Prohlášení o přístupnosti

Předmluva

Uživatelé internetu jsou různí. Každý uživatel má své „specifické“ potřeby a z nich vyplývající „specifické“ požadavky, které limitují jeho možnosti práce s webem. V praxi jsou to především zrakově a sluchově postižení, uživatelé se zhoršenou motorikou horních končetin a uživatelé s poruchami učení a soustředění. Tito uživatelé mají k dispozici různé pomocné technologie, které jim informace z webu zprostředkují. Aby však tyto pomůcky fungovaly, je třeba, aby byly webové stránky vytvořeny podle pravidel a zásad přístupného webu. Přístupný web navíc neslouží jen zdravotně postiženým. Takto uzpůsobený web mohou bez obtíží používat nejen lidé s méně obvyklými zobrazovacími zařízeními, operačními systémy, softwarovým vybavením apod. ale i běžní uživatelé kterým přístupný web přináší lepší použitelnost.

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky https://www.uohs.cz/ v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránku úřadu (https://www.uohs.cz/).

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou plně v souladu s hodnotícími kritérii úrovně A a AA dle
metodického pokynu - přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací, v 1.1 (pdf, 1,5 MB) vydaného MVČR a částečně v souladu s nepovinnými kritérii úrovně AAA.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 7.10.2019 metodou posouzení provedené třetí stranou.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu, připomínky a informace o veškerých problémech případných problémech z hlediska souladu s pravidly přístupnosti zásílejte emailem na adresu posta@uohs.cz

Postupy pro prosazování práva
V případě neposkytnutí uspokojivé odpovědi na oznámení či žádost týkající se přistupnosti webu se lze obrátit na MVČR.

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz