Právní akty Evropské unie

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v souvislosti s členstvím České republiky v Evropské unii sděluje, že právně závazná znění právních aktů Evropských společenství a Evropské unie jsou publikována v Úředním věstníku Evropské unie. Úřední věstník Evropské unie vydává Úřad pro úřední tisky Evropských společenství se sídlem v Lucemburku.

Office for Official Publications of the European Communities
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
http://publications.eu.int.

Texty právních předpisů ES/EU jsou v českém jazyce zdarma přístupné v rámci databáze EURLEX/CELEX na internetové adrese http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm.

Tištěnou verzi Úředního věstníku Evropské unie si je možno objednat prostřednictvím internetového portálu nebo distribuční sítě Úřadu pro úřední tisky Evropských společenství.

 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz