Působnost Úřadu v oblasti veřejné podpory

Pravomoci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, jakožto koordinačního orgánu v oblasti veřejné podpory, jsou vymezeny zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění. Tyto pravomoci, spočívající ve výkonu koordinační, poradenské, konzultační a monitorující činnosti,  Úřad vykonává ve všech oblastech, s výjimkou oblasti zemědělství a rybolovu, přičemž tyto činnosti vykonává zejména ve vztahu k poskytovatelům veřejné podpory.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz