Ekonomické sektory

 

Úřad dlouhodobě monitoruje několik pro spotřebitele významných sektorů, které mohou být problematické z hlediska účinného fungování hospodářské soutěže. Jedná se zpravidla o oblasti charakteristické větším výskytem regulací, jako například zdravotnictví, energetika, telekomunikace či potravinářství.

V rozbalovací nabídce vpravo Úřad uvádí informace o vybraných sektorech, zejména o činnosti Úřadu a vývoji hospodářské soutěže v předmětných odvětvích. V případě, že Úřad v dané oblasti provedl sektorové šetření, shrnuje rovněž výsledky takového šetření. Seznam monitorovaných oblastí není konečný a bude i nadále Úřadem doplňován.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz