číslo jednací: S9,249,250,251,252,253,254,256,257,258,259, 260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272, 273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285, 286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298, 299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311, 312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324, 325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335, 336/2014/VZ-10352/2014/513/EDo

zrušeno na základě rozhodnutí soudu

Instance I.
Věc Poskytování služeb KIVS - 2013-2017
Účastníci
  1. Česká republika - Ministerstvo vnitra
  2. GTS Czech s. r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 117a písm. b) zákona č. 137/2006 Sb.
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 7. 5. 2015
Související rozhodnutí S9,249,250,251,252,253,254,256,257,258,259, 260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272, 273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285, 286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298, 299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311, 312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324, 325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335, 336/2014/VZ-10352/2014/513/EDo
R179/2014/VZ-10884/2015/321/TNo
Dokumenty file icon 2014_S9atd.pdf 608 KB

Č. j.: ÚOHS-S9,249,250,251,252,253,254,256,257,258,259,

260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,

273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,

286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,

299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,

312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,

325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,

336/2014/VZ-10352/2014/513/EDo

 

Brno 19. května 2014

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správních řízeních, která byla zahájena dne 30.12.2013 na základě návrhů z téhož dne, a jejichž účastníky jsou

· zadavatel – Česká republika - Ministerstvo vnitra, IČO 00007064, se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7,

· navrhovatel – GTS Czech s.r.o., IČO 28492170, se sídlem Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3 – Žižkov, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 8.11.2011 Tomášem Pfefferem, členem sdružení INDOC, IČO 87705508, s místem podnikání Šermířská 2378/3b, 169 00 Praha 6,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejných zakázek zadávaných na základě níže uvedených výzev v rámci dynamického nákupního systému „Poskytování služeb KIVS - 2013-2017“, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 31.7.2012, dne 1.8.2012 bylo uveřejněno pod ev.č. 220101 a bylo opraveno dne 22.4.2013 a dne 23.9.2013 a v Úředním věstníku Evropské unie bylo uveřejněno dne 4.8.2012 pod ev.č. 2012/S 149-249354 ve znění oprav ze dne 24.4.2013 a ze dne 26.9.2013, a která jsou  vedená u Úřadu pod těmito sp.zn.:

 

1.

S9/2014/EDo

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03 PL_1“,  ev.č. 105259

2.

S249/2014/EDo

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03. PL_11“,  ev.č. 105262

3.

S250/2014/EDo

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03 PL_13“,  ev.č. 105263

4.

S251/2014/EDo

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03. PL_16“,  ev.č. 105264

5.

S252/2014/EDo

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03 PL19“,  ev.č. 105273

6.

S253/2014/PPo

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03 PL_22“,  ev.č. 105265

7.

S254/2014/PPo

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03. PL_25“,  ev.č. 105266

8.

S255/2014/PPo

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03. PL_27“,  ev.č. 105268

9.

S256/2014/PPo

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03 PL_29“,  ev.č. 105267

10.

S257/2014/PPo

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařezeným

do dynamického nákupního systému dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03. PL_33“,  ev.č. 105269

11.

S258/2014/PPo

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03 PL_36“,  ev.č. 105271

12.

S259/2014/PPo

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03. PL_39“,  ev.č. 105272

13.

S260/2014/Ppo

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_52“,  ev.č. 367934

14.

S261/2014/PPo

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_53“,  ev.č. 367928

15.

S262/2014/PPo

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_54“,  ev.č. 367921

16.

S263/2014/PPo

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_55“,  ev.č. 367935

17.

S264/2014/PPo

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_56“,  ev.č. 367922

18.

S265/2014/PPo

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_57“,  ev.č. 367938

19.

S266/2014/PPo

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_58“,  ev.č. 367929

20.

S267/2014/PPo

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_59“,  ev.č. 367937

21.

S268/2014/PPo

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_60“,  ev.č. 367931

22.

S269/2014/PPo

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_61“,  ev.č. 367925

23.

S270/2014/PPo

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_63“,  ev.č. 367930

24.

S271/2014/PPo

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_64“,  ev.č. 367926

25.

S272/2014/PPo

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_67“,  ev.č. 367893

26.

S273/2014/PPo

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_68“,  ev.č. 367900

27.

S274/2014/RNi

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_69“,  ev.č. 367904

28.

S275/2014/RNi

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_70“,  ev.č. 367918

29.

S276/2014/RNi

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_71“,  ev.č. 367907

30.

S277/2014/RNi

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_73“,  ev.č. 367912

31.

S278/2014/RNi

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_74“,  ev.č. 367919

32.

S279/2014/RNi

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_75“,  ev.č. 367892

33.

S280/2014/RNi

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_78“,  ev.č. 367895

34.

S281/2014/RNi

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_79“,  ev.č. 367939

35.

S282/2014/RNi

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 22.10.2013 pod názvem „DATA_INTERNET_SYM_003.03. PL_156“,  ev.č. 367945

36.

S283/2014/RNi

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 22.10.2013 pod názvem „DATA_INTERNET_ASYM_004.02 PL_132“,  ev.č. 367960

37.

S284/2014/RNi

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 22.10.2013 pod názvem „DATA_INTERNET_ASYM_004.02 PL_134“,  ev.č. 367961

38.

S285/2014/RNi

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 22.10.2013 pod názvem „DATA_INTERNET_ASYM_004.02 PL_135“,  ev.č. 367964

39.

S286/2014/RNi

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 22.10.2013 pod názvem „DATA_INTERNET_ASYM_004.02 PL_140“,  ev.č. 367958

40.

S287/2014/RNi

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 22.10.2013 pod názvem „DATA_INTERNET_SYM_003.03 PL_158“,  ev.č. 367951

41.

S288/2014/RNi

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 22.10.2013 pod názvem „DATA_INTERNET_SYM_003.03 PL_160“,  ev.č. 367953

42.

S289/2014/RNi

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 22.10.2013 pod názvem „DATA_INTERNET_SYM_003.03 PL_169“,  ev.č. 367950

43.

S290/2014/RNi

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 22.10.2013 pod názvem „DATA_INTERNET_SYM_003.03 PL_171“,  ev.č. 367956

44.

S291/2014/RNi

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 22.10.2013 pod názvem „DATA_INTERNET_SYM_003.03 PL_173“,  ev.č. 367954

45.

S292/2014/RNi

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 22.10.2013 pod názvem „DATA_LL_005.02 PL_550“,  ev.č. 367972

46.

S293/2014/RNi

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 22.10.2013 pod názvem „DATA_LL_005.02 PL_551“,  ev.č. 367977

47.

S294/2014/RNi

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 22.10.2013 pod názvem „DATA_LL_005.02 PL_552“,  ev.č. 367976

48.

S295/2014/JNe

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „DATA_LL_005.02 PL_554“,  ev.č. 367975.

49.

S296/2014/JNe

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 24. 10. 2013 pod názvem „HLAS_GL_006.02 PL_153“,  ev. č. 367978.

50.

S297/2014/JNe

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_200“,  ev. č. 368066.

51.

S298/2014/JNe

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_201“,  ev. č. 368065.

52.

S299/2014/JNe

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_202“,  ev. č. 368064.

53.

S300/2014/JNe

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_203“,  ev. č. 368063.

54.

S301/2014/JNe

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_204“,  ev. č. 368062.

55.

S302/2014/JNe

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_205“,  ev. č. 368061.

56.

S303/2014/JNe

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_206“,  ev. č. 368060.

57.

S304/2014/JNe

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_207“,  ev. č. 368059.

58.

S305/2014/JNe

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_208“,  ev. č. 368058.

59.

S306/2014/JNe

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_209“,  ev. č. 368057.

60.

S307/2014/JNe

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_210“,  ev. č. 368056.

61.

S308/2014/JNe

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_211“,  ev. č. 368055.

62.

S309/2014/JNe

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_212“,  ev. č. 368054.

63.

S310/2014/JNe

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_213“,  ev. č. 368032.

64.

S311/2014/JNe

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_214“,  ev. č. 368040.

65.

S312/2014/JNe

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_215“,  ev. č. 368039.

66.

S313/2014/JNe

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_216“,  ev. č. 368038.

67.

S314/2014/JNe

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_217“,  ev. č. 368036.

68.

S315/2014/JNe

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_218“,  ev. č. 368035.

69.

S316/2014/KSt

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 22.10.2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_219“,  ev.č. 368034

70.

S317/2014/KSt

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 22.10.2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_220“,  ev.č. 368031

71.

S318/2014/KSt

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 22.10.2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_233“,  ev.č. 368021

72.

S319/2014/KSt

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 22.10.2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_235“,  ev.č. 368050

73.

S320/2014/KSt

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 22.10.2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_238“,  ev.č. 368053

74.

S321/2014/KSt

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 22.10.2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_239“,  ev.č. 368052

75.

S322/2014/KSt

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 22.10.2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_240“,  ev.č. 368030

76.

S323/2014/KSt

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 22.10.2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_246“,  ev.č. 368068

77.

S324/2014/KSt

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 22.10.2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_247“,  ev.č. 368028

78.

S325/2014/KSt

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek a odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 22.10.2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_256“,  ev.č. 368069

79.

S326/2014/KSt

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 22.10.2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_257“,  ev.č. 368023

80.

S327/2014/KSt

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 22.10.2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_264“,  ev.č. 368046

81.

S328/2014/KSt

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 22.10.2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_265“,  ev.č. 368071

82.

S329/2014/KSt

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 22.10.2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_272“,  ev.č. 368044

83.

S330/2014/KSt

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 22.10.2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_273“,  ev.č. 368043

84.

S331/2014/KSt

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 22.10.2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_280“,  ev.č. 368027

85.

S332/2014/KSt

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 22.10.2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_281“,  ev.č. 368026

86.

S333/2014/KSt

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 22.10.2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_286“,  ev.č. 368041

87.

S334/2014/KSt

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 22.10.2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_288“,  ev.č. 368070

88.

S335/2014/KSt

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 22.10.2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_293“,  ev.č. 368022

89.

S336/2014/KSt

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným

do dynamického nákupního systému dne 22.10.2013 pod názvem „HLAS_WL_007.02 PL_180“,  ev.č. 367979,

 

rozhodl takto:

Správní řízení

1.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03 PL_1“,  ev.č. 105259

2.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03. PL_11“,  ev.č. 105262

3.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03 PL_13“,  ev.č. 105263

4.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03. PL_16“,  ev.č. 105264

5.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03 PL19“,  ev.č. 105273

6.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03 PL_22“,  ev.č. 105265

7.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03. PL_25“,  ev.č. 105266

8.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03. PL_27“,  ev.č. 105268

9.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03 PL_29“,  ev.č. 105267

10.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03. PL_33“,  ev.č. 105269

11.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03 PL_36“,  ev.č. 105271

12.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03. PL_39“,  ev.č. 105272

13.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_52“,  ev.č. 367934

14.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_53“,  ev.č. 367928

15.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_54“,  ev.č. 367921

16.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_55“,  ev.č. 367935

17.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_56“,  ev.č. 367922

18.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_57“,  ev.č. 367938

19.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_58“,  ev.č. 367929

20.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_59“,  ev.č. 367937

21.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_60“,  ev.č. 367931

22.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_61“,  ev.č. 367925

23.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_63“,  ev.č. 367930

24.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_64“,  ev.č. 367926

25.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_67“,  ev.č. 367893

26.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_68“,  ev.č. 367900

27.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_69“,  ev.č. 367904

28.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_70“,  ev.č. 367918

29.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_71“,  ev.č. 367907

30.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_73“,  ev.č. 367912

31.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_74“,  ev.č. 367919

32.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_75“,  ev.č. 367892

33.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_78“,  ev.č. 367895

34.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_79“,  ev.č. 367939

35.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 22.10.2013 pod názvem „DATA_INTERNET_SYM_003.03. PL_156“,  ev.č. 367945

36.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 22.10.2013 pod názvem „DATA_INTERNET_ASYM_004.02 PL_132“,  ev.č. 367960

37.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 22.10.2013 pod názvem „DATA_INTERNET_ASYM_004.02 PL_134“,  ev.č. 367961

38.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 22.10.2013 pod názvem „DATA_INTERNET_ASYM_004.02 PL_135“,  ev.č. 367964

39.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 22.10.2013 pod názvem „DATA_INTERNET_ASYM_004.02 PL_140“,  ev.č. 367958

40.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 22.10.2013 pod názvem „DATA_INTERNET_SYM_003.03 PL_158“,  ev.č. 367951

41.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 22.10.2013 pod názvem „DATA_INTERNET_SYM_003.03 PL_160“,  ev.č. 367953

42.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 22.10.2013 pod názvem „DATA_INTERNET_SYM_003.03 PL_169“,  ev.č. 367950

43.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 22.10.2013 pod názvem „DATA_INTERNET_SYM_003.03 PL_171“,  ev.č. 367956

44.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 22.10.2013 pod názvem „DATA_INTERNET_SYM_003.03 PL_173“,  ev.č. 367954

45.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 22.10.2013 pod názvem „DATA_LL_005.02 PL_550“,  ev.č. 367972

46.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 22.10.2013 pod názvem „DATA_LL_005.02 PL_551“,  ev.č. 367977

47.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 22.10.2013 pod názvem „DATA_LL_005.02 PL_552“,  ev.č. 367976

48.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 22. 10. 2013 pod názvem „DATA_LL_005.02 PL_554“,  ev.č. 367975.

49.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 24. 10. 2013 pod názvem „HLAS_GL_006.02 PL_153“,  ev. č. 367978.

50.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_200“,  ev. č. 368066.

51.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_201“,  ev. č. 368065.

52.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_202“,  ev. č. 368064.

53.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_203“,  ev. č. 368063.

54.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_204“,  ev. č. 368062.

55.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_205“,  ev. č. 368061.

56.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_206“,  ev. č. 368060.

57.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_207“,  ev. č. 368059.

58.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_208“,  ev. č. 368058.

59.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_209“,  ev. č. 368057.

60.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_210“,  ev. č. 368056.

61.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_211“,  ev. č. 368055.

62.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_212“,  ev. č. 368054.

63.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_213“,  ev. č. 368032.

64.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_214“,  ev. č. 368040.

65.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_215“,  ev. č. 368039.

66.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_216“,  ev. č. 368038.

67.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_217“,  ev. č. 368036.

68.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_218“,  ev. č. 368035.

69.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 22.10.2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_219“,  ev.č. 368034

70.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 22.10.2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_220“,  ev.č. 368031

71.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 22.10.2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_233“,  ev.č. 368021

72.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 22.10.2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_235“,  ev.č. 368050

73.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 22.10.2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_238“,  ev.č. 368053

74.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 22.10.2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_239“,  ev.č. 368052

75.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 22.10.2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_240“,  ev.č. 368030

76.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 22.10.2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_246“,  ev.č. 368068

77.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 22.10.2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_247“,  ev.č. 368028

78.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 22.10.2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_256“,  ev.č. 368069

79.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 22.10.2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_257“,  ev.č. 368023

80.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 22.10.2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_264“,  ev.č. 368046

81.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 22.10.2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_265“,  ev.č. 368071

82.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 22.10.2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_272“,  ev.č. 368044

83.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 22.10.2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_273“,  ev.č. 368043

84.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 22.10.2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_280“,  ev.č. 368027

85.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 22.10.2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_281“,  ev.č. 368026

86.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 22.10.2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_286“,  ev.č. 368041

87.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 22.10.2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_288“,  ev.č. 368070

88.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 22.10.2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_293“,  ev.č. 368022

89.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému

dne 22.10.2013 pod názvem „HLAS_WL_007.02 PL_180“,  ev.č. 367979,

se podle § 117a písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť s podáním návrhu nebyla složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 citovaného zákona a navrhovatel – GTS Czech s.r.o., IČO 28492170, se sídlem Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3 – Žižkov – kauci nesložil ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Odůvodnění

I. Zadávání veřejných zakázek

1. Oznámení otevřeného řízení o zavedení dynamického nákupního systému „Poskytování služeb KIVS - 2013-2017“ zadavatelem – Česká republika - Ministerstvo vnitra, IČO 00007064, se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 (dále jen „zadavatel“) podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 31.7.2012, dne 1.8.2012 bylo uveřejněno pod ev.č. 220101 a bylo opraveno dne 22.4.2013 a dne 23.9.2013 a v Úředním věstníku Evropské unie bylo uveřejněno dne 4.8.2012 pod ev.č. 2012/S 149-249354, ve znění oprav ze dne 24.4.2013 a ze dne 26.9.2013 (dále jen „dynamický nákupní systém“),

1.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03 PL_1“,  ev.č. 105259

2.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03. PL_11“,  ev.č. 105262

3.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03 PL_13“,  ev.č. 105263

4.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03. PL_16“,  ev.č. 105264

5.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03 PL19“,  ev.č. 105273

6.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03 PL_22“,  ev.č. 105265

7.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03. PL_25“,  ev.č. 105266

8.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03. PL_27“,  ev.č. 105268

9.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03 PL_29“,  ev.č. 105267

10.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03. PL_33“,  ev.č. 105269

11.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03 PL_36“,  ev.č. 105271

12.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03. PL_39“,  ev.č. 105272

13.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_52“,  ev.č. 367934

14.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_53“,  ev.č. 367928

15.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_54“,  ev.č. 367921

16.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_55“,  ev.č. 367935

17.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_56“,  ev.č. 367922

18.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_57“,  ev.č. 367938

19.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_58“,  ev.č. 367929

20.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_59“,  ev.č. 367937

21.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_60“,  ev.č. 367931

22.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_61“,  ev.č. 367925

23.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_63“,  ev.č. 367930

24.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_64“,  ev.č. 367926

25.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_67“,  ev.č. 367893

26.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_68“,  ev.č. 367900

27.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_69“,  ev.č. 367904

28.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_70“,  ev.č. 367918

29.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_71“,  ev.č. 367907

30.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_73“,  ev.č. 367912

31.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_74“,  ev.č. 367919

32.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_75“,  ev.č. 367892

33.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_78“,  ev.č. 367895

34.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 21.10.2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_79“,  ev.č. 367939

35.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 22.10.2013 pod názvem „DATA_INTERNET_SYM_003.03. PL_156“,  ev.č. 367945

36.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 22.10.2013 pod názvem „DATA_INTERNET_ASYM_004.02 PL_132“,  ev.č. 367960

37.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 22.10.2013 pod názvem „DATA_INTERNET_ASYM_004.02 PL_134“,  ev.č. 367961

38.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 22.10.2013 pod názvem „DATA_INTERNET_ASYM_004.02 PL_135“,  ev.č. 367964

39.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 22.10.2013 pod názvem „DATA_INTERNET_ASYM_004.02 PL_140“,  ev.č. 367958

40.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 22.10.2013 pod názvem „DATA_INTERNET_SYM_003.03 PL_158“,  ev.č. 367951

41.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 22.10.2013 pod názvem „DATA_INTERNET_SYM_003.03 PL_160“,  ev.č. 367953

42.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 22.10.2013 pod názvem „DATA_INTERNET_SYM_003.03 PL_169“,  ev.č. 367950

43.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 22.10.2013 pod názvem „DATA_INTERNET_SYM_003.03 PL_171“,  ev.č. 367956

44.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 22.10.2013 pod názvem „DATA_INTERNET_SYM_003.03 PL_173“,  ev.č. 367954

45.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 22.10.2013 pod názvem „DATA_LL_005.02 PL_550“,  ev.č. 367972

46.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 22.10.2013 pod názvem „DATA_LL_005.02 PL_551“,  ev.č. 367977

47.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 22.10.2013 pod názvem „DATA_LL_005.02 PL_552“,  ev.č. 367976

48.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „DATA_LL_005.02 PL_554“,  ev.č. 367975.

49.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 24. 10. 2013 pod názvem „HLAS_GL_006.02 PL_153“,  ev. č. 367978.

50.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_200“,  ev. č. 368066.

51.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_201“,  ev. č. 368065.

52.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_202“,  ev. č. 368064.

53.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_203“,  ev. č. 368063.

54.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_204“,  ev. č. 368062.

55.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_205“,  ev. č. 368061.

56.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_206“,  ev. č. 368060.

57.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_207“,  ev. č. 368059.

58.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_208“,  ev. č. 368058.

59.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_209“,  ev. č. 368057.

60.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_210“,  ev. č. 368056.

61.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_211“,  ev. č. 368055.

62.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_212“,  ev. č. 368054.

63.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_213“,  ev. č. 368032.

64.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_214“,  ev. č. 368040.

65.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_215“,  ev. č. 368039.

66.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_216“,  ev. č. 368038.

67.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_217“,  ev. č. 368036.

68.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 22. 10. 2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_218“,  ev. č. 368035.

69.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 22.10.2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_219“,  ev.č. 368034

70.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 22.10.2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_220“,  ev.č. 368031

71.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 22.10.2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_233“,  ev.č. 368021

72.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 22.10.2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_235“,  ev.č. 368050

73.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 22.10.2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_238“,  ev.č. 368053

74.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 22.10.2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_239“,  ev.č. 368052

75.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 22.10.2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_240“,  ev.č. 368030

76.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 22.10.2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_246“,  ev.č. 368068

77.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 22.10.2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_247“,  ev.č. 368028

78.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 22.10.2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_256“,  ev.č. 368069

79.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 22.10.2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_257“,  ev.č. 368023

80.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 22.10.2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_264“,  ev.č. 368046

81.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 22.10.2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_265“,  ev.č. 368071

82.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 22.10.2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_272“,  ev.č. 368044

83.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 22.10.2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_273“,  ev.č. 368043

84.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 22.10.2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_280“,  ev.č. 368027

85.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 22.10.2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_281“,  ev.č. 368026

86.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 22.10.2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_286“,  ev.č. 368041

87.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 22.10.2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_288“,  ev.č. 368070

88.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 22.10.2013 pod názvem „HLAS_HTS_004.03 PL_293“,  ev.č. 368022

89.

k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané zájemcům zařazeným do dynamického nákupního systému dne 22.10.2013 pod názvem „HLAS_WL_007.02 PL_180“,  ev.č. 367979,

(dále jen „veřejné zakázky“).

2. Písemností ze dne 10.12.2013 podala GTS Czech s.r.o., IČO 28492170, se sídlem Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3 – Žižkov, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 8.11.2011 Tomášem Pfefferem, členem sdružení INDOC, IČO 87705508, s místem podnikání Šermířská 2378/3b, 169 00 Praha 6 (dále jen „navrhovatel“) námitky proti navrhovatelem tvrzeným nedostatkům v dynamickém nákupním systému a ve výzvách na prováděcí veřejné zakázky. Písemností ze dne 18.12.2013 doplnil navrhovatel své námitky ze dne 10.12.2013.

3. Vzhledem k tomu, že zadavatel svým rozhodnutím ze dne 20.12.2013 a ze dne 30.12.2013, částečně nevyhověl námitkám navrhovatele, podal navrhovatel návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (dále jen „návrh“), který byl doručen Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) dne 30.12.2013. Dne 30.12.2013, kdy Úřad obdržel uvedený návrh, bylo zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Zadavatel obdržel stejnopis návrhu též dne 30.12.2013.

II. Obsah podání ze dne 30.12.2013

4. Navrhovatel v podání ze dne 30.12.2013 uvedl, že prostudování požadavků zadavatele specifikovaných v podmínkách zadání, dodatečných informacích k zadávacím podmínkám, ostatních relevantních dokumentech dynamického nákupního systému, výzvách na prováděcí veřejné zakázky a souvisejících poptávkových listech dospěl k závěru, že zadávací podmínky jsou vymezeny v rozporu se zákonem a že samotný dynamický nákupní systém začal vykazovat aspekty netransparentnosti. V konečném důsledku se tak navrhovatel cítí být omezen v možnosti získávání konkrétních veřejných zakázek, což vnímá jako svou újmu.

5. Navrhovatel v dynamickém nákupním systému a výzvách na prováděcí veřejné zakázky identifikoval nedostatky, proti kterým podal dne 10.12.2013 námitky, kterým bylo v některých aspektech vyhověno. Navrhovatel požaduje přezkum postupu zadavatele u Úřadu ohledně jím tvrzených chyb, nejasností a nepřesností ve výzvách a jejich dokumentech, poptávkových listech a jejich parametrech v těchto bodech:

- chybný popis Katalogového listu IP VPN

- matoucí změny názvů a obsahu katalogových listů, které však nejsou označeny novou verzí

- absence úplného znění zadávací dokumentace dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“)

- nekonzistentní syntaxe identifikátorů KIVS_ID

- absence údajů o objemu provolaných minut.

6. Dále navrhovatel napadá dle něj omezující a netransparentní rozčlenění služeb do nedělitelných skupin v poptávkových listech v těchto bodech:

- sdružení poptávaného plnění v rozsahu celých krajů (VÚSC)

- nehospodárné rozdělení služeb typu HTS v jedné lokalitě do více poptávkových listů

- neoddělitelnost technicky či efektivně nerealizovatelné služby ze skupiny poptávané naráz.

7. Navrhovatel napadá rovněž netransparentnost elektronického nástroje DNS v těchto bodech:

- elektronický nástroj DNS neuchovává historii změn dokumentů a informace o odstraněných dokumentech

- netransparentní zveřejňování nových verzí identických dokumentů v elektronickém nástroji DNS, aniž by byly zneplatněny či označeny předchozí

- dodatečné informace publikované v elektronickém nástroji DNS nejsou ohlášeny upozorněním

- zmatečné a netransparentní číslování výzev.

8. Navrhovatel dále napadá chyby, nejasnosti a nepřesnosti ve výzvách a jejich dokumentech, poptávkových listech a jejich parametrech v těchto bodech:

- plošné snížení maximálních povolených cen bez ohledu na nedělitelné poptávkové listy

- mimořádný rozsah změn v zadávacích dokumentacích veřejných zakázek.

9. Navrhovatel je přesvědčen, že zadavatel nedodržel postup stanovený v ustanovení

- § 6 odst. 1 zákona, a to zásadu transparentnosti

- § 44 odst. 1 zákona, který mu ukládá vymezit předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky a poskytnout dodavatelům správné a úplné zadávací podmínky

- § 45 odst. 1 zákona, který mu při stanovení technických podmínek ukládá vymezit charakteristiky a požadavky na dodávky nebo služby objektivně a jednoznačně způsobem vyjadřujícím účel využití požadovaného plnění zamýšlený centrálním zadavatelem.

10. Navrhovatel se domáhá, aby Úřad uložil podle § 118 odst. 1 zákona zadavateli nápravné opatření spočívající ve zrušení 114 prováděcích veřejných zakázek, vyhlášených výzvami ve dnech 21.-24.10.2013, které zadavatel nezrušil v rámci částečného vyhovění námitkám, případně aby Úřad zrušil veřejnou zakázku na zavedení dynamického nákupního systému, zjistí-li, že nápravu nelze provést výše navrhovaným způsobem.

11. Navrhovatel ponechal na úvaze Úřadu, zda nařídí předběžné opatření z moci úřední podle § 117 odst. 1 písm. b) zákona, jímž uloží zadavateli pozastavit zadávací řízení - výzvy na 114 prováděcích veřejných zakázek, a to až do nabytí právní moci rozhodnutí ve věci.

12. Dne 9.1.2014 obdržel Úřad doplnění návrhu navrhovatele z téhož dne, v němž navrhovatel setrval na svých tvrzeních a požadavcích uvedených ve svém návrhu ze dne 30.12.2013.

13. Dne 10.1.2014 složil navrhovatel k návrhu na účet Úřadu kauci ve výši 100 000,- Kč.

III. Vyjádření zadavatele k návrhu

14. Dne 6.1.2014 obdržel Úřad od zadavatele jeho vyjádření k návrhu z téhož dne, v němž zadavatel argumentoval proti případnému vydání předběžného opatření Úřadem z moci úřední, přičemž zadavatel zdůraznil, že má za to, že nejsou dány důvody pro vydání předběžného opatření podle § 117 odst. 1 písm. b) zákona ze strany Úřadu, když zejména návrh na jeho vydání postrádá určitost ve vztahu k zadávacímu řízení, jehož se má týkat (zadávací řízení na DNS již bylo skončeno, zatímco 182, resp. 114 zadávacích řízení vyhlášených na jeho podkladě nebylo jednotlivě identifikováno), a případně vydané předběžné opatření by dle zadavatele neplnilo svůj zákonný účel, když by zamezilo zadavateli pokračovat v zadávacích řízeních, a tím dle mínění zadavatele ohrozilo poskytování předmětných služeb desítkám subjektů státní správy a výkon státní správy a zamezilo dosažení plánovaných úspor veřejných rozpočtů.

15. Dne 17.1.2014 obdržel Úřad od zadavatele doplnění vyjádření k návrhu z téhož dne, v němž má zadavatel za to, že neporušil postup dle zákona a že návrh je účelový a jeho pravým důvodem je zajistit navrhovateli trvání stávajících smluv na poskytování předmětných služeb. Zadavatel má dále za to, že se plně vypořádal se všemi navrhovatelem namítanými skutečnostmi, přijal příslušná nápravná opatření a objasnil svůj postup v rozhodnutí zadavatele o námitkách navrhovatele ze dne 20.12.2013 a ze dne 30.12.2013, na která zadavatel odkazuje.

16. K navrhovatelem napadanému množství změn v zadávacích dokumentacích veřejných zakázek zadavatel uvedl, že jednotlivé dílčí veřejné zakázky původně zahrnovaly 182 samostatných „soutěží“, a tedy ve skutečnosti jde průměrně o 2-5 změn na jednu dílčí veřejnou zakázku, což dle zadavatele nevybočuje z průměrného počtu změn v jiných zadávacích řízeních. Zadavatel dále podotkl, že navrhovatel vnímá 182 dílčích veřejných zakázek jako jeden celek, ale z pohledu zákona se jedná o 182 zadávacích řízení.

17. Závěrem zadavatel uvedl, že má za to, že zadávací řízení nejsou stižena vadami, které by znamenaly rozpor se zákonem, a proto žádá, aby Úřad správní řízení zastavil.

IV. Průběh správního řízení

18. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

o zadavatel,

o navrhovatel.

19. Zahájení správního řízení oznámil Úřad na základě doručeného podání navrhovatele ze dne 30.12.2013 jeho účastníkům pod č.j. ÚOHS-S9/2014/VZ-842/2014/513/EDo ze dne 14.1.2014. Úřad dále účastníkům řízení usnesením č.j. ÚOHS-S9/2014/VZ-1769/2014/513/EDo ze dne 24. ledna 2014 stanovil lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, či činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

 

20. Dne 21.2.2014 obdržel Úřad od navrhovatele návrh na vydání předběžného opatření ze dne 20.2.2014, jímž by Úřad uložil zadavateli pozastavit zadávací řízení do doby nabytí právní moci rozhodnutí ve věci.

 

21. V usnesení č.j. ÚOHS-S9/2014/VZ-4368/2014/513/EDo ze dne 5. března 2014, které bylo navrhovateli doručeno dne 12.3.2014, vyzval Úřad navrhovatele k provedení úkonu –  odstranění vady podání formou upřesnění, do kterých veřejných zakázek návrh směřuje včetně číselného uvedení jejich počtu a jejich jednoznačné identifikace názvem každé konkrétní veřejné zakázky sestávajícím z označení příslušného katalogového a poptávkového listu a jejím evidenčním číslem, a to i v případě, že by návrh navrhovatele směřoval do všech veřejných zakázek zadávaných v DNS „Poskytování služeb KIVS - 2013-2017“. Navrhovatel v úvodu svého návrhu zmínil, že se cítí omezen v možnosti získávání konkrétních veřejných zakázek, což vnímá jako svou újmu. Dále navrhovatel mimo jiné uvedl, že ve výzvách na prováděcí veřejné zakázky identifikoval nedostatky, ale již blíže nespecifikoval, kterých konkrétních veřejných zakázek zadávaných v DNS se tyto nedostatky týkají, případně odkázal na některé poptávkové listy pouze příkladmo, přičemž ke každé dílčí veřejné zakázce zadávané v tomto systému může být okruh uchazečů odlišný.

 

22. Dne 18.3.2014 obdržel Úřad vyjádření navrhovatele z téhož dne označené jako „Upřesnění návrhu“, v němž navrhovatel specifikoval, že svým návrhem napadá 89 veřejných zakázek zadávaných v DNS „Poskytování služeb KIVS - 2013-2017“ a tyto veřejné zakázky navrhovatel v doplnění svého návrhu konkrétně vymezil mimo jiné též názvem a evidenčním číslem.

 

23. Dne 26.3.2014 obdržel Úřad od navrhovatele žádost z téhož dne o spojení správního řízení vedeného Úřadem ve věci návrhu navrhovatele pod sp.zn. S9/2014/EDo a správního řízení vedeného Úřadem ve věci návrhu společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, pod sp.zn. S8/2014/EDo.

 

24. V návaznosti na upřesnění podání navrhovatele ze dne 30.12.2013 (viz bod 22 odůvodnění) oznámil Úřad účastníkům zahájení správního řízení ke každé z navrhovatelem napadených 89 veřejných zakázek v těchto oznámeních:

 

1.

oznámení č.j. ÚOHS-S9/2014/VZ-6576/2014/513/EDo ze dne 3.4.2014

2.

oznámení č.j. ÚOHS-S249/2014/VZ-6682/2014/513/EDo ze dne 3.4.2014

3.

oznámení č.j. ÚOHS-S250/2014/VZ-6685/2014/513/EDo ze dne 3.4.2014

4.

oznámení č.j. ÚOHS-S251/2014/VZ-6688/2014/513/EDo ze dne 3.4.2014

5.

oznámení č.j. ÚOHS-S252/2014/VZ-6690/2014/513/EDo ze dne 3.4.2014

6.

oznámení č.j. ÚOHS-S253/2014/VZ-6770/2014/513/PPo ze dne 3.4.2014

7.

oznámení č.j. ÚOHS-S254/2014/VZ-6771/2014/513/PPo ze dne 3.4.2014

8.

oznámení č.j. ÚOHS-S255/2014/VZ-6774/2014/513/PPo ze dne 3.4.2014

9.

oznámení č.j. ÚOHS-S256/2014/VZ-6777/2014/513/PPo ze dne 3.4.2014

10.

oznámení č.j. ÚOHS-S257/2014/VZ-6778/2014/513/PPo ze dne 3.4.2014

11.

oznámení č.j. ÚOHS-S258/2014/VZ-6780/2014/513/PPo ze dne 3.4.2014

12.

oznámení č.j. ÚOHS-S259/2014/VZ-6784/2014/513/PPo ze dne 3.4.2014

13.

oznámení č.j. ÚOHS-S260/2014/VZ-6785/2014/513/PPo ze dne 3.4.2014

14.

oznámení č.j. ÚOHS-S261/2014/VZ-6790/2014/513/PPo ze dne 3.4.2014

15.

oznámení č.j. ÚOHS-S262/2014/VZ-6794/2014/513/PPo ze dne 3.4.2014

16.

oznámení č.j. ÚOHS-S263/2014/VZ-6795/2014/513/PPo ze dne 3.4.2014

17.

oznámení č.j. ÚOHS-S264/2014/VZ-6804/2014/513/PPo ze dne 3.4.2014

18.

oznámení č.j. ÚOHS-S265/2014/VZ-6808/2014/513/PPo ze dne 3.4.2014

19.

oznámení č.j. ÚOHS-S266/2014/VZ-6809/2014/513/PPo ze dne 3.4.2014

20.

oznámení č.j. ÚOHS-S267/2014/VZ-6817/2014/513/PPo ze dne 3.4.2014

21.

oznámení č.j. ÚOHS-S268/2014/VZ-6819/2014/513/PPo ze dne 3.4.2014

22.

oznámení č.j. ÚOHS-S269/2014/VZ-6821/2014/513/PPo ze dne 3.4.2014

23.

oznámení č.j. ÚOHS-S270/2014/VZ-6823/2014/513/PPo ze dne 3.4.2014

24.

oznámení č.j. ÚOHS-S271/2014/VZ-6844/2014/513/PPo ze dne 3.4.2014

25.

oznámení č.j. ÚOHS-S272/2014/VZ-6851/2014/513/PPo ze dne 3.4.2014

26.

oznámení č.j. ÚOHS-S273/2014/VZ-6852/2014/513/PPo ze dne 3.4.2014

27.

oznámení č.j. ÚOHS-S274/2014/VZ-6779/2014/513/RNi ze dne 3.4.2014

28.

oznámení č.j. ÚOHS-S275/2014/VZ-6786/2014/513/RNi ze dne 3.4.2014

29.

oznámení č.j. ÚOHS-S276/2014/VZ-6793/2014/513/RNi ze dne 3.4.2014

30.

oznámení č.j. ÚOHS-S277/2014/VZ-6801/2014/513/RNi ze dne 3.4.2014

31.

oznámení č.j. ÚOHS-S278/2014/VZ-6806/2014/513/RNi ze dne 3.4.2014

32.

oznámení č.j. ÚOHS-S279/2014/VZ-6811/2014/513/RNi ze dne 3.4.2014

33.

oznámení č.j. ÚOHS-S280/2014/VZ-6813/2014/513/RNi ze dne 3.4.2014

34.

oznámení č.j. ÚOHS-S281/2014/VZ-6826/2014/513/RNi ze dne 3.4.2014

35.

oznámení č.j. ÚOHS-S282/2014/VZ-7052/2014/513/RNi ze dne 3.4.2014

36.

oznámení č.j. ÚOHS-S283/2014/VZ-7057/2014/513/RNi ze dne 3.4.2014

37.

oznámení č.j. ÚOHS-S284/2014/VZ-7058/2014/513/RNi ze dne 3.4.2014

38.

oznámení č.j. ÚOHS-S285/2014/VZ-7059/2014/513/RNi ze dne 3.4.2014

39.

oznámení č.j. ÚOHS-S286/2014/VZ-7068/2014/513/RNi ze dne 3.4.2014

40.

oznámení č.j. ÚOHS-S287/2014/VZ-7070/2014/513/RNi ze dne 3.4.2014

41.

oznámení č.j. ÚOHS-S288/2014/VZ-7073/2014/513/RNi ze dne 3.4.2014

42.

oznámení č.j. ÚOHS-S289/2014/VZ-7075/2014/513/RNi ze dne 3.4.2014

43.

oznámení č.j. ÚOHS-S290/2014/VZ-7077/2014/513/RNi ze dne 3.4.2014

44.

oznámení č.j. ÚOHS-S291/2014/VZ-7080/2014/513/RNi ze dne 3.4.2014

45.

oznámení č.j. ÚOHS-S292/2014/VZ-6855/2014/513/RNi ze dne 3.4.2014

46.

oznámení č.j. ÚOHS-S293/2014/VZ-6854/2014/513/RNi ze dne 3.4.2014

47.

oznámení č.j. ÚOHS-S294/2014/VZ-6850/2014/513/RNi ze dne 3.4.2014

48.

oznámení č.j. ÚOHS-S295/2014/VZ-6889/2014/513/JNe ze dne 3.4.2014

49.

oznámení č.j. ÚOHS-S296/2014/VZ-6891/2014/513/JNe ze dne 3.4.2014

50.

oznámení č.j. ÚOHS-S297/2014/VZ-6892/2014/513/JNe ze dne 3.4.2014

51.

oznámení č.j. ÚOHS-S298/2014/VZ-6893/2014/513/JNe ze dne 3.4.2014

52.

oznámení č.j. ÚOHS-S299/2014/VZ-6894/2014/513/JNe ze dne 3.4.2014

53.

oznámení č.j. ÚOHS-S300/2014/VZ-6895/2014/513/JNe ze dne 3.4.2014

54.

oznámení č.j. ÚOHS-S301/2014/VZ-6898/2014/513/JNe ze dne 3.4.2014

55.

oznámení č.j. ÚOHS-S302/2014/VZ-6899/2014/513/JNe ze dne 3.4.2014

56.

oznámení č.j. ÚOHS-S303/2014/VZ-6900/2014/513/JNe ze dne 3.4.2014

57.

oznámení č.j. ÚOHS-S304/2014/VZ-6901/2014/513/JNe ze dne 3.4.2014

58.

oznámení č.j. ÚOHS-S305/2014/VZ-6902/2014/513/JNe ze dne 3.4.2014

59.

oznámení č.j. ÚOHS-S306/2014/VZ-6905/2014/513/JNe ze dne 3.4.2014

60.

oznámení č.j. ÚOHS-S307/2014/VZ-6906/2014/513/JNe ze dne 3.4.2014

61.

oznámení č.j. ÚOHS-S308/2014/VZ-6907/2014/513/JNe ze dne 3.4.2014

62.

oznámení č.j. ÚOHS-S309/2014/VZ-6908/2014/513/JNe ze dne 3.4.2014

63.

oznámení č.j. ÚOHS-S310/2014/VZ-6911/2014/513/JNe ze dne 3.4.2014

64.

oznámení č.j. ÚOHS-S311/2014/VZ-6912/2014/513/JNe ze dne 3.4.2014

65.

oznámení č.j. ÚOHS-S312/2014/VZ-6914/2014/513/JNe ze dne 3.4.2014

66.

oznámení č.j. ÚOHS-S313/2014/VZ-6915/2014/513/JNe ze dne 3.4.2014

67.

oznámení č.j. ÚOHS-S314/2014/VZ-6916/2014/513/JNe ze dne 3.4.2014

68.

oznámení č.j. ÚOHS-S315/2014/VZ-6917/2014/513/JNe ze dne 3.4.2014

69.

oznámení č.j.  ÚOHS-S316/2014/VZ-6825/2014/513/KSt ze dne 3.4.2014

70.

oznámení č.j. ÚOHS-S317/2014/VZ-6827/2014/513/KSt ze dne 3.4.2014

71.

oznámení č.j. ÚOHS-S318/2014/VZ-6828/2014/513/KSt ze dne 3.4.2014

72.

oznámení č.j. ÚOHS-S319/2014/VZ-6829/2014/513/KSt ze dne 3.4.2014

73.

oznámení č.j. ÚOHS-S320/2014/VZ-6830/2014/513/KSt ze dne 3.4.2014

74.

oznámení č.j. ÚOHS-S321/2014/VZ-6831/2014/513/KSt ze dne 3.4.2014

75.

oznámení č.j. ÚOHS-S322/2014/VZ-6832/2014/513/KSt ze dne 3.4.2014

76.

oznámení č.j. ÚOHS-S323/2014/VZ-6833/2014/513/KSt ze dne 3.4.2014

77.

oznámení č.j. ÚOHS-S324/2014/VZ-6834/2014/513/KSt ze dne 3.4.2014

78.

oznámení č.j. ÚOHS-S325/2014/VZ-6836/2014/513/KSt ze dne 3.4.2014

79.

oznámení č.j. ÚOHS-S326/2014/VZ-6837/2014/513/KSt ze dne 3.4.2014

80.

oznámení č.j. ÚOHS-S327/2014/VZ-6838/2014/513/KSt ze dne 3.4.2014

81.

oznámení č.j. ÚOHS-S328/2014/VZ-6839/2014/513/KSt ze dne 3.4.2014

82.

oznámení č.j. ÚOHS-S329/2014/VZ-6840/2014/513/KSt ze dne 3.4.2014

83.

oznámení č.j. ÚOHS-S330/2014/VZ-6841/2014/513/KSt ze dne 3.4.2014

84.

oznámení č.j. ÚOHS-S331/2014/VZ-6842/2014/513/KSt ze dne 3.4.2014

85.

oznámení č.j. ÚOHS-S332/2014/VZ-6845/2014/513/KSt ze dne 3.4.2014

86.

oznámení č.j. ÚOHS-S333/2014/VZ-6846/2014/513/KSt ze dne 3.4.2014

87.

oznámení č.j. ÚOHS-S334/2014/VZ-6847/2014/513/KSt ze dne 3.4.2014

88.

oznámení č.j. ÚOHS-S335/2014/VZ-6848/2014/513/KSt ze dne 3.4.2014

89.

oznámení č.j. ÚOHS-S336/2014/VZ-6849/2014/513/KSt ze dne 3.4.2014

 

25. Úřad k zajištění účelu správních řízení vedených pod těmito sp.zn.:

 

1.

S9/2014/EDo

2.

S249/2014/EDo

3.

S250/2014/EDo

4.

S251/2014/EDo

5.

S252/2014/EDo

6.

S253/2014/PPo

7.

S254/2014/PPo

8.

S255/2014/PPo

9.

S256/2014/PPo

10.

S257/2014/PPo

11.

S258/2014/PPo

12.

S259/2014/PPo

13.

S260/2014/Ppo

14.

S261/2014/PPo

15.

S262/2014/PPo

16.

S263/2014/PPo

17.

S264/2014/PPo

18.

S265/2014/PPo

19.

S266/2014/PPo

20.

S267/2014/PPo

21.

S268/2014/PPo

22.

S269/2014/PPo

23.

S270/2014/PPo

24.

S271/2014/PPo

25.

S272/2014/PPo

26.

S273/2014/PPo

27.

S274/2014/RNi

28.

S275/2014/RNi

29.

S276/2014/RNi

30.

S277/2014/RNi

31.

S278/2014/RNi

32.

S279/2014/RNi

33.

S280/2014/RNi

34.

S281/2014/RNi

35.

S282/2014/RNi

36.

S283/2014/RNi

37.

S284/2014/RNi

38.

S285/2014/RNi

39.

S286/2014/RNi

40.

S287/2014/RNi

41.

S288/2014/RNi

42.

S289/2014/RNi

43.

S290/2014/RNi

44.

S291/2014/RNi

45.

S292/2014/RNi

46.

S293/2014/RNi

47.

S294/2014/RNi

48.

S295/2014/JNe

49.

S296/2014/JNe

50.

S297/2014/JNe

51.

S298/2014/JNe

52.

S299/2014/JNe

53.

S300/2014/JNe

54.

S301/2014/JNe

55.

S302/2014/JNe

56.

S303/2014/JNe

57.

S304/2014/JNe

58.

S305/2014/JNe

59.

S306/2014/JNe

60.

S307/2014/JNe

61.

S308/2014/JNe

62.

S309/2014/JNe

63.

S310/2014/JNe

64.

S311/2014/JNe

65.

S312/2014/JNe

66.

S313/2014/JNe

67.

S314/2014/JNe

68.

S315/2014/JNe

69.

S316/2014/KSt

70.

S317/2014/KSt

71.

S318/2014/KSt

72.

S319/2014/KSt

73.

S320/2014/KSt

74.

S321/2014/KSt

75.

S322/2014/KSt

76.

S323/2014/KSt

77.

S324/2014/KSt

78.

S325/2014/KSt

79.

S326/2014/KSt

80.

S327/2014/KSt

81.

S328/2014/KSt

82.

S329/2014/KSt

83.

S330/2014/KSt

84.

S331/2014/KSt

85.

S332/2014/KSt

86.

S333/2014/KSt

87.

S334/2014/KSt

88.

S335/2014/KSt

89.

S336/2014/KSt,

vydal usnesení č.j. ÚOHS-S9,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336/2014/VZ-7337/2014/513/EDo ze dne 4. dubna 2014, kterým výše uvedená správní řízení spojil pod sp.zn. ÚOHS-S9,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336/2014/VZ/513/EDo. Toto usnesení je součástí správního spisu.

 

26. Spojení správních řízení oznámil Úřad účastníkům řízení v usnesení č.j. ÚOHS-S9,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336/2014/VZ-7354/2014/513/EDo ze dne 4. dubna 2014, které bylo navrhovateli doručeno dne 7.4.2014 a jímž stanovil Úřad současně navrhovateli lhůtu do pěti dnů od obdržení tohoto usnesení k provedení úkonu – složení kauce ve výši 8 800 000,- Kč a doplnění návrhu o doklad o jejím složení podle § 115 odst. 1 zákona, a k provedení úkonu – zaslání sdělení s určením, ke které z výše uvedených veřejných zakázek vztahuje navrhovatel jím již složenou kauci ve výši 100 000,- Kč, která byla na účet Úřadu složena dne 10.1.2014.

 

27. Dne 14.4.2014 obdržel Úřad sdělení navrhovatele z téhož dne, v němž navrhovatel uvedl, že kauci ve výši 100 000,- Kč, která byla na účet Úřadu složena dne 10.1.2014, složil navrhovatel v souvislosti se správním řízením zahájeným Úřadem pod sp.zn. S9/2014/530/EDo.

 

28. Dne 22.4.2014 podal navrhovatel u Úřadu rozklad z téhož dne proti usnesení Úřadu č.j. ÚOHS-S9,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336/2014/VZ-7354/2014/513/EDo ze dne 4. dubna 2014, v němž se navrhovatel domnívá, že na prováděcí veřejné zakázky v počtu 114, resp. 89 je potřeba nahlížet jako na jedinou veřejnou zakázku rozdělenou na části, která je zadávána v rámci DNS.

V. Závěry Úřadu

29. Úřad přezkoumal na základě § 112 a násl. ustanovení zákona náležitosti návrhu navrhovatele a rozhodl o zastavení řízení. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

K aplikaci § 117a písm. b) zákona

30. Návrh musí podle § 114 odst. 3 zákona vedle obecných náležitostí podání obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Součástí návrhu je doklad o složení kauce podle § 115 zákona a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli a doklad o opětovném složení jistoty podle § 67 odst. 4 zákona.

31. S podáním návrhu je navrhovatel podle § 115 odst. 1 zákona povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1% z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 2 000 000 Kč. V případě, že není možné stanovit nabídkovou cenu navrhovatele nebo že nabídková cena, která je předmětem hodnocení, je při zadávání rámcové smlouvy stanovena pouze jako cena za jednotku plnění nebo v případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy, je navrhovatel povinen složit 100 000 Kč. Bankovní spojení Úřad uveřejní na své internetové adrese.

32. Podle § 117a písm. a) zákona Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže návrh nemá předepsané náležitosti podle § 114 odst. 3 zákona a navrhovatel jej ve lhůtě stanovené Úřadem nedoplní.

33. Podle § 117a písm. b) zákona Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže nebyla s podáním návrhu složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona a navrhovatel kauci nesloží ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem.

34. Dle § 4 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) správní orgán v souvislosti se svým úkonem poskytne dotčené osobě přiměřené poučení o jejích právech a povinnostech, je-li to vzhledem k povaze úkonu a osobním poměrům dotčené osoby potřebné.

35. Dle § 4 odst. 3 správního řádu správní orgán s dostatečným předstihem uvědomí dotčené osoby o úkonu, který učiní, je-li to potřebné k hájení jejich práv a neohrozí-li to účel úkonu.

36. Vzhledem k tomu, že navrhovatel svůj návrh směřuje ke konkrétním veřejným zakázkám zadávaným v DNS v počtu 89, přičemž ke každé dílčí veřejné zakázce zadávané v tomto systému může být okruh uchazečů odlišný, a že není možné stanovit nabídkovou cenu navrhovatele, neboť navrhovatel nabídku v těchto zadávacích řízeních v době podání návrhu nepodal, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000,- Kč ke každé z výše jmenovaných 89 veřejných zakázek. Tedy je navrhovatel povinen ke svému návrhu, jímž napadá 89 dílčích veřejných zakázek zadávaným v DNS, složit kauci ve výši 8 900 000,- Kč. K návrhu byla složena kauce pouze ve výši 100 000,- Kč, tedy ve výši odpovídající jen jedné z napadených veřejných zakázek. Z dostupných informací a ani z bankovních výpisů Úřadu tak vyplývalo, že kauce ve výši 8 800 000,- Kč, tedy ve výši odpovídající zbývajícím 88 veřejným zakázkám napadeným navrhovatelem, na účet Úřadu složena nebyla.

37. Vzhledem k výše uvedenému určil Úřad usnesením č.j. ÚOHS-S9,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336/2014/VZ-7354/2014/513/EDo ze dne 4. dubna 2014 navrhovateli lhůtu ke složení kauce a k doložení dokladu o jejím složení podle § 115 odst. 1 zákona, a to do pěti dnů ode dne obdržení tohoto usnesení.

38. Úřad dále v citovaném usnesení určil navrhovateli lhůtu k provedení úkonu – zaslání sdělení s určením, ke které z výše uvedených veřejných zakázek vztahuje navrhovatel jím již složenou kauci ve výši 100 000,- Kč. Úřad zároveň upozornil navrhovatele, že nebude-li konkrétní veřejná zakázka, ve stanovené lhůtě Úřadu sdělena, Úřad tuto kauci vrátí zpět na účet, z něhož kauce byla zaslána, a bude mít za to, že kauce nebyla složena za žádnou z výše specifikovaných veřejných zakázek.

39. Úřad rovněž upozornil navrhovatele na skutečnost, že jestliže ve stanovené lhůtě kauci na účet Úřadu nesloží a nedoloží doklad o jejím složení, zahájené správní řízení podle § 117a písm. b) zákona zastaví.

40. Shora citované usnesení Úřadu bylo navrhovateli prokazatelně doručeno dne 7.4.2014. Lhůta ke složení  kauce na účet Úřadu tak marně uplynula dne 12.4.2014, přičemž navrhovatel v této lhůtě kauce ve výši 8 800 000,- Kč ani v žádné jiné výši na účet Úřadu nesložil, ani nedoložil doklady o jejich složení.

41. Dne 14.4.2014 obdržel Úřad pouze sdělení navrhovatele z téhož dne, v němž navrhovatel uvedl, že kauci ve výši 100 000,- Kč, která byla na účet Úřadu složena dne 10.1.2014, složil v souvislosti se správním řízením zahájeným Úřadem pod sp.zn. S9/2014/530/EDo. Navrhovatel zde však nevymezil konkrétní veřejnou zakázku, k níž tuto kauci ve výši 100 000,- Kč vztahuje, a to přestože byl v shora citovaném usnesení v souladu s § 4 odst. 2, 3 správního řádu a v souladu s principem dobré správy výslovně poučen o možných následcích svého opomenutí s tím, že nesdělí-li navrhovatel konkrétní veřejnou zakázku či veřejné zakázky ve stanovené lhůtě Úřadu, Úřad tuto částku vrátí zpět na účet, z něhož byla zaslána, a bude mít za to, že kauce nebyla složena za žádnou z výše specifikovaných veřejných zakázek.

42. Úřad tímto konstatuje, že vzhledem k absenci Úřadem výslovně požadované specifikace konkrétní veřejné zakázky z jmenovaných 89 veřejných zakázek napadených navrhovatelem, k níž byla jako kauce částka ve výši 100 000,- Kč na účet Úřadu dne 10.1.2014 navrhovatelem složena, má Úřad za to, že kauce nebyla složena za žádnou z výše specifikovaných veřejných zakázek, proto Úřad tuto kauci vrátí na účet navrhovatele. Úřad podotýká, že se zabýval tvrzením navrhovatele, že „kauci složil v souvislosti se správním řízením zahájeným Úřadem pod sp.zn. S9/2014/530/EDo“, zda tím případně neměl na mysli veřejnou zakázku s ev.č. 105259, nicméně Úřad došel k závěru, že by navrhovatel tuto konkrétní veřejnou zakázku jednoznačně uvedl, kdyby ji uvést chtěl, protože usnesení Úřadu ze dne 4. dubna 2014 bylo jednoznačné a neumožňovalo žádný dvojí výklad (viz body 37, 38 odůvodnění). Navrhovatel tak byl na základě tohoto usnesení povinen jednoznačně a určitě uvést konkrétní veřejnou zakázku, k níž danou složenou částku vztahuje, což navrhovatel neučinil.  Navíc po doručení rozkladu navrhovatele ze dne 22.4.2014 (viz bod 43 odůvodnění) je zjevné, že navrhovatel napadá výši 8 900 000,- Kč jako stanovenou výši kauce, a i proto má Úřad za nesporné, že navrhovatel žádnou konkrétní veřejnou zakázku, ke které by složil částku 100 000,- Kč, neuvedl ve svém podání ze dne 14.4.2014.

43. Dne 22.4.2014 podal navrhovatel u Úřadu rozklad z téhož dne proti usnesení Úřadu č.j. ÚOHS-S9,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336/2014/VZ-7354/2014/513/EDo ze dne 4. dubna 2014, v němž se navrhovatel domnívá, že na prováděcí veřejné zakázky v počtu 114, resp. 89 je potřeba nahlížet jako na jedinou veřejnou zakázku rozdělenou na části, která je zadávána v rámci DNS. Jak též bylo uvedeno v poučení napadeného usnesení Úřadu, rozklad proti usnesení nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu v návaznosti na ustanovení § 152 odst. 4 správního řádu odkladný účinek.

44. Skutečnost, že Úřad usnesením č.j. ÚOHS-S9,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336/2014/VZ-7337/2014/513/EDo ze dne 4. dubna 2014 spojil výše uvedená správní řízení k zajištění jejich účelu pod sp.zn. ÚOHS-S9,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336/2014/VZ/513/EDo a toto spojení správních řízení účastníkům řízení oznámil v citovaném usnesení, nemá vliv na povinnost navrhovatele zaplatit kauci ve výši 100 000,- Kč ke každé z 89 veřejných zakázek napadených navrhovatelem u Úřadu.

45. Úřad upozorňuje, že rozsudek Krajského soudu v Brně č.j. 62 Ca 85/2008-60 ze dne 13. ledna 2010, který judikoval povinnost navrhovatele složit jedinou kauci ve výši 100 000,- Kč k celé veřejné zakázce bez ohledu na to, zda veřejná zakázka byla rozdělena na části či nikoli, zde není aplikovatelný, neboť tento rozsudek řešil situaci, kdy byl podán jediný návrh směřující proti jednotlivým částem jedné veřejné zakázky. V přezkoumávaném případě však navrhovatel postupoval odlišně od situace popsané v citovaném rozsudku, když podal návrh proti 89 samostatným veřejným zakázkám.

46. Pro úplnost Úřad uvádí, že zákon v § 117a výslovně odlišuje důvod pro zastavení správního řízení podle písm. a), tedy že návrh nemá předepsané náležitosti podle § 114 odst. 3 zákona a navrhovatel jej ve lhůtě stanovené Úřadem nedoplní (kdy náležitostí návrhu podle § 114 odst. 3 zákona je i doklad o složení kauce podle § 115 zákona), a důvod pro zastavení správního řízení podle písm. b), tedy, že nebyla s podáním návrhu složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona a navrhovatel kauci nesloží ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem. Zákon tedy rozlišuje v souvislosti s kaucí dvě povinnosti. Za prvé je to povinnost samotného složení kauce na účet Úřadu. Za druhé je to povinnost učinit součástí návrhu doklad o složení kauce. Zatímco povinnost doložení dokladu o složení kauce je možné splnit i po lhůtě stanovené Úřadem (dokud Úřad správní řízení nezastaví), u povinnosti složení kauce toto nelze.

47. V šetřeném případě navrhovatel nesložil kauci s podáním návrhů ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem a ani dostatečně určitě nespecifikoval, ke které z výše uvedených 89 veřejných zakázek identifikovaných jejich názvem a evidenčním číslem vztahuje jím již složenou kauci ve výši 100 000,- Kč, která byla na účet Úřadu složena dne 10.1.2014, a tedy má Úřad za to, že kauce nebyla složena za žádnou z výše specifikovaných veřejných zakázek.

48. Na základě výše uvedených skutečností Úřad konstatuje, že navrhovatel nesplnil povinnost složit kauci s podáním návrhu nebo ve lhůtě dodatečně stanovené Úřadem.

49. Vzhledem k výše uvedenému Úřad rozhodl o zastavení řízení podle § 117a písm. b) zákona, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

 Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

otisk úředního razítka

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží

1. Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

2. Tomáš Pfeffer, člen sdružení INDOC, Šermířská 2378/3b, 169 00 Praha 6

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz