číslo jednací: 12229/2021/500/AIv
spisová značka: S0048/2021/VZ

Instance I.
Věc Přístavba ZŠ Nehvizdy v ulici Bedřicha Mouchy 243
Účastníci
 1. TS Městyse Nehvizdy s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2021
Datum nabytí právní moci 28. 4. 2021
Dokumenty file icon 2021_S0048.pdf 770 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0048/2021/VZ

Číslo jednací:      ÚOHS-12229/2021/500/AIv

 

Brno 09.04.2021

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který je podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, příslušný k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté, v řízení o přestupku vedeném pod spisovou značkou ÚOHS-S0048/2021/VZ zahájeném dne 9. 2. 2021 z moci úřední, jehož účastníkem je

 • obviněný – TS Městyse Nehvizdy s.r.o., IČO 28933486, se sídlem Pražská 255, 250 81 Nehvizdy,

ve věci možného spáchání přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, obviněným v souvislosti se zadáním části veřejné zakázky „Přístavba ZŠ Nehvizdy v ulici Bedřicha Mouchy 243“ v hodnotě 27.853.810  Kč bez DPH, jež je předmětem smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 3. 2019 mezi Dobrovolným svazkem obcí k zajištění přístavby školy v Nehvizdech, IČO 07969546, se sídlem Pražská 255, 250 81 Nehvizdy a citovaným obviněným, mimo zadávací řízení,

rozhodl takto

I.

Obviněný – TS Městyse Nehvizdy s.r.o., IČO 28933486, se sídlem Pražská 255, 250 81 Nehvizdy – se dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel pravidlo pro zadávání veřejných zakázek stanovené v § 2 odst. 3 citovaného zákona, když zadal podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, jejímž předmětem bylo provedení stavebních prací za účelem zhotovení přístavby ZŠ Nehvizdy v ulici Bedřicha Mouchy 243 v hodnotě 27.853.810  Kč bez DPH, mimo zadávací řízení, tj. aniž provedl zadávací řízení, které by byl oprávněn použít na veřejnou zakázku stejného předmětu a stejné předpokládané hodnoty, ačkoliv k tomu byl povinen, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele, a citovaný obviněný zadal uvedenou veřejnou zakázku, když uzavřel smlouvy s dodavateli:

 • DUDA - obchodní a stavební společnost, s.r.o., IČO 26862514, se sídlem Slévárenská 406/17, 709 00 Ostrava

o   dne 17. 4. 2020, na provedení lité podlahy na stavbě ZŠ Nehvizdy, včetně dodávky materiálu (faktura č. 2020081) za 214.400 Kč

o   dne 26.  6. 2020, na provedení lité podlahy na stavbě ZŠ Nehvizdy II. etapa, včetně dodávky materiálu (faktura č. 2020135) za 205.590 Kč

o   dne 26. 10. 2020, na realizaci lité podlahy na akci ZŠ Nehvizdy III. etapa, včetně dodávky izolací a materiálu (faktura č. 2020240) za 83.230 Kč

 • INPO CZ s.r.o., IČO 27175022, se sídlem Plkovské 148/10, Horní Počernice, 193 00 Praha

o   dne 29. 5. 2020, na materiál, drenáže (faktura ev.č. 1787/FVB20) za 14.330,71 Kč

 • ISERMAT CZ s.r.o., IČO 27576823, se sídlem Lukavecká 1732, Horní Počernice, 193 00 Praha

o   dne 17. 4. 2020, na pronájem strojů (faktura č. I1040032/L) za 898 Kč

o   dne 22. 4. 2020, na pronájem strojů (faktura č. I1040043/L) za 1.516 Kč

 • Mayokha Mechyslav, IČO 28978552, se sídlem Krausova 604, 199 00 Praha

o   dne 19. 6. 2020, na lešenářské práce Nehvizdy škola (faktura č. 2020/29) za 107.296 Kč

o   dne 2. 8. 2020, na lešenářské práce Nehvizdy škola (faktura č. 2020/48) za 33.040 Kč

o   dne 14. 10. 2020, na lešenářské práce Nehvizdy škola (faktura č. 2020/71) za 12.000 Kč

 • STREAMHOUSE s.r.o., IČO 07933533, se sídlem Roháčova 145/14, 130 00 Praha

o   dne 30. 6. 2019, na zateplení fasády „Škola Nehvizdy“ (faktura č. 202000040), za 319.500 Kč

o   dne 25. 8. 2020, na zateplení fasády „Škola Nehvizdy“ (faktura č. 202000046), za 401.750 Kč

o   dne 31. 7. 2020, na zateplení fasády „Škola Nehvizdy“ (faktura č. 202000045), za 420.000 Kč

 • VR SPEDO s.r.o., IČO 27653196, se sídlem Jiřinská 1574, 250 88 Čelákovice

o   dne 9. 7. 2020, na stavební materiál-palubky a latě (faktura č. 202473) za 4.025,28 Kč

o   dne 30. 6. 2020, na stavební materiál-palubky a latě (faktura č. 202452) za 8.721,44 Kč

o   dne 21. 1. 2020, na stavební materiál-palubky a latě (faktura č. 202034) za 7.451,51 Kč

o   dne 30. 1. 2020, na stavební materiál-palubky a latě (faktura č. 202046) za 2.061,94 Kč

o   dne 29. 1. 2020, na stavební materiál-palubky a latě (faktura č. 202044) za 2.190 Kč

o   dne 2. 12. 2020, na stavební materiál-palubky a latě (faktura č. 202804) za 3.354,4 Kč

 • Illya Yovdid, IČO 69341532, se sídlem Bohušovická 543/1, 190 00 Praha

o   dne 22. 6. 2020, na provedení obkladačských a zednických prací na akci škola Nehvizdy (faktura č. 1/2020), za 121.251 Kč

o   dne 17. 9. 2020, na provedení obkladačských a zednických prací na akci škola Nehvizdy (faktura č. 4/2020), za 61.323 Kč

o   dne 13. 8. 2020, na provedení obkladačských a zednických prací na akci škola Nehvizdy (faktura č. 3/2020), za 152.064 Kč

o   dne 17. 7. 2020, na provedení obkladačských a zednických prací na akci škola Nehvizdy (faktura č. 2/2020), za 52.431 Kč

 • DŘEVOSET s.r.o., IČO 27120210, se sídlem Kolomuty 72, Mladá Boleslav

o   dne 11. 6. 2020, na okenní parapety (faktura ev. č. 100000837), za 9.285,54 Kč

o   dne 25. 11. 2020, na okenní parapety (faktura ev. č. 100001730) za 3.439,54 Kč

o   dne 1. 10. 2020, na okenní parapety (faktura ev. č. 100001430) za 12.013,28 Kč

o   dne 12. 8. 2020, na okenní parapety (faktura ev. č. 100001139) za 2.259,5 Kč

 • PROFIPO, Petr Strmenský, IČO 26719193, Boloňská 603/15, 109 00 Praha

o   dne 12. 11. 2020, na podlahářské práce, Přístavba – ZŠ Nehvizdy Bedřicha Mouchy 243 (faktura č. 19051), za 330.588 Kč

o   dne 12. 11. 2020, na podlahářské práce, Přístavba – ZŠ Nehvizdy Bedřicha Mouchy 243 (faktura č. 19051), za 291.200 Kč

o   dne 18. 12. 2020, na podlahářské práce, Přístavba – ZŠ Nehvizdy Bedřicha Mouchy 243 (faktura č. 20043), za 84.000 Kč

o   dne 19. 8. 2020, na podlahářské práce, Přístavba – ZŠ Nehvizdy Bedřicha Mouchy 243 (faktura č. 20025), za 17.225 Kč

o   dne 10. 8. 2020, na podlahářské práce, Přístavba – ZŠ Nehvizdy Bedřicha Mouchy 243 (faktura č. 20022), za 51.318 Kč

 • Milan Řehák, IČO 13276379, se sídlem Fügnerova 1666, 250 88 Čelákovice

o   dne 28. 5. 2020, na provedení malířských a natěračských prací v prostorách přístavby základní školy, Bedřicha Mouchy 243 Nehvizdy (faktura č. 14/2020) za 42.676 Kč

o   dne 18. 8. 2020, na provedení malířských a natěračských prací v prostorách přístavby základní školy, Bedřicha Mouchy 243 Nehvizdy (faktura č. 26/2020) za 12.716 Kč

o   dne 2. 12. 2020, na provedení malířských a natěračských prací v prostorách přístavby základní školy, Bedřicha Mouchy 243 Nehvizdy (faktura č. 35/2020) za 78.200 Kč

 • Václav Dohnal, IČO 18570763, se sídlem Hlavenec 130, 294 74 Hlavenec

o   dne 28. 5. 2020, na provedení malířských a natěračských prací v prostorách přístavby základní školy, Bedřicha Mouchy 243 Nehvizdy (faktura č. 13/2020) za 42.676 Kč

o   dne 18. 8. 2020, na provedení malířských a natěračských prací v prostorách přístavby základní školy, Bedřicha Mouchy 243 Nehvizdy (faktura č. 22/2020) za 12.716 Kč

o   dne 2. 12. 2020, na provedení malířských a natěračských prací v prostorách přístavby základní školy, Bedřicha Mouchy 243 Nehvizdy (faktura č. 32/2020) za 104.289 Kč

 • Baroch-okna, s.r.o. IČO 27144626, se sídlem Přívozní 1054/2, 170 00 Praha

o   dne 10. 10. 2020, na dodávku a montáž plastových a hliníkových otvorových výplní, akce Přístavba ZŠ Nehvizdy, Bedřicha Mouchy 243 (faktura č. 190456) za 1.391.404 Kč

o   dne 24. 8. 2020, na dodávku a montáž plastových a hliníkových otvorových výplní, akce Přístavba ZŠ Nehvizdy, Bedřicha Mouchy 243 (faktura č. 200333) za 575.902 Kč

 • BIOS s.r.o., IČO 00670081, se sídlem U Pivovaru 1898, 263 01 Dobříš

o   dne 14. 11. 2019, na zhotovení kompletní dodávky a montáže impregnované střešní konstrukce, střešní plášť a klempířské konstrukce na akci „Přístavba ZŠ Nehvizdy“ (faktura č. FV-2019-10-001102, smlouva o dílo č. Z19-0389) za 1.788.400 Kč

o   dne 21. 10. 2020, na dodávku a montáž impregnované střešní konstrukce a střešního pláště na akci „Přístavba ZŠ Nehvizdy“ (faktura č. FV-2020-10-001138) za 424.126 Kč

 • Pavel Hála, IČO 45618411, se sídlem Ke Statku 4, 621 00 Brno

o   dne 13. 11. 2019, na dodávku SDK konstrukcí na stavbě „přístavba ZŠ Bedřicha Mouchy Nehvizdy“ (faktura č. 2019/11/062), za 1.939.202 Kč

o   dne 20. 11. 2020, na dodávku SDK konstrukcí na stavbě „přístavba ZŠ Bedřicha Mouchy Nehvizdy“ (faktura č. 2020/11/058), za 300.000 Kč

o   dne 23. 11. 2020, na dodávku SDK konstrukcí na stavbě „přístavba ZŠ Bedřicha Mouchy Nehvizdy“ (faktura č. 2020/11/059), za 234.307 Kč

 • KERABO s.r.o., IČO 27201244, se sídlem Boleslavská 1377, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

o   dne 17. 6. 2020, na obklady a dlažbu (faktura č. 2001100229) za 1.456,02 Kč

o   dne 29. 5. 2020, na obklady a dlažbu (faktura č. 2001100205) za 849,91 Kč

o   dne 31. 10. 2019, na obklady a dlažbu (faktura č. 1901100385) za 134.188,25 Kč

o   dne 31. 7. 2020, na obklady (faktura č. 2001100294) za 7.340,91 Kč

o   dne 30. 9. 2020, na obklady (faktura č. 2001100380) za 2.729,13 Kč

 • LOGLA s.r.o., IČO 27093557,  se sídlem Pražská 326, 250 81 Nehvizdy

o   dne 1. 11. 2019, na uložení výkopové zeminy na skládku v Nehvizdech (faktura č. 19FV00362) za 9.152 Kč

o   dne 31. 10. 2019, na uložení výkopové zeminy na skládku v Nehvizdech (faktura č. 19FV00340) za 72.619 Kč

o   dne 25. 2. 2020, na uložení výkopové zeminy na skládku v Nehvizdech (faktura č. 20FV00053) za 12.204 Kč

o   dne 24. 1. 2020, na uložení výkopové zeminy na skládku v Nehvizdech (faktura č. 20FV00017) za 44.616 Kč

 • MB ONE trading s.r.o., IČO 02853230, se sídlem Politických vězňů 911/8

o   dne 29. 2. 2020, na agenturní pracovníky/zedníky na akci Nástavba ZŠ čp. 243 v ul. Bedřicha Mouchy, Nehvizdy (faktura č. 200100018) za 425.695 Kč

o   dne 31. 1. 2020, na agenturní pracovníky/zedníky na akci Nástavba ZŠ čp. 243 v ul. Bedřicha Mouchy, Nehvizdy (faktura č. 200100009) za 338.200 Kč

o   dne 31. 12. 20219, na agenturní pracovníky/zedníky na akci Nástavba ZŠ čp. 243 v ul. Bedřicha Mouchy, Nehvizdy (faktura č. 190100155) za 200.814,5 Kč

o   dne 30. 11. 2019, na agenturní pracovníky/zedníky na akci Nástavba ZŠ čp. 243 v ul. Bedřicha Mouchy, Nehvizdy (faktura č. 190100143) za 114.840 Kč

o   dne 31. 10. 2019, na agenturní pracovníky/zedníky na akci Nástavba ZŠ čp. 243 v ul. Bedřicha Mouchy, Nehvizdy (faktura č. 190100128) za 58.000 Kč

o   dne 31. 03. 2020, na agenturní pracovníky/zedníky na akci Nástavba ZŠ čp. 243 v ul. Bedřicha Mouchy, Nehvizdy (faktura č. 200100023) za 596.505 Kč

o   dne 30. 04. 2020, na agenturní pracovníky/zedníky na akci Nástavba ZŠ čp. 243 v ul. Bedřicha Mouchy, Nehvizdy (faktura č. 200100031) za 481.650 Kč

o   dne 31. 05. 2020, na agenturní pracovníky/zedníky na akci Nástavba ZŠ čp. 243 v ul. Bedřicha Mouchy, Nehvizdy (faktura č. 200100040) za 499.688 Kč

o   dne 30. 06. 2020, na agenturní pracovníky/zedníky na akci Nástavba ZŠ čp. 243 v ul. Bedřicha Mouchy, Nehvizdy (faktura č. 200100051) za 409.403 Kč

o   dne 30. 06. 2020, na agenturní pracovníky/zedníky na akci Nástavba ZŠ čp. 243 v ul. Bedřicha Mouchy, Nehvizdy (faktura č. 200100051) za 409.403 Kč

o   dne 31. 7. 2020, na služby na akci nástavba ZŠ čp. 243 v ul. Bedřicha Mouchy, Nehvizdy (faktura č. 200100060) za 423.053 Kč

o   dne 31. 8. 2020, na služby na akci nástavba ZŠ čp. 243 v ul. Bedřicha Mouchy, Nehvizdy (faktura č. 200100066) za 394.875 Kč

o   dne 30. 9. 2020, na služby na akci nástavba ZŠ čp. 243 v ul. Bedřicha Mouchy, Nehvizdy (faktura č. 200100074) za 291.555 Kč

o   dne 31. 10. 2020, na služby na akci nástavba ZŠ čp. 243 v ul. Bedřicha Mouchy, Nehvizdy (faktura č. 200100083) za 303.715 Kč

o   dne 30. 11. 2020, na služby na akci nástavba ZŠ čp. 243 v ul. Bedřicha Mouchy, Nehvizdy (faktura č. 200100092) za 274.170 Kč

o   dne 18. 12. 2020, na služby na akci nástavba ZŠ čp. 243 v ul. Bedřicha Mouchy, Nehvizdy (faktura č. 200100097) za 165.965 Kč

 • Josef Mošna, IČO 67627757, se sídlem U Studánky 240, 250 01 Nehvizdy

o   dne 31. 10. 2019, na rozvody vody a odpadů, zařizovací předměty na akci přístavba ZŠ-Bedřicha Mouchy (faktura č. 46_2019) za 433.400 Kč

o   dne 17. 4. 2020, na montáž kanalizace, rozvody vody a odpadů na akci přístavba ZŠ-Bedřicha Mouchy (faktura č. 11_2020) za 105.000 Kč

o   dne 6. 10. 2020, na rozvody vody a odpadů pro kuchyň, kotelnu a 2 učebny na akci přístavba ZŠ-Bedřicha Mouchy DSO (faktura č. 20_2020) za 19.400 Kč

o   dne 2. 10. 2020, na montáž zařizovacích předmětů-kompletace sociálního zařízení na akci přístavba ZŠ-Bedřicha Mouchy práce + materiál (faktura č. 27_2020) za 59.000 Kč

o   dne 13. 7. 2020, na montáž rozvodů vody a odpadů, požárního vodovodu včetně hydrantových skříní a odvětrání prostorů sociálního zařízení na akci 2. NP přístavba ZŠ-Bedřicha Mouchy DSO práce + materiál (faktura č. 19_2020) za 138.000 Kč

 • Nekolný s.r.o., IČO 28421183, se sídlem Pražská 702, 250 81 Nehvizdy

o   dne 30. 6. 2020, na práce na přístavbě ZŠ Nehvizdy (faktura č. 320216) za 54.796 Kč

o   dne 30. 6. 2020, na vruty, hmoždinky atd. (faktura č. 330047) za 1.600,2 Kč

o   dne 31. 5. 2020, na práce na přístavbě ZŠ Nehvizdy (faktura č. 320183) za 94.647 Kč

o   dne 30. 6. 2020, na vruty, hřebíky atd. (faktura č. 330037) za 5.856,19 Kč

o   dne 30. 4. 2020, na práce na přístavbě ZŠ Nehvizdy (faktura č. 320142) za 82.062 Kč

o   dne 31. 3. 2020, na práce na přístavbě ZŠ Nehvizdy (faktura č. 320096) za 111.819 Kč

o   dne 29. 2. 2020, na práce na přístavbě ZŠ Nehvizdy (faktura č. 320055) za 146.430 Kč

o   dne 31. 1. 2020, na práce na přístavbě ZŠ Nehvizdy (faktura č. 320027) za 122.263 Kč

o   dne 31. 12. 2019, na práce na přístavbě ZŠ Nehvizdy (faktura č. 319482) za 60.520 Kč

o   dne 30. 11. 2019, na opravu a úpravu plánů na 3. etapu ZŠ Nehvizdy (faktura č. 319434) za 12.800 Kč

o   dne 30. 11. 2019, na dopravu a práce na stavbě 3. etapy ZŠ Nehvizdy (faktura č. 319433) za 132.429 Kč

o   dne 31. 10. 2019, na práce na ZŠ Nehvizdy (faktura č. 319399) za 184.713 Kč

o   dne 30. 9. 2019, na práce na přístavbě ZŠ Nehvizdy (faktura č. 319347) za 27.998 Kč

o   dne 30. 11. 2020, na práce a dopravu na přístavbě ZŠ Nehvizdy – 3. etapa (faktura č. 320414) za 59.892 Kč

o   dne 31. 10. 2020, na práce a dopravu na přístavbě ZŠ Nehvizdy – 3. etapa (faktura č. 320387) za 30.742 Kč

o   dne 30. 11. 2020, na práce a dopravu na přístavbě ZŠ Nehvizdy – 3. etapa (faktura č. 320414) za 59.892 Kč

o   dne 30. 9. 2020, na práce a dopravu na přístavbě ZŠ Nehvizdy – 3. etapa (faktura č. 320357) za 55.845 Kč

o   dne 24. 9. 2020, na vruty, hmoždinky atd. (faktura č. 330066) za 2.837,18 Kč

o   dne 31. 8. 2020, na práce a dopravu na přístavbě ZŠ Nehvizdy – 3. etapa (faktura č. 320302) za 36.869 Kč

o   dne 28. 8. 2020, na vruty, hmoždinky atd. (faktura č. 330060) za 3.775,18 Kč

o   dne 31. 7. 2020, na práce a dopravu na přístavbě ZŠ Nehvizdy – 3. etapa (faktura č. 320259) za 40.388 Kč

o   dne 31. 7. 2020, na vruty, hmoždinky atd. (faktura č. 330058) za 1.095,06 Kč

 • NESPREKOL s.r.o., IČO 03816940, se sídlem Pražská 702, 250 81 Nehvizdy

o   dne 11. 12. 2019, na svařování – armatura pro stavbu základové desky, akce „škola 3. etapa“ (faktura č. 319303) za 42.624 Kč

o   dne 11. 12. 2019, na materiál na akci „škola 3. etapa“ (faktura č. 319299) za 60.866 Kč

o   dne 5. 11. 2019, na materiál na akci „škola 3. etapa“ (faktura č. 319252) za 147.332,5 Kč

o   dne 5. 11. 2019, na materiál na akci „škola 3. etapa“ (faktura č. 319251) za 112.660 Kč

o   dne 30. 6. 2020, na materiál na akci „škola Nehvizdy“ (faktura č. 320143) za 33.260 Kč

o   dne 29. 5. 2020, na materiál na akci „Přístavba školy B. Mouchy“ (faktura č. 320119) za 32.760 Kč

o   dne 23. 4. 2020, na materiál na akci „Přístavba škola 3. etapa“ (faktura č. 320080) za 23.961 Kč

o   dne 19. 3. 2020, na materiál na akci „Přístavba škola B. Mouchy“ (faktura č. 320064) za 6.760 Kč

o   dne 23. 3. 2020, na výrobu armatury do věnce a sváření věnce na akci Přístavba školy (faktura č. 320054) za 61.760 Kč

o   dne 19. 2. 2020, na materiál na akci „Přístavba škola 3. etapa“ (faktura č. 320022) za 59.436 Kč

o   dne 18. 12. 2020, na výrobu a montáž dvoukřídlých vrat (faktura č. 320274) za 45.280 Kč

o   dne 30. 11. 2020, na montáž zábradlí, ocel překlad + montáž, akce „škola“ (faktura č. 320259) za 18.690 Kč

o   dne 30. 10. 2020, na výrobu venkovního schodiště s montáží, akce „ZŠ škola“ (faktura č. 320233) za 122.360 Kč

o   dne 20. 8. 2020, na výrobu sloupů a vazníků, sváření a montáž, na akci „škola“ (faktura č. 320187) za 66.775 Kč

o   dne 31. 8. 2020, na výrobu zábradlí a madel na schodiště, na akci „škola“ (faktura č. 320188) za 156.620 Kč

o   dne 21. 7. 2020, na hutní materiál na akci „Přístavba školy“ (faktura č. 320167) za 4.970 Kč

 • obec Radim, IČO 00235661, se sídlem Radim 6, 281 03 Radim

o   dne 31. 10. 2019, na uložení stavebního odpadu (faktura č. 191894/19) za 3.307,5 Kč

o   dne 31. 12. 2019, na uložení stavebního odpadu (faktura č. 192314/19) za 1.058,4 Kč

o   dne 31. 1. 2020, na uložení stavebního odpadu (faktura č. 12000196) za 1.099,2 Kč

o   dne 29. 2. 2020, na uložení stavebního odpadu (faktura č. 12000402) za 480,9 Kč

o   dne 31. 3. 2020, na uložení stavebního odpadu (faktura č. 12000644) za 3.801,4 Kč

o   dne 30. 4. 2020, na uložení stavebního odpadu (faktura č. 12000899) za 7.728,75Kč

o   dne 31. 5. 2020, na uložení stavebního odpadu (faktura č. 12001191) za 5.770,8 Kč

o   dne 30. 6. 2020, na uložení stavebního odpadu (faktura č. 12001445) za 5.038 Kč

o   dne 31. 7. 2020, na uložení stavebního odpadu (faktura č. 12001703) za 7.740,2 Kč

o   dne 31. 8. 2020, na uložení stavebního odpadu (faktura č. 12001940) za 6.366,2 Kč

o   dne 30. 9. 2020, na uložení stavebního odpadu (faktura č. 12002198) za 13.213,3 Kč

o   dne 30. 11. 2020, na uložení stavebního odpadu (faktura č. 12002711) za 1.992,3 Kč

o   dne 19. 9. 2020, na uložení stavebního odpadu (faktura č. 62000367) za 1.837 Kč

 • Pácal Antonín, IČO 74236601, se sídlem Kollárova 1235, 250 82 Úvaly

o   dne 14. 11. 2019, na elektroinstalace v přístavbě ZŠ DSO (faktura č. 56) za 1.728.392 Kč

o   dne 10. 9. 2020, na práce provedené na připojení nových spotřebičů ve školní kuchyni ZŠ Bedřicha Mouchy (faktura č. 54) za 67.741 Kč

 • PRO-DOMA, SE, IČO 24235920, se sídlem Budčická 1479, 190 16 Praha

o   dne 10. 4. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1012000479) za 18.545,6 Kč

o   dne 17. 6. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1012001069) za 14.261,39 Kč

o   dne 15. 6. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1032002853) za 4.749,92 Kč

o   dne 11. 7. 2019, na stavební materiál (faktura č. FV1061901262) za 20.306,89 Kč

o   dne 24. 9. 2019, na stavební materiál (faktura č. FV1061901744) za 74.180,2 Kč

o   dne 26. 9. 2019, na stavební materiál (faktura č. FV1061901771) za 22.139,6 Kč

o   dne 8. 10. 2019, na stavební materiál (faktura č. FV1061901885) za 3.346,88 Kč

o   dne 8. 10. 2019, na stavební materiál (faktura č. FV1061901886) za 67.430,88 Kč

o   dne 8. 10. 2019, na stavební materiál (faktura č. FV1061901895) za 48.605,23 Kč

o   dne 14. 10. 2019, na stavební materiál (faktura č. FV1061901938) za 757.337,76 Kč

o   dne 21. 10. 2019, na stavební materiál (faktura č. FV1061901981) za 34.718,04 Kč

o   dne 22. 10. 2019, na stavební materiál (faktura č. FV1061901991) za 90.077,9 Kč

o   dne 22. 10. 2019, na stavební materiál (faktura č. FV1061902007) za 650.799,76 Kč

o   dne 22. 10. 2019, na stavební materiál (faktura č. FV1061902011) za 51.257,62 Kč

o   dne 25. 10. 2019, na stavební materiál (faktura č. FV1061902037) za 84.487,62 Kč

o   dne 25. 10. 2019, na stavební materiál (faktura č. FV1061902043) za 3.929,42 Kč

o   dne 25. 10. 2019, na stavební materiál (faktura č. FV1061902045) za 545.508,93 Kč

o   dne 24. 10. 2019, na stavební materiál (faktura č. FV1061902058) za 57.322,99 Kč

o   dne 30. 10. 2019, na stavební materiál (faktura č. FV1061902066) za 190.987,83 Kč

o   dne 31. 10. 2019, na stavební materiál (faktura č. FV1061902120) za 132.774,18 Kč

o   dne 5. 11. 2019, na stavební materiál (faktura č. FV1061902132) za 163.476,86 Kč

o   dne 7. 11. 2019, na stavební materiál (faktura č. FV1061902141) za 38.941,8 Kč

o   dne 12. 11. 2019, na stavební materiál (faktura č. FV1061902176) za 61.248,95 Kč

o   dne 25. 11. 2019, na stavební materiál (faktura č. FV1061902248) za 92.065,8 Kč

o   dne 25. 11. 2019, na stavební materiál (faktura č. FV1061902267) za 3.327,35 Kč

o   dne 11. 12. 2019, na stavební materiál (faktura č. FV1061902363) za 6.097,44 Kč

o   dne 20. 12. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1061902446) za 5.292,41 Kč

o   dne 21. 1. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1062000065) za 3.224,69 Kč

o   dne 28. 1. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1062000100) za 4.037,35 Kč

o   dne 8. 2. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1062000165) za 4.156,82 Kč

o   dne 20. 7. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1012001343) za 1.027,32 Kč

o   dne 24. 7. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1012001351) za 72.820 Kč

o   dne 31. 7. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1012001384) za 6.438 Kč

o   dne 28. 7. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1012001408) za 3.605,82 Kč

o   dne 6. 8. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1012001436) za 33.720 Kč

o   dne 25. 8. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1012001578) za 15.572 Kč

o   dne 25. 8. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1012001661) za 12.621,2 Kč

o   dne 21. 9. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1012001812) za 15.921 Kč

o   dne 25. 9. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1012001898) za 3.205,58 Kč

o   dne 2. 10. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1012002003) za 8.567 Kč

o   dne 15. 10. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1012002085) za 13.522 Kč

o   dne 30. 10. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1012002179) za 778,07 Kč

o   dne 30. 10. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1012002214) za 2.415,98 Kč

o   dne 8. 8. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1032003972) za 22.080,04 Kč

o   dne 27. 7. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1062001163) za 18.074,35 Kč

o   dne 31. 7. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1062001176) za 31.910,4 Kč

o   dne 7. 8. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1062001236) za 39.289,35 Kč

o   dne 17. 8. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1062001275) za 15.926,3 Kč

o   dne 24. 8. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1062001306) za 21.827,48 Kč

o   dne 31. 8. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1062001375) za 13.800,40 Kč

o   dne 7. 9. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1062001418) za 37.487,82 Kč

o   dne 9. 9. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1062001453) za 4.170,28 Kč

o   dne 16. 9. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1062001497) za 12.134,12 Kč

o   dne 17. 9. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1062001516) za 13.575,68 Kč

o   dne 9. 10. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1062001658) za 10.651,31 Kč

o   dne 20. 10. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1062001726) za 13.200 Kč

o   dne 23. 10. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1062001772) za 13.347,78 Kč

o   dne 26. 10. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1062001791) za 2.916,35 Kč

o   dne 6. 11. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1062001870) za 15.168,13 Kč

o   dne 10. 11. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1062001890) za 3.921,88 Kč

o   dne 16. 11. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1062001920) za 1.274,88 Kč

o   dne 23. 11. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1062001987) za 3.479,87 Kč

o   dne 10. 12. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1062002066) za 6.367,42 Kč

 • ZPMIPRE s.r.o., IČO 05158028, se sídlem Jaurisova 515/4. 140 00 Praha 4

o   dne 1. 11. 2019, na odvoz výkopové zeminy na skládku (faktura č. 402019) za 55.200 Kč

 • Miroslav Šmíd, IČO 16554469, se sídlem Choceradská 6, 251 62 Svojetice

o   dne 25. 11. 2019, na stavební materiál (faktura č. FV190819) za 1.105.707,65 Kč

o   dne 2. 6. 2020, na jeřábnické práce na akci škola Nehvizdy (faktura č. FV200323) za 11.378,5 Kč

o   dne 6. 4. 2020, na jeřábnické práce na akci škola Nehvizdy (faktura č. FV200174) za 4.700 Kč

o   dne 23. 3. 2020, na jeřábnické práce na akci škola Nehvizdy (faktura č. FV200145) za 38.037,5 Kč

o   dne 28. 2. 2020, na jeřábnické práce na akci škola Nehvizdy (faktura č. FV200117) za 94.105 Kč

o   dne 27. 7. 2020, na jeřábnické práce na akci škola Nehvizdy (faktura č. FV200446) za 11.225 Kč

 • ZAPA beton a.s., IČO 25137026, se sídlem Vídeňská 495, 142 00 Praha

o   dne 9. 6. 2020, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90764078) za 4.037,5 Kč

o   dne 3. 6. 2020, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90762318) za 3.100 Kč

o   dne 30. 5. 2020, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90760997) za 8.125 Kč

o   dne 16. 5. 2020, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90756552) za 4.100 Kč

o   dne 19. 5. 2020, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90756786) za 1.230 Kč

o   dne 27. 4. 2020, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90749985) za 67.520 Kč

o   dne 14. 4. 2020, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90745688) za 1.162,5 Kč

o   dne 16. 4. 2020, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90746450) za 2.325 Kč

o   dne 21. 4. 2020, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90747948) za 1.162,5 Kč

o   dne 31. 1. 2020, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90729803) za 66.530Kč

o   dne 1. 4. 2020, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90743062) za 725 Kč

o   dne 6. 4. 2020, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90743696) za 2.325 Kč

o   dne 7. 4. 2020, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90744105) za 13.875 Kč

o   dne 13. 3. 2020, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90738109) za 28.210 Kč

o   dne 27. 3. 2020, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 907411585) za 2.712,5 Kč

o   dne 11. 3. 2020, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90737218) za 46.160 Kč

o   dne 7. 2. 2020, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90730819) za 3.428 Kč

o   dne 14. 2. 2020, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90731953) za 54.558 Kč

o   dne 28. 1. 2020, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90729215) za 4.105 Kč

o   dne 16. 1. 2020, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90727593) za 25.600 Kč

o   dne 17. 12. 2019, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90725364) za 535,5 Kč

o   dne 19. 12. 2019, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90726117) za 60.900 Kč

o   dne 12. 11. 2019, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90715779) za 9.792 Kč

o   dne 16. 11. 2019, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90717137) za 3.264 Kč

o   dne 18. 11. 2019, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90717540) za 7.989,5 Kč

o   dne 20. 11. 2019, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90718338) za 5.046 Kč

o   dne 19. 11. 2019, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90717853) za 4.205 Kč

o   dne 26. 11. 2019, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90719827) za 10.512,5 Kč

o   dne 29. 11. 2019, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90721316) za 224.750 Kč

o   dne 30. 10. 2019, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90711670) za 4.488 Kč

o   dne 29. 10. 2019, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90711098) za 115.436 Kč

o   dne 6. 11. 2019, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90714073) za 2.960 Kč

o   dne 4. 11. 2019, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90713111) za 63.796 Kč

o   dne 5. 11. 2019, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90713597) za 38.750 Kč

o   dne 31. 10. 2019, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 9072207) za 5.712 Kč

o   dne 22. 10. 2019, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 907090022) za 3.264 Kč

o   dne 11. 10. 2019, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90705596) za 184.450 Kč

o   dne 14. 12. 2020, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90822906) za 3.348 Kč

o   dne 12. 12. 2020, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90822616) za 4.603,5 Kč

o   dne 6. 11. 2020, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90812864) za 1.162,5 Kč

o   dne 29. 10. 2020, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90810157) za 1.087,5 Kč

o   dne 26. 10. 2020, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90809145) za 1.087,5 Kč

o   dne 23. 10. 2020, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90808654) za 1.162,5 Kč

o   dne 20. 10. 2020, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90806960) za 1.087,5 Kč

o   dne 19. 10. 2020, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90806490) za 1.087,5 Kč

o   dne 10. 10. 2020, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90804045) za 4.350 Kč

o   dne 19. 9. 2020, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90797299) za 2.305,5 Kč

o   dne 15. 9. 2020, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90795837) za 4.137,5Kč

o   dne 8. 9. 2020, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90793601) za 12.037,5 Kč

o   dne 11. 9. 2020, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90794958) za 9.971,5 Kč

o   dne 6. 8. 2020, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90783569) za 1.712 Kč

o   dne 16. 7. 2020, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90777119) za 2.775 Kč

 • ATON centrum s.r.o., IČO 25673122, se sídlem Pražská 702, 250 81 Nehvizdy

o   1. 11. 2019, na dodání topenářského materiálu včetně prací na přístavbu školy Nehvizdy – 10 učeben (faktura č. 219156) za 1.097.105 Kč

o   11. 6. 2020, na dodání topenářského materiálu včetně prací na přístavbu školy Nehvizdy – 10 učeben (faktura č. 220068) za 260.000 Kč

o   31. 8. 2020 - na dodání topenářského materiálu včetně prací na přístavbu školy Nehvizdy – 10 učeben (faktura č. 220099) za 200.000 Kč

o   30. 11. 2020, na dodání topenářského materiálu včetně prací na přístavbu školy Nehvizdy – 10 učeben – Třída č. 11 (faktura č. 220157) za 40.910 Kč

o   30. 11. 2020, na dodání a montáž plynové přípojky, komínu a rozvodů potrubí včetně materiálu a prací na přístavbu školy Nehvizdy 10 učeben (faktura č. 220158) za 124.843 Kč

 • Autodoprava Bártl s.r.o., IČO 27083322, se sídlem Pražská 369, 250 81 Nehvizdy

o   20. 11. 2020, na dopravu a drť (faktura č. 2640200777) za 8.954,4 Kč

o   19. 10. 2020, na dopravu a písek (faktura č. 2640200688) za 19.831,5 Kč

 • MILAN MRÁČEK, IČO 43759335, se sídlem Na Stráni 1658, 25088 Čelákovice

o   13. 10. 2020, na dodávku a montáž VZT zařízení v kuchyni ve škole Nehvizdy (faktura č. 202000049) za 49.810 Kč

 • EKO-DOMOV s.r.o., IČO 25430212, se sídlem Sokolská 1235/38, 680 01 Boskovice

o   14. 10. 2020, na protipožární schody (faktura č. 20414157) za 8.966, 12 Kč

 • IVAN ŠÁGI, pokrývačství – klempířství, IČO 66291437, se sídlem Úzká 617, 250 81 Nehvizdy

o   31. 8. 2020, na klempířské práce a materiál na přístavbě školy v ul. Bedřicha Mouchy (faktura č. 920) za 98.490 Kč

 • SORKE, spol. s r.o., IČO 64825001, se sídlem Hradišťská 407, 533 52 Pardubice

o   27. 7. 2020, na rekapitulační jednotku HR300, vzduchotechnické zařízení (faktura č. 2050340) za 126.239,52 Kč

II.

Za spáchání přestupku uvedeného ve výroku I. tohoto rozhodnutí se ukládáobviněnému– TS Městyse Nehvizdy s.r.o., IČO 28933486, se sídlem Pražská 255, 250 81 Nehvizdy – podle § 268 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

pokuta ve výši 1.200.000,- Kč (jeden milion dvě stě tisíc korun českých).

Pokuta je splatná do dvou měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

III.

Podle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, se obviněnému – TS Městyse Nehvizdy s.r.o., IČO 28933486, se sídlem Pražská 255, 250 81 Nehvizdy – ukládá:

uhradit náklady řízení ve výši 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých).

Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

Odůvodnění

I.               ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1.             Obviněný – TS Městyse Nehvizdy s.r.o., IČO 28933486, se sídlem Pražská 255, 250 81 Nehvizdy (dále jen „obviněný“ nebo „zadavatel“) – uzavřel dne 14. 3. 2019 smlouvu o dílo s Dobrovolným svazkem obcí k zajištění přístavby školy v Nehvizdech, IČO 07969546, se sídlem Pražská 255, 250 81 Nehvizdy (dále jen „DSO“) (dále jen „smlouva o dílo“)

2.             Předmět smlouvy o dílo byl v části I. odst. 1 smlouvy o dílo popsán takto:

„Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v kompletním a komplexním provedení a zhotovení přístavby k budově Základní školy a mateřské školy Nehvizdy, v Nehvizdech v ulici Bedřicha Mouchy a provedení souvisejících prací, činností a dodávek, v rámci stavby nazvané „Přístavba ZŠ Nehvizdy v ulici Bedřicha Mouchy 243“. Dílo dle této smlouvy zahrnuje:

o      kompletní a komplexní zbudování přístavby č.p. 243 v obci Nehvizdy, část obce Nehvizdy, na pozemcích parc.č. 457/147, parc.č. 457/77 a parc.č. 477/4 v k.ú. Nehvizdy,

o      provedení veškerých dalších prací, činností a dodávek k řádnému provedení a dokončení díle dle této smlouvy.“

3.             Předpokládaná hodnota díla dle části III. odst. 1 smlouvy o dílo činí 39.882.568 Kč.

4.             Obviněný uzavřel následující smlouvy s následujícími subjekty, v celkové hodnotě 27.853.810 Kč bez DPH:[1]

 • DUDA - obchodní a stavební společnost, s.r.o., IČO 26862514, se sídlem Slévárenská 406/17, 709 00 Ostrava

o   dne 17. 4. 2020, na provedení lité podlahy na stavbě ZŠ Nehvizdy, včetně dodávky materiálu (faktura č. 2020081) za 214.400 Kč

o   dne 26.  6. 2020, na provedení lité podlahy na stavbě ZŠ Nehvizdy II. etapa, včetně dodávky materiálu (faktura č. 2020135) za 205.590 Kč

o   dne 26. 10. 2020, na realizaci lité podlahy na akci ZŠ Nehvizdy III. etapa, včetně dodávky izolací a materiálu (faktura č. 2020240) za 83.230 Kč

 • INPO CZ s.r.o., IČO 27175022, se sídlem Plkovské 148/10, Horní Počernice, 193 00 Praha

o   dne 29. 5. 2020, na materiál, drenáže (faktura ev.č. 1787/FVB20) za 14.330,71 Kč

 • ISERMAT CZ s.r.o., IČO 27576823, se sídlem Lukavecká 1732, Horní Počernice, 193 00 Praha

o   dne 17. 4. 2020, na pronájem strojů (faktura č. I1040032/L) za 898 Kč

o   dne 22. 4. 2020, na pronájem strojů (faktura č. I1040043/L) za 1.516 Kč

 • Mayokha Mechyslav, IČO 28978552, se sídlem Krausova 604, 199 00 Praha

o   dne 19. 6. 2020, na lešenářské práce Nehvizdy škola (faktura č. 2020/29) za 107.296 Kč

o   dne 2. 8. 2020, na lešenářské práce Nehvizdy škola (faktura č. 2020/48) za 33.040 Kč

o   dne 14. 10. 2020, na lešenářské práce Nehvizdy škola (faktura č. 2020/71) za 12.000 Kč

 • STREAMHOUSE s.r.o., IČO 07933533, se sídlem Roháčova 145/14, 130 00 Praha

o   dne 30. 6. 2019, na zateplení fasády „Škola Nehvizdy“ (faktura č. 202000040), za 319.500 Kč

o   dne 25. 8. 2020, na zateplení fasády „Škola Nehvizdy“ (faktura č. 202000046), za 401.750 Kč

o   dne 31. 7. 2020, na zateplení fasády „Škola Nehvizdy“ (faktura č. 202000045), za 420.000 Kč

 • VR SPEDO s.r.o., IČO 27653196, se sídlem Jiřinská 1574, 250 88 Čelákovice

o   dne 9. 7. 2020, na stavební materiál-palubky a latě (faktura č. 202473) za 4.025,28 Kč

o   dne 30. 6. 2020, na stavební materiál-palubky a latě (faktura č. 202452) za 8.721,44 Kč

o   dne 21. 1. 2020, na stavební materiál-palubky a latě (faktura č. 202034) za 7.451,51 Kč

o   dne 30. 1. 2020, na stavební materiál-palubky a latě (faktura č. 202046) za 2.061,94 Kč

o   dne 29. 1. 2020, na stavební materiál-palubky a latě (faktura č. 202044) za 2.190 Kč

o   dne 2. 12. 2020, na stavební materiál-palubky a latě (faktura č. 202804) za 3.354,4 Kč

 • Illya Yovdid, IČO 69341532, se sídlem Bohušovická 543/1, 190 00 Praha

o   dne 22. 6. 2020, na provedení obkladačských a zednických prací na akci škola Nehvizdy (faktura č. 1/2020), za 121.251 Kč

o   dne 17. 9. 2020, na provedení obkladačských a zednických prací na akci škola Nehvizdy (faktura č. 4/2020), za 61.323 Kč

o   dne 13. 8. 2020, na provedení obkladačských a zednických prací na akci škola Nehvizdy (faktura č. 3/2020), za 152.064 Kč

o   dne 17. 7. 2020, na provedení obkladačských a zednických prací na akci škola Nehvizdy (faktura č. 2/2020), za 52.431 Kč

 • DŘEVOSET s.r.o., IČO 27120210, se sídlem Kolomuty 72, Mladá Boleslav

o   dne 11. 6. 2020, na okenní parapety (faktura ev. č. 100000837), za 9.285,54 Kč

o   dne 25. 11. 2020, na okenní parapety (faktura ev. č. 100001730) za 3.439,54 Kč

o   dne 1. 10. 2020, na okenní parapety (faktura ev. č. 100001430) za 12.013,28 Kč

o   dne 12. 8. 2020, na okenní parapety (faktura ev. č. 100001139) za 2.259,5 Kč

 • PROFIPO, Petr Strmenský, IČO 26719193, Boloňská 603/15, 109 00 Praha

o   dne 12. 11. 2020, na podlahářské práce, Přístavba – ZŠ Nehvizdy Bedřicha Mouchy 243 (faktura č. 19051), za 330.588 Kč

o   dne 12. 11. 2020, na podlahářské práce, Přístavba – ZŠ Nehvizdy Bedřicha Mouchy 243 (faktura č. 19051), za 291.200 Kč

o   dne 18. 12. 2020, na podlahářské práce, Přístavba – ZŠ Nehvizdy Bedřicha Mouchy 243 (faktura č. 20043), za 84.000 Kč

o   dne 19. 8. 2020, na podlahářské práce, Přístavba – ZŠ Nehvizdy Bedřicha Mouchy 243 (faktura č. 20025), za 17.225 Kč

o   dne 10. 8. 2020, na podlahářské práce, Přístavba – ZŠ Nehvizdy Bedřicha Mouchy 243 (faktura č. 20022), za 51.318 Kč

 • Milan Řehák, IČO 13276379, se sídlem Fügnerova 1666, 250 88 Čelákovice

o   dne 28. 5. 2020, na provedení malířských a natěračských prací v prostorách přístavby základní školy, Bedřicha Mouchy 243 Nehvizdy (faktura č. 14/2020) za 42.676 Kč

o   dne 18. 8. 2020, na provedení malířských a natěračských prací v prostorách přístavby základní školy, Bedřicha Mouchy 243 Nehvizdy (faktura č. 26/2020) za 12.716 Kč

o   dne 2. 12. 2020, na provedení malířských a natěračských prací v prostorách přístavby základní školy, Bedřicha Mouchy 243 Nehvizdy (faktura č. 35/2020) za 78.200 Kč

 • Václav Dohnal, IČO 18570763, se sídlem Hlavenec 130, 294 74 Hlavenec

o   dne 28. 5. 2020, na provedení malířských a natěračských prací v prostorách přístavby základní školy, Bedřicha Mouchy 243 Nehvizdy (faktura č. 13/2020) za 42.676 Kč

o   dne 18. 8. 2020, na provedení malířských a natěračských prací v prostorách přístavby základní školy, Bedřicha Mouchy 243 Nehvizdy (faktura č. 22/2020) za 12.716 Kč

o   dne 2. 12. 2020, na provedení malířských a natěračských prací v prostorách přístavby základní školy, Bedřicha Mouchy 243 Nehvizdy (faktura č. 32/2020) za 104.289 Kč

 • Baroch-okna, s.r.o. IČO 27144626, se sídlem Přívozní 1054/2, 170 00 Praha

o   dne 10. 10. 2020, na dodávku a montáž plastových a hliníkových otvorových výplní, akce Přístavba ZŠ Nehvizdy, Bedřicha Mouchy 243 (faktura č. 190456) za 1.391.404 Kč

o   dne 24. 8. 2020, na dodávku a montáž plastových a hliníkových otvorových výplní, akce Přístavba ZŠ Nehvizdy, Bedřicha Mouchy 243 (faktura č. 200333) ze 575.902 Kč

 • BIOS s.r.o., IČO 00670081, se sídlem U Pivovaru 1898, 263 01 Dobříš

o   dne 14. 11. 2019, na zhotovení kompletní dodávky a montáže impregnované střešní konstrukce, střešní plášť a klempířské konstrukce na akci „Přístavba ZŠ Nehvizdy“ (faktura č. FV-2019-10-001102, smlouva o dílo č. Z19-0389) za 1.788.400 Kč

o   dne 21. 10. 2020, na dodávku a montáž impregnované střešní konstrukce a střešního pláště na akci „Přístavba ZŠ Nehvizdy“ (faktura č. FV-2020-10-001138) za 424.126 Kč

 • Pavel Hála, IČO 45618411, se sídlem Ke Statku 4, 621 00 Brno

o   dne 13. 11. 2019, na dodávku SDK konstrukcí na stavbě „přístavba ZŠ Bedřicha Mouchy Nehvizdy“ (faktura č. 2019/11/062), za 1.939.202 Kč

o   dne 20. 11. 2020, na dodávku SDK konstrukcí na stavbě „přístavba ZŠ Bedřicha Mouchy Nehvizdy“ (faktura č. 2020/11/058), za 300.000 Kč

o   dne 23. 11. 2020, na dodávku SDK konstrukcí na stavbě „přístavba ZŠ Bedřicha Mouchy Nehvizdy“ (faktura č. 2020/11/059), za 234.307 Kč

 • KERABO s.r.o., IČO 27201244, se sídlem Boleslavská 1377, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

o   dne 17. 6. 2020, na obklady a dlažbu (faktura č. 2001100229) za 1.456,02 Kč

o   dne 29. 5. 2020, na obklady a dlažbu (faktura č. 2001100205) za 849,91 Kč

o   dne 31. 10. 2019, na obklady a dlažbu (faktura č. 1901100385) za 134.188,25 Kč

o   dne 31. 7. 2020, na obklady (faktura č. 2001100294) za 7.340,91 Kč

o   dne 30. 9. 2020, na obklady (faktura č. 2001100380) za 2.729,13 Kč

 • LOGLA s.r.o., IČO 27093557, se sídlem Pražská 326, 250 81 Nehvizdy

o   dne 1. 11. 2019, na uložení výkopové zeminy na skládku v Nehvizdech (faktura č. 19FV00362) za 9.152 Kč

o   dne 31. 10. 2019, na uložení výkopové zeminy na skládku v Nehvizdech (faktura č. 19FV00340) za 72.619 Kč

o   dne 25. 2. 2020, na uložení výkopové zeminy na skládku v Nehvizdech (faktura č. 20FV00053) za 12.204 Kč

o   dne 24. 1. 2020, na uložení výkopové zeminy na skládku v Nehvizdech (faktura č. 20FV00017) za 44.616 Kč

 • MB ONE trading s.r.o., IČO 02853230, se sídlem Politických vězňů 911/8

o   dne 29. 2. 2020, na agenturní pracovníky/zedníky na akci Nástavba ZŠ čp. 243 v ul. Bedřicha Mouchy, Nehvizdy (faktura č. 200100018) za 425.695 Kč

o   dne 31. 1. 2020, na agenturní pracovníky/zedníky na akci Nástavba ZŠ čp. 243 v ul. Bedřicha Mouchy, Nehvizdy (faktura č. 200100009) za 338.200 Kč

o   dne 31. 12. 20219, na agenturní pracovníky/zedníky na akci Nástavba ZŠ čp. 243 v ul. Bedřicha Mouchy, Nehvizdy (faktura č. 190100155) za 200.814,5 Kč

o   dne 30. 11. 2019, na agenturní pracovníky/zedníky na akci Nástavba ZŠ čp. 243 v ul. Bedřicha Mouchy, Nehvizdy (faktura č. 190100143) za 114.840 Kč

o   dne 31. 10. 2019, na agenturní pracovníky/zedníky na akci Nástavba ZŠ čp. 243 v ul. Bedřicha Mouchy, Nehvizdy (faktura č. 190100128) za 58.000 Kč

o   dne 31. 03. 2020, na agenturní pracovníky/zedníky na akci Nástavba ZŠ čp. 243 v ul. Bedřicha Mouchy, Nehvizdy (faktura č. 200100023) za 596.505 Kč

o   dne 30. 04. 2020, na agenturní pracovníky/zedníky na akci Nástavba ZŠ čp. 243 v ul. Bedřicha Mouchy, Nehvizdy (faktura č. 200100031) za 481.650 Kč

o   dne 31. 05. 2020, na agenturní pracovníky/zedníky na akci Nástavba ZŠ čp. 243 v ul. Bedřicha Mouchy, Nehvizdy (faktura č. 200100040) za 499.688 Kč

o   dne 30. 06. 2020, na agenturní pracovníky/zedníky na akci Nástavba ZŠ čp. 243 v ul. Bedřicha Mouchy, Nehvizdy (faktura č. 200100051) za 409.403 Kč

o   dne 30. 06. 2020, na agenturní pracovníky/zedníky na akci Nástavba ZŠ čp. 243 v ul. Bedřicha Mouchy, Nehvizdy (faktura č. 200100051) za 409.403 Kč

o   dne 31. 7. 2020, na služby na akci nástavba ZŠ čp. 243 v ul. Bedřicha Mouchy, Nehvizdy (faktura č. 200100060) za 423.053 Kč

o   dne 31. 8. 2020, na služby na akci nástavba ZŠ čp. 243 v ul. Bedřicha Mouchy, Nehvizdy (faktura č. 200100066) za 394.875 Kč

o   dne 30. 9. 2020, na služby na akci nástavba ZŠ čp. 243 v ul. Bedřicha Mouchy, Nehvizdy (faktura č. 200100074) za 291.555 Kč

o   dne 31. 10. 2020, na služby na akci nástavba ZŠ čp. 243 v ul. Bedřicha Mouchy, Nehvizdy (faktura č. 200100083) za 303.715 Kč

o   dne 30. 11. 2020, na služby na akci nástavba ZŠ čp. 243 v ul. Bedřicha Mouchy, Nehvizdy (faktura č. 200100092) za 274.170 Kč

o   dne 18. 12. 2020, na služby na akci nástavba ZŠ čp. 243 v ul. Bedřicha Mouchy, Nehvizdy (faktura č. 200100097) za 165.965 Kč

 • Josef Mošna, IČO 67627757, se sídlem U Studánky 240, 250 01 Nehvizdy

o   dne 31. 10. 2019, na rozvody vody a odpadů, zařizovací předměty na akci přístavba ZŠ-Bedřicha Mouchy (faktura č. 46_2019) za 433.400 Kč

o   dne 17. 4. 2020, na montáž kanalizace, rozvody vody a odpadů na akci přístavba ZŠ-Bedřicha Mouchy (faktura č. 11_2020) za 105.000 Kč

o   dne 6. 10. 2020, na rozvody vody a odpadů pro kuchyň, kotelnu a 2 učebny na akci přístavba ZŠ-Bedřicha Mouchy DSO (faktura č. 20_2020) za 19.400 Kč

o   dne 2. 10. 2020, na montáž zařizovacích předmětů-kompletace sociálního zařízení na akci přístavba ZŠ-Bedřicha Mouchy práce + materiál (faktura č. 27_2020) za 59.000 Kč

o   dne 13. 7. 2020, na montáž rozvodů vody a odpadů, požárního vodovodu včetně hydrantových skříní a odvětrání prostorů sociálního zařízení na akci 2. NP přístavba ZŠ-Bedřicha Mouchy DSO práce + materiál (faktura č. 19_2020) za 138.000 Kč

 • Nekolný s.r.o., IČO 28421183, se sídlem Pražská 702, 250 81 Nehvizdy

o   dne 30. 6. 2020, na práce na přístavbě ZŠ Nehvizdy (faktura č. 320216) za 54.796 Kč

o   dne 30. 6. 2020, na vruty, hmoždinky atd. (faktura č. 330047) za 1.600,2 Kč

o   dne 31. 5. 2020, na práce na přístavbě ZŠ Nehvizdy (faktura č. 320183) za 94.647 Kč

o   dne 30. 6. 2020, na vruty, hřebíky atd. (faktura č. 330037) za 5.856,19 Kč

o   dne 30. 4. 2020, na práce na přístavbě ZŠ Nehvizdy (faktura č. 320142) za 82.062 Kč

o   dne 31. 3. 2020, na práce na přístavbě ZŠ Nehvizdy (faktura č. 320096) za 111.819 Kč

o   dne 29. 2. 2020, na práce na přístavbě ZŠ Nehvizdy (faktura č. 320055) za 146.430 Kč

o   dne 31. 1. 2020, na práce na přístavbě ZŠ Nehvizdy (faktura č. 320027) za 122.263 Kč

o   dne 31. 12. 2019, na práce na přístavbě ZŠ Nehvizdy (faktura č. 319482) za 60.520 Kč

o   dne 30. 11. 2019, na opravu a úpravu plánů na 3. etapu ZŠ Nehvizdy (faktura č. 319434) za 12.800 Kč

o   dne 30. 11. 2019, na dopravu a práce na stavbě 3. etapy ZŠ Nehvizdy (faktura č. 319433) za 132.429 Kč

o   dne 31. 10. 2019, na práce na ZŠ Nehvizdy (faktura č. 319399) za 184.713 Kč

o   dne 30. 9. 2019, na práce na přístavbě ZŠ Nehvizdy (faktura č. 319347) za 27.998 Kč

o   dne 30. 11. 2020, na práce a dopravu na přístavbě ZŠ Nehvizdy – 3. etapa (faktura č. 320414) za 59.892 Kč

o   dne 31. 10. 2020, na práce a dopravu na přístavbě ZŠ Nehvizdy – 3. etapa (faktura č. 320387) za 30.742 Kč

o   dne 30. 11. 2020, na práce a dopravu na přístavbě ZŠ Nehvizdy – 3. etapa (faktura č. 320414) za 59.892 Kč

o   dne 30. 9. 2020, na práce a dopravu na přístavbě ZŠ Nehvizdy – 3. etapa (faktura č. 320357) za 55.845 Kč

o   dne 24. 9. 2020, na vruty, hmoždinky atd. (faktura č. 330066) za 2.837,18 Kč

o   dne 31. 8. 2020, na práce a dopravu na přístavbě ZŠ Nehvizdy – 3. etapa (faktura č. 320302) za 36.869 Kč

o   dne 28. 8. 2020, na vruty, hmoždinky atd. (faktura č. 330060) za 3.775,18 Kč

o   dne 31. 7. 2020, na práce a dopravu na přístavbě ZŠ Nehvizdy – 3. etapa (faktura č. 320259) za 40.388 Kč

o   dne 31. 7. 2020, na vruty, hmoždinky atd. (faktura č. 330058) za 1.095,06 Kč

 • NESPREKOL s.r.o., IČO 03816940, se sídlem Pražská 702, 250 81 Nehvizdy

o   dne 11. 12. 2019, na svařování – armatura pro stavbu základové desky, akce „škola 3. etapa“ (faktura č. 319303) za 42.624 Kč

o   dne 11. 12. 2019, na materiál na akci „škola 3. etapa“ (faktura č. 319299) za 60.866 Kč

o   dne 5. 11. 2019, na materiál na akci „škola 3. etapa“ (faktura č. 319252) za 147.332,5 Kč

o   dne 5. 11. 2019, na materiál na akci „škola 3. etapa“ (faktura č. 319251) za 112.660 Kč

o   dne 30. 6. 2020, na materiál na akci „škola Nehvizdy“ (faktura č. 320143) za 33.260 Kč

o   dne 29. 5. 2020, na materiál na akci „Přístavba školy B. Mouchy“ (faktura č. 320119) za 32.760 Kč

o   dne 23. 4. 2020, na materiál na akci „Přístavba škola 3. etapa“ (faktura č. 320080) za 23.961 Kč

o   dne 19. 3. 2020, na materiál na akci „Přístavba škola B. Mouchy“ (faktura č. 320064) za 6.760 Kč

o   dne 23. 3. 2020, na výrobu armatury do věnce a sváření věnce na akci Přístavba školy (faktura č. 320054) za 61.760 Kč

o   dne 19. 2. 2020, na materiál na akci „Přístavba škola 3. etapa“ (faktura č. 320022) za 59.436 Kč

o   dne 18. 12. 2020, na výrobu a montáž dvoukřídlých vrat (faktura č. 320274) za  45.280 Kč

o   dne 30. 11. 2020, na montáž zábradlí, ocel překlad + montáž, akce „škola“ (faktura č. 320259) za 18.690 Kč

o   dne 30. 10. 2020, na výrobu venkovního schodiště s montáží, akce „ZŠ škola“ (faktura č. 320233) za 122.360 Kč

o   dne 20. 8. 2020, na výrobu sloupů a vazníků, sváření a montáž, na akci „škola“ (faktura č. 320187) za 66.775 Kč

o   dne 31. 8. 2020, na výrobu zábradlí a madel na schodiště, na akci „škola“ (faktura č. 320188) za 156.620 Kč

o   dne 21. 7. 2020, na hutní materiál na akci „Přístavba školy“ (faktura č. 320167) za 4.970 Kč

 • obec Radim, IČO 00235661, se sídlem Radim 6, 281 03 Radim

o   dne 31. 10. 2019, na uložení stavebního odpadu (faktura č. 191894/19) za 3.307,5 Kč

o   dne 31. 12. 2019, na uložení stavebního odpadu (faktura č. 192314/19) za 1.058,4 Kč

o   dne 31. 1. 2020, na uložení stavebního odpadu (faktura č. 12000196) za 1.099,2 Kč

o   dne 29. 2. 2020, na uložení stavebního odpadu (faktura č. 12000402) za 480,9 Kč

o   dne 31. 3. 2020, na uložení stavebního odpadu (faktura č. 12000644) za 3.801,4 Kč

o   dne 30. 4. 2020, na uložení stavebního odpadu (faktura č. 12000899) za 7.728,75Kč

o   dne 31. 5. 2020, na uložení stavebního odpadu (faktura č. 12001191) za 5.770,8 Kč

o   dne 30. 6. 2020, na uložení stavebního odpadu (faktura č. 12001445) za 5.038 Kč

o   dne 31. 7. 2020, na uložení stavebního odpadu (faktura č. 12001703) za 7.740,2 Kč

o   dne 31. 8. 2020, na uložení stavebního odpadu (faktura č. 12001940) za 6.366,2 Kč

o   dne 30. 9. 2020, na uložení stavebního odpadu (faktura č. 12002198) za 13.213,3 Kč

o   dne 30. 11. 2020, na uložení stavebního odpadu (faktura č. 12002711) za 1.992,3 Kč

o   dne 19. 9. 2020, na uložení stavebního odpadu (faktura č. 62000367) za 1.837 Kč

 • Pácal Antonín, IČO 74236601, se sídlem Kollárova 1235, 250 82 Úvaly

o   dne 14. 11. 2019, na elektroinstalace v přístavbě ZŠ DSO (faktura č. 56) za 1.728.392 Kč

o   dne 10. 9. 2020, na práce provedené na připojení nových spotřebičů ve školní kuchyni ZŠ Bedřicha Mouchy (faktura č. 54) za 67.741 Kč

 • PRO-DOMA, SE, IČO 24235920, se sídlem Budčická 1479, 190 16 Praha

o   dne 10. 4. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1012000479) za 18.545,6 Kč

o   dne 17. 6. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1012001069) za 14.261,39 Kč

o   dne 15. 6. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1032002853) za 4.749,92 Kč

o   dne 11. 7. 2019, na stavební materiál (faktura č. FV1061901262) za 20.306,89 Kč

o   dne 24. 9. 2019, na stavební materiál (faktura č. FV1061901744) za 74.180,2 Kč

o   dne 26. 9. 2019, na stavební materiál (faktura č. FV1061901771) za 22.139,6 Kč

o   dne 8. 10. 2019, na stavební materiál (faktura č. FV1061901885) za 3.346,88 Kč

o   dne 8. 10. 2019, na stavební materiál (faktura č. FV1061901886) za 67.430,88 Kč

o   dne 8. 10. 2019, na stavební materiál (faktura č. FV1061901895) za 48.605,23 Kč

o   dne 14. 10. 2019, na stavební materiál (faktura č. FV1061901938) za 757.337,76 Kč

o   dne 21. 10. 2019, na stavební materiál (faktura č. FV1061901981) za 34.718,04 Kč

o   dne 22. 10. 2019, na stavební materiál (faktura č. FV1061901991) za 90.077,9 Kč

o   dne 22. 10. 2019, na stavební materiál (faktura č. FV1061902007) za 650.799,76 Kč

o   dne 22. 10. 2019, na stavební materiál (faktura č. FV1061902011) za 51.257,62 Kč

o   dne 25. 10. 2019, na stavební materiál (faktura č. FV1061902037) za 84.487,62 Kč

o   dne 25. 10. 2019, na stavební materiál (faktura č. FV1061902043) za 3.929,42 Kč

o   dne 25. 10. 2019, na stavební materiál (faktura č. FV1061902045) za 545.508,93 Kč

o   dne 24. 10. 2019, na stavební materiál (faktura č. FV1061902058) za 57.322,99 Kč

o   dne 30. 10. 2019, na stavební materiál (faktura č. FV1061902066) za 190.987,83 Kč

o   dne 31. 10. 2019, na stavební materiál (faktura č. FV1061902120) za 132.774,18 Kč

o   dne 5. 11. 2019, na stavební materiál (faktura č. FV1061902132) za 163.476,86 Kč

o   dne 7. 11. 2019, na stavební materiál (faktura č. FV1061902141) za 38.941,8 Kč

o   dne 12. 11. 2019, na stavební materiál (faktura č. FV1061902176) za 61.248,95 Kč

o   dne 25. 11. 2019, na stavební materiál (faktura č. FV1061902248) za 92.065,8 Kč

o   dne 25. 11. 2019, na stavební materiál (faktura č. FV1061902267) za 3.327,35 Kč

o   dne 11. 12. 2019, na stavební materiál (faktura č. FV1061902363) za 6.097,44 Kč

o   dne 20. 12. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1061902446) za 5.292,41 Kč

o   dne 21. 1. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1062000065) za 3.224,69 Kč

o   dne 28. 1. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1062000100) za 4.037,35 Kč

o   dne 8. 2. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1062000165) za 4.156,82 Kč

o   dne 20. 7. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1012001343) za 1.027,32 Kč

o   dne 24. 7. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1012001351) za 72.820 Kč

o   dne 31. 7. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1012001384) za 6.438 Kč

o   dne 28. 7. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1012001408) za 3.605,82 Kč

o   dne 6. 8. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1012001436) za 33.720 Kč

o   dne 25. 8. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1012001578) za 15.572 Kč

o   dne 25. 8. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1012001661) za 12.621,2 Kč

o   dne 21. 9. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1012001812) za 15.921 Kč

o   dne 25. 9. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1012001898) za 3.205,58 Kč

o   dne 2. 10. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1012002003) za 8.567 Kč

o   dne 15. 10. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1012002085) za 13.522 Kč

o   dne 30. 10. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1012002179) za 778,07 Kč

o   dne 30. 10. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1012002214) za 2.415,98 Kč

o   dne 8. 8. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1032003972) za 22.080,04 Kč

o   dne 27. 7. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1062001163) za 18.074,35 Kč

o   dne 31. 7. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1062001176) za 31.910,4 Kč

o   dne 7. 8. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1062001236) za 39.289,35 Kč

o   dne 17. 8. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1062001275) za 15.926,3 Kč

o   dne 24. 8. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1062001306) za 21.827,48 Kč

o   dne 31. 8. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1062001375) za 13.800,40 Kč

o   dne 7. 9. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1062001418) za 37.487,82 Kč

o   dne 9. 9. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1062001453) za 4.170,28 Kč

o   dne 16. 9. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1062001497) za 12.134,12 Kč

o   dne 17. 9. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1062001516) za 13.575,68 Kč

o   dne 9. 10. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1062001658) za 10.651,31 Kč

o   dne 20. 10. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1062001726) za 13.200 Kč

o   dne 23. 10. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1062001772) za 13.347,78 Kč

o   dne 26. 10. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1062001791) za 2.916,35 Kč

o   dne 6. 11. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1062001870) za 15.168,13 Kč

o   dne 10. 11. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1062001890) za 3.921,88 Kč

o   dne 16. 11. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1062001920) za 1.274,88 Kč

o   dne 23. 11. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1062001987) za 3.479,87 Kč

o   dne 10. 12. 2020, na stavební materiál (faktura č. FV1062002066) za 6.367,42 Kč

 • ZPMIPRE s.r.o., IČO 05158028, se sídlem Jaurisova 515/4. 140 00 Praha 4

o   dne 1. 11. 2019, na odvoz výkopové zeminy na skládku (faktura č. 402019) za 55.200 Kč

 • Miroslav Šmíd, IČO 16554469, se sídlem Choceradská 6, 251 62 Svojetice

o   dne 25. 11. 2019, na stavební materiál (faktura č. FV190819) za 1.105.707,65 Kč

o   dne 2. 6. 2020, na jeřábnické práce na akci škola Nehvizdy (faktura č. FV200323) za 11.378,5 Kč

o   dne 6. 4. 2020, na jeřábnické práce na akci škola Nehvizdy (faktura č. FV200174) za 4.700 Kč

o   dne 23. 3. 2020, na jeřábnické práce na akci škola Nehvizdy (faktura č. FV200145) za 38.037,5 Kč

o   dne 28. 2. 2020, na jeřábnické práce na akci škola Nehvizdy (faktura č. FV200117) za 94.105 Kč

o   dne 27. 7. 2020, na jeřábnické práce na akci škola Nehvizdy (faktura č. FV200446) za 11.225 Kč

 • ZAPA beton a.s., IČO 25137026, se sídlem Vídeňská 495, 142 00 Praha

o   dne 9. 6. 2020, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90764078) za 4.037,5 Kč

o   dne 3. 6. 2020, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90762318) za 3.100 Kč

o   dne 30. 5. 2020, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90760997) za 8.125 Kč

o   dne 16. 5. 2020, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90756552) za 4.100 Kč

o   dne 19. 5. 2020, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90756786) za 1.230 Kč

o   dne 27. 4. 2020, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90749985) za 67.520 Kč

o   dne 14. 4. 2020, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90745688) za 1.162,5 Kč

o   dne 16. 4. 2020, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90746450) za 2.325 Kč

o   dne 21. 4. 2020, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90747948) za 1.162,5 Kč

o   dne 31. 1. 2020, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90729803) za 66.530Kč

o   dne 1. 4. 2020, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90743062) za 725 Kč

o   dne 6. 4. 2020, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90743696) za 2.325 Kč

o   dne 7. 4. 2020, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90744105) za 13.875 Kč

o   dne 13. 3. 2020, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90738109) za 28.210 Kč

o   dne 27. 3. 2020, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 907411585) za 2.712,5 Kč

o   dne 11. 3. 2020, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90737218) za 46.160 Kč

o   dne 7. 2. 2020, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90730819) za 3.428 Kč

o   dne 14. 2. 2020, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90731953) za 54.558 Kč

o   dne 28. 1. 2020, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90729215) za 4.105 Kč

o   dne 16. 1. 2020, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90727593) za 25.600 Kč

o   dne 17. 12. 2019, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90725364) za 535,5 Kč

o   dne 19. 12. 2019, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90726117) za 60.900 Kč

o   dne 12. 11. 2019, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90715779) za 9.792 Kč

o   dne 16. 11. 2019, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90717137) za 3.264 Kč

o   dne 18. 11. 2019, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90717540) za 7.989,5 Kč

o   dne 20. 11. 2019, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90718338) za 5.046 Kč

o   dne 19. 11. 2019, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90717853) za 4.205 Kč

o   dne 26. 11. 2019, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90719827) za 10.512,5 Kč

o   dne 29. 11. 2019, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90721316) za 224.750 Kč

o   dne 30. 10. 2019, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90711670) za 4.488 Kč

o   dne 29. 10. 2019, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90711098) za 115.436 Kč

o   dne 6. 11. 2019, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90714073) za 2.960 Kč

o   dne 4. 11. 2019, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90713111) za 63.796 Kč

o   dne 5. 11. 2019, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90713597) za 38.750 Kč

o   dne 31. 10. 2019, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 9072207) za 5.712 Kč

o   dne 22. 10. 2019, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 907090022) za 3.264 Kč

o   dne 11. 10. 2019, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90705596) za 184.450 Kč

o   dne 14. 12. 2020, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90822906) za 3.348 Kč

o   dne 12. 12. 2020, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90822616) za 4.603,5 Kč

o   dne 6. 11. 2020, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90812864) za 1.162,5 Kč

o   dne 29. 10. 2020, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90810157) za 1.087,5 Kč

o   dne 26. 10. 2020, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90809145) za 1.087,5 Kč

o   dne 23. 10. 2020, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90808654) za 1.162,5 Kč

o   dne 20. 10. 2020, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90806960) za 1.087,5 Kč

o   dne 19. 10. 2020, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90806490) za 1.087,5 Kč

o   dne 10. 10. 2020, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90804045) za 4.350 Kč

o   dne 19. 9. 2020, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90797299) za 2.305,5 Kč

o   dne 15. 9. 2020, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90795837) za 4.137,5Kč

o   dne 8. 9. 2020, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90793601) za 12.037,5 Kč

o   dne 11. 9. 2020, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90794958) za 9.971,5 Kč

o   dne 6. 8. 2020, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90783569) za 1.712 Kč

o   dne 16. 7. 2020, na beton stavba ZŠ Nehvizdy (faktura č. 90777119) za 2.775 Kč

 • ATON centrum s.r.o., IČO 25673122, se sídlem Pražská 702, 250 81 Nehvizdy

o   1. 11. 2019, na dodání topenářského materiálu včetně prací na přístavbu školy Nehvizdy – 10 učeben (faktura č. 219156) za 1.097.105 Kč

o   11. 6. 2020, na dodání topenářského materiálu včetně prací na přístavbu školy Nehvizdy – 10 učeben (faktura č. 220068) za 260.000 Kč

o   31. 8. 2020 - na dodání topenářského materiálu včetně prací na přístavbu školy Nehvizdy – 10 učeben (faktura č. 220099) za 200.000 Kč

o   30. 11. 2020, na dodání topenářského materiálu včetně prací na přístavbu školy Nehvizdy – 10 učeben – Třída č. 11 (faktura č. 220157) za 40.910 Kč

o   30. 11. 2020, na dodání a montáž plynové přípojky, komínu a rozvodů potrubí včetně materiálu a prací na přístavbu školy Nehvizdy 10 učeben (faktura č. 220158) za 124.843 Kč

 • Autodoprava Bártl s.r.o., IČO 27083322, se sídlem Pražská 369, 250 81 Nehvizdy

o   20. 11. 2020, na dopravu a drť (faktura č. 2640200777) za 8.954,4 Kč

o   19. 10. 2020, na dopravu a písek (faktura č. 2640200688) za 19.831,5 Kč

 • MILAN MRÁČEK, IČO 43759335, se sídlem Na Stráni 1658, 25088 Čelákovice

o   13. 10. 2020, na dodávku a montáž VZT zařízení v kuchyni ve škole Nehvizdy (faktura č. 202000049) za 49.810 Kč

 • EKO-DOMOV s.r.o., IČO 25430212, se sídlem Sokolská 1235/38, 680 01 Boskovice

o   14. 10. 2020, na protipožární schody (faktura č. 20414157) za 8.966, 12 Kč

 • IVAN ŠÁGI, pokrývačství – klempířství, IČO 66291437, se sídlem Úzká 617, 250 81 Nehvizdy

o   31. 8. 2020, na klempířské práce a materiál na přístavbě školy v ul. Bedřicha Mouchy (faktura č. 920) za 98.490 Kč

 • SORKE, spol. s r.o., IČO 64825001, se sídlem Hradišťská 407, 533 52 Pardubice

o   27. 7. 2020, na rekapitulační jednotku HR300, vzduchotechnické zařízení (faktura č. 2050340) za 126.239,52 Kč.

(dále společně jako „uzavřené smlouvy“ nebo „jednotlivá plnění“)

II.             POSTUP ÚŘADU

5.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), který je podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) příslušný k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté, obdržel dne 13. 7. 2020 doplnění stěžovatele, které zaevidoval jako samostatný podnět pod sp. zn. ÚOHS-P0354/2020/VZ.

Obsah podnětu

6.             Stěžovatel ve svém podnětu mj. uvádí žádost o posouzení výběrového řízení v rámci působnosti Úřadu vymezené § 248 zákona.

Další postup Úřadu

7.             Výzvou č. j. ÚOHS-21675/2020/512/JHé ze dne 16. 7. 2020 Úřad vyzval zadavatele k zaslání veškeré dokumentace pořízené mj. v souvislosti s jednotlivými plněními uvedenými v bodě 4. odůvodnění tohoto rozhodnutí a zaslání písemného vyjádření k obsahu podnětu. Přípis ze dne 16. 7. 2020 byl zadavateli doručen téhož dne.

8.             Dne 27. 7. 2020 bylo Úřadu prostřednictvím datové schránky doručeno vyjádření zadavatele k podnětu a mj. dokumentace související s jednotlivými plněními uvedenými v bodě 4. odůvodnění tohoto rozhodnutí.

Vyjádření obviněného ze dne 27. 7. 2020

9.             Obviněný uvádí, že je generálním dodavatelem, se kterým DSO uzavřel smlouvu o dílo postupem podle § 11 zákona v intencích vertikální spolupráce a nepovažuje se tak dle jeho názoru za zadání veřejné zakázky. Dále obviněný uvádí, že osoby a společnosti, se kterými smlouvy napřímo uzavíral, jsou jeho poddodavateli.

10.         K plnění smlouvy pak obviněný uvádí, že pro některé činnosti, které nebyl schopen vykonávat sám, uzavřel poddodavatelské smlouvy. Ke svému vyjádření proto v příloze připojil seznam všech společností, se kterými poddodavatelské smlouvy uzavřel, včetně vyfakturovaných částek. Jednotlivé předměty plnění jsou dle názoru obviněného natolik rozmanité a na sobě nezávislé, že musel oslovit široký okruh dodavatelů, což měl učinit formou písemného emailového oslovení několika dodavatelů.

11.         Obviněný proto uzavírá: „Vzhledem k tomu, že Smlouva o dílo byla uzavřena v režimu vertikální spolupráce dle § 11 ZZVZ a plnění poddodavatelských smluv není plněním vykonávaným přímo ve prospěch Zhotovitele, nýbrž pro účely plnění Smlouvy o dílo pro Svazek, nebyl proto Zhotovitel povinen postupovat při uzavírání poddodavatelských smluv v režimu zákona ZZVZ.“

12.         Obviněný je přesvědčen, že postupoval v souladu se zákonem a rozhodovací praxí, neboť se domnívá, že zákon nezakazuje, aby ovládaný subjekt pro splnění smlouvy uzavřené v rámci vertikální spolupráce využil rovněž plnění třetích osob, a zároveň se domnívá, že hodnoty poddodavatelských smluv nepřesahují limity pro veřejné zakázky malého rozsahu stanoveného v § 27 zákona a obviněný tak dle svého názoru využil výjimky dle § 31 zákona, jež zadavateli umožňuje nepostupovat při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu v zadávacím řízení dle zákona. Obviněný se proto domnívá, že postupoval dle zákona, když poddodavatele vybral v poptávkovém řízení dle svých slov v souladu s § 31 zákona. Obviněný dále uvádí, že dle jeho názoru není mezi jednotlivými plněními dána taková souvislost, aby mohla být považována za jednu veřejnou zakázku ve smyslu § 18 odst. 1 zákona, k čemuž obviněný uzavírá:

„S ohledem na rozdílnou povahu dodávek, služeb a stavebních prací, jež jsou předmětem poddodavatelských smluv uzavřených Zhotovitelem, nelze o totožnosti plnění a povinnosti tato zadat postupem dle souhrnné předpokládané hodnoty těchto plnění dle § 18 dost. 2 ZZVZ ani uvažovat. Nadto jednotlivé dílčí poddodávky jsou velice malého rozsahu a poddodavatelské smlouvy byly uzavřeny na základě realizace poptávkových řízení na základě předložených cenových nabídek poddodavatelů. Lze proto shrnout, že Zhotovitel se uzavřením poddodavatelských smluv pro účely plnění Smlouvy o dílo nemohl dopustit žádného pochybení.“

III.           PRŮBĚH ŘÍZENÍ O PŘESTUPKU

13.         Úřad po provedeném šetření podnětu ve spojitosti s obdrženou dokumentací zahájil dne 9. 2. 2021 řízení o přestupku vedené pod sp. zn. ÚOHS-S0048/2021/VZ, a to na základě příkazu č. j. ÚOHS-04801/2021/500/AIv ze dne 8. 2. 2021 (dále jen „příkaz“), ve věci možného spáchání přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona obviněným v souvislosti se zadáním části veřejné zakázky „Přístavba ZŠ Nehvizdy v ulici Bedřicha Mouchy 243“ v hodnotě 27.853.810  Kč bez DPH, jež je předmětem smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 3. 2019 mezi DSO a obviněným, mimo zadávací řízení.

14.         Proti příkazu obdržel Úřad od obviněného dne 17. 2. 2021 odpor z téhož dne.

15.         Účastníkem řízení o přestupku je obviněný.

16.         Úřad usnesením č. j. ÚOHS-06508/2021/512/JHé ze dne 19. 2. 2021 obviněnému podle § 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) určil lhůtu 15 dní ode dne doručení tohoto usnesení, ve které je podle § 36 odst. 1 správního řádu oprávněn navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a podle § 36 odst. 2 správního řádu oprávněn vyjádřit v řízení své stanovisko

17.         Dne 1. 3. 2021 obdržel Úřad od obviněného v návaznosti na citované usnesení vyjádření z téhož dne.

18.         Úřad usnesením č. j. ÚOHS-08654/2021/512/JHé ze dne 9. 3. 2021 vyzval obviněného ke sdělení celkových výnosů za rok 2020.

19.         Obviněný přípisem ze dne 17. 3. 2021 doložil své výnosy za rok 2020.

20.         Úřad usnesením č. j. ÚOHS-10232/2021/512/JHé ze dne 23. 3. 2021 stanovil obviněnému lhůtu pro vyjádření k podkladům rozhodnutí.

21.         Dne 31. 3. 2021 obdržel Úřad od obviněného přípis ze dne 29. 3. 2021 nazvaný „Operativní právní stanovisko k podkladům z ÚOHS“, vypracovaný Janou Zwyrtek Hamplovou, advokátkou ev. č. ČAK 3049, se sídlem Olomoucká 36, 789 85 Mohelnice (dále jen „stanovisko advokátky“).

IV.          ZÁVĚRY ÚŘADU

22.         Úřad přezkoumal případ ve všech vzájemných souvislostech, přičemž po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace předložené obviněným, vyjádření obviněného a na základě vlastního zjištění, konstatuje, že obviněný se dopustil přestupkupodle § 268 odst. 1 písm. a) zákona, tím, že nedodržel pravidlo pro zadávání veřejných zakázek stanovené v § 2 odst. 3 zákona, když zadal podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, jejímž předmětem bylo provedení stavebních prací za účelem zhotovení přístavby ZŠ Nehvizdy v ulici Bedřicha Mouchy 243 v hodnotě 27.853.810  Kč bez DPH, mimo zadávací řízení, tj. aniž provedl zadávací řízení, které by byl oprávněn použít na veřejnou zakázku stejného předmětu a stejné předpokládané hodnoty, ačkoliv k tomu byl povinen, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele, a obviněný zadal uvedenou veřejnou zakázku, když uzavřel smlouvy uvedené v bodě 4. odůvodnění tohoto rozhodnutí.

23.         Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

 

K postavení zadavatele

24.         Úřad v prvé řadě uvádí, že z podnětu, který byl původně stěžovatelem koncipován jako „Doplnění ke spisové značce ÚOHS-P0161/2020/VZ“, měl za to, že zadavatelem je městys Nehvizdy, IČO 00240524, se sídlem Pražská 255, 250 81 Nehvizdy (dále jen „městys Nehvizdy“). Až následně na základě doručené dokumentace, z vyjádření městyse Nehvizdy k podnětu a také ze smlouvy o dílo mezi DSO a TS Městyse Nehvizdy s.r.o., Úřad zjistil, že skutečným zadavatelem jsou TS Městyse Nehvizdy s.r.o.

25.         Pro řádné prošetření případu považuje Úřad za rozhodné nejprve určení toho, pod kterou konkrétní kategorii zadavatelů upravenou v zákoně je třeba zadavatele podřadit, k čemuž uvádí následující skutečnosti.

26.         Podle § 4 odst. 1 písm. e) zákona je veřejným zadavatelem jiná právnická osoba, pokud

1)      byla založena nebo zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, a

2)      jiný veřejný zadavatel ji převážně financuje, může v ní uplatňovat rozhodující vliv nebo volí více než polovinu členů v jejím statutárním nebo kontrolním orgánu.

27.         TS Městyse Nehvizdy s.r.o. jsou obchodní společností s ručením omezeným a byly založeny v souladu s právním řádem České republiky na základě zakladatelské listiny. TS Městyse Nehvizdy s.r.o. mají jeden základní podíl, jehož výše činí 100%, přičemž tento podíl náleží jedinému společníku městysu Nehvizdy, který je veřejným zadavatelem podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona, neboť je územním samosprávným celkem.

28.         Z dikce § 4 odst. 1 písm. e) zákona vyplývá, že do kategorie veřejných zadavatelů se řadí i tzv. jiná právnická osoba, která byla ustanovena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, jež nemají průmyslovou či obchodní povahu, a současně je tato jiná právnická osoba v určitém vztahu ke konkrétnímu veřejnému zadavateli, přičemž tento vztah může být založen buď na základě převážného financování této jiné právnické osoby ze strany veřejného zadavatele, případně na tom, že konkrétní veřejný zadavatel může uplatňovat rozhodující vliv v této jiné právnické osobě nebo že volí více než polovinu členů v statutárním nebo kontrolním orgánu této jiné právnické osoby.

29.         Jak bylo uvedeno výše, zadavatel je společností s ručením omezením, jejímž jediným společníkem je městys Nehvizdy. Z uvedeného  důvodu nemůže být proto sporu o tom, že je zde naplněna jedna ze shora popsaných podmínek (§ 4 odst. 1 písm. e) bod 2. zákona) pro konstatování, že zadavatel je veřejným zadavatelem podle § 4 odst. 1 písm. e) zákona. Jestliže totiž 100 % podíl na společnosti vlastní městys Nehvizdy, které je veřejným zadavatelem podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona, pak podmínka výše popsaného „uplatňování rozhodujícího vlivu“ jiného veřejného zadavatele je beze zbytku splněna.

30.         Aby takový subjekt byl zadavatelem ve smyslu dotčeného ustanovení zákona, je dále nezbytné, aby současně splňoval rovněž podmínku uvedenou pod bodem 1. citovaného ustanovení zákona. Podle článku IV. Zakladatelské listiny je předmětem jeho podnikání: „pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor; výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující do 3,5 tuny, jsou-li určeni k přepravě zvířat nebo věcí; provádění staveb, jejich změn a odstraňování.“ Sám zadavatel přitom na dotaz Úřadu sdělil, že vyjma pronájmů vykonává především následující činnosti: „provádění staveb, jejich změn a odstraňování staveb, nakládání s odpady, údržba zeleně a úklid v obci a jiné technické práce pro obec, opravy a údržba inventáře v obci.“

31.         Pojem zadavatele podle předmětného ustanovení zákona je třeba chápat ve funkčním smyslu, tzn., že při určení okruhu zadavatelů je nezbytné vycházet z účelu zřízení a povahy činnosti určitého subjektu. Jelikož zákon dále nespecifikuje, co se míní uspokojováním potřeb veřejného zájmu nemající průmyslovou nebo obchodní povahu, je pro objasnění smyslu této definice nutné vycházet z relevantní judikatury Soudního dvora Evropské unie (dále také jen „SDEU“). Níže citovaná judikatura je přitom na posuzovaný případ použitelná i tehdy, jestliže SDEU v konkrétním případě rozhodoval podle dřívější právní úpravy zadávání veřejných zakázek (směrnic), neboť definice zkoumaného pojmu se ve směrnicích nemění.

32.         Ve světle dlouhodobé rozhodovací praxe SDEU jsou potřeby veřejného zájmu nemající průmyslovou nebo obchodní povahu chápany jako potřeby, které jsou uspokojovány jinak, než dostupností zboží a služeb na trhu, a které se stát (jako druhá varianta), z důvodů obecného zájmu, rozhodl poskytovat sám, nebo nad kterými si přeje udržet rozhodující vliv (viz rozsudek ze dne 10. 11. 1998, C–360/96 Gemeente Arnhem a Gemeente Rheden vs. BFI Holding, ECR 1998, s. I-06821, body 50. a 51.). Při posuzování, zda-li je či není potřeba v obecném zájmu nemající průmyslový ani obchodní charakter přítomna, musí být vzaty v úvahu všechny relevantní právní a faktické prvky, jako okolnosti převládající v době, kdy byl dotyčný subjekt zřizován a podmínky, za kterých vykonává svoji činnost (rozsudek ze dne 22. 5. 2003, C–18/2001 Arkkitehtuuritoimisto Riitta Korhonen Oy a další vs. Varkauden Taitotalo Oy, ECR 2003, s. I-05321, bod 48.). Například v případě společnosti Taitotalo, do jejíž činnosti spadalo zabezpečení realizace výstavby kancelářských prostor pro technické a rozvojové centrum, o jehož vytvoření mělo zájem město Varkaus, SDEU konstatoval: „(…) v uvedeném případě však existuje několik rozdílů mezi společnostmi jako je Taitotalo a společnostmi s ručením omezeným vlastněnými soukromými podnikateli, a sice, že i když nesou stejné ekonomické riziko jako ty druhé a může na ně být stejně prohlášen konkurz, regionální nebo místní orgány, ke kterým patří, to zřídka dovolí a raději budou, jestliže je to vhodné, rekapitalizovat takové společnosti tak, aby tyto společnosti mohly pokračovat v zabezpečování potřeb, pro které byly zřízeny, hlavně zlepšování obecných podmínek pro výkon ekonomických činností v příslušné lokalitě.“ Pro úplnost lze konstatovat, že v případě, kdy určitý subjekt vykonává částečně činnost sloužící k uspokojování potřeb veřejného zájmu a současně i jinou běžnou obchodní činnost, je považován za zadavatele veřejných zakázek v plném rozsahu své činnosti. Uvedený závěr vyplývá mj. z rozsudku SDEU ze dne 15. 1. 1998, C–44/96 Mannesmann Anlagenbau Austria AG a další/Strohal Rotationsdruck GesmbH, ECR 1998, s. I-00073.

33.         Ze shora citovaných rozsudků SDEU lze taktéž dovodit, že jako potřeby veřejného zájmu je nutno chápat takové potřeby, na jejichž uspokojování má zájem širší okruh osob. Nejde tedy o potřeby, z nichž by měl užitek pouze konkrétní subjekt. V takovém případě by se jednalo o potřeby ryze soukromého charakteru. Potřeby veřejného zájmu jsou naopak potřeby, jejichž uspokojování slouží relativně neomezenému okruhu subjektů, jež se nacházejí na území konkrétního územního samosprávného celku (v prostředí České republiky na území obce či kraje), či dokonce na území státu jako takového (tzn. potřeby uspokojované fakticky v zájmu všech občanů České republiky). Jinými slovy řečeno, za potřeby veřejného zájmu je třeba považovat ty potřeby, na jejichž řádném a pokojném uspokojování má zájem sám stát, a které sám stát taktéž uspokojuje, případně jejich uspokojování svěřuje od něj odvozeným subjektům. Potřeby veřejného zájmu se projevují v celé řadě oblastí dané společnosti (komunity). Typicky mezi ně lze řadit např. potřeby projevující se v oblasti hospodářské, sociální, kulturní, dále v oblasti životního prostředí a v neposlední řadě i potřeby týkající se sféry dopravní obslužnosti.

34.         Bude-li Úřad zkoumat zadavatele ve světle kritérií podaných SDEU, dojde k závěru, že účelem jeho založení není běžná podnikatelská činnost, přičemž zároveň z popisu jeho činností (viz výše) nepochybně vyplývá, že alespoň část těchto činností slouží k uspokojování potřeb veřejného zájmu (viz např. nakládání s odpady, údržba zeleně a úklid v obci a jiné technické práce pro obec, opravy a údržba inventáře v obci), jelikož se zjevně jedná o činnosti, jež uspokojují takové potřeby, na jejichž uspokojování má zájem širší okruh osob čili tyto činnosti nemají průmyslovou nebo obchodní povahu. Úřad přitom opakovaně uvádí, že např. z rozsudku SDEU ze dne 15. 1. 1998, C–44/96 Mannesmann Anlagenbau Austria AG a další/Strohal Rotationsdruck GesmbH, ECR 1998, s. I-00073 jasně vyplývá, že v případě, kdy určitý subjekt vykonává částečně činnost sloužící k uspokojování potřeb veřejného zájmu a současně i jinou běžnou obchodní činnost, je považován za zadavatele veřejných zakázek v plném rozsahu své činnosti. Lze tak uzavřít, že rovněž podmínka uvedená v § 4 odst. 1 písm. e) bodu 1. zákona, totiž že se jedná o právnickou osobu založenou či zřízenou za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, je splněna.

35.         Na základě výše uvedeného lze proto uzavřít, že TS Městyse Nehvizdy s.r.o. jsou zadavatelem dle § 4 odst. 1 písm. e) zákona.

K výroku I. tohoto rozhodnutí

Relevantní ustanovení zákona a jiných právních předpisů

36.         Podle § 4 odst. 1 písm. e) zákona je veřejným zadavatelem jiná právnická osoba, pokud

1)      byla založena nebo zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, a

2)      jiný veřejný zadavatel ji převážně financuje, může v ní uplatňovat rozhodující vliv nebo volí více než polovinu členů v jejím statutárním nebo kontrolním orgánu.

37.         Podle § 2 odst. 1 zákona se zadáním veřejné zakázky pro účely tohoto zákona rozumí uzavření úplatné smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, z níž vyplývá povinnost dodavatele poskytnout dodávky, služby nebo stavební práce. Za zadání veřejné zakázky se nepovažuje uzavření smlouvy, kterou se zakládá pracovněprávní nebo jiný obdobný vztah, nebo smlouvy upravující spolupráci zadavatele při zadávání veřejné zakázky podle § 7 až 12, § 155, 156, 189 a 190.

38.         Podle § 2 odst. 3 zákona zadavatel je povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení, není-li dále stanoveno jinak. Tato povinnost se považuje za splněnou, pokud je veřejná zakázka zadána na základě rámcové dohody postupem podle části šesté hlavy II, v dynamickém nákupním systému podle části šesté hlavy III nebo pořizována od centrálního zadavatele nebo jeho prostřednictvím podle § 9.

39.         Podle § 6 odst. 1 a 2 zákona zadavatel při postupu podle tohoto zákona musí dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti. Ve vztahu k dodavatelům musí zadavatel dodržovat zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace.

40.         Podle § 14 odst. 3 zákona veřejnou zakázkou na stavební práce je veřejná zakázka, jejímž předmětem je

a)      poskytnutí činnosti uvedené v oddílu 45 hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému pro účely veřejných zakázek podle přímo použitelného předpisu Evropské unie (dále jen "hlavní slovník jednotného klasifikačního systému"),

b)      zhotovení stavby, nebo

c)      poskytnutí souvisejících projektových činností, pokud jsou zadávány společně se stavebními pracemi podle písmene a) nebo b).

41.         Podle § 14 odst. 4 zákona stavbou je pro účely tohoto zákona výsledek stavebních nebo montážních prací vytvářející jednotný celek, který je sám o sobě dostatečný k plnění hospodářské nebo technické funkce. Bez ohledu na právní formu spolupráce mezi zadavatelem a dodavatelem se za veřejnou zakázku na stavební práce považuje rovněž zhotovení stavby odpovídající požadavkům stanoveným zadavatelem, přičemž za odpovídající požadavkům stanoveným zadavatelem se považuje stavba, u níž má zadavatel rozhodující vliv na druh nebo projekt stavby.

42.         Podle § 15 odst. 1 zákona se veřejné zakázky, které v sobě zahrnují více druhů veřejných zakázek, se zadávají v souladu s pravidly platnými pro druh veřejné zakázky odpovídající hlavnímu předmětu této veřejné zakázky.

43.         Podle § 18 odst. 1 zákona je-li veřejná zakázka rozdělena na části, stanoví se předpokládaná hodnota podle součtu předpokládaných hodnot všech těchto částí bez ohledu na to, zda je veřejná zakázka zadávána

a) v jednom nebo více zadávacích řízeních, nebo

b) zadavatelem samostatně nebo ve spolupráci s jiným zadavatelem nebo jinou osobou.

44.         Podle § 18 odst. 2 zákona součet předpokládaných hodnot částí veřejné zakázky podle odstavce 1 musí zahrnovat předpokládanou hodnotu všech plnění, která tvoří jeden funkční celek a jsou zadávána v časové souvislosti. Kromě případů uvedených v odstavci 3 musí být každá část veřejné zakázky zadávána postupy odpovídajícími celkové předpokládané hodnotě veřejné zakázky.

45.         Podle § 18 odst. 3 zákona jednotlivá část veřejné zakázky může být zadávána postupy odpovídajícími předpokládané hodnotě této části v případě, že celková předpokládaná hodnota všech takto zadávaných částí veřejné zakázky nepřesáhne 20 % souhrnné předpokládané hodnoty a že předpokládaná hodnota jednotlivé části veřejné zakázky je nižší než částka stanovená nařízením vlády.

46.         Podle § 19 odst. 1 zákona předpokládaná hodnota veřejné zakázky, jejímž předmětem jsou pravidelně pořizované nebo trvající dodávky nebo služby, se stanoví jako

a)      skutečná cena uhrazená zadavatelem za dodávky nebo služby stejného druhu během předcházejících 12 měsíců nebo předchozího účetního období, které je delší než 12 měsíců, upravená o změny v množství nebo cenách, které lze očekávat během následujících 12 měsíců, nebo

b)      součet předpokládaných hodnot jednotlivých dodávek a služeb, které mají být zadavatelem zadány během následujících 12 měsíců nebo v účetním období, které je delší než 12 měsíců, pokud nemá k dispozici údaje podle písmene a).

47.         Podle § 19 odst. 3 zákona se za veřejné zakázky podle odstavce 1 nepovažují veřejné zakázky s takovým předmětem, jehož jednotková cena je v průběhu účetního období proměnlivá a zadavatel pořizuje takové dodávky či služby opakovaně podle svých aktuálních potřeb.

48.         Podle § 25 zákona je nadlimitní veřejnou zakázkou veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo přesahuje finanční limit stanovený nařízením vlády zapracovávajícím příslušné předpisy Evropské unie. Nadlimitní veřejnou zakázku zadává zadavatel v nadlimitním režimu podle části čtvrté, pokud není zadávána podle části páté až sedmé, nebo u ní zadavatel neuplatnil výjimku z povinnosti zadat ji v zadávacím řízení.

49.         Podle § 26 odst. 1 zákona je podlimitní veřejnou zakázkou veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosahuje limitu podle § 25 a přesahuje hodnoty stanovené v § 27.

50.         Podle § 27 zákona veřejnou zakázkou malého rozsahu je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší v případě veřejné zakázky

a) na dodávky nebo na služby částce 2 000 000 Kč, nebo

b) na stavební práce částce 6 000 000 Kč.

51.         Podle § 31 zákona není zadavatel povinen zadat v zadávacím řízení veřejnou zakázku malého rozsahu. Při jejím zadávání je však zadavatel povinen dodržet zásady podle § 6.

52.         Podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona se zadavatel dopustí přestupku tím, že nedodrží pravidla stanovené tímto zákonem pro zadávání veřejné zakázky nebo pro zvláštní postupy podle části šesté, přičemž tím ovlivní nebo může ovlivnit výběr dodavatele nebo výběr návrhu v soutěži o návrh, a zadá veřejnou zakázku, uzavře rámcovou dohodu nebo soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

53.         Podle § 4 nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády o stanovení finančních limitů“) finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce činí 137.366.000 Kč.

54.         Podle § 50 odst. 4 správního řádu pokud zákon nestanoví, že některý podklad je pro správní orgán závazný, hodnotí správní orgán podklady, zejména důkazy, podle své úvahy; přitom pečlivě přihlíží ke všemu, co vyšlo v řízení najevo, včetně toho, co uvedli účastníci.

Zjištěné skutečnosti

55.         Úřad od obviněného na žádost o sdělení, kdo se na realizaci jednotlivých dílčích plnění podílel či podílí a na základě jakého řízení byli tito dodavatelé vybráni, obdržel dokument nazvaný „Seznam dodavatelů TS Městyse Nehvizdy s. r. o. na akci Přístavba ZŠ Nehvizdy – k 22. 7. 2020“, jehož obsahem byla následující tabulka v doslovném znění:

 

Firma

Plnění

Celkem fakturace

ATON centrum s.r.o.

Dodávka materiálu podlahového vytápní a montážní práce

1 357 105,00

Baroch-okna, s.r.o.

Výroba oken,dveří a protipožárních výplní

1 391 404,00

BIOS Dobříš, s.r.o.

Výroba střešních vazníků s krytinou a montáž

1 788 400,00

COPPEX spol. s r.o.

Dodávka tabulí s projektory

892 653,00

Dřevoset s.r.o.

Okenní parapety

9 285,54

DUDA-obchodní a stavební společnost s.r.o.

Sádrové podlahy s vylitím a broušením

419 990,00

Illya Yovdiv

Najatý pracovník na obklady

121 251,00

INPO CZ s.r.o.

Materiál-drenáže

14 330,71

ISERMAT CZ

Pronájem strojů

2 414,00

Josef Mošna

Dodávka zdravotechniky,montáž rozvodů vody a kanalizace

538 400,00

KERABO s.r.o

Nákup obkladů a dlažeb

136 494,40

LOGLA s.r.o.

Uložení výkopové zeminy na skládku v

Nehvizdech

167 695,11

Luňák Karel

Stavební dozor

40 000,00

MB ONE trading s.r.o.

Agenturní pracovníci/zedníci

3 114 819,00

Mechyslav Mayokha

Pronájem lešení-fasáda

107 296,00

Milan Řehák

Malířské a natěračské práce

42 676,00

Miroslav Šmíd

Jeřábnické práce

148 220,57

Miroslav Šmíd

Stavební materiál

1 105 707,39

Nekolný s.r.o.

Materiál

7 456,39

Nekolný s.r.o.

Zemní a jeřábnické práce,skládání kamionů,převoz materiálu, zapůjčení strojů a nářadí,lešení pojízdné,peri podpěry

1 030 477,00

NESPREKOL S.R.O.

Dodávka ocelové výztuže, výroba průvlaků a armatur ztužující betonové věnce

581 420,10

Obec Radim

Uložení stavebního odpadu

19 227,92

Pácal Antonín

Dodávka elektroinstalačního

materiáli,svítidel,reproduktorů,hodin.Elektr o a slaboproud montáž

1 728 392,00

Pavel Hála

Dodávka stropních,akustických a protipožárních desek s montáží

1 939 202,00

PRO-DOMA, SE

Stavební materiál-

tvárnice,malty,polystyrén,zárubně,dveře, perlinka,štuky,lepidla.

3 416 674,34

Profipo

Podlahy

621 788,00

SORKE,spol. s r.o.

Vzduchotechnické zařízení

63 319,76

STREAMHOUSE s.r.o.

Montáž zateplení s fasádou

319 500,00

Václav Dohnal

Malířské a natěračské práce

42 676,00

VR SPEDO s.r.o.

Stavební materiál-palubky a latě

24 450,46

ZAPA beton a.s

Stavební materiál-beton

1 079 779,00

ZPMIPRE s.r.o.

Odvoz výkopové zeminy na skládku

55 200,00

 

22 327 704,69

56.         Úřad žádostí ze dne 5. 1. 2021 požádal obviněného o doplnění smluv, objednávek, faktur a dalších dokumentů, na jejichž základě byla jednotlivá plnění v období po 22. 7. 2020 do současnosti prováděna. Obviněný přitom doložil nové faktury s dokumentem nazvaným „Seznam dodavatelů TS Městyse Nehvizdy s. r. o. na akci Přístavba ZŠ Nehvizdy - od 22. 7. 2020 do 31. 12. 2020“, jehož obsahem byla následující tabulka v doslovném znění:

Firma

Plnění

Celkem fakturace

 

ATON centrum s.r.o.

Dodávka materiálu podlahového vytápní a montážní

práce

 

426 067,00

Autodoprava Bártl s.r.o.

Doprava materiálu

28 785,90

Baroch-okna, s.r.o

Výroba oken,dveří a protipožárních výplní

575 902,00

BEST, a.s.

Materiál

35 217,32

BIOS Dobříš, s.r.o.

Výroba střešních vazníků s krytinou a montáž

424 126,00

COPPEX spol. s r.o.

Dodávka tabulí s projektory

134 304,00

Českomoravská distribuce s.r.o.

Služba

22 500,00

Dřevoset s.r.o.

Okenní parapety

17 702,32

DUDA-obchodní a stavební společnost s.r.o.

Sádrové podlahy s vylitím a broušením

83 230,00

EKO - DOMOV s.r.o.

Protipožární schodiště

8 966,11

Illya Yovdiv

Najatý pracovník na obklady

265 818,00

Ivan ŠÁGI

Klempířské práce

98 490,00

 

Josef Mošna

Dodávka zdravotechniky,montáž rozvodů vody a

kanalizace

 

216 400,00

KERABO s.r.o

Nákup obkladů a dlažeb

10 069,30

MB ONE trading s.r.o.

Agenturní pracovníci/zedníci

1 444 738,00

Mechyslav Mayokha

Pronájem lešení-fasáda

45 040,00

Milan Mráček Klempířství

Klempířské práce

49 810,00

Milan Řehák

Malířské a natěračské práce

90 916,00

Miroslav Šmíd

Jeřábnické práce

11 224,75

 

 

Nekolný s.r.o.

Zemní a jeřábnické práce,skládání kamionů,převoz materiálu, zapůjčení strojů a nářadí,lešení

pojízdné,peri podpěry

 

 

231 443,42

 

NESPREKOL S.R.O.

Dodávka ocelové výztuže, výroba průvlaků a

armatur ztužující betonové věnce

 

415 695,00

Obec Radim

Uložení stavebního odpadu

21 279,10

 

 

Pácal Antonín

Dodávka elektroinstalačního

materiáli,svítidel,reproduktorů,hodin.Elektro a slaboproud montáž

 

 

67 741,00

 

Pavel Hála

Dodávka stropních,akustických a protipožárních

desek s montáží

 

534 307,00

Pavel Hink

Měření osvětlení

18 150,00

 

 

PRO-DOMA, SE

Stavební materiál-

tvárnice,malty,polystyrén,zárubně,dveře,perlinka,štuky,lepidla.

 

 

376 979,46

Profipo

Podlahy

152 543,00

SORKE,spol. s r.o.

Vzduchotechnické zařízení

126 239,52

STREAMHOUSE s.r.o.

Montáž zateplení s fasádou

821 750,00

Václav Dohnal

Malířské a natěračské práce

117 005,00

Václav Přibáň HASTO

Revize

5 152,00

VR SPEDO s.r.o.

Stavební materiál-palubky a latě

3 354,58

ZAPA beton a.s

Stavební materiál-beton

30 556,50

 

6 911 502,28

57.         Z jednotlivých faktur uvedených v bodě 4. odůvodnění tohoto rozhodnutí a seznamu dodavatelů uvedených v tabulkách v předchozích dvou bodech, které Úřadu předložil obviněný, vyplývá, že jednotlivá plnění byla prováděna právě na přístavbě ZŠ Nehvizdy.

58.         Z účetní závěrky obviněného za rok 2018 a 2019, tj. z dokumentů „Rozvaha ve zkráceném rozsahu (malá účetní jednotka) ke dni 31. 12. 2019“ a „Rozvaha ve zkráceném rozsahu (malá účetní jednotka) ke dni 31. 12. 2018“, který jsou uveřejněny v obchodním rejstříku, vyplývá, že výsledek hospodaření běžného účetního období za rok 2018 činil 2.997 tisíc Kč a za rok 2019 činil 2.112 tisíc Kč.

59.         Obviněný Úřadu v rámci šetření podnětu pod sp. zn. ÚOHS-P0354/2020/VZ, ve svém sdělení ze dne 20. 10. 2020, uvedl následující tabulku výnosů za roky 2018 a 2019:

„Celkové výnosy za rok 2018

23 157 424,57

   
       

Služby a práce vykonané v roce 2018:

Částka:

% z celkových výnosů

 

Nakládání s odpady

10 244,86

0,04%

 

Ostatní služby

24 844,81

0,11%

 

Stavební práce:

19 480 280,52

84,12%

 

AONYX, a.s.

250 000,00

1,28%

 

Canaba - Pozemní stavby, s.r.o.

23 660,00

0,12%

 

Městys Nehvizdy

19 055 294,52

97,82%

 

Vodohospodářské služby Javorník-CZ s.r.o.

151 326,00

0,78%

 
       

Údržba zeleně a obce

3 600 732,00

15,55%

Městys Nehvizdy

       
       

Celkové výnosy za rok 2018

23 157 424,57

   

 

 

 

 

Odběratelé:

Fakurace:

% z celkových výnosů

 

AONYX, a.s.

250 000,00

1,08%

 

Canaba - Pozemní stavby, s.r.o.

23 660,00

0,10%

 

ELEKTROWIN a.s.

10 244,86

0,04%

 

Městys Nehvizdy

22 656 026,52

97,83%

 

Vodohospodářské služby Javorník-CZ s.r.o.

151 326,00

0,65%

 

Ostatní

66 167,19

0,29%

 

 

Celkové výnosy za rok 2019

23 494 986,13

   
       

Služby a práce vykonané v roce 2019:

Částka:

% z celkových výnosů

 

Nakládání s odpady

3 206,74

0,01%

 

Ostatní služby

34 302,55

0,14%

 

Stavební práce

22 587 188,43

96,14%

 

Canaba - Pozemní stavby, s.r.o.

949 000,00

4,20%

 

Dobrovolný svazek obcí k zajištění přístavby školy v Nehvizdech

16 696 603,28

73,92%

 

Městys Nehvizdy

4 941 585,15

21,88%

 

 

     

Údržba zeleně a obce

870 288,41

2,60%

Městys Nehvizdy

       
       
       

Celkové výnosy za rok 2018[2]

23 494 986,13

   

 

 

 

 

Odběratelé:

Fakurace:

% z celkových výnosů

 

Canaba - Pozemní stavby, s.r.o.

949 000,00

4,04%

 

Dobrovolný svazek obcí k zajištění přístavby školy v Nehvizdech

16 696 603,28

71,06%

 

ELEKTROWIN a.s.

3 206,74

0,01%

 

Městys Nehvizdy

5 811 873,56

24,74%

 

Ostatní

34 302,55

0,15%“

 

 

60.         Obviněný Úřadu ve svém sdělení ze dne 17. 3. 2021, uvedl následující tabulku výnosů za roky 2020:

 

Celkové výnosy za rok 2020

 

  

29 173 922,07

 

 

 

 

Odběratelé:

 

 

Fakurace:

% z celkových

výnosů

AONYX, a.s.

700 000,00

2,40%

Dobrovolný

Nehvizdech

svazek

obcí

k

zajištění

přístavby

školy

v

 

13 039 600,11

 

44,70%

ELEKTROWIN a.s.

12 224,37

0,04%

Front Line s.r.o.

139 949,00

0,48%

Linhart spol. s r.o.

7 073 413,00

24,25%

Městys Nehvizdy

7 972 735,59

27,33%

VSK Dušek s.r.o.

69 000,00

0,24%

Wastic s.r.o.

167 000,00

0,57%

                   

 

Celkové výnosy za rok 2020

 

29 173 922,07

 

 

 

 

Služby a práce vykonané v roce 2020:

 

 

Částka:

%                     z

celkových výnosů

Nakládání s odpady

12 224,37

0,04%

Ostatní služby

107 360,90

0,37%

Stavební práce

25 048 933,93

85,86%

 

Aonyx,a.s.

700 000,00

2,79%

 

Front Line

139 949,00

0,56%

 

Dobrovolný svazek obcí k zajištění přístavby školy v Nehvizdech

 

13 039 600,11

 

52,06%

 

Městys Nehvizdy

3 859 971,82

15,41%

 

Linhart spol. s.r.o.

7 073 413,00

28,24%

 

VSK Dušek

69 000,00

0,28%

 

Wastic s.r.o.

167 000,00

0,67%

 

 

Údržba zeleně a obce

 

4 005 402,87

 

13,73%

Městys Nehvizdy

Předpokládaný zisk pozdanění:                                                                  5      262 283,00

61.         Z rozpočtu městyse Nevhizdy na rok 2020 zveřejněného na úřední desce, dostupné na webových stránkách městyse, plynou příjmy včetně financování ve výši 119.270.754 Kč. Z rozpočtu městysu Nehvizdy na rok 2021 uveřejněného tamtéž, plynou příjmy včetně financování ve výši 79.343.755 Kč.

 

Právní posouzení

62.         Z dokumentace předložené obviněným vyplývá, že v šetřeném případě obviněný realizoval jednotlivá plnění (stavební práce, dodávky i služby) v hodnotě 27.853.810 Kč bez DPH na základě smluv uzavřených s různými dodavateli od 11. 7. 2019 do 20. 12. 2020, přičemž je zadavatel nezadal v žádném z druhů zadávacích řízení uvedených v zákoně.

63.         Úřad pro objasnění uvádí, že spolu s výzvou k vyjádření k podnětu ze dne 16. 7. 2020 se obviněného tázal také na to, kdo se na realizaci podílel a na základě jakých řízení byli tito dodavatelé vybráni. Poté, co obviněný předložil seznam dodavatelů uvedený v bodě 55. odůvodnění tohoto rozhodnutí, žádal Úřad dne 6. 8. 2020 obviněného o zaslání veškerých dokumentů týkajících se jednotlivých plnění, tj. doložení smluv, faktur atd., které obviněný Úřadu následně doručil. Vzhledem k tomu, že Úřad disponoval pouze údaji ke dni 22. 7. 2020, přičemž bylo zřejmé, že se na stavbě dále pokračovalo, požádal dne 5. 1. 2020 Úřad obviněného o doplnění dodavatelů a plnění, která proběhla v období od 22. 7. 2020 do 31. 12. 2020. Obviněný přitom Úřadu doručil seznam dodavatelů uvedený v bodě 56. odůvodnění tohoto rozhodnutí a zároveň i faktury na jednotlivá plnění. Z uvedeného je tedy možno dovodit, že sám obviněný si je vědom toho, že tito dodavatelé se na jednotlivých plněních v průběhu celého procesu stavby podíleli, sám obviněný uvedl v jakém období a zároveň sám popsal, jaké činnosti pro něj prováděli.

64.         Úřad však konstatuje, že některá z předložených plnění dle jeho názoru netvoří jeden funkční celek s dalšími plněními uvedenými v bodě 4. odůvodnění tohoto rozhodnutí. Jednalo se o následující plnění:

 • COPPEX spol. s r.o., IČO 2649122, se sídlem Klánovická 41, 198 00 Praha 9

o   dne 13. 12. 2019, dodávka a instalace projektorů a tabulí (faktura č. 190110895) za 650.800 Kč

o   dne 13. 12. 2019, dodávka a instalace serverů (faktura č. 190110897) za 241.853 Kč

o   dne 8. 9. 2020, dodávka a instalace serverů, tabulí a projektorů (faktura č. 200110588) za 128.308 Kč

o   dne 30. 9. 2020, dodávka hotspotu MikroTik cAP (faktura č. 200110662) za 5.996 Kč

 • Luňák Karel, IČO 76233316, se sídlem Za Humny 499, 250 81 Nehvizdy

o   dne 20. 12. 2019, stavební dozor (faktura označena VS 22019) za 40.000 Kč

 • Českomoravská distribuce s.r.o., IČO 24669504, se sídlem Tusarova 791/31, 170 00 Praha

o   dne 12. 11. 2020, oprava pilíře (faktura č. 120110001) za 22.500 Kč

 • Pavel Hink, IČO 87666332, se sídlem Přemyslova 1052, 278 01 Kralupy nad Vltavou

o   dne 4. 8. 2020, měření denního a umělého osvětlení, vypracování protokolů (faktura č. 28/2020) za 18.150 Kč

 • Václav Přibáň HASTO, IČO 13748718, se sídlem Polská č. 1298, 250 88 Čelákovice

o   dne 30. 7. 2020, revize hasicích přístrojů a požárních hydrantů (faktura č. 2020117) za 5.152 Kč.

Úřad daná plnění posoudil dle jejich charakteru a konstatuje, že tato plnění byť související s přístavbou ZŠ Nehvizdy, však netvoří jeden funkční celek s plněními uvedenými v bodě 4. odůvodnění tohoto rozhodnutí a nesouvisí tak přímo s provedením stavby jako takové, resp. s prováděním stavebních prací a s tím souvisejícími plněními, tj. plněními uvedenými v bodě 4. odůvodnění tohoto rozhodnutí, která jsou na provedení stavby přímo vázána (více viz níže).

Úřad dále uvádí, že u níže uvedeného dodavatele a plnění, nebyl Úřad schopen ze zjištěných skutečností ověřit povahu daných plnění, a proto nebyl ani schopen dovodit, že tvoří jeden funkční celek s plněními, jež jsou uvedeny v bodě 4. odůvodnění tohoto rozhodnutí:

 • BEST, a.s. IČO 25201859, se sídlem Rybnice 148, 33151 Kaznějov

o   faktura č. 200164728, faktura č. 200164729, faktura č. 200164779, faktura č. 200164945 a opravný daňový doklad č. 202105720.

Úřad proto konstatuje, že při určení hodnoty veřejné zakázky bral v úvahu pouze ta plnění, která dle jeho názoru tvoří předmět jedné veřejné zakázky, přičemž jejich hodnota v součtu činí 27.853.810 Kč bez DPH, přestože sám obviněný ve svých tabulkách uvedl vyšší hodnotu 29.239.207 Kč bez DPH, avšak včetně plnění (viz všechny faktury uvedené v tomto bodě odůvodnění tohoto rozhodnutí), která dle Úřadu netvoří jeden funkční celek s plněními uvedenými v bodě 4. odůvodnění tohoto rozhodnutí. Úřad přitom akcentuje, že při této úvaze postupoval v souladu se zásadou volného hodnocení důkazů, která je stanovena v § 50 odst. 4 správního řádu, což znamená, že zhodnotil všechna plnění doložená obviněným dle své úvahy, přičemž pečlivě přihlédl ke všemu, co vyšlo v řízení najevo, včetně všech vyjádření obviněného.

65.         Úřad předně v obecné rovině uvádí, že zadavatel je vždy povinen zadat veřejnou zakázku v některém z úvahu přicházejících druhů zadávacího řízení podle zákona, pokud se neuplatní některá z jeho výjimek. Je však potřebné vymezit, co je možné považovat za jedinou veřejnou zakázku. Při posuzování, zda se v konkrétním případě jedná o jednu veřejnou zakázku, jejíž předmět byl rozdělen, či o více samostatných veřejných zakázek s odlišným předmětem plnění, je rozhodující časová souvislost a věcná a místní souvislost, resp. skutečnost, zda předmět plnění veřejné zakázky tvoří jeden funkční celek.

66.         Úřad dále poukazuje na důvodovou zprávu k § 18 zákona, kde je k dělení veřejné zakázky na části uvedeno následující: „V případě zadávání části veřejné zakázky je pro postup v zadávacím řízení rozhodující předpokládaná hodnota celé veřejné zakázky. Tyto části mohou být zadávány jedním nebo více zadavateli buď v jednom zadávacím řízení rozděleném na části, nebo ve více samostatných zadávacích řízeních. V každém případě tato řízení musí odpovídat celkové hodnotě veřejné zakázky. Zákon oproti předchozí právní úpravě nestanoví výslovný zákaz dělení předmětu veřejné zakázky, a to z důvodu, že dělení veřejných zakázek není obecně zakázáno, ale novými evropskými směrnicemi spíše podporováno. Nesmí však dojít k situaci, že by zadavatel rozdělením předmětu veřejné zakázky postupoval v mírnějším režimu, což je vyjádřeno v § 18 odst. 2. Do předpokládané hodnoty se tak musí zahrnout hodnota všech plnění, která tvoří jeden funkční celek a jsou zadávána v jedné časové souvislosti. Koncept jedné veřejné zakázky vychází z dosavadní judikatury, dle které je za jednu veřejnou zakázku považováno plnění, které spolu souvisí, a to na základě funkčních (věcných a místních) a časových hledisek. Podle § 18 odst. 1 a 2 je tedy nadále zakázáno věcně rozdělit předmět veřejné zakázky za účelem obcházení zákonem stanovených limitů (zejména pro nadlimitní veřejnou zakázku, podlimitní veřejnou zakázku, veřejnou zakázku malého rozsahu). Jedinou výjimkou je situace uvedená v § 18 odst. 3, kdy za splnění zde stanovených podmínek může být část veřejné zakázky zadávána postupy odpovídajícími předpokládané hodnotě této části. Takovým postupem může být i zadání veřejné zakázky malého rozsahu nebo výjimky platné pro podlimitní veřejné zakázky.“

67.         K předmětu veřejné zakázky a mezím jeho dělení se vyjádřil také Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) např. ve svém rozsudku ze dne 27. 6. 2007, č. j. 2 Afs 198/2006 – 69 (veškerá rozhodovací praxe NSS dostupná online na http://www.nssoud.cz). NSS dospěl k závěru, že „zadáním jedné veřejné zakázky, spočívající v plnění stejného nebo srovnatelného druhu, je nutno rozumět i souhrn jednotlivých zadání určitých relativně samostatných plnění, týkají-li se tato zadání plnění spolu úzce souvisejících zejména z hledisek místních, urbanistických, funkčních, časových nebo technologických“, a dále doplnil, že „pro určení, zda konkrétní plnění ve prospěch zadavatele je jedinou veřejnou zakázkou nebo několika jednotlivými veřejnými zakázkami, je (…) rozhodující věcný charakter takového plnění; poptává-li zadavatel plnění svým charakterem totožné či obdobné (plnění stejného nebo srovnatelného druhu uskutečňované pro téhož zadavatele v témže časovém období a za týchž podmínek co do charakteru plnění), pak takové plnění musí zadávat jako jedinou veřejnou zakázku podle zákona o veřejných zakázkách. Není však v případě zadávání takové jediné veřejné zakázky vyloučeno připustit podávání nabídek jen na její jednotlivé části.“, přičemžKrajský soud v Brně ve svém rozhodnutí č. j. 30 Af 53/2015 – 184 ze dne 26. 7. 2017 k uvedeným hlediskům doplnil, „že se jedná toliko pouze o demonstrativní výčet, tato hlediska tak nemusí být jediná a současně nemusí být naplněna úplně všechna.“ Úřad dodává, že ačkoliv jsou daná rozhodnutí vydána v poměrech zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uplatní se i v poměrech současné právní úpravy.

68.         NSS se pak k dělení veřejných zakázek vyjádřil znovu také např. v rozsudku ze dne 17. 9. 2015, č. j. 7 As 211/2015. V něm NSS mj. uvedl: Otázkou, kdy více plnění tvoří jedinou zakázku a kdy se jedná o samostatné zakázky, se zabýval Nejvyšší správní soud například v rozsudku ze dne 26. 4. 2012, č. j. 2 Afs 71/2011 - 93 (oba dostupné na www.nssoud.cz). Vyšel mimo jiné z dřívější právní úpravy a zdůraznil, že ani po přijetí nyní účinné právní úpravy se smysl zákona nezměnil. Poukázal přitom na tehdejší judikaturu, která dovodila, že zadáním jedné veřejné zakázky je nutno rozumět i souhrn jednotlivých zadání určitých relativně samostatných plnění, souvisejí-li spolu tato plnění úzce zejména z hledisek místních, urbanistických, funkčních, časových nebo technologických.“ NSS tak k posouzení toho, zda se v případě více plnění jedná podle zákona o více částí jediné veřejné zakázky nebo o více samostatných veřejných zakázek uvedl: „Již z uvedeného vymezení předmětu obou soutěží je zřejmé, že obě zakázky byly vedeny jednotným cílem, konkrétně zajistit do všech podlaží budovy obecního úřadu (nově navýšené o jedno podlaží) bezbariérový vstup. Není přitom rozhodné, že v případě zakázky na rekonstrukci budovy šlo toliko o vedlejší cíl, kdežto v druhém případě šlo o hlavní cíl zakázky. Je zcela zřejmé, že stěžovatelka byla při zadávání veřejných zakázek vedena jednotným záměrem docílit celkové rekonstrukce obecního úřadu tak, že bude vybudováno druhé nadzemní podlaží a do všech podlaží budovy (včetně onoho nově vybudovaného) bude zároveň zajištěn bezbariérový vstup, mimo jiné pomocí výtahu. Celková rekonstrukce budovy, jejímž cílem bylo také zajistit bezbariérový vstup, by nebyla zcela plnohodnotná v případě, že by nebyla realizována stavba výtahu do nadzemních podlaží. A naopak realizace výtahu do druhého nadzemního podlaží by zcela postrádala smysl, nebylo-li by toto podlaží vůbec vybudováno. To ostatně potvrzuje i skutečnost, že výtah měl být realizován zároveň současně s celkovou rekonstrukcí. Je tak zřejmé, že výslednou stavbu (navýšenou o jedno podlaží) včetně výtahu je nutno považovat za jediný funkční celek. Obě veřejné zakázky (resp. části jediné veřejné zakázky) spolu proto úzce věcně, ekonomicky a funkčně souvisí.“ Úřad k uvedenému rozsudku uvádí, že jeho závěry je možno aplikovat i ve světle nové právní úpravy.

69.         S ohledem na uvedené se tak Úřad bude dále zabývat skutečností, zda v šetřeném případě bylo naplněno hledisko časové, místní, věcné a především funkční souvislosti, tedy zda se jednalo o jedinou veřejnou zakázku či nikoli.

70.         Úřad zároveň konstatuje, že obviněný ve svém vyjádření k podnětu uvedl, že jednotlivá dílčí plnění byla plněna jeho poddodavateli. Obviněný na výzvu Úřadu poskytl jejich seznam, včetně popisu jednotlivých plnění a fakturovaných částek. Obviněný dále ve svém vyjádření k podnětu a následně i ve svém vyjádření ze dne 1. 3. 2021 rozporuje z hlediska ne/existence funkčního celku a časové souvislosti jednotlivých plnění toliko věcnou souvislost jednotlivých plnění, když uvádí, že povaha dodávek, služeb a stavebních prací, jsou dle jeho názoru odlišné a domnívá se proto, že je nelze zadat postupem dle souhrnné předpokládané hodnoty těchto plnění dle § 18 odst. 2 zákona.

71.         Úřad zároveň uvádí, že vzhledem ke skutečnosti, že přístavba ZŠ Nehvizdy, které se jednotlivá dílčí plnění týkají, nebyla prozatím dokončena a protože Úřad disponuje toliko údaji ke dni 20. 12. 2020, ze kterého pochází poslední faktura, následující argumentace a závěry Úřadu se tak vztahují pouze k plněním v hodnotě 27.853.810 Kč bez DPH, jejichž realizaci obviněný k uvedenému datu Úřadu doložil. Úřad považuje především s ohledem na vyjádření obviněného za vhodné uvést, že pokud některý dodavatel veřejnou zakázku získal, resp. plní na základě smlouvy uzavřené v rámci vertikální spolupráce, tzn. na základě postupu dle § 11 zákona, je jakožto dodavatel samozřejmě oprávněn využít poddodavatele, Úřad tedy nijak nepopírá závěry judikatury uvedené obviněným v bodech 41. a 42. jeho vyjádření k podnětu a rovněž uvedené v bodě 12., resp. poznámce pod čarou, jeho vyjádření ze dne 1. 3. 2021 (rozsudek NSS č. j. 4 As 106/2016-67 ze dne 24. 3. 2017 a rozhodnutí Úřadu č. j. S0394/2017/VZ-36081/2017/541/MSC ze dne 9. 4. 2018). Nicméně u plnění, která není schopen zajistit vlastními silami a prostředky, a na která chce takový dodavatel uzavřít smlouvy s poddodavateli, dopadají na takového dodavatele, který je současně veřejným zadavatelem, zcela stejné povinnosti bez ohledu na to, zda je dodavatelem jiného veřejného zadavatele. I obviněný tedy měl povinnost stanovit předpokládanou hodnotu všech externě poptávaných plnění, tj. byl povinen ověřit, zda není naplněno hledisko časové, místní, věcné a funkční souvislosti, tedy zda se nejedná o jedinou veřejnou zakázku, jejíž jednotlivé části tvoří jeden funkční celek. V případě zjištění, že se jedná o jedinou veřejnou zakázku, jejíž předpokládaná hodnota zároveň přesahuje limity stanovené pro veřejnou zakázku malého rozsahu v § 27 zákona, má totiž takový dodavatel již v pozici zadavatele povinnost zadávat takovou veřejnou zakázku v některém z druhů zadávacího řízení podle zákona. 

 

K věcné a funkční souvislosti

72.         První relevantní hledisko v šetřené věci představuje hledisko věcné a funkční. Jak vyplývá z judikatury NSS, rozhodujícím pro zjištění, zda konkrétní plnění ve prospěch zadavatele je jedinou veřejnou zakázkou, nebo několika jednotlivými veřejnými zakázkami, je věcný charakter plnění a jejich funkční souvislost. Jinými slovy řečeno, aby se v praxi jednalo o jedinou veřejnou zakázku, musí předmět plnění, byť zadavatelem úmyslně nebo neúmyslně rozdělený do více veřejných zakázek, směřovat k jednotnému záměru.

73.         Úřad v této věci odkazuje primárně na již citovaný rozsudek NSS ze dne 17. 9. 2015, č. j. 7 As 211/2015. V daném případě bylo posuzováno, zda se v případě rekonstrukce budovy a zbudování výtahu, jedná o dvě samostatné veřejné zakázky nebo naopak o jedinou veřejnou zakázku. NSS přitom dovodil, že obě zakázky byly vedeny jednotným společným cílem, rekonstrukcí dané budovy a zřízením bezbariérového přístupu. Úřad se domnívá, že na tomto případě lze dobře ukázat, že funkční souvislost je z hlediska dělení veřejných zakázek zřejmě nejdůležitějším aspektem. Souvislost těchto dvou uměle rozdělených zakázek tak byla prokázána i přesto, že se zcela očividně zednické práce na rekonstrukci budovy a zřízení výtahu značně liší, a to právě jednotným záměrem, dle kterého mělo dojít k rekonstrukci budovy, tj. funkční souvislostí.

74.         Z jednotlivých faktur uvedených v bodě 4. odůvodnění tohoto rozhodnutí a ze seznamů dodavatelů, uvedených v tabulkách, které obviněný Úřadu doručil (viz body 55. a 56. odůvodnění tohoto rozhodnutí), vyplývá, že se jednalo o následující plnění: dodávka materiálu podlahového vytápění a montážní práce; doprava materiálu; výroba oken, dveří a protipožárních výplní; výroba střešních vazníků s krytinou a montáž; okenní parapety; sádrové podlahy s vylitím a broušením; protipožární schodiště; pokládka obkladů; klempířské práce; dodávka zdravotechniky, montáž rozvodů vody a kanalizace; nákup obkladů a dlažeb; agenturní pracovníci/zedníci; pronájem lešení; malířské a natěračské práce; jeřábnické práce; zemní práce; zapůjčení strojů a nářadí, lešení, pojízdných peri podpěr; dodávka ocelových výztuží; výroba průvlaků a armatur ztužující betonové věnce; uložení stavebního odpadu; dodávka elektroinstalačního materiálu, svítidel, reproduktorů, elektro a slaboproud montáž; dodávka stropních, akustických a protipožárních desek s montáží; dodávka stavebního materiálu; podlahy; dodávka a montáž vzduchotechniky; montáž zateplení fasády; dodávka drenáží. Úřad uvádí, že tato plnění mají sice různou povahu, jelikož se jedná o služby, dodávky i stavební práce, ale všechna tato plnění spojuje jeden společný cíl, kterým je stavba jednoho objektu, tj. přístavba ZŠ Nehvizdy v ulici Bedřicha Mouchy 243 (více bod 76. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Uvedené svědčí tomu, že jednotlivá plnění, která jednotliví dodavatelé na této stavbě vykonávali, spolu souvisejí i z věcného a funkčního hlediska, protože jejich společným cílem bylo a je vytvoření přístavby ZŠ Nehvizdy.

75.         Pouze nad rámec Úřad uvádí, že v šetřeném případě nelze přehlédnout, že dle části I. „Předmět smlouvy“ odst. 1 smlouvy o dílo, kterou obviněný jako dodavatel uzavřel s DSO, se jednalo o komplexní a kompletní provedení a zhotovení přístavby k budově základní a mateřské školy v Nehvizdech, včetně souvisejících prací, činností a dodávek v rámci stavby nazvané „Přístavba ZŠ Nehvizdy v ulici Bedřicha Mouchy 243“ (dále také „přístavba ZŠ Nehvizdy“).

76.         Úřad k dané věci uvádí, že je v případě stavebních prací samozřejmě běžné využívat poddodavatele, jelikož dodavatel, který provádí například především zednické práce, nemusí logicky nabízet například instalatérské či elektrikářské práce nebo třeba provádět dodávku a montáže plastových oken či podlah. Tyto práce však rozhodně nelze považovat za natolik odlišné, aby je bylo možno považovat za samostatné veřejné zakázky. Jednotlivé dodávky, stavební práce a služby, spojené se zhotovením budovy, tak logicky musí být prováděny v souvislosti. Lze si jen těžko představit, že by mohl jeden dodavatel provádět například pokládku podlah do budovy, která neexistuje nebo že by mohli zedníci začít stavět zdi na místě, které nebylo předtím povrchově upraveno (vybagrováno) a kde nebyly položeny základy, nebo že by mohl další dodavatel provádět například montáž a dodávku oken, když dané zdi ještě nebyly postaveny. Argumentace obviněného ohledně rozdílnosti jednotlivých plnění je sice částečně pravdivá, avšak u zhotovení staveb se jedná o naprosto běžnou praxi, přičemž je třeba akcentovat, že z pohledu obviněného byl cíl všech těchto jednotlivých plnění shodný, a to v konečném souhrnu postavit/zhotovit určitou konkrétní stavbu, tj. přístavbu ZŠ Nehvizdy. Nelze tudíž připustit, aby určitá rozdílnost jednotlivých externě poptávaných plnění byla legitimním důvodem pro umělé dělení veřejné zakázky za situace, kdy cíl všech těchto dílčích plnění byl bez jakýchkoliv pochybností i z pohledu samotného obviněného zcela totožný (zhotovit přístavbu ZŠ Nehvizdy). Zda takto nezákonně jednal obviněný vědomě či se skutečně domníval, že je takový postup v souladu se zákonem, je pro právní posouzení věci nepodstatné.

77.         Jak již Úřad dovodil výše, obviněný je zadavatelem dle § 4 odst. 1 písm. e) zákona, tudíž musí dodržovat pravidla pro zadávání veřejných zakázek stanovená zákonem. Není možno připustit výklad zákona, dle kterého by mohl kterýkoliv zadavatel, jenž bude zadávat veřejnou zakázku, jejímž předmětem by bylo zhotovení budovy/stavby v hodnotě vyšší, než je limit stanovený v § 27 zákona, jednotlivá plnění rozdělit na veřejné zakázky malého rozsahu a uzavřít k nim bez zadávacího řízení smlouvy dle § 31 zákona. Takové obcházení zákona je samozřejmě zcela v rozporu s jeho smyslem, a tudíž je naprosto nepřípustné.

78.         V šetřeném případě přitom ze zjištěných skutečností vyplývá, že ke dni 20. 12. 2020 zadal obviněný smlouvy na jednotlivá dílčí plnění v souhrnné hodnotě 27.853.810 Kč bez DPH, aniž by provedl zadávací řízení.

79.         Ze strany Úřadu lze tedy uvést, že v případě uzavírání jednotlivých smluv (viz podrobně bod 4. odůvodnění tohoto rozhodnutí) se jednalo o sjednání prací, které z věcného a funkčního hlediska tvoří předmět jedné veřejné zakázky na zbudování přístavby ZŠ Nehvizdy (viz bod 74. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

80.         Obviněný ve svém vyjádření ze dne 1. 3. 2021 znovu argumentoval rozdílností plnění, když mj. uvedl, že „předmět plnění poddodavatelských smluv tvořila velice rozmanitá a na sobě nezávislá plnění odebíraná přímo od výrobců materiálů a společností specializovaných na konkrétní dílčí služby a stavební práce potřebné pro realizaci díla. V žádném případě proto v posuzovaném případě nelze uvažovat o totožnosti plnění a povinnosti postupu dle § 18 dost. 2 ZZVZ.“ Úřad má však za to, že tuto argumentaci zcela vypořádal v předcházejících bodech odůvodnění tohoto rozhodnutí, zejména pak v bodech 76. a 77.

 

 

K místní souvislosti

81.         Druhým posuzovaným hlediskem v šetřené věci je hledisko místní, přičemž toto hledisko je v případě veřejné zakázky na stavební práce přirozeně dáno primárně místem realizace stavebních prací.

82.         Z jednotlivých faktur a smluv uvedených v bodě 4. odůvodnění tohoto rozhodnutí a z obou seznamů dodavatelů (viz body 55. a 56. odůvodnění tohoto rozhodnutí), které obviněný Úřadu doložil na žádost Úřadu, vyplývá, že jednotlivá plnění byla prováděna právě na přístavbě ZŠ Nehvizdy, tj. u budovy ZŠ Nehvizdy, případně v přímé souvislosti s tímto místem, tj. například při dovozu materiálu či odvozu odpadu a výkopové zeminy. Úřad zároveň odkazuje na bod 63. odůvodnění tohoto rozhodnutí, ve kterém dovodil, proč uvedené seznamy dodavatelů, jež mu obviněný doložil, považuje při posouzení dané věci taktéž za průkazné. Úřad má tudíž místní souvislost jednotlivých plnění za prokázanou.

K časové souvislosti

83.         Posledním relevantním hlediskem v posuzovaném případě je hledisko časové. V této souvislosti Úřad s ohledem na obsah dokumentace předložené obviněným uvádí, že všechny výše citované smlouvy byly uzavřeny v rozmezí ode dne od 11. 7. 2019 do 20. 12. 2020. 

84.         Pouze nad rámec Úřad poznamenává, že v části II. „Místo a čas plnění díla“ smlouvy o dílo je v odst. 3 a 4 stanoveno, že zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle nejpozději dne 10. 8. 2019 a zároveň se zavazuje provést dílo nejpozději dne 31. 12. 2020, který měl být dnem dokončení díla.

85.         Všechna jednotlivá plnění tak byla realizována v období, během kterého docházelo k realizaci přístavby ZŠ Nehvizdy, jak Úřadu sdělil sám obviněný (viz bod 63. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Úřad má tak časovou souvislost jednotlivých plnění za prokázanou.

K rozdělení veřejné zakázky

86.         Úřad tedy na základě výše uvedených skutečností seznal, že plnění realizovaná na základě uzavřených smluv vykazují časovou souvislost, jelikož v daném období po celou dobu docházelo k realizaci přístavby ZŠ Nehvizdy, zároveň vykazují souvislost místní, protože se v daném případě jednalo o plnění, která byla realizována v obci Nehvizdy u budovy ZŠ Nehvizdy či alespoň v přímé souvislosti s tímto místem při dovozu a odvozu materiálu, odpadu atd., a zároveň vykazují především souvislost věcnou a funkční, jelikož daná plnění byla prováděna za účelem zhotovení přístavby ZŠ Nehvizdy, jinými slovy Úřad v předcházejících bodech odůvodnění tohoto rozhodnutí vyvodil, že jednotlivá plnění tvoří jeden funkční celek a jsou zadávána v časové souvislosti, tudíž jednotlivá plnění tvoří jednu veřejnou zakázku.

87.         Pokud tedy jednotlivá plnění tvořila jednu veřejnou zakázku, jak Úřad vyvodil výše dovozením věcné, funkční, místní a časové souvislosti jednotlivých plnění, považuje Úřad za nutné vyvodit, jaký druh veřejné zakázky jednotlivá plnění ve svém souhrnu v posuzovaném případě představují. Z jednotlivých faktur uvedených v bodě 4. odůvodnění tohoto rozhodnutí a ze seznamů dodavatelů, uvedených v tabulkách, které obviněný Úřadu doručil (viz body 55. a 56. odůvodnění tohoto rozhodnutí), vyplývá, že se jedná o následující plnění: dodávka materiálu podlahového vytápění a montážní práce; doprava materiálu; výroba oken, dveří a protipožárních výplní; výroba střešních vazníků s krytinou a montáž; okenní parapety; sádrové podlahy s vylitím a broušením; protipožární schodiště; pokládka obkladů; klempířské práce; dodávka zdravotechniky, montáž rozvodů vody a kanalizace; nákup obkladů a dlažeb; agenturní pracovníci/zedníci; pronájem lešení; malířské a natěračské práce; jeřábnické práce; zemní práce; zapůjčení strojů a nářadí, lešení, pojízdných peri podpěr; dodávka ocelových výztuží; výroba průvlaků a armatur ztužující betonové věnce; uložení stavebního odpadu; dodávka elektroinstalačního materiálu, svítidel, reproduktorů, elektro a slaboproud montáž; dodávka stropních, akustických a protipožárních desek s montáží; dodávka stavebního materiálu; podlahy; dodávka a montáž vzduchotechniky; montáž zateplení fasády; dodávka drenáží. Stavbou se přitom pro účely zákona podle § 14 odst. 4 zákona rozumí výsledek stavebních nebo montážních prací vytvářejících jednotný celek, který je sám o sobě dostatečný k plnění hospodářské nebo technické funkce. Jelikož je z charakteristiky jednotlivých plnění dle Úřadu zjevné, že jednotlivá plnění byla prováděna za účelem zhotovení stavby ve smyslu § 14 odst. 3 písm. b) a odst. 4 zákona, tedy konkrétně komplexního a kompletního zbudování přístavby ZŠ Nehvizdy jakožto jednotného celku, který je sám o sobě dostatečný k plnění hospodářské a technické funkce, došel Úřad proto k závěru, že jednotlivá plnění ve svém souhrnu představují veřejnou zakázku na stavební práce, jejímž předmětem je komplexní a kompletní zbudování přístavby ZŠ Nehvizdy, tj. zhotovení stavby.

88.         Dále Úřad uvádí, že hodlá-li zadavatel pořídit jakékoliv plnění, je povinen ještě před započetím samotného nákupu určit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. Předpokládanou hodnotu veřejné zakázky byl tedy dle zákona zadavatel povinen stanovit vždy, když hodlal vynakládat finanční prostředky.

89.         Úřad konstatuje, že podle § 2 odst. 3 zákona je zadavatel povinen veřejnou zakázku zadat v zadávacím řízení, není-li stanoveno jinak, přičemž v § 31 zákona, který je speciální úpravou, je stanoveno, že zadavatel není povinen zadat v zadávacím řízení veřejnou zakázku malého rozsahu. Ta je popsána v § 27 zákona a její předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší než 2.000.000,- Kč v případě zakázky na dodávky nebo služby, resp. 6.000.000 Kč v případě zakázky na stavební práce.

90.         Podle součtu hodnot jednotlivých plnění realizovaných na základě smluv uzavřených obviněným jakožto poddodavatelských smluv či zakázek malého rozsahu, jak uvedl ve svém vyjádření k podnětu sám obviněný, jejichž předmětem byla plnění na přístavbě ZŠ Nehvizdy, lze uvést, že celková cena všech těchto plnění činila 27.853.810 Kč bez DPH. Vzhledem k tomu, že celková cena všech těchto plnění nedosahuje limitu podle § 25 zákona, který dle § 4 nařízení vlády o stanovení finančních limitů pro stavební práce činí 137.366.000 Kč a zároveň přesahuje hodnotu stanovenou v § 27 písm. b) zákona, tj. 6.000.000 Kč, jedná se v souladu s § 26 odst. 1 zákona o podlimitní veřejnou zakázku.

91.         Obviněný ve svém vyjádření ze dne 1. 3. 2021 uvádí, že jednotlivá plnění netvoří jednu veřejnou zakázku a „až na jedinou výjimku u dodávky stavebního materiálu společností PRO-DOMA, SE, hodnota žádné z poddodavatelských smluv nepřesáhla limity pro veřejné zakázky malého rozsahu stanovené v § 27 ZZVZ.“ K této argumentaci Úřad uvádí, že jednotlivá plnění však tvořila jednu veřejnou zakázku, jak Úřad vyvodil výše dovozením věcné, funkční, místní a časové souvislosti jednotlivých plnění. Tím pádem měl obviněný povinnost hodnoty jednotlivých plnění sečíst a veřejnou zakázku zadat v některém z úvahu připadajících druhů zadávacího řízení dle zákona. Argumentace, ve které obviněný tvrdí, že jednotlivá plnění jsou veřejné zakázky malého rozsahu, je tudíž lichá. Jak již Úřad v odůvodnění tohoto rozhodnutí uvedl, takové dělení veřejné zakázky a obcházení zákona je zcela nepřípustné. Veřejné zakázky na stavební práce ze své podstaty zahrnují jak služby, tak dodávky (například v podobě koupě materiálu, který je na stavbu použit), avšak to rozhodně neznamená, že by se jednalo o samostatné veřejné zakázky na služby a dodávky, jejichž finanční limit a předpokládanou hodnotu by mohl obviněný hodnotit a stanovovat samostatně bez ohledu na existenci plnění prováděných ostatními dodavateli.

92.         Dále pak obviněný uvedl argumentaci týkající se § 19 odst. 3 zákona, dle kterého se za veřejné zakázky podle odstavce 1 nepovažují veřejné zakázky s takovým předmětem, jehož jednotková cena je v průběhu účetního období proměnlivá a zadavatel pořizuje takové dodávky či služby opakovaně podle svých aktuálních potřeb. V bodě 59. vyjádření ze dne 1. 3. 2021 pak obviněný uvedl výčet plnění, která dle jeho názoru splňují podmínku dle § 19 odst. 3 zákona a o nichž se proto domnívá, že mají být od předpokládané hodnoty veřejné zakázky odečteny. Úřad konstatuje, že obviněný dotčený § 19 zákona vyložil zcela nesprávně a následně proto i nesprávně aplikoval jeho odst. 3. Ustanovení § 19 zákona se týká určení předpokládané hodnoty veřejných zakázek pravidelné povahy. Pro takovou veřejnou zakázku je tedy klíčové, aby se jednalo o pravidelně pořizované nebo trvající dodávky či služby. Příkladem může být třeba dodávka elektrické energie či nákup kancelářských potřeb. Obviněným zmíněný § 19 odst. 3 zákona se pak týká opakujících se a pravidelně pořizovaných dodávek či služeb, které však mají proměnlivou cenu a její dlouhodobější fixace by s ohledem na dlouhodobější vztah mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem nemusela být pro zadavatele ekonomicky výhodná. Jedná se tak například o pohonné hmoty, ubytovací služby, potraviny, letenky apod. Úřad plnění uvedená obviněným posoudil a došel k závěru, že svou povahou neodpovídají charakteristice zakázek pravidelné povahy, neboť posuzovaná veřejná zakázka, jejíž součástí jsou, má za cíl kompletní a komplexní zbudování jedné konkrétní přístavby ZŠ Nehvizdy. Proto platí, že jakmile bude postaven předem stanovený počet stěn, bude osazen předem daný počet oken a dveří, budou položeny podlahy apod., stavba bude dokončena. V takovém případě rozhodně nelze hovořit o pravidelně se opakující povaze plnění, ale naopak se jedná o plnění jednorázového charakteru. To, že by zadavatel ad absurdum pořizoval denně cihlu po cihle, aby provedl zakázku na stavební práce, rozhodně nelze vykládat tak, že se jedná o pravidelně se opakující plnění, která by spadala pod § 19 zákona. Úřad proto uzavírá, že obviněným uvedená plnění nejsou veřejnými zakázkami pravidelné povahy, jak obviněný tvrdí, protože tato plnění tvoří jednu veřejnou zakázku na stavební práce, jejímž účelem je zbudování přístavby ZŠ Nehvizdy a aplikace § 19 zákona je tak zcela nesprávná.

93.         Úřad dále uvádí, že se zabýval i tvrzením obviněného, který ve svém vyjádření ze dne 1. 3. 2021 uvedl, že je dle jeho názoru „zcela nepřípustné, aby Úřad obviněnému vyčítal daňové doklady za nákupy materiálu potřebného pro realizaci stavby přímo od výrobců takového materiálu, jako např. dodání topenářského materiálu společností ATON centrum s.r.o., nákupy betonu od společnosti ZAPA beton a.s., rekapitulační jednotky HR300 a vzduchotechnické zařízení od společnosti SORKE, spol. s r.o., stejně tak ale i další obviněným v průběhu realizace poptané dodávky, služby a stavební práce.“ Úřad v prvé řadě konstatuje, že svou povahou tato plnění nepochybně přímo souvisí s přístavbou ZŠ Nehvizdy, což ostatně potvrzuje jednak skutečnost, že sám obviněný tato plnění uvedl v seznamu dodavatelů, kteří se na „akci Přístavba ZŠ Nehvizdy“ podíleli a rovněž to, že na jednotlivých fakturách je přímo uvedeno, že se tato plnění vztahují k přístavbě ZŠ Nehvizdy.

94.         Úřad také uvádí, že se zabýval posouzením plnění společnosti MB ONE Trading s.r.o. (viz bod 4. odůvodnění tohoto rozhodnutí), spočívající v „poskytnutí agenturních pracovníků/zedníků na akci Nástavba ZŠ čp. 243 v ul. Bedřicha Mouchy“ ve světle § 2 odst. 1 zákona, dle kterého se za zadání veřejné zakázky nepovažuje uzavření smlouvy, kterou se zakládá pracovněprávní nebo jiný obdobný vztah, nebo smlouvy upravující spolupráci zadavatele při zadávání veřejné zakázky podle § 7 až 12, § 155, 156, 189 a 190. Úřad po posouzení došel k závěru, že posuzované plnění do této výjimky nespadá, vzhledem k tomu, že ze znění samotných faktur (viz bod 4. odůvodnění tohoto rozhodnutí), ale také vyjádření obviněného (viz bod 63. odůvodnění tohoto rozhodnutí), vyplývá, že se zcela evidentně jedná o plnění, která spočívala v poskytnutí služeb pracovníků/zedníků, jež pracovali a podíleli se na zbudování přístavby ZŠ Nehvizdy, což znamená, že tato plnění jsou rovněž součástí veřejné zakázky na stavební práce, jejímž předmětem je zbudování přístavby ZŠ Nehvizdy, tj. zhotovení stavby.

95.         Ke stanovisku advokátky ze dne 29. 3. 2021, Úřad v prvé řadě uvádí, že z jeho textu není patrné, jaké konkrétní podklady a informace jsou advokátkou komentovány a hodnoceny. Zvláště pak proto, že obviněný nevyužil možnosti nahlédnout do spisu a seznámit se tak s podklady pro rozhodnutí. Advokátka tak zjevně vychází především z vyjádření obviněného ze dne 1. 3. 2021, na které se v textu stanoviska sama odkazuje. Úřad předně uvádí, že daný případ hodnotil individuálně a vycházel z konkrétních skutkových zjištění, na základě kterých ke svým závěrům dospěl (viz odůvodnění tohoto rozhodnutí). Úřad proto nesouhlasí s tím, že by při šetření případu a formulování svých závěrů postupoval mechanicky či formalisticky. K argumentaci týkající se rozdělení veřejné zakázky na více částí pak Úřad uvádí, že takový postup je samozřejmě v souladu se zákonem a má například v případě stavebních zakázek svůj smysl. Je však třeba zároveň uvést, že v případě rozdělení veřejné zakázky na části má zadavatel stále povinnost takovou veřejnou zakázku zadat v některém z druhů zadávacího řízení podle zákona. V šetřeném případě však obviněný nerozdělil veřejnou zakázku na části, ale rozdělil samotný předmět veřejné zakázky, čímž snížil její skutečnou předpokládanou hodnotu. Takový postup obviněného byl však v předchozích bodech odůvodnění tohoto rozhodnutí Úřadem shledán jako rozporný se zákonem. 

96.         Úřad má tedy za prokázané, že obviněný nedodržel pravidlo pro zadávání veřejných zakázek stanovené v § 2 odst. 3 zákona, když zadal podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, jejímž předmětem bylo provedení stavebních prací za účelem zhotovení přístavby ZŠ Nehvizdy v ulici Bedřicha Mouchy 243 v hodnotě 27.853.810  Kč bez DPH, mimo zadávací řízení, tj. aniž provedl zadávací řízení, které by byl oprávněn použít na veřejnou zakázku stejného předmětu a stejné předpokládané hodnoty, ačkoliv k tomu byl povinen. Úřad tedy uzavírá, že dovodil naplnění první části skutkové podstaty přestupku podle ustanovení § 268 odst. 1 písm. a) zákona, tedy že obviněný nedodržel pravidla stanovená tímto zákonem pro zadání veřejné zakázky.

97.         Úřad dále přistoupil k posouzení toho, zda byla naplněna podmínka podstatného vlivu na výběr dodavatele. K této otázce se vyjádřil např. Krajský soud v Brně v rozsudku č. j. 62 Af 120/2013-156 ze dne 26. 3. 2015, když uvedl, že „dospěje-li tedy žalovaný k závěru, že zadavatel ZVZ porušil, pak je dále rozhodující, zda takový úkon podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, tj. zda v příčinné souvislosti s porušením ZVZ ze strany zadavatele došlo nebo alespoň mohlo dojít k výběru jiné nabídky, než jak by bylo učiněno, pokud by zadavatel zákon neporušil. Podstatnost ovlivnění pořadí je tu třeba v zásadě dovozovat z výsledku posouzení skutečnosti, zda existuje alespoň potenciální možnost, že v důsledku porušení ZVZ zadavatelem se může stát vítězem zadávacího řízení jiná osoba, než by se jím stala za situace, pokud …“. Úřad k uvedenému rozsudku uvádí, že jeho závěry je možno aplikovat i ve světle současné právní úpravy. Není tedy rozhodující, zda k ovlivnění výběru dodavatele skutečně došlo, ale postačí eventuální možnost ovlivnění. Lze tedy shrnout, že v případě, kdy zadavatel nedodrží postup stanovený zákonem, postačuje k uložení nápravného opatření potenciální možnost, že k podstatnému ovlivnění výběru dodavatele mohlo dojít. Stejné závěry vyplývají rovněž z vlastní rozhodovací činnosti Úřadu, kdy se v obdobném duchu vyjádřil předseda Úřadu, a to konkrétně např. ve svém rozhodnutí č. j. ÚOHS-R128/2014/VZ-19203/2014/321/MMl ze dne 12. 9. 2014. Závěry z citovaného rozhodnutí předsedy je rovněž možno aplikovat i za současné právní úpravy.

98.         K podmínce podstatného vlivu na výběr dodavatele, respektive k jeho potencialitě tedy Úřad s ohledem na ustálenou rozhodovací praxi soudů a jeho vlastní rozhodovací činnost uvádí, že výše uvedené ve výsledku mohlo mít alespoň potenciální vliv na výběr dodavatele, neboť Úřad nemůže vyloučit, že pokud by obviněný postupoval v souladu se zákonem, tedy pokud by zadal veřejnou zakázku v podlimitním režimu, kdy by byl již povinen veřejnou zakázku zadat v nějakém druhu zadávacího řízení podle zákona, byla by i třeba v důsledku širší informovanosti o zahájeném zadávacím řízení umožněna účast i jiných dodavatelů než těch, jež byli osloveni obviněným, což sebou logicky přináší i možnost, že tito jiní dodavatelé mohli potenciálně nabídnout plnění za výhodnějších podmínek, než tomu bylo v posuzovaném případě.

99.         Úřad tedy konstatuje, že obviněný svým jednáním naplnil i druhý znak skutkové podstaty přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona spočívající v existenci alespoň potenciálního vlivu na výběr dodavatele, neboť uvedený postup obviněného mohl ovlivnit výběr dodavatele.

100.     Pokud jde o poslední podmínku nutnou k naplnění skutkové podstaty přestupku dle § 268 odst. 1 písm. a) zákona, Úřad konstatuje, že obviněný uzavřel ve dnech od 11. 7. 2019 do 9. 7. 2020 smlouvy uvedené v bodě 4. odůvodnění tohoto rozhodnutí.

101.     Na základě výše uvedeného tedy Úřad dospěl k závěru, že se obviněný dopustil přestupkupodle § 268 odst. 1 písm. a) zákona, tím, že nedodržel pravidlo pro zadávání veřejných zakázek stanovené v § 2 odst. 3 zákona, když zadal podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, jejímž předmětem bylo provedení stavebních prací za účelem zhotovení přístavby ZŠ Nehvizdy v ulici Bedřicha Mouchy 243 v hodnotě 27.853.810  Kč bez DPH, mimo zadávací řízení, tj. aniž provedl zadávací řízení, které by byl oprávněn použít na veřejnou zakázku stejného předmětu a stejné předpokládané hodnoty, ačkoliv k tomu byl povinen, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele, a obviněný zadal uvedenou veřejnou zakázku, když uzavřel smlouvy uvedené v bodě 4. odůvodnění tohoto rozhodnutí.

K výroku II. tohoto rozhodnutí – uložení pokuty

102.     Úřad posoudil postup obviněného a vzhledem ke zjištěným skutečnostem přistoupil k uložení pokuty podle §268 odst. 2 písm. a) zákona, neboť obviněný svým postupem naplnil skutkovou podstatu přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

103.     Podle § 270 odst. 5 zákona promlčecí doba činí 5 let.

104.     Podle ustanovení § 31 odst. 1 zákona o přestupcích promlčecí doba počíná běžet dnem následujícím po dni spáchání přestupku; dnem spáchání přestupku se rozumí den, kdy došlo k ukončení jednání, kterým byl přestupek spáchán. Je-li znakem přestupku účinek, promlčecí doba počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy takový účinek nastal.

105.     Před uložením pokuty Úřad ověřil, zda jsou ve vztahu k přestupku splněny podmínky uvedené v § 270 odst. 5 zákona. Smlouvy specifikované v bodě 4. odůvodnění tohoto rozhodnutí byly obviněným se subjekty definovanými rovněž v bodě 4. odůvodnění tohoto rozhodnutí uzavřeny v rozmezí od 11. 7. 2019 do 20. 12. 2020. Vzhledem k uvedenému tak Úřad konstatuje, že k uplynutí objektivní lhůty stanovené v § 270 odst. 5 zákona ve vztahu k přestupku uvedenému ve výroku I. tohoto rozhodnutí dosud nedošlo; odpovědnost obviněného za přestupek ke dni vydání tohoto rozhodnutí tedy uplynutím promlčecí doby nezanikla.

106.     Podle § 268 odst. 2 zákona, lze za přestupek podle odst. 1 písm. a), uložit pokutu do 10 % z ceny veřejné zakázky, nebo do 20.000.000 Kč, nelze-li celkovou cenu veřejné zakázky zjistit.

107.     Úřad konstatuje, že celková cena veřejné zakázky činí 27.853.810 Kč bez DPH, tj. 33.703.110 Kč vč. DPH ve výši 21 %, a proto může uložit pokutu do výše 3.370.311 Kč. Úřad zároveň pro úplnost a vysvětlení nad rámec výše uvedeného poznamenává, že při stanovení výše pokuty v příkazu nesprávně vycházel z předpokládané hodnoty veřejné zakázky, která se uvádí bez DPH, avšak dle § 268 odst. 2 zákona se ukládá pokuta do 10 % z ceny veřejné zakázky, kterou je dle ustálené rozhodovací praxe Úřadu nutno vykládat jako cenu včetně DPH.

108.     Úřad na tomto místě poznamenává, že se věnoval tvrzení obviněného, jež uvedl ve svém vyjádření ze dne 1. 3. 2021 a ve kterém uvádí, že dle jeho názoru byla nesprávně stanovena předpokládaná hodnota veřejné zakázky ve výši 27.853.810 Kč bez DPH, na základě čehož se domnívá, že by měla být stanovena i nižší výše pokuty. Obviněný zde opakuje svou argumentaci týkající se plnění, která nemají být dle jeho názoru do předpokládané hodnoty veřejné zakázky započítávána. Úřad má však za to, že tuto argumentaci vypořádal již v bodě 93. odůvodnění tohoto rozhodnutí, pročež na něj odkazuje a konstatuje, že i tato plnění je nutno do předpokládané hodnoty veřejné zakázky započíst.

109.     Dále v bodě 59. vyjádření ze dne 1. 3. 2021 obviněný uvedl výčet plnění, která dle jeho názoru splňují podmínku dle § 19 odst. 3 zákona a o nichž se proto domnívá, že mají být od předpokládané hodnoty veřejné zakázky odečteny, což má dle jeho názoru mít také vliv na výši uložené pokuty. S tímto argumentem se Úřad vypořádal již v bodě 92. odůvodnění tohoto rozhodnutí a proto na něj odkazuje. Úřadem bylo v daném bodě odůvodnění vyvozeno, že daná plnění tvoří jednu veřejnou zakázku na stavební práce, jejímž účelem je zbudování přístavby ZŠ Nehvizdy, tudíž se nejedná o veřejné zakázky pravidelně se opakující povahy a aplikace § 19 zákona je tak zcela nesprávná.

110.     Úřad se dále zabýval skutečností, zda přestupek, za který je obviněnému nyní ukládán trest, není v souběhu s dalšími přestupky (správními delikty) obviněného. Tento postup Úřadu vychází z konstantní rozhodovací praxe správních soudů, kdy je možné uvést rozsudek NSS ze dne 18. 6. 2009 č. j. 1 As 28/2009 - 62, popřípadě rozsudek NSS ze dne 16. 9. 2016 č. j. 6 As 245/2015 - 33. V prvně uvedeném rozsudku soud dovodil, že „při trestání správních deliktů týmž správním orgánem se přiměřeně uplatní i principy ovládající souběh trestných činů. Nutnost aplikovat tento trestněprávní institut vyplývá z obecné potřeby použít ve prospěch obviněného analogii z trestního práva ve správním trestání všude tam, kde vzhledem k neexistenci jednotného kodexu správního trestání v českém právním řádu nejsou výslovně upraveny některé základní zásady a instituty, jež by měly být zohledněny v případě jakéhokoliv veřejnoprávního deliktu. K této zásadě se již Nejvyšší správní soud vyslovil např. ve svém rozsudku ze dne 16. 4. 2008, č. j. 1 As 27/2008 - 67, dle něhož »použití analogie ve správním trestání je přípustné, a to v omezeném rozsahu, pouze tam, kdy to, co má být aplikováno, určitou otázku vůbec neřeší, nevede-li takový výklad k újmě účastníka řízení a ani k újmě na ochraně hodnot, na jejichž vytváření a ochraně je veřejný zájem«“.Soud dále pokračuje tak, že „[t]restněprávní doktrína uvádí, že souběh »je dán tehdy, jestliže se pachatel dopustil dvou nebo více trestných činů dříve, než byl pro některý z nich vyhlášen soudem prvního stupně odsuzující rozsudek za podmínky, že tento rozsudek později nabyl právní moci a že o něm neplatí fikce neodsouzení« (viz Šámal, P., Púry, F., Rizman, S.: Trestní zákon. Komentář. I. díl. 6., doplněné a přepracované vydání. C. H. Beck, Praha, 2004, str. 26)“. Současně je v citovaném rozsudku uvedeno, že pro potrestání souběhu není bezpodmínečně nutné vedení společného řízení, ale je nezbytné použití absorpční zásady, pakliže zde existují sbíhající se správní delikty (nyní přestupky). Úřad k uvedenému rozsudku uvádí, že jeho závěry je možno aplikovat i ve světle současné právní úpravy.

111.     Úřad konstatuje, že v souběhu s projednávaným přestupkem žádný přestupek neshledal, tudíž lze konstatovat, že se v daném případě neuplatní ani absorpční zásada.

112.     Podle § 37 písm. a) a c) zákona o přestupcích se při určení druhu správního trestu a jeho výměry přihlédne zejména k povaze a závažnosti přestupku a k přitěžujícím a polehčujícím okolnostem.

113.     Podle § 38 zákona o přestupcích povaha a závažnost přestupku je dána zejména významem zákonem chráněného zájmu, který byl přestupkem porušen nebo ohrožen, dále významem a rozsahem následku přestupku a okolnostmi jeho spáchání (Úřad zde uvádí pouze ty skutečnosti citovaného ustanovení zákona o přestupcích, které jsou relevantní ve vztahu k posuzovanému případu).

114.     Hlavním kritériem rozhodným pro určení výměry pokuty je závažnost přestupku. Jde o obecnou kategorii poměřující rozsah dopadu konkrétního přestupku na specifický právem chráněný zájem s přihlédnutím k významu tohoto chráněného zájmu. Pokud jde o význam neurčitého právního pojmu „závažnost přestupku“, Úřad uvádí, že stupeň společenské škodlivosti přestupku (tedy závažnosti) je dán také konkrétní intenzitou naplnění znaků skutkové podstaty přestupku. Při posuzování závažnosti přestupku není hlavním kritériem jeho skutková podstata, ale intenzita skutkových okolností, s jakou došlo k porušení právem chráněných hodnot a zájmů v konkrétním případě. Z hlediska určení výměry pokuty je proto nutno hodnotit nejen, jaké následky byly přestupkem způsobeny, ale také jakou měly intenzitu (srov. rozsudek NSS sp. zn. 1 Afs 106/2012 ze dne 6. 6. 2013, veškerá citovaná rozhodovací praxe soudů dostupná online na http://www.nssoud.cz). Při zvažování závažnosti přestupku Úřad zohlednil následující skutečnosti.

115.     V rámci posouzení povahy a závažnosti přestupku Úřad konstatuje, že jednáním obviněného nedošlo k zákonem předvídanému postupu, kdy obviněný uzavřel značný počet smluv na plnění veřejné zakázky, aniž by je zadal v zadávacím řízení, ačkoliv k tomu byl povinen. Tímto postupem obviněného v daném případě došlo k porušení hned několika základních zásad a v tomto důsledku k narušení hospodářské soutěže, jelikož nebyla umožněna soutěž ostatních dodavatelů. Jedná se tedy o velmi závažný přestupek, který eliminuje a narušuje soutěžní prostředí svou netransparentností výběru dodavatele.

116.     Úřad dále konstatuje, že v šetřeném případě shledal dvě polehčující okolnosti. První polehčující okolností je skutečnost, že obviněný nebyl za porušení zákona nikdy dříve trestán.

117.     Jako druhou polehčující skutečnost Úřad zohlednil přístup obviněného při prováděném šetření Úřadu jak před zahájením řízení o přestupku, tak i po zahájení řízení o přestupku, kdy obviněný s Úřadem aktivně spolupracoval a Úřadu dodal vždy všechny požadované dokumenty a informace.

118.     Při určení výše pokuty Úřad dále přihlédl k majetkovým poměrům obviněného, neboť v určitém případě se pokuta, byť uložená v minimální výši, může jevit jako krajně „nespravedlivá“. Nepřípustné jsou pak takové pokuty, jež mají likvidační charakter. Úřad v obchodním rejstříku z účetní závěrky pro rok 2018 zjistil, že výsledek hospodaření běžného účetního období obviněného v roce 2018 činil 2.997 tisíc Kč a z účetní závěrky pro rok 2019 zjistil, že výsledek hospodaření běžného účetního období obviněného za rok 2019 činil 2.112 tisíc Kč (viz bod 58. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Úřad odkazuje také na vyjádření obviněného ze dne 20. 10. 2020, ve kterém sám obviněný uvedl výnosy své činnosti za rok 2018 ve výši 23.157.424,57 Kč a za rok 2019 ve výši 23.494.986,13 Kč (viz bod 59. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Dále Úřad odkazuje na vyjádření obviněného ze dne 17. 3. 2021, ve kterém sám obviněný uvedl výnosy své činnosti za rok 2020 ve výši 29.173.922,07 Kč (viz bod 60. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Lze proto předpokládat, že se hospodaření obviněného za rok 2021 bude pohybovat maximálně v obdobných hodnotách jako v přechozích letech či bude nižší v návaznosti na předpokládané nižší příjmy obce Nehvizdy jako důsledek koronavirové pandemie, jak ve svých vyjádřeních namítá sám obviněný. Úřad proto zohlednil a porovnal také rozpočet městyse Nehvizdy za rok 2020 a 2021 (viz bod 61. odůvodnění tohoto rozhodnutí), kdy je patrné, že městys Nehvizdy na rok 2021 jako předpokládaný hlavní objednatel dodávek a prací u obviněného v roce 2021 počítá s nižšími příjmy. Úřad proto tuto skutečnost do výše stanovené pokuty rovněž zohlednil, aby ji nebylo možno považovat za likvidační ani za nepřiměřeně zasahující do ekonomické podstaty obviněného (a v tomto smyslu nespravedlivou).

119.     Pokuta uložená obviněnému za spáchání přestupku dle zákona má splnit dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní – postih za porušení povinností stanovených zákonem, a především funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování tohoto zákona, resp. k jednání, které je s citovaným zákonem v souladu. Po zvážení všech okolností případu Úřad uložil pokutu ve výši 1.200.000,- Kč, která dle jeho názoru naplňuje dostatečně vzhledem k okolnostem případu obě funkce právní odpovědnosti. Pokuta ve výši 1.200.000,- Kč přitom tvoří pouze 35,6 % z maximální možné výše pokuty, která činí 3.370.311 Kč (viz bod 107. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Vzhledem k tomu, že Úřad shledal dvě polehčující okolnosti, žádnou přitěžující okolnost a zároveň Úřad zohlednil nižší příjmy městyse Nehvizdy, který obviněného 100% vlastní a ovládá, přistoupil Úřad ke snížení dříve vyměřené pokuty v příkazu, která byla původně určena jako 50% z maximální možné výše pokuty.

120.     Obviněný ve svém vyjádření ze dne 1. 3. 2021 uvádí několik rozhodnutí Úřadu, na základě kterých dovozuje údajně nepřiměřenou výši pokuty, jež byla Úřadem vyměřena v příkazu. Jednalo se o rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0148,0149/2019/VZ-34536/2019/542/MKd ze dne 13. 12. 2019, č. j. ÚOHS-S0034/2019/VZ-20905/2020/522/PKř ze dne 9. 7. 2020, rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0438/2018/VZ-38408/2018/541/Sku ze dne 27. 12. 2018 a na něj navazující rozhodnutí o rozkladu č. j. ÚOHS-R0007,0008,0009,0010,0011,0012,0013/2019/VZ-07853/2019/321/ZSř ze dne 19. 3. 2019. K tomuto Úřad uvádí následující skutečnosti. V rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0438/2018/VZ-38408/2018/541/SKu ze dne 27. 12. 2018 a na něj navazujícím rozhodnutí předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R0007,0008,0009,0010,0011,0012,0013/ 2019/VZ-07853/2019/321/ZSř ze dne 19. 3. 2019, byla Úřadem uložena pokuta za přestupek týkající se stanovení zadávacích podmínek (konkrétně technické kvalifikace) veřejné zakázky v rozporu se zákonem. Rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0034/2019/VZ-20905/2020/522/PKř ze dne 9. 7. 2020 se týkalo uložení pokuty za přestupek, spočívající v umožnění podstatné změny závazku v rozporu se zákonem. Úřad tedy konstatuje, že tato rozhodnutí, která obviněný uvedl ve své argumentaci, se týkají uložení pokut za zcela jiná porušení zákona, než je to, kterého se dopustil obviněný v šetřeném případě a nejsou proto při stanovení výše pokuty v posuzované věci jakkoliv relevantní. V rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0148,0149/2019/VZ-34536/2019/542/MKd ze dne 13. 12. 2019 pak Úřad uložil pokutu za přestupek, týkající se nesprávně stanovené předpokládané hodnoty veřejné zakázky, na základě kterého byla zadána mimo zadávací řízení a zároveň za to, že další nadlimitní veřejná zakázka byla zadána v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž by bylo prokázáno splnění podmínek pro jeho použití. Veřejná zakázka se však týkala nájmu systémů pro měření rychlostí na pozemních komunikacích, nikoliv dělení veřejné zakázky na stavební práce do jednotlivých zakázek malého rozsahu na služby a dodávky, jak v šetřeném případě učinil obviněný. Dle Úřadu se tak nejedná o zcela shodné případy, nicméně i přesto Úřad poukazuje na to, že v citovaném rozhodnutí byla uložena pokuta ve výši 650.000 Kč, tj. 30 % z její maximální možné zákonné výše 2.170.485,9 Kč. V šetřeném případě byla obviněnému uložena pokuta ve výši 1.200.000 Kč, tj. 35,6 % z maximální možné zákonné výše 3.370.311 Kč (viz bod 107. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Úřad proto uzavírá, že výši uložené pokuty ve výroku II. tohoto rozhodnutí považuje jak vzhledem k okolnostem případu, tak vzhledem k rozhodovací praxi Úřadu, za zcela přiměřenou.

121.     Úřad tak shrnuje, že výše uložené pokuty je vždy individuální a vychází z několika faktorů, mezi které patří horní hranice pro uložení pokuty plynoucí z celkové hodnoty veřejné zakázky, závažnost spáchaného přestupku, jeho následky, ekonomická situace obviněného a dále pak případné polehčující a přitěžující okolnosti či zohlednění dalších sbíhajících se přestupků a nakonec i dřívější rozhodovací praxe v obdobných případech. Úřad dále uvádí, že i v případě, kdy by uložil vyšší pokutu, než v případech uvedených obviněným v jeho vyjádření po podání odporu, je tato výše pokuty dle Úřadu s ohledem na všechny uvedené faktory odpovídající.

122.     Úřad přitom dodává, že obecně zvyšování úrovně ukládaných pokut je i v souladu s judikaturou, přičemž lze odkázat na rozhodnutí Krajského soudu v Brně č. j. 62 Af 46/2011-78 ze dne 6. 12. 2012, kde soud k legitimitě zvyšování úrovně ukládaných pokut uvádí, že: „Ani v otázce obecné nemožnosti průběžně zpřísňovat sankce za porušení ZVZ nelze dát žalobci zapravdu. Nejvyšší správní soud se ve svém rozsudku ze dne 5.6.2008 ve věci sp. zn. 1 Afs 20/2008 (www.nssoud.cz) jasně přihlásil k právnímu názoru, podle něhož smyslem dohledu nad zadáváním veřejných zakázek je nejen kontrola efektivního vynakládání veřejných prostředků, jak je obecně traktováno jako smysl základní, ale též kontrola (a sankcionování) postupů zadavatelů, které by poškozovaly hospodářskou soutěž a konkurenční prostředí mezi dodavateli. To tedy mimo jiné znamená, že právo veřejných zakázek je judikatorně řazeno do oblasti práva hospodářské soutěže lato sensu. Jestliže legitimitu zvyšování úrovně ukládaných pokut dovodil (dnešní) Tribunál s ohledem na nezbytnost zajištění účinného uplatňování politiky Společenství v oblasti hospodářské soutěže (věc Degussa AG, T-279/02, rozsudek ze dne 5.4.2006), je podle zdejšího soudu dostatečného důvodu totéž dovozovat z pohledu zajištění účinného uplatňování zákonodárství v oblasti zadávání veřejných zakázek coby součásti práva hospodářské soutěže v širším smyslu. Pak tedy ani průběžné zvyšování úrovně ukládaných peněžitých sankcí nemůže být vnímáno jako postup nezákonný či ve vztahu k pozdějším deliktům spáchaným jinými delikventy obecně nespravedlivý, atakující zásadu rovného zacházení, kterou pochopitelně i žalovaný musí ve své rozhodovací praxi respektovat. Úřad k uvedenému rozsudku uvádí, že jeho závěry je možno aplikovat i ve světle nové právní úpravy.

123.     Úřad dále konstatuje, že uložená pokuta musí být natolik intenzivní, aby byla zadavatelem pociťována jako újma, neboť uložením velmi nízké pokuty by nedošlo k naplnění jejího účelu, tj. sankce za protiprávní jednání. Obdobně se vyjádřil i Krajský soud v Brně v rozsudku sp. zn. 62 Af 46/2011 ze dne 6. 12. 2012, ve kterém uvedl, že konkrétní forma postihu musí působit natolik silně, aby od podobného jednání odradila i jiné nositele obdobných povinností (preventivní funkce) a zároveň musí být postih dostatečně znatelný v obviněného materiální sféře, aby v něm byla dostatečně obsažena i jeho represivní funkce, aniž by byl ovšem pro obviněného likvidačním. Úřad zároveň dodává, že pokutu v uložené výši nepovažuje s ohledem na vysokou závažnost postupu obviněného (viz bod 115. odůvodnění tohoto rozhodnutí), tj. dělení předmětu veřejné zakázky a uzavření smluv na jednotlivá plnění zcela mimo zadávací řízení, za nijak excesivní.

124.     V tomto smyslu Úřad uvádí, že peněžitá sankce ze své podstaty vždy představuje nepříznivý zásah do majetkové sféry pachatele přestupku, který je spojen s úbytkem finančních prostředků, které mohly být případně investovány jinam. Korektivem tu tedy nemůže být tento nepříznivý zásah samotný, ale až situace, kdy by tento zásah nabyl likvidačního charakteru. Kromě toho se v konečném důsledku nemusí uložená sankce projevit (výlučně jen) ve sféře obviněného, neboť je na něm, aby případně využil jiné právní nástroje, pomocí kterých je možno uplatnit nárok na náhradu škody proti konkrétním osobám, které zavinily protiprávní stav, jenž vyústil v uložení sankce.

125.     S ohledem na výše uvedené Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

126.     Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj – pracoviště Brno zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710, variabilní symbol – IČO obviněného.

 

K výroku III. tohoto rozhodnutí – náklady řízení

127.     Podle § 95 odst. 1 zákona o přestupcích správní orgán uloží obviněnému, který byl uznán vinným, povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou. Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví prováděcí předpis. Vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), stanoví v § 6 odst. 1 vyhlášky, že paušální částka nákladů správního řízení, které účastník vyvolal porušením své právní povinnosti, činí 1 000 Kč.

128.     Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím bylo rozhodnuto, že obviněný porušil svou právní povinnost, tj. dopustil se přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona, rozhodl Úřad o uložení povinnosti obviněného uhradit náklady řízení, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozhodnutí.

129.     Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol – 2021000048.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

Obdrží

TS Městyse Nehvizdy s.r.o., IČO 28933486, se sídlem Pražská 255, 250 81 Nehvizdy

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] Poznámka Úřadu: Všechny níže uváděné ceny z faktur jsou bez DPH.

[2] Úřad konstatuje, že v kontextu celého sdělení se v daném případě jedná o zjevnou chybu v psaní obviněného a měl zde být uveden rok 2019.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz