Seznam letišť

Seznam letišť, na která se podle § 42d odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, použijí ustanovení HLAVY VI CENA ZA UŽÍVÁNÍ LETIŠTĚ uvedeného zákona pro projednávání návrhu cen za užívání letiště:

Letiště Praha, a. s., IČO: 28244532, se sídlem K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6, které odbaví více než 5 milionů cestujících v kalendářním roce.

cs | en