Evropská komise a veřejná podpora

Vstupem České republiky do Evropské unie přešla pravomoc rozhodovat o tom, zda konkrétní opatření zakládá veřejnou podporu nebo nikoli, na Evropskou komisi. Ta také dále posuzuje, zda může být veřejná podpora prohlášena za slučitelnou s vnitřním trhem.

Evropská komise též provádí šetření týkající se protiprávně poskytnuté veřejné podpory. Podnětem k zahájení takového šetření může být i stížnost soutěžitele.

Odkaz na internetové stránky Evropské komise:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/index_en.html

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz