Informace o činnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je ústředním orgánem státní správy České republiky s pravomocemi v oblasti ochrany hospodářské soutěže, dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, monitoringu a koordinace veřejné podpory, kontroly zneužití významné tržní síly a vykonává působnost vyplývající ze zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku. Úřad je řízen předsedou, jmenovaným prezidentem republiky na šestileté funkční období.

Aktuálně

19. července 2024 / Požadavek závazného příslibu o budoucím vystavení bankovní záruky je nepřiměřený a diskriminační Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna na základě rozkladu podaného společností DVP stavby, s. r. o., a návrhu rozkladové komise zrušil prvostupňové rozhodnutí ve věci veřejné zakázky Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) na výstavbu nového laboratorního...

19. července 2024 / Česká pošta může dostat kompenzaci na systém datových schránek Evropská komise vydala rozhodnutí, jímž povolila České republice poskytnutí kompenzace pro Českou poštu za provozování Informačního systému datových schránek („ISDS“) na období 2023-2027

18. července 2024 / Řízení o zneužití významné tržní síly se společností Kubík bylo ukončeno prostřednictvím závazků Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil na základě zákona o významné tržní síle společnosti Kubík, a.s., závazky, jejichž prostřednictvím dojde k odstranění závadného stavu ve smluvních vztazích uvedené společnosti s jejími dodavateli. Rozhodnutí již nabylo právní moci

17. července 2024 / ÚOHS povolil fúzi v oblasti výroby podvozků pro železniční nákladní vozy a osobní automobily Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil spojení soutěžitelů, v jehož důsledku společnosti Optifin Invest, s. r. o. (Optifin), a BUDAMAR LOGISTICS, a. s. (BUDAMAR), mají získat možnost nepřímo prostřednictvím společnosti TATRAVAGÓNKA, a. s. (TATRAVAGÓNKA), společně kontrolovat společnost...

15. července 2024 / SAB Financial Group může získat výlučnou kontrolu nad TRINITY BANK Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů, v jehož důsledku společnost SAB Financial Group, a. s., má získat možnost výlučně kontrolovat společnost TRINITY BANK, a. s. Ke spojení soutěžitelů dochází zejména v oblasti poskytování bankovních produktů

10. července 2024 / Veřejná konzultace k navrhovaným změnám v oblasti spojování soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahajuje veřejnou konzultaci k možné revizi pravidel pro povolování spojení soutěžitelů. Navrhovaná revize se týká jak zákonné úpravy obsažené v zákoně o ochraně hospodářské soutěže (143/2001 Sb.), tak v podzákonných předpisech a soft-law

8. července 2024 / Železniční dopravci nahlásili nové služby do jízdního řádu 2025/2026 Celkem tři železniční dopravci oznámili Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže záměr provozovat nové služby v osobní železniční dopravě, a to pro jízdní řád, který bude platit od prosince 2025. Celkem by tak mohlo začít jezdit 11 nových či modifikovaných linek

4. července 2024 / Krajský soud potvrdil, že Úřad rozhodl správně v případě Cross Zlín Krajský soud v Brně ve svém rozsudku z 13. 6. 2024 zamítl žalobu společnosti CROSS Zlín, a. s., proti druhostupňovému rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci veřejné zakázky statutárního města Brna na rozšíření funkcí dopravní ústředny SSZ. Město uzavřelo smlouvu...

O projektu

Operační program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Identifikace výzvy: 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Efektivní správní úřad - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy, 4.4a1
Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/48.00007
Název projektu: Zefektivnění řízení procesů na ÚOHS
Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu Zefektivnění řízení procesů na ÚOHS.

ESF

Projekt "Zefektivnění řízení procesů na ÚOHS" byl spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz