Úřad přijal závazky společnosti Honeywell

10. 3. 2023
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zastavil správní řízení vedené se společností Honeywell, spol. s r.o. ve věci možného zneužití dominantního postavení poté, co se zavázala, že nebude po účastnících certifikačních školení pro získání certifikátu opravňujícího poskytovat službu montáže, kontroly provozuschopnosti, údržby a opravy zařízení elektrické požární signalizace a/nebo evakuačního rozhlasu vyžadovat nákup těchto produktů.

Podmiňování účasti na školeních nákupem produktů, které společnost Honeywell, spol. s r.o. zavedla od září roku 2017, vzbuzovalo dle předběžných zjištění Úřadu obavy z toho, že se subjektům, kteří se zaměřují pouze na kontrolu provozuschopnosti, údržbu a/nebo opravy nebo menší instalace a nemají platný certifikát, zvýší náklady z důvodu nutnosti poskytovat tyto služby subdodavatelsky, nebo dojde k jejich vyloučení či potenciálnímu vyloučení z trhu.

Úřad posoudil navržené závazky a dospěl k závěru, že jsou kumulativně splněny všechny podmínky nezbytné pro jejich přijetí, tedy že jsou dostatečné pro ochranu hospodářské soutěže a jejich splněním se odstraní potenciálně závadný stav. Z tohoto důvodu Úřad závazky přijal, uložil povinnosti k zajištění jejich splnění a současně správní řízení zastavil.  Rozhodnutí již nabylo právní moci.

Tiskové oddělení ÚOHS
23/031 – S0527/2020

 

29. února 2024 / Fúze v oblasti finishingu povolena Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů, v jehož důsledku společnosti První novinová společnost a.s. (PNS) a EMMA ALPHA HOLDING...

29. února 2024 / ÚOHS povolil fúzi v oblasti velkoobchodu s masem, rybami a pohostinství Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů, v jehož důsledku má společnost KROTE CZ s.r.o. (Krote) získat možnost výlučně kontrolovat...

27. února 2024 / Úřad povolil spojení společnosti Jan Becher-Karlovarská Becherovka se společností MASPEX Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení společností GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (MASPEX) a Jan Becher – Karlovarská...

26. února 2024 / ÚOHS se dohodl s hl. m. Prahou na spravedlivé a nediskriminační regulaci venkovní reklamy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zastavil správní řízení vedené s hlavním městem Prahou (dále jen „HMP“), poté co přijal závazky navržené hlavním městem ve prospěch zachování...

16. února 2024 / ÚOHS povolil fúzi v oblasti poskytování služeb energetického outsourcingu na území Polska Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení na základě návrhu společností TEDOM, a. s., a POLIMEX MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA spojení soutěžitelů, v jehož...

15. února 2024 / Úřad představil výsledky sektorových šetření na trhu s cukrem i v oblasti významné tržní síly Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dnes na online tiskové konferenci zveřejnil výsledky sektorového šetření na trhu výroby a prodeje cukru a průběžné výsledky sektorových šetření...

14. února 2024 / Metodický den o novele zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádá ve spolupráci se společností EVERESTA metodický den zaměřený na novinky v oblasti práva hospodářské soutěže. Online seminář se uskuteční...

13. února 2024 / Úřad uložil rekordní pokutu 125 milionů korun za protisoutěžní jednání společnosti ELECTROLUX Úřad pro ochranu hospodářské soutěže potrestal společnost ELECTROLUX, s.r.o., pokutou ve výši 125 404 000 korun za dlouholeté protisoutěžní jednání. Společnost ELECTROLUX se k porušení...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
Přístup k dopravní infrastruktuře
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz