Čerpání ze strukturálních fondů EU

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže využíval v letech 2010-2014 finančních prostředků čerpaných ze Strukturálních fondů Evropské unie na zkvalitnění služeb poskytovaných veřejnosti, a to jak prostřednictvím vylepšování a modernizace technických prostředků, tak lepším nastavením řízení procesů a zkvalitňováním lidských zdrojů. Z Evropského sociálního fondu - Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a z Integrovaného operačního programu Úřad financoval pět projektů, které jsou v současné době ve fázi udržitelnosti.

Evropský sociální fond - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

ÚOHS v rámci OP LZZ realizoval následující projekty, které jsou v současné době ve fázi udržitelnosti:

Projekt Osvěta a transparentnost veřejných zadavatelů byl Odborem strukturálních fondů Ministerstva vnitra vyhlášen jedním ze čtyř nejúspěšnějších projektů realizovaných v České republice.  Za další významný úspěch lze považovat vyhlášení projektu Zavedení efektivního systému řízení a rozvoje lidských zdrojů ÚOHS za projekt měsíce prosince 2011.

Integrovaný operační program

Integrovaný operační program (IOP) je zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj: rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik. Řídícím orgánem IOP je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

V rámci IOP ÚOHS byl realizován projekt:

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz