číslo jednací: S226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238/2015/VZ-10459/2015/532/KSt

Instance I.
Věc Poskytování služeb KIVS - 2013-2017
Účastníci
 1. Česká republika - Ministerstvo vnitra
 2. ha-vel internet s. r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2015
Datum nabytí právní moci 29. 5. 2015
Dokumenty file icon 2015_S226atd.pdf 262 KB

 

Č. j.:

ÚOHS-S226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238/2015/VZ-10459/2015/532/KSt

 

12. května 2015

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správních řízeních, která byla zahájena dne 6. 3. 2015, a která byla spojena dne 11. 5. 2015, jejichž účastníky jsou

 • centrální zadavatel – Česká republika - Ministerstvo vnitra, IČO 00007064, se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7,
 • navrhovatel – ha-vel internet s. r. o., IČO 25354973, se sídlem Olešní 587/11A, 712 00 Ostrava – Muglinov,

a jejichž předmět je vymezen obsahem Návrhu na nařízení předběžného opatření ze dne 4. 8. 2014 v otevřeném řízení o zavedení dynamického nákupního systému „Poskytování služeb KIVS - 2013-2017“, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 31. 7. 2012 a uveřejněno dne 1. 8. 2012 pod ev. č. 220101 a opraveno dne 22. 4. 2013 a dne 23. 9. 2013 a v Úředním věstníku Evropské unie bylo uveřejněno dne 4. 8. 2012 pod ev. č. 2012/S 149-249354 a opraveno dne 24. 4. 2013 a dne 26. 9. 2013, ve veřejných zakázkách evidovaných u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pod sp. zn.:

S226/2015/VZ/KSt ve veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané do dynamického nákupního systému dne 21. 10. 2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03 PL_1“, ev. č. zjednodušeného oznámení o zakázce 105259,

S227/2015/VZ/KSt ve veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané do dynamického nákupního systému dne 21. 10. 2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03. PL_11“, ev. č. zjednodušeného oznámení o zakázce 105262,

S228/2015/VZ/KSt ve veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané do dynamického nákupního systému dne 21. 10. 2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03 PL_13“, ev. č. zjednodušeného oznámení o zakázce 105263,

S229/2015/VZ/KSt ve veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané do dynamického nákupního systému dne 21. 10. 2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03. PL_16“, ev. č. zjednodušeného oznámení o zakázce 105264,

S230/2015/VZ/KSt ve veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané do dynamického nákupního systému dne 21. 10. 2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03 PL19“, ev. č. zjednodušeného oznámení o zakázce 105273,

S231/2014/VZ/KSt ve veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané do dynamického nákupního systému dne 21. 10. 2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03 PL_22“, ev. č. zjednodušeného oznámení o zakázce 105265,

S232/2015/VZ/KSt ve veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané do dynamického nákupního systému dne 21. 10. 2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03. PL_25“, ev. č. zjednodušeného oznámení o zakázce 105266,

S233/2015/VZ/KSt ve veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané do dynamického nákupního systému dne 21. 10. 2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03. PL_27“, ev. č. zjednodušeného oznámení o zakázce 105268,

S234/2015/VZ/KSt ve veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané do dynamického nákupního systému dne 21. 10. 2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03 PL_29“, ev. č. zjednodušeného oznámení o zakázce 105267,

S235/2015/VZ/KSt ve veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané do dynamického nákupního systému dne 21. 10. 2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03. PL_33“, ev. č. zjednodušeného oznámení o zakázce 105269,

S236/2015/VZ/KSt ve veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané do dynamického nákupního systému dne 21. 10. 2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03 PL_36“, ev. č. zjednodušeného oznámení o zakázce 105271,

S237/2015/VZ/KSt ve veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané do dynamického nákupního systému dne 21. 10. 2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_56“, ev. č. zjednodušeného oznámení o zakázce 367922,

S238/2015/VZ/KSt ve veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané do dynamického nákupního systému dne 21. 10. 2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_73“, ev. č. zjednodušeného oznámení o zakázce 367912,

vydává toto

usnesení:

 

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost žadatele – ha-vel internet s. r. o., IČO 25354973, se sídlem Olešní 587/11A, 712 00 Ostrava – Muglinov – ze dne 4. 8. 2014 se stala zjevně bezpředmětnou.


Odůvodnění

 

1. Dne 6. 3. 2015 byl Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgánu příslušnému podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, postoupen spis Obvodního soudu pro Prahu 7 sp. zn. 52 Nc 103/2014, jehož součástí je žádost nazvaná „Návrh na nařízení předběžného opatření“ (dále jen „žádost“) ze dne 4. 8. 2014 žadatele - ha-vel internet s. r. o., IČO 25354973, se sídlem Olešní 587/11A, 712 00 Ostrava – Muglinov (dále jen „žadatel“).

2. Žadatel se svou žádostí ze dne 4. 8. 2014 domáhá nařízení předběžného opatření, kterým by byl centrálnímu zadavateli – Česká republika – Ministerstvo vnitra, IČO 00007064, se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 (dále jen „zadavatel“) – uložen zákaz uzavřít smlouvy v otevřeném řízení o zavedení dynamického nákupního systému „Poskytování služeb KIVS - 2013-2017“, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 31. 7. 2012 a uveřejněno dne 1. 8. 2012 pod ev. č. 220101 a opraveno dne 22. 4. 2013 a dne 23. 9. 2013 a v Úředním věstníku Evropské unie bylo uveřejněno dne 4. 8. 2012 pod ev. č. 2012/S 149-249354 a opraveno dne 24. 4. 2013 a dne 26. 9. 2013 (dále jen „dynamický nákupní systém“), ve veřejných zakázkách vedených u Úřadu pod sp. zn.:

S226/2015/VZ/KSt ve veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané do dynamického nákupního systému dne 21. 10. 2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03 PL_1“, ev. č. zjednodušeného oznámení o zakázce 105259,

S227/2015/VZ/KSt ve veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané do dynamického nákupního systému dne 21. 10. 2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03. PL_11“, ev. č. zjednodušeného oznámení o zakázce 105262,

S228/2015/VZ/KSt ve veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané do dynamického nákupního systému dne 21. 10. 2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03 PL_13“, ev. č. zjednodušeného oznámení o zakázce 105263,

S229/2015/VZ/KSt ve veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané do dynamického nákupního systému dne 21. 10. 2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03. PL_16“, ev. č. zjednodušeného oznámení o zakázce 105264,

S230/2015/VZ/KSt ve veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané do dynamického nákupního systému dne 21. 10. 2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03 PL19“, ev. č. zjednodušeného oznámení o zakázce 105273,

S231/2014/VZ/KSt ve veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané do dynamického nákupního systému dne 21. 10. 2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03 PL_22“, ev. č. zjednodušeného oznámení o zakázce 105265,

S232/2015/VZ/KSt ve veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané do dynamického nákupního systému dne 21. 10. 2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03. PL_25“, ev. č. zjednodušeného oznámení o zakázce 105266,

S233/2015/VZ/KSt ve veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané do dynamického nákupního systému dne 21. 10. 2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03. PL_27“, ev. č. zjednodušeného oznámení o zakázce 105268,

S234/2015/VZ/KSt ve veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané do dynamického nákupního systému dne 21. 10. 2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03 PL_29“, ev. č. zjednodušeného oznámení o zakázce 105267,

S235/2015/VZ/KSt ve veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané do dynamického nákupního systému dne 21. 10. 2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03. PL_33“, ev. č. zjednodušeného oznámení o zakázce 105269,

S236/2015/VZ/KSt ve veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané do dynamického nákupního systému dne 21. 10. 2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03 PL_36“, ev. č. zjednodušeného oznámení o zakázce 105271,

S237/2015/VZ/KSt ve veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané do dynamického nákupního systému dne 21. 10. 2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_56“, ev. č. zjednodušeného oznámení o zakázce 367922,

S238/2015/VZ/KSt ve veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané do dynamického nákupního systému dne 21. 10. 2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_73“, ev. č. zjednodušeného oznámení o zakázce 367912 (dále jen „veřejná zakázka“).

3. Nejprve Úřad uvádí, že vzhledem k tomu, že předmětem předmětného správního řízení je přezkoumání návrhu na vydání předběžného opatření ve 13 veřejných zakázkách zadávaných v rámci dynamického nákupního systému a ke všem veřejným zakázkám jsou uváděny shodné skutečnosti, bude Úřad nadále v odůvodnění tohoto rozhodnutí používat označení „veřejná zakázka“. Má se však za to, že skutečnosti uvedené dále v odůvodnění tohoto rozhodnutí se vztahují na šetřené veřejné zakázky specifikované v bodě 2. odůvodnění tohoto usnesení.

4. Dnem 6. 3. 2015, kdy byla Úřadu postoupena výše uvedená žádost Obvodním soudem pro Prahu 7, byla podle § 113 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájena správní řízení.

5. Účastníky správního řízení jsou:

 • zadavatel,
 • žadatel.

6. Vzhledem ke skutečnosti, že z obsahu podané žádosti vyplývá, že žadatel svojí žádostí požaduje nařízení předběžného opatření ve 13 veřejných zakázkách zadávaných v dynamickém nákupním systému, oznámil Úřad účastníkům řízení zahájení 13 správních řízeníke každé z navrhovatelem napadané veřejné zakázce, a to v těchto oznámeních:

 • oznámení č. j. ÚOHS-S226/2015/VZ-10019/2015/532/KSt ze dne 11. 5. 2015 k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané do dynamického nákupního systému dne 21. 10. 2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03 PL_1“, ev. č. zjednodušeného oznámení o zakázce 105259,
 • oznámení č. j. ÚOHS-S227/2015/VZ-10332/2015/532/KSt ze dne 11. 5. 2015 k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané do dynamického nákupního systému dne 21. 10. 2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03. PL_11“, ev. č. zjednodušeného oznámení o zakázce 105262,
 • oznámení č. j. ÚOHS-S228/2015/VZ-10338/2015/532/KSt ze dne 11. 5. 2015 k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané do dynamického nákupního systému dne 21. 10. 2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03 PL_13“, ev. č. zjednodušeného oznámení o zakázce 105263,
 • oznámení č. j. ÚOHS-S229/2015/VZ-10412/2015/532/KSt ze dne 11. 5. 2015 k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané do dynamického nákupního systému dne 21. 10. 2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03. PL_16“, ev. č. zjednodušeného oznámení o zakázce 105264,
 • oznámení č. j. ÚOHS-S230/2015/VZ-10414/2015/532/KSt ze dne 11. 5. 2015 k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané do dynamického nákupního systému dne 21. 10. 2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03 PL19“, ev. č. zjednodušeného oznámení o zakázce 105273,
 • oznámení č. j. ÚOHS-S231/2015/VZ-10416/2015/532/KSt ze dne 11. 5. 2015 k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané do dynamického nákupního systému dne 21. 10. 2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03 PL_22“, ev. č. zjednodušeného oznámení o zakázce 105265,
 • oznámení č. j. ÚOHS-S232/2015/VZ-10417/2015/532/KSt ze dne 11. 5. 2015 k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané do dynamického nákupního systému dne 21. 10. 2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03. PL_25“, ev. č. zjednodušeného oznámení o zakázce 105266,
 • oznámení č. j. ÚOHS-S233/2015/VZ-10421/2015/532/KSt ze dne 11. 5. 2015 k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané do dynamického nákupního systému dne 21. 10. 2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03. PL_27“, ev. č. zjednodušeného oznámení o zakázce 105268,
 • oznámení č. j. ÚOHS-S234/2015/VZ-10423/2015/532/KSt ze dne 11. 5. 2015 k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané do dynamického nákupního systému dne 21. 10. 2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03 PL_29“, ev. č. zjednodušeného oznámení o zakázce 105267,
 • oznámení č. j. ÚOHS-S235/2015/VZ-10424/2015/532/KSt ze dne 11. 5. 2015 k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané do dynamického nákupního systému dne 21. 10. 2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03. PL_33“, ev. č. zjednodušeného oznámení o zakázce 105269,
 • oznámení č. j. ÚOHS-S236/2015/VZ-10426/2015/532/KSt ze dne 11. 5. 2015 k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané do dynamického nákupního systému dne 21. 10. 2013 pod názvem „DATA_VPN_001.03 PL_36“, ev. č. zjednodušeného oznámení o zakázce 105271,
 • oznámení č. j. ÚOHS-S237/2015/VZ-10427/2015/532/KSt ze dne 11. 5. 2015 k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané do dynamického nákupního systému dne 21. 10. 2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_56“, ev. č. zjednodušeného oznámení o zakázce 367922,
 • oznámení č. j. ÚOHS-S238/2015/VZ-10429/2015/532/KSt ze dne 11. 5. 2015 k veřejné zakázce zadávané na základě výzvy k podání nabídek odeslané do dynamického nákupního systému dne 21. 10. 2013 pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_73“, ev. č. zjednodušeného oznámení o zakázce 367912.

7. Úřad dále tímto oznamuje, že k zajištění účelu výše uvedených správních řízení vydal usnesení č. j. ÚOHS-S226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237/2015/VZ-10442/ 2015/532/ KSt ze dne 11. 5. 2015, kterým výše uvedená správní řízení spojil. Toto usnesení je součástí správního spisu.

8. Jak vyplývá z obsahu podané žádosti, žadatel se domáhal, aby Úřad vydal předběžné opatření, kterým by zadavateli uložil zákaz uzavřít smlouvu ve výše uvedené veřejné zakázce.

9. K uvedenému Úřad uvádí, že veřejná zakázka, která je předmětem tohoto společného řízení, byla již předmětem společného řízení vedeného Úřadem pod sp. zn. ÚOHS-S660,681,682, 683,684,685,686,687,688,689,690,691,692/2014/VZ/KSt. V citovaném společném řízení Úřad vydal dne 12. 9. 2014 rozhodnutí č. j. ÚOHS-S660,681,682,683,684,685,686,687,688, 689,690,691,692/2014/VZ-19196/2014/532/KSt ze dne 11. 9. 2014, kterým na návrh žadatele ze dne 14. 8. 2014 podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona nařídil předběžné opatření, kterým zadavateli uložil zákaz uzavřít smlouvu v dynamickém nákupním systému, a to ve

 • veřejné zakázce zadávané pod názvem „DATA_VPN_001.03 PL_1“, ev. č. 105259,
 • veřejné zakázce zadávané pod názvem „DATA_VPN_001.03. PL_11“, ev. č. 105262,
 • veřejné zakázce zadávané pod názvem „DATA_VPN_001.03 PL_13“, ev. č. 105263,
 • veřejné zakázce zadávané pod názvem „DATA_VPN_001.03. PL_16“, ev. č. 105264,
 • veřejné zakázce zadávané pod názvem „DATA_VPN_001.03 PL19“, ev. č. 105273,
 • veřejné zakázce zadávané pod názvem „DATA_VPN_001.03 PL_22“, ev. č. 105265,
 • veřejné zakázce zadávané pod názvem „DATA_VPN_001.03. PL_25“, ev. č. 105266,
 • veřejné zakázce zadávané pod názvem „DATA_VPN_001.03. PL_27“, ev. č. 105268,
 • veřejné zakázce zadávané pod názvem „DATA_VPN_001.03 PL_29“, ev. č. 105267,
 • veřejné zakázce zadávané pod názvem „DATA_VPN_001.03. PL_33“, ev. č. 105269,
 • veřejné zakázce zadávané pod názvem „DATA_VPN_001.03 PL_36“, ev. č. 105271,
 • veřejné zakázce zadávané pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_56“, ev. č. 367922 a
 • veřejné zakázce zadávané pod názvem „DATA_ETHERNET_002.02. PL_73“, ev. č. 367912.

10. Výše citované rozhodnutí nabylo právní moci dne 1. 10. 2014.

11. Podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu, řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

12. Dne 6. 3. 2015 doručil Obvodní soud pro Prahu 7 Úřadu žádost žadatele ze dne 4. 8. 2014, jejímž obsahem byl návrh na nařízení předběžného opatření, kterým by Úřad uložil zadavateli zákaz uzavřít smlouvu ve výše uvedené veřejné zakázce.

13. Dne 12. 9. 2014 vydal Úřad rozhodnutí č. j. ÚOHS-S660,681,682,683,684,685,686,687,688, 689,690,691,692/2014/VZ-19196/2014/532/KSt, kterým na návrh žadatele ze dne 14. 8. 2014 podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona nařídil předběžné opatření, kterým zadavateli uložil zákaz uzavřít smlouvu v šetřené veřejné zakázce, přičemž citované rozhodnutí nabylo právní moci dne 1. 10. 2014.

14. Vzhledem ke skutečnosti, že se žadatel svojí žádostí ze dne 4. 8. 2014 domáhá vydání předběžného opatření, kterým by byl zadavateli uložen zákaz uzavřít smlouvu v šetřené veřejné zakázce, a vzhledem ke skutečnosti, že Úřad již dne 12. 9. 2014 vydal předběžné opatření, kterým uložil zadavateli zákaz uzavřít smlouvu v šetřené veřejné zakázce, Úřad konstatuje, že citovaná žádost žadatele ze dne 4. 8. 2014 na vydání předběžného opatření se stala zjevně bezpředmětnou, a nastala tedy skutečnost, která je důvodem pro zastavení správního řízení.

15. Vzhledem k výše uvedenému Úřad rozhodl o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

 

Proti tomuto usnesení lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

v z. Mgr. Michal Kobza

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

Obdrží:

1. Česká republika – Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

2. ha-vel internet s. r. o., Olešní 587/11A, 712 00 Ostrava – Muglinov

 

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz