Konference o veřejné podpoře 2024

 
Konference o VP
Další ročník Konference o veřejné podpoře uspořádá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve dnech 12. a 13. června 2024. Konference, která patří mezi nejvýznamnější tuzemské akce věnované problematice veřejné podpory, se koná pravidelně už od roku 2009.

Konferenci zahájí tradiční úvodní slovo předsedy pořadatele Petra Mlsny. Úvodní panel konference pak bude zaměřen na nařízení o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh a jeho dopad na subjekty v České republice. Na úvod tohoto panelu vystoupí pan Eddy De Smijter, který je vedoucím příslušného oddělení Evropské komise, GŘ pro hospodářskou soutěž. Do jeho kompetence spadá prošetřování zahraničních subvencí a schvalování příslušných notifikací. Od října 2023 mají totiž podniky povinnost notifikovat předem Evropské komisi zahraniční finanční příspěvky (subvence) v případě účasti na fúzi, kdy alespoň jeden z podniků v Unii dosahuje celkového obratu nejméně 500 milionů eur a nabídky v rámci veřejné zakázky, jejíž hodnota bude přesahovat 250 milionů eur. Postřehy k tomuto tématu publiku sdělí rovněž místopředseda ÚOHS Petr Solský, Vojtěch Horsák z ÚOHS a advokáti Jan Kupčík a Ivo Janda.

Podpora pro pozemní dopravu bude hlavním tématem další části konference, v jejímž rámci se bude hovořit zejména o návrhu nařízení o blokové výjimce pro oblast dopravy (TBER) a zajištění dopravní obslužnosti ze strany veřejných orgánů v rámci závazku veřejné služby. K uvedené problematice vystoupí Doris Gradenegger z DG COMP Evropské komise, Gabriela Kinclová z ÚOHS a Ondřej Michalčík z Ministerstva dopravy.

Nejnovější rozhodovací praxi Evropské komise a Soudního dvora EU představí Michael Kincl z Nejvyššího soudu ČR a advokáti Martin Látal a Jiří Mňuk.

Čtvrteční program konference bude celý věnován podpoře de minimis a jejímu zápisu do registru podpor malého rozsahu. Na toto téma vystoupí Libuše Bílá, Vojtěch Horsák a Jana Staroňová z ÚOHS, Soňa Drobová z Protimonopolného úradu SR a Adam Zvonař, který zprostředkuje zkušenosti poskytovatele podpory.

 

Program Program 292 KB

REGISTRACE zde

REGISTRATION in English

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz