Pravidla pro udělení záštity ze strany předsedy ÚOHS nad konferencemi a dalšími akcemi

 

Záštitu za Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uděluje předseda Úřadu. Ze záštity nevyplývá nárok na finanční podporu a automaticky se s ní nepojí ani osobní účast předsedy, místopředsedů či jiných zástupců Úřadu na dané akci. Záštita trvá po celou dobu konání akce a zaniká jejím ukončením.

Žádost o záštitu je nutné podat minimálně 30 dní před zahájením akce.

Žádost se podává prostřednictvím formuláře, který naleznete <strong>zde</strong>. naleznete zde. 32 KB

Vyplněné formuláře ve formátu PDF zasílejte na ID datové schránky fs2aa2t nebo na e-mailovou adresu posta@uohs.cz. Veškeré přílohy související s akcí předkládejte společně s formulářem.

O schválení záštity budete včas informováni.

V případě schválení záštity musí být dodrženy tyto pokyny:

  • požádat o logo ÚOHS na e-mailové adrese martin.svanda@uohs.cz (logo bude zasláno společně s podmínkami užití),
  • logo doplnit textem „Akce se koná pod záštitou ÚOHS“,
  • zveřejnit logo ÚOHS na veškerých materiálech souvisejících s akcí a v oficiální grafice akce.

 

 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz