Veřejná podpora

Legislativa veřejná podpora - Evropská unie

 

I. Procesní pravidla

 

 II. Blokové výjimky

 

III. Horizontální pravidla

 

IV. Služby obecného hospodářského zájmu (SGEI)

 

V. Podpora de minimis

 

 

Předpisy EU v gesci Ministerstva zemědělství

 

 

VI. Další dokumenty

 

Pravidla veřejné podpory a pandemie COVID-19 

Pravidla veřejné podpory v kontextu opatření souvisejících s krizí na Ukrajině

 

Kompletní přehled legislativy Evropské unie související s veřejnou podporou je k dispozici rovněž na anglické verzi stránek Evropské komise http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/legislation.html, jednotlivé přepisy jsou pak k disposici i v českém jazyce.

 

VII. Zahraniční subvence

 

* Poznámka: Konsolidovaná znění uvádějí text předpisu se zapracováním pozdějších změn. Konsolidované verze tedy nejsou oficiální. Právně závazné jsou pouze jednotlivé předpisy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz