkázán na informace dostupné na webových stránkách Úřadu, a to na rozhodnutí sp. zn. ÚOHS-S0591/2023/VZ, sp. zn. ÚOHS-R0021/2024/VZ, sp. zn. ÚOHS-R0024/2024/VZ, sp. zn. ÚOHS-S0597/2023/VZ a sp. zn. ÚOHS-R0016/2024/VZ. Rozhodnutí sp. zn. ÚOHS-S0592/2023/VZ bylo žadateli poskytnuto v souladu s § 4a InfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 20. 3. 2024 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda bylo ve správním řízení vedeném pod sp. zn. ÚOHS-S0880/2023/VZ vydáno rozhodnutí, a pokud ano, žádal o jeho poskytnutí.

Dne 27. 3. 2024 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že v uvedeném správním řízení bylo rozhodnutí vydáno a v souladu s § 4a InfZ mu byl poskytnut požadovaný dokument. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 21. 3. 2024 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací, z jakého důvodu nebyly prošetřovány i další podněty z podání doručeného Úřadu dne 7. 5. 2022, konkrétně veřejná zakázka na generální rekonstrukci bytu na Palackého ulici ve Dvorcích.

Dne 26. 3. 2024 byly žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ požadované informace poskytnuty. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 21. 3. 2024 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací ohledně veřejných zakázek Výměna oken ZŠ Protivín, Rekonstrukce ZŠ Protivín – soc. zařízení, ZŠ Protivín – II. Etapa, soc. zařízení západní část, Vnitřní stavební úpravy sociálů a tříd školního pavilonu ZŠ Protivín, Oprava střechy a fasády na budově ZŠ Protivín, které uvedl v podnětu ze dne 27. 7. 2023, doplněném dne 3. 1. 2024, a to, zda je Úřad vyhodnotil jako realizované v souladu se zákonem, a nebo, zda jsou stále šetřeny.

Dne 25. 3. 2024 byly žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ požadované informace poskytnuty. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 13. 3. 2024 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").  

Žadatel požadoval poskytnutí informací, zda Úřad v letech 2014-2024 prováděl kontroly obce Dvorce v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek malého rozsahu; podání zaslaných Úřadu za účelem kontroly obce Dvorce v letech 2014-2024; protokolů a závěrů kontrol prováděných u obce Dvorce; zda Úřad prošetřil podání nazvané „Podání na opakované porušování při zadávání zakázek malého rozsahu“ doručené mu dne 7. 5. 2022 a proč bylo toto podání předáno zástupcům obce Dvorce. 

Dne 19. 3. 2024 byly žadateli poskytnuty v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ požadované informace a v souladu s 4a InfZ požadované dokumenty. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 13. 2. 2024 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí vydané Úřadem ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0868/2023/VZ ve věci veřejné zakázky týkající se Základní školy Protivín.

Dne 19. 3. 2024 byl žadateli v souladu s § 4a InfZ požadovaný dokument poskytnut. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 12. 3. 2024 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda v řízení vedeném Úřadem pod sp. zn. ÚOHS-S0533/2020/KD ve věci společnosti Zásilkovna s.r.o. již bylo vydáno rozhodnutí, resp. informaci, v jakém je řízení aktuálně stavu, případně poskytnutí vydaného rozhodnutí.

Dne 13. 3. 2024 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že v předmětném správním řízení dosud nebylo vydáno rozhodnutí, tj. správní řízení stále probíhá. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 4. 3. 2024 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").
Žadatel požadoval poskytnutí veškerých odpovědí vypracovaných Úřadem od 1. 1. 2022 do současnosti na žádosti o konzultaci, stanovisko či jiné obdobné dotazy/žádosti konzultačního charakteru týkající se zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle a nekalých obchodních praktikách při prodeji zemědělských a potravinářských produktů, ve znění pozdějších předpisů.
Dne 13. 3. 2024 byly žadateli požadované dokumenty v souladu s § 4a InfZ poskytnuty. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 5. 3. 2024 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda Úřad vede správní řízení týkající se veřejné zakázky „Rekonstrukce letního koupaliště a krytého bazénu v Břeclavi" zadávané zadavatelem město Břeclav, příp. poskytnutí informace o spisové značce a datu zahájení správního řízení.

Dne 6. 3. 2024 Úřad žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sdělil, že ve věci uvedené veřejné zakázky vede správní řízení sp. zn. ÚOHS-S0187/2024/VZ zahájené dne 26. 2. 2024.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 29. 2. 2024 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda Úřad pokračuje v šetření podnětů vedených pod sp. zn. ÚOHS-P0566/2022/DP a sp. zn. ÚOHS-P0450/2022/DP, popř. zda tato šetření již byla ukončena.

Dne 4. 3. 2024 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že předmětná řízení ke dni podání žádosti nebyla ukončena.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 23. 2. 2024 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval informace o správních řízeních, které Úřad zahájil s obchodními řetězci v roce 2023 a 2024, a to sdělení konkrétních ustanovení zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle a nekalých obchodních praktikách při prodeji zemědělských a potravinářských produktů, ve znění pozdějších předpisů, která měla být porušena.

Dne 4. 3. 2024 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 22. 2. 2024 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí ve věci uložení pokuty společnosti ELECTROLUX, s.r.o.

Dne 29. 2. 2024 bylo žadateli v souladu s § 6 odst. 1 InfZ rozhodnutí poskytnuto. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 27. 2. 2024 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda již bylo skončeno řízení vedené pod sp. zn. ÚOHS-S0146/2022/VS, a pokud ano, požadoval rozhodnutí ve věci.

Dne 1. 3. 2024 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že předmětné řízení je již skončeno a v souladu s § 6 odst. 1 InfZ bylo poskytnuto rozhodnutí .

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 4. 3. 2024 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí, kterým Úřad zrušil zadávací řízení na veřejnou zakázku „Výstavba Janáčkova kulturního centra v Brně" (zadavatel Brněnské komunikace a.s., IČO 60733098).

Dne 5. 3. 2024 byl žadateli v souladu s § 4a InfZ požadovaný dokument poskytnut. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 29. 2. 2024 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí, kterým Úřad zrušil zadávací řízení na stavbu Janáčkova kulturního centra v Brně.

Dne 4. 3. 2024 byl žadateli v souladu s § 4a InfZ požadovaný dokument poskytnut. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 22. 2. 2024 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí sdělení aktuálního stavu řízení vedeného u Evropské komise pod sp. zn. SA.64153 (2022/C) ve věci veřejné podpory, jehož účastníkem je Česká republika a písemností, které Česká republika zaslala Evropské komisi od zahájení formálního šetření dle čl. 108 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Dne 1. 3. 2024 byly žadateli požadované informace částečně poskytnuty. Žadateli bylo v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že řízení vedené u Evropské komise pod sp. zn. SA.64153 (2022/C) nadále probíhá.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 9. 2. 2024 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval informaci o všech rozhodnutích Úřadu za období od 28. 6. 2018 až do dne vyřízení žádosti, kterými bylo rozhodnuto o právech a povinnostech společnosti RETELA, s.r.o.

Dne 22. 2. 2024 byla žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ požadovaná informace poskytnuta, konkrétně bylo sděleno, že žádné rozhodnutí vydáno nebylo. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 9. 2. 2024 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval informaci o všech rozhodnutích Úřadu za období od 28. 6. 2018 až do dne vyřízení žádosti, kterými bylo rozhodnuto o právech a povinnostech společnosti REsolar s.r.o.

Dne 22. 2. 2024 byla žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ požadovaná informace poskytnuta, konkrétně bylo sděleno, že žádné rozhodnutí vydáno nebylo. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 9. 2. 2024 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval informaci o všech rozhodnutích Úřadu za období od 28. 6. 2018 až do dne vyřízení žádosti, kterými bylo rozhodnuto o právech a povinnostech společnosti REMA Systém, a.s.

Dne 22. 2. 2024 byla žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ požadovaná informace poskytnuta, konkrétně bylo sděleno, že žádné rozhodnutí vydáno nebylo. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 9. 2. 2024 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval informaci o všech rozhodnutích Úřadu za období od 1. 12. 2022 až do dne vyřízení žádosti, kterými bylo rozhodnuto o právech a povinnostech společnosti ENVIROPOL s.r.o.

Dne 22. 2. 2024 byla žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ požadovaná informace poskytnuta, konkrétně bylo sděleno, že žádné rozhodnutí vydáno nebylo. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 9. 2. 2024 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval informaci o všech rozhodnutích Úřadu za období od 28. 6. 2018 až do dne vyřízení žádosti, kterými bylo rozhodnuto o právech a povinnostech společnosti ELEKTROWIN a.s.

Dne 22. 2. 2024 byla žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ požadovaná informace poskytnuta, konkrétně bylo sděleno, že žádné rozhodnutí vydáno nebylo. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 9. 2. 2024 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval informaci o všech rozhodnutích Úřadu za období od 1. 12. 2022 až do dne vyřízení žádosti, kterými bylo rozhodnuto o právech a povinnostech společnosti ASEKOL a.s.

Dne 22. 2. 2024 byla žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ požadovaná informace poskytnuta, konkrétně bylo sděleno, že žádné rozhodnutí vydáno nebylo. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 9. 2. 2024 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval informaci o všech rozhodnutích Úřadu za období od 1. 12. 2022 až do dne vyřízení žádosti, kterými bylo rozhodnuto o právech a povinnostech společnosti ASEKOL Solar s.r.o.

Dne 22. 2. 2024 byla žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ požadovaná informace poskytnuta, konkrétně bylo sděleno, že žádné rozhodnutí vydáno nebylo. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 9. 2. 2024 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").
Žadatel požadoval informaci o všech rozhodnutích Úřadu za období od 1. 12. 2022 až do dne vyřízení žádosti, kterými bylo rozhodnuto o právech a povinnostech společnosti TECHNOWORLD a.s.
Dne 22. 2. 2024 byla žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ požadovaná informace poskytnuta, konkrétně bylo sděleno, že žádné rozhodnutí vydáno nebylo.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 22. 1. 2024 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").
Žadatel požadoval poskytnutí informací ohledně činností Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „ÚPDI"), jehož působnost přešla na Úřad od 1. 1. 2024; konkrétně byly požadovány informace vztahující se ke kontrolní činnosti ÚPDI podle zákona č. 255/2021 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a k cenové kontrole podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
Dne 16. 2. 2024 byly žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ požadované informace poskytnuty. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 21. 2. 2024 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí objednávek České pošty s.p., učiněných v souvislosti s pořizováním služeb agenturního zaměstnávání od dodavatele Intelcom Czech s.r.o., a které Úřad uvedl v příkaze ze dne 2. 2. 2024 pod č. j. ÚOHS-05001/2024/500, konkrétně: objednávka ze dne 3. 12. 2021, objednávka ze dne 16. 12. 2021, objednávka ze dne 15. 12. 2022, objednávka ze dne 20. 12. 2022, objednávka ze dne 21. 12. 2022

Dne 23. 2. 2024 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 6 odst. 1 InfZ.

 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 7. 2. 2024 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 62 Af 60/2013–258 ze dne 19. února 2015, rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-R34/2013/HS-8814/2013/320/HBt ze dne 15. května 2013 a obsahu příslušného správního spisu týkajícího se žádaného rozhodnutí Úřadu.

Dne 14. 2. 2024 byly žadateli požadované dokumenty poskytnuty v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 7. 2. 2024 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").
Žadatel požadoval poskytnutí informace o počtu prvostupňových rozhodnutí Úřadu a rozkladech proti nim v letech 2019 až 2023.
Dne 13. 2. 2024 byl žadateli v souladu s § 6 odst. 1 InfZ poskytnut odkaz na výroční zprávy Úřadu k letům 2019 až 2022. V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ byly žadateli poskytnuty informace týkající se roku 2023; v souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 6. 2. 2024 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu, kterými Úřad uložil pokutu i) Ministerstvu obrany a ii) Pozemkovému úřadu Žďár nad Sázavou.

Dne 8. 2. 2024 byla žadateli požadovaná i) rozhodnutí a ii) rozhodnutí poskytnuta v souladu s § 6 odst. 1 InfZ.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 19. 1. 2024 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací k řízením o všech rozkladech zahájených po datu 1. 1. 2019, jejichž účastníkem byly (příp. jsou) společnosti: Metrostav a. s., Metrostav Infrastructure a. s., MI Roads a. s., Subterra a. s., Metrostav DIZ a. s.

Dne 1. 2. 2024 byly žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ poskytnuty požadované informace včetně všech rozhodnutí o předmětných rozkladech - sp. zn. R0006/2020/VZ, R0031,0041/2021/VZ, R0167/2021/VZ, R0204,0205/2021/VZ, R0063/2022/VZ, R0094/2023/VZ, R0100/2023/VZ, R0120/2023/VZ, R0150/2023/VZ, R0020/2023/VZ, R0055/2023/VZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 19. 1. 2024 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu sp. zn. ÚOHS-S0672/2023/VZ, č. j. ÚOHS-01883/2024/500 ze dne 15. 1. 2024. 

Dne 30. 1. 2024 bylo žadateli v souladu s § 4a InfZ požadované rozhodnutí poskytnuto. Úřad v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 16. 1. 2024 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").
Žadatel požadoval poskytnutí informací ohledně sankčních správních řízení a předběžných šetření o možném spáchání přestupků podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle a nekalých obchodních praktikách při prodeji zemědělských a potravinářských produktů, ve znění pozdějších předpisů, které Úřad vede ke dni vyřízení žádosti.
Dne 29. 1. 2024 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 31. 1. 2024 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda Úřad vede správní řízení ohledně veřejné zakázky „Realizace stavby pro energetickou infrastrukturu – Stavba 1 – Hangár G – kolektor, letiště Praha Ruzyně a Trafostanice TS20" zadávané zadavatelem Letiště Praha, a. s., příp. poskytnutí informace ohledně data zahájení správního řízení a jeho spisovou značku.

Dne 1. 2. 2024 Úřad žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sdělil, že ve věci uvedené veřejné zakázky vede správní řízení sp. zn. ÚOHS-S0004/2024/VZ zahájené dne 2. 1. 2024.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 23. 1. 2024 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací, kolik žádostí o uplatnění opatření proti nečinnosti podřízeného správního orgánu ve smyslu § 80 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), obdržel Úřad v období 1.1.-31.12.2023, v kolika z těchto případů Úřad učinil opatření proti nečinnosti a v kolika z těchto případů Úřad učinil opatření proti nečinnosti podle § 80 odst. 4 písm. a) až d) správního řádu.

Dne 29. 1. 2024 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že Úřad nemá podřízený správní orgán, tudíž v uvedeném období nemohl ani žádnou žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti podřízeného správního orgánu obdržet, resp. nemohl učinit ani žádné opatření proti nečinnosti podřízeného správního orgánu.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 16. 1. 2024 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu ze správních řízeních vedených pod sp. zn. ÚOHS-S0672/2023/VZ,  sp. zn. ÚOHS-S0671/2023/VZ. 

Dne 23. 1. 2024 byla žadateli v souladu s § 4a InfZ požadovaná rozhodnutí poskytnuta. Úřad v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 12. 1. 2024 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací ohledně sankčních správních řízení a předběžných šetření o možném spáchání přestupků podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle a nekalých obchodních praktikách při prodeji zemědělských a potravinářských produktů, ve znění pozdějších předpisů, které Úřad zahájil od 25. 10. 2023 do 12. 1. 2024.

Dne 22. 1. 2024 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 11. 1. 2024 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").
Žadatel požadoval poskytnutí informace o aktuálním stavu šetření podnětu sp. zn. ÚOHS-P0098/2022/KD v oblasti televizních a marketingových práv v prostředí českého profesionálního fotbalu.
Dne 19. 1. 2024 byly žadateli požadované informace částečně poskytnuty. Žadateli bylo v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že šetření podnětu nebylo dosud ukončeno.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 14. 1. 2024 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací, zda Úřad prošetřil na základě podnětu ze dne 3. 10. 2023 postup obce Plchov ve věci nekonání výběrových řízení na Svoz komunálního a tříděného odpadu, Projekt Stromy v obci, Herní prvky, Archivní a spisovou službu, Knihovnu; k jakému závěru Úřad dospěl a kdy zaslal stanovisko obci Plchov; pod jakým číslem jednacím a ke kterému datu Úřad podnět zaevidoval.

Dne 24. 1. 2024 bylo zadavateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že Úřad podnět zaevidoval dne 3. 10. 2023 pod sp. zn. ÚOHS-P1054/2023/VZ a na jeho základě prošetřuje postup obce Plchov v souvislosti s uvedenými veřejnými zakázkami. Obec Plchov dosud nebyla informována o výsledku šetření.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 2. 1. 2024 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").
Žadatel požadoval poskytnutí informací vztahujících se k delimitační dohodě mezi Úřadem pro přístup k dopravní infrastruktuře, platů a odměn zaměstnanců, služebních a pracovních cest zaměstnanců.
Dne 17. 1. 2024 byla žadateli požadovaná informace částečně poskytnuta v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 3. 1. 2024 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací, v kolika případech podala společnost INFRAPROJEKT s.r.o. k Úřadu námitky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), jiný návrh nebo jiný právní prostředek než námitky dle zákona, co bylo předmětem těchto podání a jakých subjektů se týkala, a v kolika případech podala jakékoli podání týkající se Správy úložišť radioaktivních odpadů.

Dne 8. 1. 2024 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že společnost INFRAPROJEKT s.r.o. k Úřadu nepodala žádné námitky dle zákona, že podala v pěti případech návrhy, přičemž jeden se týká Správy úložišť radioaktivních odpadů. Informace, co bylo předmětem podaných návrhů a jakých subjektů se týkaly, byly žadateli poskytnuty v souladu s § 6 odst. 1 InfZ. Informace jsou dostupné na webových stránkách Úřadu.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 8. 1. 2024 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací, zda Úřad vede správní řízení ve věci možného porušení § 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOHS"), při veřejných zakázkách s názvem „Provozní úsek I.D metra v Praze - úsek (Olbrachtova) – Nové Dvory - stavební část", „Modernizace Krajské nemocnice Liberec, a.s.", „Modernizace Krajské nemocnice Liberec, a.s. – opakovaná veřejná zakázka", „II. etapa dostavby centrálního depozitáře Národní knihovny v Hostivaři", „Rekonstrukce ZST Praha-Smíchov II. etapa a Výstavba lávky v ZST Praha-Smíchov" a „Nová budova CKTCH".

Dne 9. 1. 2024 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že Úřad nevede žádné správní řízení ve věci možného porušení § 3 ZOHS ve vztahu k uvedeným veřejným zakázkám.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 28. 11. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").
Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-47043/2023/500, sp. zn. ÚOHS-S0672/2023/VZ ze dne 24. 11. 2023.

Dne 9. 1. 2024 bylo žadateli v souladu s § 4a InfZ požadované rozhodnutí poskytnuto. Úřad v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 4. 1. 2024 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-49867/2023/163, sp. zn. ÚOHS-R0141/2023/VZ ze dne 20. 12. 2023. 

Dne 9. 1. 2024 bylo žadateli v souladu s § 4a InfZ požadované rozhodnutí poskytnuto.

Příloha Příloha 385 KB

2023

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 15. 12. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí kasační stížnosti Úřadu proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 9. 12. 2022, č. j. 62 Af 22/2022-234. 

Dne 20. 12. 2023 Úřad žadateli v souladu s § 4a InfZ požadovanou kasační stížnost poskytl. 

Příloha č. 1 Příloha č. 1 256 KB

Příloha č. 2 Příloha č. 2 566 KB 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 12. 12. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací, resp. přípisů Úřadu týkajících se důvodů nezahájení správních řízení z moci úřední u podnětů v souvislosti s projekty – modernizace tramvajové trati v Liberci a Vojenského muzea v Králíkách.

Dne 19. 12. 2023 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 4a InfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 7. 12. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace o výsledku správního řízení zahájeného Úřadem z moci úřední pod sp. zn. ÚOHS-S0620/2023/VZ.

Dne 19. 12. 2023 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že ve správním řízení vedeném pod sp. zn. ÚOHS-S0620/2023/VZ bylo vydáno rozhodnutí č. j. ÚOHS-48696/2023/500 ze dne 6. 12. 2023. Proti tomuto rozhodnutí byl dne 15. 12. 2023 podán rozklad. S ohledem na to, že proti rozhodnutí byl podán rozklad, není možné předjímat výsledek rozhodnutí předsedy Úřadu. 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 29. 11. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí písemného vyjádření uvedeného v usnesení Úřadu č. j. ÚOHS-45020/2023/500.

Dne 12. 12. 2023 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v souladu s § 4a InfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 9. 11. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").
Žadatel požadoval poskytnutí žádostí, podání, návrhů apod. do spisu sp. zn. ÚOHS-S109/2011/DP a s ním souvisejících.
Dne 22. 11. 2023 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že Úřad neobdržel žádné žádosti, podání, návrhy apod., které by odpovídaly jeho žádosti.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 6. 11. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu sp. zn. ÚOHS-S0467/2021/KS, č. j. ÚOHS-21628/2023/873 ze dne 8. 6. 2023

Dne 28. 11. 2023 bylo žadateli v souladu s § 4a InfZ požadované rozhodnutí poskytnuto. Úřad v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje tuto doprovodnou informaci. 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 20. 11. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").
Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu sp. zn. ÚOHS-S0718/2023/KS, č. j. ÚOHS-45774/2023/873 ze dne 16. 11. 2023.
Dne 29. 11. 2023 bylo žadateli v souladu s § 4a InfZ požadované rozhodnutí poskytnuto.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 15. 11. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí kasačních stížností Úřadu proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 27. 6. 2023, č. j. 29 Af 8/2021-330. 

Dne 20. 11. 2023 Úřad žadateli v souladu s § 4a InfZ požadované kasační stížnosti poskytl. 

Příloha č. 1 Příloha č. 1 261 KB

Příloha č. 2 Příloha č. 2 917 KB

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 15. 11. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu ze dne 18. 12. 2019, č. j. ÚOHS-S0249/2018/DP-35137/2019/830/DKl. 

Dne 16. 11. 2023 Úřad žadateli v souladu s § 6 odst. 1 InfZ požadované rozhodnutí poskytl.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 15. 11. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 23. 11. 2020, č. j. ÚOHS-37341/2020/310/AŠi. 

Dne 16. 11. 2023 Úřad žadateli v souladu s § 6 odst. 1 InfZ požadované rozhodnutí poskytl.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 16. 11. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu sp. zn. ÚOHS-S0347/2021/KD, č. j. ÚOHS-41179/2023/851 ze dne 20. 10. 2023.

Dne 23. 11. 2023 bylo žadateli v souladu s § 4a InfZ požadované rozhodnutí poskytnuto.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 13. 11. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací o podnětech či návrzích k prošetření možných porušení povinností vyplývajících z právních předpisů, které Úřad obdržel za rok 2023 od Ministerstva zemědělství České republiky.

Dne 15. 11. 2023 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 8. 11. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu č. j. S 89/98-240 ze dne 17. 8. 1998 a č. j. R 17/98 ze dne 29. 7. 1999.

Dne 14. 11. 2023 byla žadateli v souladu s § 4a InfZ požadovaná rozhodnutí poskytnuta.

Příloha č. 1 Příloha č. 1 12 MB

Příloha č. 2 Příloha č. 2 4.7 MB

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 1. 11. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí předsedy Úřadu, kterým bylo rozhodnuto o rozkladu Dopravního podniku hlavního města Prahy proti rozhodnutí Úřadu ve věci veřejné zakázky s názvem „Provozní úsek I.D metra v Praze – úsek (Olbrachtova) – Nové Dvory – stavební část“.

Dne 2. 11. 2023 Úřad žadateli v souladu s § 6 odst. 1 požadované rozhodnutí poskytl.  

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 31. 10. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se ochrany oznamovatelů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

Dne 6. 11. 2023 Úřad žadateli v souladu s § 6 odst. 1 požadované informace poskytl. Informace jsou dostupné na internetových stránkách Úřadu.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 2. 11. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").
Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS‐03694/2023/500 ze dne 26. 1. 2023 vydané ve správním řízení sp. zn. ÚOHS‐S0492/2022/VZ.
Dne 8. 11. 2023 bylo žadateli v souladu s § 4a InfZ požadované rozhodnutí poskytnuto. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 24. 10. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").
Žadatel požadoval poskytnutí informací ohledně sankčních správních řízení a předběžných šetření o možném spáchání přestupků podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle a nekalých obchodních praktikách při prodeji zemědělských a potravinářských produktů, ve znění pozdějších předpisů, které Úřad vede ke dni vyřízení žádosti.
Dne 1. 11. 2023 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 20. 10. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").
Žadatel požadoval poskytnutí informací o sankčních správních řízení podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle a nekalých obchodních praktikách při prodeji zemědělských a potravinářských produktů, ve znění pozdějších předpisů, které Úřad zahájil v období od 10. 2. 2023 do 20. 10. 2023.
Dne 27. 10. 2023 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 6. 10. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se podnětu a správního řízení vedeného pod sp. zn. S0620/2023/VZ, a to jaké pochybení shledal Úřad v podnětu, z jakého důvodu Úřad zahájil správní řízení a jaké pochybení v něm Úřad shledal.

Dne 16. 10. 2023 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že na základě obdrženého podnětu získal Úřad pochybnosti, zda předměty přezkoumávaných výběrových řízení netvoří jeden funkční celek, který by měl být coby podlimitní veřejná zakázka zadáván dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"). Správní řízení, které Úřad zahájil ve věci možného spáchání správního přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona zadavatelem, dosud nebylo pravomocně ukončeno, neboť proti vydanému příkazu byl podán odpor.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 19. 10. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS‐28648/2023/500 ze dne 31. 7. 2023 a opravného rozhodnutí č. j. ÚOHS‐33773/2023/500 ze dne 6. 9. 2023 vydaných ve správním řízení sp. zn. ÚOHS‐S0207/2023/VZ. 

Dne 23. 10. 2023 byla žadateli v souladu s § 4a InfZ požadovaná rozhodnutí poskytnuta. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 29. 9. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").
Žadatel požadoval poskytnutí informace, jakým způsobem bylo skončeno šetření podnětu vedeného pod sp. zn. ÚOHS-P0450/2022/DP ohledně možného zneužití dominantního postavení společností Seznam.cz, příp. poskytnutí anonymizované kopie výsledku šetření.
Dne 12. 10. 2023 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že šetření podnětu dosud nebylo ukončeno.
 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 4. 10. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda již bylo skončeno řízení vedené Úřadem ve věci zákazu reklamy na veřejně přístupných místech mimo provozovnu podle nařízení 26/2005 Sb. hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 9. 10. 2023 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že správní řízení nebylo doposud ukončeno.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 3. 10. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").
Žadatel požadoval poskytnutí informací ohledně počtu místních šetření provedených Úřadem pro podezření z porušení zákona o významné tržní síle, a to v jednotlivých letech počínaje rokem 2017 do současnosti.
Dne 5. 10. 2023 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ, a to konkrétně počty místních šetření pro rok 2017: 11, rok 2018: 6; rok 2019: 7, rok 2020: 3; rok 2021 až 5. 10. 2023: 0.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 30. 9. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").
Žadatel požadoval poskytnutí informací souvisejících s rozhodnutím předsedy Úřadu o rozkladu č. j. ÚOHS-39439/2020/321/HBa ze dne 10. 12. 2020 (dále jen „rozhodnutí"), vedeného pod sp. zn. ÚOHS-R0191/2020/VZ, a to konkrétně, i) zda proti rozhodnutí byla podána žaloba nebo obdobný opravný prostředek; a pokud ano, kdo a kdy tak učinil; ii) pokud došlo k projednání (žaloby) opravného prostředku, tak s jakým výsledem.
Dne 4. 10. 2023 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ, konkrétně bylo žadateli sděleno, že Městská část Praha 8 podala žalobu proti rozhodnutí ke Krajskému soudu v Brně; Krajský soud v Brně vydal dne 20. 6. 2023 ve věci rozsudek č. j. 29 Af 12/2021-59 (dále jen „rozsudek"), kterým předmětnou žalobu zamítl. Rozsudek Krajského soudu v Brně nabyl právní moci dne 28. 6. 2023. Proti rozsudku Krajského soudu v Brně byla žalobcem podána kasační stížnost u Nejvyššího správního soudu, který dosud o této stížnosti nerozhodl.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 20. 9. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").
Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu, kterým Úřad povolil spojení soutěžitelů ČEPS, a.s., a RWE Gas Storage CZ, s.r.o.

Dne 27. 9. 2023 bylo žadateli požadované rozhodnutí poskytnuto v souladu s § 6 odst. 1 InfZ.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 5. 9. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se Metodického doporučení mechanismu nákupu reklamy ve veřejných zakázkách v oblasti brand safety zpracovaného a vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky.

Dne 19. 9. 2023 byly žadateli požadované informace částečně poskytnuty v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 4. 9. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").
Žadatel požadoval poskytnutí informace týkající se novely zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně ke stanovení kauce.
Dne 15. 9. 2023 bylo žadateli požadované stanovisko poskytnuto v souladu s § 4a InfZ. Stanovisko Úřadu je rovněž dostupné na webových stránkách Úřadu.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 24. 8. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").
Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se podaných návrhů na přezkoumání ve smyslu § 250 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ"), respektive v kolika případech bylo vydáno meritorní rozhodnutí ve věci, dále kdy bylo podání vzato zpět, nebo kdy nebyl uhrazen příslušný poplatek a podaných podnětů ve smyslu § 258 ZZVZ, respektive v kolika případech bylo na základě těchto podnětů zahájeno řízení z moci úřední a s jakým výsledkem, a to za období roku 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 od žadatelem uvedených subjektů.
Dne 4. 9. 2023 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 23. 8. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací k řízení o rozkladu zadavatele – Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, proti rozhodnutí Úřadu ze dne 7. 7. 2023, sp. zn. ÚOHS-S0638/2022/VZ, č.j. ÚOHS-25779/2023/500.

Dne 4. 9. 2023 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ.  V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 28. 8. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí informací o výsledku šetření, příp. protokolu o kontrole a rozhodnutí, které Úřad vykonal u Komory zubních techniků ČR a OSK Karviná České stomatologické komory. 

Dne 31. 8. 2023 byl žadatel v souladu s § 6 odst. 1 InfZ odkázán na informace dostupné na webových stránkách Úřadu, a to na rozhodnutí ÚOHS-S0137/2022/KD týkající se Komory zubních techniků ČR a v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ mu bylo sděleno, že šetření podnětu ve věci OSK Karviná České stomatologické komory dosud nebylo ukončeno. 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 12. 8. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda byl Úřad obeslán s podnětem, aby byla v Pražském inovačním institutu, z. ú. provedena kontrola například kvůli podezření z porušení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a pokud ano, žádal o informaci, kdo podnět podal, jakým způsobem byl podnět vyřízen, a o text podnětu. 

Dne 23. 8. 2023 Úřad žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sdělil, že obdržel dne 20. 7. 2023 podnět s žádostí o prošetření postupu ve výše uvedené věci, a že šetření podnětu stále probíhá. Úřad podnět žadateli poskytl v souladu s § 4a InfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 12. 8. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").
Žadatel požadoval poskytnutí informací o aktuálně vedených správních řízení a předběžných šetření o možných přestupcích podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle a nekalých obchodních praktikách při prodeji zemědělských a potravinářských produktů, ve znění pozdějších předpisů, a možných porušení čl. 101 nebo čl. 102 Smlouvy o fungování Evropské unie.
Dne 23. 8. 2023 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 10. 8. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informace, které podniky obdržely dotace ve formě vyrovnávacích plateb za služby obecného hospodářského zájmu (dále jen „SOHZ“) za poslední 3 roky.

Dne 16. 8. 2023 byl žadatel v souladu s  § 6 odst. 1 InfZ odkázán na registr smluv a registr de minimis. Dále byl žadatel odkázán na webové stránky poskytovatelů. Ve vztahu k souhrnným zprávám všech členských států o použití SOHZ, pak Úřad odkázal na webové stránky Evropské komise

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 1. 8. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací souvisejících s vyřizováním žádostí o informace Úřadem na základě InfZ za období od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023, a to poskytnutí: 1) informace o celkovém počtu žádostí odmítnutých podle § 15 InfZ; 2) informaci o počtu odmítnutých žádostí podle § 11a InfZ; 3) anonymizovaných rozhodnutí Úřadu, jimiž byly odmítnuty žádosti z důvodu podle § 11a InfZ.
Dne 8. 8. 2023 byly žadateli požadované informace částečně poskytnuty v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ, konkrétně ad 1) v předmětném období bylo Úřadem podle § 15 InfZ odmítnuto celkem 5 žádostí a 5 žádostí částečně odmítnuto; ad 2) v předmětném období Úřadem nebyla odmítnuta žádná žádost podle § 11a InfZ.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 31. 7. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu „Provozní úsek I.D metra v Praze - úsek (Olbrachtova) – Nové Dvory – stavební část".

Dne 1. 8. 2023 Úřad žadateli v souladu s § 4a InfZ rozhodnutí poskytl a současně mu sdělil, že předmětné rozhodnutí není doposud pravomocné, neboť byl proti němu podán rozklad. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 27. 7. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se správních řízení a rozhodovací praxe Úřadu ve vztahu k zákonu č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle a nekalých obchodních praktikách při prodeji zemědělských a potravinářských produktů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVTS“), a to uvedení i) správních řízení, které Úřad zahájil po 1. 1. 2023, ii) dalších případů, kdy bylo ze strany Úřadu prověřováno možné porušení, a které bylo ze strany Úřadu a dotčených soutěžitelů vypořádáno uzavřením narovnání nebo v rámci programu shovívavosti, iii) sektorových šetřeních zahájených Úřadem po 1. 1. 2023.

Dne 3. 8. 2023 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ, a to konkrétně ad i) a iii) po 1. 1. 2023 nebylo zahájeno správní řízení či sektorové šetření v oblasti významné tržní síly, ad ii) v agendě významné tržní síly bylo od 1. 1. 2023 zahájeno 17 předběžných šetření, avšak žádné z nich nebylo vypořádáno uzavřením narovnání nebo prostřednictvím programu shovívavosti. 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 25. 7. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí spisových značek rozhodnutí o zamítnutí návrhů na vydání předběžného opatření vydaných Úřadem v roce 2021 a 2022; dále poskytnutí spisových značek rozhodnutí Úřadu, v nichž bylo vydáno předběžné opatření z moci úřední, a to u případů uvedených v předchozí větě.

Dne 2. 8. 2023 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) nfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 17. 7. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí ve věci TESCOMA s.r.o., sp. zn. ÚOHS-S0262/2021/KD a ve věci Komory zubních techniků ČR, sp zn. ÚOHS-S0137/2022/KD.

Dne 1. 8. 2023 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 4a InfZ.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 4. 7. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").
Žadatel požadoval poskytnutí výroční zprávy o poskytnutých veřejných podporách na území České republiky za rok 2022 podle § 3 odst. 3 písm. c) zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory, ve znění pozdějších předpisů, kterou Úřad předložil Evropské komisi.
Dne 19. 7. 2023 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 4a InfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 10. 7. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí, která Úřad nebo předseda Úřadu vydal podle zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle a nekalých obchodních praktikách při prodeji zemědělských a potravinářských produktů, ve znění pozdějších předpisů, a nezveřejnil na svých internetových stránkách, a to v období od 1. 1. 2017 do data vyřízení této žádosti.

Dne 18. 7. 2023 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 4a InfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 30. 6. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda Úřad vede v současné době správní řízení ohledně veřejné zakázky „Stavba č. 42935 P+R Opatov, stavební práce“ zadávané zadavatelem hlavní město Praha, IČO 00064581, a příp. poskytnutí informace ohledně data zahájení správního řízení a jeho spisovou značku. 

Dne 7. 7. 2023 Úřad žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sdělil, že ve věci výše uvedené veřejné zakázky vede tato správní řízení: i) sp. zn. ÚOHS-S0259/2023/VZ zahájené dne 15. 5. 2023; ii) sp. zn. ÚOHS-S0320/2023/VZ zahájené dne 1. 6. 2023; iii) sp. zn. ÚOHS-S0376/2023/VZ zahájené dne 14. 6. 2023. 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 29. 6. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací o aktuálně vedených sankčních správních řízení podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle a nekalých obchodních praktikách při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 13. 7. 2023 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 27. 6. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí kopie sdělení podnětu, kterým bylo ukončeno šetření podnětů vedených pod sp. zn. ÚOHS-P0380/2021/KD ze dne 15. 11. 2021 a sp. zn. ÚOHS-P0488/2021/DP ze dne 24. 11. 2021. 

Dne 12. 7. 2023 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 4a InfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 26. 6. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se se veřejné zakázky „Provozní úsek I.D metra v Praze - úsek (Olbrachtova) – Nové Dvory – stavební část“ zadávané Dopravním podnikem hlavního města Prahy, a.s., a to zda probíhá správní řízení týkající se citované veřejné zakázky, a pokud již bylo vydáno prvostupňové rozhodnutí, žádá o jeho poskytnutí. 

Dne 10. 7. 2023 Úřad žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sdělil, že správní řízení u Úřadu probíhá a v dané věci bylo vydáno prvostupňové rozhodnutí, které není pravomocné, neboť běží lhůta pro podání rozkladu. Úřad rozhodnutí žadateli poskytl v souladu s § 4a InfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 28. 6. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, jakým způsobem bylo skončeno šetření podnětu vedeného pod sp. zn. ÚOHS-P0450/2022/DP ohledně možného zneužití dominantního postavení společností Seznam.cz, příp. poskytnutí anonymizované kopie výsledku šetření.

Dne 4. 7. 2023 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že šetření podnětu dosud nebylo ukončeno.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 25. 5. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí stanovisek, odpovědí na dotazy, atp. ohledně interpretace zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle a nekalých praktikách při prodeji zemědělských a potravinářských produktů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVTS“), novely ZVTS (tj. zákona č. 359/2022 Sb.), a Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2019/633 ze dne 17. 4. 2019, o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci, které Úřad vydal od 1.1.2022 a které neuveřejnil na svých internetových stránkách. 

Dne 15. 6. 2023 byly žadateli v souladu s § 4a InfZ požadované dokumenty poskytnuty. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 5. 6. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí informace, jakým způsobem bylo skončeno šetření podnětu vedeného pod sp. zn. ÚOHS-P0450/2022/DP ohledně možného zneužití dominantního postavení společností Seznam.cz, příp. poskytnutí anonymizované kopie výsledku šetření. 

Dne 6. 6. 2023 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že šetření podnětu dosud nebylo ukončeno.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 22. 5. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí odkazu, kde se nachází rozhodnutí, kterým byla uložena pokuta (za diktování maloobchodních cen) společnosti FAST ČR a.s., a to, pokud již bylo uveřejněno.

Dne 24. 5. 2023 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že rozhodnutí nebylo dosud uveřejněno z důvodu vyznačování obchodního tajemství. Po vyznačení obchodního tajemství bude rozhodnutí zveřejněno, a to do konce června tohoto roku, na internetových stránkách Úřadu.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 27. 4. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí stanovisek Úřadu ve věci veřejné podpory v rámci projektu Strategická průmyslová zóna Solnice – Kvasiny. 

Dne 18. 5. 2023 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 4a InfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 16. 5. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se podnětu k prověření postupu zadavatele – Mateřská škola Tyršovka, jež je Úřadem veden pod sp. zn. ÚOHS-P0084/2023/VZ. Konkrétně bylo požadováno poskytnutí informace, zda ze strany Úřadu proběhla kontrola a kdy byla ukončena; pokud kontrola proběhla, pak bylo požadováno poskytnutí kopie protokolu o provedené kontrole a informace, zda Úřad zahájil správní řízení, popř. zda podal v této věci trestní oznámení.

Dne 18. 5. 2023 Úřad žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sdělil, že Úřad kontrolu ve smyslu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, nezahájil a v šetřené věci ani nepodal trestní oznámení. Úřad na základě obdrženého podnětu zahájil šetření a od zadavatele si vyžádal kompletní dokumentaci o zadávacích řízeních. Úřad v rámci šetření podnětu neshledal důvody pro zahájení správního řízení.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 16. 5. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací o výsledku šetření, příp. protokolu o kontrole a rozhodnutí, které Úřad vykonal u Komory zubních techniků ČR a OSK Karviná České stomatologické komory.

Dne 17. 5. 2023 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že ve správním řízení, jehož účastníkem je Komora zubních techniků ČR, dosud nebylo vydáno rozhodnutí ve věci, a že šetření podnětu ve věci OSK Karviná České stomatologické komor dosud nebylo ukončeno.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 9. 5. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se krizového řízení.

Dne 16. 5. 2023 byly žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ požadované informace poskytnuty. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 9. 5. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, jakým způsobem bylo skončeno šetření podnětu vedeného pod sp. zn. ÚOHS-P0450/2022/DP ohledně možného zneužití dominantního postavení společností Seznam.cz, příp. poskytnutí anonymizované kopie výsledku šetření.

Dne 10. 5. 2023 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že šetření podnětu dosud nebylo ukončeno.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 26. 4. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí stanovisek, která měla být Úřadem zaslána státnímu podniku Lesy ČR a z nichž měl vyplývat závěr, že státní podnik Lesy ČR nejsou veřejným zadavatelem. 

Dne 5. 5. 2023 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 4a InfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 20. 4. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace o aktuálním stavu šetření podnětu sp. zn. ÚOHS-P0098/2022/KD a dalších šetřeních v oblasti televizních a marketingových práv v prostředí českého profesionálního fotbalu vedených Úřadem.

Dne 3. 5. 2023 byly žadateli požadované informace částečně poskytnuty. Žadateli bylo v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že šetření podnětu nebylo dosud ukončeno.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 24. 4. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda Úřad v současné době vede správní řízení ve věci veřejné zakázky „PI18018 Modernizace ÚVŽ, 3. stavba (rekonstrukce F1) – Zhotovitel stavby", a pokud ano, bylo požadováno datum zahájení správního řízení a jeho spisová značka.

Dne 25. 4. 2023 Úřad žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sdělil, že správní řízení bylo zahájeno dne 13. 4. 2023 a je vedeno pod sp. zn. ÚOHS-S0209/2023/VZ.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 17. 4. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí stanoviska Úřadu, z něhož by bylo zřejmé, který právní titul legalizuje poskytování veřejné podpory z Národního plánu obnovy (dále jen „NPO“), resp. na základě, kterého právního titulu je žadatelům poskytována veřejná podpora z NPO. 

Dne 25. 4. 2023 byly žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ požadované informace poskytnuty a v souladu s § 4a InfZ bylo poskytnuto stanovisko Úřadu k dílčím částem NPO. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 20. 4. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí stanoviska Úřadu č. j. ÚOHS-12545/2021/440/LSl.

Dne 25. 4. 2023 bylo žadateli v souladu s § 4a InfZ požadované stanovisko poskytnuto. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 20. 4. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda v řízení vedeném pod sp. zn. ÚOHS-S0533/2020/KD ve věci společnosti Zásilkovna s.r.o., již bylo vydáno rozhodnutí, a pokud bylo vydáno, poskytnutí jeho kopie. 

Dne 21. 4. 2023 Úřad žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sdělil, že uvedené rozhodnutí dosud nebylo vydáno. 

 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 4. 4. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí průzkumu, který měl být vypracován za účelem zjištění, zda účinnost nového Digital Markets Act bude vyžadovat harmonizaci českého právního řádu.

Dne 17. 4. 2023 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 13. 4. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí přehledu sankčních správních řízení zahájených Úřadem v období od 10.2.2023 do 13.4.2023 dle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle a nekalých praktikách při prodeji zemědělských a potravinářských produktů, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 18. 4. 2023 byly žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ požadované informace poskytnuty. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 24. 3. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací o podnětech obdržených Úřadem v souvislosti s veřejnými zakázkami zadavatele RBP, zdravotní pojišťovna.

Dne 3. 4. 2023 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 29. 3. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkající se celkové výše sankcí uložených Úřadem za vertikální protisoutěžní praktiky za rok 2020, 2021 a 2022.

Dne 3.4.2023 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 23. 3. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací o aktuálně vedených sankčních správních řízení podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle a nekalých obchodních praktikách při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 29. 3. 2023 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 10. 3. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se tří podnětů podaných v souvislosti se společností Boehringer Ingelheim s.r.o., či společnostmi náležejících do stejné podnikatelské skupiny jako jmenovaná společnost, a to, kdo a kdy uvedené podněty podal, co bylo jejich předmětem a jakým způsobem je Úřad vypořádal.

Dne 22. 3. 2023 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 4a InfZ a s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 10. 03. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkající se způsobu určování opatrovníka ve správních řízeních účastníkovi, který je právnickou osobou bez statutárního orgánu a kterému má být v řízení uložena povinnost. 

Dne 22. 03. 2023 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že vyskytne-li se v průběhu správního řízení potřeba ustanovit opatrovníka, postupuje Úřad podle § 32 odst. 4 správního řádu a za opatrovníka ustanoví tzv. jinou vhodnou osobu. Tuto jinou vhodnou osobu Úřad vybírá vždy ad hoc a dle skutkových okolností každého konkrétního případu. Z výše uvedených důvodů Úřad nepostupuje podle žádné metodiky a nevede seznam advokátů pro účely ustanovování opatrovníkem řízení.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 9. 3. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí stanoviska Úřadu ze dne 31. 10. 2012 týkajícího se posouzení materiálu „Návrh na změnu podmínek pro poskytování dotací na výstavbu nájemních bytů".

Dne 10. 3. 2023 bylo žadateli požadované stanovisko poskytnuto v souladu s § 4a InfZ. Úřad v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje tuto doprovodnou informaci.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 20. 2. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí prvoinstančních rozhodnutí Úřadu – sp. zn. ÚOHS-S0517/2018/VS ze dne 12. 10. 2022 a sp. zn. ÚOHS-S0461/2021/VS ze dne 19. 12. 2022, kterými uložil hlavnímu městu Praze pokutu za porušení zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s loterijními vyhláškami.

Dne 22. 2. 2023 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 6 odst. 1 InfZ (pozn. rozhodnutí Úřadu jsou veřejně dostupná na webových stránkách Úřadu, v položce „O Úřadu" – „Odpovědi na dotazy podle zákona č. 106/1999 Sb.").

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 30. 1. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací o zahájených šetření Úřadem v období mezi 1. 1. 2008 a 30. 1. 2023 podle § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a změně některých zákonů, v platném znění (dále jako „ZOHS") ve vztahu k povinnostem podle § 3 odst. 1 nebo § 11 odst. 1 ZOHS, a o zahájených řízení Úřadem v období mezi 1. 1. 2008 a 30. 1. 2023 podle § 21 ZOHS.

Dne 27. 2. 2023 byly žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ požadované informace poskytnuty. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 10. 2. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací ohledně aktuálně vedených správních řízení a předběžných šetření dle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen „ZOHS"), ohledně sankčních správních řízení dle zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů, a o počtu a předmětu plánovaných sektorových šetření ve smyslu § 20 odst. 2 ZOHS.

Dne 17. 2. 2023 byly žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ požadované informace poskytnuty. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 18. 1. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací o týkajících se veřejných zakázek zadaných prostřednictvím G2G Ministerstvem obrany.

Dne 1. 2. 2023 byly žadateli požadované informace částečně poskytnuty v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 29.01.2023 (s upřesněním dne 03.02.2023) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace týkající se opatření obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu ve vztahu k přístupu mobilním službám (elektronických komunikací) včetně stanoviska Úřadu a dalších dotčených subjektů.

Dne 13.02.2023 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje tuto doprovodnou informaci.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 7. 2. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval sdělit, jakým způsobem a s jakým odůvodněním bylo rozhodnuto o podnětu pod č. j. ÚOHS-P49/2013/DP-3805/2013/830/KKl týkajícího se možného zneužití dominantního postavení společnosti Seznam.cz, a.s., a poskytnout anonymizovaná rozhodnutí, kterými bylo o uvedeném podnětu rozhodnuto.

Dne 9. 2. 2023 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 4a InfZ a § 14 odst. 5 písm. d) InfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 23. 1. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se správního řízení vedeného pod sp. zn. S0638/2022/VZ, a to jaká porušení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, namítá navrhovatel v návrhu ve vztahu k zadávací dokumentaci.

Dne 31. 1. 2023 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 10. 1. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí vydaného Úřadem ve věci společnosti Šicí technika Brother s.r.o. pod sp. zn. S0298/2020

Dne 30. 1. 2023 byl žadateli v souladu s § 4a InfZ požadovaný dokument poskytnut.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 22.01.2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí stanoviska Úřadu č.j.: ÚOHS-12545/2021/440/LSl ze dne 14. 04. 2021 ve věci vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Dne 27. 01. 2023 bylo žadateli požadované stanovisko poskytnuto v souladu s § 4a InfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje tuto doprovodnou informaci.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 10. 1. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí, kterým Úřad uložil společnosti EURONA s.r.o. pokutu ve výši 12 773 000 Kč. 

Dne 20. 1. 2023 byl žadateli v souladu s § 4a InfZ požadovaný dokument poskytnut.

Příloha Příloha 464 KB

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 5. 1. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací o aktuálně vedených správních řízení a předběžných šetření o možných přestupcích podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a nekalých obchodních praktikách při prodeji zemědělských a potravinářských produktů, ve znění pozdějších předpisů, a možných porušení čl. 101 nebo čl. 102 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Dne 10. 1. 2023 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 11.1.2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí, kterým byla uložena pokuta hlavnímu městu Praha ve výši 1 274 000 Kč za porušení soutěžních pravidel v souvislosti s obecně závaznou vyhláškou regulující provozování hazardních her.

Dne 13.1.2023 byl žadateli v souladu s § 4a odst. 2 písm. b) InfZ poskytnut požadovaný dokument.

Příloha Příloha 1.4 MB

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 5. 1. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí všech rozhodnutí vydaných Úřadem, v rámci, kterých byla řešena žádost o neuložení pokuty nebo žádost o snížení pokuty podle § 22ba zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů. 

Dne 9. 1. 2023 byl žadatel v souladu s § 6 odst. 1 InfZ odkázán na informace dostupné na webových stránkách Úřadu, a to na rozhodnutí vedená pod sp. zn. ÚOHS-S346/2010/KD, sp. zn. ÚOHS-S0651/2015/KD, sp. zn. ÚOHS-S0770/2016/KD, sp. zn. ÚOHS-S0632/2016/KD, sp. zn. ÚOHS-S0633/2016/KD, sp. zn. ÚOHS-S0132/2018/KD, sp. zn. ÚOHS-S0129/2019/KD, sp. zn. ÚOHS-S0207/2019/KD, sp. zn. ÚOHS-S0377/2019/KD a sp. zn. ÚOHS-S0014/2020/KD.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 5. 1. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí informací, zda nyní probíhá správní řízení ohledně veřejné zakázky „Provozní úsek I.D metra v Praze - úsek (Olbrachtova) – Nové Dvory – stavební část“ zadávané Dopravním podnikem hlavního města Prahy, a pokud ano, žádal o datum zahájení správního řízení a jeho spisovou značku. 

Dne 6. 1. 2023 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že Úřad vede ohledně uvedené veřejné zakázky správní řízení pod sp. zn. S0638/2022/VZ, které bylo zahájeno dne 30. 12. 2022.

 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 4. 1. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí, kterým byla uložena pokuta hlavnímu městu Praha ve výši 1 274 000 Kč za protisoutěžní loterijní vyhlášku, a informací, zda byl proti rozhodnutí podán rozklad a v jaké fázi se správní řízení nachází, příp. poskytnutí rozhodnutí o rozkladu.

Dne 6. 1. 2023 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že hlavní město Praha podalo proti rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-45391/2022/872 ze dne 19. 12. 2022 rozklad, a to dne 3. 1. 2023, nyní tedy probíhá řízení o podaném rozkladu a rozhodnutí o rozkladu dosud nebylo vydáno. V souladu s § 4a InfZ byl žadateli poskytnut požadovaný dokument.

Příloha Příloha 1.4 MB

 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 30. 12. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací o výsledku šetření, příp. protokolu o kontrole a rozhodnutí, které Úřad vykonal u Komory zubních techniků ČR, a zda Úřad v posledních 10 letech vedl šetření s Českou stomatologickou komorou nebo s OSK Karviná téže komory nebo s MDDr. Petrem Okenicou.

Dne 6. 1. 2023 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že Úřad vede správní řízení s Komorou zubních techniků ČR, a že v tomto správním řízení dosud nebylo vydáno rozhodnutí ve věci, a že za posledních 10 letech vedl jediné, resp. vede v současné době jediné šetření v rámci podnětu, a to s OSK Karviná České stomatologické komory.

 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 21. 12. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací, zda se zadavatel dotazoval Úřadu, na jaké úkony zadavatele se vztahuje výrok IV. rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-40058/2022/500, zda se tentýž výrok vztahuje i na úkon zadavatele o vyloučení účastníka, a o jaké zákonné ustanovení opřel Úřad závěr, že uvedeným výrokem byl zrušen i úkon zadavatele o vyloučení účastníka. Současně požadoval poskytnutí dotazu zadavatele i odpovědi Úřadu.

Dne 4. 1. 2023 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že se zadavatel dotazoval, zda byl úkon o vyloučení účastníka výrokem IV. rozhodnutí zrušen, a že ke zrušení úkonu zadavatele o vyloučení účastníka došlo na základě uloženého nápravného opatření podle § 263 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s § 4a InfZ byly žadateli poskytnuty požadované dokumenty.

Příloha 1 Příloha 1 174 KB

Příloha 2 Příloha 2 432 KB

 

 

 

 

2022

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 15. 12. 2022 žádost, doplněnou dne 21. 12. 2022 na základě výzvy Úřadu, o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí všech rozhodnutí vydaných Úřadem v rámci, kterých byla v kartelových případech řešena žádost o osvobození od pokuty nebo žádost o snížení pokuty podle Leniency programu, a všech dokumentů Úřadu, jako např. metodické pokyny, obsahující výklad a aplikaci ustanovení Leniency programu. 

Dne 28. 12. 2022 byl žadatel v souladu s § 6 odst. 1 InfZ odkázán na informace dostupné na webových stránkách Úřadu, a to na rozhodnutí vedená pod sp. zn.  ÚOHS-S13/2009/KD, sp. zn. ÚOHS-S169/2008/KD, sp. zn. ÚOHS-S0632/2016/KD a sp. zn. ÚOHS-S0633/2016/KD a na dokumenty obsahující výklad a aplikaci ustanovení Leniency program.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 16. 12. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí informací, zda již bylo ve správním řízení vedeném pod sp. zn. S0340/2022 vydáno rozhodnutí ve věci, a pokud ano, žádal o jeho poskytnutí. 

Dne 27. 12. 2022 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že v uvedeném správním řízení bylo rozhodnutí ve věci vydáno již dne 1. 12. 2022, a proto mu byl v souladu s § 4a InfZ požadovaný dokument S0340/2022/VZ poskytnut.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 15. 12. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 9. 12. 2022, č. j. 62 Af 22/2022-233.

Dne 16. 12. 2022 byl žadateli požadovaný rozsudek poskytnut v souladu s § 4a odst. 1 InfZ.

Příloha Příloha 358 KB

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 5.12.2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí konečného rozhodnutí ve věci sp. zn.: ÚOHS-S0388/2022/VZ.

Dne 7.12.2022 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že ve vztahu k dotazovanému řízení doposud nebylo vydáno konečné rozhodnutí ve věci, neboť řízení stále probíhá a nebylo doposud pravomocně skončeno.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 21.11. 2022 (s doplněním dne 22.11.2022) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace týkající se případů souvisejících s nekalými obchodními praktikami vzniklými v období pandemie Covid-19 včetně uvedení konkrétních spisových značek.

Dne 29.11.2022 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje tuto doprovodnou informaci.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 23.11. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace o tom, zda Úřad již rozhodl ve věci zákazu reklamy na veřejně přístupných místech mimo provozovnu podle nařízení 26/2005 Sb. hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů. Dále požádal o sdělení výsledku rozhodnutí a o zaslání jeho vyhotoveného znění.

Dne 29.11.2022 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že řízení ve věci stále probíhá a rozhodnutí zatím nebylo vydáno.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 14.11. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").
Žadatel požadoval poskytnutí informací o sankčních správních řízeních vedených Úřadem v oblasti působnosti podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOHS"), a to v oblasti dohod narušujících soutěž, zneužívání dominantního postavení, porušení § 19a ZOHS a porušení zákazu předčasného uskutečňování spojení soutěžitelů, a dále podle zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVTS"), tj. správních řízení v oblasti zneužití významné tržní síly.
Dne 22.11.2022 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ.
V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje tuto doprovodnou informaci.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 27.10. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").
Žadatel požadoval poskytnutí všech rozhodnutí Úřadu, kterými bylo rozhodnuto o právech a povinnostech v žádosti uvedených společností.
Dne 02.11.2022 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že Úřad ve vztahu k dotazovaným společnostem neeviduje žádná rozhodnutí.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 25. 10. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu, kterým byla hlavnímu městu Praha uložena

pokuta ve výši 2 679 000 Kč za porušení zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů. 

Dne 2. 11. 2022 bylo žadateli požadované rozhodnutí poskytnuto v souladu s § 4a odst. 1 InfZ. 

Příloha Příloha 1.3 MB

 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 24. 10. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí dokumentů, podkladů či jiných materiálů vyhotovených nebo obdržených Úřadem v souvislosti s konzultováním distribučního modelu léčivého přípravku ACTILYSE.

Dne 27. 10. 2022 byly žadateli požadované dokumenty částečně poskytnuty v souladu s § 4a odst. 1 InfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje tuto doprovodnou informaci.

 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 18. 10. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda Úřad ke dni podání žádosti učinil kroky, které mu vyplývají z části II bodu 1 písm. a) usnesení vlády č. 786 ze dne 14. 9. 2022.

Dne 19. 10. 2022 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že Úřad učinil kroky, které mu vyplývají z části II bodu 1 písm. a) usnesení vlády č. 786 ze dne 14. 9. 2022.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 6. 10. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí žádostí, podání, návrhů apod. do spisu sp. zn. S109/2011/DP a s ním souvisejících.

Dne 17. 10. 2022 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že Úřad neobdržel žádné žádosti, podání, návrhy apod., které by odpovídaly jeho žádosti.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 10. 10. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, kolik pracovních či služebních poměrů bylo ze strany Úřadu skončeno ve zkušební době u pozice referent veřejných zakázek v jednotlivých letech v období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2021.

Dne 20. 10. 2022 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje tuto doprovodnou informaci.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 1. 10. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"), kterou žadatel na výzvu Úřadu dne 6. 10. 2022 upřesnil a doplnil. 

Žadatel požadoval poskytnutí informací, a to

1.      Podle kterých konkrétních předpisů, instrukcí či zákona Úřad stanovuje výši sankce u kontrolovaného subjektu? Jakým způsobem probíhá celá kontrola subjektu včetně správního řízení, když je zjištěno porušení zákona?

2.      Zaslání náhodného anonymizovaného rozhodnutí Úřadu, ve kterém Úřad stanovil jakémukoli kontrolovanému subjektu finanční sankci.

3.      Kolik celkově provedl Úřad kontrol podle zákona č. 255/2012 Sb. od 1. 1. 2022 ke dni podání žádosti?

4.      Kolik z výše uvedených kontrol od 1. 1. 2022 ke dni podání žádosti bylo sankcionováno? 

Dne 19. 10. 2022 byly žadateli požadované informace poskytnuty. Úřad žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sdělil, že kontroly ve smyslu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, Úřad provádí pouze ve vztahu k zadavatelům veřejných zakázek. Výši pokut za přestupky zadavatelů upravuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Průběh kontroly je upraven kontrolním řádem a průběh správního řízení ZZVZ, zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Dále Úřad žadateli sdělil, že jako kontrolní činnost v působnosti Úřadu v širším slova smyslu lze označit případně i dozor podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů.

Úřad dále žadateli poskytnul v souladu s § 6 odst. 1 InfZ odkaz na rozhodnutí Úřadu uveřejněné na webových stránkách Úřadu a v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sdělil, že v letošním roce Úřad zahájil 6 kontrol podle kontrolního řádu. Dosud nebyla žádná z nich dokončena, nebyla tedy na základě kontroly zahájené v letošním roce uložena ani žádná pokuta.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 26. 9. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí informací o organizačních útvarech Úřadu, které naplňují úkoly oblasti bezpečnosti a ochrany utajovaných informací, informační bezpečnosti, vnitřní bezpečnosti, personální bezpečnosti, vnější bezpečnosti a krizového řízení. 

Dne 6. 10. 2022 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje tuto doprovodnou informaci. 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 26. 9. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"), kterou žadatel na výzvu Úřadu dne 29. 9. 2022 doplnil. 

Žadatel požadoval poskytnutí informací, a to rozhodnutí Úřadu ve věci společnosti Z – TRADE s. r. o., v němž byl Úřadem poprvé zohledněn compliance program, a informaci, do jaké výše Úřad plánuje zohledňovat compliance programy při stanovování výše pokut, případně jaká přesně budou kritéria Úřadu při zohledňování compliance programů, pokud je lze alespoň přibližně konkretizovat. 

Dne 10. 10. 2022 Úřad žadateli v souladu s § 4a InfZ požadované rozhodnutí ze dne 5. 9. 2022, ÚOHS-30580/2022/871, částečně poskytnul. Dále Úřad žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sdělil, že všechny relevantní informace k přístupu Úřadu ke compliance programům Úřad publikoval na svých webových stránkách pod odkazem. Nad rámec uvedeného Úřad uvedl, že výši slevy za compliance program bude posuzovat případ od případu. 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 24. 9. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí informací, a to, zda byl Úřadu v posledních dvou měsících předán podnět k prošetření možných kartelových praktik na trhu s PHM, kdy byl takový podnět předán a kdo tento podnět předal. 

Dne 3. 10. 2022 byly žadateli požadované informace částečně poskytnuty v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje tuto doprovodnou informaci. 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 20. 9. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací o počtu skončených pracovních/služebních poměrů ze strany Úřadu za období 2020, 2021 a 1. pololetí roku 2022.

Dne 3. 10. 2022 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ. Žadateli bylo sděleno, že se v roce 2020 jednalo o 1 pracovní/služební poměr, v roce 2021 o 2 poměry a v 1. pololetí roku 2022 také o 2 poměry.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 27. 8. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se poskytování benefitů zaměstnancům Úřadu, a to konkrétně zda je poskytován (i) příspěvek na stravu formou stravenkového paušálu, (ii) příspěvek na stravu formou stravenky.

Dne 1. 9. 2022 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ. Žadateli bylo sděleno, že Úřad poskytuje svým zaměstnancům příspěvek na stravu formou elektronické stravenky.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 2. 9. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 24. 8. 2022, sp. zn. 31 Af 52021. 

Dne 8. 9. 2022 byl žadatel v souladu s § 6 odst. 1 InfZ odkázán na informace dostupné na webových stránkách Úřadu. 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 24. 8. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí 3 rozhodnutí o uložení pokut za maření místního šetření, která byla uvedena v tiskové zprávě Úřadu ze dne 24. 8. 2022. 

Dne 31. 8. 2022 byly žadateli požadované informace částečně poskytnuty v souladu s § 4a odst. 1 InfZ a v souladu § 6 odst. 1 InfZ byl odkázán na informace dostupné na webových stránkách Úřadu ÚOHS-V0058/2022/PV a ÚOHS-V0059/2022/PV

Příloha Příloha 702 KB

 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 25. 8. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací o aktuálně vedených sankčních správních řízení podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 31. 8. 2022 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 24. 8. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí rozsudku Krajského soudu v Brně sp. zn. 62 Af 17/2021 ze dne 18. 8. 2022.

Dne 26. 8. 2022 byl žadatel v souladu s § 6 odst. 1 InfZ odkázán na informace dostupné na webových stránkách Úřadu.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 12. 8. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací o stavu šetření podnětu vedeného pod sp. zn. ÚOHS-P0276/2022/VZ.

Dne 18. 8. 2022 byla žadateli požadovaná informace částečně poskytnuta v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ. Žadateli bylo sděleno, že šetření podnětu vedeného pod sp. zn. ÚOHS-P0276/2022/VZ dosud probíhá.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 9. 8. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informací, a to veškerých interních dokumentů, které upravují činnost rozkladové komise na Úřadu.

Dne 16. 8. 2022 byly žadateli požadované dokumenty poskytnuty v souladu s § 4a InfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje tuto doprovodnou informaci.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 19. 8. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informací, a to seznamu obchodních společností, které od roku 2018 podaly k Úřadu podnět dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 24. 8. 2022 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ.  V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. (V0125/2022)

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 22. 7. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se identifikace zadavatelů a administrátorů v řízeních specifikovaných v žádosti.

Dne 29. 7. 2022 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 6 odst. 1 InfZ a § 14 odst. 5 písm. d) InfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 19. 7. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu sp. zn. ÚOHS-S0089/2022/VZ, č. j. ÚOHS-12822/2022/500 ze dne 13. 4. 2022.

Dne 25. 7. 2022 bylo žadateli požadované rozhodnutí poskytnuto v souladu s § 4a InfZ.

Příloha Příloha 716 KB

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 15. 7. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu ze dne 24. 6. 2019, č. j. ÚOHS/V0094/2019/VZ-17687/2019/533/BŠp a kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 25. 1. 2021, č. j. 62 Af 81/2019-110. 

Dne 19. 7. 2022 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 6 odst. 1 InfZ a § 4a odst. 1 InfZ.   

Příloha č. 1 

Příloha č. 2 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 4. 7. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací o aktuálně vedených správních řízení a předběžných šetření o možných přestupcích podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů, a možných porušení čl. 101 nebo čl. 102 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Dne 15. 7. 2022 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 8. 6. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu vydaných ve správních řízeních vedených pod sp. zn. S0026/2019 a sp. zn. S0200/2021 v oblasti významné tržní síly s účastníkem řízení společností HRUŠKA s.r.o. 

Dne 23. 6. 2022 byla žadateli v souladu s § 4a InfZ požadovaná rozhodnutí poskytnuta.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 16. 6. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí informace, a to poskytnutím i nepravomocného rozhodnutí Úřadu v řízení o možném přestupku statutárního města Ostravy jako zadavatele veřejné zakázky „Komunikace – Severní spoj“, které bylo zahájeno 16. 3. 2022.

Dne 23. 6. 2022 Úřad žadateli v souladu § 4a InfZ požadované rozhodnutí č. j. ÚOHS-19043/2022/500 ze dne 6. 6. 2022 poskytnul.

Příloha 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 15. 6. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda v řízení vedeném pod sp. zn. ÚOHS-S0533/2020/KD ve věci společnosti Zásilkovna s.r.o. již bylo vydáno rozhodnutí, a pokud bylo vydáno, poskytnutí jeho kopie.

Dne 20. 6. 2022 Úřad žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sdělil, že uvedené rozhodnutí dosud nebylo vydáno.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 15. 6. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí informací z oblasti veřejných zakázek za období od roku 2018 do roku 2022 o celkovém počtu řízení, včetně sp. zn., ve kterých vystupovaly v žádosti vyjmenované osoby, společně s označením jejich postavení v řízeních, a které z těchto řízení byly ukončeny v důsledku právního jednání vyjmenovaných osob, vč. popisu právního jednání, které směřovalo k ukončení řízení. 

Dne 24. 6. 2022 byly požadované informace poskytnuty v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ.  V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 6. 6. 2022 od dvou žadatelů žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Oba žadatelé shodně požadovali poskytnutí rozhodnutí Úřadu v řízení pro možné porušení zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů, účastníkem COOP Centrum družstvo. 

Dne 16. 6. 2022 Úřad žadatelům v souladu s § 4a InfZ požadované rozhodnutí ze dne 11. 5. 2022, č. j. ÚOHS-15690/2022/461, částečně poskytnul.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 10. 6. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí kasační stížnosti podané Úřadem proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 15. 12. 2021, č. j. 31 Af 64/2020-183. 

Dne 13. 6. 2022 byla žadateli kasační stížnost poskytnuta v souladu s § 4a InfZ.

Příloha č. 1  

Příloha č. 2 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 1. 6. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací o stavu správního řízení vedeného pod sp. zn. S0127/2022/VZ, a zda Úřad uložil ode dne 1.1.2021 do dnešního dne České republice – Ministerstvu vnitra jakoukoliv sankci, a pokud ano, pak žádal informace o tom, jaká sankce byla uložena, v jaké konkrétní věci, zda je rozhodnutí pravomocné, a zda byla proti rozhodnutí podána správní žaloba.

Dne 13. 6. 2022 byly požadované informace poskytnuty v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 3. 6. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí smlouvy z listopadu 2017, na základě, které měla společnost KROS-STAV opravovat budovy patřící správě železniční cesty v obvodu Břeclav.

Dne 10. 6. 2022 byl žadatel v souladu s § 6 odst. 1 InfZ odkázán na informace dostupné na webových stránkách https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3790252?backlink=kc3y8 Registru smluv.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 19. 5. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí kasační stížnosti, kterou podal Úřad proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 25. 11. 2020, č. j. 30 Af 28/2018 – 373, a rozhodnutí ze dne 16. 1. 2018, č. j. ÚOHS-R12/2016/HS-01402/2018/310/HBt, a rozhodnutí ze dne 22. 12. 2015, č. j. ÚOHS-S669/2013/DP-45881/2015/830/DKI

Dne 26. 5. 2022 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 6 odst. 1 InfZ a § 4a odst. 1 InfZ. 

Příloha č. 1 

Příloha č. 2  

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 16. 5. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací o počtech podnětů, objasněných přestupků a uložených pokutách za období od 2015 do 2021 v rámci jednotlivých krajů v ČR a v rámci celé ČR, a které se týkají § 268 a 269 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 23. 5. 2022 byly žadateli požadované informace částečně poskytnuty v souladu s § 6 odst. 1 InfZ, neboť některé informace jsou veřejně dostupné ve sbírkách rozhodnutí Úřadu.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 16. 5. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí výsledku šetření podnětu sp. zn. P0476/2020/VZ a poskytnutí informace, zda pro vypracování výsledku šetření uvedeného podnětu Úřad využil podklad zpracovaný advokátní kanceláří Císař, Čéška, Smutný.

Dne 24. 5. 2022 byl žadateli v souladu s § 4a InfZ poskytnut výsledek šetření podnětu a dále bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že Úřad pro vypracování výsledku šetření podnětu nevyužil podklad zpracovaný jmenovanou advokátní kanceláří.

Příloha 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 30. 4. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, v kolika řízeních v letech 2017–2022 bylo Úřadem zadáno zpracování znaleckého posudku soudnímu znalci Václavu Černému, znalec z oboru Elektronika, vč.poskytnutí spisových značek těchto řízení.

Dne 10. 5. 2022 byla žadateli požadovaná informace v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ poskytnuta. Žadateli bylo sděleno, že jmenovaný znalec nebyl v uvedených letech Úřadem ustanoven znalcem.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 2. 5. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"), kterou žadatel dne 3. 5. 2022 upřesnil.

Žadatel požadoval poskytnutí několika rozhodnutí Úřadu a dalších dokumentů vztahujících se ke správnímu řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v otevřeném řízení zahájeném za účelem uzavření rámcové dohody „Nákup autobusů určených pro veřejnou linkovou dopravu osob na území Ústeckého kraje délky 9,9–11 m“, vedenému Úřadem pod sp. zn. S0429/2021/VZ.

Dne 10. 5. 2022 Úřad žadateli poskytnul v souladu s § 4a InfZ oznámení o zahájení správního řízení č. j. ÚOHS-33570/2021/512/IHl, rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-39193/2021/500/AIv a usnesení Úřadu č. j. ÚOHS-40808/2021/512/IHl[ŠP1] . Rozhodnutí, která jsou dostupná ve sbírce rozhodnutí na webových stránkách Úřadu, byla žadateli poskytnuta dne 10. 5. 2022 v souladu s § 6 odst. 1 InfZ, jedná se o rozhodnutí ÚOHS-00188/2022/500, ÚOHS-27215/2021/500/AIv a ÚOHS-17294/2020/323/VVÁ.

Příloha 1 

Příloha 2 

Příloha 3 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 4. 5. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu sp. zn. ÚOHS-S0591/2021/VZ, č. j. ÚOHS-07692/2022/500 ze dne 2. 3. 2022. 

Příloha 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 17. 4. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí vydaných Úřadem ve věci úplaty za užívání autobusových zastávek, nebo stání na autobusových nádražích (terminálech) dopravcem provozujícím pravidelnou veřejnou linkovou autobusovou dopravu. 

Dne 29. 4. 2022 byla žadateli v souladu s § 4a InfZ poskytnuta následující rozhodnutí: č. j. S 12/05-3865/05-ÚHS, č. j. R 10/2005, č. j. S 279/03-6320/05-SOHS I, č. j. S 279/03-1639/04-ORP, č. j. R 18/2004.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 19. 4. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se podnětu vedeného Úřadem pod sp. zn. ÚOHS-P0114/2021/VS.

Dne 29. 4. 2022 byly žadateli požadované informace částečně poskytnuty v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ. Žadateli bylo sděleno, že na základě šetření uvedeného podnětu bylo dne 29. 3. 2022 zahájeno správní řízení.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 12. 4. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, kdo všechno se podílí na přípravě rozhodnutí Úřadu.

Dne 21. 4. 2022 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ. Žadateli bylo sděleno, že úřední osoby mají dostatečné odborné znalosti, aby mohly otázky související s běžně vedenými správními řízeními posuzovat samy. Pokud závisí rozhodnutí Úřadu na posouzení skutečností, k nimž je třeba odborných znalostí, které úřední osoby nemají, a jestliže odborné posouzení skutečností nelze opatřit od jiného správního orgánu, ustanoví Úřad znalce. Rozhodující pro určení, zda postačuje k posouzení sporné otázky odborné zázemí správního orgánu, nebo zda je nevyhnutelné přizvání znalce, jsou okolnosti konkrétního případu a složitost posuzované problematiky.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 5. 4. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí kopií rozhodnutí Úřadu vydaných v letech 2021-2022 ve věci veřejné zakázky, jejíž věcnou náplní je „Stavba č. 4679 Maniny PPO, snížení nivelety Karlín, etapa 0002 poldr Karlín" (zadavatel: hl. m. Praha).

Dne 7. 4. 2022 bylo žadateli jednak poskytnuto rozhodnutí Úřadu v souladu s § 4a InfZ a dále rozhodnutí, která jsou dostupná ve sbírce rozhodnutí na webových stránkách Úřadu, byla žadateli poskytnuta v souladu s § 6 odst. 1 InfZ, jedná se o rozhodnutí č. j. ÚOHS-00457/2021/511/KZa, č. j. ÚOHS-24116/2021/163/PMo, č. j. ÚOHS-04008/2022/500, č. j. ÚOHS-09065/2022/161.

Příloha 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 16. 3. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací o nákladech na pronájem a úklid kancelářských budov, které Úřad užíval v letech 2017 až 2021.

Dne 31. 3. 2022 byly požadované informace poskytnuty v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 1. 4. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu ze dne 3. 9. 2021, č. j. ÚOHS-29756/2021/510/MKo

Dne 7. 4. 2022 bylo žadateli požadované rozhodnutí poskytnuto v souladu s § 4a InfZ.

Příloha 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 28. 3. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí informací o pracovnících Úřadu podílejících se na rozhodnutí ze dne 23. 3. 2022, č. j. ÚOHS-10236/2022/500, a ze dne 18. 3. 2022, č. j. ÚOHS-09760/2022/510; dále informací o podkladech obsažených ve spise sp. zn. ÚOHS-S0109/2022/VZ 

Dne 6. 4. 2022 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje tuto doprovodnou informaci. 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 11. 3. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"), kterou žadatel doplnil dne 21. 3. 2022.
Žadatel požadoval poskytnutí informace, a to podnětu k šetření veřejné zakázky „Rámcová dohoda na dodávky bot 21 nízkých a vysokých (klimamembrána) PČR na období 2022–2025", ve Věstníku veřejných zakázek evidované pod ev. č. zakázky Z2021-036360, zadavatele Česká republika – Ministerstvo vnitra, a informaci o vyřízení věci (vč. rozhodnutí, pokud již existuje).
Dne 31. 3. 2022 byly žadateli požadované informace částečně poskytnuty v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ. Žadateli bylo sděleno, že šetření podnětu dosud probíhá.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 16. 3. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace týkající se sankčních správních řízení vedených Úřadem ke dni vyřízení žádosti, a to v oblasti podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 24. 3. 2022 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje tuto doprovodnou informaci.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 28. 2. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"), kterou žadatel doplnil dne 4. 3. 2022.
Žadatel požadoval poskytnutí informací, jaké podněty byly u Úřadu podány na město Horšovský Týn jako zadavatele veřejných zakázek v období 1. 1. 2021 – 28. 2. 2022 a kdo konkrétně který podnět podal.
Dne 17. 3. 2022 byly žadateli požadované informace částečně poskytnuty v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ. Konkrétně se jednalo o podněty týkající se veřejných zakázek Oprava historické sýpky, Výstavba Koupaliště v Horšovském Týně, Smlouva na poskytnutí úvěru a Areál koupaliště v Horšovském Týně – stavba.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 2. 3. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí informace o vývoji šetření podnětu vedeného pod sp. zn. ÚOHS-P0449/2021/VZ. 

Dne 4. 3. 2022 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že šetření podnětu nadále probíhá. 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 25. 2. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí dokumentu, který obsahuje konkrétní právní argumentaci, proč Úřad v době šetření postupu zadavatele – statutárního města Brna ve věci veřejné zakázky „Rozšíření a rozvoj systému GINIS“ neshledal důvody pro zahájení správního řízení z moci úřední. 

Dne 7. 3. 2022 byl žadateli dokument poskytnut v souladu s § 4a odst. 1 InfZ. 

Příloha  

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 21. 2. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"), která byla na základě výzvy Úřadu doplněna dne 2. 3. 2022.

Žadatel požadoval poskytnutí stanoviska, doporučení nebo rozhodnutí Úřadu, které by se mělo týkat posouzení přípustnosti stanovování tzv. cenových stropů stanovených zadavatelem v zadávací dokumentaci, a to ve věci veřejné zakázky s názvem „Odstraňování a oklešťování vegetace pro období 2021 až 2025" (zadavatel ČEZ Distribuce, a.s.), popř. v jiných veřejných zakázkách posuzovaných Úřadem.

Dne 14. 3. 2022 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že nastíněnou otázkou se Úřad zabýval při šetření podnětu sp. zn. ÚOHS-P0261/2021/VZ. V souladu s § 4a odst. 1 InfZ byl žadateli poskytnut dokument obsahující nastíněnou otázku.

Příloha 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 18. 2. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu ze dne 1. 2. 2022 č. j. ÚOHS-03746/2022/524. 

Dne 21. 2. 2022 bylo žadateli rozhodnutí Úřadu poskytnuto v souladu s § 4a odst. 1 InfZ. 

Příloha 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 15. 2. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu ze dne 29. 12. 2021 č. j. ÚOHS-44426/2021/871/KBa.

Dne 24. 2. 2022 bylo žadateli rozhodnutí Úřadu částečně poskytnuto v souladu s § 4a odst. 1 InfZ.

Příloha

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 10. 2. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu ze dne 11. 9. 2018, č. j. ÚOHS-S0272/2018/VZ-26587/2018/522/JKr. 

Dne 14. 2. 2022 bylo žadateli rozhodnutí Úřadu poskytnuto v souladu s § 4a odst. 1 InfZ. 

Příloha  

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 9. 2. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí informace o možnosti podání podnětu ve věci kartelových dohod. 

Dne 14. 2. 2021 byl žadatel v souladu s § 6 odst. 1 InfZ odkázán na informace dostupné na webových stránkách Úřadu.  

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 2. 2. 2022 a 8. 2. 2022 žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí dokumentů ze spisu sp. zn. ÚOHS-P0803/2021/VZ.

Dne 8. 2. 2022 a 11. 2. 2022 byly žadateli požadované dokumenty poskytnuty v souladu s § 4a odst. 1 InfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje tuto doprovodnou informaci.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 6. 2. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí informace o platech nejvyšších státních úředníků Úřadu. 

Dne 9. 2. 2021 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že plat předsedy Úřadu je odvozen od platu prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu a platy místopředsedů jsou odvozeny od platu viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. Platy těchto osob jsou tak stanoveny zákonem č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 3. 2. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí informací vztahujících se k zakázaným dohodám podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

Dne 8. 2. 2022 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 6 odst. 1 InfZ, neboť jsou dostupné na internetových stránkách Úřadu (sbírky rozhodnutí, výroční zprávy, informace k zakázaným dohodám v sekci „Hospodářská soutěž“). 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 28. 1. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí stanovisek týkajících se zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů, a Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2019/633 ze dne 17. dubna 2019, o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci, a to v období od 1. 1. 2019 do dne vyřízení žádosti. 

Dne 11. 2. 2022 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 4a odst. 1 InfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje tuto doprovodnou informaci. 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 28. 1. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-26925/2020/820/LPě ze dne 1. 9. 2020. 

Dne 4. 2. 2022 bylo žadateli rozhodnutí Úřadu poskytnuto v souladu s § 6 odst. 1 InfZ. 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 24. 1. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-00689/2022/164 ze dne 7. 1. 2022.

Dne 3. 2. 2022 bylo žadateli rozhodnutí předsedy Úřadu poskytnuto v souladu s § 4a odst. 1 InfZ.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 27. 1. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 26. 9. 2018, č. j. 31 Af 80/2016-85 a rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 6. 9. 2016, č. j. ÚOHS-R277/2015/VZ-36916/2016/322/KBe. 

Dne 28. 1. 2022 byla žadateli kasační stížnost poskytnuta v souladu s § 4a odst. 1 InfZ. Rozhodnutí předsedy Úřadu bylo poskytnuto v souladu s § 6 odst. 1 InfZ, neboť je dostupné na webových stránkách Úřadu ve sbírce rozhodnutí. 

Příloha  

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 31. 12. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí předsedy Úřadu ve věci MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. a METRO International AG.

Dne 25. 1. 2022 bylo žadateli požadované rozhodnutí poskytnuto v souladu s § 4a odst. 1 InfZ.

Příloha 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 23. 12. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda šetření podnětu vedeného pod sp. zn. ÚOHS-P0023/2020/KD, ve věci možného narušení hospodářské soutěže již bylo ukončeno a co bylo jeho výsledkem.

Dne 5. 1. 2022 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že šetření uvedeného podnětu bylo Úřadem ukončeno dne 14. 10. 2021, neboť nebyla zjištěna indicie pro zahájení správního řízení pro možné porušení zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.

 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 15. 12. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu ve věci veřejné zakázky „Dodávka systému nuceného větrání s rekuperací Gymnázium Františka Křižíka, Plzeň“ a odvolání Statutárního města Plzeň proti tomuto rozhodnutí Úřadu. 

Dne 3. 1. 2022 bylo žadateli rozhodnutí Úřadu poskytnuto v souladu s § 4a odst. 1 InfZ a současně mu bylo v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že odvolání proti rozhodnutí nebylo Úřadu doposud doručeno, avšak do 7. 1. 2022 běží lhůta pro podání rozkladu. 

Příloha 

 

2021

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 6. 12. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda bylo předběžné šetření sp. zn. ÚOHS-P0332/2017/DP zastaveno.

Dne 9. 12. 2021 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že předběžné šetření uvedeného podnětu bylo zastaveno, neboť nebyla zjištěna indicie pro zahájení správního řízení pro možné porušení zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 3. 12. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se veřejné zakázky „Zajištění cateringových služeb ve vlacích Českých drah, a.s.“.

Dne 10. 12. 2021 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že Úřad dne 25. 10. 2021 obdržel návrh ve věci uvedené veřejné zakázky, který byl zaevidován pod sp. zn. ÚOHS-S0491/2021/VZ. Dále bylo žadateli sděleno, že se Úřad návrhem, resp. věcnými námitkami nezabýval, neboť navrhovatel nesložil kauci na účet Úřadu ve lhůtě pro doručení návrhu a Úřad tak dne 26. 11. 2021 vydal usnesení o zastavení správního řízení. Proti usnesení byl podán rozklad.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 30. 11. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 10. 10. 2019, č. j. 62 Af 13/2018-74 a rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 14. 12. 2017, č. j. ÚOHS-R0153/2017/VZ-36539/2017/322/JSu. 

Dne 3. 12. 2021 bylo žadateli rozhodnutí předsedy Úřadu poskytnuto v souladu s § 6 odst. 1 InfZ a kasační stížnost poskytnuta v souladu s § 4a odst. 1 InfZ. 

Příloha č. 1 

Příloha č. 2 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 1. 12. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí informace o vývoji šetření podnětů vedených pod sp. zn. ÚOHS-P0493/2021/VZ a ÚOHS-P0492/2021/VZ. 

zda a jak bylo ukončeno šetření podnětu vedeného pod sp. zn. ÚOHS-P0430/2021/DP. 

Dne 3. 12. 2021 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že šetření podnětů nadále  probíhá. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 26. 11. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda a jak bylo ukončeno šetření podnětu vedeného pod sp. zn. ÚOHS-P0430/2021/DP. 

Dne 30. 11. 2021 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že šetření podnětu bylo ukončeno a Úřad neshledal porušení soutěžních pravidel. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 23. 11. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, jakým způsobem bylo ukončeno šetření podnětu vedeného pod sp. zn. ÚOHS-P0226/2021/VZ.

Dne 30. 11. 2021 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že šetření podnětu nadále probíhá.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 17. 11. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 29. 6. 2018, č. j. 29 A 219/2017-45 a rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 30. 6. 2017, č. j. ÚOHS-R30/2017/IN-19367/2017/310. 

Dne 22. 11. 2021 byly žadateli poskytnuty požadované dokumenty v souladu s § 4a odst. 1 InfZ. 

Příloha č. 1 

Příloha č. 2 

Příloha č. 3  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 15. 11. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí informace, jakým způsobem byl vyřízen podnět ze dne 9. 8. 2021 podaný žadatelem. 

Dne 25. 11. 2021 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že šetření podnětu vedeného pod sp. zn. ÚOHS-P0449/2021/VZ stále probíhá. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 10. 11. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí všech rozhodnutí Úřadu, jež byla vydána v rámci probíhajících či skončených řízení, v nichž Úřad podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) posuzoval oprávněnost požadavků zadavatele, který při zadávání veřejné zakázky v oblasti IT požadoval k prokázání kvalifikace doložení dokladu osvědčujícího partnerství se společností Microsoft či s jinou soukromou společností, a to s ohledem na požadavek rovného zacházení a zákazu diskriminace podle § 6 odst. 2 ZZVZ nebo zákaz zvýhodňování podle § 36 odst. 1 ZZVZ. 

Dne 18. 11. 2021 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v souladu s § 6 odst. 1 InfZ. (pozn. Úřadu – rozhodnutí jsou dostupná ve sbírce rozhodnutí na webových stránkách Úřadu) 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 9. 11. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí informací vztahujících se k veřejné zakázce „II/385 Čebín obchvat“, a to informací týkajících se jednání rozkladové komise v této věci. 

Dne 23. 11. 2021 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ, konkrétně mu bylo sděleno, že rozklad proti prvostupňovému rozhodnutí byl projednán dne 19. 11. 2021 rozkladovou komisí pro oblast dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně II. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 4. 11. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se pojistných smluv životního pojištění konkrétní pojišťovnou, resp. informací ohledně příspěvků Úřadu jako zaměstnavatele na pojistné smlouvy soukromého životního pojištění zaměstnanců. 

Dne 16. 11. 2021 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje tuto doprovodnou informaci.  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 16. 11. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí dokumentu, kterým Úřad vyřídil podnět vedený pod sp. zn. ÚOHS-P0136/2021/VZ.

Dne 19. 11. 2021 byly žadateli v souladu s § 4a odst. 1 InfZ poskytnuty dokumenty obsahující oznámení výsledku šetření podnětu (oznámení zaslané podateli podnětu a zadavateli).

Příloha č. 1 
Příloha č. 2 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 1. 11. 2021 a 4. 11. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatelé požadovali poskytnutí prvostupňového rozhodnutí Úřadu ve věci veřejné zakázky „II/385 Čebín obchvat“, jejímž zadavatelem je Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje. 

Dne 1. 11. 2021 byla žadatelům požadovaná informace poskytnuta v souladu s § 6 odst. 1 InfZ. (pozn. Úřadu – rozhodnutí je dostupné v informacích z roku 2021). 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 27. 10. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí ve vztahu ke správnímu řízení ve věci veřejné zakázky „D1 rozšíření odpočívky Střechov km 52,0 – levá strana“

Dne 5. 11. 2021 bylo žadateli požadované rozhodnutí částečně poskytnuto v souladu s § 4a odst. 1 InfZ. 

Příloha

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 22. 10. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace týkající se sankčních správních řízení vedených Úřadem ke dni vyřízení žádosti, a to v oblasti podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 4. 11. 2021 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 19. 10. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí informací k podnětu k zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ze dne 11. 11. 2020 ve věci veřejné zakázky „Modernizace IP/MPLS vrstvy sítě CESNET2“, a to konkrétně sdělení, jak Úřad podnět vyřídil, resp. zda shledal důvody pro zahájení řízení z moci úřední a řízení zahájil či nikoli, dále v jakém stavu je zahájené řízení či jak pokračovalo, příp. jak skončilo. 

Dne 22. 10. 2021 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že s ohledem na to, že společnost, která podnět podala nevyužila možnosti podat námitky, resp. námitky byly podány opožděně, Úřad podnět neprošetřoval, a to s ohledem na § 258 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 15. 10. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí prvostupňového rozhodnutí Úřadu ve věci veřejné zakázky „II/385 Čebín obchvat", jejímž zadavatelem je Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje.

Dne 27. 10. 2021 bylo žadateli požadované rozhodnutí částečně poskytnuto v souladu s § 4a odst. 1 InfZ.

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 15. 10. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí informace o počtu úředníků ve služebním a pracovním poměru, dále informace o počtu státních zaměstnanců v jednotlivých platových třídách podle nařízení vlády č. 304/2014, o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů. 

Dne 20. 10. 2021 byly žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ požadované informace poskytnuty. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 8. 10. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí stanoviska Úřadu k pozměňovacímu návrhu poslance MUDr. Miloslava Janulíka k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 1091).

Dne 11. 10. 2021 bylo žadateli požadované stanovisko poskytnuto v souladu s § 4a odst. 1 InfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 7. 10. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda Úřad ukončil šetření podnětu obdrženého dne 20. 7. 2021 od Státního zemědělského intervenčního fondu ohledně aplikace § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. 

Dne 8. 10. 2021 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že šetření podnětu nebylo doposud ukončeno. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 1. 10. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí informace o výsledku šetření podnětu sp. zn. ÚOHS-P0046/2020/VZ. 

Dne 4. 10. 2021 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že Úřad neshledal porušení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 23. 9. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí prvostupňového rozhodnutí, příp. i rozhodnutí předsedy Úřadu, vydaného v posledních dvou letech, ve kterém se Úřad zabýval postavením společnosti Pražská plynárenská, a.s., IČO: 60193492, případně společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IČO: 27403505, případně společnosti Pražská plynárenská Holding a.s., IČO: 26442272, z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a ve kterém Úřad dospěl k závěru, že tato společnost je veřejným zadavatelem. 

Dne 4. 10. 2021 bylo žadateli sděleno, že znění jeho žádosti odpovídá: i) rozhodnutí sp. zn. ÚOHS-S0096/2021/VZ, č. j. ÚOHS-30887/2021/500/ISo ze dne 10. 9. 2021, které bylo vydáno téhož dne a proti kterému Úřad obdržel dne 27. 9. 2021 rozklad, tudíž toto rozhodnutí je nepravomocné, ii) usnesení sp. zn. ÚOHS-S0097/2021/VZ, č. j. ÚOHS-30890/2021/500/ISo ze dne 10. 9. 2021, které bylo vydáno téhož dne a nabylo právní moci dne 30. 9. 2021. Požadované dokumenty byly žadateli poskytnuty v souladu s § 4a odst. 1 InfZ. 

Příloha č. 1 

Příloha č. 2  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 23. 9. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí v souvislosti s šetřením podnětu vedeným pod sp. zn. ÚOHS-P0172/2021/VZ. 

Dne 1. 10. 2021 bylo žadateli požadované rozhodnutí poskytnuto v souladu s § 4a odst. 1 InfZ. Uvedené rozhodnutí je nepravomocné, neboť byl proti němu podán rozklad. 

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 22. 9. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí prvostupňového rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-40365/2020/500/ISo vydaného ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0325/2020/VZ, které bylo rozhodnutím předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-08483/2021/161/JSu vydaném v řízení o rozkladu sp. zn. ÚOHS-R0240/2020/VZ zrušeno.

Dne 4. 10. 2021 bylo žadateli požadované rozhodnutí poskytnuto v souladu s § 4a odst. 1 InfZ.

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 2. 9. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu sp. zn. ÚOHS-S0068/2021/VZ, č. j. ÚOHS-11600/2021/500/AIv ze dne 6. 4. 2021. 

Dne 6. 9. 2021 bylo žadateli požadované rozhodnutí v souladu s § 4a odst. 1 InfZ poskytnuto. 

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 1. 9. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda je u Úřadu vedeno jakékoliv řízení proti společnosti HOPI s.r.o. 

Dne 3. 9. 2021 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že Úřad neeviduje žádné správní řízení, které by bylo vedeno proti výše uvedené společnosti.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 1. 9. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda Úřad rozhodoval v rámci své rozhodovací praxe ve sporu zadavatele a dodavatele, které vedlo k vyloučení účastníka zadávacího řízení ze zadávacího řízení ve veřejné zakázce na základě § 48 odst. 5 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zaslání předmětných rozhodnutí. 

Dne 2. 9. 2021 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 6 odst. 1 InfZ, resp. žadateli bylo sděleno, že požadované informace je možné dohledat na internetových stránkách Úřadu ve Sbírce rozhodnutí (podle klíčových slov v položce „Text rozhodnutí“ zadat (včetně uvozovek): „§ 48 odst. 5 písm. d)“). 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 26. 8. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí dokumentů (rozhodnutí, sdělení, stanovisek apod.) týkajících se Ligové fotbalové asociace a/nebo Fotbalové asociace České republiky. 

Dne 3. 9. 2021 byly žadateli v souladu s § 4a odst. 1 InfZ poskytnuty veškeré požadované dokumenty. 

Příloha č. 1 

Příloha č. 2  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 26. 8. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí dokumentů (rozhodnutí, sdělení, stanovisek apod.) týkajících se Asociace profesionálních klubů ledního hokeje a/nebo Českého svazu ledního hokeje z.s. 

Dne 3. 9. 2021 byly žadateli v souladu s § 4a odst. 1 InfZ poskytnuty veškeré požadované dokumenty. 

Příloha č. 1 

Příloha č. 2  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 24. 8. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace o analogickém využívání institutu zahlazení podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, při ukládání správních trestů ve vztahu k přitěžující okolnosti, že pachatel spáchal přestupek opakovaně.

Dne 3. 9. 2021 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že z rozhodovací praxe Úřadu nevyplývá, že by institut zahlazení byl využíván.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 22. 8. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí dokumentů ke změnám, které přinášejí úplný zákaz tzv. technické hry neboli hracích automatů na území hlavního města Prahy. 

Dne 31. 8. 2021 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že Úřad nevydal stanovisko k úplnému zákazu tzv. technické hry na území hlavního města Prahy, v dopise ze dne 10. 12. 2020 však upozornil na to, že Vyhláška č. 14/2020 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vymezují podmínky provozování hazardních her na území hlavního města Prahy, by mohla být v rozporu s § 19a odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, neboť stanovuje odlišnou úpravu (tzv. nulová tolerance/možnost provozovat živé hry) v závislosti na konkrétní městské části. V souladu s § 4a odst. 1 InfZ byly žadateli poskytnuty veškeré požadované dokumenty. 

Příloha č. 1 

Příloha č. 2

Příloha č. 3 

Příloha č. 4 

Příloha č. 5 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 26. 8. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí informace, jakým způsobem byl vyřízen podnět ze dne 4. 6. 2021 k zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ČEPRO, a. s. 

Dne 31. 8. 2021 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že šetření podnětu, s ohledem na složitost věci, stále probíhá. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 25. 8. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

 Žadatel požadoval poskytnutí informací o podnětech, které Úřad obdržel od roku 2010 v souvislosti s konkrétními obchodními modely distribuce léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, a to včetně anonymizovaných verzí takových podnětů.

Dne 1. 9. 2021 byly žadateli požadované informace částečně poskytnuty. Žadateli bylo v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že Úřad od roku 2010 obdržel 18 podnětů, a to od subjektů – 4x velkodistributor, 4x distributor, 1x více distributorů, 1x sdružení lékárníků, 1x sdružení lékáren, 3x zákazník, 1x lékárna, 1x sdružení farmaceutických společností, 1x výrobce léků, 1x lékárník; dále bylo žadateli sděleno, že všechny podněty byly řádně prošetřeny a u žádného nebyly shledány důvody k zahájení správního řízení. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 18. 8. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí i) všech rozhodnutí Úřadu a předsedy Úřadu vydaných podle zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVTS"), a ii) základních informací o podnětech, které Úřad přijal v období od 17. 5. 2021 do dne vyřízení žádosti ve věci tvrzeného zneužití významné tržní síly ve smyslu ZVTS.

Dne 31. 8. 2021 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že i) veškerá rozhodnutí Úřadu či předsedy Úřadu vydaná podle ZVTS jsou zveřejněna na https://www.uohs.cz/cs/vyznamna-trzni-sila/sbirkyrozhodnuti.html; ii) Úřad v období od 17. 5. 2021 do dne vyřízení žádosti neobdržel žádný podnět ve věci tvrzeného zneužití významné tržní síly ve smyslu ZVTS.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 6. 8. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 21. 4. 2021, č. j. ÚOHS-10412/2021/164/Aši. 

Dne 11. 8. 2021 bylo žadateli rozhodnutí předsedy Úřadu částečně poskytnuto v souladu s § 4a odst. 1 InfZ. 

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 5. 8. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí veškeré oficiální komunikace mezi Státním zemědělským intervenčním fondem (dále jen „SZIF““) a Úřadem týkající se aplikace § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“), s ohledem na závěry Evropské komise. 

Dne 13. 8. 2021 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že jeho žádosti odpovídá podnět, který Úřad obdržel dne 20. 7. 2021 od SZIF a šetření podnětu nebylo  doposud ukončeno. Podnět obdržený od SZIF byl žadateli poskytnut v souladu s § 4a odst. 1 InfZ. 

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 3. 8. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu ze dne 7. 12. 2020, č. j. ÚOHS-39345/2020/851/LŠt a rozkladů proti tomuto rozhodnutí.

Dne 12. 8. 2021 bylo žadateli rozhodnutí předsedy Úřadu částečně poskytnuto v souladu s § 4a odst. 1 InfZ, poskytnutí rozkladů bylo odmítnuto.

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 3. 8. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu ve věci MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. 

Dne 4. 8. 2021 bylo žadateli požadované rozhodnutí poskytnuto v souladu s § 4a odst. 1 InfZ. (pozn. Úřadu – rozhodnutí je dostupné v informacích z roku 2021). 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 2. 8. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí: 1. dopisu Úřadu, který byl adresován poslancům Evropského parlamentu zvoleným za Českou republiku, na který je odkazováno v tiskové zprávě ÚOHS č. 21/056 ze dne 13. 4. 2021, 2. informací zpřístupněných žadateli dne 13. 5. 2021 na základě žádosti přijaté Úřadem dne 29. 4. 2021 ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Dne 4. 8. 2021 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 4a odst. 1 InfZ. 

Příloha č. 1 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 29. 7. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí dokumentů souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku „Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina od roku 2022“, a to: 1. rozhodnutí Úřadu o předběžném opatření ze dne 29. 6. 2021, kterým byl uložen zákaz uzavřít smlouvu, 2. usnesení Úřadu o zastavení správního řízení. 

Dne 5. 8. 2021 byly žadateli požadované dokumenty poskytnuty v souladu s § 4a odst. 1 InfZ.

Příloha č. 1 

Příloha č. 2  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") obdržel dne 27. 7. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace o počtu správních řízení zahájených na návrh podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2021 podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 29. 7. 2021 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 6 odst. 1 InfZ, neboť jsou dostupné na webových stránkách Úřadu.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 19. 7. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí 1) rozhodnutí Úřadu sp. zn. ÚOHS-S0305/2020/VZ, č. j. ÚOHS-38462/2020/500/JBě ze dne 30. 11. 2020, 2) informaci, zda uvedené rozhodnutí Úřadu nabylo právní moci a zda v této věci bylo vedeno rozkladové řízení, 3) informace, zda již bylo o rozkladu rozhodnuto a pokud ano, pak bylo požadováno poskytnutí rozhodnutí předsedy Úřadu.

Dne 20. 7. 2021 bylo žadateli požadované rozhodnutí poskytnuto v souladu s § 4a odst. 1 InfZ. K bodu 2) bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že požadované rozhodnutí Úřadu nenabylo právní moci, neboť bylo zrušeno rozhodnutím předsedy Úřadu sp. zn. ÚOHS-R0219/2020/VZ, č. j. ÚOHS-03333/2021/163/MBr ze dne 2. 3. 2021. V bodě 3) byl žadatel odkázán v souladu s § 6 odst. 1 InfZ na již zveřejněné rozhodnutí předsedy Úřadu.

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 28. 6. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu ve věci MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. a informace, zda byl proti rozhodnutí Úřadu podán rozklad.

Dne 12. 7. 2021 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že proti rozhodnutí v dané věci byl podán rozklad. Dne 15. 7. 2021 bylo žadateli požadované rozhodnutí poskytnuto v souladu s § 4a odst. 1 InfZ.

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 1. 7. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí dopisu předsedy Úřadu ze dne 7. 5. 2021 týkajícího se novelizace zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 12. 7. 2021 byl žadateli požadovaný dopis poskytnut v souladu s § 4a odst. 1 InfZ.

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 29. 6. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí 1) rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S0316/2019/VZ-35843/2019/541/OKo ze dne 30. 12. 2019, které bylo zrušeno rozhodnutím předsedy Úřadu č. j. 09878/2020/323/PBl, sp. zn. ÚOHS-R0012/2020/VZ ze dne 31. 3. 2021, 2) bližších informací ke správním řízením, jejichž předmětem byl přezkum postupu zadavatele směřujícího k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení na základě obecné výjimky a 3) informace o řízeních vedených ve věci možného spáchání přestupku zadavatele podle § 268/ odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 7. 7. 2021 byly žadateli informace pod body 2) a 3) poskytnuty v souladu s § 6 odst. 1 InfZ, neboť jsou dostupné na webových stránkách Úřadu. Dne 9. 7. 2021 bylo žadateli požadované rozhodnutí Úřadu (bod 1) poskytnuto v souladu s § 4a odst. 1 InfZ.

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 29. 6. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí žádostí, podání, návrhů apod. do spisu sp. zn. S109/2011/DP a s ním souvisejících.

Dne 14. 7. 2021 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že Úřad neobdržel žádné žádosti, podání, návrhy apod., které by odpovídaly jeho žádosti.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 23. 6. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí stanovisek Úřadu ke sněmovnímu tisku č. 1091. 

Dne 24. 6. 2021 byly žadateli požadované dokumenty poskytnuty v souladu s § 4a odst. 1  InfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 20. 6. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí ve věci veřejné zakázky „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava – Poruba (DÚR a IČ)“

Dne 24. 6. 2021 bylo žadateli požadované rozhodnutí poskytnuto v souladu s § 4a odst. 1 InfZ a současně mu bylo sděleno, že rozhodnutí není pravomocné, neboť byl proti němu podán rozklad. 

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 16. 6. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval vyjádření města Příbram k podnětu ÚOHS-P0145/2021/VZ a ÚOHS-P0146/2021/VZ. 

Dne 24. 6. 2021 byla žadateli požadovaná vyjádření poskytnuta v souladu s § 4a odst. 1 InfZ. 

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 9. 6. 2021 a 10. 6. 2021 žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatelé požadovali poskytnutí rozhodnutí Úřadu, kterým byla kolektivnímu správci INTERGRAM nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů, z. s., uložena pokuta za zneužití dominantního postavení a rozhodnutí předsedy Úřadu, kterým bylo rozhodnutí Úřadu potvrzeno.

Dne 11. 6. 2021 bylo žadatelům rozhodnutí Úřadu částečně poskytnuto odkazem na již zveřejněnou informaci v souladu s § 6 InfZ (pozn. Úřadu – rozhodnutí je dostupné v informacích z roku 2021). Dne 28. 6. 2021 bylo žadatelům rozhodnutí předsedy Úřadu částečně poskytnuto v souladu s § 4a odst. 1 InfZ.

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 9. 6. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí dokumentů souvisejících se správním řízením sp. zn. ÚOHS-S426/2012/KD, konkrétně požadoval poskytnutí: i) usnesení o vyloučení ze dne 18. 3. 2019, č. j. ÚOHS-S426/2012/KD-06020/2019/851/MŠu, ii) rozhodnutí ze dne 24. 6. 2019, č. j. ÚOHS-R0057/2019/HS-17508/2019/310/BMa, kterým byl podaný rozklad jako nepřípustný zamítnut. 

Dne 16. 6. 2021 byly žadateli požadované dokumenty poskytnuty v souladu s § 4a odst. 1 InfZ. 

Příloha č. 1 

Příloha č. 2  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 4. 6. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací, resp. dokumentů souvisejících s šetřením podnětu k zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ČEPRO, a.s.

Dne 18. 6. 2021 byly žadateli požadované dokumenty částečně poskytnuty v souladu s § 4a odst. 1 InfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 20. 5. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda před Úřadem zastupovaly účastníky řízení subjekty v žádosti uvedené.

Dne 21. 5. 2021 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 6 odst. 1 InfZ, resp. žadateli bylo sděleno, že požadovanou informaci je možné dohledat na internetových stránkách Úřadu ve Sbírce rozhodnutí. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 10. 5. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu ve věci týkající se veřejné zakázky „Mateřská škola Drahelčice“ a vedené pod sp. zn. ÚOHS-S0052/2021/VZ. 

Dne 13. 5. 2021 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v souladu s § 4a odst. 1 InfZ a současně bylo sděleno, že poskytnuté rozhodnutí není doposud pravomocné, neboť byl proti němu podán rozklad. 

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 29. 4. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací k podnětům, které Úřad přijal v období od 1. 1. 2021 do dne vyřízení žádosti, a to v oblasti podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 13. 5. 2021 byly žadateli požadované informace částečně poskytnuty v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 23. 4. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí kasační stížnosti, kterou podal Úřad proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 7. 8. 2019, č. j. 62 Af 93/2017 – 94.

Dne 27. 4. 2021 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v souladu s § 4a odst. 1 InfZ.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 16. 4. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí informace týkající se sankčních správních řízení zahájených v období od 17. 7. 2020 do dne vyřízení žádosti, a to v oblasti podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů. 

Dne 22. 4. 2021 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje tuto doprovodnou informaci.  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 7. 4. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, jakým způsobem byl vyřízen podnět ze dne 19. 1. 2021 k zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ČEPRO, a.s.

Dne 19. 4. 2021 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že šetření podnětu, s ohledem na složitost věci, stále probíhá. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 12. 4. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí dokumentu „Oznámení o výsledku šetření podnětu" ze dne 9. 3. 2021, který byl Úřadem zaslán Ředitelství silnic a dálnic ČR a týkal se veřejné zakázky „D7 Chlumčany zkapacitnění".

Dne 13. 4. 2021 byl žadateli požadovaný dokument poskytnut v souladu s § 4a odst. 1 InfZ.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 6. 4. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí informací, zda Úřad vede nebo v období od 1. 4. 2020 vedl správní řízení s obcí Drahelčice a dalších doplňujících informací. 

Dne 9. 4. 2021 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že znění žádosti odpovídá jedno správní řízení, které Úřad v současné době vede a týká se veřejné zakázky „Mateřská škola Drahelčice“. Správní řízení bylo zahájeno z moci úřední a nebylo doposud ukončeno. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 6. 4. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí informací k šetření Úřadu ve věci veřejné zakázky „Výběr provozovatele systému NEN“.  

Dne 7. 4. 2021 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že správní řízení ve věci veřejné zakázky „Výběr provozovatele systému NEN“ již bylo pravomocně ukončeno a rozhodnutí je dostupné ve Sbírce rozhodnutí Úřadu. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 1. 3. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí předsedy Úřadu, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí Úřadu a týkalo se pokuty udělené soutěžiteli ABISTORE SPORT, s.r.o., za porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže. 

Dne 23. 3. 2021 byla žadateli požadovaná informace částečně poskytnuta v souladu s § 4a odst. 1 InfZ. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 22. 3. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí informace o podaných podnětech k zahájení správního řízení z moci úřední o přezkoumání úkonů zadavatele – Obce Těrlicko. 

Dne 23. 3. 2021 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že znění jeho žádosti neodpovídá žádný podnět. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 19. 3. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací o podnětu podaném ve věci veřejné zakázky „Výměna vzduchotechnické jednotky pro větrání auly Hudební fakulty", jejímž zadavatelem byla Janáčkova akademie múzických umění v Brně.

Dne 23. 3. 2021 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že se v daném případě jednalo o veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 27 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zadávanou s odkazem na § 31 téhož zákona, podle kterého není zadavatel povinen zadat v zadávacím řízení veřejnou zakázku malého rozsahu. Úřad tak neshledal důvody pro zahájení správního řízení z moci úřední. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 17. 3. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace o podaných podnětech k zahájení správního řízení z moci úřední o přezkoumání úkonů zadavatele – Obce Těrlicko.

Dne 18. 3. 2021 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že znění jeho žádosti neodpovídá žádný podnět.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 16. 3. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací o odměnách vyplacených v roce 2020 vedení Úřadu.

Dne 16. 3. 2021 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že předsedovi a místopředsedům Úřadu nebyla v roce 2020 vyplacena žádná odměna.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 4. 3. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se: i) příspěvkových organizací a jiných právnických osob, které byly Úřadem zřízeny od 1. 1. 1993, ii) nadlimitních veřejných zakázek uzavřených v roce 2020 na základě vertikální a horizontální spolupráce, popř. s dodavateli, kteří nejsou veřejným zadavatelem, iii) dodržení zásady transparentnosti ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu na právní služby, iv) struktury Úřadu a v) internetové adresy profilu zadavatele – Úřadu. 

Dne 11. 3. 2021 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) a § 6 odst. 1 InfZ; ad i) Úřad nezřídil žádné příspěvkové organizace ani jiné právnické osoby od 1. 1. 1993, ad ii) Úřad v kalendářním roce 2020 nezadával žádné nadlimitní veřejné zakázky; veřejné zakázky zadávané Úřadem jsou dostupné zde, ad iii) Úřad zajišťuje téměř všechny své právní záležitosti prostřednictvím svých zaměstnanců s právním vzděláním a v případě potřeby využití právních služeb externího subjektu má nastavena pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, která se odvíjí od výše předpokládané hodnoty zakázky, ad iv) struktura Úřadu je dostupná zde a ad v) Úřad pro zadávání veřejných zakázek používá Národní elektronický nástroj a profil je dostupný zde

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 1. 3. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí předsedy Úřadu ve věci určování cen elektronických cigaret společností RITCHY EU s.r.o. 

Dne 2. 3. 2021 byla žadateli požadovaná informace částečně poskytnuta v souladu s § 6 odst. 1 InfZ. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 23. 2. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí informace o platech nejvyšších státních úředníků Úřadu. 

Dne 3. 3. 2021 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že plat předsedy Úřadu je odvozen od platu prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu a platy místopředsedů jsou odvozeny od platu viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. Platy těchto osob jsou tak stanoveny zákonem č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 10. 2. 2021 a 1. 3. 2021 žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatelé požadovali poskytnutí prvostupňového rozhodnutí Úřadu, kterým byla společnosti NET4GAS, s.r.o., uložena pokuta ve výši 10 milionů korun českých za zneužití dominantního postavení Úřadu. 

Dne 4. 3. 2021 byla žadatelům požadovaná informace částečně poskytnuta v souladu s § 4a odst. 1 InfZ.  Poskytnuté rozhodnutí není doposud pravomocné a byl proti němu podán rozklad. 

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 10. 2. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí prvostupňového rozhodnutí Úřadu ve věci určování cen elektronických cigaret společností RITCHY EU s.r.o.

Dne 4. 3. 2021 byla žadateli požadovaná informace částečně poskytnuta v souladu s § 4a odst. 1 InfZ. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 16. 2. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí kopií dokumentů vztahujících se k podnětu vedenému Úřadem pod sp. zn. ÚOHS-P0606/2020/VZ. 

Dne 24. 2. 2021 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 4a odst. 1 InfZ.  

Příloha č. 1 

Příloha č. 2 

Příloha č. 3  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 28. 1. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí předsedy Úřadu týkající se kartelu Carpathia.

Dne 19. 2. 2021 byla žadateli požadovaná informace částečně poskytnuta v souladu s § 4a odst. 1 InfZ.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 15. 2. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí informace o výsledku šetření podnětu vedeného pod sp. zn. ÚOHS-P0520/2020/VZ. 

Dne 16. 2. 2021 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že Úřad v rámci šetření podnětu neshledal porušení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 11. 2. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí žádostí, podání, návrhů apod. do spisu sp. zn. S109/2011/DP a s ním souvisejících. 

Dne 16. 2. 2021 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že Úřad neobdržel žádost o i) poskytnutí informací, ii) nahlédnutí do spisu a iii) o poskytnutí dalších přípisů týkajících se zpřístupnění dokumentů ze spisu sp. zn. S109/2011/DP a s ním souvisejících, a to za období od 29. 1. 2021 do vyřízení žádosti. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 9. 2. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace o institucích, které byly osloveny za účelem nominace kandidátů na členství v rozkladových komisích Úřadu a o členech rozkladových komisí.

Dne 12. 2. 2021 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ. (pozn. Úřadu – informace jsou dostupné v informacích z roku 2021 a na internetových stránkách Úřadu – „Rozkladové komise") 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 5. 2. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu ze dne 25. 1. 2021 týkající se veřejné zakázky „II/602 Jihlava – JV obchvat“, které bylo vydáno ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0513/2020/VZ. 

Dne 8. 2. 2021 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v souladu s § 4a odst. 1 InfZ a současně bylo sděleno, že poskytnuté rozhodnutí není doposud pravomocné a byl proti němu podán rozklad. 

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 5. 2. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se a) počtu uplatněných nároků na náhradu škody a zadostiučinění za nemajetkovou újmu v roce 2019 a 2020, b) počtu podaných žalob, jimiž se poškození domáhali náhrady škody a zadostiučinění za nemajetkovou újmu a c) počtu zaměstnanců, kteří za Úřad náhrady škody a újmy a regresní úhrady byť i jen zčásti vyřizují a kolik z nich má ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu právního směru. 

Dne 11. 2. 2021 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ. Úřad žadateli  sdělil, že náhrady škody a újmy a regresní náhrady vyřizují 4 zaměstnanci a všichni tito zaměstnanci mají ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu právního směru. 

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 28. 1. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí pravomocných i nepravomocných rozhodnutí Úřadu, která Úřad vydal na základě rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 31 Af 70/2018-131 ze dne 27. 5. 2020, v němž bylo konstatováno, že nabývání podílů a akcií není veřejnou zakázkou.

Dne 8. 2. 2021 byly žadateli požadované informace poskytnuty. Úřad žadateli souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sdělil, že znění žádosti odpovídají dvě rozhodnutí Úřadu, a to rozhodnutí Úřadu sp. zn. ÚOHS-S0330/2017/VZ, č. j. ÚOHS24250/2020/522/PKř ze dne 6. 8. 2020 a rozhodnutí předsedy Úřadu sp. zn. R0164/2020/VZ, č. j. ÚOHS-31231/2020/321/VJu ze dne 20. 10. 2020. Současně bylo žadateli sděleno, že obě rozhodnutí byla ve zkráceném přezkumném řízení zrušena, a to rozhodnutím sp. zn. V0177/2020/PZ, č. j. ÚOHS-35027/2020/321/VJu ze dne 12. 11. 2020. Úřad v souladu s § 4a odst. 1 InfZ žadateli rozhodnutí poskytl.

Příloha č. 1 

Příloha č. 2 

Příloha č. 3  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 27. 1. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí informací k podnětům týkajícím se společnosti ČEPRO, a. s., v oblasti veřejných zakázek, a to a) jakým způsobem byl vypořádán podnět, který poukazoval na možné spáchání správních deliktů podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, b) zda bylo ukončeno šetření podnětu vedeného pod sp. zn. P0005/2017/VZ, a c) zda bylo ukončeno šetření podnětu týkajícího se veřejné zakázky s názvem „Pojištění majetku společnosti ČEPRO, a. s.“. V případě, že šetření uvedených podnětů byla skončena, bylo požadováno poskytnutí závěrečného rozhodnutí, popř. shrnutí právních závěrů.   

Dne 3. 2. 2021 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že a) postup společnosti ČEPRO, a. s., nebyl v daném podnětu přezkoumáván; b) v rámci uvedeného podnětu nebyly shledány důvody pro zahájení správního řízení z moci úřední, neboť k okamžiku prověřování zanikla jakákoli případná odpovědnost za spáchání správních deliktů v důsledku plynutí času; c) podnět v dané věci nebyl vyřizován, neboť podatel podnětu neuhradil poplatek ve smyslu § 259 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (jednalo se o podnět z roku 2016). 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 18. 1. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí žádostí, podání, návrhů apod. do spisu sp. zn. S109/2011/DP a s ním souvisejících. 

Dne 29. 1. 2021 byly žadateli požadované informace poskytnuty. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 16. 1. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí informace o institucích, které mohly či již nominovaly kandidáta na člena některé z rozkladových komisí Úřadu a seznam osob, které již byly nominovány. 

Dne 29. 1. 2021 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ.

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 21. 1. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí nepravomocných rozhodnutí Úřadu ve věci veřejné zakázky „Komplexní geotechnický monitoring a pasportizace pro stavbu: „Provozní úsek I.D pražského metra - úsek Pankrác – Olbrachtova - stavební část“. 

Dne 28. 1. 2021 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že jeho dotazu odpovídá rozhodnutí č. j. ÚOHS-32057/2020/500/JBě ze dne 13. 10. 2020. Rozhodnutí bylo žadateli v souladu s § 4a odst. 1 InfZ.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 20. 1. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí (rozhodnutí Úřadu a rozhodnutí předsedy Úřadu) týkajících se společnosti BABY DIREKT s.r.o. 

Dne 27. 1. 2021 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v souladu s § 4a odst. 1 InfZ. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 7. 1. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí objednávky a znaleckého posudku ke sp. zn. S304/2010. 

Dne 27. 1. 2021 byla žadateli požadovaná informace částečně poskytnuta v souladu s § 4a odst. 1 InfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 7. 1. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu, kterým byla kolektivnímu správci INTERGRAM nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů, z. s., uložena pokuta za zneužití dominantního postavení.

Dne 21. 1. 2021 byla žadateli požadovaná informace částečně poskytnuta v souladu s § 4a odst. 1 InfZ. (pozn. Úřadu – rozhodnutí je dostupné v informacích z roku 2021) 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 20. 1. 2021 žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatelé požadovali poskytnutí rozhodnutí Úřadu ze dne 18. 12. 2020 sp. zn. ÚOHS-S0428/2020/VZ a ze dne 30. 12. 2020 sp. zn. ÚOHS-S0425/2020/VZ. 

Dne 21. 1. 2021 byly žadatelům požadované informace poskytnuty v souladu s § 4a odst. 1 InfZ.  

Příloha č. 1 

Příloha č. 2  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 15. 1. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí dokumentu, který obsahuje shrnutí právních závěrů k podnětu sp. zn. ÚOHS-P0475/2020/VZ a vztahuje se k veřejné zakázce „Lesnické činnosti s prodejem dříví 2021+".

Dne 19. 1. 2021 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v souladu s § 4a odst. 1 InfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 14. 1. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí prvostupňového i druhostupňového rozhodnutí Úřadu k veřejné zakázce „Dodávky tabulek registračních značek“.

Dne 14. 1. 2021 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v souladu s § 6 odst. 1 InfZ. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 14. 1. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí dokumentu, jímž byl vyřízen podnět vedený pod sp. zn. P0475/2020/VZ. 

Dne 15. 1. 2021 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v souladu s § 4a odst. 1 InfZ. 

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 7. 1. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu ve věci OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s., za zneužití dominantního postavení.

Dne 14. 1. 2021 byla žadateli požadovaná informace částečně poskytnuta v souladu s § 4a odst. 1 InfZ. (pozn. Úřadu – rozhodnutí jsou dostupná v informacích z roku 2020). 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 18. 12. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). 

Žadatel požadoval poskytnutí prvostupňového rozhodnutí Úřadu, kterým byla kolektivnímu správci INTERGRAM nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů, z. s., uložena pokuta za zneužití dominantního postavení 

Dne 12. 1. 2021 byla žadateli požadovaná informace částečně poskytnuta v souladu s § 4a odst. 1 InfZ.

Příloha 

2020

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 2. 12., 7. 12., 17. 12. a 21. 12. 2020 žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatelé požadovali poskytnutí prvostupňového i druhostupňového rozhodnutí OSA – ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s.

Dne 5. 1. a 6. 1. 2021 byly žadatelům požadované informace částečně poskytnuty v souladu s § 4a odst. 1 InfZ.

Příloha 1 

Příloha 2 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 28. 12. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se veřejných zakázek zadaných městem Příbram, konkrétně poskytnutí podnětu města Příbram a odpovědi Úřadu v dané věci.

Dne 6. 1. 2021 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha 1 

Příloha 2  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 26. 12. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace o výsledku šetření zahájeného pod č. j. UOHS-32960/2020/513/PHn.

Dne 6. 1. 2021 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 28. 12. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, jak bylo rozhodnuto o stížnosti na porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže ve věci HC ZUBR Přerov z.s., VALAŠSKÝ HOKEJOVÝ KLUB, z.s., HC AZ Havířov 2010, z.s. a zaslání rozhodnutí v dané věci.

Dne 6. 1. 2021 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha 1 

Příloha 2  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 8. 12. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se veřejné zakázky "Lesnické činnosti s prodejem dříví 2021+".

Dne 22. 12. 2020 byla požadovaná informace částečně poskytnuta.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 14. 12. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí komunikace mezi žadatelem a Úřadem ve věci vedené pod sp. zn. V0166/2020/IN, prvostupňové i druhostupňové rozhodnutí, znalecký posudek č. 3193 – 141/2018 a další procesní úkony Úřadu učiněné v rámci uvedeného řízení.

Dne 17. 12. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 16. 12. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací ve věci sporu mezi HZS hl. m. Prahy a společností PATROL group s.r.o., konkrétně, zda bylo ukončeno řízení o platnosti uzavřené smlouvy, s jakým výsledkem a kdy rozhodnutí nabude právní moci.

Dne 17. 12. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 3. 12. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se sporu mezi HZS hl. m. Prahy a společností PATROL group s.r.o., konkrétně, zda Úřad přezkoumal či přezkoumává smlouvu mezi HZS hl. m. Prahy a M connections s.r.o. a jaký byl výsledek tohoto přezkumu. Dále žadatel požadoval zaslání kopie předmětných rozhodnutí, pokud byla vydána.

Dne 8. 12. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 2. 12. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace o výsledku šetření zahájeného pod č. j. UOHS-32960/2020/513/PHn.

Dne 7. 12. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 25. 11. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace týkající se výkladu Sdělení Komise - Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19.

Dne 4. 12. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 15. 11. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí vyjádření k podnětu a dokumentace o zadávacím řízení vedeném pod č. j. ÚOHS-18776/2020/532/KSt a rovněž vyjádření obce Újezd pod Troskami v dané věci.

Dne 30. 11. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 19. 10. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se veřejné zakázky "Lesnické činnosti bez prodeje dříví 2021+".

Dne 24. 11. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 18. 10. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se správního řízení vedeného Úřadem pod sp. zn. S0427/2019/VZ.

Dne 24. 11. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 10. 11. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu ve věci kartelové dohody nákladních železničních dopravců.

Dne 13. 11. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 23. 10. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu o povolení spojení soutěžitele Nej.cz s.r.o. se společnostmi itself s.r.o. a Telly CE s.r.o.

Dne 12. 11. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 7. 10. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda „je možné zakázku VZ/2019/6/140/06 ukončit na základě příslibu podpory v jiném projektu, který se jmenuje Národní investiční plán a je neekonomickou alternativou, potažmo tou nemocnicí Malenovice, kde řešíte rozklad“. 

Dne 20. 10. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 9. 10. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí stanoviska Úřadu k aplikovatelnosti výjimky podle § 29 písm. a)

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů při výstavbě nového jaderného zdroje v lokalitě elektrárny Dukovany. 

Dne 20. 10. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 7. 11. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu, kdy byla statutárnímu městu Ostrava uložena pokuta za porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s obecně závaznou vyhláškou regulující hazardní hry. 

Dne 14. 11. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 29. 9. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí anebo jiných písemností, kterými byl vyřízen podnět týkající se veřejné zakázky „Pasport a čištění stávající kanalizace“ v obci Újezd pod Troskami. 

Dne 13. 10. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 1. 10. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí prvostupňového rozhodnutí Úřadu týkajícího se narušení hospodářské soutěže distributorem elektronických cigaret.

Dne 19. 10. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 27. 9. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, kdy Úřad rozhodne ve věci veřejné zakázky na projektovou dokumentaci nové nemocnice Zlín.

Dne 5. 10. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 1. 9. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda Úřad komunikoval s Evropskou komisí ve věci státní podpory sp. zn. SA.55208 (2020/C). Pokud ano, žadatel požaduje zaslat dokumenty, které Úřad zaslal Evropské komisi v dané věci.

Dne 16. 9. 2020 byla požadovaná informace částečně poskytnuta.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 2. 9. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí jmenného seznamu všech členů jednotlivých rozkladových komisí Úřadu včetně vyznačení zaměstnanců Úřadu.

Dne 9. 9. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 23. 9. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda Úřad na základě skutečností zjištěných ve správním řízení sp. zn. S0276/2019/VZ zahájil správní řízení ex offo ve věci možného spáchání přestupku zadavatelem - statutární město Hradec Králové.

Dne 8. 10. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 24. 9. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda již bylo vyhotoveno rozhodnutí Úřadu ve věci kartelové dohody nákladních železničních dopravců.

Dne 9. 10. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 3. 9. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu, kterým byla uložena pokuta za kartelovou dohodu ve věci zahradní techniky.

Dne 24. 9. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 29. 8. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí sdělení, zda a jaký předpis EU řeší možnost podat žalobu k soudu proti rozhodnutí Úřadu.

Dne 7. 9. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 2. 9. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace o vyřízení podnětu ve věci veřejné zakázky zadavatele města Litovel s názvem "Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Litovel a spolupojištěných subjektů".

Dne 7. 9. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 26. 8. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí nepravomocného rozhodnutí Úřadu, kdy byla statutárnímu městu Ostrava uložena pokuta za porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s obecně závaznou vyhláškou regulující hazardní hry.

Dne 3. 9. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 12. 8. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací ohledně veřejné zakázky "Výběr autobusových dopravců od 2021 - části 1-34".

Dne 13. 8. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 21. 7. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace o počtu správních řízení souvisejících s kartelovými dohodami, počtu kartelových dohod, u kterých bylo konstatováno porušení zákona a výši sankcí uložených v souvislosti s kartelovými dohodami za roky 2014 – 2019. Dále poskytnutí informace o veřejných zakázkách, u kterých došlo k přestupku nebo správnímu deliktu za rok 2019.

Dne 4. 8. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 22. 7. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace k výkladu § 6 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 5. 8. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 23. 7. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se počtu podnětů či oznámení, které Úřad učinil vůči orgánům činným v trestním řízení z důvodu možného spáchání trestného činu pletich při zadávání veřejné zakázky dle § 257 trestního zákoníku, kdy závadné jednání mělo spočívat v porušení § 3 odst. 1 ZOHS a dále učinil vůči orgánům činným v trestním řízení z důvodu možného spáchání trestného činu porušování předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 odst. 2 alinea 1. trestního zákoníku, a to od 1. 10. 2010 do současnosti. Dále žadatel požadoval sdělit, zda od 1. 10. 2010 do současnosti došlo k pravomocnému odsouzení dle výše uvedeného.

Dne 6. 8. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 5. 8. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací o způsobu vyřízení přezkumného řízení týkajícího se veřejné zakázky Ministerstva obrany.

Dne 18. 8. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.  

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 24. 6. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda Úřad obdržel podnět či stížnost týkající se společnosti Extéria, s.r.o.

Dne 9. 7. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 30. 6. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí právního stanoviska Ústavu státu a práva AV ČR ve věci působnosti Úřadu posuzovat varování a metodiku z pohledu možného narušení hospodářské soutěže ze stany Národního Úřadu pro kybernetickou bezpečnost ve smyslu § 19a zákona o ochraně hospodářské soutěže.

Dne 9. 7. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 3. 7. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí předběžného opatření Úřadu ve věci veřejné zakázky "Provozní úsek I.D pražského metra - úsek Pankrác - Olbrachtova - stavební část" ze dne 3. 7. 2020.

Dne 9. 7. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 5. 7. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací o podporách malého rozsahu poskytnutých Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. od 23. 6. 2020 do 5. 7. 2020.

Dne 9. 7. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. Úřad dle § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 22. 6. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací o podporách malého rozsahu poskytnutých Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. od 16. 6. 2020 do 22. 6. 2020.

Dne 7. 7. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. Úřad dle § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 16. 6. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí protokolu o kontrole č. j. ÚOHS-L0004/2019/VZ-19684/2019/544/Mbo týkajícího se veřejné zakázky Městys Drásov a dále poskytnutí kopií všech příkazů k úhradě pokuty vystavených Úřadem v téže věci.

Dne 30. 6. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 24. 6. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkající se počtu místních šetření, které Úřad provedl za období let 2016 - 2020.

Dne 29. 6. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 15. 6. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací o podporách malého rozsahu poskytnutých Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. od 12. 6. 2020 do 15. 6. 2020.

Dne 29. 6. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. Úřad dle § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 11. 6. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací o podporách malého rozsahu poskytnutých Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a. s., od 1. 6. 2020 do 11. 6. 2020.

Dne 23. 6. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. Úřad dle § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 15. 6. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí nepravomocných rozhodnutí Úřadu sp. zn. S77/2015/VZ a sp. zn. S0469/2015/VZ.

Dne 23. 6. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 11. 6. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S811/2014/VZ-27851/2014/542/Rni ze dne 30. 11. 2014.

Dne 23. 6. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 4. 6. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí znění rozkladu podaného proti příkazu Úřadu č. j. ÚOHS-12434/2020/522/JMr.

Dne 17. 6. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 3. 6. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací o podporách malého rozsahu poskytnutých Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. od 21. 5. 2020 do 31. 5. 2020.

Dne 17. 6. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. Úřad dle § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 4. 6. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí vyjádření k projednání zákona o odpadech.

Dne 10. 6. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 3. 6. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací o podporách malého rozsahu poskytnutých Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a. s., od 21. 5. 2020 do 26. 5. 2020.

Dne 4. 6. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. Úřad dle § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 4. 6. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací o aktuálním stavu šetření podnětu týkajícího se postupu zadavatele Psychiatrická nemocnice Bohnice při zadávání veřejné zakázky „Dodávky motorové nafty pro Psychiatrickou nemocnici Bohnice“.

Dne 17. 6. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 21. 2. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí stanoviska Úřadu v záležitosti chystané rekonstrukce aquaparku ve městě Příbram. A dále se dotazoval, zda má jako občan právo podat k Úřadu podnět.

Dne 6. 3. 2020 byla požadovaná informace částečně poskytnuta.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 10. 6. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda rozhodnutí Úřadu o uložení pokuty ve výši 18 milionů Kč Dopravní společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci, za přestupky, kterých se dopustila při uzavírání dvou rámcových dohod a navazujících pěti kupních smluv na linkové autobusy délky 10,5 m a 12 m s dodavateli ZLINER, s. r. o., a Scania Czech Republic, s. r. o., je již pravomocné a dále poskytnutí znění rozkladu proti tomuto rozhodnutí, pokud byl podán.

Dne 23. 6. 2020 byla požadovaná informace částečně poskytnuta.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 21. 5. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací o veřejných podporách malého rozsahu poskytnutých vyjmenovaným hokejovým klubům za období od 1. 1. 2015 do dne doručení žádosti.

Dne 5. 6. 2020 Úřad žádosti žadatele vyhověl v plném rozsahu (viz příloha).

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 15. 5. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací o podporách malého rozsahu poskytnutých poskytovatelem Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. od 16. 3. 2020 dosud.

Dne 1. 6. 2020 Úřad žádosti žadatele vyhověl v plném rozsahu (viz příloha).

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 14. 5. 2020 podání doplněné k výzvě Úřadu dne 20. 5. 2020 jako žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací spočívajících v podrobném zdůvodnění skutečností, které vedly Úřad k prvostupňovému rozhodnutí a k rozhodnutí o zamítnutí rozkladu v souvislosti s výběrovým řízením u stavby VMO Žabovřeská I, 2. etapa.  

Dne 29. 5. 2020 Úřad žádosti žadatele vyhověl v plném rozsahu (viz příloha).

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 12. 5. 2020 podání doplněné k výzvě Úřadu dne 19. 5. 2020 jako žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, kdy lze očekávat rozhodnutí o rozkladu podaném v souvislosti s výběrovým řízením u stavby VMO Žabovřeská I, 2. etapa.  

Dne 25. 5. 2020 Úřad žádosti žadatele vyhověl v plném rozsahu (viz příloha).

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 12. 5. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících dopadu nálezu Ústavního soudu č. Pl. ÚS 30/16, na základě kterého dojde v okamžiku jeho zveřejnění ve Sbírce zákonů ke zrušení části ustanovení § 3a písm. a) zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití.

Dne 27. 5. 2020 Úřad žádosti žadatele částečně vyhověl (viz příloha).

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 6. 5. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí veškerých stanovisek Úřadu k odpadové legislativě (k návrhům zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností, zákona o odpadech a novely zákona o obalech) od roku 2017 dosud.

Dne 20. 5. 2020 Úřad žádosti žadatele vyhověl v plném rozsahu (viz příloha).

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 5. 5. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu, o němž se referuje v tiskové zprávě Úřadu č. 20/39 ze dne 4. 5. 2020. Rozhodnutí se týká přestupku zadavatele Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, jehož se měl zadavatel dopustit při uzavírání dvou rámcových dohod a navazujících pěti kupních smluv na linkové autobusy délky 10,5 m a 12 m.

Dne 20. 5. 2020 Úřad žádosti žadatele vyhověl v plném rozsahu (viz příloha).

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 5. 5. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu o přestupku zadavatele Liberecký kraj v souvislosti s uzavřením Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na dočasné zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro oblast Západ č. OLP/5467/2019 s dopravcem ČAD Česká Lípa a.s.

Dne 20. 5. 2020 Úřad žádosti žadatele vyhověl v plném rozsahu (viz příloha).

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 4. 5. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda Úřad v rámci výkonu dozoru nad zadáváním veřejných zakázek v minulosti řešil povinnost zadavatele vyloučit účastníka zadávacího řízení z důvodů uvedených v ust. § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, či zda případně takovéto řízení u Úřadu probíhá v současnosti.

Dne 19. 5. 2020 Úřad žádosti žadatele vyhověl v plném rozsahu (viz příloha).

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 16. 4. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se notifikačního řízení vedeného Evropskou komisí, jehož předmětem je notifikace úhrady čistých nákladů za poskytování základních poštovních služeb Českou poštou, s. p. v období let 2018 - 2022.

Dne 30. 4. 2020 Úřad žádosti žadatele částečně vyhověl (viz příloha).

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 27. 4. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se služebního hodnocení státních zaměstnanců Úřadu za rok 2019.

Dne 12. 5. 2020 Úřad žádosti žadatele vyhověl v plném rozsahu (viz příloha).

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 14. 4. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí kopie rozhodnutí ze dne 11. 3. 2020, kterým Úřad povolil spojení soutěžitelů spočívající v nabytí kontroly nad společnostmi ONDRÁŠOVKA, a. s., a Karlovarská korunní, s. r. o., ze strany společnosti Kofola ČeskoSlovensko, a. s.

Dne 28. 4. 2020 Úřad žádosti žadatele vyhověl v plném rozsahu (viz příloha).

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 30. 3. 2020 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací:

a) sdělení aktuálního počtu rozkladových komisí působících na Úřadu, jejich zaměření a označení členů daných rozkladových komisí,

b) sdělení počtu rozkladových komisí působících na Úřadu v roce 2019, jejich zaměření, označení členů daných rozkladových komisí a sdělení, kteří členové komise jsou zaměstnanci Úřadu,

c) sdělení, jaká rozkladová komise se podílela na rozhodnutí předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R192,199,200,201,202,203,213/2018/HS-06991/2019/310/Aši ze dne 8. 3. 2019.

Dne 8. 4. 2020 Úřad žádosti žadatele vyhověl v plném rozsahu (viz příloha).

Informace poskytnuté na žádost žadatele Úřad zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s ust. § 5 odst. 3 InfZ.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 27. 3. 2020 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací:

1.             jaký je ke dni podání žádosti počet zaměstnanců Úřadu zařazených v Sekci veřejných zakázek, kteří vlivem šíření koronaviru SARS CoV-2 jsou:

a)      v pracovní neschopnosti (vlivem prokázání infekce koronaviru SARS CoV-2 či vlivem nařízení karantény státem),

b)      nepřítomní v práci z důvodu ošetřování dítěte v důsledku uzavření škol či dítěte nebo jiného člena rodiny v důsledku jeho nákazy koronavirem SARS CoV-2,

2.             jaký je ke dni podání žádosti počet zaměstnanců Úřadu zařazených v Sekci veřejných zakázek, kteří vykonávají v důsledku šíření koronaviru SARS CoV-2 práci v režimu „home office" a zda jsou v tomto režimu práce nějaká zásadní objektivní omezení, která neumožňují zaměstnancům vykonávat svěřené pracovní úkoly v plném rozsahu,

3.             kolik procent tvoří zaměstnanci dle bodu 1. z celkového počtu zaměstnanců Úřadu zařazených v Sekci veřejných zakázek,

4.             zda byla ke dni podání žádosti v důsledku nařízení z centrální úrovně souvisejících s šířením koronaviru SARS CoV-2 přijata na Úřadu nějaká provozní opatření, která zásadním způsobem omezují možnost vykonávat agendu Úřadu, zvláště v oblasti veřejných zakázek.

Dne 6. 4. 2020 Úřad žádosti žadatele vyhověl v plném rozsahu.

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 11. 3. 2020 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací:

1.             poskytnutí informace o stavu, případně výsledku šetření podnětu P0109/2020/VZ (dále jen „podnět“),

2.             v případě, že Úřad neshledal důvody k zahájení správního řízení z moci úřední na základě tohoto podnětu, sdělení podrobného odůvodnění závěru nezahájit správní řízení z moci úřední, 

3.             v případě, že Úřad postoupil podnět příslušnému orgánu veřejné moci, sdělení podrobného odůvodnění závěru postoupit podnět jinému orgánu veřejné moci.

Dne 25. 3. 2020 Úřad žádosti žadatele vyhověl v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 21. 2. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval zaslání alespoň dvou předchozích verzí výkladových stanovisek a informačních listů z oblasti významné tržní síly.

Dne 4. 3. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 28. 2. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací o ukončení správního řízení vedeného ve věci prošetření postupu pod sp. zn. P0264/2019/VZ.

Dne 6. 3. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příoha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 4. 2. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se kontrolních plánů na roky 2019 a 2020, poskytnutí počtu zahájených a uzavřených kontrol od 30. 4. 2019 a zaslání kopií protokolů z uzavřených kontrolních akcí provedených od 30. 4. 2019.

Dne 17. 2. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 15. 2. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se porušení zabezpečení osobních údajů.

Dne 27. 2. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 3. 2. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se předsedy Úřadu od roku 2016.

Dne 18. 2. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 21. 1. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí druhostupňového rozhodnutí Úřadu sp. zn. R72,74,75,78/2019.

Dne 13. 2. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 6. 2. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S0041/2017/KD-34510/2019/820/AKu.

Dne 13. 2. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 29. 1. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se veřejné zakázky "Technologické zařízení pro materiálové využití odpadového skla - technologická část", zadavatel OTR Recycling s.r.o., konkrétně zda byl podán podnět k zahájení přezkumného řízení, kdo byl jeho podatelem a jak bylo šetření ukončeno.

Dne 10. 2. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 29. 1. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se postupu Věznice Pardubice při uzavírání nájemní smlouvy se společností Jan Ficek Dřevovýroba, s.r.o.

Dne 10. 2. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. Úřad v souladu s ust. § 5 odst. 3 InfZ sděluje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 27. 1. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí usnesení Úřadu vydaného ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0485/2017/VZ.

Dne 10. 2. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 24. 1. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se porušení § 19a odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže v důsledku regulace provozování sázkových her a provozování loterií nebo jiných podobných her prostřednictvím obecně závazné vyhlášky obce.

Dne 10. 2. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 21. 1. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se správního řízení sp. zn. S0276/2019/VZ.

Dne 5. 2. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 14. 1. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda Úřad prováděl od ledna 2016 doposud šetření či zahájil správní řízení ve věci obecně závazné vyhlášky Statutárního města Ostravy, týkající se regulace provozu loterií a jiných podobných her.

Dne 29. 1. 2020 byla požadovaná informace částečně poskytnuta.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 17. 1. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace týkající se veřejné zakázky města Mohelnice.

Dne 30. 1. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 15. 1. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, v jakém stádiu se nachází šetření veřejné zakázky „Stavební úpravy objektu pro pečovatelskou službu Neštěmická 795/37, K. Bžezno".

Dne 27. 1. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 17. 1. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se žádosti o udělení blokové výjimky z režimu de minimis ze strany Olomouckého kraje nebo statutárního města Prostějov.

Dne 27. 1. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 8. 1. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace o podnětu k prošetření postupu Věznice Pardubice ohledně uzavření nájemní smlouvy se společností Jan Ficek Dřevovýroba, s. r. o.

Dne 22. 1. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 10. 1. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí kopie rozhodnutí Úřadu, kterým bylo rozhodnuto o návrhu společnosti Czech Property Investments ze dne 4. 11. 2019, týkajícího se postupu zadavatele – Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost.

Dne 20. 1. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 10. 1. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se komunikace Úřadu s Ministerstvem průmyslu a obchodu ohledně podpory kombinované výroby elektřiny a tepla.

Dne 20. 1. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. Dle ust. § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 17. 1. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace o počtu zaměstnanců, kteří na Úřadu řeší náhradu škody, újmy a regresní úhrady a kolik z nich má vysokoškolské vzdělání v právním směru.

Dne 20. 1. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 1. 1. 2020 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace o tom, zda v souvislosti se smlouvou na ostrahu majetku a osob je kontrolováno dodržování pracovněprávních předpisů ČR.

Dne 15. 1. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

2019

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 18. 12. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí kopie rozhodnutí Úřadu proti společnosti JIP, které bylo zmíněno na Svatomartinské konferenci Úřadu.

Dne 13. 1. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha   

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 20. 12. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda Úřad vede správní řízení ve věci platnosti smlouvy mezi HZS hl. m. Praha a společností Patrol Group s.r.o., příp. zaslání rozhodnutí v dané věci.

Dne 3. 1. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha   

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 6. 12. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, kolik podnětů k zahájení řízení podala společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. za roky 2015 - 2019 a kolik z těchto žádostí bylo rozhodnuto v jejich prospěch.

Dne 11. 12. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 3. 12. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí obou rozhodnutí ve věci Booking.com B. V. nebo odůvodnění, jakým způsobem Úřad odůvodnil neshledání tzv. dohod o zúžené paritě cen v rozporu s hospodářskou soutěží.

Dne 10. 12. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 15. 11. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí všech výstupů Úřadu ze sektorového šetření v oblasti elektronického obchodování.

Dne 27. 11. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 4. 12. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí spisové značky, pod kterou Krajský soud v Brně projednává žalobu proti rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 14. 12. 2018 č. j. ÚOHS-R0165/2018/VZ a poskytnutí kopie dané žaloby nebo sdělení, že taková žaloba nebyla podána.

Dne 11. 12. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 16. 12. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací k veřejnému slyšení v rámci veřejné konzultace v oblasti VZ.

Dne 23. 12. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 3. 12. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací ve věci návrhu na vypsání podpor pro obnovitelné zdroje.

Dne 11. 12. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 5. 12. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se spisu vedeného pod sp. zn. D0267/2019/VP.

Dne 16. 12. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 6. 12. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda Úřad zahájil správní řízení ve věci P0421/2018/KD.

Dne 11. 12. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 13. 11. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozsudku Krajského soudu v Brně ve věci žaloby společnosti FORTUNA GAME a.s. proti neohlášenému zásahu provedeném Úřadem.

Dne 27. 11. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 12. 11. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí druhostupňového rozhodnutí Úřadu, kterým předseda Úřadu zamítl rozklad společnosti TCM Herbs, s.r.o.

Dne 25. 11. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 3. 11. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se šetření společnosti ČD Cargo, a.s.

Dne 18. 11. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 16. 10. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace o složení rozkladových komisí Úřadu, na základě jejichž návrhu bylo rozhodnuto ve věci sp. zn. R0131/2019/VZ a sp. zn. V0166/2019/PZ.

Dne 21. 10. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

 Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 16. 10. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se fúze České pojišťovny, a.s. a Generali pojišťovny a.s.

Dne 30. 10. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. 

 Příloha

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 16. 10. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí kopie usnesení Úřadu č. j. ÚOHS-S0206/2019/VZ-16576/2019/521/JRo ze dne 13. 6. 2019.

Dne 30. 10. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

 Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 8. 10. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se počtu zahájených správních řízení o přestupku dle § 8a odst. 1 písm. b) zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých zákonů v oblasti veřejné podpory a o změně některých zákona o podpoře výzkumu a vývoje, a to v letech 2014 – 2018.

Dne 18. 10. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

 Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 4. 9. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, v jakém stadiu se nachází šetření veřejné zakázky „Revitalizace návsi Sebečice“.

Dne 15. 10. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 23. 9. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací ohledně zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí ve věci veřejné zakázky "Speciální dopravní technika - terénní čtyřkolky s pásy v provedení záchranné vozidlo HS - 11 ks".

Dne 4. 10. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 13. 9. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se metodik spisového řádu Úřadu, skartačního řádu, podpisového řádu, organizačního řádu, rodného listu eSSL.

Dne 30. 9. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 18. 9. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu ve věci veřejné zakázky "Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na území Královehradeckého kraje".

Dne 25. 9. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 6. 9. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se správního řízení ve věci Czech Coal Services, a. s., a Severní energetická, a. s.

Dne 23. 9. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 9. 9. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací ohledně podnětu společnosti Archaia Brno ze dne 24. 6. 2019 ve věci výstavby nádrže v Nových Heřminovech.

Dne 23. 9. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 28. 8. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace týkající se rozkladových komisí Úřadu.

Dne 9. 9. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 27. 8. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí kopie rozhodnutí či jiné písemnosti, kterou byla vyřízena stížnost či podnět (resp. i případné navazující správní řízení) týkající se veřejné zakázky nazvané "Přednádražní prostor Havířov".

Dne 9. 9. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 26. 8. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací o rozhodnutích, kterými Úřad rozhodl jako správní orgán 1. stupně o vyloučení odkladného účinku rozkladu.

Dne 9. 9. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 19. 8. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí složení rozkladové komise, která rozhodovala o rozkladu v rámci řízení zahájeného dne 23. 4. 2018 a současně o rozkladu proti rozhodnutí č. j. S0477/2017/VZ. Dále žadatel požaduje zaslat jednací řád aktuální v době specifikovaného správního řízení.

Dne 3. 9. 2019 byla požadovaná informace částečně poskytnuta.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 20. 8. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se usnesení Parlamentu ČR č. 653 z roku 2019, smluv Úřadu s advokátními kancelářemi, a dále počty právnicky vzdělaných osob pracujících na Úřadě.

Dne 3. 9. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 19. 8. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, kolik podnětů ve věci veřejných zakázek obdržel Úřad v roce 2017, 2018 a od 1.1.2019 do 30.6.2019. Kolik správních řízení bylo na základě těchto podnětů zahájeno. Dále žadatel požaduje zaslat sdělení k podnětům.

Dne 3. 9. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 13. 8. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se zadavatele veřejných zakázek ČD Cargo, a. s.

Dne 28. 8. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 19. 8. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se nutnosti vyhlásit výběrové řízení na stavbu mostu, pokud stavební firmu vlastní pouze město.

Dne 22. 8. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 9. 8. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí dokumentů předložených obcí Sebečice v rámci šetření veřejné zakázky na revitalizaci návsi Biskoupky a veřejné zakázky na rekonstrukci stodůlky Sebečice.

Dne 16. 8. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha   

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 28. 5. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí prvostupňového i druhostupňového rozhodnutí ve věci zneužití dominantního postavení společnosti CHAPS spol. s r.o. na trhu s aktualizovanými daty o jízdních řádech, a dále pak poskytnutí odpovědi Úřadu podateli podnětu vedeného pod sp. zn. ÚOHS-P0092/2017/KD, který se týkal společnosti Uber B.V.

Dne 12. 6. 2019 byla požadovaná informace částečně poskytnuta.

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 30. 6. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se tzv. kartelových dohod o stavebních zakázkách v Prostějově, a to zda potrestané společnosti již uhradily uložené pokuty a pokud ne, do jakého termínu tak mají učinit.

Dne 3. 7. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 25. 7. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí seznamu členů rozkladových komisí Úřadu, které podávaly návrhy předsedovi Úřadu v rozkladech R173/2012, R79/2014, R0073/2019 podaných proti rozhodnutím vydaných ve správním řízení sp. zn. S594/2011/VZ.

Dne 5. 8. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 10. 6. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").
Žadatel požadoval poskytnutí protokolu o kontrole týkajícího se veřejné zakázky na revitalizaci návsi v obci Sebečice a podkladů k této zakázce předložených obcí Sebečice.
Dne 25. 6. 2019 byla požadovaná informace částečně poskytnuta.

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 17. 6. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").
Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu sp. zn. ÚOHS-S0140/2019/VZ-15242/2019/533/Ame ze dne 31. 5. 2019.
Dne 21. 6. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.
Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 10. 6. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").
Žadatel požadoval poskytnutí informace ohledně stavu notifikace úhrady čistých nákladů za poskytování poštovních služeb a poskytnutí všech přípisů a dokumentů, které si Úřad a Evropská komise v souvislosti s předmětnou notifikací vyměnily.
Dne 21. 6. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

 Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 6. 6. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí vyjádření Úřadu zaslané společnosti Flixbus CZ ve věci kartelové dohody se společností RegioJet.

Dne 20. 6. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. 

 Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 14. 6. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se odpovědnosti za přestupek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 27. 6. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. 

 Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 31. 5. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").
Žadatel požadoval poskytnutí počtu znaleckých posudků, které si Úřad nechal vypracovat pro účely své rozhodovací činnosti za roky 2016, 2017 a 2018.
Dne 12. 6. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

 Příloha

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 28. 5. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkající se rozhodnutí S189/2018/VS.

Dne 30. 5. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. 

 Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 23. 5. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se nezaplacených podnětů.

Dne 6. 6. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. 

 Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 10. 5. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se náhrady škod dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

Dne 24. 5. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 17. 4. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí vyjádření Úřadu ze dne 7. 2. 2011 ve věci sp. zn. S65/2012/VZ týkající se města Litomyšl.

Dne 2. 5. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 1. 5. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-V0025/2019/VZ-10521/2019/321/ZSř ze dne 12. 4. 2019.

Dne 3. 5. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 8. 4. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se důvodové zprávy k vládnímu návrhu 637/0 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně k § 262, kde je mimo jiné uvedeno, že „toto ustanovení je inspirováno zahraniční úpravou a má výrazně přispět k efektivitě dozorového řízení“. Žadatel požadoval poskytnutí informace, o kterou konkrétní zahraniční úpravu se jedná.

Dne 3. 5. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 29. 4. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda Úřad již někdy uskutečnil šetření na místě v soukromých nebo veřejných prostorách, dopravních prostředcích apod. (§ 21 g zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů), při kterých byl potřeba předcházející souhlas soudu. Pokud ano, žadatel požaduje sdělit celkový počet takových správních řízení a jejich spisové značky, pokud už v nich bylo zveřejněno rozhodnutí.

Dne 3. 5. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 16. 4. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace týkající se pronájmu bytů pro předsedu Úřadu a jeho místopředsedy.

Dne 30. 4. 2019 byla požadovaná informace částečně poskytnuta.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 15. 4. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace o působnosti Mgr. Rafajové na Úřadě.

Dne 30. 4. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 15. 4. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí počtu podnětů podaných u Úřadu v jednotlivých měsících od 1. 7. 2018 do 31. 3. 2019 a v kolika případech nebyl zaplacen zákonný poplatek.

Dne 30. 4. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 19. 3. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se vedoucích zaměstnanců Úřadu.

Dne 3. 4. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 28. 3. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí počtu uplatněných nároků na náhradu škody a zadostiučinění za nemajetkovou újmu v letech 2015-2018 a počtu žalob, jimiž se poškození domáhali náhrady škody u soudu.

Dne 12. 4. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 17. 2. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se rozkladových komisí Úřadu.

Dne 1. 3. 2019 byla požadovaná informace částečně poskytnuta.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 29. 3. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací ohledně rozkladových komisí Úřadu. Konkrétně seznam členů, procesních pravidel pro jejich výběr a seznam rozhodnutí Úřadu od 1. 1. 2017, kdy se předseda Úřadu odchýlil od návrhu rozkladové komise.

Dne 12. 4. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 18. 12. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí textu rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S0272/2018/VZ-26587/2018/522/JKr ze dne 11. 9. 2018.

Dne 11. 4. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 18. 12. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí textu rozhodnutí Úřadu ve věci návrhu společnosti Kapsch Telematic Services spol. s r.o. na uložení zákazu plnění smlouvy uzavřené dne 20. 9. 2018 mezi Ministerstvem dopravy České republiky a společnostmi CzechToll s.r.o. a SkyToll, a.s.

Dne 11. 4. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 25. 9. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí textu rozhodnutí vydaných Úřadem č. j. ÚOHS-S0406/2017/VZ-34610/2017/521/OPi, č. j. ÚOHS-R0223/2017/VZ-03353/2018/322/HSc, č. j. ÚOHS-S0406,0429,0504/2017,0016/2018/VZ-13640/2018/521/OPi a rozhodnutí vydané pod sp. zn. ÚOHS S0406,0429,0504/2017,0016/2018/VZ ze září 2018.

Dne 11. 4. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 5. 4. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0402/2018/VZ-36419/2018/511/MCh.

Dne 16. 4. 2019 byla požadovaná informace částečně poskytnuta.

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 7. 4. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací ohledně městské podpory poskytované hokejovému klubu Pardubice.

Dne 16. 4. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 21. 3. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí všech rozhodnutí Úřadu, na kterých se podílela Eva Kubišová, a to rok, případ, rozhodnutí.

Dne 5. 4. 2019 byla požadovaná informace částečně poskytnuta.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 1. 4. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí dokumentů, které zaslala Úřadu obec Sebečice v rámci šetření veřejné zakázky na opravu požární zbrojnice na Biskoupkách.

Dne 17. 4. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 10. 4. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí prvostupňového i druhostupňového rozhodnutí ve věci kartelových dohod týkajících se stavebních zakázek v Prostějově.

Dne 24. 4. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha   

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 6. 3. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S0127/2017/TS-31259/2018/461/DDa ze dne 24. 1. 2019.

Dne 21. 3. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 8. 3. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu o rozkladu ze dne 24. 4. 2018 ve věci sp. zn. ÚOHS-S0041/2017/KD.

Dne 25. 3. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 12. 3. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se narušování hospodářské soutěže při vydávání obecně závazných vyhlášek obcí regulujících hazard.

Dne 27. 3. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 9. 3. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace o počtu zaměstnanců Úřadu, kteří vyřizují náhrady škody a újmy a regresní úhrady a informace, kolik z těchto zaměstnanců má ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu právního směru.

Dne 13. 3. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 3. 2. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí kopie rozhodnutí Úřadu či jiné písemnosti, kterou byla vyřízena stížnost či podnět (resp. i případné navazující správní řízení) týkající se veřejné zakázky nazvané „Rekonstrukce domů na ulici Mládí a M. Pujmanové“ v Havířově.

Dne 18. 2. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 15. 2. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda Úřad rozhodoval ve věci, ve které by přezkoumával takový postup, kdy zadavatel vyloučil konkrétní obchodní společnost ze zadávacího řízení nebo zadavatel zadal veřejnou zakázku malého rozsahu navzdory zákazu, a to ve smyslu § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů? Pokud ano, žadatel požaduje sdělit čísla jednací. Dále žádal o informaci, zda Úřad rozhodoval ve věci, ve které by přezkoumával takový postup, kdy zadavatel vyloučil účastníka zadávacího řízení podle § 48 odst. 5 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Pokud ano, žadatel požaduje sdělit čísla jednací.

Dne 27. 2. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 22. 2. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu ve věci zneužití významné tržní síly společnostmi BILLA, spol. s r.o., Penny Market s.r.o. a Rewe Buying Group s.r.o.

Dne 4. 3. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 4. 2. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se spojení soutěžitelů, konkrétně společnosti Vivendi water Česká republika, s.r.o. a jejích přímých konkurentů společností Vodárna Kladno – Mělník, a.s., Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. a Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.
Dne 18. 2. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 14. 1. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").
Žadatel požadoval poskytnutí nedůvěrné verze rozhodnutí Úřadu ve věci Booking.com, o kterém Úřad informoval ve své tiskové zprávě dne 18. 12. 2018 a současně informace, zda byl v dané věci podán rozklad.
Dne 24. 1. 2019 byla požadovaná informace částečně poskytnuta.

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 31. 1. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, jak bylo naloženo s jeho podnětem, který podal u Úřadu dne 11. 6. 2018.
Dne 11. 2. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 25. 1. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). Žadatel požadoval poskytnutí veškerých řízení a souvisejících sp. zn. Úřadu týkajících se Usnesení Vlády ČR ze dne 11. 10. 2017 č. 713. Současně poskytnutí všech návrhů na zahájení řízení a kopie vydaných rozhodnutí.
Dne 8. 2. 2019 byla požadovaná informace částečně poskytnuta.

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 16. 1. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí z roku 1997, kterým Úřad povolil spojení soutěžitelů Lesní společnost Jihomoravské lesy, a.s. a Vítkovské lesy, a. s.
Dne 29. 1. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 31. 12. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se regulace hazardních her obecně závaznými vyhláškami. Dne 15. 1. 2019 byla požadovaná informace částečně poskytnuta.

Příloha 

2018

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 26. 11. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací k čl. 101 a 102 Smlouvy o fungování EU.

Dne 19. 12. 2018 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. 

Příloha

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 18. 12. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").
Žadatel požadoval poskytnutí informace týkající se předběžného opatření nařízeného ve správním řízení sp. zn. S0406/2017.
Dne 2. 1. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 8. 12. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda Úřad šetřil činnost společnosti Uber B.V.

Dne 13. 12. 2018 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 5. 12. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí úplného znění stanoviska ze dne 20. 9. 2010 č. j. ÚOHS-D493/2010/VZ-13973/2010/520/DŘí a úplného znění jakéhokoli jiného stanoviska, rozhodnutí či jiného dokumentu Úřadu týkajícího se problematiky změny ve složení skupiny dodavatelů v průběhu zadávacího řízení.

Dne 17. 12. 2018 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 3. 12. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí veškeré emailové komunikace mezi bývalým náměstkem ministryně průmyslu a obchodu, panem Ondřejem Malým a Úřadem ve věci projektu 700 NET.

Dne 12. 12. 2018 byla požadovaná informace částečně poskytnuta.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 27. 11. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S0141/2017/KD-10551/2018/820/AKu, anonymizovaného rozhodnutí o rozkladu ze dne 24. 4. 2018 a sdělení spisových značek řízení.

Dne 11. 12. 2018 byla požadovaná informace částečně poskytnuta.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 7. 12. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí kopie rozhodnutí Úřadu ze dne 30. 10. 2018 o povolení spojení soutěžitelů KMV BEV CZ s.r.o. a PEPSICO CZ s.r.o.

Dne 13. 12. 2018 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 24. 11. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se působnosti Úřadu a současně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže). Dále požadoval informace týkající se vyřízení jeho předchozí žádosti.

Dne 6. 12. 2018 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 6. 11. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se porušení § 19a zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů městem Karlovy Vary vydáním obecně závazných vyhlášek o stanovení míst a času, ve kterém mohou být provozovány sázkové hry, loterie a jiné podobné hry.

Dne 19. 11. 2018 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 29. 10. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se podnětu sp. zn. ÚOHS-P1187/2016.

Dne 12. 11. 2018 byla požadovaná informace částečně poskytnuta.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 19. 11. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace týkající se veřejné zakázky ve věci realizace stavebních prací Technická a dopravní infrastruktura pro zástavbu RD, k. ú. Bílov.

Dne 26. 11. 2018 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 6. 11. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se porušení § 19a zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOHS“) statutárním městem Brnem vydáním obecně závazné vyhlášky č. 12/2017, o regulaci provozu hazardních her. Žadatel požadoval sdělení, v jakém stadiu se nachází správní řízení zahájené dne 15. 6. 2018, zaslání kopie informace včetně příloh, kterou statutární město Brno odeslalo dne 31. 5. 2018 Úřadu k jeho výzvě ze dne 24. 5. 2018, zaslání kopie případných dalších informací, které v rámci uvedeného správního řízení statutární město Brno odeslalo Úřadu po datu 31. 5. 2018.

Dne 19. 11. 2018 byla požadovaná informace částečně poskytnuta.

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 2. 11. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se veřejné zakázky „Rekonstrukce objektu Cejl 68 v Brně“, a to zda již bylo ve věci vydáno prvostupňové rozhodnutí a pokud ano, zaslání jeho kopie. A dále zda a kdy byl podán případný rozklad včetně zaslání jeho kopie.

Dne 19. 11. 2018 byla požadovaná informace částečně poskytnuta.

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 6. 12. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda se změnil počet rozkladových komisí Úřadu, jejich složení či zaměření ke dni 6. 12. 2018 oproti stavu ke dni 7. 6. 2018, který byl uveřejněn na webových stránkách Úřadu.

Dne 12. 12. 2018 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 8. 10. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu, resp. jeho odůvodnění, kterým byla Ministerstvu vnitra udělena pokuta týkající se dodatků k rámcové smlouvě či prováděcích smluv na poskytování licencí k produktům Microsoft. Žadatel požadoval v předmětném rozhodnutí vyznačit způsob a odůvodnění porušení zákonné povinnosti uchovat dokumentaci k tendru v šetřeném případě.

Dne 22. 10. 2018 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 24. 10. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí veškerých správních řízení zahájených Úřadem v roce 2018 ve věci veřejné zakázky "Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba (DÚR a IČ)" a dále informace o spisových značkách a datu zahájení těchto správních řízení.

Dne 29. 10. 2018 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 5. 10. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí kopie dvou písemností, které vznikly v rámci šetření podnětu sp. zn. ÚOHS-P0325/2018/DP.

Dne 16. 10. 2018 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad sděluje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 3. 10. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací o Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za období leden až září 2018, a to (1.) celkový počet podnětů na porušení zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOHS")  - členění na zakázané dohody, zneužití dominantního postavení, porušení § 19a ZOHS, ostatní, (2.) celkový počet správních řízení zahájených pro podezření z porušení ZOHS, (3.) celkový počet vydaných rozhodnutí, (4.) celkovou výši sankcí uložených za porušení ZOHS v 1. stupni, (5.) počet přijatých žádostí o využití procedury leniency.

Dne 18. 10. 2018 byla požadovaná informace částečně poskytnuta.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 17. 9. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací ze správního řízení ve věci veřejné zakázky "Rekonstrukce objektu Cejl 68 v Brně". Žadatel požaduje informaci, kdy bylo správní řízení zahájeno, zda již bylo vydáno rozhodnutí a případně kdy byl proti němu podán rozklad.

Dne 2. 10. 2018 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 20. 9. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se dotazu, který žadatel zaslal Úřadu dne 21. 8. 2018.

Dne 4. 10. 2018 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 12. 1. 2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí meritorního rozhodnutí Úřadu, kterým byla městu Bílina uložena pokuta za porušení § 19a zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.

Dne 11. 9. 2018 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 6. 9. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací ze spisu sp. zn. S514/2013/VZ a S520/2013/VZ.

Dne 21. 9. 2018 byla požadovaná informace částečně poskytnuta.

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 14. 9. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí prvostupňového rozhodnutí Úřadu ze dne 21. 8. 2018 ve věci zadavatele ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČO 25702556, ve věci veřejné zakázky "Výroba a dodávka ocelových příhradových celošroubovaných stožárových konstrukcí pro venkovní vedení 400kV".

Dne 24. 9. 2018 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 29. 8. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí textu úplného znění prvoinstančního rozhodnutí Úřadu ve věci vedené pod sp. zn. S0485/2017/VZ.

Dne 13. 9. 2018 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 28. 8. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval informaci, zda Úřad vede správní řízení týkající se exportu hnědého tříděného uhlí se společnostmi ze skupiny Czech Coal, tj. Czech Coal Services a.s. nebo Severní energetická a.s., dále žadatel požadoval poskytnutí všech pravomocných rozhodnutí Úřadu vydaných v těchto správních řízeních.

Dne 12. 9. 2018 byla požadovaná informace částečně poskytnuta.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 31. 8. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí kopie rozhodnutí, kterým předseda Úřadu zrušil prvoinstanční rozhodnutí Úřadu týkající se veřejné zakázky na systém elektronického mýtného.

Dne 7. 9. 2018 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 21. 8. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí kopie prvostupňového rozhodnutí, kterým bylo v srpnu 2018 rozhodnuto o zrušení koncesního řízení „Poskytování zdravotních služeb ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Litoměřice a zajištění s tím spojených činností“.

Dne 29. 8. 2018 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 13. 9. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S338/2014/KD již bylo v minulosti vydáno prvostupňové rozhodnutí, zda byl proti tomuto případnému rozhodnutí podán rozklad. Pokud ano, zda bylo proti tomuto rozkladu již rozhodnuto. Pokud ano, žadatel požaduje poskytnutí tohoto rozhodnutí o rozkladu.

Dne 20. 9. 2018 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 23. 8. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se systému na správu požadavků (tzv. ServiceDesk).

Dne 6. 9. 2018 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 24. 8. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda byl podán rozklad ze strany společnosti Via FAOC s.r.o ve věci outletových center. Dále v jaké fázi se správní řízení nachází a kdy je možno očekávat vydání nového rozhodnutí. Dále žadatel požadoval shrnutí celého správního řízení.

Dne 6. 9. 2018 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 30. 7. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, kdy bylo předsedou Úřadu u Evropské komise podáno oznámení veřejné podpory u neziskového subjektu pořádajícího mistrovství světa silničních motocyklů – Grand Prix České republiky (tzv. notifikace, vyplývající z usnesení vlády ČR č. 725 ze dne 31. 8. 2015) a dále jaké bylo stanovisko Evropské komise.

Dne 13. 8. 2018 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 30. 7. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se souhlasu vydaného Úřadem ve prospěch Ochranného svazu autorského pro práva k dílům hudebním, z. s., ve věci předložených sazeb sazebníku R – reprodukovaná hudba pro užití v roce 2017 dle čl. II bod 8 přechodných ustanovení autorského zákona a jejich obsahu.

Dne 13. 8. 2018 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 25. 7. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatelka požadovala poskytnutí informací týkajících se vyřizování žádostí o náhradu škody dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů a uplatnění institutu regresní úhrady podle § 16 a 17 téhož zákona.

Dne 8. 8. 2018 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 17. 7. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace o všech písemných úkonech učiněných na základě konkrétního podnětu, kterými se bude Úřad obracet na zadavatele.

Dne 30. 7. 2018 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 18. 7. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda Úřad šetřil či šetří ve správním řízení veřejné zakázky zadavatele Statutární město Kladno, IČO 00234516 a jím vlastněné společnosti Sportovní areály města Kladna s.r.o., IČO 26154170 související se zavedením systému sdílených elektrokol na území města Kladna z hlediska možného podezření na dělení zakázky v rozporu se zákonem.

Dne 25. 7. 2018 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 22. 6. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací souvisejících s veřejnými zakázkami zadavatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČO 00066001, blíže specifikovaných v textu žádosti.

Dne 4. 7. 2018 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 17. 6. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se nákladů a rozsahu tisku za roky 2015, 2016 a 2017.

Dne 2. 7. 2018 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. Úřad v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 14. 6. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda Úřad vede šetření či správní řízení týkající se obecně závazné vyhlášky Hlavního města Prahy o regulaci provozu loterií.

Dne 22. 6. 2018 byla požadovaná informace částečně poskytnuta.

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 14. 6. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda Úřad vede šetření či správní řízení týkající se obecně závazné vyhlášky Statutárního města Ostrava o regulaci provozu loterií.

Dne 28. 6. 2018 byla požadovaná informace částečně poskytnuta.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 14. 6. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda Úřad vede šetření či správní řízení týkající se obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna o regulaci provozu loterií.

Dne 28. 6. 2018 byla požadovaná informace částečně poskytnuta.

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 5. 6. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí dvou rozhodnutí, a to: č. j. ÚOHS-S0482/2017/VZ-04201/2018/531/VNe a č. j. ÚOHS-S0393/2017/VZ-33133/2017/541/SLa.

Dne 14. 6. 2018 byla požadovaná informace poskytnuta.

Příloha

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 31. 5. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda došlo v přezkumném řízení č. j. ÚOHS-V0161/2017/VZ-25662/2017/322/Kbe ke zrušení prvostupňového rozhodnutí nebo zda řízení stále běží, příp. poskytnutí druhostupňového rozhodnutí.

Dne 14. 6. 2018 byla požadovaná informace poskytnuta.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 30. 5. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí spisové značky a čísla jednacího rozhodnutí ve věci veřejné zakázky "D 35 Opatovice - Časy".

Dne 7. 6. 2018 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 30. 5. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí aktuálního počtu rozkladových komisí, jejich zaměření a členy těchto komisí.

Dne 7. 6. 2018 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 24. 5. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí analýzy vypracované ve věci veřejné zakázky Ministerstva dopravy - systém elektronického mýtného.

Dne 29. 5. 2018 byla požadovaná informace poskytnuta a žadateli byla analýza zaslána. Současně bylo sděleno, že výhradním autorem analýzy je Úřad a na jejím vzniku se podíleli pouze jeho zaměstnanci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 16. 5. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda Úřad zaměstnává konkrétní fyzickou osobu a na jaké sekci/odboru/oddělení.

Dne 29. 5. 2018 byla požadovaná informace poskytnuta a žadateli bylo sděleno, že Úřad tuto osobu zaměstnává v Sekci legislativy a veřejné regulace/Odboru metodiky a kontroly tržní síly/Oddělení kontroly tržní síly 3. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 7. 5. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí analýzy možných variant nového mýtného tendru, informace kdo byl jejím autorem, jak byla tato analýza zadána (typ zadávacího řízení) a kolik bylo za analýzu Úřadem zaplaceno.

Dne 22. 5. 2018 byla požadovaná informace poskytnuta a žadateli byla analýza zaslána. Současně bylo sděleno, že výhradním autorem analýzy je Úřad a na jejím vzniku se podíleli pouze jeho zaměstnanci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 23. 4. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí relevantních podkladů, na základě kterých Úřad dospěl k závěru, že nejsou dány důvody pro zahájení správního řízení z moci úřední ve věci možného porušení zákona společností Pražské služby, a.s. při zadání veřejné zakázky „Generální obnova a ekologizace Zevo Malešice – termické zpracování odpadu“.

Dne 9. 5. 2018 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu a žadateli byly zaslány požadované podklady, na základě kterých Úřad dospěl k závěru, že neshledal důvody pro zahájení správního řízení z moci úřední. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 25. 4. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí stanoviska či vyjádření k § 77 odst. odst. 1 písm. h) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), v platném znění, resp. k bodu 33 zákona č. 66/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, jímž byl předmětný § 77 odst. 1 písm. h) novelizován, zejména pak k větě třetí předmětného ustanovení.

Dne 10. 5. 2018 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu a Úřad žadateli zaslal požadovaná stanoviska a vyjádření.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 14. 5. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu, kterým byla udělena pokuta za prodloužení smlouvy Ministerstvem dopravy s firmou Kapsch bez soutěže. Případně poskytnutí rozhodnutí I. a II. stupně, byl-li podán rozklad.

Dne 15. 5. 2018 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu, viz odkaz na webových stránkách Úřadu https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-14308.html.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 20. 4. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval informace týkající se veřejných zakázek zadávaných obcí Světlá Hora.

Dne 4. 5. 2018 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 20. 4. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval stanovisko vůči kolektivním správcům autorských práv, zejména vůči OSA, ve věci možného porušení § 11 odst. 1 zákona 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.

Dne 4. 5. 2018 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 11. 4. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí S330/2017/VZ-08408/2018/521/Mži.

Dne 13. 4. 2018 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 29. 3. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace na stav řízení č. j. ÚOHS-R0194/2017/VZ-00305/2018/323/Ebr. 

Dne 9. 4. 2018 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 28. 3. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se spisu sp. zn. P1208/2016/DP.

Dne 9. 4. 2018 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 28. 3. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí dopisu Úřadu týkajícího se přezkoumání postupu MŽP při posuzování žádostí o autorizaci dle § 17 z.č. 477/2001 Sb., o obalech. 

Dne 6. 4. 2018 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 28. 3. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se veřejné podpory dotačního programu ICT a sdílené služby v rámci OP PIK.

Dne 9. 4. 2018 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 26. 3. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se rozhodnutí S4/2017/VZ, S76/2017/VZ, R068,082/2017/VZ a R07,R078/2017/VZ.

Dne 6. 4. 2018 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 26. 3. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí všech rozhodnutí vydaných Úřadem týkajících se zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle, ve znění pozdějších předpisů. 

Dne 6. 4. 2018 bylo žádosti částečně vyhověno. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 22. 3. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí veškeré komunikace: a) s kolektivním správcem DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, z.s. související se Sazebníky odměn a s udělováním souhlasu Úřadu se Sazebníkem odměn dle čl. II odst. 8 z. č. 102/2017 Sb., („Novela“) kterým se mění z. č. 121/200 Sb., autorský zákon („AZ“); b) s kolektivním správcem OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s., související se Sazebníky odměn a s udělováním souhlasu Úřadu se Sazebníkem odměn dle čl. II odst. 8 Novely; c) „rozsáhlý právní rozbor autorského zákona a zejména obsahu Novely vypracovaného Úřadem.

Dne 3. 4. 2018 bylo žádosti částečně vyhověno. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 21. 3. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí aktuálního složení jednotlivých rozkladových komisí Úřadu.

Dne 6. 4. 2018 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 9. 3. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí S0469/2015 a S77/2015.

Dne 16. 3. 2018 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 22. 2. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí počtu podaných podnětů u Úřadu od 1. 12. 2017 do 28. 2. 2018. Současně žádal o informaci, u kolika z těchto podnětů nebyl zaplacen zákonný poplatek.

Dne 9. 3. 2018 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 26. 2. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí veškerých stanovisek, manuálů, metodik a vyjádření Úřadu v souvislosti se Sazebníky odměn a s udělováním souhlasu Úřadu se Sazebníkem odměn dle čl. II odst. 8 Novely autorského zákona. 

Dne 6. 3. 2018 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 11. 2. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatelka požadovala poskytnutí rozhodnutí ve správním řízení, které je Úřadem vedeno pod sp. zn. S0485/2017/VZ.

Dne 23. 2. 2018 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 9. 2. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí ze dne 30. 8. 2017, č.j. ÚOHS-S0252/2017/VZ-25297/2017/541/MSc. 

Dne 19. 2. 2018 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 2. 2. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace v souvislosti s §19a ZOHS, a to, kolik bylo od počátku účinnosti zahájeno řízení, kolik ukončeno a kolik probíhá, dále v kolika případech byl podán rozklad. A poskytnutí doposud vydaných rozhodnutí ve výše specifikovaných řízeních.

Dne 16. 2. 2018 bylo žádosti částečně vyhověno. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 2. 2. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se sazebníků odměn kolektivních správců autorských práv - čl.II bod 8 přechodných ustanovení autorského zákona.

Dne 14. 2. 2018 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 1. 2. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se žádostí o informace dle InfZ.

Dne 19. 2. 2018 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 24. 1. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda od srpna 2014 doposud Úřad obdržel žádost o informace od uvedených subjektů či eviduje jakoukoliv jinou komunikaci s těmito subjekty.

Dne 7. 2. 2018 bylo žádosti částečně vyhověno. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 26. 1. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí seznamu všech řízení, kde na jedné straně vystupovala společnost ČEZ Distribuce, a.s. a které se týkaly připojování fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem nad 30kW k distribuční soustavě ČEZD.

Dne 1. 2. 2018 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 15. 1. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda jím přiložená smlouva je uzavřena dle správného právního předpisu.

Dne 1. 2. 2018 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 11. 1. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací ve věci sp. zn. S774/2014/VZ-24991/2014/532/IBu, konkrétně, zda bylo rozhodnutí v dané věci napadeno rozkladem a příp. zda rozhodnutí o rozkladu bylo napadeno správní žalobou.

Dne 25. 1. 2018 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 8. 1. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace o datu, k jakému Úřad zahájil šetření ve věci podezření z porušení § 19a zákona č. 143/2001 Sb., které vedlo k zahájení řízení sp. zn. S0595/2016/VS a informace o datu zahájení tohoto správního řízení. 

Dne 22. 1. 2018 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 8. 1. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí seznamu členů rozkladové komise, která rozhodovala o rozkladu ve věci návrhu společnosti BusLine, a.s. proti záměru Libereckého kraje nabýt výlučnou majetkovou účast ve společnosti zajišťující veřejnou službu v přepravě cestujících v autobusové dopravě.

Dne 17. 1. 2018 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 4. 1. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí, kterým Úřad zadavateli České dráhy, a.s. uložil zákaz uzavřít smlouvu ve veřejné zakázce "Dodávky brzdových špalků".

Dne 17. 1. 2018 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 2. 1. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda Úřad předložil návrhy opatření směřující k zajištění vyšší transparentnosti při obchodování na komoditních burzách, a pokud ano, zaslání těchto návrhů. Dále požadoval poskytnutí veškerých závěrů vyplývajících ze šetření v oblasti obchodování s energetickými produkty na komoditních burzách v ČR, které provedl Úřad.

Dne 17. 1. 2018 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 27. 12. 2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se ust. § 48 odst. 7 ve spojení s odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, konkrétně pak sdělení počtu případů, v nichž se Úřad od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2017 zabýval problematikou zaknihovaných akcií a sdělení počtu případů, kdy bylo zahájeno řízení před Úřadem v souvislosti s porušením výše uvedeného ustanovení.

Dne 4. 1. 2018 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

2017

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 18. 12. 2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí seznamu (č. j. a datum vydání) všech rozhodnutí Úřadu (obě instance) vydaných od roku 2012 do 2017, v nichž byla předmětem přezkumu transparentnost nastavení subjektivních kritérií při zadávání veřejných zakázek.  Dále pak sdělení výsledku soudního přezkumu výše uvedených rozhodnutí, byla-li tato rozhodnutí soudnímu přezkumu podrobena.

Dne 22. 12. 2017 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 11. 12. 2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, kolik bylo podáno ÚOHS podnětů v jednotlivých měsících od 1. 6. 2017 do 30. 11. 2017 a u kolika podnětů nebyl ve zmíněném časovém období v jednotlivých měsících zaplacen zákonný poplatek dle § 259 ZZVZ.

Dne 22. 12. 2017 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 10. 12. 2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se obecně závazných vyhlášek obcí, jejichž předmětem je regulace provozu loterií a jiných podobných her.

Dne 22. 12. 2017 bylo žádosti částečně vyhověno. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 6. 12. 2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se regresních úhrad vyplývajících ze zákona č. 82/1998 Sb., resp. zákona č. 58/1969 Sb.

Dne 22. 12. 2017 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 15. 11. 2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace,  zda-li je sektorové šetření ve smyslu § 20 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, správním řízením, na jehož konci stojí formální rozhodnutí.

Dne 29. 11. 2017 bylo žádosti částečně vyhověno. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 14. 11. 2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí ve věci HRUŠKA, spol. s r.o. a rozhodnutí ve věci COOP Centrum družstvo. Dále zda již Úřad ukončil šetření podnětu Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ a k jakým závěrům Úřad dospěl.

Dne 15. 11. 2017 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 7. 11. 2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").
Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda Úřad šetřil v roce 2016 nějaký podnět ve věci porušení zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, uplatňováním nepřiměřeně vysokých odměn ze strany kolektivního správce Ochranné asociace zvukařů – autorů, z. s., IČ: 26630192.
Dne 14. 11. 2017 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 11. 10. 2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda Úřad již ukončil šetření podnětu Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ a kde je případně možno se seznámit s výsledky a závěry šetření.

Dne 23. 10. 2017 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 10. 10. 2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí těchto rozhodnutí Úřadu: č.j. ÚOHS-S0469/2015/VZ-33439/2015/542/MBa a dále č. j. ÚOHS-S77/2015/VZ-8357/2015/523/MLi.

Dne 11. 10. 2017 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 25. 9. 2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí  informace, zda Úřad předložil návrhy opatření směřující k zajištění vyšší transparentnosti při obchodování na komoditních burzách. Žadatel požadoval zaslání těchto návrhů.

Dne 9. 10. 2017 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 20. 9. 2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí těchto rozhodnutí: č. j. ÚOHS-S0469/2015/VZ-33439/2015/542/MBa ze dne 13. 10. 2015, dále č. j. ÚOHS-S77/2015/VZ-8357/2015/523/MLi ze dne 1. 4. 2015, dále č. j. ÚOHS-S0228/2016/VZ-23733/2016/512/Lva ze dne 2. 7. 2016.

Dne 9. 10. 2017 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 13. 9. 2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda Úřad obdržel v období od 1. 3. 2017 do 3. 9. 2017 jakékoliv podání, přípis či sdělení v souvislosti s veřejnou zakázkou „Dodávka a implementace informačního systému pro dohled nad hazardními hrami" a rovněž s veřejnou zakázkou „Poradenství a podpora Ministerstva financí při tvorbě technického řešení státního dozoru nad on-line sázkovými hrami a loteriemi".

Dne 2. 10. 2017 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 11. 9. 2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací k novele zákona č.102/2017Sb., o právu autorském.

Dne 19. 9. 2017 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 11. 9. 2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval informaci, zda Úřad vede správní řízení o povolení spojení soutěžitelů CGI Metropole s.r.o., Řevnická 1/121, 155 21 Praha 5.

Dne 19. 9. 2017 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 8. 9. 2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval upřesnění, zda rozhodnutím č.j. ÚOHS-S0694/2015/VZ-40276/2015/523/Aso bylo pravomocně rozhodnuto i o podnětu Úřadu Regionální rady soudržnosti Jihozápad ze dne 26. 6. 2015?

Dne 11. 9. 2017 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 6. 9. 2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí, jímž bylo potvrzeno prvostupňové rozhodnutí ze dne 15.12.2016, č.j. ÚOHS-V0082/2016/NH-33313/2016/830/Lde.

Dne 19. 9. 2017 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 5. 9. 2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí veškerých závěrů vyplývajících ze šetření v oblasti obchodování s energetickými produkty na komoditních burzách v ČR, které provedl Úřad.

Dne 20. 9. 2017 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 31. 8. 2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí písemných výstupů z ukončeného šetření sp.zn. ÚOHS-P0974/2015/DP a ÚOHS-P0070/2017/KD.

Dne 14. 9. 2017 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 29. 8. 2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí č. j. S 160/98/140/AN.

Dne 5. 9. 2017 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 25. 8. 2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí ve věci HRUŠKA, spol. s r.o.  a COOP Centrum družstvo.

Dne 1. 9. 2017 bylo žádosti částečně vyhověno. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 23. 8. 2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací v rámci správního řízení ve věci Modernizace trati Brno – Přerov.

Dne 5. 9. 2017 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 23. 8. 2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí ve věci HRUŠKA, spol. s r.o.  a COOP Centrum družstvo.

Dne 1. 9. 2017 bylo žádosti částečně vyhověno. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 22. 8. 2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí údajů o výši vybraných finančních prostředků ve správních řízeních vedených o přestupcích a správních deliktech na základě ZOHS v letech 2014, 2015, 2016.

Dne 29. 8. 2017 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 15. 8. 2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí všech vyjádření a stanovisek k návrhu zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností, které byly adresovány MŽP, MPO, Legislativní radě vlády a ministrovi pro lidská práva.

Dne 17. 8. 2017 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 11. 8. 2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí seznamu správních řízení nezahájených dle § 21 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, a to od doby vstupu tohoto ustanovení v účinnost.

Dne 17. 8. 2017 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 15. 8. 2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí počtu podnětů dle zákona o zadávání veřejných zakázek, kde byl řádně zaplacen poplatek, kolik bylo zahájeno správních řízení a v kolika bylo konstatováno porušení. Dále požadoval sdělit, kolik podnětů bylo podáno subjekty, které naplňují definici dle § 8 odst. 1 z. č. 634/2004 Sb.

Dne 29. 8. 2017 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 26. 7. 2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se statistických údajů o poskytování informací za rok 2011.

Dne 2. 8. 2017 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 13. 7. 2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí vyjádření a stanovisek k návrhu zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností, které byly adresovány MŽP, MPO, Legislativní radě vlády a ministrovi pro lidská práva.

Dne 3. 8. 2017 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 12. 7. 2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací o nákladech na úklid kancelářských budov, které užíval povinný v letech 2014, 2015, 2016.

Dne 21. 7. 2017 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 6. 7. 2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se regulace provozu loterií a jiných podobných her v rámci obecně závazných vyhlášek obcí.

Dne 21. 7. 2017 byla informace částečně poskytnuta. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 30. 6. 2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací vztahujících se k tomu, kolik Úřad obdržel podnětů od 1. 1. 2017 do 30. 4. 2017, v kolika z nich byl zaplacen zákonný poplatek a v kolika bylo zahájeno řízení z moci úřední.

Dne 14. 7. 2017 byla informace částečně poskytnuta. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 22. 6. 2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí veškerých smluv mezi Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a externími dodavateli právních služeb.

Dne 27. 6. 2017 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 21. 6. 2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí ve věci správního řízení č. j. ÚOHS-P0207/2017/VZ-12202/2017/511/ŠKm.

Dne 4. 7. 2017 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 21. 6. 2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se správních řízení sp. zn. S 753,726/2016 a dále sp. zn. S 115/2017. Žadatel požadoval poskytnutí prvostupňového, příp. i druhostupňového rozhodnutí.

Dne 3. 7. 2017 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 19. 6. 2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval informaci, zda byl proti rozhodnutí o rozkladu předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-R0016/2017/VZ-10301/2017/323/ZSř podána žaloba.

Dne 30. 6. 2017 bylo žádosti vyhověno částečně. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 7. 6. 2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací vztahujících se k šetření podnětu vedeného pod sp. zn. P100/2017/VZ.

Dne 30. 6. 2017 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 19. 6. 2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval informaci, zda byl podán rozklad proti rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0667/2016/VZ-47333/2016/541/JCh.

Dne 27. 6. 2017 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 7. 6. 2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí počtu kontrol provedených v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek, počet podaných podnětů za určité období a vnitřní předpisy související s kontrolou zadávání veřejných zakázek.

Dne 22. 6. 2017 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 5. 6. 2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozsudku Krajského soudu v Brně, kterým soud zrušil rozhodnutí předsedy ÚOHS.

Dne 6. 6. 2017 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 24. 5. 2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací vztahujících se k zákonu č. 102/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském.

Dne 2. 6. 2017 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 10. 5. 2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací vztahujících se k postupu Úřadu při vedení správních řízení v oblasti veřejných zakázek.

Dne 24. 5. 2017 bylo žádosti vyhověno. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 4. 5. 2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací vztahujících se k vyřizování podnětu vedeného pod sp. zn. ÚOHS-P0979/2015/DP, resp. informace o stavu řízení vedeného pod sp. zn. ÚOHS-S0041/2017/KD.

Dne 29. 5. 2017 bylo žádosti vyhověno. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 3. 5. 2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací vztahujících se k rozhodování rozkladových komisí Úřadu.

Dne 29. 5. 2017 bylo žádosti částečně vyhověno. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 28. 4. 2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí čj. ÚOHS-S0461/2016/VZ-00696/2017/512/VNv a rozhodnutí čj. ÚOHS-S0462/2016/VZ-00702/2017/512/VNv.

Dne 24. 5. 2017 bylo žádosti částečně vyhověno. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 15. 5. 2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací vztahujících se k tomu, zda na Úřadu probíhá nebo probíhalo šetření se společností Google a zda Úřad v této věci spolupracuje s jinými dotčenými orgány.

Dne 30. 5. 2017 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 16. 5. 2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací vztahujících se k regulaci hazardních her.

Dne 26. 5. 2017 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 19. 4. 2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informací vztahujících se ke správním řízením vedeným pod sp. zn. S0690/2016/VZ a pod sp. zn. R0016/2017/VZ.

Dne 2. 5. 2017 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 18. 4. 2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací vztahujících se k rozkladovým komisím Úřadu.

Dne 2. 5. 2017 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 10. 4. 2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informací vztahujících se k případům, kterými se Úřad zabýval ve vztahu k porušení § 48 odst. 7 ve spojení s odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dne 25. 4. 2017 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 30. 3. 2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informací vztahujících se k oblasti kontroly zadávání veřejných zakázek, a to počtu obdržených podnětů na zahájení správních řízeních a počtu zahájených správních řízení na jejich základě, a dále počtu zahájených správních řízení ex offo v období od 1. 10. 2016 do 20. 4. 2017.

Dne 25. 4. 2017 bylo žádost vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 29. 3. 2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informací vztahujících se k šetření podnětu vedeného pod sp. zn. P30/2017/VZ.

Dne 24. 4. 2017 byla žádost částečně odmítnuta. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.   

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 6. 4. 2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace o počtu podnětů k zahájení správního řízení ve vztahu k veřejným zakázkám, které Úřad obdržel v jednotlivých měsících v období od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2017.

Dne 21. 4. 2017 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 10. 4. 2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací o tom, jakým způsobem došlo k realizaci § 22a odst. 6 zákona 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy zda vznikl veřejný rejstřík osob se zákazem plnění veřejných zakázek, a na jaké adrese je veřejně přístupný.

Dne 18. 4. 2017 byly žadateli požadované informace poskytnuty odkazem na zveřejněnou informaci v souladu s § 6 odst. 1 InfZ, konkrétně Rejstřík osob se zákazem plnění veřejných zakázek

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 27. 3. 2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí stanoviska Úřadu k problematice úhrady vícenákladů souvisejících s navýšením mezd dopravců.

Dne 11. 4. 2017 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 8. 3. 2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace vztahující se k Zprávě o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě vytvořené podle § 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Dne 3. 4. 2017 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 2. 3. 2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informací vztahujících se k rozkladovým komisím Úřadu.

Dne 27. 3. 2017 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 6. 3. 2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací o šetření podnětů vztahujících se k uplatňování nepřiměřeně vysokých odměn ze strany některého ze subjektů vykonávajících kolektivní správu majetkových autorských práv.

Dne 21. 3. 2017 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 3. 3. 2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací vztahujících se k rozkladovým komisím Úřadu.

Dne 20. 3. 2017 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 28. 2. 2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací vztahujících se k správnímu řízení vedenému pod sp. zn. S682/2015/VZ.

Dne 15. 3. 2017 byla žádost částečně odmítnuta. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 24. 1. 2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací vztahujících se k správnímu řízení vedenému pod sp. zn. S0290/2015/VZ.

Dne 20. 2. 2017 byly žadateli požadované informace poskytnuty v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 18. 1. 2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda Úřad vede řízení v oblasti veřejných zakázek se společností DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 61974757.

Dne 13. 2. 2017 bylo žádosti vyhověno. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 19. 1. 2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací vztahujících se k výkladu některých pasáží zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití.

Dne 13. 2. 2017 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 7. 1. 2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí č. j. ÚOHS-S23/2011/18511/2014/460 ze dne 3. 9. 2014 a rozhodnutí č. j. ÚOHS-R332/2014/TS-40986/310 ze dne 25. 11. 2015.

Dne 7. 2. 2017 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 13. 1. 2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací vztahujících se návrhu obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořádku.

Dne 30. 1. 2017 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 8. 1. 2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací vztahujících se k šetření podnětu vedeného pod sp. zn. ÚOHS-P1799/2016/VZ.

Dne 30. 1. 2017 bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 10. 1. 2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací vztahujících se k podnětu vedenému pod sp. zn. P1795/2016/VZ.

Dne 25. 1. 2017 bylo žádosti vyhověno. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 6. 1. 2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu ve věci vedené pod č. j. S290/2015/VZ.

Dne 23. 1. 2017 byly žadateli požadované informace poskytnuty v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 6. 1. 2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí ve správním řízení vedeném pod č. j. S0690/2016/VZ, resp. poskytnutí rozhodnutí Úřadu v této věci.

Dne 23. 1. 2017 byly žadateli požadované informace poskytnuty v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 2. 1. 2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda ve správních řízeních S0538/2015/VS, S0444/2016/VS a S0595/2016/VS byla již vydána meritorní rozhodnutí, resp. poskytnutí těch, které již byly vydány.

Dne 17. 1. 2017 byla žádost částečně odmítnuta. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 30. 12. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informaci vztahující se k šetření podnětu vedeného pod sp. zn. P1503/2016.

Dne 16. 1. 2017 byla žádost částečně odmítnuta. V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Úřad žadateli sdělil, že obdržel podnět k prošetření, ale šetření nebylo doposud ukončeno.

2016

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 19. 12. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí informací vztahujících se ke koncesnímu řízení Statutárního města Ústí nad Labem „Správa a provoz krematoria Ústí nad Labem“

Dne 27. 12. 2016 byly žadateli požadované informace poskytnuty v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 13. 12. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S242/2015/VZ-16654/2015/512/VKa ze dne 3. 7. 2015.

Dne 27. 12. 2016 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 15. 12. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí informací vztahujících se k šetření podnětu vedeného pod sp. zn. ÚOHS-P544/2013/DP. 

Dne 21. 12. 2016 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 1. 12. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda Úřad od měsíce ledna 2016 dosud prováděl či nadále provádí šetření týkající se jakékoliv obecně závazné vyhlášky obce, jejímž předmětem je regulace provozu loterií a jiných podobných her, a současně, zda Úřad zahájil jakékoliv správní řízení v dané věci, a poskytnutí s tím souvisejících dokumentů. 

Dne 21. 12. 2016 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 1. 12. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí bližších informací týkajících se šetření návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořádku, v níž má být udělena výjimka pro tzv. živé hry pro ulice Benešova a Husova.

Dne 20. 12. 2016 2016 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Úřad žadateli sdělil, že Úřad v období od měsíce června 2016 do listopadu 2016 prováděl šetření týkající se návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, jejímž předmětem je regulace provozu loterií a v níž má být udělena výjimka pro tzv. živé hry pro ulice Benešova a Husova. Úřad dále v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 2. 12. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí informací vztahujících se k veřejné zakázce „Rekonstrukce stávajícího zdroje tepla a zajištění dodávek tepla města Holýšov“

Dne 19. 12. 2016 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. Žadateli bylo v souladu s § 14 odst. 5 InfZ sděleno, že Úřad od zadavatele žádnou žádost o posouzení, či sdělení stanoviska k postupu zadavatele, či jinou žádost v souvislosti s veřejnou zakázkou „Rekonstrukce stávajícího zdroje tepla a zajištění dodávek tepla města Holýšov“ neobdržel. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 11. 11. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu ze dne 19. 7. 2011, č. j. ÚOHS-S160/2/10-11017/2011/460.

Dne 12. 12. 2016 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 24. 11. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda ve správních řízeních S0538/2015/VS, S0444/2016/VS a S0595/2016/VS byla již vydána meritorní rozhodnutí.

Dne 30. 11. 2016 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. Úřad v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ žadateli sdělil, že v jím uvedených správních řízeních nebyla doposud vydána žádná meritorní rozhodnutí. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 21. 11. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu ve věci vedené pod sp. zn. S0569/2015/KD

Dne 24. 11. 2016 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v souladu s § 6 odst. 1 InfZ. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 21. 11. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí všech čísel jednacích rozhodnutí ze sbírky rozhodnutí Úřadu, které se týkají technických plynů, jejich dodávek a distribuce, a to od roku 2010. 

Dne 24. 11. 2016 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v souladu s § 6 odst. 1 InfZ. Požadovaná rozhodnutí lze pomocí klíčových slov dohledat na internetových stránkách Úřadu, ve sbírce rozhodnutí. Od roku 2010 bylo vydáno rozhodnutí č. j. ÚOHS-R73/2002-11916/2014/320/HBa, jež odpovídá předmětu žádosti. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 2. 11. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se prošetřování možného porušení zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon
o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), konkrétně sdělení, na základě jaké skutečnosti provádí Úřad posouzení možného porušení zákona ve věci vedené pod sp. zn. P1162/2016/KD; jedná-li se o podnět ze strany třetí osoby, je požadováno sdělení jeho obsahu, resp. kopie a identifikace osoby, která podnět k Úřadu podala; a poskytnutí informace, co je obsahem prováděného posouzení porušení zákona, a v jaké fázi se toto posouzení nachází.

Dne 16. 11. 2016 2016 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Úřad žadateli sdělil, že posouzení možného porušení zákona Úřad provádí na základě podnětu a šetření podnětu stále probíhá. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 8. 11. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí bližších informací týkajících se podnětu sp. zn. ÚOHS-P1221/2014/DP.

Dne 15. 11. 2016 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. Úřad v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ žadateli sdělil, že podnět vedený pod sp. zn. ÚOHS-P1221/2014/DP byl podán dne 3. 9. 2014 Ministerstvu kultury, které jej usnesením ze dne 19. 12. 2014 postoupilo Úřadu. Podnět byl ukončen sdělením Úřadu ze dne 7. 7. 2016. Úřad neshledal indicii, která by svědčila aplikaci cen, které by byly zjevně nepřiměřené k poskytovanému protiplnění, a nasvědčovala tak naplnění pojmových znaků skutkové podstaty podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů. Z uvedeného důvodu Úřad šetření podnětu skončil, aniž by v dané věci zahájil správní řízení. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 24. 10. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí dopisů Úřadu ze dne 11. 7. 2016, jež byly adresovány předsedovi Legislativní rady vlády, panu Jiřímu Dienstbierovi a ministru životního prostředí, panu Richardu Brabcovi, které obsahovaly negativní stanovisko k návrhu zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností.

Dne 26. 10. 2016 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 6. 10. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí vyjádření Ministerstva průmyslu a obchoduEnergetického regulačního úřadu a společnosti ČEZ Distribuce, a.s., na která je odkazováno v rozhodnutí Úřadu ze dne 20. 4. 2016, č. j. ÚOHS-S0938/2015/VZ-16834/2016/553/MBu.

Dne 18. 10. 2016 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 4a odst. 1 InfZ. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 4. 10. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu vydaného ve správním řízení vedeném pod
sp. zn. S0476/2016/VZ. 

Dne 18. 10. 2016 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 29. 9. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda Úřad od měsíce ledna 2016 dosud prováděl či nadále provádí šetření týkající se jakékoliv obecně závazné vyhlášky obce, jejímž předmětem je regulace provozu loterií a jiných podobných her, a současně, zda Úřad zahájil jakékoliv správní řízení v dané věci, a poskytnutí s tím souvisejících dokumentů. 

Dne 20. 10. 2016 2016 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 27. 9. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda Úřad prováděl či nadále provádí v období od měsíce května 2016 dále šetření návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořádku, v níž má být udělena výjimka pro tzv. živé hry pro ulice Benešova a Husova, současně kopie daného podání a všech listin/ dokumentů, které má Úřad k dispozici a v případě, že bylo ve věci vydáno stanovisko, domáhal se žadatel jeho poskytnutí a dále poskytnutí informace, zda Úřad od měsíce května 2016 dosud zahájil ve věci návrhu této vyhlášky správní řízení. 

Dne 11. 10. 2016 2016 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Úřad žadateli sdělil, že v měsíci červnu 2016 obdržel podnět k prošetření výše uvedeného návrhu obecně závazné vyhlášky a šetření nebylo doposud ukončeno. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 23. 9. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace týkající se správních řízení vedených Úřadem pro porušení § 19a zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOHS"), a poskytnutí dokumentů, jež jsou součástí spisové dokumentace správního řízení sp. zn. S0444/2016/VS.

Dne 18. 10. 2016 2016 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. Žadateli bylo v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že Úřad vede v současné době celkem 3 správní řízení pro možné porušení § 19a ZOHS, a to správní řízení sp. zn. S0538/2015/VS, sp. zn. S0444/2016/VS, a sp. zn. S0595/2016/VS. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 3. 10. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí dokumentů, které byly Úřadem zaslány ve věci návrhu zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností na Úřad vlády, Legislativní radu vlády, Ministerstvo životního prostředí, ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, anebo na kterékoli jiné ministerstvo a/nebo ministra.

Dne 12. 10. 2016 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 29. 9. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí stanoviska Úřadu ze dne 29. 3. 2016, č. j. ÚOHS-12694/2016, včetně všech případných příloh k tomuto stanovisku, které se týká zákona č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv.

Dne 5. 10. 2016 bylo žadateli požadované stanovisko poskytnuto v souladu s § 4a odst. 1 InfZ. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 21. 9. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu vydaného ve správním řízení sp. zn. S0338/2015/KD

Dne 30. 9. 2016 bylo žadateli požadované rozhodnutí poskytnuto v souladu s § 6 odst. 1 InfZ. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 15. 9. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu vydaného ve správním řízení vedeném pod
sp. zn. S0476/2016/VZ.

Dne 26. 9. 2016 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 2. 9. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se týkajících se veřejné zakázky „Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na území Královéhradeckého kraje“

Dne 16. 9. 2016. byly žadateli požadované informace poskytnuty v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 1. 9. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se obecně závazné vyhlášky města Vsetín č. 2/2016, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2015 o stanovení místa, kde lze provozovat sázkové hry a loterie a jiné podobné hry.

Dne 14. 9. 2016 2016 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Úřad žadateli sdělil, že v měsíci červenci 2016 obdržel podnět směřující na obecně závaznou vyhlášku města Vsetín č. 2/2016, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2015 o stanovení místa, kde lze provozovat sázkové hry a loterie a jiné podobné hry. Šetření podnětu nebylo doposud ukončeno.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 31. 8. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu vydaného ve správním řízení vedeném pod
sp. zn. S185/2015/VZ.

Dne 6. 9. 2016 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 19. 8. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí stanoviska Úřadu k návrhu zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností a o změně některých zákonů, pod č. j. předkladatele 6612/ENV/16. 

Dne 25. 8. 2016 byly žadateli Úřadem uplatněné připomínky poskytnuty. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 11. 8. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu ze dne 18. 7. 2007 pod č. j. R038/2007/02-13177/2007/310-Hr R039/2007/02-13087/2007/310-Hr

Dne 29. 8. 2016 byla žadateli požadovaná rozhodnutí poskytnuta. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 8. 8. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací, zda Úřad v letech 2009 až 2011 prováděl v souvislosti se Smlouvou o pronájmu ploch pro reklamní činnost uzavřené dne 31. ledna 1997 mezi společností RENCAR PRAHA, a.s. a DPP, v jejím konsolidovaném a upraveném znění uzavřeném dne 19. října 2009 a ve znění pozdějších dodatků (dále jen „Smlouva") šetření a poskytnutí bližších informací týkajících se možného šetření.

Dne 25. 8. 2016 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Úřad žadateli sdělil, že neprováděl v letech 2009 až 2011 šetření týkající se společnosti RENCAR PRAHA, a.s., DPP, ani jiného subjektu v souvislosti se Smlouvou. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 1. 8. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se smluv mezi Úřadem a poskytovatelem právních informačních systémů. 

Dne 24. 8. 2016. byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 29. 7. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí kopií všech ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol vytvořených podle ustanovení § 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, od doby účinnosti zákona o finanční kontrole k datu podání žádosti.

Dne 25. 8. 2016. byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 20. 7. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda Úřad prováděl či nadále provádí v období od měsíce března 2016 dále šetření návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořádku, současně kopie daného podání a všech listin/ dokumentů, které má Úřad k dispozici a v případě, že bylo ve věci vydáno stanovisko, domáhal se žadatel jeho poskytnutí. 

Dne 8. 8. 2016 2016 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Úřad žadateli sdělil, že v měsíci červnu 2016 obdržel podnět k prošetření výše uvedeného návrhu obecně závazné vyhlášky a šetření nebylo doposud ukončeno. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 20. 7. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí bližších informací o podnětech a probíhajících sankčních správních řízeních v oblasti hospodářské soutěže.

Dne 27. 7. 2016 2016 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 10. 6. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace o počtu zahájených správních řízení na
1. a 2. stupni v agendě veřejných zakázek, ve kterých dosud nebylo vydáno meritorní rozhodnutí, byť i nepravomocné, a to ke dnům: 1. 1. 2013, 1. 1. 2014, 1. 1. 2015, 1. 1. 2016 a 10. 6. 2016.

Dne 25. 7. 2016 2016 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 24. 6. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu o spojení soutěžitelů Veolia Energie ČR, a.s., a Pražská teplárenská LPZ, a.s.

Dne 12. 7. 2016 bylo žadateli požadované rozhodnutí poskytnuto. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 9. 6. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu ze dne 7. 6. 2016, č. j. ÚOHS-S0370/2012,S0338/2013/VZ-24358/2016/533/HKu.

Dne 24. 6. 2016 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 31. 5. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu 1) č. j. ÚOHS-S0013/2016/KS-21123/2016/840/DVá ze dne 16. 5. 2016, 2) č. j. ÚOHS-S0050/2016/KS-06137/2016/840/JMě ze dne 17. 2. 2016, a 3) č. j. ÚOHS-S0704/2015/KS-36664/2015/840/DVá ze dne 29. 10. 2015.

Dne 22. 6. 2016 byla žadateli požadovaná rozhodnutí poskytnuta. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 27. 5. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu ze dne 25. 9. 2015, č. j. ÚOHS-S0464/2015/VZ-30331/2015/531/JDo.

Dne 6. 6. 2016 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 18. 5. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí informací, resp. rozhodnutí vydaných ve správních řízeních, a to konkrétně ze spisů vedených pod sp. zn. S0606/2015/VZ, S0148/2016/VZ, S0154/2016/VZ, S0107/2016/VZ a S0179/2016/VZ. 

Dne 1. 6. 2016 2016 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 16. 5. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu ze dne 10. 5. 2016 o povolení spojení soutěžitelů HALTIXAR LTD, a Severní energetická a.s. 

Dne 6. 6. 2016 bylo žadateli požadované rozhodnutí poskytnuto.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 6. 5. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu ze dne 29. 4. 2016, č. j. ÚOHS-S0126,S0157/2016/VZ-18600/2016/532/KSt.

Dne 31. 5. 2016 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 16. 5. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se rozkladových komisí.

Dne 23. 5. 2016 byly žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ informace informace poskytnuty. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 3. 5. 2016 a 11. 5. 2016 žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatelé požadovali poskytnutí rozhodnutí Úřadu ze dne 6. 11. 2015, č. j. ÚOHS-S834/2014/KD-38118/2015/851/LŠt, a rozhodnutí předsedy Úřadu o rozkladu ze dne 8. 2. 2016, č. j. ÚOHS-R381, 382, 388, 389, 390, 393, 395/2015-04749/2016/310/JZm

Dne 17. 5. 2016 byly žadatelům požadované informace poskytnuty v souladu s § 6 odst. 1 InfZ. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 5. 5. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí odpovědí Úřadu na dotazy vztahující se k výkladu zákona
č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, i výkladu zákona ve znění novely zákona č. 50/2016 Sb., kterým se mění zákon o významné tržní síle, a to od 1. 3. 2016.

Dne 16. 5. 2016 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 4 odst. 3 InfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 15. 4. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí informací vztahujících se k podnětu vedenému pod
sp. zn. P0974/2015/DP. 

Dne 3. 5. 2016 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. Úřad žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sdělil, že šetření podnětu sp. zn. P0974/2015/DP nebylo doposud ukončeno, resp. stále probíhá. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 25. 4. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace o dni nabytí právní moci rozhodnutí Úřadu ze dne 16. 12. 2002, č. j. S147/02-4363/02.

Dne 2. 5. 2016 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v souladu s § 6 odst. 1 InfZ. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 4. 4. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na území Královehradeckého kraje“

Dne 18. 4. 2016 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 4. 4. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací vztahujících se k podnětu vedenému pod
sp. zn. P1221/2014/DP.

Dne 18. 4. 2016 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. Úřad žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sdělil, že šetření podnětu sp. zn. P1221/2014/DP nebylo doposud ukončeno, resp. stále probíhá.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 13. 4. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí informace o softwaru, který Úřad používá pro vedení spisové služby a název firmy, která jej Úřadu poskytuje. 

Dne 14. 4. 2016 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. Žadateli bylo v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že Úřad pro vedení spisové služby užívá informační systém GINIS, jehož dodavatelem je společnost GORDIC spol. s r.o., IČO: 47903783, se sídlem Erbenova 2108/4, Jihlava. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 24. 3. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí prvoinstančních rozhodnutí ve věci veřejných zakázek „HW a SW vybavení pro zálohové pracoviště Aplikace MS 2014+“ a „Pořízení Aplikace MS2014+ a zajištění jejího provozu“

Dne 6. 4. 2016 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 18. 3. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu ze dne 7. 5. 2015, č. j. ÚOHS-S247/2015/VZ-11159/2015/523/MLi, kterým Úřad zamítl návrh na vydání předběžného opatření.

Dne 30. 3. 2016 bylo žadateli požadované rozhodnutí poskytnuto. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 17. 3. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí vydaných Úřadem ve správních řízeních
č. j. S233/03-2050/04-ORP a S233C/03-11688/2006/620.

Dne 23. 3. 2016 byla žadateli požadovaná rozhodnutí poskytnuta. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 7. 3. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval informace vztahující se k dokumentaci výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Sekce druhostupňového rozhodování.

Dne 22. 3. 2016 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. Úřad žadateli v souladu s § 4 odst. 3 InfZ poskytl dokumenty „Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Sekce druhostupňového rozhodování Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Sekce druhostupňového rozhodování" a „Dodatek k oznámení – změna termínu pro podání žádostí Dodatek k oznámení – změna termínu pro podání žádostí".

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 4. 3. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí informací vztahujících se k podnětu sp. zn. P0092/2016/VZ ve věci veřejné zakázky „Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na území Královehradeckého kraje“

Dne 22. 3. 2016 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. Úřad žadateli v souladu s § 4 odst. 3 InfZ poskytl přípisy, kterými bylo zadavateli zadavatelipodateli podateli podnětu sděleno, že Úřad neshledal důvody k zahájení správního řízení z moci úřední. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 7. 3. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí informací vztahujících se k podnětu sp. zn. P0201/2016/VZ ve věci veřejné zakázky „Sanace svahu na ulici Antonínská“

Dne 18. 3. 2016 byly žadateli požadované informace poskytnuty. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 18. 2. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí odpovědí Úřadu na dotazy týkající se výkladu některých pasáží zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, za roky 2014, 2015 a 2016, současně se domáhal poskytnutí informací k rozhodnutím vydaným v rámci dozoru nad dodržováním zákona o významné tržní síle. 

Dne 14. 3. 2016 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 4. 3. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval informace,  zda-li byla společnosti Sportplex Frýdek-Místek, s. r. o., IČO 26829495, se sídlem Nad Přehradou 2290, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, Úřadem udělena pokuta, a pokud ano, domáhal se sdělení bližších informací.

Dne 14. 3. 2016 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 2. 3. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí statistických údajů týkajících se posuzování žádostí o odškodnění za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup. 

Dne 4. 3. 2016 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v souladu s § 6 odst. 1 InfZ.Statistické údaje jsou dostupné na webových stránkách: https://www.uohs.cz/cs/o-uradu/odpovedi-na-dotazy-podle-zakona-c-106-1999-sb.html (odpověď ze dne 6. 8. 2015). 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 29. 2. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu vydaného ve správním řízení pod sp. zn. S0906/2015/VZ.

Dne 3. 3. 2016 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 2. 2. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace o počtu podaných podnětů a zahájených správních řízení v roce 2013, 2014 a 2015, jež se týkaly správního deliktu dodavatele podle ust. § 120a odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a sdělení, jak bylo s jednotlivými podněty či správními řízeními naloženo.

Dne 15. 2. 2016 byla žadateli požadovaná informace částečně odmítnuta. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 10. 2. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí vydaných Úřadem ve správních řízeních
sp. zn. S123/2012/KD, resp. R426,431/2014/HS.

Dne 15. 2. 2016 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v souladu s § 6 odst. 1 InfZ. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 11. 2. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí vydaných Úřadem ve správních řízeních
sp. zn. S410/2014/VZ, resp. R277/2014/VZ.

Dne 12. 2. 2016 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v souladu s § 6 odst. 1 InfZ. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 5. 2. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda je Úřadem vedeno nějaké řízení o správním deliktu ve věci veřejné zakázky „Sanitní vozidla pro ZZSPK 2013".

Dne 9. 2. 2016 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. Žadateli bylo sděleno, že veřejná zakázka „Sanitní vozidla pro ZZSPK 2013" byla Úřadem přezkoumávána a příkazem ze dne 27. 11. 2015, č. j. ÚOHS-S0838/2015/VZ-41488/2015/553/Kli, bylo konstatováno, že se zadavatel – Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 45333009, se sídlem Edvarda Beneše 19, Plzeň, dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) a § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 21. 1. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí textu Analýzy fungování trhu a konkurenčního prostředí v oblasti hnědého uhlí po vyloučení informací představujících obchodní tajemství a informace, zda již bylo Úřadem ukončeno sektorové šetření ve vztahu k odvětví energetiky v České republice, a to se zaměřením na trh s hnědým uhlím a posléze i ve vztahu k trhu s elektřinou.

Dne 26. 1. 2016 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 5. 1. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval informace o stavu šetření podnětu týkajícího se postupu zadavatele při zadávání veřejné zakázky „Poskytování tiskových služeb pro Královéhradecký kraj a jím zřizované organizace a založené obchodní společnosti" v otevřeném řízení.

Dne 26. 1. 2016 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. Žadateli bylo sděleno, že Úřad v rámci šetření podnětu získal pochybnost o tom, zda zadavatel postupoval při zadávání předmětné veřejné zakázky v souladu se zákonem, a proto zahájil správní řízení z moci úřední. V rámci správního řízení bylo vydáno rozhodnutí, avšak toto rozhodnutí není doposud pravomocné, neboť byl proti němu podán rozklad. O rozkladu nebylo dosud předsedou Úřadu rozhodnuto.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 5. 1. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí textu Analýzy fungování trhu a konkurenčního prostředí v oblasti hnědého uhlí.

Dne 20. 1. 2016 byla žadateli požadovaná informace částečně odmítnuta. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 11. 12. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu vydaného ve správním řízení pod sp. zn. S0464/2015/VZ. 

Dne 4. 1. 2016 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

2015

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 7. 12. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda Úřad uzavřel spolupráci se společnostmi NEWTON Media, a.s., IČO 28168356, se sídlem Na Pankráci 1683/127, Praha 4, Anopress IT, a.s., IČO 26694484, se sídlem Prvního pluku 347/12a, Praha 8 – Karlín, a Bisnode Česká republika, a.s., IČO 63078201, se sídlem Siemensova 2717/4, Praha, a pokud ano, požadoval poskytnutí kopie smluv, popř. objednávek či faktur.

Dne 22. 12. 2015 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 2. 12. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda Úřad zahájil řízení ex offo ve věci veřejné zakázky „Služby technicko-organizačního poradce pro ESVZ“.

Dne 11. 12. 2015 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. Žadateli bylo sděleno, že ve věci veřejné zakázky „Služby technicko-organizačního poradce pro ESVZ“ je Úřadem vedeno správní řízení. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 9. 11. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí: stanoviska Generálního ředitelství cel (dále jen „GŘC“), jež bylo zapracováno do sdělení Úřadu sp. zn. C8/2015/VP; případného zápisu z jednání mezi zástupci Úřadu a GŘC; informace o posouzení předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Vývoj komunikačního rozhraní dle požadavků EU“ a nadlimitní veřejné zakázky „Vývoj národní části SEAP“.

Dne 1. 12. 2015 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Úřad žadateli sdělil, že předmět plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Vývoj komunikačního rozhraní dle požadavků EU“ a nadlimitní veřejné zakázky „Vývoj národní části SEAP“ posoudil na základě dokumentace o obou veřejných zakázkách. Úřad žadateli v souladu s § 4 odst. 3 InfZ poskytl stanovisko GŘC a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 4. 11. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí bližších informací vztahujících se ke správnímu řízení vedenému Úřadem pod sp. zn. S346/2010/KD.

Dne 26. 11. 2015 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. V souladu s § 6 odst. 1 InfZ Úřad odkázal na rozhodnutí, které bylo vydáno dne 19. 11. 2012. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 9. 11. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu vydaných ve správních řízeních vedených pod sp. zn. S0434/2015/VZ a S0435/2015/VZ.

Dne 23. 11. 2015 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje ke sp. zn. S0435/2015/VZ pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 2. 11. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí bližších informací k podnětu vedenému pod sp. zn. P0673/2015/KD.

Dne 18. 11. 2015 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Úřad žadateli sdělil, že podnět sp. zn. P0673/2015/KD byl šetřen společně s podnětem vedeným pod sp. zn. P0674/2015/KD. Šetření obou podnětů bylo ukončeno, přičemž nebylo shledáno porušení zákona. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 11. 11. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí informace, co Úřad schválil ve věci společnosti BAUMAX ČR s.r.o. 

Dne 12. 11. 2015 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v souladu s § 6 odst. 1 InfZ, neboť bližší informace jsou dostupné na webových stránkách: https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/hospodarska-soutez/2021-bm-cesko-muze-ziskat-18-prodejen-baumax.html

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 6. 11. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval informace o stavu šetření podnětu týkajícího se postupu zadavatele při zadávání veřejné zakázky „Poskytování tiskových služeb pro Královéhradecký kraj a jím zřizované organizace a založené obchodní společnosti“ v otevřeném řízení.

Dne 12. 11. 2015 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. Žadateli bylo sděleno, že Úřad v rámci šetření podnětu získal pochybnost o tom, zda zadavatel postupoval při zadávání předmětné veřejné zakázky v souladu se zákonem, a proto zahájil správní řízení z moci úřední, které nebylo doposud ukončeno. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 30. 10. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí vydaného Úřadem v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. ÚOHS-S0558/2015/KS. 

Dne 4. 11. 2015 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v souladu s § 6 odst. 1 InfZ, neboť rozhodnutí je dostupné na webových stránkách: https://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/sbirky-rozhodnuti/detail-13023.html

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 7. 10. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí jím uvedených meritorních prvostupňových rozhodnutí vydaných ve správních řízeních.

Dne 29. 10. 2015 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 23. 9. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informace vztahující se k veřejným zakázkám, a to v souvislosti se zkrácením prekluzivních lhůt.

Dne 26. 10. 2015 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 8. 10. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí textu kasační stížnosti, kterou Úřad podal proti rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 8. 1. 2008, č. j. 62 Ca 15/2007-519, a která byla Nejvyšším správním soudem zamítnuta rozhodnutím ze dne 25. 2. 2009, č. j. 1 Afs 78/2008-721.

Dne 22. 10. 2015 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 7. 10. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval informace týkající se možného šetření, popř. správního řízení vztahujícího se k jím identifikované společnosti, příp. jiné společnosti patřící do stejné podnikatelské skupiny, a to za poslední 3 roky; dále byly požadovány informace o: spisové značce, o tom, zda se předmětné šetření týká, či se týkalo pouze žadatelem identifikované společnosti, nebo i jiné společnosti, která patří do jiné podnikatelské skupiny, stadiu předmětného šetření, resp. správního řízení, důvody vedoucí k zahájení předmětného šetření, resp. správního řízení, v čem Úřad spatřuje nebo spatřoval možné porušení zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOHS“), a/nebo možné porušení příslušných ustanovení Smlouvy o fungování Evropské unie, výsledku šetření, resp. správního řízení, příp. poskytnutí kopie pravomocného rozhodnutí.

Dne 15. 10. 2015 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu, konkrétně bylo žadateli sděleno, že: Úřad v posledních třech letech vedl v rámci své působnosti dvakrát šetření ve vztahu k žadatelem identifikované společnosti, ale nevedl žádné správní řízení, šetření byla vedena pod sp. zn. P241/2013/OS a P0685/2015/KD a byla ukončena, obě šetření byla zahájena za účelem ověření podmínek stanovených při dodávkách léčivých přípravků, možné porušení § 3 odst. 1 nebo § 11 ZOHS bylo spatřováno v uplatnění modelu přímých dodávek vybraných léčivých přípravků do lékáren, Úřad ani v jednom případě nedospěl k závěru, že by se společnost dopustila spáchání správního deliktu podle ZOHS. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 2. 10. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval informace týkající se vyřizování jím podaných podnětů k přezkumu postupu zadavatele.

Dne 15. 10. 2015 byla žádost o poskytnutí informace informace částečně odmítnuta. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 7. 9. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda se na Úřad obrátilo Statutární město Brno nebo hlavní město Praha ve věci týkající se posouzení formy a/nebo obsahu připravované obecně závazné vyhlášky, která se má týkat regulace provozu loterií nebo jiných podobných her, a v případě, že ano požadoval žadatel poskytnutí bližších informací.

Dne 2. 10. 2015 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 19. 8. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informace, v jakém stadiu se nachází šetření podnětu
sp. zn. P134/2014/VZ, a v případě, že již bylo šetření ukončeno, požadoval poskytnutí informace o výsledku tohoto šetření.

Dne 2. 9. 2015 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Úřad žadateli sdělil, že šetření podnětu již bylo ukončeno s tím, že podnět byl zčásti shledán důvodným. V návaznosti na skutečnosti zjištěné v rámci uvedeného šetření pak byla z moci úřední zahájena správní řízení pro podezření ze spáchání správních deliktů podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadavatelem. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 27. 4. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval informace související s podnětem šetřeným Úřadem pod sp. zn. P322/2015/VZ ve věci veřejné zakázky „Dodávka konopí pro léčivé účely“ zadávané Státním úřadem pro kontrolu léčiv (dále jen „SUKL“), konkrétně stanovisko SUKLu k důkazům poskytnutým žadatelem, a stanovisko Úřadu ke stanovisku SUKLu.

Dne 22. 5. 2015 byla žádost o informace částečně odmítnuta a dne 2. 9. 2015 bylo požadované stanovisko stanovisko SUKLu poskytnuto v souladu s § 4 odst. 3 InfZ. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 11. 8. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí vyjádření Úřadu v souvislosti s šetřením podnětu ve věci veřejné zakázky „Právní služby – administrace veřejných zakázek, poskytování konzultací v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek“

Dne 27. 8. 2015 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 4 odst. 3 InfZ bylo žadateli vyjádření vyjádření poskytnuto. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 16. 7. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí pravomocných rozhodnutí Úřadu vydaných ve správních řízeních identifikovaných žadatelem spisovými značkami, a to včetně případných navazujících druhostupňových rozhodnutí, jejichž znění nebyla podle žadatele zveřejněna v elektronické sbírce rozhodnutí na webových stránkách Úřadu. V případě, že některá žadatelem identifikovaná rozhodnutí dosud nenabyla právní moci, požadoval, aby mu bylo sděleno, o která rozhodnutí se jedná. 

Dne 25. 8. 2015 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 31. 7. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informací ke správnímu řízení vedenému Úřadem pod
sp. zn. S414/2013/VZ, a to sdělení, zda ve věci bylo vydáno nové rozhodnutí Úřadu, a pokud ano, tak zaslání textu rozhodnutí, pokud rozhodnutí vydáno nebylo, sdělení, kdy ve věci rozhodnuto bude, případně informaci, proč nebyla dodržena lhůta pro vydání rozhodnutí.

Dne 17. 8. 2015 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Úřad žadateli sdělil, že ve správním řízení sp. zn. S414/2013/VZ bylo vydáno „nové“ rozhodnutí, avšak toto rozhodnutí prozatím nenabylo právní moci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 30. 7. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se správního řízení vedeného Úřadem ve věci veřejné zakázky „Zajištění dopravní obslužnosti na trase Plzeň - Vejprnice – Tlučná“.

Dne 7. 8. 2015 Úřad žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sdělil, že ve správním řízení bylo vydáno rozhodnutí, avšak nenabylo právní moci, neboť byl proti němu podán rozklad, o kterém nebylo dosud rozhodnuto.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 22. 7. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informací souvisejících s aplikací zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 82/1998 Sb.“).

Dne 6. 8. 2015 byly žadateli požadované informace  požadované informace poskytnuty v plném rozsahu. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 25. 6. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda Úřad vydal pravomocné rozhodnutí o zrušení, resp. potvrdil své rozhodnutí, či vyhověl rozkladu ve věci veřejné zakázky „Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období od roku 2014 do roku 2024“, a poskytnutí relevantních dokumentů o vykonaných činnostech Úřadu.

Dne 6. 8. 2015 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Úřad žadateli sdělil, že rozhodnutí o rozkladu nebylo doposud vydáno. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 7. 7. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí informací, jaké konkrétní částky a kterým konkrétním účastníkům soudních řízení správních zaplatil Úřad na základě pravomocných rozhodnutí Krajského soudu v Brně a Nejvyššího správního soudu o kasačních stížnostech proti rozhodnutím Krajského soudu v Brně, vydaným v kalendářním roce 2013 a v kalendářním roce 2014 ve věci správních žalob proti správním rozhodnutím Úřadu ve smyslu § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů. 

Dne 14. 7. 2015 byly žadateli požadované informace poskytnuty odkazem na zveřejněnou informaci v souladu s § 6 odst. 1 InfZ, konkrétně Soudní přezkum rozhodnutí v oblasti veřejných zakázek a Soudní přezkum rozhodnutí v oblasti hospodářské soutěže

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 29. 6. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0021,0022,0023,0024,0025,0026,0027/2015/VZ-14092/2015/542/MBa, jímž byla uložena pokuta Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. 

Dne 13. 7. 2015 byla žadateli informace poskytnuta. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 29. 6. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí všech pravomocných rozhodnutí Krajského soudu v Brně a Nejvyššího správního soudu o kasačních stížnostech proti rozhodnutím Krajského soudu v Brně, vydaných v kalendářním roce 2013 a 2014 ve věci správních žalob proti nečinnosti Úřadu ve smyslu ust. § 79 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 13. 7. 2015 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 4 odst. 3 InfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 18. 6. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informace o celkovém počtu předběžných opatření vydaných Úřadem v letech 2014 a 2015, kterým zadavateli uložil zákaz uzavřít smlouvu nebo pozastavil zadávací řízení nebo soutěž o návrh podle § 117 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a meritorních prvostupňových rozhodnutí vydaných ve správních řízeních vedených Úřadem pod sp. zn. S13,37/2015/VZ, S108/2015/VZ, S1136/2014/VZ a S740/2014/VZ.

Dne 3. 7. 2015 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. Úřad v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sdělil, že v roce 2014 Úřad vydal 106 rozhodnutí, jimiž bylo zadavateli nařízeno předběžné opatření v podobě uložení zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení nebo pozastavení zadávacího řízení; za období od 1. 1. 2015 do 19. 6. 2015 vydal 40 rozhodnutí, jimiž bylo zadavateli nařízeno předběžné opatření v podobě uložení zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení nebo pozastavení zadávacího řízení. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 17. 6. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí usnesení o zastavení správního řízení sp. zn. S247/2015/VZ a složení rozkladové komise, včetně případných náhradníků, která se bude rozkladem podaným v uvedené věci zabývat.

Dne 1. 7. 2015 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. Úřad v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sdělil, že zatím stanovena konkrétní rozkladová komise a jména členů jednotlivých rozkladových komisí jsou veřejně dostupná na webových stránkách Úřadu – https://www.uohs.cz/cs/o-uradu/odpovedi-na-dotazy-podle-zakona-c-106-1999-sb.html (odpověď z roku 2014, 8. 12. 2014). 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 17. 6. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Žadatel požadoval poskytnutí informací, zda Úřad vede, příp. vedl řízení o přezkoumání úkonů zadavatele podle § 113 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, u jím specifikovaných veřejných zakázek.

Dne 18. 6. 2015 byly žadateli požadované informace v souladu s § 6 odst. 1 InfZ poskytnuty, informace jsou dostupné na webových stránkách Úřadu, konkrétně: https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-12431.html, https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-12415.html, https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-12504.html 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 4. 6. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se správního řízení ve věci veřejné zakázky „Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno“

Dne 16. 6. 2015 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ bylo žadateli sděleno, že správní řízení bylo zahájeno dne 23. 4. 2015 na návrh. Správní řízení je vedeno pod sp. zn. S247/2015/VZ, resp. R178/2015/VZ. Dne 27. 5. 2015 bylo vydáno usnesení o zastavení a dne 11. 6. 2015 byl proti usnesení podán rozklad.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 29. 5. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí stanoviska Generálního ředitelství cel, jež bylo zapracováno do sdělení Úřadu sp. zn. C8/2015/VP.

Dne 8. 6. 2015 bylo žadateli stanovisko v souladu s § 4 odst. 3 InfZ poskytnuto. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 22. 5. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se kaucí skládaných na účet Úřadu v souvislosti s podáním návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele

Dne 8. 6. 2015 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. V části byl žadatel odkázán na webové stránky Úřadu: https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/aktuality-z-verejnych-zakazek/1942-urad-vydal-informacni-material-k-technicke-novele-zakona-o-verejnych-zakazkach.html.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 25. 5. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí souboru informací souboru informací vztahujících se k veřejným zakázkám.

Dne 4. 6. 2015 byly žadateli požadované informace poskytnuty v plném rozsahu. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 18. 5. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se podnětu sp. zn. P544/2013/DP.

Dne 1. 6. 2015 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 19. 5. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí odkazu na konečné rozhodnutí Úřadu vydané ve správním řízení sp. zn. S414/2013/VZ, příp. poskytnutí kopie tohoto rozhodnutí.

Dne 27. 5. 2015 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že v řízení sp. zn. S414/2013/VZ nebylo doposud vydáno výsledné rozhodnutí, neboť rozhodnutím předsedy Úřadu bylo zrušeno prvostupňové rozhodnutí a věc byla vrácena k novému projednání.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 6. 5. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí přehledu všech řízení vedených Úřadem v roce 2014, v nichž byla účastníkem společnost Škoda Auto a.s., a případného rozhodnutí. 

Dne 28. 5. 2015 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že v roce 2014 bylo vedeno jedno správní řízení sp. zn. S360/2014/KD, jehož účastníkem byla společnost Škoda Auto a.s. V uvedeném řízení bylo vydáno rozhodnutí

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 30. 4. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informací vztahujících se k podnětu sp. zn. P44/2015/VS.

Dne 27. 5. 2015 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že v předmětné věci Úřad provádí předběžné šetření, které nebylo doposud ukončeno. V rámci tohoto šetření Úřad ověřuje skutečnosti uváděné v podnětu a vyžaduje další informace a podklady, které následně analyzuje. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 14. 5. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informací vztahujících se k ustanovení znalce v oblasti kybernetika v jím uvedených správních řízeních a k úředním osobám, které byly za výběr znalce odpovědny. 

Dne 26. 5. 2015 byly žadateli požadované informace poskytnuty. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 11. 5. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), doplněné na základě výzvy Úřadu dne 18. 5. 2015.

Žadatel požadoval poskytnutí informací vztahujících se k podnětu ve věci veřejné zakázky „Modernizace motorových vozů M 27.001, M 27.002, M 27.003 a M 27.004“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané Jindřichohradeckými místními drahami, a.s.

Dne 25. 5. 2015 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. Žadateli bylo v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že Úřad obdržel podnět, ve kterém bylo poukazováno na údajné porušení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, při zadávání veřejné zakázky. Úřad si od zadavatele vyžádal dokumentaci a vyjádření, po prošetření skutečností uváděných stěžovatelem neshledal důvody k zahájení správního řízení z moci úřední. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 21. 4. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se notifikace, resp. konzultace (návrhu) zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)

Dne 18. 5. 2015 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 24. 4. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informací o nákladech a rozsahu tisku v letech 2012, 2013 a 2014.

Dne 13. 5. 2015 byly žadateli požadované informace požadované informace poskytnuty v plném rozsahu.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 27. 4. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informace, kolik návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele podal u Úřadu jím uvedený subjekt.

Dne 29. 4. 2015 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že jím uvedený subjekt podal u Úřadu 2 návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 9. 4. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informací vztahujících se k veřejné zakázce „Poskytování právních služeb pro potřeby hlavního města Prahy“, a to, zda vydané rozhodnutí je již pravomocné, příp. kdy lze očekávat konečné rozhodnutí Úřadu.

Dne 15. 4. 2015 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. Žadateli bylo v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že řízení o rozkladu nebylo doposud ukončeno, tudíž rozhodnutí zatím nenabylo právní moci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 13. 4. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se správních řízení vedených Úřadem proti Centru služeb pro silniční dopravu, s. p. o., v období od roku 2005 do roku 2015, a současně poskytnutí elektronických opisů rozhodnutí, které Úřad vydal v letech 2005 až 2015 v případných správních řízeních.

Dne 13. 4. 2015 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 6 odst. 1 InfZ, neboť informace jsou dostupné na webových stránkách Úřadu, ve sbírce rozhodnutí; konkrétně se jedná o správní řízení sp. zn. S169/2011/VZ, R64/2012/VZ, S156/2013/VZ, R326/2013/VZ.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 3. 4. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informace vztahující se k šetření podnětu sp. zn. P176/2015/VZ.

Dne 10. 4. 2015 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že šetření podnětu nebylo doposud ukončeno.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 1. 4. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se veřejných zakázek zadávaných Úřadem „Implementace systému zpětné vazby s uživateli služeb ÚOHS, Image Úřadu“ a „Zpracování procesní analýzy včetně její integrace a vzdělávání zaměstnanců“, a informace ohledně služeb, které Úřad outsourcoval za účelem právního poradenství či ekonometrických analýz pro vydání některých rozhodnutí.

Dne 7. 4. 2015 byly žadateli požadované informace poskytnuty. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 10. 3. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informací, resp. dokumentů obsažených ve spise vedeném pod sp. zn. P850/2014/VZ.

Dne 7. 4. 2015 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 1. 4. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval informace týkající se početního stavu zaměstnanců a jejich změn na Odboru dominance a vertikálních dohod – služby a Odboru hlavního ekonoma za období od roku 2009 do roku 2014.

Dne 3. 4. 2015 byly žadateli požadované informace požadované informace poskytnuty.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 13. 3. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda byl podnět týkající se prošetření poskytování podpory ve prospěch hokejového klubu v Pardubicích ze strany Úřadu již vyřízen a pokud ano, požádal o poskytnutí kopie odpovědi.

Dne 25. 3. 2015 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že podnět byl ze strany Úřadu vyřízen a v souladu s § 4 odst. 3 InfZ poskytl stanoviska Úřadu ze dne 30. 7. 2014, č. j. ÚOHS-P242/2014-15570/2014/420/JSt ÚOHS-P242/2014-15570/2014/420/JSt a ze dne 8. 9. 2014, č. j. ÚOHS-P242/2014-18567/2014/420/JSt ÚOHS-P242/2014-18567/2014/420/JSt.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 3. 3. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), doplněnou na základě výzvy Úřadu dne 17. 3. 2015.

Žadatel požadoval poskytnutí informace o tom, kolik rozhodnutí o řádném opravném prostředku – rozkladu bylo v roce 2014 vydáno Úřadem.

Dne 24. 3. 2015 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že v roce 2014 bylo Úřadem vydáno celkem 408 rozhodnutí o řádném opravném prostředku – rozkladu (rozhodnutí v širším slova smyslu, tj. jak rozhodnutí, tak usnesení).

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 17. 3. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informace vztahující se k externím právním službám vykonávaným pro Úřad, resp. sdělení celkové částky fakturované žadatelem identifikovanými subjekty, a to zvlášť od roku 2002 do roku 2014 včetně.

Dne 24. 3. 2015 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ bylo žadateli sděleno, že celková částka fakturovaná žadatelem identifikovanými subjekty činila 0 Kč.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 4. 3. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informace o stavu šetření podnětu sp. zn. P147/2015/VZ.

Dne 6. 3. 2015 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že šetření podnětu sp. zn. P147/2015/VZ stále probíhá.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 12. 2. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), jež byla dne 18. 2. 2015 doplněna.

Žadatel požadoval poskytnutí bližších informací vztahujících se k rozkladu podanému proti rozhodnutí Úřadu ze dne 16. 12. 2014, č. j. ÚOHS-S987/2014/VZ-27038/2014/522/KČe.

Dne 3. 3. 2015 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 6. 2. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informace o tom, jakým způsobem byl ze strany Úřadu řešen podnět týkající se veřejné zakázky „Hardwarové, softwarové a audiovizuální zařízení“.

Dne 16. 2. 2015 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že Úřad prošetřil v podnětu uváděné skutečnosti a v současné době neshledal důvody k zahájení správního řízení z moci úřední, což však nevylučuje možnost následného prošetření postupu zadavatele, zejména vyjdou-li najevo nové skutečnosti.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 10. 2. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se outsourcingu Úřadu, konkrétně sdělení činností outsourcovaných Úřadem v letech 2012–2014 a podrobného vyúčtování každé z těchto služeb.

Dne 10. 2. 2015 byly žadateli požadované informace poskytnuty v souladu s § 6 odst. 1 InfZ, neboť informace jsou dostupné na webových stránkách: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/65349423?page-actual=2&page-supply=2&page-finished=3&tabs[xenorganization_detail_orders]=1.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 20. 1. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí bližších informací a pravomocných rozhodnutí (pokud byla vydána) týkajících se přezkoumání úkonů zadavatele ve věci veřejných zakázek vedených pod sp. zn. S871/2014/VZ a S872/2014/VZ.

Dne 3. 2. 2015 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 16. 1. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí bližších informací a dokumentů vztahujících se k šetření podnětu ve věci veřejné zakázky „Dostavba a rekonstrukce areálu Fakulty stavební VUT v Brně při ulici Veveří a Žižkova“

Dne 30. 1. 2015 byly žadateli požadované informace poskytnuty. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 9. 1. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).Žadatel požadoval poskytnutí informací, resp. dokumentů a podkladů vzniklých v souvislosti s jednáním a přípravou návrhu na rozhodnutí rozkladové komise ve věci řízení o rozkladu sp. zn. ÚOHS-R232,233/2014/VZ.

Dne 22. 1. 2015 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 12. 1. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí kopie dokumentu, jímž se zadavatel vyjádřil k návrhu navrhovatele na přezkum úkonů zadavatele.

Dne 21. 1. 2015 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v souladu s § 4 odst. 3 InfZ. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

2014

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 15. 12. 2014 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí kopie rozhodnutí ze dne 13. 6. 2014, č. j. ÚOHS-S605/2013/KD-12630/2014/850/VMu  ÚOHS-S605/2013/KD-12630/2014/850/VMu.

Dne 18. 12. 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v souladu s § 4 odst. 3 InfZ.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 20. 11. 2014 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval informace týkající se vyřizování jím podaných podnětů k přezkumu postupu zadavatele.

Dne 15. 12. 2014 byla žádost o poskytnutí informace informace částečně odmítnuta.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 28. 11. 2014 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informací a písemností vztahujících se k podnětu vedenému Úřadem pod sp. zn. P850/2014/VZ ve věci veřejné zakázky „Zajištění vzdělávacích a podpůrných služeb včetně e-learningu“ (evidenční číslo zakázky 343134), zadávané Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Dne 15. 12. 2014 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 19. 11. 2014 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval informace o výběru a „náboru“ členů rozkladové komise – Komise pro oblast dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně I (jež nejsou zaměstnanci Úřadu), kteří se podíleli na řízení o rozkladu ve věci „Rámcová smlouva – Komunikační podpora značky KLASA pro rok 2014“, a o jejich odborné kvalifikaci.

Dne 15. 12. 2014 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. Žadateli bylo v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že členové rozkladové jsou jmenováni předsedou Úřadu z řad odborníků z oboru práva a ekonomie či oboru vztahujícího se k činnosti komise a jejich výběr je výhradně na uvážení předsedy, jakožto osoby, do jejíž pravomoci konstituování rozkladové komise náleží; současně byl výběr členů komise prováděn v souladu s § 152 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 1. 12. 2014 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informace o učiněných krocích a závěrech šetření ve věci veřejné zakázky „Komunikační kanál pro mladé Středočechy“.

Dne 9. 12. 2014 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že Úřad prošetřil skutečnosti uváděné v podnětu a poskytnuté podklady. Úřad po prošetření uvedeného neshledal důvody k zahájení správního řízení z moci úřední.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 4. 12. 2014 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informace týkající se aktuálního složení rozkladových komisí (uvedení konkrétních jmen členů rozkladových komisí a jejich zařazení do příslušné komise) pro oblast ochrany hospodářské soutěže, pro oblast dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně a v Praze a pro oblast přístupu k informacím, veřejné podpory a významné tržní síly.

Dne 8. 12. 2014 byla žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 19. 11. 2014 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informace o jím podaném podnětu sp. zn. P427/2014/DP ve věci možného porušení zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, konkrétně se domáhal poskytnutí sdělení, jak šetření ve věci vyřízení podnětu pokročilo a jestli Úřad vydal v této věci rozhodnutí.

Dne 1. 12. 2014 bylo žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že v současné době je připravována žádost o informace a podklady od dotčeného subjektu a šetření podnětu nadále probíhá. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 30. 10. 2014 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informací vztahujících se k veřejné zakázce „Výstavba, implementace a technická podpora integrovaného Centrálního informačního Systému (ICIS) OZP“, konkrétně se domáhal sdělení úkonů provedených ve správním řízení a pokud tyto úkony byly učiněny písemně, požádal o poskytnutí jejich kopie a sdělení stavu správního řízení.

Dne 20. 11. 2014 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 5. 11. 2014 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval informace vztahující se k šetření podnětu sp. zn. ÚOHS-P553/2014/KD/DP, a to informace, čeho se vedení šetření týká, poskytnutí veškerých dokumentů, které byly Úřadem v rámci šetření vyhotoveny a informací a dokumentů, které vlastním postupem shromáždil a poskytnutí vyrozumění (jako výsledku úředního postupu), jak bylo s podnětem naloženo. 

Dne 19. 11. 2014 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. Žadateli bylo v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že Úřad prověřuje, zda jednáním společnosti nedochází k uzavírání zakázaných dohod s jejími autorizovanými partnery a ke zneužívání dominantního postavení, pokud jde o oblast poskytování servisních služeb a prodeje náhradních dílů. Prošetřování Úřad v současnosti provádí oslovováním třetích subjektů.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 6. 11. 2014 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda Úřad v roce 2006 nebo 2007 prověřoval zadávání veřejné zakázky na zimní údržbu komunikací v městském obvodu Ostrava Jih, a pokud ano, s jakým výsledkem bylo šetření uzavřeno.

Dne 10. 11. 2014 bylo žadateli sděleno, že jeho žádosti odpovídá rozhodnutí Úřadu ze dne 7. 12. 2007, č. j. S253/2007-20886/2007/540-Zaj.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 7. 10. 2014 od M. Š. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval informace vztahující se k šetření jím podaného podnětu, vedeného pod sp. zn. P1046/2013/DP, a to informace o vyřízení podnětu, konkrétních krocích učiněných Úřadem v rámci šetření podnětu a poskytnutí veškeré komunikace s tím související.

Dne 29. 10. 2014 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. Žadateli bylo v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že si od dotčeného subjektu dvakrát vyžádal informace a podklady, na žádost tohoto subjektu byla lhůta pro poskytnutí vyžádaných informací a podkladů prodloužena, dále si Úřad od žadatele a jiného stěžovatele vyžádal doplňující informace a podklady, Úřad rovněž odpověděl na přípis žadatele. V současné době Úřad analyzuje obdržené informace a podklady.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 6. 10. 2014 od společnosti MERO ČR a.s. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval informace vztahující se k šetření podnětu sp. zn. P842/2012/DP, a to informace, zda Úřad stále provádí šetření předmětného podnětu, pokud šetření podnětu bylo ukončeno, tak z jakého důvodu a poskytnutí dokumentů či vyjádření týkajících se ukončení či zastavení šetření.

Dne 22. 10. 2014 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. Žadateli bylo v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že šetření podnětu nebylo doposud ukončeno a Úřad nadále provádí šetření předmětného podnětu.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 23. 9. 2014 od J. K. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval informace týkající se počtu podnětů na tvrzené zneužití dominantního postavení podaných u Úřadu v časovém období od 1. 4. 2014 do 31. 8. 2014. Ve vztahu ke každému v daném období podanému podnětu požádal o sdělení (i) data obdržení podnětu, (ii) sdělení identifikace společnosti či jiné osoby, proti níž byl předmětný podnět podán, a (ii) sdělení aktuálního stavu šetření.

Dne 20. 10. 2014 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. Žadateli bylo v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že počet podaných podnětů na zneužití dominantního postavení v období od 1. 4. 2014 do 31. 8. 2014 činí celkem 24.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 8. 10. 2014 od společnosti Strategy One, a.s. (dále jen „žadatel“), žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí bližších informací týkajících se vozidel Úřadu.

Dne 16. 10. 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 8. 10. 2014 od společnosti Strategy One, a.s. (dále jen „žadatel“), žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí bližších informací bližších informací týkajících se vozidel Úřadu.

Dne 16. 10. 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 1. 10. 2014 od V. M. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí kopie rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 12. 5. 2014,
č. j. ÚOHS-R51/2013/VZ-9702/2014/310/PSe  ÚOHS-R51/2013/VZ-9702/2014/310/PSe, které nabylo právní moci dne 14. 5. 2014.

Dne 13. 10. 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v souladu s § 4 odst. 3 InfZ.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 1. 10. 2014 od státního podniku Lesy České republiky, zastoupeného Mgr. Ondřejem Richterem, advokátem (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se šetření podnětu sp. zn. P836/2011/KD, konkrétně informaci o průběhu, stadiu a výsledku šetření předmětného podnětu.

Dne 13. 10. 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ bylo žadateli sděleno, že šetření podnětu sp. zn. P836/2011/KD bylo ukončeno, neboť nebylo shledáno porušení zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, současně byl informován o průběhu šetření. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 24. 9. 2014 od P. M. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval informace vztahující se k šetření podnětu sp. zn. P427/2014/DP ve věci možného porušení zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, a to informace o vyřízení podnětu, konkrétních krocích učiněných Úřadem v rámci šetření podnětu a poskytnutí veškeré komunikace s dotčenými subjekty.

Dne 9. 10. 2014 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. Žadateli bylo v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že šetření podnětu nadále probíhá. Současně bylo sděleno, že Úřad si v rámci šetření vyžádal doplňující informace a podklady, které od žadatele obdržel dne 22. 8. 2014.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 25. 9. 2014 od Mgr. Jaroslava Dvořáka, advokáta (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval informace vztahující se k přezkumu zadávacího řízení ve věci veřejné zakázky „Poskytování právních služeb pro potřeby hlavního města Prahy“, konkrétně sdělení čeho se týká řízení, v jaké fázi je řízení, zda hrozí zrušení veřejné zakázky a kdy lze očekávat rozhodnutí ve věci.

Dne 9. 10. 2014 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. Žadateli bylo v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že v současné době je ve věci uvedené veřejné zakázky vedeno řízení o rozkladu.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 12. 9. 2014 od J. Z. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). Žádost byla dne 22. 9. 2014 doplněna.

Žadatel požadoval poskytnutí materiálů, jež byly Úřadem získány při šetření podnětu
sp. zn. P623/2014/VZ.

Dne 2. 10. 2014 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. Žadateli bylo v souladu s § 4 odst. 3 InfZ poskytnuto vyjádření zadavatele k obdrženému podnětu.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 22. 9. 2014 od společnosti Strategy One, a.s. (dále jen „žadatel“), žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval informace týkající se počtu vozidel Úřadu.

Dne 29. 9. 2014 byla žadateli požadovaná informace  požadovaná informace  204 KB poskytnuta v plném rozsahu.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 22. 9. 2014 od společnosti CVIS Consulting s.r.o., (dále jen „žadatel“), žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval informace týkající se informačních systémů využívaných Úřadem.

Dne 1. 10. 2014 byla žadateli požadovaná informace požadovaná informace 211 KB poskytnuta v plném rozsahu.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 22. 9. 2014 od společnosti Strategy One, a.s. (dále jen „žadatel“), žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval informace týkající se počtu vozidel Úřadu.

Dne 29. 9. 2014 byla žadateli požadovaná informace požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 1. 9. 2014 od společnosti SITA CZ a.s., (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informací vztahujících se k veřejné zakázce „Sběr, přeprava (svoz) a využívání (odstraňování) vybraných druhů odpadů na území stat. města Plzeň“, a to návrhů na zahájení řízení, vyjádření zadavatele a dalších účastníků řízení, procesní přípisy vydané Úřadem.

Dne 26. 9. 2014 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 8. 9. 2014 od M. M. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí (i) odpovědí Úřadu na všechny podněty na porušování pravidel hospodářské soutěže tzv. integrovaným systémem nakládání s odpady a obdobnou iniciativou, která se objevila v posledních měsících pod názvem „dobrovolné svazky obcí“, a (ii) veškerých stanovisek, vyjádření apod. Úřadu k uvedené problematice.

Dne 22. 9. 2014 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. Žadateli byl poskytnut přípis Úřadu ze dne 17. 7. 2014, č. j. ÚOHS-D344/2014/KD-15009/2014/850/MSk ÚOHS-D344/2014/KD-15009/2014/850/MSk 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 11. 9. 2014 od H. P. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval informace týkající se spisových značek rozhodnutí, ve kterých Úřad uložil zákaz plnění smlouvy podle § 118 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), od účinnosti zákona č. 417/2009 Sb., kterým se mění zákon o veřejných zakázkách a některé další zákony. Současně se domáhal informace o stádiu, v jakém se tyto řízení nacházejí (pravomocně rozhodnuto, odvolání ke Krajskému soudu aj.). Dále požadovala výčet případů, u kterých nastal důsledek neplatnosti smlouvy dle § 118 odst. 6 ZVZ.

Dne 17. 9. 2014 byla žádost částečně odložena. Žadateli byly informace poskytnuty s odkazem na § 6 odst. 1 InfZ, neboť rozhodnutí Úřadu jsou dostupná ve sbírce rozhodnutí na webových stránkách Úřadu https://www.uohs.cz. Konkrétně se jedná o následující: S448/2010/VZ, R97,98/2011/VZ (v uvedené věci vydán rozsudek Krajského soudu v Brně a věc Úřadu vrácena k novému projednání, správní řízení nebylo doposud ukončeno); S47/2013/VZ – rozhodnutím předsedy Úřadu bylo prvostupňové rozhodnutí zrušeno a správní řízení zastaveno (sp. zn. R152,154/2013/VZ); S196,259,303/2012/VZ, R253,257,258,264/2013/VZ – v současné době se věcí zabývá Krajský soud v Brně.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 25. 8. 2014 od P. M. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval informace vztahující se k šetření jím podaného podnětu ze dne 19. 5. 2014, sp. zn. P417/2014/DP/VS ve věci možného porušení zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, a to informace o vyřízení podnětu, konkrétních krocích učiněných Úřadem v rámci šetření podnětu a poskytnutí veškeré komunikace s dotčenými subjekty.

Dne 9. 9. 2014 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. Žadateli bylo v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že Úřad si od žadatele vyžádal chybějící přílohy podnětu, podnět vč. příloh analyzoval, vyžádal si informace a podklady od dotčeného subjektu, a reagoval na žadatelovu urgenci, přičemž si od něj vyžádal doplňující informace a podklady k podnětu. Úřad rovněž shromáždil veřejně dostupné informace.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 26. 8. 2014 od J. N. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informace týkající se stížnosti, resp. podnětu Krajského úřadu Jihomoravského kraje proti výběrovému řízení – „Provozování Nemocnice Hustopeče“, a to konkrétně, zda je správný údaj, že Úřad zastavil řízení, jež se vztahuje k danému výběrovému řízení, a to z důvodu, že se do výběrového řízení nepřihlásil ani jeden zájemce.

Dne 4. 9. 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu, konkrétně mu bylo sděleno, že správní řízení ve věci „Provozování Nemocnice Hustopeče“ je u Úřadu vedeno pod sp. zn. S589/2014/VZ a doposud nebylo vydáno pravomocné rozhodnutí či usnesení, jímž by bylo správní řízení ukončeno.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 28. 8. 2014 od D. H. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí kopie žádosti ze dne 20. 5. 2014, č. j. ÚOHS-P395/2014/VZ-10601/2014/523/MSc ÚOHS-P395/2014/VZ-10601/2014/523/MSc 323 KB.

Dne 4. 9. 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 18. 8. 2014 od společnosti IZIP, a.s., zastoupené Mgr. Štěpánem Mládkem, advokátem (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informace o konkrétních listinách, jež jsou obsahem spisového materiálu vedeného pod sp. zn. P919/2012/VZ.

Dne 26. 8. 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 7. 8. 2014 od občanského sdružení Oživení (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval informace týkající se vyřizování jím podaných podnětů k přezkumu postupu zadavatele.  

Dne 18. 8. 2014 byla žadateli <span>požadovaná informace</span> požadovaná informace 211 KBposkytnuta v plném rozsahu.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 6. 8. 2014 od B. K. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informací vztahujících se ke sdělení Úřadu ze dne 17. 4. 2014,   č. j. ÚOHS-P247/2014/KD-8383/2014/850/MSk, a to informaci, zda Úřad obdržel jakékoli stanovisko či reakci od Ministerstva spravedlnosti České republiky, a zda žadateli o stanovisko byly poskytnuty jakékoli další informace.

Dne 14. 8. 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ mu bylo sděleno, že Úřad žádné stanovisko ani reakci od Ministerstva spravedlnosti České republiky neobdržel a stejně tak nebyly žadateli o stanovisko poskytnuty žádné další informace.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 31. 7. 2014 od R. H. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Žadatel požadoval poskytnutí jmen a životopisů všech zaměstnanců Úřadu (včetně životopisu předsedy Úřadu), kteří se podíleli na řízení o rozkladu a výsledném rozhodnutí, jež se týká zrušení výběrového řízení na marketingovou komunikační kampaň pro značku „Klasa“ a nařízení uspořádání nového výběrového řízení. V případě, že se na rozhodnutí Úřadu podíleli i externí odborníci, požadoval jejich jména a názvy společností.

Dne 14. 8. 2014 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. Žadateli byla v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sdělena jména úředně oprávněných osob. Současně mu bylo sděleno, že na řízení o rozkladu se podílela rozkladová komise, konkrétně Komise pro oblast dohledu nad zadáváním veřejných zakázek Brno I a životopis předsedy Úřadu je veřejně dostupný na webových stránkách Úřadu.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 30. 7. 2014 od R. K. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informací, zda je Úřad povinen v průběhu řízení o přezkoumání úkonů zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat účastníku řízení (v řízení zastoupenému advokátem) stanovisko či zprávu, v níž ještě před samotným vydáním meritorního rozhodnutí vyloží svůj právní názor v dané věci, a zda je běžná praxe Úřadu takovou zprávu či stanovisko vydávat.

Dne 7. 8. 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. Konkrétně mu bylo sděleno, že Úřad stanovisko či zprávu, v nichž by účastníkovi řízení vyložil a odůvodnil svůj názor v dané věci, nevydává, ale nesmí se dopustit vydání tzv. překvapivých rozhodnutí, k čemuž slouží řada institutů uvedených v zákoně č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 17. 7. 2014 od občanského poradenského střediska Acta non verba, o.p.s. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informací o nákladech na úklid a ostrahu kancelářských budov, které Úřad užíval v letech 2011, 2012 a 2013.

Dne 12. 8. 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 23. 7. 2014 od P. L. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informací vztahující se k oblasti informatiky Úřadu a poskytnutí seznamu veřejných zakázek zadávaných v jednacím řízení bez uveřejnění za posledních pět let.

Dne 7. 8. 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 23. 7. 2014 od M. M. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí odpovědí, stanovisek, vyjádření apod. Úřadu k problematice kolektivních systémů a autorizovaných obalových společností.

Dne 5. 8. 2014 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 31. 7. 2014 od P. L. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí kopií rozhodnutí ve věci veřejné zakázky město Kopřivnice, u nichž je navrhovatelem společnost SLUMEKO, s.r.o.

Dne 1. 8. 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu, a to ve smyslu
§ 6 odst. 1 InfZ. Žadateli bylo konkrétně sděleno, že předmětu jeho žádosti odpovídají rozhodnutí uveřejněná na webových stránkách Úřadu, ve sbírce rozhodnutí, a to následující spisové značky: S700/2012/VZ, S628/2012/VZ a R133/2013/VZ.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 8. 7. 2014 od společnosti ha-vel internet s.r.o. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval informace týkající se veřejné zakázky s názvem „Poskytování datových komunikačních služeb pro potřeby resortu MF na období 2014+“, a to konkrétně informaci o tom, zda byly podány návrhy a kdo podal návrh týkající se předmětné veřejné zakázky, dále zaslání všech podaných návrhů včetně jejich znění nebo alespoň umožnění nahlédnutí do spisu vztahujícího se k předmětné veřejné zakázce.

Dne 22. 7. 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. Žadateli bylo v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že návrh na zahájení řízení výše uvedené veřejné zakázky byl podán, a to společností ha-vel internet s.r.o., a s ohledem na to, že je účastníkem řízení, má právo nahlížet do spisu v souladu s § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 8. 7. 2014 od J. K. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval informace týkající se aktuality, a to konkrétně informaci, zda se jedná o tutéž veřejnou zakázku, jež byla Úřadem v minulosti řešena pod sp. zn. S8,11/2010/VZ a R81,82/2010/VZ, zda zadavatel podal proti rozhodnutí I. stupně rozklad, přesnou identifikaci veřejné zakázky, odůvodnění rozhodnutí I. stupně, poskytnutí rozhodnutí I. stupně, a informaci, zda v zadávacím řízení nebo správním řízení nedošlo k jiným nekalostem.

Dne 22. 7. 2014 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. Žadateli bylo v souladu
s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že v uvedeném případě se jednalo o tutéž veřejnou zakázku, která byla u Úřadu v minulosti vedena v rámci spojeného správního řízení. Proti rozhodnutí I. stupně byl podán rozklad. Předmětná veřejná zakázka byla zadávaná v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 18. 9. 2009 pod ev. č. 60036357 a následně opraveno dne 27. 10. 2009 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 22. 9. 2009 pod ev. č. 2009-S182-261969.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 17. 7. 2014 od V. Š. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval informaci o tom, v jaké fázi se nachází správní řízení, které Úřad zahájil z moci úřední pod sp. zn. S235/2013/VZ, případně též informaci, kdy bude předmětné správní řízení skončeno.

Dne 18. 7. 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. Konkrétně mu bylo sděleno, že ve správním řízení bylo vydáno rozhodnutí, které nenabylo právní moci, neboť byl proti němu podán rozklad. Současně bylo žadateli sděleno, že jakmile bude ve věci pravomocně rozhodnuto, bude rozhodnutí zveřejněno ve sbírce rozhodnutí Úřadu, jež je veřejně přístupná na webových stránkách Úřadu (www.uohs.cz).

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 25. 6. 2014 od P. M. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval informace vztahující se k šetření jím podaného podnětu ze dne 20. 5. 2014 ve věci možného porušení zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, a to informace o vyřízení podnětu, konkrétních krocích učiněných Úřadem v rámci šetření podnětu a poskytnutí veškeré komunikace s dotčenými subjekty.

Dne 17. 7. 2014 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. Žadateli bylo v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že Úřad jím podaný podnět vede pod sp. zn. P427/2014/DP a jeho šetření nebylo dosud ukončeno. Současně bylo sděleno, že jím uvedené skutečnosti a tvrzení vyžadují doplnění a objasnění, a proto byl přípisem Úřadu vyzván k poskytnutí doplňujících informací a podkladů.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 25. 6. 2014 od Mgr. Tomáše Nachtigalla, advokáta (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval informace vztahující se k cenovému vzorci ve smyslu rozhodnutí Úřadu pod č. j. S273/06-21087/06/610 ze dne 30. 11. 2006 (dále jen „rozhodnutí Úřadu“), a to konkrétně, zda účelem rozhodnutí Úřadu je, aby se dodavatelsko-odběratelské vztahy mezi společností ČEZ, a. s., a společností Sokolovská uhelná, a. s., řídily obdobnými pravidly, která se již dříve uplatňovala na základě smluv mezi ČEZ, a. s., a společnostmi Severočeské doly, a. s., a Mostecká uhelná, a. s., a aby se proto na všechny tyto tři dodavatelsko-odběratelské vztahy uplatňoval obdobný cenový vzorec, stanovující cenu uhlí v běžném roce pro případ nedohody na jiné ceně uhlí, jehož jedinými a žádnými jinými vstupními veličinami jsou: cena hnědého uhlí v předcházejícím roce, procentuální změna ceny elektřiny v předcházejícím roce, procentuální změna inflace v předcházejícím roce.

Dne 7. 7. 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. Žadateli bylo sděleno, že účelem rozhodnutí Úřadu v obecné rovině bylo odstranění nedůvodných rozdílů ve smlouvách uzavřených mezi společností ČEZ, a. s., a jejími dodavateli hnědého uhlí pro výrobu elektrické energie v elektrárnách, které upravovaly odlišně cenový vzorec, na základě něhož docházelo k určení ceny hnědého uhlí dodávaného společnosti ČEZ, a. s., od 1. 1. 2006.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 20. 6. 2014 od společnosti
24 communication, s.r.o., zastoupené JUDr. Kristýnou Oberfalcerovou, DEA, DESS, advokát (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informace o konkrétních úkonech učiněných Úřadem při prověřování podnětu sp. zn. P442/2014/VZ a poskytnutí veškerých dokladů a informací o konkrétní komunikaci vedené při prověřování podnětu, včetně komunikace se zadavatelem.

Dne 3. 7. 2014 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. Žadateli bylo v souladu
s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že Úřad v rámci šetření předmětného podnětu získal relevantní podklady pro svoje závěry na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (Výzva k podání nabídek) a dále z profilu zadavatele (Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídek), přičemž při svých závěrech vycházel rovněž z informací poskytnutých žadatelem.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 5. 6. 2014 od Mgr. Tomáše Nachtigalla, advokáta (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval informace vztahující se k výpočtu cenového vzorce, ze kterého se odvíjí možná cena uhlí v ČR, a to ve smyslu rozhodnutí Úřadu pod č. j. S273/06-21087/06/610 ze dne 30. 11. 2006.

Dne 19. 6. 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. Žadateli bylo sděleno, že cenový vzorec uvedený v citovaném rozhodnutí byl závazný pouze pro společnosti ČEZ, a. s., a Sokolovská uhelná, a. s. Cenový vzorec vycházel z ceny hnědého uhlí v předcházejícím roce, dále z percentuální změny ceny elektřiny, přičemž zohledňoval cenový vývoj na domácím trhu i v zahraničí, a v neposlední řadě zohledňoval i míru inflace v předcházejícím roce, a to na základě indexů meziroční změny cen průmyslových výrobců a meziroční změny spotřebitelských cen, vyhlašovaných Českým statistickým úřadem. Žádná další kritéria cenový vzorec nezohledňoval.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 23. 5. 2014 od JUDr. Jiřího Kindla, advokáta (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval informace vztahující se k zásadní připomínce Úřadu v připomínkovém řízení k návrhu nové vyhlášky o jízdních řádech, která má nahradit stávající vyhlášku č. 388/2000 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy, a to konkrétně sdělení jmen osob podílejících se na přípravě, formulaci, podání a účastnících se jednání či jiné formy komunikace s Ministerstvem dopravy ČR a zaslání veškeré dokumentace a následné komunikace s tím související.

Dne 16. 6. 2014 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. Žadateli byla poskytnuta dvě stanoviska, a to konkrétně pod č. j. ÚOHS-L184/2/13-14593/2013/440/KO ÚOHS-L184/2/13-14593/2013/440/KOn ze dne 5. 8. 2013 a pod č. j. ÚOHS-L184/2/13-18990/2013/440/KOn ÚOHS-L184/2/13-18990/2013/440/KOn ze dne 3. 10. 2014.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 21. 5. 2014 od P. M. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval informace vztahující se k šetření jím podaného podnětu ze dne 19. 5. 2014 ve věci možného porušení zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, a to informace o vyřízení podnětu, konkrétních krocích učiněných Úřadem v rámci šetření podnětu a poskytnutí veškeré komunikace s dotčenými subjekty.

Dne 16. 6. 2014 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. Žadateli bylo v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že Úřad jím podaný podnět vede pod sp. zn. P417/2014/DP/VS a jeho šetření nebylo dosud ukončeno. Současně bylo sděleno, že vzhledem k tomu, že Úřad obdržel jím podaný podnět dne 21. 5. 2014, byl dosud uskutečněn v rámci šetření jeden krok, a to postoupení podnětu odboru příslušnému k jeho šetření.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 19. 5. 2014 od M. Š. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval informace vztahující se k šetření jím podaného podnětu, vedeného pod sp. zn. P1046/2013/DP, a to informace o konkrétních krocích učiněných Úřadem v rámci šetření podnětu a poskytnutí veškeré komunikace s tím související.

Dne 13. 6. 2014 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. Žadateli bylo v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že v rámci šetření podnětu byly od dotčeného subjektu vyžádány informace a podklady, doplňující informace a podklady, dále se s dotčeným subjektem konalo ústní jednání. Současně si Úřad od Ministerstva životního prostředí vyžádal informace a podklady, které dosud neobdržel. Úřad taktéž v rámci šetření shromáždil veřejně dostupné informace. Úřad rovněž žadateli sdělil, že šetření podnětu nebylo dosud ukončeno.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 30. 4. 2013 od Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s., zastoupené na základě plné moci Mgr. Lukášem Zdvihalem, advokátem (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informace o stavu šetření podnětu pod sp. zn. P371/2013/DP a informace ohledně dalších případných šetření či správních řízeních vedených se společností ČEZ, a. s., jež byly Úřadem zahájeny v roce 2013 nebo 2014 podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu zneužívání dominantního postavení na jakémkoliv z trhů, na kterém působí, a to včetně poskytnutí souvisejících dokumentů, s vyloučením těch podnětů, které žadatel identifikoval spisovou značkou.

Dne 23. 5. 2014 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. Žadateli bylo sděleno, že šetření podnětu pod sp. zn. P371/2013/DP nebylo dosud ukončeno, a že předmětu žádosti odpovídá pouze jedno další šetření podnětu vedené pod sp. zn. P110/2014/DP, které nebylo dosud ukončeno.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 20. 5. 2014 od JUDr. Martina Nedelky, advokáta (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu pod č. j. ÚOHS-S3/2014/VZ-9092/2014/522/JCh ze dne 28. 4. 2014

Dne 27. 5. 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu, a to ve smyslu
§ 6 odst. 1 InfZ.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 3. 4. 2014 od E. M. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). Žádost byla dne 2. 5. 2014 doplněna.

Žadatel požadoval poskytnutí informace týkající se podnětu vedeného Úřadem pod sp. zn. P721/2013/VZ, konkrétně požádal o poskytnutí podkladů, a to včetně veškerých příloh, které byly Úřadem přijaty od Městské části Praha 6 k podání vysvětlení v uvedené věci.

Dne 19. 5. 2014 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 5. 5. 2014 od občanského sdružení Oživení (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval informace týkající se vyřizování jím podaných podnětů k přezkumu postupu zadavatele.

Dne 19. 5. 2014 byla žadateli požadovaná informace požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 13. 5. 2014 od M. H. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informace týkající se aktuálního složení rozkladových komisí (uvedení konkrétních jmen členů rozkladových komisí a jejich zařazení do příslušné komise) pro oblast ochrany hospodářské soutěže, pro oblast dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně a v Praze a pro oblast přístupu k informacím, veřejné podpory a významné tržní síly.

Dne 15. 5. 2014 byla žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ požadovaná informace požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 24. 4. 2013 od J. N. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda se v letech 2000 – 2004 návrhy na spojení soutěžitelů posuzovaly podle zákona na ochranu hospodářské soutěže, anebo i podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Současně požádal o informaci týkající se ukončení správního řízení proti omezování hospodářské soutěže, navržené dne 1. 12. 2000 Zásobováním teplem Ostrava, a.s., a k jakému datu došlo ke zpětvzetí návrhu v dané věci.

Dne 5. 5. 2014 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. Žadateli bylo v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že Úřad v případě posuzování spojení soutěžitelů postupoval do 30. 6. 2001 podle zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, a od 1. 7. 2001 postupuje pouze podle příslušných ustanovení zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 23. 4. 2013 od občanského sdružení Oživení (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informace týkající se jím specifikované veřejné zakázky zadávané hlavním městem Prahou, a to zda zakázka byla či je předmětem řízení Úřadu, příp. sdělení spisové značky a poskytnutí rozhodnutí, pokud bylo v předmětné věci vydáno.

Dne 9. 5. 2014 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. Žadateli bylo v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděleno, že Úřad v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. S472/2013/VZ přezkoumává úkony zadavatele učiněné při zadávání předmětné veřejné zakázky.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 14. 4. 2014 od V. V. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). Žádost byla dne 18. 4. 2014 doplněna.

Žadatel požadoval poskytnutí informace ve věci porušení pravidel při veřejných zakázkách statutárním městem Zlín nebo jím zřízených organizací za období říjen 2010 až březen 2014 – seznam veřejných zakázek, za které byly Úřadem vyměřeny pokuty, vč. jejich výše a úhrady, současně i informace o případech, kdy se statutární město Zlín proti pokutám odvolalo a řízení nebylo do 31. 3. 2014 ukončeno.

Dne 5. 5. 2014 byla žádost o poskytnutí informace částečně odložena. Žadateli byla poskytnuta informace o pokutě udělené statutárnímu městu Zlín rozhodnutím prvostupňového orgánu pod č. j. ÚOHS-S301/2011/VZ18387/2011/540/PVé ze dne 1. 3. 2012 a potvrzená rozhodnutím druhostupňového orgánu pod č. j. ÚOHS-R75/2012/VZ-9879/2012/310/RJa ze dne 19. 7. 2012.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 8. 4. 2014 od J. M. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). Žádost byla dne 22. 4. 2014 doplněna.

Žadatel požadoval poskytnutí jím identifikovaných dokumentů obsažených ve spise ÚOHS-P330/2009/VZ.

Dne 6. 5. 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 26. 3. 2014 od O. B. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel se žádostí domáhal poskytnutí souboru informací souboru informací týkajících se počtu veřejných zakázek, které byly Úřadem přezkoumávány v rámci správních řízení zahájených ex officio v letech 2012 a 2013, anebo pouze na základě podnětu v režimu tzv. „podnětového řízení“ mimo správní řízení, jejichž zadavatelem byly jím uvedené subjekty.

Dne 5. 5. 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 3. 4. 2014 od J. S. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí statistických údajů statistických údajů týkajících se agendy Úřadu v oblasti dohledu nad zadáváním veřejných zakázek.

Dne 28. 4. 2014 byly žadateli požadované informace poskytnuty v plném rozsahu.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 17. 4. 2014 od občanského sdružení Oživení (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí stanoviska, případně navazujících stanovisek k danému tématu, pokud byla vydána.

Dne 24. 4. 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu, a to ve smyslu
§ 6 odst. 1 InfZ. Dále byla žadateli v souladu s § 4 odst. 3 InfZ poskytnuta dvě navazující stanoviska,
a to konkrétně pod č. j. ÚOHS-P192/2013/KD-4883/2014/850/MSk ÚOHS-P192/2013/KD-4883/2014/850/MSk ze dne 5. 3. 2014 a pod
č. j. ÚOHS-P247/2014/KD-8383/2014/850/MSk ÚOHS-P247/2014/KD-8383/2014/850/MSk ze dne 17. 4. 2014.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 3. 4. 2014 od J. Š. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informace o spolupráci Úřadu a zadavatele veřejné zakázky v jím podaných podnětech. Žadatel rovněž požádal o uvedení důvodu stažení konkrétně identifikovaného rozhodnutí a usnesení.

Dne 14. 4. 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu, konkrétně mu bylo sděleno, že zadavatel s Úřadem spolupracuje. Současně mu bylo sděleno, že o důvodu stažení jím identifikovaného rozhodnutí byl již v minulosti informován a usnesení č. j. ÚOHS-S249/2013/VZ-17985/2013/523/OPi je veřejně přístupné na stránkách Úřadu.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 16. 10. 2013 od hlavního města Prahy, zastoupeného advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). Žádost byla dne 19. 2. 2014 žadatelem doplněna.

Žadatel požadoval poskytnutí všech listinných či jiných důkazů obsažených ve spise P217/2013/VZ.

Dne 5. 3. 2014 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 26. 3. 2014 od M. B. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací: počet zaměstnanců Úřadu na konci roku 2009 a v současnosti, způsob zajištění funkcionality dohledového systému v listopadu roku 2009 a v současnosti.

Dne 7. 4. 2014 byla žadateli požadovaná informace požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 20. 3. 2014 od M. M. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí veškeré listinné či elektronické korespondence, včetně všech případných příloh, mezi Úřadem a obcí Nelahozeves vzniklé v návaznosti na podnět Oživení, o. s. ze dne 21. 11. 2013 související se zadáváním veřejné zakázky na svoz komunálního odpadu.

Dne 28. 3. 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 17. 3. 2014 od H. H. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informace o výsledku kontroly, příp. udělených sankcích společnostem v žádosti konkrétně identifikovaných, na které byl z jeho strany podán podnět k prošetření.

Dne 27. 3. 2014 byla žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. Konkrétně mu bylo sděleno, že podnět byl odložen jako bezpředmětný a společnostem tak nebyla ze strany Úřadu uložena žádná sankce.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 30. 12.2013 od J. Š. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí jím identifikovaných dokumentů týkajících se správního řízení ve věci koncesního řízení „Výstavba a provozování zimního stadionu v Bystřici nad Pernštejnem“.

Dne 26. 3. 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 18. 3. 2014 od J. Š. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informace o stavu prošetřování jím podaných podnětů a o aktuálně prováděných úkonech.

Dne 26. 3. 2014 byla žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. Konkrétně mu bylo sděleno, že v jím podaných podnětech nadále probíhá šetření, o jehož výsledku bude informován. Současně bylo žadateli sděleno, že Úřad opakovaně požadoval stanoviska od zadavatele, včetně těch částí dokumentace o veřejných zakázkách, na něž bylo v podnětech upozorňováno.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 14. 3. 2014 od M. K. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda se Úřad v minulosti zabýval nutností zavést mzdové náklady do grantů Grantové agentury ČR. V případě, že Úřad v dané věci vydal stanovisko, požádal
o jeho zaslání.

Dne 21. 3. 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. Konkrétně byla žadateli v souladu s § 4 odst. 3 InfZ poskytnuta stanoviska Úřadu pod č. j. ÚOHS-7022/2010/420/LBí ÚOHS-7022/2010/420/LBí ze dne 18. 5. 2010 a pod č. j. ÚOHS-9878/2010/420/LBí ÚOHS-9878/2010/420/LBí ze dne 8. 7. 2010.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 14. 3. 2014 od O. B. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel se žádostí domáhal poskytnutí <span class= souboru informací týkajících se počtu veřejných zakázek, které byly Úřadem přezkoumávány v rámci správních řízení zahájených ex officio v letech 2012 a 2013, jejichž zadavatelem byly jím uvedené subjekty.

Dne 20. 3. 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 14. 3. 2014 od M. K. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí jím identifikovaných dokumentů vytvořených Úřadem týkajících se vzniku odštěpného závodu „Česká pošta, s. p., Odštěpný závod ICT služby“.

Dne 19. 3. 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 12. 3. 2014 od občanského sdružení Oživení (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí kopií rozhodnutí (I. a II. instance), která byla Úřadem vydána v souvislosti s porušením zákona o veřejných zakázkách a která žadatel identifikoval názvem zadavatele a veřejné zakázky, u následujících spisových značek: S60/2012/VZ, R309/2012/VZ, S66/2012/VZ, R308/2012/VZ, S38/2012/VZ, R320/2012/VZ, S15/2012/VZ, R319/2012/VZ, S131/2012/VZ, R333/2012/VZ, S29/2012/VZ, R310/2012/VZ, S22/2012/VZ, R304/2012/VZ, S39/2012/VZ, R301/2012/VZ.

Dne 12. 3. 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu, a to ve smyslu
§ 6 odst. 1 InfZ.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 4. 2. 2014 od L. K. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí pravomocných rozhodnutí Úřadu vydaných ve správních řízeních identifikovaných žadatelem spisovými značkami, a to včetně případných navazujících druhostupňových rozhodnutí, jejichž znění nebyla podle žadatele zveřejněna v elektronické sbírce rozhodnutí na webových stránkách Úřadu. V případě, že některá žadatelem identifikovaná rozhodnutí dosud nenabyla právní moci, požadoval, aby mu bylo sděleno, o která rozhodnutí se jedná.

Dne 7. 3. 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 26. 2. 2014 od V. Š. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval informaci o tom, v jaké fázi se nachází správní řízení, které Úřad zahájil z moci úřední pod sp. zn. S235/2013/VZ, případně též informaci, kdy bude předmětné správní řízení skončeno.

Dne 5. 3. 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. Konkrétně mu bylo sděleno, že správní řízení stále probíhá (v prvním stupni) a dále to, že jakmile bude ve věci pravomocně rozhodnuto, bude rozhodnutí zveřejněno ve sbírce rozhodnutí Úřadu, jež je veřejně přístupná na webových stránkách Úřadu (www.uohs.cz).

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 26. 2. 2014 od M. Š. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval informaci, zda Úřad sdělil Statutárnímu městu Pardubice, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, zda podnět, na základě kterého Úřad zahájil správní řízení vedené pod sp. zn. S420/2013/VZ (řízení o přezkoumání veřejné zakázky na revitalizaci Tyršových sadů v Pardubicích), byl podán anonymně. Dále se žadatel domáhal sdělení, zda podnět byl podán anonymně či nikoli.

Dne 5. 3. 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. Konkrétně mu bylo sděleno, že Statutárnímu městu Pardubice nebylo sděleno, zda byl podnět podán anonymně či nikoli. Dále bylo žadateli sděleno, že podnět nebyl podán anonymně. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 11. 2. 2014 od J. N. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval informaci o tom, zda Úřad posuzuje stížnosti a podání jen podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“), nebo zda v případě veřejných zakázek zadávaných obcemi posuzuje i soulad s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), zejména s ohledem na účelné vynakládání veřejných prostředků podle § 39 zákona o obcích.

Dne 25. 2. 2013 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. Konkrétně mu bylo s odkazem na § 112 zákona o veřejných zakázkách sděleno, že Úřad vykonává dohled nad postupem zadavatele při zadávání veřejných zakázek a soutěži o návrh.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 16. 2. 2014 od F. N. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval zpřístupnění rozhodnutí Úřadu č. j. S 50/99-40, č. j. R29-33/2003 a všech rozhodnutí Úřadu, u kterých byl účastníkem řízení člen nějaké franchisingové sítě.

Dne 24. 2. 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu, přičemž s odkazem na § 6 odst. 1 InfZ bylo žadateli sděleno, že rozhodnutí Úřadu č. j. S 50/99-40, č. j. R29-33/2003 a následující rozhodnutí spisových značek týkající se franchisingu S022/00, S023/00, S023/02, S024/00, S024/02, S025/00, S043/99, S044/99, S046/99, S047/99, S048/99, S049/99, S051/02, S055/03, S064/02, S088/04, S093/03, S129/02, S139/01, S155/03, S171/02, S171/03, S172/03, S187/02, S190/03, S191/03, S223/03, S248/02, S004/02, S005/02, S006/02, S010/03, S020/00 a S021/00 jsou dostupná ve sbírce rozhodnutí na webových stránkách Úřadu www.uohs.cz.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 7. 2. 2014 od společnosti ČEZ, a. s. (dále jen „žadatel“), žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požadoval poskytnutí informace o výsledku šetření ve věci vedené Úřadem pod sp. zn. P371/2013/DP a poskytnutí „veškerých sdělení, popř. záznamů či jakýchkoliv jiných výstupů Úřadu vztahujících se k tomuto šetření, resp. k jeho průběhu či skončení“ (dále jen „informace“).

Žádost o poskytnutí informace byla částečně odmítnuta v části týkající se poskytnutí veškerých sdělení, záznamů a jiných výstupů Úřadu, a to z důvodů podle § 11 odst. 1 písm. b) a § 11 odst. 3 InfZ, a žadateli byla poskytnuta informace o tom, že šetření předmětné věci nebylo dosud skončeno.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad“) obdržel dne 6. 2. 2014 od M. D. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel se žádostí domáhal poskytnutí souboru informací souboru informací týkajících se uplatňování nároků podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.

Dne 20. 2. 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 24. 1. 2014 od M. S. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informace ohledně veřejné zakázky Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen „zadavatel“) nazvané Odborná asistence při výkonu kontrol vybraných projektů financovaných ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti dle čl. 13 nařízení Komise (ES) 1828/2006 v letech 2014 a 2015, konkrétně o tom, jak Úřad naložil s podnětem k přezkoumání postupu zadavatele v této věci, zda zahájil správní řízení, k jakým závěrům dospěl, pokud jde o zákonnost postupu zadavatele, a kteří zaměstnanci Úřadu se na rozhodování věci podíleli.

Dne 4. 2. 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. Konkrétně mu bylo sděleno, že Úřad jeho podání přijal jako podnět k přezkoumání postupu zadavatel, od něhož si vyžádal vyjádření a dokumentaci o veřejné zakázce. V případě pochybností o zákonnosti postupu zadavatele bude zahájeno řízení z moci úřední. Žadateli bylo rovněž sděleno, že oprávněnými úředními osobami v této věci jsou JUDr. Eva Kubišová, místopředsedkyně Úřadu, Mgr. Michal Čermák, ředitel úseku veřejných zakázek II, Ing. Hana Odehnalová, ředitelka odboru veřejných zakázek IV, a Ing. Hana Kuželová, referentka odboru veřejných zakázek IV.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 21. 1. 2014 od občanského sdružení Oživení, o. s., (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informace ohledně vyřizování podnětů k přezkumu postupu zadavatele, které žadatel podal, přičemž se jednalo o podněty, resp. správní řízení, ve věcech sp. zn. P1164/2012, P143/2013, P346/2013, P584/2013, P663/2013, P1044/2013, P1043/2013, P1088/2013, P1085/2012 (S112/2013) a S478/2013.

Dne 29. 1. 2014. byla žadateli požadovaná informace požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 16. 1. 2014 od S. M. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval „poskytnutí prvostupňového rozhodnutí Úřadu z října 2012 a rozhodnutí předsedy Úřadu vydaného pod sp. zn. R316/2012 ve věci věrnostních rabatů poskytovaných společností Telefónica Czech Republic, a. s.“

Dne 23. 1. 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta. Konkrétně mu bylo sděleno, že se jedná o rozhodnutí ze dne 17. 10. 2012, č. j. ÚOHS-S1/03-1263/2012/810/ŠVl, a rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 19. 12. 2012, č. j. ÚOHS-R316/2012/HS-23946/2012/320/HBa, a že obě rozhodnutí jsou veřejně dostupná ve sbírce rozhodnutí Úřadu na jeho webových stránkách, na něž byl žadatel odkázán.

 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 13. 1. 2014 od advokáta Alexandra Királyho (dále jen „žadatel“), žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel se žádostí domáhal poskytnutí informace, kdy a jakým způsobem bylo Úřadu doručeno usnesení Krajského soudu v Brně pod č. j. 37 Co 335/2013 – 21 ze dne 15. 11. 2013 a usnesení pod č. j. 49 Co 268/2013 – 20 (správně 49 Co 368/2013 – 20) ze dne 31. 10. 2013.

Dne 23. 1. 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 9. 1. 2014 od D. C. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informace týkající se veřejné zakázky na restaurátorské práce v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě, konkrétně toho, zda byla daná věc předmětem posouzení Úřadu, a pokud ano, tak sdělení výsledku řízení a poskytnutí kopie rozhodnutí Úřadu.

Dne 16. 1. 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. Konkrétně mu bylo sděleno, že Úřad dne 20. 11. 2012 obdržel podnět, který směřuje proti postupu zadavatele - Římskokatolická farnost Velehrad (dále jen „zadavatel“), při zadávaní veřejné zakázky „Restaurátorské služby bazilika interiér“. Zadavatel k výzvě Úřadu předložil své vyjádření a dokumentaci o veřejné zakázce. Žadateli bylo rovněž sděleno, že z důvodu složitosti dané věci její šetření stále probíhá a že ke dni poskytnutí požadované informace nebylo Úřadem zahájeno správní řízení z moci úřední.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 17. 12. 2013 od Mgr. V. K. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informace o tom, zda Úřad vydal rozhodnutí, jež bylo zmíněno v článku nazvaném „Konec zasněžování! Antimonopolní úřad dal za pravdu malým vlekům“, publikovaném v regionálním periodiku „Naše Valašsko“ a později i v dalších tištěných i elektronických denících, a pokud ano, žádal o jeho poskytnutí.  

Dne 2. 1. 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta, konkrétně byl odkázán na tiskovou zprávu č. 13/107 ze dne 18. 12. 2013, dostupnou na internetových stránkách Úřadu, podle které je výše zmíněná informace týkající se údajného zákazu umělého zasněžování v Beskydech zcela smyšlená a nereálná. Úřad proto v odpovědi žadateli opětovně konstatoval, že žádné takové rozhodnutí přijato nebylo.

2013

2012

Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost ÚPDI podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informa

2023

1.
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře obdržel dne 27. 2. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, konkrétně o poskytnutí informace o všech dokumentech ve věci spolupráce Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže podle § 7 zákona č. 320/2016 Sb., o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, ve znění pozdějších předpisů, zejména vše, co si oba podle ustanovení § 7 tyto úřady mezi sebou vyměnily. Požadovány byly dokumenty za celou dobu existence Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře.

Poskytnutá informace:
Po dobu své existence si Úřad s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v rámci spolupráce dle § 7 zák. č. 320/2016 Sb., o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře vyměnil celkem 22 dokumentů, které Vám dle Vaší žádosti přikládáme k této odpovědi.

1) Dokument č. j. UPDI-1882/20/UM 7) Dokument č. j. UPDI-0239/20/KE 13) Dokument č. j. UPDI-2911/21/DV 19) Dokument č. j. UPDI-0193/21/UM
2) Dokument č. j. UPDI-2264/21/DV 8) Dokument č. j. UPDI-0940/20/UM 14) Dokument č. j. UPDI-3181/21/AM2 20) Dokument č. j. UOHS-3523/2020/830/DKl
3) Dokument č. j. UOHS-D0127/2019-10262/2019/441/LKr 9) Dokument č. j. UPDI-2080/20/UM 15) Dokument č. j. UPDI-3339/21/DV 21) Dokument č. j. UPDI-0893/19 
4) Dokument č. j. UPDI-3220/19/KP 10) Dokument č. j. UPDI-1074/21/KK 16) Dokument č. j. UPDI-3713/22/AM2 22) Dokument č. j. ÚOHS-42163/2022/420
5) Dokument č. j. UPDI-3223/19/UM 11) Dokument č. j. UPDI-1825/21/DV 17) Dokument č. j. UPDI-1778/21/KE  
6) Dokument č. j. UPDI-3473/19/UM  12) Dokument č. j. UPDI-2570/21/UM 18) Dokument č. j. UPDI-0377/23/UM  

 
2.
Úřad obdržel dne 28. února 2023 žádost o informaci na základě zákona č. 106/1999 Sb., zejména pak jeho nové části § 8c - Informování o příjmech fyzických osob, o výši veškerých vyplacených příjmů ze závislé činnosti (mzdy včetně, avšak nikoli výlučně, osobního ohodnocení a všech příplatků), odměn (včetně, avšak nikoli výlučně odměny řádné, mimořádné a odměny za plnění cílových úkolů), jiných příjmů a benefitů spojených s výkonem funkce (včetně, avšak nikoli výlučně, odměny za působení v dozorčích orgánech a naturální požitky – nepeněžitý příjem spočívající v užívání služebního vozidla, poskytnuté ubytování), to vše v hrubé výši tj. před zdaněním, zdůvodnění mimořádné odměny, a počet odpracovaných měsíců, a to u všech zaměstnanců na vedoucích pozicích a to za kalendářní rok 2022 (vyplacených, resp. poskytnutých v souvislosti s výkonem výše uvedené pozice, resp. funkce za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022).

Poskytnutá informace:

funkce   plat odměny  jiné funkční požitky mimořádné odměny počet odpracovaných měsíců
předseda úřadu    1 379 448 Kč 0 Kč 0 0 Kč 12
místopředseda úřadu 938 970 Kč 99 000 Kč 0 0 Kč 10
1. vedoucí zaměstnanec
přímo podřízený předsedovi
726 400 Kč 140 250 Kč 0 0 Kč 12
2. vedoucí zaměstnanec
přímo podřízený předsedovi
798 240 Kč 144 750 Kč 0 0 Kč 12


3.

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře obdržel dne 6. 3. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s následujícími dotazy:

Které krizové situace patří pod Váš úřad, jakožto jiný ústřední správní úřad?
Do působnosti Úřadu, vymezené § 3 zák. 320/2016 Sb., nepatří řešení krizových situací ve smyslu § 2 písm. b) zák. č. 240/2000 Sb.

Máte zřízeno pracoviště krizového řízení?
Ano, Úřad má v souladu s § 9 odst. 2 písm. a) zák. č. 240/2000 Sb. zřízeno pracoviště krizového řízení.

Máte zpracován krizový plán, popřípadě jak často je aktualizován?
Ano, Úřad má v souladu s § 9 odst. 2 písm. b) zák. č. 240/2000 Sb. zpracován krizový plán. Krizový plán je aktualizován nepravidelně, v závislosti na vnějších okolnostech.

Účastnili jste se v poslední době řešení krizové události, pokud ano, jakým způsobem?
Úřad se za dobu své existence (tj. od roku 2017) na řešení krizové události nepodílel.

Co se týká bezpečnosti, dáváte pouze osvědčení o bezpečnosti drah, či máte více pravomocí v tomto odvětví, popřípadě co se týká bezpečnosti, spolupracujete s nějakým ministerstvem či jiným ústředním správním orgánem?
Vnitrostátním orgánem pro oblast bezpečnosti drah je v České republice Drážní úřad, nikoliv Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře.

Podílíte se nějakým způsobem na kontrole letišť, popřípadě jakou pravomoc ohledně bezpečnosti na letištích máte?
Kompetence Úřadu ke kontrole letišť je vymezena dle § 89a zák. č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, následovně:
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře
a) vydává rozhodnutí o tom, zda zveřejněný letištní ceník, jeho složky a způsob jejich stanovení nejsou v rozporu s § 42e,
b) zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam letišť, na která se použijí ustanovení části čtvrté hlavy VI, a
c) kontroluje plnění povinností provozovatele letiště a leteckého dopravce podle části čtvrté hlavy VI.
Lze tedy uzavřít, že Úřad nemá žádné kompetence ani ve vztahu k bezpečnosti na letištích.

Máte nějaké kompetence za Stavu ohrožení státu či Válečného stavu co se týká bezpečnosti? Např. zda byste spolupracovali s Armádou ČR při její potřebě využití drah, komunikací či vzdušného prostoru.
Úřad takovými kompetencemi dle platné právní úpravy nedisponuje.


4.

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře obdržel dne 30. 3. 2023 žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o sdělení počtu rozhodnutí, kterými Úřad rozhodl o porušení povinnosti provozovatele veřejně nepřístupné vlečky s povinností umožnit dopravci nediskriminační přístup podle § 22a odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, s uvedením provozovatele vlečky, a o zaslání alespoň 5 nejnovějších rozhodnutí.

Poskytnutá informace:
Přestupkem proti § 22a zákona o dráhách může být buď neumožnění dopravci užít veřejně nepřístupnou vlečku nediskriminačním způsobem, nebo nesplnění oznamovací povinnost vůči Úřadu. Úřad rozhodoval v 9 řízeních s touto povinností souvisejících.
Úřad v žádném řízení nerozhodoval o přestupku podle § 51 odst. 6 písm. a) zákona o dráhách. V souvislosti s neumožněním nediskriminačního přístupu k vlečce podle § 22a odst. 3 zákona o dráhách se na Úřad obrátil 1 subjekt, následné řízení bylo vedeno pod sp. zn. KOP001/21. O porušení oznamovací povinnosti, kterou provozovateli veřejně nepřístupné vlečky splňující podmínku § 22a odst. 3 zákona o dráhách, ukládá § 22a odst. 5 téhož zákona, bylo vedeno 8 řízení pod sp. zn. POK006/20, POK001/21, POK003/21, POK005/21, POK003/22, POK006/22, POK002/23 a POK003/23. Úřad žadatele v souladu s § 6 zákona č. 106/1999 Sb. odkázal na rozhodnutí ve všech těchto řízeních, zveřejněná na internetových stránkách Úřadu.
Úřad aktuálně vede 2 další řízení o porušení oznamovací povinnosti provozovatele veřejně nepřístupné vlečky, vyplývající z § 22a odst. 5 zákona o dráhách.

 

5.
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře obdržel dne 2. 4. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s následujícími dotazy:

Čím se zaobírá Vaše pracoviště krizového řízení?
Pracoviště krizového řízení Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře v tuto chvíli neřeší žádnou krizovou situaci, proto vykonává pouze podpůrné činnosti. V případě vzniku krizové situace se bude podílet na organizaci zasedání krizového štábu a bude spolupracovat s obdobnými pracovišti jiných ústředních správních úřadů.

Na řešení jakých krizových situací je připravován Váš krizový plán?
Krizový plán obsahuje ve smyslu zákona čís. 240/2000 Sb., souhrn krizových opatření a postupů k řešení krizových situací týkajících se například živelních pohrom, epidemických hrozeb nebo omezení nezbytných dodávek.

Jaké je složení Vašeho krizového štábu?
Krizový štáb tvoří předseda Úřadu a další, jím jmenovaní členové.

Máte připravené záložní místo, kde by se mohl scházet krizový štáb?
Ano, jejich dislokace je uvedena v příloze Krizového plánu.

Poskytujete, či poskytovali jste provedení odborných prací na vyžádání ministerstva či jiného ústředního správního úřadu?
Neposkytujeme ani neposkytovali.

Poskytli jste někdy podklady pro ministerstvo, kraj či ORP?
Neposkytli.

Jsou podklady, které naopak vyžadujete od krajských úřadů či ORP?
Ne.

Je nějaká kritická infrastruktura či evropská kritická infrastruktura náležející do Vaší gesce?
Není.

Vedete přehled možných zdrojů rizik a analýzu ohrožení? Pokud ano, kterých typů se ohrožení týká?
Ano, Úřad má zpracované postupy pro řešení konkrétních druhů hrozících situací identifikovaných v analýze ohrožení. Konkrétní údaje o typových plánech nemůžeme poskytnout.

 

6.
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře obdržel dne 20. 4. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, konkrétně o poskytnutí výkladového stanoviska Ministerstva dopravy k notifikační povinnosti podle čl. 7 směrnice 2016/798/EU k předpisu D1.

Poskytnutá informace: Výkladové stanovisko Ministerstva dopravy

 

7.

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře obdržel dne 20. 4. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, konkrétně o poskytnutí odpovědi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na přípis Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře č. j. UPDI-0377/23/UM ohledně podezření z narušení hospodářské soutěže v oblasti poskytování veřejných služeb v železniční osobní dopravě v souvislosti se Smlouvou o úpravě právních poměrů nosičů informačních systémů mezi Českými dráhami a Správou železnic.

Poskytnutá informace: Úřad obdržel odpověď dne 13. 4. 2023 a zveřejnuje ji v příloze - Sdělení výsledku šetření podnětu od ÚOHS

 

8.a

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře obdržel dne 15. 6. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s následujícími dotazy:

1. Jak početné je právní oddělení Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře?
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „Úřad“) nemá zřízeno samostatné právní oddělení. V organizační struktuře Úřadu je v současnosti systemizováno jedno služební místo odborného rady - právníka, zařazeného v oddělení Kancelář předsedy úřadu.

2. Jaké jsou roční mzdové náklady na právní oddělení?
Vzhledem k odpovědi na otázku č. 1 (tj. neexistence samostatného právního oddělení) Úřad vyzývá žadatele, aby upřesnil okruh zaměstnanců, u nichž žádá poskytnutí této informace.

3. Jaký je průměrný náklad na jednu hodinu interního právníka? (součet mezd právníků zaměstnaných navýšený o odvody a náklady zaměstnavatele na pracovní místo lomeno celkovým fondem pracovních hodin těchto zaměstnanců).
Průměrný náklad na jednu hodinu práce odborného rady – právníka v roce 2022 činil 185,- Kč včetně odvodů a nákladů zaměstnavatele.

4. Kolik celkem zaplatil Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře od března 2018 do února 2023 za právní služby advokátní kanceláři Císař, Češka, Smutný s.r.o.?
Úřad zaplatil v žadatelem vymezeném období za právní služby advokátní kanceláři Císař, Češka, Smutný s.r.o. celkem 108.900,- Kč včetně DPH.

5. Proč nevyužíval Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře své interní právní oddělení místo externí advokátní kanceláře?
V době poskytnutí výše uvedených právních služeb bylo na Úřadě obsazeno pouze 12 z 23 systemizovaných míst. Jednalo se o dobu po vzniku Úřadu a pro složitější případy nebyl Úřad dostatečně personálně odborně zajištěn. Předseda Úřadu rozhodl o nezbytnosti zajištění poskytování právních služeb externím dodavatelem zejména v souvislosti se založením Úřadu a zajištěním jeho plného fungování.

6. Jak byla advokátní kancelář Císař, Češka, Smutný s.r.o. vybrána? Pokud byla vybrána formou veřejné zakázky, žádám o její zadávací dokumentaci a datum vypsání.
Jednalo se o veřejnou zakázku malého rozsahu, zadávací řízení při využití výjimky dle § 31 zák. č. 134/2016 Sb. neproběhlo.

7. Jednalo se o otevřenou veřejnou zakázku nebo nějakou formu zadávacího řízení, kdy byli osloveni jen předem vybraní uchazeči?
S ohledem na výše uvedenou výjimku zadávací řízení neproběhlo. Byl proveden průzkum trhu na základě veřejně dostupných údajů, zejména smluv o poskytování právních služeb, kde jednou ze smluvních stran byly veřejnoprávní subjekty s předmětem činnosti v oblasti dopravy, tak aby byla zohledněna náročnost, zaměření a specializace poskytovaných právních služeb, a tím i odpovídající kvalita služeb. Zároveň byla rozhodnutím předsedy Úřadu stanovena horní hranice hodinové sazby za poskytované služby.

8. Kdo v této veřejné zakázce podal nabídku, v jaké výši a jak byla vyhodnocena nabídka Císař, Češka, Smutný s.r.o.?
Jednalo se o veřejnou zakázku malého rozsahu, zadávací řízení tedy v souladu s § 31 zák. č. 134/2016 Sb. neproběhlo.

9. Proč byla vybrána právě kancelář Císař, Češka, Smutný s.r.o.?
Neboť návrh Smlouvy o poskytování právních služeb, předložený advokátní kanceláří Císař, Češka, Smutný s.r.o., splňoval kritérium horní hranice hodinové sazby za poskytované služby a zároveň tato advokátní kancelář disponovala relevantním zaměřením a specializací v oblasti působnosti Úřadu.

10. S jakými advokátními kancelářemi Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře spolupracuje? Jak tento právní vztah vznikl a jaké jsou skutečné průměrné hodinové sazby jednotlivých advokátních kanceláří (tj. celkové fakturované náklady na právní službu podělené celkovým počtem fakturovaných hodin, náklady třetích stran se do nákladů na právní službu nezapočítávají)?
V současné době (tj. od poslední fakturace v roce 2018, ve výši uvedené v odpovědi na otázku č. 4) již Úřad s žádnou advokátní kanceláří nespolupracuje.

11. Vyhodnocuje nějak Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře efektivitu jednotlivých advokátních kanceláří – například podle jejich ceny a dosažených výsledků v soudních sporech? Žádám o zaslání hodnocení.
Vzhledem k odpovědi na otázku č. 10 Úřad efektivitu nevyhodnocuje.

 

8.b
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře obdržel dne 23. 6. 2023 doplnění žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o svobodném přístupu k informacím s následujícími dotazy:

Oslovoval Úřad před zadáním zakázky Císař, Češka, Smutný s.r.o., advokátní kancelář i jiné advokátní kanceláře s žádostí o cenovou nabídku? Pokud ano, které a jak vysokou částku za jednu hodinu v Kč bez DPH tyto jiné kanceláře nabídly? 
Úřad jiné advokátní kanceláře s žádostí o cenovou nabídku neoslovil.

Jaká byla cena za jednu hodinu služeb Císař, Češka, Smutný s.r.o., advokátní kancelář? Sdělte konkrétní částku v Kč bez DPH za jednu hodinu.
Cena za 1 hodinu práce Císař, Češka, Smutný s.r.o., advokátní kancelář činila 1.500,- Kč bez DPH.

V odpovědi č. 7 ve výše uvedeném přípise uvádíte, že rozhodnutím předsedy Úřadu byla stanovena horní hranice hodinové sazby za poskytnuté služby. Jaká / jak vysoká byla tato hranice? Sdělte konkrétní částku v Kč bez DPH.
Horní hranice hodinové sazby za poskytnuté služby byla rozhodnutím předsedy Úřadu stanovena na 1.700,- Kč bez DPH.

 

9.
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře obdržel dne 1. 7. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, konkrétně o poskytnutí informace o ročních úsporách v mzdových nákladech a další. 

Poskytnuté informace:

Poskytnuté informace

Otázky odmítnuté na základě rozhodnutí
Rozhodnutí o rozkladu

 

10.
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře obdržel dne 1. 8. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) s následujícími dotazy:
1. Celkový počet žádostí odmítnutých dle § 15 InfZ v období od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023?
2. Z toho počet žádostí odmítnutých na základě § 11a InfZ?
3. Anonymizovaná rozhodnutí dle bodu 2)

Poskytnutá informace:

Úřad jako povinný subjekt ve smyslu InfZ v souladu s § 5 odst. 3 tohoto zákona všechny odpovědi na obdržené žádosti zveřejňuje na svých internetových stránkách Zveřejnění obsahu poskytnutých informací (updi.cz), kde jsou odpovědi na všechny Vaše otázky k dohledání, přesto Vám jednotlivé odpovědi zasíláme.

Ad 1) a 2) Za uvedené období Úřad neodmítl žádnou z doručených žádostí.
Ad 3) Vašim kritériím nevyhovuje žádné vydané rozhodnutí.

 

11.
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře obdržel dne 14. 11. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkajících se železničního mostu pod Vyšehradem - soubor železničních mostů pod Vyšehradem na trati Praha hl. n. - Praha Smíchov, konkrétně:
1. zda správní orgán v letošním roce vydával jakékoliv rozhodnutí o omezování dráhy na této trati,
2. prosíme o zaslání příslušných žádostí o omezování dráhy, včetně příloh,
3. prosíme o zaslání příslušných rozhodnutí i případných odvolání,
4. žádáme o informaci, zda a jakým způsobem se můžeme do budoucna stát účastníkem takovýchto řízení, jakožto spolek přímo zřízený za účelem dobré správy této trati: "Základním účelem spolku je sdružování občanů za účelem ochrany, zachování a dobré správy technické památky pražského železničního mostu pod Vyšehradem a dalších technických a kulturních památek." A právě dobrá správa a údržba této trati zde bohužel není dlouhodobě naplňována, což vede k omezování dráhy.

Poskytnutá informace:
Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, dle kterého Úřad postupuje, zná pojmy provozování dráhy a provozování drážní dopravy a obě tyto činnosti lze za zákonných podmínek omezit. Protože Úřadu jsou přiznány kompetence v oblasti přístupu na železniční dopravní cestu, regulace přístupu ke službám včetně řešení sporů a cenové kontroly v oblasti železničních drah, nevydal žádné rozhodnutí o omezování dráhy.
Všechna rozhodnutí vydaná Úřadem a týkající se omezení provozování dráhy jsou zveřejněna na našich internetových stránkách https://updiarchiv.uohs.cz/cs/statni-sprava-a-kontrola/rozhodnuti-vydana-podle-zakona-o-drahach, a proto Vás ve smyslu § 6 InfZ okazujeme na zveřejněné informace.

Okruh účastníků řízení ve věcech omezení provozování dráhy je stanoven zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a není zvláštním předpisem upraven odlišně. Jelikož se zpravidla jedná o řízení o žádosti, je bezesporu účastníkem žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu (tj. dopravce, objednatel veřejné dopravy); a také osoby, které mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech. (viz § 27 správního řádu).

Dále je za účastníka správního řízení příslušným správním orgánem podle § 27 správního řádu považován i ten, kdo tvrdí, že je účastníkem správního řízení, a to do té doby, dokud se neprokáže opak. O tom, zda osoba je či není účastníkem, vydává správní orgán usnesení, přičemž takový účastník by při tvrzení svého účastenství musel prokázat právní zájem na projednávané věci.

 

2022

1.

ÚPDI obdržel dne 6. 2. 2022 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o výši veškerých vyplacených platů (včetně, avšak nikoli výlučně, osobního ohodnocení a všech příplatků), odměn (včetně, avšak nikoli výlučně odměny řádné, mimořádné a odměny za plnění cílových úkolů), jiných příjmů a benefitů spojených s výkonem funkce (včetně, avšak nikoli výlučně, odměny za působení v dozorčích orgánech a naturální požitky - nepeněžitý příjem spočívající v užívání služebního vozidla, poskytnuté ubytování), v hrubé výši tj. před zdaněním, zdůvodnění mimořádné odměny, a počet odpracovaných měsíců u všech zaměstnanců na vedoucích pozicích, tj. těch, kteří  vykonávají řídící pozici v rámci povinného subjektu (tj. nejvýše nadřízeného zaměstnance a všech zaměstnanců v jeho přímé podřízenosti) za rok 2021.

Poskytnutá informace:

funkce     plat        odměny      jiné funkční požitky mimořádné odměny počet odpracovaných měsíců
předseda úřadu    1 350 760 Kč 0 Kč 0 0 Kč 12
1. vedoucí zaměstnanec
přímo podřízený předsedovi
784 725 Kč 100 000 Kč 0 0 Kč 12
2. vedoucí zaměstnanec
přímo podřízený předsedovi
722 246 Kč 94 000 Kč 0 0 Kč 12

 

2.

ÚPDI obdržel dne 25. 3. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, viz příloha.

Poskytnuté informace

 

3.

ÚPDI obdržel dne 31. 3. 2022 žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí nejnovější verze seznamu prvků kritické infrastruktury ve smyslu § 2 písm. g) a i) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, na území České republiky, určených Úřadem pro přístup k dopravní infrastruktuře, jejichž provozovatelem není organizační složka státu, včetně uvedení provozovatelů těchto jednotlivých prvků.

Poskytnutá informace:

Úřad nevydal žádné opatření obecné povahy určující prvky kritické infrastruktury a prvky evropské kritické infrastruktury ve smyslu § 9 odst. 3 písm. c) zákona o krizovém řízení, ani nenavrhl ve smyslu § 9 odst. 3 písm. d) prvky kritické infrastruktury a evropské kritické infrastruktury Ministerstvu vnitra k zařazení do seznamu podle § 10 odst. 1 písm. f) tohoto zákona. Pro doplnění Úřad uvedl, že v jeho gesci není správa dopravní infrastruktury jako takové.

 

4.

ÚPDI obdržel dne 8. 7. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím s dotazy na profesionální úřední a vnitřní komunikaci Úřadu.

Poskytnuté informace:

1) Jakým způsobem je vyžadováno dodržování profesionální úřední komunikace?

Zásady profesionální úřední komunikace jsou obecně zakotveny v povinnostech státních zaměstnanců, které upravuje § 77 zákona č. 234/2014 Sb., zákon o státní službě.

Žádoucí standardy chování a jednání zaměstnanců ve vztahu k veřejnosti a spolupracovníkům vymezuje a podporuje služební předpis č. 13/2015 náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 14. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců. Porušení jednotlivých ustanovení je posuzováno jako porušení služebních/pracovních povinností ve smyslu platných služebních/pracovněprávních předpisů.

Dále je dodržování profesionální úřední komunikace součástí hodnotících kritérií, které jsou součástí pravidelného služebního hodnocení státního zaměstnance. Při hodnocení dodržování profesionální úřední komunikace je třeba přihlížet ke služebnímu předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2019, kterým se stanoví postup při provádění služebního hodnocení státních zaměstnanců. Uvedený předpis může být doplněn ještě služebními předpisy jednotlivých služebních úřadů. Specifikaci toho, co má být hodnoceno, a možné měřitelné ukazatele hodnotících kritérií, mezi něž patří komunikační dovednosti, sociální dovednosti, osobní přístup vymezuje příloha  č. 2, služebního předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2019.

2) Má vaše organizace zvláštní interní předpis týkající se komunikace s veřejností?

3) Má vaše organizace zvláštní interní předpis týkající se vnitřní komunikace?

Komunikaci s veřejností i vnitřní komunikaci upravuje v Úřadu Etický kodex zaměstnanců Úřadu, který je součástí služebního předpisu č. 1/2020 Interní protikorupční program Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře a je zveřejněn na internetových stránkách Úřadu.

4) Pořádá Vaše organizace školení zaměřené na úřední komunikaci?

V rámci vstupního vzdělávání jsou nově přijatí zaměstnanci Úřadu podrobně seznámeni se služebními předpisy, včetně Interního protikorupčního programu a Etického kodexu. Interní školení zaměřená na úřední komunikaci jsou součástí pravidelných protikorupčních školení. Následně byla odpověď žadateli upřesněna v tom smyslu, že úřední písemná komunikace se školí průběžně formou kontroly zpracovávaných dokumentů, nikoli jako součást protikorupčních školení.

 

5.

ÚPDI obdržel dne 9. 8. 2022 žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to interních dokumentů upravujících činnost rozkladové komise (statut, řád).

Podle § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. byl žadatel odkázán na zveřejněné informace.

Jednací řád rozkladové komise

Statut rozkladové komise

Změna Statutu rozkladové komise

 

6.

ÚPDI obdržel dne 13. 8. 2022 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, konkrétně o zaslání rozhodnutí Úřadu o položení předběžné otázky Soudnímu dvoru Evropské unie ze dne 19. 2. 2021 ve věci C-104/21. 

Poskytnutá informace:

Rozhodnutí ÚPDI č. j. UPDI-0567/21/MT ze dne 19. 2. 2021.

 

7.

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře obdržel dne 27. 8. 2022  žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to o formě příspěvku a výši stravenek, které ÚPDI poskytuje svým zaměstnancům.

Poskytnutá informace:

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře neposkytuje příspěvek na stravu formou stravenkového paušálu, ale přispívá na stravování všem státním zaměstnancům a zaměstnancům v pracovním poměru v rámci využívání fondu FKSP na jednu stravenku 110,- Kč. Jedna stravenka má  hodnotu 140,-Kč a  každý zaměstnanec se podílí na jedné stravence 30,- Kč formou srážky ze mzdy.

 

8.
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře obdržel dne 26. 9. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o bezpečnosti a ochraně utajovaných informací na Úřadu.

Poskytnuté informace

 

9.
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře obdržel dne 7. 11. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: předpis o služebních vozidlech, seznam externích poradců v rozsahu název, IČO, sídlo statutární zástupce, předmět a lhůty plnění, finanční objem, plán a realizace projektů od 2022, seznam zřizovaných subjektů v rozsahu název, IČO, sídlo, statutární zástupce, předmět činností, kontaktní údaje, odborové organizace (název, IČO, sídlo, statut. zástupce), aktuální kolektivní smlouva, FKSP – rok 2021 a 2022.

Poskytnuté informace:

Předpis o služebních vozidlech nebyl vydán. Úřad využíval externích právních služeb společnosti CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář, IČO: 481 18 753, se sídlem: Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 212268, zastoupená JUDr. Petrem Michalem, Ph.D., jednatelem. Předmětem smlouvy je poskytování právních služeb. Uvedené služby byly poskytnuty obratem, a to pouze v letech 2017 a 2018. Celkový objem plnění činí 246 114 Kč, včetně DPH. Úřad neplánuje ani nerealizuje žádné projekty. Úřad žádný další subjekt nezřizuje. Žádná odborová organizace zde nepůsobí. Úřad nemá uzavřenou žádnou kolektivní smlouvu. Při hospodaření s FKSP postupuje dle vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.

Rozhodnutí o stížnosti žadatele

Předseda Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře rozhodl dne 22.12.2022 o stížnosti žadatele o informaci ke stanovení úhrady nákladů za poskytnutí informace tak, že stanovenou výši úhrady potvrdil. 

 

2021

1.

ÚPDI obdržel dne 5. 2. 2021 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v níž žadatel žádal o poskytnutí informace o počtu uplatněných nároků na náhradu škody a zadostiučinění za nemajetkovou újmu v roce 2019 a 2020 s rozdělením na nároky na zadostiučinění za nemajetkovou újmu, na náhradu škody zapříčiněnou nesprávným úředním postupem a nezákonným rozhodnutím a odděleně pro odpovědnost státu a územních samosprávních celků s vyčíslením ročního finančního objemu takto rozdělených nároků bez příslušenství a vyčíslením jejích přiznané a uhrazené výše.
Současně bylo žádáno o poskytnutí informace o počtu podaných žalob, jimiž se poškození domáhali náhrady škody a zadostiučinění za nemajetkovou újmu u soudu za stejné období, ve stejném členění a s vyčíslením uplatnění nároků bez příslušenství. Dále žadatel požadoval v informaci uvést a vyčíslit nároky, o nichž soudy pravomocně rozhodly ve prospěch či v neprospěch žalobců.
Žadatel také požadoval poskytnutí informace o počtu zaměstnanců, kteří za Úřad řeší, byť i jen z části, náhrady škody, újmy a regresní úhrady ve smyslu § 6 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád). Dále žádal o poskytnutí informace, kolik z výše uvedených zaměstnanců má ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu právního směru.

Poskytnutá informace:

V období roku 2019 a 2020 nedošlo k uplatňování nároků na náhradu škody a zadostiučinění za nemajetkovou újmu zapříčiněnou nesprávným úředním postupem a nezákonným rozhodnutím.
V témže období nebyla podána žádná žaloba, jíž by se poškození domáhali náhrady škody a zadostiučinění za nemajetkovou újmu.
Na Úřadu řeší tyto otázky jedna osoba, která má v náplni práce mimo jiné náhrady škody způsobené rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a regresní úhrady, přičemž tato osoba má ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu právního směru.

 

2.

ÚPDI obdržel dne 23. 2. 2021 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o výši veškerých vyplacených platů (včetně, avšak nikoli výlučně, osobního ohodnocení a všech příplatků), odměn (včetně, avšak nikoli výlučně odměny řádné, mimořádné a odměny za plnění cílových úkolů), jiných příjmů a benefitů spojených s výkonem funkce (včetně, avšak nikoli výlučně, odměny za působení v dozorčích orgánech a naturální požitky - nepeněžitý příjem spočívající v užívání služebního vozidla, poskytnuté ubytování), v hrubé výši tj. před zdaněním, zdůvodnění mimořádné odměny, a počet odpracovaných měsíců u všech zaměstnanců na vedoucích pozicích, tj. těch, kteří  vykonávají řídící pozici v rámci povinného subjektu (tj. nejvýše nadřízeného zaměstnance a všech zaměstnanců v jeho přímé podřízenosti) za rok 2020.

Poskytnutá informace:

funkce plat                      odměny          jiné funkční požitky mimořádné odměny počet odpracovaných měsíců
předseda úřadu 1 348 887 Kč 0 Kč 0 0 Kč 12
1. vedoucí zaměstnanec
přímo podřízený předsedovi
   769 636 Kč 110 600 Kč 0 0 Kč 12
2. vedoucí zaměstnanec
přímo podřízený předsedovi
   718 779 Kč 113 999 Kč 0 0 Kč 12

 

3.
ÚPDI obdržel dne 4. 3. 2021 žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

Poskytnuté informace

4.
ÚPDI obdržel dne 15. 10. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o počtu úředníků v Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře a o počtu zaměstnanců v platových třídách podle NV č. 304/2014 Sb.

Poskytnutá informace:

 Počet úředníků v Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře 
 Druh pracovněprávního vztahu  Počet úředníků
 služební poměr podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, z toho 2 na sdíleném místě  21
 v pracovním poměru podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce  2

 

 Počty zaměstnanců v platových třídách podle NV č. 304/2014 Sb.
 Platová třída T9   T12 T13   T14 Celkem 
 Celkem zaměstnanců v platových třídách podle NV č. 304/2014 Sb.  2  13  3  21

 

2020

1. 

ÚPDI obdržel dne 17. 1. 2020 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v níž žadatel žádal o poskytnutí informace o počtu zaměstnanců, kteří za Úřad řeší, byť i jen z části, náhrady škody, újmy a regresní úhrady ve smyslu § 6 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád). Dále žádal o poskytnutí informace o počtu, kolik z výše uvedených zaměstnanců má ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu právního směru.

Poskytnutá informace:

Na Úřadu je jedna osoba, která má v náplni práce mimo jiné náhrady škody způsobené rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a regresní úhrady, přičemž tato osoba má ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu právního směru.


2.

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře obdržel dne 21. 2. 2020 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění:

Žádám, v souvislosti s obsahem Vašeho rozhodnutí ze dne 17.02.2020, čj. UPDI-0617/20/UM, sp. zn. INF002/20, o poskytnutí následujících informací:
- Kopii všech výzev zaslaných současným i bývalým zaměstnancům povinného subjektu včetně všech jejich příloh ve  smyslu druhého odstavce šesté strany výše uvedeného rozhodnutí.
- Kopii výzvy povinného subjektu ze dne 10.02.2020, čj. UPDI-0500/20/ZA.
- Kopii všech odpovědí na výzvy dle bodu 1 této žádosti.
- Kopii všech odpovědí na výzvu dle bodu 2 této žádosti.

Poskytnutá informace:

Výzva ze dne 10. 2. 2020, č. j. UPDI-0500/20/ZA
Příloha výzvy č. 1 – žádost o informace 
Příloha výzvy č. 2 – doplnění žádosti o informace
Texty odpovědí dotčených osob 

3.

ÚPDI obdržel dne 5. 3. 2020 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o výši veškerých vyplacených platů (včetně, avšak nikoli výlučně, osobního ohodnocení a všech příplatků), odměn (včetně, avšak nikoli výlučně odměny řádné, mimořádné a odměny za plnění cílových úkolů), jiných příjmů a benefitů spojených s výkonem funkce (včetně, avšak nikoli výlučně, odměny za působení v dozorčích orgánech a naturální požitky - nepeněžitý příjem spočívající v užívání služebního vozidla, poskytnuté ubytování), zdůvodnění mimořádné odměny, počet odpracovaných měsíců u předsedy Úřadu za rok 2019.

Poskytnutá informace:

funkce úhrn zúčtovaných příjmů ze závislé činnosti odměny jiné příjmy a benefity spojené s výkonem funkce mimořádné odměny počet odpracovaných měsíců
předseda ÚPDI 1 309 314,- Kč  0,- Kč  0,- Kč 0,- Kč  12

 

4.

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen Úřad) obdržel dne 30. 1. 2020 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informace o počtu zaměstnanců, o počtu osob, kteří pracovali nebo pracují na dohodu o práci konané mimo pracovní poměr, o počtu zaměstnanců na mateřské či rodičovské dovolené nebo v pracovní neschopnosti delší než jeden měsíc, o platových tarifech, o osobních příplatcích, o příplatcích za vedení, o příplatcích za práci přes čas, o odměnách, o služebním hodnocení státních zaměstnanců a o osobním příplatku v závislosti na výsledku služebního hodnocení.

Úřad na základě rozhodnutí ze dne 15. 4. 2020, č. j. UPDI-1561/20/UM (dále jen rozhodnutí), poskytl žadateli část požadovaných informací sdělením ze dne 17. 2.2020, č. j. UPDI-0618/20/UM, sdělením ze dne 4. 3. 2020, č. j. UPDI-0817/20/UM, a sdělením ze dne 19. 3. 2020, č. j. UPDI-1055/20/KE.

Poskytnutá informace:

Poskytnuté informace

Otázky odmítnuté na základě rozhodnutí


5.

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře obdržel dne 12. 8. 2020 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádost o poskytnutí informace týkající se osvobození nebo slevy na poplatcích za použití dopravní cesty dráhy, resp. podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru osvobození nebo slevy na poplatcích za infrastrukturu v členských státech Evropské unie, konkrétně v Německu, Rakousku, Itálii, Slovensku, Polsku, Belgii, Nizozemsku a Lucembursku.

Poskytnutá informace:

Evropská komise podala návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, vedený pod č. COM(2020) 260 ze dne 19. června 2020, kterým se stanoví opatření pro udržitelný železniční trh s ohledem na pandemii COVID-19.Tento návrh řeší mimo jiné i otázku osvobození nebo slevy na poplatcích za užití dráhy podle zákona o dráhách, resp. podle směrnice 2012/34/EU osvobození nebo slevy na poplatcích za infrastrukturu, i pro státy EU, u nichž informaci požadujete. Odkazujeme na zveřejněnou informaci - návrh nařízení, který naleznete pod tímto odkazem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0260&qid=1597743307272&from=CS.

Provozovatelé infrastruktury v členských státech EU jsou podle čl. 27 směrnice 2012/34/EU povinni poplatky za přístup k infrastruktuře zveřejnit ve zprávě o síti (prohlášení o dráze), kde lze jejich výši zjistit.

 

6.

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře obdržel dne 1. 9. 2020 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádost o poskytnutí informace týkající se státních zaměstnanců úřadu, představených, složení výběrových komisí, platových tarifů vyjmenovaných státních zaměstnanců

Poskytnutá informace:

Všechny členy výběrových komisí včetně jejich předsedů jmenoval služební orgán, kterým je předseda Úřadu Ing. Pavel Kodym. Místo místopředsedy Úřadu není obsazeno.

Poskytnuté informace:

Poskytnuté informace

 

7.

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře obdržel dne 3. 7. 2020 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádost o poskytnutí informace zda Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře vydal po 31. 1. 2018 rozhodnutí o schválení návrhu plánu omezení provozování dráhy podle § 23c odst. 2 zákona o dráhách, popř. zda byl vyrozuměn o omezení provozování dráhy podle § 23c odst. 4 zákona o dráhách, a to na tratích:

- Velká Kras - Vidnava

- Rakovník - Mladotice v úseku Královice u Rakovníka - Mladotice

- Děčín hl. n. - Litvínov v úseku Děčín hl. n. západ - Oldřichov u Duchcova

V případě vydání rozhodnutí o schválení návrhu plánu omezení provozování dráhy podle § 23c odst. 2 zákona o dráhách nebo obdržení vyrozumění o omezení provozování dráhy podle § 23c odst. 4 zákona o dráhách žádáme o poskytnutí jejich kopií.

Poskytnuté informace:

V období od 31. 1. 2018 do dnešních dnů Úřad neobdržel oznámení ve smyslu § 23c odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, o omezení provozování dráhy v důsledku mimořádných událostí či prací, které nesnesou odkladu, u žádné z tratí uvedených v žádosti.

Co se týká rozhodnutí o schválení plánu omezení provozování dráhy podle § 23c odst. 2 zákona o dráhách, jsme nuceni odkázat Vás podle § 6 InfZ na informaci zveřejněnou. Úřad je podle § 57a odst. 5 zákona o dráhách povinen svá rozhodnutí vydaná podle tohoto zákona po nabytí právní moci a po odstranění osobních údajů a informací, které jsou obchodním tajemstvím, trvale zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup. Tato povinnost je naplněna, a na adrese https://www.updi.cz/cs/statni-sprava-a-kontrola/rozhodnuti-vydana-podle-zakona-o-drahach jsou požadovaná rozhodnutí k dispozici.

Poskytnutá informace

 

2019

1.

ÚPDI obdržel dne 22. 1. 2019 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o platech a odměnách za rok 2018 u jednotlivých ředitelů odborů, předsedy úřadu a pověřence pro ochranu osobních údajů.

V žádosti bylo uvedeno, aby u každé osoby byly poskytnuty následující informace: jméno a příjmení, pracovní zařazení, skutečně vyplacený plat/odměnu z dohody za rok 2018 včetně uvedení počtu měsíců, za který byl vyplacen a skutečně vyplacená odměna za rok 2018, tedy částka nad rámec pravidelného platu.

Poskytnutá informace:

funkce jméno a příjmení úhrn zúčtovaných příjmů ze závislé činnosti odměny počet odpracovaných měsíců
předseda Úřadu Pavel Kodym 1 260 112,- Kč 0,- Kč 12

Místo ředitele odboru není obsazeno.

Žádost o poskytnutí informací byla ve zbývajícím rozsahu odmítnuta rozhodnutím ze dne 6. 2. 2019, č. j. UPDI-0309/19-OPEP-INF/ŠA.

 

2.

ÚPDI obdržel dne 6. 2. 2019 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o výši veškerých vyplacených platů (včetně, avšak nikoli výlučně, osobního ohodnocení a všech příplatků), odměn (včetně, avšak nikoli výlučně odměny řádné, mimořádné a odměny za plnění cílových úkolů), jiných příjmů a benefitů spojených s výkonem funkce (včetně, avšak nikoli výlučně, odměny za působení v dozorčích orgánech a naturální požitky – nepeněžitý příjem spočívající v užívání služebního vozidla, poskytnuté ubytování), zdůvodnění mimořádné odměny, počet odpracovaných měsíců u osob na pozicích předseda/předsedkyně za rok 2018.

Poskytnutá informace:

funkce úhrn zúčtovaných příjmů ze závislé činnosti naturální a jiné funkční požitky počet odpracovaných měsíců
v roce 2018

předseda Úřadu

                  1 260 112,- Kč

0,- Kč 12

 

3.

ÚPDI obdržel dne 17. 2. 2019 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o rozkladové komisi předsedy ÚPDI, konkrétně: Jmenný seznam veškerých členů rozkladové komise včetně vyznačení členů, kteří jsou zaměstnanci daného úřadu a kteří jsou externími odborníky. Jaká celková částka je jim za tuto práci vyplácena? Jaká je v současné době organizace rozkladové komise na daném úřadu? Tedy počet rozkladových komisí (senátů), příp. jaká je jejich specializace, pokud je komisí (senátů) více. Povolání a profesní životopisy členů rozkladové komise, pokud jimi disponujete. Kolikrát vedoucí (ministr) rozhodl odlišně od návrhu, který mu byl předložen rozkladovou komisí za rok 2018. Byla za loňský rok namítána účastníkem řízení podjatost člena rozkladové komise? Pokud ano, jak o ní vedoucí (ministr) rozhodl? Jakým způsobem jsou odměňováni členové rozkladové komise a jaká částka je jim za tuto práci vyplácena? Poskytnutí aktuálního jednacího řádu či statutu rozkladové komise. Byl již někdy na základě § 152 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ustanoven zvláštní senát z důvodu projednání takové věci, která obsahuje utajované informace? Případně pokud ne, je tento senát již vytvořen, nebo v takovém případě dojde k ustanovení senátu ad hoc?

Poskytnutá informace:

Jmenný seznam všech členů rozkladové komise, včetně vyznačení členů, kteří jsou zaměstnanci Úřadu a kteří jsou externími pracovníky, je dostupný na internetových stránkách Úřadu, v sekci povinně zveřejňované údaje, podsekci boj proti korupci a podsekci poradní orgány. Informace je dostupná na internetové adrese zde.

Celková částka, která byla členům rozkladové komise vyplacena za rok 2018 je dostupná na internetových stránkách Úřadu zde.

Na Úřadu je zřízena pouze jedna rozkladová komise jako poradní orgán předsedy Úřadu, má 9 členů a dále se nečlení na senáty.
Povolání členů rozkladové komise vyplývá z jejich získaného vzdělání, všichni jsou absolventi minimálně magisterského studijního programu a byl jim udělen akademický titul magistr, případně inženýr, dva členové rozkladové komise vykonali státní rigorózní zkoušku a byl jim udělen akademický titul doktor práv, čtyři členové rozkladové komise jsou absolventi doktorského studijního programu a byl jim udělen akademický titul doktor a jednomu členu rozkladové komise byla udělena vědecká hodnost kandidát věd. Odbornost členů rozkladové komise spočívá v dlouholeté legislativní praxi, advokátní praxi, akademické činnosti, lektorské činnosti, činnosti experta na oblast právní teorie i dopravy.

V roce 2018 se předseda Úřadu vždy ztotožnil s návrhem rozkladové komise na rozhodnutí, odlišně od jejího návrhu nerozhodl.

V roce 2018 nebyla žádným z účastníků řízení namítána podjatost člena rozkladové komise, předseda Úřadu tedy o námitce podjatosti nerozhodoval.

Odměna členů rozkladové komise vyplývá z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, které členové rozkladové komise uzavírají s Úřadem. Odměna pak činí 400 Kč/hod.

Aktuální jednací řád rozkladové komise, statut rozkladové komise a jeho změnu z roku 2019 poskytujeme v příloze.

Zvláštní senát rozkladové komise ve smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, dosud nebyl nikdy ustanoven.

Žádost o poskytnutí informací byla částečně odmítnuta rozhodnutím ze dne 1. 3. 2019, č. j. UPDI-617/19-OPEP-INF/SM, a to v rozsahu, v němž žadatel požadoval poskytnout profesní životopisy členů rozkladové komise.

 

4.

ÚPDI obdržel dne 9. března 2019 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informace o počtu zaměstnanců, kteří za Úřad řeší, byť i jen z části, náhrady škody, újmy a regresní úhrady ve smyslu § 6 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád). Dále o poskytnutí informace o počtu, kolik z výše uvedených zaměstnanců má ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu právního směru.

Poskytnutá informace:
Na ÚPDI je jedna osoba, která má v náplni práce mimo jiné náhrady škody způsobené rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a regresní úhrady, přičemž tato osoba má ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu právního směru.

 

5.

ÚPDI obdržel dne 28. března 2019 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací vztahujících se k náhradě škody podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) v letech 2015 - 2018.

Poskytnutá informace:
ÚPDI byl zřízen 1. dubna 2017 zákonem č. 320/2016 Sb., o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, a po dobu své existence náhradu škody či nemajetkové újmy, která vznikla při výkonu veřejné moci v důsledku nezákonného rozhodnutí, nebo nesprávného úředního postupu neřešil.

 

2018

1.

ÚPDI obdržel dne 1. 2. 2018 žádost o poskytnutí informací týkajících se počtu podaných žádostí podle  zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí a informací souvisejících s těmito žádostmi (zda byla informace poskytnuta či nikoliv, počet podaných odvolání proti zamítavým rozhodnutím, počet žalob, v kolika případech byla požadována úhrada nákladů a v kolika případech žadatel náklady uhradil a zda existuje vnitřní předpis upravujíc postup při vyřizování žádostí). Požadováno bylo rovněž zaslání uvedeného vnitřního předpisu.

Poskytnutá informace: ÚPDI byl zřízen 1. dubna 2017 zákonem č. 320/2016 Sb., o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, proto byly poskytnuty informace od tohoto data do 31. prosince 2017. V uvedeném období ÚPDI:

a) neobdržel žádné žádosti podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí,

b) obdržel a vyřídil 6 žádostí o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím a žadatelům požadované informace poskytl,

c) nevydal žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace podle ustanovení § 15 zákona o svobodném přístupu k informacím. S ohledem na výše uvedené nebyl podán ani rozklad, ani nebyla podána žaloba k soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí ÚPDI o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací.

d) nežádal v žádném případě v souvislosti s poskytováním informací úhradu nákladů podle ustanovení § 17 zákona o svobodném přístupu k informacím.

Vnitřní předpis, který by upravoval vyřizování žádostí o informace na základě výše uvedených zákonů týkajících se informací, nebyl vydán. ÚPDI vyřizuje žádosti o informace v souladu s postupy uvedenými v zákoně.

 

2.

ÚPDI obdržel dne 1. 3. 2018 žádost o poskytnutí informací týkajících se předsedy ÚPDI (výše platu, odměn, naturálních a jiných funkčních požitků a počtu odpracovaných měsíců) za období kalendářních roků 2016 a 2017.

Poskytnutá informace: ÚPDI byl zřízen 1. dubna 2017 zákonem č. 320/2016 Sb., o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře. Předseda ÚPDI byl jmenován do funkce od 16. února 2017, proto byly poskytnuty požadované informace od tohoto data do 31. prosince 2017.

funkce úhrn zúčtovaných příjmů ze závislé činnosti odměny naturální a jiné funkční požitky počet odpracovaných měsíců v roce 2017
předseda ÚPDI 1.052.885,- Kč 0,- Kč 0,- Kč 10 měsíců a 13 dnů

 

3.

ÚPDI obdržel dne 6. 3. 2018 žádost o poskytnutí informace spočívající ve sdělení, podle jakého právního předpisu byl stanoven okruh zveřejněných ustanovení zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, podle nichž ÚPDI vydává rozhodnutí.

Poskytnutá informace: Podle ustanovení § 3 zákona č. 320/2016 Sb., o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, je  ÚPDI  ústředním správním úřadem pro

a) užívání drážní a letecké dopravní infrastruktury a přístup k této infrastruktuře,

b) užívání zařízení služeb na drážní dopravní infrastruktuře a přístupu k těmto zařízením,

c) cenovou kontrolu v oblasti užívání drážní dopravní infrastruktury a zařízení služeb podle zákona upravujícího působnost orgánů České republiky v oblasti cen a

d) poskytování podpory provozování evropské služby elektronického mýtného.

(2) Úřad je při výkonu své působnosti nezávislý, postupuje nestranně a řídí se přitom pouze zákony a jinými právními předpisy.

 

4.

ÚPDI obdržel dne 20. 3. 2018 žádost o poskytnutí informace týkající se organizační struktury ÚPDI s uvedením jména  a příjmení vedoucích zaměstnanců jednotlivých organizačních útvarů ke dni 1. 2. 2018.

Poskytnutá informace:  Ohledně části žádosti týkající se organizační struktury ÚPDI byl žadatel podle § 6 odst. 1 zákona o informacích odkázán na internetovou stránku, kde je organizační schéma ÚPDI. K odkazu na zveřejněnou informaci bylo doplněno jméno a příjmení vedoucí oddělení personálně – ekonomicko – právního:
Ing. Irena Procházková. Místa ostatních vedoucích jednotlivých organizačních útvarů nebyla zatím obsazena.

 

5.

ÚPDI obdržel dne 23. 4. 2018 žádost o poskytnutí informace o složení rozkladové komise.

Poskytnutá informace: 

Seznam členů rozkladové komise předsedy ÚPDI:Mgr. Martina Postupová, Ing. Jitka Kotásková, Mgr. Šárka Homfrey,JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.,  Mgr. Jan Vévoda, Mgr. Věra Ondračková,JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., JUDr. Eva Kášová, Ph.D.

 

6.

ÚPDI obdržel dne 24. 4. 2018 žádost o poskytnutí informace - záznamů o činnostech zpracování podle čl. 30 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

Poskytnutá informace: Záznamy o činnostech zpracování podle čl. 30 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 je ÚPDI povinen vést od 25. května 2018. V současné době tedy ÚPDI záznamy o činnostech nevede.

 

7.

ÚPDI obdržel dne 25. 7.2018 žádost o poskytnutí informace týkající se regresních úhrad podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) (dále jen „zákon č. 82/1998 Sb.“) za období let 2010 až 2017, včetně  poskytnutí manuálu, metodického pokynu nebo obdobného dokumentu ve vztahu k regresním úhradám a uvedení, jak je řešena problematika regresních úhrad (kdo rozhoduje a jaký je procesní postup) podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Poskytnutá informace: ÚPDI byl zřízen 1. dubna 2017 zákonem č. 320/2016 Sb., o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře,  a  po dobu své existence náhradu škody či nemajetkové újmy, která vznikla při výkonu veřejné moci v důsledku nezákonného rozhodnutí, nebo nesprávného úředního postupu neřešil.  K procesnímu postupu bylo uvedeno, že útvarem příslušným k vyřízení žádosti podle zákona č. 82/1998 Sb. je v souladu s čl. 11 nařízení předsedy ÚPDI č. 1/2017 ze dne 20. března 2017,  kterým se vydává služební předpis organizační řád Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, v platném znění oddělení personálně – ekonomicko – právní.  O výsledku je žadatel informován dopisem předsedy ÚPDI. Vnitřní předpis, který by se zabýval touto problematikou, nebyl vydán.

Vláda přijala dne 15. srpna 2012 usnesení č. 593 k Vyrozumění Veřejného ochránce práv ve věci postupů ústředních správních úřadů při předběžném projednávání nároků na odškodnění za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup a k souvisejícímu doporučení. Pro ÚPDI je důležitým dokumentem v oblasti regresních náhrad právě Příloha č. 1 uvedeného usnesení vlády obsahující Desatero „dobré správy“ při posuzování žádostí o odškodnění za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup.

Usnesení vlády a jeho přílohu najdete pod odkazem v textu. 

 

8.

ÚPDI obdržel dne 1. 8. 2018 žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o informace týkajících se poskytování informací Komisi podle čl. 15 odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. 11. 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (dále jen „směrnice“) a transpozice čl. 16 druhá alinea a čl. 25 odst. 1 směrnice.

Poskytnutá informace:  K čl. 15 odst. 5 směrnice sdělujeme, že  Česká republika tyto údaje poskytuje. Údaje za rok 2016 poskytlo Ministerstvo dopravy v roce 2017. Údaje za rok 2017 poskytne Komisi ÚPDI v souladu s čl. 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1100 ze dne 7. července 2015 o povinnosti členských států předkládat zprávy v rámci sledování železničního trhu.

Žádost byla v rozsahu vztahujícím se k čl. 16 druhá alinea a čl. 25 odst. 1 směrnice podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, odložena, neboť požadované informace se nevztahují k působnosti ÚPDI.

 

9.

ÚPDI obdržel dne 24. srpna 2018 žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to informací vztahujících se k podnětům, které obdržel prošetřovatel zřízený podle § 2 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 145/2015 Sb. o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu (celkový počet podnětů, který prošetřovatel obdržel v roce 2016 a 2017 s doplněním, kolik podnětů bylo anonymních, specifikaci počtu podnětů v uvedených letech, u nichž bylo podezření z protiprávního jednání potvrzeno, u kolika podnětů byla věc podle § 7 odst. 2 uvedeného nařízení poskytnuta orgánům činným v trestním řízení nebo správnímu orgánu k dalšímu řízení). Pokud prošetřovatel řešil zvlášť složité případy (doba vyřízení přes 20 dnů), bylo požádáno o stručný anonymizovaný popis povahy protiprávního jednání.

Poskytnutá informace: ÚPDI byl zřízen 1. dubna 2017 zákonem č. 320/2016 Sb., o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, proto Vám poskytujeme požadované informace od tohoto data do 31. prosince 2017.  V uvedeném období prošetřovatel neobdržel  žádné podněty.

 

2017

1.

ÚPDI obdržel dne 5. 5. 2017 žádost o poskytnutí informací týkajících se přidělování kapacity dráhy na trase Praha – Brno a zpět a trasách navazujících. Konkrétně byly požadovány informace, zda byla ÚPDI či jinému subjektu podána jakákoliv oznámení dle ustanovení § 34d odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách ve znění od 1. dubna 2017 či oznámení dle článku 3 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 869/2014 o nových službách v osobní železniční dopravě, případně jakákoliv jiná oznámení související s přidělování kapacity na předmětných trasách.

Poskytnuté informace: ÚPDI neobdržel žádné z výše uvedených oznámení. Současně ÚPDI sděluje, že nedisponuje informací o tom, že by bylo některé z výše uvedených oznámení podáno jinému subjektu.

 

2.

ÚPDI obdržel dne 5. 10. 2017 žádost o poskytnutí informace o složení rozkladové komise.

Poskytnutá informace: Při ÚPDI působí pouze jedna rozkladové komise ve složení Mgr. Martina Postupová, Ing. Jitka Kotásková, Mgr. Igor Páč, Mgr. Pavla Vyhnálková,   Mgr. Martin Vavřina, Mgr. Šárka Homfrey a Mgr. Kamila Šrolerová.

 

3.

ÚPDI obdržel dne 23. 10. 2017 žádost o poskytnutí informace, zda bylo provozovatelem vlečky „Pila Hoštejn s.r.o.“ firmou OLSPED s.r.o. se sídlem v Olomouci oznámeno dle ustanovení §22a odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, že tato vlečka je veřejně nepřístupná. Žadatel požádal o zaslání předmětného oznámení.

Poskytnutá informace: K oznámení o nepřístupnosti výše uvedené vlečky došlo firmou OLSPED, s.r.o., IČ:633320321, dopisem zaslaným na ÚPDI 4. 4. 2017 pod č.j. 21/1-07/17OL. Žadateli bylo zasláno rovněž požadované oznámení: příloha, k dispozici zde.

 

4.

ÚPDI obdržel dne 4. 11. 2017 žádost o poskytnutí informace, resp. dokumentů, které upravují kompetence organizačních součástí ÚPDI, popř. pracovníků ÚPDI, popř. vnitřní organizační poměry v rámci ÚPDI.

Poskytnutá informace, resp. dokumenty: příloha 1, příloha 2.

 

5.

ÚPDI obdržel dne 5. 12. 2017 žádost o poskytnutí informace, zda vstoupil do jakéhokoliv smluvního či mimosmluvního právního vztahu s některou z těchto osob: X.Y., nar. xxx, bytem xxx, Evropské hodnoty z.s., IČO: 26987627, Iniciativa pro evropské hodnoty z.s., IČO: 04984471 a Centrum SEBEVĚDOMÉ ČESKO z.ú., IČO: 04160851, všechny se sídlem Ohnivcova 555/56, Braník, 147 00 Praha, popř. s ní o tom jednal, byl ze strany těchto osob kontaktován, nebo od nich obdržel nějaká podání či jim nějaké písemnosti zasílal či některá z těchto osob či její zástupce vystupovala na akci, na jejímž pořádání se ÚPDI podílel.

Poskytnutá informace: ÚPDI nevstoupil do žádné smluvního ani jiného právního vztahu s uvedenými osobami (fyzickými ani právnickými), nebyl jimi kontaktován, ani žádná z těchto osob nevystupovala na akci, kde by spolupořadatelem byl ÚPDI. ÚPDI rovněž od  uvedených osob neobdržel žádné písemnosti, ani jim žádné písemnosti nezasílal.

 

6.

ÚPDI obdržel dne 6. 12. 2017 žádost o poskytnutí informací, doplněnou dne 8. 12. 2017, týkajících se regresních úhrad podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), resp. zákona č. 58/1969 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou rozhodnutím orgánu státu nebo jeho nesprávným úředním postupem a poskytnutí vnitřního předpisu ÚPDI ve vztahu k regresním úhradám.

Poskytnutá informace: ÚPDI byl zřízen s účinností od 1. 4. 2017 na základě čl. 55 směrnice 2012/34/EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru, která byla zapracována do zákona č. 320/2016 Sb., o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, a dosud neřešil otázku náhrady škody či nemajetkové újmy, která vznikla při výkonu veřejné moci v důsledku nezákonného rozhodnutí nebo nesprávného úředního postupu. Vnitřní předpis, který by se zabýval touto problematikou, nebyl vydán.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz