Úřad konzultuje s odbornou veřejností metodiku k zohledňování soutěžního compliance

8. 11. 2023
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže již přibližně rok nabízí soutěžitelům, kteří se dopustili zakázané dohody, možnost dosáhnout po splnění určitých podmínek snížení hrozící pokuty, jestliže prokážou, že mají zavedený efektivní soutěžní compliance program, případně takový program v průběhu správního řízení zavedou.

Úřad tento vstřícný krok uskutečnil, neboť si je vědom důležitosti prevence v oblasti nenarušování hospodářské soutěže, a oceňuje snahu soutěžitelů o zavedení nástrojů vedoucích ke zvýšení jejich informovanosti o právech a povinnostech v této oblasti. 

Vzhledem k dosavadní praxi ukazující, že nastavení efektivních preventivních opatření prostřednictvím compliance programu může být pro soutěžitele obtížné, Úřad vypracoval metodiku poskytující základní informace o podmínkách, za nichž přihlédne ke snaze soutěžitelů o nastavení či posílení vnitřních compliance pravidel směrem k prevenci před narušením hospodářské soutěže v rámci fungování soutěžitele jako polehčující okolnosti při ukládání pokut.

Úřad zdůrazňuje, že jeho politika, resp. správní uvážení v této oblasti má předně směřovat k tomu, aby sami soutěžitelé byli schopni předcházet protisoutěžnímu jednání. Tedy primárně k tomu, aby compliance programy vznikaly nikoliv až v rámci probíhajícího řízení před Úřadem, ale již dříve jako preventivní opatření. Na tomto základním principu je založeno i uvažování Úřadu o míře případného snížení pokuty v důsledku zohlednění compliance programu.

Úřad nyní zveřejňuje návrh oznámení o zohledňování compliance, aby se s ním mohla odborná veřejnost podrobně seznámit a poskytnout případně Úřadu své případné připomínky a náměty k dané problematice. Veřejná konzultace bude probíhat do konce listopadu 2023, své příspěvky prosím posílejte na romana.skacelova(at)uohs.cz

 

 

Návrh oznámení ÚOHS o compliance programech Návrh oznámení ÚOHS o compliance programech 102 KB

Tiskové oddělení ÚOHS
23/159

 

9. května 2024 / Úřad rozkryl a potrestal další kartelovou dohodu mezi stavebními firmami Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil stavebním společnostem B.H.S. BOHEMIA, a.s., SEŽEV facility s.r.o., COMMODUM, spol. s r.o. a Hroší stavby Morava a.s. pokuty v celkové výši...

2. května 2024 / Předsedu ÚOHS Petra Mlsnu přijal prezident republiky Prezident České republiky Petr Pavel dnes odpoledne přijal na krátké pracovní jednání předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Mlsnu

2. května 2024 / Fond Genesis může převzít skupinu Schulte Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů SC Czech AGT, a.s., a Schulte Group a.s. Spojení nebude mít za následek podstatné narušení...

26. dubna 2024 / Frutu Podivín kupuje společnost CE FMCG, ÚOHS fúzi povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů, v jehož důsledku společnost CE FMCG, a. s., má získat možnost výlučně kontrolovat společnost...

25. dubna 2024 / ČEZ může převzít distribuci tepla v Chomutově, musí však do budoucna umožnit připojení dalších dodavatelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil pod podmínkou splnění závazků spojení ČEZ Teplárenská, a.s., a ACTHERM Distribuce s.r.o. (dále jen ČEZ Teplárenská a ACTD). Rozhodnutí...

23. dubna 2024 / EP ENERGY TRADING porušil zákon, když uskutečnil spojení s Gazela Energy bez povolení Úřadu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil společnosti EP ENERGY TRADING, a.s., pokutu ve výši 18 840 000 korun za uskutečňování spojení soutěžitelů před podáním návrhu na zahájení...

22. dubna 2024 / Fúze v oblasti prodeje, servisu a pronájmu osobních automobilů povolena Úřadem Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů, v jehož důsledku má společnost AutoWallis Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság získat...

19. dubna 2024 / SC Czech může posílit v oblasti kovodělného průmyslu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů, v jehož důsledku má společnost SC Czech AHP, a. s., získat možnost výlučně kontrolovat...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
Přístup k dopravní infrastruktuře
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz