Veřejné zakázky

Legislativa veřejné zakázky - Česká republika

 

Zákon č. 134/2016 Sb. a související legislativa

 

Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících

 

Zákon o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících

 

Zákon č. 137/2006 Sb. a související legislativa

  

Vyhlášky k zákonu č. 137/2006 Sb.

 

Nařízení vlády k zákonu č. 137/2006 Sb.

  

KONCESE - zákon č. 139/2006 Sb.

 

Vyhlášky k zákonu č. 139/2006 Sb.

 

Nařízení vlády k zákonu č. 139/2006

  

 

Legislativa veřejné zakázky - Evropská unie

 

Zadávací směrnice

 

Prováděcí předpisy k zadávacím směrnicím

 

přezkumné směrnice

Nařízení

 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz