Správní poplatky

Řízení, která podléhají výběru správního poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 

Položka 59a

a) Posouzení ohrožení hospodářské vyváženosti osobní drážní dopravy 1500,- Kč
b) Vydání rozhodnutí o rozporu prohlášení o dráze se zákonem o dráhách 1000,- Kč
c) Vydání rozhodnutí o rozporu rozsahu přidělené kapacity nebo postupu
při jejím přidělení se zákonem o dráhách

1000,- Kč

d) Vydání rozhodnutí o rozporu smlouvy o provozování drážní dopravy na dráze celostátní
nebo regionální anebo na veřejně přístupné vlečce nebo jejího návrhu se zákonem o dráhách
1000,- Kč

 

 

 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz