Statistiky z oblasti hospodářské soutěže

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže každoročně v rámci své výroční zprávy zveřejňuje základní statistické údaje o své činnosti v jednotlivých oblastech působnosti. Jedná se zejména o údaje o počtu zahájených správních řízení a počtu vydaných rozhodnutí v uplynulých letech či informace o výši uložených sankcí.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz