číslo jednací: R179/2014/VZ-10884/2015/321/TNo

zrušeno na základě rozhodnutí soudu

Instance II.
Věc Poskytování služeb KIVS - 2013-2017
Účastníci
  1. Česká republika – Ministerstvo vnitra
  2. GTS Czech, s. r. o./
  3. T-Mobile Czech Republic a. s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok rozklad zamítnut a napadené rozhodnutí potvrzeno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 7. 5. 2015
Související rozhodnutí S9,249,250,251,252,253,254,256,257,258,259, 260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272, 273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285, 286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298, 299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311, 312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324, 325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335, 336/2014/VZ-10352/2014/513/EDo
R179/2014/VZ-10884/2015/321/TNo
Dokumenty file icon 2014_R179.pdf 344 KB

 

Č. j.: ÚOHS-R179/2014/VZ-10884/2015/321/TNo

 

7. května 2015

 

 

Ve správním řízení o rozkladu ze dne 3. 6. 2014 (doručeném Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže téhož dne), jenž byl podán navrhovatelem –

  • společností GTS Czech, s.r.o., IČO 28492170, se sídlem Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3, jež dne 2. 1. 2015 v důsledku realizace fúze sloučením zanikla a do jejíhož právního postavení vstoupila nástupnická společnost T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, ve správním řízení zastoupena JUDr. Martinem Klimplem, advokátem, advokátní kancelář Becker a Poliakoff, s.r.o., IČO 25098039, se sídlem U Prašné brány 1078/1, 110 00 Praha 1,

proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j.: ÚOHS- S9,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292, 293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314, 315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336/ 2014/VZ-10352/2014/513/EDo ze dne 19. 5. 2014, vydaném ve správním řízení o přezkoumání úkonů zadavatele –

  • České republiky – Ministerstva vnitra, IČO 00007064, se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7,

učiněných při zadávání veřejných zakázek zadávaných na základě níže uvedených výzev v rámci dynamického nákupního systému s názvem „Poskytování služeb KIVS - 2013-2017“, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 31. 7. 2012, dne 1. 8. 2012 bylo uveřejněno pod ev. č. 220101 a bylo opraveno dne 22. 4. 2013 a dne 23. 9. 2013 a v Úředním věstníku Evropské unie bylo uveřejněno dne 4. 8. 2012 pod ev. č. 2012/S 149-249354, a učiněných v jednotlivých veřejných zakázkách, k nimž byla původně zahájena samostatná správní řízení, která jsou vedená u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pod těmito sp. zn.:

1. S9/2014/EDo

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 21. 10. 2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03 PL_1“, ev. č. 105259

2. S249/2014/EDo

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 21. 10. 2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03. PL_11“, ev. č. 105262

3. S250/2014/EDo

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 21. 10. 2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03 PL_13“, ev. č. 105263

4. S251/2014/EDo

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 21. 10. 2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03. PL_16“, ev. č. 105264

5. S252/2014/EDo

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 21. 10. 2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03 PL19“, ev. č. 105273

6. S253/2014/PPo

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 21. 10. 2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03 PL_22“, ev. č. 105265

7. S254/2014/PPo

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 21. 10. 2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03. PL_25“, ev. č. 105266

8. S255/2014/PPo

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 21. 10. 2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03. PL_27“, ev. č. 105266

9. S256/2014/PPo

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 21. 10. 2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03 PL_29“, ev. č. 105267

10. S257/2014/PPo

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 21. 10. 2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03. PL_33“, ev. č. 105269

11. S258/2014/PPo

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 21. 10. 2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03 PL_36“, ev. č. 105271

12. S259/2014/PPo

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 21. 10. 2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03. PL_39“, ev. č. 105272

13. S260/2014/Ppo

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 21. 10. 2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_52“, ev. č. 367934

14. S261/2014/PPo

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 21. 10. 2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_53“, ev. č. 367928

15. S262/2014/PPo

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 21. 10. 2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_54“, ev. č. 367921

16. S263/2014/PPo

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 21. 10. 2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_55“, ev. č. 367935

17. S264/2014/PPo

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 21. 10. 2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_56“, ev. č. 367922

18. S265/2014/PPo

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 21. 10. 2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_57“, ev. č. 367938

19. S266/2014/PPo

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 21. 10. 2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_58“, ev. č. 367929

20. S267/2014/PPo

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 21. 10. 2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_59“, ev. č. 367937

21. S268/2014/PPo

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 21. 10. 2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_60“, ev. č. 367931

22. S269/2014/PPo

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 21. 10. 2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_61“, ev. č. 367925

23. S270/2014/PPo

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 21. 10. 2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_63“, ev. č. 367930

24. S271/2014/PPo

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 21. 10. 2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_64“, ev. č. 367926

25. S272/2014/PPo

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 21. 10. 2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_67“, ev. č. 367893

26. S273/2014/PPo

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 21. 10. 2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_68“, ev. č. 367900

27. S274/2014/RNi

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 21. 10. 2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_69“, ev. č. 367904

28. S275/2014/RNi

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 21. 10. 2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_70“, ev. č. 367918

29. S276/2014/RNi

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 21. 10. 2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_71“, ev. č. 367907

30. S277/2014/RNi

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 21. 10. 2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_73“, ev. č. 367912

31. S278/2014/RNi

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 21. 10. 2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_74“, ev. č. 367919

32. S279/2014/RNi

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 21. 10. 2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_75“, ev. č. 367892

33. S280/2014/RNi

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 21. 10. 2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_78“, ev. č. 367895

34. S281/2014/RNi

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 21. 10. 2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_79“, ev. č. 367939

35. S282/2014/RNi

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „DATA_INTERNET_SYM_003.03. PL_156“, ev. č. 367945

36. S283/2014/RNi

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „DATA_INTERNET_ASYM_004.02 PL_132“, ev. č. 367960

37. S284/2014/RNi

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „DATA_INTERNET_ASYM_004.02 PL_134“, ev. č. 367961

38. S285/2014/RNi

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „DATA_INTERNET_ASYM_004.02 PL_135“, ev. č. 367964

39. S286/2014/RNi

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „DATA_INTERNET_ASYM_004.02 PL_140“, ev. č. 367958

40. S287/2014/RNi

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „DATA_INTERNET_SYM_003.03 PL_158“, ev. č. 367951

41. S288/2014/RNi

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „DATA_INTERNET_SYM_003.03 PL_160“, ev. č. 367953

42. S289/2014/RNi

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „DATA_INTERNET_SYM_003.03 PL_169“, ev. č. 367950

43. S290/2014/RNi

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „DATA_INTERNET_SYM_003.03 PL_171“, ev. č. 367956

44. S291/2014/RNi

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „DATA_INTERNET_SYM_003.03 PL_173“, ev. č. 367954

45. S292/2014/RNi

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „DATA_LL_005.02 PL_550“, ev. č. 367972

46. S293/2014/RNi

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „DATA_LL_005.02 PL_551“, ev. č. 367977

47. S294/2014/RNi

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „DATA_LL_005.02 PL_552“, ev. č. 367976

48. S295/2014/JNe

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „DATA_LL_005.02 PL_554“, ev. č. 367975.

49. S296/2014/JNe

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 24. 10. 2013 pod názvem „HLAS_GL_006.02 PL_153“, ev. č. 367978.

50. S297/2014/JNe

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_200“, ev. č. 368066.

51. S298/2014/JNe

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_201“, ev. č. 368065.

52. S299/2014/JNe

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_202“, ev. č. 368064.

53. S300/2014/JNe

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_203“, ev. č. 368063.

54. S301/2014/JNe

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_204“, ev. č. 368062.

55. S302/2014/JNe

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_205“, ev. č. 368061.

56. S303/2014/JNe

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_206“, ev. č. 368060.

57. S304/2014/JNe

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_207“, ev. č. 368059.

58. S305/2014/JNe

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_208“, ev. č. 368058.

59. S306/2014/JNe

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_209“, ev. č. 368057.

60. S307/2014/JNe

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_210“, ev. č. 368056.

61. S308/2014/JNe

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_211“, ev. č. 368055.

62. S309/2014/JNe

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_212“, ev. č. 368054.

63. S310/2014/JNe

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_213“, ev. č. 368032.

64. S311/2014/JNe

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_214“, ev. č. 368040.

65. S312/2014/JNe

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_215“, ev. č. 368039.

66. S313/2014/JNe

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_216“, ev. č. 368038.

67. S314/2014/JNe

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_217“, ev. č. 368036.

68. S315/2014/JNe

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_218“, ev. č. 368035.

69. S316/2014/KSt

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_219“, ev. č. 368034

70. S317/2014/KSt

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_220“, ev. č. 368031

71. S318/2014/KSt

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_233“, ev. č. 368021

72. S319/2014/KSt

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_235“, ev. č. 368050

73. S320/2014/KSt

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_238“, ev. č. 368053

74. S321/2014/KSt

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_239“, ev. č. 368052

75. S322/2014/KSt

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_240“, ev. č. 368030

76. S323/2014/KSt

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_246“, ev. č. 368068

77. S324/2014/KSt

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_247“, ev. č. 368028

78. S325/2014/KSt

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_256“, ev. č. 368069

79. S326/2014/KSt

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_257“, ev. č. 368023

80. S327/2014/KSt

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_264“, ev. č. 368046

81. S328/2014/KSt

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_265“, ev. č. 368071

82. S329/2014/KSt

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_272“, ev. č. 368044

83. S330/2014/KSt

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_273“, ev. č. 368043

84. S331/2014/KSt

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_280“, ev. č. 368027

85. S332/2014/KSt

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_281“, ev. č. 368026

86. S333/2014/KSt

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_286“, ev. č. 368041

87. S334/2014/KSt

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_288“, ev. č. 368070

88. S335/2014/KSt

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_293“, ev. č. 368022

89. S336/2014/KSt

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_WL_007.02 PL_180“, ev. č. 367979,

jsem podle ustanovení § 152 odst. 5 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 90 odst. 5 téhož zákona, na základě návrhu rozkladové komise, jmenované podle ustanovení § 152 odst. 3 téhož zákona, rozhodl takto:

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S9,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336/2014/VZ-10352/2014/513/EDo ze dne 19. 5. 2014

 

p o t v r z u j i

 

a podaný rozklad

 

z a m í t á m.

 

 

Odůvodnění

I. Zadávací řízení a správní řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

1.Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle ustanovení § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)[1] k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a soutěži o návrh, obdržel dne 30. 12. 2013 návrh společnosti GTS Czech s.r.o., IČO 28492170, se sídlem Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3, jež dne 2. 1. 2015 v důsledku realizace fúze sloučením zanikla a do jejíhož právního postavení vstoupila nástupnická společnost T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, ve správním řízení zastoupena JUDr. Martinem Klimplem, advokátem, advokátní kancelář Becker a Poliakoff, s.r.o., IČO 25098039, se sídlem U Prašné brány 1078/1, 110 00 Praha 1 (dále jen „navrhovatel“) na přezkoumání úkonů zadavatele – České republiky – Ministerstva vnitra, IČO 00007064, se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 (dále jen „zadavatel“) učiněných při zadávání veřejných zakázek zadávaných na základě uvedených výzev v rámci dynamického nákupního systému s názvem „Poskytování služeb KIVS 2013-2017“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 31. 7. 2012, dne 1. 8. 2012 bylo uveřejněno pod ev. č. 220101, ve znění oprav ze dne 22. 4. 2013 a dne 23. 9. 2013 a uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie dne 4. 8. 2012 pod ev. č. 2012/S 149-249354, (dále jen „DNS KIVS“).

2.Dnem doručení návrhu navrhovatele, tedy 30. 12. 2013, bylo zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Za jeho účastníky byl označen zadavatel a navrhovatel, přičemž navrhovatel složil dne 10. 1. 2014 kauci ve výši 100 000,- Kč na účet Úřadu.

3.V odpovědi na usnesení č. j. ÚOHS-S9/2014/VZ-4368/2014/513/EDo ze dne 5. 3. 2014, kterým byl vyzván k provedení úkonu – odstranění vady podání formou upřesnění, do kterých veřejných zakázek návrh směřuje, upřesnil navrhovatel dne 18. 3. 2014 svůj návrh podáním označeným jako „Upřesnění návrhu“ (dále jen „upřesnění“). Každé z 89 navrhovatelem napadených veřejných zakázek byla v návaznosti na Upřesnění přidělena spisová značka a účastníkům bylo dne 3. 4. 2014 oznámeno zahájení 89 správních řízení.

4.K zajištění účelu předmětných správních řízení poté Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S9,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268, 269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289, 290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310, 311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331, 332,333,334,335,336/2014/VZ-7337/2014/513/EDo ze dne 4. 4. 2014 tato spojil pod sp. zn. ÚOHS-S9,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268, 269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289, 290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310, 311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331, 332,333,334,335,336/2014/VZ/513/EDo a toto spojení správních řízení oznámil účastníkům řízení v usnesení č. j. ÚOHS-S9,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268, 269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289, 290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310, 311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331, 332,333,334,335,336/2014/VZ-7354/2014/513/EDo ze dne 4. 4. 2014 (dále jen „usnesení“), kterým zároveň v části 1. výroku určil navrhovateli lhůtu pěti dnů ode dne doručení tohoto usnesení ke složení kauce ve výši 8 800 000,- Kč, k doplnění návrhu na zahájení správního řízení o doklad o jejím složení a k zaslání sdělení s určením, ke které z napadených veřejných zakázek vztahuje navrhovatel jím již složenou kauci ve výši 100 000,- Kč.

5.Nadto se Úřad zabýval i otázkou, zda se v projednávaném případě nejedná o obdobný skutkový stav, jaký zachycuje rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 62 Ca 85/2008-60 ze dne 13. 1. 2010 (dále jen „rozsudek KS“), tedy zda se nejedná fakticky o jedinou veřejnou zakázku, které by odpovídala jediná kauce. Dospěl však k závěru, že v případě rozsudku KS se jednalo o návrh podaný proti jednotlivým částem jediné veřejné zakázky, přičemž v přezkoumávaném případě se návrh týká 89 samostatných veřejných zakázek. Současně v odůvodnění výše uvedeného usnesení upozornil navrhovatele na nepříznivé následky vyplývající z ustanovení § 117a písm. b) zákona pro případ, že kauce nebude doplacena ani v dodatečné lhůtě.

II. Napadené rozhodnutí

6.Dne 19. 5. 2014 vydal Úřad rozhodnutí č. j. ÚOHS-S9,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268, 269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289, 290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310, 311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331, 332,333,334,335,336/2014/VZ-10352/2014/513/EDo (dále jen „napadené rozhodnutí“), kterým rozhodl tak, že správní řízení se podle ustanovení § 117a písm. b) zákona zastavuje, neboť s podáním návrhu nebyla složena kauce ve výši podle ustanovení § 115 odst. 1 zákona a navrhovatel kauci nesložil ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem ve výše uvedeném usnesení.

7.V odůvodnění napadeného rozhodnutí Úřad uvedl, že vzhledem k tomu, že navrhovatel svůj návrh směřuje ke konkrétním veřejným zakázkám zadávaným v DNS v počtu 89, přičemž ke každé dílčí veřejné zakázce zadávané v tomto systému může být okruh uchazečů odlišný, a že není možné stanovit nabídkovou cenu navrhovatele, neboť navrhovatel nabídku v těchto zadávacích řízeních v době podání návrhu nepodal, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000,- Kč ke každé z výše jmenovaných 89 veřejných zakázek. Tedy je navrhovatel povinen ke svému návrhu, jímž napadá 89 dílčích veřejných zakázek zadávaným v DNS, složit kauci ve výši 8 900 000,- Kč. K návrhu byla složena kauce pouze ve výši 100 000,- Kč, tedy ve výši odpovídající jen jedné z napadených veřejných zakázek. Z dostupných informací a ani z bankovních výpisů Úřadu tak vyplývalo, že kauce ve výši 8 800 000,- Kč, tedy ve výši odpovídající zbývajícím 88 veřejným zakázkám napadeným navrhovatelem, na účet Úřadu složena nebyla.

8.Shora citované usnesení Úřadu bylo navrhovateli prokazatelně doručeno dne 7. 4. 2014. Lhůta ke složení  kauce na účet Úřadu tak marně uplynula dne 12. 4. 2014, přičemž navrhovatel v této lhůtě kauce ve výši 8 800 000,- Kč ani v žádné jiné výši na účet Úřadu nesložil, ani nedoložil doklady o jejich složení.

9.V závěru odůvodnění napadeného rozhodnutí Úřad konstatoval, že navrhovatel nesložil kauci s podáním návrhů ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem, a ani dostatečně určitě nespecifikoval, ke které z výše uvedených 89 veřejných zakázek identifikovaných jejich názvem a evidenčním číslem se vztahuje jím již složená kauci ve výši 100 000,- Kč, která byla na účet Úřadu složena dne 10. 1. 2014, a tedy má Úřad za to, že kauce nebyla složena za žádnou z výše specifikovaných veřejných zakázek.

III. Námitky rozkladu

10.Dne 3. 6. 2014 obdržel Úřad v zákonné lhůtě rozklad navrhovatele ze stejného dne, jímž ve svém obsahu brojí proti posouzení povahy předmětné veřejné zakázky ze strany Úřadu, které dle jeho tvrzení neodpovídá skutkovému stavu, a které považuje za věcně i právně vadné.

11.Dle navrhovatele se v předmětné věci nejedná o 89 zcela samostatných zadávacích řízení, která jsou na sobě nezávislá, jak Úřad opakovaně uvádí, ale svým charakterem jde dle navrhovatele fakticky o jedinou veřejnou zakázku, která je zadávána v rámci DNS KIVS po jednotlivých částech.

12.V souvislosti s vymezením samostatně zadávaných veřejných zakázek jako zakázek pouze dílčích, fakticky utvářejících jedinou veřejnou zakázku, odkazuje navrhovatel na ustálenou judikaturu Nejvyššího správního soudu, konkrétně pak na rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 2 Afs 198/2006-69 ze dne 27. 6. 2007. Zároveň nesouhlasí se závěrem Úřadu, že rozsudek KS se v tomto případě nepoužije, neboť je přesvědčen o zjevné podobnosti obou skutkových stavů, a k tomu dále cituje část rozhodnutí NSS č. j. 2 Afs 55/2010‐173 ze dne 15. 12. 2010, jehož závěry o možnosti považovat za části jediné veřejné zakázky ve smyslu § 98 zákona i veřejné zakázky zadavatelem formálně rozdělené do samostatných řízení lze podle navrhovatele aplikovat i na přezkoumávaný případ.

13.Navrhovatel dále vytýká Úřadu, že nepostupoval správně, pokud z Upřesnění dovodil, že jeho návrh nesměřuje i proti celému DNS KIVS jako takovému a týká se pouze 89 veřejných zakázek, neboť již od podání návrhu jej napadá jako celek i s jednotlivými veřejnými zakázkami a v tomto smyslu jsou pak formulována i jeho další podání. Navrhovatel pak nesouhlasí ani s tvrzením, že v případě jednotlivých veřejných zakázek může být okruh účastníků odlišný, neboť jeho návrh nenapadá rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

14.Dle navrhovatele tvrzení Úřadu, že v návrhu „navrhovatel mimo jiné uvedl, že ve výzvách na prováděcí veřejné zakázky identifikoval nedostatky, ale již blíže nespecifikoval, kterých konkrétních veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému se tyto nedostatky týkají, případně odkázal na některé poptávkové listy pouze příkladmo, přičemž ke každé dílčí veřejné zakázce může bát okruh uchazečů odlišný“, potvrzuje, že návrh navrhovatele směřuje proti veřejné zakázce zadávané v DNS KIVS jako celku, proto také navrhovatel znovu a znovu u každé dílčí veřejné zakázky neuvádí, že tomu tak je.

15.Navrhovatel dále rozporuje tvrzení Úřadu, že „ke každé dílčí veřejné zakázce zadávané v tomto systému může být okruh uchazečů odlišný“ – navrhovateli není zřejmé, jakým způsobem by tento fakt mohl ovlivnit postup Úřadu, resp. jak může odůvodnit rozdělení původně zahájeného jediného správního řízení na 89 samostatných správních řízení. Navrhovatel je toho názoru, že rozdělením veřejné zakázky a zpřístupněním více dodavatelům se z jedné veřejné zakázky nestává veřejných zakázek více.

16.Navrhovatel má za to, že splnil povinnost stanovenou Úřadem, když zcela jednoznačně identifikoval správní řízení, k němuž vztahuje již složenou kauci. Ze sdělení navrhovatele ze dne 14. 4. 2014 jednoznačně vyplývá, že kauce byla složena v souvislosti se správním řízením sp. zn. ÚOHS-S9/2014/EDo a na straně Úřadu tak nemohlo dojít k žádným pochybnostem.

17.S ohledem na výše uvedené je navrhovatel přesvědčen o tom, že Úřad neposoudil obsah návrhu a charakter DNS KIVS správně a v souladu se zákonem, přičemž Úřad nebyl oprávněn navrhovateli stanovit lhůtu ke složení kauce ve výši 8 800 000 Kč a doplnění návrhu o doklad o jejím složení, jakožto ani k zaslání sdělení s určením, ke které z veřejných zakázek vztahuje navrhovatel jím již složenou kauci ve výši 100 000 Kč. Úřad tek dle navrhovatele nebyl ani oprávněn správní řízení zastavit z důvodu, že navrhovatel ve stanovené lhůtě kauci nesložil a ani nedoručil Úřadu doklad o jejím složení.

IV. Závěr rozkladu

18.S ohledem na výše uvedené skutečnosti a argumenty navrhovatel navrhuje, aby předseda Úřadu napadené usnesení zrušil a věc vrátil Úřadu k novému projednání.

V. Řízení o rozkladu

19.Úřad neshledal důvody pro zrušení nebo změnu napadeného usnesení postupem podle ustanovení § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a v souladu s ustanovením § 88 odst. 1 správního řádu věc postoupil odvolacímu správnímu orgánu.

VI. Vyjádření zadavatele k rozkladu

20.Zadavatel opakovaně konstatuje, že jednotlivé veřejné zakázky, proti nimž navrhovatel brojí, zadává v samostatných zadávacích řízeních v dynamickém nákupním systému, přičemž okruh uchazečů, kteří podali nabídky na jednotlivé veřejné zakázky, se může lišit.

21.Svůj postup zadavatel opírá o ustanovení § 95 odst. 1 zákona, které stanoví, že veřejná zakázka je zadávána v dynamickém nákupním systému na základě výzvy k podání nabídek, z čehož je zřejmé, že takto zadávaná plnění jsou samostatnými veřejnými zakázkami. Pro tento závěr dle zadavatele hovoří i znění ustanovení § 26 odst. 2 písm. d) zákona, kde je stanoveno, že za oznámení o zahájení zadávacího řízení se pro účely zákona považuje zjednodušené oznámení v případě zadávání veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému. Ve vztahu ke každé jednotlivé zakázce pak zadavatel ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejnil samostatné zjednodušené oznámení, jehož odesláním bylo vždy zahájeno konkrétní zadávací řízení.

22.S ohledem na výše uvedené dle zadavatele logicky vyplývá povinnost navrhovatele složit kauci za všechny veřejné zakázky zadávané v DNS KIVS a vzhledem k tomu, že navrhovatel tak neučinil, dle zadavatele byl postup Úřadu v souladu se zákonem, pokud všech 89 správních řízení zastavil.

VII. Stanovisko předsedy Úřadu

23.Po projednání rozkladu a veškerého spisového materiálu rozkladovou komisí, jmenovanou podle ustanovení § 152 odst. 3 správního řádu, a po posouzení případu ve všech jeho vzájemných souvislostech, jsem podle ustanovení § 89 odst. 2 správního řádu přezkoumal soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které jeho vydání předcházelo, s právními předpisy a jeho správnost v rozsahu námitek uvedených v rozkladu, a s přihlédnutím k návrhu rozkladové komise dospěl k následujícímu závěru.

24.Úřad tím, že napadeným rozhodnutím rozhodl tak, jak je v něm uvedeno, rozhodl správně a v souladu se zákonem. V další části odůvodnění tohoto rozhodnutí budou v podrobnostech rozvedeny důvody, proč jsem nepřistoupil ke zrušení nebo změně napadeného rozhodnutí.

VIII. K námitkám rozkladu

25.Nosnou námitkou celého rozkladu navrhovatele je tvrzení, že DNS KIVS a jednotlivé veřejné zakázky je třeba považovat za jedinou veřejnou zakázku rozdělenou pouze na části, za kterou měla být složena kauce ve výši 100 000 Kč, v důsledku čehož nemělo být vydáno napadené rozhodnutí, kterým se zastavují předmětná správní řízení, neboť s podáním návrhu nebyla složena kauce ve výši podle ustanovení § 115 odst. 1 zákona a navrhovatel kauci nesložil ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem.

26.K výše uvedené námitce, se kterou souvisí i ostatní námitky navrhovatele uvedené v rozkladu, konstatuji, že směřuje proti skutečnostem, které nebyly předmětem napadeného rozhodnutí. Napadené rozhodnutí se týká výhradně zastavení správního řízení z výše uvedených důvodů, nikoli stanovení výše kauce Úřadem, což napadá navrhovatel v rozkladu. Jelikož se tedy většina rozkladových námitek netýká napadeného rozhodnutí, jsem nucen konstatovat, že jsem nebyl oprávněn se jimi zabývat.

27.Nad rámec výše uvedeného upozorňuji na skutečnost, že totožné námitky byly ve stejné věci vzneseny v rámci správního řízení o rozkladu sp. zn. ÚOHS-R132/2014/VZ, které se týkalo usnesení Úřadu, jímž byla navrhovateli stanovena dodatečná lhůta ke složení kauce v předmětné věci a k předložení dokladu o jejím složení. V podrobnostech ohledně námitek týkajících se toho, zda se jedná o jedinou veřejnou zakázku zadávanou na části či o více veřejných zakázek, odkazuji na rozhodnutí předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R132/2014/VZ-26433/2014/323/MOd ze dne 12. 12. 2014.

28.K námitce týkající se tvrzení navrhovatele, že zcela jednoznačně identifikoval správní řízení, k němuž vztahuje již složenou kauci, konstatuji, že je nedůvodná. Stejným usnesením, jakým byla navrhovateli stanovena lhůta k dodatečnému složení kauce a k doložení dokladu o jejím složení byla navrhovateli určena i lhůta k provedení úkonu – zaslání sdělení s určením, ke které z výše uvedených veřejných zakázek navrhovatel vztahuje jím již složenou kauci ve výši 100 000 Kč. Úřad zároveň navrhovatele upozornil na to, že pokud nebude ve stanovené lhůtě specifikována konkrétní veřejná zakázka, ke které se kauce vztahuje, Úřad tuto kauci vrátí zpět na účet, z něhož byla odeslána, a bude mít za to, že nebyla složena za žádnou z výše specifikovaných veřejných zakázek a správní řízení zastaví.

29.Přestože byl navrhovatel náležitě poučen o důsledcích neprovedení Úřadem požadovaného úkonu specifikace konkrétní veřejné zakázky, navrhovatel neposkytl požadovanou součinnost a Úřad v bodě 42 napadeného rozhodnutí byl nucen konstatovat, že kauce nebyla složena za žádnou z výše specifikovaných veřejných zakázek.

30.Podle ustanovení § 115 odst. 1 zákona je s podáním návrhu navrhovatel povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 2 000 000 Kč. V případě, že není možné stanovit nabídkovou cenu navrhovatele nebo že nabídková cena, která je předmětem hodnocení, je při zadávání rámcové smlouvy stanovena pouze jako cena za jednotku plnění nebo v případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy, je navrhovatel povinen složit 100 000 Kč.

31.Není sporu o tom, že nelze stanovit nabídkovou cenu navrhovatele, neboť návrh na zahájení správního řízení byl navrhovatelem odeslán před podáním nabídky v rámci DNS KIVS, jak vyplývá z bodu 36 napadeného rozhodnutí. Ze znění ustanovení § 115 odst. 1 zákona vyplývá, že kauce, jež je navrhovatel povinen složit společně s návrhem, musí být složena v souvislosti s konkrétní veřejnou zakázkou, případně veřejnými zakázkami (v šetřeném případě lze za veřejnou zakázku pochopitelně s ohledem na systematiku zákona považovat i zadávací řízení na zavedení samotného DNS KIVS), pokud jich napadá více. V rámci rozhodnutí předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R132/2014/VZ-26433/2014/323/MOd ze dne 12. 12. 2014 již bylo uvedeno, že „celková výše kauce se tak odvíjí od druhu a množství cílů, proti kterým návrh směřuje, a které tak určují rozsah přezkumu“. Jestliže navrhovatel ve svém sdělení ze dne 14. 4. 2014 tvrdí, že kauci složil v souvislosti se správním řízením sp. zn. ÚOHS-S9/2014/VZ, nelze toto tvrzení považovat za dostačující, neboť nelze postavit najisto, zda má navrhovatel na mysli veřejnou zakázku oznámenou ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 105259 nebo zavedení samotného DNS KIVS, když navrhovatel zpochybňuje tvrzení Úřadu, že DNS KIVS a jednotlivé veřejné zakázky zadávané v jeho rámci nejsou jedinou veřejnou zakázkou. Lze souhlasit se závěrem Úřadu uvedeným v bodě 42 napadeného rozhodnutí, kde je uvedeno, že pokud by navrhovatel skutečně směřoval svůj návrh vůči veřejné zakázce ev. č. 105259, pak by ji výslovně a jednoznačně uvedl, avšak v rámci svého sdělení ze dne 14. 4. 2014 tak navrhovatel neučinil. Jestliže tedy z ustanovení § 115 odst. 1 zákona vyplývá, že je třeba, aby navrhovatel konkretizoval, vůči které veřejné zakázce jeho návrh směřuje, a po výzvě ze strany Úřadu a sdělení navrhovatele stále není jisté, kterou veřejnou zakázku navrhovatel v návrhu napadá, lze souhlasit s posouzením Úřadu v bodě 42 napadeného rozhodnutí a námitku navrhovatele odmítnout, neboť s ohledem na výše uvedené nemůže obstát.

32.Jestliže tedy většina rozkladových námitek nebyla podána proti skutečnostem, které byly předmětem napadeného rozhodnutí a byly již vypořádány v rámci rozhodnutí předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R132/2014/VZ-26433/2014/323/MOd ze dne 12. 12. 2014, konstatuji, že Úřad tím, že vydal napadené rozhodnutí, postupoval v souladu se zákonem a správním řádem, neboť navrhovatel, přestože byl povinen doplatit na kaucích 8 800 000 Kč nebo alespoň dostatečně konkretizovat veřejnou zakázku, vůči které směřuje svůj návrh a navrhovatel nedostatky návrhu nezhojil ani jedním z předesílaných způsobů, nezbylo Úřadu než napadeným rozhodnutím předmětná správní řízení v souladu s ustanovením § 117a písm. b) zákona zastavit.

IX. Závěr

33.Po zvážení všech aspektů dané věci, po zohlednění námitek navrhovatele, na základě zjištění, že Úřad postupoval v souladu se zákonem a správním řádem, jsem dospěl k závěru, že nenastaly podmínky pro zrušení nebo změnu napadeného rozhodnutí.

34.Vzhledem k výše uvedenému, když jsem neshledal důvody, pro které by bylo nutno napadené rozhodnutí změnit nebo zrušit, rozhodl jsem tak, jak je ve výroku uvedeno.

 

Poučení

 

Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle ustanovení § 91 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 152 odst. 4 téhož zákona dále odvolat.

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Rafaj

předseda

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

 

 

 

 

Obdrží:

1.Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

2.JUDr. Martin Klimpl, advokát, advokátní kancelář Becker a Poliakoff, s.r.o., U Prašné brány 1078/1, 110 00 Praha 1

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1]  Pokud je v rozhodnutí uveden odkaz na zákon, jedná se vždy o znění účinné ke dni zahájení šetřeného zadávacího řízení ve smyslu ust. § 26 zákona v návaznosti na ust. § 158 odst. 1 a 2 zákona, není-li uvedeno jinak.

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz