Hospodářská soutěž

Legislativa hospodářská soutěž - Česká Republika

 

Zákon o ochraně hospodářské soutěže

 

Zákon č. 143/2001 Sb.

Vyhlášky k zákonu č. 143/2001

 

Soft Law

 

Zakázané dohody a zneužití dominantního postavení

 

 

Spojení soutěžitelů

 

 

Starší soft-law

 

 

Zákon o platebním styku 

 

Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže 

Legislativa hospodářská soutěž - Evropská unie

ANITRUST

Výjimky dle čl. 101 odst. 3 SFEU

Spojování soutěžitelů

 Horizontální blokové výjimky

 
 
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz