Úřad povolil spojení na telekomunikačním trhu, CETIN však musí splnit závazky a provést investice

15. 11. 2023
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil spojení soutěžitelů CETIN a.s. a Nej.cz s.r.o., jeho realizaci však podmínil splněním závazků navržených ve prospěch zachování účinné hospodářské soutěže. Rozhodnutí již nabylo právní moci.

Společnost CETIN patřící do skupiny PPF působí na území České republiky v oblasti telekomunikací, přičemž vlastní a provozuje telekomunikační infrastrukturu k velkoobchodnímu poskytování mobilních a pevných síťových služeb (včetně např. xDSL a optického připojení), datových služeb pro firemní sítě a pronájmu datových center. Společnost CETIN poskytuje velkoobchodní vstupy společnostem působícím na maloobchodních trzích dodávek televizních služeb, služeb přístupu k internetu, vysoce kvalitních datových služeb a pevných hlasových služeb.

Společnost Nej působí v České republice v oblasti poskytování telekomunikačních služeb, především poskytování přístupu k internetu, televizních služeb, veřejných telefonních služeb a datových služeb konečným spotřebitelům a podnikatelům. Společnost Nej je také provozovatelem převzatého vysílání a audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání. Před realizací posuzované transakce je společnost Nej kontrolována skupinou Kaprain.

V rámci správního řízení Úřad zjistil, že spojení může mít negativní dopady na hospodářskou soutěž na trhu poskytování maloobchodního přístupu k internetu v pevném místě, proto spojení posuzoval detailněji v tzv. druhé fázi správního řízení. Účastník řízení navrhl k odstranění obav z možného narušení hospodářské soutěže řadu behaviorálních závazků, které Úřad uznal za dostatečné.

Soutěžitel CETIN se zavázal, že ve 187 obcích po dobu 5 let zachová svoji velkoobchodní nabídku nebo vytvoří novou velkoobchodní nabídku vycházející z aktuální nabídky platné k 31. 10. 2023, která umožní poskytování velkoobchodní služby přístupu k síti internet v pevném místě s předáním v centrálním místě. Všem zájemcům bude poskytovat otevřený a nediskriminační přístup k uvedené velkoobchodní nabídce, a to za cenu ve výši ekonomicky odůvodněných nákladů a přiměřeného zisku. Současně bude CETIN investovat do rozvoje pokročilejší technologie ve své síti umožňující poskytování velkoobchodního a maloobchodního přístupu k síti internet v pevném místě minimálně 3,5 mld. Kč. O plnění závazků musí být každoročně podávána zpráva Úřadu, který bude realizaci závazků vyhodnocovat a kontrolovat.

Tiskové oddělení ÚOHS
23/166 – S0392/2023

17. července 2024 / ÚOHS povolil fúzi v oblasti výroby podvozků pro železniční nákladní vozy a osobní automobily Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil spojení soutěžitelů, v jehož důsledku společnosti Optifin Invest, s. r. o. (Optifin), a BUDAMAR LOGISTICS, a. s. (BUDAMAR), mají získat možnost...

15. července 2024 / SAB Financial Group může získat výlučnou kontrolu nad TRINITY BANK Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů, v jehož důsledku společnost SAB Financial Group, a. s., má získat možnost výlučně kontrolovat...

10. července 2024 / Veřejná konzultace k navrhovaným změnám v oblasti spojování soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahajuje veřejnou konzultaci k možné revizi pravidel pro povolování spojení soutěžitelů. Navrhovaná revize se týká jak zákonné úpravy obsažené...

1. července 2024 / Úřad zahájil dvě správní řízení v oblasti hospodářské soutěže Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil v minulých dnech dvě správní řízení, v jejichž rámci prověřuje možné porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže

27. června 2024 / Úřad provedl neohlášené místní šetření u telekomunikační společnosti Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uskutečnil v tomto týdnu neohlášené místní šetření u soutěžitele působícího v oblasti telekomunikací. Inspekce byla provedena za účelem prověření

27. června 2024 / Úřad detailně prověří stav konkurence v oblasti výroby a off-trade prodeje nealkoholických nápojů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahajuje sektorové šetření v oblasti prodeje nealkoholických nápojů prostřednictvím off-trade[1] prodejního kanálu, konkrétně v rámci prodeje...

21. června 2024 / ÚOHS povolil fúzi v oblasti živočišné a rostlinné zemědělské výroby Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů, v jehož důsledku dvě fyzické osoby (J. T. a L. Š.) získají možnost prostřednictvím...

19. června 2024 / ÚOHS navázal spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna podepsal dnes v Lucemburku s evropskou nejvyšší žalobkyní Laurou Codruța Kövesi dohodu o součinnosti mezi Úřadem evropského...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
Přístup k dopravní infrastruktuře
Významná tržní síla
Přístup k dopravní infrastruktuře
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz