Specifikace majetku nabízeného k odprodeji

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nabízí k odprodeji svůj majetek specifikovaný v níže uvedeném pdf souboru. Majetek byl po celou dobu užívání pravidelně servisován, případně opravován autorizovaným servisním střediskem.

Nabízený HW je v dobrém technickém stavu a je provozuschopný.

V případě zájmu je možné si majetek nabízený k odprodeji prohlédnout po předběžné domluvě se zaměstnancem v budově Úřadu v Brně, tř. Kpt. Jaroše 7.

 

Seznam funkčního nepotřebného majetku k odprodeji Seznam funkčního majetku k prodeji 111 KB

Seznam funkčního majetku o prodeji Seznam funkčního majetku o prodeji 100 KB

 

Bližší informace lze získat u kolegy Radka Nováka na telefonních číslech 542 167 294 a +420 602 408 312 nebo na e-mailu radek.novak@uohs.cz.

 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz