Centrální registr podpor malého rozsahu (de minimis)

Centrální registr podpor malého rozsahu (de minimis) je informační systém veřejné správy, který od 1. ledna 2010 slouží pro evidenci podpor malého rozsahu (de minimis) poskytnutých na základě přímo použitelných předpisů EU: 

a aktuálně pro evidenci podpor de minimis poskytnutých na základě   


 

PŘÍSTUP POSKYTOVATELŮ do CENTRÁLNÍho REGISTRU PODPOR DE MINIMIS

Poskytovatelé podpory de minimis se musejí pro vstup do systému zaregistrovat prostřednictvím formuláře:

  1. Pracovní postup při žádosti o zřízení, změnu nebo odebrání přístupu do aplikace Centrální registr podpor malého rozsahu Pracovní postup při žádosti o zřízení, změnu nebo odebrání přístupu do aplikace Centrální registr podpor malého rozsahu 139 KB
  2. Příloha – Žádost o zřízení, změnu nebo odebrání přístupu do aplikace Centrální registr podpor malého rozsahu Příloha – Žádost o zřízení, změnu nebo odebrání přístupu do aplikace Centrální registr podpor malého rozsahu 53 KB (ŽÁDOST POUZE PRO POSKYTOVATELE, postup pro příjemce viz níže).

Přístupová adresa do Centrálního registru pro zaregistrované poskytovatele: https://vpn.mze.cz/

Upozornění: Tento formulář není určen pro příjemce podpory malého rozsahu (de minimis). Postup pro získání registrovaného přístupu pro příjemce je k dispozici na odkaze: http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/zadost-o-pristup-pro-registrovane-uzivatele/zadost-o-pristup-na-portal-eagri.html (viz též níže Přístup příjemců k datům v centrálním registru podpor de minimis).

 

PŘÍSTUP POSKYTOVATELŮ K CENTRÁLNÍMU REGISTRU PODPOR DE MINIMIS PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH SLUŽEB (WEB SERVICES)

Kromě vlastního vkládání dat prostřednictvím vystavené webové aplikace lze data do centrálního registru předávat i prostřednictvím webových služeb. Tento způsob je vhodný především pro poskytovatele, kteří provozují pro evidenci podpor vlastní informační systém. Podrobnosti (WSDL, popis služeb…) k tomuto způsobu předávání dat jsou uvedeny zde: http://eagri.cz/public/eagri/farmar/registr-podpor-de-minimis/webove-sluzby/.

 

PŘÍSTUP PŘÍJEMCŮ K DATŮM V CENTRÁLNÍM REGISTRU PODPOR DE MINIMIS

Souhrnné informace o poskytnutých podporách malého rozsahu (de minimis) jsou bez nutnosti registrace k dispozici na webové stránce Ministerstva zemědělství eAGRI na následující adrese: http://eagri.cz/public/app/RDM/Portal.

 

Pro získání detailních informací o jemu přidělených podporách malého rozsahu (de minimis) musí příjemce (bez ohledu na odvětví, ve kterém působí) zažádat o registrovaný přístup na portál eAGRI. Detailními informacemi se rozumí datum poskytnutí podpory, její účel a forma příp. forma právního aktu, kterým byla podpora přiznána. Postup pro získání registrovaného přístupu na portál eAGRI je pro příjemce k dispozici na adrese: http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/zadost-o-pristup-pro-registrovane-uzivatele/zadost-o-pristup-na-portal-eagri.html.

 

Metodika a další dokumenty

Další dokumenty a metodiku týkající se problematiky podpory malého rozsahu a jejího zaznamenávání do centrálního registru podpor malého rozsahu naleznete zde.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz