Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací

Informace jsou v souladu s § 17 zákona poskytovány za úhradu a za podmínek podle následujícího sazebníku:

A.  Je-li požadováno poskytnutí informací, stanoví se úhrada jako součet:

I.  Nákladů na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací:

Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace činí náklady za každou započatou půlhodinu mimořádně rozsáhlého vyhledávání 238,- Kč.

II.  Náklady na pořízení kopie nebo výtisku:

  • pořízení jednostranné kopie nebo výtisku formátu A4 2,- Kč/1 list,
  • pořízení oboustranné kopie nebo výtisku formátu A4 3,- Kč/1 list,
  • pořízení jednostranné nebo oboustranné kopie nebo výtisku jiného formátu než formátu A4 se stanoví jako poměrný násobek sazby formátu A4.

III.  Náklady na opatření technických nosičů dat:

  • za 1 ks diskety  7,- Kč,
  • za 1 ks CD 7,- Kč,
  • za 1 ks DVD 8,- Kč,
  • v případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši pořizovací ceny požadovaného technického nosiče dat.

IV.  Náklady na odeslání informací žadateli:

  • náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů (dle aktuálního ceníku poštovních služeb),
  • náklady na balné jsou stanoveny paušální částkou ve výši 10,- Kč.

B.  Informace bude vydána až po prokazatelné úhradě požadovaných nákladů. Úhrada nemůže být provedena formou dobírky.

C.  Osvobození od úhrady nákladů

Pokud součet všech nákladů nepřesáhne částku 50­,- Kč, je informace poskytnuta zdarma.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz