Hlavní ekonom

Organizační zajištění činnosti hlavního ekonoma na ÚOHS

 V současné době je činnost hlavního ekonoma zajišťována ekonomickým poradcem místopředsedy Sekce hospodářské soutěže (dále též „Sekce“), kterému je přímo podřízen. Hlavní ekonom je zapojován do činnosti organizačních jednotek sekce hospodářské soutěže dle potřeby a podílí se metodicky na činnosti Sekce zejména v těch případech, kdy je třeba aplikovat know-how z oblasti soutěžní ekonomie. Hlavní ekonom vede interní Pracovní skupinu hlavního ekonoma (dále též „Pracovní skupina“), ve které jsou zastoupení ekonomové ze všech oddělení Sekce hospodářské soutěže. Tato Pracovní skupina slouží jako platforma pro sdílení znalostí a dovedností z oblasti soutěžní ekonomie a dále se zapojuje dle potřeby do aplikace konceptů soutěžní ekonomie na jednotlivých odděleních. Jedná se především o vymezování relevantních trhů, posuzování dopadů šetřených praktik na trh zejména v oblasti zneužití dominantního postavení, formulaci teorie újmy a aplikaci kvantitativních metod. Ekonomové, kteří jsou členy Pracovní skupiny, jsou zároveň členy týmů na jednotlivých odděleních Sekce, které šetří konkrétní případy.

Zvolený model institucionálního zajištění činnosti hlavního ekonoma tedy spočívá v tom, že soutěžní ekonomové nejsou alokování do samostatné organizační složky, ale působí v rámci svých oddělení, kde přímo a konkrétně uplatňují své znalosti z oblasti soutěžní ekonomie při šetření konkrétních případů. Lze mít za to, že takové uspořádání vede k efektivnějšímu aplikování soutěžní ekonomie v konkrétních případech, k zachování flexibility pro alokaci zdrojů dle priority jednotlivých případů a dalších činností vykonávaných na Sekci a v neposlední řadě umožňuje dostatečně efektivní řízení a dohled nad prováděním soutěžně-ekonomických činností a aplikací kvantitativních metod.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz