číslo jednací: S426/2012/KD-19076/2016/851/LŠt

Instance I.
Věc Koordinace účasti a nabídky ve více výběrových řízeních pro veřejné zakázky
Účastníci
 1. SWIETELSKY stavební s. r. o.
 2. Lesostavby Třeboň a. s.
 3. Radouňská vodohospodářská společnost, a. s.
 4. OHL ŽS, a. s.
 5. VIDOX s. r. o.
 6. DAICH spol. s r. o.
 7. VIALIT SOBĚSLAV spol. s r. o.
 8. AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.
 9. KOSTKA JH s. r. o.
 10. COLAS CZ, a. s.
 11. HOCHTIEF CZ a. s.
 12. STRABAG a. s.
Typ správního řízení Dohody
Výrok § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 25. 7. 2016 (Výroky V., VI., VII., IX., X., XI., XVIII., XIX, XX., XXI., XXII., XXIX. rozhodnutí)
1. 8. 2016 (Výroky I., II, III. IV., VIII., XII., XIII, XIV, XV., XVI., XVII. a XXIII. rozhodnutí)
Související rozhodnutí S426/2012/KD-19076/2016/851/LŠt
R131, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 156, 158, 159, 169/2016-30631/2016/310
S426/2012/KD-30065/2019/851/ŠBo
Dokumenty file icon S426_2012 ROZHODNUTÍ 1.st - ke zveřejnění.pdf 1.6 MB

Prvostupňové rozhodnutí nabylo právní moci ve výroku XXIX. dne 25. 7. 2016.

 

Č. j.:ÚOHS-S426/2012/KD-19076/2016/851/LŠt

 

Brno: 4. 5. 2016

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S426/2012/KD zahájeném dne 31. 7. 2012 z moci úřední ve smyslu § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, jehož účastníky jsou společnosti:

 

 • SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem České Budějovice – České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04, IČO 48035599, zastoupená na základě plné moci JUDr. Petrou Buzkovou, advokátkou, Vyroubal Krajhanzl Školout, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Na Příkopě 22, Praha 1, PSČ 110 00,
 • Lesostavby Třeboň a.s., se sídlem Třeboň, Novohradská 226, PSČ 379 01, IČO 47239328,zastoupená na základě plné moci Mgr. Andreou Žatkovou, advokátkou, Ostrava – Přívoz, Teslova 1125, PSČ 702 00,
 • Radouňská vodohospodářská společnost, a.s., se sídlem Jindřichův Hradec, Jiráskovo předměstí 935, Jindřichův Hradec III, PSČ 377 01, IČO 26061015, zastoupená na základě plné moci JUDr. Filipem Sojákem, advokátem, Soják & Reisner, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Praha 10, Košická 63/30, PSČ 101 00,
 • OHL ŽS, a.s., se sídlem Brno, Burešova 938/17, PSČ 602 00, IČO 46342796, zastoupená na základě plné moci JUDr. Ing. Ondřejem Havránkem, advokátem, Weinhold Legal, v.o.s. advokátní kancelář, se sídlem Praha 1, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00,
 • VIDOX s.r.o., se sídlem Český Krumlov, U Poráků 511, Horní Brána, PSČ 381 01, IČO 25160168, zastoupená na základě plné moci JUDr. Jiřím Ctiborem LL.M., Ph.D., advokátem, Z/C/H Legal v.o.s., advokátní kancelář, se sídlem Praha 1, Národní 973/41, PSČ 110 00,
 • DAICH spol. s r.o., se sídlem Tábor, Železná 366, PSČ 390 02, IČO 42407559, zastoupená na základě plné moci JUDr. Ivem Danielowitzem, advokátem, Smetanova 664, Tábor, PSČ 390 02,
 • VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o., se sídlem Soběslav, Na Švadlačkách 478/II, PSČ 392 01, IČO 14504456, zastoupená na základě plné moci Mgr. Pavlem Slabým, advokátem, České Budějovice, Riegrova 2668/6c, PSČ 370 01,
 • AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., se sídlem Praha 10, Pražská 1321/38a, PSČ 102 00, IČO 49356089, zastoupená na základě plné moci JUDr. Vilémem Podešvou, LLM, advokátem, ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 140 00,
 • KOSTKA JH s.r.o., se sídlem Jindřichův Hradec II, Česká 772, PSČ 377 01, IČO 63908701,
 • COLAS CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČO 26177005, zastoupená na základě plné moci JUDr. Petrem Zákouckým, LL.M., advokátem, Clifford Chance LLP, organizační složka, se sídlem Praha 1, Jungmannova 24, PSČ 110 00,
 • HOCHTIEF CZ a.s., se sídlem Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00, IČO 46678468,
 • STRABAG a.s., se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČO 60838744, zastoupená na základě plné moci Mgr. Robertem Nešpůrkem, LL.M., advokátem, Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Praha 1, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00,

 

vydává v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto

 

ROZHODNUTÍ

                                                                                                                                                                                        I. 

Účastníci řízení, společnosti

 • SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem České Budějovice – České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04, IČO 48035599,
 • Lesostavby Třeboň a.s., se sídlem Třeboň, Novohradská 226, PSČ 379 01, IČO 47239328,
 • Radouňská vodohospodářská společnost, a.s., se sídlem Jindřichův Hradec, Jiráskovo předměstí 935, Jindřichův Hradec III, PSČ 377 01, IČO 26061015,

tím, že v období nejpozději od 15. 5. 2008 do 22. 5. 2008 prostřednictvím vzájemných kontaktů koordinovali účast a nabídky do výběrového řízení pro veřejnou zakázku Rekonstrukce Riegrovy ulice v Třeboni a Třeboň - obnova kanalizace a vodovodu ulice Riegrova, vyhlášenou městem Třeboň a dobrovolným svazkem obcí Vodovod Hamr v roce 2008, a to tak, aby z nich výhodnější nabídku podala společnost Lesostavby Třeboň a.s.,IČO 47239328, a posléze takto sladěné nabídky u zadavatele dne 22. 5. 2008 podali,

jednali ve vzájemné shodě o koordinaci účasti a nabídek v uvedeném výběrovém řízení, čímž ovlivnili výsledek uvedeného výběrového řízení a narušili hospodářskou soutěž na trhu inženýrského stavitelství v České republice,

a tím v období od 15. 5. 2008 do 22. 5. 2008 porušili zákaz stanovený v § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 296/2007 Sb.

                                                                                                                                                                                       II. 

Účastníci řízení, společnosti

 • Lesostavby Třeboň a.s., se sídlem Třeboň, Novohradská 226, PSČ 379 01, IČO 47239328, a
 • VIDOX s.r.o., se sídlem Český Krumlov, U Poráků 511, Horní Brána, PSČ 381 01, IČO 25160168, jako nástupnická společnost společnosti Leyrer + Graf stavební společnost s.r.o., se sídlem Jivno 43, PSČ 373 71, IČO 26089661,

tím, že v blíže neurčeném období přede dnem 23. 3. 2009 prostřednictvím vzájemných kontaktů koordinovali účast a nabídky do výběrového řízení pro veřejnou zakázku Rekonstrukce ulice Lesní v Třeboni – 2. etapa Třeboň – Obnova kanalizace a vodovodu v Lesní ulici, vyhlášenou městem Třeboň a dobrovolným svazkem obcí Vodovod Hamr v roce 2009, a to tak, aby z nich výhodnější nabídku podala společnost Lesostavby Třeboň a.s.,IČO 47239328, a posléze takto sladěné nabídky u zadavatele dne 23. 3. 2009 podali,

jednali ve vzájemné shodě o koordinaci účasti a nabídek v uvedeném výběrovém řízení, čímž narušili hospodářskou soutěž na trhu inženýrského stavitelství v České republice,

a tím dne 23. 3. 2009 porušili zákaz stanovený v § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 296/2007 Sb.

                                                                                                                                                                                     III. 

Účastníci řízení, společnosti

 • SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem České Budějovice – České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04, IČO 48035599,
 • Lesostavby Třeboň a.s., se sídlem Třeboň, Novohradská 226, PSČ 379 01, IČO 47239328,

tím, že v období nejpozději od 11. 7. 2008 do 15. 7. 2008 prostřednictvím vzájemných kontaktů koordinovali účast a nabídky do výběrového řízení pro veřejnou zakázku Rekonstrukce komunikací a nám. Sv. Jana Nepomuckého ve Studené, vyhlášenou obcí Studená v roce 2008, a to tak, aby z nich výhodnější nabídku podala společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., IČO 48035599, a posléze takto sladěné nabídky u zadavatele dne 15. 7. 2008 podali,

jednali ve vzájemné shodě o koordinaci účasti a nabídek v uvedeném výběrovém řízení, čímž ovlivnili výsledek uvedeného výběrového řízení a narušili hospodářskou soutěž na trhu inženýrského stavitelství v České republice,

a tím v období od 11. 7. 2008 do 15. 7. 2008 porušili zákaz stanovený v § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 296/2007 Sb.

                                                                                                                                                                                    IV. 

Účastníci řízení, společnosti

 • SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem České Budějovice – České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04, IČO 48035599,
 • Lesostavby Třeboň a.s., se sídlem Třeboň, Novohradská 226, PSČ 379 01, IČO 47239328, a
 • OHL ŽS, a.s., se sídlem Brno, Burešova 938/17, PSČ 602 00, IČO 46342796,

tím, že v blíže neurčeném období přede dnem 7. 8. 2006 prostřednictvím vzájemných kontaktů koordinovali účast a nabídky do výběrového řízení pro veřejnou zakázku Cyklostezka Nový Dražejov, vyhlášenou městem Strakonice v roce 2006, a to tak, aby z nich výhodnější nabídku podala společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., IČO 48035599, a posléze takto sladěné nabídky u zadavatele dne 4. 8. 2006 a 7. 8. 2006 podali,

jednali ve vzájemné shodě o koordinaci účasti a nabídek v uvedeném výběrovém řízení, čímž ovlivnili výsledek uvedeného výběrového řízení a narušili hospodářskou soutěž na trhu inženýrského stavitelství v České republice,

a tím dne 7. 8. 2006 porušili zákaz stanovený v § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 361/2005 Sb.

                                                                                                                                                                                      V. 

Účastníci řízení, společnosti

 • SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem České Budějovice – České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04, IČO 48035599, a
 • Radouňská vodohospodářská společnost, a.s., se sídlem Jindřichův Hradec, Jiráskovo předměstí 935, Jindřichův Hradec III, PSČ 377 01, IČO 26061015,

 

tím, že v období nejpozději od 14. 5. 2008 do 29. 5. 2008 prostřednictvím vzájemných kontaktů koordinovali účast a nabídky do výběrového řízení pro veřejnou zakázku Zlepšení vzhledu a zkvalitnění dopravní infrastruktury obce Val, vyhlášenou obcí Val v roce 2008, a to tak, aby z nich výhodnější nabídku podala společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., IČO 48035599, a posléze takto sladěné nabídky u administrátora zakázky dne 28. 5. 2008 a 29. 5. 2008 podali,

jednali ve vzájemné shodě o koordinaci účasti a nabídek v uvedeném výběrovém řízení, čímž ovlivnili výsledek uvedeného výběrového řízení a narušili hospodářskou soutěž na trhu inženýrského stavitelství v České republice,

a tím v období od 14. 5. 2008 do 29. 5. 2008 porušili zákaz stanovený v § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 296/2007 Sb.

                                                                                                                                                                                    VI. 

Účastníci řízení, společnosti

 • SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem České Budějovice – České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04, IČO 48035599,
 • Radouňská vodohospodářská společnost, a.s., se sídlem Jindřichův Hradec, Jiráskovo předměstí 935, Jindřichův Hradec III, PSČ 377 01, IČO 26061015,
 • VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o., se sídlem Soběslav, Na Švadlačkách 478/II, PSČ 392 01, IČO 14504456, a
 • AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., se sídlem Praha 10, Pražská 1321/38a, PSČ 102 00, IČO 49356089,

tím, že v blíže neurčeném období přede dnem 11. 5. 2009 prostřednictvím vzájemných kontaktů koordinovali účast a nabídky do výběrového řízení pro veřejnou zakázku Rekonstrukce MK k cihelně v obci Drunče, vyhlášenou obcí Drunče v roce 2009, a to tak, aby z nich výhodnější nabídku podala společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., IČO 48035599, a posléze takto sladěné nabídky u administrátora zakázky dne 11. 5. 2009 podali,

jednali ve vzájemné shodě o koordinaci účasti a nabídek v uvedeném výběrovém řízení, čímž ovlivnili výsledek uvedeného výběrového řízení a narušili hospodářskou soutěž na trhu inženýrského stavitelství v České republice,

a tím dne 11. 5. 2009 porušili zákaz stanovený v § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 296/2007 Sb.

                                                                                                                                                                                   VII. 

Účastníci řízení, společnosti

 • SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem České Budějovice – České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04, IČO 48035599, a
 • Radouňská vodohospodářská společnost, a.s., se sídlem Jindřichův Hradec, Jiráskovo předměstí 935, Jindřichův Hradec III, PSČ 377 01, IČO 26061015,

tím, že v období nejpozději od 6. 10. 2009 do 9. 10. 2009 prostřednictvím vzájemných kontaktů koordinovali účast a nabídky do výběrového řízení pro veřejnou zakázku Místní obslužná komunikace Kačlehy, vyhlášenou obcí Kačlehy v roce 2009, a to tak, aby z nich výhodnější nabídku podalo sdružení, jehož vedoucím členem byla společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., IČO 48035599, a posléze takto sladěné nabídky u zadavatele dne 9. 10. 2009 podali,

jednali ve vzájemné shodě o koordinaci účasti a nabídek v uvedeném výběrovém řízení, čímž ovlivnili výsledek uvedeného výběrového řízení a narušili hospodářskou soutěž na trhu inženýrského stavitelství v České republice,

a tím v období od 6. 10. 2009 do 9. 10. 2009 porušili zákaz stanovený v § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 155/2009 Sb., a dopustili se správního deliktu dle § 22a odst. 1 písm. b) tohoto zákona.

                                                                                                                                                                                 VIII. 

Účastníci řízení, společnosti

 • Lesostavby Třeboň a.s., se sídlem Třeboň, Novohradská 226, PSČ 379 01, IČO 47239328,
 • Radouňská vodohospodářská společnost, a.s., se sídlem Jindřichův Hradec, Jiráskovo předměstí 935, Jindřichův Hradec III, PSČ 377 01, IČO 26061015, a
 • DAICH spol. s r.o., se sídlem Tábor, Železná 366, PSČ 390 02, IČO 42407559,

tím, že v blíže neurčeném období přede dnem 5. 5. 2009 prostřednictvím vzájemných kontaktů koordinovali účast a nabídky do výběrového řízení pro veřejnou zakázku Kanalizace a ČOV Hadravova Rosička, vyhlášenou obcí Hadravova Rosička v roce 2009, a to tak, aby z nich výhodnější nabídku podala společnost Radouňská vodohospodářská společnost, a.s., IČO 26061015, a posléze takto sladěné nabídky u zadavatele dne 5. 5. 2009 podali,

jednali ve vzájemné shodě o koordinaci účasti a nabídek v uvedeném výběrovém řízení, čímž ovlivnili výsledek uvedeného výběrového řízení a narušili hospodářskou soutěž na trhu inženýrského stavitelství v České republice,

a tím dne 5. 5. 2009 porušili zákaz stanovený v § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 296/2007 Sb.

                                                                                                                                                                                     IX. 

Účastníci řízení, společnosti

 • SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem České Budějovice – České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04, IČO 48035599,
 • Radouňská vodohospodářská společnost, a.s., se sídlem Jindřichův Hradec, Jiráskovo předměstí 935, Jindřichův Hradec III, PSČ 377 01, IČO 26061015, a

 • KOSTKA JH s.r.o., se sídlem Jindřichův Hradec II, Česká 772, PSČ 377 01, IČO 63908701

tím, že v blíže neurčeném období přede dnem 30. 7. 2009 prostřednictvím vzájemných kontaktů koordinovali účast a nabídky do výběrového řízení pro veřejnou zakázku Oprava místních komunikací a výsadba zeleně v obci Urbanov, vyhlášenou obcí Urbanov v roce 2009, a to tak, aby z nich výhodnější nabídku podala společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., IČO 48035599, a posléze takto sladěné nabídky u zadavatele dne 30. 7. 2009 podali,

jednali ve vzájemné shodě o koordinaci účasti a nabídek v uvedeném výběrovém řízení, čímž ovlivnili výsledek uvedeného výběrového řízení a narušili hospodářskou soutěž na trhu inženýrského stavitelství v České republice,

a tím dne 30. 7. 2009 porušili zákaz stanovený v § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 296/2007 Sb.

                                                                                                                                                                                      X. 

Účastníci řízení, společnosti

 • DAICH spol. s r.o., se sídlem Tábor, Železná 366, PSČ 390 02, IČO 42407559,
 • Radouňská vodohospodářská společnost, a.s., se sídlem Jindřichův Hradec, Jiráskovo předměstí 935, Jindřichův Hradec III, PSČ 377 01, IČO 26061015,
 • COLAS CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČO 26177005, a
 • HOCHTIEF CZ a.s., se sídlem Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00, IČO 46678468,

tím, že v blíže neurčeném období přede dnem 24. 8. 2009 prostřednictvím vzájemných kontaktů koordinovali účast a nabídky do výběrového řízení pro veřejnou zakázku Planá nad Lužnicí – vodovod a kanalizace, vyhlášenou městem Planá nad Lužnicí v roce 2009, a to tak, aby z nich výhodnější nabídku podala společnost DAICH spol. s r.o.,IČO 42407559, a posléze takto sladěné nabídky u administrátora zakázky dne 21. 8. 2009 a 24. 8. 2009 podali,

jednali ve vzájemné shodě o koordinaci účasti a nabídek v uvedeném výběrovém řízení, čímž ovlivnili výsledek uvedeného výběrového řízení a narušili hospodářskou soutěž na trhu inženýrského stavitelství v České republice,

a tím dne 24. 8. 2009 porušili zákaz stanovený v § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 296/2007 Sb.

                                                                                                                                                                                     XI. 

Účastníci řízení, společnosti

 • VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o., se sídlem Soběslav, Na Švadlačkách 478/II, PSČ 392 01, IČO 14504456,
 • SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem České Budějovice – České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04, IČO 48035599, a
 • STRABAG a.s., se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČO 60838744

tím, že v období nejpozději od 16. 7. 2009 do 24. 7. 2009 prostřednictvím vzájemných kontaktů koordinovali účast a nabídky do výběrového řízení pro veřejnou zakázku IN-LINE dráha, oprava komunikace k Harrachovce, vyhlášenou městem Tábor v roce 2009, a to tak, aby z nich výhodnější nabídku podala společnost VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o.,IČO 14504456, a posléze takto sladěné nabídky u zadavatele dne 22. 7. 2009, 23. 7. 2009 a 24. 7. 2009 podali,

jednali ve vzájemné shodě o koordinaci účasti a nabídek v uvedeném výběrovém řízení, čímž ovlivnili výsledek uvedeného výběrového řízení a narušili hospodářskou soutěž na trhu inženýrského stavitelství v České republice,

a tím v období od 16. 7. 2009 do 24. 7. 2009 porušili zákaz stanovený v § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 296/2007 Sb.

                                                                                                                                                                                   XII. 

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 296/2007 Sb., se účastníkům řízení, společnostem

 • SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem České Budějovice – České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04, IČO 48035599,
 • Lesostavby Třeboň a.s., se sídlem Třeboň, Novohradská 226, PSČ 379 01, IČO 47239328,a
 • Radouňská vodohospodářská společnost, a.s., se sídlem Jindřichův Hradec, Jiráskovo předměstí 935, Jindřichův Hradec III, PSČ 377 01, IČO 26061015,

plnění zakázaného a neplatného jednání ve vzájemné shodě specifikovaného ve výroku I. tohoto rozhodnutí do budoucna zakazuje.

                                                                                                                                                                                  XIII. 

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 296/2007 Sb., se účastníkům řízení, společnostem

 • Lesostavby Třeboň a.s., se sídlem Třeboň, Novohradská 226, PSČ 379 01, IČO 47239328, a
 • VIDOX s.r.o., se sídlem Český Krumlov, U Poráků 511, Horní Brána, PSČ 381 01, IČO 25160168,jako nástupnická společnost společnosti Leyrer + Graf stavební společnost s.r.o., se sídlem Jivno 43, PSČ 373 71, IČO 26089661,

plnění zakázaného a neplatného jednání ve vzájemné shodě specifikovaného ve výroku II. tohoto rozhodnutí do budoucna zakazuje.

                                                                                                                                                                                 XIV. 

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 296/2007 Sb., se účastníkům řízení, společnostem

 • SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem České Budějovice – České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04, IČO 48035599,
 • Lesostavby Třeboň a.s., se sídlem Třeboň, Novohradská 226, PSČ 379 01, IČO 47239328,

plnění zakázaného a neplatného jednání ve vzájemné shodě specifikovaného ve výroku III. tohoto rozhodnutí do budoucna zakazuje.

                                                                                                                                                                                   XV. 

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 361/2005  Sb., se účastníkům řízení, společnostem

 • SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem České Budějovice – České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04, IČO 48035599,
 • Lesostavby Třeboň a.s., se sídlem Třeboň, Novohradská 226, PSČ 379 01, IČO 47239328, a
 • OHL ŽS, a.s., se sídlem Brno, Burešova 938/17, PSČ 602 00, IČO 46342796,

plnění zakázaného a neplatného jednání ve vzájemné shodě specifikovaného ve výroku IV. tohoto rozhodnutí do budoucna zakazuje.

                                                                                                                                                                                 XVI. 

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 296/2007 Sb., se účastníkům řízení, společnostem

 • SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem České Budějovice – České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04, IČO 48035599, a
 • Radouňská vodohospodářská společnost, a.s., se sídlem Jindřichův Hradec, Jiráskovo předměstí 935, Jindřichův Hradec III, PSČ 377 01, IČO 26061015,

plnění zakázaného a neplatného jednání ve vzájemné shodě specifikovaného ve výroku V. tohoto rozhodnutí do budoucna zakazuje.

                                                                                                                                                                                XVII. 

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 296/2007 Sb., se účastníkům řízení, společnostem

 • SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem České Budějovice – České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04, IČO 48035599,
 • Radouňská vodohospodářská společnost, a.s., se sídlem Jindřichův Hradec, Jiráskovo předměstí 935, Jindřichův Hradec III, PSČ 377 01, IČO 26061015,
 • VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o., se sídlem Soběslav, Na Švadlačkách 478/II, PSČ 392 01, IČO 14504456, a
 • AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., se sídlem Praha 10, Pražská 1321/38a, PSČ 102 00, IČO 49356089,

plnění zakázaného a neplatného jednání ve vzájemné shodě specifikovaného ve výroku VI. tohoto rozhodnutí do budoucna zakazuje.

                                                                                                                                                                              XVIII. 

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 155/2009 Sb., se účastníkům řízení, společnostem

 • SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem České Budějovice – České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04, IČO 48035599, a
 • Radouňská vodohospodářská společnost, a.s., se sídlem Jindřichův Hradec, Jiráskovo předměstí 935, Jindřichův Hradec III, PSČ 377 01, IČO 26061015,

plnění zakázaného a neplatného jednání ve vzájemné shodě specifikovaného ve výroku VII. tohoto rozhodnutí do budoucna zakazuje.

                                                                                                                                                                                 XIX. 

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 296/2007 Sb., se účastníkům řízení, společnostem

 • Lesostavby Třeboň a.s., se sídlem Třeboň, Novohradská 226, PSČ 379 01, IČO 47239328,
 • Radouňská vodohospodářská společnost, a.s., se sídlem Jindřichův Hradec, Jiráskovo předměstí 935, Jindřichův Hradec III, PSČ 377 01, IČO 26061015, a
 • DAICH spol. s r.o., se sídlem Tábor, Železná 366, PSČ 390 02, IČO 42407559,

plnění zakázaného a neplatného jednání ve vzájemné shodě specifikovaného ve výroku VIII. tohoto rozhodnutí do budoucna zakazuje.

                                                                                                                                                                                   XX. 

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 296/2007 Sb., se účastníkům řízení, společnostem

 • SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem České Budějovice – České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04, IČO 48035599,
 • Radouňská vodohospodářská společnost, a.s., se sídlem Jindřichův Hradec, Jiráskovo předměstí 935, Jindřichův Hradec III, PSČ 377 01, IČO 26061015, a
 • KOSTKA JH s.r.o., se sídlem Jindřichův Hradec II, Česká 772, PSČ 377 01, IČO 63908701

plnění zakázaného a neplatného jednání ve vzájemné shodě specifikovaného ve výroku IX. tohoto rozhodnutí do budoucna zakazuje.

                                                                                                                                                                                 XXI. 

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 296/2007 Sb., se účastníkům řízení, společnostem

 • DAICH spol. s r.o., se sídlem Tábor, Železná 366, PSČ 390 02, IČO 42407559,
 • Radouňská vodohospodářská společnost, a.s., se sídlem Jindřichův Hradec, Jiráskovo předměstí 935, Jindřichův Hradec III, PSČ 377 01, IČO 26061015,
 • COLAS CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČO 26177005, a
 • HOCHTIEF CZ a.s., se sídlem Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00, IČO 46678468,

plnění zakázaného a neplatného jednání ve vzájemné shodě specifikovaného ve výroku X. tohoto rozhodnutí do budoucna zakazuje.

                                                                                                                                                                                XXII. 

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 296/2007 Sb., se účastníkům řízení, společnostem

 • VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o., se sídlem Soběslav, Na Švadlačkách 478/II, PSČ 392 01, IČO 14504456,
 • SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem České Budějovice – České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04, IČO 48035599, a
 • STRABAG a.s., se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČO 60838744,

plnění zakázaného a neplatného jednání ve vzájemné shodě specifikovaného ve výroku XI. tohoto rozhodnutí do budoucna zakazuje.

                                                                                                                                                                              XXIII. 

Dle § 22 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 296/2007 Sb., se účastníku řízení, společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem České Budějovice – České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04, IČO 48035599,za správní delikty uvedené ve výrocích I., III., IV., V., VI., VII., IX. a XI. ukládá pokuta v celkové výši 44.810.000 Kč (slovy: čtyřicet čtyři miliónů osm set deset tisíc korun českých). 

Uložená pokuta je splatná do 120 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

                                                                                                                                                                              XXIV. 

Dle § 22 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 296/2007 Sb., se účastníku řízení, společnosti Lesostavby Třeboň a.s., se sídlem Třeboň, Novohradská 226, PSČ 379 01, IČO 47239328,za správní delikty uvedené ve výrocích I., II., III., IV. a VIII. ukládá pokuta v celkové výši 3.432.000 Kč (slovy: tři milióny čtyři sta třicet dva tisíc korun českých). 

Uložená pokuta je splatná do 120 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

                                                                                                                                                                               XXV. 

Dle § 22 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 296/2007 Sb., se účastníku řízení, společnosti Radouňská vodohospodářská společnost, a.s.,se sídlem Jindřichův Hradec, Jiráskovo předměstí 935, Jindřichův Hradec III, PSČ 377 01, IČO 26061015, za správní delikty uvedené ve výrocích I., V., VI., VII., VIII., IX. a X. ukládá pokuta v celkové výši 2.448.000 Kč (slovy: dva milióny čtyři sta čtyřicet osm tisíc korun českých). 

Uložená pokuta je splatná do 120 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

                                                                                                                                                                              XXVI. 

Dle § 22 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 361/2005 Sb., se účastníku řízení, společnosti OHL ŽS, a.s., se sídlem Brno, Burešova 938/17, PSČ 602 00, IČO 46342796,za správní delikt uvedený ve výroku IV. ukládá pokuta v celkové výši 62.254.000 Kč (slovy: šedesát dva miliónů dvě stě padesát čtyři tisíc korun českých). 

Uložená pokuta je splatná do 120 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

                                                                                                                                                                            XXVII. 

Dle § 22 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 296/2007 Sb., se účastníku řízení, společnosti VIDOX s.r.o., se sídlem Český Krumlov, U Poráků 511, Horní Brána, PSČ 381 01, IČO 25160168,za správní delikt uvedený ve výroku II. ukládá pokuta v celkové výši 31.509.000 Kč (slovy: třicet jedna miliónů pět set devět tisíc korun českých). 

Uložená pokuta je splatná do 120 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

                                                                                                                                                                           XXVIII. 

Dle § 22 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 296/2007 Sb., se účastníku řízení, společnosti DAICH spol. s r.o., se sídlem Tábor, Železná 366, PSČ 390 02, IČO 42407559, za správní delikty uvedené ve výrocích VIII. a X. ukládá pokuta v celkové výši 1.436.000 Kč (slovy: jeden milión čtyři sta třicet šest tisíc korun českých). 

Uložená pokuta je splatná do 120 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

                                                                                                                                                                              XXIX. 

Dle § 22 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 296/2007 Sb., se účastníku řízení, společnosti VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o., se sídlem Soběslav, Na Švadlačkách 478/II, PSČ 392 01, IČO 14504456, za správní delikty uvedené ve výrocích VI. a XI. ukládá pokuta v celkové výši 136.000 Kč (slovy: sto třicet šest tisíc korun českých). 

Uložená pokuta je splatná do 120 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

                                                                                                                                                                                XXX. 

Dle § 22 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 296/2007 Sb., se účastníku řízení, společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., se sídlem Praha 10, Pražská 1321/38a, PSČ 102 00, IČO 49356089, za správní delikt uvedený ve výroku VI. ukládá pokuta v celkové výši 10.808.000 Kč (slovy: deset miliónů osm set osm tisíc korun českých). 

Uložená pokuta je splatná do 120 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

                                                                                                                                                                              XXXI. 

Dle § 22 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 296/2007 Sb., se účastníku řízení, společnosti KOSTKA JH s.r.o., se sídlem Jindřichův Hradec II, Česká 772, PSČ 377 01, IČO 63908701, za správní delikt uvedený ve výroku IX. ukládá pokuta v celkové výši 144.000 Kč (slovy: sto čtyřicet čtyři tisíc korun českých). 

Uložená pokuta je splatná do 120 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

                                                                                                                                                                             XXXII. 

Dle § 22 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 296/2007 Sb., se účastníku řízení, společnosti COLAS CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČO 26177005, za správní delikt uvedený ve výroku X. ukládá pokuta v celkové výši 50.316.000 Kč (slovy: padesát miliónů tři sta šestnáct tisíc korun českých). 

Uložená pokuta je splatná do 120 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

                                                                                                                                                                           XXXIII. 

Dle § 22 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 296/2007 Sb., se účastníku řízení, společnosti HOCHTIEF CZ a.s., se sídlem Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00, IČO 46678468, za správní delikt uvedený ve výroku X. ukládá pokuta v celkové výši 65.323.000 Kč (slovy: šedesát pět miliónů tři sta dvacet tři tisíc korun českých). 

Uložená pokuta je splatná do 120 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

                                                                                                                                                                          XXXIV. 

Dle § 22 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 296/2007 Sb., se účastníku řízení, společnosti STRABAG a.s., se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČO 60838744, za správní delikt uvedený ve výroku XI. ukládá pokuta v celkové výši 5.778.000 Kč (slovy: pět miliónů sedm set sedmdesát osm tisíc korun českých). 

Uložená pokuta je splatná do 120 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

                                                                                                                                                                            XXXV. 

Dle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, se účastníkům řízení, společnostem:

 • SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem České Budějovice – České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04, IČO 48035599,
 • Lesostavby Třeboň a.s., se sídlem Třeboň, Novohradská 226, PSČ 379 01, IČO 47239328,
 • Radouňská vodohospodářská společnost, a.s., se sídlem Jindřichův Hradec, Jiráskovo předměstí 935, Jindřichův Hradec III, PSČ 377 01, IČO 26061015,
 • OHL ŽS, a.s., se sídlem Brno, Burešova 938/17, PSČ 602 00, IČO 46342796,
 • VIDOX s.r.o., se sídlem Český Krumlov, U Poráků 511, Horní Brána, PSČ 381 01, IČO 25160168,
 • DAICH spol. s r.o., se sídlem Tábor, Železná 366, PSČ 390 02, IČO 42407559,
 • VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o., se sídlem Soběslav, Na Švadlačkách 478/II, PSČ 392 01, IČO 14504456,
 • AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., se sídlem Praha 10, Pražská 1321/38a, PSČ 102 00, IČO 49356089,
 • KOSTKA JH s.r.o., se sídlem Jindřichův Hradec II, Česká 772, PSČ 377 01, IČO 63908701,
 • COLAS CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČO 26177005,
 • HOCHTIEF CZ a.s., se sídlem Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00, IČO 46678468,
 • STRABAG a.s., se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČO 60838744,

ukládá, každému jednotlivě, povinnost uhradit náklady řízení paušální částkou 2.500,- Kč (slovy: dva tisíce pět set korun českých).

Náklady řízení jsou splatné do 15 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

 

ODŮVODNĚNÍ

 

I                 Zahájení a dosavadní průběh správního řízení

1.             Dne 31. 7. 2012 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže(dále téžÚřad“) správní řízení sp. zn. S426/2012/KD (dále též „správní řízení“) ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, se společnostmi STRABAG a.s., se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČO 60838744 (dále též „Strabag“) a EUROVIA CS, a.s., se sídlem Praha 1, Národní 10, PSČ 113 19, IČO 45274924 (dále též „Eurovia“). Možné porušení zákona Úřad spatřoval v jednání ve shodě a/nebo dohodě mezi účastníky správního řízení spočívající v koordinaci účasti a nabídek ve výběrových řízeních v oblasti stavebnictví, a to zejména ve výběrových řízeních vyhlašovaných veřejnými zadavateli v České republice na stavební práce v oblasti inženýrského stavitelství v roce 2011 a 2012.[1]

2.             Správní řízení sp. zn. S426/2012/KD bylo zahájeno na základě podnětu Policie České republiky doručeného Úřadu dne 20. 6. 2012, která Úřadu postoupila anonymní podání týkající se veřejných zakázek vyhlášených městem Písek a možné kartelové dohody mezi uchazeči o tyto zakázky (mj. společnostmi Strabag a Eurovia).[2] V té souvislosti Úřad provedl analýzu zakázek na stavební práce se zaměřením na inženýrské stavitelství zadaných městem Písek a zjistil, že pravidelným vítězem těchto zakázek byla společnost Strabag.

3.             Uvedené informace představovaly ve svém souhrnu významnou indicii svědčící o tom, že hospodářská soutěž v dané oblasti není dostatečně funkční.

4.             Současně se zahájením řízení sp. zn. S426/2012/KD provedl Úřad šetření na místě v  obchodních prostorách účastníků řízení, a to společnosti Strabag a společnosti Eurovia.

5.             Na základě podkladů zajištěných Úřadem v průběhu šetření na místě a jejich následné analýzy Úřad postupně rozšířil okruh účastníků řízení o společnostiSWIETELSKY stavební s.r.o.,se sídlem České Budějovice – České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04, IČO 48035599 (dále též „Swietelsky“),K –BUILDING CB, a.s.,[3]SaM silnice a mosty a.s.,[4]Stavební firma UNIKO spol. s r.o. v likvidaci,[5]M – SILNICE a.s.,[6]Lesostavby Třeboň a.s.,se sídlem Třeboň, Novohradská 226, PSČ 379 01, IČO 47239328 (dále též „Lesostavby“), BERGER BOHEMIA a. s.,[7]F.Kirchhoff Silnice s.r.o. v likvidaci,[8] Skanska a.s.,[9]MANE STAVEBNÍ s.r.o.,[10]Radouňská vodohospodářská společnost, a.s.,se sídlem Jindřichův Hradec, Jiráskovo předměstí 935, Jindřichův Hradec III, PSČ 377 01, IČO 26061015 (dále též „RVS“), OHL ŽS, a.s., se sídlem Brno, Burešova 938/17, PSČ 602 00, IČO 46342796 (dále též „OHL“), a společnost VIDOX s.r.o., se sídlem Český Krumlov, U Poráků 511, Horní Brána, PSČ 381 01, IČO 25160168 (dále též „Vidox“).

6.             Dne 9. 10. 2014 Úřad upřesnil předmět správního řízení na konkrétní veřejné zakázky.[11]Následnědne 13. 10. 2014Úřad vydal dle § 140 odst. 3 správního řádu usnesení, jímž vyloučil ze společného řízení sp. zn. S426/2012/KDsprávní řízení ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, ve výběrových řízeních pro veřejné zakázky:

-       „R4 Mirotice – Třebkov“, uveřejněné v informačním systému veřejných zakázek pod evidenčním číslem 60009446 dne 17. 9. 2007,

-       „Revitalizace návsi Stará Pohůrka“, uveřejněné v informačním systému veřejných zakázek pod evidenčním číslem 60022621 dne 23. 9. 2008,

-       „Písek – rekonstrukce lokality na Bakalářích – I.etapa“, uveřejněné v informačním systému veřejných zakázek pod evidenčním číslem 60015331 dne 29. 2. 2008,

-       „Rekonstrukce Jeronýmovy ulice v Třeboni“, vyhlášené městem Třeboň v roce 2006,

o kterém rozhodl samostatně ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S834/2014/KD, jehož účastníky řízení (k datu vyloučení) byly společnosti Strabag, Eurovia, Swietelsky, M – SILNICE a.s., BERGER BOHEMIA a. s., Skanska a.s., K –BUILDING CB, a.s., SaM silnice a mosty a.s., Stavební firma UNIKO spol. s r.o. v likvidaci, Lesostavby, MANE STAVEBNÍ s.r.o. a F.Kirchhoff Silnice s.r.o. v likvidaci.[12]

7.             Správnířízení sp. zn. S426/2012/KD ke dni vyloučení bylo dále vedeno s účastníky řízení, společnostmi Swietelsky, Lesostavby, RVS, OHL a Vidox ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona, které Úřad spatřoval v jednání ve shodě a/nebo dohodě spočívající v koordinaci účasti a/nebo nabídek ve výběrových řízeních vyhlašovaných zadavateli v České republice na stavební práce v oblasti inženýrského stavitelství, zejména pro veřejné zakázky:

-       „Rekonstrukce Riegrovy ulice v Třeboni a Třeboň – Obnova kanalizace a vodovodu ulice Riegrova“, vyhlášená městem Třeboň a dobrovolným svazkem obcí Vodovod Hamr v roce 2008,

-       „Rekonstrukce ulice Lesní v Třeboni – 2. etapa a Třeboň – Obnova kanalizace a vodovodu v Lesní ulici“, vyhlášená městem Třeboň a dobrovolným svazkem obcí Vodovod Hamr v roce 2009,

-       „Rekonstrukce komunikací a nám. Sv. Jana Nepomuckého ve Studené“, vyhlášená obcí Studená v roce 2008,

-       „Cyklostezka Nový Dražejov“, vyhlášená městem Strakonice v roce 2006,

-       „Zlepšení vzhledu a zkvalitnění dopravní infrastruktury obce Val“, vyhlášená obcí Val v roce 2008,

-       „Rekonstrukce MK k cihelně v obci Drunče“, vyhlášená obcí Drunče v roce 2009,

-       „Místní obslužná komunikace Kačlehy“, vyhlášená obcí Kačlehy v roce 2009,

-       „Kanalizace a ČOV Hadravova Rosička“, vyhlášená obcí Hadravova Rosička v roce 2009,

-       „Oprava místních komunikací a výsadba zeleně v obci Urbanov“, vyhlášená obcí Urbanov v roce 2009.

8.             Na základě podkladů zajištěných Úřadem v průběhu šetření na místě a jejich následné analýzy Úřad postupně rozšířil okruh účastníků řízení o společnosti DAICH spol. s r.o., se sídlem Tábor, Železná 366, PSČ 390 02, IČO 42407559 (dále též „Daich“), VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o., se sídlem Soběslav, Na Švadlačkách 478/II, PSČ 392 01, IČO 14504456 (dále též „Vialit“), AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., se sídlem Praha 10, Pražská 1321/38a, PSČ 102 00, IČO 49356089 (dále též „AVE“), a KOSTKA JH s.r.o., se sídlem Jindřichův Hradec II, Česká 772, PSČ 377 01, IČO 63908701 (dále též „Kostka“).

9.             Dne 10. 8. 2015 Úřad upřesnil předmět správního řízení sp. zn. S426/2014/KD následovně.Možné porušení § 3 odst. 1 zákona spatřuje Úřad v jednání ve shodě a/nebo dohodě spočívající v koordinaci účasti a/nebo nabídek ve výběrových řízeních vyhlašovaných zadavateli v České republice na stavební práce v oblasti inženýrského stavitelství, zejména ve výběrových řízeních pro veřejné zakázky:

-       Rekonstrukce Riegrovy ulice v Třeboni a Třeboň – Obnova kanalizace a vodovodu ulice Riegrova“, vyhlášená městem Třeboň a dobrovolným svazkem obcí Vodovod Hamr v roce 2008,

-       Rekonstrukce ulice Lesní v Třeboni – 2. etapa a Třeboň – Obnova kanalizace a vodovodu v Lesní ulici“, vyhlášená městem Třeboň a dobrovolným svazkem obcí Vodovod Hamr v roce 2009,

-       Rekonstrukce komunikací a nám. Sv. Jana Nepomuckého ve Studené“, vyhlášená obcí Studená v roce 2008,

-       Cyklostezka Nový Dražejov“, vyhlášená městem Strakonice v roce 2006,

-       Zlepšení vzhledu a zkvalitnění dopravní infrastruktury obce Val“, vyhlášená obcí Val v roce 2008,

-       Rekonstrukce MK k cihelně v obci Drunče“, vyhlášená obcí Drunče v roce 2009,

-       Místní obslužná komunikace Kačlehy“, vyhlášená obcí Kačlehy v roce 2009,

-       Kanalizace a ČOV Hadravova Rosička“, vyhlášená obcí Hadravova Rosička v roce 2009,

-       Oprava místních komunikací a výsadba zeleně v obci Urbanov“, vyhlášená obcí Urbanov v roce 2009,

-       Planá nad Lužnicí – vodovod a kanalizace“, vyhlášená městem Planá nad Lužnicí v roce 2009,

-       IN-LINE dráha, oprava komunikace k Harrachovce“, vyhlášená městem Tábor v roce 2009,

-       Provedení opravy místních komunikací po stavbě kanalizace v obci Kostelní Radouň“, vyhlášená obcí Kostelní Radouň v roce 2007,

-       Oprava MK - "K Čističce"; Oprava MK - "Od autobusové zastávky", vyhlášená obcí Dolní Dvořiště v roce 2008,

-       Oprava MK – zpevnění vjezdů“, vyhlášená obcí Haškovcova Lhota v roce 2009,

-       Oprava cesty k Mazelovu“, vyhlášená obcí Neplachov v roce 2013,

-       Zlepšení dopravní obslužnosti a vzhledu obce Libějice“, vyhlášená obcí Libějice v roce 2009,

-       Obec Borkovice – rekonstrukce silnic a úprava vzhledu obce“, vyhlášená obcí Borkovice v roce 2009,

-       Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obce Třebětice“, vyhlášená obcí Třebětice v roce 2009.

Cílem jednání účastníků správního řízení může být narušení hospodářské soutěže v oblasti stavebnictví.[13]

10.         Na základě podkladů zajištěných Úřadem v průběhu šetření na místě a jejich následné analýzy Úřad rozšířil ke dni 31. 8. 2015 okruh účastníků řízení o společnosti COLAS CZ, a.s.,se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČO 26177005 (dále též „Colas“), HOCHTIEF CZ a.s.,se sídlem Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00, IČO 46678468 (dále též „Hochtief“),CHALIŠ spol. s r. o., se sídlem Tábor - Klokoty, kpt. Jaroše 425,  IČO 42360412 (dále též „Chališ“), a Strabag.

11.         Následně dne 25. 2. 2016 Úřad upřesnil předmět správního řízení tak, že možné porušení § 3 odst. 1 zákona spatřuje Úřad v jednání ve shodě a/nebo dohodě spočívající v koordinaci účasti a/nebo nabídek

-       ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce Riegrovy ulice v Třeboni a Třeboň – Obnova kanalizace a vodovodu ulice Riegrova“, vyhlášenou městem Třeboň a dobrovolným svazkem obcí Vodovod Hamr v roce 2008, mezi účastníky řízení, společnostmi Lesostavby, Swietelsky a RVS;

-       ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce ulice Lesní v Třeboni – 2. etapa a Třeboň – Obnova kanalizace a vodovodu v Lesní ulici“, vyhlášenou městem Třeboň a dobrovolným svazkem obcí Vodovod Hamr v roce 2009, mezi účastníky řízení, společnostmi Lesostavby a Vidox;

-       ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce komunikací a nám. Sv. Jana Nepomuckého ve Studené“, vyhlášenou obcí Studená v roce 2008, mezi účastníky řízení, společnostmi Swietelsky a Lesostavby;

-       ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku „Cyklostezka Nový Dražejov“, vyhlášenou městem Strakonice v roce 2006, mezi účastníky řízení, společnostmi Swietelsky, OHL a Lesostavby;

-       ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku „Zlepšení vzhledu a zkvalitnění dopravní infrastruktury obce Val“, vyhlášená obcí Val v roce 2008, mezi účastníky řízení, společnostmi Swietelsky a RVS;

-       ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce MK k cihelně v obci Drunče“, vyhlášenou obcí Drunče v roce 2009, mezi účastníky řízení, společnostmi Swietelsky, RVS, Vialit a AVE;

-       ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku „Místní obslužná komunikace Kačlehy“, vyhlášenou obcí Kačlehy v roce 2009, mezi účastníky řízení, společnostmi Swietelsky a RVS;

-       ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku „Kanalizace a ČOV Hadravova Rosička“, vyhlášenou obcí Hadravova Rosička v roce 2009, mezi účastníky řízení, společnostmi RVS, Lesostavby a Daich;

-       ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku „Oprava místních komunikací a výsadba zeleně v obci Urbanov“, vyhlášenou obcí Urbanov v roce 2009, mezi účastníky řízení, společnostmi Swietelsky, RVS a Kostka;

-       ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku „Planá nad Lužnicí – vodovod a kanalizace“, vyhlášenou městem Planá nad Lužnicí v roce 2009, mezi účastníky řízení, společnostmi Daich, RVS, Colas a Hochtief;

-       ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku „IN-LINE dráha, oprava komunikace k Harrachovce“, vyhlášenou městem Tábor v roce 2009, mezi účastníky řízení, společnostmi Vialit, Swietelsky a Strabag;

-       ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku „Provedení opravy místních komunikací po stavbě kanalizace v obci Kostelní Radouň“, vyhlášenou obcí Kostelní Radouň v roce 2007, mezi účastníky řízení, společnostmi Vialit, Daich a Chališ;

-       ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku Oprava MK - "K Čističce"; Oprava MK - "Od autobusové zastávky", vyhlášenou obcí Dolní Dvořiště v roce 2008, mezi účastníky řízení, společnostmi Vialit, Daich a Chališ;

-       ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku „Oprava MK – zpevnění vjezdů“, vyhlášenou obcí Haškovcova Lhota v roce 2009, mezi účastníky řízení, společnostmi Vialit, Daich a Chališ;

-       ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku „Oprava cesty k Mazelovu“, vyhlášenou obcí Neplachov v roce 2013, mezi účastníky řízení, společnostmi Vialit, Swietelsky, Chališ;

-       ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku „Zlepšení dopravní obslužnosti a vzhledu obce Libějice“, vyhlášenou obcí Libějice v roce 2009, mezi účastníky řízení, společnostmi Vialit, Daich a Chališ;

-       ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku „Obec Borkovice – rekonstrukce silnic a úprava vzhledu obce“, vyhlášenou obcí Borkovice v roce 2009, mezi účastníky řízení, společnostmi Vialit, Swietelsky a Chališ;

-       ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku „Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obce Třebětice“, vyhlášenou obcí Třebětice v roce 2009, mezi účastníky řízení, společnostmi Swietelsky a Vialit.

Cílem jednání účastníků správního řízení může být narušení hospodářské soutěže v oblasti stavebnictví.[14]

12.         Dne 18. 2. 2016 obdržel Úřad žádost společnosti Strabag o přerušení správního řízení[15] z důvodu podání žaloby ke Krajskému soudu v Brně dle § 82 a násl. soudního řádu správního, proti nezákonnému zásahu Úřadu. Úřad žádosti nevyhověl pro nenaplnění podmínky veřejného zájmu a důležitého důvodu pro přerušení řízení stanovené v § 64 odst. 3 správního řádu.[16]

13.         Dne 9. 3. 2016 vydal Úřad Výhrady k dohodám (dále též „sdělení výhrad“).[17] Všem účastníkům řízení bylo po vydání sdělení výhrad umožněno seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim, případně navrhnout další dokazování. Na základě žádostí některých účastníků řízení jim byla prodloužena lhůta pro doplnění dokazování i k vyjádření se k pokladům rozhodnutí.

14.         Ve lhůtě do 15 dnů od doručení sdělení výhrad, ve kterém byly Úřadem shrnuty základní skutkové okolnosti případu a jejich právní hodnocení, obdržel Úřad 4 žádosti o narovnání (pokrývající 7 veřejných zakázek), a to od společností Daich, Chališ, Swietelsky a Vialit. Tito účastníci splnili podmínky potřebné k tomu, aby Úřad mohl ukončit řízení o těchto 7 deliktech s využitím procedury narovnání, zejména pro účely narovnání uznali odpovědnost za daný delikt, jehož skutkové okolnosti a právní hodnocení byly uvedeny ve sdělení výhrad, a vyjádřili srozumění s výší pokuty. Úřad proto dne 13. 4. 2016 vydal dle § 140 odst. 3 správního řádu usnesení,[18] jímž vyloučil ze společného řízení sp. zn. S426/2012/KDsprávní řízení ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, ve výběrových řízeních pro veřejné zakázky

-       Provedení opravy místních komunikací po stavbě kanalizace v obci Kostelní Radouň“, vyhlášenou obcí Kostelní Radouň v roce 2007,

-       Oprava MK - "K Čističce"; Oprava MK - "Od autobusové zastávky", vyhlášenou obcí Dolní Dvořiště v roce 2008,

-       Oprava MK – zpevnění vjezdů“, vyhlášenou obcí Haškovcova Lhota v roce 2009,

-       „Oprava cesty k Mazelovu“, vyhlášenou obcí Neplachov v roce 2013,

-       Zlepšení dopravní obslužnosti a vzhledu obce Libějice“, vyhlášenou obcí Libějice v roce 2009,

-       Obec Borkovice – rekonstrukce silnic a úprava vzhledu obce“, vyhlášenou obcí Borkovice v roce 2009,

-       Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obce Třebětice“, vyhlášenou obcí Třebětice v roce 2009,

o kterém rozhodl dne 22. 4. 2016 samostatně ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0236/2016/KD, jehož účastníky řízení byly společnosti Swietelsky, Daich, Vialit a Chališ.

15.         Dne 20. 4. 2016 obdržel Úřad žádost společnosti Lesostavby o přerušení správního řízení do 30. 6. 2016[19] z důvodu neexistence auditované verze účetní závěrky. Úřad žádosti nevyhověl pro nenaplnění podmínky veřejného zájmu a důležitého důvodu pro přerušení řízení stanovené v § 64 odst. 3 správního řádu.[20]

16.         Dle článku II zákona č. 360/2012 Sb., kterým se s účinností od 1. 12. 2012 změnil zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 188/2011 Sb., se řízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí podle dosavadních právních předpisů. Úřad tedy postupuje v daném řízení z hlediska procesního dle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 188/2011 Sb. (účinném do 30. 11. 2012).

17.         Protiprávnost jednání účastníků řízení z hlediska hmotněprávního je Úřadem posuzována podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění platném v době spáchání jednotlivých deliktů. V daném případě se protiprávnost konkrétního jednání posuzuje dle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 296/2007 Sb., a u dříve dokonaných jednání se posuzuje dle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), případně ve znění zákona č. 361/2005 Sb., a u později dokonaných jednání pak ve znění zákona č. 155/2009 Sb., jak je dále vysvětleno v části - Určení právní normy platné pro posouzení jednání účastníků řízení.

18.         Pro účely tohoto rozhodnutí Úřad používá též označení „zákon o ochraně hospodářské soutěže“ pro principy zákazu (a neplatnosti) dohod narušujících hospodářskou soutěž (resp. zákazu a neplatnosti dohod, jejichž cílem nebo výsledkem je narušení hospodářské soutěže)[21], které nejsou, podobně jako koncept soutěžitele, v jednotlivých výše uvedených zněních tohoto zákona odlišné (tyto principy pak platí i dle současného znění zákona o ochraně hospodářské soutěže). Pokud je dále u citace české judikatury užito označení „zákon“, rozumí se jím znění zákona o ochraně hospodářské soutěže aplikované v soudem přezkoumávaném případě.

II               Charakteristika účastníků řízení

II.1         Společnost Swietelsky

19.         Společnost Swietelsky je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032, dne 26. 11. 1992.

20.         Společnost Swietelsky je součástí rakouského stavebního koncernu SWIETELSKY, který působí téměř po celé Evropě. Jejím 100% vlastníkem je společnost Swietelsky Baugesellschaft m.b.H. (Rakouská republika). Společnost Swietelsky vlastní společně[22] se svou mateřskou společností společnost SILMEX s.r.o. působící v oblasti stavebnictví – dopravní a vodohospodářské stavby, inženýrské sítě, stavební úpravy ploch, parků, dětských hřišť. Společnost Swietelsky Baugesellschaft m.b.H. dále na území České republiky 100% vlastní společnost SWIETELSKY Rail CZ s.r.o. zaměřující se také mj. na oblast stavebnictví. Společnost Swietelsky má dále 88,7% majetkový podíl ve společnosti ŠPORTFINAL s.r.o. (Slovensko).[23]

21.         Organizační struktura společnosti Swietelsky se skládá ze dvou divizí; Divize silničního a inženýrského stavitelství (pět odštěpných závodů a jeden závod) a Divize pozemního stavitelství (tři odštěpné závody a jeden závod).[24]

22.         Činnost společnosti Swietelsky je zaměřena na poskytování komplexních stavebních služeb, a to v oboru dopravních a inženýrských staveb (nikoliv 100% vlastními kapacitami) a v oborech pozemního a průmyslového stavitelství (a to převážně s využitím subdodavatelských prací). Působí na území celé České republiky s tím, že regionálně je kapacitně různě vybavená personálně i technologicky. Kromě toho působí na území Slovenska v oblasti sportovních staveb.[25] Dále má majetkovou účast v šesti obalovnách a jedné betonárce.[26]

II.2         Společnost Lesostavby

23.         Společnost Lesostavby je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 553, dne 1. 10. 1992. Jejím jediným akcionářem je od 10. 5. 2013 společnost HOBEGGO EUROPE LTD. (Spojené království Velké Británie a Severního Irska).[27] Tato britská mateřská společnost dále na území České republiky vlastní společnosti zabývající se developerskými projekty, realitní činností či hotelnictvím. Společnost Lesostavby byla do 8. 7. 2015 jediným společníkem společnosti Dřevnice s.r.o. zabývající se provozem a pronájmem výrobního areálu a provozem závodního stravovacího zařízení, společníkem společnosti Dřevnice s.r.o. je dle výpisu z obchodního rejstříku v současné době společnost HOBEGGO EUROPE LTD.

24.         Společnost Lesostavby realizuje převážně dopravní stavby (zpevněné plochy, místní komunikace, lesní a polní cesty), vodohospodářské stavby (úpravy malých vodních toků a rybníků) a stavby pozemního stavitelství. Působí zejména v Jihočeském kraji, v ostatních regionech pouze výjimečně (Středočeský, Ústecký kraj a kraj Vysočina).[28]

II.3         Společnost RVS

25.         Společnost RVS je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1830. Vznikla dne 4. 4. 2003 pod obchodní firmou JM stavební s. r. o. a ke změně na současnou obchodní firmu a právní formu společnosti došlo 1. 6. 2009. Jejím jediným akcionářem je od roku 2009 česká společnost RBB INVEST, a.s. Společnost RVS na území České republiky 100% vlastní společnost UNIVERZAL JH s.r.o. a společnost Vak Zápy s.r.o. (předmětem podnikání je mj. provádění staveb). Mateřská společnost RBB INVEST, a.s. dále 100% vlastní společnosti zaměřující se na realitní, inženýrskou činnost, pronájem nemovitostí, správu nemovitostí a další.

26.         Společnost RVS se zaměřuje převážně na stavební práce v oblasti vodohospodářství a působí na části území České republiky.[29]

27.         Úřad v rozhodnutí používá pro tuto společnost zkratku RVS i pro období, ve kterém působila pod obchodní firmou JM stavební s. r. o.

II.4         Společnost OHL

28.         Společnost OHL je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695. Vznikla dne 1. 4. 1992 pod obchodní firmou Železniční stavitelství Brno, a.s. a ke změně na současnou obchodní firmu společnosti došlo 27. 3. 2006. Jejím majoritním vlastníkem je španělská stavební skupina OHL (Obrascón Huarte Lain, S.A.), která vlastní […obchodní tajemství…]% akcií OHL, částečně přímo ([…obchodní tajemství…]%) a dále prostřednictvím české stavební společnosti ŽPSV a.s. ([…obchodní tajemství…]%). Zbylých […obchodní tajemství…]% akcií je ve vlastnictví drobných akcionářů. Společnost OHL dále 100% vlastní společnost OHL ŽS SK a.s. (Slovensko), společnost OHL ZS POLSKA Sp. z o.o. (Polsko), společnost ŽS Brno, s.r.o., společnost OHL ŽS d. o. o. Banja Luka (Bosna a Hercegovina), společnost OHL ZS MO S.R.L. (Moldavsko) a společnost TOMI – REMONT a.s.

29.         Společnost OHL působí téměř výhradně na trhu stavebních prací, a to ve všech jeho segmentech. Původní orientace společnosti na železniční a později obecně na dopravní stavebnictví již není tak výrazná a dnes působí ve všech odvětvích stavebnictví. Působí nejen na celém území České republiky, ale i v celé řadě dalších států (Slovenská republika, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Moldavsko, státy bývalé Jugoslávie a státy bývalého Sovětského svazu).[30]

II.5         Společnost Vidox

30.         Společnost Vidox je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 6919. Vznikla dne 24. 3. 1997 pod obchodní firmou VIDOX společnost s ručením omezeným, stavební a obchodní společnost a ke změně na současnou obchodní firmu společnosti došlo 1. 2. 2007. Jejím jediným společníkem je společnost Leyrer + Graf Baugesellschaft m.b.H. (Rakouská republika). Společnost Vidox byla do skupiny Leyrer včleněna na základě Smlouvy o převodu kupních podílů ze dne 8. 10. 2009.

31.         V důsledku přeměny společností Leyrer + Graf stavební společnost s.r.o., se sídlem Jivno 43, PSČ 373 71, IČO 26089661, a Bohemia-Constructiva Graf, stavební společnost, společnost s ručením omezeným, se sídlem Třeboň II, Vodárenská 1091, PSČ 379 01, IČO 157 69 453), a Vidox realizované ve formě fúze sloučením došlo k zániku prvních dvou uvedených společností, přičemž veškerá práva a povinnosti z právních vztahů zaniklých společností přešla s účinností ke dni zápisu fúze do obchodního rejstříku (1. 8. 2013) na společnost Vidox, jakožto nástupnickou společnost.[31]

32.         Předmětem podnikání společnosti Leyrer + Graf stavební společnost s.r.o. bylo dle obchodního rejstříku mj. provádění staveb, jejich změna a odstranění, inženýrská činnost v investiční výstavbě a výroba stavebních hmot a stavebních výrobků.

33.         Předmětem podnikání společnosti Vidox jsou výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, provádění staveb, jejich změn a odstraňování (pozemní stavby, inženýrské stavby), činnost účetních poradců, vedení účetnictví a vedení daňové evidence, projektová činnost ve výstavbě, silniční motorová doprava – nákladní. Působí na území […obchodní tajemství…].[32]

II.6         Společnost Daich

34.         Společnost Daich je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 429. Vznikla dne 27. 9. 1991 pod obchodní firmou DAICH, spol. s r. o. a ke změně na současnou obchodní firmu společnosti došlo 16. 10. 2007. Jejím jediným společníkem je pan Miroslav Dastych.

35.         Společnost Daich tvoří koncern spolu s dalšími společnostmi, a to DAS Tábor s.r.o. (činnost zaměřená na nájem a pronájem, development), Aventon a.s. (od založení není společnost podnikatelsky činná) a Rezidence Pyramida a.s. (od založení není společnost podnikatelsky činná), tyto společnosti jsou dle informací z internetových stránek společnosti Daich podrobeny jednotnému vedení v rámci tohoto koncernu.[33]

36.         Společnost Daich působí v oblasti stavební činnosti (vodohospodářské, dopravní, sportovní, inženýrsko-průmyslové stavby a výstavba či rekultivace skládek), nakládání s odpady (recyklační středisko) a vnitrostátní automobilové nákladní dopravy. Tyto činnosti provádí na celém území České republiky.[34]

II.7         Společnost Vialit

37.         Společnost Vialit je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 852. Vznikla dne 16. 6. 1991 pod obchodní firmou VIALIT SOBĚSLAV, společnost s ručením omezeným a ke změně na současnou obchodní firmu společnosti (VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o.) došlo 3. 2. 2004. Jejími společníky jsou společnost Österreichische Vialit - Gesellschaft m. b. H. (Rakouská republika) s podílem 51 % a společnost VIASFALT spol. s r. o. s podílem 49 %.

38.         Společnost Vialit byla v letech 2007 až 2009[35] majetkově propojena prostřednictvím jednoho ze svých dvou společníků - společnosti VIASFALT spol. s r.o.[36] (pronájem movitého majetku a pozemků), se společností VIASTAV, spol. s r.o.,[37] která k 13. 2. 2009 změnila svůj název na SILNICE MP s.r.o. (provádění staveb, provozování autodopravy). V období let 2007 až 2009 byli Ing. Rostislav Plachý a Jiří Makoč společníky (každý 50 %) společností VIASFALT spol. s r.o. a VIASTAV, spol. s r.o. (nyní SILNICE MP s.r.o.). Uvedené osoby byly zároveň jednateli společností Vialit, VIASFALT spol. s r.o. a do 31. 1. 2008 pak i jednateli společnosti VIASTAV, spol. s r.o.

39.         Současným 50% vlastníkem společnosti VIASFALT spol. s r.o. je Ing. Karel Valenta, který je zároveň jediným jednatelem společnosti Vialit a v letech 2008 až 2013 byl jednatelem společnosti VIASTAV, spol. s r.o. (resp. od 13. 2. 2009 pod obchodní firmou SILNICE MP s.r.o.). Jednou ze současných jednatelek společnosti SILNICE MP s.r.o. je Vendula Trachtová (zaměstnankyně společnosti Vialit).

40.         Společnost Vialit podniká v oboru inženýrského stavitelství, se specializací na dopravní stavby, s působností po celém území České republiky.[38]

II.8         Společnost AVE

41.         Společnost AVE je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 19775. Vznikla dne 27. 4. 1993 pod obchodní firmou RWE Entsorgung s.r.o. a ke změně na současnou obchodní firmu společnosti došlo 31. 7. 2004. Jejími společníky jsou společnost AVE CEE Holding GmbH (Rakouská republika) s podílem 75 % a společnost COLLO INDUSTRIAL HOLDING LIMITED (Kyperská republika) s podílem 25 %.  Společnost AVE je součástí skupiny EPI Holding, a.s., do 11. 11. 2013 tvořila součást holdingu ENERGIE AG Oberösterreich. Společnost AVE 100% vlastní společnosti  REKKA s.r.o. (zajištění likvidace odpadu), AVE sběrné suroviny a.s. (nakládání s odpady) a AVE Services s.r.o. (nakládání s odpady).

42.         Společnost AVE podniká především v oblasti komplexního nakládání s odpady a dále v oblasti poskytování technických služeb obcím a městům (údržba komunikací, péče o veřejnou zeleň, správa veřejného osvětlení apod.). Stavebnictví jako takové, je doplňkovou (okrajovou) oblastí jejího podnikání. Uskutečňování stavebních prací ze strany společnosti AVE se omezuje na oblast sanací a vedle toho spíše na práce menšího rozsahu, např. menší opravy komunikací (opravy výmolů), pokládání zámkové dlažby, drobnější dokončovací práce na stavbách apod. Působí na celém území České republiky.[39]

II.9         Společnost Kostka

43.         Společnost Kostkaje obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 5865. Vznikla dne 8. 2. 1996 pod obchodní firmou KOSTKA s.r.o. stavební a obchodní činnost a ke změně na současnou obchodní firmu společnosti došlo 3. 10. 2000. Jejími společníky jsou Ing. Jaroslav Kostka (50% podíl) a Ing. Josef Kostka (50% podíl).

44.         Společnost Kostka působí ve stavebnictví na území České republiky. Převážně v Jihočeském kraji a kraji Vysočina. Provádí pozemní, inženýrské stavby a dopravní stavby. Společnost se přednostně zabývá stavbami pozemního stavitelství, inženýrské stavby jsou doplňkovým programem k pozemnímu stavitelství, především v období menšího naplnění kapacit.[40]

II.10     Společnost Colas

45.         Společnost Colas je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556, dne 18. 5. 2000. Jejím 100% vlastníkem je společnost COLAS S.A. (Francie), která je součástí skupiny Bouygues. Společnost Colas na území České republiky 100% vlastní společnost SANGREEN, spol. s r.o. (výstavba mostních i jiných betonových a ocelových konstrukcí a objektů) a společnost SOMARO CZ, s.r.o. (výroba a instalace dopravního značení). Od roku 2008 do současnosti byla či je společnost Colas dále majetkově či personálně propojena se společnostmi Čermák a Hrachovec a.s. (vodohospodářské stavby), Silnice Horšovský Týn a.s. (silniční stavitelství), Prakan a.s. (vodohospodářské stavby) a Inžinierské stavby, a.s. (inženýrské, pozemní, průmyslové a vodohospodářské stavitelství; Slovensko).

46.         Společnost Colas je rozčleněna na divizi Silniční stavitelství (5 oblastí), divizi Velké projekty, závod Obalovny, doprava a mechanizace a závod Lomy.

47.         Předmětem podnikání společnosti Colas je zejména výstavba, rekonstrukce a opravy silnic, železnic, mostů, pozemních, vodohospodářských a jiných objektů, výroba drceného kameniva, asfaltových obalovaných směsí a modifikovaného asfaltu, silniční motorová doprava nákladní, pronájem stavebních mechanismů a provádění zemních prací. V oblasti stavebnictví se specializuje konkrétně na stavby inženýrské, zejména silniční. Společnost Colas působí v podstatě na celém území České republiky s regionálními odchylkami v rozsahu aktivit danými zejména dostupností výrobních zdrojů.[41]

II.11     Společnost Hochtief

48.         Společnost Hochtief je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6229. Vznikla dne 1. 5. 1992 pod obchodní firmou Vodní stavby Temelín a.s. a ke změně na současnou obchodní firmu společnosti došlo 1. 12. 2006. Společnost Hochtief je součástí nadnárodního koncernu HOCHTIEF. Jejím 100% vlastníkem je společnost HOCHTIEF Construction Erste Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH (Spolková republika Německo).

49.         Společnost Hochtief má kapitálovou účast ve společnostech Garden Center Invest s.r.o. (development – bytová výstavba) a H-Parking Solutions s.r.o. (projektová společnost) a složku založenou za účelem rozvíjení podnikání na slovenském stavebním trhu HOCHTIEF CZ a.s., organizačná zložka Slovensko. Dalším subjektem, který je ovládaný stejnou ovládající osobou, je společnost HOCHTIEF Development Czech Republic s.r.o. (investice ve stavebnictví včetně komplexního projekt managementu). Na území České republiky působí z koncernu HOCHTIEF také společnost HOCHTIEF Solutions AG, organizační složka.

50.         Společnost Hochtief působí především v oblasti pozemního a dopravního stavitelství a to nejen v České republice, ale prostřednictvím organizační složky Slovensko také na slovenském stavebním trhu. V České republice společnost prostřednictvím svých 4 divizí zabezpečuje komplexní realizaci stavebních zakázek v segmentu ekologických, průmyslových a energetických staveb, bytových, administrativních, občanských, vodohospodářských a liniových staveb; projekty podzemních staveb, mostů, silnic, dálnic a železnic, skládky a sanace ekologických zátěží, zemní práce a vodohospodářské stavby; rezidenční (bytovou) výstavbu; služby komplexní správy nemovitostí.[42]

II.12     Společnost Strabag

51.         Společnost Strabag je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634. Vznikla dne 1. 3. 1994 pod obchodní firmou SAREMO, akciová společnost a ke změně na současnou obchodní firmu společnosti došlo v roce 2001. Jejím 100% vlastníkem je společnost Bau Holding Beteiligungs AG (Rakouská republika), jejímž většinovým akcionářem je společnost STRABAG SE (Rakouská republika). Společnost Strabag je rozdělena do dvou divizí, a to Dopravní stavitelství a Pozemní a inženýrské stavitelství.

52.         Společnost Strabag je součástí evropského koncernu STRABAG SE. V rámci skupiny STRABAG působí na území České republiky další společnosti; v oblasti stavební činnosti se jedná o společnosti JHP spol. s r.o., Dálniční stavby Praha a.s., STRABAG Rail a.s., ZÜBLIN stavební spol. s r.o., MITTAG spol. s r.o., OAT s.r.o., ZIPP Brno s.r.o., SAT s.r.o., Karlovarské silnice a.s. Ostatní společnosti patřící do skupiny STRABAG a zároveň aktivní na území České republiky působí v oblasti těžby a výroby kameniva, výroby asfaltu a betonu, příp. pronájmu bytů a nebytových prostor a další.[43]

53.         Společnost Strabag poskytuje široké spektrum služeb v oblastech dopravního, pozemního a inženýrského stavitelství. V oblasti dopravního stavitelství se specializuje zejména na výstavbu dálnic a rychlostních silnic, silnic a zpevněných ploch, inženýrských sítí a kanalizace, ekologických a vodohospodářských staveb, železničních a tramvajových tratí, výstavbu a rekonstrukce mostů a výstavbu letišť a zkušebních drah. V oblasti pozemního stavitelství se specializuje zejména na výstavbu administrativních budov a objektů veřejných institucí, budov a hal pro vědu, vzdělání, kulturu a sport, nemocnic, domovů pro seniory, hotelů, obchodních domů a nákupních center, bytové výstavby, průmyslových a logistických center. Uvedené aktivity společnost Strabag vykonává na celém území České republiky.[44]

III             Zjištěné skutečnosti

III.1       Veřejná zakázka „Rekonstrukce Riegrovy ulice v Třeboni a Třeboň - obnova kanalizace a vodovodu ulice Riegrova“

54.         V rámci šetření na místě v obchodních prostorách společnosti Lesostavby dne 6. 11. 2013 (dále též „šetření na místě u společnosti Lesostavby“)[45]převzal Úřad dokument označený L C8 (dále též „dokument L C8“),[46] jde o email ze dne 15. 5. 2008 (4.05 hod.) od […jméno…], […funkce…] společnosti Swietelsky, zaslaný na emailovou adresu ˂[…jméno…]@lstb.cz˃[47] ve věci Třeboň; ul. Riegrova, následně dne 16. 5. 2008 přeposlaný od […jméno…][…jméno…] ˂[…jméno…]@lstb.cz˃, […funkce…] společnosti Lesostavby, a jím dále přeposlán na emailovou adresu ˂[…jméno…]@lstb.cz˃.[48]

55.         Součástí emailu byly přílohy označené jako Nabídka SW.doc; Riegrova-V1-S.xls; Riegrova-V2-S.xls; Reigrova-VP1-S.xls; Riegrova-VP2-S.xls. Jde o dokument označený Nabídka zhotovitele ze dne 15. 5. 2008 pro akci Třeboň; vilová čtvrť Seifertova, Obnova kanalizace a vodovodu ul. Riegrova, kde jako uchazeč je uvedena společnost Swietelsky, dále je slovně popsána cenová nabídka a uvedena nabídková cena ve výši 1.098.589,60 Kč bez DPH (1.307.321,60 Kč vč. DPH); v členění V1-S Vodovod 849.561,00 Kč vč. DPH, V2-S Vodovod 281.695,00 Kč vč. DPH, VP1-S Vodovodní přípojky 97.660,10 Kč vč. DPH a VP2-S Vodovodní přípojky 78.405,40 Kč vč. DPH.

56.         Další 4 přílohy emailu tvoří dokumenty aplikace Microsoft Excel, jde o položkové rozpočty pro jednotlivé stavební objekty (V1-S Vodovod, V2-S Vodovod, VP1-S Vodovodní přípojky a VP2-S Vodovodní přípojky), obsahující vždy odbytový rozpočet daného stavebního objektu, orientační rozpočet stavebního objektua soupis prací a dodávek včetně ocenění. Celkové částkyuvedené v orientačních rozpočtech jednotlivých stavebních objektů i soupisu prací a dodávek včetně ocenění zcela odpovídají částkám uvedeným v příloze Nabídka zhotovitele (viz výše).[49]

57.         V rámci šetření na místě v obchodních prostorách společnosti RVS dne 28. 5. 2014 (dále též „šetření na místě u společnosti RVS“)[50]převzal Úřad dokument označený R B1 (dále též „dokument R B1“),[51] jde o email ze dne 20. 5. 2008 (15.22 hod.) od […jméno…] ˂[…jméno…]@lstb.cz˃, […funkce…] společnosti Lesostavby, adresovaný […jméno…] ˂[…jméno…]@jmstavebni.cz˃, […funkce…] společnosti RVS, ve věci Riegrova, obsahující 3 přílohy označené VS 4.xls; Ka 5 - 2.xls Ka 5 - 1.xls. Email byl následně dne 20. 5. 2008 (15.36 hod.) přeposlaný od […jméno…][…jméno…], […funkce…] společnosti RVS (viz dokument R D2).[52]

58.         V přílohách daného emailu je položkový rozpočet stavby identifikované jako 53- REKONSTR.RIEGROVI UL. V TREBONI s celkovou částkou za stavbu 8.591.397,- Kč bez DPH (10.223.762,40 Kč vč. DPH) a dále rekapitulace I. a II. etapy (vodovod a kanalizace) vždy označené Třeboň – Obnova kanalizace a vodovodu ulice Riegrova celkem za 6.263.017,- Kč bez DPH (7.452.991,- Kč vč. DPH).[53] Jde o celý rozpočet veřejné zakázky Rekonstrukce Riegrovy ulice v Třeboni a Třeboň - obnova kanalizace a vodovodu ulice Riegrova, celková cena činí 14.854.414,- Kč bez DPH (17.676.753,40 Kč vč. DPH).

59.         V rámci šetření na místě u společnosti RVS převzal Úřad dokument označený R D3 (dále též „dokument R D3“), jde o email ze dne 25. 6. 2008 (10.47 hod.) od […jméno…] ˂[…jméno…]@lstb.cz˃, pracovníka společnosti Lesostavby,[54] adresovaný na emailovou adresu ˂[…jméno…]@jmstavebni.cz˃[55] ve věci Lesostavby Třeboň a.s., obsahující přílohu Riegrova – kanalizace JM stavební.xls. Přílohu emailu tvoří položkový rozpočet stavby označené jako 08-192 Rekonstr. Riegrovy ulice v Třeboni s celkovou cenou za stavbu 1.245.184,- Kč bez DPH (1.481.769,- Kč vč. DPH), jde o částečně vyplněný rozpočet, kdy částky jsou uvedeny pouze v částech Vodorovné konstrukce a Trubní vedení.

60.         Město Třeboň společně s Dobrovolným svazkem obcí Vodovod Hamr (dále též „zadavatel“) vyhlásily společnou výzvu k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na stavební práce ve dvou zakázkách Rekonstrukce Riegrovy ulice v Třeboni a Třeboň - obnova kanalizace a vodovodu ulice Riegrova (dále též „veřejná zakázka Třeboň Riegrova“). Předmětem dané zakázky byla rekonstrukce vodohospodářského zařízení a povrchů ulice vč. odvodnění komunikace a veřejného osvětlení. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 22. 5. 2008, 10.00 hod. Jediným hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena v součtu obou akcí, tj. součet nabídkové ceny na rekonstrukci povrchů ulice včetně veřejného osvětlení a odvodnění a ceny za rekonstrukci vodohospodářských zařízení, bez odvodnění komunikací (každá akce byla hrazena z rozpočtu jiného zadavatele).[56]

61.         Rozpočet předmětné zakázky byl rozdělen na dvě části, a to část vrchní stavba a spodní stavba, kdy každá část byla dále členěna na I.etapu a II. etapu. Etapy rozpočtu vrchní stavba jsou vždy tvořeny částmi/objekty 01 Smluvní požadavky, 02 Požadavky objednatele, SO 100 Komunikace, SO 190 Trvalé dopravní značení a  SO 401 Osvětlení komunikace. Etapy rozpočtu spodní stavba jsou tvořeny objekty SO 01 Kanalizace, SO 02 Vodovod, SO 03 Kanalizace - přípojky a SO 04 Vodovod – přípojky.

62.         Zadavatel vyzval k podání nabídek 5 společností, a to společnost Bohemia-Constructiva Graf, stavební společnost, spol. s r.o. (nyní Vidox)[57], Swietelsky, Stavební firma UNIKO, spol. s r.o., RVS a Lesostavby. Zadávací dokumentaci si vyzvedlo celkem 8 společností; 5 společností, které byly zadavatelem vyzvány k podání nabídky a dále pak společnost InTePs s.r.o., Colas a Stavby silnic a železnic, a.s. (nyní Eurovia).

63.         V poslední den lhůty dne 22. 5. 2008 bylo zadavateli doručeno celkem 6 nabídek; nabídku podala společnost Lesostavby (9.00 hod.)[58], InTePs s.r.o.[59] (9.20 hod.), Swietelsky (9.30), RVS  (9.40 hod.), Stavební firma UNIKO spol. s r.o.[60] (9.45 hod.) a Colas (9.50 hod.).

64.         Vítězem veřejné zakázky Třeboň Riegrova se stala společnost Lesostavby a celková konečná cena zakázky činila 14.190.522,00 Kč bez DPH (16.866.721,00 Kč vč. DPH). Datum uvedené v nabídce společnosti Lesostavby je 21. 5. 2008, některé části rozpočtu jsou pak datovány 20. 5. 2008, jako osoby odpovědné za realizaci zakázky jsou v nabídce uvedeni […jméno…] (adresát emailu L C8) a […jméno…]. Pod tabulkou Rekapitulace nákladů je jako osoba, která ji vypracovala, podepsán […jméno…], […funkce…] společnosti Lesostavby. Nabídka společnosti Lesostavby obsahuje mj. prohlášení ze dne 21. 5. 2008 podepsané generálním ředitelem a předsedou představenstva společnosti Lesostavby, ve kterém je uvedeno (cit.): „…nemá v úmyslu zadat část veřejné zakázky jinému subdodavateli…“[61]

65.         Společnost Swietelsky podala do veřejné zakázky Třeboň Riegrova nabídku s celkovou cenou ve výši 14.522.092,00 Kč bez DPH (17.281.289,00 Kč vč. DPH), nabídka je datována 22. 5. 2008. Jako uchazeč je v nabídce identifikována společnost Swietelsky, Odštěpný závod Dopravní závod STŘED, oblast Kašparů-Koller.

66.         Porovnáním nabídek společností Swietelsky a Lesostavby s položkovým rozpočtem dokumentu L C8 Úřad zjistil, že dokument L C8 obsahuje pouze část rozpočtu veřejné zakázky Třeboň Riegrova, jde o část rozpočtu spodní stavba, kde jsou vyplněny ceny pouze u položek Trubní vedení a jedna položka ostatní konstrukce v rámci objektu SO 02 Vodovod (I. a II. etapa). Ceny u jednotlivých položek v dokumentu L C8 odpovídají cenám těchto položek v nabídce společnosti Lesostavby s výjimkou 12 položek, tj. 104 položek z celkových 116 je shodných (cca 89 %), celkově je však v této části rozpočtu nabídka společnosti Lesostavby méně výhodná než rozpočet v dokumentu L C8; je o 30,5 % vyšší. Nabídkové ceny společnosti Swietelsky u položek, jež jsou vyplněny v dokumentu L C8, jsou vždy vyšší než ceny v něm uvedené.

67.         Dále porovnáním cen jednotlivých položek nabídky společnosti Swietelsky s nabídkou společnosti Lesostavby Úřad zjistil, že poměr cen jednotlivých položek rozpočtu těchto společností je pro jednotlivé jeho části shodný, mezi cenami existuje určitý cenový vzorec. U 94,3 % položek v části rozpočtu spodní stavba je poměr cen těchto společností (Lesostavby/Swietelsky) vždy 0,99.[62] V části rozpočtu vrchní stavba je pak u většiny položek (84 %) poměr cen rovněž 0,99, dále u objektu SO 01 Smluvní požadavky je poměr 0,75 (jde o dvě položky) a u objektu SO 02 Požadavkyobjednatele (I. i II. etapa) je u všech 21 vyplněných položek poměr vždy 0,91. Zcela jiný poměr (neshodující se s žádnými dalšími) je tedy v části rozpočtu vrchní stavba jen u 5 % položek, pouze u objektu SO 190 Trvalé dopravní značení.[63]

68.         Společnost RVS podala do předmětné zakázky nabídkovou cenu ve výši 14. 875.801,- Kč bez DPH (17.702.203,19 Kč vč. DPH).[64] Datum uvedené na nabídce je 20. 5. 2008, v návrzích smluv je pak uvedeno datum 21. 5. 2008. Jako osoba zmocněná v rámci této zakázky je v nabídce mj. […funkce…] […jméno…] (adresátka emailu, dokumentu R B1).

69.         Porovnáním nabídky společnosti RVS s položkovým rozpočtem zaslaným této společnosti společností Lesostavby (viz dokument R B1) Úřad zjistil, že ceny jednotlivých položek nabídky společnosti RVS zcela odpovídají tomuto rozpočtu s výjimkou jedné položky v rámci stavebního objektu SO 401 Osvětlení komunikace (položka č. 30), celkový rozdíl mezi těmito rozpočty činí 25.450,- Kč vč. DPH. V emailu je u položky č. 30 daného stavebního objektu počítáno s chybným množstvím (4), v nabídce RVS je pak již započítáno správné množství (10). Nabídka společnosti RVS se rovněž graficky shoduje s rozpočtem v dokumentu R B1 (zaslaným společnosti RVS společností Lesostavby dne 15. 5. 2008), v nabídce společnosti RVS je pouze navíc uveden zhotovitel, identifikace společnosti a rekapitulace I. a II. etapy spodní části (objektu vodovodu a kanalizace) je uvedena na jednom listě.

70.         Porovnáním cen jednotlivých položek nabídky společnosti RVS podané do veřejné zakázky Třeboň Riegrova s nabídkami společností Lesostavby a Swietelsky zjistil Úřad podobný cenový vzorec jako v případě cenových nabídek společností Lesostavby a Swietelsky. V části rozpočtu spodní stavba, u většiny položek rozpočtu (92,4 %) poměr nabídkových cen společností Lesostavby a RVS činí 0,94. V části rozpočtu vrchní stavba jsou pak shodné poměry (rozdílné poměry cen jsou pouze u 8 položek, jde o položky v části SO 190 Trvalé dopravní značení); nejčastěji shodný poměr cen činí 0,99 či 1,00 (přesněji 0,9971) s tím, že v částech shodných s nabídkou společnosti Swietelsky (viz dále) je poměr 0,987 či 0,988, dále u všech položek objektu SO 01 Smluvní požadavky je poměr 0,75, u objektu SO 02 Požadavky objednatele (I.  etapa) činí poměr cen vždy 0,90 a 0,91 (II. etapa).[65]

71.         Porovnáním cen jednotlivých položek nabídky společnosti RVS s nabídkou společnosti Swietelsky Úřad dále zjistil, že obě nabídky mají totožné jednotkové ceny u položek v části rozpočtu vrchní stavba (I. etapa), a tou objektů 01 Smluvní požadavky, SO 100 Komunikace, SO 401 Osvětlení komunikace a dále v části vrchní stavba (II. etapa) u objektu 01 Smluvní požadavky; jedná se celkem o 93 položek (cca 15 % z celého rozpočtu).[66] Jde o ceny zaslané společností Lesostavby společnosti RVS emailem ze dne 20. 5. 2008 (dokument R B1); nejde o položky, které nacenila společnost Swietelsky a zaslala společnosti Lesostavby emailem, dokumentem L C8.

72.         Společnost InTePs s.r.o. podala do předmětné zakázky nabídkovou cenou v celkové výši 14.930.522,- Kč bez DPH (17.767.321,20 Kč vč. DPH).[67] Porovnání jednotlivých nabídkových cen této společnosti s cenami společností Swietelsky, Lesostavby a RVS zjistil Úřad obdobný cenový vzorec jako v případě těchto společností mezi sebou navzájem (viz výše). Vzhledem k tomu, že dne 10. 12. 2013 bylo se společností InTePs s.r.o. zahájeno insolvenční řízení, kdy na základě usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 26 INS 35438/2013-A-21 ze dne 25. 4. 2014 bylo rozhodnuto o úpadku tohoto dlužníka, Úřad nepřibral tuto společnost jako dalšího účastníka řízení.

73.         Společnosti Lesostavby, Swietelsky, RVS a InTePs s.r.o. jako jediní ze všech uchazečů o veřejnou zakázku Třeboň Riegrova měli položku č. 4 v části vrchní stavba, I. etapa i II. etapa, O2 Požadavky objednatele naceněny nulou, resp. nevyplněnou.

74.         Z informací poskytnutých společností Lesostavby vyplývá, že subdodavatelem této společnosti v rámci realizace veřejné zakázky Třeboň Riegrova byla mj. společnost Swietelsky ve výši 2.172.323,- Kč bez DPH (vodovod), společnost RVS ve výši 283.491,- Kč bez DPH (kanalizace – stavební práce) a společnost InTePs, s.r.o. (dnes v úpadku) ve výši 150.000,- Kč bez DPH (kanalizace – montáží práce).[68]

75.         Společnost Lesostavby k dokumentu L C2 uvedla, že (cit.): „… máme za to, že se týká veřejného zadávacího řízení vyhlášeného městem Třeboň „Rekonstrukce Riegrovy ulice v Třeboni – Třeboň – Obnova kanalizace a vodovodu ulice Riegrova“. Společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. byla zřejmě jednou z poptávaných společností na ověření konkurenčních cen, ověření nastavení jednotkových cen a případné spolupráce (subdodávky). Naše společnost zvažovala, že vodovody a kanalizace bude případně řešit subdodavatelsky. V předmětném veřejném zadávacím řízení byla nabídka společnosti vybrána jako nevhodnější a společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. byla subdodavatelem naší společnosti.“[69] 

76.         Společnost Colas nabídla ve veřejné zakázce Třeboň Riegrova cenu ve výši 14.899.570,- Kč bez DPH (17.730.488,- Kč vč. DPH)[70] a společnost Stavební firma UNIKO spol. s r.o. pak ve výši 14.799.371,- Kč bez DPH (17.587.451,- Kč vč. DPH).[71] Porovnáním nabídek těchto uchazečů mezi sebou i s nabídkami ostatních uchazečů nebyly zjištěny indicie nasvědčující sladěnému jednání těchto společností s jinými uchazeči o veřejnou zakázku Třeboň Riegrova. Úřad rovněž nemá informace o kontaktu těchto společností mezi sebou či dalším uchazečem.

III.2       Veřejná zakázka „Rekonstrukce ulice Lesní v Třeboni – 2. etapa a Třeboň – Obnova kanalizace a vodovodu v Lesní ulici“

77.         V rámci šetření na místě u společnosti Lesostavby převzal Úřad dokument označený L C9 (dále též „dokument L C9“),[1] jde o email ze dne 19. 3. 2009 (7.45 hod.) od […jméno…] ˂[…jméno…]@swietelsky.cz˃, […funkce…] společnosti Swietelsky, zaslaný na emailovou adresu ˂[…jméno…]@lstb.cz˃ ve věci Třeboň, Lesní ulice, obsahující 2 přílohy označené Nabídka SW – vodovod D+M.xls a Nabídka SW – vodovod.doc. Přílohy daného emailu obsahují dokument označený Nabídka zhotovitele č. N09 -018-0186, akce: Třeboň, Lesní ulice – obnova kanalizace a vodovodu, jako uchazeč je uvedena společnost Swietelsky s celkovou cenou ve výši 2.114.528,- Kč vč. DPH, následně obsahují podrobný položkový rozpočet vztahující se k této nabídce, ceny jsou vyplněny pouze v částech Vodorovné konstrukce a Trubní vedení ve 3 stavebních objektech/provozních souborech Vodovodní řad A1, Vodovodní domovní přípojky Výměna azbestocementového potrubí řad A2 (cca 24,5 % položek z celkového rozpočtu).

78.         Město Třeboň společně s Dobrovolným svazkem obcí Vodovod Hamr (dále též „zadavatel“) vyhlásily společnou výzvu k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na stavební práce ve dvou zakázkách Rekonstrukce ulice Lesní v Třeboni – 2. etapa Třeboň – Obnova kanalizace a vodovodu v Lesní ulici (dále též „veřejná zakázka Třeboň Lesní“). Předmětem dané veřejné zakázky byla rekonstrukce vozovky a chodníků místní komunikace včetně rekonstrukce osvětlení komunikace, dále obnova vodovodního řadu a kanalizační stoky. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 23. 3. 2009, 13.00 hod.[72] 

79.         Zadavatel vyzval k podání nabídek do předmětné veřejné zakázky 5 společností, a to společnost Strabag, Stavby silnic a železnic, a.s. (nyní Eurovia), Bohemia-Constructiva Graf, stavební společnost, spol. s r.o. (nyní Vidox), Swietelsky a Lesostavby. Zadávací dokumentaci si vyzvedlo 8 společností; 4 společnosti, které byly zadavatelem vyzvány k podání nabídky, a to společnost Swietelsky, Lesostavby, Stavby silnic a železnic, a.s. (nyní Eurovia) a Strabag, dále pak společnost Leyrer + Graf stavební společnost s.r.o. (nyní Vidox), Dvořák stavební s.r.o., Stavební firma UNIKO spol. s r.o. a Š + H Bohunice s.r.o.

80.         V poslední den lhůty dne 23. 3. 2009 bylo podáno celkem 6 nabídek, nabídku podala společnost Stavby silnic a železnic, a.s. (nyní Eurovia, 9.20 hod.), Stavební firma UNIKO spol. s r.o. (10.05 hod.), Leyer + Graf stavební společnost s.r.o. (nyní Vidox[73], 11.22 hod.), Lesostavby (11.36 hod.), Strabag (12.20 hod.) a Swietelsky (12.55 hod.).

81.         Jediným kritériem pro hodnocení nabídek byla nejnižší nabídková cena. Vítězem veřejné zakázky Třeboň Lesní se stala společnost Swietelsky a celková konečná cena zakázky činila 12.364.048,17 Kč bez DPH (14.713.217,37 Kč vč. DPH).[74]

82.         Společnost Swietelsky byla před lhůtou pro podání nabídek do předmětné zakázky v kontaktu se společností Lesostavby (viz dokument L C9), kdy této společnosti zaslala emailem nabídku včetně cen v částech rozpočtu Vodorovné konstrukceTrubní vedení (ve 3 stavebních objektech/provozních souborech Vodovodní řad A1, Vodovodní domovní přípojky Výměna azbestocementového potrubí řad A2). U většiny těchto položek rozpočtu je poměr nabídkových cen společností Swietelsky a Lesostavby podaných do předmětné zakázky stejný (1,02); nabídkové ceny obou společností jsou oproti cenám v emailu vyšší. U ostatních položek rozpočtu nebyl mezi nabídkovými cenami těchto společností zjištěn žádný cenový vzorec ani žádné podobnosti v nabídkách svědčící o nedovolené kooperaci těchto společností.

83.         Společnost Swietelsky uvedla, že společnost Lesostavby jí zajišťovala v rámci veřejné zakázky Třeboň Lesní subdodávky, a to v celkové výši 6,5 mil. Kč. Subdodávky se týkaly podkladů komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, přeložky slaboproud a provedení obnovy kanalizačních stok D, D1 a domovních kanalizačních přípojek.[75] Na přípravě nabídky společnosti Swietelsky se společnost Lesostavby jako subdodavatel nepodílela, resp. společnost Swietelsky nevyužila při přípravě své nabídky podklady od této společnosti.[76] 

84.         Společnost Lesostavby k dokumentu L C9 uvedla (cit.): „…nemůžeme ničeho sdělit, neboť nám není k němu ničeho známo. Jedná se o emailstarý již více než 6 let a navíc jeho odesílatel nebyl a není zaměstnance společnosti a jeho adresát […jméno…] (email: […jméno…]@lstb.cz) již není zaměstnancem naší společnosti. S ohledem na výše uvedené tedy můžeme k věci pouze obecně uvést, že se může jednat o komunikaci týkající se cenové nabídky poptávané za účelem ověření konkurenčních cen, ověření nastavení jednotkových cen či případné spolupráce (subdodávky). Předpokládáme, že by se předmětný email mohl týkat veřejné zakázky „Rekonstrukce ulice Lesní v Třeboni – 2. etapa a Třeboň-Obnova kanalizace a vodovodu v Lesní ulici“. Je nám známo, že v daném veřejném zadávacím řízení byla jeho nejvhodnější vybrána nabídka společnosti Swietelsky stavební s.r.o., kteréžto jsme poskytli subdodavatelskou činnost.“[77]

85.         Společnost Lesostavby podala do veřejné zakázky Třeboň Lesní nabídku ve výši 12.507.806,86 Kč bez DPH (14.884.291,- Kč vč. DPH).[78] Společnost Leyrer + Graf stavební společnost s.r.o. (nyní Vidox) nabídla do veřejné zakázky Třeboň Lesní cenu ve výši 12.754.171,- Kč bez DPH (15.177.475,40 Kč vč. DPH).[79]

86.         Porovnáním cenových nabídek společností Lesostavby a společnosti Leyrer + Graf stavební společnost s.r.o. (nyní Vidox) podaných do veřejné zakázky Třeboň Lesní Úřad zjistil, že poměr nabídkových cen těchto společností u všech položek rozpočtu je stále stejný, a to 0,98 s výjimkou 6 položek (1,3 % položek).[80] U tří položek v obou nabídkách je uvedeno shodné množství oproti rozdílnému množství uvedenému v nabídkách ostatních uchazečů. Jedná se vždy o položku Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný, a tou stavebních objektů/provozních souborů Rekonstrukce komunikace[81], 02 Vodovodní řad A[82]a 05 Výměna azbestocementového potrubí.[83]

87.         Společnost Lesostavby k vypracování nabídky do veřejné zakázky Třeboň Lesní, včetně využití podkladů od zamýšlených subdodavatelů při jejím zpracování Úřadu sdělila (cit.): „Konkrétní proces tvorby nabídek do specifikovaných veřejných zakázek nám s ohledem na běh času i obměnu zaměstnanců není znám. Nicméně obecně k věci uvádíme, že při zpracování nabídky naše společnost vychází z interních podkladů pro nacenění zakázek.“[84]

88.         Společnost Vidox, jako právní nástupce společnosti, Leyrer + Graf stavební společnost s.r.o. Úřadu k účasti této společnosti a přípravě nabídky do předmětné zakázky uvedla (cit.): „…nedohledal žádné dokumenty vztahující se k přípravě nabídky či vyjednávání o subdodávkách, ani jiné relevantní podklady týkající se veřejné zakázky …S ohledem na značnou dobu, které od předmětného zadávacího řízení uplynula, a na skutečnost, že předmětné zadávacího řízení se účastnil právní předchůdce účastníka řízení před realizací přeměny, a v neposlední řadě na relativně malý rozsah zakázky nelze předpokládat, že by účastník relevantní informace ještě dohledal.“[85]

89.         Do předmětné veřejné zakázky Třeboň Lesní podaly dále nabídky společnosti: Stavby silnic a železnic, a.s. (nyní Eurovia) ve výši 12.569.116,29 Kč bez DPH (14.957.248,39 vč. DPH),[86] Stavební firma UNIKO spol. s r. o. s nabídkovou cenou 12.788.237,- Kč bez DPH (15.122.802,- Kč vč. DPH)[87] a společnost Strabag s nabídkovou cenou ve výši 12.664.791,- Kč bez DPH (15.071.101,- Kč vč. DPH).[88] Porovnáním nabídek těchto uchazečů mezi sebou i s nabídkami ostatních uchazečů nebyly zjištěny indicie nasvědčující sladěnému jednání těchto společností s jinými uchazeči o veřejnou zakázku Třeboň Lesní. Úřad rovněž nemá informace o kontaktu těchto společností mezi sebou či dalšími uchazeči.

III.3       Veřejná zakázka „Rekonstrukce komunikací a nám. Sv. Jana Nepomuckého ve Studené“

90.         V rámci šetření na místě u společnosti Lesostavby převzal Úřad dokument označený L C10 (dále též „dokument L C10“),[89] jde o email ze dne 11. 7. 2008 (8.49 hod.) od […jméno…], […funkce…] společnosti Swietelsky,[90] z emailové adresy ˂[…jméno…]@swietelsky.cz˃, zaslaný na emailovou adresu ˂[…jméno…]@lstb.cz˃[91]ve věci STUDENÁ-LESO.XLS, obsahující stejnojmennou přílohu. V emailu je uvedeno (cit.): „zasílám vaše ceny a děkuji…“.

91.         Součástí přílohy tohoto emailu je Nabídkový rozpočet (položkový rozpis), ve kterém je identifikována stavba jako Oprava místních komunikací ve Studené s uvedením názvu společnosti Swietelsky a data tisku dne 11. 7. 2008. Nabídkový rozpočet se týká stavebního objektu SO 05 Obec Studená – Náměstí a obsahuje 3 části označené 01 DIO (celková odbytová cena: 122.254,65 Kč vč. DPH), 02 Komunikace (celková odbytová cena: 7.522.952,75 Kč vč. DPH), 03 Sadové úpravy (celková odbytová cena: 121.753,66 Kč vč. DPH), dále je uvedena celková částka za všechny části stavebního objektu SO 05 Obec Studená – Náměstí ve výši 6.526.858,03 Kč bez DPH (7.766.961,06 Kč vč. DPH) a částka označená STAVBA CELKEM ve výši 12.144.356,39 Kč bez DPH (14.451.784,10 Kč vč. DPH).

92.         V rámci šetření na místě u společnosti Lesostavby převzal Úřad dokument označený L C11 (dále též „dokument L C11“),[92] jde o 3 položkové rozpočty stavebního objektu SO 05 Obec Studená - náměstí pro stavbu Oprava místních komunikací ve Studené, ve kterých je jako zhotovitel uvedena společnost Lesostavby. Datum změny dle přehledu je ze dne 11. 7. 2008. Jde o položkové rozpočty 080711M DIO (s celkovou cenou za objekt ve výši 113.050,- Kč vč. DPH), 080711M Komunikace (s celkovou cenou za objekt 7.266.959,- Kč vč. DPH) a 080711M Sadové úpravy (s celkovou cenou za objekt ve výši 121.754,- Kč vč. DPH); jde o celý stavební objekt SO 05 Obec Studená – Náměstí.

93.         Úřad zjistil, že zadavatelem veřejné zakázky Rekonstrukce komunikací a nám. Sv. Jana Nepomuckého ve Studené byla obec Studená (dále též „veřejná zakázka Studená“). Předmětem dané veřejné zakázky byla oprava místní komunikace včetně sadové úpravy. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 15. 7. 2008, 9.00 hod.

94.         Rozpočet veřejné zakázky Studená byl tvořen 5 stavebními objekty, a to SO1 MK Studená – spojka Sumrakov-Skrýchov, SO2 MK Studená –Sumrakov, SO3 MK Studená – Maršov, SO4 MK Studená – Horní Pole-Do Polí, SO5 Obec Studená-náměstí. Stavební objekty SO1 SO4 byly vždy členěny na jednotlivé úseky (části místních komunikací), které zahrnovaly pouze stavební díl Komunikace (sejmutí drnu, vyrovnání povrchu, asfaltový beton, čištění příkopů a přesun hmot, příp. zřízení propustku či zpevněné plochy pro kontejnery, řezání stávajícího živičného krytu, odstranění křovin a bláta apod.). Stavební objekt SO5 Obec Studená – náměstí zahrnoval 3 stavební díly DIO, Komunikace a Sadové úpravy a cenově šlo o významnou část celého rozpočtu veřejné zakázky Studená.

95.         Zadavatel vyzval k podání nabídek do předmětné veřejné zakázky 5 společností, a to společnost Swietelsky, STAVING Studená s.r.o., Kostka, Lesostavby a Vialit.

96.         Ve stanovené lhůtě bylo podáno celkem 5 nabídek, dne 14. 7. 2008 podala nabídku společnost Vialit (9.25 hod.), dne 15. 7. 2008 pak společnost Kostka (7.56 hod.), Swietelsky (8.07 hod.), STAVING Studená s.r.o.[93] (8.11 hod.) a společnost Lesostavby (8.31 hod.). Nabídky společností Kostka a STAVING Studená s.r.o. byly vyloučeny z dalšího zadávacího řízení z důvodu absence prohlášení o zadávací lhůtě, v případě společnosti STAVING Studená s.r.o. i z důvodu předložení starého výpisu z obchodního rejstříku.

97.         Jediným kritériem pro hodnocení nabídek byla nejnižší nabídková cena. Vítězem veřejné zakázky Studená se stala společnost Swietelsky a celková konečná cena zakázky činila 11.594.674,64 Kč bez DPH (13.797.662,84 Kč vč. DPH).[94]

98.         Společnost Lesostavby podala do veřejné zakázky Studená nabídku[95] s celkovou cenou 11.921.500,39 Kč bez DPH (14.186.585,46 Kč včetně DPH). Porovnáním nabídky společnosti Lesostavby s přílohou emailu ze dne 11. 7. 2008 zaslaného společností Swietelsky společnosti Lesostavby Úřad zjistil, že zaslaný nabídkový rozpočet obsahuje část položkového rozpočtu dané zakázky, a to část týkající se stavebního objektu 05Obec Studená – náměstí (zahrnující části 01 DIO, 02 Komunikace a 03 Sadové úpravy) s tím, že ceny v této části zcela odpovídají cenám v nabídce společnosti Lesostavby podané do předmětné zakázky s výjimkou dvou položek – 01 DIO a položky č. 34 (Vytvoření průchodu v č.p. 100) dílu 02 Komunikace. Cena položky 01 DIO uvedená v nabídce společnosti Lesostavby svou výší odpovídá ceně nabídnuté společností Swietelsky (od ceny uvedené v emailu se odlišuje o 7.735,- Kč bez DPH, je nižší než v emailu). Položka č. 34 (Vytvoření průchodu v č.p. 100) dílu 02 Komunikace je v příloze emailu ze dne 11. 7. 2008 navíc, v nabídce společnosti Lesostavby (ale i v ostatních nabídkách) zcela chybí.[96] Celkový rozdíl cen stavebního objektu 05Obec Studená – náměstí tedy činí 222.856,- Kč bez DPH. Rozdíl ceny za stavbu celkem v nabídce společnosti Lesostavby a částkou STAVBA CELKEM uvedenou v dané příloze emailu (viz výše) činí rovněž částku 222.856,- Kč bez DPH. Společnost Lesostavby v nabídce neměla uvedeny žádné subdodavatele. Jako zpracovatel rozpočtu je u společnosti Lesostavby v nabídce uveden […jméno…].[97] V rozpočtu, dokumentu L C11, již všechny částky stavebního objektu 05 odpovídají nabídce společnosti Lesostavby.

99.         Porovnáním cen v emailu s nabídkou společnosti Swietelsky bylo zjištěno, že ceny uvedených položek (s výjimkou položky č. 34, viz výše) v nabídce společnosti Swietelsky jsou vždy vyšší než ceny zaslané v příloze emailu ze dne 11. 7. 2008 (dokument L C10). Položky stavebních objektů 01 až 04 jsou shodné, proto i ceny příslušných položek v této části nabídky společnosti Swietelsky i Lesostavby se opakují; poměr cen společnosti Swietelsky a Lesostavby u těchto položek je zpravidla 0,95 (tj. ceny společnosti Swietelsky jsou zpravidla nižší). V nabídce společnosti Swietelsky pod jednotlivými položkovými rozpočty a smlouvou o dílo je podepsána pracovnice společnosti Swietelsky […jméno…], odesílatelka emailu, dokumentu L C10.

100.     Společnost Swietelsky k předmětné zakázce uvedla, že měla v rámci zakázky subdodavatele; Úřad doplňuje, že nejde však o účastníky tohoto řízení ani další uchazeče o předmětnou veřejnou zakázku.[98]

101.     Společnost Lesostavby k dokumentu LC10 uvedla, že (cit.): „…nemůžeme ničeho sdělit, neboť nám není k němu ničeho známo. Jedná se o email starý již téměř 7 let a navíc odesílatel nebyl ani není zaměstnancem naší společnosti a jeho adresát […jméno…] (email: […jméno…]@lstb.cz) již není zaměstnancem naší společnosti a k akci „Oprava místních komunikací se Studené“ jsme nedohledali žádné dokumenty. S ohledem na výše uvedené tedy můžeme k věci pouze obecně uvést, že se může jednat o komunikaci týkající se cenové nabídky poptávané za účelem ověření konkurenčních cen, ověření nastavení jednotkových cen či případné spolupráce (subdodávky).“ K vypracování nabídky včetně případného poskytnutí podkladů od subdodavatele společnost uvedla, že (cit.): „Konkrétní proces tvorby nabídek do specifikovaných veřejných zakázek nám s ohledem na běh času i obměnu zaměstnanců není znám. Nicméně obecně k věci uvádíme, že při zpracování nabídky naše společnost vychází z interních podkladů pro nacenění zakázek.[99] 

102.     Cenové nabídky dalších společností, které podaly nabídky do veřejné zakázky Studená, činí: společnosti Vialit 12.286.900,- Kč bez DPH (14.621.411,- Kč vč. DPH),[100] vyloučené společnosti Kostka 12.563.414,- Kč bez DPH (14.950.464,- Kč vč. DPH)[101] a vyloučené společnosti STAVING Studená s.r.o. 11.954.228,51 Kč bez DPH (14.225.531,93 Kč vč. DPH).[102] Porovnáním nabídek těchto uchazečů mezi sebou i s nabídkami ostatních uchazečů nebyly zjištěny indicie nasvědčující sladěnému jednání těchto společností s jinými uchazeči o veřejnou zakázku Studená. Úřad rovněž nemá informace o kontaktu těchto společností mezi sebou či dalším uchazečem.

III.4       Veřejná zakázka „Cyklostezka Nový Dražejov“

103.     V rámci šetření na místě u společnosti Lesostavby převzal Úřad dokument označený L C2 (dále též „dokument L C2“),[103] jde o email ze dne 2. 8. 2006 (10.32) od […jméno…] ([…jméno…]@swietelsky.cz), […funkce…] společnosti Swietelsky,[104] zaslaný na emailovou adresu […jméno…]@lstb.cz[105]ve věci Cena, jehožpřílohou byl dokument aplikace Microsoft Excel označený Lesostavby – Cyklostezka Nový Dražejov – rozpočet. V emailu je uvedeno (cit.): „Dobrý den, zasílám Vaší cenu do soutěže : Cyklostezka Nový Dražejov. S pozdravem…“.

104.     Přílohu tvoří tabulka Rekapitulace stavby obsahující 4 stavební objekty včetně jejich popisu a ceny, a to SO 1 Zhotovení cyklostezky Nový Dražejov, SO 2 SSZ St.10 silnice I/22 – Myslivna, SO 3 SSZ ST.09 silnice I/22 – Zadní Podskalí a SO 4 Veřejné osvětlení. Celková cena za všechny objekty uvedená v tabulce činí 9.485.246,- Kč bez DPH (11.287.443,- Kč vč. DPH).

105.     Úřad zjistil, že zadavatelem veřejné zakázky Cyklostezka Nový Dražejov bylo město Strakonice (dále též „veřejná zakázka Nový Dražejov“). Předmětem dané veřejné zakázky byly stavební práce na cyklistické stezce, veřejné osvětlení a světelná signalizační zařízení. Předpokládaná cena dané zakázky byla stanovena na 8.200.000,- Kč bez DPH. Tato zakázka byla zadána jako otevřené řízení s lhůtou pro vyzvednutí zadávací dokumentace dne 12. 7. 2006, 11.00 hod. a lhůtou pro doručení nabídek dne 7. 8. 2006, 8.00 hod.

106.     Zadávací dokumentace byla poskytnuta 10 společnostem, a to společnosti OHL, Fr. Žahour – Garantstav, VKS stavební s.r.o., Swietelsky,[106] Stavby silnic a železnic a.s., Lesostavby, ÚHOSPOL, a.s., PRIMA, akciová společnost, Strabag a ZNAKON a.s.

107.     Ve stanovené lhůtě bylo podáno celkem 7 nabídek, nabídku podala společnost Swietelsky (4. 8. 2006, 10.10 hod.), Strabag (4. 8. 2006, 13.53 hod.), OHL (7. 8. 2006 6.45 hod.), ZNAKON a.s.[107] (7. 8. 2006, 7.26 hod.), Lesostavby (7. 8. 2006, 7.30 hod.), PRIMA, akciová společnost[108] (7. 8. 2006, 7.49 hod.) a Stavby silnic a železnic a.s. (7. 8. 2006, 7.51 hod.). Společnost ZNAKON, a.s. byla vyloučena ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění podmínky poskytnutí jistoty ve výši 200.000,- Kč.

108.     Jediným kritériem pro hodnocení nabídek byla nejnižší nabídková cena. Vítězem veřejné zakázky Nový Dražejov se stala společnost Swietelsky a celková konečná cena zakázky činila 8.893.530,- Kč bez DPH (10.583.301,- Kč vč. DPH).

109.     Společnost Swietelsky k předmětné zakázce uvedla, že měla v rámci zakázky subdodavatele; Úřad doplňuje, že se nejedná o účastníky tohoto řízení či další uchazeče této zakázky.[109]

110.     Společnost Lesostavby podala do předmětné veřejné zakázky nabídku s celkovou nabídkovou cenou ve výši 9.485.246,- Kč bez DPH (11.287.443,- Kč vč. DPH). Porovnáním nabídky společnosti Lesostavby podané do předmětné zakázky s cenami jí zaslanými emailem dne 2. 8. 2006 Úřad zjistil, že ceny jednotlivých stavebních objektů se zcela shodují. Ve své nabídce společnost Lesostavby prohlásila, že (cit.): „…nemá v úmyslu zadat část veřejné zakázky : „Cyklostezka Nový Dražejov“ jiným subdodavatelům.“[110]

111.     Porovnáním nabídkových cen společnosti Lesostavby s cenami společnosti Swietelsky bylo zjištěno, že poměr těchto cen je u všech naceněných položek rozpočtu totožný. Poměr cen společnosti Swietelsky, vítěze zakázky, a společnosti Lesostavby činí vždy 0,94.[111]

112.     Společnost OHL podala do veřejné zakázky Nový Dražejov nabídku s celkovou cenou ve výši 10.033.421,- Kč bez DPH (11.939.771,- Kč vč. DPH). Ve své nabídce společnost OHL uvedla prohlášení, že (cit.): „…nepředpokládá realizaci předmětné stavby za pomoci podzhotovitelů“.[112] Porovnáním jednotlivých cen v nabídce společnosti OHL s cenami nabídnutými společnostmi Lesostavby a Swietelsky Úřad zjistil, že mezi cenovými nabídkami těchto tří společností existuje cenový vzorec, a to poměr cen společnosti Swietelsky a společnosti OHL u většiny naceněných položek rozpočtu činí 0,92 (u 371 položek, tj. 98 %); poměr cen společnosti OHL k cenám společnosti Lesostavby je u většiny položek 1,02.[113]

113.     K dokumentu L C2 společnost Lesostavby uvedla, že (cit.): „K předmětnému emailu ze dne 2. 8. 2006 včetně jeho přílohy Vámnemůžeme ničeho sdělit, neboť nám není k němu ničeho známo. Jedná se o email starý již téměř 9 let a navíc odesílatel nebyl ani není zaměstnancem naší společnosti a jeho adresát […jméno…] (email: […jméno…]@lstb.cz) již není zaměstnancem naší společnosti a k akci „Cyklostezka Nový Dražejov“ jsme nedohledali žádné dokumenty. S ohledem na výše uvedené tedy můžeme k věci pouze obecně uvést, že se může jednat o komunikaci týkající se cenové nabídky poptávané za účelem ověření konkurenčních cen, ověření nastavení jednotkových cen či případné spolupráce (subdodávky).“[114]

114.     Společnost Strabag podala do předmětné zakázky cenovou nabídku ve výši 8.998.341,- Kč bez DPH (10.708.026,- Kč vč. DPH).[115] Nabídka společnosti ZNAKON a.s. byla ve výši 8.951.280,- Kč bez DPH (10.652.023,20 Kč vč. DPH).[116] Nabídková cena společnosti PRIMA, akciová společnosti činila 9.226.370,- Kč bez DPH (10.979.380,- Kč vč. DPH)[117] a společnosti Eurovia 9.381.069,- Kč bez DPH (11.163.472,- Kč vč. DPH).[118]Porovnáním těchto nabídek mezi sebou i s nabídkami ostatních uchazečů nebyly zjištěny indicie nasvědčující sladěnému jednání těchto společností s jinými uchazeči o veřejnou zakázku Nový Dražejov. Úřad rovněž nemá informace o kontaktu těchto společností mezi sebou či dalším uchazečem.

III.5       Veřejná zakázka „Zlepšení vzhledu a zkvalitnění dopravní infrastruktury obce Val“

115.     V rámci šetření na místě u společnosti RVS převzal Úřad dokument označený R B4 (dále též „dokument R B4“),[119] jde o email ze dne 14. 5. 2008 (10.16 hod.) od […jméno…], […funkce…] (oblast Jindřichův Hradec), odeslaný z emailové adresy <[…jméno…]@swietelsky.cz> a adresovaný na emailovou adresu <[…jméno…]@jmstavebni.cz> ve věci 067-VAL-JM.XLS, který obsahuje stejnojmennou přílohu. V emailu je uvedeno (cit.): „Dobrý den, v příloze zasílám váš rozpočet a děkuji za spolupráci…“.

116.     Přílohu emailu tvoří nabídkový rozpočet, ve kterém je identifikována stavba Oprava místních komunikací v obci Val, členěný na 3 stavební objekty, a to 001 Stavební výdaje na obnovu MK s celkovou cenou ve výši 4.368.136,34 Kč bez DPH, 004 Stavební výdaje na obnovu veř. prostranství s cenou celkem ve výši 101.250,- Kč bez DPH a 005 Výdaje na parkové úpravy s celkovou cenou ve výši 24.021,- Kč bez DPH. Cena za stavbu celkem uvedená v tomto rozpočtu činí 4.493.407,34 Kč bez DPH (5.347.154,74 Kč vč. DPH). Tento nabídkový rozpočet svými položkami (včetně jejich výměr) zcela odpovídá výkazu výměr veřejné zakázky Zlepšení vzhledu a zkvalitnění dopravní infrastruktury obce Val (viz níže). Rovněž společnost RVS potvrdila, že se jedná o nabídkový rozpočet – oprava místních komunikací v obci Val.[120]

117.     Zadavatelem veřejné zakázky Zlepšení vzhledu a zkvalitnění dopravní infrastruktury obce Val byla obec Val(dále též „veřejná zakázka Val“) prostřednictvím společnosti GARANTA CZ a.s.[121], administrátora zakázky. Předmětem dané veřejné zakázky byla oprava povrchu komunikace včetně výsadby zeleně a obnova veřejných prostranství. Výkaz výměr předmětné zakázky je členěn na části Val – Klec (5 položek), Hamr – Rozcestí Vlkov (5 položek), Veřejné prostranství (2 položky) a Parkové úpravy (2 položky).[122] 

118.     K podání nabídek do předmětné veřejné zakázky byly dne 9. 5. 2008 vyzvány 3 společnosti, a to společnost RVS, Swietelsky a Dálniční stavby Praha, a.s.[123]Zadávací dokumentace byla přílohou výzvy k podání nabídek.[124] Lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 29. 5. 2008, 14.00 hod.[125]

119.     Ve stanovené lhůtě (29. 5. 2008) byly podány celkem 3 nabídky, nabídku podala společnost Dálniční stavby Praha, a.s. (23. 5. 2008, 11.21 hod.), Swietelsky (28. 5. 2008, 10.05 hod.) a RVS (29. 5. 2008, 10.21 hod.).[126] Žádná společnost nebyla vyloučena ze zadávacího řízení ani neodstoupila.

120.     Jediným kritériem pro hodnocení nabídek byla nejnižší nabídková cena. Vítězem veřejné zakázky Val se stala společnost Swietelsky s celkovou cenou ve výši 4.325.184,89 Kč bez DPH (5.146.970,09 Kč vč. DPH). Dne 30. 6. 2008 byla podepsána smlouva o dílo a následně zakázka realizována.[127] Jako zpracovatel nabídkového rozpočtu a osoba, která přezkoumala předložený návrh smlouvy, je v nabídce společnosti Swietelsky uvedena/podepsána paní […jméno…], odesílatel emailu – dokumentu R B4.[128]

121.     Společnost RVS podala do veřejné zakázky Val nabídku s celkovou cenou ve výši 4.493.407,34 Kč bez DPH (5.347.154,74 Kč vč. DPH), nabídkový rozpočet zcela odpovídá (graficky i obsahově, vč. jednotkových cen) příloze emailu, dokumentu R B4. Nabídka společnosti je ze dne 27. 5. 2008 a mezi oprávněnými osobami je mj. uvedena […jméno…], […funkce…] společnosti RVS, adresát emailu – dokumentu R B4.[129]

122.     Společnost Dálniční stavby Praha, a.s. podala do předmětné zakázky cenovou nabídku ve výši 4.390.420,08 Kč bez DPH (5.224.599.90 Kč vč. DPH).[130] Porovnáním nabídky této společnosti s nabídkami ostatních uchazečů nebyly zjištěny žádné indicie nasvědčující sladěnému jednání této společnosti s dalšími uchazeči o veřejnou zakázku Val. Úřad rovněž nemá informace o kontaktu této společnosti s vítězem veřejné zakázky, společností Swietelsky či dalším uchazečem, společností RVS.

III.6       Veřejná zakázka „Rekonstrukce MK k cihelně v obci Drunče“

123.     V rámci šetření na místě u společnosti RVS převzal Úřad dokument označený R B6 (dále též „dokument R B6“),[131] jde o email ze dne 5. 5. 2009 (14.32 hod.) od […jméno…], […funkce…] společnosti Swietelsky (oblast Jindřichův Hradec), z emailové adresy <[…jméno…]@swietelsky.cz> zaslaný na emailovou adresu <[…jméno…]@jmstavebni.cz>[132], ve věci Drunče. V emailu je uvedeno (cit.): „…Dobrý den paní […jméno…], V příloze zasílám dle dohody vaše čísla. Děkuji a přeji hezký zbytek dne …“.

124.     Přílohu tohoto emailu tvoří dokument aplikace Microsoft Excel označený jako DRUNČE-MK K CIHELNĚ-JM. Obsahem této přílohy je tabulka Nabídkový rozpočet (položkový rozpis) na stavbu MK k cihelně (var.I)-Drunče. Celková cena za stavbu v tomto nabídkovém rozpočtu činí částku ve výši 3.369.796,30 Kč bez DPH (4.010.057,60 Kč vč. DPH). Tento nabídkový rozpočet svými položkami (včetně jejich výměr) zcela odpovídá výkazu výměr veřejné zakázky Rekonstrukce MK k cihelně v obci Drunče (viz níže). Společnost RVS k dokumentu R B6 Úřadu sdělila, že (cit.): „…jedná se o nabídkový rozpočet MK K Cihelně Drunče, jak vyplývá z názvu uvedeného na listině R B6/2“.[133]

125.     V rámci šetření na místě u společnosti Vialit převzal Úřad dokument označený V B1 (dále též „dokument V B1“),[134] jde o email ze dne 5. 5. 2009 (14.33 hod.) od […jméno…], […funkce…] společnosti Swietelsky (oblast Jindřichův Hradec), z emailové adresy <[…jméno…]@swietelsky.cz> zaslaný na emailovou adresu <vialit.sobeslav@volny.cz>[135] obsahující přílohu označenou DRUNČE-VIA.XLS. V emailu je uvedeno (cit.): „Dobrý den pane Valento, v příloze zasílám dle dohody vaše čísla. Děkuji…“

126.     Obsahem přílohy email, dokumentu V B1, je tabulka Nabídkový rozpočet (položkový rozpis) na stavbu MK k cihelně (var.I)-Drunče. Uvedená celková cena za stavbu v tomto nabídkovém rozpočtu činí 3.342.085,10 Kč bez DPH (3.977.081,30 Kč vč. DPH). Tento nabídkový rozpočet rovněž svými položkami (včetně jejich výměr) zcela odpovídá výkazu výměr veřejné zakázky Rekonstrukce MK k cihelně v obci Drunče (viz níže).

127.     Dále v rámci šetření na místě u společnosti Vialit převzal Úřad dokument označený V A1 (dále též „dokument V A1“),[136] dokument aplikace Microsoft Excel označený Drunče –VIA uložený v počítači pracovníka společnosti Vialit. Dokument V A1 obsahuje tabulku Nabídkový rozpočet (položkový rozpis) na stavbu MK k cihelně (var.I)-Drunče s celkovou částkou ve výši 3.342.085,10 Kč bez DPH (3.977.081,30 Kč vč. DPH); ceny jednotlivých položek odpovídají cenám v dokumentu V B1. Ve vlastnostech dokumentu Druče –VIA (dokumentu V A1) je jako autor a autor poslední změny uvedeno jméno […jméno…], datum vytvoření je pak den 5. 5. 2009, 13.22 hod., naposledy upraveno dne 5. 5. 2009, 13.23 hod.

128.     Úřad zjistil, že zadavatelem veřejné zakázky Rekonstrukce MK k cihelně v obci Drunče byla obec Drunče (dále též „veřejná zakázka Drunče“) prostřednictvím administrátora zakázky, společnosti GARANTA CZ a.s. Předmětem plnění této zakázky byla rekonstrukce místní komunikace v katastrálním území Drunče, včetně zpevnění krajnic a vybudování zpevněné plochy pod kontejnery na tříděný odpad, nákupu venkovního mobiliáře a sadové úpravy. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 11. 5. 2009, 9.00 hod.[137]

129.     K podání nabídek do předmětné veřejné zakázky byly dne 27. 4. 2009 vyzvány 4 společnosti, a to společnost RVS, Swietelsky, Vialit a AVE. Zadávací dokumentaci si na základě své předchozí žádosti převzaly všechny 4 výše zmíněné společnosti.[138]

130.     Ve stanovené lhůtě (11. 5. 2009) byly podány celkem 4 nabídky, nabídku podaly dne 11. 5. 2009 společnosti RVS (7.36 hod.), AVE (7.36 hod.), Vialit (8.36 hod.) a Swietelsky (8.51 hod.). Žádná společnost nebyla ze zadávacího řízení vyloučena ani neodstoupila.[139]

131.     Jediným kritériem pro hodnocení nabídek byla nejnižší nabídková cena. Vítězem veřejné zakázky Drunče se stala společnost Swietelsky a celková konečná cena zakázky činila 3.166.231,- Kč bez DPH (3.767.814,90 Kč vč. DPH). Jako zpracovatel nabídkového rozpočtu a osoba, která přezkoumala návrh předložené smlouvy, je v nabídce společnosti Swietelsky uvedena/podepsána paní […jméno…], odesílatel emailů, dokumentů V B1 a R B6 (viz výše).[140]

132.     Společnost RVS podala do předmětné veřejné zakázky nabídku s celkovou cenou ve výši 3.369.796,30 Kč bez DPH (4.010.057,60 Kč vč. DPH).[141] Ceny jednotlivých položek a celková cena v nabídkovém rozpočtu této společnosti zcela odpovídají cenám v rozpočtu zaslaným této společnosti společností Swietelsky; viz dokument R B6.

133.     Celková nabídková cena společnosti Vialit předložená v rámci dané zakázky zadavateli činila 3.342.085,10 Kč bez DPH (3.977.081,- Kč vč. DPH),[142] jednotkové ceny i celková cena v nabídce společnosti do předmětné zakázky zcela odpovídají cenám obsaženým dokumentu V A1 a V B1.

134.     Společnost AVE nabídla do předmětné zakázky celkovou cenu ve výši 3.308.678,58 Kč bez DPH (3.937.327,58 Kč vč. DPH).[143] Porovnáním jednotlivých nabídkových cen společnosti AVE s cenami předloženými společností Vialit do předmětné zakázky Úřad zjistil, že poměr cen společnosti AVE a společnosti Vialit je u jednotlivých položek vždy stejný; poměr jednotlivých položkových cen společnosti AVE s cenami společnosti Vialit činí vždy 0,99 (u jedné položky 0,98). Ceny společnosti AVE byly vždy nižší než ceny společnosti Vialit.[144]

135.     Společnost AVE ke své účasti v předmětné veřejné zakázce a vypracování nabídky uvedla, že (cit.): „…nepovedlo se dohledat žádné relevantní podklady… S ohledem na dobu šesti let, která již uplynula od příslušného zadávacího řízení …není účastník řízení k dnešnímu dni schopen nadepsanému úřadu sdělil další podrobnosti týkající se vypracování příslušné nabídky … Uvedené platí tím spíše, že se jednalo o zakázku relativně nižší hodnoty, o jejíž získání se společnost … usilovala zřejmě pouze v návaznosti na rozmístění svých kapacit v daném regionu… s ohledem na charakter a předmět veřejné zakázky … je zřejmé, že společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. hodlala danou zakázku plnit prostřednictvím subdodavatelů a jednotlivé cenové položky tak byly do předmětné nabídky naceněny v návaznosti na cenové nabídky učiněné od konkrétních subdodavatelů speciálně pro danou zakázku příp. v návaznosti na znalost cen některých subdodavatelů v regionu místa plnění příslušné zakázky. O které společnosti a které položky nabídkové rozpočtu, již ale účastník řízení s ohledem na výše uvedené okolnosti (časové i personální) není schopen nadepsanému úřadu sdělit.“[145]

III.7       Veřejná zakázka „Místní obslužná komunikace Kačlehy“

136.     V rámci šetření na místě u společnosti RVS převzal Úřad dokument označený R B7 (dále též „dokument R B7“),[146] jde o email ze dne 7. 10. 2009 (9.40 hod.) od […jméno…], pracovníka […funkce…] společnosti RVS, z emailové adresy <[…jméno…]@rvsas.cz> zaslaný […jméno…], […funkce…] společnosti RVS, ve věci FW: Kačlehy – rozpočet. Součástí tohoto emailu je přeposlaný email ze dne 6. 10. 2009 od […jméno…], […funkce…] společnosti Swietelsky, z emailové adresy <[…jméno…]@swietelsky.cz> adresovaný […jméno…] ve věci Kačlehy – rozpočet, ve kterém je uvedeno (cit.): „Na základě předchozí dohody Vám posílám rozpočet na Kačlehy – místní komunikace. S pozdravem …“. Přílohu emailu tvoří dokument aplikace Microsoft Excel označenýjako Rozpočet; jedná se o Nabídkový rozpočet stavby obsahující rekapitulaci stavebních objektů a 24 položek v členění na 2 stavební objekty Zemní práce a Komunikace s celkovou cenou (včetně vedlejších rozpočtových nákladů) ve výši 2.732.835,- Kč bez DPH (2.296.500,- Kč vč. DPH).

137.     K dokumentu R B7 společnost RVS uvedla, že se jedná o nabídkový rozpočet stavby Místní obslužná komunikace obec Kačlehy, jak vyplývá z názvu uvedeného na listině.[147]

138.     Úřad zjistil, že zadavatelem veřejné zakázky Místní obslužná komunikace Kačlehy byla obec Kačlehy (dále též „veřejná zakázka Kačlehy“). Předmětem plnění této zakázky bylo připojení na komunikaci II. třídy pro parcelaci 5 rodinných domů v rámci základní technické vybavenosti předmětného území a pro přístup k budoucímu transformátoru. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 9. 10. 2009.

139.     Zadavatel, obec Kačlehy, vyzval k podání nabídek do předmětné veřejné zakázky 5 společností, a to společnosti RVS, Swietelsky, Rajch s.r.o.[148], VHS-Vodohospodářské stavby s.r.o.[149] a K-Building CB a.s.[150]Zadávací dokumentaci si převzaly 4 výše zmíněné vyzvané společnosti, s výjimkou společnosti Rajch s.r.o., navíc si zadávací dokumentaci vyzvedla společnost Daich.[151]

140.     Ve stanovené lhůtě (9. 10. 2009) bylo podáno celkem 5 nabídek, nabídku podala společnost VHS-Vodohospodářské stavby s.r.o. (8. 10. 2009), Daich (8. 10. 2009, 9.00 hod.), RVS (9. 10. 2009, 11.35 hod.), K-Building CB a.s. (9. 10. 2009, 12.30 hod.) a sdružení SWIETELSKY – WEFEL – Kačlehy (9. 10. 2009, 12.30 hod.).[152] Žádná společnost nebyla z výběrového řízení vyloučena ani neodstoupila.

141.     Kritérii pro hodnocení nabídek byla nejnižší nabídková cena (70 %) a termín dokončení stavby (30 %). Vítězem veřejné zakázky Kačlehy se stalo sdružení SWIETELSKY – WEFEL – Kačlehy a celková konečná cena zakázky činila 2.245.612,21 Kč bez DPH (2.672.278,61 Kč vč. DPH), termín dokončení stavby 27. 11. 2009.[153] Vedoucím členem sdružení SWIETELSKY – WEFEL – Kačlehy byla společnost Swietelsky, dalším členem pak společnost WEFEL s.r.o.[154] Dle smlouvy o sdružení ze dne 1. 10. 2009 byla společnost Swietelsky, jako vedoucí člen sdružení, oprávněna zastupovat sdružení ve všech věcech, vést veškerá jednání, přijímat závazky a pokyny pro a za kteréhokoliv ze dvou účastníků sdružení; rovněž provedení zakázky, včetně plateb, bylo odpovědností této společnosti. Společnost Swietelsky byla rovněž oprávněna podepsat nabídku za sdružení.[155]

142.     Společnost Swietelsky k předmětné zakázce Kačlehy uvedla, že ji realizovala bez subdodavatelů.[156]

143.     Společnost RVS podala do předmětné veřejné zakázky nabídku s celkovou cenou ve výši 2.296.500,- Kč bez DPH (2.732.835,- Kč vč. DPH), termín dokončení stavby 30. 11. 2009. Ceny jednotlivých položek v nabídce společnosti RVS odpovídají cenám zaslaným v emailu, dokumentu R B7, včetně grafické úpravy.[157]

144.     Společnost VHS-Vodohospodářské stavby s.r.o. podala do předmětné zakázky nabídku ve výši 2.386.999,- Kč bez DPH (2.840.529,- Kč vč. DPH) s datem dokončení realizace 30. 11. 2009[158] a společnost K-Building CB a.s. ve výši 2.278.309,- Kč bez DPH (2.711.188,- Kč vč. DPH) s datem dokončení realizace 27. 11. 2009.[159] Nabídka společnosti Daich činila 2.343.756,- Kč bez DPH (2.789.069,- Kč vč. DPH) a 30. 11. 2009 jako termín dokončení stavby.[160]Porovnáním těchto nabídek mezi sebou i s nabídkami ostatních uchazečů nebyly zjištěny žádné indicie nasvědčující sladěnému jednání těchto společností s jinými uchazeči o veřejnou zakázku Kačlehy. Úřad rovněž nemá informace o kontaktu těchto společností mezi sebou či dalším uchazečem.

III.8       Veřejná zakázka „Kanalizace a ČOV Hadravova Rosička“

145.     V rámci šetření na místě u společnosti RVS převzal Úřad dokument označený R C1 (dále též „dokument R C1“),[161] jde o email ze dne 29. 4. 2009 od […jméno…], pracovníka […funkce…] společnosti RVS, zaslaný […jméno…][162] ze společnosti Lesostavby, ve věci Kan. a ČOV Hadravova Rosička.[163] Součástí emailu jsou 2 přílohy, dokument aplikace Microsoft Excel označený 5 Hadr. Rosička – Lesostavby a dokument aplikace Microsoft Word označený 5 Krycí list Lesostavby. V emailu je uvedeno (cit.): „…Dobrý den pane […jméno…]. V příloze Vám zasílám rozpočet na akci Kanalizace a ČOV Hadravova Rosička a vyplněný Krycí list nabídky. Do Návrhu SoD prosím v zárukách uveďte:

·      60 měsíců na stavební práce

·      60 měsíců na technologii

·      24 měsíců na komunikace

V Krycím listě je uvedena pouze záruka na stavební práce. Nutno krycí list doplnit. Dále prosím uvést sankce z Krycího listu také v Návrhu SoD. Děkuji mnohokrát a jsem s přátelským pozdravem…“

146.     Obsahem přílohy emailu označené 5 Krycí list Lesostavby.doc je listina s názvem Krycí list veřejné zakázky: Kanalizace a ČOV Hadravova Rosička. Identifikační údaje dodavatele nejsou vyplněné. Krycí list dále obsahuje přehled jednotlivých stavebních dílů s uvedenými cenami v Kč bez DPH (v celkovém součtu ve výši 6.862.153,-); Zemní práce (2.209.381,-), Základy a zvláštní zakládání (12.850,-), Svislé a kompletní konstrukce (102.274,-), Vodorovné konstrukce (117.186,-), Komunikace (1.278.686,-), Trubní vedení (1.862.073,-), Ostatní konstrukce, bourání (722.200,-), Staveništní přesun hmot (32.634,-), ČOV – stavební a technologická část (437.753,-) a Ostatní náklady (87.116,-). Uvedená celková cena za stavbu je 7.162.154,- Kč bez DPH (8.522.964,- Kč vč. DPH).[164] Dalšími vyplněnými položkami jsou Záruka (měsíce) v délce 60 měsíců; Splatnost faktur v délce 30 dní; Sankce– dokončení (Kč/den) ve výši 25.000,- Kč/den; Sankce – vadu (Kč/den) ve výši 2.000,- Kč/vadu a den.

147.     Obsahem druhé přílohy emailu (dokument R C1) označené 5 Hadr. Rosička – Lesostavby .xls je dále podrobný rozpočet stavby identifikované jako Kanalizace a ČOV Hadravova Rosička. Daný rozpočet je členěn na jednotlivé stavební díly zcela odpovídající první příloze (viz výše), a to odpovídající jednotlivými stavebními díly i cenami (na krycím listě jsou ceny zaokrouhlené na celé koruny). Navíc jsou specifikovány jen vedlejší rozpočtové náklady ve výši 300.000,- Kč bez DPH, tato částka je však v celkové ceně za stavbu uvedené v krycím listu započítána.

148.     Společnost RVS k dokumentu R C1 pouze uvedla, že (cit.): „…jedná se o krycí list veřejné zakázky kanalizace a ČOV Hadravova Rosička, jak vyplývá z názvu na listině.“[165]

149.     Úřad zjistil, že zadavatelem veřejné zakázky Kanalizace a ČOV Hadravova Rosička byla obec Hadravova Rosička (dále též „veřejná zakázka Hadravova Rosička“). Předmětem plnění této zakázky bylo zhotovení liniových stok oddílné splaškové kanalizace a zhotovení čistírny a dalších stavebních objektů. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 5. 5. 2009, 15.00 hod.[166]

150.     Zadavatel, obec Hadravova Rosička, vyzval k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace do předmětné veřejné zakázky 5 společností, a to společnost Swietelsky, Daich, RVS, STAVCENT, a.s.[167] a Lesostavby. Zadávací dokumentace byla přílohou výzvy k podání nabídek a byla odeslána všem vyzvaným uchazečům písemně dne 17. 4. 2009.[168]

151.     Ve stanovené lhůtě (5. 5. 2009) bylo podáno celkem 5 nabídek, nabídku podala společnost Daich (10.30 hod.), RVS (10.31 hod.), STAVCENT, a.s. (14.20 hod.), Lesostavby (14.30 hod.) a Swietelsky (14.45 hod.). Společnost STAVCENT, a.s. byla vyloučena z důvodu nesplnění technických kvalifikačních předpokladů, nedoložila realizaci 3 staveb obdobného charakteru a rozsahu o minimálním finančním objemu za posledních 5 let.[169]

152.     Jediným kritériem pro hodnocení nabídek byla nejnižší nabídková cena. Vítězem veřejné zakázky Hadravova Rosička se stala společnost RVS a celková konečná cena zakázky činila 6.623.095,- Kč bez DPH (7.881.484,- Kč vč. DPH).[170] Společnost RVS realizovala předmětnou zakázku i prostřednictvím subdodavatelů, nejde o účastníky tohoto řízení, s výjimkou společnosti Ave (pokládka živičných vrstev komunikace) ve výši 129 tis. Kč bez DPH (cca 2 %).

153.     Nabídka společnosti Lesostavby[171] podaná do předmětné veřejné zakázky je ze dne 5. 5. 2009. Součástí této nabídky je mj. krycí list a položkový rozpočet. V předmětném krycím listu je jako dodavatel identifikována společnost Lesostavby. Krycí list dále obsahuje přehled jednotlivých stavebních dílů s uvedenými cenami v Kč bez DPH; Zemní práce (2.209.381,-), Základy a zvláštní zakládání (12.850,-), Svislé a kompletní konstrukce (102.274,-), Vodorovné konstrukce (117.186,-), Komunikace (1.278.686,-), Trubní vedení (1.862.073,-), Ostatní konstrukce, bourání (722.200,-), Staveništní přesun hmot (32.634,-), ČOV – stavební a technologická část (437.753,-) a Ostatní náklady (87.116,-). Celková cena za stavbu uvedená v krycím listu činí 7.162.154,- Kč bez DPH (8.522.963,- Kč vč. DPH). Dále krycí list obsahuje položky: Záruka (měsíce) 60 měsíců na stavební práce, 60 měsíců na technologii, 24 měsíců na komunikace; Splatnost faktur 30 dní; Sankce – dokončení (Kč/den) 25.000,- Kč/den; Sankce – vadu (Kč/den) 2.000,- Kč/vadu a den. Rozpočet včetně rekapitulace předložený společností Lesostavby zadavateli odpovídá rozpočtu obsaženému v příloze emailu 5 Hadr. Rosička – Lesostavby .xls (dokumentu R C1) s výjimkou doplněné identifikace společnosti, razítek a podpisů. Dále v nabídce společnosti Lesostavby jsou na krycím listu rozepsány podrobněji výše záruk, cena za stavbu celkem včetně DPH je o jednu korunu nižší (odpovídá součtu zaokrouhlených cen jednotlivých stavebních dílů tak, jak jsou zapsány na krycím listu).

154.     Společnost Daich podala do předmětné veřejné zakázky nabídku s celkovou cenou 6.690.535,- Kč bez DPH (7.961.737,- Kč vč. DPH).[172] Porovnáním cen jednotlivých položek v nabídce společnosti Daich a nabídce společnosti RVS bylo zjištěno, že mezi cenami je určitý cenový vzorec, poměr jednotlivých nabídkových cen společnosti RVS a společnosti Daich je u položek č. 1 až 63 ve výši 0,94 a u položek č. 64 až 92 pak 0,95, u poslední položky č. 93 činí 1,02.

155.     Společnost Swietelsky podala do předmětné zakázky cenovou nabídku ve výši 6.858.762,- Kč bez DPH (8.161.927,- Kč vč. DPH).[173] Nabídka společnosti STAVCENT, a.s. nebyla zadavatelem hodnocena z důvodu vyloučení z výběrového řízení (viz výše), nabídková cena této společnosti nebyla nejvýhodnější, činila 6.970.642,- Kč bez DPH (8.295.064,- Kč vč. DPH).[174]Porovnáním těchto nabídek mezi sebou i s nabídkami ostatních uchazečů nebyly zjištěny žádné indicie nasvědčující sladěnému jednání těchto společností s jinými uchazeči o veřejnou zakázku Hadravova Rosička. Úřad rovněž nemá informace o kontaktu těchto společností mezi sebou či dalším uchazečem.

III.9       Veřejná zakázka „Oprava místních komunikací a výsadba zeleně v obci Urbanov“

156.     V rámci šetření na místě u společnosti RVS dne 28. 5. 2014 převzal Úřad dokument označený R C2 (dále též „dokument R C2“),[175] jde o email ze dne 28. 7. 2009 (10.21 hod.) od […jméno…], […funkce…] společnosti Swietelsky (oblast Jindřichův Hradec), zaslaný […jméno…], […funkce…] společnosti RVS, ve věci Urbanov, jehož přílohu tvoří dokument aplikace Microsoft Excel označený rozpočet RVS. V emailu je uvedeno (cit.): „…Dobrý den pane […jméno…]. posílám rozpočet dle dohody. S pozdravem…“. Přílohu daného emailu tvoří podrobný rozpočet označený Oprava místních komunikací v obci Urbanov s celkovou cenou ve výši 3.924.188,36 Kč bez DPH (4.669.784,16 Kč vč. DPH). Tento rozpočet se jednotlivými položkami zcela shoduje se vzorovým výkazem výměr zadavatele veřejné zakázky Oprava místních komunikací v obci Urbanov (viz níže).

157.     V rámci šetření u společnosti RVS převzal Úřad také dokument označený R C3 (dále též „dokument R C3“),[176] jde o email ze dne 28. 7. 2009 (10.26 hod.) od […jméno…], […funkce…] společnosti Swietelsky (oblast Jindřichův Hradec), zaslaný […jméno…], […funkce…] společnosti RVS, ve kterém je uvedeno (cit.): „…Je tě jednou do třetice: a sem pojedete vezměte s sebou prosím razítko já bych potřebovala potvrdit převzetí zadávací dokumentace na Urbanov. Děkuji předem…“.

158.     V rámci šetření u společnosti RVS převzal Úřad rovněž dokument označený R C4 (dále též „dokument R C4“),[177] jde o email ze dne 26. 11. 2009 (11.38 hod.) rovněž od […jméno…] zaslaný […jméno…] ve věci „rozpočet RVS opravený.xls“ a obsahující stejnojmennou přílohu. V emailu je uvedeno (cit.): „…Zasílám rozpočty dle tlf. rozhovoru. Děkuji!“. Přílohu daného emailu tvoří podrobný rozpočet označený Oprava místních komunikací v obci Urbanov s celkovou cenou ve výši 3.924.188,36 Kč bez DPH (4.669.784,16 Kč vč. DPH). Ceny jednotlivých položek odpovídají položkám v rozpočtu zaslaném jako příloha emailu ze dne 28. 7. 2009 (dokument R C2), s výjimkou několika následujících položek. Odlišují se ceny dvou položek (č. 7 a 14) v rámci stavebního objektu SO 04 Úřad části 01 Komunikace a tím i celková cena za tento objekt; rozdíl oproti příloze emailu dokumentu R C2 činí celkem -20.001,60 Kč bez DPH (-23.801,90 Kč vč. DPH). V tomto rozpočtu (dokument R C4) je dále navíc část 04 Zpevnění manipulačních ploch ve výši právě tohoto rozdílu, a to ve výši 20.001,60 Kč bez DPH (23.801,90 Kč vč. DPH). Celková cena rozpočtu dokumentu R C2 a dokumentu R C4 se tedy shoduje.

159.     Společnost RVS k dokumentům R C2 a R C4 uvedla, že se jedná o položkový rozpočet akce Oprava místních komunikací v obci Urbanov. Co se týče dokumentu R C3 dále uvedla, že (cit.): „…nelze více uvést s ohledem na 6letou časovou prodlevu“.[178]

160.     Úřad zjistil, že zadavatelem veřejné zakázky Opravy místních komunikací v Obci Urbanov byla obec Urbanov (dále též „veřejná zakázka Urbanov“). Předmětem plnění této zakázky byla oprava místních komunikací, parkové úpravy, úpravy veřejných prostranství (kamenný taras), mobiliář a zpevnění manipulačních ploch pod kontejnery a lavičkou. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 30. 7. 2009.[179] Nabídkový rozpočet této zakázky je členěn do 4 částí, a to 01 Komunikace (celkem 37 položek rozdělených do 4 stavebních objektů: 1 PC K VILE-I.úsek, 2 PC K VI-2.úsek, 3 NAD SRUBEM, 4 K POKORNŮM), 02 Parkové úpravy (celkem 85 položek rozdělených do 4 stavebních objektů: SO 01 U KŘÍŽKU, SO 02 NÁVES, SO 03 VODNÍ PRVEK, SO 04 ÚŘAD), 03 Úprava veřejných prostr+mobilliář (obsahující 2 položky) a 04 Zpevnění manipulačních ploch (1 položka). [180]

161.     Zadavatel, obec Urbanov, vypsal předmětnou zakázku dne 15. 7. 2009 a vyzvala k podání nabídek do předmětné veřejné zakázky 4 společnosti, a to společnost Swietelsky, RVS, Kostka a Š + H Bohunice, s.r.o.[181]

162.     V poslední den lhůty dne 30. 7. 2009 byly podány celkem 3 nabídky, nabídku podala společnost RVS (8.15 hod.), Swietelsky (8.30 hod.) a Kostka (8.45 hod.). Společnost Š + H Bohunice, s.r.o. nabídku z kapacitních důvodů nepodala.[182] Žádná společnost nebyla z výběrového řízení vyloučena ani neodstoupila.

163.     Jediným kritériem pro hodnocení nabídek byla nejnižší nabídková cena. Vítězem veřejné zakázky Urbanov se stala společnost Swietelsky a celková konečná cena zakázky činila 3.865.142,77 Kč bez DPH (4.599.515,90 Kč včetně DPH).[183]Společnost Swietelsky Úřadu sdělila, že na předmětné zakázce měla subdodavatele zajišťujícího sadovnické práce; nejedná se o účastníka řízení ani jiného uchazeče o předmětnou zakázku.[184]

164.     Cenová nabídka společnosti RVS podaná do veřejné zakázky Urbanov činila 3.924.188,- Kč bez DPH (4.669.784,- Kč včetně DPH).[185] Celková nabídková cena společnosti RVS se shoduje s celkovou cenou jí zaslanou společností Swietelsky emailem ze dne 28. 7. 2009 (viz dokument R C2). Porovnáním cenové nabídky s tímto rozpočtem zaslaným společnosti RVS společností Swietelsky Úřad zjistil, že celková nabídková cena s celkovou cenou uvedenou v rozpočtu se shoduje, s výjimkou dvou položek v rámci stavebního objektu SO 04 a části rozpočtu 04Ostatní, obsahující jedinou položku Zpevnění manipulačních ploch; tato část rozpočtu/položka v příloze emailu není. Cenová nabídka společnosti RVS podaná do veřejné zakázky Urbanov však zcela odpovídá rozpočtu zaslanému této společnosti společností Swietelsky dne 26. 11. 2009 (viz dokument R C4).

165.     Porovnáním nabídek společnosti RVS a Swietelsky, resp. porovnáním cen jednotlivých položek rozpočtu, Úřad zjistil, že v části rozpočtu 01 Komunikace jsou u většiny položek (s výjimkou 2 z 37 položek, a to položky 7 a 8 stavebního objektu PC K VILE – I. úsek) ceny společnosti Swietelsky jen nepatrně nižší než ceny společnosti RVS; poměr cen společnosti Swietelsky vůči cenám společnosti RVS těchto je zpravidla 0,99 či 1,00 (přesněji 0,995 až 0,999). Ve zbývajících částech rozpočtu (02 Parkové úpravy, 03 Úprava veřejných prostr+mobiliář a 04 Zpevnění manipulačních ploch) je tento poměr u většiny položek ve výši 1,32 (u 70 z 88 položek).[186]

166.     Společnost Kostka podala do předmětné zakázky cenovou nabídku v celkové výši 4.406.495,09 Kč bez DPH (5.243.729,19 Kč vč. DPH).[187] Porovnáním jednotlivých nabídkových cen společnosti Kostka se společností RVS Úřad zjistil, že poměr těchto cen v části rozpočtu 01 Komunikace a 02Parkové úpravy (představuje většinu rozpočtu) dosahuje u většiny položek stejné výše, a to 1,19 (u 79,5 % položek). V případě části rozpočtu 01 Komunikace je shodný poměr u všech položek, v části 02Parkové úpravy pak u 60 z 85 položek. S ohledem na cenový vzorec mezi cenami společnosti RVS a Swietelsky, poměr jednotlivých nabídkových cen společnosti Kostka vůči cenám společnosti Swietelsky dosahuje u řady položek rovněž stejné výše.[188]

167.     Společnost Kostka k předmětné zakázce Urbanov uvedla, že nabídku do předmětné zakázky vypracovala sama, subdodavatelsky předpokládala pouze zajištění dodávek asfaltových směsí, které běžně poptává u společností Swietelsky, Strabag, AVE, Služby města Jindřichův Hradec a Luděk Babický; u které konkrétně byly směsi poptány pro tuto zakázku, si společnost již nepamatuje a podklady u výběrových řízení, ve kterých nevyhrála, nearchivuje.[189]

III.10   Veřejná zakázka „Planá nad Lužnicí – vodovod a kanalizace“

168.     V rámci šetření na místě v obchodních prostorách společnosti Daich dne 10. 3. 2015 (dále též „šetření na místě u společnosti Daich“) vytiskl Úřad z počítače pracovníka společnosti Daich dokumenty uložené ve složce souborů nazvané 169 – Planá nad Lužnicí – vodovod a kanalizace; přehled jednotlivých položek této složky je v dokumentu D B1 (dále též „dokument D B1“). Součástí této složky jsou i další složky souborů označené COLAS, Hochtief, RVS a Nabídkový rozpočet DAICH.[190]

169.     Součástí složky souborů COLAS,HochtiefaRVS je vždy 11 dokumentů aplikace Microsoft Excel stejně nazvaných, a to Kanal A2, Kanal A4, Kanal A-250, Kanal A-300, Kanal A-400, Kanal D, kritéria, Rekapitulace, Vodovod 1, Vodovod 1-3, Vodovod 1-3-2, které obsahují shodné[191] položkové rozpočty členěné dle jednotlivých objektů, a to Kanalizační řad – Stoka A2 – DN 300, Kanalizační řad – Stoka A4 - DN 250, Kanalizační řad – Stoka A- DN 250, Kanalizační řad – Stoka A – DN 300, Kanalizační řad – Stoka A – DN 400, Kanalizační řad – Stoka D – DN 250, Vodovodní řad 1, Vodovodní řad 1 – 3, Vodovodní řad 1 – 3 – 2, dále pak jejich rekapitulaci a další kritéria (záruku a sankci). Dle rekapitulace stavby jde o 3 zakázky, a to zakázku Kanalizační stoka A2, zakázku Vodovodní řad 1, 1 – 3 a 1 – 3 – 2 azakázku Kanalizační stoka A, A4.[192]

170.     V případě dokumentů ve složce souborů Colas je jako jejich datum změny uveden vždy den 14. 8. 2009 (v rozmezí 13.00 až 13.55 hod.), v případě 2 dokumentů označených kritéria Rekapitulace pak datum 18. 8. 2009 (7.11 a 8.44 hod.). Přehled jednotlivých položek složky souborů COLAS a obsah těchto souborů tvoří dokument označený D B2 (dále též „dokument D B2“). Celková cena rozpočtu ve složce souborů Colas činí 12.149.311,- Kč bez DPH (14.457.680,- Kč vč. DPH), další uvedená kritéria (pro všechny 3 zakázky) jako je záruka a sankce jsou ve výši 42 měsíců a 55.000,- Kč/den.[193]

171.     Data změn jednotlivých dokumentů uložených ve složce souborů Hochtief jsou 17. 8. 2009 (vždy 10.17 hod.) a v případě dokumentů kritéria Rekapitulace pak 18. 8. 2009 (7.11 a 8.48 hod.). Přehled položek složky souborů Hochtief a obsah těchto souborů tvoří dokument označený D B3 (dále též „dokument D B3“). Celková cena rozpočtu ve složce souborů Hochtief činí 12.389.507,- Kč bez DPH (14.743.513,- Kč vč. DPH), další uvedená kritéria (pro všechny 3 zakázky), záruka a sankce jsou ve výši 36 měsíců a 55.000,- Kč/den.[194]

172.     Data změn jednotlivých dokumentů uložených ve složce souborů RVS jsou 17. 8. 2009 (15.33 a 15.36 hod.) a v případě dokumentů kritéria Rekapitulace pak 18. 8. 2009 (7.09 a 10.58 hod.). Přehled položek složky souborů RVS a obsah těchto souborů tvoří dokument označený D B5 (dále též „dokument D B5“). Celková cena rozpočtu ve složce souborů RVS činí 12.902.218,- Kč bez DPH (15.353.639,- Kč vč. DPH), další uvedená kritéria (pro všechny 3 zakázky) jako je záruka a sankce jsou ve výši 40 měsíců a 50.000,- Kč/den.[195]

173.     Složka souborů Nabídkový rozpočet DAICH obsahuje rovněž 11 dokumentů aplikace Microsoft Excel stejně nazvaných jako v ostatních složkách s výjimkou, že dokument kritéria chybí a navíc je dokument označený Návrh SoD obsahující mj. rovněž kritéria 3 zakázek (záruka a sankce, viz níže). Data změn jednotlivých dokumentů uložených v této složce souborů jsou 20. 8. 2009 (v rozmezí 14.00 až 14.05 hod.) a v případě dokumentu Návrh SoD pak 21. 8. 2009 (8.02 hod.). Přehled jednotlivých položek složky souborů Nabídkový rozpočet DAICH a obsah těchto souborů tvoří dokument označený D B4 (dále též „dokument D B4“). Celková cena rozpočtu ve složce souborů Nabídkový rozpočet DAICH činí 11.620.968,- Kč bez DPH (13.828.952,- Kč vč. DPH), další uvedená kritéria (pro všechny 3 zakázky), záruka a sankce jsou ve výši 50 měsíců a 60.000,- Kč/den.[196]

174.     K dokumentům D B1, D B2, D B3, D B4 a D B5 společnost Daich uvedla, že se týkají výběrového řízení „Planá nad Lužnicí – vodovod a kanalizace“, jež bylo vypsáno městem Planá nad Lužnicí v roce 2009, jehož se společnost Daich zúčastnila a zvítězila. Dále společnost Daich k těmto dokumentům uvedla, že (cit.): „Vzhledem k uplynulé dlouhé době od realizace této zakázky nám nejsou známé okolnosti vytvoření těchto dokumentů ani nelze určit autora těchto dokumentů.“[197]

175.     Zadavatelem předmětné veřejné zakázky Planá nad Lužnicí – vodovod a kanalizace bylo město Planá nad Lužnicí (dále též „veřejná zakázka Planá“) prostřednictvím administrátora GARANTA CZ a.s. Předmětem plnění této zakázky byla výstavba kanalizační stoky A2, vodovodního řadu 1, 1-3 a 1-3-2 a výstavba kanalizační stoky A, A4 a D. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 24. 8. 2009, 8.00 hod.[198]

176.     Zadavatel, město Planá nad Lužnicí, vyzval k podání nabídek do předmětné veřejné zakázky 5 společností s tím, že zároveň byla zakázka zveřejněna na úřední desce města dne 7. 8. 2009. Vyzvány byly společnosti Daich, RVS, Hochtief, Colas a Chališ. První požádala o zadávací dokumentaci společnost Daich dne 10. 8. 2009 a vyzvedla si jí 12. 8. 2009. Společnost Colas požádala o zadávací dokumentaci a vyzvedla si ji ve stejný den, a to 11. 8. 2009, společnost RVS dne 14. 8. 2009 a společnost Hochtief pak 18. 8. 2009. Společnost Chališ požádala o zadávací dokumentaci 11. 8. 2009 s tím, že jí byla zaslána poštou den následující. Zadávací dokumentace byla poskytnuta uchazečům v papírové podobě včetně přílohy č. 1 (projektová dokumentace), přílohy č. 2 až 6 byly poskytnuty pouze elektronicky (na CD).[199]

177.     Ve stanovené lhůtě (dne 24. 8. 2009) byly podány celkem 4 nabídky, dne 21. 8. 2009 nabídku podala společnost Colas (14.45 hod.), RVS (14.46 hod.) a dne 24. 8. 2009 pak společnosti Daich (7.15 hod.) a Hochtief (7.45 hod.).[200] Žádná společnost nebyla ze zadávacího řízení vyloučena ani nedostoupila.

178.     Hodnotícími kritérii pro předmětnou zakázku byly celková výše ceny (váha 60 %), délka záruční doby (váha 20 %) a sankce z prodlení při nedodržení termínu realizace (váha 20 %). Společnost RVS byla vyloučena z výběrového řízení, neboť nesplnila požadované obchodní podmínky; návrh smlouvy neobsahoval u některých objektů dobu plnění díla a informaci o zahájení plnění povinností po přidělení dotace.  Vítězem veřejné zakázky Planá se stala společnost Daich s celkovou nabídkovou cenou 11.620.968,- Kč bez DPH (13.828.962,- Kč vč. DPH), zárukou v délce 50 měsíců a sankcí z prodlení ve výši 60.000,- Kč, se kterou byla dne 30. 9. 2009 uzavřena smlouva o dílo. Společnost Daich Úřadu sdělila, že jí dvě společnosti zajišťovaly v rámci realizace této zakázky subdodávky; Úřad doplňuje, že se nejedná o účastníky řízení ani uchazeče o danou veřejnou zakázku.[201]

179.     Celková nabídková cena společnosti Colas podaná do veřejné zakázky Planá činila 12.149.311,- Kč bez DPH (14.457.680,- Kč vč. DPH), délka záruční doby 42 měsíců a sankce z prodlení 55.000,- Kč/den.[202] Cenová nabídka společnosti Colas se zcela shoduje s rozpočtem obsaženým v složce souborů Colas (dokument D B2).

180.     Společnost Hochtief nabídla do předmětné zakázky celkovou cenu ve výši 12.389.507,- Kč bez DPH (14.743.513,- Kč vč. DPH), délku záruční doby 36 měsíců a sankcí z prodlení ve výši 55.000,- Kč/den.[203] Cenová nabídka společnosti Hochtief se zcela shoduje s rozpočtem obsaženým v složce souborů Hochtief (dokument D B3).

181.     Společnosti RVS, vyloučená v průběhu výběrového řízení, odevzdala zadavateli nabídku s celkovou cenou 12.902.218,- Kč bez DPH (15.353.639,- Kč vč. DPH), zárukou v délce 40 měsíců a sankcí z prodlení 50.000,- Kč/den.[204] Cenová nabídka společnosti RVS se zcela shoduje s rozpočtem obsaženým v složce souborů RVS (dokument D B5).

III.11   Veřejná zakázka „IN-LINE dráha, oprava komunikace k Harrachovce“

182.     V rámci šetření na místě v obchodních prostorách společnosti Vialit (dále též „šetření na místě u společnosti Vialit“) převzal Úřad dokument označený V A11 (dále též „dokument V A11“) a dokument V A12 (dále též „dokument V A12“), jde o emaily odeslané shodně dne 16. 7. 2009 (13.03 hod. a 11.53 hod.) od […jméno…][205] z emailové adresy […jméno…] ˂[…jméno…]@vialit.cz˃[206] ve věci In-line dráha Harachovka, jejichž přílohu tvoří vždy podrobný rozpočet na „akci“ IN-LINE dráha, oprava komunikace k Harrachovce (v obou emailech je shodná tabulka, kde se liší pouze jednotkové ceny a ceny celkem).

183.     Email, dokument V A11, byl zaslán na emailovou adresu […jméno…]@strabag.com, […funkce…] společnosti Strabag, přílohu emailu tvoří dokument aplikace Microsoft Excel označený Strabag – In-line dráha Harrachovka, celková cena (za oba úseky, členění viz dále) v tomto rozpočtu činí 913.407,30 Kč bez DPH (1.086.954,70 Kč vč. DPH).[207]

184.     Adresátem emailu, dokumentu V A12, je pak […jméno…], […jméno…]@swietelsky.cz, osoba oprávněná za společnost Swietelsky v dané zakázce jednat (viz nabídka společnosti[208]), přílohu tvoří dokument aplikace Microsoft Excel označený Swietelsky – In-line dráha Harrachovka[209] s celkovou cenou ve výši 929.741,30 Kč bez DPH (1.106.391,80 Kč vč. DPH).

185.     Dále Úřad v rámci šetření v obchodních prostorách společnosti Vialit převzal dva dokumenty aplikace Microsoft Excel, a to dokument Strabag–In-line dráha Harrachovka[210](označený Úřadem v protokolu jako a dále též „dokument V B13“) a dokument Swietelsky – In-line dráha Harrachovka[211](označený Úřadem v protokolu jako a dále též „dokument V B14“), dokumenty se zcela shodují se stejnojmennými přílohami výše zmíněných emailů (včetně jednotkových i celkových cen).

186.     Úřad v rámci šetření na místě v obchodních prostorách společnosti Vialit převzal dokument označený V B12 (dále též „dokument V B12“), jde o dokument aplikace Microsoft Excel s názvem Daich – In-line dráha Harrachovka, s datem Naposledy uloženo dne 22. 7. 2009, 9.03 hod., který obsahuje podrobný rozpočet na akci IN-LINE dráha, oprava komunikace k Harrachovce, s celkovou cenouve výši 966.650,- Kč bez DPH (1.150.313,50 Kč vč. DPH).[212] Rozpočet se graficky i obsahově, s výjimkou cen, shoduje s výše zmíněnými dokumenty a přílohami emailů.

187.     Úřad v rámci šetření na místě v obchodních prostorách společnosti Vialit převzal dokument označený V A10 (dále též „dokument V A10“), jde o email odeslaný […jméno…][213] z emailové adresy […jméno…] ˂[…jméno…]@vialit.cz˃ dne 15. 4. 2009, 13.20 hod. zaslaný na emailovou adresu […jméno…]@mu.tabor.cz ve věci Cenová nabídka, ve kterém je uvedeno (cit.): „Dobrý den, v příloze Vám posílám cenovou nabídku. S pozdravem […jméno…], Vialit…“, jehož přílohou je dokument aplikace Microsoft Excel Tábor – ul. Bechyňská a Harrachovka. Příloha obsahuje rozpočet (položkami shodný s výše uvedenými rozpočty) s celkovou cenou ve výši 825.536,40 Kč bez DPH (982.388,30 Kč vč. DPH).[214]

188.     Zadavatelem předmětné veřejné zakázky IN-LINE dráha, oprava komunikace k Harrachovce bylo město Tábor (dále též „veřejná zakázka Harrachovka“). Předmětem plnění této zakázky byla oprava komunikace ve dvou úsecích tak, aby byla využitelná in-lineovými bruslaři, v 1. úseku šlo celkovou opravu, v 2. úseku pak o lokální vysprávku a nátěr. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 24. 7. 2009, 10.00 hod.[215] Zadavatel město Tábor vyzvalo k podání nabídek do předmětné veřejné zakázky 4 společnosti. Vyzvány byly společnosti Vialit, Hochtief, Swietelsky a Strabag.

189.     Ve stanovené lhůtě (dne 24. 7. 2009) byly podány celkem 4 nabídky, dne 22. 7. 2009 podala nabídku společnost Swietelsky (10.25 hod.), dne 23. 7. 2009 společnost Vialit (8.00 hod.), dne 24. 7. 2009 společnost Colas (7.20 hod.) a Strabag (9.40 hod.).[216] Žádná společnost nebyla v průběhu výběrového řízení vyloučena ani neodstoupila. 

190.     Hodnotícími kritérii pro předmětnou zakázku byla výše nabídkové ceny (váha 65 %), délka záruky (20 %) a doba plnění (váha 15 %). Vítězem veřejné zakázky Harrachovka se stala společnost Vialit s nabídkovou cenou ve výši 825.536,40 Kč bez DPH (982.388,30 Kč vč. DPH), délkou záruky 48 měsíců a dobou plnění 30 kalendářních dnů.[217] Nabídka společnosti Vialit podaná do předmětné zakázky se zcela shoduje s přílohou emailu, dokumentu V A10.

191.     Společnost Swietelsky nabídla v předmětném výběrovém řízení celkovou cenu ve výši 929.741,- Kč bez DPH (1.106.391,80 Kč vč. DPH), délku záruky 48 měsíců na práci a 24 měsíců na výrobky a dobu plnění 30 kalendářních dnů.[218] V nabídce společnosti Swietelsky je jako osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních za společnost (na základě plné moci) uveden […jméno…], email […jméno…]@swietelsky.cz.[219] Cenová nabídka společnosti Swietelsky plně odpovídá příloze emailu ze dne 16. 7. 2009, dokumentu V A12.

192.     Společnost Strabag ve své nabídce do předmětné zakázky uvedla celkovou cenu 913.407,30 Kč bez DPH (1.086.954,80 Kč vč. DPH), záruku v délce 48 měsíců a dobu plnění 30 kalendářních dnů.[220] Cenová nabídka společnosti Strabag se zcela shoduje s cenami uvedenými v příloze emailu ze dne 16. 7. 2009, dokumentu V A11.

193.     Společnost Colas podala do předmětné zakázky svou nabídku s celkovou cenou ve výši 1.993.867,90 Kč bez DPH (2.372.702,80 Kč vč. DPH), záruku v délce 60 měsíců a dobu plnění v délce 30 kalendářních dnů.[221] Porovnáním této nabídky s nabídkami ostatních uchazečů nebyly zjištěny žádné indicie nasvědčující sladěnému jednání této společnosti s jinými uchazeči o veřejnou zakázku Harrachovka. Úřad rovněž nemá informace o kontaktu této společnosti s dalšími uchazeči.

194.     Společnost Vialit k dokumentům převzatým v rámci šetření na místě (včetně dokumentů V A10, V A11, V A12, V B12, V B13 a V B14) souhrnně uvedla, že odkazuje (cit.): „…na jejich obsah … vesměs se jedná o elektronickou komunikaci a stavební rozpočty. Identifikovat autora dokumentů a účel jejich vypracování, stejně jako ostatní požadované informace není účastník řízení s ohledem na nekompletnost podkladů, časový odstup a personální změny ve společnosti schopen spolehlivě určit.“[222] K veřejné zakázce Harrachovka dále uvedla, že se nepodařilo dohledat, že by některou část zajišťovala prostřednictvím subdodavatele.[223]

IV            Vymezení relevantního trhu

195.     K tomu, aby Úřad mohl věc posoudit, je nezbytné vymezit relevantní trh, na kterém se projevovaly účinky jednání účastníků řízení. Trhem se obecně rozumí prostorový a časový souběh nabídky a poptávky po takových výrobcích či službách, které jsou z hlediska uspokojování určitých potřeb uživatelů těchto výrobků a služeb shodné nebo vzájemně zastupitelné. Relevantním trhem je podle § 2 odst. 2 zákona o ochraně hospodářské soutěže[224] trh zboží[225], které je z hlediska charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území. Relevantní trh se vymezuje z hlediska věcného (výrobkového), geografického a časového.[226] Z hlediska času se relevantní trh zkoumá pouze v případě, když v konkrétním okamžiku nebo období jsou soutěžní podmínky výrazně odlišné než v jiných obdobích.

196.     Při vymezení relevantního trhu vycházel Úřad z předmětu správního řízení a hodnotil, jakého trhu (příp. trhů) zboží (věcně i geograficky) se posuzovaná jednání účastníků řízení týkala.

Věcné vymezení relevantního trhu

197.     Posuzovaná jednání účastníků řízení se týkala zejména rekonstrukce pozemních komunikací včetně vodohospodářských zařízení a dalších souvisejících prací (osvětlení, sadové úpravy, lavičky apod.) uskutečněných na základě zakázek vyhlášených veřejnými zadavateli – obcemi a městy v regionu Jihočeského kraje a obcí Urbanov z kraje Vysočina. Dále se jednalo o výstavbu cyklostezky a in-linové dráhy a čističky odpadních vod.

198.     Předmětem veřejné zakázky Třeboň Riegrova byla rekonstrukce vodohospodářského zařízení a povrchů ulice vč. odvodnění komunikace a veřejného osvětlení.

199.     Předmětem veřejné zakázky Třeboň Lesníbyla rekonstrukce vozovky a chodníků místní komunikace včetně rekonstrukce osvětlení komunikace, dále obnova vodovodního řadu a kanalizační stoky.

200.     Předmětem veřejné zakázky Studená byla oprava místní komunikace včetně sadové úpravy.

201.     Předmětem veřejné zakázky Nový Dražejov byly stavební práce na cyklistické stezce, veřejné osvětlení a světelná signalizační zařízení.

202.     Předmětem veřejné zakázky Val byla oprava povrchu komunikace včetně výsadby zeleně a obnova veřejných prostranství.

203.     Předmětem veřejné zakázky Drunče byla rekonstrukce místní komunikace v katastrálním území Drunče, včetně zpevnění krajnic a vybudování zpevněné plochy pod kontejnery na tříděný odpad, nákupu venkovního mobiliáře a sadové úpravy.

204.     Předmětem veřejné zakázky Kačlehy bylo připojení na komunikaci II. třídy pro parcelaci 5 rodinných domů v rámci základní technické vybavenosti předmětného území a pro přístup k budoucímu transformátoru.

205.     Předmětem veřejné zakázky Hadravova Rosička bylo zhotovení liniových stok oddílné splaškové kanalizace a zhotovení čistírny odpadních vod a dalších stavebních objektů.

206.     Předmětem veřejné zakázky Urbanov byla oprava místních komunikací, parkové úpravy, úpravy veřejných prostranství (kamenný taras), mobiliář a zpevnění manipulačních ploch pod kontejnery a lavičkou.

207.     Předmětem veřejné zakázky Planá zakázky byla výstavba kanalizačních stok a vodovodního řadu.

208.     Předmětem veřejné zakázky Harrachovka byla oprava komunikace ve dvou úsecích tak, aby byla využitelná in-linovými bruslaři, v 1. úseku šlo o celkovou opravu, v 2. úseku pak o lokální vysprávku a nátěr.

209.     Předmětem všech posuzovaných veřejných zakázek tedy byla rekonstrukce či výstavba pozemních komunikací včetně souvisejících prací, jako jsou úprava chodníků, parkovacích ploch, veřejné osvětlení a sadové úpravy, dále výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí (vodovodu, kanalizací, čistírny odpadních vod). Tyto činnosti lze souhrnně zahrnout do oblasti stavebnictví.

210.     Stavebnictví je oblast, díky níž je zajišťována výstavba, údržba, modernizace a rekonstrukce stavebních objektů. Z hlediska typů staveb a způsobu jejich provádění lze stavebnictví členit na pozemní a inženýrské stavitelství. Do pozemního stavitelství lze zahrnout výstavbu nových bytových a nebytových budov a změny na budovách stávajících. Do inženýrského stavitelství pak náleží výstavba a změny na dopravních stavbách, inženýrských sítích (sítě pro plyny, kapaliny, elektřinu či telekomunikace), stavbách pro průmyslové účely a ostatních inženýrských dílech (vodní apod.). Z hlediska charakteristiky a způsobu užití staveb pozemní a inženýrské stavitelství představuje dva odlišné trhy.

211.     Stavební práce, které byly předmětem posuzovaných veřejných zakázek, lze zahrnout do oblasti inženýrského stavitelství. Tyto stavební práce jsou poptávány zejména veřejnými zadavateli prostřednictvím výběrových řízení, která probíhají dle pravidel o zadávání veřejných zakázek.

212.     Součástí rekonstrukce či výstavby komunikace je často rovněž rekonstrukce/výstavba souvisejících inženýrských sítí, osvětlení, podchodů, mostů a zajištění souvisejících sadových úprav (výsadba stromů, úprava záborů) apod.

213.     Všichni účastníci řízení jsou společnosti působící v oblasti stavebnictví a zajišťují stavební práce jak v oblasti inženýrského stavitelství, případně i v oblasti pozemního stavitelství, s výjimkou společnosti AVE, jejímž hlavním předmětem podnikání je komplexní nakládání s odpady a stavebnictví je předmětem pouze doplňkovým.

214.     Oblast inženýrského stavitelství je možné dále členit[227] na segmenty i) výstavba silnic a železnic zahrnující výstavbu silnic a dálnic, dále výstavbu železnic a podzemních drah a výstavbu mostů a tunelů, ii) výstavba inženýrských sítí zahrnující výstavbu inženýrských sítí pro kapaliny, plyny, elektřinu a telekomunikace a iii) výstavba ostatních děl zahrnující výstavbu vodních děl a ostatní díla jinde neuvedená. Předmět řady dotčených veřejných zakázek zahrnuje kombinaci více uvedených segmentů inženýrského stavitelství.

215.     Úřad se s ohledem na předmět veřejných zakázek, které jsou posuzovány v tomto správním řízení, dalším podrobnějším členěním inženýrského stavitelství nezabýval, a to i s ohledem na to, že by to nemělo vliv na právní posouzení jednání účastníků řízení z hlediska zákona o ochraně hospodářské soutěže. V této souvislosti Úřad uvádí, že v daném správním řízení byly zasaženy zejména segmentů oblasti inženýrského stavitelství týkající se výstavby a rekonstrukce silnic a inženýrských sítí pro kapaliny.

216.     Vzhledem k výše uvedenému vymezil Úřad pro účely daného správního řízení relevantní trh z hlediska věcného jako trh inženýrského stavitelství.

Geografické a časové vymezení relevantního trhu

217.     Účastníci řízení působí a také se účastní výběrových řízení  v oblasti inženýrského stavitelství na celém území České republiky. Soutěž na daném trhu probíhá především prostřednictvím veřejných zakázek, jejichž předmětem jsou stavební práce, a to po celém území České republiky. Úřadem nebylo zjištěno, že by v podmínkách poskytování těchto služeb (ve vztahu nabídky a poptávky) existovaly na některé části území České republiky zásadní odlišnosti.

218.     Z hlediska geografického vymezil Úřad relevantní trh jako území České republiky, neboť dodávky tohoto zboží probíhají na celém tomto území za homogenních podmínek.

219.     Po stránce časové jde o trh pravidelně se opakujících dodávek, tedy o trh trvalý.

220.     Dle veřejné databáze Českého statistického úřadu dosáhla základní stavební výroba v oblasti inženýrského stavitelství v roce 2006 hodnoty cca 137 mld., v roce 2007 cca 143 mld., v roce 2008 cca 165 mld., v roce 2009 cca 180 mld., v roce 2013 cca 126 mld. a v roce 2014 cca 136 mld. Kč.[228] Při porovnání této výroby se sdělenými údaji hodnot prodejů jednotlivých účastníků řízení (soutěžitelů) na relevantním trhu na území České republiky vyplývá, že podíl mezi 5 – 10 % na tomto relevantním trhu dosahují jednotlivě společnost Strabag a OHL. Společnosti Swietelsky, Hochtief a Colas na relevantním trhu dosahují jednotlivě podílu 1 - 4 %. Ostatní společnosti na relevantním trhu jednotlivě nedosahují ani 1 %. Vzhledem k povaze deliktů (dohody o rozdělení trhu a cenové dohody) není přesný souhrnný tržní podíl účastníků řízení rozhodný pro soutěžně právní posouzení těchto jednání.

Dopad na relevantní trh

221.     V posuzovaném případě se jedná o dohody, jejichž cílem je narušení hospodářské soutěže (viz níže), u takových dohod se presumuje jejich potenciálně negativní dopad na soutěž; pro účely deklarace jejich protiprávnosti Úřad tedy nemusí zkoumat jejich skutečný negativní dopad na relevantní trh. Úřad však má za prokázaný negativní dopad těchto dohod spočívající i ve skutečném narušení hospodářské soutěže. Účastníkům řízení se v předmětných veřejných zakázkách prostřednictvím vzájemných kontaktů a na nich založeném realizovaném sladěném postupu podařilo mezi sebou zcela vyloučit soutěž; až na jeden případ pak rovněž ovlivnili výsledek (vítězství) výběrového řízení o veřejnou zakázku. Úřad vnímá dopad těchto dohod jako zvlášť závažný, projevy posuzovaných jednání hodnotí jako pro soutěž zvlášť nebezpečné případy bid-riggingu.

V              Určení právní normy platné pro posouzení jednání účastníků řízení

222.     Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), nabyl účinnosti dne 1. 7. 2001 a do současnosti prošel několika novelizacemi.

223.     Protiprávnost určitého jednání se posuzuje dle právní normy účinné v době spáchání deliktu, není-li pozdější právní úprava pro účastníka řízení příznivější. Za dobu spáchání deliktu se pak považuje okamžik jeho dokonání. K tomu Úřad předesílá, že v daném správním řízení shledal protisoutěžní jednání účastníků řízení (spáchání deliktu) u  veřejných zakázek Třeboň Riegrova, Třeboň Lesní, Studená, Nový Dražejov, Val, Drunče, Kačlehy, Hadravova Rosička, Urbanov, Planá, Harrachovka;[229] k dokonání správních deliktů došlo realizací sladěného záměru účastníků řízení na trhu, a jak Úřad objasňuje dále, pohlíží na ně jako na 11 samostatných deliktů (viz dále).

224.     Po určení znění zákona o ochraně hospodářské soutěže, jež se uplatní na hmotněprávní posouzení vytýkaného jednání, Úřad posuzoval, zda některé jeho pozdější (jež nabylo účinnosti po dokonání deliktu) znění není pro účastníky řízení příznivější.

225.     Pokud jde o veřejné zakázky Třeboň Riegrova, Třeboň Lesní, Studená, Val, Drunče, Hadravova Rosička, Urbanov, Planá a Harrachovka, považuje Úřad za dokonání deliktů v souvislosti s veřejnou zakázkou:

·         Třeboň Riegrova datum 22. 5. 2008, tj. den, kdy byly zadavateli městu Třeboň doručeny sladěné nabídky účastníků Lesostavby, Swietelsky a RVS,

·         Třeboň Lesní datum 23. 3. 2009, tj. den, kdy byly zadavateli městu Třeboň doručeny sladěné nabídky účastníků Lesostavby a Leyrer + Graf stavební společnost s.r.o. (nyní Vidox),

·         Studená datum 15. 7. 2008, tj. den, kdy byly zadavateli obci Studená doručeny sladěné nabídky účastníků Swietelsky a Lesostavby,

·         Val datum 29. 5. 2008, tj. den doručení pozdější nabídky ze dvou předem sladěných nabídek účastníkem RVS zadavateli obci Val,

·         Drunče datum 11. 5. 2009, tj. den, kdy byly zadavateli obci Drunče doručeny sladěné nabídky účastníků Swietelsky, RVS, Vialit a AVE,

·         Hadravova Rosička datum 5. 5. 2009, tj. den, kdy byly zadavateli obci Hadravova Rosička doručeny sladěné nabídky účastníků RVS, Lesostavby a Daich,

·         Urbanov datum 30. 7. 2009, tj. den, kdy byly zadavateli obci Urbanov doručeny sladěné nabídky účastníků Swietelsky, RVS a Kostka,

·         Planá datum 24. 8. 2009, tj. den doručení dvou později podaných nabídek ze čtyř předem sladěných nabídek účastníkem Daich a účastníkem Hochtief zadavateli městu Planá nad Lužnicí,

·         Harrachovka datum 24. 7. 2009, tj. den doručení nejpozdější nabídky ze tří předem sladěných nabídek účastníkem Strabag zadavateli městu Tábor.

226.     V době spáchání shora uvedených deliktů byl účinný zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 296/2007 Sb. Uvedené znění platilo do 1. 9. 2009, kdy nabyl účinnosti zákon č. 155/2009 Sb.

227.     Od spáchání deliktů týkajících se veřejných zakázek Třeboň Riegrova, Třeboň Lesní, Studená, Val, Drunče, Hadravova Rosička, Urbanov, Planá a Harrachovka až dosud nabyly účinnosti tři novely zákona o ochraně hospodářské soutěže, a to zákon č. 155/2009 Sb., zákon č. 188/2011 Sb. a zákon č. 360/2012 Sb. Úřad se tedy zabýval tím, zda některá pozdější právní úprava je pro účastníky řízení příznivější či nikoli.

228.     Zákon č. 155/2009 Sb. sice formálně změnil dikci § 3 odst. 1[230], nicméně materiálně je zákaz stanovený v § 3 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže i po této novele totožný.

229.     Nově zákon č. 155/2009 Sb. doplnil § 3 odst. 1 o dohody, jejichž dopad na soutěž je zanedbatelný a výslovně stanovil, že takové nejsou dohodami zakázanými. Promítl tak základní princip tzv. „dohod de minimis“ upravených před touto novelou v § 6, dle kterého byly tyto dohody „vyňaty“ ze zákazu dohod narušujících soutěž (přičemž současně dosavadní § 6 vypustil). Podmínky pro vymezení dohod, jejichž dopad na soutěž je nepatrný (a jež nejsou od 1. 9. 2009 dohodami zakázanými), byly poté upraveny Oznámením Úřadu o dohodách, jejichž dopad na hospodářskou soutěž je zanedbatelný (dále též „Oznámení Úřadu o dohodách de minimis“)[231], které vycházelo z tehdejší komunitární úpravy „dohod de minimis“ (a také v současné době reflektuje toto oznámení vývoj unijní úpravy těchto dohod).Lze tak uzavřít, že koncept dohod de minimis platný před citovanou novelou se po novele materiálně nijak nezměnil, a proto tato změna nepředstavuje pro účastníky řízení právní úpravu příznivější.

230.     Uvedená novela vypustila lhůty pro ukládání pokut za porušení zákona (do 3 let ode dne, kdy se Úřad o porušení dozvěděl, nejpozději do 10 let ode dne, kdy k porušení došlo). Tato změna však nepředstavuje pro účastníky řízení příznivější úpravu, nýbrž naopak úpravu méně příznivou (nemohou již spoléhat, že za protisoutěžní jednání mohou být postiženi jen v určité časově omezené době). Novela zavedla dále zánik odpovědnosti za delikt, pokud Úřad nezahájí řízení do 5 let ode dne, kdy se o deliktu dozvěděl, nejpozději do 10 let ode dne, kdy byl spáchán (§ 22b odst. 3). Tato nová úprava se na posuzovaný případ neuplatní, neboť správní řízení bylo zahájeno bezprostředně poté, co Úřad nabyl povědomost o možném porušení soutěžního zákona, a nedošlo k překročení stanovených lhůt.[232] Novela upravila též možnost účastníků řízení „vyvinit se“ z odpovědnosti za delikt v případě prokázání, že vynaložili veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránili (§ 22b odst. 1). Účastníci řízení však této možnosti využít nemohou, neboť nepodnikli žádnou aktivitu v uvedeném směru. Novela pak nepřinesla žádné změny ve vymezení skutkové podstaty správního deliktu uzavření zakázané dohody (§ 3 odst. 1), ani podmínek, při jejichž naplnění se na dohody zákaz nevztahuje (§ 3 odst. 4) nebo jsou ze zákazu vyňaty na základě blokových výjimek[233]; nepřinesla rovněž zásadnější změnu zákonných kritérií pro ukládání pokut za správní delikty[234] (formálně pak vypustila konstrukci ukládání pokut za zaviněné porušení soutěžního zákona, materiálně však forma zavinění zůstává součástí posouzení kritéria závažnosti správního deliktu). Novela pak nepřinesla ani žádnou změnu zákonné maximální výše sankcí ukládaných za správní delikty.

231.     Z uvedeného lze uzavřít, že zákon č. 155/2009 Sb. není pro posouzení jednání účastníků řízení vztahujícího se k veřejným zakázkám Třeboň Riegrova, Třeboň Lesní, Studená, Val, Drunče, Hadravova Rosička, Urbanov, Planá a Harrachovka právní úpravou příznivější.

232.     Novelou zákona č. 188/2011 Sb., jež nabyla účinnosti dne 15. 7. 2011, byly provedeny pouze formální úpravy nutné ke sjednocení terminologie s ohledem na pojmy použité v zákoně č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,[235] tzn. bez vlivu na materiální obsah zákona o ochraně hospodářské soutěže. Tato pozdější právní úprava tak nepřináší účastníkům řízení v žádném směru příznivější zacházení.

233.     Změny provedené další novelou, a to zákonem č. 360/2012 Sb., jenž nabyl účinnosti dne 1. 12. 2012, se nedotkly vymezení skutkové podstaty správního deliktu spočívajícího v uzavření zakázané dohody (§ 3 odst. 1), podmínek platných pro vymezení dohod zanedbatelného dopadu na soutěž, jež nejsou považovány za dohody zakázané, podmínek, při jejichž naplnění se zákaz na dohody nevztahuje nebo jsou ze zákazu vyňaty na základě blokových výjimek,[236]a nedotkly se ani zákonné maximální výše sankcí za správní delikty. Zmíněnou novelou došlo k rozšíření kritérií pro ukládání pokuty, kdy Úřad může přihlédnout i k jednání právnické osoby v průběhu řízení a k její snaze odstranit škodlivé následky správního deliktu. K tomu Úřad uvádí, že na základě Zásad postupu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při stanovování výše pokut podle § 22 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění, uveřejněných Úřadem v měsíci dubnu roku 2007 (dále též „Zásady“),[237] zohledňoval Úřad při ukládání pokut i před citovanou novelou jako polehčující okolnost jednání účastníka řízení, jež se pozitivně odrazilo např. ve zkrácení doby trvání deliktu, v jeho významně rychlejším objasnění či v aktivní kompenzaci újmy způsobené spotřebitelům. V tomto směru tak novela nepřináší faktickou změnu v již dříve aplikované správní praxi Úřadu. Nadto z okolností a povahy zde posuzované věci nemohou účastníci řízení využít § 22b odst. 2 věta druhá novely k uložení příznivější sankce (v posuzovaném případě např. nejde o trvající protisoutěžní jednání, jež by účastníci sami dobrovolně ukončili bezprostředně po zahájení řízení, účastníci řízení nevyvinuli žádnou aktivitu ke spolupráci s Úřadem nad rámec jejich zákonné povinnosti, správní řízení o deliktech je v závěrečné fázi procesu jeho prokázání, ze strany účastníků řízení nebyly podniknuty žádné kroky k odstranění škodlivých následků jednání).

234.     Zákonem č. 360/2012 Sb. byl dále zaveden nový druh správní sankce (viz § 22a odst. 4 a 5), kdy se za delikty dle § 3 odst. 1 spáchané v souvislosti se zadávacím řízením, uzavíráním smlouvy na plnění veřejné zakázky malého rozsahu nebo koncesním řízením spolu s pokutou uloží zákaz plnění veřejných zakázek, resp. zákaz plnění koncesní smlouvy na dobu 3 let. Jde o nový druh sankce ukládaný za delikty ve veřejných zakázkách vedle pokuty.

235.     Dále je třeba zmínit, že citovanou novelou byla též zavedena právní úprava umožňující soutěžiteli, který byl uznán Úřadem vinným ze správního deliktu dle § 3 odst. 1, snížit pokutu (jež by mu jinak byla za správní delikt uložena s využitím Zásad), a to o 20 %, pokud se soutěžitel k jeho spáchání přizná, požádá o snížení pokuty a Úřad bude mít za to, že s ohledem na povahu a závažnost správního deliktu je takový postih dostatečný (§ 22ba odst. 2 a odst. 6) – tzv. „institut narovnání“. Dle této novely se současně soutěžiteli, jenž splní uvedené podmínky a Úřad mu pokutu sníží o 20 %, zákaz plnění veřejných zakázek nebo zákaz plnění koncesní smlouvy na dobu 3 let neuloží. Z uvedeného je zřejmé, že při využití institutu narovnání a splnění jeho podmínek by tato pozdější právní úprava mohla být pro účastníky řízení úpravou příznivější. K tomu však Úřad uvádí následující: Úřad institut narovnání běžně ve své správní praxi aplikoval pro jeho nepopiratelný přínos v dosažení procesních úspor, a tím i pro efektivnější prosazování soutěžního práva, i před jeho výslovným zakotvením do zákona o ochraně hospodářské soutěže. Aplikoval jej před touto novelou též se všemi výhodami, jaké z tohoto institutu plynou pro účastníky řízení i v současné době, včetně snížení výše pokuty o 20 %. Úřad ve své dosavadní rozhodovací praxi vždy při stanovení výše pokuty zohledňoval případné polehčující okolnosti. Zákonné zakotvení institutu narovnání proto nepřineslo faktickou změnu v již dříve aplikované správní praxi Úřadu (kdy před novelou byl institut narovnání aplikován bez možnosti uložit zákaz plnění veřejných zakázek/koncesní smlouvy na dobu 3 let, a od přijetí novely je zmíněný institut aplikován stejně, přičemž při jeho naplnění se zákaz soutěžitelům neuloží).

236.     Lze tak uzavřít, že aplikací institutu narovnání Úřadem před novelou a po její účinnosti se v právním posouzení jednání účastníků řízení nic nemění, resp. novela při jeho využití nepředstavuje pro účastníky řízení v posuzování jednání příznivější právní úpravu.

237.     Další změnou, kterou tato novela přinesla, je upuštění od uložení pokuty či snížení pokuty pro splnění podmínek tzv. Leniency programu; tato změna se posuzované věci nijak nedotýká, neboť žádný z účastníků řízení žádost dle § 22ba odst. 1 písm. a) a b) a odst. 5 Úřadu nepodal. Zbývající změny (např. § 21c – Zvláštní ustanovení o spisu a nahlížení do něj či § 21e – Poskytování informací a jiné) jsou procesního charakteru a netýkají se hmotněprávního posouzení vytýkaného jednání Úřadem.

238.     Ze všech výše uvedených skutečností Úřad konstatuje, že změny provedené zákonem č. 360/2012 Sb. nelze považovat za právní úpravu pro účastníky řízení příznivější.

239.     Úřad proto na jednání účastníků řízení týkající se veřejných zakázek Třeboň Riegrova, Třeboň Lesní, Studená, Val, Drunče, Hadravova Rosička, Urbanov, Planá a Harrachovka aplikuje úpravu zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 296/2007 Sb. (dále též „ZOHS 296“).

240.     Pokud jde o veřejnou zakázku Nový Dražejov, Úřad považuje za dokonání správního deliktu datum doručení dvou později podaných nabídek ze tří předem sladěných nabídek účastníkem Lesostavby a účastníkem OHL zadavateli obci Nový Dražejov, tj. 7. 8. 2006. V době spáchání deliktu byl účinný zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 361/2005 Sb.[238] Uvedené znění zákona o ochraně hospodářské soutěže platilo do 1. 5. 2007, kdy nabyl účinnosti zákon č. 71/2007 Sb.

241.     Od spáchání tohoto deliktu nabylo účinnosti pět novel zákona o ochraně hospodářské soutěže, a to zákon č. 71/2007 Sb., zákon č. 296/2007 Sb., zákon č. 155/2009 Sb., zákon č. 188/2011 Sb. a zákon č. 360/2012 Sb. Úřad se tedy zabýval tím, zda některá pozdější právní úprava je pro účastníky řízení příznivější či nikoli.

242.     Novelou zákona č. 71/2007 Sb. došlo ke zrušení výjimky z aplikace zákona u jednání soutěžitelů, které bylo porušením povinnosti stanovené zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně dalších zákonů (zákon o elektronických komunikacích) nebo rozhodnutím vydaným na základě tohoto zákona; tato změna však nepředstavuje pro účastníky řízení příznivější právní úpravu. Uvedená novela dále upřesnila postup Úřadu při povolování blokových výjimek ze zákazu dohod podle § 3 odst. 1, kdy je nově výslovně stanoveno, že se tak děje formou vyhlášky Úřadu.[239] Tato změna obdobně jako změny týkající se nahlížení do částí spisu, které obsahují obchodní, bankovní nebo obdobné zákonem chráněné tajemství, je toliko změnou procesního charakteru a netýká se hmotněprávního posouzení Úřadem vytýkaného jednání.

243.     Novelou zákona č. 296/2007 Sb. byly provedeny pouze formální úpravy nutné ke sjednocení terminologie s ohledem na pojmy použité v zákoně č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),[240] tzn. bez vlivu na materiální obsah zákona o ochraně hospodářské soutěže. Tato pozdější právní úprava tak nepřináší účastníkům řízení v žádném směru příznivější zacházení.

244.     Pokud jde o následující novely zákona o ochraně hospodářské soutěže, a to zákon č. 155/2009 Sb., zákon č. 188/2011 Sb. a zákon č. 360/2012 Sb., platí pro ně ve vztahu k posouzení veřejné zakázky Nový Dražejov totéž, co bylo ohledně uvedených novel rozebráno výše. Pro posouzení jednání týkajícího se veřejné zakázky Nový Dražejov nelze žádnou z těchto pozdějších novel považovat za právní úpravu pro účastníky řízení (účastníky dohody) příznivější.

245.     Úřad proto na jednání účastníků řízení týkající se veřejné zakázky Nový Dražejov aplikuje úpravu zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 361/2005 Sb. (dále též „ZOHS 361“).

246.     Pokud jde o veřejnou zakázku Kačlehy, považuje Úřad za dokonání správního deliktu datum 9. 10. 2009 (uvedeného dne byly doručeny nabídky účastníků Swietelsky[241] a RVS). V době spáchání deliktu byl platný a účinný zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 155/2009 Sb.[242] Uvedené znění platilo do 15. 7. 2011, kdy nabyl účinnosti zákon č. 188/2011 Sb.

247.     Od spáchání deliktu v souvislosti s veřejnou zakázkou Kačlehy nabyly účinnosti dvě novely zákona o ochraně hospodářské soutěže, a to zákon č. 188/2011 Sb. a zákon č. 360/2012 Sb. Ve vztahu k těmto novelám platí totéž, co bylo ohledně uvedených novel rozebráno výše. Pro posouzení jednání týkajícího se veřejné zakázky Kačlehy nelze žádnou z těchto pozdějších novel považovat za právní úpravu pro účastníky řízení (účastníky dohody) příznivější.

248.     Úřad proto na jednání účastníků řízení týkající se veřejné zakázky Kačlehy aplikuje úpravu zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 155/2009 Sb. (dále též „ZOHS 155“).

V.1        Obecná zákonná a judikatorní východiska

249.     Vzhledem k tomu, že ve veřejných zakázkách Třeboň Riegrova, Třeboň Lesní, Studená, Val, Drunče, Hadravova Rosička, Urbanov, Planá a Harrachovka Úřad na jednání účastníků řízení aplikuje ZOHS 296 a odlišnosti znění ZOHS 361 (veřejná zakázka Nový Dražejov) a ZOHS 155 (veřejná zakázka Kačlehy) vůči ZOHS 296 jsou převážně marginálního charakteru (viz výše), vychází Úřad při popisu soutěžních pravidel platných pro naplnění skutkové podstaty správních deliktů (obecných zákonných východisek), mj. rovněž z důvodu přehlednosti textu, ze znění ZOHS 296. Ustanovení ZOHS 361 a ZOHS 155 relevantní pro materiální posouzení dohody spáchané za jeho účinnosti, jako je pojem soutěžitel, podmínky, za nichž se na dohodu zákaz nevztahuje (§ 3 odst. 4 a § 4), resp. vynětí ze zákazu dohod dle § 6, jsou shodná s úpravou ZOHS 296.

250.     Ustanovení § 1 odst. 1 zákona ZOHS 296 upravuje ochranu hospodářské soutěže na trhu výrobků a služeb (dále jen „zboží“) proti jejímu vyloučení, omezení, jinému narušení nebo ohrožení (dále jen „narušení“) dohodami soutěžitelů, zneužitím dominantního postavení soutěžitelů, nebo spojením soutěžitelů.

251.     Soutěžitelem se dle § 2 odst. 1 ZOHS 296 rozumí fyzické a právnické osoby, jejich sdružení, sdružení těchto sdružení a jiné formy seskupování, a to i v případě, že tato sdružení a seskupení nejsou právnickými osobami, pokud se účastní hospodářské soutěže nebo ji mohou svou činností ovlivňovat, i když nejsou podnikateli. Dle ustálené judikatury a v kontextu práva hospodářské soutěže pojem „soutěžitel“ zahrnuje jakýkoliv subjekt vykonávající hospodářskou činnost nezávisle na právním postavení tohoto subjektu a způsobu jeho financování. Hospodářskou činností je jakákoli činnost spočívající v nabízení zboží nebo poskytování služeb na daném trhu. Protože za relevantní není považována právní forma ani způsob financování soutěžitele, může pojem soutěžitel označovat i hospodářskou jednotku skládající se z několika rozdílných osob, ať již právnických či fyzických, což je i případ mateřských a dceřiných společností, které jsou považovány za jednoho soutěžitele, pakliže tvoří jednu hospodářskou jednotku.[243]

252.     Dle § 3 odst. 1 ZOHS 296 dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí jejich sdružení a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě (dále jen „dohody“), které vedou nebo mohou vést k narušení hospodářské soutěže, jsou zakázané a neplatné, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak nebo pokud Úřad nepovolí prováděcím právním předpisem z tohoto zákazu výjimku.

253.     Zakázané jsou zejména dohody výslovně uvedené v § 3 odst. 2 písm. a) až f) ZOHS 296, jako např. dohody o přímém nebo nepřímém určení cen, rozdělení trhu, uplatňování rozdílných podmínek apod. Tyto dohody jsou přímo ze zákona zakázané. Tento závěr potvrzuje rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci Plemenáři.[244] V citovaném rozsudku Nejvyšší správní soud konstatoval, že uvedené dohody jsou přímo ze zákona zakázané a pro posouzení, zda postup soutěžitele je v souladu (resp. rozporu) se zákonem, postačí, že je najisto postaveno, že k takové dohodě došlo.

254.     Dohodou v užším smyslu (dohodou stricto sensu) je jakékoli ujednání (konsensuální akt), z něhož vyplývá shoda projevů vůle dotčených soutěžitelů určitým způsobem v budoucnu jednat, a tedy omezit své vlastní soutěžní rozhodování a svobodu jednání.[245] U protisoutěžních dohod stricto sensu proto není vyžadována konkrétní forma či jiné formální náležitosti vztahující se k projevení vůle účastníků dohody navenek, ilustrativní je v tomto smyslu rozhodnutí Evropské komise ve věci Polypropylene, kde bylo k této otázce výslovně konstatováno, že „…dohoda existuje tehdy, jestliže se strany dohodnou na plánu, který omezuje nebo je pravděpodobně s to omezit jejich obchodní svobodu tím, že určí směry jejich vzájemného jednání nebo zdržení se určitého jednání na trhu. Nejsou zapotřebí ani smluvní sankce ani donucovací postupy"[246]

255.     Z hlediska zákona o ochraně hospodářské soutěže po celou dobu jeho účinnosti není rozhodné, jakou formu uzavřená dohoda v užším smyslu má, to znamená, že tato dohoda nemusí být pouze písemná.[247] Jak vyplývá i z ustálené rozhodovací praxe Soudního dvora Evropské unie, k uzavření dohody stačí, pokud zúčastnění soutěžitelé vyjádří společnou vůli, resp. společný záměr, chovat se do budoucna na trhu určitým způsobem.[248] Takový záměr pak nemusí být ani písemně zachycen.[249] Pokud jde o formu vyjádření takové společné vůle, postačuje, aby ujednání bylo vyjádřením vůle stran chovat se na trhu v souladu s jeho zněním.[250]

256.     Pod legislativní zkratku „dohoda“ řadí § 3 odst. 1 ZOHS 296 i jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě. Jednání ve vzájemné shodě představuje formu koordinace mezi soutěžiteli, kteří, aniž by dosáhli stádia uzavření dohody, vědomě nahrazují rizika vzájemné konkurence praktickou kooperací, a to v rozporu s požadavky hospodářské nezávislosti.[251] Nejvyšší správní soud k tomu v rozsudku ve věci Kartel pekařů[252] konstatoval, že konsenzus (shoda projevu vůle jako nutný předpoklad uzavření dohody v užším smyslu): „… je nahrazen „slaďováním“ (koordinací), které může mít rozmanitou formu: od zpracování společného plánu až po pouhou výměnu informací.“ Pro kvalifikaci jednání jako jednání ve vzájemné shodě však není dle Nejvyššího správního soudu nezbytné zjištění, že byl vypracován plán společného postupu, postačí, pokud soutěžitelé pouze komunikují nebo se účastní jednání, které usnadňuje koordinaci jejich obchodní politiky. Jinými slovy za jednání ve vzájemné shodě se považuje určitý společně koordinovaný postup soutěžitelů, kterému předcházejí jak přímé, tak nepřímé vzájemné kontakty mezi těmito soutěžiteli a jejich nezávislé soutěžní jednání je nahrazeno praktickou kooperací, jejímž cílem je preventivní odstranění nejistoty o budoucím chování konkurentů.

257.     K tomu též Nejvyšší správní soud poznamenal, že na právní postavení soutěžitelů nemá skutečnost, zda správní orgán jejich jednání kvalifikoval jako dohodu v užším smyslu nebo jako jednání ve vzájemné shodě, žádný praktický vliv. Obě kategorie soutěžního jednání jsou stejným způsobem zakázány a obě podléhají stejné sankci.

258.     Úřad má vzhledem k výše uvedené judikatuře za to, že jednání ve vzájemné shodě představuje takový způsob jednání na trhu, který předpokládá dva základní prvky. Jednak vzájemné slaďování jednání (záměr jednat) mezi soutěžiteli a poté následné jednání (realizace sladěného záměru) soutěžitelů na trhu, když mezi těmito dvěma prvky musí být příčinná souvislost. Jednání ve shodě tedy v sobě zahrnuje nejprve koordinaci stran odstraňující vzájemné pochybnosti o jejich budoucím soutěžním chování, dále faktický projev této koordinace na trhu a konečně kauzální nexus je spojující. V praxi však často dochází k situacím, kdy se tyto dva prvky mohou i dále prolínat, kdy v průběhu realizace sladěného záměru pokračují delikventi ve vzájemných kontaktech a výměně informací za účelem dalšího slaďování svého postupu.

259.     V případě jednání ve vzájemné shodě musí být především prokázána existence kontaktů mezi soutěžiteli, jejichž důsledkem je jednání na trhu, nebo prokázáno takové jednání na trhu, které nelze racionálně zdůvodnit jinak než předchozím kontaktem. Úřad tak při prokazování jednání ve vzájemné shodě musí buď prokázat, že mezi soutěžiteli probíhala soutěžně-protiprávní komunikace, jejímž důsledkem je jednání soutěžitelů na trhu determinované tímto (předchozím) slaďováním, nebo že došlo ke shodnému či nápadně podobnému jednání, jež není racionálně jinak zdůvodnitelné než jednáním ve vzájemné shodě: v posléze uvedené variantě se pak presumují předchozí soutěžně-právní kontakty.[253]

260.     Zákon o ochraně hospodářské soutěže zahrnuje protisoutěžní praktiky vymezené v § 3 odst. 1 pod legislativní zkratku „dohody“. K tomu, aby určitá dohoda byla považována za zakázanou, musí být kromě naplnění formálních znaků, naplněny i materiální podmínky protisoutěžního charakteru dohody. Z unijní i české judikatury vyplývá, že zakázané jsou dohody, které mají za cíl (účel) narušení soutěže (aniž by takového cíle bylo třeba byť jen částečně dosaženo a aniž by byl stranami zamýšlen), a dohody, které mají nebo mohou mít protisoutěžní následek (a to zásadně bez ohledu na to, zda byl takový následek stranami zamýšlen), pokud se vyznačují takovými znaky mířícími na způsobení negativního efektu na trhu, které snesou kritérium „dostatečnosti“ či „podstatnosti“ a z pohledu způsobení protisoutěžního efektu též reálnosti. Má-li dohoda protisoutěžní cíl (účel), není již nutné zjišťovat její účinky na relevantním trhu.Je tedy pouze na soutěžním úřadu, zda se bude při posuzování protisoutěžního charakteru dohody zabývat primárně jejím cílem či jejími následky. Soutěžní úřady budou tedy v prvé řadě své úsilí směřovat k prokázání protisoutěžního cíle (object restriction), neboť má-li dohoda protisoutěžní cíl, není nutné zjišťovat její účinky na relevantním trhu.[254]

261.     Protisoutěžní vzhledem ke svému cíli jsou především takzvané dohody s „tvrdým jádrem“ (hard-core). To jsou takové dohody, které jsou již ze své podstaty způsobilé narušit hospodářskou soutěž. Jedná se zejména o horizontální dohody o určování cen, rozdělení trhu, rozdělení zákazníků a omezování produkce.[255] Dle Oznámení Úřadu o dohodách de minimis, nelze horizontální dohody s tvrdým jádrem považovat za dohody, jejichž dopad na soutěž je zanedbatelný. Na stejném principu byl postaven § 6 ZOHS 296. Speciálním typem zakázaných dohod s tvrdým jádrem, jsou dohody  směřující k ovlivnění výsledků veřejných soutěží a výběrových řízení skrze předem dohodnutou účast, či neúčast některých soutěžitelů, nebo prostřednictvím obsahově sladěného podání nabídek, zejména co se nabídkových cen týče (dohody typu bid-rigging). Nebezpečí těchto dohod spočívá ve vyvolání dojmu skutečné a férové soutěže mezi uchazeči o zakázku, přičemž poptávající/zadavatel má zpravidla omezené možnosti detekce takových ujednání, kterými je de facto popřen smysl a přínos výběrového řízení, především v podobě „vysoutěžené“ nižší ceny. Tyto dohody patří k nejnebezpečnějším praktikám narušujícím hospodářskou soutěž a za předpokladu dlouhodobého realizování mohou způsobit až ochromení některých trhů.

262.     Dohody typu bid-rigging zpravidla zahrnují jak prvky dohody o rozdělení trhu, tak dohody cenové, tedy dva typy nejzávažnějších hard-core omezení hospodářské soutěže, jelikož podstatou těchto dohod je vyloučení vzájemné hospodářské soutěže mezi uchazeči o zakázku resp. o trh/jeho část (koordinace postupu směřující k získání zakázky předem zamýšleným vítězem – tj. dělení trhu) a popření tak vlastního smyslu výběrového řízení (jehož účelem je nalezení dodavatele za nejvýhodnějších – zejména cenových podmínek). K narušení hospodářské soutěže dochází již samotnou koordinací mezi soutěžiteli při účasti na výběrovém řízení (okruh účastníků soutěže, nabídkové ceny apod.), neboť tak dochází ke zkreslení hospodářské soutěže, a to bez ohledu na to, jaká je konkrétní výše sladěných nabídkových cen. Vzhledem k tomu, že dohody typu bid-rigging bývají pravidelně zaměřeny na veřejné zakázky (tj. zakázky zadavatelů hospodařících s veřejnými rozpočty či dotacemi), narůstá jejich společenská škodlivost i tím, že mají přímý negativní dopad na veřejné rozpočty, když ilegálním způsobem odčerpávají zdroje jinak využitelné pro veřejné účely. Tento typ dohod je považován za dohody s protisoutěžním cílem.[256]

263.     Dle § 3 odst. 4 ZOHS 296 jsou ze zákazu dohod ve smyslu § 3 odst. 1 ZOHS 296 vyňaty dohody splňující kumulativně tyto podmínky: a) přispějí ke zlepšení výroby nebo distribuce zboží nebo k podpoře technického či hospodářského rozvoje a vyhrazují spotřebitelům přiměřený podíl na výhodách z toho plynoucích, b) neuloží soutěžitelům omezení, která nejsou nezbytná k dosažení cílů podle písmene a), a c) neumožní soutěžitelům vyloučit hospodářskou soutěž na podstatné části trhu zboží, jehož dodávka nebo nákup je předmětem dohody.

264.     Podle § 4 odst. 1 ZOHS 296 se zákaz uvedený v § 3 odst. 1 nevztahuje na dohody, které nemohou mít vliv na obchod mezi členskými státy Evropských společenství (nyní Evropské unie), avšak splňují ostatní podmínky stanovené blokovými výjimkami přijatými příslušnými nařízeními Komise a Rady Evropských společenství (nyní Evropské komise a Rady Evropské unie).

265.     Dle § 6 odst. 1 písm. a) ZOHS 296 se zákaz dohod podle § 3 odst. 1 ZOHS 296 nevztahuje na horizontální dohodu, pokud společný podíl účastníků dohody na relevantním trhu nepřesahuje 10 %, a vertikální dohodu, pokud podíl žádného z účastníků dohody na relevantním trhu nepřesahuje 15 %. U dohod, u nichž podíl účastníků dohody na relevantním trhu nepřevyšoval tyto hranice, není jejich dopad na hospodářskou soutěž významný, a proto byly ze zákazu dohod narušujících soutěž vyňaty (dohody de minimis). Vynětí však nelze uplatnit pro horizontální dohody o přímém nebo nepřímém určení cen a rozdělení trhu nebo nákupních zdrojů, tedy pro dohody s tvrdým jádrem (viz § 6 odst. 2 písm. a/ ZOHS 296). U takových ujednání není třeba detailně zkoumat jejich konkrétní negativní účinky na relevantní trh, ty se u cílových dohod jakými jsou i dohody charakteru bid-rigging presumují (negativní přinejmenším potenciální dopady na hospodářskou soutěž se předpokládají již ze samotného faktu uzavření takovéto dohody). Dle ZOHS 296 tak nelze dohody typu bid-rigging vyjmout ze zákazu dohod.

266.     V daném správním řízení Úřad shledal protisoutěžní jednání účastníků řízení u veřejných zakázek Třeboň Riegrova, Třeboň Lesní, Studená, Nový Dražejov, Val, Drunče, Kačlehy, Hadravova Rosička, Urbanov, Planá a Harrachovka (viz dále část VI). Jednání účastníků řízení v uvedených zakázkách dle Úřadu nenaplňuje znaky trvajícího[257] ani pokračujícího[258] deliktu, pro které platí, že se posuzují jako jediný skutek. Pro charakter protiprávního jednání jako trvajícího deliktu Úřad neshledal naplnění jeho znaku vyvolání protiprávního stavu a posléze jeho udržování (kdy se zejména postihuje ono udržování protiprávního stavu). Pro kvalifikaci jednání jako pokračujícího deliktu neshledal Úřad objektivní souvislost dílčích jednání (útoků), zejména souvislost časovou, okruhu jednajících subjektů, společného záměru. Z uvedených důvodů je proto posuzuje jako 11 samostatných deliktů.

267.     Úřad dále poukazuje na skutečnost, že prokazování kartelových dohod, tj. i dohod typu bid­rigging je značně obtížné. Evropský soudní dvůr konstatoval, že je běžné, že taková protisoutěžní jednání se včetně schůzek odehrávají tajně a dokumentace k nim je omezena na minimum. I když Komise objeví písemnosti výslovně prokazující protiprávní kontakty soutěžitelů, jsou tyto obvykle útržkovité, rozptýlené, takže je nezbytné rekonstruovat některé podrobnosti dedukcí. Proto ve většině případů musí být existence protisoutěžního jednání (dohody) vyvozena z určitého počtu shodujících se skutečností a nepřímých důkazů, které mohou ve svém souhrnu, neexistuje-li pro ně jiné logické vysvětlení, představovat důkaz porušení soutěžních pravidel.[259] Dle Úřadu je tomu tak také u některých posuzovaných deliktů. 

VI            Vlastní právní posouzení jednání účastníků řízení v jednotlivých zakázkách

VI.1      Veřejná zakázka Třeboň Riegrova

268.     Úřad kvalifikuje jednání účastníků řízení, společnosti Lesostavby, Swietelsky a RVS, týkající se veřejné zakázky Třeboň Riegrova jako zakázanou dohodu[260] spočívající v koordinaci činnosti konkurentů při tendrech (bid-rigging) s prvky dohody o rozdělení trhu a cenové dohody ve smyslu § 3 odst. 1 ZOHS 296. Tuto dohodu uzavřeli účastníci řízení, a to společnosti Lesostavby, Swietelsky a RVS, a realizovali ji prostřednictvím vzájemného krytí v daném výběrovém řízení. Úřad při posouzení formy zakázané dohody týkající se této veřejné zakázky dospěl k závěru, že výše uvedení účastníci řízení jednali ve vzájemné shodě.

269.     Při posuzování jednání účastníků řízení Lesostavby, Swietelsky a RVS v rámci veřejné zakázky Třeboň Riegrova Úřad nejprve zkoumal fázi vzájemného slaďování jednání účastníků řízení (záměru jednat), tj. zda výše uvedení účastníci řízení zkoordinovali své nabídky do výběrového řízení v rámci této veřejné zakázky.

270.     Úřad se zabýval emailem (dokumentem L C8) ze dne 15. 5. 2008 od společnosti Swietelsky adresovaným společnosti Lesostavby, který časově předchází podání nabídek do předmětné veřejné zakázky. Email byl odeslán z oficiální emailové adresy zaměstnance společnosti Swietelsky, […funkce…] společnosti Swietelsky, odštěpného závodu Dopravní stavby STŘED, oblast Kašparů-Koller, kdy tato oblast společnosti Swietelsky byla pověřena ke zpracování a podání nabídky za společnost Swietelsky. Adresátem předmětného emailu byl zaměstnanec společnosti Lesostavby zodpovědný za realizaci dané zakázky, následně byl email v rámci společnosti Lesostavby přeposlán […funkce…] této společnosti, který je v nabídce této společnosti podepsán pod tabulkou Rekapitulace nákladů v kolonce zpracovatel.

271.     Přílohu daného emailu (dokument L C8) tvoří část rozpočtu veřejné zakázky Třeboň Riegrova, a to položky objektu vodovody ostatní konstrukce a trubní vedení. Většina cen uvedených v příloze emailu se shoduje s cenami daných položek v nabídce společnosti Lesostavby (adresáta zmíněného emailu), celkově je v této části nabídka společnosti Lesostavby méně výhodná. Ceny odpovídajících položek jsou v nabídce společnosti Swietelsky vždy vyšší než ceny v příloze emailu (dokument L C8) a než v nabídce společnosti Lesostavby. V této souvislosti Úřad rovněž poukazuje na prohlášení společnosti Lesostavby obsažené v nabídce, že společnost Lesostavby nezamýšlela zadat nějakou část této zakázky subdodavateli.

272.     Porovnáním jednotlivých nabídkových cen nabídnutých společnostmi Lesostavby a Swietelsky do předmětné veřejné zakázky Úřad zjistil cenový vzorec (viz zjištěné skutečnosti) svědčící o koordinaci těchto společností při vypracování svých cenových nabídek.

273.     Z  dokumentu L C8 dle Úřadu vyplývá, že společnosti Lesostavby a Swietelsky byly před podáním nabídek do veřejné zakázky Třeboň Riegrova v kontaktu ve vztahu k této zakázce. Cenový vzorec mezi celými nabídkami společností Lesostavby a Swietelsky i skutečnost, že společnost Swietelsky nabídla v této části rozpočtu (součást dokumentu L C8) ceny ještě méně výhodné, než jaké zaslala společnosti Lesostavby, dle Úřadu svědčí o koordinaci těchto společností při vypracování svých nabídek do předmětné zakázky a snaze ovlivnit nabídky předložené zadavateli. Cenový vzorec mezi nabídkami společností Lesostavby a Swietelsky nemohl být způsoben ničím jiným než vzájemnou koordinací těchto společností, a to s ohledem na počet položek se shodným poměrem, přičemž jde o položky napříč celým rozpočtem. Shodný poměr cen je u různých druhů položek rozpočtu a nemá na něj vliv ani to, zda zahrnuje cenu stavební práce, jejíž výše se odvíjí od mzdových nákladů dané společnosti, či cenu materiálu; tyto skutečnosti dle Úřadu zcela vylučují i případné zdůvodnění cenového vzorce subdodávkou. Navíc v době vyhlášení této veřejné zakázky nemohl být dle zákona o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZVZ“) jeden uchazeč subdodavatelem jiného uchazeče.

274.     Dále se Úřad zabýval dokumentem R B1, emailem ze dne 20. 5. 2008, dva dny před lhůtou pro podání nabídek do veřejné zakázky Třeboň Riegrova, jehož přílohu tvořil kompletní rozpočet veřejné zakázky Třeboň Riegrova. Email byl odeslán z oficiální emailové adresy zaměstnance společnosti Lesostavby, […funkce…] této společnosti, který je v nabídce společnosti Lesostavby do předmětné zakázky podepsán pod tabulkou Rekapitulace nákladů jako zpracovatel (viz výše), na oficiální emailovou adresu společnosti RVS, […funkce…] této společnosti, která je uvedena jako jedna ze zmocněných osob pro tuto zakázku v nabídce této společnosti. Přílohu tohoto emailu tvoří kompletní rozpočet veřejné zakázky Třeboň Riegrova, který se zcela (s výjimkou jedné položky, kdy v emailu je u této položky špatně započteno množství – viz dále) shoduje s cenovou nabídkou společnosti RVS podanou do předmětné veřejné zakázky.

275.     Dle Úřadu je zřejmé, že společnosti Lesostavby a RVS byly v kontaktu ve vztahu k této zakázce před lhůtou pro podání nabídek, kdy společnosti RVS byla společností Lesostavby zaslána kompletní cenová nabídka, která byla následně společností RVS podána do předmětné zakázky; změna byla pouze u jedné položky. S ohledem na nastavení celkových nabídkových cen společnosti Lesostavby a RVS, neměla tato skutečnost žádný vliv na to, že cenová nabídka společnosti Lesostavby byla výhodnější než cenová nabídka RVS. Zaslání kompletního rozpočtu konkurentem před lhůtou pro podání nabídek do předmětné zakázky jednoznačně prokazuje snahu společnosti Lesostavby ovlivnit nabídkovou cenu předloženou společností RVS zadavateli.

276.     Porovnáním cenových nabídek společnosti Lesostavby, Swietelsky a RVS Úřad zjistil, že mezi většinou nabídkových cen těchto společností jsou vždy pro určité části rozpočtu shodné poměry (viz zjištěné skutečnosti). Navíc část cenové nabídky společnosti RVS (tedy i ceny jí zaslané společností Lesostavby) se zcela shoduje s cenami v nabídce společnosti Swietelsky, jde o položky v části vrchní stavba objekt SO 100 KomunikaceSO 401 Osvětlení. Navíc v této části u společnosti Swietelsky je chyba týkající se množství položky č. 30 (viz zjištěné skutečnosti), která je shodná s chybou v rozpočtu, který byl zaslán společností Lesostavby společnosti RVS.

277.     Úřad konstatuje, že společnost Lesostavby, Swietelsky a RVS byly v kontaktu před lhůtou pro podání nabídek do veřejné zakázky Třeboň Riegrova. Kontakt lze dle Úřadu i  presumovat s ohledem na cenový vzorec mezi nabídkami těchto společnosti, který nelze vysvětlit jinak než předchozím vzájemným kontaktem těchto společností před podáním nabídek do předmětné zakázky, kdy kontakty společností před podáním nabídek ohledně dané zakázky má Úřad rovněž doloženy. S ohledem na výše uvedené, má Úřad za prokázané, že účastníci řízení Lesostavby, Swietelsky a RVS zkoordinovali své cenové nabídky podané do veřejné zakázky Třeboň Riegrova tak, aby cenová nabídka společnosti Lesostavby byla výhodnější než nabídka společností Swietelsky a RVS.

278.     Na základě výše uvedeného Úřad uzavírá, že účastníci řízení Lesostavby, Swietelsky a RVS slaďovali svůj postup při podání nabídek ve výběrovém řízení k veřejné zakázce Třeboň Riegrova.

279.     Prokazatelný počátek slaďování záměru (vzájemný kontaktů) lze mezi účastníky řízení Lesostavby a RVS doložit nejpozději emailovou korespondencí mezi těmito společnosti ze dne 20. 5. 2008, mezi účastníky řízení Lesostavby a Swietelsky má Úřad kontakt ze dne 15. 5. 2008, proto Úřad za počátek slaďování považuje datum 15. 5. 2008. Ukončení slaďování pak nastalo dnem 22. 5. 2008,kdy byly všechny vzájemně sladěné nabídky podány zadavateli. Úřad slaďování společného záměru účastníků řízení vymezil obdobím od 15. 5. 2008 do 22. 5. 2008.

280.     Úřad následně posuzoval, zda na základě vzájemných kontaktů a slaďování záměru došlo ke společnému postupu na trhu, tedy zda byl sladěný záměr účastníků řízení realizován, a rovněž  příčinnou souvislost mezi oběma fázemi zakázané dohody, a to fází realizační a slaďovací. Úřad má za prokázané, že účastníci řízení Lesostavby, Swietelsky a RVS realizovali svůj záměr ovlivnit výsledek veřejné zakázky Třeboň Riegrova.

281.     Společnost Swietelsky i RVS podaly zadavateli městu Třeboň cenovou nabídku horší než společnost Lesostavby. Cenová nabídka společnosti RVS zcela odpovídala (s výjimkou jedné položky) rozpočtu jí zaslanému před podáním nabídky společností Lesostavby, budoucím vítězem dané zakázky. Část cenové nabídky společnosti RVS se pak zcela shodovala s cenovou nabídkou společnosti Swietelsky; kdy chyba množství z emailu (dokument R B1) se shoduje s chybou v nabídce společnosti Swietelsky. Společnost Swietelsky v položkách, jejichž cenu zaslala společnosti Lesostavby před lhůtou pro podání nabídek do předmětné zakázky, nabídla ceny ještě vyšší. Cenové nabídky podané společnostmi Lesostavby, Swietelsky a RVS do veřejné zakázky Třeboň Riegrova mají cenové vzorce svědčící o kooperaci při vypracování nabídek (viz výše).

282.     Dle Úřadu společnosti Swietelsky a RVS podaly tedy vědomě tzv. krycí nabídky do daného výběrového řízení, které neměly konkurovat nabídce společnosti Lesostavby, která i proto danou zakázku získala. 

283.     Realizace sladěného postupu se tedy projevila tak, že společnosti Lesostavby, Swietelsky a RVS podaly každá samostatnou nabídku, přičemž samostatnost nabídek byla jen zdánlivá.

284.     Lhůta pro podání nabídek v rámci veřejné zakázky Třeboň Riegrova byla 22. 5. 2008. Cenové nabídky, které byly zadavateli městu Třeboň předloženy jako součást nabídek jednotlivých uchazečů, byly podány společností Lesostavby, Swietelsky i RVS dne 22. 5. 2008. Doručením nabídek těchto společností zadavateli došlo k dokončení realizace sladěného záměru, proto Úřad považuje den 22. 5. 2008 za datum realizace sladěného záměru účastníků řízení.

285.     Příčinnou souvislost mezi slaďováním postupu účastníků řízení a jeho následnou realizací má Úřad také za prokázanou. Jednání účastníků řízení, tj. podání cenových nabídek, bylo bezpochyby výsledkem předchozího slaďování těchto nabídek mezi účastníky řízení, což dokazují cenové vzorce v nabídkách těchto společností spolu se shodami v nabídkách a podání méně výhodné cenové nabídky společností Swietelsky a RVS než společnost Lesostavby.

286.     Úřad konstatuje, že popsané jednání účastníků řízení bylo důsledkem jejich předchozích vzájemných kontaktů a zprostředkování informací, kdy nahradili své nezávislé chování v soutěži o zakázku praktickou kooperací vedoucí k zamýšlenému cíli. Tímto jednáním ovlivnili hodnocení nabídek a vzhledem k vítězství společnosti Lesostavby v dané zakázce i výsledek výběrového řízení.

287.     Vzájemné předchozí sladění záměru účastníků řízení Lesostavby, Swietelsky a RVS postupovat ve výběrovém řízení ve veřejné zakázce Třeboň Riegrova tak, že společnosti Swietelsky a RVS podají krycí nabídky k nabídce společnosti Lesostavby, a vyloučit tak soutěž o zakázku mezi nimi, tito účastníci řízení také následně realizovali, čímž splnili předpoklady potřebné k naplnění skutkové podstaty jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě.

288.     Úřad na základě výše uvedeného uzavírá, že účastníci řízení, a to společnosti Lesostavby, Swietelsky a RVS, se popsaným jednáním dopustili správního deliktu jednání ve vzájemné shodě o koordinaci účasti a nabídek ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku Třeboň Riegrova a tím porušili § 3 odst. 1 ZOHS 296. Tímto jednáním ovlivnili hodnocení nabídek a výsledek výběrového řízení a narušili hospodářskou soutěž na relevantním trhu.

VI.2      Veřejná zakázka Třeboň Lesní

289.     Úřad kvalifikuje jednání účastníků řízení, společnosti Lesostavby a Leyrer + Graf stavební společnost s.r.o. (nyní Vidox), týkající se veřejné zakázky Třeboň Lesní jako zakázanou dohodu[261]spočívající v koordinaci činnosti konkurentů při tendrech (bid-rigging) s prvky dohody o rozdělení trhu a cenové dohody ve smyslu § 3 odst. 1 ZOHS 296. Tuto dohodu uzavřeli účastníci řízení, a to společnosti Lesostavby a Vidox, a realizovali ji prostřednictvím vzájemného krytí v daném výběrovém řízení. Úřad při posouzení formy zakázané dohody týkající se této veřejné zakázky dospěl k závěru, že výše uvedení účastníci řízení jednali ve vzájemné shodě. Společnost Lesostavby byla v kontaktu se společností Swietelsky před lhůtou pro podání nabídek, avšak další indicie nasvědčující nedovolené koordinaci jejich nabídek nemá Úřad k dispozici.

290.     Při posuzování jednání účastníků řízení Lesostavby a Leyrer + Graf stavební společnost s.r.o. (nyní Vidox) v rámci veřejné zakázky Třeboň Lesní Úřad nejprve zkoumal fázi vzájemného slaďování jednání účastníků řízení (záměru jednat), tj. zda výše uvedení účastníci řízení zkoordinovali své nabídky do výběrového řízení v rámci této veřejné zakázky.

291.     Porovnáním jednotkových nabídkových cen předložených společností Lesostavby a Leyrer + Graf stavební společnost s.r.o. (nyní Vidox) bylo Úřadem zjištěno, že poměr cen těchto společností mezi sebou dosahuje u všech položek rozpočtu (s výjimkou 7 ze 454 položek) vždy stejné hodnoty, tj. existuje mezi rozpočty těchto společností cenový vzorec svědčící o koordinaci těchto společností při tvorbě nabídkových rozpočtů. Navíc v cenových nabídkách společností Lesostavby a Leyrer + Graf stavební společnost s.r.o. (nyní Vidox) Úřad zjistil shodně započítané množství u 3 položek rozpočtu, odlišné od ostatních nabídek uchazečů.

292.     S ohledem na cenový vzorec mezi nabídkami společností Lesostavby a Leyrer + Graf stavební společnost s.r.o. (nyní Vidox) je dle Úřadu zřejmé, že společnosti Lesostavby a Leyrer + Graf stavební společnost s.r.o. (nyní Vidox) byly před podáním nabídek do veřejné zakázky Třeboň Lesní v kontaktu. Dle Úřadu takový cenový vzorec, který se týká celého rozpočtu (s výjimkou 1,5 % položek) svědčí o koordinaci těchto společností při vypracování svých nabídek do předmětné zakázky a snaze ovlivnit nabídky předložené zadavateli tak, že nabídka společnosti Lesostavby byla z nich dvou výhodnější. Cenový vzorec mezi nabídkami společností Lesostavby a Leyrer + Graf stavební společnost s.r.o. (nyní Vidox) nemohl být způsoben ničím jiným než vzájemnou koordinací těchto společností, a to s ohledem na počet položek se shodným poměrem, přičemž jde o položky napříč celým rozpočtem. Shodný poměr cen je u různých druhů položek rozpočtu a nemá na něj vliv ani to, zda zahrnuje cenu stavební práce, jejíž výše se odvíjí od mzdových nákladů dané společnosti, či cenu materiálu; tyto skutečnosti dle Úřadu zcela vylučují i případné zdůvodnění cenového vzorce subdodávkou. Navíc v době této veřejné zakázky nemohl být dle ZVZ jeden uchazeč subdodavatelem jiného uchazeče.

293.     Na základě výše uvedeného Úřad uzavírá, že účastníci řízení Lesostavby a Vidox, jako nástupnická společnost společnosti Leyrer + Graf stavební společnost s.r.o., slaďovali svůj postup při podání nabídek ve výběrovém řízení k veřejné zakázce Třeboň Lesní.

294.     Prokazatelný počátek slaďování záměru (vzájemný kontaktů) mezi účastníky řízení Lesostavby a Vidox, jako nástupnická společnost společnosti Leyrer + Graf stavební společnost s.r.o., nelze přesně určit, došlo k němu v blíže neurčeném období před podáním nabídek dne 23. 3. 2009. Ukončení slaďování je pak dáno dnem 23. 3. 2009, což je datumpodání nabídek společností Lesostavby a Leyrer + Graf stavební společnost s.r.o. (nyní Vidox). Úřad slaďování společného záměru účastníků řízení vymezil v blíže neurčeném období před 23. 3. 2009.

295.     Úřad následně posuzoval, zda na základě vzájemných kontaktů a slaďování záměru došlo ke společnému postupu na trhu, tedy zda byl sladěný záměr účastníků řízení realizován, a rovněž  příčinnou souvislost mezi oběma fázemi zakázané dohody, a to fází realizační a slaďovací. Úřad má za prokázané, že účastníci řízení Lesostavby a Vidox realizovali svůj záměr ovlivnit výsledek veřejné zakázky Třeboň Lesní.

296.     Společnost Lesostavby a Leyrer + Graf stavební společnost s.r.o. (nyní Vidox) podaly zadavateli městu Třeboň takové cenové nabídky, které svědčí o kooperaci těchto společností před jejich podáním.

297.     Dle Úřadu společnost Leyrer + Graf stavební společnost s.r.o. (nyní Vidox) podala vědomě tzv. krycí nabídku do daného výběrového řízení s tím, že tato nabídka byla méně výhodná než nabídka společnosti Lesostavby. Realizace sladěného postupu se tedy projevila tak, že společnosti Lesostavby a Leyrer + Graf stavební společnost s.r.o. (nyní Vidox) podaly každá samostatnou nabídku, přičemž samostatnost nabídek byla jen zdánlivá.

298.     Lhůta pro podání nabídek v rámci veřejné zakázky Třeboň Lesní byla 23. 3. 2009. Cenové nabídky, které byly zadavateli městu Třeboň předloženy jako součást nabídek jednotlivých uchazečů, byly podány společností Lesostavby i Leyrer + Graf stavební společnost s.r.o. (nyní Vidox) dne 23. 3. 2009. Doručením nabídek těchto společností zadavateli došlo k dokončení realizace sladěného záměru, proto Úřad považuje den 23. 3. 2009 za datum realizace sladěného záměru účastníků řízení.

299.     Příčinnou souvislost mezi slaďováním postupu účastníků řízení a jeho následnou realizací má Úřad také za prokázanou. Jednání účastníků řízení, tj. podání cenových nabídek, bylo bezpochyby výsledkem předchozího slaďování nabídek mezi účastníky řízení, což dokazuje cenový vzorec v nabídkách těchto společností.

300.     Úřad konstatuje, že popsané jednání účastníků řízení bylo důsledkem jejich předchozích vzájemných kontaktů a zprostředkování informací, kdy nahradili své nezávislé chování v soutěži o zakázku praktickou kooperací vedoucí k zamýšlenému cíli. Tímto jednáním byla snaha ovlivnit hodnocení nabídek a výsledek veřejné zakázky.

301.     Vzájemné předchozí sladění záměru účastníků řízení Lesostavby a Vidox, jako nástupnická společnost společnosti Leyrer + Graf stavební společnost s.r.o., postupovat ve výběrovém řízení ve veřejné zakázce Třeboň Lesní tak, že společnosti Lesostavby a Leyrer + Graf stavební společnost s.r.o. (nyní Vidox) vyloučí soutěž o zakázku mezi nimi, tito účastníci řízení také následně realizovali, čímž splnili předpoklady potřebné k naplnění skutkové podstaty jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě.

302.     Úřad na základě výše uvedeného uzavírá, že účastníci řízení, a to společnosti Lesostavby a Vidox, jako nástupnická společnost společnosti Leyrer + Graf stavební společnost s.r.o., se popsaným jednáním dopustili správního deliktu jednání ve vzájemné shodě o koordinaci účasti a nabídek ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku Třeboň Lesní a tím porušili § 3 odst. 1 ZOHS 296. Tímto jednáním narušili hospodářskou soutěž na relevantním trhu a mohli ovlivnit hodnocení nabídek a výsledek výběrového řízení.

VI.3      Veřejná zakázka Studená

303.     Úřad kvalifikuje jednání účastníků řízení, společnosti Swietelsky a Lesostavby, týkající se veřejné zakázky Studená jako zakázanou dohodu[262] spočívající v koordinaci činnosti konkurentů při tendrech (bid-rigging) s prvky dohody o rozdělení trhu a cenové dohody ve smyslu § 3 odst. 1 ZOHS 296. Tuto dohodu uzavřeli účastníci řízení, a to společnosti Swietelsky a Lesostavby, a realizovali ji prostřednictvím vzájemného krytí v daném výběrovém řízení. Úřad při posouzení formy zakázané dohody týkající se této veřejné zakázky dospěl k závěru, že výše uvedení účastníci řízení jednali ve vzájemné shodě.

304.     Při posuzování jednání účastníků řízení Swietelsky a Lesostavby v rámci veřejné zakázky Studená Úřad nejprve zkoumal fázi vzájemného slaďování jednání účastníků řízení (záměru jednat), tj. zda výše uvedení účastníci řízení zkoordinovali své nabídky do výběrového řízení v rámci této veřejné zakázky.

305.     Úřad se zabýval emailem (dokumentem L C10) ze dne 11. 7. 2008 od společnosti Swietelsky adresovaným společnosti Lesostavby, který časově předchází podání nabídek těchto společností do předmětné veřejné zakázky. Email byl odeslán z oficiální emailové adresy zaměstnankyně společnosti Swietelsky, […funkce…], která se podílela na vypracování nabídky do předmětné zakázky, na oficiální emailovou adresu […funkce…] společnosti Lesostavby, u kterého byl email Úřadem převzat. Jde o emailové adresy osob pracujících ve společnosti, přičemž tyto společnosti byly s jeho obsahem srozuměny, akceptovaly ho a tím umožnily následnou koordinaci jednání účastníků řízení při podání nabídek ve výběrovém řízení o předmětnou veřejnou zakázku.

306.     Předmětem daného emailu byl rozpočet s vyplněnými cenami související s veřejnou zakázkou Studená. Zaměstnankyně společnosti Swietelsky zaslala emailem zaměstnanci společnosti Lesostavby podrobné ceny stavebního objektu 05 Obec Studená – Náměstí a celkovou cenu za stavbu bez DPH a cenu včetně DPH, s textem (cit.) „…zasílám vaše ceny…“. V emailu byla tedy uvedena mj. i souhrnná cena za celou stavbu (za celou veřejnou zakázku) ve výši 12.144.356,39,- Kč bez DPH (14.451.784,10,- Kč vč. DPH).

307.     Ceny uvedené v emailu (stavební objekt 05) odpovídají cenám v nabídce společnosti Lesostavby podaným do předmětné zakázky s výjimkou dvou položek (viz zjištěné skutečnosti). Celkový rozdíl cen stavebního objektu 05Obec Studená – náměstí mezi uvedenými dokumenty tedy činí 222.856,- Kč bez DPH a odpovídá rozdílu i celkových cen za předmětnou veřejnou zakázku. Celková nabídková cena společnosti Lesostavby tedy je nižší než cena uvedená v emailu (dokument L C10), přesto nabídková cena společnosti Swietelsky, vítěze dané zakázky, je ještě o cca 328 tis. Kč bez DPH (2,4 %) nižší než nabídková cena společnosti Lesostavby.

308.     Dle Úřadu je nepochybné, že společnost Swietelsky zaslala v tomto emailu společnosti Lesostavby cenovou nabídku, kterou měla podat do veřejné zakázky Studená s tím, že následně došlo k drobným úpravám rozpočtu (viz výše).

309.     Zaslání kompletního rozpočtu konkurentem (zejména celkové ceny) před lhůtou pro podání nabídek do předmětné zakázky jednoznačně prokazuje snahu ovlivnit nabídkovou cenu předloženou společností Lesostavby zadavateli. Úřad má za prokázané, že účastníci řízení Swietelsky a Lesostavby tímto emailem koordinovali své cenové nabídky podané do veřejné zakázky Studená tak, aby cenová nabídka společnosti Swietelsky byla výhodnější než nabídka společnosti Lesostavby.

310.     Na základě výše uvedeného Úřad uzavírá, že účastníci řízení Swietelsky a Lesostavby slaďovali svůj postup při podání nabídek ve výběrovém řízení k veřejné zakázce Studená. Prokazatelný počátek slaďování záměru (vzájemných kontaktů) mezi účastníky řízení lze doložit nejpozději emailem mezi společnostmi Swietelsky a Lesostavby ze dne 11. 7. 2008 s ukončením dnem 15. 7. 2008, což je datumpodání vzájemně sladěných nabídek. Úřad slaďování společného záměru účastníků řízení vymezil obdobím od 11. 7. 2008 do 15. 7. 2008.

311.     Úřad následně posuzoval, zda na základě vzájemných kontaktů a slaďování záměru došlo ke společnému postupu na trhu, tedy zda byl sladěný záměr účastníků řízení realizován, a rovněž  příčinnou souvislost mezi oběma fázemi zakázané dohody, a to fází realizační a slaďovací. Úřad má za prokázané, že účastníci řízení Swietelsky a Lesostavby realizovali svůj záměr ovlivnit výsledek veřejné zakázky Studená.

312.     Společnost Lesostavby podala zadavateli obci Studená cenovou nabídku, která odpovídala cenám (s výjimkou dvou položek) zaslaným jí společností Swietelsky emailem ze dne 11. 7. 2008. Cenová nabídka společnosti Swietelsky byla v porovnání s cenovou nabídkou společnosti Lesostavby (i s  cenami z emailu) nižší a vzhledem k tomu, že cena byla jediné hodnotící kritérium, byla i nabídkou výhodnější.

313.     Společnost Lesostavby podala tedy vědomě tzv. krycí nabídku do daného výběrového řízení, která neměla konkurovat nabídce společnosti Swietelsky. Společnost Swietelsky i proto danou zakázku získala. Realizace sladěného postupu mezi společnostmi Swietelsky a Lesostavby se projevila tak, že tyto společnosti podaly každá samostatnou nabídku, přičemž samostatnost obsahu nabídek, zejména cenové nabídky, byla jen zdánlivá.

314.     Lhůta pro podání nabídek v rámci veřejné zakázky Studená byla 15. 7. 2008. Cenové nabídky společnosti Swietelsky a Lesostavby, které byly zadavateli obci Studená předloženy jako součást nabídek, byly podány dne 15. 7. 2008. Doručením nabídky společnosti Lesostavby a Swietelsky zadavateli došlo k dokončení realizace sladěného záměru, proto Úřad považuje den 15. 7. 2008 za datum realizace sladěného záměru účastníků řízení.

315.     Příčinnou souvislost mezi slaďováním postupu účastníků řízení a jeho následnou realizací má Úřad také za prokázanou. Jednání účastníků řízení, tj. podání cenových nabídek, bylo bezpochyby výsledkem předchozího slaďování těchto nabídek mezi účastníky řízení, což dokazuje shodnost cen v emailu (dokument L C10) s nabídkou společnosti Lesostavby podanou do této veřejné zakázky a obsahu předmětného emailu, resp. podání méně výhodné cenové nabídky společností Lesostavby než společností Swietelsky.

316.     Úřad konstatuje, že popsané jednání účastníků řízení bylo důsledkem jejich předchozích vzájemných kontaktů a zprostředkování informací, kdy nahradili své nezávislé chování v soutěži o zakázku praktickou kooperací vedoucí k zamýšlenému cíli. Tímto jednáním ovlivnili hodnocení nabídek a vzhledem k vítězství společnosti Swietelsky v dané zakázce i výsledek výběrového řízení.

317.     Vzájemné předchozí sladění záměru účastníků řízení Swietelsky a Lesostavby postupovat ve výběrovém řízení ve veřejné zakázce Studená tak, že společnost Lesostavby podá krycí nabídku k nabídce společnosti Swietelsky, a vyloučit tak soutěž o zakázku mezi nimi, tito účastníci řízení také následně realizovali, čímž splnili předpoklady potřebné k naplnění skutkové podstaty jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě.

318.     Úřad na základě výše uvedeného uzavírá, že účastníci řízení, a to společnosti Swietelsky a Lesostavby, se popsaným jednáním dopustili správního deliktu jednání ve vzájemné shodě o koordinaci účasti a nabídek ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku Studená a tím porušili § 3 odst. 1 ZOHS 296. Tímto jednáním ovlivnili hodnocení nabídek a výsledek výběrového řízení a narušili hospodářskou soutěž na relevantním trhu.

VI.4      Veřejná zakázka Nový Dražejov

319.     Úřad kvalifikuje jednání účastníků řízení, společnosti Swietelsky, Lesostavby a OHL, týkající se veřejné zakázky Nový Dražejov jako zakázanou dohodu[263] spočívající v koordinaci činnosti konkurentů při tendrech (bid-rigging) s prvky dohody o rozdělení trhu a cenové dohody ve smyslu § 3 odst. 1 ZOHS 361. Tuto dohodu uzavřeli účastníci řízení, a to společnosti Swietelsky, Lesostavby a OHL, a realizovali ji prostřednictvím vzájemného krytí v daném výběrovém řízení. Úřad při posouzení formy zakázané dohody týkající se této veřejné zakázky dospěl k závěru, že výše uvedení účastníci řízení jednali ve vzájemné shodě.

320.     Při posuzování jednání účastníků řízení Swietelsky, Lesostavby a OHL v rámci veřejné zakázky Nový Dražejov Úřad nejprve zkoumal fázi vzájemného slaďování jednání účastníků řízení (záměru jednat), tj. zda výše uvedení účastníci řízení zkoordinovali své nabídky do výběrového řízení v rámci této veřejné zakázky.

321.     Úřad se zabýval emailem (dokumentem L C2) ze dne 2. 8. 2006 od společnosti Swietelsky adresovaným společnosti Lesostavby, který časově předchází podání nabídek do předmětné veřejné zakázky. Email byl odeslán z oficiální emailové adresy zaměstnance společnosti Swietelsky, […funkce…], osoby oprávněné jednat jménem společnosti Swietelsky v předmětné zakázce, na oficiální emailovou adresu […funkce…] společnosti Lesostavby, u kterého byl email Úřadem převzat. Jde tedy o emailové adresy osob pracujících v uvedených společnostech, které byly s jeho obsahem srozuměny, akceptovaly ho a tím umožnily následnou koordinaci jednání účastníků řízení při podání nabídek ve výběrovém řízení o předmětnou veřejnou zakázku.

322.     Předmětem daného emailu byl rozpočet s vyplněnými cenami souvisejícími s veřejnou zakázkou Nový Dražejov. Zaměstnanec společnosti Swietelsky zaslal emailem zaměstnanci společnosti Lesostavby ceny jednotlivých stavebních objektů veřejné zakázky Nový Dražejov, včetně celkové ceny bez DPH a ceny včetně DPH, s textem (cit.) „…zasílám Vaší cenu do soutěže: Cyklostezka Nový Dražejov“. V emailu byly uvedeny souhrnné ceny všech objektů dané zakázky, šlo tedy o kompletní rozpočet v členění na jednotlivé stavební objekty. Celková cena v emailu byla ve výši 9.485.246,- Kč bez DPH (11.287.443,- Kč vč. DPH) a zcela odpovídá celkové nabídkové ceně společnosti Lesostavby (adresáta daného emailu) do předmětné zakázky. Rovněž souhrnné ceny jednotlivých stavebních objektů uvedené v emailu odpovídají cenám obsaženým v nabídce společnosti Lesostavby. Naopak celková nabídková cena společnosti Swietelsky, vítěze dané zakázky, byla o 591 tis. Kč bez DPH nižší (o cca 6,2 %) než cena v emailu pro Lesostavby. Dle Úřadu je nepochybné, že společnost Swietelsky zaslala v tomto emailu společnosti Lesostavby cenovou nabídku, kterou má podat do veřejné zakázky Nový Dražejov.

323.     Zaslání kompletního rozpočtu konkurentem před lhůtou pro podání nabídek do předmětné zakázky jednoznačně prokazuje snahu ovlivnit nabídkovou cenu předloženou společností Lesostavby zadavateli. Úřad má za prokázané, že účastníci řízení Swietelsky a Lesostavby tímto emailem zkoordinovali své cenové nabídky podané do veřejné zakázky Nový Dražejov tak, aby cenová nabídka společnosti Swietelsky byla výhodnější než nabídka společnosti Lesostavby.

324.     Porovnáním jednotkových cen jednotlivých položek v nabídkách předložených společností OHL s nabídkami společností Swietelsky a Lesostavby bylo Úřadem zjištěno, že poměr cen těchto společností mezi sebou dosahuje u všech položek rozpočtu vždy stejné hodnoty, tj. existuje tedy mezi rozpočty těchto tří společností cenový vzorec svědčící o koordinaci těchto společností při tvorbě nabídkových rozpočtů. Cenový vzorec mezi nabídkami těchto 3 společností nemohl být způsoben ničím jiným než vzájemnou koordinací těchto společností, a to s ohledem na počet položek se shodným poměrem, přičemž jde o položky napříč celým rozpočtem. Shodný poměr cen je u různých druhů položek rozpočtu a nemá na něj vliv ani to, zda zahrnuje cenu stavební práce, jejíž výše se odvíjí od mzdových nákladů dané společnosti, či cenu materiálu; tyto skutečnosti dle Úřadu zcela vylučují i případné zdůvodnění cenového vzorce subdodávkou. Navíc v době této veřejné zakázky nemohl být dle ZVZ jeden uchazeč subdodavatelem jiného uchazeče.

325.     Takto předložená cenová nabídka společností OHL ve vztahu k nabídkám společností Swietelsky a Lesostavby nemůže být způsobena ničím jiným než předchozí kooperací uchazečů o předmětnou veřejnou zakázku při vypracování svých nabídek. Cenové nabídky společností OHL, Swietelsky a Lesostavby jsou stanoveny tak, že nabídka společnosti Swietelsky je z nich nejvýhodnější.

326.     Na základě výše uvedeného Úřad uzavírá, že účastníci řízení Swietelsky, Lesostavby a OHL slaďovali svůj postup při podání nabídek ve výběrovém řízení k veřejné zakázce Nový Dražejov. Prokazatelný počátek slaďování záměru (vzájemných kontaktů) mezi účastníky řízení lze doložit nejpozději emailem mezi společnostmi Swietelsky a Lesostavby ze dne 2. 8. 2006, v případě společnosti OHL s nimi pak v blíže neurčeném období před podáním nabídky dne 7. 8. 2006, s ukončením dnem podání nabídek 7. 8. 2006, což je datumpodání druhé a třetí vzájemně sladěné nabídky, tj. nabídek společností Lesostavby a OHL. Úřad proto slaďování společného záměru účastníků řízení vzhledem k postupnému zapojování se jednotlivých účastníků do jednání vymezil v blíže neurčeném období před 7. 8. 2006.

327.     Úřad následně posuzoval, zda na základě vzájemných kontaktů a slaďování záměru došlo ke společnému postupu na trhu, tedy zda byl sladěný záměr účastníků řízení realizován, a rovněž  příčinnou souvislost mezi oběma fázemi zakázané dohody, a to fází realizační a slaďovací. Úřad má za prokázané, že účastníci řízení Swietelsky, Lesostavby a OHL realizovali svůj záměr ovlivnit výsledek veřejné zakázky Nový Dražejov.

328.     Společnost Lesostavby podala zadavateli obci Nový Dražejov cenovou nabídku, která odpovídala cenám zaslaným jí společností Swietelsky emailem ze dne 2. 8. 2006. Cenová nabídka společnosti Swietelsky byla v porovnání s cenovou nabídkou společnosti Lesostavby (i s  cenami z emailu) nižší a vzhledem k tomu, že cena byla jediné hodnotící kritérium, byla i nabídkou výhodnější.

329.     Společnost OHL podala zadavateli obci Nový Dražejov takovou cenovou nabídku, která s ohledem na její výši, resp. výši jednotlivých nabídkových cen, musela být vypracována v koordinaci s dalšími dvěma uchazeči o veřejnou zakázku, společnostmi Swietelsky a Lesostavby. Ostatní uchazeči, kteří rovněž podali do této veřejné zakázky své nabídky a nacházeli se ze soutěžního hlediska v totožné situaci na trhu, podali své nabídky bez jakéhokoli náznaku indexace.

330.     Společnosti Lesostavby a OHL podaly tedy vědomě tzv. krycí nabídky do daného výběrového řízení, které neměly konkurovat nabídce společnosti Swietelsky. Společnost Swietelsky i proto danou zakázku získala. Realizace sladěného postupu mezi společnostmi Swietelsky, Lesostavby a OHL se projevila tak, že tyto společnosti podaly každá samostatnou nabídku, přičemž samostatnost obsahu nabídek, zejména cenové nabídky, byla jen zdánlivá s ohledem na cenové vzorce (viz výše).

331.     Lhůta pro podání nabídek v rámci veřejné zakázky Nový Dražejov byla 7. 8. 2006. Cenové nabídky, které byly zadavateli obci Nový Dražejov předloženy jako součást nabídek jednotlivých uchazečů, byly podány dne 4. 8. 2006 společností Swietelsky a dne 7. 8. 2006 společnostmi Lesostavby a OHL. Doručením nabídky společností Lesostavby a OHL zadavateli došlo k dokončení realizace sladěného záměru, proto Úřad považuje den 7. 8. 2006 za datum realizace sladěného záměru účastníků řízení.

332.     Příčinnou souvislost mezi slaďováním postupu účastníků řízení a jeho následnou realizací má Úřad také za prokázanou. Jednání účastníků řízení, tj. podání cenových nabídek, bylo bezpochyby výsledkem předchozího slaďování těchto nabídek mezi účastníky řízení, což dokazuje shodnost cen v emailu (dokument L C2) s nabídkou společnosti Lesostavby podanou do této veřejné zakázky a cenové vzorce mezi cenovými nabídkami společností Swietelsky, Lesostavby a OHL, resp. podání méně výhodných cenových nabídek společnostmi Lesostavby a OHL než společností Swietelsky.

333.     Úřad konstatuje, že popsané jednání účastníků řízení bylo důsledkem jejich předchozích vzájemných kontaktů a zprostředkování informací, kdy nahradili své nezávislé chování v soutěži o zakázku praktickou kooperací vedoucí k zamýšlenému cíli. Tímto jednáním ovlivnili hodnocení nabídek a vzhledem k vítězství společnosti Swietelsky v dané zakázce i výsledek výběrového řízení.

334.     Vzájemné předchozí sladění záměru účastníků řízení Swietelsky, Lesostavby a OHL postupovat ve výběrovém řízení ve veřejné zakázce Nový Dražejov tak, že společnost Lesostavby a OHL podají krycí nabídky k nabídce společnosti Swietelsky, a vyloučit tak soutěž o zakázku mezi nimi, tito účastníci řízení také následně realizovali, čímž splnili předpoklady potřebné k naplnění skutkové podstaty jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě.

335.     Úřad na základě výše uvedeného uzavírá, že účastníci řízení, a to společnosti Swietelsky, Lesostavby a OHL, se popsaným jednáním dopustili správního deliktu jednání ve vzájemné shodě o koordinaci účasti a nabídek ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku Nový Dražejov a tím porušili § 3 odst. 1 ZOHS 361. Tímto jednáním ovlivnili hodnocení nabídek a výsledek výběrového řízení a narušili hospodářskou soutěž na relevantním trhu.

VI.5      Veřejná zakázka Val

336.     Úřad kvalifikuje jednání účastníků řízení, společnosti Swietelsky a RVS, týkající se veřejné zakázky Val jako zakázanou dohodu[264] spočívající v koordinaci činnosti konkurentů při tendrech (bid-rigging) s prvky dohody o rozdělení trhu a cenové dohody ve smyslu § 3 odst. 1 ZOHS 296. Tuto dohodu uzavřeli účastníci řízení, a to společnosti Swietelsky a RVS, a realizovali ji prostřednictvím vzájemného krytí v daném výběrovém řízení. Úřad při posouzení formy zakázané dohody týkající se této veřejné zakázky dospěl k závěru, že výše uvedení účastníci řízení jednali ve vzájemné shodě.

337.     Při posuzování jednání účastníků řízení Swietelsky a RVS v rámci veřejné zakázky Val Úřad nejprve zkoumal fázi vzájemného slaďování jednání účastníků řízení (záměru jednat), tj. zda výše uvedení účastníci řízení zkoordinovali své nabídky do výběrového řízení v rámci této veřejné zakázky.

338.     Úřad se zabýval dokumentem R B4, emailem ze dne 14. 5. 2008 od společnosti Swietelsky adresovaným společnost RVS, který časově předchází podání nabídek těmito společnostmi do předmětné veřejné zakázky. Email byl odeslán z oficiální emailové adresy zaměstnankyně společnosti Swietelsky, […funkce…] (oblast Jindřichův Hradec), na oficiální emailovou adresu […funkce…] společnosti RVS. Emailová komunikace proběhla mezi pracovnicemi výše zmíněných společností, které se na zpracování nabídek za tyto společnosti podílely. Jde o emailové adresy osob pracujících ve společnostech, přičemž tyto společnosti byly s jeho obsahem srozuměny, akceptovaly ho a tím umožnily následnou koordinaci jednání účastníků řízení při podání nabídek ve výběrovém řízení o předmětnou veřejnou zakázku.

339.     Předmětem daného emailu byl rozpočet veřejné zakázky Val s vyplněnými cenami. Zaměstnankyně společnosti Swietelsky zaslala emailem zaměstnankyni společnosti RVS ceny jednotlivých položek veřejné zakázky Val, včetně celkové ceny bez DPH a ceny včetně DPH, s textem (cit.): „Dobrý den, v příloze zasílám váš rozpočet a děkuji za spolupráci…“. V příloze emailu byly uvedeny ceny všech položek dané zakázky, šlo tedy o kompletní rozpočet. Celková cena za stavbu v emailu činila 4.493.407,34 Kč bez DPH (5.347.154,74 Kč vč. DPH) a zcela odpovídá celkové nabídkové ceně společnosti RVS (adresáta daného emailu) předložené zadavateli, rovněž jednotlivé ceny se shodují. 

340.     Nabídková cena společnosti Swietelsky[265], vítěze dané zakázky, podaná do předmětné zakázky byla nižší o cca 168 tis. Kč bez DPH (o 3,8 %) než nabídková cena společnosti RVS a cena uvedená v emailu. Dle Úřadu je nepochybné, že společnost Swietelsky zaslala v tomto emailu společnosti RVS cenovou nabídku, kterou měla tato společnost podat do veřejné zakázky Val.

341.     Zaslání kompletního rozpočtu konkurentem před lhůtou pro podání nabídek do předmětné zakázky jednoznačně prokazuje snahu ovlivnit nabídkovou cenu předloženou společností RVS zadavateli. Úřad má za prokázané, že účastníci řízení Swietelsky a RVS tímto emailem zkoordinovali své cenové nabídky podané do veřejné zakázky Val tak, aby cenová nabídka společnosti Swietelsky byla výhodnější než nabídka společnosti RVS.

342.     Na základě výše uvedeného Úřad uzavírá, že účastníci řízení Swietelsky a RVS slaďovali svůj postup při podání nabídek ve výběrovém řízení k veřejné zakázce Val. Prokazatelný počátek slaďování záměru (vzájemných kontaktů) mezi účastníky řízení lze doložit nejpozději emailem mezi společnostmi Swietelsky a RVS ze dne 14. 5. 2008. Ukončení slaďování je pak dne 29. 5. 2008, což je datumpodání druhé vzájemně sladěné nabídky, tj. nabídky společnosti RVS. Úřad proto slaďování společného záměru vymezil obdobím od 14. 5. 2008 do 29. 5. 2008.

343.     Úřad následně posuzoval, zda na základě vzájemných kontaktů a slaďování záměru došlo ke společnému postupu na trhu, tedy zda byl sladěný záměr účastníků řízení realizován, a rovněž  příčinnou souvislost mezi oběma fázemi zakázané dohody, a to fází realizační a slaďovací. Úřad má za prokázané, že účastníci řízení Swietelsky a RVS realizovali svůj záměr ovlivnit výsledek veřejné zakázky Val.

344.     Společnost RVS podala zadavateli obci Val (resp. administrátorovi zakázky, společnosti GARANTA CZ a.s.) cenovou nabídku, která odpovídala cenám zaslaným jí společností Swietelsky emailem ze dne 14. 5. 2008. Cenová nabídka společnosti Swietelsky byla v porovnání s cenovou nabídkou společnosti RVS (i s  cenami z emailu) nižší a vzhledem k tomu, že cena byla jediné hodnotící kritérium, byla i nabídkou výhodnější.

345.     Společnost RVS podala tedy vědomě tzv. krycí nabídku do daného výběrového řízení, která neměla konkurovat nabídce společnosti Swietelsky. Společnost Swietelsky i proto danou zakázku získala. Realizace sladěného postupu mezi společnostmi Swietelsky a RVS se projevila tak, že tyto společnosti podaly každá samostatnou nabídku, přičemž samostatnost obsahu nabídek, zejména cenové nabídky, byla jen zdánlivá.

346.     Lhůta pro podání nabídek v rámci veřejné zakázky Val byla 29. 5. 2008. Cenové nabídky, které byly zadavateli obci Val (resp. společnosti GARANTA CZ a.s.) předloženy jako součást nabídek jednotlivých uchazečů, byly podány dne 28. 5. 2008 společností Swietelsky a dne 29. 5. 2008 společností RVS. Doručením nabídky společnosti RVS došlo k dokončení realizace sladěného záměru, proto Úřad považuje den 29. 5. 2008 za datum realizace sladěného záměru účastníků řízení.

347.     Příčinnou souvislost mezi slaďováním postupu účastníků řízení a jeho následnou realizací má Úřad také za prokázanou. Jednání účastníků řízení, tj. podání cenových nabídek, bylo bezpochyby výsledkem předchozího slaďování těchto nabídek mezi účastníky řízení, což dokazuje shodnost cen v emailu (dokument R B4) s nabídkou společnosti RVS podanou do této veřejné zakázky, resp. podání horší cenové nabídky společností RVS než společností Swietelsky.

348.     Úřad konstatuje, že popsané jednání účastníků řízení bylo důsledkem jejich předchozích vzájemných kontaktů a zprostředkování informací, kdy nahradili své nezávislé chování v soutěži o zakázku praktickou kooperací vedoucí k zamýšlenému cíli. Tímto jednáním ovlivnili hodnocení nabídek a vzhledem k vítězství společnosti Swietelsky v dané zakázce i výsledek výběrového řízení.

349.     Vzájemné předchozí sladění záměru účastníků řízení Swietelsky a RVS postupovat ve výběrovém řízení ve veřejné zakázce Val tak, že společnost RVS podá krycí nabídku k nabídce společnosti Swietelsky, a vyloučit tak soutěž o zakázku mezi nimi, tito účastníci řízení také následně realizovali, čímž splnili předpoklady potřebné k naplnění skutkové podstaty jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě.

350.     Úřad na základě výše uvedeného uzavírá, že účastníci řízení, a to společnosti Swietelsky a RVS, se popsaným jednáním dopustili správního deliktu jednání ve vzájemné shodě o koordinaci účasti a nabídek ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku Val a tím porušili § 3 odst. 1 ZOHS 296. Tímto jednáním ovlivnili hodnocení nabídek a výsledek výběrového řízení a narušili hospodářskou soutěž na relevantním trhu.

VI.6      Veřejná zakázka Drunče

351.     Úřad kvalifikuje jednání účastníků řízení, společnosti Swietelsky, RVS, Vialit a AVE, týkající se veřejné zakázky Drunče jako zakázanou dohodu[266] spočívající v koordinaci činnosti konkurentů při tendrech (bid-rigging) s prvky dohody o rozdělení trhu a cenové dohody ve smyslu § 3 odst. 1 ZOHS 296. Tuto dohodu uzavřeli účastníci řízení, a to společnosti Swietelsky, RVS, Vialit a AVE, a realizovali ji prostřednictvím vzájemného krytí v daném výběrovém řízení. Úřad při posouzení formy zakázané dohody týkající se této veřejné zakázky dospěl k závěru, že výše uvedení účastníci řízení jednali ve vzájemné shodě.

352.     Při posuzování jednání účastníků řízení Swietelsky, RVS, Vialit a AVE v rámci veřejné zakázky Drunče Úřad nejprve zkoumal fázi vzájemného slaďování jednání účastníků řízení (záměru jednat), tj. zda výše uvedení účastníci řízení zkoordinovali své nabídky do výběrového řízení v rámci této veřejné zakázky.

353.     Úřad se zabýval dokumentem R B6, emailem ze dne 5. 5. 2009 od společnosti Swietelsky adresovaným společnosti RVS, který časově předchází podání nabídek těmito společnostmi do předmětné veřejné zakázky. Email byl odeslán z oficiální emailové adresy zaměstnankyně společnosti Swietelsky, […funkce…] (oblast Jindřichův Hradec), na oficiální emailovou adresu […funkce…] společnosti RVS. Emailová komunikace proběhla mezi pracovnicemi výše zmíněných společností, které se na zpracování nabídek za tyto společnosti podílely.

354.     Předmětem daného emailu byl rozpočet veřejné zakázky Drunče s vyplněnými cenami. Zaměstnankyně společnosti Swietelsky zaslala emailem zaměstnankyni společnosti RVS ceny jednotlivých položek veřejné zakázky Drunče, včetně celkové ceny bez DPH a ceny včetně DPH, s textem (cit.): „…V příloze zasílám dle dohody vaše čísla…“ V příloze emailu byly uvedeny ceny všech položek dané zakázky, šlo tedy o kompletní rozpočet. Celková cena za stavbu v emailu činila 3.369.796,30 Kč bez DPH (4.010.057,60 Kč vč. DPH) a zcela odpovídá celkové nabídkové ceně společnosti RVS (adresáta daného emailu) předložené v rámci této zakázky. Rovněž ceny jednotlivých položek uvedené v emailu odpovídají cenám obsaženým v nabídce společnosti RVS, včetně grafické úpravy.

355.     Dále se Úřad zabýval dokumentem V B1, emailem ze dne 5. 5. 2009 od společnosti Swietelsky adresovaným společnosti Vialit, který rovněž časově předchází podání nabídek těmito společnostmi do předmětné veřejné zakázky. Email byl odeslán z oficiální emailové adresy zaměstnankyně společnosti Swietelsky, […funkce…] (oblast Jindřichův Hradec), na oficiální emailovou adresu společnosti Vialit. Emailová komunikace proběhla mezi pracovníky zmíněných společností, kteří se na zpracování nabídek za tyto společnosti podíleli.

356.     Předmětem daného emailu byl rozpočet veřejné zakázky Drunče s vyplněnými cenami. Zaměstnankyně společnosti Swietelsky zaslala emailem zaměstnanci společnosti Vialit ceny jednotlivých položek veřejné zakázky Drunče, včetně celkové ceny bez DPH a ceny včetně DPH, s textem (cit.): „…v příloze zasílám dle dohody vaše čísla…“ V příloze emailu byly uvedeny ceny všech položek dané zakázky, šlo tedy o kompletní rozpočet. Celková cena za stavbu v emailu činila 3.342.085,10 Kč bez DPH (3.977.081,30 Kč vč. DPH) a zcela odpovídá celkové nabídkové ceně společnosti Vialit (adresáta daného emailu) předložené v rámci této zakázky, rovněž ceny jednotlivých položek si odpovídají.

357.     Nabídková cena společnosti Swietelsky,[267] vítěze dané zakázky, podaná do předmětné zakázky byla oproti cenám uvedeným ve výše zmíněných dokumentech nižší, tedy i nabídkovým cenám společností RVS a Vialit.[268]Dle Úřadu je nepochybné, že společnost Swietelsky zaslala prostřednictvím těchto emailů společnostem RVS a Vialit cenové nabídky, které měly tyto společnosti podat do veřejné zakázky Drunče. K osobám, které byly v předmětných emailech uvedeny jako odesílatel či adresát Úřad uvádí, že jde o emailové adresy osob pracujících ve společnosti, přičemž tyto společnosti byly s jejich obsahem srozuměny, akceptovaly je a tím umožnily následnou koordinaci jednání účastníků řízení při podání nabídek ve výběrovém řízení o předmětnou veřejnou zakázku.

358.     Zaslání kompletního rozpočtu konkurentem před lhůtou pro podání nabídek do předmětné zakázky jednoznačně prokazuje snahu ovlivnit nabídkovou cenu předloženou společností RVS a Vialit zadavateli. Úřad má za prokázané, že účastníci řízení Swietelsky, RVS a Vialit těmito emaily zkoordinovali své cenové nabídky podané do veřejné zakázky Drunče tak, aby cenová nabídka společnosti Swietelsky byla výhodnější než nabídka společnosti RVS a Vialit. 

359.     Porovnáním jednotkových cen jednotlivých položek v nabídkách předložených společnostmi Vialit a AVE bylo Úřadem zjištěno, že poměr cen společnosti AVE a Vialit dosahuje u všech položek rozpočtu vždy stejné hodnoty.

360.     Takto předložená cenová nabídka společností AVE ve vztahu k nabídce společnosti Vialit, vytvořené na základě emailu zaslaného společností Swietelsky, vítěze zakázky, nemůže být dána ničím jiným než předchozí kooperací společnosti AVE s dalšími uchazeči o předmětnou veřejnou zakázku při vypracování nabídek. Cenová nabídka společnosti AVE byla méně výhodná než nabídka společnosti Swietelsky. Cenový vzorec mezi nabídkami společností Vialit a AVE nemohl být způsoben ničím jiným než vzájemnou koordinací těchto společností, a to s ohledem na počet položek se shodným poměrem, přičemž jde o položky napříč celým rozpočtem. Shodný poměr cen je u různých druhů položek rozpočtu a nemá na něj vliv ani to, zda zahrnuje cenu stavební práce, jejíž výše se odvíjí od mzdových nákladů dané společnosti, či cenu materiálu; tyto skutečnosti dle Úřadu zcela vylučují i případné zdůvodnění cenového vzorce subdodávkou. Navíc v době této veřejné zakázky nemohl být dle ZVZ jeden uchazeč subdodavatelem jiného uchazeče.

361.     S ohledem na to, že nabídkové ceny společnosti AVE jsou nižší než ceny společnosti Vialit, nemůže být cenový vzorec způsoben případnou subdodávkou společnosti Vialit pro společnost AVE, jejíž běžnou činností nejsou stavební práce a jak uvedla ve svém vyjádření vzhledem k předmětu této zakázky, chtěla určitě danou zakázku zajišťovat subdodavatelsky.

362.     Na základě výše uvedeného Úřad uzavírá, že účastníci řízení Swietelsky, RVS, Vialit a AVE slaďovali svůj postup při podání nabídek ve výběrovém řízení k veřejné zakázce Drunče. Prokazatelný počátek slaďování záměru (vzájemných kontaktů) mezi účastníky řízení lze doložit nejpozději emaily mezi společnostmi Swietelsky a RVS a Vialit ze dne 5. 5. 2009, v případě společnosti AVE s nimi pak v blíže neurčeném období před podáním nabídky dne 11. 5. 2009. Ukončení slaďování pak nastalo dne 11. 5. 2009, což je datumpodání vzájemně sladěných nabídek. Úřad slaďování společného záměru účastníků řízení vzhledem k postupnému zapojování se jednotlivých účastníků do jednání vymezil v blíže neurčeném období před 11. 5. 2009.

363.     Úřad následně posuzoval, zda na základě vzájemných kontaktů a slaďování záměru došlo ke společnému postupu na trhu, tedy zda byl sladěný záměr účastníků řízení realizován, a rovněž  příčinnou souvislost mezi oběma fázemi zakázané dohody, a to fází realizační a slaďovací. Úřad má za prokázané, že účastníci řízení Swietelsky, RVS, Vialit i AVE realizovali svůj záměr ovlivnit výsledek veřejné zakázky Drunče.

364.     Společnost RVS podala zadavateli obci Drunče (resp. administrátorovi zakázky, společnosti GARANTA CZ a.s.) cenovou nabídku, která odpovídala cenám zaslaným jí společností Swietelsky emailem ze dne 5. 5. 2009. Rovněž společnost Vialit podala cenovou nabídku, která se zcela shodovala s rozpočtem jí zaslaným společností Swietelsky dne 5. 5. 2009. Cenová nabídka společnosti Swietelsky byla v porovnání s cenovou nabídkou společnosti RVS a společnosti Vialit (i s  cenami z emailů) nižší a vzhledem k tomu, že cena byla jediné hodnotící kritérium, byla i nabídkou výhodnější. Společnost AVE podala předmětnému zadavateli cenovou nabídku, mezi níž a cenovou nabídkou společnosti Vialit existoval cenový vzorec a která byla zároveň méně výhodná než nabídka společnosti Swietelsky.

365.     Společnosti RVS, Vialit i AVE podaly tedy vědomě tzv. krycí nabídku do daného výběrového řízení, která neměla konkurovat nabídce společnosti Swietelsky. Společnost Swietelsky i proto danou zakázku získala. Realizace sladěného postupu mezi společnostmi Swietelsky, RVS, Vialit a AVE se projevila tak, že tyto společnosti podaly každá samostatnou nabídku, přičemž samostatnost obsahu nabídek byla jen zdánlivá (viz výše).

366.     Lhůta pro podání nabídek v rámci veřejné zakázky Drunče byla 11. 5. 2009. Cenové nabídky, které byly zadavateli obci Drunče (resp. společnosti GARANTA CZ a.s.) předloženy jako součást nabídek jednotlivých uchazečů, byly podány dne 11. 5. 2009 všemi společnostmi. Doručením nabídek společností Swietelsky, RVS, Vialit a AVE došlo k dokončení realizace sladěného záměru, proto Úřad považuje den 11. 5. 2009 za datum realizace sladěného záměru účastníků řízení.

367.     Příčinnou souvislost mezi slaďováním postupu účastníků řízení a jeho následnou realizací má Úřad také za prokázanou. Jednání účastníků řízení, tj. podání cenových nabídek, bylo bezpochyby výsledkem předchozího slaďování těchto nabídek mezi účastníky řízení, což dokazuje shodnost cen v emailech (dokumentech R B4 a V B1) s nabídkami společností RVS  a Vialit podanými do této veřejné zakázky a cenový vzorec mezi nabídkami společností Vialit a AVE, resp. podáním horší cenové nabídky společností RVS, Vialit a AVE než společností Swietelsky.

368.     Úřad konstatuje, že popsané jednání účastníků řízení bylo důsledkem jejich předchozích vzájemných kontaktů a zprostředkování informací, kdy nahradili své nezávislé chování v soutěži o zakázku praktickou kooperací vedoucí k zamýšlenému cíli. Tímto jednáním ovlivnili hodnocení nabídek a vzhledem k vítězství společnosti Swietelsky v dané zakázce i výsledek výběrového řízení.

369.     Vzájemné předchozí sladění záměru účastníků řízení Swietelsky, RVS, Vialit a AVE postupovat ve výběrovém řízení ve veřejné zakázce Drunče tak, že společnost RVS, Vialit a AVE podá krycí nabídku k nabídce společnosti Swietelsky, a vyloučit tak soutěž o zakázku mezi nimi, tito účastníci řízení také následně realizovali, čímž splnili předpoklady potřebné k naplnění skutkové podstaty jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě.

370.     Úřad na základě výše uvedeného uzavírá, že účastníci řízení, a to společnosti Swietelsky, RVS, Vialit a AVE, se popsaným jednáním dopustili správního deliktu jednání ve vzájemné shodě o koordinaci účasti a nabídek ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku Drunče a tím porušili § 3 odst. 1 ZOHS 296. Tímto jednáním ovlivnili hodnocení nabídek a výsledek výběrového řízení a narušili hospodářskou soutěž na relevantním trhu.

VI.7      Veřejná zakázka Kačlehy

371.     Úřad kvalifikuje jednání účastníků řízení, společnosti Swietelsky (jako vedoucího člena sdružení) a RVS, týkající se veřejné zakázky Kačlehy jako zakázanou dohodu[269] spočívající v koordinaci činnosti konkurentů při tendrech (bid-rigging) s prvky dohody o rozdělení trhu a cenové dohody ve smyslu § 3 odst. 1 ZOHS 155. Tuto dohodu uzavřeli účastníci řízení, a to společnosti Swietelsky a RVS, a realizovali ji prostřednictvím vzájemného krytí v daném výběrovém řízení. Úřad při posouzení formy zakázané dohody týkající se této veřejné zakázky dospěl k závěru, že výše uvedení účastníci řízení jednali ve vzájemné shodě.

372.     Při posuzování jednání účastníků řízení Swietelsky a RVS v rámci veřejné zakázky Kačlehy Úřad nejprve zkoumal fázi vzájemného slaďování jednání účastníků řízení (záměru jednat), tj. zda výše uvedení účastníci řízení zkoordinovali své nabídky do výběrového řízení v rámci této veřejné zakázky.

373.     Úřad se zabýval dokumentem R B7, jehož součástí je email ze dne 6. 10. 2009 od společnosti Swietelsky adresovaný společnost RVS, který časově předchází podání nabídek těmito společnostmi do předmětné veřejné zakázky. Email byl odeslán z oficiální emailové adresy zaměstnankyně společnosti Swietelsky, […funkce…] (oblast Jindřichův Hradec), na oficiální emailovou adresu pracovníka […funkce…] společnosti RVS. Emailová komunikace proběhla mezi pracovníky výše zmíněných společností, kteří se na zpracování nabídek za tyto společnosti podíleli. Tyto společnosti byly s jeho obsahem srozuměny, akceptovaly ho a tím umožnily následnou koordinaci jednání účastníků řízení při podání nabídek ve výběrovém řízení o předmětnou veřejnou zakázku.

374.     Předmětem daného emailu byl rozpočet veřejné zakázky Kačlehy s vyplněnými cenami. Zaměstnankyně společnosti Swietelsky zaslala emailem zaměstnanci společnosti RVS ceny jednotlivých položek veřejné zakázky Kačlehy, včetně celkové ceny bez DPH a ceny včetně DPH, s textem (cit.): „Na základě předchozí dohody Vám posílám rozpočet na Kačlehy – místní komunikace…“. V příloze emailu byly uvedeny ceny všech položek dané zakázky, šlo tedy o kompletní rozpočet. Celková cena za stavbu v emailu činila 2.732.835,- Kč bez DPH (2.296.500,- Kč vč. DPH) a zcela odpovídá celkové nabídkové ceně společnosti RVS (adresáta daného emailu) předložené v rámci této zakázky. Rovněž ceny jednotlivých položek uvedené v emailu odpovídají cenám obsaženým v nabídce společnosti RVS.

375.     Nabídková cena společnosti Swietelsky,[270] vítěze dané zakázky, podaná do předmětné zakázky byla nižší o cca 487 tis. Kč bez DPH (o 17,8 %) než nabídková cena společnosti RVS a cena uvedená v emailu. Dle Úřadu je nepochybné, že společnost Swietelsky zaslala v tomto emailu společnosti RVS cenovou nabídku, kterou měla tato společnost podat do veřejné zakázky Kačlehy.

376.     Zaslání kompletního rozpočtu konkurentem před lhůtou pro podání nabídek do předmětné zakázky jednoznačně prokazuje snahu ovlivnit nabídkovou cenu předloženou společností RVS zadavateli. Úřad má za prokázané, že účastníci řízení Swietelsky a RVS tímto emailem zkoordinovali své cenové nabídky podané do veřejné zakázky Kačlehy tak, aby cenová nabídka společnosti Swietelsky byla výhodnější než nabídka společnosti RVS.

377.     Na základě výše uvedeného Úřad uzavírá, že účastníci řízení Swietelsky a RVS slaďovali svůj postup při podání nabídek ve výběrovém řízení k veřejné zakázce Kačlehy. Prokazatelný počátek slaďování záměru (vzájemných kontaktů) mezi účastníky řízení lze doložit nejpozději emailem mezi společnostmi Swietelsky a RVS ze dne 6. 10. 2009. Ukončení slaďování pak nastalo dne 9. 10. 2009, což je datumpodání vzájemně sladěných nabídek. Úřad slaďování společného záměru vymezil obdobím od 6. 10. 2009 do 9. 10. 2009.

378.     Úřad následně posuzoval, zda na základě vzájemných kontaktů a slaďování záměru došlo ke společnému postupu na trhu, tedy zda byl sladěný záměr účastníků řízení realizován, a rovněž  příčinnou souvislost mezi oběma fázemi zakázané dohody, a to fází realizační a slaďovací. Úřad má za prokázané, že účastníci řízení Swietelsky a RVS realizovali svůj záměr ovlivnit výsledek veřejné zakázky Kačlehy.

379.     Společnost RVS podala zadavateli obci Kačlehy cenovou nabídku, která odpovídala cenám zaslaným jí společností Swietelsky emailem ze dne 6. 10. 2009. Cenová nabídka společnosti Swietelsky byla v porovnání s cenovou nabídkou společnosti RVS (i s  cenami z emailu) nižší a vzhledem k tomu, že cena byla hlavní hodnotící kritérium, byla i nabídkou výhodnější.

380.     Společnost RVS podala tedy vědomě tzv. krycí nabídku do daného výběrového řízení, která neměla konkurovat nabídce společnosti Swietelsky. Společnost Swietelsky i proto danou zakázku získala. Realizace sladěného postupu mezi společnostmi Swietelsky a RVS se projevila tak, že tyto společnosti podaly každá samostatnou nabídku, přičemž samostatnost obsahu nabídek, zejména cenové nabídky, byla jen zdánlivá.

381.     Lhůta pro podání nabídek v rámci veřejné zakázky Kačlehy byla 9. 10. 2009. Cenové nabídky, které byly zadavateli obci Kačlehy předloženy jako součást nabídek jednotlivých uchazečů, byly podány dne 9. 10. 2009 společností Swietelsky  i společností RVS. Doručením nabídek společností Swietelsky a RVS došlo k dokončení realizace sladěného záměru, proto Úřad považuje den 9. 10. 2009 za datum realizace sladěného záměru účastníků řízení.

382.     Příčinnou souvislost mezi slaďováním postupu účastníků řízení a jeho následnou realizací má Úřad také za prokázanou. Jednání účastníků řízení, tj. podání cenových nabídek, bylo bezpochyby výsledkem předchozího slaďování těchto nabídek mezi účastníky řízení, což dokazuje shodnost cen v emailu (dokument R B7) s nabídkou společnosti RVS podanou do této veřejné zakázky, resp. podání horší cenové nabídky společností RVS než společností Swietelsky.

383.     Úřad konstatuje, že popsané jednání účastníků řízení bylo důsledkem jejich předchozích vzájemných kontaktů a zprostředkování informací, kdy nahradili své nezávislé chování v soutěži o zakázku praktickou kooperací vedoucí k zamýšlenému cíli. Tímto jednáním ovlivnili hodnocení nabídek a vzhledem k vítězství společnosti Swietelsky v dané zakázce i výsledek výběrového řízení.

384.     Vzájemné předchozí sladění záměru účastníků řízení Swietelsky a RVS postupovat ve výběrovém řízení ve veřejné zakázce Kačlehy tak, že společnost RVS podá krycí nabídku k nabídce společnosti Swietelsky, a vyloučit tak soutěž o zakázku mezi nimi, tito účastníci řízení také následně realizovali, čímž splnili předpoklady potřebné k naplnění skutkové podstaty jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě.

385.     Úřad na základě výše uvedeného uzavírá, že účastníci řízení, a to společnosti Swietelsky a RVS, se popsaným jednáním dopustili správního deliktu jednání ve vzájemné shodě o koordinaci účasti a nabídek ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku Kačlehy a tím porušili § 3 odst. 1 ZOHS 155. Tímto jednáním ovlivnili hodnocení nabídek a výsledek výběrového řízení a narušili hospodářskou soutěž na relevantním trhu.

VI.8      Veřejná zakázka Hadravova Rosička

386.     Úřad kvalifikuje jednání účastníků řízení, společnosti RVS, Lesostavby a Daich týkající se veřejné zakázky Hadravova Rosička jako zakázanou dohodu[271] spočívající v koordinaci činnosti konkurentů při tendrech (bid-rigging) s prvky dohody o rozdělení trhu a cenové dohody ve smyslu § 3 odst. 1 ZOHS 296. Tuto dohodu uzavřeli účastníci řízení, a to společnosti RVS, Lesostavby a Daich, a realizovali ji prostřednictvím vzájemného krytí v daném výběrovém řízení. Úřad při posouzení formy zakázané dohody týkající se této veřejné zakázky dospěl k závěru, že výše uvedení účastníci řízení jednali ve vzájemné shodě.

387.     Při posuzování jednání účastníků řízení RVS, Lesostavby a Daich v rámci veřejné zakázky Hadravova Rosička Úřad nejprve zkoumal fázi vzájemného slaďování jednání účastníků řízení (záměru jednat), tj. zda výše uvedení účastníci řízení zkoordinovali své nabídky do výběrového řízení v rámci této veřejné zakázky.

388.     Úřad se zabýval dokumentem R C1, emailem ze dne 29. 4. 2009 od  RVS adresovaným společnosti Lesostavby, který časově předchází podání nabídek těmito společnostmi do předmětné veřejné zakázky. Email byl odeslán z oficiální emailové adresy zaměstnance společnosti RVS, pracovníka […funkce…], na oficiální emailovou adresu pracovníka oprávněného jednat za společnost Lesostavby v rámci této zakázky ve věcech technických. Emailová komunikace proběhla mezi pracovníky výše zmíněných společností, které se na zpracování nabídek za tyto společnosti podílely. Jde o emailové adresy osob pracujících v těchto společnostech; tyto společnosti byly s jeho obsahem srozuměny, akceptovaly ho a tím umožnily následnou koordinaci jednání účastníků řízení při podání nabídek ve výběrovém řízení o předmětnou veřejnou zakázku.

389.     Předmětem daného emailu byl rozpočet veřejné zakázky Hadravova Rosička s vyplněnými cenami. Zaměstnanec společnosti RVS zaslal emailem zaměstnanci společnosti Lesostavby ceny jednotlivých položek veřejné zakázky Hadravova Rosička, včetně celkové ceny bez DPH a ceny včetně DPH, s textem (cit.): „…V příloze Vám zasílám rozpočet na akci Kanalizace a ČOV Hadravova Rosička a vyplněný Krycí list nabídky. Do Návrhu SoD prosím v zárukách uveďte ….Nutno krycí list doplnit…“. V příloze emailu byly uvedeny ceny všech položek dané zakázky, šlo tedy o kompletní rozpočet. Celková cena za stavbu v emailu činila 7.162.154,- Kč bez DPH (8.522.964,- Kč vč. DPH) a zcela odpovídá celkové nabídkové ceně společnosti Lesostavby (adresáta daného emailu) s tím, že byla doplněna dle pokynů z předmětného emailu. Rovněž ceny jednotlivých položek uvedené v emailu odpovídají cenám obsaženým v nabídce společnosti Lesostavby.

390.     Nabídková cena společnosti RVS,[272] vítěze dané zakázky, podaná do předmětné zakázky byla nižší o cca 539 tis. Kč bez DPH (o 7,5 %) než nabídková cena společnosti Lesostavby a cena uvedená v emailu. Dle Úřadu je nepochybné, že společnost RVS zaslala v tomto emailu společnosti Lesostavby cenovou nabídku, kterou měla tato společnost podat do veřejné zakázky Hadravova Rosička.

391.     Zaslání kompletního rozpočtu konkurentem před lhůtou pro podání nabídek do předmětné zakázky jednoznačně prokazuje snahu ovlivnit nabídkovou cenu předloženou společností Lesostavby zadavateli. Úřad má za prokázané, že účastníci řízení RVS a Lesostavby tímto emailem zkoordinovali své cenové nabídky podané do veřejné zakázky Hadravova Rosička tak, aby cenová nabídka společnosti RVS byla výhodnější než nabídka společnosti Lesostavby.

392.     Porovnáním jednotkových cen jednotlivých položek v nabídkách předložených společnostmi Daich a RVS bylo Úřadem zjištěno, že poměr cen společnosti RVS a Daich dosahuje u části položek rozpočtu hodnoty 0,94 a ve zbývající části 0,95 (s výjimkou 1 položky rozpočtu).

393.     Takto předložená cenová nabídka společností Daich ve vztahu k nabídce společnosti RVS, vítěze zakázky, nemůže být dána ničím jiným než předchozí kooperací společnosti Daich se společností RVS při vypracování nabídek. Cenová nabídka společnosti Daich byla méně výhodná než nabídka společnosti RVS. Cenový vzorec mezi nabídkami společností RVS a Daich nemohl být způsoben ničím jiným než vzájemnou koordinací těchto společností, a to s ohledem na počet položek se shodným poměrem, přičemž jde o položky napříč celým rozpočtem. Shodný poměr cen je u různých druhů položek rozpočtu a nemá na něj vliv ani to, zda zahrnuje cenu stavební práce, jejíž výše se odvíjí od mzdových nákladů dané společnosti, či cenu materiálu; tyto skutečnosti dle Úřadu zcela vylučují i případné zdůvodnění cenového vzorce subdodávkou. Navíc v době této veřejné zakázky nemohl být dle ZVZ jeden uchazeč subdodavatelem jiného uchazeče.

394.     Na základě výše uvedeného Úřad uzavírá, že účastníci řízení RVS, Lesostavby a Daich slaďovali svůj postup při podání nabídek ve výběrovém řízení k veřejné zakázce Hadravova Rosička. Prokazatelný počátek slaďování záměru (vzájemných kontaktů) mezi účastníky řízení RVS a Lesostavby lze doložit nejpozději emailem mezi těmito společnostmi ze dne 29. 4. 2009, v případě společnosti Daich pak v blíže neurčeném období před podáním nabídky dne 5. 5. 2009. Ukončení slaďování pak nastalo dne 5. 5. 2009, což je datumpodání vzájemně sladěných nabídek. Úřad slaďování společného záměru účastníků řízení vzhledem k postupnému zapojování se jednotlivých účastníků do jednání vymezil v blíže neurčeném období před 5. 5. 2009.

395.     Úřad následně posuzoval, zda na základě vzájemných kontaktů a slaďování záměru došlo ke společnému postupu na trhu, tedy zda byl sladěný záměr účastníků řízení realizován, a rovněž  příčinnou souvislost mezi oběma fázemi zakázané dohody, a to fází realizační a slaďovací. Úřad má za prokázané, že účastníci řízení RVS, Lesostavby a Daich realizovali svůj záměr ovlivnit výsledek veřejné zakázky Hadravova Rosička.

396.     Společnost Lesostavby podala zadavateli obci Hadravova Rosička cenovou nabídku, která odpovídala jí zaslaným cenám společností RVS emailem ze dne 29. 4. 2009. Cenová nabídka společnosti RVS byla v porovnání s cenovou nabídkou společnosti Lesostavby (i s  cenami z emailu) nižší a vzhledem k tomu, že cena byla jediné hodnotící kritérium, byla i nabídkou výhodnější. Společnost Daich podala předmětnému zadavateli cenovou nabídku, mezi níž a cenovou nabídkou společnosti RVS existoval cenový vzorec a která byla zároveň méně výhodná než nabídka společnosti RVS.

397.     Společnosti Lesostavby a Daich podaly tedy vědomě tzv. krycí nabídku do daného výběrového řízení, která neměla konkurovat nabídce společnosti RVS. Společnost RVS i proto danou zakázku získala. Realizace sladěného postupu mezi společnostmi RVS, Lesostavby a Daich se projevila tak, že tyto společnosti podaly každá samostatnou nabídku, přičemž samostatnost obsahu nabídek, zejména cenové nabídky, byla jen zdánlivá.

398.     Lhůta pro podání nabídek v rámci veřejné zakázky Hadravova Rosička byla 5. 5. 2009. Cenové nabídky, které byly zadavateli obci Hadravova Rosička předloženy jako součást nabídek jednotlivých uchazečů, byly podány dne 5. 5. 2009. Doručením nabídek společností RVS, Lesostavby a Daich došlo k dokončení realizace sladěného záměru, proto Úřad považuje den 5. 5. 2009 za datum realizace sladěného záměru účastníků řízení.

399.     Příčinnou souvislost mezi slaďováním postupu účastníků řízení a jeho následnou realizací má Úřad také za prokázanou. Jednání účastníků řízení, tj. podání cenových nabídek, bylo bezpochyby výsledkem předchozího slaďování těchto nabídek mezi účastníky řízení, což dokazuje shodnost cen v emailu (dokument R C1) s nabídkou společnosti Lesostavby podanou do této veřejné zakázky a cenový vzorec mezi nabídkami společnosti RVS a Daich s tím, že cenové nabídky společností Lesostavby a Daich nebyly výhodnější než cenová nabídka společnosti RVS. 

400.     Úřad konstatuje, že popsané jednání účastníků řízení bylo důsledkem jejich předchozích vzájemných kontaktů a zprostředkování informací, kdy nahradili své nezávislé chování v soutěži o zakázku praktickou kooperací vedoucí k zamýšlenému cíli. Tímto jednáním ovlivnili hodnocení nabídek a vzhledem k vítězství společnosti RVS v dané zakázce i výsledek výběrového řízení.

401.     Vzájemné předchozí sladění záměru účastníků řízení RVS, Lesostavby a Daich postupovat ve výběrovém řízení ve veřejné zakázce Hadravova Rosička tak, že společnost Lesostavby a Daich podají krycí nabídky k nabídce společnosti RVS, a vyloučit tak soutěž o zakázku mezi nimi, tito účastníci řízení také následně realizovali, čímž splnili předpoklady potřebné k naplnění skutkové podstaty jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě.

402.     Úřad na základě výše uvedeného uzavírá, že účastníci řízení, a to společnosti RVS, Lesostavby a Daich, se popsaným jednáním dopustili správního deliktu jednání ve vzájemné shodě o koordinaci účasti a nabídek ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku Hadravova Rosička a tím porušili § 3 odst. 1 ZOHS 296. Tímto jednáním ovlivnili hodnocení nabídek a výsledek výběrového řízení a narušili hospodářskou soutěž na relevantním trhu.

VI.9      Veřejná zakázka Urbanov

403.     Úřad kvalifikuje jednání účastníků řízení, společnosti Swietelsky, RVS a Kostka týkající se veřejné zakázky Urbanov jako zakázanou dohodu[273] spočívající v koordinaci činnosti konkurentů při tendrech (bid-rigging) s prvky dohody o rozdělení trhu a cenové dohody ve smyslu § 3 odst. 1 ZOHS 296. Tuto dohodu uzavřeli účastníci řízení, a to společnosti Swietelsky, RVS a Kostka, a realizovali ji prostřednictvím vzájemného krytí v daném výběrovém řízení. Úřad při posouzení formy zakázané dohody týkající se této veřejné zakázky dospěl k závěru, že výše uvedení účastníci řízení jednali ve vzájemné shodě.

404.     Při posuzování jednání účastníků řízení Swietelsky, RVS a Kostka v rámci veřejné zakázky Urbanov Úřad nejprve zkoumal fázi vzájemného slaďování jednání účastníků řízení (záměru jednat), tj. zda výše uvedení účastníci řízení zkoordinovali své nabídky do výběrového řízení v rámci této veřejné zakázky.

405.     Úřad se zabýval dokumentem R C2, emailem ze dne 28. 7. 2009 od společnosti Swietelsky adresovaným společnosti RVS, který časově předchází podání nabídek těmito společnostmi do předmětné veřejné zakázky. Email byl odeslán z oficiální emailové adresy zaměstnankyně společnosti Swietelsky, […funkce…], na oficiální emailovou adresu společnosti RVS, pracovníka […funkce…]. Emailová komunikace proběhla mezi pracovníky výše zmíněných společností, kteří se na zpracování nabídek za tyto společnosti podíleli. Podstatné je, že tyto společnosti byly s jeho obsahem srozuměny, akceptovaly ho a tím umožnily následnou koordinaci jednání účastníků řízení při podání nabídek ve výběrovém řízení o předmětnou veřejnou zakázku.

406.     Předmětem daného emailu byl rozpočet veřejné zakázky Urbanov s vyplněnými cenami. Zaměstnankyně společnosti Swietelsky zaslala emailem zaměstnanci společnosti RVS ceny jednotlivých položek veřejné zakázky Urbanov, včetně celkové ceny bez DPH a ceny včetně DPH, s textem (cit.): „…posílám rozpočet dle dohody…“ V příloze emailu byly uvedeny ceny všech položek dané zakázky, šlo tedy o kompletní rozpočet. Celková cena za stavbu v emailu činila 3.924.188,36 Kč bez DPH (4.669.784,16 Kč vč. DPH) a zcela odpovídá celkové nabídkové ceně společnosti RVS předložené zadavateli. Co se týče jednotlivých položkových cen, tyto se rovněž zcela shodují s výjimkou cen u dvou položek (u kterých došlo ke snížení jednotkové ceny) a části rozpočtu 04 obsahující 1 položku, která v původním rozpočtu není; v součtu tyto změny však nijak neovlivnily cenu (část rozpočtu 04 odpovídala snížení u zmíněných dvou položek).

407.     Nabídková cena společnosti Swietelsky,[274] vítěze dané zakázky, podaná do předmětné zakázky byla nižší o cca 59 tis. Kč bez DPH (o 1,5 %) než nabídková cena RVS a celková cena uvedená v emailu. Dle Úřadu je nepochybné, že společnost Swietelsky zaslala v tomto emailu společnosti RVS cenovou nabídku, kterou měla tato společnost podat do veřejné zakázky Urbanov. Což dokládá i email ze dne 28. 7. 2009 od společnosti Swietelsky adresovaný společnosti RVS s textem (cit.): „…Je tě jednou do třetice: a sem pojedete vezměte s sebou prosím razítko já bych potřebovala potvrdit převzetí zadávací dokumentace na Urbanov.“ Porovnáním jednotkových cen jednotlivých položek v nabídkách předložených společnostmi Swietelsky a RVS byl Úřadem navíc zjištěn určitý cenový vzorec (viz zjištěné skutečnosti).

408.     Zaslání kompletního rozpočtu konkurentem před lhůtou pro podání nabídek do předmětné zakázky jednoznačně prokazuje snahu ovlivnit nabídkovou cenu předloženou společností RVS zadavateli. Úřad má za prokázané, že účastníci řízení Swietelsky a RVS tímto emailem zkoordinovali své cenové nabídky podané do veřejné zakázky Urbanov tak, aby cenová nabídka společnosti Swietelsky byla výhodnější než nabídka společnosti RVS.

409.     Porovnáním jednotkových cen jednotlivých položek v nabídce společnosti Kostka s nabídkami společnosti RVS a Swietelsky byl Úřadem zjištěn určitý cenový vzorec (viz zjištěné skutečnosti). Takto předložená cenová nabídka společností Kostka ve vztahu k nabídce společnosti RVS a společnosti Swietelsky, vítěze zakázky, nemůže být dána ničím jiným než předchozí kooperací společnosti Kostka s uvedenými uchazeči při vypracování nabídek do předmětné veřejné zakázky. Cenová nabídka společnosti Kostka je méně výhodná než nabídka společnosti Swietelsky. Cenový vzorec mezi nabídkami společností RVS a Swietelsky nemohl být způsoben ničím jiným než vzájemnou koordinací těchto společností, a to s ohledem na počet položek se shodným poměrem, přičemž jde o položky napříč celým rozpočtem. Shodný poměr cen je u různých druhů položek rozpočtu a nemá na něj vliv ani to, zda zahrnuje cenu stavební práce, jejíž výše se odvíjí od mzdových nákladů dané společnosti, či cenu materiálu; tyto skutečnosti dle Úřadu zcela vylučující i případné zdůvodnění cenového vzorce subdodávkou. Navíc v době této veřejné zakázky nemohl být dle ZVZ jeden uchazeč subdodavatelem jiného uchazeče.

410.     Na základě výše uvedeného Úřad uzavírá, že účastníci řízení Swietelsky, RVS a Kostka slaďovali svůj postup při podání nabídek ve výběrovém řízení k veřejné zakázce Urbanov. Prokazatelný počátek slaďování záměru (vzájemných kontaktů) mezi účastníky řízení Swietelsky a RVS lze doložit nejpozději emailem mezi těmito společnostmi ze dne 28. 7. 2009, v případě společnosti Kostka s nimi pak v blíže neurčeném období před podáním nabídky dne 30. 7. 2009. Ukončení slaďování je pak dne 30. 7. 2009, což je datumpodání vzájemně sladěných nabídek. Úřad slaďování společného záměru účastníků řízení vzhledem k postupnému zapojování se jednotlivých účastníků do jednání vymezil v blíže neurčeném období před 30. 7. 2009.

411.     Úřad následně posuzoval, zda na základě vzájemných kontaktů a slaďování záměru došlo ke společnému postupu na trhu, tedy zda byl sladěný záměr účastníků řízení realizován, a rovněž  příčinnou souvislost mezi oběma fázemi zakázané dohody, a to fází realizační a slaďovací. Úřad má za prokázané, že účastníci řízení Swietelsky, RVS a Kostka realizovali svůj záměr ovlivnit výsledek veřejné zakázky Urbanov.

412.     Společnost RVS podala zadavateli obci Urbanov cenovou nabídku, která odpovídala cenám zaslaným jí společností Swietelsky emailem ze dne 28. 7. 2009. Cenová nabídka společnosti Swietelsky byla v porovnání s cenovou nabídkou společnosti RVS (i s  cenami z emailu) nižší a vzhledem k tomu, že cena byla jediné hodnotící kritérium, byla i nabídkou výhodnější. Společnost Kostka podala předmětnému zadavateli cenovou nabídku, mezi níž a cenovou nabídkou společnosti RVS i společnosti Swietelsky existoval cenový vzorec a která byla zároveň méně výhodná než nabídka společnosti Swietelsky.

413.     Společnosti RVS a Kostka podaly tedy vědomě tzv. krycí nabídku do daného výběrového řízení, která neměla konkurovat nabídce společnosti Swietelsky. Společnost Swietelsky i proto danou zakázku získala. Realizace sladěného postupu mezi společnostmi Swietelsky, RVS a Kostka se projevila tak, že tyto společnosti podaly každá samostatnou nabídku, přičemž samostatnost obsahu nabídek, zejména cenové nabídky, byla jen zdánlivá.

414.     Lhůta pro podání nabídek v rámci veřejné zakázky Urbanov byla 30. 7. 2009. Cenové nabídky, které byly zadavateli obci Urbanov předloženy jako součást nabídek jednotlivých uchazečů, byly podány dne 30. 7. 2009. Doručením nabídek společností Swietelsky, RVS a Kostka došlo k dokončení realizace sladěného záměru, proto Úřad považuje den 30. 7. 2009 za datum realizace sladěného záměru účastníků řízení.

415.     Příčinnou souvislost mezi slaďováním postupu účastníků řízení a jeho následnou realizací má Úřad také za prokázanou. Jednání účastníků řízení, tj. podání cenových nabídek, bylo bezpochyby výsledkem předchozího slaďování těchto nabídek mezi účastníky řízení, což dokazuje shodnost cen v emailu (dokument R C2) s nabídkou společnosti RVS podanou do této veřejné zakázky a cenový vzorec mezi nabídkami společnosti Swietelsky, RVS a Kostka s tím, že cenové nabídky společností RVS a Kostka nebyly výhodnější než cenová nabídka společnosti Swietelsky. 

416.     Úřad konstatuje, že popsané jednání účastníků řízení bylo důsledkem jejich předchozích vzájemných kontaktů a zprostředkování informací, kdy nahradili své nezávislé chování v soutěži o zakázku praktickou kooperací vedoucí k zamýšlenému cíli. Tímto jednáním ovlivnili hodnocení nabídek a vzhledem k vítězství společnosti Swietelsky v dané zakázce i výsledek výběrového řízení.

417.     Vzájemné předchozí sladění záměru účastníků řízení Swietelsky, RVS a Kostka postupovat ve výběrovém řízení ve veřejné zakázce Urbanov tak, že společnost RVS a Kostka podají krycí nabídky k nabídce společnosti Swietelsky, a vyloučit tak soutěž o zakázku mezi nimi, tito účastníci řízení také následně realizovali, čímž splnili předpoklady potřebné k naplnění skutkové podstaty jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě.

418.     Úřad na základě výše uvedeného uzavírá, že účastníci řízení, a to společnosti Swietelsky, RVS a Kostka, se popsaným jednáním dopustili správního deliktu jednání ve vzájemné shodě o koordinaci účasti a nabídek ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku Urbanov a tím porušili § 3 odst. 1 ZOHS 296. Tímto jednáním ovlivnili hodnocení nabídek a výsledek výběrového řízení a narušili hospodářskou soutěž na relevantním trhu.

VI.10  Veřejná zakázka Planá

419.     Úřad kvalifikuje jednání účastníků řízení, společnosti Daich, RVS, Hochtief a Colas týkající se veřejné zakázky Planá jako zakázanou dohodu[275] spočívající v koordinaci činnosti konkurentů při tendrech (bid-rigging) s prvky dohody o rozdělení trhu a cenové dohody ve smyslu § 3 odst. 1 ZOHS 296. Tuto dohodu uzavřeli účastníci řízení, a to společnosti Daich, RVS, Hochtief a Colas, a realizovali ji prostřednictvím vzájemného krytí v daném výběrovém řízení. Úřad při posouzení formy zakázané dohody týkající se této veřejné zakázky dospěl k závěru, že výše uvedení účastníci řízení jednali ve vzájemné shodě.

420.     Při posuzování jednání účastníků řízení Daich, RVS, Hochtief a Colas v rámci veřejné zakázky Planá Úřad nejprve zkoumal fázi vzájemného slaďování jednání účastníků řízení (záměru jednat), tj. zda výše uvedení účastníci řízení zkoordinovali své nabídky do výběrového řízení v rámci této veřejné zakázky.

421.     Úřad se zabýval dokumenty označenými D B2, D B3, D B4 a D B5 (viz zjištěné skutečnosti veřejné zakázka Planá), jde vždy o kompletní rozpočet veřejné zakázky Planá včetně dalších stanovených kritérií (záruky a sankce) označený zkráceným názvem či zkratkou společnosti, která do veřejné zakázky Planá podala nabídku. Složky jsou označeny Colas, Hochtief, RVS a Nabídkový rozpočet DAICH.  Ceny a další kritéria obsažená v těchto rozpočtech se vždy zcela shodují s nabídkou společnosti, jejímž názvem je složka obsahující rozpočet označena, podané do veřejné zakázky Planá. Data změn jednotlivých dokumentů ve všech těchto složkách předchází lhůtě pro podání nabídek do předmětné veřejné zakázky. Navíc v případě společnosti Hochtief data změn dokumentů (s výjimkou dokumentu kritéria a Rekapitulace) předchází dni, ve kterém si společnost Hochtief požádala a vyzvedla zadávací dokumentaci (18. 8. 2009). Uvedené dokumenty byly nalezeny u společnosti Daich, která si zadávací dokumentaci vyzvedla již dne 10. 8.2009. Data uložení a změn těchto dokumentů jsou tedy po datu převzetí zadávací dokumentace společností Daich a před datem podání všech nabídek do předmětné veřejné zakázky.

422.     Nabídka společnosti Daich (nabídková cena včetně dalších stanovených kritérií), u které byly dokumenty Úřadem převzaty, byla ze všech nabídek nejvýhodnější.

423.     Dle Úřadu je nepochybné, že společnost Daich vypracovala nabídky pro společnosti RVS, Hochtief a Colas, které mají tyto společnosti podat do veřejné zakázky Planá s tím, že nabídka společnosti Daich bude nabídkou nejvýhodnější, tj. vítěznou.

424.     Vypracování kompletních rozpočtů konkurentem před lhůtou pro podání nabídek do předmětné zakázky jednoznačně prokazuje snahu ovlivnit nabídky společností RVS, Hochtief a Colas předložené zadavateli. Vzhledem k tomu, že nabídky společností RVS, Hochtief a Colas podané zadavateli zcela odpovídaly nabídkám nalezeným u společnosti Daich a vypracovaným před lhůtou pro podání nabídek, má Úřad za prokázané, že tito účastníci řízení byli v kontaktu před lhůtou podání nabídek do veřejné zakázky Planá a zkoordinovali své cenové nabídky včetně dalších stanovených kritérií tak, aby nabídka společnosti Daich byla z nich nejvýhodnější.

425.     Na základě výše uvedeného Úřad uzavírá, že účastníci řízení Daich, RVS, Hochtief a Colas slaďovali svůj postup při podání nabídek ve výběrovém řízení k veřejné zakázce Planá. Prokazatelný počátek slaďování záměru (vzájemných kontaktů) mezi účastníky řízení nelze přesně stanovit, došlo k němu v blíže neurčeném období před podáním nabídek 24. 8. 2009; uchazeči si zadávací dokumentaci vyzvedávali postupně, rovněž data změn dokumentů obsahujících rozpočty společností RVS, Hochtief a Colas jsou mezi 14. 8. 2009 až 18. 8. 2009.Ukončení slaďování je pak dne 24. 8. 2009, což je datumpodání třetí a čtvrté vzájemně sladěné nabídky (nabídky společností Daich a Hochtief). Úřad slaďování společného záměru účastníků řízení vymezil v blíže neurčeném období před 24. 8. 2009.

426.     Úřad následně posuzoval, zda na základě vzájemných kontaktů a slaďování záměru došlo ke společnému postupu na trhu, tedy zda byl sladěný záměr účastníků řízení realizován, a rovněž  příčinnou souvislost mezi oběma fázemi zakázané dohody, a to fází realizační a slaďovací. Úřad má za prokázané, že účastníci řízení Daich, RVS, Hochtief a Colas realizovali svůj záměr ovlivnit výsledek veřejné zakázky Planá.

427.     Společnosti RVS, Hochtief a Colas podaly zadavateli prostřednictvím administrátora zakázky nabídku, která odpovídala cenám i hodnotami dalších stanovených kritérií nabídkám, které byly nalezeny v počítači pracovníka společnosti Daich s tím, že data změn všech těchto dokumentů předchází lhůtě pro podání nabídek do veřejné zakázky Planá. Nabídka společnosti Daich byla v porovnání s  nabídkami společností RVS, Hochtief i Colas výhodnější.

428.     Společnosti RVS, Hochtief a Colas podaly tedy vědomě tzv. krycí nabídku do daného výběrového řízení, která neměla konkurovat nabídce společnosti Daich. Společnost Daich proto danou zakázku získala. Realizace sladěného postupu mezi společnostmi Daich, RVS, Hochtief a Colas se projevila tak, že tyto společnosti podaly každá samostatnou nabídku, přičemž samostatnost obsahu nabídek, zejména cenové nabídky, byla jen zdánlivá.

429.     Lhůta pro podání nabídek v rámci veřejné zakázky Planá byla 24. 8. 2009. Nabídky, které byly zadavateli obci Planá prostřednictvím administrátora zakázky předloženy, byly podány dne 21. 8. 2009 a 24. 8. 2009. Doručením nabídek společností Daich a Hochtief 24. 8. 2009 došlo k dokončení realizace sladěného záměru, proto Úřad považuje den 24. 8. 2009 za datum realizace sladěného záměru účastníků řízení.

430.     Příčinnou souvislost mezi slaďováním postupu účastníků řízení a jeho následnou realizací má Úřad také za prokázanou. Jednání účastníků řízení, tj. podání cenových nabídek a hodnot dalších kritérií, bylo bezpochyby výsledkem předchozího slaďování těchto nabídek mezi účastníky řízení, což dokazuje shodnost dokumentů nalezených u společnosti Daich (dokument D B2, D B3, D B5) s nabídkami společnosti RVS, Hochtief a Colas podaných do této veřejné zakázky s tím, že tyto nabídky nebyly výhodnější než nabídka společnosti Daich. 

431.     Úřad konstatuje, že popsané jednání účastníků řízení bylo důsledkem jejich předchozích vzájemných kontaktů a zprostředkování informací, kdy nahradili své nezávislé chování v soutěži o zakázku praktickou kooperací vedoucí k zamýšlenému cíli. Tímto jednáním ovlivnili hodnocení nabídek a vzhledem k vítězství společnosti Daich v dané zakázce i výsledek výběrového řízení.

432.     Vzájemné předchozí sladění záměru účastníků řízení Daich, RVS, Hochtief a Colas postupovat ve výběrovém řízení ve veřejné zakázce Planá tak, že společnost RVS, Hochtief a Colas podají krycí nabídky k nabídce společnosti Daich, a vyloučit tak soutěž o zakázku mezi nimi, tito účastníci řízení také následně realizovali, čímž splnili předpoklady potřebné k naplnění skutkové podstaty jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě.

433.     Úřad na základě výše uvedeného uzavírá, že účastníci řízení, a to společnosti Daich,  RVS, Hochtief a Colas, se popsaným jednáním dopustili správního deliktu jednání ve vzájemné shodě o koordinaci účasti a nabídek ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku Planá a tím porušili § 3 odst. 1 ZOHS 296. Tímto jednáním ovlivnili hodnocení nabídek a výsledek výběrového řízení a narušili hospodářskou soutěž na relevantním trhu.

VI.11  Veřejná zakázka Harrachovka

434.     Úřad kvalifikuje jednání účastníků řízení, společnosti Vialit, Swietelsky a Strabag týkající se veřejné zakázky Harrachovka jako zakázanou dohodu[276] spočívající v koordinaci činnosti konkurentů při tendrech (bid-rigging) s prvky dohody o rozdělení trhu a cenové dohody ve smyslu § 3 odst. 1 ZOHS 296. Tuto dohodu uzavřeli účastníci řízení, a to společnosti Vialit, Swietelsky a Strabag, a realizovali ji prostřednictvím vzájemného krytí v daném výběrovém řízení. Úřad při posouzení formy zakázané dohody týkající se této veřejné zakázky dospěl k závěru, že výše uvedení účastníci řízení jednali ve vzájemné shodě.

435.     Při posuzování jednání účastníků řízení Vialit, Swietelsky a Strabag v rámci veřejné zakázky Harrachovka Úřad nejprve zkoumal fázi vzájemného slaďování jednání účastníků řízení (záměru jednat), tj. zda výše uvedení účastníci řízení zkoordinovali své nabídky do výběrového řízení v rámci této veřejné zakázky.

436.     Úřad se zabýval dokumentem V A11 a dokumentem V A12, emaily ze dne 16. 7. 2009 od společnosti Vialit adresovanými společnosti Strabag (V A11) a společnosti Swietelsky (V A12), které časově předchází podání nabídek těmito společnostmi do předmětné veřejné zakázky. Emaily byly odeslány jménem zaměstnance společnosti Vialit, v té době zástupce společnosti ve věcech technických v této zakázce (prostřednictvím oficiální emailové adresy zaměstnankyně společnosti Vialit) na oficiální emailové adresy společnosti Strabag a Swietelsky. Jde o emailové adresy osob pracujících ve společnosti; podstatné je, že tyto společnosti byly s jejich obsahem srozuměny, akceptovaly je a tím umožnily následnou koordinaci jednání účastníků řízení při podání nabídek ve výběrovém řízení o předmětnou veřejnou zakázku.

437.     Předmětem daných emailů byl vždy rozpočet veřejné zakázky Harrachovka s vyplněnými cenami. Zaměstnanec společnosti Vialit zaslal emailem zaměstnanci společnosti Strabag a společnosti Swietelsky ceny jednotlivých položek veřejné zakázky, včetně celkové ceny bez DPH a ceny včetně DPH; emaily neobsahovaly žádný text. V přílohách těchto emailů byly vždy uvedeny ceny všech položek dané zakázky, šlo tedy o kompletní rozpočet.

438.     Celková cena v emailu adresovaném společnosti Strabag (dokument V A11) činila 913.407,30 Kč bez DPH (1.086.954,70 Kč vč. DPH) a zcela odpovídá celkové nabídkové ceně společnosti Strabag předložené zadavateli, rovněž jednotlivé položkové ceny se shodují.

439.     V emailu adresovaném společnosti Swietelsky (dokument V A12) byla uvedena celková cena ve výši 929.741,30 Kč bez DPH (1.106.391,80 Kč vč. DPH), která rovněž zcela odpovídá nabídkové ceně podané společností Swietelsky zadavateli veřejné zakázky Hararchovka; rovněž jednotlivé položkové ceny se shodují.  

440.     Nabídková cena společnosti Vialit, odesílatele obou zmíněných emailů a vítěze dané zakázky,[277] podaná do předmětné zakázky byla oproti nabídkám společností Strabag i Swietelsky nižší, a to cca o 104 tis. Kč bez DPH (o 11 %) než nabídková cena společnosti Swietelsky a cca o 87 tis. Kč bez DPH (o 9,6 %) než cenová nabídka společnosti Strabag. Dle Úřadu je nepochybné, že společnost Vialit zaslala v těchto emailech společnosti Strabag a Swietelsky cenovou nabídku, kterou měly tyto společnosti podat do veřejné zakázky Harrachovka, kdy cenové nabídky vypracovala společnost Vialit, což dokládají dokumenty V B13 a V B14 uložené v počítači pracovníka společnosti Vialit, a čas jejich poslední změny vždy těsně předchází odeslání výše zmíněných emailů.

441.     Zaslání kompletního rozpočtu konkurentem před lhůtou pro podání nabídek do předmětné zakázky jednoznačně prokazuje snahu ovlivnit nabídkovou cenu předloženou společností Strabag a Swietelsky zadavateli. Úřad má za prokázané, že účastníci řízení Vialit, Swietelsky a Strabag těmito emaily zkoordinovali své cenové nabídky podané do veřejné zakázky Harrachovka, aby cenové nabídky společnosti Swietelsky a Strabag byly méně výhodné než nabídka společnosti Vialit.

442.     Na základě výše uvedeného Úřad uzavírá, že účastníci řízení Vialit, Swietelsky a Strabag slaďovali svůj postup při podání nabídek ve výběrovém řízení k veřejné zakázce Harrachovka. Prokazatelný počátek slaďování záměru (vzájemných kontaktů) mezi účastníky řízení Vialit, Swietelsky a Strabag lze doložit nejpozději emaily mezi těmito společnostmi ze dne 16. 7. 2009. Ukončení slaďování je pak dne 24. 7. 2009, což je datumpodání třetí vzájemně sladěné nabídky (společnosti Strabag). Úřad slaďování společného záměru účastníků řízení vymezil obdobím od 16. 7. 2009 do 24. 7. 2009.

443.     Úřad následně posuzoval, zda na základě vzájemných kontaktů a slaďování záměru došlo ke společnému postupu na trhu, tedy zda byl sladěný záměr účastníků řízení realizován, a rovněž  příčinnou souvislost mezi oběma fázemi zakázané dohody, a to fází realizační a slaďovací. Úřad má za prokázané, že účastníci řízení Vialit, Swietelsky, a Strabag realizovali svůj záměr ovlivnit výsledek veřejné zakázky Harrachovka.

444.     Společnosti Swietelsky a Strabag podaly zadavateli městu Tábor cenovou nabídku, která odpovídala cenám jim zaslaným společností Vialit emaily ze dne 16. 7. 2009. Cenová nabídka společnosti Vialit byla v porovnání s cenovými nabídkami společnosti Swietelsky a Strabag (i s  cenami z emailu) nižší. Dalšími stanovenými hodnotícími kritérii byly záruka a sankce, které byly těmito společnostmi podány ve stejné výši, a vzhledem k tomu byla nabídka společnosti Vialit výhodnější.

445.     Společnosti Swietelsky a Strabag podaly tedy vědomě tzv. krycí nabídky do daného výběrového řízení, které neměly konkurovat nabídce společnosti Vialit. Společnost Vialit i proto danou zakázku získala. Realizace sladěného postupu mezi společnostmi Vialit, Swietelsky a Strabag se projevila tak, že tyto společnosti podaly každá samostatnou nabídku, přičemž samostatnost obsahu nabídek, zejména cenové nabídky, byla jen zdánlivá.

446.     Lhůta pro podání nabídek v rámci veřejné zakázky Harrachovka byla 24. 7. 2009. Nabídky byly zadavateli městu Tábor podány dne 24. 7. 2009, doručením nabídek společností Vialit, Swietelsky a Strabag došlo k dokončení realizace sladěného záměru, proto Úřad považuje den 24. 7. 2009 za datum realizace sladěného záměru účastníků řízení.

447.     Příčinnou souvislost mezi slaďováním postupu účastníků řízení a jeho následnou realizací má Úřad také za prokázanou. Jednání účastníků řízení, tj. podání cenových nabídek, bylo bezpochyby výsledkem předchozího slaďování těchto nabídek mezi účastníky řízení, což dokazuje shodnost cen v emailech (dokument V A11 a V A12) s nabídkami společností Swietelsky a Strabag podanými do této veřejné zakázky s tím, že cenové nabídky společností Swietelsky a Strabag nebyly výhodnější než cenová nabídka společnosti Vialit. 

448.     Úřad konstatuje, že popsané jednání účastníků řízení bylo důsledkem jejich předchozích vzájemných kontaktů a zprostředkování informací, kdy nahradili své nezávislé chování v soutěži o zakázku praktickou kooperací vedoucí k zamýšlenému cíli. Tímto jednáním ovlivnili hodnocení nabídek a vzhledem k vítězství společnosti Vialit v dané zakázce i výsledek výběrového řízení.

449.     Vzájemné předchozí sladění záměru účastníků řízení Vialit, Swietelsky a Strabag postupovat ve výběrovém řízení ve veřejné zakázce Harrachovka tak, že společnost Swietelsky a Strabag podají krycí nabídky k nabídce společnosti Vialit, a vyloučit tak soutěž o zakázku mezi nimi, tito účastníci řízení také následně realizovali, čímž splnili předpoklady potřebné k naplnění skutkové podstaty jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě.

450.     Úřad na základě výše uvedeného uzavírá, že účastníci řízení, a to společnosti Vialit, Swietelsky a Strabag, se popsaným jednáním dopustili správního deliktu jednání ve vzájemné shodě o koordinaci účasti a nabídek ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku Harrachovka a tím porušili § 3 odst. 1 ZOHS 296. Tímto jednáním ovlivnili hodnocení nabídek a výsledek výběrového řízení a narušili hospodářskou soutěž na relevantním trhu.

VII          Vyjádření Úřadu ke stanoviskům účastníků řízení k podkladům rozhodnutí

451.     Úřad obdržel od účastníků řízení Swietelsky, Lesostavby, Vidox, Daich, Colas, Hochtief, OHL, Kostka, AVE a Strabag jejich vyjádření k podkladům rozhodnutí, k Výhradám k dohodám vydaným Úřadem dne 10. 3. 2016, včetně jejich návrhů na doplnění dokazování. Společnost RVS nevyužila svého práva seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim. Společnost Vialit nevyužila práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

VII.1    Námitky týkající se zahájení správního řízení a vymezení předmětu správního řízení

452.     Účastník řízení Swietelsky namítá pochybení Úřadu spočívající v nezákonném zahájení správního řízení a neexistenci důvodného podezření ze spáchání správního deliktu, celé řízení je tak zatíženo nezhojitelnou vadou, v důsledku které jsou i důkazy, které Úřad v řízení zajistil, procesně nepoužitelné. Dle jeho názoru neměl Úřad v době zahájení dostatek relevantních vstupních indicií, aby na jejich základě mohl řízení zahájit. K tomu namítá, že analýza se zaměřením na inženýrské stavitelství stavebních prací zadaných městem Písek provedená Úřadem v souvislosti s postoupením trestního oznámení není obsahem správního spisu a že neměl možnost se s tímto podkladem pro rozhodnutí seznámit. Dále namítá procesní pochybení Úřadu, které spočívá ve způsobu, jakým Úřad vymezil předmět správního řízení, tento způsob vymezení považuje za nezákonný, nepřípustně široký, vágní a neurčitý. Účastník v důsledku tohoto nesprávného vymezení dle jeho názoru neměl dostatečnou možnost účinné obrany, neboť mu nebylo známo, jaký konkrétní skutek je předmětem řízení.

453.     Účastník řízení Lesostavby namítá nezákonnost zahájení správního řízení, a to ve vztahu k podkladům pro zahájení správního řízení (podnět nelze hodnotit jako dostatečně určitý; Úřad měl před zahájením řízení ověřit pravdivost informací z podnětu) a výběru účastníků správního řízení. Dále namítá absenci náležitě vymezeného předmětu řízení v oznámení o zahájení správního řízení (pouze věcné omezení – oblast stavebnictví bez bližší specifikace; bez geografického omezení a z toho vyplývající překročení jurisdikce Úřadu). V této souvislosti poukazuje na nemožnost řádného výkonu práva obhajoby zakotveného v Listině základních práv a svobod (dále též „Listina“) a Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod (dále též „EÚLP“ nebo „Úmluva“) všemi účastníky řízení, neboť není zřejmé, proti čemu se mají účastníci řízení bránit.

454.     Účastník řízení OHL namítá, že vůči němu nebylo řádně zahájeno správní řízení; podklady Úřadem uváděné ve sdělení výhrad neopravňovaly Úřad k zahájení řízení dle § 20 odst. 2 ZOHS 361. Dále uvádí, že vymezení předmětu nelze považovat za dostatečné a uvedený nedostatek nelze napravit následným upřesněním předmětu správního řízení (tím by Úřad zásadním způsobem rozšířil předmět řízení, a to zejména v jeho časovém aspektu).

455.     Účastník řízení Colas namítá, že oznámení o zahájení řízení ze dne 31. 7. 2012 společnostem Strabag a Eurovia i oznámení o účastenství společnosti Colas nesplňují požadavky na uvedení předmětu řízení podle ustanovení § 46 odst. 1 správního řádu a řízení tak nikdy nebylo řádně zahájeno.

456.     Účastník řízení Hochtief namítá, že Úřad nedostatečným, resp. neurčitým, způsobem vymezil předmět správního řízení. K tomu uvádí, že Úřad ve vymezení předmětu správního řízení použil slovo „zejména“, které značí toliko demonstrativní výčet jednání, a to současně za situace, že neměl k širšímu vymezení předmětu šetření v dané době jakékoli byť nepřímé důkazy, a takové vymezení je zcela nepřijatelné z toho důvodu, že vymezené jednání je zcela neurčité, když nesměřuje ke konkrétnímu vymezení skutku, a že není zřejmé, k jakému kritériu se slovo „zejména“ vztahuje, a vymezení tak umožňuje Úřadu šetřit v zásadě jakoukoli činnost a v jakémkoli čase. Dále účastník řízení Hochtief namítá omezení svého práva na obhajobu, které vyplývá nejen z neurčitého vymezení předmětu řízení, ale i ze samotného způsobu, jakým mu bylo oznámeno jeho účastenství ve správním řízení (Úřad neuvedl, z jakého důvodu se společnost Hochtief stala dalším účastníkem, ani co přesně je společnosti Hochtief vytýkáno), a z časového aspektu, tj. poměru celkové délky správního řízení a doby, po kterou mohl účastník řízení účinně vykonávat svá procesní práva na obhajobu.

457.     Účastník řízení Vidox namítá, že každé správní řízení má být vedeno pro předem vymezený konkrétní skutek, přičemž obvinění ze spáchání tohoto konkrétního skutku má být sděleno účastníkům řízení při zahájení řízení. Dle jeho názoru tak Úřad nepostupoval správně, když namísto vedení správního řízení pro konkrétní předem vymezený skutek prováděl v podstatě předběžné šetření, resp. sektorové šetření.

458.     Účastník řízení Strabag namítá, že Úřad neměl v době zahájení řízení důvodné podezření, které by nasvědčovalo porušení zákona. Řízení tak dle něj bylo zahájeno nezákonně a nezákonně pokračuje. Poukazuje na skutečnost, že ve správním spise není založeno nic z doby před zahájením řízení, co by odpovídalo podkladům či výsledkům analýzy, o které Úřad mluví, z toho důvodu nelze dospět k jinému závěru, než že ji Úřad vůbec neprovedl, a nemůže tak stavět své závěry rozhodné z pohledu zahájení a zákonnosti vedení řízení na nijak neověřitelných tvrzeních. Účastník řízení dodává, že Úřad zjevně nemohl mít při zahájení řízení dne 30. 7. 2012 důvodné podezření na údajnou koordinaci nabídek do zadávacího řízení na veřejnou zakázku Harrachovka, a chybí tak jakákoli spojitost mezi tím, proč Úřad řízení zahájil, a tím, co nyní účastníku řízení vytýká. Navíc vytýkané jednání vůbec nesouvisí se třemi zakázkami města Písek, na které odkazovalo anonymní podání, o které Úřad zahájení správního řízení opřel. Účastník řízení Strabag také namítá, že vymezení předmětu správního řízení v době jeho zahájení bylo zcela neurčité (nevymezil žádný skutek). V této souvislosti zdůrazňuje, že ještě 14 dnů před doručením sdělení výhrad neměl ani základní povědomí o tom, proč vlastně bylo správní řízení zahájeno, kterým směrem se řízení ubíralo, jaké konkrétní jednání bylo Úřadem skutečně šetřeno a jakým způsobem toto souviselo se společností Strabag, a nevěděl tak, z čeho je podezříván. Následné upřesnění předmětu řízení nemohlo vést k zahojení této vady (nevymezení skutku), neboť nemůže dostát požadavku, že upřesněním nesmí dojít k zásadnímu rozšíření nebo změně oproti jeho vymezení v oznámení o zahájení správního řízení. Společnost Strabag dále namítá, že v době, kdy byl předmět řízení skutečně fakticky vymezen (tedy kde dni 25. 2. 2016) bylo již dokazování prakticky ukončeno. Došlo tak k zásadnímu porušení práva účastníka řízení na obhajobu, stejně jako k porušení základních principů vedení správního řízení, zejména principu totožnosti skutku. Účastník řízení Strabag namítá, že pochybení Úřadu při vymezení předmětu řízení má nepochybně přímý dopad na zákonnost vedeného řízení, použitelnost důkazů zajištěných v průběhu místních šetření a zjištění Úřadu na nich založených.

Vyjádření Úřadu

459.     K námitkám účastníků řízení týkajícím se zahájení správního řízení a vymezení předmětu řízení Úřad uvádí, že předmět a rozsah správního řízení byl dán oznámením o jeho zahájení ze dne 30. 7. 2012, náležitosti oznámení o zahájení správního řízení z moci úřední stanovené § 46 správního řádu byly Úřadem v daném správním řízení splněny. Z oznámení o zahájení správního řízení vyplývá, kdo (který správní orgán) správní řízení vede, vyplývají z něj i jeho účastníci, rovněž i popis skutku, jehož charakter je ve správním řízení posuzován, jakož i právní kvalifikace, ve vztahu k níž má být skutek zkoumán. Úřad má za to, že předmět správního řízení byl v oznámení o zahájení správního řízení vymezen dostatečně určitě i v souladu se správním řádem a tak, aby bylo účastníkům řízení zřejmé, jaké jednání bude posuzováno. V průběhu správního řízení byl předmět řízení Úřadem upřesněn, poslední upřesněním byly již přesně vymezeny u jednotlivých účastníků řízení konkrétní zakázky. V této souvislosti Úřad odkazuje na judikaturu, ze které vyplývá, že na samém počátku řízení není možné jeho předmět zcela přesně vymezit, neboť v této fázi má správní orgán pouze informace plynoucí z jeho postupu před samotným zahájením správního řízení a z případných vnějších podnětů.[278] Jestliže Úřad vymezil v Oznámení o zahájení řízení ze dne 30. 7. 2012, že možné porušení zákona Úřad spatřuje v jednání ve shodě a/nebo dohodě mezi účastníky správního řízení spočívající v koordinaci účasti a nabídek ve výběrových řízeních v oblasti stavebnictví, a to zejména ve výběrových řízeních vyhlašovaných veřejnými zadavateli v České republice na stavební práce v oblasti inženýrského stavitelství v roce 2011 a 2012, pak účastníci řízení, včetně účastníků později do řízení přibíraných, měli dostatečně vymezeno, jakého jednání (včetně jeho právního podřazení pod správní delikt dle § 3 odst. 1 soutěžního zákona) se měli dopustit, v jakých typech výběrových řízení, jakého charakteru prací se týkala a v jaké oblasti stavebnictví, zejména i v jakém vymezeném období. Na počátku řízení ani nemohla být taxativně vymezena konkrétní výběrová řízení, i kdyby byla vyhlášena, neboť to bylo možné vyjasnit až v průběhu řízení prošetřením věci. Upřesněním předmětu řízení v průběhu řízení pak již byly specifikovány konkrétní zakázky, v nichž mělo k jednání účastníků řízení docházet. S ohledem na uvození slovem „zejména“ v oznámení o zahájení řízení tak zmíněné upřesnění nevybočilo z  předmětu správního řízení, jak byl vymezen v Oznámení ze dne 30. 7. 2012. Upřesnění předmětu řízení tak nepředstavuje žádnou zásadní odlišnost či změnu, aby bylo možné dedukovat obrat správního řízení jiným směrem, který by si vyžádal zastavení původního řízení a eventuální zahájení řízení nového. Upřesnění předmětu řízení bylo všem účastníkům řízení řádně oznámeno a účastníci řízení měli možnost se k němu vyjádřit. V průběhu řízení pak účastníci činili procesní úkony, z nichž je patrné, že předmětu řízení porozuměli.

460.     K námitkám nedostatečnosti podezření o porušení zákona, a tím nezákonnosti zahájení řízení Úřad uvádí následující: Úřad je povinen zahájit řízení, získá-li dostatečnou indicii nasvědčující porušení zákona - takovou, jež má nezbytnou míru věrohodnosti, aby nedocházelo k zahájení řízení na základě informací zcela neověřených, zhola nejasných či zjevně nevěrohodných. Na základě informací z podnětu postoupeného Policií ČR provedl Úřad vlastní posouzení (zajistil a ověřil si dostupné informace o zakázkách přímo v podnětu zmíněných a prověřil další dostupné informace, zejména o účasti v zakázkách společností zmíněných v podnětu); informace, které měl Úřad před zahájením daného správního řízení k dispozici, představovaly ve svém souhrnu dostatečnou indicii pro zahájení řízení. Úřad proto přistoupil nejprve k zahájení řízení a zajištění případných důkazů prostřednictvím šetření na místě v obchodních prostorách účastníků řízení, kdy v případě kartelových dohod hrozí zničení důkazů vztahujících se k předmětu řízení a šetření na místě je nejúčinnějším prostředkem pro jejich zajištění. Následně byli osloveni i zadavatelé prošetřovaných zakázek, kteří jsou povinni dokumenty, které Úřad od nich vyžádal, řádně archivovat. Opakované zadávání veřejných zakázek konkrétním soutěžitelům ze strany města Písek je veřejně dostupnou informací obsaženou v informačním systému veřejných zakázek.

461.     K okruhu účastníků řízení Úřad uvádí, že s ohledem na informace, kterými disponoval před zahájením správního řízení, a to zejména, že pravděpodobným vítězem a koordinátorem zakázek má být společnost Strabag, příp. zdánlivě společnost Eurovia, zahájil správní řízení s těmito účastníky, kteří se měli účastnit všech zakázek zmíněných v daném podání, kdy zjištěné skutečnosti nasvědčovaly možné dlouhodobější spolupráci těchto společností při veřejných zakázkách, s ohledem na počet zmíněných zakázek v podnětu.

462.     Všichni účastníci řízení byli v průběhu tohoto správního řízení informováni o upřesnění předmětu správního řízení, měli možnost nahlížet do spisu a účinně tak vykonávat své právo na obhajobu. Jednotliví účastníci řízení byli přibráni do řízení s ohledem na průběh šetření Úřadu a prošetřování konkrétních zakázek, skutečnost, že s některým účastníkem řízení bylo správní řízení vedeno kratší dobu, neměla vliv na možnost uplatňování jeho procesních práv. Všichni účastníci řízení v oznámení o účastenství ve správním řízení měli jasně vymezen předmět správního řízení. Práva účastníků na obhajobu nebyla dotčena.

VII.2    Námitky týkající se vedení dvou správních řízení

463.     Účastník řízení Strabag namítá, že vedením dvou samostatných správních řízení s účastníkem řízení ve věci jednání, která jsou ve vícečinném souběhu, a byla původně součástí téhož řízení, porušil Úřad zásadu hospodárnosti vyplývající z § 6 odst. 1 správního řádu, a to zejména ve vztahu k úkonům účastníka řízení. V situaci, kdy zde existuje reálný souběh správních deliktů, musí být také aplikována absorpční zásada pro ukládání sankce, a správní orgán tak má povinnost i z tohoto důvodu paralelně vedená správní řízení spojit, aby mohl rozhodnout o všech deliktech účastníka v rámci jednoho rozhodnutí. Nezákonné rozdělení správního řízení má dopad i v podobě nesprávné kalkulace uložené sankce. V důsledku rozdělení řízení se účastník řízení nemohl jakkoliv bránit a přinášet vlastní důkazy, které by vyvracely závěry Úřadu o nezákonném jednání. Rozdělením řízení tak došlo také k porušení práva na obhajobu. Úřad by měl přerušit řízení do doby, než Krajský soud v Brně rozhodne o zásahové žalobě účastníka (v žalobě poukazuje na nezákonnost vedení správního řízení).

Vyjádření Úřadu

464.     K tomu Úřadu uvádí, že § 140 odst. 3 správního řádu umožňuje správnímu orgánu k urychlení řízení nebo z jiného důležitého důvodu řízení o jednotlivých otázkách usnesením vyloučit ze společného řízení a rozhodnout o nich samostatně, což také Úřad učinil v tomto správní řízení. K výpočtu pokuty Úřad uvádí, že je Úřadem aplikována absorpční zásada a při stanovení výše pokuty pro účastníky řízení, kteří byli již jednou Úřadem pokutováni, tuto skutečnost při stanovení konečné výše pokuty zohledňuje. Pokuta u těchto účastníků řízení je Úřadem stanovena tak, aby skutečnost, že o jejich deliktech bylo rozhodováno ve více správních řízeních, nešlo k jejich tíži.

VII.3    Námitky týkající se provedených šetření na místě

465.     Účastník řízení Swietelsky ve svém vyjádření uvádí, že tím, že Úřad vymezil skutek v předmětu řízení širokým, obecným a zcela vágním způsobem, mohl tvrdit, že je oprávněn provést místní šetření v sídlech účastníků řízení a zajistit u nich jakékoli listiny a jiné informace zachycené na jiných nosičích, které se vztahují k veřejným zakázkám jakýchkoli zadavatelů dle ZVZ ohledně jakékoli oblasti stavebnictví, bez časového nebo teritoriálního omezení (rybářské výpravy). Doplňuje, že v oznámeních o účastenství ve správním řízení ani v protokolech o průběhu šetření na místě Úřad nezdůvodnil, proč bylo k zahájení řízení (a tedy provádění místního šetření) vůbec přistoupeno, ani z čeho vyplývá konkrétní podezření z porušení zákona, které má být v rámci správního řízení šetřeno. V souvislosti s pochybeními Úřadu namítá, že důkazy, na kterých Úřad založil svá skutková zjištění, byly získány protiprávně a takové důkazy jsou tedy procesně nepoužitelné a neúčinné, a postup Úřadu, který důkazy zajištěné při místních šetřeních použil jako podklad pro učinění skutkového závěru o spáchání správního deliktu společností Swietelsky, označuje za nezákonný (odkazuje na rozhodnutí ESLP ve věci Delta pekárny).

466.     Účastník řízení Lesostavby namítá nezákonnost získaných důkazů. Uvádí, že jedinou limitací oprávnění Úřadu a zákonnou zárukou soutěžitele je povinnost Úřadu sdělit soutěžiteli, v jehož obchodních prostorách má šetření na místě proběhnout, právní důvod a účel šetření, a to na základě pověření. V daném případě však limitace oprávnění Úřadu realizovat šetření na místě spočívající v seznámení soutěžitele s právním důvodem a účelem šetření „sdělení obvinění“ nebyla naplněna, ani pověření neobsahovalo určitě vymezený předmět šetření, když obé bylo vymezeno pouze neurčitě, tedy nedostatečně vymezeným předmětem správního řízení (fishing expedition). Ve vztahu k této námitce účastník řízení poukázal na rozhodnutí ESLP ve věci Société Colas Est a další proti Francii a ve věci Delta pekárny. Účastník řízení shledává realizovaná šetření na místě u všech účastníků řízení za protiústavní a namítá tedy, že důkazy tímto protiústavním způsobem zajištěné nemohou být použity.

467.     Účastník řízení AVE ve svém vyjádření uvádí, že dokumenty související s veřejnou zakázkou Drunče převzaté Úřadem v rámci šetření na místě u společnosti RVS byly získány v rozporu s právem na soukromí, nedotknutelnost obydlí a korespondence, když Úřad provedl kontrolu v sídle a pobočkách právnických osob bez předchozího soudního souhlasu (porušení čl. 8 Úmluvy). Dle jeho názoru se proto nejedná o zákonné podklady.

468.     Účastník řízení Colas uvádí, že zcela vágním popisem předmětu řízení a tím, že Úřad neuvedl žádný důvod, který k zahájení řízení a vydání pověření k provedení místních šetření vedl, postupoval v rozporu s článkem 8 Úmluvy (nedotknutelnost obydlí). Dále namítá, že pověření neobsahuje poučení Úřadu o možném odvolání s úplným přehledem skutečností, které předsedu Úřadu k vydání pověření vedly. Dále uvádí, že Úřad při místním šetření u společnosti Daich shromažďoval „důkazy“ mimo původní rozsah řízení a že předmět řízení rozšířil teprve následně (fishing expedition), důkazy tak byly shromážděny nezákonně a nemohou být v řízení použity.

469.     Účastník řízení Hochtief namítá, že široké vymezení předmětu řízení Úřad již od počátku správního řízení zneužíval, aby mohl provádět rozsahem neomezená místní šetření v obchodních prostorách šetřených účastníků řízení, a své šetření zaměřil na zcela odlišné časové období, než které deklaroval, že bude „zejména“ předmětem jím vedeného správního řízení. Dle jeho názoru tak Úřad překročil meze svého oprávnění, když mj. vybočil z účelu, pro který bylo předmětné správní řízení zahájeno, a také postupoval v rozporu se zásadou zákonnosti správního řízení. Dále namítá nezákonnost šetření Úřadu v obchodních prostorách účastníků řízení, jež plyne ze skutečnosti, že místní šetření byla provedena v rozporu s čl. 8 Úmluvy (odkazuje na rozhodnutí ve věci Delta pekárny), a z neurčitě vymezeného předmětu řízení, resp. právního důvodu a účelu místních šetření, a nemožnosti ověřit, zda Úřad postupoval v mezích svého oprávnění (fishing expedition). K tomu doplňuje, že důkazy, na kterých Úřad staví své závěry, byly získány nezákonným způsobem, a proto je nelze ve správním řízení použít.

470.     Účastník řízení Strabag namítá, že šetření na místě provedená u jednotlivých účastníků řízení, stejně jako celý průběh správního řízení mají povahu tzv. fishing expeditions. Úřad tak dle jeho názoru zneužil situace spojené s postoupením anonymního podání ze strany Policie ČR k tomu, aby mohl vést „velké“ správní řízení, v rámci něj vyšetřoval obchodní činnost účastníka řízení a ostatních soutěžitelů působících v oblasti stavebnictví a hledal jednání, která by později mohl označit za správní delikty. Průběh a vzájemná návaznost těchto šetření nasvědčují dle účastníka řízení závěru, že Úřad přistupoval k cílenému hledání podkladů ke zcela konkrétním zakázkám, odlišným od těch, které vedly k zahájení správního řízení. Úřad vymezil rozsah všech takto provedených šetření pouhým odkazem na původní předmět správního řízení, nebylo zde žádné provázání ani na existenci anonymního podání, které vedlo k zahájení správního řízení. Nebylo totiž možno ověřit předmět šetření z pohledu jeho účelu a důvodů, které Úřad vedly k jeho provedení. Z uvedených důvodů podklady zajištěné v  rámci šetření na místě nelze použít s ohledem na nezákonnost jejich zajištění.

Vyjádření Úřadu

471.     K námitkám účastníků řízení, že dokumenty byly převzaty v rozporu s právem na soukromí, nedotknutelnost obydlí a korespondence, Úřad uvádí, že postupoval při všech šetřením na místě provedených v rámci tohoto správního řízení v souladu se zákonem. K rozhodnutí ESLP ve věci Delta pekárny Úřad uvádí, že porušení čl. 8 Úmluvy v tomto případě přivodila absence zákonné úpravy procesu předchozího soudního přivolení k šetření na místě v kombinaci s nedostatečným bezprostředním ex post přezkumem námitek šetřeného soutěžitele proti provedenému šetření Úřadu před správními soudy. I když právní úprava dosud nestanoví požadavek předchozího soudního přivolení k  šetření Úřadu na místě v obchodních prostorách, následný bezprostřední soudní přezkum případného nezákonného zásahu Úřadu byl v České republice v době provedení všech neohlášených šetření na místě ve správním řízení S426/2012/KD možný a bylo na posouzení soudu, zda jeho využití soutěžitelem shledá dle konkrétních okolností případu přípustným.[279]Účastníci tohoto správního řízení pak mají (s ohledem na jeho fázi, tedy rozhodnutí vydané v I. stupni) dosud k dispozici všechny řádné, případně mimořádné, opravné prostředky, kterými mohou brojit proti postupu Úřadu v dané věci, tedy včetně okolností provedení šetření na místě v obchodních prostorách.

472.     Úřad odmítá námitku, že se jednalo o fishing expedition, kdy Úřad v době zahájení správního řízení disponoval dostatečnou indicií svědčící o možném porušení soutěžních pravidel. Veškeré dokumenty převzaté Úřadem při jednotlivých místních šetřeních byly převzaty v souladu se zákonem a byly pokryty předmětem správního řízení.

473.     K obsahu pověření k místním šetřením Úřad uvádí, že obsahovala veškeré náležitosti stanovené zákonem. Pověření nemá podobu rozhodnutí podle správního řádu, avšak účastník řízení má možnost brojit námitkami v rámci prováděného šetření na místě, případně využít další obranné instituty správního řádu. Nic takového účastníci daného správního řízení neučinili. Stran popisu právního důvodu a účelu šetření Úřad odkazuje na protokoly z místních šetření, které vždy obsahují přesný popis právního důvodu a účelu šetření.

VII.4    Námitky týkající se obecně sdělení výhrad a seznámení se s podklady rozhodnutí

474.     Účastník řízení Swietelsky namítá neurčitost skutku ve sdělení výhrad.

475.     Účastník řízení Lesostavby namítá nesplnění podmínek pro realizaci seznámení se s podklady rozhodnutí, jehož předpokladem je řádné vydání sdělení výhrad (absence informace účastníkům o výši pokuty a absence právního hodnocení vytýkaného protiprávního jednání z pohledu možnosti uplynutí prekluzivní lhůty pro postih). V této souvislosti se účastník řízení odvolává na legitimní očekávání. 

476.     Účastník řízení Colas namítá vadu sdělení výhrad, v němž Úřad neinformoval účastníky řízení o výši pokuty a uvedl pouze vágní rozpětí, z něhož hodlá při stanovování výše pokuty vyjít, a tento postup není v souladu s ustanovením § 21b zákona, znemožňuje přístup k procesním právům společnosti a porušuje její právo na obhajobu.

477.     Účastník řízení Vidox namítá, že povinnost Úřadu uvést ve sdělení výhrad výši pokuty, kterou hodlá účastníkům řízení udělit, byla do zákona přidána novelou z roku 2012 (dle důvodové zprávy toto doplnění původní úpravy sleduje jednak posílení práv účastníků řízení a zvyšuje transparentnost postupu Úřadu), a představuje pro účastníky řízení úpravu příznivější, a proto by měla být aplikována. Dále upozorňuje na skutečnost, že v době, kdy Úřad přibral společnost Vidox do správního řízení jako dalšího účastníka, již byla tato úprava účinná.

Vyjádření Úřadu

478.     Nejprve Úřad podotýká, že skutek vymezený ve sdělení výhrad i ve výrocích tohoto rozhodnutí je dostatečně určitý.

479.     Správní řízení sp. zn. S426/2012/KD bylo zahájeno dne 31. 7. 2012, a proto Úřad z hlediska procesního v daném správním řízení postupuje dle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění do 30. 11. 2012, tj. ve znění zákona č. 188/2011 Sb. Dle § 7 odst. 3 tohoto zákona je sdělení výhrad písemné vyrozumění, v němž Úřad sdělí základní skutkové okolnosti případu, jejich právní hodnocení a odkazy na hlavní důkazy o nich, obsažené ve správním spise. Úřad tedy přípisem ze dne 9. 3. 2016, kterým účastníkům řízení sdělil výhrady k dohodám tak, že shrnul skutkové okolnosti případu, jejich právní hodnocení a odkázal na důkazy o nich obsažené ve správním spise, postupoval v souladu se zákonem. Sdělení výhrad mělo všechny náležitosti, které zákon požaduje, navíc byla účastníkům řízení i indikována výše pokuty (byl podrobně rozebrán postup jejího výpočtu). Vzhledem k době vydání sdělení výhrad (1. kvartál kalendářního roku) bylo zřejmé, že zcela přesné údaje o obratu soutěžitelů za poslední ukončené účetní období budou poskytnuty účastníky řízení Úřadu dodatečně, výši pokut proto mohl Úřad z objektivních důvodů stanovit pouze podrobným popisem jejího výpočtu, nikoli přesným číslem (tento postup volí Úřad i v řízeních procesně vedených dle aktuálně účinné úpravy, opačný přístup by znamenal rezignaci na řádný výkon pravomoci Úřadu a de facto paralýzu jeho činnosti).

480.     K příznivosti pozdější úpravy Úřad odkazuje na příslušnou pasáž rozhodnutí, přičemž podotýká, že právní úprava musí být pro účastníky řízení příznivější jako celek, a to ZOHS 360 i s ohledem na možnost uložení zákazu účasti ve veřejných zakázkách pro účastníky řízení v tomto správním řízení příznivější úpravou není.

VII.5    Námitky týkající se lhůt pro seznámení s podklady rozhodnutí, vyjádření se k podkladům rozhodnutí a doplnění dokazování

481.     Účastník řízení Lesostavby namítá porušení svých procesních práv stanovením krátkých lhůt. Konkrétně namítá nedostatečný časový předstih doručené pozvánky před stanoveným termínem seznámení se s podklady rozhodnutí. Dále namítá neposkytnutí dostatečného časového prostoru k seznámení se s podklady rozhodnutí, v čemž shledává porušení jednoho ze základních práv garantovaného v čl. 38 odst. 2 Listiny. Dále účastník řízení setrvává na své námitce nezákonně stanovené délky lhůty k vyjádření se k podkladům rozhodnutí a k případným návrhům na doplnění dokazování.

482.     Účastník řízení Colas namítá, že mu Úřad poskytl nejkratší možnou lhůtu pro vyjádření k podkladům rozhodnutí povolenou zákonem, prodloužil ji pouze formálně a o tomto nepodstatném prodloužení lhůty informoval pouze několik dnů před jejím uplynutím. Dále uvádí, že nejkratší možná lhůta je zjevně nepřiměřená a na základě ní je společnosti Colas prakticky odepřeno právo na vlastní obhajobu (společnost nemá adekvátní čas na přípravu své obhajoby a není schopna se vyjádřit ke všem důkazům).

483.     Účastník řízení Hochtief namítá nevyhovění žádosti o prodloužení lhůty pro vyjádření ke sdělení výhrad na požadovaných 30 dní a neposkytnutí lhůty pro vyjádření k doplněnému podkladu rozhodnutí v souvislosti s procedurou narovnání. Uvádí, že posouzení, zda a případně jakým způsobem se účastníka řízení dotýkají, záleží na úvaze účastníka řízení. K tomu dodává, že jednou ze společností, které se narovnaly, je společnost Daich, která se rovněž účastnila veřejné zakázky Planá, ve vztahu k této zakázce však není v narovnání společnosti Daich uvedena žádná informace.

484.     Účastník řízení Vidox považuje délku lhůty pro vyjádření k podkladům rozhodnutí za absolutně nedostatečnou a v rozporu s právem na spravedlivý proces garantovaný Listinou základních práv a svobod, vzhledem ke značnému rozsahu spisu, složité problematice správního řízení a rovněž výši pokuty, kterou je Úřad dle zákona oprávněn udělit.

Vyjádření Úřadu

485.     K nedostatečnému předstihu zaslání pozvánky k seznámení s podklady rozhodnutí Úřad uvádí, že pozvánka byla společnosti Lesostavby zaslána týden před termínem seznámení s podklady rozhodnutí, což Úřad považuje za dostatečné, následně byla právní zástupkyní společnosti Lesostavby vyzvednuta z datové schránky a ve stanovený termín se právní zástupkyně k seznámení s podklady rozhodnutí dostavila. Teprve následně začala právní zástupkyně brojit proti nedostatečnému předstihu zaslání pozvánky. Účastník řízení, společnost Lesostavby nebyla nijak krácena na svých právech zasláním pozvánky týden před stanoveným termínem.

486.     Dle Úřadu lhůta stanovená pro vyjádření k podkladům rozhodnutí a návrhům na doplnění dokazování byla vzhledem k průběhu správního řízení lhůtou přiměřenou a stanovenou v souladu se zákonem. Na žádost některých účastníků řízení byla tato lhůta Úřadem ještě následně prodloužena a účastníci řízení o tom byli informováni před jejím uplynutím. Délka lhůty byla Úřadem poskytnuta s ohledem na průběh daného správního řízení se zohledněním jeho specifik, kdy z něj bylo k samostatnému rozhodnutí vyloučeno správní řízení sp. zn. ÚOHS-S834/2014/KD a sp. zn. ÚOHS-S0236/2016/KD. Účastníci nadto po celou dobu řízení aktivně využívali svého práva přístupu ke spisu a na pořizování kopií, měli tedy průběžně povědomí o úkonech Úřadu v řízení.

487.     K údajně nedostatečnému časovému prostoru k seznámení se s podklady rozhodnutí Úřad uvádí, že v daném správním řízení považuje Úřad jeden den k seznámení s podklady rozhodnutí, i s ohledem na aktivitu účastníků v jeho průběhu (viz výše) a velmi podrobné sdělení výhrad s odkazy na jednotlivé dokumenty ve správním spise, za přiměřený. Pro doplnění Úřad uvádí, že v průběhu správního řízení si řada účastníků řízení pořídila kompletní kopii celého správního spisu, příp. významné (relevantní) části spisu. Někteří účastníci řízení termínu k seznámení s podklady rozhodnutí ani nevyužili, např. účastník řízení RVS, či plně nevyužili času určeného k seznámení se s podklady rozhodnutí. Jediným účastníkem řízení, který namítl pouhý jeden den k seznámení s podklady rozhodnutí, byla společnost Lesostavby.

488.     S ohledem na všechny uváděné skutečnosti Úřad neshledává, že by účastníci řízení byli stanovením výše namítané délky lhůty pro jejich vyjádření kráceni ve svém právu na spravedlivý proces.

489.     K poskytnutí lhůty pro vyjádření se k usnesení o vyloučení části řízení k samostatnému rozhodnutí Úřad uvádí, že vydání tohoto usnesení bylo všem účastníkům řízení řádné oznámeno a zasláno v kopii. Usnesení o vyloučení části řízení se poznamenává pouze do spisu. Vzhledem k tomu, že šlo o vyloučení části řízení, kompletně sedmi deliktů, neměl tento úkon na další účastníky řízení a posuzování jejich deliktů žádný vliv. K údajnému vyjádření účastníka řízení Daich stran veřejné zakázky Planá (k námitce účastníka řízení Hochtief) Úřad konstatuje, že uvedený účastník se k této zakázce vůbec nevyjádřil, tedy ani v tom smyslu, že by rozporoval závěry Úřadu.

VII.6    Námitky týkající se veřejných zakázek obecně

490.     Účastník řízení Swietelsky ve svém vyjádření uvádí, že Úřad vychází z nepochopení fungování stavebního trhu, jeho základních funkcionalit, zvyklostí a specifik. Komunikace mezi soutěžiteli o probíhajících veřejných zakázkách či dostupných stavebních projektech je veskrze standardním nástrojem pro analýzu trhu, kvalifikaci vlastních kapacitních možností a zvážení obchodní příležitostí. Trh inženýrského stavitelství je charakteristický tím, že naprostá většina podnikatelů nemůže na tomto trhu koexistovat bez relativně těsného kontaktu s ostatními soutěžiteli, např. realizace projektů prostřednictvím sdružení (na to mají vliv mnohost nezbytných technologií, personální složka a možnost získání kvalifikace, aktuální využití výrobních kapacit a technologií). Soutěžitelé podávají vlastní soutěžní nabídky i odpovídají na poptávky na dílčí plnění ostatních soutěžitelů z důvodu kontinuálního využití vytížení strojních, ale i personálních kapacit. Poptávka či nabídka subdodávky může být skrytou rekognoskací trhu, např. za účelem porovnání cen konkurence s vlastním oceněním akce či za účelem zjištění obchodních možností konkurenta. Tento záměr zůstává soutěžiteli (poptávanému) skryt, nelze pak vyloučit, že konkurent poptávku po subdodávce použije zčásti či dokonce jako celek ve vlastní nabídce. U menších soutěžitelů, s ohledem na jejich rozpočtové oddělení, pak nelze vyloučit poptávání ocenění z hlediska subdodávky či kontroly vlastního ocenění, příp. i vypracování nabídky. Rozpočtovou činnost pro každou zakázku nelze paušalizovat a musí být provedena řádně pro každý projekt zvlášť. Všechny tyto okolnosti pak podtrhují nutnost neustálé kontroly vlastních rozpočtů, a to rovněž formou jejich porovnávání s procesy cenotvorby ostatních soutěžitelů, což vyžaduje a obnáší často relativně intenzivní komunikaci mezi těmito subjekty před podáním nabídek v jednotlivých zadávacích řízeních. Dále společnost Swietelsky uvádí, že Úřad neprokázal úmysl účastníků řízení koordinovat podání nabídek, což však hodnotí jako přitěžující okolnost.

491.     Účastníci řízení Lesostavby a Strabag shodně navrhují provedení důkazu formou znaleckého posudku k prokázání nutnosti spolupráce stavebních společností a běžnosti jejich kontaktu, struktury trhu z hlediska odběratelsko-dodavatelských vztahů, provázanosti činností jednotlivých soutěžitelů, spolupráce a komunikace mezi nimi. Dále navrhují vypracování znaleckého posudku specialistou na veřejné zakázky v oblasti inženýrského stavitelství, případně znaleckého posudku založeného na analýze pravděpodobnosti, že tento výsledek (u předmětných veřejných zakázek) je výsledkem koordinace jednání uchazečů.

Vyjádření Úřadu

492.     K tomu Úřad uvádí, že na jakémkoli trhu, i trhu inženýrského stavitelství, existující z hlediska soutěžních pravidel legální kontakty mezi soutěžiteli, tyto kontakty však nesmí přerůst do té míry, že jde o výměnu informací o budoucím chování a  vyloučení nejistoty o postupu konkurenta na trhu. Ze správního spisu vyplývá, že existují kontakty mezi soutěžiteli, kdy jeden poptává možnou budoucí subdodávku po svém konkurentovi, kdy předmětem této subdodávky je určitá ucelená část rozpočtu veřejné zakázky (např. týkající se vodovodního řadu, specifické dílčí části rozpočtu) a subdodavatelský rozpočet je řádně označen nabízející společností, včetně její identifikace, a dalších podmínek subdodávky. V případech posuzovaných Úřadem jako jednání ve vzájemné shodě jsou znaky zcela jiné; zejména jde o kompletní rozpočet veřejné zakázky doprovázený emailem, ze kterého jasně vyplývá, že jde o ceny určené pro podání nabídky adresáta do veřejné zakázky (podrobněji u jednotlivých veřejných zakázek). Dále Úřad uvádí, že vysvětlení účastníka řízení, že může jít o oslovení konkurenta před lhůtou pro podání nabídek za účelem ověření konkurenční ceny, by mohlo rovněž naplňovat znaky zakázané dohody a naplnit podmínky jednání ve vzájemné shodě, příp. nedovolené dohody o výměně informací. K prokázání úmyslu Úřad uvádí, že tento byl prokázán, v případě společnosti Swietelsky, která v jednotlivých zakázkách zasílala „dle dohody“ připravené cenové nabídky svým konkurentům do veřejných zakázek; úmysl je zcela zřejmý, v dalším Úřad odkazuje na příslušné pasáže rozhodnutí.

493.     K návrhům na doplnění dokazování společností Lesostavby a Strabag Úřad uvádí, že nepřistoupil k navrhovanému doplnění dokazování, protože znalecký posudek o fungování předmětné oblasti by nepřinesl žádné nové skutečnosti, Úřad se v průběhu správního řízení zabýval fungováním předmětného trhu a nutností kontaktů mezi konkurenty např. v případě subdodávky. Rovněž nepřistoupil k dalšímu dokazování formou znaleckého posudku k prokázání, že výsledek byl předmětem koordinace, neboť v této souvislosti Úřad poukazuje zejména na skutečnost, že ve správním spise v souvislosti s jednáním společnosti Lesostavby existují přímé důkazy o nedovolené koordinaci mezi ní a jejími konkurenty, provedení takového důkazu by bylo bezpředmětné. Ostatně pouze Úřadu přísluší posoudit, zda určitá komunikace či spolupráce, byť by byla mezi některými soutěžiteli na trhu „běžná“, je či není dovolená z hlediska zákona o ochraně hospodářské soutěže.

VII.7    Námitky týkající se veřejné zakázky Třeboň Riegrova

494.     Koordinaci Úřad vyvozuje mj. z dokumentu L C8, kdy jde o minimální část celkového rozpočtu týkající se vodohospodářských staveb. Účastník řízení nemůže jakkoli ovlivnit, jak adresát se zaslanými údaji naloží. Dále je zdůrazněno, že případné snižování či zvyšování ceny na základě sestaveného rozpočtu ve smyslu výkazu výměr se realizuje vždy na základě násobení ceny či jejích určitých položek daným koeficientem. Ze strany společnosti Lesostavby nebylo s účastníkem řízení Swietelsky jednáno jako s potenciálním subdodavatelem pro účely nabídky společnosti Lesostavby, tedy společnost Swietelsky si nemohla být vědoma případného konfliktu se zákonem o veřejných zakázkách. Vyšší ceny v nabídce společnosti Swietelsky oproti jí naceněným kontrolním rozpočtem jsou běžnou obchodní praxí, primárním záměrem společnosti Swietelsky bylo zvítězit, v případě jejího neúspěchu pak možná realizace subdodávky části zakázky, což by korespondovalo s cenou navrženou a nabídnutou společností Swietelsky v dokumentu L C8. Společnost Swietelsky už nemá s ohledem na časový odstup žádné další podklady k dispozici. Účastník řízení je jedna z mála společností v regionu, která je schopna podat komplexní nabídku (je kapacitně nejsilnější), z tohoto důvodu je často poptáván za účelem revize cenotvorby jiných soutěžitelů, příp. pro účely subdodávek. Z tohoto důvodu nelze vyloučit, že ze strany společnosti Swietelsky nebyla naceněna i jiná část plnění VZ Třeboň Riegrova, a to pro účely kontroly vlastního nacenění jiného menšího soutěžitele. K účelu korespondence mezi společností Lesostavby a RVS pouze uvádí, že nelze vyloučit, že je dána obdobnými vztahy pro ocenění rozpočtů. 

Vyjádření Úřad

495.     K tomu Úřad uvádí, že dokument L C8 potvrzuje kontakt mezi společností Swietelsky a Lesostavby v době vyhlášení veřejné zakázky Třeboň Riegrova, tedy před podáním nabídek. Shora podané vysvětlení společnosti Swietelsky neobstojí z následujících důvodů. Se společností Swietelsky bylo jednáno ze strany společnosti Lesostavby jako s potenciálním subdodavatelem, společnost Swietelsky však měla z podkladů jí zaslaných informace, o jakou veřejnou zakázku se jedná (byla jí předána i projektová dokumentace, viz Nabídka zhotovitele dne 15. 5. 2008, příloha emailu/dokumentu L C8 z 16. 5. 2008 - čtvrtek), přičemž společnost Swietelsky si vyzvedla zadávací dokumentaci pro předmětnou zakázku již 6. 5. 2008 (jeden den po podání žádosti).[280] Nabídku do předmětné zakázky podali všichni uchazeči dne 22. 5. 2008 (úterý). Společnost Swietelsky  si musela být vědoma toho, že je konkurentem poptávána k zakázce, do které připravuje i svou vlastní nabídku. Nicméně index mezi nabídkovými cenami společnosti Swietelsky a Lesostavby je cenovým vzorcem nejen u položek uvedených v emailu (dokumentu L C8), navíc obdobný cenový vzorec existuje i s nabídkou společnosti RVS. V dalším Úřad odkazuje na zjištěné skutečnosti a právní hodnocení. K zasílání kontrolního nacenění Úřad odkazuje na výše uvedené. V této souvislosti Úřad poukazuje na protichůdné argumentace účastníka řízení Swietelsky u jednotlivých veřejných zakázek tak, aby odpovídaly dokumentům ve spise vztahujícím se ke konkrétní zakázce. V případě veřejné zakázky Třeboň Riegrova společnost Swietelsky argumentuje, proč jeho cenová nabídka podaná zadavateli byla vyšší než ceny zaslané společností Lesostavby a označuje to za běžnou praxi, u jiných veřejných zakázek naopak odůvodňuje opačnou situaci, kdy v obou případech tvrdí, že společnost Swietelsky měla zájem o vítězství v dané zakázce. Z tohoto důvodu je patrné, že jde pouze o tvrzení účelová. K podstatě komunikace mezi společností RVS a Lesostavby pouze Úřad odkazuje na příslušné části rozhodnutí.

VII.8    Námitky týkající se veřejné zakázky Třeboň Lesní

496.     Účastník řízení Vidox namítá, že rozsah důkazních prostředků je pro rozhodnutí ve věci nedostatečný, podobnost cenových nabídek nemůže sloužit jako důkaz jakékoli kooperace společností (pouhá indicie), Úřadem nebyl prokázán záměr společnosti Vidox sladit jednání se společností Lesostavby, ani realizace sladěného záměru, tím spíše ne příčinná souvislost mezi těmito fázemi. Považuje tedy vyvození trestně-správní odpovědnosti na základě jediného nepřímého důkazu za nepřijatelné. Dle jeho názoru podpořeného evropskou i českou judikaturou je pro prokázání naplnění znaků správního deliktu v těchto případech podstatné prokázání komunikace soutěžitelů, ať už jakýmkoli způsobem, avšak takovýto nezákonný kontakt mezi společností Vidox a Lesostavby nebyl ve správním řízení tvrzen ani prokázán.

497.     Dále účastník řízení Vidox namítá, že Úřad nevyužil své zákonné možnosti ke zjištění skutečného stavu, nevyužil možnosti šetření v sídle společnosti Vidox, ačkoli takové šetření proběhlo u jiných účastníků řízení. K tomu uvádí, že společnost Vidox považuje šetření v sídle soutěžitele za úkon neopakovatelný a jeho neprovedením Úřad zmařil další dokazování.

498.     K podobnosti nabídek společností Lesostavby a Vidox do veřejné zakázky Třeboň Lesní účastník řízení Vidox uvádí, že se dle jeho názoru jedná o náhodnou podobnost vycházející z podmínek zadávací dokumentace a dále odkazuje na standardizované ceny Ústavu racionalizace stavebnictví (ÚRS), které slouží pro kalkulace cen výkonů v oboru stavebnictví a které jsou za tímto účelem využívány soutěžiteli v celém tomto oboru.

Vyjádření Úřadu

499.     K námitce společnosti Vidox Úřad uvádí, že kontakty mezi soutěžiteli lze presumovat i z takového jednání, které nelze vysvětlit jinak, což Úřad dovozuje i v případě společnosti, jejímž právním nástupcem je společnost Vidox.  V dalším Úřad odkazuje na příslušné části rozhodnutí.

500.     K neprovedení šetření u společnosti Vidox Úřad podotýká, že na provedení šetření na místě neexistuje žádný nárok, důkazy o vícestranném spáchání deliktu (kartelová dohoda) může Úřad získat od kteréhokoli účastníka nedovoleného jednání, případně i z jiného zdroje.  Každý účastník řízení má v průběhu řízení možnost se k šetření Úřadu vyjadřovat, předkládat důkazy svědčící v jeho prospěch. Společnost Vidox své možnosti v průběhu řízení nevyužila.

501.     K podobnostem nabídek společnosti Lesostavby a Leyrer + Graf stavební společnost s.r.o. (nyní Vidox) Úřad uvádí, že jsou takové povahy, která nemůže být dána podmínkami zadávací dokumentace. K poznámce společnosti Vidox o cenících ÚRS Úřad prvně uvádí, že na trhu neexistují pouze ceníky ÚRS. Dále Úřad poukazuje na skutečnost, že rozpočty různých uchazečů nejsou zcela shodné mezi sebou, aby bylo možné konstatovat, že byly použity pouze ceny uvedené v cenících. V případě úpravy cen uvedených v cenících jednotlivými uchazeči by dle Úřadu nebylo možné dosáhnout takového cenového vzorce jako v případě posuzovaného deliktu. Rovněž další skutečnost svědčí o tom, že shoda není dána použitím jakýchkoli legálních ceníků, neboť shodný index je mezi cenami dvou výše zmíněných společností v celém jejich rozpočtu (s drobnými výjimkami, viz zjištěné skutečnosti), avšak je také u položek, jež jsou obsahem emailu/dokumentu L C9, tedy mezi nabídkovými cenami společností Swietelsky a Lesostavby - ve zbývající části nabídkových rozpočtů těchto společností však žádný cenový vzorec není. Uvedené je dle Úřadu možno vysvětlit pouze tak, že všechny části nabídek obsahující index byly vytvořeny záměrně pro potřeby krytí v kartelu.

VII.9    Námitky týkající se veřejné zakázky Studená

502.     Účastník řízení Swietelsky ve svém vyjádření uvádí, že nedisponuje přesnými informacemi o sestavování vlastní nabídky, nicméně předpokládá, že se v případě dokumentu L C10 jednalo o odpověď na poptávku společnosti Lesostavby na provedení kontrolní či revizní kalkulace pro účely jejich nabídky do zadávacího řízení (viz text emailu „vaše ceny“). K poměru cen mezi nabídkami společnosti Swietelsky a Lesostavby společnost Swietelsky uvádí, že toto může být dáno tím, že v rámci SO 01-04 se jedná de facto o totožná plnění (po provedení kontrolního ocenění jednoho z těchto SO provedeného společností Swietelsky, toto následně společnost Lesostavby aplikovala pro sestavování vlastní nabídky u zbývajících SO). Účel komunikace byl tedy zcela jiný, než uvádí Úřad.

Vyjádření Úřadu

503.     V této souvislosti Úřad poukazuje na to, že součástí emailu byla pouze část podrobného rozpočtu a cena za stavbu celkem, což dle Úřadu neodpovídá argumentaci společnosti Swietelsky o zaslání kontrolní kalkulace. Rovněž Úřad nesouhlasí s tvrzením společnosti Swietelsky ohledně textu emailu „zasílám vaše ceny“, ten dle Úřadu svědčí o zaslání cen, které má společnost Lesostavby podat do veřejné zakázky, nikoli zaslání kontrolního rozpočtu (pak by totiž šlo naopak o ceny společnosti Swietelsky, tj. text by zněl „naše ceny“). K poměru cen Úřad uvádí, že skutečnost, že položky ve stavebních objektech SO 01 až SO 04 se zpravidla opakují, Úřad nijak nerozporuje, nicméně uvádí, že i u různých položek v rámci jednoho stavebního objektu je poměr cen shodný.

VII.10 Námitky týkající se veřejné zakázky Nový Dražejov

504.     Účastník řízení OHL ve svém vyjádření uvádí, že vypracoval nabídku samostatně na základě „projektantského rozpočtu“, což zdůvodňuje podobnost nabídky OHL s nabídkami jiných uchazečů (racionální důvod). Nabídka společnosti OHL do předmětné zakázky není dostatečným podkladem pro presumpci předchozích soutěžně-protiprávních kontaktů s ostatními uchazeči. Chybí komunikace mezi společnostmi, které měly kooperovat. Protisoutěžně měli dle zjištění Úřadu jednat 3 ze 7 uchazečů, ne tedy všichni, jak vyžaduje komentářová literatura, nemohla být tedy narušena hospodářská soutěž (vítěz podal výhodnější nabídku). V případě zdravotnické techniky byly další podobnosti než cenové. Důkazní břemeno nese stát, který je v daném případě neunesl, v rozporu se zásadou (in dubio pro reo).

505.     Účastník řízení Swietelsky ve svém vyjádření uvádí, že nesouhlasí se závěry Úřadu. K dokumentu L C2 účastník řízení uvádí, že byl pravděpodobně (společnost již nedisponuje přesnými informacemi o sestavování rozpočtu pro tuto zakázku) poptán společností Lesostavby jako kontrolní ocenění (viz výše), vzhledem k tomu, že společnost Swietelsky měla zájem o tuto zakázku, poskytla dražší ocenění, než měla v úmyslu podat a než podala. Toto navýšení je přirozeně realizováno pomocí koeficientu, nikoli zvláštním provedením nové kalkulace. Text emailu „Vaše cena do soutěže“ s tímto koresponduje. Účel komunikace byl jiný, než jak vyvozuje Úřad. Ke vztahu (cenovému vzorci) k nabídce OHL společnost Swietelsky uvádí, že nelze vyloučit, že je dán obdobnými vztahy při oceňování rozpočtů.

Vyjádření Úřadu

506.     Na úvod k námitce společnosti OHL Úřad poukazuje na vyjádření společností Swietelsky a Lesostavby, která o nacenění rozpočtů pomocí „projektantského rozpočtu“ nic neuvádí, přičemž cenový vzorec OHL je zřejmý právě při porovnání s cenovými nabídkami těchto společností. Společnosti Swietelsky, Lesostavby i OHL tuto skutečnost nezmiňují ani k dotazu Úřadu na vypracování cenových nabídek pro danou veřejnou zakázku v průběhu správního řízení. Společnost OHL k dotazu Úřadu pouze uvedla, že (cit.): „…není schopen dohledat žádné dokumenty z období stanoví nabídkové ceny na tuto zakázku, to především z důvodu již poměrně značného časového odstupu od vypsání této veřejné zakázky (9 let), jakož i z důvodu, že v uvedeném řízení nebyl … úspěšný a na realizaci uvedené zakázky se nepodílel...“, standardně však poptává možné subdodavatele nebo dodavatele služeb a materiálů. V nabídce společnosti OHL je pak výslovně uvedeno, že nepředpokládá realizaci stavby prostřednictvím subdodavatelů.

507.     K projektantskému rozpočtu a jeho porovnání s nabídkou společnosti OHL, předloženému společností OHL Úřad uvádí, že společnost OHL provedla analýzu 16 položek z celkových cca 379 položek rozpočtu veřejné zakázky Nový Dražejov (porovnané položky se týkají zejména ostatních prací - jako jsou kácení stromů, ořezávaní křovin, odvoz pařezů apod.). Z důvodu existence koeficientu pouze u těchto položek pak společnost OHL dovozuje pouze pracovní verzi tohoto projektantského rozpočtu pro veřejnou zakázku Nový Dražejov – finální verzi tohoto rozpočtu nepředložila. K projektantskému rozpočtu předloženému společností OHL Úřad dále uvádí, že v něm obsažená rekapitulace stavby neodpovídá rozpočtu veřejné zakázky Nový Dražejov (rozdíl je nejen v počtu stavebních objektů, ale i v jejich popisu), rovněž množství u porovnávaných položek mezi těmito rozpočty neodpovídá, názvy položek jednotlivých dílů nesedí. Dle Úřadu je nemožné předložený „projektantský rozpočet“ a rozpočet veřejné zakázky Nový Dražejov vzájemně srovnávat (zejm. ceny v něm uvedené), a vyvozovat závěr, že chování společnosti OHL při účasti o danou zakázku bylo z hlediska soutěžních pravidel legální, přičemž jí podaná nabídka je založena na „projektantském rozpočtu“. Koeficient společnost OHL dovozuje pouze u 4 % položek z celkového rozpočtu, pro zbylé nemá vysvětlení. Dle názoru Úřadu je jediným udržitelným vysvětlením existence předchozích nedovolených kontaktů a vzájemného krytí v rámci kartelu, jehož zastřešení zajišťuje zpravidla předem určený vítěz. Pro naplnění deliktu zakázané dohody postačí její uzavření i mezi dvěma konkurenty ze sta případných uchazečů, konstrukce účastníka řízení o nutnosti kooperace všech uchazečů pro naplnění deliktu je zavádějící. Ostatně v této souvislosti poukazuje Úřad na ostatní uchazeče o danou veřejnou zakázku, kteří – byť se nacházeli ve stejné tržní situaci – podali nabídky postrádající náznak indexace, zatímco indexace mezi OHL a vítězem je v rozsahu 98 % rozpočtu, tedy téměř kompletní.

508.     K námitkám společnosti Swietelsky Úřad uvádí, že v rámci šetření na místě byl zajištěn email mezi společností Swietelsky a Lesostavby před podáním nabídek do předmětné veřejné zakázky, kdy přílohu tvoří kompletní rozpočet (rekapitulace stavby za 4 stavební objekty). Společnost Swietelsky jako budoucí vítěz zasílá ceny společnosti, která si rovněž vyzvedla u zadavatele zadávací dokumentaci. Dále s přihlédnutím k textu emailu „zasílám Vaše ceny do soutěže“ i skutečnost, že společnost Lesostavby podala cenovou nabídku odpovídající této ceně, svědčí dle Úřadu o snaze společnosti Swietelsky ovlivnit nabídku konkurenta do soutěže a jejich vzájemné koordinaci. V souvislosti s koeficientem Úřad poukazuje na rozpory ve vyjádřeních společnosti Swietelsky k jednotlivým zakázkám.  Co se týče společnosti OHL Úřad odkazuje na výše uvedené, ke srovnání s případem „zdravotnická technika“ pak Úřad poukazuje na zcela odlišný mechanismus zadávání veřejných zakázek na tzv. kompletaci dodávek zdravotní přístrojové techniky, zejm. co do počtu položek „oindexovávaných“ rozpočtů. Úřad považuje za podstatné, že v případě veřejné zakázky Nový Dražejov se index týkal několika stovek položek rozpočtu na stavební zakázku oproti daleko méně podrobným rozpočtům v oblasti dodávek zdravotní přístrojové techniky (výrobky). V posuzovaném případě je pravděpodobnost, že tak komplexní nabídky, zahrnující dodávky zboží i provedení specifických prací, budou náhodně či z nějakého jiného legálního objektivního důvodu podány v přesném poměru mezi stovkami jejich položek, rovna nule.

VII.11 Námitky týkající se veřejné zakázky Val

509.     Vyjádření společnosti Swietelsky je obdobné jako u ostatních veřejných zakázek, s názory Úřadu účastník řízení nesouhlasí, nedisponuje přesnými informacemi, nicméně má za to (analogicky s argumentací k veřejné zakázce Nové Dražejov), že dokument R B4 byl nejspíše poptán společností RVS jako kontrolní nacenění pro tuto zakázku, účastník řízení však měl zájem o danou zakázku, proto poskytl dražší ocenění. Účel komunikace byl tedy jiný, než jak uvádí Úřad ve sdělení výhrad.

Vyjádření Úřadu

510.     K vyjádření společnosti Swietelsky Úřad poukazuje na text předmětného emailu a další postup společností ve veřejné zakázce, kdy společnost RVS „kontrolní ocenění“ podala jako svou cenovou nabídku zadavateli (včetně grafické úpravy). K odkazu společnosti Swietelsky u této zakázky na argumentaci k veřejné zakázce Nový Dražejov Úřad poukazuje na skutečnost, že rozpočet zaslaný společností Swietelsky společnosti RVS není navýšen o určitý koeficient, jak společnost Swietelsky argumentuje u veřejné zakázky Nový Dražejov, přičemž uvádí, že se tak „přirozeně“ děje. Společnost Swietelsky zde zaslala společnosti RVS rozpočet nově vytvořený, ani graficky neodpovídá rozpočtu společnosti Swietelsky, jenž je součástí její vlastní nabídky. V dalším Úřad odkazuje na výše uvedené k vytváření a zasílání kontrolních nacenění.   

VII.12 Námitky týkající se veřejné zakázky Drunče

511.     Účastník řízení AVE ve svém vyjádření namítá, že ve spise není obsažen jediný důkaz, který by prokazoval, že společnost AVE věděla o Úřadem tvrzené koordinaci ostatních účastníků řízení či dokonce že by se takové koordinace sama zúčastnila. Neexistuje důkaz o komunikaci společnosti AVE s ostatními účastníky řízení. Obdobný poměr cen, jaký Úřad shledává mezi nabídkou AVE a Vialit, neexistoval mezi dalšími uchazeči či třetími osobami (navíc nabídka AVE byla nižší než Vialit, což svědčí o zájmu AVE o danou zakázku). Nabídka společnosti byla naceněna na základě podkladů subdodavatelů (přičemž některý mohl mít informace o nabídce Vialitu); AVE však nemá s ohledem na časový odstup žádné relevantní podklady. Dle AVE celek shodujících se skutečností a nepřímých důkazů, které by představovaly dostatečný důkaz porušení pravidel hospodářské soutěže ze strany AVE, neexistuje.

512.     Účastník řízení Swietelsky ve svém vyjádření uvádí, že nesouhlasí s názory Úřadu, které nejsou odůvodněny provedenými důkazy. Účastník řízení nedisponuje přesnými informacemi o sestavování rozpočtu pro tuto zakázku. Vzhledem k tomu, že společnosti RSV a Vialit jsou menší společnosti na rozdíl od společnosti Swietelsky, mohou v rámci zvažování vlastních účastí v zadávacím řízení poptávat kontrolní ocenění daných rozpočtů právě u větších soutěžitelů; viz dokumenty R B6 a V B1. Vzhledem k zájmu společnosti Swietelsky o zakázku byla těmto společnostem poskytnuta nabídka dražší. Pojem „vaše čísla“ může korespondovat s předchozí poptávkou a naceněním rozpočtu pro účely zadávacího řízení. V případě vztahu nabídky Vialit a AVE nelze vyloučit obdobné vztahy při oceňování rozpočtů. Komunikace společnosti Swietelsky a RVS či Vialit měla jiný účel, než popsaný Úřadem, pravděpodobně se jednalo o provedení kontrolních rozpočtů.

Vyjádření Úřadu

513.     K námitkám společnosti AVE Úřad uvádí, že cenový vzorec mezi nabídkami společností AVE a Vialit (shoda indexů u všech položek rozpočtu) dle Úřadu svědčí o kontaktu těchto společností před podáním nabídek do veřejné zakázky Drunče, příp. AVE a společnosti Swietelsky, která rozpočet pro společnost Vialit vypracovala a následně zaslala. Vzhledem k indexu u všech položek je zřejmé, že nemůže jít o subdodávku, což dokládá i vyjádření, že společnost AVE měla v daném regionu své kapacity a tedy byla schopna část zakázky realizovat sama. Navíc s ohledem na skutečnost, že by šlo o subdodávku ze strany jiné společnosti pro společnost AVE, by cenová nabídka společnosti AVE musela být vyšší než cena subdodávky, jinak by společnost AVE svou nabídku dotovala (rozdíl celkových nabídkových cen mezi společnostmi AVE a Vialit činil cca 40 tis. Kč). Neexistence cenových vzorců mezi dalšími nabídkami podanými u zadavatele nemá vliv na posouzení jednání delikventů. Kontakty mezi těmito uchazeči jsou Úřadem doloženy emaily zajištěnými při místních šetřeních a svědčí o koordinaci těchto společností při podání nabídek v předmětné veřejné zakázce ve prospěch společnosti Swietelsky.

514.     K námitkám společnosti Swietelsky Úřad uvádí, že v rámci šetření na místě byly zajištěny dva emaily zaslané pracovnicí společnosti Swietelsky (budoucím vítězem dané zakázky) ve stejný den a čas (rozdíl v odeslání byl pouhou 1 minutu), a to před lhůtou pro podání nabídek a vlastním podáním nabídek jednotlivými uchazeči. Emaily obsahovaly kompletní rozpočet dané zakázky, avšak pro každou společnost s jinými jednotkovými i celkovými cenami. Tyto skutečnosti s přihlédnutím k textu emailu „zasílám dle dohody vaše čísla“ dle Úřadu jednoznačně svědčí o snaze společnosti Swietelsky ovlivnit nabídky konkurentů, kteří byli osloveni zadavatelem k podání nabídek. Pro doplnění Úřad uvádí, že v případě zaslání pouze „kontrolního ocenění“ by nebylo nezbytné sestavování dvou zcela odlišných cenových nabídek; pro společnost Vialit a RVS. Jednání společností Vialit a RVS, kdy tyto společnosti rozpočty jim zaslané společností Swietelsky podaly v nezměněné podobě zadavateli, dle Úřadu rovněž svědčí o jejich koordinaci při dané veřejné zakázce. Závěrem Úřad poukazuje na rozpor vyjádření společnosti Swietelsky k různým deliktům, kdy u deliktu souvisejícího s veřejnou zakázkou Nový Dražejov společnost Swietelsky uvádí, že navýšení „kontrolního“ rozpočtu provádí „přirozeně“prostřednictvím koeficientu, nikoli zvláštním provedením nové kalkulace; v tomto případě však koeficient mezi rozpočty zaslanými společnostem RVS a Vialit a cenovou nabídkou společnosti Swietelsky není.

VII.13 Námitky týkající se veřejné zakázky Kačlehy

515.     Vyjádření společnosti Swietelsky je obdobné jako u ostatních veřejných zakázek, s názorem Úřadu účastník řízení nesouhlasí, nedisponuje přesnými informacemi, nicméně má za to (analogicky s argumentací k veřejné zakázce Nové Dražejov), že dokument R B7 byl nejspíše poptán společností RVS jako kontrolní nacenění pro tuto zakázku, účastník řízení však měl zájem o danou zakázku (byť ve finále tak učinil ve sdružení s dalšími soutěžiteli), proto poskytl dražší ocenění. Účel komunikace byl tedy jiný, než jak uvádí Úřad ve sdělení výhrad.

Vyjádření Úřadu

516.     K vyjádření společnosti Swietelsky Úřad poukazuje na text emailu a další postup společností ve veřejné zakázce, kdy společnost RVS „kontrolní nacenění“ konkurenta podala jako svou vlastní cenovou nabídku zadavateli (včetně grafické úpravy); ekonomicky racionálním jednáním by však přirozeně bylo podání nižší nabídkové ceny, než je cena konkurenta. K odkazu společnosti Swietelsky u této zakázky na argumentaci k veřejné zakázce Nový Dražejov Úřad poukazuje na skutečnost, že rozpočet zaslaný společností Swietelsky společnosti RVS není navýšen o určitý koeficient, jak společnost Swietelsky argumentuje u veřejné zakázky Nový Dražejov a uvádí, že se tak „přirozeně“ děje. Společnost Swietelsky zaslala společnosti RVS rozpočet nově vytvořený s tím, že i položky (jejich řazení) neodpovídá rozpočtu společnosti Swietelsky, jenž je součástí její vlastní nabídky. V dalším Úřad odkazuje na výše uvedené k vytváření a zasílání kontrolních nacenění.   

VII.14 Námitky týkající se veřejné zakázky Hadravova Rosička

517.     Účastník řízení Daich namítá, že Úřad svůj závěr o spáchání deliktu ve vztahu ke společnosti Daich opírá pouze o jediný argument, a to o cenový vzorec mezi nabídkou RVS a nabídkou Daich (osamocený nepřímý důkaz). Dále uvádí, že nebyl opatřen žádný důkaz, který by prokazoval či alespoň naznačil možnost spolupráce, koordinace mezi společností Daich a RVS či mezi společností Daich a Lesostavby. Účastník řízení Daich je přesvědčen, že ke vzniku „cenového vzorce“ mohlo dojít dvěma způsoby: i) při zpracování rozpočtu společnost primárně využívá Ceník stavebních prací (RTS), který je různě modifikován při zpracování nabídek do veřejných soutěží, včetně úpravy pomocí různých koeficientů, a je notoricky známo, že s RTS pracují i jiné stavení firmy a upravují ceny jednotlivých položek obdobným způsobem; ii) aktivní jednání společnosti RVS či Lesostavby s cílem eliminovat možnost společnosti Daich zvítězit v dané zakázce, a to oslovením společnosti Daich za účelem poptávky na celou zakázku s cílem získat subdodavatele pro část zakázky či s cílem dalšího využití cenových informací při výběrovém řízení (získané informace společnost RVS upravila dle zjištěného cenového koeficientu a podala zadavateli). Je notoricky známo, že stavební společnosti, zejména pak ty střední a velké, zneužívají ostatní stavební firmy ke zpracování a následnému využití slepých rozpočtů.

Vyjádření Úřadu

518.     K vyjádření společnosti Daich Úřad uvádí, že společnost Daich uvádí dvě zcela odlišná vysvětlení cenového vzorce, která nijak nedokládá. K využívání ceníků RTS Úřad uvádí, že toto v průběhu řízení žádný účastník k jeho dotazu týkajícímu se vypracování nabídky do předmětné zakázky neuvedl. K cenovému vzorci dále Úřad uvádí, že se týká všech položek rozpočtu s výjimkou jedné jediné, kdy poměr cen v první polovině rozpočtu představuje 0,95, v druhé polovině rozpočtu pak 0,94. Sám účastník řízení poukazuje na skutečnost, že i při využití ceníků RTS každá společnost jednotlivé ceny ještě upravuje, dle Úřadu cenový vzorec mezi nabídkami těchto společností není možné zdůvodnit a vysvětlit použitím ceníků RTS. V této souvislosti rovněž Úřad poukazuje na vyjádření společnosti Kostka, která uvádí, že naopak všechny společnosti využívají ceníky ÚRS. Společnost RVS měla dle zjištění Úřadu zájem o získání dané veřejné zakázky, kdy se snažila o ovlivnění výše cenové nabídky společnosti Lesostavby do předmětné zakázky tak, aby nabídka společnosti RVS byla výhodnější a vítězná. K možné subdodávce ze strany společnosti Daich pro společnost  RVS Úřad uvádí, že subdodávka by se netýkala celého rozpočtu. V případě využití podkladů od společnosti Daich pro svou nabídku a změněných o index, by byl rovněž rozpočet zaslaný společností RVS společnosti Lesostavby změněn o takový koeficient. Ke zneužití společností pro vypracování cenového rozpočtu Úřad odkazuje k vypořádání námitek společnosti Swietelsky a poukazuje na rozpor, kdy dle vyjádření společnosti Swietelsky se jeví, že menší společnosti takto využívají ty větší. Všechna tato tvrzení jsou zjevně rozporná a účelová, operují s řadou dalších, pouze tvrzených a nedoložených, příčin.

VII.15 Námitky týkající se veřejné zakázky Urbanov

519.     Vyjádření společnosti Swietelsky je obdobné jako u ostatních veřejných zakázek, argumentuje zasláním dražšího kontrolního nacenění. K dokumentu R C3 účastník uvádí, že citace emailu nevypovídá či nedokládá domnělou koordinaci podání nabídek. Mohlo jít o naplnění tehdejších interních administrativních pravidel týkajících se odchozí a příchozí pošty. Komunikace mezi společností Swietelsky a RVS měla jiný účel, než popsaný Úřadem.

520.     Účastník řízení Kostka ve svém vyjádření uvádí, že předložený výkaz výměr byl zpracován pomocí ceníkových položek společnosti ÚRS Praha. Výsledná nabídková cena se upravuje indexem dle dojezdové vzdálenosti na místo stavby, složitosti stavby a s tím spojenými vedlejšími rozpočtovými náklady, jakož i s momentální situací trhu. Vzhledem k tomu, že všechny stavební společnosti využívají rozpočtové programy vycházející z celostátních cenových úrovní ÚRS, může dojít k indexové shodě poměrů jednotlivých položek. Tato shoda není relevantní pro posouzení jednotlivých rozpočtů, navíc ke shodě nedochází ve 100 % položek, takže prostým naindexováním jednotlivých rozpočtů se nelze dostat ke shodným hodnotám výsledkové ceny.

Vyjádření Úřadu

521.     K námitkám společnosti Swietelsky, že se jedná o zajištění kontrolního rozpočtu, Úřad uvádí, že v rámci šetření zajistil 3 emaily mezi pracovníkem společnosti Swietelsky a společnosti RVS s tím, že dva jsou z doby před podáním nabídek do veřejné zakázky; prostřednictvím jednoho emailu je společnosti RVS zaslán kompletní rozpočet pro danou zakázku. Společnost RVS podala cenovou nabídku v té výši, která ji byla společností Swietelsky zaslána, což dle Úřadu odporuje tvrzení společnosti Swietelsky o zajištění kontrolního rozpočtu společnosti RVS, kdy v případě konkurenčního jednání této společnosti by její nabídka byla nižší než „kontrolní rozpočet“. Tvrzení Úřadu o koordinaci nabídek těchto společností i svědčí i email ze dne 26. 11. 2009 se zaslaným opraveným rozpočtem. Email týkající se razítka dokládá dle Úřadu nejen komunikaci mezi těmito společnostmi před podáním nabídek do veřejné zakázky Urbanov, ale i „hlubší“ spolupráci těchto společností; společnost Swietelsky dle Úřadu vyzvedla u zadavatele zadávací dokumentaci i pro společnost RVS, což jednoznačně vyplývá z textu emailu „až sem pojedete vezměte s sebou prosím razítko já bych potřebovala potvrdit převzetí zadávací dokumentace na Urbanov“. Úřad nesouhlasí s tvrzením společnosti Swietelsky, ani z obsahu emailu nevyplývá, že jde o pouhé naplnění administrativních pravidel příchozí a odchozí pošty. Úřad má za prokázané, že účelem komunikace mezi společností Swietelsky a RVS byla koordinace nabídek v rámci veřejné zakázky Urbanov tak, aby výhodnější nabídkou byla nabídka společnosti Swietelsky, což vyplývá z dokazování provedeného Úřadem.  

522.     K námitkám společnosti Kostka Úřad uvádí, že rozpočet veřejné zakázky Urbanov vedle stavebních položek obsahuje i položky související s parkovými úpravy a výsadbou jednotlivých druhů keřů, růží apod. Obdobné položky obsahuje Sborník pořizovacích cen materiálů (ÚRS), avšak některé tyto položky rozpočtu veřejné zakázky Urbanov v tomto sborníku nejsou nebo cenová hladina položky je zcela odlišná (i několikanásobně), přesto mezi nabídkami společnosti Kostka a Swietelsky (resp. RVS) je i u těchto položek stejný index a shodný s indexem u stavebních položek. Dle Úřadu je jednoznačné, že společnost Kostka byla v kontaktu s dalšími uchazeči o danou veřejnou zakázku tak, jak je popsáno v rozhodnutí. Navíc další společnosti využívání ceníků ÚRS při tvorbě svých cenových nabídek během správního řízení nezmínily (v této souvislosti Úřad podotýká, že společnost Daich se domnívá, že všechny společnosti používají ceníky RTS) – Úřad odkazuje na jím shora tvrzenou účelovost a rozpornost argumentace účastníků řízení.

VII.16 Námitky týkající se veřejné zakázky Planá

523.     Účastník řízení Colas namítá, že Úřad opírá své závěry o jediné tvrzení, a to že datum poslední změny elektronických souborů shromážděných při místním šetření u společnosti Daich předchází lhůtě pro podání nabídek do veřejné zakázky Planá, z čehož Úřad vyvozuje, že tyto změny byly učiněny pracovníkem společnosti Daich. Dále zdůrazňuje, že data by mohla pouze znamenat data poslední úpravy složky bez ohledu na to, na jakém počítači byla příslušná změna provedena, a možností, jak se může chovat údaj o datu v závislosti na různých proměnných, je celá řada.

524.     Dále účastník řízení Colas uvádí, že print-screen je zjevně nedostatečný důkaz, když neexistuje žádná možnost, jak ověřit, že byl skutečně učiněn na počítači zaměstnance společnosti Daich, že je pravý a že vytištěná kopie nebyla nijak modifikována, že datum na daném počítači bylo nastaveno správně a že datum poslední změny příslušných souborů skutečně předchází veřejné zakázce Planá, také zda soubory byly vytvořeny v počítači, z něhož byl údajně pořízen print-screen, nebo zda byly vytvořeny v jiném počítači a do počítače zaměstnance společnosti Daich přesunuty až později (např. v průběhu šetření).

525.     Dle názoru účastníka řízení Colas nejsou tvrzení Úřadu týkající se veřejné zakázky Planá podložena důkazy a jsou tak bez jakýchkoli ověřitelných důkazů o skutečném obsahu počítače příslušného zaměstnance společnosti Daich, o datu poslední změny a o jakékoli komunikaci mezi účastníky, pouhou spekulací. Navíc nejpravděpodobnější variantou je dle něj nahrání předmětných dokumentů na počítač pracovníka společnosti Daich až v průběhu místního šetření. Dále namítá, že Úřad nepředkládá žádné vysvětlení, jakou motivaci by měla společnost Colas mít k jednání popsanému ve sdělení výhrad, či žádný náznak prospěchu, který by z něj mohla mít.

526.     Účastník řízení Hochtief namítá, že Úřad staví svůj závěr, že se společnost Hochtief dopustila protisoutěžního jednání ve vztahu k veřejné zakázce Planá, na jediném nepřímém důkazu zajištěném v průběhu místního šetření u společnosti Daich (složce dokumentů, resp. údaji o datu změny jednotlivých dokumentů). Dále poukazuje na to, že údaj o datu vytvoření či poslední změně dokumentu v elektronické podobě je snadno manipulovatelný, resp. ovlivnitelný (záměrně i nevědomě), a to pomocí počítačového programu, změny nastavení data a/nebo času přímo v PC, zkopírováním již existujících dokumentů do PC z jiného zařízení, kde bylo nesprávně nastavené datum, případně mohou být vlastnosti dokumentu změněny také v důsledku infikování PC virem.

527.     Účastník řízení Hochtief dále zdůrazňuje, že datum změny jednotlivých dokumentů uložených ve složce souborů Hochtief je 17. 8. 2009, a to vždy v 10:17 hod. (s výjimkou dokumentů kritéria a Rekapitulace), jedná se o 9 dokumentů, které by během 6,5 vteřiny (v průměru) musely být otevřeny, změněny, následně uloženy a zavřeny, což svědčí závěru, že ke změně data poslední změny došlo hromadně anebo překopírováním z jiného umístění/media. Dále uvádí, že k jedinému nepřímému důkazu mělo přístup vícero osob, které se na manipulaci mohly podílet, když jednotlivé dokumenty byly zajištěny ze sdíleného disku společnosti Daich (navíc datum změny celé složky s názvem Hochtief je až 12. 6. 2014), a Úřad tak nemá na jisto postaveno, kdo, kdy a ani za jakým účelem předmětné dokumenty vytvořil, resp. na společný disk společnosti Daich uložil/překopíroval. Dle jeho názoru existuje více způsobů, jakými se společnost Daich mohla dostat k nabídce společnosti Hochtief – Úřad není schopen vyloučit, že k vytvoření dokumentů došlo mimo společnost Daich, resp. že se společnost Daich k nabídce společnosti Hochtief nedostala až po realizaci veřejné zakázky Planá (např. na základě svobodného přístupu k informacím přímo od zadavatele) nebo jinou cestou. Účastník řízení není schopen ani vyloučit, že mezi společnostmi Daich a Hochtief probíhala přípravná jednání stran podání společné nabídky.

528.     Dle názoru účastníka řízení Hochtief měl Úřad postupovat v souladu s ústavněprávní zásadou in dubio pro reo. Dále je dle něj zjevné, že nejsou naplněny podmínky konceptu jednání ve vzájemné shodě, když Úřad zejména neprokázal fázi údajného vzájemného slaďování záměrů účastníků řízení (neprokázal existenci kontaktů mezi účastníky řízení), dále neprokázal ani jednání na trhu, které by nešlo racionálně zdůvodnit jinak než předchozím kontaktem, případně Úřad nedostatečně určil počátek takové koordinace.

Vyjádření Úřadu

529.     K šetření u společnosti Daich Úřad uvádí, že o jeho průběhu byl Úřadem pořízen podrobný protokol zachycující veškeré úkony, které pracovníci Úřadu činili, zejména do kterých počítačů nahlíželi, které dokumenty a ze kterých počítačů vytiskli. U jednotlivých úkonů pracovníků Úřadu byli přítomni pracovníci společnosti Daich s tím, že záznam průběhu šetření byl oběma stranami (Úřadem i pracovníky společnosti Daich) odsouhlasen a podepsán. Námitky k průběhu šetření - úkonům pracovníků Úřadu, nebyly ze strany společnosti Daich vzneseny. Z jednotlivých print-screenů vytištěných Úřadem je patrné, že nastavené datum na počítačích pracovníků společnosti Daich, u kterých byly dokumenty vytištěny, odpovídá datu šetření Úřadu u společnosti Daich. Navíc účastník řízení Colas nijak neosvětluje, jak by společnost Daich přišla ke kompletním rozpočtům dalších uchazečů či dokonce Úřad, resp. jeho pracovníci, kdy účastník řízení poukazuje na možnost zkopírování těchto dokumentů do počítače pracovníka společnosti Daich v průběhu šetření, patrně tedy pracovníky Úřadu, což Úřad kategoricky odmítá. K  chybějící motivaci společnosti Colas Úřad uvádí, že její prokázání není nezbytné pro konstataci naplnění znaků skutkové podstaty jednání ve vzájemné shodě.

530.     Z dokumentů převzatých Úřadem vyplývá, že společnost Daich disponovala kompletními rozpočty dalších 3 uchazečů o veřejnou zakázku, kdy datum změny předchází podání nabídek těchto společností do dané veřejné zakázky. Jakékoli kopírování těchto dokumentů by upravilo položku datum změny. Navíc ke snaze pracovníků společnosti Daich o úpravu dat změn či obsahu dokumentů v neprospěch společnosti Colas, Hochtief a RVS, ale i ve svůj vlastní neprospěch (sic!), neexistuje žádné logické vysvětlení. 

531.     K možné dostupnosti nabídek dle zákona o svobodném přístupu k informacím Úřad uvádí, že s ohledem na to, že nejde o dokument vypracovaný zadavatelem, by tento nemohl být dle předmětného zákona poskytnut, navíc v počítači společnosti Daich šlo o elektronické dokumenty, přičemž cenové rozpočty neměl zadavatel v elektronické verzi k dispozici (v nabídce společnosti Hochtief byl na CD pouze návrh SOD, u nabídek společností Colas a RVS žádné CD nebylo ani přiloženo). 

VII.17 Námitky týkající se veřejné zakázky Harrachovka

532.     Účastník řízení Swietelsky nesouhlasí s tvrzením Úřadu ohledně deliktu v souvislosti v danou veřejnou zakázkou, avšak nedisponuje již přesnými informacemi o sestavování vlastní nabídky. Dále poukazuje na dokument V A10 z 15. 4. 2009, který předchází o 3 měsíce samotnému zadávacímu řízení (Vialit zasílá zadavateli svou cenovou nabídku), a domnívá se, že jde o rekognoskaci trhu ze strany zadavatele. Pak nelze vyloučit, že v rámci obchodních kontaktů se společností Vialit byla účastníkovi řízení, resp. společnosti Strabag, zpřístupněna informace o tom, že společnost Vialit má předběžnou zkušenost či informace o detailech rozpočtu na předmětnou zakázku. Mohlo dojít ze strany společnosti Swietelsky a Strabag k poptávce ocenění rozpočtu společností Vialit (možné odůvodnění spatřuje v relativně specifické realizaci in-line dráhy). Pokud by tato ocenění byla pro společnost Swietelsky a Strabag relevantní, pak by je pravděpodobně použily pro zpracování svých nabídek. Účel komunikace byl jiný, než Úřad uvádí ve sdělení výhrad.

533.     Dle společnosti Strabag Úřad neprokázal takové jednání, které nelze na trhu vysvětlit jinak. Úřad neprokázal prvek srozumění (subjektivní prvek vytýkaného jednání), koordinaci nabídek, ani zapojení účastníka řízen do ní. Úřad identifikoval koordinaci 3 ze 4 uchazečů o veřejnou zakázku, kdy nezapojením všech účastníků výběrového řízení nelze dosáhnout kýženého efektu - eliminace nejistoty ohledně budoucího chování všech konkurentů. Mohlo jít o komunikaci o subdodávce či přípravě společné nabídky, ke které nedošlo. Z důkazu nevyplývá ani to, zda ke komunikaci skutečně došlo, příp. komunikace proběhla s očekáváním, že ceny adresát použije při přípravě své nabídky. Dokument bez dalšího neprokazuje dle společnosti Strabag koluzi. Důkaz je Úřadem chybně interpretován. Navrhuje doplnění dokazování vypracováním analýzy k ověření technologických kapacit společností Strabag a Vialit v době podání nabídek a možné úspory z rozsahu nákladů, a to zejména s ohledem na případnou odůvodnitelnost zapojení společnosti Vialit jako subdodavatele. V průběhu správního řízení společnost Strabag namítala, že dotazy týkající se vypracování nabídky do předmětné zakázky a použití případných podkladů pro její vypracování považuje za porušení zásady sebeobviňování a otázky považuje za manipulativní. 

Vyjádření Úřadu

534.     Vyjádření společnosti Swietelsky nijak nekoresponduje s důkazy zajištěnými Úřadem v průběhu řízení, kdy Úřad zajistil dva emaily (dokument V A11 a V A12) zaslané společností Vialit společnostem Strabag a Swietelsky, přičemž každému byl poslán odlišný rozpočet, který se zcela shoduje s cenovou nabídkou těchto společností podanou do veřejné zakázky Harrachovka. V dalším odkazuje Úřad na výše uvedené k vypořádání námitek k veřejným zakázkám obecně. Dle Úřadu z emailu a následného jednání účastníků řízení jasně plyne, že účelem této komunikace byla snaha zajistit krycí nabídky do předmětné veřejné zakázky.

535.     Ve vztahu ke společnosti Strabag Úřad uvádí, že z důkazů obsažených ve spise vyplývá, že společnost Vialit zaslala společnosti Strabag prostřednictvím emailu kompletní rozpočet veřejné zakázky Harrachovka a společnost Strabag následně tento rozpočet podala jako svou cenovou nabídku do předmětné veřejné zakázky. Z textu emailu „posílám Vám ceny pro výběrové řízení In-Line dráha Harrachovka“ mezi uchazeči o veřejnou zakázku (obě společnosti byly zadavatelem vyzvány k podání nabídky) i skutečnosti, že to byl kompletní rozpočet, je dle Úřadu zřejmé, že šlo o koordinaci jednání těchto společností při podání nabídek do předmětné zakázky. Vzhledem k podání nabídky ze strany společnosti Strabag v podobě jí zaslané společností Vialit, byl dle Úřadu prvek srozumění naplněn. Poslání rozpočtů budoucím vítězem konkurentům osloveným zadavatelem k podání nabídky, vždy jiných rozpočtů, ale vyšších než jeho nabídka, zapadá do kartelového schématu prokázaného Úřadem. Naopak neprokázání koordinace i se 4. uchazečem, společností Colas, nic nemění na naplnění znaků jednání ve vzájemné shodě mezi společností Vialit, Strabag a Swietelsky a narušení hospodářské soutěže jejich jednáním. Na závěr Úřad podotýká, že adresátem emailu byl […funkce…] provozní jednotky společnosti Strabag, přičemž tato provozní jednotka je uvedena v nabídce společnosti Strabag jako podavatel/odesílatel nabídky společnosti Strabag. Cenová nabídka společnosti Strabag se i graficky zcela shodovala s rozpočtem tvořícím přílohu emailu (dokumentu V A11); z dokumentu V B14 vyplývá, že předmětný rozpočet byl vytvořen společností Vialit.

536.     K návrhu na doplnění dokazování společnosti Strabag Úřad nepřistoupil. Nejprve Úřad poukazuje na skutečnost, že společnost Strabag v průběhu řízení Úřadu sdělila, že nemůže věcně odpovědět na dotazy týkající se vypracování své nabídky do předmětné zakázky s ohledem na časový odstup od této veřejné zakázky. Dále Úřad poukazuje na skutečnost, že v době vyhlášení veřejné zakázky Harrachovka nemohl zajišťovat subdodávky jiný uchazeč ve veřejné zakázce; společnosti Strabag i Vialit byly vyzvány k podání nabídek do předmětné zakázky. Nadto z obsahu emailu, kdy byl zaslán celý rozpočet společnosti Strabag (ale i společnosti Swietelsky), je zřejmé, že se nejedná o subdodávku do veřejné zakázky, Úřad rovněž podotýká, že kompletní subdodávka od dalšího uchazeče ztrácí z hlediska ekonomického své racionální odůvodnění, neboť by byla již od začátku odsouzena k neúspěchu.

537.     K zákazu sebeobviňování Úřad uvádí, že dle konstantní judikatury není porušením zásady zákazu sebeobviňování, když orgán pro hospodářskou soutěž vyžaduje podklady a informace, není-li soutěžitel nucen poskytnout odpovědi, které by orgán pro hospodářskou soutěž dovedly k připuštění existence protiprávního jednání, nebo poskytnout odpovědi jiné než vážící se výlučně ke skutkovým otázkám nebo poskytnout listiny jiné, než které v době vyžádání již existují. Pro posouzení důvodnosti tvrzeného porušení zásady zákazu sebeobviňování je rozhodující, že Úřad nikoho z účastníků řízení nenutil ani pohrůžkou procesní pokuty poskytnout odpovědi, které by vedly k uznání či připuštění existence protiprávního jednání. Účastníkům řízení bylo ukládáno poskytnout veškeré potřebné informace vztahující se ke zjištění skutkového stavu k vypracování nabídek, zejména zjištění, zda některý z účastníků řízení využíval podkladů od potenciálního subdodavatele apod. Tímto nebylo překročeno oprávnění Úřadu na zodpovězení výlučně skutkových otázek, které pak Úřad hodnotil. Úřad nenutil účastníky, aby uznali protisoutěžní povahu posuzovaného jednání. Postup Úřadu tak byl v souladu se zákonem.

VII.18 Námitky týkající se zániku odpovědnosti za správní delikt

538.     Účastník řízení Lesostavby namítá, že ke dni jeho vyjádření k podkladům rozhodnutí uplynula tříletá subjektivní lhůta pro uložení pokuty, tedy již zanikla případná odpovědnost účastníků řízení ve vztahu k veřejným zakázkám vytýkaným společnosti Lesostavby.

539.     Účastník řízení Vidox předpokládá, že Úřad pojal podezření na možné porušení zákona (ve vztahu k veřejné zakázce Třeboň Lesní) na základě podkladů poskytnutých městem Třeboň na základě žádosti Úřadu ze dne 15. 11. 2013. Protože se Úřad ve sdělení výhrad nijak nevypořádal s možnou prekluzí práva na potrestání a neuvedl, kdy se o předmětných skutečnostech dozvěděl, je účastník řízení Vidox toho názoru, že prekluzivní tříletá lhůta běží ode dne doručení podnětu Policie České republiky, na jehož základě Úřad zahájil správní řízení (20. 6. 2012), tedy v současné době uplynula.

540.     Účastník řízení Strabag namítá, že lhůta pro uložení pokuty již uplynula, Úřad se o domnělém protisoutěžním jednání účastníka řízení musel dozvědět již 20. 6. 2012, kdy mu byl doručen podnět Policie ČR (zachování totožnosti skutku).

Vyjádření Úřadu

541.     K uplynutí prekluzivních lhůt Úřad uvádí, že u žádného z posuzovaných deliktů prekluzivní lhůty ke dni vydání tohoto rozhodnutí neuplynuly. V dalším odkazuje na část rozhodnutí věnující se právě lhůtám pro uložení pokuty, u každého deliktu zvlášť.

VII.19 Námitky týkající se vymezení relevantního trhu

542.     Účastník řízení Lesostavby nesouhlasí s široce vymezeným relevantním trhem z pohledu věcného, při jehož vymezení se Úřad omezil na prosté tvrzení a toto ničím nepodložil a pochybil, když stanovil relevantní trh pro všechny šetřené zakázky najednou. Dále nesouhlasí s vymezeným relevantním trhem z hlediska geografického, když Úřad ničím nepodložil své tvrzení o homogenitě trhu na území České republiky. Společnost Lesostavby navrhuje řadu důkazů za účelem vymezení relevantního trhu.

543.     Účastník řízení OHL namítá, že Úřad měl vymezit relevantní trh úžeji jako trh silničního stavitelství pro místní a účelové komunikace v ČR; v této souvislosti odkazuje na klasifikaci stavebních děl Českého statistického úřadu, Úřad měl vycházet z obratu společnosti na tomto trhu. Geograficky by měl být trh omezen na Jihočeský kraj. Vymezení relevantního trhu má vliv na výši pokuty.

544.     Účastník řízení Hochtief nesouhlasí s postupem Úřadu, který vymezuje neodůvodněně široký relevantní trh, a to v neprospěch účastníka řízení (viz dále námitky týkající se výpočtu pokuty).

545.     Účastník řízení Strabag je dále přesvědčen, že relevantní trh tak, jak jej Úřad definoval ve sdělení výhrad, je vymezen věcně i geograficky zcela nesprávně, neboť Úřad zcela rezignoval na řádné zjištění relevantního trhu a vůbec nezkoumal otázku, zda relevantní faktory umožní definovat dotčený trh jako „trh inženýrského stavitelství na území České republiky“. Navíc důkazy ve správním spise, které svědčí proti takovému vymezení, Úřad zcela bezdůvodně pominul. Obě tyto skutečnosti vedou dle účastníka řízení k tomu, že věcné vymezení trhu jako širokého trhu inženýrského stavitelství vůbec nezohledňuje specifika činností, které jsou předmětem vytýkaného jednání, ignoruje absentující nabídkovou substituovatelnost jednotlivých činností v oblasti inženýrského stavitelství. Dále je geografický trh ve sdělení výhrad chybně vymezen jako celorepublikový, a to přesto, že důkazy ve správním spise i další objektivní okolnosti svědčí lokálnímu charakteru relevantních trhů. Společnost Strabag navrhuje řadu důkazů za účelem vymezení relevantního trhu.

Vyjádření Úřadu

546.     K vymezení relevantního trhu z hlediska věcného Úřad uvádí, že oblast stavebnictví se vyznačuje specifickou povahou, která vyplývá především z omezených možností substituce na straně poptávky. Uplatnění obecného pravidla, že rozhodujícím kritériem při vymezení relevantního trhu je možnost substituce z pohledu koncového uživatele, je zde z podstaty věci problematické, neboť zákazník zpravidla nepožaduje stavbu prováděnou „určitým způsobem“, ale naopak požaduje konkrétní projekt, úpravu, rekonstrukci apod., tedy přesně definovanou stavbu, která se jako celek vyznačuje jedinečnými vlastnostmi, architekturou, funkčností atd., především v návaznosti na účel, kterému má sloužit.  

547.     Úřad v daném správním řízení s ohledem na uvedené skutečnosti, zde a v části Vymezení relevantního trhu tohoto rozhodnutí, vymezil relevantní trh i v souladu se svou předchozí rozhodovací prací z hlediska věcného jako trh inženýrského stavitelství.

548.     Pokud jde o námitku, že Úřad vymezil věcný relevantní trh příliš široce jako trh inženýrského stavitelství, což má i dopad na vyčíslení sankce, neboť Úřad při jejím stanovení vychází z obratů (hodnot prodejů) dosažených účastníky řízení na příslušném relevantním trhu, Úřad uvádí následující. Výše pokuty stanovená dle Zásad, která zásadně vychází z hodnot prodejů na věcně vymezeném relevantním trhu je následně poměřována také velikostí celkového čistého obratu soutěžitele (resp. čistého obratu skupiny, v níž se porušitel nachází), který nezahrnuje jen hodnoty prodejů z relevantního trhu. Úřad tak činí pro posouzení dodržení zákonné maximální hranice pokuty (10 % celkového čistého obratu soutěžitele) a zejména i z hlediska zajištění dostatečné citelnosti ukládané pokuty. Pokud by tedy měl dle účastníků řízení Úřad vycházet z nižších hodnot prodejů, jaké by odpovídaly účelově navrhovanému užšímu vymezení relevantního trhu, stanovená pokuta by nepochybně nebyla pro soutěžitele s mnohonásobně vyšším čistým obratem dostatečně citelná (a porušování soutěžních pravidel by se tak soutěžiteli vyplácelo). V takovém případě je Úřad dle Zásad oprávněn pokutu stanovenou z hodnot prodejů relevantního trhu zvýšit pro dosažení její potřebné citelnosti a musel by zajistit dostatečnou citelnost pokut i v tomto případě.  Nelze účelově vytvářet řadu věcných relevantních trhů vždy dle vztahu nabídky a poptávky v konkrétní zakázce. Při výpočtu pokuty Úřad vždy hodnotí individuální závažnost daného deliktu, dále výslednou pokutu porovnává se závažností a okolnostmi spáchání deliktu tak, aby výše sankce odpovídala spáchanému deliktu a plnila své funkce. V daném správním řízení Úřad u řady účastníků řízení přistoupil k závěrečné úpravě výše pokuty společnosti, a to ať směrem nahoru (nedostatečně citelná) či směrem dolů (neodpovídala závažnosti a okolnostem spáchaného deliktu). 

549.     V případě společnosti OHL, Strabag, AVE, Kostka a Vidox hodnoty prodejů na relevantním trhu při stanovení výše pokuty v konečném důsledku nehrály hlavní roli (viz dále k odůvodnění pokut), vymezení relevantního trhu nemělo na výši pokuty pro tyto společnosti žádný vliv. Výše pokuty byla stanovena u společnosti OHL a Strabag mj. s ohledem na hodnotu zasažené veřejné zakázky nedovoleným jednáním, u ostatních společností bylo k hodnotám zasažených zakázek přihlédnuto. Úřadem stanovené výše pokut dle jeho názoru odpovídají závažnosti a okolnostem spáchaní daných deliktů se zohledněním jejich dopadu bez ohledu na vymezení relevantního trhu. V dalším Úřad odkazuje na část rozhodnutí týkající se výpočtu pokuty pro jednotlivé společnosti. 

550.     K vymezení trhu z hlediska geografického Úřad uvádí, že podmínky poskytování služeb v dané oblasti jsou na celém území České republiky homogenní, neexistují žádná specifika pro některé jeho části. Vzhledem k běžnosti subdodávek v této oblasti podnikání (což potvrzují i účastníci řízení, např. Swietelsky) jsou účastníci řízení schopni nabízet své služby na celém území. To, že převážná část zakázek prošetřovaných v daném správním řízení se týkala zejména oblasti jižních Čech, bylo do značné míry ovlivněno indiciemi vedoucími k zahájení správního řízení a provedením šetření na místech v pobočkách účastníků řízení v této oblasti, nemá to však žádný vliv na vymezení relevantního trhu z hlediska geografického. Relevantní trh byl z hlediska geografického vymezen v souladu s rozhodovací praxí Úřadu.

551.     Vzhledem k uvedeným důvodům Úřad nepřistoupil na navržené dokazování účastníků řízení.

VII.20 Námitky týkající se výpočtu pokuty

552.     Společnost Swietelsky namítá nesprávné určení základní částky pokuty a odkazuje na vymezení relevantního trhu (nepřiměřeně široký jak z hlediska věcného, tak z hlediska geografického). Není dostatečně zřejmé, proč byla stanovena základní částka pokuty ve výši 1,65 % hodnoty prodejů (nepřezkoumatelnost postupu Úřadu) a má pochybnosti o tom, zda při určování výše základní částky pokuty Úřad vycházel z typové závažnosti a individuální závažnosti deliktu. Základní částka u společnosti Swietelsky výrazně přesahuje hodnotu veřejné zakázky Třeboň Riegrova, jakožto zakázky, ohledně které se měla dopustit deliktu nejpřísněji trestného. Úřad nezvážil polehčující okolnosti, a to že dosud nebyla společnost shledána vinnou (není možné přihlížet k řízení sp. zn. ÚOHS-S834/2014/KD), od spáchání deliktů uplynula značná doba s ohledem na datum jejich spáchání. Ze sdělení výhrad nedostatečně vyplývá, na základě jakých důkazů Úřad dospěl k závěru o tom, že jednání účastníků řízení naplňovalo znaky zavinění ve formě úmyslu.

553.     Účastník řízení Lesostavby vznáší námitku k výši pokuty vyčíslené Úřadem, sporuje obrat, z něhož se má základní částka pokuty stanovit, uplatněný časový koeficient, nezohlednění skutečnosti, že společnost dosud nebyla Úřadem postižena. Dále zdůrazňuje, že při stanovení výše pokuty je nutné zohledňovat aktuální majetkové poměry účastníka, aby pokuta nebyla likvidační, přičemž společnost dosud nemá k dispozici schválenou auditovanou účetní závěrku za poslední ukončené účetní období roku 2015.

554.     Účastník řízení OHL namítá, že v případě závěru Úřadu o protisoutěžním jednání společnosti OHL by jí svědčily polehčující okolnosti, a to pasivní role (společnost nikoho nekontaktovala, nebyla nalezena žádná relevantní korespondence, neměla žádný zisk z jednání), nikdy předtím se neúčastnila protisoutěžního jednání ani nebyla sankcionována, dále je významné ukončení jednání před zahájením řízení, uplynutí doby od jednání (viz rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 62 Af 123/2013 ze dne 9. 4. 2015).

555.     Účastník řízení Hochtief namítá nesprávný základ pro výpočet pokuty, když Úřad vymezuje neodůvodněně široký relevantní trh, a dodává, že Úřad by měl pro výpočet pokuty uvažovat toliko prodeje účastníka řízení na trhu inženýrských sítí zahrnujících výstavbu inženýrských sítí pro kapaliny, plyny, elektřinu a komunikace. Dále zásadně nesouhlasí s tím, aby byl zohledněn celkový obrat soutěžitele, jehož je účastník řízení součástí, takový postup je v rozporu s dikcí zákona (pro účely ukládání pokut se soutěžitelem rozumí konkrétní právnická osoba), jakož i s rozhodovací praxí Úřadu (rozhodnutí ve věci CANDY). Dále namítá, že Úřad stanovuje vysoký koeficient času, když nezohledňuje skutečnou délku trvání údajného protisoutěžního jednání, postupuje tak v rozporu se zásadou proporcionality a rovného zacházení. V neposlední řadě účastník řízení Hochtief namítá, že Úřad neprokázal úmysl jako přitěžující okolnost.

556.     Účastník řízení Strabag namítá, že případný postup Úřadu, který jako základ pro výpočet pokuty používá celkové prodeje soutěžitelů (tj. celých koncernových skupin) na uměle definovaném relevantním trhu inženýrského stavitelství na území České republiky a současně volí neadekvátní míru závažnosti, nesprávný koeficient času, zcela nesprávně opomíjí vůči účastníku řízení aplikovat absorpční zásadu, je zcela nesprávný, nezákonný a nepřezkoumatelný. Postupem Úřadu dochází k zásahu do práva na spravedlivý proces a do práva vlastnit majetek. Tento postup je zároveň v rozporu se zásadou proporcionality předvídatelnosti postupu orgánů veřejné moci. Dále namítá, že Úřad neprokázal subjektivní stránku deliktu a jeho závěry nemají oporu ve spisu.

Vyjádření Úřadu

557.     K výpočtu pokuty pro jednotlivé účastníky řízení Úřad uvádí, že postupoval dle zásad stanovených pro výpočet pokuty a dále postupoval v souladu se svou dosavadní praxí, dle Úřadu je výpočet díky Zásadám, které jsou Úřadem zveřejněny, transparentní a předvídatelný. Úřad při výpočtu pokuty vyšel z hodnoty prodejů na vymezeném relevantním trhu soutěžitelem v roce, kdy byl delikt, za který je sankce ukládána, spáchán, jak je stanoveno v Zásadách. K termínu soutěžitel Úřad odkazuje na zákonnou definici a poukazuje na to, že ve své rozhodovací praxi zahrnuje vždy hodnoty prodejů soutěžitele; v některých případech může být soutěžitel shodný s účastníkem řízení (právnickou osobou), kdy není součástí žádné skupiny či na relevantním trhu podniká pouze tato společnost ze skupiny. Pro doplnění Úřad uvádí, že adresátem soutěžních norem je soutěžitel, kdy účastníkem řízení je pouze subjekt nadaný právní osobností reprezentující tohoto soutěžitele.

558.     K vymezení relevantního trhu Úřad odkazuje na část námitky k vymezení relevantního trhu. K dopadu vymezení relevantního trhu na výpočet pokuty Úřad doplňuje, že vždy zkoumá konkrétní dopady na trh, příp. jeho segmenty a tyto zohledňuje při výpočtu pokuty, neboť mají vliv na individuální závažnost (výši procenta z hodnoty prodejů), při závěrečném posuzování přiměřenosti pokuty i její výši s ohledem na specifika a okolnosti spáchání deliktu. Pokud by Úřad vymezil relevantní trh, jak uvádí účastníci řízení (pro to však dle Úřadu však není důvod, viz výše), vyšel by sice z menší hodnoty prodejů, avšak při stanovení vyššího procenta z hodnoty prodejů, zejména s ohledem na vyšší dopad deliktu. V případě závěrečného poměřování stanovené výše pokuty a její přiměřenosti ke spáchanému deliktu a možnosti ji navýšit či naopak snížit, aby byla přiměřená (a pro konkrétního účastníka řízení také citelná), vymezení relevantního trhu celkově není jedinou zohledňovanou skutečností pro konečnou výši pokuty za tento typ deliktů. V daném případě Úřad u několika účastníků řízení navyšoval stanovenou výši pokuty tak, aby byla citelná pro daného soutěžitele, naopak u dvou účastníků řízení snižoval s ohledem na to, že pokuta by byla s ohledem na povahu a okolnosti spáchaného deliktu nepřiměřeně vysoká.

559.     K námitce týkající se výše koeficientu, který pro konkrétní delikt Úřad použil pro výpočet pokuty, Úřad plně odkazuje na příslušné pasáže rozhodnutí, kde je podrobně zdůvodněno, jaké skutečnosti Úřad při jeho stanovení bral v úvahu.

560.     K výši základní částky pokuty a jejímu přesahu hodnoty zakázky, v jejíž souvislosti byl nejpřísněji trestný delikt spáchán, Úřad uvádí, že při stanovování základní částky postupoval v souladu se svou praxí a Zásadami, kdy Úřad dále zohledňoval skutečnosti, které měly vliv na výši celkové pokuty (teprve následně Úřad hodnotil, zda výše pokuty odpovídá spáchanému deliktu a jeho specifikům a okolnostem jeho spáchání; následně pak ještě hodnotil její výši v poměru k zákonnému limitu a likvidačnost). Dle názoru Úřadu, aby pokuta plnila své funkce, může, příp. musí, v konkrétních případech převyšovat hodnotu zasažené zakázky. V dalším odkazuje Úřad na část rozhodnutí týkající se stanovení výše pokut.

561.     K časovému koeficientu Úřad uvádí, že postup v daném správním řízení byl v souladu se Zásadami a předchozí rozhodovací praxí Úřadu.  Nedovolené jednání ve veřejné zakázce trvající několik dnů či dokonané v jednom dni, může mít stejný, případně i vyšší negativní dopad na hospodářskou soutěž, nežli koluzivní (případně jiné protisoutěžní) jednání v délce např. 1 roku. Jednání přesahující 1 rok pak Zásady hodnotí vyšším koeficientem času. 

562.     K úmyslu Úřad odkazuje na část rozhodnutí Subjektivní stránka deliktu, výše přitížení za úmysl byla stanovena v souladu s rozhodovací praxí Úřadu.

563.     K pasivní roli účastníka řízení OHL Úřad uvádí, že v případě společnosti OHL je, s ohledem na výše uvedené, kontakt této společnosti s dalšími uchazeči presumován (viz výše), Úřad neshledal u žádného účastníka řízení v souvislosti s daným deliktem vedoucí - donucovací roli, která by měla za následek navýšení jeho pokuty. Roli společnosti OHL v daném případě Úřad hodnotí rovnocenně s rolemi ostatních uchazečů, resp. účastníků řízení. V daném případě tedy není důvod pro snížení pokuty. K zisku z dohody Úřad opakovaně uvádí, že pro naplnění znaků jednání ve shodě není nezbytné zkoumat, jaký a v jaké výši měl konkrétní účastník řízení z dohody zisk.

564.     Skutečnost, že subjekt spáchal správní delikt poprvé, Úřad v souladu se svou rozhodovací praxí nehodnotí jako polehčující okolnost, na základě které by mělo dojít ke snížení sankce. Soutěžitelé jsou povinni dodržovat při své činnosti zákon o ochraně hospodářské soutěže. Skutečnost, že účastník jedná podle zákonů je totiž pravidlem, a zásadně není možné na ni hledět jako na výhodu, která má být zohledněna při ukládání pokuty.[281]

565.     K ukončení jednání před zahájením správního řízení, jako polehčující okolnosti, Úřad uvádí, že specifikem předmětného deliktu byla koordinace účasti ve veřejné zakázce, ukončení deliktu tedy bylo závislé na zadání veřejné zakázky konkrétnímu uchazeči, nikoli na iniciativě ze strany účastníka řízení. Z uvedeného důvodu nelze ukončení páchání deliktu považovat za polehčující okolnost při stanovení pokuty.

566.     K zohlednění skutečnosti, že delikty byly spáchány již před několika lety, jako polehčující okolnosti, Úřad předně uvádí, že doba časového odstupu rozhodování Úřadu od spáchání deliktu je zohledněna v prekluzivních lhůtách stanovených zákonem, ty dosud neuplynuly. Zejména u nejzávažnějších porušení zákona, což je posuzováno i v daném správním řízení, doba od spáchání deliktu nehraje žádnou významnější roli z hlediska jeho společenské škodlivosti. Nezbytné v těchto případech je zohlednění účelnosti a naplnění preventivní i represivní funkce ukládané pokuty. K odkazovaným rozsudkům Úřad konstatuje, že se týkají porušení zákona o veřejných zakázkách (odlišných správních deliktů), kdy soud vyslovil názor, že je třeba se námitkou vztahující se k délce doby od spáchání deliktu s ohledem na její možný vliv na výši pokuty v rozhodnutí zabývat. Tuzemská soutěžní judikatura nejen že takový názor nesdílí, avšak potvrzuje účelnost a potřebnost ukládat pokuty za delikty staré i více let. Kartelové dohody uzavírané v souvislosti s veřejnými zakázkami jsou zásadně mimořádně nebezpečnými jednáními směřujícími proti veřejným financím a občanům - spotřebitelům, obecně jsou výrazně škodlivější pro společnost než nedodržení všech pravidel postupu veřejným zadavatelem.

567.     K námitce společnosti Lesostavby, že účastník řízení dosud nedisponuje auditovanou účetní závěrkou za poslední účetní období, Úřad uvádí, že při výpočtu pokuty i porovnání výše pokuty se zákonnou hranicí Úřadu postačí předběžné neauditované údaje, v příp. že účastník řízení ani těmito nedisponuje, lze vyjít z posledních dostupných údajů. Úřad uvádí, že od všech účastníků řízení má k dispozici přinejmenším auditovanou verzi účetní závěrky za rok 2014, příp. za předposlední účetní období, a dále kvalifikované odhady o čistém obratu účastníků řízení, včetně společnosti Lesostavby, za poslední ukončené účetní období. Dle Úřadu jde o dostatečné podklady pro ověření nepřekročení zákonné hranice (10 %) pro uložení pokuty. Pokuty, které jsou ukládány v daném správním řízení, jsou spíše při dolní hranici zákonného rozpětí. Při hodnocení likvidačnosti Úřad vychází z dostupných údajů, které k výzvě Úřadu účastník řízení doložil (lze vyjít i z neauditovaných dat). V této souvislosti Úřad poukazuje, že v případě špatné aktuální situaci účastníka řízení např. v posledních měsících (bez ohledu na jeho účetní období), může účastník řízení podklady svědčící o tom Úřadu doložit. Ve svém přípise společnost Lesostavby uvádí mimo údajů starších (2011 až 2014) pouze údaje z roku 2016, a to stav běžného účtu společnosti k 2/2016, zůstatkové ceny klíčové výrobní mechanizace a počet a strukturu zaměstnanců. Údaje za rok 2015 vůbec neuvádí a při hodnocení finančního zdraví společnosti zejména poukazuje na údaje z období 2011 až 2014, kterými rovněž Úřad disponuje. Společnost Lesostavby navrhuje důkaz schválenou účetní závěrkou společnosti za rok 2015, kterou jak sama uvádí, dosud nemá k dispozici. V této souvislosti Úřad poukazuje na skutečnost, že společnost Lesostavby Úřadu neposkytla k jeho výzvě žádné ani předběžné podklady, kterými by měla již disponovat, příp. může disponovat. Z uvedených důvodů Úřad k navrženému důkazu nepřistoupil, i s ohledem na to, že společnost tyto podklady nemá k dispozici.

VIII        Odpovědnost jednotlivých účastníků

568.     Adresátem právních norem českého soutěžního práva je soutěžitel. Definice pojmu soutěžitel je chápána velmi extenzivně – je legislativní zkratkou pro prakticky jakékoli entity, které se (alespoň nepřímo) účastní hospodářské soutěže.[282] Obdobnou úlohu plní v evropském soutěžním právu pojem podnik. V rozsudku Nejvyššího správního soudu Česká rafinérská[283] tento soud konstatoval, že pojem „soutěžitel“ použitý v zákoně odpovídá pojmu „podnik“ ve Smlouvě o fungování Evropské unie. Při výkladu pojmu soutěžitel z hlediska aplikace zákona tak lze vycházet i z unijní judikatury.

569.     Z unijní judikatury vyplývá, že pojmem podnik je v soutěžním právu třeba rozumět hospodářskou jednotku, i když se po právní stránce příslušná hospodářská jednotka sestává z několika osob, ať již fyzických či právnických.[284] Obdobně je vymezen obsah pojmu podnik např. v rozhodnutí Tribunálu ve věci Shell,[285]kde soud uvedl, že pojem podnik směřuje na hospodářské jednotky sestávající z jednotné organizace osobních, hmotných a nehmotných prvků, které dlouhodobě sledují specifický hospodářský cíl a mohou přispět ke spáchání porušení práva, o kterém hovoří článek 81 odst. 1 Smlouvy o založení Evropského společenství (nyní čl. 101 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie).

570.     Přestože adresátem norem soutěžního práva je soutěžitel, resp. podnik, je nutné přisuzovat porušení soutěžních pravidel vždy určité fyzické nebo právnické osobě způsobilé mít práva a povinnosti (právní osobnost), neboť pouze s ní je možné vést správní řízení. Jak uvádí unijní judikatura: „… pro účely uplatnění a výkonu rozhodnutí Komise v oblasti práva hospodářské soutěže je nezbytné označit jako osobu, jíž je rozhodnutí určeno, entitu s právní subjektivitou.“[286]

571.     Základním pravidlem je princip osobní odpovědnosti,[287] jehož podstatou je přičtení odpovědnosti za protiprávní jednání té fyzické nebo právnické osobě, která provozuje podnik podílející se na kartelové dohodě.[288]

572.     přechodu deliktní odpovědnosti Úřad uvádí, že s účinností od 1. 9. 2009 je v zákoně o ochraně hospodářské soutěže výslovně uveden přechod deliktní odpovědnosti (§ 21a  odst. 4), tj. pokud právnická osoba, která je podezřelá z uzavření zakázané dohody, zneužití dominantního postavení nebo nedovoleného uskutečňování spojení, zanikne, vede se řízení podle tohoto zákona s jejími právními nástupci. Pro období před 1. 9. 2009, ale po vstupu České republiky do Evropské unie (po 1. 5. 2004) Úřad přihlíží při hodnocení přechodu deliktní odpovědnosti k unijnímu právu a judikatuře unijních soudů, která poskytují závazný eurokonformní výklad jeho aplikace. Dle evropské judikatury v případě zániku společnosti, která je podezřelá z porušení soutěžních pravidel, přechází deliktní odpovědnost (včetně možnosti uložení sankce)[289] na jejího právního nástupce. Pro přechod deliktní odpovědnosti je zásadně rozhodující právní nástupnictví, tj. k přechodu deliktní odpovědnosti na nový subjekt dochází, pokud původní subjekt zaniká bez likvidace s právním nástupcem, nikoli, pokud převede na nový subjekt tu část svého podniku, která souvisela s deliktem, a sám existuje jako právní subjekt dál.[290]

573.     Za jednání ve vzájemné shodě spočívající v koordinaci činnosti konkurentů ve výběrovém řízení v rámci veřejné zakázky Třeboň Riegrova činí Úřad odpovědnými společnosti Swietelsky, Lesostavby a RVS, neboť tyto společnosti se přímo dopustily zakázaného jednání.[291]

574.     Za jednání ve vzájemné shodě spočívající v koordinaci činnosti konkurentů ve výběrovém řízení v rámci veřejné zakázky Třeboň Lesní činí Úřad odpovědnými společnost Lesostavby, která se přímo dopustila zakázaného jednání, a společnost Vidox, jako právního nástupce společnosti Leyrer + Graf stavební společnost s.r.o.[292] Společnost Vidox se stala právním nástupcem zanikající společnosti Leyrer + Graf stavební společnost s.r.o.; dle projektu fúze sloučením ze dne 6. 3. 2013 na ni přešlo jmění zanikající společnosti.[293] S ohledem na ustálenou evropskou judikaturu (viz výše) činí Úřad za jednání společnosti Leyrer + Graf stavební společnost s.r.o. v souvislosti s veřejnou zakázkou Třeboň Lesní se lhůtou pro podání nabídek dne 23. 3. 2009 odpovědnou společnost Vidox.

575.     Za jednání ve vzájemné shodě spočívající v koordinaci činnosti konkurentů ve výběrovém řízení v rámci veřejné zakázky Studená činí Úřad odpovědnými společnosti Swietelsky a Lesostavby, neboť tyto společnosti se přímo dopustily zakázaného jednání.[294]

576.     Za jednání ve vzájemné shodě spočívající v koordinaci činnosti konkurentů ve výběrovém řízení v rámci veřejné zakázky Nový Dražejov činí Úřad odpovědnými společnosti Swietelsky, Lesostavby a OHL, neboť tyto společnosti se přímo dopustily zakázaného jednání.[295]

577.     Za jednání ve vzájemné shodě spočívající v koordinaci činnosti konkurentů ve výběrovém řízení v rámci veřejné zakázky Val činí Úřad odpovědnými společnosti Swietelsky a RVS, neboť tyto společnosti se přímo dopustily zakázaného jednání.[296]

578.     Za jednání ve vzájemné shodě spočívající v koordinaci činnosti konkurentů ve výběrovém řízení v rámci veřejné zakázky Drunče činí Úřad odpovědnými společnosti Swietelsky, RVS, Vialit a AVE, neboť tyto společnosti se přímo dopustily zakázaného jednání.[297]

579.     Za jednání ve vzájemné shodě spočívající v koordinaci činnosti konkurentů ve výběrovém řízení v rámci veřejné zakázky Kačlehy činí Úřad odpovědnými společnosti Swietelsky (vedoucí člen sdružení SWIETELSKY – WEFEL – Kačlehy) a RVS, neboť tyto společnosti se přímo dopustily zakázaného jednání.[298]

580.     Za jednání ve vzájemné shodě spočívající v koordinaci činnosti konkurentů ve výběrovém řízení v rámci veřejné zakázky Hadravova Rosička činí Úřad odpovědnými společnosti Lesostavby, RVS a Daich, neboť tyto společnosti se přímo dopustily zakázaného jednání.[299]

581.     Za jednání ve vzájemné shodě spočívající v koordinaci činnosti konkurentů ve výběrovém řízení v rámci veřejné zakázky Urbanov činí Úřad odpovědnými společnosti RVS, Swietelsky a Kostka, neboť tyto společnosti se přímo dopustily zakázaného jednání.[300]

582.     Za jednání ve vzájemné shodě spočívající v koordinaci činnosti konkurentů ve výběrovém řízení v rámci veřejné zakázky Planá činí Úřad odpovědnými společnosti Daich, RVS, Colas a Hochtief, neboť tyto společnosti se přímo dopustily zakázaného jednání.[301]

583.     Za jednání ve vzájemné shodě spočívající v koordinaci činnosti konkurentů ve výběrovém řízení v rámci veřejné zakázky Harrachovka činí Úřad odpovědnými společnosti Vialit, Swietelsky a Strabag, neboť tyto společnosti se přímo dopustily zakázaného jednání.[302]

IX             Subjektivní stránka deliktu

584.     Odpovědnost za protisoutěžní jednání spočívající v uzavření zakázané dohody narušující soutěž je odpovědností objektivní. Konstrukce § 22 odst. 2 ZOHS 361 i ZOHS 296 předpokládala možnost uložení pokuty či opatření k nápravě, jestliže soutěžitelé úmyslně nebo z nedbalosti porušili zákazy stanovené v zákoně o ochraně hospodářské soutěže.  Po přijetí novely, zákona č. 155/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, došlo od 1. 9. 2009, k vypuštění úpravy o ukládání pokut za zaviněné porušení zákona a současně k úpravě zákonných kritérií pro ukládání pokut za správní delikty. Úřad tak i dle pozdější právní úpravy ve svých rozhodnutích složku zavinění zkoumá, a to i u soutěžitelů – právnických osob, skrze jejich personální substrát (fyzické osoby vystupující v řídících orgánech soutěžitelů, v případě řadových zaměstnanců bylo jednání zaštítěno právnickou osobou, která svým jménem podala či nepodala nabídku do veřejné zakázky) s ohledem na to, že posouzení subjektivní stránky jednání účastníků řízení považuje za důležitou součást svých úvah o závažnosti deliktu včetně způsobu jeho spáchání pro účely stanovení výše ukládané pokuty.

585.     Zaviněním se rozumí psychický vztah toho, kdo se určitým způsobem chová, k výsledku jeho chování. I v soutěžním právu je třeba rozlišovat dvě základní formy zavinění: úmysl (dolus) a nedbalost (culpa). Při zkoumání formy subjektivní stránky správního deliktu, tj. zavinění, je třeba vycházet ze vztahu intelektuální a volní složky k objektu deliktu, jímž je právem chráněný zájem, proti němuž jednání směřuje, v daném případě zájem na existenci a řádném fungování soutěže na trhu zboží a služeb. Při posuzování formy zavinění Úřad též přihlédl k judikatuře evropských soudů, z níž vyplývá, že pro konstatování úmyslného porušení soutěžního práva není nezbytné, aby si soutěžitelé byli vědomi toho, že porušují zákaz stanovený soutěžními pravidly Smlouvy o založení Evropského společenství, resp. Smlouvy o fungování Evropské unie; je dostačující, aby si nemohli být nevědomi toho, že vytýkané jednání mělo za cíl nebo mohlo mít za následek narušení hospodářské soutěže na společném trhu.[303]

586.     Při posuzování subjektivní stránky jednání, jež je předmětem správního řízení, vycházel Úřad z toho, že účastníci řízení vzájemně koordinovali jednání vůči svým zákazníkům/zadavatelům veřejných zakázek, čímž vědomě eliminovali rizika své vzájemné konkurence. Úřad konstatuje, že účastníci řízení si museli být vědomi nezákonného charakteru svého jednání a rovněž si museli být vědomi toho, že jejich jednání může mít za následek ovlivnění výsledku veřejné zakázky, tedy narušení hospodářské soutěže (viz vlastní právní posouzení jednání účastníků řízení v jednotlivých zakázkách). Úřad proto dospěl k závěru, že účastníci řízení tak, jak je uvedeno v závěrečném shrnutí, zaviněně porušili ZOHS 361, ZOHS 296 či ZOHS 155, a to ve formě úmyslu.[304]

X               Odůvodnění pokut

587.     Podle § 22 odst. 2 ZOHS 361 a ZOHS 296, § 22a odst. 2 ZOHS 155 může Úřad soutěžitelům uložit pokutu do výše 10 000 000 Kč nebo do výše 10 % z čistého obratu dosaženého za poslední ukončené účetní období za uzavření dohody v rozporu s § 3 odst. 1 tohoto zákona. Při rozhodování o výši pokuty Úřad přihlédne zejména k závažnosti, případnému opakování a délce trvání porušování tohoto zákona.

588.     Při stanovení výše pokut Úřad postupuje s ohledem na datum zahájení správního řízení dle pravidel obsažených v Zásadách, avšak vzhledem k tomu, že tyto neupravují podrobnosti ohledně ukládání pokut při souběhu více spáchaných deliktů, nemůže Úřad Zásady pro aplikaci principu absorpce využít; vychází však ze správního uvážení s využitím obecných zákonných a judikatorních východisek.[305]

589.     Stanovení výše pokuty v mezích zákona je věcí správního uvážení Úřadu,[306] které se odvíjí od posouzení skutkových okolností daného případu. Dle judikatury českých soudů[307] musí konkrétní forma postihu a jeho výše působit natolik silně, aby od podobného jednání odradila i jiné nositele obdobných zákonných povinností, jaké svědčí účastníkům řízení. Zároveň musí být postih dostatečně znatelný v materiální sféře účastníků řízení, resp. soutěžitelů, aby v něm byla obsažena jeho represivní funkce, aniž by však byl pro soutěžitele likvidační. Uložená pokuta by tedy měla plnit jak funkci represivní, tak funkci preventivní.

590.     Při stanovování konkrétní výše pokuty Úřad předně vychází ze zákonem předepsaných kritérií, která má v sobě tato pokuta odrážet, a to ze závažnosti deliktu, délky jeho trvání a případného opakování protisoutěžního jednání účastníků správního řízení. Rovněž Úřad zohledňuje i další specifika případu, která jsou vzhledem ke svému charakteru pro stanovení výše pokuty relevantní.[308]

591.     Základním východiskem pro stanovení pokut v přiměřené výši je skutečnost, že trest by měl odpovídat povaze a závažnosti správního deliktu, za nějž je ukládán. Při určení konkrétních výší pokut je třeba zohlednit jak typovou, tak konkrétní závažnost jednání, jež je předmětem správního řízení. Při posouzení konkrétní neboli individuální závažnosti deliktu je třeba přihlédnout k řadě skutečností, jejichž povaha a význam se mění dle okolností specifických danému případu, a hodnocení individuální závažnosti deliktu se tak může lišit. Závažnost deliktu a riziko jeho negativního dopadu na soutěž a spotřebitele se pak nepochybně zvyšuje s délkou trvání porušení zákona, u dohod typu bid-rigging může závažnost deliktu souviset i s hodnotou veřejné zakázky. Při stanovení pokut v řízení s více účastníky je třeba rovněž dodržet princip spravedlivého a proporcionálního uložení pokuty jednotlivým delikventům.

592.     Tímto sdělením výhrad je účastníkům řízení vytýkáno porušení § 3 odst. 1 ZOHS 361 (u veřejné zakázky Nový Dražejov), § 3 odst. 1 ZOHS 296 (u veřejných zakázek Třeboň Riegrova, Třeboň Lesní, Studená, Val, Drunče, Hadravova Rosička, Urbanov, Planá a Harrachovka) a § 3 odst. 1 ZOHS 155 (u veřejné zakázky Kačlehy), neboť dle zjištění Úřadu soutěžitelé jednali ve vzájemné shodě spočívající v koordinaci činnosti konkurentů při tendrech (bid-rigging) s prvky dohody o rozdělení trhu a též cenové dohody. Tyto praktiky spadají do kategorie tzv. kartelů s tvrdým jádrem a představují nejzávažnější formy protisoutěžního jednání, která dle Zásad[309] spadají do kategorie velmi závažných porušení soutěžního zákona. Za tyto delikty ukládá Úřad nejpřísnější pokuty. Při výpočtu pokuty u nejzávažnějších deliktů se dle Zásad stanoví výchozí podíl do 3 % hodnoty prodejů. Účastníci řízení mezi sebou vyloučili hospodářskou soutěž a dále nejen ovlivnili[310] výsledek veřejných zakázek, ale současně byli schopni ovlivnit i výši ceny zakázky v neprospěch zadavatele. Popsaným jednáním účastníků řízení nepochybně došlo k vyloučení hospodářské soutěže mezi nimi, předražení zakázek, nadměrnému odčerpání veřejných financí a poškození daňových poplatníků.

593.     Základní částky pokut pro jednotlivé společnosti jsou dle Zásad proporcionálně stanovovány s přihlédnutím k závažnosti a délce posuzovaného jednání na základě obratů z prodeje zboží, jichž se narušení soutěže přímo nebo nepřímo týká, a to na vymezeném geografickém trhu (hodnoty prodejů). Při stanovení výše pokuty pro jednotlivé účastníky řízení Úřad vychází z hodnot prodejů dosažených daným soutěžitelem (jehož je účastník řízení součástí) na trhu inženýrského stavitelství na území České republiky za poslední ukončené účetní období, v němž u jednotlivých účastníků řízení došlo k zakázanému jednání ve shodě. Dále Úřad zohlednil specifika daných případů a pro jednotlivé účastníky řízení individuálně zvážil případné přitěžující nebo polehčující okolnosti, které byly důvodem pro zvýšení nebo snížení pokuty nad, resp. pod úroveň základní částky.

594.     Úřad u každého účastníka řízení přihlédl při stanovování pokuty rovněž k jeho aktuální finanční a majetkové situaci, aby pro něho nebyla pokuta likvidační, a posoudil také, zda výsledná výše pokuty nepřesahuje zákonnou maximální výši 10 % celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední známé ukončené účetní období.

595.     Úřad posoudil jednání soutěžitelů jako 11 samostatných deliktů, které kvalifikoval jako jednání ve vzájemné shodě spočívající v koordinaci účasti a nabídek konkurentů při výběrových řízeních na stavební práce v oblasti inženýrského stavitelství (bid-rigging) s prvky dohody o rozdělení trhu a též cenové dohody. Někteří účastníci řízení se dopustili více správních deliktů (viz dále).

596.     V této souvislosti musel tedy Úřad vedle přitěžujících a polehčujících okolností přihlédnout také k tomu, že se v dané věci jedná o vícečinný souběh správních deliktů, tzn. že pokuta je ukládána za více samostatných skutků. Ve vztahu ke společnostem Strabag, Lesostavby Swietelsky, Daich a Vialit musel Úřad rovněž zohlednit, že se tyto společnosti dopustily dalších samostatných deliktů,[311] a to ve vícečinném souběhu s delikty, jež jsou předmětem tohoto řízení, o kterých již bylo ve správním řízení vedeném Úřadem pod sp. zn. ÚOHS-S834/2014/KD a ÚOHS-S0236/2016/KD  rozhodnuto.[312]

597.     Podle ustálené judikatury správních soudů se trestnost správních deliktů řídí obdobnými principy jako trestnost trestných činů a na správní trestání je třeba přiměřeně vztáhnout principy trestního práva.[313]

598.     Jak vyplývá z judikatury Nejvyššího správního soudu, není pro trestání souběhu bezpodmínečně nutné vedení společného řízení, je však nezbytně nutné použití absorpční zásady, tedy vzájemné posouzení veškerých trestních sazeb. Z navazujících rozhodnutí musí být patrné uplatnění zásad stanovených pro ukládání trestu za souběh správních deliktů.[314]V souladu s principy trestnosti dle trestního práva judikatura ukládá správním orgánům rozhodujícím o sankci za více jiných správních deliktů spáchaných ve vícečinném souběhu povinnost uvést, za který delikt je pokuta primárně ukládána a způsob zohlednění spáchání dalších deliktů dle absorpční zásady.Ta spočívá v uložení sankce za nejpřísněji postižitelný delikt, přičemž skutečnost, že účastník řízení spáchal souběžně více deliktů, zvyšuje závažnost sankcionovaného protiprávního jednání a projevuje se uložením přísnější sankce ve formě navýšení k původně stanovené sankci za nejpřísněji postižitelný delikt.[315] Výše sankce nesmí překročit zákonné rozpětí nejzávažnějšího deliktu.[316]

599.     Při určování výše pokuty za jednotlivé skutky spáchané ve vícečinném souběhu tedy Úřad vychází z trestněprávní zásady absorpce, kdy nejprve určí pokutu za nejpřísněji postižitelný delikt, včetně zohlednění přitěžujících a polehčujících okolností ve vazbě k tomuto deliktu a až následně zohlední mnohost deliktů.

600.     Při ukládání pokut jednotlivým společnostem se s ohledem na výše uvedené Úřad u každé z pokutovaných společností nejprve zabýval otázkou, který z jí spáchaných deliktů, je deliktem nejpřísněji trestným a z něj poté vycházel při určení výše pokuty při aplikaci principu absorpce v rámci tohoto správního řízení.

601.     Z hlediska typové závažnosti je všech 11 deliktů nejzávažnějším porušením soutěžního zákona (hard-core porušení), všechny tyto delikty jednotlivě Úřad posoudil ve smyslu Zásad jako typově velmi závažné. Typová závažnost je proto ve vztahu ke všem posuzovaným deliktům totožná. Délka trvání zakázané dohody byla u všech 11 deliktů obdobná (u žádné nepřesáhla doba trvání jeden rok).

602.     Vzhledem ke stejné maximální horní hranici sankce, stejné typové závažnosti a obdobné délce protisoutěžního jednání u všech 11 deliktů považuje Úřad za rozhodující kritérium pro určení nejzávažněji trestného deliktu hodnotu veřejné zakázky, které se posuzované jednání týká, a možný rozsah narušení soutěže deliktem.

603.     V dané věci měla z veřejných zakázek, jichž se účastnily společnosti Swietelsky, Lesostavby a RVS (viz výše), nejvyšší hodnotu veřejná zakázka Třeboň Riegrova (14.190.522,00 Kč bez DPH); tím také vyšší dopad na soutěž i spotřebitele prostřednictvím odčerpaných veřejných prostředků. Dle výše hodnoty následovala ve vztahu k účastníku řízení Vidox veřejná zakázka Třeboň Lesní (12.364.048,17 Kč bez DPH), k účastníkům řízení Daich, Colas a Hochtief veřejná zakázka Planá (11.620.968,- Kč bez DPH), k účastníku řízení OHL veřejná zakázka Nový Dražejov (8.893.530,- Kč bez DPH), k účastníku řízení Kostka veřejná zakázka Urbanov (3.924.188,- Kč bez DPH), k účastníku řízení Vialit a AVE veřejná zakázka Drunče (3.166.231,- Kč bez DPH) a k účastníku řízení Strabag veřejná zakázka Harrachovka (825.536,40 Kč bez DPH).

604.     Při určování výše základní částky pokuty Úřad vycházel nejen z typové závažnosti stanovené Zásadami, ale rovněž také z individuální závažnosti deliktu, která odráží veškeré relevantní skutečnosti vztahující se k deliktům posuzovaným v tomto správním řízení, jejichž povaha a význam se mění dle okolností specifických danému případu.

605.     Úřad zjistil, že účastníci řízení se dopustili jednání, které mělo dopad na části území České republiky, jež nebyla o mnoho větší než území Jihočeského kraje. Posuzované jednání se nevyznačovalo mnohostí dílčích útoků. Úřadem posuzovaná protisoutěžní jednání jsou jednorázové skutky, u kterých nebyla Úřadem shledána bližší souvislost. Co se týče samotné povahy jednotlivých veřejných zakázek, obecně lze říci, že se jedná o menší veřejné zakázky (z hlediska své hodnoty) v oblasti inženýrského stavitelství, spíše s lokálním charakterem (oprava místních komunikací, výstavba čističky odpadních vod apod.) s tím, že byly zasaženy zejména segmenty relevantního trhu týkající se výstavby silnic a výstavby inženýrských sítí pro kapaliny. V případě veřejné zakázky Třeboň Lesní Úřad zohlednil i skutečnost, že ve správním řízení nebyla prokázána přímá vazba jednání účastníků řízení na výsledek (vítězství) této veřejné zakázky. Po zhodnocení dopadu deliktního jednání účastníků řízení na trh, který reflektuje zejména hodnotu posuzované veřejné zakázky a časové hledisko, tj. jak dlouho trvala zakázaná dohoda účastníků řízení (to je však v daném případě u všech posuzovaných deliktů obdobné), dospěl Úřad k závěru, že je na místě stanovit za závažnost nejpřísněji trestných deliktů v souvislosti s veřejnými zakázkami (dle kritéria jejich hodnoty) základní částku pokuty ve výši 1,5 % až 1,65 % hodnoty prodejů na trhu inženýrského stavitelství na území České republiky za poslední ukončené účetní období, v němž u jednotlivých účastníků řízení došlo k zakázanému jednání ve shodě. Konkrétně s ohledem na dokonání nejzávažněji trestného deliktu vycházel Úřad u společnosti OHL z hodnoty prodejů za rok 2006, v případě společností Swietelsky, Lesostavby a RVS z hodnoty prodejů za rok 2008, u ostatních společností z hodnoty prodejů za rok 2009.

606.     Vzhledem k tomu, že posuzované delikty trvaly méně než jeden rok, aplikoval Úřad dle Zásad koeficient 1.

607.     Dále Úřad individuálně u každého účastníka řízení zohlednil přitěžující a polehčující okolnosti ve vazbě k tomuto deliktu. Úřad shrnuje, že u žádného účastníka řízení nebyly shledány polehčující okolnosti, jako přitěžující okolnost Úřad shledal u všech účastníků řízení úmyslné zavinění a u každého účastníka navýšil základní částku pokuty o 20 %.

608.     Následně Úřad zohlednil mnohost deliktů, kdy společnosti Swietelsky,[317] Lesostavby,[318] RVS,[319] Vialit[320] a Daich[321] spáchaly více deliktů. S ohledem na skutečnost, že všechny delikty posuzované Úřadem vykazují obdobné rysy (lokální charakter, časová podobnost, shodnost provedení) a liší se zejména hodnotou zasažené zakázky a tedy dopadem jednání účastníků na trh, Úřad vycházel při zohlednění dalších spáchaných deliktů z hodnoty dotčené zakázky. Obecně Úřad uvádí, že hodnota dalších spáchaných deliktů, které Úřad zohlednil při ukládání pokuty účastníkům řízení, se pohybuje mezi cca 800 tis. a 12,5 mil. Kč, hodnoty těchto zakázek nejsou oproti hodnotám zakázek, za které je pokuta ukládána, výrazně rozdílné,[322] proto Úřad zohlední další delikty spáchané ve vícečinném souběhu tak, že přitíží za každý další delikt v rozmezí 15 % až 20 % dle hodnoty dané zakázky. V případě veřejné zakázky Třeboň Lesní Úřad zohlednil i skutečnost, že nebyla prokázána přímá vazba mezi jednáním účastníků řízení a výsledkem (vítězstvím) ve veřejné zakázce; navýšil proto základní částku pokuty pouze o 17 %.

609.     Následně Úřad u společností Swietelsky, Lesostavby, Strabag, Daich a Vialit vzal v úvahu, že tyto společnosti byly Úřadem již pokutovány (viz výše). Úřad snížil u těchto účastníků řízení (s výjimkou společnosti Swietelsky) stanovenou pokutu o 40 % tak, aby skutečnost, že o deliktech těchto soutěžitelů je rozhodováno ve dvou různých správních řízeních, nešla k jejich tíži (zásada absorpce). V případě společnosti Swietelsky o 65 %; neboť o dalších deliktech této společnosti bylo Úřadem rozhodováno již ve dvou předchozích řízeních.

610.     Na závěr Úřad u každého účastníka řízení individuálně posoudil, zda výše pokuty plní dostatečně svou represivní funkci a zda výše sankce odpovídá povaze a závažnosti správního deliktu, za nějž je ukládána, příp. provedl korekci. V případě, že by pokuta stanovená uvedeným postupem nebyla dostatečně citelná pro účastníka řízení, tj. dostatečně neplnila svou represivní funkci, Úřad v souladu se svou rozhodovací praxí navýšil u daného účastníka řízení pokutu na 0,5 % z celkového čistého obratu společnosti za poslední ukončené účetní období. V případě, že by pokuta stanovená uvedeným způsobem byla naopak s ohledem na povahu a okolnosti spáchaného deliktu pro účastníka řízení nepřiměřeně vysoká, Úřad ve svém rozhodnutí tuto pokutu snížil. Konečná výše pokuty v případech bid-rigging by dle Úřadu zpravidla neměla převyšovat hodnotu dotčené zakázky (případně součet hodnot takových zakázek) o více než jeden řád.

611.     Konečné výše pokut byly posouzeny z hlediska dodržení zákonné maximální výše a možné likvidačnosti pro konkrétního účastníka řízení, resp. soutěžitele, jehož je součástí.

612.     Úřad poznamenává, že při ukládání sankce v tomto správním řízení přihlédl k aktuální rozhodovací praxi při ukládání pokuty v případě vícečinného souběhu správních deliktů, a to zejména k rozhodnutím předsedy Úřadu č.j. ÚOHS-R3,5/2015/HS-39442/2015/310/HBt ze dne 16. 11. 2015, č.j. ÚOHS-R426,431/2014/HS-40892/2015/310/JZm ze dne 25. 11. 2015 a č. j. ÚOHS-R381,382,388,389,390,393,395/2015/04749/2016/310/JZm ze dne 8. 2. 2016, ve kterých jsou v souladu s judikaturou českých soudů vymezeny základní zásady pro ukládání pokut právě pro případ vícečinného souběhu správních deliktů, a to i za situace, kdy o jednotlivých deliktech není vedeno společné řízení (viz rozhodnutí ve věci komunální techniky).

613.     K použitému znění zákona o ochraně hospodářské soutěže ve výrocích o ukládání pokut účastníkům řízení, jež jsou postihováni za více deliktů, Úřad uvádí, že při ukládání pokut za více spáchaných jednorázových deliktů nemůže provést prostý součet pokut připadajících na jednotlivé delikty (které jinak hmotně-právně posuzuje dle různých znění uvedeného zákona), nýbrž je zavázán aplikovat princip absorpce. Úřad konstatuje, že v posuzovaném případě byl u všech účastníků řízení z více konkrétně jimi spáchaných deliktů  hodnocen jako nejpřísněji trestný pro účely absorpce delikt, na jehož hmotněprávní posouzení se u všech takto dotčených účastníků řízení uplatní  zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 296/2007 Sb.

X.1         Společnost Swietelsky

614.     Společnost Swietelsky se dopustila celkem 8 správních deliktů v souvislosti s veřejnými zakázkami Třeboň Riegrova, Studená, Nový Dražejov, Val, Urbanov, Drunče, Kačlehy a Harrachovka. Z těchto veřejných zakázek měla nejvyšší konečnou hodnotu veřejná zakázka Třeboň Riegrova (v rámci správních deliktů spáchaných tímto účastníkem řízení považuje Úřad správní delikt týkající se zakázky Třeboň Riegrova za nejpřísněji trestný).

615.     Zakázaná dohoda mezi společnostmi Swietelsky, Lesostavby a RVSv souvislosti s veřejnou zakázkou Třeboň Riegrova trvala nejméně od 15. 5. 2008 do 22. 5. 2008. Trh inženýrského stavitelství na území České republikytak byl touto dohodou narušován nejméně po dobu 8 dnů. Délka trvání porušení zákona na daném relevantním trhu byla kratší než 1 rok,[323] což Úřad zohlednil v závažnosti deliktu tak, že koeficient času stanovil dle Zásad ve výši 1,00.

616.     Soutěžitel Swietelsky[324] dosáhl v roce 2008[325] na trhu inženýrského stavitelství na území České republiky objemu prodejů 2.979.771.000,- Kč. Celkový čistý obrat soutěžitele za účetní období od 1. 4. 2014 do 31. 3. 2015 byl 4,847 mld. Kč, hrubý odhad obratu za poslední ukončené účetní období (1. 4. 2015 až 31. 3. 2016) je 5,6 mld. Kč.

617.     Vzhledem k tomu, že hodnota veřejné zakázky Třeboň Riegrova (jediný skutek krátkodobého a lokálního charakteru, viz výše) činila cca 14,2 mil. Kč a bylo tedy zasaženo cca 0,008 % objemu relevantního trhu, stanovil Úřad základní částku pokuty za závažnost předmětného deliktu pro společnost Swietelsky ve výši 1,65 % hodnoty prodejů, což představuje (i po zohlednění časového faktoru) částku pokuty za nejpřísněji trestný delikt ve výši 49.166.222 Kč.

618.     Úřad shledal jako přitěžující okolnost a důvod pro zvýšení pokuty u účastníka řízení Swietelsky skutečnost, že posuzované protisoutěžní jednání ve shodě spáchal úmyslně (viz část Subjektivní stránka deliktu a Vlastní právní posouzení jednání účastníků řízení v jednotlivých zakázkách tohoto rozhodnutí). S ohledem na tuto skutečnost Úřad přitížil o 20 %. Dále Úřad neshledal žádné jiné přitěžující či polehčující okolnosti, na jejichž základě by mohl zvýšit, resp. snížit základní částku pokuty společnosti Swietelsky. Celkem tedy činí základní částka pokuty pro společnost Swietelsky za nejpřísněji trestný delikt navýšená o 20 % za přitěžující okolnost (úmysl) částku 58.999.466 Kč.

619.     Následně Úřad hodnotil mnohost deliktů, kterými se zabýval v tomto správním řízení s tím, že zejména uvážil jejich počet a závažnost, to vše v rámci uplatnění zásady správního uvážení, při zvážení účelu trestu z hlediska individuální a generální prevence.

620.     V této fázi Úřad přihlédl ke skutečnosti, že se účastník řízení Swietelsky dopustil dalších 7 správních deliktů, a to v souvislosti s veřejnými zakázkami Studená, Nový Dražejov, Val, Drunče, Kačlehy, Urbanov a Harrachovka, které byly, stejně jako správní delikt spáchaný v souvislosti s veřejnou zakázkou Třeboň Riegrova, kvalifikovány jako jednání ve vzájemné shodě spočívající v koordinaci činnosti konkurentů při výběrových řízeních na stavební práce v oblasti inženýrského stavitelství (bid-rigging) s prvky dohody o rozdělení trhu a též cenové dohody. Celkové konečné hodnoty příslušných veřejných zakázek činily:

 • 11.594.674,64 Kč bez DPH u veřejné zakázky Studená,
 • 8.893.530,- Kč bez DPH u veřejné zakázky Nový Dražejov,
 • 4.325.184,89 Kč bez DPH u veřejné zakázky Val,
 • 3.865.142,77 Kč bez DPH u veřejné zakázky Urbanov,
 • 3.166.231,- Kč bez DPH u veřejné zakázky Drunče,
 • 2.245.612,21 Kč bez DPH u veřejné zakázky Kačlehy,
 • 825.536,40 Kč bez DPH u veřejné zakázky Harrachovka.

621.     Úřad dále uvádí, že všechny shora uvedené veřejné zakázky byly úspěšně zadány a následně i realizovány, přičemž trh inženýrského stavitelství na území České republiky byl v souvislosti s těmito veřejnými zakázkami narušován dohodou soutěžitelů v rozporu s § 3 odst. 1 zákona nejméně po dobu od 1 dne až 16 dnů, tj. méně než 1 rok.[326]

622.     S ohledem na právě uvedené skutkové okolnosti týkající se závažnosti, délky trvání deliktního jednání a vzniku reálné škody (rovněž charakter a způsob provedení všech deliktů je shodný), jakož i s ohledem na dosavadní rozhodovací praxi Úřadu, má Úřad za to, že je namístě navýšit individualizovanou částku pokuty stanovenou za nejpřísněji trestný delikt u účastníka Swietelsky za spáchání dalších deliktů, a to deliktu souvisejícího s veřejnou zakázkou, jejichž hodnota přesahuje 10 mil. Kč bez DPH[327] o 20 %, u veřejných zakázek s hodnotou od 5 mil. do 10 mil. Kč bez DPH o 18 %, u veřejných zakázek s hodnotou ve výši 1 mil. až 5 mil. Kč bez DPH o 16 % a u zakázek s hodnotou nižší než 1 mil. Kč o 15 %.

623.     Pokuta pro společnost Swietelsky by tak v tomto správním řízení činila 128.028.841. Následně Úřad zohlednil skutečnost, že společnosti Swietelsky již byla za další sbíhající se správní delikty uložena pokuta v jiných správních řízeních.

624.     Ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S834/2014/KD Úřad posuzoval jednání společnosti Swietelsky v souvislosti s veřejnou zakázkou R4 Mirotice – Třebkov uveřejněnou zadavatelem Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, ve Věstníku veřejných zakázek dne 17. 9. 2007 pod evidenčním číslem zakázky 60009446 (dále též „veřejná zakázka R4“), za které již byla společnosti Swietelsky pravomocně uložena pokuta v tomto řízení v celkové výši 76.209.000,- Kč. Tento delikt byl taktéž kvalifikován jako jednání ve vzájemné shodě spočívající v koordinaci činnosti konkurentů při výběrových řízeních na stavební práce v oblasti inženýrského stavitelství (bid-rigging)s prvky dohody o rozdělení trhu a též cenové dohody. Z hlediska typové závažnosti se tedy taktéž jednalo o nejzávažnější porušení soutěžního zákona, tzv. dohodu s tvrdým jádrem. V případě deliktu souvisejícího s veřejnou zakázkou R4 šlo o jednání eliminující rizika vzájemného konkurenčního boje o veřejnou zakázku s tím, že trh inženýrského stavitelství na území České republiky byl v případě uvedeného deliktu narušován nejméně po dobu 1 dne.Úřad rovněž zohlednil, že hodnota veřejné zakázky R4 činila 944.113.227,- Kč bez DPH.

625.     Ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0236/2016/KD[328] Úřad posuzoval jednání společnosti Swietelsky v souvislosti se 3 veřejnými zakázkami, a to Oprava cesty k Mazelovu (vyhlášená obcí Neplachov v roce 2013), Obec Borkovice – rekonstrukce silnic a úprava vzhledu obce (vyhlášená obcí Borkovice v roce 2009) a Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obce Třebětice (vyhlášená obcí Třebětice v roce 2009), za které byla společnosti Swietelsky uložena pokuta ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0236/2016/KD v celkové výši 36.663.000 Kč. Tyto delikty byly taktéž kvalifikovány jako jednání ve vzájemné shodě spočívající v koordinaci činnosti konkurentů při výběrových řízeních na stavební práce v oblasti inženýrského stavitelství (bid-rigging)s prvky dohody o rozdělení trhu a též cenové dohody. Z hlediska typové závažnosti se tedy taktéž jednalo o nejzávažnější porušení soutěžního zákona, tzv. dohody s tvrdým jádrem. Trh inženýrského stavitelství na území České republiky byl v případě těchto deliktů narušován několik dnů, hodnota jednotlivých posuzovaných zakázek v tomto řízení nepřesáhla 4 mil. Kč bez DPH.

626.     Vzhledem ke stejné typové závažnosti a obdobné délce protisoutěžního jednání u všech 12 deliktů posuzovaných v dotčených správních řízeních (v sp. zn. ÚOHS-S834/2014/KD, ÚOHS-S0236/2016/KD  i S426/2012/KD), považuje Úřad za rozhodující kritérium pro určení nejzávažněji trestného deliktu hodnotu veřejné zakázky, které se posuzované jednání týká, a možný rozsah narušení soutěže deliktem. Proto jako nejzávažnější označil delikt související s veřejnou zakázkou R4, jenž byl předmětem správního řízení sp. zn. ÚOHS-S834/2014/KD s tím, že správní delikty řešené ve správním řízení sp. zn. S426/2012/KD a sp. zn. ÚOHS-S0236/2016/KD je třeba považovat, právě s ohledem na nižší hodnoty veřejných zakázek, za méně závažné.

627.     Při úvaze, jakou výslednou pokutu při respektování zásady absorpce lze v tomto řízení uložit, musel Úřad tedy přihlédnout k tomu, že účastníku řízení již byla uložena pokuta ve výši 76.209.000,- Kč za závažnější delikt, než který je předmětem tohoto správního řízení, a 36.663.000,- Kč za další 3 delikty ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0236/2016/KD. 

628.     Po náležitém zhodnocení všech shora uvedených skutečností, kdy rozdíl v hodnotách zakázek v řízeních je výrazný, rovněž charakter[329] veřejné zakázky R4 je významnější než veřejných zakázek posuzovaných v tomto řízení, Úřad dospěl k závěru, že je namístě snížit předpokládanou výši pokuty stanovenou za delikty posuzované v tomto řízení, i s ohledem na již dvě řízení o deliktech společnosti Swietelsky, o 65 % tak, aby nešlo k tíži účastníka řízení, že o jeho deliktech je rozhodováno ve 3 samostatných správních řízeních.

629.     Pokuta pro společnost Swietelsky v tomto správním řízení po zaokrouhlení na celé tisíce dolů činí 44.810.000. Tato částka představuje cca 0,8 % odhadu celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období; souhrnná výše tří pokut uložených společnosti Swietelsky Úřadem v tomto řízení, v řízení sp. zn. ÚOHS-S834/2014/KD a sp. zn. ÚOHS-S0236/2016/KD představuje cca 2,8 % odhadu celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období,[330] svou výší odpovídá povaze a závažnosti spáchaných deliktů. Stanovená pokuta, ani součet uložených pokut, nepřevyšuje zákonný limit 10 % z celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období.

630.     K finanční a majetkové situaci společnosti Swietelsky Úřad uvádí (vychází z konsolidovaných finančních výkazů), že společnost Swietelsky dosahovala v letech 2011 až 2014 stabilních výsledků hospodaření, kdy se hodnoty výsledků hospodaření za běžnou činnost pohybovaly kolem 30 až 40 mil. Kč. V období 1. 4. 2014 – 31. 3. 2015 došlo k výraznému poklesu výsledku hospodaření za běžnou činnost z 34,8 mil Kč na ­ 2,6 mil. Kč, a to v části provozního výsledku hospodaření, přičemž v části finančního výsledku hospodaření došlo naopak k více jak dvojnásobnému růstu oproti předchozímu roku. Výsledek hospodaření za běžnou činnost byl v posledním roce ovlivněn především výrazným nárůstem v oblasti rezerv a komplexních nákladů příštích období, a to z 8,2 mil. Kč na 234,4 mil. Kč. Bankovní úvěry a výpomoci činily k 31. 3. 2015 pouze 4 mil. Kč s tím, že oproti předchozímu účetnímu roku došlo ke snížení dlouhodobých bankovních úvěrů na polovinu. Oproti předchozímu roku došlo rovněž k navýšení krátkodobého finančního majetku, kdy k 31. 3. 2015 jeho hodnota činila 143 mil. Kč. S přihlédnutím k finanční a majetkové situaci společnosti Swietelsky a dalších společností ze skupiny Swietelsky Úřad konstatuje, že pokuta není pro soutěžitele Swietelsky likvidační.

X.2         Společnost Lesostavby

631.     Společnost Lesostavby se dopustila celkem 5 správních deliktů v souvislosti s veřejnými zakázkami Třeboň Riegrova, Třeboň Lesní, Studená, Nový Dražejov a Hadravova Rosička. Z těchto veřejných zakázek měla nejvyšší konečnou hodnotu veřejná zakázka Třeboň Riegrova (v rámci správních deliktů spáchaných tímto účastníkem řízení považuje Úřad správní delikt týkající se zakázky Třeboň Riegrova za nejpřísněji trestný).

632.     Zakázaná dohoda mezi společnostmi Swietelsky, Lesostavby a RVSv souvislosti s veřejnou zakázkou Třeboň Riegrova,která byla ve vztahu k uvedeným účastníkům řízení v rámci tohoto správního řízení shledána jako nejzávažnější porušení zákona, trvala nejméně od 15. 5. 2008 do 22. 5. 2008. Trh inženýrského stavitelství na území České republikytak byl touto dohodou narušován nejméně po dobu 8 dnů. Délka trvání porušení zákona na daném relevantním trhu byla kratší než 1 rok,[331] což Úřad zohlednil v závažnosti deliktu tak, že koeficient času stanovil dle Zásad ve výši 1,00.

633.     Soutěžitel Lesostavby dosáhl v roce 2008[332] na trhu inženýrského stavitelství na území České republiky objemu prodejů 167.000.000 Kč. Celkový čistý obrat soutěžitele za rok 2014 činil 187.759.000 Kč a odhad za rok 2015 činí 250 mil. Kč.[333]

634.     Vzhledem k tomu, že hodnota veřejné zakázky Třeboň Riegrova (jediný skutek krátkodobého a lokálního charakteru, viz výše) činila cca 14,2 mil. Kč a bylo tedy zasaženo cca 0,008 % objemu relevantního trhu, stanovil Úřad základní částku pokuty za závažnost předmětného deliktu pro společnost Lesostavby ve výši 1,65 % hodnoty prodejů, což představuje (i po zohlednění časového faktoru) částku pokuty za nejpřísněji trestný delikt ve výši 2.755.500 Kč.

635.     Úřad shledal jako přitěžující okolnost a důvod pro zvýšení pokuty u účastníka řízení Lesostavby skutečnost, že posuzované protisoutěžní jednání ve shodě spáchal úmyslně (viz část Subjektivní stránka deliktu a Vlastní právní posouzení jednání účastníků řízení v jednotlivých zakázkách tohoto rozhodnutí). S ohledem na tuto skutečnost Úřad přitížil o 20 %. Dále Úřad neshledal žádné jiné přitěžující či polehčující okolnosti, na jejichž základě by mohl zvýšit, resp. snížit základní částku pokuty společnosti Lesostavby. Celkem tedy činí základní částka pokuty pro společnosti Lesostavby navýšená o 20 % za přitěžující okolnost (úmysl) částku 3.306.600 Kč.

636.     Následně Úřad hodnotil mnohost deliktů, kterými se zabýval v tomto správním řízení s tím, že zejména uvážil jejich počet a závažnost, to vše v rámci uplatnění zásady správního uvážení, při zvážení účelu trestu z hlediska individuální a generální prevence.

637.     V této fázi Úřad přihlédl ke skutečnosti, že se účastník řízení Lesostavby dopustil dalších 4 správních deliktů, a to v souvislosti s veřejnými zakázkami Třeboň Lesní, Studená, Nový Dražejov a Hadravova Rosička, které byly, stejně jako správní delikt spáchaný v souvislosti s veřejnou zakázkou Třeboň Riegrova, kvalifikovány jako jednání ve vzájemné shodě spočívající v koordinaci činnosti konkurentů při výběrových řízeních na stavební práce v oblasti inženýrského stavitelství (bid-rigging) s prvky dohody o rozdělení trhu a též cenové dohody. Celkové konečné hodnoty příslušných veřejných zakázek činily:

·         12.364.048,17 Kč bez DPH u veřejné zakázky Třeboň Lesní,

·         11.594.674,64 Kč bez DPH u veřejné zakázky Studená,

·         8.893.530,- Kč bez DPH u veřejné zakázky Nový Dražejov, a

·         6.623.095,- Kč bez DPH u veřejné zakázky Hadravova Rosička.

638.     Úřad dále uvádí, že všechny shora uvedené veřejné zakázky byly úspěšně zadány a následně i realizovány, přičemž trh inženýrského stavitelství na území České republiky byl v souvislosti s těmito veřejnými zakázkami narušován dohodou soutěžitelů v rozporu s § 3 odst. 1 zákona nejméně po dobu několika dnů (od 1 dne do 5 dnů).[334] V případě veřejné zakázky Třeboň Lesní bylo prokázáno narušení soutěže (společnostmi Lesostavby a Vidox) ovlivněním výše nabídkových cen a pořadí jejich nabídek podaných u zadavatele; vítězem výběrového řízení se stal jiný soutěžitel, u něhož nebylo prokázáno koluzivní jednání s ostatními uchazeči.

639.     S ohledem na právě uvedené skutkové okolnosti týkající se závažnosti, délky trvání deliktního jednání a vzniku reálné škody (rovněž charakter a způsob provedení všech deliktů je shodný), jakož i s ohledem na dosavadní rozhodovací praxi Úřadu, má Úřad za to, že je namístě navýšit individualizovanou částku pokuty stanovenou za nejpřísněji trestný delikt u účastníka Lesostavby za spáchání dalších deliktů, a to deliktu souvisejícího s veřejnou zakázkou, jejíž hodnota přesahuje 10 mil. Kč bez DPH[335] Kč o 20 % s tím, že v souvislosti s veřejnou zakázkou Třeboň Lesní nebyla prokázána přímá vazba jednání účastníků řízení na výsledek (vítězství) této veřejné zakázky (viz výše), proto u této zakázky je namístě navýšit o 17 %; u veřejných zakázek s hodnotou od 5 mil. do 10 mil. Kč bez DPH o 18 %.

640.     Pokuta pro společnost Lesostavby by tak v tomto správním řízení činila 5.720.418. Následně Úřad zohlednil skutečnost, že společnosti Lesostavby již byla za další sbíhající se správní delikty uložena pokuta v jiném správním řízení.

641.     Ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S834/2014/KD Úřad posuzoval jednání společnosti Lesostavby v souvislosti s veřejnou zakázkou „Písek – rekonstrukce lokality na Bakalářích – I.etapa“ uveřejněnou zadavatelem městem Písek ve Věstníku veřejných zakázek dne 29. 2. 2008 pod evidenčním číslem zakázky 60015331 (dále též „veřejná zakázka Bakaláře Písek“), za které již byla společnosti Lesostavby společně s dalším sbíhajícím se deliktem souvisejícím s veřejnou zakázkou Rekonstrukce Jeronýmovy ulice v Třeboni zadávanou zadavatelem městem Třeboň  jednacím řízením bez uveřejnění (dále též „veřejná zakázka Jeronýmova Třeboň“) uložena pokuta v celkové výši 4.208.000,- Kč. Tyto delikty byly taktéž kvalifikovány jako jednání ve vzájemné shodě spočívající v koordinaci činnosti konkurentů při výběrových řízeních na stavební práce v oblasti inženýrského stavitelství (bid-rigging)s prvky dohody o rozdělení trhu a též cenové dohody. Z hlediska typové závažnosti se tedy taktéž jednalo o nejzávažnější porušení soutěžního zákona, tzv. dohody s tvrdým jádrem. V případě těchto deliktů šlo o jednání eliminující rizika vzájemného konkurenčního boje o veřejnou zakázku s tím, že trh inženýrského stavitelství na území České republiky byl narušován nejméně po dobu 2 dnů.Úřad rovněž zohlednil, že ve věci sp. zn. ÚOHS-S834/2014/KD činila v případě deliktu spáchaného v souvislosti s veřejnou zakázkou Bakaláře Písek hodnota veřejné zakázky částku 29.599.994,67 Kč bez DPH a v případě deliktu týkajícího se veřejné zakázky Jeronýmova Třeboň částku 6.137.500,- Kč bez DPH.

642.     Vzhledem ke stejné typové závažnosti a obdobné délce protisoutěžního jednání u všech 7 deliktů posuzovaných v dotčených správních řízeních (v sp. zn. ÚOHS-S834/2014/KD i v sp. zn. S426/2012/KD), považuje Úřad za rozhodující kritérium pro určení nejzávažněji trestného deliktu hodnotu veřejné zakázky, které se posuzované jednání týká, a možný rozsah narušení soutěže deliktem. Proto jako nejzávažnější označil delikt související s veřejnou zakázkou Bakaláře Písek, jenž byl předmětem správního řízení sp. zn. ÚOHS-S834/2014/KD s tím, že správní delikty řešené ve správním řízení sp. zn. S426/2012/KD je třeba považovat právě s ohledem na nižší hodnoty veřejných zakázek za méně závažné.

643.     Při úvaze, jakou výslednou pokutu při respektování zásady absorpce lze v tomto řízení uložit, musel Úřad tedy přihlédnout k tomu, že účastníku řízení Lesostavby již byla uložena pokuta ve výši 4.208.000,- Kčza závažnější delikt (a 1 sbíhající delikt), než který je předmětem tohoto správního řízení.

644.     Po náležitém zhodnocení všech shora uvedených skutečností, kdy rozdíl v hodnotách zakázek v obou řízeních není tak výrazný, rovněž charakter veřejných zakázek posuzovaných Úřadem ve vztahu k účastníku řízení Lesostavby ve správním řízení ÚOHS-S834/2014/KD byl lokálního charakteru, Úřad dospěl k závěru, že je namístě snížit předpokládanou výši pokuty stanovenou za delikty posuzované v tomto řízení o 40 % tak, aby nešlo k tíži účastníka řízení, že o jeho deliktech je rozhodováno ve 2 správních řízeních.

645.     Pokuta pro společnost Lesostavby v tomto správním řízení po zaokrouhlení na celé tisíce dolů činí 3.432.000. Tato částka představuje cca 1,37 % odhadu celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období; souhrnná výše obou pokut uložených společnosti Lesostavby Úřadem v tomto řízení a v řízení sp. zn. ÚOHS-S834/2014/KD představuje cca 3,06 % odhadu celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období;[336] svou výší odpovídá povaze a okolnostem spáchaných deliktů. Stanovená pokuta, ani součet uložených pokut, nepřevyšuje zákonný limit 10 % z celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období.

646.     K finanční a majetkové situaci společnosti Lesostavby Úřad uvádí, že výkony společnosti Lesostavby v posledních letech zaznamenaly pokles, z 322 mil. v roce 2011 na 170 mil. Kč v roce 2014, přidaná hodnota však byla v roce 2014 výrazně lepší než v předchozích dvou letech (v procentním vyjádření). Poslední tři roky bylo hospodaření společnosti Lesostavby spojeno s účetní ztrátou, která má však klesající trend, a odpovídá trendu vývoje provozního hospodářského výsledku. Společnost Lesostavby je dluhově zatížená až v posledních dvou letech, kdy v roce 2014 činily krátkodobé bankovní úvěry 1,3 mil. Kč, oproti roku 2013 však došlo k poklesu o 35 %. Společnost Lesostavby není v roce 2014 zatížena vysokými dlouhodobými závazky ani pohledávkami. Významným faktorem je rovněž výše krátkodobého finančního majetku společnosti, k 31. 12. 2014 činila cca 15,5 mil. Kč, došlo k navýšení oproti předchozímu roku o cca 26 %. S přihlédnutím k finanční a majetkové situaci společnosti Úřad konstatuje, že stanovená výše pokuty není pro soutěžitele Lesostavby likvidační.

X.3         Společnost RVS

647.     Společnost RVS se dopustila celkem 7 správních deliktů v souvislosti s veřejnými zakázkami Třeboň Riegrova, Val, Drunče, Kačlehy, Hadravova Rosička, Urbanov a Planá.Z těchto veřejných zakázek měla nejvyšší konečnou hodnotu veřejná zakázka Třeboň Riegrova (v rámci správních deliktů spáchaných tímto účastníkem řízení považuje Úřad správní delikt týkající se zakázky Třeboň Riegrova za nejpřísněji trestný).

648.     Zakázaná dohoda mezi společnostmi Swietelsky, Lesostavby a RVS v souvislosti s veřejnou zakázkou Třeboň Riegrova trvala nejpozději od 15. 5. 2008 do 22. 5. 2008. Trh inženýrského stavitelství na území České republiky tak byl touto dohodou narušován nejméně po dobu 8 dnů. Délka trvání porušení zákona na daném relevantním trhu byla kratší než 1 rok,[337] což Úřad zohlednil v závažnosti deliktu tak, že koeficient času stanovil dle Zásad ve výši 1,00.

649.     Soutěžitel RVS dosáhl v roce 2008[338] na trhu inženýrského stavitelství na území České republiky objemu prodejů 61.211.000 Kč.[339] Celkový čistý obrat soutěžitele za rok 2014 činil 177.094.000 Kč[340] a odhad za rok 2015 činí 120.502.000 Kč[341].

650.     Vzhledem k tomu, že hodnota veřejné zakázky Třeboň Riegrova (jediný skutek krátkodobého a lokálního charakteru, viz výše) činila cca 14,2 mil. Kč a bylo tedy zasaženo cca 0,008 % objemu relevantního trhu, stanovil Úřad základní částku pokuty za závažnost předmětného deliktu pro společnost RVS ve výši 1,65 % hodnoty prodejů, což představuje (i po zohlednění časového faktoru) částku pokuty za nejpřísněji trestný delikt ve výši 1.009.982 Kč.

651.     Úřad shledal jako přitěžující okolnost a důvod pro zvýšení pokuty u účastníka řízení RVS skutečnost, že se posuzovaných protisoutěžních jednání ve shodě dopustil úmyslně (viz část Subjektivní stránka deliktu a Vlastní právní posouzení jednání účastníků řízení v jednotlivých zakázkách tohoto rozhodnutí). S ohledem na tuto skutečnost Úřad přitížil o 20 %. Dále Úřad neshledal žádné další přitěžující ani polehčující okolnosti, na jejichž základě by mohl zvýšit, resp. snížit základní částku pokuty společnosti RVS. Celkem tedy činí základní částka pokuty, navýšená o 20 % za přitěžující okolnost – úmysl, částku 1.211.978 Kč.

652.     Následně Úřad hodnotil mnohost deliktů, kterými se zabýval v tomto správním řízení s tím, že zejména uvážil jejich počet a závažnost, to vše v rámci uplatnění zásady správního uvážení, při zvážení účelu trestu z hlediska individuální a generální prevence.

653.     V této fázi Úřad přihlédl ke skutečnosti, že se účastník řízení RVS dopustil dalších 6 správních deliktů, a to v souvislosti s veřejnými zakázkami Val, Drunče, Kačlehy, Hadravova Rosička, Urbanov a Planá, které byly, stejně jako správní delikt spáchaný v souvislosti  s veřejnou zakázkou Třeboň Riegrova, kvalifikovány jako jednání ve vzájemné shodě spočívající v koordinaci činnosti konkurentů při výběrových řízeních na stavební práce v oblasti inženýrského stavitelství (bid-rigging) s prvky dohody o rozdělení trhu a též cenové dohody. Celkové konečné hodnoty příslušných veřejných zakázek činily:

·         11.620.968,- Kč bez DPH u veřejné zakázky Planá,

·         6.623.095,- Kč bez DPH u veřejné zakázky Hadravova Rosička,

·         4.325.184,89 Kč bez DPH u veřejné zakázky Val,

·         3.865.142,77 Kč bez DPH u veřejné zakázky Urbanov,

·         3.166.231,- Kč bez DPH u veřejné zakázky Drunče, a

·         2.245.612,21 Kč bez DPH u veřejné zakázky Kačlehy,

654.     Úřad dále uvádí, že všechny shora uvedené veřejné zakázky byly úspěšně zadány a následně i realizovány, přičemž trh inženýrského stavitelství na území České republiky byl v souvislosti s těmito veřejnými zakázkami narušován dohodou soutěžitelů v rozporu s § 3 odst. 1 zákona nejméně po dobu několika dnů, konkrétně od 1 dne po 16 dnů.[342]

655.     S ohledem na právě uvedené skutkové okolnosti týkající se závažnosti, délky trvání deliktního jednání a vzniku reálné škody (rovněž charakter a způsob provedení všech deliktů byl shodný), jakož i s ohledem na dosavadní rozhodovací praxi Úřadu, má Úřad za to, že je namístě navýšit individualizovanou částku pokuty za nejpřísněji trestný delikt u účastníka RVS za spáchání dalších delikty, a to za delikty související s veřejnými zakázkami, jejichž hodnota přesahuje 10 mil. Kč bez DPH[343] o 20 %, u veřejných zakázek s hodnotou od 5 mil. do 10 mil. Kč bez DPH o 18 % a u veřejných zakázek s hodnotou ve výši 1 mil. až 5 mil. Kč bez DPH o 16 %.

656.     Pokuta pro společnost RVS po zaokrouhlení na celé tisíce dolů činí 2.448.000. Tato částka představuje cca 2,03 % odhadu celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období[344] a svou výší odpovídá povaze a okolnostem spáchaných deliktů. Stanovená pokuta nepřevyšuje zákonný limit 10 % z celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období.

657.     K finanční a majetkové situaci společnosti RVS Úřad uvádí, že výkony společnosti RVS v  letech 2013 a 2014 byly stabilní s tím, že v roce 2015 došlo k mírnému poklesu (120 mil. Kč), přidaná hodnota v roce 2015 byla lepší než v předchozím roce (v procentním vyjádření). Společnost RVS v roce 2014 a 2015 dosáhla záporného provozního výsledku hospodaření (v roce 2015 ve výši 3.906 tis. Kč), avšak celkový výsledek hospodaření společnosti v posledních 4 let je kladný (v roce 2015 ve výši cca 2 mil. Kč). Společnosti RVS v roce 2014 kleslo dluhové zatížení, v roce 2015 se zase zvýšilo vzhledem k nárůstu krátkodobé finanční výpomoci; dlouhodobé bankovní úvěry však v posledních 4 letech klesají, podíl vlastního kapitálu na cizím se v roce 2015 zvýšil. Dlouhodobé závazky i pohledávky v posledních dvou letech společnosti RVS výrazněji klesly. Významným faktorem je rovněž výše krátkodobého finančního majetku společnosti, k 31. 12. 2015 činila cca 12,9 mil. Kč. S přihlédnutím k finanční a majetkové situaci společnosti RVS Úřad konstatuje, že stanovená výše pokuty není pro soutěžitele RVS likvidační.

X.4         Společnost OHL

658.     Společnost OHL se dopustila celkem 1 správního deliktu v souvislosti s veřejnou zakázkou Nový Dražejov.

659.     Zakázaná dohoda mezi společnostmi Swietelsky, OHL a Lesostavby v souvislosti s veřejnou zakázkou Nový Dražejov trvala nejméně dne 7. 8. 2006.Trh inženýrského stavitelství na území České republiky tak byl touto dohodou narušován nejméně po dobu 1 dne. Délka trvání porušení zákona na daném relevantním trhu byla kratší než 1 rok,[345] což Úřad zohlednil v závažnosti deliktu tak, že koeficient času dle Zásad stanovil ve výši 1,00.

660.     Soutěžitel OHL dosáhl v roce 2006[346] na trhu inženýrského stavitelství na území České republiky objemu prodejů […obchodní tajemství…]Kč. Celkový čistý obrat soutěžitele za rok 2014 byl […obchodní tajemství…]Kč.[347]

661.     Vzhledem k tomu, že hodnota veřejné zakázky Nový Dražejov (jediný skutek krátkodobého a lokálního charakteru, viz výše) činila cca 8,9 mil. Kč a bylo tedy zasaženo cca 0,006 % objemu relevantního trhu, stanovil Úřad základní částku pokuty za závažnost předmětného deliktu pro společnost OHL ve výši […obchodní tajemství…]% hodnoty prodejů, což představuje (i po zohlednění časového faktoru) částku […obchodní tajemství…]Kč.

662.     Úřad shledal jako přitěžující okolnost a důvod pro zvýšení pokuty u účastníka řízení OHL skutečnost, že posuzované protisoutěžní jednání ve shodě spáchal úmyslně (viz část Subjektivní stránka deliktu a Vlastní právní posouzení jednání účastníků řízení v jednotlivých zakázkách tohoto rozhodnutí). S ohledem na tuto skutečnost Úřad přitížil o 20 %. Dále Úřad neshledal žádné další přitěžující ani polehčující okolnosti, na jejichž základě by mohl zvýšit, resp. snížit základní částku pokuty společnosti OHL. Celkem tedy činí základní částka pokuty, navýšená o 20 % za přitěžující okolnost – úmysl, částku 168.816.326 Kč.

663.     Úřad konstatuje, že stanovená výše pokuty pro soutěžitele OHL je s ohledem na povahu a okolnosti spáchaného deliktu pro něj nepřiměřeně vysoká, a proto Úřad přistoupil k jejímu snížení. Úřad stanovil pokutu pro společnost OHL v tomto správním řízení s ohledem na jeho specifika ve výši sedminásobku hodnoty zasažené veřejné zakázky.

664.     Pokuta pro společnost OHL po zaokrouhlení na celé tisíce dolů činí 62.254.000 Kč. Tato částka představuje cca […obchodní tajemství…]% celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem v roce 2014 a svou výší odpovídá povaze a okolnostem spáchaného deliktu. Stanovená pokuta nepřevyšuje zákonných limit 10 % z celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období.

665.     K finanční a majetkové situaci společnosti OHL Úřad uvádí, že v roce 2014 došlo k nárůstu objemu tržeb až do výše 10,5 mld. Kč (kdy v předchozích letech docházelo k jejich poklesu, v roce 2013 činily 8,3 mld. Kč). Celková hodnota majetku společnosti činila 986 mil. Kč (z toho investice do nemovitostí ve výši 291 mil. a majetek určený k prodeji ve výši 2,6 mil Kč.). Celková dlouhodobá aktiva bez dlouhodobých pohledávek na konci roku 2014 činila 1,5 mld. Kč (došlo k navýšení oproti předchozím rokům), zdroj zvýšení je v oblasti finančních investic, přičemž ve financování investic převažuje financování cestou vlastních prostředků. V roce 2014 zaznamenala společnost ztrátu ve výši 303 mil. Kč, v předchozím roce zisk ve výši 25 mil. Kč. Peněžní prostředky a ekvivalenty na konci roku 2014 činily 866 mil. Kč a došlo k jejich navýšení oproti přechozímu období o cca 194 mil. Kč. Bankovní úvěry (krátkodobé) činily cca 522 mil. Kč. S přihlédnutím k finanční a majetkové situaci společnosti OHL Úřad konstatuje, že pokuta není pro soutěžitele OHL likvidační.

X.5         Společnost Vidox

666.     Společnost Vidox, nástupnická společnost společnosti Leyrer + Graf stavební společnost s.r.o., se sídlem Jivno 43, PSČ 373 71, IČO 26089661, se dopustila celkem 1 správního deliktu v souvislosti s veřejnou zakázkou Třeboň Lesní.

667.     Zakázaná dohoda mezi společnostmi Lesostavby a Vidox v souvislosti s veřejnou zakázkou Třeboň Lesní trvala nejméně dne 23. 3. 2009.Trh inženýrského stavitelství na území České republiky tak byl touto dohodou narušován nejméně po dobu 1 dne. Délka trvání porušení zákona na daném relevantním trhu byla kratší než 1 rok,[348] což Úřad zohlednil v závažnosti deliktu tak, že koeficient času stanovil dle Zásad ve výši 1,00.

668.     Soutěžitel Vidox[349] dosáhl v roce 2009[350] na trhu inženýrského stavitelství na území České republiky objemu prodejů […obchodní tajemství…]Kč. Celkový čistý obrat soutěžitele za účetní období od 1. 2. 2014 do 31. 1. 2015 byl […obchodní tajemství…]Kč a předběžný odhad za období od 1. 2. 2015 do 31. 1. 2016 činí […obchodní tajemství…]Kč.

669.     Hodnota veřejné zakázky Třeboň Lesní (jediný skutek krátkodobého a lokálního charakteru, viz výše) činila cca 12,4 mil. Kč a bylo tedy zasaženo cca 0,007 % objemu relevantního trhu. V daném případě pak Úřad zohlednil skutečnost, že účastníci řízení deliktním jednáním nedosáhli vítězství v zakázce (viz výše), proto Úřad stanovil základní částku pokuty za závažnost předmětného deliktu pro společnost Vidox nižší, než by odpovídala hodnotě zakázky (1,65 %), a to ve výši […obchodní tajemství…]% hodnoty prodejů, což představuje (i po zohlednění časového faktoru) částku […obchodní tajemství…]Kč.

670.     Úřad shledal jako přitěžující okolnost a důvod pro zvýšení pokuty u účastníka řízení Vidox skutečnost, že posuzované protisoutěžní jednání ve shodě spáchal úmyslně (viz část Subjektivní stránka deliktu a Vlastní právní posouzení jednání účastníků řízení v jednotlivých zakázkách tohoto rozhodnutí). S ohledem na tuto skutečnost Úřad přitížil o 20 %. Dále Úřad neshledal žádné další přitěžující ani polehčující okolnosti, na jejichž základě by mohl zvýšit, resp. snížit základní částku pokuty společnosti Vidox. Celkem tedy činí základní částka pokuty pro společnosti Vidox navýšená o 20 % za přitěžující okolnost (úmysl) částku 728.506 Kč.

671.     Úřad konstatuje, že stanovená výše pokuty pro soutěžitele Vidox je s ohledem na povahu a okolnosti spáchaného deliktu nízká; není pro účastníka řízení dostatečně citelná a neplní svou represivní funkci. Proto Úřad navýšil pokutu pro soutěžitele Vidox na částku odpovídající […obchodní tajemství…]% celkového čistého obratu soutěžitele Vidox za poslední ukončené účetní období.

672.     Pokuta pro společnost Vidox po zaokrouhlení na celé tisíce dolů činí 31.509.000. Tato částka představuje cca […obchodní tajemství…]% odhadu celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období (1. 2. 2015 až 31. 1. 2016)[351] a svou výší odpovídá povaze a okolnostem spáchaného deliktu. Stanovená pokuta nepřevyšuje zákonných limit 10 % z celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období.

673.     K finanční a majetkové situaci společnosti Vidox Úřad uvádí, že společnost […obchodní tajemství…]. S přihlédnutím k finanční a majetkové situaci společnosti Vidox a dalších společností ze skupiny, které je součástí, Úřad konstatuje, že pokuta není pro soutěžitele Vidox likvidační.

X.6         Společnost Daich

674.     Společnost Daich se dopustila celkem 2 správních deliktů v souvislosti s veřejnými zakázkami Hadravova Rosička a Planá.Z těchto veřejných zakázek měla nejvyšší konečnou hodnotu veřejná zakázka Planá (v rámci správních deliktů spáchaných tímto účastníkem řízení považuje Úřad správní delikt týkající se zakázky Planá za nejpřísněji trestný).

675.     Zakázaná dohoda mezi společnostmi Daich, RVS, Colas a Hochtief v souvislosti s veřejnou zakázkou Planá trvala nejméně dne 24. 8. 2009.Trh inženýrského stavitelství na území České republiky tak byl touto dohodou narušován nejméně po dobu 1 dne. Délka trvání porušení zákona na daném relevantním trhu byla kratší než 1 rok,[352] což Úřad zohlednil v závažnosti deliktu tak, že koeficient času stanovil dle Zásad ve výši 1,00.

676.     Soutězitel Daich dosáhl v roce 2009[353] na trhu inženýrského stavitelství na území České republiky objemu prodejů 102.476.794 Kč.[354] Celkový čistý obrat společnosti Daich za účetní období od 1. 4. 2014 do 31. 3. 2015 činil 259.150.121 Kč.[355] Odhad celkového čistého obratu společnosti Daich za účetní období od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2016 činí 180.645.861 Kč.[356]

677.     Vzhledem k tomu, že hodnota veřejné zakázky Planá (jediný skutek krátkodobého a lokálního charakteru, viz výše) činila cca 11,6 mil. Kč a bylo tedy zasaženo cca 0,006 % objemu relevantního trhu, stanovil Úřad základní částku pokuty za závažnost předmětného deliktu pro společnost Daich ve výši 1,65 % hodnoty prodejů, což představuje (i po zohlednění časového faktoru) částku za nejpřísněji trestný delikt ve výši 1.690.867 Kč.

678.     Úřad shledal jako přitěžující okolnost a důvod pro zvýšení pokuty u účastníka řízení Daich skutečnost, že se posuzovaných protisoutěžních jednání ve shodě dopustil úmyslně (viz část Subjektivní stránka deliktu a Vlastní právní posouzení jednání účastníků řízení v jednotlivých zakázkách tohoto rozhodnutí). S ohledem na tuto skutečnost Úřad přitížil o 20 %. Dále Úřad neshledal žádné další přitěžující ani polehčující okolnosti, na jejichž základě by mohl zvýšit, resp. snížit základní částku pokuty společnosti Daich. Celkem tedy činí základní částka pokuty pro společnost Daich navýšená o 20 % za přitěžující okolnost (úmysl) částku 2.029.040 Kč.

679.     Následně Úřad hodnotil mnohost deliktů, kterými se zabýval v tomto správním řízení s tím, že zejména uvážil jejich počet a závažnost, to vše v rámci uplatnění zásady správního uvážení, při zvážení účelu trestu z hlediska individuální a generální prevence.

680.     V této fázi Úřad přihlédl ke skutečnosti, že se účastník řízení Daich dopustil 1 dalšího správního deliktu, a to v souvislosti s veřejnou zakázkou Hadravova Rosička, který byl, stejně jako správní delikt spáchaný v souvislosti s veřejnou zakázkou Planá, kvalifikován jako jednání ve vzájemné shodě spočívající v koordinaci činnosti konkurentů při výběrových řízeních na stavební práce v oblasti inženýrského stavitelství (bid-rigging) s prvky dohody o rozdělení trhu a též cenové dohody. Celková konečná hodnota veřejné zakázky Hadravova Rosička činila 6.623.095,- Kč bez DPH. Byla úspěšně zadána a následně i realizována, přičemž trh inženýrského stavitelství na území České republiky byl v souvislosti s touto veřejnou zakázkou narušován dohodou soutěžitelů v rozporu s § 3 odst. 1 zákona nejméně po dobu 1 dne.

681.     S ohledem na právě uvedené skutkové okolnosti týkající se závažnosti, délky trvání deliktního jednání a vzniku reálné škody (rovněž charakter a způsob provedení všech deliktů je shodný), jakož i s ohledem na dosavadní rozhodovací praxi Úřadu, má Úřad za to, že je namístě navýšit individualizovanou částku pokuty za nejpřísněji trestný delikt u účastníka Daich za další spáchaný delikt související veřejnou zakázkou Hadravova Rosička o 18 % (jde o veřejnou zakázku s hodnotou od 5 mil. do 10 mil. Kč bez DPH).

682.     Pokuta pro společnost Daich by tak v tomto správním řízení činila 2.394.268 Kč. Následně Úřad zohlednil, že společnosti Daich již byla za další sbíhající se správní delikty uložena pokuta v jiném správním řízení.

683.     Ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0236/2016/KD posuzoval Úřad jednání společnosti Daich v souvislosti se 4 veřejnými zakázkami, a to Provedení opravy místních komunikací po stavbě kanalizace v obci Kostelní Radouň (vyhlášená obcí Kostelní Radouň v roce 2007), Oprava MK - "K Čističce"; Oprava MK - "Od autobusové zastávky" (vyhlášená obcí Dolní Dvořiště v roce 2008), Oprava MK – zpevnění vjezdů (vyhlášená obcí Haškovcova Lhota v roce 2009), Zlepšení dopravní obslužnosti a vzhledu obce Libějice (vyhlášená obcí Libějice v roce 2009), za které ji byla uložena pokuta ve výši 1.746.000 Kč. Tyto delikty byly taktéž kvalifikovány jako jednání ve vzájemné shodě spočívající v koordinaci činnosti konkurentů při výběrových řízeních na stavební práce v oblasti inženýrského stavitelství (bid-rigging)s prvky dohody o rozdělení trhu a též cenové dohody. Z hlediska typové závažnosti se tedy taktéž jednalo o nejzávažnější porušení soutěžního zákona, tzv. dohody s tvrdým jádrem. V případě těchto deliktů byl trh inženýrského stavitelství na území České republiky narušován několik dnů. Hodnota jednotlivých posuzovaných zakázek ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0236/2016/KD nepřesáhla 1,5 mil. Kč.

684.     Vzhledem ke stejné typové závažnosti a obdobné délce protisoutěžního jednání u všech 6 deliktů posuzovaných v dotčených správních řízeních, považuje Úřad za rozhodující kritérium pro určení nejzávažněji trestného deliktu hodnotu veřejné zakázky, které se posuzované jednání týká, a možný rozsah narušení soutěže deliktem. Proto jako nejzávažnější označil delikt související s veřejnou zakázkou Planá, jenž je předmětem tohoto správního řízení, správní delikty řešené ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0236/2016/KD je třeba považovat právě s ohledem na nižší hodnoty veřejných zakázek za méně závažné.

685.     Při úvaze, jakou výslednou pokutu při respektování zásady absorpce lze v tomto řízení uložit, musel Úřad přihlédnout především k tomu, že účastníku řízení Daich již byla uložena pokuta ve výši 1.746.000,- Kčza 4 delikty, které byly jednotlivě méně závažné než delikt spáchaný v souvislosti s veřejnou zakázkou Planá, který je spolu s 1 dalším deliktem předmětem tohoto správního řízení.

686.     Po náležitém zhodnocení všech shora uvedených skutečností, kdy rozdíl v hodnotách zakázek v obou řízeních není tak výrazný, rovněž charakter veřejných zakázek posuzovaných Úřadem ve správním řízení ÚOHS-S0236/2016/2014/KD byl lokálního charakteru, Úřad dospěl k závěru, že je zcela namístě snížit předpokládanou výši pokuty stanovenou za delikty posuzované v tomto řízení o 40 % tak, aby skutečnost, že o těchto deliktech je rozhodováno ve dvou správních řízeních, nebyla k tíži účastníka řízení.

687.     Výsledná částka pokuty tak pro společnost Daich v tomto správním řízení činí 1.436.000 po zaokrouhlení na celé tisíce dolů. Tato částka představuje cca 0,79 % odhadu celkového čistého obratu dosaženého společností Daich za poslední ukončené účetní období; souhrnná výše obou pokut uložených společnosti Daich Úřadem v tomto řízení a v řízení sp. zn. ÚOHS-S0236/2016/KD představuje cca 1,76 % odhadu celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období;[357] svou výší odpovídá povaze a okolnostem spáchání deliktů. Výsledná pokuta, ani součet uložených pokut, tedy nepřevyšuje zákonný limit 10 % z celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období.

688.     K finanční a majetkové situaci společnosti Daich Úřad uvádí, že společnost dosahuje v posledních 3 letech stabilních výkonů (k 31. 3. 2015 ve výši 257 mil. Kč). Společnost Daich dosahuje v posledních letech kladného hospodářského výsledku, k 31. 3. 2014 ve výši cca 23 mil. (hospodářský výsledek za účetní období), k 31. 3. 2015 došlo k jeho poklesu na hodnotu 826 tis. Kč. Společnost Daich nemá v posledních letech žádné bankovní úvěry a výpomoci, k 31. 3. 2015 došlo k výraznému poklesu krátkodobých závazků (dlouhodobé závazky mají klesající trend). Významným faktorem je rovněž výše krátkodobého finančního majetku společnosti, k 31. 3. 2015 činila 51 mil. Kč. Rovněž krátkodobé i dlouhodobé pohledávky mají klesající trend. S přihlédnutím k finanční a majetkové situaci společnosti Daich Úřad konstatuje, že stanovená výše pokuty není pro soutěžitele Daich likvidační.

X.7         Společnost Vialit

689.     Společnost Vialit se dopustila celkem 2 správních deliktů v souvislosti s veřejnými zakázkami Drunče a Harrachovka.Z těchto veřejných zakázek měla nejvyšší konečnou hodnotu veřejná zakázka Drunče (v rámci správních deliktů spáchaných tímto účastníkem řízení považuje Úřad správní delikt týkající se zakázky Drunče za nejpřísněji trestný).

690.     Zakázaná dohoda mezi společnostmi Swietelsky, RVS, Vialit a AVE v souvislosti s veřejnou zakázkou Drunče trvala nejméně dne 11. 5. 2009.Trh inženýrského stavitelství na území České republiky tak byl touto dohodou narušován nejméně po dobu 1 dne. Délka trvání porušení zákona na daném relevantním trhu byla kratší než 1 rok,[358] což Úřad zohlednil v závažnosti deliktu tak, že koeficient času stanovil ve výši 1,00.

691.     Soutěžitel Vialit[359] dosáhl v roce 2009[360] na trhu inženýrského stavitelství na území České republiky objemu prodejů 10.673.252 Kč. Celkový čistý obrat společnosti Vialit za rok 2014 činil 222.325.000 Kč a za rok 2015[361] činí 267.528.000 Kč.

692.     Vzhledem k tomu, že hodnota veřejné zakázky Drunče (jediný skutek krátkodobého a lokálního charakteru, viz výše) činila cca 3,2 mil. Kč a bylo tedy zasaženo cca 0,002 % objemu relevantního trhu, stanovil Úřad základní částku pokuty za závažnost předmětného deliktu pro společnost Vialit ve výši 1,55 % hodnoty prodejů, což představuje (i po zohlednění časového faktoru) částku pokuty za nejpřísněji trestný delikt ve výši 165.435 Kč.

693.     Úřad shledal jako přitěžující okolnost a důvod pro zvýšení pokuty u účastníka řízení Vialit skutečnost, že se posuzovaných protisoutěžních jednání ve shodě dopustil úmyslně (viz část Subjektivní stránka deliktu tohoto rozhodnutí). S ohledem na tuto skutečnost Úřad přitížil o 20 %. Dále Úřad neshledal žádné další přitěžující ani polehčující okolnosti, na jejichž základě by mohl zvýšit, resp. snížit základní částku pokuty společnosti Vialit. Celkem tedy činí základní částka pokuty pro společnost Vialit navýšená o 20 % za přitěžující okolnost (úmysl) částku 198.522 Kč.

694.     Úřad podotýká, že společnost Vialit podala v průběhu správního řízení (před jeho rozdělením) žádost o narovnání, která zahrnovala i dva delikty, o kterých je rozhodováno ve výroku tohoto rozhodnutí. Ve věci zmíněných dvou deliktů k narovnání nedošlo, proto nebyly zahrnuty do řízení vyloučeného k rychlejšímu rozhodnutí. S ohledem na to, že uznání skutkových a právních zjištění bylo k uvedeným dvěma deliktům ze strany účastníka řízení Vialit učiněno pouze pro účely procedury narovnání, jež však u těchto deliktů neproběhla, Úřad k tomuto vyjádření společnosti Vialit nemohl přihlédnout a zohlednit ho při ukládání pokuty v tomto správním řízení.

695.     Následně Úřad hodnotil mnohost deliktů, kterými se zabýval v tomto správním řízení s tím, že zejména uvážil jejich počet a závažnost, to vše v rámci uplatnění zásady správního uvážení, při zvážení účelu trestu z hlediska individuální a generální prevence.

696.     V této fázi Úřad přihlédl ke skutečnosti, že se účastník řízení Vialit dopustil 1 dalšího správního deliktu, a to v souvislosti s veřejnou zakázkou Harrachovka, který byl, stejně jako správní delikt spáchaný v souvislosti s veřejnou zakázkou Drunče, kvalifikován jako jednání ve vzájemné shodě spočívající v koordinaci činnosti konkurentů při výběrových řízeních na stavební práce v oblasti inženýrského stavitelství (bid-rigging) s prvky dohody o rozdělení trhu a též cenové dohody. Celková hodnota veřejné zakázky Harrachovka činila 825.536,40 Kč bez DPH. Předmětná veřejná zakázka byla úspěšně zadána a následně i realizována, přičemž trh inženýrského stavitelství na území České republiky byl v souvislosti s ní narušován dohodou soutěžitelů v rozporu s § 3 odst. 1 zákona nejméně po dobu 1 dne.

697.     S ohledem na právě uvedené skutkové okolnosti týkající se závažnosti, délky trvání deliktního jednání a vzniku reálné škody (rovněž charakter a způsob provedení všech deliktů byl shodný), jakož i s ohledem na dosavadní rozhodovací praxi Úřadu, má Úřad za to, že je namístě navýšit individualizovanou částku pokuty za nejpřísněji trestný delikt u účastníka Vialit za delikt související s veřejnou zakázkou Harrachovka o 15 % (hodnota zakázky nižší než 1 mil. Kč bez DPH).

698.     Pokuta pro společnost Vialit by tak v tomto správním řízení činila 228.301 Kč. Následně Úřad zohlednil skutečnosti, že společnost Vialit již byla za další sbíhající se správní delikty uložena pokuta v jiném správním řízení.

699.     Ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0236/2016/KD posuzoval Úřad jednání společnosti Vialit v souvislosti se 7 veřejnými zakázkami, a to Provedení opravy místních komunikací po stavbě kanalizace v obci Kostelní Radouň (vyhlášená obcí Kostelní Radouň v roce 2007), Oprava MK - "K Čističce"; Oprava MK - "Od autobusové zastávky" (vyhlášená obcí Dolní Dvořiště v roce 2008), Oprava MK – zpevnění vjezdů (vyhlášená obcí Haškovcova Lhota v roce 2009), Oprava cesty k Mazelovu (vyhlášená obcí Neplachov v roce 2013), Zlepšení dopravní obslužnosti a vzhledu obce Libějice (vyhlášená obcí Libějice v roce 2009), Obec Borkovice – rekonstrukce silnic a úprava vzhledu obce (vyhlášená obcí Borkovice v roce 2009) a Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obce Třebětice (vyhlášená obcí Třebětice v roce 2009), za které jí byla uložena pokuta ve výši 802.000 Kč. Tyto delikty byly taktéž kvalifikovány jako jednání ve vzájemné shodě spočívající v koordinaci činnosti konkurentů při výběrových řízeních na stavební práce v oblasti inženýrského stavitelství (bid-rigging)s prvky dohody o rozdělení trhu a též cenové dohody. Z hlediska typové závažnosti se tedy taktéž jednalo o nejzávažnější porušení soutěžního zákona, tzv. dohody s tvrdým jádrem. V případě těchto deliktů byl trh inženýrského stavitelství na území České republiky narušován několik dnů. Hodnota jednotlivých zakázek posuzovaných ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0236/2016/KD nepřesáhla 4 mil. Kč.

700.     Vzhledem ke stejné typové závažnosti a obdobné délce protisoutěžního jednání u všech 9 deliktů posuzovaných v dotčených správních řízeních, považuje Úřad za rozhodující kritérium pro určení nejzávažněji trestného deliktu hodnotu veřejné zakázky, které se posuzované jednání týká, a možný rozsah narušení soutěže deliktem. Proto jako nejzávažnější označil delikt související s veřejnou zakázkou Třebětice, jenž byl předmětem správního řízení sp. zn. ÚOHS-S0236/2016/KD, správní delikty řešené v tomto správním řízení je třeba považovat právě s ohledem na nižší hodnoty zasažených veřejných zakázek za méně závažné.

701.     Při úvaze, jakou výslednou pokutu při respektování zásady absorpce lze v tomto řízení uložit, musel Úřad přihlédnout především k tomu, že účastníku řízení Vialit již byla uložena pokuta ve výši 802.000 Kčza závažnější delikt (a 6 sbíhajících deliktů), než který je předmětem tohoto správního řízení.

702.     Po náležitém zhodnocení všech shora uvedených skutečností, kdy rozdíl v hodnotách zakázek v obou řízeních není tak výrazný, rovněž charakter veřejných zakázek posuzovaných Úřadem ve správním řízení ÚOHS-S0236/2016/2014/KD byl lokálního charakteru, Úřad dospěl k závěru, že je namístě snížit předpokládanou výši pokuty stanovenou pro toto řízení o 40 % tak, aby skutečnost, že o těchto deliktech je rozhodováno ve dvou správních řízeních, nebyla k tíži účastníka řízení.

703.     Pokuta pro společnost Vialit v tomto správním řízení po zaokrouhlení na celé tisíce dolů činí 136.000. Tato částka představuje cca 0,05 % celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období; souhrnná výše obou pokut uložených společnosti Vialit Úřadem v tomto řízení a v řízení sp. zn. ÚOHS-S0236/2016/KD představuje cca 0,35 % odhadu celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období,[362] svou výší odpovídá povaze a okolnostem spáchání deliktů. Stanovená pokuta, ani součet uložených pokut, nepřevyšuje zákonný limit 10 % z celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období.

704.     K finanční a majetkové situaci společnosti Vialit Úřad uvádí, že společnost v letech 2012 až 2014 dosahovala stabilních výkonů (v roce 2014 ve výši cca 222,33 mil. Kč), rovněž stabilní výše přidané hodnoty. Společnost Vialit dosahovala kladných hospodářských výsledků, přičemž v jednotlivých letech docházelo k nárůstu (v roce 2014 činil 1 mil. Kč). U společnosti Vialit dochází k nárůstu schopnosti finančního krytí vlastními zdroji, společnost není zatížena žádnými bankovními úvěry a výpomocemi. Společnost nemá ve sledovaném období žádné dlouhodobé pohledávky, závazky celkově klesají (v roce 2014 došlo k nárůstu dlouhodobých závazků, avšak k výraznějšímu poklesu krátkodobých). Významným faktorem je rovněž výše krátkodobého finančního majetku společnosti, k 31. 12. 2014 činila 31 mil. Kč. S přihlédnutím k finanční a majetkové situaci společnosti Vialit Úřad konstatuje, že stanovená výše pokuty není pro soutěžitele Vialit likvidační.

X.8         Společnost AVE

705.     Společnost AVE se dopustila celkem 1 správního deliktu v souvislosti s veřejnou zakázkou Drunče.

706.     Zakázaná dohoda mezi společnostmi Swietelsky, RVS, Vialit a AVE v souvislosti s veřejnou zakázkou Drunče trvala nejméně dne 11. 5. 2009.Trh inženýrského stavitelství na území České republiky tak byl touto dohodou narušován nejméně po dobu 1 dne. Délka trvání porušení zákona na daném relevantním trhu byla kratší než 1 rok,[363] což Úřad zohlednil v závažnosti deliktu tak, že koeficient času stanovil ve výši 1,00.

707.     Soutěžitel AVE[364] dosáhl v roce 2009[365] na trhu inženýrského stavitelství na území České republiky objemu prodejů 27.699.829 Kč. Celkový čistý obrat soutěžitele za rok 2015 činil 2.161.699.000 Kč.[366]

708.     Vzhledem k tomu, že hodnota veřejné zakázky Drunče (jediný skutek krátkodobého a lokálního charakteru, viz výše) činila cca 3,2 mil. Kč a bylo tedy zasaženo cca 0,002 % objemu relevantního trhu, stanovil Úřad základní částku pokuty za závažnost předmětného deliktu pro společnost AVE ve výši 1,55 % hodnoty prodejů, což představuje (i po zohlednění časového faktoru) částku 429.347 Kč.

709.     Úřad shledal jako přitěžující okolnost a důvod pro zvýšení pokuty u účastníka řízení AVE skutečnost, že posuzované protisoutěžní jednání ve shodě spáchal úmyslně (viz část Subjektivní stránka deliktu tohoto rozhodnutí). S ohledem na tuto skutečnost Úřad přitížil o 20 %. Dále Úřad neshledal žádné další přitěžující ani polehčující okolnosti, na jejichž základě by mohl zvýšit, resp. snížit základní částku pokuty společnosti AVE. Celkem tedy činí základní částka pokuty pro společnosti AVE navýšená o 20 % za přitěžující okolnost (úmysl) částku 515.217 Kč.

710.     Úřad konstatuje, že stanovená výše pokuty pro soutěžitele AVE je s ohledem na povahu a okolnosti spáchaného deliktu nízká; není pro účastníka řízení dostatečně citelná a neplní svou represivní funkci. Proto Úřad navýšil pokutu pro soutěžitele AVE na částku odpovídající 0,5 % celkového čistého obratu soutěžitele AVE za poslední ukončené účetní období.

711.     Pokuta pro společnost AVE tak po zaokrouhlení na celé tisíce dolů činí 10.808.000. Tato částka představuje cca 0,5 % celkového obratu dosaženého soutěžitelem AVE v roce 2015, svou výší odpovídá povaze a okolnostem spáchaného deliktu. Stanovená pokuta tedy nepřevyšuje zákonných limit 10 % z celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období.

712.     K finanční a majetkové situaci společnosti AVE Úřad uvádí, že společnost AVE v roce 2014 dosáhla kladného hospodářského výsledku (140 mil. Kč). Došlo k poklesu vlastního kapitálu, nicméně byly vyplaceny dividendy ve výši 325 mil. Kč. V roce došlo k nárůstu dlouhodobého finančního majetku, došlo k nákupu obchodního podílu ve výši 75 % v jedné společnosti, rok 2014 byl tedy poznamenán nárůstem dlouhodobých bankovních úvěrů. Společnost Ave disponuje dostatečně velkým krátkodobým finančním majetkem (ve výši 227 mil. Kč). S přihlédnutím k finanční a majetkové situaci společnosti AVE Úřad konstatuje, že pokuta není pro soutěžitele AVE likvidační.

X.9         Společnost Kostka

713.     Společnost Kostka se dopustila celkem 1 správního deliktu v souvislosti s veřejnou zakázkou Urbanov.

714.     Zakázaná dohoda mezi společnostmi Swietelsky, RVS a Kostka v souvislosti s veřejnou zakázkou Urbanov trvala nejméně dne 30. 7. 2009.Trh inženýrského stavitelství na území České republiky tak byl touto dohodou narušován nejméně po dobu 1 dne. Délka trvání porušení zákona na daném relevantním trhu byla kratší než 1 rok,[367] což Úřad zohlednil v závažnosti deliktu tak, že koeficient času stanovil ve výši 1,00.

715.     Soutěžitel Kostka dosáhl v roce 2009[368] na trhu inženýrského stavitelství na území České republiky objemu prodejů 141.000 Kč. Celkový čistý obrat soutěžitele za rok 2015 činí 28.960.839 Kč.[369]

716.     Vzhledem k tomu, že hodnota veřejné zakázky Urbanov (jediný skutek krátkodobého a lokálního charakteru, viz výše) činila cca 4 mil. Kč a bylo tedy zasaženo cca 0,002 % objemu relevantního trhu, stanovil Úřad základní částku pokuty za závažnost předmětného deliktu pro společnost Kostka ve výši 1,55 % hodnoty prodejů, což představuje (i po zohlednění časového faktoru) částku 2.186 Kč.

717.     Úřad shledal jako přitěžující okolnost a důvod pro zvýšení pokuty u účastníka řízení Kostka skutečnost, že posuzované protisoutěžní jednání ve shodě spáchal úmyslně (viz část Subjektivní stránka deliktu tohoto rozhodnutí). S ohledem na tuto skutečnost Úřad přitížil o 20 %. Dále Úřad neshledal žádné další přitěžující ani polehčující okolnosti, na jejichž základě by mohl zvýšit, resp. snížit základní částku pokuty společnosti Kostka. Celkem tedy činí základní částka pokuty pro společnost Kostka navýšená o 20 % za přitěžující okolnost (úmysl) částku 2.623 Kč.

718.     Úřad konstatuje, že stanovená výše pokuty pro soutěžitele Kostka je s ohledem na povahu a okolnosti spáchaného deliktu nízká, není pro účastníka řízení dostatečně citelná a neplní svou represivní funkci. Proto Úřad navýšil pokutu pro soutěžitele Kostka na částku odpovídající 0,5 % celkového čistého obratu společnosti Kostka za poslední ukončené účetní období.

719.     Pokuta pro společnost Kostka tak po zaokrouhlení na celé tisíce dolů činí 144.000. Tato částka představuje cca 0,5 % celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období, svou výší odpovídá povaze a okolnostem spáchaného deliktu. Stanovená pokuta tedy nepřevyšuje zákonný limit 10 % z celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období.

720.     K finanční a majetkové situaci společnosti Kostka Úřad uvádí, že společnost Kostka dosahovala v letech 2012 až 2014 stabilních výkonů (jejich výraznější nárůst byl zaznamenán v roce 2013), v letech 2013 a 2014 došlo k výraznějšímu nárůstu kladného hospodářského výsledku. U společnosti Kostka dochází k nárůstu schopnosti finančního krytí vlastními zdroji, v letech 2013 a 2014 k výraznějšímu nárůstu než v předchozím období. V letech 2012 a 2013 společnost měla bankovní úvěry a výpomoci ve výši cca 2,5 mil. Kč, v roce 2014 jsou nulové. S přihlédnutím k finanční a majetkové situaci společnosti Kostka Úřad konstatuje, že stanovená výše pokuty není pro soutěžitele Kostka likvidační.

X.10     Společnost Colas

721.     Společnost Colas se dopustila celkem 1 správního deliktu v souvislosti s veřejnou zakázkou Planá.

722.     Zakázaná dohoda mezi společnostmi Daich, RVS, Colas a Hochtief v souvislosti s veřejnou zakázkou Planá trvala nejméně dne 24. 8. 2009.Trh inženýrského stavitelství na území České republiky tak byl touto dohodou narušován nejméně po dobu 1 dne. Délka trvání porušení zákona na daném relevantním trhu byla kratší než 1 rok,[370] což Úřad zohlednil v závažnosti deliktu tak, že koeficient času stanovil ve výši 1,00.

723.     Soutěžitel Colas dosáhl v roce 2009[371] na trhu inženýrského stavitelství na území České republiky objemu prodejů 2.541.239.608 Kč. Celkový čistý obrat soutěžitele za rok 2014 byl 4.184.238.317,90 Kč a předběžný údaj za rok 2015 je o něco vyšší než za rok 2014.[372]

724.     Vzhledem k tomu, že hodnota veřejné zakázky Planá (jediný skutek krátkodobého a lokálního charakteru, viz výše) činila cca 11,6 mil. Kč a bylo tedy zasaženo cca 0,006 % objemu relevantního trhu, stanovil Úřad základní částku pokuty za závažnost předmětného deliktu pro společnost Colas ve výši 1,65 % hodnoty prodejů, což představuje (i po zohlednění časového faktoru) částku 41.930.454 Kč.

725.     Úřad shledal jako přitěžující okolnost a důvod pro zvýšení pokuty u účastníka řízení Colas skutečnost, že posuzované protisoutěžní jednání ve shodě spáchal úmyslně (viz část Subjektivní stránka deliktu tohoto rozhodnutí). S ohledem na tuto skutečnost Úřad přitížil o 20 %. Dále Úřad neshledal žádné další přitěžující ani polehčující okolnosti, na jejichž základě by mohl zvýšit, resp. snížit základní částku pokuty společnosti Colas. Celkem tedy činí základní částka pokuty pro společnost Colas navýšená o 20 % za přitěžující okolnost (úmysl) částku 50.316.544 Kč.

726.     Pokuta pro společnost Colas po zaokrouhlení na celé tisíce dolů činí 50.316.000. Tato částka představuje méně než 1,2 % celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období, svou výší odpovídá povaze a okolnostem spáchaného deliktu. Stanovená pokuta tedy nepřevyšuje zákonný limit 10 % z celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období.

727.     K finanční a majetkové situaci společnosti Colas Úřad uvádí, že společnost Colas dosahuje v posledních dvou letech stabilních výkonů (v roce 2014 došlo k výraznějšímu nárůstu oproti roku 2013) s kladnými hospodářskými výsledky, které mají rostoucí trend. U společnosti Colas dochází k nárůstu schopnosti finančního krytí vlastními zdroji, společnost není zatížena bankovními výpomocemi či úvěry (s výjimkou krátkodobého úvěru v roce 2014 ve výši 90 mil.). Společnost disponuje rovněž významným krátkodobým finančním majetkem. S přihlédnutím k finanční a majetkové situaci společnosti Colas Úřad konstatuje, že stanovená výše pokuty není pro soutěžitele Colas likvidační.

X.11     Společnost Hochtief

728.     Společnost Hochtief se dopustila celkem 1 správního deliktu v souvislosti s veřejnou zakázkou Planá.

729.     Zakázaná dohoda mezi společnostmi Daich, RVS, Colas a Hochtief v souvislosti s veřejnou zakázkou Planá trvala nejméně dne 24. 8. 2009.Trh inženýrského stavitelství na území České republiky tak byl touto dohodou narušován nejméně po dobu 1 dne. Délka trvání porušení zákona na daném relevantním trhu byla kratší než 1 rok,[373] což Úřad zohlednil v závažnosti deliktu tak, že koeficient času stanovil ve výši 1,00.

730.     Soutěžitel Hochtief[374] dosáhl v roce 2009[375] na trhu inženýrského stavitelství na území České republiky objemu prodejů […obchodní tajemství…]Kč. Celkový čistý obrat soutěžitele za rok 2014 byl […obchodní tajemství…]Kč a předběžný odhad za rok 2015 činí […obchodní tajemství…]Kč.

731.     Vzhledem k tomu, že hodnota veřejné zakázky Planá (jediný skutek krátkodobého a lokálního charakteru, viz výše) činila cca 11,6 mil. Kč a bylo tedy zasaženo cca 0,006 % objemu relevantního trhu, stanovil Úřad základní částku pokuty za závažnost předmětného deliktu pro společnost Hochtief ve výši […obchodní tajemství…]% hodnoty prodejů, což představuje (i po zohlednění časového faktoru) částku […obchodní tajemství…]Kč.

732.     Úřad shledal jako přitěžující okolnost a důvod pro zvýšení pokuty u účastníka řízení Hochtief skutečnost, že posuzované protisoutěžní jednání ve shodě spáchal úmyslně (viz část Subjektivní stránka deliktu tohoto rozhodnutí). S ohledem na tuto skutečnost Úřad přitížil o 20 %. Dále Úřad neshledal žádné další přitěžující ani polehčující okolnosti, na jejichž základě by mohl zvýšit, resp. snížit základní částku pokuty společnosti Hochtief. Celkem tedy činí základní částka pokuty pro společnost Hochtief navýšená o 20 % za přitěžující okolnost (úmysl) částku 65.323.289 Kč.

733.     Pokuta pro společnost Hochtief po zaokrouhlení na celé tisíce dolů činí 65.323.000. Tato částka představuje cca […obchodní tajemství…]% odhadu celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období,[376] svou výší odpovídá povaze a okolnostem spáchaného deliktu. Stanovená pokuta tedy nepřevyšuje zákonný limit 10 % z celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období.

734.     K finanční a majetkové situaci společnosti Hochtief Úřad uvádí, že společnost v letech 2012 až 2014 dosahovala stabilních výkonů a kladných hospodářských výsledků, přičemž v roce 2014 došlo k jejich výraznějšímu nárůstu. U společnosti Hochtief dochází k nárůstu schopnosti finančního krytí vlastními zdroji, krátkodobé bankovní úvěry v roce 2014 činily […obchodní tajemství…]Kč, přičemž lze sledovat […obchodní tajemství…]; jiné bankovní úvěry a výpomoci společnost nemá. Významným faktorem je rovněž hodnota krátkodobého finančního majetku společnosti, k 31. 12. 2014 činila […obchodní tajemství…]Kč. S přihlédnutím k finanční a majetkové situaci společnosti Hochtief Úřad konstatuje, že stanovená výše pokuty není pro soutěžitele Hochtief likvidační.

X.12     Společnost Strabag

735.     Společnost Strabag se dopustila 1 správního deliktu v souvislosti s veřejnou zakázkou Harrachovka.

736.     Zakázaná dohoda mezi společnostmi Vialit, Swietelsky a Strabagv souvislosti s veřejnou zakázkou Harrachovka, trvala nejméně od 16. 7. 2009 do 20. 7. 2009. Trh inženýrského stavitelství na území České republikytak byl touto dohodou narušován nejméně po dobu 5 dnů. Délka trvání porušení zákona na daném relevantním trhu byla kratší než 1 rok,[377] což Úřad zohlednil v závažnosti deliktu tak, že koeficient času stanovil ve výši 1,00.

737.     Soutěžitel Strabag[378] dosáhl v roce 2009[379] na trhu inženýrského stavitelství na území České republiky objemu prodejů […obchodní tajemství…]Kč. Celkový čistý obrat soutěžitele za rok 2014 činil […obchodní tajemství…]Kč, odhad za rok 2015 se pohybuje […obchodní tajemství…].[380]

738.     Vzhledem k tomu, že hodnota veřejné zakázky Harrachovka (jediný skutek krátkodobého a lokálního charakteru, viz výše) činila cca 830 tis. Kč a bylo tedy zasaženo méně než 0,001 % objemu relevantního trhu, stanovil Úřad základní částku pokuty za závažnost předmětného deliktu pro společnost Strabag ve výši […obchodní tajemství…]% hodnoty prodejů, což představuje (i po zohlednění časového faktoru) částku […obchodní tajemství…]Kč.

739.     Úřad shledal jako přitěžující okolnost a důvod pro zvýšení pokuty u účastníka řízení Strabag skutečnost, že posuzované protisoutěžní jednání ve shodě spáchal úmyslně (viz část Subjektivní stránka deliktu tohoto rozhodnutí). S ohledem na tuto skutečnost Úřad přitížil o 20 %. Dále Úřad neshledal žádné jiné přitěžující či polehčující okolnosti, na jejichž základě by mohl zvýšit, resp. snížit základní částku pokuty společnosti Strabag. Celkem tedy činí základní částka pokuty pro společnost Strabag navýšená o 20 % za přitěžující okolnost (úmysl) částku 226.480.417 Kč.

740.     Následně Úřad přistoupil k zohlednění skutečnosti, že společnosti Strabag již byla za další sbíhající se správní delikty uložena pokuta v jiném správním řízení.

741.     V předchozím správním řízení bylo posuzováno jednání společnosti Strabag v souvislosti s veřejnými zakázkami R4, Bakaláře Písek a Jeronýmova Třeboň, za které byla společnosti Strabag uložena pokuta v celkové výši 497.556.000,- Kč.[381] Tyto delikty byly taktéž kvalifikovány jako jednání ve vzájemné shodě spočívající v koordinaci činnosti konkurentů při výběrových řízeních na stavební práce v oblasti inženýrského stavitelství (bid-rigging)s prvky dohody o rozdělení trhu a též cenové dohody. Z hlediska typové závažnosti se tedy taktéž jednalo o nejzávažnější porušení soutěžního zákona, tzv. dohody s tvrdým jádrem. V případě těchto deliktů šlo o jednání eliminující rizika vzájemného konkurenčního boje o veřejnou zakázku s tím, že trh inženýrského stavitelství na území České republiky byl v případě deliktu souvisejícího s veřejnou zakázkou R4, jenž byl v případě deliktů spáchaných společností Strabag vyhodnocen jako nejpřísněji trestný, narušován nejméně po dobu 1 dne.Úřad rovněž zohlednil, že ve věci sp. zn. ÚOHS-S834/2014/KD činila hodnota veřejné zakázky R4 částku 944.113.227,- Kč bez DPH.

742.     Vzhledem ke stejné typové závažnosti a obdobné délce protisoutěžního jednání u všech 4 deliktů posuzovaných v dotčených správních řízeních, považuje Úřad za rozhodující kritérium pro určení nejzávažněji trestného deliktu hodnotu veřejné zakázky, které se posuzované jednání týká, a možný rozsah narušení soutěže deliktem. Proto jako nejzávažnější označil delikt související s veřejnou zakázkou R4, jenž byl předmětem správního řízení sp. zn. ÚOHS-S834/2014/KD s tím, že správní delikt řešený ve správním řízení sp. zn. S426/2012/KD je třeba považovat právě s ohledem na nižší hodnotu veřejné zakázky (825.536,40 Kč bez DPH) za méně závažný.

743.     Při úvaze, jakou výslednou pokutu při respektování zásady absorpce lze v tomto řízení uložit, musel Úřad tedy přihlédnout k tomu, že účastníku řízení již byla uložena pokuta ve výši 497.556.000,- Kč za 3 závažnější delikty, než který je předmětem tohoto správního řízení.

744.     Po náležitém zhodnocení všech shora uvedených skutečností, kdy rozdíl v hodnotách zakázek v obou řízeních je výrazný, rovněž charakter veřejné zakázky R4 je významnější (regionální) než veřejná zakázka posuzovaná v tomto řízení, Úřad dospěl k závěru, že je zcela namístě snížit předpokládanou výši pokuty stanovenou za delikt v tomto řízení o 40 %. Výsledná částka pokuty by tak pro společnost Strabag v tomto správním řízení činila 135.888.000.

745.     Úřad konstatuje, že stanovená výše pokuty pro soutěžitele Strabag je s ohledem na povahu a okolnosti spáchaného deliktu pro něj nepřiměřeně vysoká, a proto Úřad přistoupil k jejímu snížení.

746.     Úřad tedy stanovil společnosti Strabag v tomto správním řízení s ohledem na jeho specifika pokutu ve výši sedminásobku hodnoty zasažené veřejné zakázky 5.778.000,- Kč po zaokrouhlení na celé tisíce dolů. Tato částka představuje cca […obchodní tajemství…]% odhadu celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období; souhrnná výše obou pokut uložených společnosti Strabag Úřadem v tomto řízení a v řízení sp. zn. ÚOHS-S834/2014/KD představuje méně než […obchodní tajemství…]% odhadu celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období.[382] Stanovená pokuta, ani součet uložených pokut, tedy nepřevyšuje zákonný limit 10 % z celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období.

747.     K finanční a majetkové situaci společnosti Strabag Úřad (který vychází z konsolidovaných finančních výkazů) uvádí, že společnost Strabag dosahovala v posledních letech […obchodní tajemství…], kdy se hodnoty výsledků hospodaření za běžnou činnost pohybovaly v roce 2013 v úrovni cca […obchodní tajemství…]Kč a v roce 2014 v úrovni cca […obchodní tajemství…]Kč; […obchodní tajemství…]. V roce 2014 došlo […obchodní tajemství…]. Významným faktorem je rovněž výše nerozděleného zisku z minulých let, jehož hodnota v roce 2014 činila […obchodní tajemství…]Kč. Společnost Strabag nebyla v posledních letech […obchodní tajemství…]. V roce 2014 hodnota krátkodobého finančního majetku činila cca […obchodní tajemství…]. S přihlédnutím k finanční a majetkové situaci společnosti Strabag a dalších společností ze skupiny Strabag Úřad konstatuje, že pokuta není pro soutěžitele Strabag likvidační.

X.13     Lhůta pro uložení pokuty

748.     Úřad dále zkoumal s ohledem na znění zákona, dle kterých posuzuje jednání účastníků řízení a ukládá pokutu, od kdy u jednotlivých jednání počala běžet subjektivní a objektivní lhůta pro uložení pokuty či zda dané lhůty již neuběhly. Dle § 22 odst. 5 ZOHS 361, ZOHS 296 lze uložit pokuty nejpozději do 3 let ode dne, kdy se o porušení zákazu nebo nesplnění povinnosti stanovených tímto zákonem Úřad dozvěděl, nejpozději však do 10 let od dne, kdy k porušení zákazu nebo nesplnění povinnosti došlo. Dle § 22b odst. 3 ZOHS 155 odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 5 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán.

749.     U žádného jednání, resp. deliktů, které jsou předmětem tohoto správního řízení a jsou posuzovány dle znění zákona do 31. 8. 2009 (ZOHS 361 a ZOHS 296) objektivní 10-letá lhůta pro uložení pokuty v den vydání tohoto rozhodnutí nevypršela. Nejstarším posuzovaným deliktem je jednání účastníků řízení v rámci veřejné zakázky Nový Dražejov, k dokonání deliktu v rámci této zakázky došlo dne 7. 8. 2006. K dokonání dalších deliktů došlo v roce 2008 v případě veřejné zakázky Třeboň Riegrova (22. 5. 2008), Val (29. 5. 2008) a Studená (15. 7. 2008), v roce 2009 v případě veřejné zakázky Lesní (23. 3. 2009), Drunče (11. 5. 2009), Kačlehy (9. 10. 2009), Hadravova Rosička (5. 5. 2009), Urbanov (30. 7. 2009), Planá (24. 8. 2009) a Harrachovka (24. 7. 2009).

750.     Co se týče běhu subjektivních lhůt u těchto deliktů, Úřad se u každého posuzovaného jednání zabýval počátkem běhu této lhůty, tj. okamžikem, kdy se Úřad o porušení zákona dozvěděl.

751.     V případě veřejné zakázky Třeboň Riegrova a Třeboň Lesní subjektivní lhůta počala běžet dne 22. 11. 2013, kdy Úřad mohl porovnat informace obdržené od města Třeboň o průběhu dané zakázky, včetně informací o podaných nabídkách a jejich obsahu (výši nabídkové ceny a dalších kritérií) s dokumenty převzatými v rámci šetření na místě u společnosti Lesostavby dne 6. 11. 2013. Subjektivní lhůta tedy ke dni vydání tohoto rozhodnutí neuplynula.

752.     V případě veřejné zakázky Studená subjektivní lhůta počala běžet dne 25. 11. 2013, kdy Úřad mohl porovnat informace obdržené od obce Studená o průběhu dané zakázky, včetně informací o podaných nabídkách a jejich obsahu (výši nabídkové ceny a dalších kritérií) s dokumenty převzatými v rámci šetření na místě u společnosti Lesostavby dne 6. 11. 2013. Subjektivní lhůta tedy ke dni vydání tohoto rozhodnutí neuplynula.

753.     V případě veřejné zakázky Nový Dražejov subjektivní lhůta počala běžet dne 26. 11. 2013, kdy Úřad mohl porovnat informace obdržené od města Strakonice o průběhu dané zakázky, včetně informací o podaných nabídkách a jejich obsahu (výši nabídkové ceny a dalších kritérií) s dokumenty převzatými v rámci šetření na místě u společnosti Lesostavby dne 6. 11. 2013. Subjektivní lhůta tedy ke dni vydání tohoto rozhodnutí neuplynula.

754.     V případě veřejné zakázky Val subjektivní lhůta počala běžet dne 25. 6. 2014, kdy Úřad mohl porovnat informace obdržené od obce Val o průběhu dané zakázky, včetně informací o podaných nabídkách a jejich obsahu (výši nabídkové ceny a dalších kritérií) s dokumenty převzatými v rámci šetření na místě u společnosti RVS dne 28. 5. 2014. Subjektivní lhůta tedy ke dni vydání tohoto rozhodnutí neuplynula.

755.     V případě veřejné zakázky Drunče subjektivní lhůta počala běžet dne 19. 8. 2014, kdy Úřad mohl porovnat informace obdržené od obce Drunče o průběhu dané zakázky, včetně informací o podaných nabídkách a jejich obsahu (výši nabídkové ceny a dalších kritérií) s dokumenty převzatými v rámci šetření na místě u společnosti RVS dne 28. 5. 2014. Subjektivní lhůta tedy ke dni vydání tohoto rozhodnutí neuplynula.

756.     V případě veřejné zakázky Hadravova Rosička subjektivní lhůta počala běžet dne 20. 6. 2014, kdy Úřad mohl porovnat informace obdržené od obce Hadravova Rosička o průběhu dané zakázky, včetně informací o podaných nabídkách a jejich obsahu (výši nabídkové ceny a dalších kritérií) s dokumenty převzatými v rámci šetření na místě u společnosti RVS dne 28. 5. 2014. Subjektivní lhůta tedy ke dni vydání tohoto rozhodnutí neuplynula.

757.     V případě veřejné zakázky Urbanov subjektivní lhůta počala běžet dne 30. 6. 2014, kdy Úřad mohl porovnat informace obdržené od obce Urbanov o průběhu dané zakázky, včetně informací o podaných nabídkách a jejich obsahu (výši nabídkové ceny a dalších kritérií) s dokumenty převzatými v rámci šetření na místě u společnosti RVS dne 28. 5. 2014. Subjektivní lhůta tedy ke dni vydání tohoto rozhodnutí neuplynula.

758.     V případě veřejné zakázky Planá subjektivní lhůta počala běžet dne 16. 4. 2015, kdy Úřad mohl porovnat informace obdržené od města Planá nad Lužnicí o průběhu dané zakázky, včetně informací o podaných nabídkách a jejich obsahu (výši nabídkové ceny a dalších kritérií) s dokumenty převzatými v rámci šetření na místě u společnosti Daich dne 10. 3. 2015. Subjektivní lhůta tedy ke dni vydání tohoto rozhodnutí neuplynula.

759.     V případě veřejné zakázky Harrachovka subjektivní lhůta počala běžet dne 16. 4. 2015, kdy Úřad mohl porovnat informace obdržené od města Tábor o průběhu dané zakázky, včetně informací o podaných nabídkách a jejich obsahu (výši nabídkové ceny a dalších kritérií) s dokumenty převzatými v rámci šetření na místě u společnosti Vialit dne 18. 3. 2015. Subjektivní lhůta tedy ke dni vydání tohoto rozhodnutí neuplynula.

760.     V případě deliktu, který je posuzován dle ZOHS 155, přičemž jde o delikt týkající se veřejné zakázky Kačlehy, Úřad zkoumal, kdy bylo správní řízení zahájeno s ohledem na to, kdy se o tomto deliktu Úřad dozvěděl. V rámci šetření na místě u společnosti RVS dne 28. 5. 2014 Úřad převzal dokumenty vztahující se k veřejné zakázce Kačlehy, porovnáním těchto podkladů s informacemi od zadavatele[383] (převzaty dne 14. 8. 2014) o průběhu dané zakázky začala běžet 5tiletá lhůta. Delikt v souvislosti s veřejnou zakázkou byl dokonán dne 9. 10. 2009. Úřad konstatuje, že lhůty pro zánik odpovědnosti za delikt dle § 22b odst. 3 ZOHS 155 dosud neuplynuly.

X.14     Úhrada pokuty

761.     Účastníci řízení provedou úhradu pokuty na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj, číslo účtu 3754-17721621/0710, jako variabilní symbol se uvede identifikační číslo účastníka řízení.

X.15     Opatření k nápravě

762.     Úřad účastníkům řízení neuložil opatření k nápravě, neboť zejména s ohledem na povahu deliktů a jejich minulostní charakter nelze dosáhnout nápravy porušeného stavu. 

X.16     Zákaz plnění dohod

763.     V souladu s § 7 odst. 1 ZOHS 361, ZOHS 296 a ZOHS 155 Úřad uložil zákaz plnění dohod popsaných ve výrokové části I. až XI. tohoto rozhodnutí do budoucna, jak je uvedeno ve výrokové části XII. až XXII. tohoto rozhodnutí.

XI             Náklady řízení

764.     Vzhledem k tomu, že Úřad v rámci správního řízení dospěl k závěru, že účastníci řízení Swietelsky, Lesostavby, RVS, Vidox jako právní nástupce společnosti Leyrer + Graf stavební společnost s.r.o., se sídlem Jivno 43, PSČ 373 71, IČO 26089661, Daich, Colas, Hochtief, OHL, Vialit, Kostka, AVE a Strabag porušili § 3 odst. 1 zákona, je splněna podmínka obsažená v § 79 odst. 5 správního řádu k uložení náhrady nákladů těmto účastníkům řízení. S ohledem na délku a rozsah provedeného dokazování má Úřad za to, že se jednalo o zvlášť složitý případ, a proto určil paušální částku nákladů řízení, jež je každý z uvedených účastníků povinen uhradit, ve výši 2.500,- Kč.

765.     Náklady řízení je každý z uvedených účastník řízení povinen uhradit do 15 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí. Náklady řízení se hradí na účet Úřadu vedený u České národní banky v Brně, číslo účtu 19-24825621/0710, konstantní symbol 1148, číslo variabilního symbolu je pro každého účastníka řízení odlišné, pro účastníka řízení: i) Swietelsky: 2012010426, ii) Lesostavby: 2012020426, iii) RVS: 2012030426, iv) Vidox: 2012040426, v) Daich: 2012050426, vi) Colas: 2012060426, vii) Hochtief: 2012070426, viii) OHL: 2012080426, ix) Vialit: 2012090426, x) Kostka: 2012100426, xi) AVE: 2012110426 a xii) Strabag: 2012120426.

XII           Závěr

766.     Ze všech shora podaných důvodů Úřad konstatuje, že bylo prokázáno spáchání správních deliktů dle ZOHS 361, ZOHS 296 a ZOHS 155, spočívajících v uzavření zakázané dohody narušující hospodářskou soutěž a tedy v rozporu s § 3 odst. 1 těchto zákonů, a proto rozhodl v souladu s § 67 odst. 1 správního řádu, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

 

POUČENÍ

 

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení dle § 152 odst. 1 a odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Hynek Brom

I. místopředseda Úřadu

 

 

 

Obdrží

1.             JUDr. Petra Buzková, advokátka

Vyroubal Krajhanzl Školout, advokátní kancelář, s.r.o.

Na Příkopě 22

110 00 Praha 1

 

2.             Mgr. Andrea Žatková, advokátka       

Teslova 1125                 

702 00 Ostrava – Přívoz   

 

3.             JUDr. Filip Soják, advokát        

Soják & Reisner, advokátní kancelář, s.r.o.

Košická 63/30

101 00 Praha 10

 

4.             JUDr. Ing. Ondřej Havránek, advokát

Weinhold Legal, v.o.s. advokátní kancelář

Na Florenci 2116/15

110 00 Praha 1

 

5.             JUDr. Ivo Danielowitz, advokát

Smetanova 664

390 02 Tábor

 

6.             JUDr. Jiří Ctibor LL.M., Ph.D, advokát

Z/C/H Legal v.o.s., advokátní kancelář

Národní 973/41

110 00 Praha 1

 

7.             Mgr. Pavel Slabý, advokát      

Riegrova 2668/6c        

370 01 České Budějovice

 

8.             JUDr. Vilém Podešva, LLM, advokát

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

Na Pankráci 1683/127

140 00 Praha 4

 

9.             KOSTKA JH s.r.o.

Česká 772

377 01 Jindřichův Hradec II

 

10.         JUDr. Petr Zákoucký, LL.M., advokát

Clifford Chance LLP, organizační složka

Jungmannova 24

110 00 Praha 1

 

11.         HOCHTIEF CZ a.s.

Plzeňská 16/3217

150 00 Praha 5

 

12.         Mgr. Robert Nešpůrek, advokát

Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář

Na Florenci 2116/15

110 00 Praha 1

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 [1] Viz přípis Úřadu ze dne 30. 7. 2012, l.č. 30 a násl. spisu správního řízení sp. zn. ÚOHS-S426/2012/KD (dále též „spis“).

[2] Podnět, l.č. 1 až 6 spisu.

[3]K –BUILDING CB, a.s., se sídlem České Budějovice, Hraniční 2094, PSČ 370 06, IČO 26105594.

[4]SaM silnice a mosty a.s., se sídlem Česká Lípa, Máchova 1129, PSČ 470 01, IČO 25018094.

[5]Stavební firma UNIKO spol. s r.o. v likvidaci, se sídlem České Budějovice, Jírovcova 13, PSČ 370 01, IČO 14499118, dne 12. 11. 2015 byla společnosti vymazána z obchodního rejstříku.

[6]M – SILNICE a.s., se sídlem Pardubice, Husova 1697, PSČ 530 03, IČO 42196868.

[7]BERGER BOHEMIA a. s., se sídlem Plzeň, Klatovská 410, PSČ 320 64, IČO 45357269.

[8]F.Kirchhoff Silnice s.r.o. v likvidaci, se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČO 27404030, do jejího zániku výmazem z obchodního rejstříku dne 25. 11. 2014.

[9]Skanska a.s., se sídlem Praha 4 – Chodov, Líbalova 1/2348, PSČ 149 00, IČO 26271303.

[10]MANE STAVEBNÍ s.r.o., se sídlem České Budějovice, Okružní 2615, PSČ 370 01, IČO 47239701.

[11] Viz přípis Úřadu ze dne 9. 10. 2014, l.č. 10176 a násl. spisu.

[12] Rozhodnutí Úřadu ve znění rozhodnutí předsedy Úřadu č.j. ÚOHS-R381,382,388,389,390,393,395/2015/04749/2016/310/JZm ze dne 8. 2. 2016 nabylo právní moci dne 11. 2. 2016. 

[13] Viz přípis Úřadu ze dne 10. 8. 2015, l.č. 12255 a násl. spisu. 

[14] Viz přípis Úřadu ze dne 25. 2. 2016, l.č. 13166 a násl. spisu.

[15] Viz žádost společnosti Strabag ze dne 18. 2. 2016, l.č. 13138 spisu.

[16] Viz Usnesení č.j. ÚOHS-V0032/2016/PR-07380/2016/851/LŠt ze dne 25. 2. 2016, l.č. 13162 a násl. spisu.

[17] Viz l.č. 11572 a násl. spisu.

[18] Viz Usnesení o vyloučení ze dne 13. 4. 2016, l.č. 13760 a násl. spisu.

[19] Viz žádost společnosti Lesostavby o přerušení řízení ze dne 20. 4. 2016.

[20] Viz Usnesení č.j. ÚOHS-V0076/2016/PR-17095/2016/851/LŠt ze dne 22. 4. 2016.

[21] Viz znění § 3 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže platné od 1. 9. 2009.

[22] Podíl společnosti Swietelsky činí 83,33 %.

[23] Viz přípis společnosti Swietelsky ze dne 18. 11. 2013, l.č. 5847 a násl. spisu a internetové stránky společnosti Swietelsky www.swietelsky.cz.

[24] Ibid.

[25] Ibid.

[26] Konkrétně Strakonická obalovna s.r.o., Brněnská obalovna, s.r.o., Chebská obalovna, spol. s r.o., SČO s.r.o., Západočeská obalovna s.r.o., Obalovna Ostrava s.r.o.; TBG SWIETELSKY s.r.o.

[27] Od 1. 11. 2008 do 9. 5. 2013 byla dle výroční zprávy za rok 2008 a za rok 2013, 100% vlastníkem společnosti Lesostavby společnost RETRANA HOLDINGS LIMITED (Kypr).

[28] Viz přípis společnosti Lesostavby ze dne 17. 1. 2014, l.č. 7650 a násl. spisu.

[29] Viz přípis společnosti RVS ze dne 13. 8. 2014, l.č. 9723 spisu.

[30] Viz přípis společnosti OHL ze dne 15. 8. 2014, l.č. 9762 a násl. spisu.

[31] Viz přípis společnosti Vidox ze dne 4. 8. 2014, l.č. 9523 a násl. spisu.

[32] Ibid.

[33] Viz webové stránky společnosti Daich www.daich.cz.

[34] Viz přípis společnosti Daich ze dne 5. 5. 2015, l.č. 11911 spisu.

[35] Tj. v době vyhlášení veřejné zakázky Kostelní Radouň (2007), v níž podala nabídku společnosti VIASTAV, spol. s r.o., a veřejné zakázky Haškovcova Lhota (2009), v níž podala nabídku společnost SILNICE MP s.r.o. (dříve působící pod obchodní firmou VIASTAV, spol. s r.o.).

[36] VIASFALT spol. s r.o., se sídlem Soběslav, Na Švadlačkách 478/II, okres Tábor, PSČ 39201, IČO 43832814.

[37] VIASTAV, spol. s r.o., resp. od 13. 2. 2009 SILNICE MP s.r.o., se sídlem Ke Mlýnu 14, Náchod, 390 03 Tábor, IČO 60849622.

[38] Viz přípis společnosti Vialit ze dne 12. 5. 2015, l.č. 11916 spisu.

[39] Viz přípis společnosti AVE ze dne 14. 5. 2015, l.č. 11924 a násl. spisu.

[40] Viz přípis společnosti Kostka ze dne 29. 4. 2015, l.č. 11782 spisu, a ze dne 29. 2. 2016, l.č. 13284 spisu.

[41] Viz přípis společnosti Colas ze dne 19. 10. 2015, l.č. 12416 a násl. spisu.

[42] Viz přípis společnosti Hochtief ze dne 9. 10. 2015, l.č. 12375 s násl. spisu.

[43] Viz přípis společnosti Strabag ze dne 3. 12. 2013, l.č. 7336 a násl. spisu.

[44] Viz přípis společnosti Strabag ze dne 3. 12. 2013, l.č. 7336 a násl. spisu.

[45] Viz protokol o průběhu šetření na místě u společnosti Lesostavby, l.č. 5623 a násl. spisu.

[46] Dokument L C8, l.č. 5697 a násl. spisu.

[47] Pracovní emailová adresa […jméno…]@lstb.cz patří […jméno…], […funkce…] společnosti Lesostavby.

[48][…jméno…] působí ve společnosti Lesostavby jako […funkce…].

[49]Částky v Soupisu prací a dodávek včetně ocenění jsou uvedeny bez DPH.

[50] Viz protokol o průběhu šetření na místě u společnosti RVS, l.č. 8762 a násl. spisu.

[51] Dokument R B1, l.č. 8787 a násl. spisu.

[52] Dokument R D2 převzatý Úřadem v rámci šetření na místě u společnosti RVS, l.č. 8895 spisu.

[53] Celkem za stavbu I. etapa 4.544.276,- Kč bez DPH (5.4007.689,- Kč vč. DPH), II. etapa 1.718.741,- Kč bez DPH (2.045.302,- Kč vč. DPH).

[54] V nabídce společnosti Lesostavby do veřejné zakázky Třeboň Riegrova uveden jako osoba odpovědná za realizaci dané veřejné zakázky, l.č. 6250 a násl. spisu.

[55][…jméno…] je […funkce…] společnosti RVS.

[56] Viz přípis města Třeboň ze dne 20. 11. 2013, l.č. 6221 a násl. spisu.

[57] Viz charakteristika účastníka řízení Vidox.

[58] V návrhu smlouvy, který je součástí nabídky společnosti Lesostavby, je jako zástupce zhotovitele  ve věcech výrobních a technickým uveden […jméno…], […funkce…], l.č. 6306 spisu.

[59] InTePs s.r.o., se sídlem Písek, Kollárova 511, IČO 26020327.

[60] Stavební firma UNIKO spol. s r.o., se sídlem České Budějovice, Jírovcova 13, IČO 14499118, vymazána z obchodního rejstříku dne 12. listopadu 2015.

[61] Viz nabídka společnosti Lesostavby do veřejné zakázky Třeboň Riegrova, l.č. 6250 a násl. spisu.

[62] Zpravidla 0,9906, drobné odchylky jsou dány tím, že ceny v nabídkách předložených zadavateli, ze kterých jsou poměry počítány, jsou zaznamenány pouze na dvě desetinná místa.

[63] Tabulka – veřejná zakázka Třeboň Riegrova.

[64] Nabídka společnosti RVS do veřejné zakázky Třeboň Riegrova, l.č. 6392 a násl. spisu.

[65] Tabulka – veřejná zakázka Riegrova.

[66] U nabídky společnosti Swietelsky i v rozpočtu, jež byl poslán společnosti RVS společností Lesostavby, je chyba množství u položky č. 30 objektu SO 401 Osvětlení komunikace. 

[67] Nabídka společnosti InTePs s.r.o. do veřejné zakázky Třeboň Riegrova, l.č. 6310 a násl. spisu.

[68] Viz přípis společnosti Lesostavby ze dne 14. 4. 2014, l.č. 8598 a násl. spisu.

[69] Viz přípis společnosti Lesostavby ze dne 30. 6. 2015, l.č. 12196 a násl. spisu.

[70] Nabídka společnosti Colas do veřejné zakázky Třeboň Riegrova, l.č. 6474 a násl. spisu.

[71] Nabídka společnosti Stavební firma UNIKO spol. s r.o. do veřejné zakázky Třeboň Riegrova, l.č. 6437 a násl. spisu.

[72] Viz přípis města Třeboň ze dne 20. 11. 2013, l.č. 6221 a násl. spisu.

[73] Viz charakteristika účastníka řízení Vidox.

[74] Viz nabídka společnosti Swietelsky do veřejné zakázky Třeboň Lesní, l.č. 6698 a násl. spisu.

[75] Viz přípis společnosti Swietelsky ze dne 2. 4. 2014, l.č. 8554 a násl. spisu.

[76] Viz přípis společnosti Swietelsky ze dne 29. 6. 2015, l.č. 12069 a násl. spisu.

[77] Viz přípis společnosti Lesostavby ze dne 30. 6. 2015, l.č. 12196 a násl. spisu.

[78] Nabídka společnosti Lesostavby do veřejné zakázky Třeboň Lesní, l.č. 6622 a násl. spisu.

[79] Nabídka společnosti Leyrer + Graf stavební společnost s.r.o. (nyní Vidox) do veřejné zakázky Třeboň Lesní, l.č. 6582 a násl. spisu.

[80] Tabulka – veřejná zakázka Třeboň Lesní.

[81] V nabídce společností Lesostavby a Leyer + Graf stavební společnost s.r.o. (nyní Vidox) množství 2694,52, v ostatních nabídkách množství 3266,04.

[82] V nabídce společností Lesostavby a Leyer + Graf stavební společnost s.r.o. (nyní Vidox) množství 218,68, v ostatních nabídkách množství 217,83.

[83] V nabídce společností Lesostavby a Leyer + Graf stavební společnost s.r.o. (nyní Vidox) množství 221,56, v ostatních nabídkách množství 189,33.

[84] Viz přípis společnosti Lesostavby ze dne 30. 6. 2015, l.č. 12196 a násl. spisu.

[85] Viz přípis společnosti Vidox 23. 7. 2015, l.č. 12247 spisu.

[86] Nabídka společnosti Stavby silnic a železnic, a.s. (nyní Eurovia) do veřejné zakázky Třeboň Lesní, l.č. 6515 a násl. spisu.

[87] Nabídka společnosti Stavební firma UNIKO, spol. s r.o. do veřejné zakázky Třeboň Lesní, l.č. 6553 a násl. spisu.

[88] Nabídka společnosti Strabag do veřejné zakázky Třeboň Lesní, l.č. 6663 a násl. spisu.

[89] Dokument L C10, l.č. 5733 a násl. spisu.

[90] Odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, oblast Jindřichův Hradec, společnosti Swietelsky.

[91] Emailová adresa […jméno…]@lstb.cz náleží zaměstnanci společnosti Lesostavby […jméno…], […funkce…].

[92] Dokument L C11, l.č. 5735 a násl. spisu.

[93] STAVING Studená s.r.o., se sídlem Studená, Jiráskova 69, PSČ 378 56, IČO 48202258.

[94] Viz nabídka společnosti Swietelsky do veřejné zakázky Studená, l.č. 6135 a násl. spisu.

[95] Nabídka společnosti Lesostavby je datována dnem 14. 7. 2008 a položkový rozpočet stavby, jež je její součástí, pak dnem 11. 7. 2008.

[96] Zadavatel již nemá k dispozici výkaz výměr pro danou zakázku, přípis obce Studená ze dne 15. 10. 2015, l.č. 12387 a násl. spisu. 

[97] Zaměstnancem společnosti Lesostavby v té době na pozici […funkce…] byl […jméno…], pracovní email […jméno…]@lstb.cz, adresát emailu, dokumentu L C10.

[98] Viz přípis společnosti Swietelsky ze dne 2. 4. 2014, l.č. 8554 a násl. spisu.

[99] Viz přípis společnosti Lesostavby ze dne 30. 6. 2015, l.č. 12196 a násl. spisu.

[100] Nabídka společnosti Vialit do veřejné zakázky Studená, l.č. 6205 a násl. spisu.

[101] Nabídka společnosti Kostka do veřejné zakázky Studená, l.č. 6103 a násl. spisu.

[102] Nabídka společnosti STAVING –Studená, s.r.o. do veřejné zakázky Studená, l.č. 6154 a násl. spisu.

[103] Dokument L C2, l.č. 5683 a násl. spisu.

[104] Viz krycí list nabídky společnosti Swietelsky do veřejné zakázky Nový Dražejov, l.č. 6781 a násl. spisu.

[105] Emailová adresa […jméno…]@lstb.cz patří zaměstnanci společnosti Lesostavby […jméno…], […funkce…].

[106]Za společnost Swietelsky si zadávací dokumentaci převzal […jméno…], odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, oblast Strakonice.

[107] ZNAKON, a.s., se sídlem Sousedovice 44, PSČ 386 01, IČO 26018055.

[108] PRIMA, akciová společnost, se sídlem Strakonice, Raisova 1004/I, PSČ 386 47, IČO 47239743.

[109] Viz přípis společnosti Swietelsky ze dne 2. 4. 2014, l.č. 8554 a násl. spisu.

[110] Nabídka společnosti Lesostavby do veřejné zakázky Nový Dražejov, l.č. 6865 a násl. spisu.

[111] Tabulka – veřejná zakázka Nový Dražejov.

[112] Nabídka společnost OHL do veřejné zakázky Nový Dražejov, l.č. 3901 a násl. spisu.

[113] Tabulka – veřejná zakázka Nový Dražejov.

[114] Viz přípis společnosti Lesostavby ze dne 30. 6. 2015, l.č. 12196 a násl. spisu.

[115] Nabídka společnosti Strabag do veřejné zakázky Nový Dražejov, l.č. 6797 a násl. spisu.

[116] Nabídka společnosti ZNAKON a.s. do veřejné zakázky Nový Dražejov, l.č. 6935 a násl. spisu.

[117] Nabídka společnosti PRIMA, akciová společnost do veřejné zakázky Nový Dražejov, l.č. 6813 a násl. spisu.

[118] Nabídka společnosti Eurovia do veřejné zakázky Nový Dražejov, l.č.6840 a násl. spisu.

[119] Dokument R B4, l.č. 8824 a 8825 spisu.

[120] Viz přípis společnosti RVS ze dne 15. 6. 2015, l.č. 12004 a násl. spisu.

[121] Společnost GARANTA CZ a.s., se sídlem České Budějovice, Kněžská 365/22, IČO 26088398.

[122] Viz zadávací dokumentace, l.č. 9535 a násl. spisu.

[123]Dálniční stavby Praha, a.s., se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, IČO 40614948.  

[124] Viz přípis obce Val ze dne 25. 6. 2014 a 9. 7. 2014, l. č. 9140 a násl., 9358 a násl. spisu.

[125] Ibid.

[126] Viz přípis obce Val ze dne 25. 6. 2014 a 9. 7. 2014, l. č. 9140 a násl., 9358 a násl. spisu.

[127] Jedním ze subdodavatelů společnosti Swietelsky v rámci této zakázky byla i společnost Vialit ve výši cca 82 tis. Kč bez DPH (cca 2%), l.č. 12070 spisu.

[128] Nabídka společnosti Swietelsky do veřejné zakázky Val, l.č. 9630 a násl. spisu.

[129] Nabídka společnosti RVS do veřejné zakázky Val, l.č. 9586 a násl. spisu.

[130] Nabídka společnosti Dálniční stavby a.s. do veřejné zakázky Val, l.č. 9559 a násl. spisu.

[131] Dokument R B6, l.č. 8829 spisu.

[132] Ivana Bartošová je vedoucí oddělení přípravy staveb společnosti RVS, viz protokol o průběhu šetření na místě u společnosti RVS, l.č. 8762 a násl. spisu.

[133] Viz přípis společnosti RVS ze dne 15. 6. 2015, l.č. 12004 a násl. spisu.

[134] Dokument V B1, l.č. 10541 a násl. spisu.

[135] Jde o oficiální emailovou adresu společnosti Vialit, viz internetové stránky www.vialit.cz a krycí listy nabídek založené ve spise, např. l.č. 10748 spisu.

[136] Dokument V A1, l.č. 10512 a násl. spisu.

[137] Viz přípis společnosti GARANTA CZ a.s. ze dne 28. 7. 2014, l.č. 9491 a násl. spisu.

[138] Ibid.

[139] Ibid.

[140] Nabídka společnosti Swietelsky do veřejné zakázky Drunče, l.č. 9826 a násl. spisu.

[141] Nabídka společnosti RVS do veřejné zakázky Drunče, l.č. 9802 a násl. spisu.

[142] Nabídka společnosti Vialit do veřejné zakázky Drunče, l.č. 9773 a násl. spisu.

[143] Nabídka společnosti Ave do veřejné zakázky Drunče, l.č. 9869 a násl. spisu.

[144] Tabulka – veřejná zakázka Drunče.

[145] Viz přípis společnosti Ave ze dne 15. 6. 2015, l.č. 11992 a násl. spisu.

[146] Dokument R B7, l.č. 8831 a násl. spisu.

[147] Viz přípis společnosti RVS ze dne 15. 6. 2015, l.č. 12004 a násl. spisu.

[148] Rajch s.r.o., se sídlem Zlín, Padělky 3957/II, IČO 60742844.

[149]VHS-Vodohospodářské stavby s.r.o., se sídlem České Budějovice, Litvínovická 1567/4, IČO 14499924.

[150]K-Building CB a.s., se sídlem České Budějovice, Hraniční 2094, IČO 26105594.

[151] Viz přípis obce Kačlehy ze dne 8. 8. 2014, l.č. 9726 a násl. spisu.

[152]Viz zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, l.č. 9729 spisu.

[153] Nabídka společnosti Swietelsky do veřejné zakázky Kačlehy, l.č. 9750 a násl. spisu.

[154] WEFEL s.r.o., se sídlem Praha 8, Srbova 360/1, IČO 28504313.

[155] Viz Smlouva o sdružení, l.č. 9751 a násl. spisu.

[156] Viz přípis společnosti Swietelsky ze dne 29. 6. 2015, l.č. 12069 a násl. spisu.

[157] Nabídka společnosti RVS do veřejné zakázky Kačlehy, l.č. 9736 a násl. spisu.

[158] Nabídka společnosti VHS-Vodohospodářské stavby s.r.o. do veřejné zakázky Kačlehy, l.č. 9746 a násl. spisu.

[159] Nabídka společnosti K-Building CB a.s. do veřejné zakázky Kačlehy, l.č. 9731 a násl. spisu.

[160] Nabídka společnosti Daich do veřejné zakázky Kačlehy, l.č. 9743 a násl. spisu.

[161] Dokument R C1, l.č. 8834 a násl. spisu.

[162] Pracovník společnosti Lesostavby, který byl v rámci této zakázky odpovědný jednat ve věcech technických, viz nabídka společnosti, l.č.  9036 spisu.

[163] Viz l.č. 8834 a násl. spisu.

[164] Cena za stavbu celkem odpovídá součtu položek na krycím listu + 300.000,- Kč bez DPH.

[165] Viz přípis společnosti RVS ze dne 15. 6. 2015, l.č. 12004 a násl. spisu.

[166] Viz přípis obce Hadravova Rosička ze dne 19. 6. 2014, l.č. 8991 a násl. spisu.

[167]STAVCENT, a.s., se sídlem Jindřichův Hradec, Jarošovská 753/II, IČO 46678298, v současné době je společnost v úpadku.

[168] Viz přípis obce Hadravova Rosička ze dne 19. 6. 2014, l.č. 8991 a násl. spisu.

[169] Ibid.

[170] Nabídka společnosti RVS do veřejné zakázky Hadravova Rosička, l.č. 9041 a násl. spisu.

[171] Nabídka společnosti Lesostavby do veřejné zakázky Hadravova Rosička, l.č. 9021 a násl. spisu.

[172] Nabídka společnosti Daich do veřejné zakázky Hadravova Rosička, l.č. 8999 a násl. spisu.

[173] Nabídka společnosti Swietelsky do veřejné zakázky Hadravova Rosička, l.č. 9088 a násl. spisu.

[174] Nabídka společnosti STAVCENT, a.s. do veřejné zakázky Hadravova Rosička, l.č. 9065 a násl. spisu.

[175] Dokument R C2, l.č. 8841 a násl. spisu.

[176] Dokument R C3, l.č. 8846 spisu.

[177] Dokument R C4, l.č. 8847 a 8846 spisu.

[178] Viz přípis RVS ze dne 15. 6. 2015, l.č. 12004 a násl. spisu.

[179] Viz přípis obce Urbanov ze dne 23. 6. 2014, l.č. 9203 a násl. spisu.

[180] L.č. 9210 a násl. spisu.

[181] Š + H Bohunice, s.r.o., se sídlem Temelín 3, PSČ 373 01, IČO 45022313.

[182] Viz přípis obce Urbanov ze dne 23. 6. 2014, l.č. 9203 a násl. spisu.

[183] Nabídka společnosti Swietelsky do veřejné zakázky Urbanov, l.č. 9239 a násl. spisu.

[184] Viz přípis společnosti Swietelsky ze dne 29. 6. 2015, l.č. 12069 a násl. spisu.

[185] Nabídka společnosti RVS do veřejné zakázky Urbanov, l.č. 9216 a násl. spisu.

[186] Nabídkové ceny společnosti Swietelsky jsou zpravidla vyšší než ceny RVS.

[187] Nabídka společnosti Kostka do veřejné zakázky Urbanov, l.č. 9256 a násl. spisu.

[188] Tabulka – veřejná zakázka Urbanov.

[189] Viz přípis společnosti Kostka ze dne 10. 6. 2015, l.č. 11977 spisu. 

[190] Dokument D B1, l.č. 10435 spisu.

[191] Rozpočty jsou shodné, co do grafické úpravy, jednotlivých položek i výměr, naopak jednotkové ceny a ceny celkem se v jednotlivých složkách souborů (Colas, Hochtief, RVS) liší. Přehled či tabulka obsahující rekapitulaci rozpočtu je u všech těchto složek graficky odlišná.

[192] Viz tabulka Rekapitulace, např. l.č. 10444 spisu.

[193] Dokument D B2, l.č. 10436 a násl. spisu.

[194] Dokument D B3, l.č. 10449 a násl. spisu.

[195] Dokument V B5, l.č. 10478 a násl. spisu.

[196] Dokument V B4, l.č. 10461 a násl. spisu.

[197] Viz přípis společnosti Daich ze dne 16. 4. 2015, l.č. 11317 a násl. spisu.

[198] Viz přípis města Planá nad Lužnicí ze dne 15. 4. 2015, l.č. 11125 a násl. spisu.

[199] Společnost Colas si vyzvedla zadávací dokumentaci dne 11. 8. 2009, společnosti Daich a Chališ dne 12. 8. 2015, RVS 14. 8. 2009 a Hochtief dne 18. 8. 2009, l.č. 11126 spisu.

[200] Viz přípis města Planá nad Lužnicí ze dne 15. 4. 2015, l.č. 11125 a násl. spisu.

[201] Viz přípis společnosti Daich ze dne 10. 6. 2015, l.č. 11991 spisu.

[202] Nabídka společnosti Colas podaná do veřejné zakázky Planá, l.č. 11192 a násl. spisu.

[203] Nabídka společnosti Hochtief podaná do veřejné zakázky Planá, l.č. 11276 a násl. spisu.

[204] Nabídka společnosti RVS podaná do veřejné zakázky Planá, l.č. 11220 a násl. spisu.

[205][…jméno…], v současné době […funkce…]společnosti Vialit, v době vyhlášení veřejné zakázky Harrachovka působil jako zástupce společnosti ve věcech technických, viz nabídka společnosti Vialit do předmětné veřejné zakázky, l.č. 11341 spisu.

[206] […jméno…] pracuje ve společnosti Vialit na pozici […funkce…], viz protokol o průběhu šetření, l.č. 10506 a násl. spisu.  

[207] Dokument V A11, l.č. 10537 a násl. spisu.

[208] Nabídka společnosti Swietelsky do veřejné zakázky Harrachovka, l.č. 11352 spisu.

[209] Dokument V A12, l.č. 10539 a násl. spisu.

[210] Dokument V B13, l.č. 10570 a 10571 spisu, z vlastností dokumentu vyplývá, že byl naposledy uložen dne 16. 7. 2009, 13.01 hod.

[211] Dokument V B14, l.č. 10572 a 10573 spisu, z vlastností dokumentu vyplývá, že byl naposledy uložen dne 16. 7. 2009, 11.51 hod.

[212] Dokument V B12, l.č. 10568 a 10569 spisu.

[213][…jméno…], […funkce…] společnosti Vialit, je v tomto dokumentu uveden pod rozpočtem jako jeho zpracovatel, l.č. 10536 spisu.

[214] Dokument V A10, l.č. 10535 a 10536 spisu.

[215] Viz přípis města Tábor ze dne 13. 4. 2015, l.č. 10799 a násl. spisu.

[216] Viz přípis města Planá nad Lužnicí ze dne 16. 4. 2015, l.č. 11125 a násl. spisu.

[217] Nabídka společnosti Vialit do veřejné zakázky Harrachovka, l.č. 11339 a násl. spisu.

[218] Viz nabídka společnosti Swietelsky do veřejné zakázky Harrachovka, l.č. 11350 a násl. spisu.

[219] Ibid, l.č. 11353 spisu.

[220] Nabídka společnosti Strabag do veřejné zakázky Harrachovka, l.č. 11324 a násl. spisu.

[221] Nabídka společnosti Colas do veřejné zakázky Harrachovka, l.č. 11331 a násl. spisu.

[222] Viz přípis společnosti Vialit ze dne 2. 12. 2015, l.č. 12759 spisu.

[223] Viz přípis společnosti Vialit ze dne 15. 6. 2015, l.č. 12003 spisu.

[224] Definice relevantního trhu obsažená v § 2 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), je od doby účinnosti tohoto zákona, tj. od 1. 7. 2001, až dosud beze změn.

[225] Legislativní zkratka „zboží" je konkretizována v § 1 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže; zahrnuje výrobky a služby.

[226] Srov. též Sdělení Evropské komise o definici relevantního trhu pro účely práva hospodářské soutěže Společenství publikované v Úředním věstníku C 372/5 ze dne 9. 12. 1997.

[227] NACE klasifikace, dříve OKEČ.

[228] Jedná se o výrobu podniků s 50 a více zaměstnanci.

[229] Viz část VI odůvodnění tohoto rozhodnutí Vlastní právní posouzení jednotlivých dohod.  

[230] Ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 296/2007 Sb. (účinného do 31. 8. 2009), stanovilo zákaz a neplatnost dohod mezi soutěžiteli, rozhodnutí jejich sdružení a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě, které vedou nebo mohou vést k narušení hospodářské soutěže, pokud zákon nebo zvláštní zákon nestanoví jinak nebo pokud Úřad nepovolí prováděcím právním předpisem z tohoto zákazu výjimku. Od 1. 9. 2009 § 3 odst. 1 upravoval zákaz a neplatnost dohod /…/, jejichž cílem nebo výsledkem je narušení hospodářské soutěže.

[232] Indicie o možném porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže v bezprostředně prošetřovaných zakázkách získal Úřad na základě šetření na místě v obchodních prostorách účastníků řízení Strabag a Eurovia, provedených dne 31. 7. 2012, k nimž Úřad přistoupil po posouzení skutečností uvedených v anonymním podnětu, jež byl Úřadu postoupen Policií ČR – viz bod 2 rozhodnutí. V průběhu řízení byly postupně přibrány další společnosti za účastníky řízení a u konkrétních z nich bylo provedeno šetření na místě v jejich obchodních prostorách.

[233] Jde o blokové výjimky přijaté na základě čl. 83 odst. 1 Smlouvy o založení Evropského společenství (dále též „Smlouva o založení ES“) k provedení čl. 81 odst. 3 Smlouvy příslušnými nařízeními Evropské komise nebo Rady (ES), komunitární blokové výjimky, či výjimku pro oblast zemědělství.

[234] Do účinnosti novely Úřad při ukládání pokut přihlížel zejména k závažnosti, délce trvání a případnému opakování porušení zákona; po novele Úřad přihlíží k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a okolnostem, za nichž byl spáchán. K těmto skutečnostem byl Úřad oprávněn přihlédnout i před novelou (viz demonstrativní vymezení kritérií).

[235] Změna spočívala v úpravě termínů v § 18 odst. 2 (týkajícím se spojování soutěžitelů) a poznámky č. 19 k němu pod čarou.

[236] Jde o blokové výjimky přijaté na základě čl. 103 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále též „SFEU“) k provedení čl. 101 odst. 3 SFEU příslušnými nařízeními Evropské Komise nebo Rady (EU), unijní blokové výjimky, či výjimka pro oblast zemědělství.

[237] Viz internetové stránky Úřadu www.uohs.cz/cs/legislativa/hospodarska-soutez.html.

[238] Zákon č. 361/2005 Sb. nabyl účinnosti od 1. 10. 2005, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodu 49 tohoto zákona (novelizace § 25a), který nabyl účinnosti od 1. 1. 2006.

[239] Viz ustanovení § 26 odst. 2 zákona.

[240] Změna spočívala v nahrazení pojmu „správce konkursní podstaty“ pojmem „insolvenční správce“ v § 12 odst. 8 (týkajícím se spojování soutěžitelů) a poznámky č. 9 k němu pod čarou.

[241] Viz nabídka sdružení SWIETELSKY-WEFEL-Kačlehy.

[242] Zákon č. 155/2009 Sb. nabyl účinnosti dne 1. 9. 2009.

[243] K tomu blíže viz např. rozsudek Soudního dvora Evropské unie C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P až C‑208/02 P a C‑213/02 P ze dne 28. 6. 2005 ve věci Dansk Rørindustri a další [2005], odst. 112.

[244] Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci Plemenáři, sp. zn. 2 A 19/2002 ze dne 12. 5. 2005, str. 155.

[245] Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci Stavební spořitelny, sp. zn. 1 Afs 78/2008 ze dne 25. 2. 2009, odst. 47.

[246] Viz rozhodnutí Evropské komise č. IV/31.149 ze dne 23. 4. 1986 ve věci Polypropylene [1986], OJ L 230, odst. 81.

[247] Není nutné, aby dohoda ve smyslu soutěžního práva měla podobu např. smlouvy splňující náležitosti příslušných obecných ustanovení občanského zákoníku apod., a nemusí mezi stranami zakládat soukromoprávní závazkový vztah.

[248] Viz např. rozhodnutí Tribunálu T-7/89 ze dne 17. 12. 1991 ve věci Hercules Chemicals NV [1991], ECR II – 01711, odst. 256.

[249] Viz např. rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie C-28/77 ze dne 20. 6. 1978 ve věci Tepea BV [1978], ECR – 01391, odst. 41.

[250] Srov. rozsudek Tribunálu T‑56/02 ze dne 14. 10. 2004 ve věci Bayrische Hypo- und Vereinsbank [2004], ECR II – 03495, odst. 60.

[251] Srov. rozsudek Soudního dvora Evropské unie C 40 až 48, 50, 54 až 56, 111, 113, 114/73 ze dne 16. 12.1975 ve věci Coöperatieve Vereniging "Suiker Unie" UA [1975], ECR-01663, odst. 26.

[252] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci Kartel pekařů, sp. zn. 5 Afs 40/2007 ze dne 30. 9. 2008, str. 213.

[253] Viz rozsudek Krajského soudu v Brně ve věci Litoměřice, sp. zn. 62 Af 61/2011 ze dne 12. 6. 2013, str. 14.

[254] Viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci Stavební spořitelny sp. zn. 1 Afs 78/2008 ze dne 25. 2. 2009, odst. 19, rozsudek Soudního dvora Evropské unie C-49/92 P ze dne 8. 7. 1999 ve věci Anic Partecipazioni SpA [1999], ECR I-04125, odst. 99, nebo rozsudek Soudního dvora Evropské unie C-56 a 58-64 ze dne 13. 7. 1966 ve věci Consten a Grundig [1966], ECR-00429, odst. 342.

[255] Viz body 21 a 23 Oznámení Komise, Pokyny o použitelnosti čl. 81 odst. 3 Smlouvy, publikované v Úředním věstníku číslo C 101, 27. 4. 2004,str. 97-118.

[256] Srov. rozhodnutí Evropské komise č. IV/35.691/E-4 ze dne 21. 10. 1998 ve věci Pre-insulated Pipe Cartel [1999], OJ L24, odst. 165, a rozhodnutí č. IV/26.918 ze dne 2. 2. 1973 European Sugar Industry [1973], OJ L140, str. 42, ze kterých plyne, že procedura veřejných zakázek předpokládá konkurenční nabídková řízení, v nichž veřejní zadavatelé mají právo očekávat, že navržené nabídky ve výběrovém řízení nebudou výsledkem koluze mezi uchazeči o zakázku. V systému zadávání zakázek je existence soutěže mezi uchazeči o zakázku podstatná. Pokud předložená nabídka není výsledkem individuálního ekonomického výpočtu, ale znalosti nabídky jiného uchazeče nebo sladěného postupu mezi nimi, je soutěž vyloučena, či přinejmenším omezena a narušena.

[257] Trvající delikt je charakterizován vyvoláním protiprávního stavu a poté jeho udržováním, případně porušitel udržuje protiprávní stav, aniž by jej vyvolal, dále shodností protisoutěžního cíle, který je po celé období naplňován, totožnost (stejnost) jednotlivých soutěžitelů, kteří jsou si vědomi, že se podílí na společném cíli, byť se může i okruh zúčastněných soutěžitelů v čase postupně vyvíjet (např. přistoupení k dohodě, zakládání společných podniků, likvidace společnosti). Jeho podstatným znakem je, že se postihuje právě ono udržování protiprávního stavu.

[258] Pokračujícím deliktem se pak rozumí takové jednání, jehož jednotlivé dílčí útoky (i) naplňují stejnou skutkovou podstatu, (ii) mají stejný nebo obdobný způsob provedení, (iii) mají objektivní souvislost (zejména časovou a v předmětu útoku) a (iv) jsou vedeny společným záměrem. Srov. rovněž single and continuous infringement v evropské soutěžní judikatuře.

[259] Srov. rozsudek ve věci Aalborg Portland a ostatní v. Komise, spojené věci  C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C­213/00 P, C-217/00 P a C-219/00 P (body 55 – 57).

[260] Viz legislativní zkratka „dohody“ v § 3 odst. 1 ZOHS 296.

[261] Viz legislativní zkratka „dohody“ v § 3 odst. 1 ZOHS 296.

[262] Viz legislativní zkratka „dohody“ v § 3 odst. 1 ZOHS 296.

[263] Viz legislativní zkratka „dohody“ v § 3 odst. 1 ZOHS 361.

[264] Viz legislativní zkratka „dohody“ v § 3 odst. 1 ZOHS 296.

[265] Celková nabídková cena společnosti Swietelsky do veřejné zakázky Val činila 4.325.184,89 Kč bez DPH (5.146.970,09 Kč vč. DPH).

[266] Viz legislativní zkratka „dohody“ v § 3 odst. 1 ZOHS 296.

[267] Celková nabídková cena společnosti Swietelsky do veřejné zakázky Drunče činila 3.166.231,- Kč bez DPH (3.767.814,90 Kč vč. DPH).

[268] Cenová nabídka společnosti Swietelsky byla o 203 tis. Kč bez DPH (o 6 %) než nabídka společnosti RVS a o cca 175 tis. (o 5%) než cenová nabídka společnosti Vialit.

[269] Viz legislativní zkratka „dohody“ v § 3 odst. 1 ZOHS 155.

[270] Celková nabídková cena společnosti Swietelsky do veřejné zakázky Kačlehy činila 2.245.612,21 Kč bez DPH (2.672.278,61 Kč vč. DPH).

[271] Viz legislativní zkratka „dohody“ v § 3 odst. 1 ZOHS 296.

[272] Celková nabídková cena společnosti RVS do veřejné zakázky Hadravova Rosička činila 6.623.095,- Kč bez DPH (7.881.484,- Kč vč. DPH).

[273] Viz legislativní zkratka „dohody“ v § 3 odst. 1 ZOHS 296.

[274] Celková nabídková cena společnosti Swietelsky do veřejné zakázky Urbanov činila 3.865.142,77 Kč bez DPH (4.599.515,90 Kč včetně DPH).

[275] Viz legislativní zkratka „dohody“ v § 3 odst. 1 ZOHS 296.

[276] Viz legislativní zkratka „dohody“ v § 3 odst. 1 ZOHS 296.

[277] Celková nabídková cena společnosti Swietelsky do veřejné zakázky Harrachovka činila 3.865.142,77 Kč bez DPH (4.599.515,90 Kč včetně DPH).

[278] Např. rozsudek Nejvyššího správního soudu 1 Afs 58/2009 ze dne 31. 3. 2010.

[279] V případu Delta Pekárny Nejvyšší správní soud v rozsudku č.j. 5 Afs 18/2008-335, ze dne 29. 5. 2009 (viz str. 335) konstatoval, že „soutěžitelům v rámci českého právního řádu je bezprostřední možnostohradit se proti prováděnému šetření v případě, že se soutěžitel domnívá, že šetření proběhlo nezákonným a nepřiměřeným způsobem, zaručena ustanovením § 82 a násl. s. ř. s. upravujícím žalobu na ochranu před nezákonným zásahem.

[280] Viz přípis města Třeboň ze dne 15. 11. 2013, l.č. 6227 spisu.

[281] Viz rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 62 Ca 41/2009 ze dne 5. 8. 2010, str. 62, potvrzený rozsudkem Nejvyššího správního soudu sp. zn. 5 Afs 2/2011 ze dne 29. 3. 2012.

[282] Viz rozsudek Krajského soudu v Brně ve věci Česká lékařská komora, sp. zn. 29 Ca 110/2003 ze dne 31. 3. 2005, str. 51.

[283] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci Česká rafinérská, sp. zn. 5 As 61/2005 ze dne 29. 10. 2007,str. 192.

[284] Viz rozsudek Soudního dvora Evropské unie 170/83 ze dne 12. 7. 1984 ve věci Hydrotherm [1984], ECR-2999, odst. 11.

[285] Rozsudek Tribunálu T-11/89 ze dne 10. 3. 1992 ve věci Shell [1992], ECR II-757, odst. 311.

[286] Srov. např. rozsudek Tribunálu T-112/05 ze dne 12. 12. 2007 ve věci Akzo Nobel [2007], ECR II-05049, odst. 59.

[287] Viz rozsudek Soudního dvora Evropské unie C-280/06 ze dne 11. 12. 2007 ve věci ETI SpA [2007], ECR I-10893, odst. 39.

[288] Viz rozsudek Soudního dvora Evropské unie C-49/92 P ze dne 8. 7. 1999 ve věci Anic Partecipazioni [1999], ECR-I-4125, odst. 78 a 145.

[289]Srov. rozsudek ESD (velkého senátu) z 11. 12. 2007 ve věci C-280/06, jejímž předmětem byla žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 234 ES, podaná rozhodnutím Consiglio di Stato (Itálie), Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato a další vs. Ente tabacchi italiani – ETI SpA a další.

[290] Srov. rozsudek ESD ze dne 28. 3. 1984 29 a 30/83 ve věci CRAM a Rheinzink [1984], ECR I-6375, odst. 8 a 9.

[291] Blíže viz část VI.1 tohoto rozhodnutí.

[292] Blíže viz část VI.2 tohoto rozhodnutí.

[293] Společnost Leyer + Graf stavební společnost s.r.o. (spolu s další zanikající společností Bohemia-Constructiva Graf, stavební společnost, společnost s ručením omezeným se sídlem Třeboň II, Vodárenská 1091, PSČ 379 01, IČ 157 69 453) zanikla bez likvidace sloučením s nástupnickou společností Vidox ke dni 1. 8. 2013.

[294] Blíže viz část VI.3 tohoto rozhodnutí.

[295] Blíže viz část VI.4 tohoto rozhodnutí.

[296] Blíže viz část VI.5 tohoto rozhodnutí.

[297] Blíže viz část VI.6 tohoto rozhodnutí.

[298] Blíže viz část VI.7 tohoto rozhodnutí.

[299] Blíže viz část VI.8 tohoto rozhodnutí.

[300] Blíže viz část VI.9 tohoto rozhodnutí.

[301] Blíže viz část VI.10 tohoto rozhodnutí.

[302] Blíže viz část VI.11 tohoto rozhodnutí.

[303] Srov. např. rozsudek Tribunálu v případě T-65/89 ze dne 1. 4. 1993 ve věci Industrie and British Gypsum [1993], ECR II-389, odst. 165.

[304] Úřad zde upouští od podrobnějšího rozlišování mezi úmyslem přímým a nepřímým, neboť v dané souvislosti je to irelevantní a nijak by se nepromítlo do stanovení výše sankce.

[305] Srov. rozhodnutí předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R3,5/2015/HS-39442/2015/310/HBt ze dne 16. 11. 2015, bod 163.

[306] Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 7 As 15/2013 ze dne 11. 7. 2013, str. 59.

[307] Srov. rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 62 Ca 27/2006 ze dne 6. 4. 2007 ve věci ČSAD Liberec, str. 182, potvrzený rozsudkem Nejvyššího správního soudu sp. zn. 8 Afs 48/2007 ze dne 26. 4. 2010, str. 249.

[308] Srov. rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 62 Ca 20/2006 ze dne 29. 5. 2007 ve věci Telefónica O2, str. 72.

[309] Srov. bod 22 Zásad.

[310] S výjimkou veřejné zakázky Třeboň Lesní, kde nebyla prokázána přímá vazba jednání účastníků řízení na výsledek (vítězství) výběrového řízení u této veřejné zakázky; vítězem se stal a smlouvu uzavřel jiný soutěžitel.

[311] V rámci správního řízení sp. zn. ÚOHS-S834/2014/KD bylo Úřadem pravomocně rozhodnuto, že se společnost Strabag dopustila celkem 3 samostatných deliktů, společnost Lesostavby 2 samostatných deliktů a společnost Swietelsky 1 deliktu. V rámci správního řízení sp. zn. ÚOHS-S0236/2016/KD bylo Úřadem rozhodnuto, že se společnost Swietelsky dopustila dalších 3 deliktů, společnost Daich 4 deliktů a společnost Vialit 7 deliktů.

[312] Rozhodnutí ve věci správního řízení sp. zn. ÚOHS-S834/2014/KD bylo potvrzeno rozhodnutím předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R381,382,388,389,390,393,395/2015/04749/2016/310/JZm ze dne 8. 2. 2016, jež nabylo právní moci dne 11. 2. 2016, rozhodnutí ve věci správního řízení sp. zn. ÚOHS-S0236/2016/KD bylo vydáno dne 22. 4. 2016.

[313] Např. rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 8 As 17/2007 ze dne 31. 5. 2007, str. 130 až 133.

[314] Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 As 28/2009 ze dne 18. 6. 2009, body 31 a 32.

[315] Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 5 Afs 9/2008 ze dne 31. 10. 2008 ve věci RWE Transgas, str. 354 a násl.

[316] Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 8 Afs 20/2013 ze dne 24. 4. 2015, bod 191.

[317] Zohlední dalších 7 deliktů (veřejných zakázek).

[318] Zohlední další 4 delikty (veřejné zakázky).

[319] Zohlední dalších 6 deliktů (veřejných zakázek).

[320] Zohlední 1 další delikt (veřejnou zakázku).

[321] Zohlední 1 další delikt (veřejnou zakázku).

[322] Srov. rozhodnutí předsedy Úřadu č.j. ÚOHS-R381,382,388,389,390,393,395/2015/04749/2016/310/JZm ze dne 8. 2. 2016, bod. 381.

[323] Dle Zásad je doba kratší než jeden rok zohledněna shodným časovým koeficientem jako celý rok.

[324] Soutěžitel Swietelsky zahrnuje společnost Swietelsky a další propojené společnosti  – výčet zahrnutých společností, objem prodejů i obrat viz přípis společnosti Swietelsky ze dne 11. 2. 2016, l.č. 13019 a násl. spisu a ze dne 20. 4. 2016, l.č. 13997 spisu.

[325] V posledním ukončeném účetním období trvání účasti společnosti Swietelsky na protisoutěžním jednání.

[326] U veřejné zakázky Val nejméně po dobu 16 dnů, dále v případě veřejných zakázek Studená a Harrachovka 5 dnů, veřejné zakázky Kačlehy 4 dny a ostatních veřejných zakázek (Nový Dražejov, Urbanov a Drunče) nejméně po dobu 1 dne.

[327] Hodnota zakázky od 10 mil. Kč bez DPH do 15 mil. Kč bez DPH.

[328] Tj. správní řízení zakončené rozhodnutím Úřadu ze dne 22. 4. 2016 vydaným s využitím procedury narovnání.

[329] Veřejné zakázky posuzované v daném správním řízení mají spíše lokální charakter.

[330] Stanovená výše pokuty představuje 0,92 % celkového čistého obratu soutěžitele za účetní období 1. 4. 2014 až 31. 3. 2015; souhrnná výše tří pokut uložených společnosti Swietelsky Úřadem v tomto řízení, v řízení sp. zn. ÚOHS-S834/2014/KD a sp. zn. ÚOHS-S0236/2016/KD představuje cca 3,25 % celkového čistého obratu soutěžitele za toto účetní období.

[331] Dle Zásad je doba kratší než jeden rok zohledněna shodným časovým koeficientem jako celý rok.

[332] Rok spáchání nejpřísněji trestného deliktu.

[333] Viz přípis společnosti Lesostavby ze dne 11. 2. 2016, l.č. 13085 a násl. spisu.

[334] U veřejné zakázky Studená nejméně po dobu 5 dnů a u ostatních veřejných zakázek nejméně po dobu 1 dne.

[335] Hodnota zakázky od 10 mil. Kč bez DPH do 15 mil. Kč bez DPH.

[336] Stanovené výše pokuty představuje cca 1,8 % celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za rok 2014; souhrnná výše obou pokut uložených společnosti Lesostavby Úřadem v tomto řízení a sp. zn. ÚOHS-S834/2014/KD představuje cca 4,07 % odhadu celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za rok 2014.

[337] Dle Zásad je doba kratší než jeden rok zohledněna shodným časovým koeficientem jako celý rok.

[338] V posledním ukončeném účetním období trvání účasti společnosti RVS na protisoutěžním jednání.

[339] Viz přípis společnosti RVS ze dne 17. 2. 2016, l.č. 13133 spisu.

[340] Viz účetní závěrka za rok 2014 z přípisu společnosti RVS ze dne 28. 2. 2016, l.č. 13277 a násl. spisu.

[341] Viz předběžná účetní závěrka za rok 2015 z přípisu společnosti RVS ze dne 17. 2. 2016, l.č. 13133 a násl. spisu.

[342] V případě veřejné zakázky Val nejméně po dobu 16 dnů, v případě veřejné zakázky Kačlehy 4 dny u ostatních veřejných zakázek nejméně 1 den.

[343] Hodnota zakázky od 10 mil. Kč bez DPH do 15 mil. Kč DPH.

[344] Stanovená výše pokuty představuje cca 1,38 % celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za rok 2014.

[345] Dle Zásad je doba kratší než jeden rok zohledněna shodným časovým koeficientem jako celý rok.

[346] V posledním ukončeném účetním období trvání účasti společnosti OHL na protisoutěžním jednání.

[347] Viz přípis společnosti OHL ze dne 22. 2. 2016, l.č. 13160 spisu.

[348] Dle Zásad je doba kratší než jeden rok zohledněna shodným časovým koeficientem jako celý rok.

[349] Soutěžitel Vidox zahrnuje společnost Vidox a další propojenou společnost – zahrnutá společnost, objem prodejů a obraty viz přípis společnosti Vidox ze dne 22. 2. 2016, l.č. 13154 a násl. spisu.

[350] V posledním ukončeném účetním období trvání účasti společnosti Vidox na protisoutěžním jednání.

[351] Stanovená výše pokuty činí cca […obchodní tajemství…] % celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za období 1. 2. 2014 až 31. 1. 2015.

[352] Dle Zásad je doba kratší než jeden rok zohledněna shodným časovým koeficientem jako celý rok.

[353] V posledním ukončeném účetním období trvání účasti společnosti Daich na protisoutěžním jednání.

[354] Viz přípis společnosti Daich ze dne 29. 2. 2016, l.č. 13282 spisu.

[355] Viz přípis společnosti Daich ze dne 2. 2. 2016, l.č. 12917 a násl. spisu.

[356] Viz přípis společnosti Daich ze dne 18. 4. 2016, l.č. 13790 a násl. spisu.

[357] Stanovená výše pokuty představuje cca 0,55 % celkového čistého obratu dosaženého společností Daich za období 1. 4. 2014 do 31. 3. 2015; souhrnná výše obou pokut uložených společnosti Daich Úřadem v tomto řízení a sp. zn. ÚOHS-S0236/2016/KD představuje cca 1,23 % celkového čistého obratu dosaženého společností Daich za toto účetní období.

[358] Dle Zásad je doba kratší než jeden rok zohledněna shodným časovým koeficientem jako celý rok.

[359] Úřad do objemu prodejů soutěžitele Vialit zahrnul objem prodejů společnosti Vialit a společnosti SILNICE MP, s.r.o., které v té době tvořily jednoho soutěžitele. Objemy prodejů a obrat, viz přípis společnosti Vialit ze dne 11. 2. 2016, l.č. 13120 a násl. spisu, ze dne 4. 3. 2016, l.č. 13321 spisu a ze dne 19. 4. 2016, l.č. 13882 a násl. spisu.

[360] V posledním ukončeném účetním období trvání účasti společnosti Vialit na protisoutěžním jednání.

[361] Účetní závěrka za rok 2015 dosud nebyla schválena valnou hromadou společníků.

[362] Stanovená výše pokuty představuje cca 0,06 % celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za rok 2014; souhrnná výše obou pokut uložených společnosti Vialit Úřadem v tomto řízení a sp. zn. ÚOHS-S0236/2016/KD představuje cca 0,42 % celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za rok 2014.

[363] Dle Zásad je doba kratší než jeden rok zohledněna shodným časovým koeficientem jako celý rok.

[364] Soutěžitel AVE zahrnuje společnost AVE a další propojené společnosti – výčet zahrnutých společností, objem prodejů  a obrat viz přípis společnosti AVE ze dne 25. 2. 2016, l.č. 13295 a násl. spisu.

[365] V posledním ukončeném účetním období trvání účasti společnosti AVE na protisoutěžním jednání.

[366] Za období 1. 1. 2015 až 31. 12. 2015, l.č. 14111 spisu.

[367] Dle Zásad je doba kratší než jeden rok zohledněna shodným časovým koeficientem jako celý rok.

[368] V posledním ukončeném účetním období trvání účasti společnosti Kostka na protisoutěžním jednání.

[369] Viz přípis společnosti Kostka ze dne 29. 4. 2016 , l.č. 14109 spisu.

[370] Dle Zásad je doba kratší než jeden rok zohledněna shodným časovým koeficientem jako celý rok.

[371] V posledním ukončeném účetním období trvání účasti společnosti Colas na protisoutěžním jednání.

[372] Tvoří obchodní tajemství, viz přípis společnosti Colas ze dne 9. 2. 2016, l.č. 13041 a násl. spisu.

[373] Dle Zásad je doba kratší než jeden rok zohledněna shodným časovým koeficientem jako celý rok.

[374] Soutěžitel Hochtief zahrnuje společnost Hochtief a další propojené společnosti – výčet zahrnutých společností, objem prodejů a obrat viz přípis společnosti Hochtief ze dne 10. 2. 2016, l.č. 12972 a násl. spisu.

[375] Rok spáchání deliktu společností Hochtief.

[376] Stanovená výše pokuty představuje cca […obchodní tajemství…]% celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za rok 2014.

[377] Dle Zásad je doba kratší než jeden rok zohledněna shodným časovým koeficientem jako celý rok.

[378] Soutěžitel Strabag zahrnuje společnost Strabag a další společnosti koncernu STRABAG – výčet zahrnutých společností, objem prodejů i obrat viz přípis společnosti Strabag ze dne 25. 2. 2016, l.č. 13193 a násl. spisu.

[379] V roce spáchání deliktu společností Strabag.

[380] Odhad představuje obchodní tajemství společnosti Strabag.

[381] Pozn. Původní výše pokuty, jež byla Úřadem společnosti Strabag uložena v I. stupni, byla rozhodnutím předsedy Úřadu ve věci kartelu stavebníků snížena na částku 497.556.000,- Kč.

[382] Stanovená výše pokuty představuje cca […obchodní tajemství…]% celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za rok 2014; souhrnná výše obou pokut uložených společnosti Strabag Úřadem v tomto řízení a sp. zn. ÚOHS-S834/2014/KD představuje cca […obchodní tajemství…]% celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za rok 2014.

[383] Přípis Úřadu na zadavatele obec Kačlehy byl Úřadem odeslán dne 16. 6. 2014.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz