Metodická činnost

Uřad pro ochranu hospodářské soutěže nevykonává pouze dozor nad dodržováním zákona o zadávání veřejných zakázek, ale rovněž se věnuje rozsáhle metodické činnosti. Zástupci Úřadu pravidelně vystupují na nejrůznějších konferencích, seminářích, školeních a dalších setkáních se stakeholdery a poskytují jim metodická doporučení týkající se jednotlivých aspektů a institutů zákona o zadávání veřejných zakázek. Současně se zástupci Úřadu setkávájí se zástupci institucí, které mají vliv na zadavatelské prostředí v České republice a společně diskutují nad možnostmi jeho zlepšení. 

 

Přehled vybraných akcí v roce 2023

Přehled vybraných akcí v roce 2022

Přehled vybraných akcí v roce 2021

 

 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz