Úřad uložil „stravenkářům“ pokuty 280 milionů korun za protisoutěžní koordinaci obchodních podmínek

12. 9. 2022
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže svým prvostupňovým nepravomocným rozhodnutím uložil společnostem Sodexo Pass Česká republika a.s., Edenred CZ s.r.o. a Up Česká republika s.r.o. pokuty v celkové výši 279 152 000 korun za kartelovou dohodu.

Úřad uvedenou dohodu označil za zakázanou a neplatnou a do budoucna ji zakázal. Rozhodnutí není pravomocné, v současné době běží patnáctidenní lhůta pro podání rozkladu.

Podle rozhodnutí Úřadu soutěžitelé Sodexo Pass Česká republika a.s., Edenred CZ s.r.o. a Up Česká republika s.r.o.  (dále jen „Sodexo“, „Edenred“ a „Up“) mezi lety 2004 a 2018 vzájemně koordinovali svoje obchodní podmínky vůči obchodním řetězcům ohledně maximálního počtu přijímaných stravenek na jeden nákup. Svým jednáním tak narušili hospodářskou soutěž na trhu vydávání, prodeje a odkupu papírových stravenek a služeb s tím souvisejících na území České republiky. Došlo tak k porušení nejen zákona o ochraně hospodářské soutěže, ale také soutěžních ustanovení Smlouvy o fungování Evropské unie, protože dohodou mohl být ovlivněn i obchod mezi členskými státy.

Účastníci řízení se minimálně od roku 2003 snažili (i prostřednictvím své Asociace provozovatelů poukázkových systémů, z.s., a jejího předchůdce) na základě předcházející společné dohody zavést obchodní podmínku, podle které v maloobchodních prodejnách nebude přijímáno více než 5 ks stravenek/nákup.  Nejpozději od dubna 2004 pak obchodní podmínku o omezení počtu stravenek přijímaných k úhradě nákupu na maximálně 5 kusů prosadili v nejvýznamnějších maloobchodních řetězcích, přičemž následně bylo dodržování této podmínky ze strany Asociace i jednotlivých vydavatelů stravenek kontrolováno. Motivací pro omezení počtu stravenek byla pro vydavatele rovněž snaha o eliminaci kritiky a samotné udržení stravenkového systému v České republice. Výsledkem protisoutěžního jednání bylo především nastavení shodných obchodních podmínek všech zmíněných společností a omezení spotřebitelů při používání stravenek.

Společnosti Sodexo byla za popsané jednání uložena pokuta ve výši 132 271 000 Kč, společnosti Edenred 101 940 000 Kč a společnosti Up 44 941 000 Kč. Pokuty jsou splatné do 90 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí a stanou se příjmem státního rozpočtu.

Kromě toho musí účastníci zakázané dohody do 60 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí splnit nápravná opatření. V jejich rámci mají povinnost informovat své maloobchodní partnery působící v oblasti prodeje potravin o zákazu a neplatnosti dohody, uveřejnit tuto informaci na svých internetových stránkách po dobu minimálně jednoho roku a upravit všechny své smlouvy, podle kterých nesměl jejich maloobchodní partner přijímat více než 5 kusů stravenek na jeden nákup.

Tiskové oddělení ÚOHS
22/130 – S0242/2018

13. června 2024 / Úřad rozvíjí spolupráci v oblasti práce s daty, uzavřel memorandum s FIS VŠE Praha Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna dnes podepsal memorandum o spolupráci s děkanem Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze Jakubem Fischerem...

13. června 2024 / Projev předsedy ÚOHS Petra Mlsny na konferenci ICC Czech the Antitrust Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna přednesl keynote speech na konferenci Czech The Antitrust pořádané 13. 6. 2024 v Praze Mezinárodní obchodní komorou ČR. Projev...

5. června 2024 / Vedení ÚOHS jednalo s ředitelem pro veřejnou podporu a zahraniční subvence z DG COMP Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna a místopředseda Petr Solský dnes jednali s ředitelem Karlem Soukupem z Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž (DG...

4. června 2024 / V rámci sdružení soutěžitelů může snadno dojít k narušení soutěže, za které hrozí sankce Profesní sdružení soutěžitelů, tedy formální i neformální svazy, spolky, asociace, komory, cechy či unie sdružující minimálně dva vzájemné konkurenty na trhu, se často, mnohdy i nevědomě...

30. května 2024 / Keynote speech předsedy ÚOHS Petra Mlsny na konferenci Výzvy soutěžního práva 2024 (konference organizovaná Spolkem pro soutěžní právo a regulaci se uskutečnila 30. 5. 2024 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy

30. května 2024 / ÚOHS povolil fúzi v mlékárenství Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů, v jehož důsledku má společnosti ALIMPEX FOOD, a. s., získat možnost výlučně kontrolovat...

28. května 2024 / Také sport podléhá pravidlům hospodářské soutěže, vysvětluje nejnovější informační list ÚOHS Celá Česká republika žije v posledních dnech hokejem. Sport však nepřináší jen zábavu, ale jedná se v řadě aspektů také o ekonomickou aktivitu, která podléhá obecným pravidlům hospodářské...

24. května 2024 / Skupina CEIP může získat kontrolu nad dodavateli komplexních řešení v oblasti čistých prostor Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení společnosti CEIP Cleanroom services s.r.o. získat výlučnou kontrolu nad skupinou BLOCK, konkrétně nad společnostmi...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
Přístup k dopravní infrastruktuře
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz