číslo jednací: 12250/2023/500
spisová značka: S0188/2023/VZ

Instance I.
Věc Nákup léčivých přípravků
Účastníci
 1. Ústav hematologie a krevní transfuze Praha
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2023
Datum nabytí právní moci 6. 4. 2023
Dokumenty file icon 2023_S0188.pdf 2.8 MB

Spisová značka:  ÚOHS-S0188/2023/VZ

Číslo jednací:      ÚOHS-12250/2023/500

 

Brno 28. 3. 2023

 

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve věci spáchání přestupků podle § 268 odst. 1 písm. a) téhož zákona obviněným

 • Ústav hematologie a krevní transfuze Praha, IČO 00023736, se sídlem U nemocnice 2094/1, 128 00 Praha – Nové Město,

v souvislosti s nákupem léčivých přípravků

 • ADVATE – 1000IU INJ PSO LQF 1+1X2ML I a 1500IU INJ PSO LQF 1+1X2ML I,
 • KOGENATE BAYER – 1000IU INJ PSO LQF 1+1X2,5ML ISP II,
 • NOVOEIGHT – 1000IU INJ PSO LQF 1+1X4ML ISP+AD,
 • NUWIQ – 1000IU INJ PSO LQF 1+1X2,5ML ISP+SET,
 • OCTANATE 1000 IU/5 ml – 200IU/ML INJ PSO LQF 1000IU+5ML,
 • FEIBA NF – 50U/ML INJ PSO LQF 1X1000U+20ML+BAXJECT,
 • RIXUBIS – 1000IU INJ PSO LQF 1+1X5ML a 2000IU INJ PSO LQF 1+1X5ML,
 • OCTANINE F 1000 – 100IU/ML INJ PSO LQF 1+1X10ML,
 • WILATE – 1000IU VWF/1000IU FVIII INJ PSO LQF 1+1X10ML,
 • FANHDI – 100IU/ML INJ PSO LQF 1+1X10ML a 100IU/ML INJ PSO LQF 1+1X15ML,
 • IMMUNATE Stim Plus – 1000IU/750IU INJ PSO LQF 1+1X10ML,
 • NOVOSEVEN – 1MG(50KIU) INJ PSO LQF 1+1X1ML III, 2MG(100KIU) INJ PSO LQF 1+1X2ML III a 5MG(250KIU) INJ PSO LQF 1+1X5ML III
 • OCTAPLAS LG – 45-70MG/ML INF SOL 1X200ML,
 • KIOVIG – 100MG/ML INF SOL 1X100ML,
 • OCTAGAM – 100MG/ML INF SOL 1X50ML a 100MG/ML INF SOL 1X100ML,
 • FLEBOGAMMA DIF – 50MG/ML INF SOL 1X200ML,
 • ABELCET – 5MG/ML INF CNC DIS 10X20ML,
 • BLINCYTO – 38,5MCG INF PCS SOL 1+1X10ML,
 • CANCIDAS – 50MG INF PLV CSL 1,
 • CELLCEPT – 500MG INF PLV CSL 4,
 • EPREX –40000IU/ML INJ SOL ISP 1X1ML,
 • GRAFALON – 20MG/ML INF CNC SOL 1X5ML,
 • ICLUSIG – 15MG TBL FLM 60,
 • IMBRUVICA –140MG CPS DUR 90,
 • JAKAVI – 5MG TBL NOB 56, 15MG TBL NOB 56 a 20MG TBL NOB 56,
 • LONQUEX – 6MG INJ SOL ISP 1X0,6ML I,
 • MABTHERA – 100MG INF CNC SOL 2X10ML a 500MG INF CNC SOL 1X50ML,
 • MERONEM – 1G INJ/INF PLV SOL 10,
 • MYCAMINE – 100MG INF PLV CSL 1,
 • NOXAFIL – 100MG TBL ENT 24(2X12),
 • NPLATE – 250MCG INJ PSO LQF 1+1X0,72ML ISP,
 • REVLIMID –5MG CPS DUR 21,
 • VFEND – 200MG INF PLV SOL 1,
 • VIDAZA – 25MG/ML INJ PLV SUS 1X100MG,
 • ZYDELIG – 150MG TBL FLM 60

v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018,

vydává podle § 90 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, tento

příkaz

I.

ObviněnýÚstav hematologie a krevní transfuze Praha, IČO 00023736, se sídlem U nemocnice 2094/1, 128 00 Praha – Nové Město – se dopustil pokračování v přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel pravidlo stanovené v § 2 odst. 3 cit. zákona, když v období od 2. 1. 2018 do 19. 12. 2018 úplatně pořizoval krevní deriváty ADVATE – 1000IU INJ PSO LQF 1+1X2ML I a 1500IU INJ PSO LQF 1+1X2ML I, KOGENATE BAYER – 1000IU INJ PSO LQF 1+1X2,5ML ISP II, NOVOEIGHT – 1000IU INJ PSO LQF 1+1X4ML ISP+ADa NUWIQ – 1000IU INJ PSO LQF 1+1X2,5ML ISP+SET náležející dle anatomicko-terapeuticko-chemické klasifikace léčivých přípravků do skupiny „B02BD02: KOAGULAČNÍ FAKTOR VIII“, a to na základě těchto dokladů:

 • ADVATE – 1000IU INJ PSO LQF 1+1X2ML I od společnosti KaN 7, s.r.o., IČO 25936115, se sídlem Karlovo náměstí 325/7, 120 00 Praha 2

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180007/KD

5. 1. 2018

10280027

 8. 1. 2018

546 475,09

601 122,60

42 294 049,60

180017/KD

24.1.2018

10280047

25. 1. 2018

364 316,73

400 748,40

48 499 932,93

180024/KD

6. 2. 2018

10280073

   7. 2. 2018

364 316,73

400 748,40

47 396 783,84

180028/KD

12. 2. 2018

10280077

13. 2. 2018

364 316,73

400 748,40

47 006 816,24

180029/KD

13. 2. 2018

10280078

14. 2.2018

546 475,09

601 122,60

47 791 343,52

180033/KD

16. 2. 2018

10280088

20. 2. 2018

910 791,82

1 001 871,-

48 665 694,44

180043/KD

12. 3. 2018

10280125

13. 3. 2018

546 475,09

601 122,60

51 301 263,14

180045/KD

14. 3. 2018

10280128

15. 3. 2018

546 475,09

601 122,60

52 421 525,90

180085/KD

26. 4. 2018

10280195

27. 4. 2018

546 475,09

601 122,60

51 034 322,98

180101/KD

18. 5. 2018

10280230

21. 5. 2018

364 316,73

400 748,40

53 316 665,09

180105/KD

25. 5. 2018

10280238

30. 5. 2018

364 316,73

400 748,40

54 329 038,18

180109/KD

1. 6. 2018

10280251

4. 6. 2018

546 475,09

601 122,60

59 260 372,-

180115/KD

8. 6. 2018

10280262

11. 6. 2018

910 791,82

1 001 871,-

55 345 645,63

180116/KD

11. 6. 2018

10280265

12. 6. 2018

546 475,09

601 122,59

55 811 463,81

180136/KD

2. 7. 2018

10280299

3. 7. 2018

546 475,09

601 122,59

58 878 922,26

180142/KD

16. 7. 2018

10280317

17. 7. 2018

364 316,73

400 748,40

52 781 209,35

180161/KD

13. 8. 2018

10280352

14. 8. 2018

546 475,09

601 122,60

61 180 590,71

 • ADVATE – 1500IU INJ PSO LQF 1+1X2ML I od společnosti KaN 7, s.r.o., IČO 25936115, se sídlem Karlovo náměstí 325/7, 120 00 Praha 2

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180085/KD

26. 4. 2018

10280195

 27. 4. 2018

273 237,82

300 561,60

51 034 322,98

180094/KD

9. 5. 2018

10280047

10. 5. 2018

683 094,55

751 404,01

51 383 319,52

180105/KD

25. 5. 2018

10280238

  30. 5.2018

273 237,82

300 561,60

54 020 038,18

180109/KD

1. 6. 2018

10280251

4. 6. 2018

273 237,82

300 561,60

53 873 065,45

180165/KD

16. 8. 2018

10280358

17. 8. 2018

273 237,82

300 561,60

62 675 365,80

 • KOGENATE BAYER – 1000IU INJ PSO LQF 1+1X2,5ML ISP II od společnosti KaN 7, s.r.o., IČO 25936115, se sídlem Karlovo náměstí 325/7, 120 00 Praha 2

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180007/KD

5. 1. 2018

10280027

 9. 1. 2018

784 527,27

862 980,-

44 963 074,65

180017/KD

24. 1. 2018

10280047

25. 1. 2018

784 527,27

862 980,-

54 101 329,93

180025/KD

8. 2. 2018

10280076

12. 2. 2018

784 527,27

862 980,-

47 006 816,24

180035/KD

22. 2. 2018

10280094

23. 2. 2018

1 569 054,54

1 725 960,-

48 194 978,08

180039/KD

1. 3. 2018

10280104

2. 3. 2018

784 527,27

862 980,-

50 516 735,87

180047/KD

15. 3. 2018

10280136

19. 3. 2018

784 527,27

862 980,-

50 551 910,05

180061/KD

28. 3. 2018

10280157

4. 4. 2018

784 527,27

862 980,-

52 156 137,87

180065/KD

6. 4. 2018

10280169

9. 4. 2018

784 527,27

862 980,-

52 314 857,07

180080/KD

23. 4. 2018

10280189

24. 4. 2018

470 716,36

517 788,-

51 216 518,89

180090/KD

3. 5. 2018

10280212

7. 5. 2018

784 527,27

862 980,-

51 009 244,16

180096/KD

14. 5. 2018

10280223

15. 5. 2018

784 527,27

862 980,-

51 165 384,18

180100/KD

15. 5. 2018

10280224

16. 5. 2018

784 527,27

862 980,-

51 165 384,18

180101/KD

18. 5. 2018

10280233

22. 5. 2018

784 527,27

862 980,-

53 316 665,09

180109/KD

1. 6. 2018

10280250

12. 6. 2018

470 716,36

517 788,-

53 873 065,45

180120/KD

14. 6. 2018

10280268

15. 6. 2018

784 527,27

862 980,-

58 052 385,26

180123/KD

18. 6. 2018

10280274

20. 6. 2018

470 716,36

517 788,-

57 017 390,17

180126/KD

20. 6. 2018

10280279

22. 6. 2018

784 527,27

862 980,-

59 476 498,90

180137/KD

9. 7. 2018

10280312

11. 7. 2018

784 527,27

862 980,-

59 455 514,62

180142/KD

16. 7. 2018

10280318

17. 7. 2018

784 527,27

862 980,-

59 262 171,53

180145/KD

20. 7. 2018

10280325

25. 7. 2018

784 527,27

862 980,-

60 856 793,90

180156/KD

6. 8. 2018

10280348

7. 8. 2018

784 527,27

862 980,-

61 180 590,71

180160/KD

9. 8. 2018

10280351

13. 8. 2018

784 527,27

862 980,-

61 965 117,99

180165/KD

16. 8. 2018

10280359

17. 8. 2018

784 527,27

862 980,-

62 675 365,80

180180/KD

31. 8. 2018

10280372

4. 9. 2018

784 527,27

862 980,-

61 065 738,17

180186/KD

12. 9. 2018

10280385

13. 9. 2018

784 527,27

862 980,-

61 850 265,44

180191/KD

14. 9. 2018

10280387

17. 9. 2018

784 527,27

862 980,-

62 361 555,17

180202/KD

25. 9. 2018

10280393

26. 9. 2018

784 527,27

862 980,-

62 682 582,44

180210/KD

10. 10. 2018

10280420

11. 10. 2018

784 527,27

862 980,-

61 083 308,76

180213/KD

16. 10. 2018

10280432

17. 10. 2018

784 527,27

862 980,-

61 412 458,76

180216/KD

22. 10. 2018

10280440

24. 10. 2018

784 527,27

862 980,-

59 808 218,30

180220/KD

30. 10. 2018

10280444

31. 10. 2018

784 527,27

862 980,-

55 711 061,30

180228/KD

6. 11. 2018

10280463

8. 11. 2018

784 527,27

862 980,-

58 560 191,03

180238/KD

20. 11. 2018

10280475

22. 11. 2018

784 527,27

862 980,-

58 980 401,58

180250/KD

5. 12. 2018

10280498

10. 12. 2018

784 527,27

862 980,-

56 495 588,58

180255/KD

10. 12. 2018

10280503

14. 12. 2018

784 527,27

862 980,-

56 495 588,58

180262/KD

17. 12. 2018

10280507

19. 12. 2018

784 527,27

862 980,-

56 032 088,58

180264/KD

19. 12. 2018

10280512

21. 12. 2018

784 527,27

862 980,-

53 524 513,49

 • NOVOEIGHT – 1000IU INJ PSO LQF 1+1X4ML ISP+AD od společnosti KaN 7, s.r.o., IČO 25936115, se sídlem Karlovo náměstí 325/7, 120 00 Praha 2

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180001/KD

2. 1. 2018

10280003

 2. 1. 2018

392 045,45

431 250,-

44 161 189,65

180004/KD

4. 1. 2018

10280022

5. 1. 2018

548 863,64

603 750,-

44 963 074,65

180009/KD

8. 1. 2018

10280028

  9. 1. 2018

548 863,64

603 750,-

45 557 476,02

180011/KD

10. 1. 2018

10280033

11. 1. 2018

313 636,36

345 000,-

47 746 342,02

180112/KD

11. 1. 2018

10280037

12. 1. 2018

940 909,09

1 035 000,-

48 201 719,30

180114/KD

7. 6. 2018

10280257

8. 6. 2018

156 818,18

172 500,-

55 345 645,63

180115/KD

8. 6. 2018

10280261

11. 6. 2018

1 568 181,82

1 725 000,-

55 345 645,63

180122/KD

18. 6. 2018

10280270

19. 6. 2018

1 568 181,82

1 725 000,-

57 017 390,17

180134/KD

29. 6. 2018

10280296

2. 7. 2018

940 909,09

1 035 000,-

58 878 922,26

180140/KD

13. 7. 2018

10280315

16. 7. 2018

627 272,73

690 000,-

60 240 041,90

180147/KD

20. 7. 2018

10280326

25. 7. 2018

940 909,09

1 035 000,-

66 919 650,71

180160/KD

9. 8. 2018

10280350

13. 8. 2018

627 272,73

690 000,-

61 965 117,99

 • NUWIQ – 1000IU INJ PSO LQF 1+1X2,5ML ISP+SET od společnosti KaN 7, s.r.o., IČO 25936115, se sídlem Karlovo náměstí 325/7, 120 00 Praha 2

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180001/KD

2. 1. 2018

10280002

 2. 1. 2018

 365 948,64

406 943,50

44 161 189,65

180001/KD

2. 1. 2018

10280007

2. 1. 2018

91 075,45

100 183,-

44 161 189,65

180001/KD

2. 1. 2018

10280020

  5. 1. 2018

45 537,73

50 091,50

44 963 074,65

180010/KD

8. 1. 2018

10280031

10. 1. 2018

455 377,27

500 915,-

45 557 476,02

180029/KD

13. 2. 2018

10280081

15. 2. 2018

455 377,27

500 915,-

47 791 343,52

180043/KD

12. 3. 2018

10280124

13. 3. 2018

273 226,36

300 549,-

51 301 263,14

180045/KD

14. 3. 2018

10280129

15. 3. 2018

273 226,36

300 549,-

52 421 525,90

180064/KD

5. 4. 2018

10280162

6. 4. 2018

455 377,27

500 915,-

52 314 857,07

180080/KD

23. 4. 2018

10280188

24. 4. 2018

455 377,27

500 915,-

51 216 518,89

180092/KD

7. 5. 2018

10280214

9. 5. 2018

273 226,36

300 549,-

51 383 319,52

180096/KD

14. 5. 2018

10280223

15. 5. 2018

273 226,36

300 549,-

51 165 384,18

180103/KD

21. 5. 2018

10280232

22. 5. 2018

182 150,91

200 366,-

53 316 665,09

180110/KD

1. 6. 2018

10280256

5. 6. 2018

182 150,91

200 366,-

53 873 065,45

180130/KD

22. 6. 2018

10280281

26. 6. 2018

455 377,27

500 915,-

65424148,79

180138/KD

12. 7. 2018

10280314

16. 7. 2018

367 595,46

404 355,01

60 240 041,90

 • OCTANATE 1000 IU/5 ml – 200IU/ML INJ PSO LQF 1000IU+5ML od společnosti MEDICON Pharm s.r.o., IČO 03661989, se sídlem Antala Staška 1670/80, 140 00 Praha 4 – Krč

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180006/KD

4. 1. 2018

310180022

 8. 1. 2018

    309 000,-

339 900,-

44 963 074,65

180021/KD

31. 1. 2018

310180071

2. 2. 2018

309 000,-

339 900,-

48 456 222,11

180031/KD

15. 2. 2018

310180105

 19. 2. 2018

463 500,-

509 850,-

47 739 600,80

180037/KD

23. 2. 2018

310180139

28. 2. 2018

463 500,-

509 850,-

48 194 978,08

180052/KD

20. 3. 2018

310180190

22. 3. 2018

309 000,-

339 900,-

52 005 857,07

180078/KD

18. 4. 2018

310180258

20. 4. 2018

309 000,-

339 900,-

51 216 518,89

180099/KD

15. 5. 2018

310180304

17. 5. 2018

309 000,-

339 900,-

51 165 384,18

180104/KD

21. 5. 2018

310180310

23. 5. 2018

309 000,-

339 900,-

53 316 665,09

180112/KD

6. 6. 2018

310180349

8. 6. 2018

309 000,-

339 900,-

55 345 645,63

180146/KD

20. 7. 2018

310180424

24. 7. 2018

309 000,-

339 900,-

60 856 793,90

tedy zadal výše vymezené veřejné zakázky na dodávky bez provedení zadávacího řízení, ačkoli byl povinen jej provést, neboť se dle jejich předpokládané hodnoty jednalo o nadlimitní veřejné zakázky, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele.

                                                                                                                                                                            II.             

ObviněnýÚstav hematologie a krevní transfuze Praha, IČO 00023736, se sídlem U nemocnice 2094/1, 128 00 Praha – Nové Město – se dopustil pokračování v přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel pravidlo stanovené v § 2 odst. 3 cit. zákona, když v období od 24. 1. 2018 do 31. 7. 2018 od společnosti SHIRE CZECH s.r.o., IČO 24174866, se sídlem Evropská 810/136, 160 12 Praha 6 – Dejvice, úplatně pořizoval krevní deriváty FEIBA NF – 50U/ML INJ PSO LQF 1X1000U+20ML+BAXJECT náležející dle anatomicko-terapeuticko-chemické klasifikace léčivých přípravků do skupiny „B02BD03: ANTIINHIBIČNÍ KOMPLEX KOAGULAČNÍCH FAKTORŮ (FEIBA)“, a to na základě těchto dokladů:

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180016/KD

24. 1. 2018

1207101399

24. 1. 2018

 669 673,44

736 640,78

9 561 448,44

180022/KD

1. 2. 2018

1207101502

1. 2. 2018

669 673,44

736 640,78

10 231 121,88

180034/KD

22. 2. 2018

1207101760

22. 2. 2018

669 673,44

736 640,78

10 528 754,51

180053/KD

21. 3. 2018

1207102067

21. 3. 2018

1 339 346,80

1 473 281,57

13 464 156,41

180083/KD

25. 4. 2018

1207102470

25. 4. 2018

669 673,44

736 640,78

11 589 070,79

180106/KD

28. 5. 2018

1207102860

28. 5. 2018

1 339 346,80

1 473 281,57

11 291 438,15

180117/KD

12. 6. 2018

1207103062

12. 6. 2018

669 673,44

736 640,78

14 630 504,32

180131/KD

27. 6. 2018

1207103265

27. 6. 2018

669 673,44

736 640,78

13 300 458,47

180150/KD

26. 7. 2018

1207103603

26. 7. 2018

669 673,44

736 640,78

14 937 437,98

180153/KD

31. 7. 2018

1207103654

1. 8. 2018

186 020,40

204 622,40

14 200 797,19

180153/KD

31. 7. 2018

1207103671

1. 8. 2018

179 220,-

197 142,-

12 909 815,62

tedy zadal výše vymezené veřejné zakázky na dodávky bez provedení zadávacího řízení, ačkoli byl povinen jej provést, neboť se dle jejich předpokládané hodnoty jednalo o nadlimitní veřejné zakázky, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele.

                                                                                                                                                                          III.             

ObviněnýÚstav hematologie a krevní transfuze Praha, IČO 00023736, se sídlem U nemocnice 2094/1, 128 00 Praha – Nové Město – se dopustil pokračování v přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel pravidlo stanovené v § 2 odst. 3 cit. zákona, když v období od 2. 1. 2018 do 1. 8. 2018 úplatně pořizoval krevní deriváty RIXUBIS – 1000IU INJ PSO LQF 1+1X5ML a 2000IU INJ PSO LQF 1+1X5ML a OCTANINE F 1000 – 100IU/ML INJ PSO LQF 1+1X10ML,náležející dle anatomicko-terapeuticko-chemické klasifikace léčivých přípravků do skupiny „B02BD04: KOAGULAČNÍ FAKTOR IX“, a to na základě těchto dokladů:

 • krevní deriváty RIXUBIS– 1000IU INJ PSO LQF 1+1X5ML od společnosti KaN 7, s.r.o., IČO 25936115, se sídlem Karlovo náměstí 325/7, 120 00 Praha 2 – Nové Město

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180002/KD

2. 1. 2018

10280011

 3. 1. 2018

146 780,32

161 458,35

12 907 476,72

180028/KD

12. 2. 2018

10280077

13. 2. 2018

289 854,54

318 839,99

11 561 019,36

180056/KD

23. 3. 2018

10280143

26. 3. 2018

96 618,18

106 280,-

11 847 168,54

180066/KD

9. 4. 2018

10280170

10. 4. 2018

193 236,37

212 560,-

12 040 404,90

180124/KD

19. 6. 2018

10280275

20. 6. 2018

386 472,73

425 120,-

11 301 562,49

180129/KD

22. 6. 2018

10280280

25. 6. 2018

144 927,27

159 420,-

11 750 381,58

180134/KD

29. 6. 2018

10280297

2. 7. 2018

193 236,37

212 560,-

11 750 381,58

 • krevní deriváty RIXUBIS– 2000IU INJ PSO LQF 1+1X5ML od společnosti KaN 7, s.r.o., IČO 25936115, se sídlem Karlovo náměstí 325/7, 120 00 Praha 2 – Nové Město

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

180002/KD

2. 1. 2018

10280011

 3. 1. 2018

 146 780,32

161 458,35

12 907 476,72

180028/KD

12. 2. 2018

10280077

13. 2. 2018

579 709,09

637 679,99

11 561 019,36

180056/KD

23. 3. 2018

10280143

 26. 3. 2018

193 236,36

212 560,-

11 847 168,54

180066/KD

9. 4. 2018

10280170

10. 4. 2018

386 472,73

425 120,-

12 040 404,90

180134/KD

29. 6. 2018

10280297

2. 7. 2018

386 472,73

425 120,-

11 750 381,58

 • krevní deriváty OCTANINE F 1000 – 100IU/ML INJ PSO LQF 1+1X10ML od společnosti MEDICON Pharm s.r.o., IČO 03661989, se sídlem Antala Staška 1670/80, 140 00 Praha 4 – Krč

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180003/KD

2. 1. 2018

310180010

   4. 1. 2018

  448 819,09

  493 701,-

12 907 476,72

180015/KD

16. 1. 2018

310180040

 18. 1. 2018

  448 819,09

  493 701,-

13 201 037,09

180027/KD

12. 2. 2018

310180090

 13. 2. 2018

  448 819,09

  493 701,-

11 561 019,36

180044/KD

12. 3. 2018

310180165

14. 3. 2018

  448 819,09

  493 701,-

11 847 168,54

180046/KD

14. 3. 2018

310180173

19. 3. 2018

  448 819,09

  493 701,-

11 847 168,54

180071/KD

10. 4. 2018

310180237

 16. 4. 2018

  448 819,09

  493 701,-

12 040 404,90

180086/KD

26. 4. 2018

310180273

   2. 5. 2018

  448 819,09

  493 701,-

11 978 058,53

180091/KD

3. 5. 2018

310180290

   9. 5. 2018

  448 819,09

  493 701,-

11 586 644,53

180099/KD

15. 5. 2018

310180304

 17. 5. 2018

  448 819,09

  493 701,-

12 484 282,71

180118/KD

13. 6. 2018

310180366

 19. 6. 2018

  448 819,09

  493 701,-

12 199 200,67

180125/KD

20. 6. 2018

310180375

 26. 6. 2018

  448 819,09

  493 701,-

12 199 200,67

180132/KD

27. 6. 2018

310180392

 29. 6. 2018

  448 819,09

  493 701,-

11 750 381,58

180146/KD

20. 7. 2018

310180424

24. 7. 2018

  448 819,09

  493 701,-

12 136 854,30

180154/KD

1. 8. 2018

310180460

3. 8. 2018

  448 819,09

  493 701,-

12 585 673,40

tedy zadal výše vymezené veřejné zakázky na dodávky bez provedení zadávacího řízení, ačkoli byl povinen jej provést, neboť se dle jejich předpokládané hodnoty jednalo o nadlimitní veřejné zakázky, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele.

                                                                                                                                                                         IV.             

ObviněnýÚstav hematologie a krevní transfuze Praha, IČO 00023736, se sídlem U nemocnice 2094/1, 128 00 Praha – Nové Město – se dopustil pokračování v přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel pravidlo stanovené v § 2 odst. 3 cit. zákona, když v období od 4. 1. 2018 do 14. 8. 2018 úplatně pořizoval krevní deriváty WILATE 1000 – 1000IU VWF/1000IU FVIII INJ PSO LQF 1+1X10ML, FANHDI 100 I.U./ML – 100IU/ML INJ PSO LQF 1+1X10ML a 100IU/ML INJ PSO LQF 1+1X15ML a IMMUNATE Stim Plus – 1000IU/750IU INJ PSO LQF 1+1X10ML náležející dle anatomicko-terapeuticko-chemické klasifikace léčivých přípravků do skupiny „B02BD06: KOAGULAČNÍ FAKTOR VIII A VON WILLEBRANDŮV FAKTOR V KOMBINACI“, a to na základě těchto dokladů:

 • krevní deriváty WILATE – 1000IU VWF/1000IU FVIII INJ PSO LQF 1+1X10ML od dodavatele MEDICON Pharm s.r.o., IČO 03661989, se sídlem Antala Staška 1670/80, 140 00 Praha 4 – Krč

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180006/KD

4. 1. 2018

310180022

  8. 1. 2018

684 626,73

753 089,40

53 653 730,-

180023/KD

1. 2. 2018

310180072

  2. 2. 2018

1 141 044,5

1 255 149,01

48 483 730,-

180060/KD

28. 3. 2018

310180212

  3. 4. 2018

456 417,82

502 059,60

48 096 982,72

180104/KD

21. 5. 2018

310180310

23. 5. 2018

456 417,82

502 059,60

48 209 691,81

180121/KD

18. 6. 2018

310180365

19. 6. 2018

684 626,73

753 089,40

46 386 840,90

180133/KD

27. 6. 2018

310180393

29. 6. 2018

684 626,73

753 089,40

47 456 830,90

 • krevní deriváty FANHDI– 100IU/ML INJ PSO LQF 1+1X10ML od společnosti Grifols s.r.o., IČO 48041351, se sídlem Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8 – Karlín

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180018/KD

24. 1. 2018

5616006572

 24. 1. 2018

385 000,-

423 500,-

48 483 730,-

180026/KD

9. 2. 2018

5616006696

12. 2. 2018

385 000,-

423 500,-

44 076 118,18

180036/KD

23. 2. 2018

5616006820

26. 2. 2018

385 000,-

423 500,-

48 122 471,81

180040/KD

1. 3. 2018

5616006862

2. 3. 2018

385 000,-

423 500,-

50 522 323,63

180048/KD

15. 3. 2018

5616006981

16. 3. 2018

385 000,-

423 500,-

45 929 385,11

180055/KD

21. 3. 2018

5616007085

23. 3. 2018

770 000,-

847 000,-

48 476 982,72

180070/KD

10. 4. 2018

5616007183

11. 4. 2018

770 000,-

847 000,-

47 403 762,72

180087/KD

2. 5. 2018

5616007394

3. 5. 2018

385 000,-

423 500,-

49 875 032,72

180098/KD

15. 5. 2018

5616007549

16. 5. 2018

770 000,-

847 000,-

53 518 976,-

180108/KD

1. 6. 2018

5616007657

4. 6. 2018

385 000,-

423 500,-

32 304 389,09

180119/KD

13. 6. 2018

5616007779

13. 6. 2018

770 000,-

847 000,-

46 635 764,54

180127/KD

22. 6. 2018

5616007836

25. 6. 2018

385 000,-

423 500,-

47 071 830,90

 • krevní deriváty FANHDI – 100IU/ML INJ PSO LQF 1+1X15ML, od společnosti Grifols s.r.o., IČO 48041351, se sídlem Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8 – Karlín

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180026/KD

9. 2. 2018

5616006696

 12. 2. 2018

    570 000,-

627 000,-

44 076 118,18

180040/KD

1. 3. 2018

5616006862

2. 3. 2018

570 000,-

627 000,-

50 522 323,63

180087/KD

2. 5. 2018

5616007394

3. 5. 2018

570 000,-

627 000,-

49 875 032,72

 • krevní deriváty IMMUNATE Stim Plus– 1000IU/750IU INJ PSO LQF 1+1X10ML od společnosti SHIRE CZECH s.r.o., IČO 24174866, se sídlem Evropská 810/136, 160 12 Praha 6 – Dejvice

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180030/KD

14. 2. 2018

1207101674

 14. 2. 2018

1 059 115,50

1 165 027,05

50 123 356,36

180032/KD

16. 2. 2018

1207101697

16. 2. 2018

706 077,-

776 684,70

43 895 185,45

180034/KD

22. 2. 2018

1207101760

  22. 2. 2018

1 059 115,50

1 165 027,05

48 887 471,81

180038/KD

27. 2. 2018

1207101806

27. 2. 2018

706 077,-

776 684,70

50 272 664,54

180049/KD

19. 3. 2018

1207102030

19. 3. 2018

706 077,-

776 684,70

48 476 982,72

180074/KD

13. 4. 2018

1207102334

13. 4. 2018

706 077,-

776 684,70

48 173 762,72

180079/KD

20. 4. 2018

1207102405

20. 4. 2018

1 059 115,50

1 165 027,05

48 879 840,-

180083/KD

25. 4. 2018

1207102470

25. 4. 2018

706 077,-

776 684,70

49 553 955,45

180097/KD

15. 5. 2018

1207102715

15. 5. 2018

706 077,-

776 684,70

48 653 614,54

180102/KD

21. 5. 2018

1207102762

21. 5. 2018

706 077,-

776 684,70

48 209 691,81

180106/KD

28. 5. 2018

1207102860

28. 5. 2018

706 077,-

776 684,70

48 666 110,-

180113/KD

7. 6. 2018

1207102991

7. 6. 2018

706 077,-

776 684,70

46 694 687,27

180117/KD

12. 6. 2018

1207103062

12. 6. 2018

706 077,-

776 684,70

46 635 764,54

180135/KD

2. 7. 2018

1207103313

2. 7. 2018

706 077,-

776 684,70

45 624 703,63

180141/KD

16. 7. 2018

1207103463

16. 7. 2018

1 059 115,50

1 165 027,05

46 924 522,72

180144/KD

19. 7. 2018

1207103520

19. 7. 2018

706 077,-

776 684,70

46 945 973,63

180152/KD

31. 7. 2018

1207103646

1. 8. 2018

706 077,-

776 684,70

43 802 055,45

180162/KD

14. 8. 2018

1207103834

14. 8. 2018

706 077,-

776 684,70

40 316 862,72

tedy zadal výše vymezené veřejné zakázky na dodávky bez provedení zadávacího řízení, ačkoli byl povinen jej provést, neboť se dle jejich předpokládané hodnoty jednalo o nadlimitní veřejné zakázky, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele.

                                                                                                                                                                            V.             

ObviněnýÚstav hematologie a krevní transfuze Praha, IČO 00023736, se sídlem U nemocnice 2094/1, 128 00 Praha – Nové Město – se dopustil pokračování v přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel pravidlo stanovené v § 2 odst. 3 cit. zákona, když v období od 6. 2. 2018 do 21. 5. 2018 od společnosti KaN 7, s.r.o., IČO 25936115, se sídlem Karlovo náměstí 325/7, 120 00 Praha 2 – Nové Město, úplatně pořizoval krevní deriváty NOVOSEVEN – 1MG(50KIU) INJ PSO LQF 1+1X1ML III, 2MG(100KIU) INJ PSO LQF 1+1X2ML III a 5MG(250KIU) INJ PSO LQF 1+1X5ML III náležející dle anatomicko-terapeuticko-chemické klasifikace léčivých přípravků do skupiny „B02BD08: KOAGULAČNÍ FAKTOR VIIA“, a to na základě těchto dokladů:

 • krevní deriváty NOVOSEVEN – 1MG(50KIU) INJ PSO LQF 1+1X1ML III

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180054/KD

21. 3. 2018

10280139

 22. 3. 2018

290 436,36

319 480,-

64 767 309,09

180059/KD

28. 3. 2018

10280148

29. 3. 2018

435 654,55

479 220,01

65 638 618,18

180062/KD

29. 3. 2018

10280153

  3. 4. 2018

435 654,55

479 220,01

65 638 618,18

180076/KD

17. 4. 2018

10280179

17. 4. 2018

145 218,18

159 740,-

70 430 818,18

180084/KD

25. 4. 2018

10280191

26. 4. 2018

290 436,36

319 480,-

69 123 854,54

180095/KD

9. 5. 2018

10280215

10. 5. 2018

435 654,55

479 220,01

69 704 727,27

180103/KD

21. 5. 2018

10280231

22. 5. 2018

290 436,36

319 480,-

67 526 454,54

 • krevní deriváty NOVOSEVEN – 2MG(100KIU) INJ PSO LQF 1+1X2ML III

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180042/KD

7. 3. 2018

10280120

 9. 3. 2018

580 872,73

638 960,-

60 555 981,81

180054/KD

21. 3. 2018

10280139

22. 3. 2018

580 872,73

638 960,-

64 767 309,09

180059/KD

28. 3. 2018

10280148

 29. 3. 2018

871 309,09

958 440,-

65 638 618,18

180062/KD

29. 3. 2018

10280153

3. 4. 2018

871 309,09

958 440,-

65 638 618,18

180076/KD

17. 4. 2018

10280179

17. 4. 2018

580 872,73

638 960,-

70 430 818,18

180084/KD

25. 4. 2018

10280191

26. 4. 2018

290 436,36

319 480,-

69 123 854,54

180103/KD

21. 5. 2018

10280231

22. 5. 2018

580 872,73

638 960,-

67 526 454,54

 • krevní deriváty NOVOSEVEN – 5MG(250KIU) INJ PSO LQF 1+1X5ML III

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180024/KD

6. 2. 2018

10280072

 7. 2. 2018

3 630 454,50

3 993 500,01

71 011 690,90

180042/KD

7. 3. 2018

10280120

9. 3. 2018

3 630 454,50

3 993 500,01

60 555 981,81

180062/KD

29. 3. 2018

10280153

  3. 4. 2018

2 178 272,70

2 396 100,01

65 638 618,18

180076/KD

17. 4. 2018

10280179

17. 4. 2018

1 452 181,80

1 597 400,-

70 430 818,18

180084/KD

25. 4. 2018

10280191

26. 4. 2018

3 630 454,50

3 993 500,01

69 123 854,54

tedy zadal výše vymezené veřejné zakázky na dodávky bez provedení zadávacího řízení, ačkoli byl povinen jej provést, neboť se dle jejich předpokládané hodnoty jednalo o nadlimitní veřejné zakázky, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele.

                                                                                                                                                                         VI.             

ObviněnýÚstav hematologie a krevní transfuze Praha, IČO 00023736, se sídlem U nemocnice 2094/1, 128 00 Praha – Nové Město – se dopustil pokračování v přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel pravidlo stanovené v § 2 odst. 3 cit. zákona, když v období od 19. 3. 2018 do 17. 12. 2018 od společnosti PHOENIX lékárenský velkoobchod, s. r. o., IČO 45359326, se sídlem K pérovně 945/7, 102 00 Praha 10 – Hostivař,  úplatně pořizoval krevní deriváty OCTAPLAS LG – 45-70MG/ML INF SOL 1X200ML náležející dle anatomicko-terapeuticko-chemické klasifikace léčivých přípravků do skupiny „B05AA02: JINÉ FRAKCE PLAZMATICKÝCH BÍLKOVIN“, a to na základě těchto dokladů:

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180050/KD

19. 3. 2018

1180014437

 19. 3. 2018

    179 220,-

197 142,-

2 652 456.-

180051/KD

20. 3. 2018

1180014882

20. 3. 2018

53 766,-

59 142,60

2 885 442,-

180057/KD

26. 3. 2018

1180016756

26. 3. 2018

89 610,-

98 571,-

2 885 442,-

180063/KD

4. 4. 2018

1180019803

5. 4. 2018

89 610,-

98 571,-

2 885 442,-

180067/KD

9. 4. 2018

1180021122

9. 4. 2018

89 610,-

98 571,-

2 885 442,-

180072/KD

11. 4. 2018

1180021720

11. 4. 2018

89 610,-

98 571,-

3 064 662,-

180075/KD

16. 4. 2018

1180023541

16. 4. 2018

179 220,-

197 142,-

3 064 662,-

180081/KD

24. 4. 2018

1180026066

24. 4. 2018

89 610,-

98 571,-

3 064 662,-

180197/KD

21. 9. 2018

1180071075

21. 9. 2018

179 220,-

197 142,-

2 068 198,80

180198/KD

21. 9. 2018

1180071217

21. 9. 2018

179 220,-

197 142,-

2 068 198,80

108258/KD

17. 12. 2018

1180098458

17. 12. 2018

179 220,-

197 142,-

2 068 198,80

tedy zadal výše vymezené veřejné zakázky na dodávky bez provedení zadávacího řízení, ačkoli byl povinen jej provést, neboť se dle jejich předpokládané hodnoty jednalo o podlimitní veřejné zakázky, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele.

                                                                                                                                                                       VII.             

ObviněnýÚstav hematologie a krevní transfuze Praha, IČO 00023736, se sídlem U nemocnice 2094/1, 128 00 Praha – Nové Město – se dopustil pokračování v přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel pravidlo stanovené v § 2 odst. 3 cit. zákona, když v období od 8. 1. 2018 do 31. 7. 2018 úplatně pořizoval krevní deriváty KIOVIG – 100MG/ML INF SOL 1X100ML, OCTAGAM – 100MG/ML INF SOL 1X50ML a 100MG/ML INF SOL 1X100ML a FLEBOGAMMA DIF – 50MG/ML INF SOL 1X200ML náležející dle anatomicko-terapeuticko-chemické klasifikace léčivých přípravků do skupiny „J06BA02: IMUNOGLOBULINY, NORMÁLNÍ LIDSKÉ, PRO INTRAVASKULÁRNÍ APLIKACI“, a to na základě těchto dokladů:

 • krevní deriváty KIOVIG – 100MG/ML INF SOL 1X100ML od společnosti SHIRE CZECH s.r.o., IČO 24174866, se sídlem Evropská 810/136, 160 12 Praha 6 – Dejvice

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180008/KD

8. 1. 2018

1207101209

 8. 1. 2018

  506 853,12

557 538,43

24 081 977,54

180013/KD

15. 1. 2018

1207101300

15. 1. 2018

506 853,12

557 538,43

24 481 018,67

180022/KD

1. 2. 2018

1207101502

  1. 2. 2018

506 853,12

557 538,43

25 308 271,78

180030/KD

14. 2. 2018

1207101674

14. 2. 2018

506 853,12

557 538,43

20 044 000,41

180038/KD

27. 2. 2018

1207101806

27. 2. 2018

506 853,12

557 538,43

27 815 341,42

180058/KD

28. 3. 2018

1207102149

28. 3. 2018

506 853,12

557 538,43

26 294 153,81

180069/KD

10. 4. 2018

1207102284

10. 4. 2018

506 853,12

557 538,43

26 294 153,81

180074/KD

13. 4. 2018

1207102334

13. 4. 2018

506 853,12

557 538,43

26 801 006,93

180083/KD

25. 4. 2018

1207102470

25. 4. 2018

506 853,12

557 538,43

28 225 716,05

180102/KD

21. 5. 2018

1207102762

21. 5. 2018

506 853,12

557 538,43

27 639 386,05

180128/KD

22. 6. 2018

1207103189

22. 6. 2018

506 853,12

557 538,43

26 217 238,73

180135/KD

2. 7. 2018

1207103313

2. 7. 2018

506 853,12

557 538,43

25 440 882,89

180152/KD

1. 8. 2018

1207103646

1. 8. 2018

506 853,12

557 538,43

24 886 100,-

 • krevní deriváty OCTAGAM – 100MG/ML INF SOL 1X50ML od společnosti MEDICON Pharm s.r.o., IČO 03661989, se sídlem Antala Staška 1670/80, 140 00 Praha 4 – Krč

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180027/KD

12. 2. 2018

310180090

 13. 2. 2018

215 624,-

237 186,40

20 044 000,41

180027/KD

12. 2. 2018

310180153

5. 3. 2018

53 906,-

59 296,60

20 044 000,41

180041/KD

2. 3. 2018

310180154

  5. 3. 2018

269 530,-

296 483,-

27 815 341,42

180093/KD

9. 5. 2018

310180303

17. 5. 2018

269 530,-

296 483,-

27 956 186,05

 • krevní deriváty OCTAGAM –100MG/ML INF SOL 1X100ML od společnosti MEDICON Pharm s.r.o., IČO 03661989, se sídlem Antala Staška 1670/80, 140 00 Praha 4 – Krč

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180006/KD

4. 1. 2018

310180022

 8. 1. 2018

    617 328,-

679 060,80

24 081 977,54

180015/KD

16. 1. 2018

310180040

18. 1. 2018

617 328,-

679 060,80

24 481 018,67

180021/KD

31. 1. 2018

310180071

  2. 2. 2018

617 328,-

679 060,80

25 308 271,78

180037/KD

23. 2. 2018

310180139

28. 2. 2018

617 328,-

679 060,80

25 286 674,01

180041/KD

2. 3. 2018

310180154

5. 3. 2018

617 328,-

679 060,80

26 410 855,13

180046/KD

14. 3. 2018

310180173

19. 3. 2018

617 328,-

679 060,80

26 294 153,81

180060/KD

28. 3. 2018

310180212

3. 4. 2018

617 328,-

679 060,80

26 294 153,81

180071/KD

10. 4. 2018

310180237

16. 4. 2018

617 328,-

679 060,80

26 294 153,81

180078/KD

18. 4. 2018

310180258

20. 4. 2018

617 328,-

679 060,80

26 294 153,81

180091/KD

3. 5. 2018

310180302

17. 5. 2018

617 328,-

679 060,80

27 956 186,05

180112/KD

6. 6. 2018

310180349

8. 6. 2018

617 328,-

679 060,80

27 639 386,05

180143/KD

17. 7. 2018

310180420

19. 7. 2018

617 328,-

679 060,80

25 440 882,89

 • krevní deriváty FLEBOGAMMA DIF – 50MG/ML INF SOL 1X200ML od společnosti Grifols s.r.o., IČO 48041351, se sídlem Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8 – Karlín

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v kč (bez DPH)

180018/KD

24. 1. 2018

5616006572

 24. 1. 2018

    320 400,-

352 440,-

24 987 871,78

180048/KD

15. 3. 2018

5616006981

16. 3. 2018

352 117,80

387 329,58

26 294 153,81

180108/KD

1. 6. 2018

5616007657

4. 6. 2018

352 117,80

387 329,58

27 639 386,05

tedy zadal výše vymezené veřejné zakázky na dodávky bez provedení zadávacího řízení, ačkoli byl povinen jej provést, neboť se dle jejich předpokládané hodnoty jednalo o nadlimitní veřejné zakázky, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele.

VIII.

ObviněnýÚstav hematologie a krevní transfuze Praha, IČO 00023736, se sídlem U nemocnice 2094/1, 128 00 Praha – Nové Město – se dopustil pokračování v přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel pravidlo stanovené v § 2 odst. 3 cit. zákona, když v období od 26. 1. 2018 do 13. 12. 2018 od společnosti KaN 7, s.r.o., IČO 25936115, se sídlem Karlovo náměstí 325/7, 120 00 Praha 2 – Nové Město,  úplatně pořizoval léčivé přípravky ABELCET – 5MG/ML INF CNC DIS 10X20ML náležející dle anatomicko-terapeuticko-chemické klasifikace léčivých přípravků do skupiny „J02AA01: AMFOTERICIN B“, a to na základě těchto dokladů:

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180066/03

26. 1. 2018

10280053

 31. 1. 2018

144 165,08

158 581,58

6 126 954,54

180071/03

29. 1. 2018

10280053

31. 1. 2018

120 137,56

132 151,36

6 126 954,54

180098/03

7. 2. 2018

10280075

9. 2.2018

120 137,56

132 151,36

6 367 227,27

180134/03

21. 2. 2018

10280093

23. 2. 2018

120 137,56

132 151,36

6 631 527,27

180233/03

27. 3. 2018

10280149

29. 3. 2018

360 412,69

396 453,95

6 631 527,27

180284/03

12. 4. 2018

10280176

13. 4. 2018

240 275,13

264 302,64

6 319 172,72

180316/03

23. 4. 2018

10280196

27. 4. 2018

240 275,13

264 302,64

6 895 827,27

180479/03

18. 6. 2018

10280278

22. 6. 2018

288 330,15

317 163,16

6 415 281,81

180507/03

28. 6. 2018

10280289

29. 6. 2018

240 275,13

264 302,64

6 535 418,18

180513/03

2. 7. 2018

10280313

13. 7. 2018

240 275,13

264 302,64

6 535 418,18

180606/03

7. 8. 2018

10280349

10. 8. 2018

120 137,56

132 151,36

6 006 818,18

180620/03

14. 8. 2018

10280357

17. 8. 2018

240 275,13

264 302,64

5 862 654,54

180627/03

16. 8. 2018

10280357

17. 8. 2018

144 165,08

158 581,58

5 862 654,54

180641/03

21. 8. 2018

10280363

24. 8. 2018

120 137,56

132 151,36

5 910 709,09

180653/03

24. 8. 2018

10280366

31. 8. 2018

240 275,13

264 302,64

5 622 381,81

180700/03

11. 9. 2018

10280386

14. 9. 2018

120 137,56

132 151,36

5 382 109,09

180782/03

11. 10. 2018

10280421

12. 10. 2018

120 137,56

132 151,36

5 910 709,09

180805/03

19. 10. 2018

10280442

26. 10. 2018

240 275,13

264 302,64

5 910 709,09

180811/03

22. 10. 2018

10280442

26. 10. 2018

240 275,13

264 302,64

5 910 709,09

180828/03

26. 10. 2018

10280445

31. 10. 2018

192 220,10

211 442,11

4 685 318,18

180849/03

2. 11. 2018

10280464

9. 11. 2018

240 275,13

264 302,64

4 685 318,18

180868/03

7. 11. 2018

10280464

9. 11. 2018

120 137,57

132 151,36

5 117 809,09

180874/03

9. 11. 2018

10280470

16. 11. 2018

192 220,10

211 442,11

5 117 809,09

180929/03

27. 11. 2018

10280482

30. 11. 2018

144 165,07

158 581,58

4 973 645,45

180975/03

13. 12. 2018

10280500

14. 12. 2018

360 412,69

396 453,90

4 829 481,81

tedy zadal výše vymezené veřejné zakázky na dodávky bez provedení zadávacího řízení, ačkoli byl povinen jej provést, neboť se dle jejich předpokládané hodnoty jednalo o nadlimitní veřejné zakázky, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele.

IX.

ObviněnýÚstav hematologie a krevní transfuze Praha, IČO 00023736, se sídlem U nemocnice 2094/1, 128 00 Praha – Nové Město – se dopustil pokračování v přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel pravidlo stanovené v § 2 odst. 3 cit. zákona, když v období od 4. 7. 2018 do 19. 12. 2018 od společnosti KaN 7, s.r.o., IČO 25936115, se sídlem Karlovo náměstí 325/7, 120 00 Praha 2 – Nové Město,  úplatně pořizoval léčivé přípravky BLINCYTO – 38,5MCG INF PCS SOL 1+1X10ML náležející dle anatomicko-terapeuticko-chemické klasifikace léčivých přípravků do skupiny „L01FX07: BLINATUMOMAB“, a to na základě těchto dokladů:

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180524/03

4. 7. 2018

10280313

13. 7. 2018

1 281 938,90

1 410 132,79

3 073 333,85

180549/03

17. 7. 2018

10280323

20. 7. 2018

1 709 251,80

1 880 158,28

3 073 333,85

180840/03

30. 10. 2018

10280445

31. 10. 2018

1 159 849,30

1 275 821,50

10 337 581,75

180846/03

1. 11. 2018

10280449

2. 11. 2018

1 159 849,30

1 275 821,50

10 337 581,75

180992/03

19. 12. 2018

10280511

21. 12. 2018

366 268,26

402 891,06

10 337 581,75

tedy zadal výše vymezené veřejné zakázky na dodávky bez provedení zadávacího řízení, ačkoli byl povinen jej provést, neboť se dle jejich předpokládané hodnoty jednalo o podlimitní, resp. nadlimitní veřejné zakázky, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele.

X.

ObviněnýÚstav hematologie a krevní transfuze Praha, IČO 00023736, se sídlem U nemocnice 2094/1, 128 00 Praha – Nové Město – se dopustil pokračování v přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel pravidlo stanovené v § 2 odst. 3 cit. zákona, když v období od 2. 2. 2018 do 12. 11. 2018 od společnosti KaN 7, s.r.o., IČO 25936115, se sídlem Karlovo náměstí 325/7, 120 00 Praha 2 – Nové Město,  úplatně pořizoval léčivé přípravky CANCIDAS – 50MG INF PLV CSL 1 náležející dle anatomicko-terapeuticko-chemické klasifikace léčivých přípravků do skupiny „J02AX04: KASPOFUNGIN“, a to na základě těchto dokladů:

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180088/03

2. 2. 2018

10280075

 9. 2. 2018

104 455,59

114 900,-

6 139 045,45

180112/03

13. 2. 2018

10280084

16. 2. 2018

104 455,59

114 900,-

6 139 045,45

180151/03

1. 3. 2018

10280100

2. 3. 2018

34 818,53

38 300,-

7 967 409,09

180161/03

5. 3. 2018

10280119

7. 3. 2018

69 637,06

76 600,-

7 967 409,09

180173/03

8. 3. 2018

10280121

9. 3. 2018

34 818,53

38 300,-

7 967 409,09

180183/03

12. 3. 2018

10280131

16. 3. 2018

104 455,59

114 900,-

7 967 409,09

180186/03

13. 3. 2018

10280131

16. 3. 2018

69 637,06

76 600,-

7 967 409,09

180233/03

27. 3. 2018

10280149

29. 3. 2018

104 455,59

114 900,-

7 967 409,09

180277/03

10. 4. 2018

10280176

13. 4. 2018

69 637,06

76 600,-

7 967 409,09

180299/03

17. 4. 2018

10280185

20. 4. 2018

69 637,06

76 600,-

7 967 409,09

180316/03

23. 4. 2018

10280196

27. 4. 2018

104 455,59

114 900,-

7 967 409,09

180328/03

26. 4. 2018

10280196

27. 4. 2018

278 548,24

306 403,-

7 967 409,09

180358/03

9. 5. 2018

10280217

11. 5. 2018

104 455,59

114 900,-

7 180 090,90

180396/03

22. 5. 2018

10280235

25. 5. 2018

104 455,59

114 900,-

6 930 000,-

180412/03

25. 5. 2018

10280239

31. 5. 2018

69 637,06

76 600,-

6 964 818,18

180438/03

5. 6. 2018

10280258

8. 6. 2018

104 455,59

114 900,-

6 643 818,18

180446/03

7. 6. 2018

10280258

8. 6. 2018

139 274,11

153 201,51

6 643 818,18

180479/03

18. 6. 2018

10280278

22. 6. 2018

69 637,06

76 600,-

6 463 363,63

180518/03

2. 7. 2018

10280313

13. 7. 2018

104 455,59

114 900,-

6 426 000,-

180560/03

20. 7. 2018

10280329

27. 7. 2018

104 455,59

114 900,-

6 664 636,36

180588/03

1. 8. 2018

10280346

3. 8. 2018

104 455,59

114 900,-

6 593 727,27

180606/03

7. 8. 2018

10280349

10. 8. 2018

104 455,59

114 900,-

6 698 181,81

180621/03

15. 8. 2018

10280357

17. 8. 2018

104 455,59

114 900,-

6 698 181,81

180656/03

24. 8. 2018

10280366

31. 8. 2018

104 455,59

114 900,-

6 305 000,-

180653/03

24. 8. 2018

10280366

31. 8. 2018

69 637,06

76 600,-

6 305 000,-

180678/03

31. 8. 2018

10280381

7. 9. 2018

69 637,06

76 600,-

6 548 727,27

180686/03

4. 9. 2018

10280381

7. 9. 2018

104 455,59

114 900,-

6 548 727,27

180708/03

14. 9. 2018

10280391

21. 9. 2018

104 455,59

114 900,-

5 981 454,54

180719/03

19. 9. 2018

10280391

21. 9. 2018

104 455,59

114 900,-

6 051 090,90

180745/03

26. 9. 2018

10280395

27. 9. 2018

104 455,59

114 900,-

5 389 727,27

180753/03

2. 10. 2018

10280415

5. 10. 2018

104 455,59

114 900,-

5 375 545,45

180765/03

5. 10. 2018

10280421

12. 10. 2018

69 637,06

76 600,-

5 375 545,45

180773/03

9. 10. 2018

10280421

12. 10. 2018

104 455,59

114 900,-

5 162 818,18

180821/03

25. 10. 2018

10280442

26. 10. 2018

69 637,06

76 600,-

4 841 818,18

180883/03

12. 11. 2018

10280470

16. 11. 2018

69 637,06

76 600,-

4 800 636,36

tedy zadal výše vymezené veřejné zakázky na dodávky bez provedení zadávacího řízení, ačkoli byl povinen jej provést, neboť se dle jejich předpokládané hodnoty jednalo o nadlimitní veřejné zakázky, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele.

XI.

ObviněnýÚstav hematologie a krevní transfuze Praha, IČO 00023736, se sídlem U nemocnice 2094/1, 128 00 Praha – Nové Město – se dopustil pokračování v přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel pravidlo stanovené v § 2 odst. 3 cit. zákona, když v období od 3. 1. 2018 do 21. 12. 2018 od společnosti KaN 7, s.r.o., IČO 25936115, se sídlem Karlovo náměstí 325/7, 120 00 Praha 2 – Nové Město,  úplatně pořizoval léčivé přípravky CELLCEPT – 500MG INF PLV CSL 4 náležející dle anatomicko-terapeuticko-chemické klasifikace léčivých přípravků do skupiny „L04AA06: KYSELINA MYKOFENOLOVÁ“, a to na základě těchto dokladů:

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180007/03

3. 1. 2018

10280019

 5. 1. 2018

88 000,87

96 800,95

3 845 600,-

180029/03

12. 1. 2018

10280044

19. 1. 2018

88 000,87

96 800,95

3 845 600,-

180062/03

25. 1. 2018

10280049

26. 1. 2018

220 002,20

242 000,-

3 977 600,-

180100/03

8. 2. 2018

10280075

9. 2. 2018

132 001,32

145 200,-

4 373 600,-

180121/03

16. 2. 2018

10280093

23. 2. 2018

178 201,78

196 020,-

4 373 600,-

180127/03

19. 2. 2018

10280093

23. 2. 2018

110 001,10

121 001,21

4 373 600,-

180151/03

1. 3. 2018

10280100

2. 3. 2018

132 001,32

145 201,45

4 901 600,-

180177/03

9. 3. 2018

10280131

16. 3. 2018

132 001,32

145 201,45

4 901 600,-

180188/03

13. 3. 2018

10280131

16. 3. 2018

88 000,88

96 800,95

4 901 600,-

180227/03

26. 3. 2018

10280149

29. 3. 2018

88 000,88

96 800,95

4 835 600,-

180233/03

27. 3. 2018

10280149

29. 3. 2018

110 001,10

121 001,21

4 835 600,-

180277/03

10. 4. 2018

10280176

13. 4. 2018

59 400,59

65 340,-

4 901 600,-

180289/03

13. 4. 2018

10280185

20. 4. 2018

132 001,32

145 201,45

4 901 600,-

180312/03

20. 4. 2018

10280196

27. 4. 2018

132 001,32

145 201,45

5 121 600,-

180316/03

23. 4. 2018

10280196

27. 4. 2018

220 002,20

242 002,42

4 923 600,-

180320/03

24. 4. 2018

10280196

27. 4. 2018

220 002,20

242 002,42

4 923 600,-

180456/03

11. 6. 2018

10280267

15. 6. 2018

237 602,38

261 362,61

4 624 400,-

180492/03

22. 6. 2018

10280289

29. 6. 2018

59 400,59

65 340,-

4 930 200,-

180504/03

27. 6. 2018

10280289

29. 6. 2018

110 001,10

121 001,21

4 930 200,-

180522/03

4. 7. 2018

10280313

13. 7. 2018

66 000,66

72 600,72

4 540 800,-

180556/03

4. 7. 2018

10280323

20. 7. 2018

132 001,32

145 201,45

4 540 800,-

180560/03

23. 7. 2018

10280329

27. 7. 2018

110 001,10

121 001,21

5 033 600,-

180585/03

31. 7. 2018

10280346

3. 8. 2018

110 001,10

121 001,21

5 033 600,-

180617/03

31. 7. 2018

10280357

17. 8. 2018

110 001,10

121 001,21

5 033 600,-

180641/03

31. 7. 2018

10280363

24. 8. 2018

220 002,20

242 002,42

5 033 600,-

180698/03

10. 9. 2018

10280386

14. 9. 2018

66 000,66

72 600,72

4 809 200,-

180713/03

17. 9. 2018

10280391

21. 9. 2018

178 201,78

196 020,-

4 809 200,-

180731/03

24. 9. 2018

10280395

27. 9. 2018

88 000,88

96 800,95

4 978 600,-

180745/03

26. 9. 2018

10280395

27. 9. 2018

110 001,10

121 001,21

5 044 600,-

180761/03

4. 10. 2018

10280415

5. 10. 2018

66 000,66

72 600,72

4 692 600,-

180765/03

5. 10. 2018

10280421

12. 10. 2018

35 200,35

38 720,-

4 692 600,-

180765/03

5. 10. 2018

10280436

19. 10. 2018

30 800,31

33 880,-

4 692 600,-

180780/03

5. 10. 2018

10280436

19. 10. 2018

132 001,32

145 201,45

4 692 600,-

180818/03

24. 10. 2018

10280442

26. 10. 2018

39 600,40

43 560,-

5 132 600,-

180818/03

24. 10. 2018

10280445

31. 10. 2018

70 400,70

77 440,-

5 132 600,-

180830/03

26. 10. 2018

10280445

31. 10. 2018

110 001,10

121 001,21

5 132 600,-

180849/03

2. 11. 2018

10280464

9. 11. 2018

70 400,70

77 440,-

4 802 600,-

180874/03

9. 11. 2018

10280470

16. 11. 2018

118 801,19

130 680,-

4 802 600,-

180912/03

2. 11. 2018

10280478

23. 11. 2018

110 001,10

121 001,21

4 912 600,-

180923/03

26. 11. 2018

10280482

30. 11. 2018

66 000,66

72 600,72

4 912 600,-

180943/03

3. 12. 2018

10280497

7. 12. 2018

220 002,20

242 002,42

4 978 600,-

180961/03

10. 12. 2018

10280500

14. 12. 2018

110 001,10

121 001,21

4 758 600,-

180962/03

10. 12. 2018

10280500

14. 12. 2018

110 001,10

121 001,21

4 758 600,-

180988/03

17. 12. 2018

10280511

21. 12. 2018

110 001,10

121 001,21

4 936 800,-

181000/03

21. 12. 2018

10280516

21. 12. 2018

66 000,66

72 600,72

4 936 800,-

tedy zadal výše vymezené veřejné zakázky na dodávky bez provedení zadávacího řízení, ačkoli byl povinen jej provést, neboť se dle jejich předpokládané hodnoty jednalo o podlimitní, resp. nadlimitní veřejné zakázky, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele.

XII.

ObviněnýÚstav hematologie a krevní transfuze Praha, IČO 00023736, se sídlem U nemocnice 2094/1, 128 00 Praha – Nové Město – se dopustil pokračování v přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel pravidlo stanovené v § 2 odst. 3 cit. zákona, když v období od 20. 2. 2018 do 13. 12. 2018 od společnosti KaN 7, s.r.o., IČO 25936115, se sídlem Karlovo náměstí 325/7, 120 00 Praha 2 – Nové Město,  úplatně pořizoval léčivé přípravky EPREX –40000IU/ML INJ SOL ISP 1X1ML náležející dle anatomicko-terapeuticko-chemické klasifikace léčivých přípravků do skupiny „B03XA01: ERYTROPOETIN“, a to na základě těchto dokladů:

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180129/03

20. 2. 2018

10280093

23. 2. 2018

170 101,70

187 111,87

2 131 920,-

180137/03

22. 2. 2018

10280096

28. 2. 2018

113 401,13

124 741,24

2 642 220,-

180170/03

7. 3. 2018

10280121

9. 3. 2018

164 047,09

180 451,79

2 642 220,-

180204/03

16. 3. 2018

10280141

23. 3. 2018

131 237,68

144 361,44

2 642 220,-

180270/03

6. 4. 2018

10280175

11. 4. 2018

65 618,84

72 180,72

2 925 720,-

180292/03

13. 4. 2018

10280185

20. 4. 2018

65 618,84

72 180,72

2 925 720,-

180320/03

24. 4. 2018

10280196

27. 4. 2018

98 428,26

108 271,08

2 925 720,-

180328/03

26. 4. 2018

10280196

27. 4. 2018

164 047,09

180 451,79

2 925 720,-

180384/03

16. 5. 2018

10280229

18. 5. 2018

196 856,51

216 542,16

2 925 720,-

180412/03

25. 5. 2018

10280239

31. 5. 2018

32 809,42

36 090,36

3 209 220,-

180442/03

6. 6. 2018

10280258

8. 6. 2018

131 237,68

144 361,44

3 152 135,45

180470/03

14. 6. 2018

10280267

15. 6. 2018

65 618,84

72 180,72

3 152 135,45

180500/03

26. 6. 2018

10280289

29. 6. 2018

164 047,09

180 451,79

3 203 991,81

180549/03

17. 7. 2018

10280323

20. 7. 2018

98 428,26

108 271,08

3 484 300,90

180556/03

19. 7. 2018

10280323

20. 7. 2018

131 237,68

144 361,44

3 484 300,90

180603/03

6. 8. 2018

10280349

10. 8. 2018

164 047,09

180 451,79

3 751 650,-

180627/03

16. 8. 2018

10280357

17. 8. 2018

65 618,84

72 180,72

3 550 745,45

180631/03

17. 8. 2018

10280363

24. 8. 2018

131 237,68

144 361,44

3 494 045,45

180661/03

27. 8. 2018

10280366

31. 8. 2018

19 685,65

21 654,21

3 300 054,54

180713/03

17. 9. 2018

10280391

21. 9. 2018

65 618,84

72 180,72

3 270 109,09

180738/03

25. 9. 2018

10280395

27. 9. 2018

164 047,09

180 451,79

3 377 454,54

180761/03

4. 10. 2018

10280415

5. 10. 2018

88 585,43

97 443,97

3 207 354,54

180761/03

4. 10. 2018

10280421

12. 10. 2018

75 461,66

83 007,82

3 207 354,54

180782/03

11. 10. 2018

10280421

12. 10. 2018

65 618,84

72 180,72

3 207 354,54

180783/03

11. 10. 2018

10280436

19. 10. 2018

164 047,09

180 451,79

3 207 354,54

180814/03

23. 10. 2018

10280442

26. 10. 2018

98 428,26

108 271,08

3 323 618,18

180885/03

13. 11. 2018

10280470

16. 11. 2018

164 047,09

180 451,79

3 439 881,81

180902/03

19. 11. 2018

10280478

23. 11. 2018

196 856,51

216 542,16

3 439 881,81

180947/03

4. 12. 2018

10280497

7. 12. 2018

164 047,09

180 451,79

3 590 803,63

180947/03

4. 12. 2018

10280500

14. 12. 2018

164 047,09

180 451,79

3 590 803,63

180975/03

13. 12. 2018

10280500

14. 12. 2018

164 047,09

180 451,79

3 590 803,63

tedy zadal výše vymezené veřejné zakázky na dodávky bez provedení zadávacího řízení, ačkoli byl povinen jej provést, neboť se dle jejich předpokládané hodnoty jednalo o podlimitní veřejné zakázky, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele.

XIII.

ObviněnýÚstav hematologie a krevní transfuze Praha, IČO 00023736, se sídlem U nemocnice 2094/1, 128 00 Praha – Nové Město – se dopustil pokračování v přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel pravidlo stanovené v § 2 odst. 3 cit. zákona, když v období od 8. 1. 2018 do 24. 7. 2018 od společnosti KaN 7, s.r.o., IČO 25936115, se sídlem Karlovo náměstí 325/7, 120 00 Praha 2 – Nové Město,  úplatně pořizoval léčivé přípravky GRAFALON – 20MG/ML INF CNC SOL 1X5ML náležející dle anatomicko-terapeuticko-chemické klasifikace léčivých přípravků do skupiny „L04AA04: ANTITHYMOCYTÁRNÍ IMUNOGLOBULIN (KRÁLIČÍ)“, a to na základě těchto dokladů:

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180016/03

8. 1. 2018

10280036

 12. 1. 2018

574 460,29

631 906,31

3 446 727,27

180088/03

2. 2. 2018

10280075

9. 2. 2018

574 460,29

631 906,31

4 021 181,82

180127/03

19. 2. 2018

10280093

23. 2. 2018

574 460,29

631 906,31

4 882 863,64

180141/03

26. 2. 2018

10280096

28. 2. 2018

574 460,29

631 906,31

4 882 863,64

180268/03

5. 4. 2018

10280163

6. 4. 2018

574 460,29

631 906,31

4 882 863,64

180564/03

24. 7. 2018

10280329

27. 7. 2018

574 460,29

631 906,31

5 744 545,45

tedy zadal výše vymezené veřejné zakázky na dodávky bez provedení zadávacího řízení, ačkoli byl povinen jej provést, neboť se dle jejich předpokládané hodnoty jednalo o podlimitní, resp. nadlimitní veřejné zakázky, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele.

XIV.

ObviněnýÚstav hematologie a krevní transfuze Praha, IČO 00023736, se sídlem U nemocnice 2094/1, 128 00 Praha – Nové Město – se dopustil pokračování v přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel pravidlo stanovené v § 2 odst. 3 cit. zákona, když v období od 23. 1. 2018 do 12. 12. 2018 od společnosti KaN 7, s.r.o., IČO 25936115, se sídlem Karlovo náměstí 325/7, 120 00 Praha 2 – Nové Město,  úplatně pořizoval léčivé přípravky ICLUSIG – 15MG TBL FLM 60 náležející dle anatomicko-terapeuticko-chemické klasifikace léčivých přípravků do skupiny „L01EA05: PONATINIB“, a to na základě těchto dokladů:

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180057/03

23. 1. 2018

10280049

 26. 1. 2018

354 067,18

389 470,-

7 966 431,81

180062/03

25. 1. 2018

10280053

31. 1. 2018

1 062 201,50

1 168 410,-

7 966 431,81

180115/03

14. 2. 2018

10280084

16. 2. 2018

177 033,59

194 735,-

7 966 431,81

180145/03

27. 2. 2018

10280100

2. 3. 2018

531 100,77

584 205,-

7 966 431,81

180233/03

27. 3. 2018

10280149

29. 3. 2018

885 167,94

973 675,-

7 966 431,81

180325/03

25. 4. 2018

10280196

27. 4. 2018

531 100,77

584 205,-

8 320 495,45

180425/03

31. 5. 2018

10280258

8. 6. 2018

885 167,94

973 675,-

9 736 750,-

180502/03

27. 6. 2018

10280289

29. 6. 2018

531 100,77

584 205,-

10 090 813,63

180556/03

19. 7. 2018

10280323

20. 7. 2018

531 100,77

584 205,-

10 090 813,63

180569/03

25. 7. 2018

10280329

27. 7. 2018

354 067,18

389 470,-

10 090 813,63

180627/03

16. 8. 2018

10280363

24. 8. 2018

708 134,35

778 940,-

10 090 813,63

180641/03

21. 8. 2018

10280363

24. 8. 2018

531 100,77

584 205,-

9 028 622,72

180799/03

18. 10. 2018

10280436

19. 10. 2018

431 093,40

474 198,-

8 851 590,90

180859/03

5. 11. 2018

10280464

9. 11. 2018

431 093,40

474 198,-

8 851 590,90

180864/03

6. 11. 2018

10280464

9. 11. 2018

143 697,80

158 066,-

8 851 590,90

180907/03

20. 11. 2018

10280478

23. 11. 2018

143 697,80

158 066,-

8 851 590,90

180953/03

6. 12. 2018

10280497

7. 12. 2018

287 395,60

316 132,-

8 674 559,09

180969/03

12. 12. 2018

10280500

14. 12. 2018

143 697,80

158 066,-

8 674 559,09

tedy zadal výše vymezené veřejné zakázky na dodávky bez provedení zadávacího řízení, ačkoli byl povinen jej provést, neboť se dle jejich předpokládané hodnoty jednalo o nadlimitní veřejné zakázky, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele.

XV.

ObviněnýÚstav hematologie a krevní transfuze Praha, IČO 00023736, se sídlem U nemocnice 2094/1, 128 00 Praha – Nové Město – se dopustil pokračování v přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel pravidlo stanovené v § 2 odst. 3 cit. zákona, když v období od 2. 1. 2018 do 12. 12. 2018 od společnosti KaN 7, s.r.o., IČO 25936115, se sídlem Karlovo náměstí 325/7, 120 00 Praha 2 – Nové Město,  úplatně pořizoval léčivé přípravky IMBRUVICA –140MG CPS DUR 90 náležející dle anatomicko-terapeuticko-chemické klasifikace léčivých přípravků do skupiny „L01EL01: IBRUTINIB“, a to na základě těchto dokladů:

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180003/03

2. 1. 2018

10280019

 5. 1. 2018

297 930,25

327 723,27

8 341 963,63

180192/03

14. 3. 2018

10280131

16. 3. 2018

446 895,38

491 584,91

11 023 309,09

180211/03

20. 3. 2018

10280141

23. 3. 2018

446 895,38

491 584,91

11 023 309,09

180260/03

4. 4. 2018

10280163

6. 4. 2018

297 930,25

327 723,27

10 874 345,45

180274/03

9. 4. 2018

10280175

11. 4. 2018

893 790,76

983 169,83

10 874 345,45

180470/03

14. 6. 2018

10280267

15. 6. 2018

297 930,25

327 723,27

8 937 818,18

180486/03

14. 6. 2018

10280278

22. 6. 2018

1 191 721,-

1 310 893,1

8 937 818,18

180534/03

11. 7. 2018

10280313

13. 7. 2018

297 930,25

327 723,27

10 129 527,27

180580/03

30. 7. 2018

10280346

3. 8. 2018

376 640,13

414 304,14

8 193 000,-

180686/03

4. 9. 2018

10280381

7. 9. 2018

376 640,13

414 304,14

8 193 000,-

180698/03

4. 9. 2018

10280386

14. 9. 2018

376 640,13

414 304,14

8 193 000,-

180731/03

24. 9. 2018

10280395

27. 9. 2018

251 093,42

276 202,76

9 235 745,45

180770/03

8. 10. 2018

10280421

12. 10. 2018

753 280,26

828 608,28

9 533 672,72

180796/03

17. 10. 2018

10280436

19. 10. 2018

251 093,42

276 202,76

9 533 672,72

180840/03

30. 10. 2018

10280446

31. 10. 2018

251 093,42

276 202,76

9 086 781,81

180885/03

13. 11. 2018

10280470

16. 11. 2018

502 186,84

552 405,52

9 463 418,18

180894/03

15. 11. 2018

10280470

16. 11. 2018

251 093,42

276 202,76

9 016 527,27

180933/03

28. 11. 2018

10280482

30. 11. 2018

125 546,71

138 101,38

9 016 527,27

180947/03

4. 12. 2018

10280497

7. 12. 2018

502 186,84

552 405,52

9 769 800,-

180969/03

12. 12. 2018

10280500

14. 12. 2018

502 186,84

552 405,52

9 769 800,-

tedy zadal výše vymezené veřejné zakázky na dodávky bez provedení zadávacího řízení, ačkoli byl povinen jej provést, neboť se dle jejich předpokládané hodnoty jednalo o nadlimitní veřejné zakázky, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele.

XVI.

ObviněnýÚstav hematologie a krevní transfuze Praha, IČO 00023736, se sídlem U nemocnice 2094/1, 128 00 Praha – Nové Město – se dopustil pokračování v přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel pravidlo stanovené v § 2 odst. 3 cit. zákona, když v období od 3. 1. 2018 do 28. 12. 2018 od společnosti KaN 7, s.r.o., IČO 25936115, se sídlem Karlovo náměstí 325/7, 120 00 Praha 2 – Nové Město,  úplatně pořizoval léčivé přípravky JAKAVI – 5MG TBL NOB 56, 15MG TBL NOB 56 a 20MG TBL NOB 56 náležející dle anatomicko-terapeuticko-chemické klasifikace léčivých přípravků do skupiny „L01EJ01: RUXOLITINIB“, a to na základě těchto dokladů:

o   léčivé přípravky JAKAVI – 5MG TBL NOB 56

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180008/03

3. 1. 2018

10280019

 5. 1. 2018

96 455,51

106 101,06

8 193 600,-

180115/03

14. 2. 2018

10280084

16. 2. 2018

289 366,53

318 303,18

8 434 736,36

180186/03

13. 3. 2018

10280131

16. 3. 2018

144 683,26

159 151,58

9 637 527,27

180213/03

21. 3. 2018

10280141

23. 3. 2018

144 683,26

159 151,58

9 637 527,27

180292/03

13. 4. 2018

10280185

20. 4. 2018

48 227,75

53 050,52

9 636 081,81

180292/03

13. 4. 2018

10280185

20. 4. 2018

49 136,85

54 050,53

9 636 081,81

180295/03

16. 4. 2018

10280185

20. 4. 2018

97 364,61

107 101,07

10 021 900,-

180316/03

23. 4. 2018

10280196

27. 4. 2018

241 138,77

265 252,64

10 021 900,-

180381/03

15. 5. 2018

10280229

18. 5. 2018

96 455,51

106 101,06

12 083 500,-

180423/03

30. 5. 2018

10280239

31. 5. 2018

96 455,51

106 101,06

10 887 636,36

180425/03

31. 5. 2018

10280258

8. 6. 2018

96 455,51

106 101,06

10 887 636,36

180429/03

1. 6. 2018

10280258

8. 6. 2018

144 683,26

159 151,58

11 177 000,-

180451/03

8. 6. 2018

10280267

15. 6. 2018

144 683,26

159 151,58

11 128 772,72

180486/03

20. 6. 2018

10280278

22. 6. 2018

96 455,51

106 101,06

11 273 454,54

180502/03

27. 6. 2018

10280289

29. 6. 2018

289 366,53

318 303,18

11 655 472,72

180530/03

10. 7. 2018

10280313

13. 7. 2018

144 683,26

159 151,58

12 040 381,81

180534/03

11. 7. 2018

10280313

13. 7. 2018

144 683,26

159 151,58

11 751 018,18

180537/03

12. 7. 2018

10280313

13. 7. 2018

144 683,26

159 151,58

11 751 018,18

180552/03

18. 7. 2018

10280323

20. 7. 2018

96 455,51

106 101,06

13 006 745,45

180576/03

27. 7. 2018

10280332

31. 7. 2018

96 455,51

106 101,06

12 862 063,63

180585/03

3. 8. 2018

10280346

3. 8. 2018

144 683,26

159 151,58

13 151 427,27

180597/03

3. 8. 2018

10280349

10. 8. 2018

144 683,26

159 151,58

13 151 427,27

180636/03

20. 8. 2018

10280363

24. 8. 2018

97 364,61

107 101,07

12 862 972,72

180654/03

24. 8. 2018

10280366

31. 8. 2018

242 047,87

266 252,65

12 670 063,63

180708/03

24. 8. 2018

10280391

21. 9. 2018

96 455,51

106 101,06

12 670 063,63

180724/03

21. 9. 2018

10280395

27. 9. 2018

194 729,22

214 202,14

13 248 790,90

180739/03

25. 9. 2018

10280395

27. 9. 2018

192 911,02

212 202,12

12 863 509,09

180758/03

3. 10. 2018

10280415

5. 10. 2018

193 820,12

213 202,13

13 394 009,09

180758/03

3. 10. 2018

10280421

12. 10. 2018

192 911,02

212 202,12

13 394 009,09

180758/03

3. 10. 2018

10280436

19. 10. 2018

97 364,61

107 101,07

13 394 009,09

180809/03

19. 10. 2018

10280442

26. 10. 2018

96 455,51

106 101,06

13 201 100,-

180821/03

25. 10. 2018

10280442

26. 10. 2018

289 366,52

318 303,18

13 491 909,09

180912/03

21. 11. 2018

10280478

23. 11. 2018

144 683,26

159 151,58

13 589 809,09

180926/03

26. 11. 2018

10280482

30. 11. 2018

289 366,52

318 303,18

14 459 718,18

180943/03

3. 12. 2018

10280497

7. 12. 2018

144 683,26

159 151,58

14 171 800,-

180962/03

10. 12. 2018

10280500

14. 12. 2018

289 366,52

318 303,18

13 785 981,81

180996/03

20. 12. 2018

10280511

21. 12. 2018

144 683,26

159 151,58

13 882 436,36

181008/03

28. 12. 2018

10280516

31. 12. 2018

144 683,26

159 151,58

14 322 472,72

o   léčivé přípravky JAKAVI – 15MG TBL NOB 56

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180098/03

7. 2. 2018

10280075

 9. 2. 2018

287 921,06

316 713,16

8 434 736,36

180161/03

5. 3. 2018

10280119

7. 3. 2018

289 366,53

318 303,18

9 637 527,27

180230/03

26. 3. 2018

10280149

29. 3. 2018

287 921,06

316 713,16

9 637 527,27

180265/03

5. 4. 2018

10280163

6. 4. 2018

289 366,53

318 303,18

9 973 672,72

180328/03

5. 4. 2018

10280196

27. 4. 2018

289 366,53

318 303,18

9 973 672,72

180564/03

24. 7. 2018

10280329

27. 7. 2018

289 366,53

318 303,18

8 958 172,72

180569/03

25. 7. 2018

10280329

27. 7. 2018

96 455,51

106 101,06

12 862 063,63

180606/03

25. 7. 2018

10280349

10. 8. 2018

192 911,02

212 202,12

12 862 063,63

180664/03

28. 8. 2018

10280366

31. 8. 2018

385 822,04

424 404,24

12 670 063,63

180670/03

29. 8. 2018

10280366

31. 8. 2018

192 911,02

212 202,12

12 670 063,63

180737/03

25. 9. 2018

10280395

27. 9. 2018

96 455,51

106 101,06

12 863 509,09

180783/03

11. 10. 2018

10280421

12. 10. 2018

289 366,53

318 303,18

13 104 645,45

180796/03

17. 10. 2018

10280436

19. 10. 2018

578 733,06

636 606,36

13 201 100,-

180849/03

2. 11. 2018

10280464

9. 11. 2018

386 003,86

424 604,24

13 589 272,72

o   léčivé přípravky JAKAVI – 20MG TBL NOB 56

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180013/03

4. 1. 2018

10280019

 5. 1. 2018

192 911,02

212 202,12

8 193 600,-

180019/03

9. 1. 2018

10280036

12. 1. 2018

287 921,06

316 713,16

8 193 600,-

180048/03

19. 1. 2018

10280049

26. 1. 2018

289 366,53

318 303,18

7 904 236,36

180088/03

2. 2. 2018

10280075

9. 2. 2018

193 820,12

213 202,13

7 664 545,45

180109/03

12. 2. 2018

10280084

16. 2. 2018

289 366,53

318 303,18

8 434 736,36

180219/03

22. 3. 2018

10280141

23. 3. 2018

287 921,06

316 713,16

9 637 527,27

180252/03

3. 4. 2018

10280163

6. 4. 2018

289 366,53

318 303,18

9 637 527,27

180299/03

17. 4. 2018

10280185

20. 4. 2018

192 911,02

212 202,12

7 856 009,09

180299/03

17. 4. 2018

10280196

27. 4. 2018

385 822,04

424 404,24

7 856 009,09

180339/03

2. 5. 2018

10280217

11. 5. 2018

289 366,53

318 303,18

10 502 727,27

180429/03

1. 6. 2018

10280258

8. 6. 2018

192 911,02

212 202,12

11 177 000,-

180446/03

7. 6. 2018

10280258

8. 6. 2018

289 366,53

318 303,18

11 128 772,72

180486/03

20. 6. 2018

10280278

22. 6. 2018

289 366,53

318 303,18

11 273 454,54

180537/03

12. 7. 2018

10280313

13. 7. 2018

289 366,53

318 303,18

11 751 018,18

180560/03

20. 7. 2018

10280329

27. 7. 2018

289 366,53

318 303,18

13 006 745,45

180632/03

17. 8. 2018

10280363

24. 8. 2018

289 366,53

318 303,18

13 248 790,90

180731/03

24. 9. 2018

10280395

27. 9. 2018

289 366,53

318 303,18

12 863 509,09

180737/03

25. 9. 2018

10280395

27. 9. 2018

193 820,12

213 202,13

12 863 509,09

180761/03

4. 10. 20118

10280415

5. 10. 2018

483 186,65

531 505,31

13 394 009,09

180799/03

18. 10. 2018

10280436

19. 10. 2018

289 366,53

318 303,18

13 201 100,-

180840/03

30. 10. 2018

10280445

31. 10. 2018

192 911,02

212 202,12

13 444 590,90

180912/03

21. 11. 2018

10280478

23. 11. 2018

289 366,53

318 303,18

13 589 809,09

180937/03

29. 11. 2018

10280482

30. 11. 2018

289 366,53

318 303,18

14 459 718,18

180989/03

18. 12. 2018

10280511

21. 12. 2018

289 366,53

318 303,18

13 785 981,81

tedy zadal výše vymezené veřejné zakázky na dodávky bez provedení zadávacího řízení, ačkoli byl povinen jej provést, neboť se dle jejich předpokládané hodnoty jednalo o nadlimitní veřejné zakázky, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele.

XVII.

ObviněnýÚstav hematologie a krevní transfuze Praha, IČO 00023736, se sídlem U nemocnice 2094/1, 128 00 Praha – Nové Město – se dopustil pokračování v přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel pravidlo stanovené v § 2 odst. 3 cit. zákona, když v období od 6. 2. 2018 do 14. 12. 2018 od společnosti KaN 7, s.r.o., IČO 25936115, se sídlem Karlovo náměstí 325/7, 120 00 Praha 2 – Nové Město,  úplatně pořizoval léčivé přípravky LONQUEX – 6MG INJ SOL ISP 1X0,6ML I náležející dle anatomicko-terapeuticko-chemické klasifikace léčivých přípravků do skupiny „L03AA14: LIPEGFILGRASTIM“, a to na základě těchto dokladů:

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180093/03

6. 2. 2018

10280075

9. 2. 2018

186 947,32

205 642,05

2 001 981,81

180134/03

21. 2. 2018

10280093

23. 2. 2018

188 247,34

207 072,07

2 001 981,81

180186/03

13. 3. 2018

10280131

16. 3. 2018

188 247,34

207 072,07

2 296 390,90

180277/03

10. 4. 2018

10280176

13. 4. 2018

188 247,34

207 072,07

2 296 390,90

180320/03

24. 4. 2018

10280196

27. 4. 2018

188 247,34

207 072,07

2 198 254,54

180405/03

24. 5. 2018

10280235

25. 5. 2018

188 247,34

207 072,07

2 573 445,45

180479/03

18. 6. 2018

10280278

22. 6. 2018

188 247,34

207 072,07

2 565 418,18

180520/03

3. 7. 2018

10280313

13. 7. 2018

188 247,34

207 072,07

2 369 145,45

180569/03

25. 7. 2018

10280329

27. 7. 2018

188 247,34

207 072,07

2 549 363,63

180627/03

16. 8. 2018

10280357

17. 8. 2018

150 597,87

165 657,65

2 353 090,90

180673/03

30. 8. 2018

10280366

31. 8. 2018

188 247,34

207 072,07

2 541 336,36

180765/03

5. 10. 2018

10280421

12. 10. 2018

188 247,34

207 072,07

2 721 554,54

180805/03

19. 10. 2018

10280442

26. 10. 2018

192 274,65

211 502,11

2 721 554,54

180883/03

12. 11. 2018

10280470

16. 11. 2018

192 274,65

211 502,11

2 999 909,09

180953/03

6. 12. 2018

10280497

7. 12. 2018

192 274,65

211 502,11

3 070 390,90

180980/03

14. 12. 2018

10280511

21. 12. 2018

192 274,65

211 502,11

3 070 390,90

tedy zadal výše vymezené veřejné zakázky na dodávky bez provedení zadávacího řízení, ačkoli byl povinen jej provést, neboť se dle jejich předpokládané hodnoty jednalo o podlimitní veřejné zakázky, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele.

XVIII.

ObviněnýÚstav hematologie a krevní transfuze Praha, IČO 00023736, se sídlem U nemocnice 2094/1, 128 00 Praha – Nové Město – se dopustil pokračování v přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel pravidlo stanovené v § 2 odst. 3 cit. zákona, když v období od 10. 1. 2018 do 14. 12. 2018 od společnosti KaN 7, s.r.o., IČO 25936115, se sídlem Karlovo náměstí 325/7, 120 00 Praha 2 – Nové Město,  úplatně pořizoval léčivé přípravky MABTHERA – 100MG INF CNC SOL 2X10ML a 500MG INF CNC SOL 1X50ML náležející dle anatomicko-terapeuticko-chemické klasifikace léčivých přípravků do skupiny „L01FA01: RITUXIMAB“, a to na základě těchto dokladů:

o   léčivé přípravky MABTHERA – 100MG INF CNC SOL 2X10ML

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180084/03

1. 2. 2018

10280075

 9. 2. 2018

109 273,82

120 201,20

6 456 127,27

180098/03

7. 2. 2018

10280075

9. 2. 2018

109 273,82

120 201,20

6 849 390,90

180100/03

8. 2. 2018

10280075

9. 2. 2018

109 273,82

120 201,20

6 849 390,90

180158/03

2. 3. 2018

10280119

7. 3. 2018

54 636,91

60 100,6

8 116 540,90

180186/03

13. 3. 2018

10280131

16. 3. 2018

163 910,73

180 301,80

8 116 540,90

180233/03

27. 3. 2018

10280149

29. 3. 2018

109 273,82

120 201,20

8 116 540,90

180316/03

23. 4. 2018

10280196

27. 4. 2018

218 547,64

240 402,40

8 411 340,90

180456/03

11. 6. 2018

10280267

15. 6. 2018

163 910,73

180 301,80

9 995 204,54

180522/03

4. 7. 2018

10280313

13. 7. 2018

109 273,82

120 201,20

11 153 081,81

180552/03

18. 7. 2018

10280323

20. 7. 2018

109 273,82

120 201,20

11 153 081,81

180569/03

25. 7. 2018

10280329

27. 7. 2018

218 547,64

240 402,40

12 507 590,90

180588/03

1. 8. 2018

10280346

3. 8. 2018

109 273,82

120 201,20

12 507 590,90

180627/03

16. 8. 2018

10280357

17. 8. 2018

54 636,91

60 100,6

12 507 590,90

180680/03

31. 8. 2018

10280381

7. 9. 2018

163 910,73

180 301,80

11 775 700,-

180706/03

13. 9. 2018

10280386

14. 9. 2018

109 273,82

120 201,20

  11 775 700,-

180721/03

20. 9. 2018

10280391

21. 9. 2018

87 419,06

96 160,96

11 775 700,-

180758/03

3. 10. 2018

10280415

5. 10. 2018

105 455,60

116 001,16

12 253 577,27

180782/03

11. 10. 2018

10280436

19. 10. 2018

96 555,51

106 211,06

11 860 313,63

180805/03

19. 10. 2018

10280442

26. 10. 2018

96 555,51

106 211,06

12 534 822,72

180843/03

31. 10. 2018

10280449

2. 11. 2018

48 277,76

53 105,53

13 993 113,63

180890/03

14. 11. 2018

10280470

16. 11. 2018

144 833,27

159 316,59

13 993 113,63

180953/03

6. 12. 2018

10280497

7. 12. 2018

96 555,51

106 211,06

14 445 127,27

180980/03

14. 12. 2018

10280511

21. 12. 2018

96 555,51

106 211,06

14 051 863,63

o   léčivé přípravky MABTHERA – 500MG INF CNC SOL 1X50ML

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180021/03

10. 1. 2018

10280036

 12. 1. 2018

283 993,75

312 393,12

5 188 977,27

180041/03

17. 1. 2018

10280044

19. 1. 2018

283 993,75

312 393,12

5 188 977,27

180098/03

7. 2. 2018

10280075

9. 2. 2018

283 993,75

312 393,12

6 849 390,90

180100/03

8. 2. 2018

10280075

9. 2. 2018

283 993,75

312 393,12

6 849 390,90

180158/03

2. 3. 2018

10280119

7. 3. 2018

425 990,62

468 589,68

6 456 127,27

180186/03

13. 3. 2018

10280131

16. 3. 2018

283 993,75

312 393,12

8 116 540,90

180233/03

27. 3. 2018

10280149

29. 3. 2018

283 993,75

312 393,12

8 116 540,90

180316/03

23. 4. 2018

10280196

27. 4. 2018

567 987,50

624 786,25

8 411 340,90

180522/03

4. 7. 2018

10280313

13. 7. 2018

282 621,01

310 883,11

11 153 081,81

180552/03

18. 7. 2018

10280323

20. 7. 2018

282 621,01

310 883,11

11 153 081,81

180569/03

25. 7. 2018

10280329

27. 7. 2018

423 931,51

466 324,66

12 507 590,90

180588/03

1. 8. 2018

10280346

3. 8. 2018

141 310,50

155 441,55

12 507 590,90

180627/03

16. 8. 2018

10280357

17. 8. 2018

141 310,50

155 441,55

12 507 590,90

180627/03

16. 8. 2018

10280363

24. 8. 2018

128 687,65

141 556,41

12 507 590,90

180680/03

31. 8. 2018

10280381

7. 9. 2018

256 366,20

282 002,82

11 775 700,-

180721/03

20. 9. 2018

10280391

21. 9. 2018

205 092,96

225 602,25

11 775 700,-

180758/03

3. 10. 2018

10280415

5. 10. 2018

256 366,20

282 002,82

12 253 577,27

180805/03

19. 10. 2018

10280442

26. 10. 2018

362 089,98

398 298,97

12 534 822,72

180843/03

31. 10. 2018

10280449

2. 11. 2018

120 696,66

132 766,32

13 993 113,63

180890/03

14. 11. 2018

10280470

16. 11. 2018

362 089,98

398 298,97

13 993 113,63

180953/03

6. 12. 2018

10280497

7. 12. 2018

241 393,32

265 532,65

14 445 127,27

180980/03

14. 12. 2018

10280511

21. 12. 2018

241 393,32

265 532,65

14 051 863,63

tedy zadal výše vymezené veřejné zakázky na dodávky bez provedení zadávacího řízení, ačkoli byl povinen jej provést, neboť se dle jejich předpokládané hodnoty jednalo o nadlimitní veřejné zakázky, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele.

XIX.

ObviněnýÚstav hematologie a krevní transfuze Praha, IČO 00023736, se sídlem U nemocnice 2094/1, 128 00 Praha – Nové Město – se dopustil pokračování v přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel pravidlo stanovené v § 2 odst. 3 cit. zákona, když v období od 8. 3. 2018 do 27. 12. 2018 od společnosti KaN 7, s.r.o., IČO 25936115, se sídlem Karlovo náměstí 325/7, 120 00 Praha 2 – Nové Město,  úplatně pořizoval léčivé přípravky MERONEM – 1G INJ/INF PLV SOL 10 náležející dle anatomicko-terapeuticko-chemické klasifikace léčivých přípravků do skupiny „J01DH02: MEROPENEM“, a to na základě těchto dokladů:

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180173/03

8. 3. 2018

10280121

9. 3. 2018

88 991,80

97 890,98

2 046 790,90

180227/03

26. 3. 2018

10280149

29. 3. 2018

88 991,80

97 890,98

2 046 790,90

180233/03

27. 3. 2018

10280149

29. 3. 2018

29 663,93

32 630,32

2 046 790,90

180299/03

17. 4. 2018

10280185

20. 4. 2018

88 991,80

97 890,98

2 242 570,90

180316/03

23. 4. 2018

10280196

27. 4. 2018

296 639,33

326 303,26

2 242 570,90

180389/03

17. 5. 2018

10280229

18. 5. 2018

14 831,97

16 315,16

2 242 570,90

180462/03

12. 6. 2018

10280267

15. 6. 2018

88 991,80

97 890,98

2 153 580,-

180481/03

19. 6. 2018

10280278

22. 6. 2018

53 395,08

58 734,58

2 153 580,-

180518/03

2. 7. 2018

10280313

13. 7. 2018

88 991,80

97 890,98

2 183 243,63

180564/03

24. 7. 2018

10280329

27. 7. 2018

62 294,26

68 523,68

2 479 880,-

180608/03

8. 8. 2018

10280349

10. 8. 2018

88 991,80

97 890,98

2 405 720,90

180636/03

20. 8. 2018

10280363

24. 8. 2018

59 327,87

65 260,65

2 316 730,-

180653/03

24. 8. 2018

10280366

31. 8. 2018

88 991,80

97 890,98

2 316 730,-

180686/03

4. 9. 2018

10280381

7. 9. 2018

148 319,66

163 151,62

2 316 730,-

180719/03

19. 9. 2018

10280391

21. 9. 2018

59 327,87

65 260,65

2 459 115,45

180745/03

21. 9. 2018

10280395

26. 9. 2018

88 991,80

97 890,98

2 459 115,45

180773/03

9. 10. 2018

10280421

12. 10. 2018

148 319,66

163 151,62

2 162 479,09

180846/03

1. 11. 2018

10280449

2. 11. 2018

59 327,87

65 260,65

2 073 488,18

180864/03

6. 11. 2018

10280464

9. 11. 2018

88 991,80

97 890,98

2 162 479,09

180902/03

19. 11. 2018

10280478

23. 11. 2018

88 991,80

97 890,98

2 073 488,18

180929/03

27. 11. 2018

10280482

30. 11. 2018

29 663,93

32 630,32

2 162 479,09

180992/03

19. 12. 2018

10280511

21. 12. 2018

88 991,80

97 890,98

2 162 479,09

181005/03

27. 12. 2018

10280516

31. 12. 2018

59 327,87

65 260,65

2 370 124,54

tedy zadal výše vymezené veřejné zakázky na dodávky bez provedení zadávacího řízení, ačkoli byl povinen jej provést, neboť se dle jejich předpokládané hodnoty jednalo o podlimitní veřejné zakázky, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele.

XX.

ObviněnýÚstav hematologie a krevní transfuze Praha, IČO 00023736, se sídlem U nemocnice 2094/1, 128 00 Praha – Nové Město – se dopustil pokračování v přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel pravidlo stanovené v § 2 odst. 3 cit. zákona, když v období od 23. 1. 2018 do 20. 12. 2018 od společnosti KaN 7, s.r.o., IČO 25936115, se sídlem Karlovo náměstí 325/7, 120 00 Praha 2 – Nové Město, úplatně pořizoval léčivé přípravky MYCAMINE – 100MG INF PLV CSL 1 náležející dle anatomicko-terapeuticko-chemické klasifikace léčivých přípravků do skupiny „J02AX05: MIKAFUNGIN“, a to na základě těchto dokladů:

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180056/03

23. 1. 2018

10280049

 26. 1. 2018

335 912,45

369 503,69

5 391 681,81

180100/03

8. 2. 2018

10280075

9. 2. 2018

201 547,47

221 702,21

5 391 681,81

180118/03

15. 2. 2018

10280084

16. 2. 2018

537 459,92

591 205,91

5 391 681,81

180167/03

6. 3. 2018

10280119

7. 3. 2018

335 912,45

369 503,69

7 339 954,54

180233/03

27. 3. 2018

10280149

29. 3. 2018

134 364,98

147 801,47

7 339 954,54

180244/03

28. 3. 2018

10280163

6. 4. 2018

134 364,98

147 801,47

7 339 954,54

180270/03

6. 4. 2018

10280175

11. 4. 2018

335 912,45

369 503,69

7 339 954,54

180301/03

18. 4. 2018

10280185

20. 4. 2018

335 912,45

369 503,69

7 675 863,63

180353/03

7. 5. 2018

10280217

11. 5. 2018

335 912,45

369 503,69

6 798 054,54

180384/03

16. 5. 2018

10280229

18. 5. 2018

335 912,45

369 503,69

7 335 509,09

180429/03

1. 6. 2018

10280258

8. 6. 2018

335 912,45

369 503,69

7 256 281,81

180530/03

10. 7. 2018

10280313

13. 7. 2018

335 912,45

369 503,69

7 279 727,27

180588/03

1. 8. 2018

10280346

3. 8. 2018

201 547,47

221 702,21

7 615 636,36

180606/03

7. 8. 2018

10280349

10. 8. 2018

335 912,45

369 503,69

7 951 545,45

180706/03

13. 9. 2018

10280386

14. 9. 2018

335 912,45

369 503,69

7 793 090,90

180748/03

27. 9. 2018

10280415

5. 10. 2018

335 912,45

369 503,69

7 793 090,90

180885/03

13. 11. 2018

10280470

16. 11. 2018

335 912,45

369 503,69

7 457 181,81

180902/03

19. 11. 2018

10280478

23. 11. 2018

335 912,45

369 503,69

7 484 054,54

180980/03

14. 12. 2018

10280511

21. 12. 2018

311 403,11

342 543,42

6 986 909,09

180996/03

20. 12. 2018

10280511

21. 12. 2018

311 403,11

342 543,42

6 986 909,09

tedy zadal výše vymezené veřejné zakázky na dodávky bez provedení zadávacího řízení, ačkoli byl povinen jej provést, neboť se dle jejich předpokládané hodnoty jednalo o nadlimitní veřejné zakázky, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele.

XXI.

ObviněnýÚstav hematologie a krevní transfuze Praha, IČO 00023736, se sídlem U nemocnice 2094/1, 128 00 Praha – Nové Město – se dopustil pokračování v přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel pravidlo stanovené v § 2 odst. 3 cit. zákona, když v období od 4. 1. 2018 do 10. 12. 2018 od společnosti KaN 7, s.r.o., IČO 25936115, se sídlem Karlovo náměstí 325/7, 120 00 Praha 2 – Nové Město,  úplatně pořizoval léčivé přípravky NOXAFIL – 100MG TBL ENT 24(2X12) náležející dle anatomicko-terapeuticko-chemické klasifikace léčivých přípravků do skupiny „J02AC04: POSAKONAZOL“, a to na základě těchto dokladů:

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180010/03

4. 1. 2018

10280019

 5. 1. 2018

101 273,74

111 401,11

2 126 727,27

180026/03

11. 1. 2018

10280036

12. 1. 2018

101 273,74

111 401,11

2 126 727,27

180056/03

23. 1. 2018

10280049

26. 1. 2018

101 273,74

111 401,11

2 228 000,-

180066/03

26. 1. 2018

10280053

31. 1. 2018

101 273,74

111 401,11

2 329 272,73

180127/03

19. 2. 2018

10280093

23. 2. 2018

101 273,74

111 401,11

2 633 090,91

180137/03

22. 2. 2018

10280093

23. 2. 2018

101 273,74

111 401,11

2 633 090,91

180167/03

6. 3. 2018

10280119

7. 3. 2018

101 273,74

111 401,11

2 734 363,64

180204/03

16. 3. 2018

10280141

23. 3. 2018

101 273,74

111 401,11

2 734 363,64

180219/03

22. 3. 2018

10280141

23. 3. 2018

202 547,48

222 802,22

2 734 363,64

180328/03

26. 4. 2018

10280217

11. 5. 2018

202 547,48

222 802,22

3 038 181,82

180396/03

22. 5. 2018

10280235

25. 5. 2018

101 273,74

111 401,11

3 139 454,55

180425/03

31. 5. 2018

10280258

8. 6. 2018

202 547,48

222 802,22

3 038 181,82

180492/03

22. 6. 2018

10280289

29. 6. 2018

202 547,48

222 802,22

3 139 454,55

180544/03

16. 7. 2018

10280323

20. 7. 2018

202 547,48

222 802,22

3 139 454,55

180631/03

17. 8. 2018

10280363

24. 8. 2018

202 547,48

222 802,22

3 038 181,82

180678/03

31. 8. 2018

10280381

7. 9. 2018

101 273,74,

111 401,11

3 139 454,55

180706/03

13. 9. 2018

10280386

14. 9. 2018

202 547,48

222 802,22

3 139 454,55

180761/03

4. 10. 2018

10280415

5. 10. 2018

202 547,48,

222 802,22

3 139 454,55

180796/03

17. 10. 2018

10280436

19. 10. 2018

202 547,48

222 802,22

3 342 000,-

180883/03

12. 11. 2018

10280470

16. 11. 2018

101 273,74

111 401,11

3 038 181,82

180947/03

4. 12. 2018

10280497

7. 12. 2018

101 273,74

111 401,11

3 443 272,73

180957/03

4. 12. 2018

10280500

14. 12. 2018

202 547,48

222 802,22

3 342 000,-

180961/00

10. 12. 2018

10280500

14. 12. 2018

101 273,74

111 401,11

3 342 000,-

tedy zadal výše vymezené veřejné zakázky na dodávky bez provedení zadávacího řízení, ačkoli byl povinen jej provést, neboť se dle jejich předpokládané hodnoty jednalo o podlimitní veřejné zakázky, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele.

XXII.

ObviněnýÚstav hematologie a krevní transfuze Praha, IČO 00023736, se sídlem U nemocnice 2094/1, 128 00 Praha – Nové Město – se dopustil pokračování v přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel pravidlo stanovené v § 2 odst. 3 cit. zákona, když v období od 3. 1. 2018 do 7. 12. 2018 od společnosti KaN 7, s.r.o., IČO 25936115, se sídlem Karlovo náměstí 325/7, 120 00 Praha 2 – Nové Město,  úplatně pořizoval léčivé přípravky NPLATE – 250MCG INJ PSO LQF 1+1X0,72ML ISP náležející dle anatomicko-terapeuticko-chemické klasifikace léčivých přípravků do skupiny „B02BX04: ROMIPLOSTIM“, a to na základě těchto dokladů:

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180008/03

3. 1. 2018

10280019

 5. 1. 2018

280 730,08

308 803,08

8 463 927,27

180016/03

8. 1. 2018

10280036

12. 1. 2018

350 912,60

386 003,86

8 463 927,27

180039/03

17. 1. 2018

10280044

19. 1. 2018

280 730,08

308 803,08

8 744 654,54

180057/03

23. 1. 2018

10280049

26. 1. 2018

280 730,08

308 803,08

8 744 654,54

180084/03

1. 2. 2018

10280075

9. 2. 2018

140 365,04

154 401,54

9 165 745,45

180094/03

6. 2. 2018

10280075

9. 2. 2018

280 730,08

308 803,08

9 446 472,72

180112/03

13. 2. 2018

10280084

16. 2. 2018

210 547,56

231 602,31

9 446 472,72

180121/03

16. 2. 2018

10280093

23. 2. 2018

350 912,60

386 003,86

9 446 472,72

180132/03

20. 2. 2018

10280093

23. 2. 2018

421 095,12

463 204,63

9 446 472,72

180148/03

28. 2. 2018

10280100

2. 3. 2018

280 730,08

308 803,08

10 639 563,63

180170/03

7. 3. 2018

10280121

9. 3. 2018

140 365,04

154 401,54

10 639 563,63

180186/03

13. 3. 2018

10280131

16. 3. 2018

140 365,04

154 401,54

10 639 563,63

180230/03

26. 3. 2018

10280149

29. 3. 2018

280 730,08

308 803,08

10 639 563,63

180233/03

27. 3. 2018

10280149

29. 3. 2018

280 730,08

308 803,08

10 639 563,63

180240/03

28. 3. 2018

10280149

29. 3. 2018

280 730,08

308 803,08

10 639 563,63

180265/03

5. 4. 2018

10280163

6. 4. 2018

140 365,04

154 401,54

10 920 290,90

180277/03

10. 4. 2018

10280176

13. 4. 2018

140 365,04

154 401,54

8 814 836,36

180295/03

16. 4. 2018

10280185

20. 4. 2018

701 825,20

772 007,72

11 201 018,18

180316/03

23. 4. 2018

10280196

27. 4. 2018

1 403 650,40

1 544 015,44

10 779 927,27

180456/03

11. 6. 2018

10280267

15. 6. 2018

280 730,08

308 803,08

11 551 927,27

180462/03

12. 6. 2018

10280267

15. 6. 2018

561 460,16

617 606,17

11 692 290,90

180504/03

27. 6. 2018

10280289

29. 6. 2018

421 095,12

463 204,63

12 141 454,54

180522/03

4. 7. 2018

10280313

13. 7. 2018

280 730,08

308 803,08

11 860 727,27

180550/03

17. 7. 2018

10280323

20. 7. 2018

561 460,16

617 606,17

13 685 454,54

180569/03

25. 7. 2018

10280329

27. 7. 2018

280 730,08

308 803,08

13 545 090,90

180595/03

2. 8. 2018

10280346

3. 8. 2018

210 547,56

231 602,31

13 545 090,90

180612/03

10. 8. 2018

10280357

17. 8. 2018

140 365,04

154 401,54

13 545 090,90

180627/03

16. 8. 2018

10280357

17. 8. 2018

421 095,12

463 204,63

13 545 090,90

180631/03

17. 8. 2018

10280363

24. 8. 2018

280 730,08

308 803,08

12 913 454,54

180649/03

17. 8. 2018

10280363

24. 8. 2018

140 365,04

154 401,54

12 913 454,54

180670/03

29. 8. 2018

10280366

31. 8. 2018

701 825,20

772 007,72

12 632 727,27

180693/03

7. 9. 2018

10280386

14. 9. 2018

561 460,16

617 606,17

12 913 454,54

180714/03

18. 9. 2018

10280391

21. 9. 2018

140 365,04

154 401,54

12 913 454,54

180738/03

25. 9. 2018

10280395

27. 9. 2018

140 365,04

154 401,54

12 913 454,54

180748/03

27. 9. 2018

10280415

5. 10. 2018

140 365,04

154 401,54

13 194 181,81

180760/03

3. 10. 2018

10280415

5. 10. 2018

280 730,08

308 803,08

13 194 181,81

180782/03

11. 10. 2018

10280421

12. 10. 2018

140 365,04

154 401,54

13 053 818,18

180785/03

12. 10. 2018

10280436

19. 10. 2018

210 547,56

231 602,31

13 615 272,72

180796/03

17. 10. 2018

10280436

19. 10. 2018

280 730,08

308 803,08

13 615 272,72

180825/03

25. 10. 2018

10280442

26. 10. 2018

140 365,04

154 401,54

13 404 745,45

180828/03

26. 10. 2018

10280445

31. 10. 2018

280 730,08

308 803,08

13 404 745,45

180871/03

8. 11. 2018

10280464

9. 11. 2018

421 095,12

463 204,63

13 825 818,18

180877/03

9. 11. 2018

10280470

16. 11. 2018

280 730,08

308 803,08

13 825 818,18

180890/03

14. 11. 2018

10280470

16. 11. 2018

421 095,12

463 204,63

13 545 090,90

180909/03

20. 11. 2018

10280478

23. 11. 2018

561 460,16

617 606,17

13 545 090,90

180947/03

4. 12. 2018

10280497

7. 12. 2018

561 460,16

617 606,17

14 668 000,-

180957/03

7. 12. 2018

10280500

14. 12. 2018

701 825,20

772 007,72

14 668 000,-

tedy zadal výše vymezené veřejné zakázky na dodávky bez provedení zadávacího řízení, ačkoli byl povinen jej provést, neboť se dle jejich předpokládané hodnoty jednalo o nadlimitní veřejné zakázky, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele.

XXIII.

ObviněnýÚstav hematologie a krevní transfuze Praha, IČO 00023736, se sídlem U nemocnice 2094/1, 128 00 Praha – Nové Město – se dopustil pokračování v přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel pravidlo stanovené v § 2 odst. 3 cit. zákona, když v období od 21. 2. 2018 do 22. 11. 2018 od společnosti KaN 7, s.r.o., IČO 25936115, se sídlem Karlovo náměstí 325/7, 120 00 Praha 2 – Nové Město,  úplatně pořizoval léčivé přípravky REVLIMID –5MG CPS DUR 21 náležející dle anatomicko-terapeuticko-chemické klasifikace léčivých přípravků do skupiny „L04AX04: LENALIDOMID“, a to na základě těchto dokladů:

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180134/03

21. 2. 2018

10280093

23. 2. 2018

98 683,71

108 552,08

2 072 337,27

180177/03

9. 3. 2018

10280131

16. 3. 2018

98 683,71

108 552,08

2 664 433,64

180204/03

16. 3. 2018

10280141

23. 3. 2018

98 683,71

108 552,08

2 664 433,64

180206/03

19. 3. 2018

10280141

23. 3. 2018

98 683,71

108 552,08

2 664 433,64

180375/03

14. 5. 2018

10280229

18. 5. 2018

98 683,71

108 552,08

2 664 433,64

180396/03

22. 5. 2018

10280235

25. 5. 2018

98 683,71

108 552,08

2 763 116,36

180419/03

28. 5. 2018

10280239

31. 5. 2018

98 683,71

108 552,08

2 565 750,91

180438/03

5. 6. 2018

10280258

8. 6. 2018

98 683,71

108 552,08

2 620 269,36

180534/03

11. 7. 2018

10280313

13. 7. 2018

98 683,71

108 552,08

2 664 433,64

180556/03

19. 7. 2018

10280323

20. 7. 2018

98 683,71

108 552,08

2 467 068,18

180569/03

25. 7. 2018

10280329

27. 7. 2018

98 683,71

108 552,08

2 467 068,18

180595/03

2. 8. 2018

10280346

3. 8. 2018

98 683,71

108 552,08

2 467 068,18

180670/03

29. 8. 2018

10280366

31. 8. 2018

98 683,71

108 552,08

2 171 020,-

180719/03

19. 9. 2018

10280391

21. 9. 2018

98 683,71

108 552,08

2 171 020,-

180770/03

8. 10. 2018

10280421

12. 10. 2018

98 683,71

108 552,08

2 072 337,27

180779/03

10. 10. 2018

10280421

12. 10. 2018

98 683,71

108 552,08

2 072 337,27

180876/03

9. 11. 2018

10280470

16. 11. 2018

197 367,42

217 104,16

2 269 702,73

180907/03

20. 11. 2018

10280478

23. 11. 2018

98 683,71

108 552,08

2 269 702,73

180915/03

22. 11. 2018

10280478

23. 11. 2018

197 367,42

217 104,16

2 269 702,73

tedy zadal výše vymezené veřejné zakázky na dodávky bez provedení zadávacího řízení, ačkoli byl povinen jej provést, neboť se dle jejich předpokládané hodnoty jednalo o podlimitní veřejné zakázky, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele.

XXIV.

ObviněnýÚstav hematologie a krevní transfuze Praha, IČO 00023736, se sídlem U nemocnice 2094/1, 128 00 Praha – Nové Město – se dopustil pokračování v přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel pravidlo stanovené v § 2 odst. 3 cit. zákona, když v období od 9. 2. 2018 do 21. 12. 2018 od společnosti KaN 7, s.r.o., IČO 25936115, se sídlem Karlovo náměstí 325/7, 120 00 Praha 2 – Nové Město,  úplatně pořizoval léčivé přípravky VFEND – 200MG INF PLV SOL 1 náležející dle anatomicko-terapeuticko-chemické klasifikace léčivých přípravků do skupiny „J02AC03: VORIKONAZOL“, a to na základě těchto dokladů:

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180019/03

9. 1. 2018

10280036

 12. 1. 2018

197 367,43

217 104,17

4 074 441,45

180053/03

22. 1. 2018

10280049

26. 1. 2018

148 465,12

163 311,63

4 286 532,36

180071/03

22. 1. 2018

10280049

26. 1. 2018

106 046,51

116 651,16

4 286 532,36

180100/03

8. 2. 2018

10280075

9. 2. 2018

212 093,03

233 302,33

4 498 623,27

180143/03

26. 2. 2018

10280096

28. 2. 2018

212 093,03

233 302,33

5 111 566,-

180158/03

2. 3. 2018

10280119

7. 3. 2018

212 093,03

233 302,33

5 111 566,-

180233/03

27. 3. 2018

10280149

29. 3. 2018

106 046,52

116 651,16

5 111 566,-

180265/03

5. 4. 2018

10280163

6. 4. 2018

212 093,03

233 302,33

5 076 532,36

180304/03

18. 4. 2018

10280185

20. 4. 2018

201 488,38

221 637,21

5 224 996,-

180316/03

23. 4. 2018

10280196

27. 4. 2018

57 265,12

62 991,63

4 790 132,36

180316/03

23. 4. 2018

10280196

27. 4. 2018

154 827,91

170 310,70

4 790 132,36

180328/03

26. 4. 2018

10280196

27. 4. 2018

114 530,24

125 983,26

4 790 132,36

180328/03

26. 4. 2018

10280217

11. 5. 2018

97 562,79

107 319,06

5 002 223,27

180438/03

5. 6. 2018

10280258

8. 6. 2018

106 046,52

116 651,16

5 155 950,55

180451/03

8. 6. 2018

10280267

15. 6. 2018

212 093,03

233 302,33

5 155 950,55

180475/03

15. 6. 2018

10280278

22. 6. 2018

84 837,22

93 320,94

5 261 996,-

180481/03

19. 6. 2018

10280278

22. 6. 2018

212 093,03

233 302,33

5 261 996,-

180518/03

2. 7. 2018

10280313

13. 7. 2018

106 046,52

116 651,16

5 026 554,55

180564/03

24. 7. 2018

10280329

27. 7. 2018

212 093,03

233 302,33

5 247 129,09

180620/03

14. 8. 2018

10280357

17. 8. 2018

212 093,03

233 302,33

4 602 372,73

180683/03

3. 9. 2018

10280381

7. 9. 2018

106 046,52

116 651,16

4 814 463,64

180698/03

10. 9. 2018

10280386

14. 9. 2018

212 093,03

233 302,33

4 814 463,64

180708/03

14. 9. 2018

10280391

21. 9. 2018

212 093,03

233 302,33

5 132 600,-

180745/03

26. 9. 2018

10280395

27. 9. 2018

127 255,82

139 981,40

4 920 509,09

180768/03

8. 10. 2018

10280421

12. 10. 2018

212 093,03

233 302,33

4 920 509,09

180785/03

12. 10. 2018

10280436

19. 10. 2018

212 093,03

233 302,33

4 920 509,09

180840/03

30. 10. 2018

10280445

31. 10. 2018

106 046,52

116 651,16

4 708 418,18

180846/03

1. 11. 20118

10280449

2. 11. 2018

212 093,03

233 302,33

4 708 418,18

180874/03

9. 11. 2018

10280470

16. 11. 2018

212 093,03

233 302,33

4 920 509,09

180897/03

16. 11. 2018

10280478

23. 11. 2018

212 093,03

233 302,33

4 920 509,09

180947/03

4. 12. 2018

10280497

7. 12. 2018

212 093,03

233 302,33

5 026 554,55

180980/03

20. 12. 2018

10280511

21. 12. 2018

212 093,03

233 302,33

5 026 554,55

181000/03

21. 12. 2018

10280516

31. 12. 2018

212 093,03

233 302,33

4 941 718,18

tedy zadal výše vymezené veřejné zakázky na dodávky bez provedení zadávacího řízení, ačkoli byl povinen jej provést, neboť se dle jejich předpokládané hodnoty jednalo o nadlimitní veřejné zakázky, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele.

XXV.

ObviněnýÚstav hematologie a krevní transfuze Praha, IČO 00023736, se sídlem U nemocnice 2094/1, 128 00 Praha – Nové Město – se dopustil pokračování v přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel pravidlo stanovené v § 2 odst. 3 cit. zákona, když v období od 4. 1. 2018 do 26. 11. 2018 od společnosti KaN 7, s.r.o., IČO 25936115, se sídlem Karlovo náměstí 325/7, 120 00 Praha 2 – Nové Město,  úplatně pořizoval léčivé přípravky VIDAZA – 25MG/ML INJ PLV SUS 1X100MG náležející dle anatomicko-terapeuticko-chemické klasifikace léčivých přípravků do skupiny „L01BC07: AZACITIDIN“, a to na základě těchto dokladů:

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180010/03

4. 1. 2018

10280019

 5. 1. 2018

251 009,78

276 110,75

5 271 152,73

180041/03

17. 1. 2018

10280044

19. 1. 2018

313 762,23

345 138,45

5 961 422,73

180093/03

6. 2. 2018

10280075

9. 2. 2018

313 762,23

345 138,45

6 777 196,36

180211/03

20. 3. 2018

10280141

23. 3. 2018

10 826,-

11 908,60

7 090 955,45

180265/03

5. 4. 2018

10280163

6. 4. 2018

376 514,67

414 166,13

7 530 218,18

180312/03

20. 4. 2018

10280196

27. 4. 2018

233 080,51

256 388,56

7 530 218,18

180378/03

14. 5. 2018

10280229

18. 5. 2018

609 595,19

670 554,70

7 592 970,-

180433/03

4. 6. 2018

10280258

8. 6. 2018

206 186,61

226 805,27

7 216 459,09

180502/03

27. 6. 2018

10280289

29. 6. 2018

295 832,96

325 416,25

7 449 537,27

180537/03

12. 7. 2018

10280313

13. 7. 2018

358 585,40

394 443,94

7 449 537,27

180556/03

19. 7. 2018

10280323

20. 7. 2018

188 257,34

207 083,07

7 682 615,45

180580/03

30. 7. 2018

10280332

31. 7. 2018

313 762,23

345 138,45

7 431 608,18

180632/03

17. 8. 2018

10280363

24. 8. 2018

484 090,30

532 499,33

6 723 409,09

180661/03

27. 8. 2018

10280366

31. 8. 2018

62 752,45

69 027,69

6 929 593,64

180748/03

27. 9. 2018

10280415

5. 10. 2018

430 302,48

473 332,72

7 019 239,09

180814/03

23. 10. 2018

10280442

26. 10. 2018

510 984,20

562 082,62

6 642 728,18

180881/03

12. 11. 2018

10280470

16. 11. 2018

340 656,13

374 721,74

6 266 217,27

180926/03

26. 11. 2018

10280482

30. 11. 2018

62 752,45

69 027,69

6 813 054,55

tedy zadal výše vymezené veřejné zakázky na dodávky bez provedení zadávacího řízení, ačkoli byl povinen jej provést, neboť se dle jejich předpokládané hodnoty jednalo o nadlimitní veřejné zakázky, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele.

XXVI.

ObviněnýÚstav hematologie a krevní transfuze Praha, IČO 00023736, se sídlem U nemocnice 2094/1, 128 00 Praha – Nové Město – se dopustil pokračování v přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel pravidlo stanovené v § 2 odst. 3 cit. zákona, když v období od 5. 11. 2018 do 15. 11. 2018 od společnosti KaN 7, s.r.o., IČO 25936115, se sídlem Karlovo náměstí 325/7, 120 00 Praha 2 – Nové Město,  úplatně pořizoval léčivé přípravky ZYDELIG – 150MG TBL FLM 60 náležející dle anatomicko-terapeuticko-chemické klasifikace léčivých přípravků do skupiny „L01EM01: IDELALISIB“, a to na základě těchto dokladů:

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180859/03

5. 11. 2018

10280464

9. 11. 2018

71 593,08

78 752,38

2 256 736,36

180876/03

9. 11. 2018

10280470

16. 11. 2018

214 779,24

236 257,16

2 471 513,45

180881/03

12. 11. 2018

10280470

16. 11. 2018

214 779,24

236 257,16

2 471 513,45

180894/03

15. 11. 2018

10280470

16. 11. 2018

214 779,24

236 257,16

2 471 513,45

tedy zadal výše vymezené veřejné zakázky na dodávky bez provedení zadávacího řízení, ačkoli byl povinen jej provést, neboť se dle jejich předpokládané hodnoty jednalo o podlimitní veřejné zakázky, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele.

XXVII.

Za spáchání přestupků uvedených ve výrocích I. až XXVI. tohoto příkazu se obviněnému – Ústav hematologie a krevní transfuze Praha, IČO 00023736, se sídlem U nemocnice 2094/1, 128 00 Praha – Nové Město – podle § 268 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ukládá

pokuta ve výši 100 000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých).

Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto příkazu.

 

Odůvodnění

I.               POSTUP OBVINĚNÉHO

1.             Obviněný – Ústav hematologie a krevní transfuze Praha, IČO 00023736, se sídlem U nemocnice 2094/1, 128 00 Praha – Nové Město (dále jen „obviněný“ nebo „zadavatel“), který je veřejným zadavatelem dle § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – v období od 2. 1. 2018 do 28. 12. 2018 pořizoval mj. následující léčivé přípravky:

a)      ADVATE – 1000IU INJ PSO LQF 1+1X2ML I[1](dále jen „ADVATE 1000IU“) od společnosti KaN 7, s.r.o., IČO 25936115, se sídlem Karlovo náměstí 325/7, 120 00 Praha 2 – Nové Město (dále jen „společnost KaN 7, s.r.o.“), v celkové hodnotě 8 925 759,83  Kč bez DPH (9 818 335,81 Kč s DPH), a to na základě těchto dokladů:

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč

(bez DPH)

180007/KD

5. 1. 2018

10280027

 8. 1. 2018

546 475,09

601 122,60

42 294 049,60

180017/KD

24.1.2018

10280047

25. 1. 2018

364 316,73

400 748,40

48 499 932,93

180024/KD

6. 2. 2018

10280073

  7. 2. 2018

364 316,73

400 748,40

47 396 783,84

180028/KD

12. 2. 2018

10280077

13. 2. 2018

364 316,73

400 748,40

47 006 816,24

180029/KD

13. 2. 2018

10280078

14. 2.2018

546 475,09

601 122,60

47 791 343,52

180033/KD

16. 2. 2018

10280088

20. 2. 2018

910 791,82

1 001 871

48 665 694,44

180043/KD

12. 3. 2018

10280125

13. 3. 2018

546 475,09

601 122,60

51 301 263,14

180045/KD

14. 3. 2018

10280128

15. 3. 2018

546 475,09

601 122,60

52 421 525,90

180085/KD

26. 4. 2018

10280195

27. 4. 2018

546 475,09

601 122,60

51 034 322,98

180101/KD

18. 5. 2018

10280230

21. 5. 2018

364 316,73

400 748,40

53 316 665,09

180105/KD

25. 5. 2018

10280238

30. 5. 2018

364 316,73

400 748,40

54 329 038,18

180109/KD

1. 6. 2018

10280251

4. 6. 2018

546 475,09

601 122,60

59 260 372,-

180115/KD

8. 6. 2018

10280262

11. 6. 2018

910 791,82

1 001 871,-

55 345 645,63

180116/KD

11. 6. 2018

10280265

12. 6. 2018

546 475,09

601 122,59

55 811 463,81

180136/KD

2. 7. 2018

10280299

3. 7. 2018

546 475,09

601 122,59

58 878 922,26

180142/KD

16. 7. 2018

10280317

17. 7. 2018

364 316,73

400 748,40

52 781 209,35

180161/KD

13. 8. 2018

10280352

14. 8. 2018

546 475,09

601 122,60

61 180 590,71

b)      ADVATE –1500IU INJ PSO LQF 1+1X2ML I[2] (dále jen „ADVATE 1500IU“)od společnosti KaN 7, s.r.o.,v celkové hodnotě 1 776 045,83 Kč bez DPH (1 953 650,41 Kč včetně DPH), a to na základě těchto dokladů:

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180085/KD

26. 4. 2018

10280195

27. 4. 2018

273 237,82

300 561,60

51 034 322,98

180094/KD

9. 5. 2018

10280047

10. 5. 2018

683 094,55

751 404,01

51 383 319,52

180105/KD

25. 5. 2018

10280238

 30. 5.2018

273 237,82

300 561,60

54 020 038,18

180109/KD

1. 6. 2018

10280251

4. 6. 2018

273 237,82

300 561,60

53 873 065,45

180165/KD

16. 8. 2018

10280358

17. 8. 2018

273 237,82

300 561,60

62 675 365,80

c)      KOGENATE BAYER – 1000IU INJ PSO LQF 1+1X2,5ML ISP II[3] (dále jen „KOGENATE BAYER“)od společnosti KaN 7, s.r.o., v celkové hodnotě 28 870 603,53  Kč bez DPH (31 757 664,- Kč včetně DPH), a to na základě těchto dokladů:

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180007/KD

5. 1. 2018

10280027

 9. 1. 2018

784 527,27

862 980,-

44 963 074,65

180017/KD

24. 1. 2018

10280047

25. 1. 2018

784 527,27

862 980,-

54 101 329,93

180025/KD

8. 2. 2018

10280076

12. 2. 2018

784 527,27

862 980,-

47 006 816,24

180035/KD

22. 2. 2018

10280094

23. 2. 2018

1 569 054,54

1 725 960,-

48 194 978,08

180039/KD

1. 3. 2018

10280104

2. 3. 2018

784 527,27

862 980,-

50 516 735,87

180047/KD

15. 3. 2018

10280136

19. 3. 2018

784 527,27

862 980,-

50 551 910,05

180061/KD

28. 3. 2018

10280157

4. 4. 2018

784 527,27

862 980,-

52 156 137,87

180065/KD

6. 4. 2018

10280169

9. 4. 2018

784 527,27

862 980,-

52 314 857,07

180080/KD

23. 4. 2018

10280189

24. 4. 2018

470 716,36

517 788,-

51 216 518,89

180090/KD

3. 5. 2018

10280212

7. 5. 2018

784 527,27

862 980,-

51 009 244,16

180096/KD

14. 5. 2018

10280223

15. 5. 2018

784 527,27

862 980,-

51 165 384,18

180100/KD

15. 5. 2018

10280224

16. 5. 2018

784 527,27

862 980,-

51 165 384,18

180101/KD

18. 5. 2018

10280233

22. 5. 2018

784 527,27

862 980,-

53 316 665,09

180109/KD

1. 6. 2018

10280250

12. 6. 2018

470 716,36

517 788,-

53 873 065,45

180120/KD

14. 6. 2018

10280268

15. 6. 2018

784 527,27

862 980,-

58 052 385,26

180123/KD

18. 6. 2018

10280274

20. 6. 2018

470 716,36

517 788,-

57 017 390,17

180126/KD

20. 6. 2018

10280279

22. 6. 2018

784 527,27

862 980,-

59 476 498,90

180137/KD

9. 7. 2018

10280312

11. 7. 2018

784 527,27

862 980,-

59 455 514,62

180142/KD

16. 7. 2018

10280318

17. 7. 2018

784 527,27

862 980,-

59 262 171,53

180145/KD

20. 7. 2018

10280325

25. 7. 2018

784 527,27

862 980,-

60 856 793,90

180156/KD

6. 8. 2018

10280348

7. 8. 2018

784 527,27

862 980,-

61 180 590,71

180160/KD

9. 8. 2018

10280351

13. 8. 2018

784 527,27

862 980,-

61 965 117,99

180165/KD

16. 8. 2018

10280359

17. 8. 2018

784 527,27

862 980,-

62 675 365,80

180180/KD

31. 8. 2018

10280372

4. 9. 2018

784 527,27

862 980,-

61 065 738,17

180186/KD

12. 9. 2018

10280385

13. 9. 2018

784 527,27

862 980,-

61 850 265,44

180191/KD

14. 9. 2018

10280387

17. 9. 2018

784 527,27

862 980,-

62 361 555,17

180202/KD

25. 9. 2018

10280393

26. 9. 2018

784 527,27

862 980,-

62 682 582,44

180210/KD

10. 10. 2018

10280420

11. 10. 2018

784 527,27

862 980,-

61 083 308,76

180213/KD

16. 10. 2018

10280432

17. 10. 2018

784 527,27

862 980,-

61 412 458,76

180216/KD

22. 10. 2018

10280440

24. 10. 2018

784 527,27

862 980,-

59 808 218,30

180220/KD

30. 10. 2018

10280444

31. 10. 2018

784 527,27

862 980,-

55 711 061,30

180228/KD

6. 11. 2018

10280463

8. 11. 2018

784 527,27

862 980,-

58 560 191,03

180238/KD

20. 11. 2018

10280475

22. 11. 2018

784 527,27

862 980,-

58 980 401,58

180250/KD

5. 12. 2018

10280498

10. 12. 2018

784 527,27

862 980,-

56 495 588,58

180255/KD

10. 12. 2018

10280503

14. 12. 2018

784 527,27

862 980,-

56 495 588,58

180262/KD

17. 12. 2018

10280507

19. 12. 2018

784 527,27

862 980,-

56 032 088,58

180264/KD

19. 12. 2018

10280512

21. 12. 2018

784 527,27

862 980,-

53 524 513,49

d)      NOVOEIGHT – 1000IU INJ PSO LQF 1+1X4ML ISP+AD[4] (dále jen „NOVOEIGHT“)od společnosti KaN 7, s.r.o., v celkové hodnotě 9 173 863,64 Kč bez DPH (10 091 250,- Kč včetně DPH), a to na základě těchto dokladů:

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180001/KD

2. 1. 2018

10280003

 2. 1. 2018

392 045,45

431 250,-

44 161 189,65

180004/KD

4. 1. 2018

10280022

5. 1. 2018

548 863,64

603 750,-

44 963 074,65

180009/KD

8. 1. 2018

10280028

  9. 1. 2018

548 863,64

603 750,-

45 557 476,02

180011/KD

10. 1. 2018

10280033

11. 1. 2018

313 636,36

345 000,-

47 746 342,02

180112/KD

11. 1. 2018

10280037

12. 1. 2018

940 909,09

1 035 000,-

48 201 719,30

180114/KD

7. 6. 2018

10280257

8. 6. 2018

156 818,18

172 500,-

55 345 645,63

180115/KD

8. 6. 2018

10280261

11. 6. 2018

1 568 181,82

1 725 000,-

55 345 645,63

180122/KD

18. 6. 2018

10280270

19. 6. 2018

1 568 181,82

1 725 000,-

57 017 390,17

180134/KD

29. 6. 2018

10280296

2. 7. 2018

940 909,09

1 035 000,-

58 878 922,26

180140/KD

13. 7. 2018

10280315

16. 7. 2018

627 272,73

690 000,-

60 240 041,90

180147/KD

20. 7. 2018

10280326

25. 7. 2018

940 909,09

1 035 000,-

66 919 650,71

180160/KD

9. 8. 2018

10280350

13. 8. 2018

627 272,73

690 000,-

61 965 117,99

e)      NUWIQ – 1000IU INJ PSO LQF 1+1X2,5ML ISP+SET[5](dále jen „NUWIQ“) od společnosti KaN 7, s.r.o., v celkové hodnotě  4 604 250,89 Kč bez DPH (5 064 675,97 Kč včetně DPH), a to na základě těchto dokladů:

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180001/KD

2. 1. 2018

10280002

 2. 1. 2018

 365 948,64

402 543,50

44 161 189,65

180001/KD

2. 1. 2018

10280007

2. 1. 2018

91 075,45

100 183,-

44 161 189,65

180001/KD

2. 1. 2018

10280020

  5. 1. 2018

45 537,73

50 091,50

44 963 074,65

180010/KD

8. 1. 2018

10280031

10. 1. 2018

455 377,27

500 915,-

45 557 476,02

180029/KD

13. 2. 2018

10280081

15. 2. 2018

455 377,27

500 915,-

47 791 343,52

180043/KD

12. 3. 2018

10280124

13. 3. 2018

273 226,36

300 549,-

51 301 263,14

180045/KD

14. 3. 2018

10280129

15. 3. 2018

273 226,36

300 549,-

52 421 525,90

180064/KD

5. 4. 2018

10280162

6. 4. 2018

455 377,27

500 915,-

52 314 857,07

180080/KD

23. 4. 2018

10280188

24. 4. 2018

455 377,27

500 915,-

51 216 518,89

180092/KD

7. 5. 2018

10280214

9. 5. 2018

273 226,36

300 549,-

51 383 319,52

180096/KD

14. 5. 2018

10280223

15. 5. 2018

273 226,36

300 549,-

51 165 384,18

180103/KD

21. 5. 2018

10280232

22. 5. 2018

182 150,91

200 366,-

53 316 665,09

180110/KD

1. 6. 2018

10280256

5. 6. 2018

182 150,91

200 366,-

53 873 065,45

180130/KD

22. 6. 2018

10280281

26. 6. 2018

455 377,27

500 915,-

65424148,79

180138/KD

12. 7. 2018

10280314

16. 7. 2018

367 595,46

404 355,-

60 240 041,90

f)       OCTANATE 1000 IU/5 ml – 200IU/ML INJ PSO LQF 1000IU+5ML[6] (dále jen „OCTANATE“)od společnostiMEDICON Pharm s.r.o., IČO 03661989, se sídlem Antala Staška 1670/80, 140 00 Praha 4 – Krč (dále jen „společnost MEDICON Pharm s.r.o.“), v celkové hodnotě 3 399 000,- Kč bez DPH (3 738 900,- Kč včetně DPH), a to na základě těchto dokladů:

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180006/KD

4. 1. 2018

310180022

 8. 1. 2018

    309 000,-

339 900,-

44 963 074,65

180021/KD

31. 1. 2018

310180071

2. 2. 2018

309 000,-

339 900,-

48 456 222,11

180031/KD

15. 2. 2018

310180105

 19. 2. 2018

463 500,-

509 850,-

47 739 600,80

180037/KD

23. 2. 2018

310180139

28. 2. 2018

463 500,-

509 850,-

48 194 978,08

180052/KD

20. 3. 2018

310180190

22. 3. 2018

309 000,-

339 900,-

52 005 857,07

180078/KD

18. 4. 2018

310180258

20. 4. 2018

309 000,-

339 900,-

51 216 518,89

180099/KD

15. 5. 2018

310180304

17. 5. 2018

309 000,-

339 900,-

51 165 384,18

180104/KD

21. 5. 2018

310180310

23. 5. 2018

309 000,-

339 900,-

53 316 665,09

180112/KD

6. 6. 2018

310180349

8. 6. 2018

309 000,-

339 900,-

55 345 645,63

180146/KD

20. 7. 2018

310180424

24. 7. 2018

309 000,-

339 900,-

60 856 793,90

g)      FEIBA NF – 50U/ML INJ PSO LQF 1X1000U+20ML+BAXJECT[7] (dále jen „FEIBA NF“) od společnosti SHIRE CZECH s.r.o., IČO 24174866, se sídlem Evropská 810/136, 160 12 Praha 6 – Dejvice (dále jen „společnost SHIRE CZECH s.r.o.“) v celkové hodnotě 7 731 648,08 Kč bez DPH (8 504 813 Kč včetně DPH), a to na základě těchto dokladů:

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180016/KD

24. 1. 2018

1207101399

24. 1. 2018

 669 673,44

736 640,78

9 561 448,44

180022/KD

1. 2. 2018

1207101502

1. 2. 2018

669 673,44

736 640,78

10 231 121,88

180034/KD

22. 2. 2018

1207101760

22. 2. 2018

669 673,44

736 640,78

10 528 754,51

180053/KD

21. 3. 2018

1207102067

21. 3. 2018

1 339 346,80

1 473 281,57

13 464 156,41

180083/KD

25. 4. 2018

1207102470

25. 4. 2018

669 673,44

736 640,78

11 589 070,79

180106/KD

28. 5. 2018

1207102860

28. 5. 2018

1 339 346,80

1 473 281,57

11 291 438,15

180117/KD

12. 6. 2018

1207103062

12. 6. 2018

669 673,44

736 640,78

14 630 504,32

180131/KD

27. 6. 2018

1207103265

27. 6. 2018

669 673,44

736 640,78

13 300 458,47

180150/KD

26. 7. 2018

1207103603

26. 7. 2018

669 673,44

736 640,78

14 937 437,98

180153/KD

31. 7. 2018

1207103654

1. 8. 2018

186 020,40

204 622,40

14 200 797,19

180153/KD

31. 7. 2018

1207103671

1. 8. 2018

179 220,-

197 142,-

12 909 815,62

h)      RIXUBIS – 1000IU INJ PSO LQF 1+1X5ML[8] (dále jen „RIXUBIS 1000IU“) od společnosti KaN 7, s.r.o., v celkové hodnotě 1 451 125,78 Kč bez DPH (1 596 238,34 Kč včetně DPH), a to na základě těchto dokladů:

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180002/KD

2. 1. 2018

10280011

 3. 1. 2018

146 780,32

161 458,35

12 907 476,72

180028/KD

12. 2. 2018

10280077

13. 2. 2018

289 854,54

318 839,99

11 561 019,36

180056/KD

23. 3. 2018

10280143

26. 3. 2018

96 618,18

106 280,-

11 847 168,54

180066/KD

9. 4. 2018

10280170

10. 4. 2018

193 236,37

212 560,-

12 040 404,90

180124/KD

19. 6. 2018

10280275

20. 6. 2018

386 472,73

425 120,-

11 301 562,49

180129/KD

22. 6. 2018

10280280

25. 6. 2018

144 927,27

159 420,-

11 750 381,58

180134/KD

29. 6. 2018

10280297

2. 7. 2018

193 236,37

212 560,-

11 750 381,58

i)        RIXUBIS – 2000IU INJ PSO LQF 1+1X5ML[9](dále jen „RIXUBIS 2000IU“) od společnosti KaN 7, s.r.o., v celkové hodnotě 1 692 671,23 Kč bez DPH (1 861 938,35 Kč včetně DPH), a to na základě těchto dokladů:

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

180002/KD

2. 1. 2018

10280011

 3. 1. 2018

 146 780,32

161 458,35

12 907 476,72

180028/KD

12. 2. 2018

10280077

13. 2. 2018

579 709,09

637 679,99

11 561 019,36

180056/KD

23. 3. 2018

10280143

 26. 3. 2018

193 236,36

212 560,-

11 847 168,54

180066/KD

9. 4. 2018

10280170

10. 4. 2018

386 472,73

425 120,-

12 040 404,90

180134/KD

29. 6. 2018

10280297

2. 7. 2018

386 472,73

425 120,-

11 750 381,58

j)        OCTANINE F 1000 – 100IU/ML INJ PSO LQF 1+1X10ML[10](dále jen „OCTANINE F 1000“)od společnostiMEDICON Pharm s.r.o. v celkové hodnotě 6 283 467,26 Kč bez DPH (6 911 813,99 Kč včetně DPH), a to na základě těchto dokladů:

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180003/KD

2. 1. 2018

310180010

   4. 1. 2018

  448 819,09

  493 701,-

12 907 476,72

180015/KD

16. 1. 2018

310180040

 18. 1. 2018

  448 819,09

  493 701,-

13 201 037,09

180027/KD

12. 2. 2018

310180090

 13. 2. 2018

  448 819,09

  493 701,-

11 561 019,36

180044/KD

12. 3. 2018

310180165

14. 3. 2018

  448 819,09

  493 701,-

11 847 168,54

180046/KD

14. 3. 2018

310180173

19. 3. 2018

  448 819,09

  493 701,-

11 847 168,54

180071/KD

10. 4. 2018

310180237

 16. 4. 2018

  448 819,09

  493 701,-

12 040 404,90

180086/KD

26. 4. 2018

310180273

   2. 5. 2018

  448 819,09

  493 701,-

11 978 058,53

180091/KD

3. 5. 2018

310180290

   9. 5. 2018

  448 819,09

  493 701,-

11 586 644,53

180099/KD

15. 5. 2018

310180304

 17. 5. 2018

  448 819,09

  493 701,-

12 484 282,71

180118/KD

13. 6. 2018

310180366

 19. 6. 2018

  448 819,09

  493 701,-

12 199 200,67

180125/KD

20. 6. 2018

310180375

 26. 6. 2018

  448 819,09

  493 701,-

12 199 200,67

180132/KD

27. 6. 2018

310180392

 29. 6. 2018

  448 819,09

  493 701,-

11 750 381,58

180146/KD

20. 7. 2018

310180424

24. 7. 2018

  448 819,09

  493 701,-

12 136 854,30

180154/KD

1. 8. 2018

310180460

3. 8. 2018

  448 819,09

  493 701,-

12 585 673,40

k)      WILATE – 1000IU VWF/1000IU FVIII INJ PSO LQF 1+1X10ML[11](dále jen „WILATE“) od společnostiMEDICON Pharm s.r.o. v celkové hodnotě 4 107 760,33 Kč bez DPH (4 518 536,36 Kč včetně DPH), a to na základě těchto dokladů:

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180006/KD

4. 1. 2018

310180022

  8. 1. 2018

684 626,73

753 089,40

53 653 730,-

180023/KD

1. 2. 2018

310180072

  2. 2. 2018

1 141 044,5

1 255 149,01

48 483 730,-

180060/KD

28. 3. 2018

310180212

  3. 4. 2018

456 417,82

502 059,60

48 096 982,72

180104/KD

21. 5. 2018

310180310

23. 5. 2018

456 417,82

502 059,60

48 209 691,81

180121/KD

18. 6. 2018

310180365

19. 6. 2018

684 626,73

753 089,40

46 386 840,90

180133/KD

27. 6. 2018

310180393

29. 6. 2018

684 626,73

753 089,40

47 456 830,90

l)        FANHDI – 100IU/ML INJ PSO LQF 1+1X10ML[12] (dále jen „FANHDI 10ML“) od společnosti Grifols s.r.o., IČO 48041351, se sídlem Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8 – Karlín (dále jen „společnost Grifols s.r.o.“), v celkové hodnotě 6 160 000,- Kč bez DPH (6 776 000,- Kč včetně DPH), a to na základě těchto dokladů:

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180018/KD

24. 1. 2018

5616006572

 24. 1. 2018

385 000,-

423 500,-

48 483 730,-

180026/KD

9. 2. 2018

5616006696

12. 2. 2018

385 000,-

423 500,-

44 076 118,18

180036/KD

23. 2. 2018

5616006820

26. 2. 2018

385 000,-

423 500,-

48 122 471,81

180040/KD

1. 3. 2018

5616006862

2. 3. 2018

385 000,-

423 500,-

50 522 323,63

180048/KD

15. 3. 2018

5616006981

16. 3. 2018

385 000,-

423 500,-

45 929 385,11

180055/KD

21. 3. 2018

5616007085

23. 3. 2018

770 000,-

847 000,-

48 476 982,72

180070/KD

10. 4. 2018

5616007183

11. 4. 2018

770 000,-

847 000,-

47 403 762,72

180087/KD

2. 5. 2018

5616007394

3. 5. 2018

385 000,-

423 500,-

49 875 032,72

180098/KD

15. 5. 2018

5616007549

16. 5. 2018

770 000,-

847 000,-

53 518 976,-

180108/KD

1. 6. 2018

5616007657

4. 6. 2018

385 000,-

423 500,-

32 304 389,09

180119/KD

13. 6. 2018

5616007779

13. 6. 2018

770 000,-

847 000,-

46 635 764,54

180127/KD

22. 6. 2018

5616007836

25. 6. 2018

385 000,-

423 500,-

47 071 830,90

m)   FANHDI – 100IU/ML INJ PSO LQF 1+1X15ML[13] (dále jen „FANHDI 15ML“)od společnosti Grifols s.r.o. v celkové hodnotě 1 710 000,- Kč bez DPH (1 881 000,- Kč včetně DPH), a to na základě těchto dokladů:

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180026/KD

9. 2. 2018

5616006696

 12. 2. 2018

    570 000,-

627 000,-

44 076 118,18

180040/KD

1. 3. 2018

5616006862

2. 3. 2018

570 000,-

627 000,-

50 522 323,63

180087/KD

2. 5. 2018

5616007394

3. 5. 2018

570 000,-

627 000,-

49 875 032,72

n)      IMMUNATE Stim Plus – 1000IU/750IU INJ PSO LQF 1+1X10ML[14](dále jen „IMMUNATE Stim Plus“) od společnosti SHIRE CZECH s.r.o. v celkové hodnotě 14 121 540,- Kč bez DPH (15 533 694,- Kč včetně DPH), a to na základě těchto dokladů:

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180030/KD

14. 2. 2018

1207101674

 14. 2. 2018

1 059 115,50

1 165 027,05

50 123 356,36

180032/KD

16. 2. 2018

1207101697

16. 2. 2018

706 077,-

776 684,70

43 895 185,45

180034/KD

22. 2. 2018

1207101760

 22. 2. 2018

1 059 115,50

1 165 027,05

48 887 471,81

180038/KD

27. 2. 2018

1207101806

27. 2. 2018

706 077,-

776 684,70

50 272 664,54

180049/KD

19. 3. 2018

1207102030

19. 3. 2018

706 077,-

776 684,70

48 476 982,72

180074/KD

13. 4. 2018

1207102334

13. 4. 2018

706 077,-

776 684,70

48 173 762,72

180079/KD

20. 4. 2018

1207102405

20. 4. 2018

1 059 115,50

1 165 027,05

48 879 840,-

180083/KD

25. 4. 2018

1207102470

25. 4. 2018

706 077,-

776 684,70

49 553 955,45

180097/KD

15. 5. 2018

1207102715

15. 5. 2018

706 077,-

776 684,70

48 653 614,54

180102/KD

21. 5. 2018

1207102762

21. 5. 2018

706 077,-

776 684,70

48 209 691,81

180106/KD

28. 5. 2018

1207102860

28. 5. 2018

706 077,-

776 684,70

48 666 110,-

180113/KD

7. 6. 2018

1207102991

7. 6. 2018

706 077,-

776 684,70

46 694 687,27

180117/KD

12. 6. 2018

1207103062

12. 6. 2018

706 077,-

776 684,70

46 635 764,54

180135/KD

2. 7. 2018

1207103313

2. 7. 2018

706 077,-

776 684,70

45 624 703,63

180141/KD

16. 7. 2018

1207103463

16. 7. 2018

1 059 115,50

1 165 027,05

46 924 522,72

180144/KD

19. 7. 2018

1207103520

19. 7. 2018

706 077,-

776 684,70

46 945 973,63

180152/KD

31. 7. 2018

1207103646

1. 8. 2018

706 077,-

776 684,70

43 802 055,45

180162/KD

14. 8. 2018

1207103834

14. 8. 2018

706 077,-

776 684,70

40 316 862,72

o)      NOVOSEVEN – 1MG (50KIU) INJ PSO LQF 1+1X1ML III[15] dále jen („NOVOSEVEN 1MG“) od společnosti KaN 7, s.r.o., v celkové hodnotě 2 323 490,91 Kč bez DPH (2 555 840,- Kč včetně DPH), a to na základě těchto dokladů:

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180054/KD

21. 3. 2018

10280139

 22. 3. 2018

290 436,36

319 480,-

64 767 309,09

180059/KD

28. 3. 2018

10280148

29. 3. 2018

435 654,55

479 220,01

65 638 618,18

180062/KD

29. 3. 2018

10280153

  3. 4. 2018

435 654,55

479 220,01

65 638 618,18

180076/KD

17. 4. 2018

10280179

17. 4. 2018

145 218,18

159 740,-

70 430 818,18

180084/KD

25. 4. 2018

10280191

26. 4. 2018

290 436,36

319 480,-

69 123 854,54

180095/KD

9. 5. 2018

10280215

10. 5. 2018

435 654,55

479 220,01

69 704 727,27

180103/KD

21. 5. 2018

10280231

22. 5. 2018

290 436,36

319 480,-

67 526 454,54

p)      NOVOSEVEN –2MG (100KIU) INJ PSO LQF 1+1X2ML III[16] (dále jen „NOVOSEVEN 2MG“) od společnosti KaN 7, s.r.o., v celkové hodnotě 4 356 545,46 Kč bez DPH (4 792 200,01 Kč včetně DPH), a to na základě těchto dokladů:

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180042/KD

7. 3. 2018

10280120

 9. 3. 2018

580 872,73

638 960,-

60 555 981,81

180054/KD

21. 3. 2018

10280139

22. 3. 2018

580 872,73

638 960,-

64 767 309,09

180059/KD

28. 3. 2018

10280148

 29. 3. 2018

871 309,09

958 440,-

65 638 618,18

180062/KD

29. 3. 2018

10280153

3. 4. 2018

871 309,09

958 440,-

65 638 618,18

180076/KD

17. 4. 2018

10280179

17. 4. 2018

580 872,73

638 960,-

70 430 818,18

180084/KD

25. 4. 2018

10280191

26. 4. 2018

290 436,36

319 480,-

69 123 854,54

180103/KD

21. 5. 2018

10280231

22. 5. 2018

580 872,73

638 960,-

67 526 454,54

q)      NOVOSEVEN – 5MG (250KIU) INJ PSO LQF 1+1X5ML III[17](dále jen „NOVOSEVEN 5MG“) od společnosti KaN 7, s.r.o., v celkové hodnotě 14 521 818,- Kč bez DPH (15 974 000 Kč včetně DPH), a to na základě těchto dokladů:

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180024/KD

6. 2. 2018

10280072

 7. 2. 2018

3 630 454,50

3 993 500,01

71 011 690,90

180042/KD

7. 3. 2018

10280120

9. 3. 2018

3 630 454,50

3 993 500,01

60 555 981,81

180062/KD

29. 3. 2018

10280153

  3. 4. 2018

2 178 272,70

2 396 100,01

65 638 618,18

180076/KD

17. 4. 2018

10280179

17. 4. 2018

1 452 181,80

1 597 400,-

70 430 818,18

180084/KD

25. 4. 2018

10280191

26. 4. 2018

3 630 454,50

3 993 500,01

69 123 854,54

r)       OCTAPLAS LG – 45-70MG/ML INF SOL 1X200ML[18] (dále jen „OCTAPLAS LG“)od společnosti PHOENIX lékárenský velkoobchod, s. r. o., IČO 45359326, se sídlem K pérovně 945/7, 102 00 Praha 10 – Hostivař (dále jen „společnost PHOENIX lékárenský velkoobchod, s. r. o.“) v celkové hodnotě 1 397 916,- Kč bez DPH (1 537 707,60 Kč včetně DPH), a to na základě těchto dokladů:

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180050/KD

19. 3. 2018

1180014437

 19. 3. 2018

    179 220,-

197 142,-

2 652 456.-

180051/KD

20. 3. 2018

1180014882

20. 3. 2018

53 766,-

59 142,60

2 885 442,-

180057/KD

26. 3. 2018

1180016756

26. 3. 2018

89 610,-

98 571,-

2 885 442,-

180063/KD

4. 4. 2018

1180019803

5. 4. 2018

89 610,-

98 571,-

2 885 442,-

180067/KD

9. 4. 2018

1180021122

9. 4. 2018

89 610,-

98 571,-

2 885 442,-

180072/KD

11. 4. 2018

1180021720

11. 4. 2018

89 610,-

98 571,-

3 064 662,-

180075/KD

16. 4. 2018

1180023541

16. 4. 2018

179 220,-

197 142,-

3 064 662,-

180081/KD

24. 4. 2018

1180026066

24. 4. 2018

89 610,-

98 571,-

3 064 662,-

180197/KD

21. 9. 2018

1180071075

21. 9. 2018

179 220,-

197 142,-

2 068 198,80

180198/KD

21. 9. 2018

1180071217

21. 9. 2018

179 220,-

197 142,-

2 068 198,80

108258/KD

17. 12. 2018

1180098458

17. 12. 2018

179 220,-

197 142,-

2 068 198,80

s)       KIOVIG – 100MG/ML INF SOL 1X100ML[19](dále jen „KIOVIG“) od společnosti SHIRE CZECH s.r.o. v celkové hodnotě 6 589 090,56 Kč bez DPH (7 247 999,62 Kč včetně DPH), a to na základě těchto dokladů:

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180008/KD

8. 1. 2018

1207101209

 8. 1. 2018

  506 853,12

557 538,43

24 081 977,54

180013/KD

15. 1. 2018

1207101300

15. 1. 2018

506 853,12

557 538,43

24 481 018,67

180022/KD

1. 2. 2018

1207101502

  1. 2. 2018

506 853,12

557 538,43

25 308 271,78

180030/KD

14. 2. 2018

1207101674

14. 2. 2018

506 853,12

557 538,43

20 044 000,41

180038/KD

27. 2. 2018

1207101806

27. 2. 2018

506 853,12

557 538,43

27 815 341,42

180058/KD

28. 3. 2018

1207102149

28. 3. 2018

506 853,12

557 538,43

26 294 153,81

180069/KD

10. 4. 2018

1207102284

10. 4. 2018

506 853,12

557 538,43

26 294 153,81

180074/KD

13. 4. 2018

1207102334

13. 4. 2018

506 853,12

557 538,43

26 801 006,93

180083/KD

25. 4. 2018

1207102470

25. 4. 2018

506 853,12

557 538,43

28 225 716,05

180102/KD

21. 5. 2018

1207102762

21. 5. 2018

506 853,12

557 538,43

27 639 386,05

180128/KD

22. 6. 2018

1207103189

22. 6. 2018

506 853,12

557 538,43

26 217 238,73

180135/KD

2. 7. 2018

1207103313

2. 7. 2018

506 853,12

557 538,43

25 440 882,89

180152/KD

1. 8. 2018

1207103646

1. 8. 2018

506 853,12

557 538,43

24 886 100,-

t)       OCTAGAM – 100MG/ML INF SOL 1X50ML[20](dále jen „OCTAGAM 50ML“) od společnosti MEDICON Pharm s.r.o. v celkové hodnotě 808 590,- Kč bez DPH (889 449,- Kč včetně DPH), a to na základě těchto dokladů:

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180027/KD

12. 2. 2018

310180090

 13. 2. 2018

215 624,-

237 186,40

20 044 000,41

180027/KD

12. 2. 2018

310180153

5. 3. 2018

53 906,-

59 296,60

20 044 000,41

180041/KD

2. 3. 2018

310180154

  5. 3. 2018

269 530,-

296 483,-

27 815 341,42

180093/KD

9. 5. 2018

310180303

17. 5. 2018

269 530,-

296 483,-

27 956 186,05

u)      OCTAGAM – 100MG/ML INF SOL 1X100ML[21](dále jen „OCTAGAM 100ML“) od společnosti MEDICON Pharm s.r.o. v celkové hodnotě 7 407 936,- Kč bez DPH (8 148 729,60 Kč včetně DPH), a to na základě těchto dokladů:

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180006/KD

4. 1. 2018

310180022

 8. 1. 2018

    617 328,-

679 060,80

24 081 977,54

180015/KD

16. 1. 2018

310180040

18. 1. 2018

617 328,-

679 060,80

24 481 018,67

180021/KD

31. 1. 2018

310180071

  2. 2. 2018

617 328,-

679 060,80

25 308 271,78

180037/KD

23. 2. 2018

310180139

28. 2. 2018

617 328,-

679 060,80

25 286 674,01

180041/KD

2. 3. 2018

310180154

5. 3. 2018

617 328,-

679 060,80

26 410 855,13

180046/KD

14. 3. 2018

310180173

19. 3. 2018

617 328,-

679 060,80

26 294 153,81

180060/KD

28. 3. 2018

310180212

3. 4. 2018

617 328,-

679 060,80

26 294 153,81

180071/KD

10. 4. 2018

310180237

16. 4. 2018

617 328,-

679 060,80

26 294 153,81

180078/KD

18. 4. 2018

310180258

20. 4. 2018

617 328,-

679 060,80

26 294 153,81

180091/KD

3. 5. 2018

310180302

17. 5. 2018

617 328,-

679 060,80

27 956 186,05

180112/KD

6. 6. 2018

310180349

8. 6. 2018

617 328,-

679 060,80

27 639 386,05

180143/KD

17. 7. 2018

310180420

19. 7. 2018

617 328,-

679 060,80

25 440 882,89

v)      FLEBOGAMMA DIF – 50MG/ML INF SOL 1X200ML[22](dále jen „FLEBOGAMMA DIF“) od společnosti Grifols s.r.o. v celkové hodnotě 1 024 635,60 Kč bez DPH (1 127 099,16 Kč včetně DPH), a to na základě těchto dokladů:

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180018/KD

24. 1. 2018

5616006572

 24. 1. 2018

    320 400,-

352 440,-

24 987 871,78

180048/KD

15. 3. 2018

5616006981

16. 3. 2018

352 117,80

387 329,58

26 294 153,81

180108/KD

1. 6. 2018

5616007657

4. 6. 2018

352 117,80

387 329,58

27 639 386,05

w)    ABELCET – 5MG/ML INF CNC DIS 10X20ML[23](dále jen „ABELCET“) od společnosti KaN 7, s.r.o., v celkové hodnotě 4 949 667,62 Kč bez DPH (5 444 634,38 Kč včetně DPH), a to na základě těchto dokladů:

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180066/03

26. 1. 2018

10280053

 31. 1. 2018

144 165,08

158 581,58

6 126 954,54

180071/03

29. 1. 2018

10280053

31. 1. 2018

120 137,56

132 151,36

6 126 954,54

180098/03

7. 2. 2018

10280075

9. 2.2018

120 137,56

132 151,36

6 367 227,27

180134/03

21. 2. 2018

10280093

23. 2. 2018

120 137,56

132 151,36

6 631 527,27

180233/03

27. 3. 2018

10280149

29. 3. 2018

360 412,69

396 453,95

6 631 527,27

180284/03

12. 4. 2018

10280176

13. 4. 2018

240 275,13

264 302,64

6 319 172,72

180316/03

23. 4. 2018

10280196

27. 4. 2018

240 275,13

264 302,64

6 895 827,27

180479/03

18. 6. 2018

10280278

22. 6. 2018

288 330,15

317 163,16

6 415 281,81

180507/03

28. 6. 2018

10280289

29. 6. 2018

240 275,13

264 302,64

6 535 418,18

180513/03

2. 7. 2018

10280313

13. 7. 2018

240 275,13

264 302,64

6 535 418,18

180606/03

7. 8. 2018

10280349

10. 8. 2018

120 137,56

132 151,36

6 006 818,18

180620/03

14. 8. 2018

10280357

17. 8. 2018

240 275,13

264 302,64

5 862 654,54

180627/03

16. 8. 2018

10280357

17. 8. 2018

144 165,08

158 581,58

5 862 654,54

180641/03

21. 8. 2018

10280363

24. 8. 2018

120 137,56

132 151,36

5 910 709,09

180653/03

24. 8. 2018

10280366

31. 8. 2018

240 275,13

264 302,64

5 622 381,81

180700/03

11. 9. 2018

10280386

14. 9. 2018

120 137,56

132 151,36

5 382 109,09

180782/03

11. 10. 2018

10280421

12. 10. 2018

120 137,56

132 151,36

5 910 709,09

180805/03

19. 10. 2018

10280442

26. 10. 2018

240 275,13

264 302,64

5 910 709,09

180811/03

22. 10. 2018

10280442

26. 10. 2018

240 275,13

264 302,64

5 910 709,09

180828/03

26. 10. 2018

10280445

31. 10. 2018

192 220,10

211 442,11

4 685 318,18

180849/03

2. 11. 2018

10280464

9. 11. 2018

240 275,13

264 302,64

4 685 318,18

180868/03

7. 11. 2018

10280464

9. 11. 2018

120 137,57

132 151,36

5 117 809,09

180874/03

9. 11. 2018

10280470

16. 11. 2018

192 220,10

211 442,11

5 117 809,09

180929/03

27. 11. 2018

10280482

30. 11. 2018

144 165,07

158 581,58

4 973 645,45

180975/03

13. 12. 2018

10280500

14. 12. 2018

360 412,69

396 453,95

4 829 481,81

x)      BLINCYTO – 38,5MCG INF PCS SOL 1+1X10ML[24](dále jen „BLINCYTO“) od společnosti KaN 7, s.r.o., v hodnotě 5 677 157,76 Kč bez DPH (6 244 873,32 Kč včetně DPH), a to na základě těchto dokladů:

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180524/03

4. 7. 2018

10280313

13. 7. 2018

1 281 938,90

1 410 132,79

3 073 333,85

180549/03

17. 7. 2018

10280323

20. 7. 2018

1 709 251,80

1 880 158,28

3 073 333,85

180840/03

30. 10. 2018

10280445

31. 10. 2018

1 159 849,30

1 275 821,50

10 337 581,75

180846/03

1. 11. 2018

10280449

2. 11. 2018

1 159 849,30

1 275 821,50

10 337 581,75

180992/03

19. 12. 2018

10280511

21. 12. 2018

366 268,26

402 891,06

10 337 581,75

y)      CANCIDAS – 50MG INF PLV CSL 1[25](dále jen „CANCIDAS“) od společnosti KaN 7, s.r.o., v celkové hodnotě 3 342 578,87 Kč bez DPH (3 676 836,76Kč včetně DPH), a to na základě těchto dokladů:

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180088/03

2. 2. 2018

10280075

 9. 2. 2018

104 455,59

114 900,-

6 139 045,45

180112/03

13. 2. 2018

10280084

16. 2. 2018

104 455,59

114 900,-

6 139 045,45

180151/03

1. 3. 2018

10280100

2. 3. 2018

34 818,53

38 300,-

7 967 409,09

180161/03

5. 3. 2018

10280119

7. 3. 2018

69 637,06

76 600,-

7 967 409,09

180173/03

8. 3. 2018

10280121

9. 3. 2018

34 818,53

38 300,-

7 967 409,09

180183/03

12. 3. 2018

10280131

16. 3. 2018

104 455,59

114 900,-

7 967 409,09

180186/03

13. 3. 2018

10280131

16. 3. 2018

69 637,06

76 600,-

7 967 409,09

180233/03

27. 3. 2018

10280149

29. 3. 2018

104 455,59

114 900,-

7 967 409,09

180277/03

10. 4. 2018

10280176

13. 4. 2018

69 637,06

76 600,-

7 967 409,09

180299/03

17. 4. 2018

10280185

20. 4. 2018

69 637,06

76 600,-

7 967 409,09

180316/03

23. 4. 2018

10280196

27. 4. 2018

104 455,59

114 900,-

7 967 409,09

180328/03

26. 4. 2018

10280196

27. 4. 2018

278 548,24

306 403,-

7 967 409,09

180358/03

9. 5. 2018

10280217

11. 5. 2018

104 455,59

114 900,-

7 180 090,90

180396/03

22. 5. 2018

10280235

25. 5. 2018

104 455,59

114 900,-

6 930 000,-

180412/03

25. 5. 2018

10280239

31. 5. 2018

69 637,06

76 600,-

6 964 818,18

180438/03

5. 6. 2018

10280258

8. 6. 2018

104 455,59

114 900,-

6 643 818,18

180446/03

7. 6. 2018

10280258

8. 6. 2018

139 274,11

153 201,51

6 643 818,18

180479/03

18. 6. 2018

10280278

22. 6. 2018

69 637,06

76 600,-

6 463 363,63

180518/03

2. 7. 2018

10280313

13. 7. 2018

104 455,59

114 900,-

6 426 000,-

180560/03

20. 7. 2018

10280329

27. 7. 2018

104 455,59

114 900,-

6 664 636,36

180588/03

1. 8. 2018

10280346

3. 8. 2018

104 455,59

114 900,-

6 593 727,27

180606/03

7. 8. 2018

10280349

10. 8. 2018

104 455,59

114 900,-

6 698 181,81

180621/03

15. 8. 2018

10280357

17. 8. 2018

104 455,59

114 900,-

6 698 181,81

180656/03

24. 8. 2018

10280366

31. 8. 2018

104 455,59

114 900,-

6 305 000,-

180653/03

24. 8. 2018

10280366

31. 8. 2018

69 637,06

76 600,-

6 305 000,-

180678/03

31. 8. 2018

10280381

7. 9. 2018

69 637,06

76 600,-

6 548 727,27

180686/03

4. 9. 2018

10280381

7. 9. 2018

104 455,59

114 900,-

6 548 727,27

180708/03

14. 9. 2018

10280391

21. 9. 2018

104 455,59

114 900,-

5 981 454,54

180719/03

19. 9. 2018

10280391

21. 9. 2018

104 455,59

114 900,-

6 051 090,90

180745/03

26. 9. 2018

10280395

27. 9. 2018

104 455,59

114 900,-

5 389 727,27

180753/03

2. 10. 2018

10280415

5. 10. 2018

104 455,59

114 900,-

5 375 545,45

180765/03

5. 10. 2018

10280421

12. 10. 2018

69 637,06

76 600,-

5 375 545,45

180773/03

9. 10. 2018

10280421

12. 10. 2018

104 455,59

114 900,-

5 162 818,18

180821/03

25. 10. 2018

10280442

26. 10. 2018

69 637,06

76 600,-

4 841 818,18

180883/03

12. 11. 2018

10280470

16. 11. 2018

69 637,06

76 600,-

4 800 636,36

z)       CELLCEPT – 500MG INF PLV CSL 4[26](dále jen „CELLCEPT“) od společnosti KaN 7, s.r.o., v celkové hodnotě 5 192 051,89 Kč bez DPH (5 711 257,08 Kč včetně DPH), a to na základě těchto dokladů:

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180007/03

3. 1. 2018

10280019

 5. 1. 2018

88 000,87

96 800,95

3 845 600,-

180029/03

12. 1. 2018

10280044

19. 1. 2018

88 000,87

96 800,95

3 845 600,-

180062/03

25. 1. 2018

10280049

26. 1. 2018

220 002,20

242 002,42

3 977 600,-

180100/03

8. 2. 2018

10280075

9. 2. 2018

132 001,32

145 201,45

4 373 600,-

180121/03

16. 2. 2018

10280093

23. 2. 2018

178 201,78

196 021,95

4 373 600,-

180127/03

19. 2. 2018

10280093

23. 2. 2018

110 001,10

121 001,21

4 373 600,-

180151/03

1. 3. 2018

10280100

2. 3. 2018

132 001,32

145 201,45

4 901 600,-

180177/03

9. 3. 2018

10280131

16. 3. 2018

132 001,32

145 201,45

4 901 600,-

180188/03

13. 3. 2018

10280131

16. 3. 2018

88 000,88

96 800,95

4 901 600,-

180227/03

26. 3. 2018

10280149

29. 3. 2018

88 000,88

96 800,95

4 835 600,-

180233/03

27. 3. 2018

10280149

29. 3. 2018

110 001,10

121 001,21

4 835 600,-

180277/03

10. 4. 2018

10280176

13. 4. 2018

59 400,59

65 340,64

4 901 600,-

180289/03

13. 4. 2018

10280185

20. 4. 2018

132 001,32

145 201,45

4 901 600,-

180312/03

20. 4. 2018

10280196

27. 4. 2018

132 001,32

145 201,45

5 121 600,-

180316/03

23. 4. 2018

10280196

27. 4. 2018

220 002,20

242 002,42

4 923 600,-

180320/03

24. 4. 2018

10280196

27. 4. 2018

220 002,20

242 002,42

4 923 600,-

180456/03

11. 6. 2018

10280267

15. 6. 2018

237 602,38

261 362,61

4 624 400,-

180492/03

22. 6. 2018

10280289

29. 6. 2018

59 400,59

65 340,64

4 930 200,-

180504/03

27. 6. 2018

10280289

29. 6. 2018

110 001,10

121 001,21

4 930 200,-

180522/03

4. 7. 2018

10280313

13. 7. 2018

66 000,66

72 600,72

4 540 800,-

180556/03

4. 7. 2018

10280323

20. 7. 2018

132 001,32

145 201,45

4 540 800,-

180560/03

23. 7. 2018

10280329

27. 7. 2018

110 001,10

121 001,21

5 033 600,-

180585/03

31. 7. 2018

10280346

3. 8. 2018

110 001,10

121 001,21

5 033 600,-

180617/03

31. 7. 2018

10280357

17. 8. 2018

110 001,10

121 001,21

5 033 600,-

180641/03

31. 7. 2018

10280363

24. 8. 2018

220 002,20

242 002,42

5 033 600,-

180698/03

10. 9. 2018

10280386

14. 9. 2018

66 000,66

72 600,72

4 809 200,-

180713/03

17. 9. 2018

10280391

21. 9. 2018

178 201,78

196 020,95

4 809 200,-

180731/03

24. 9. 2018

10280395

27. 9. 2018

88 000,88

96 800,95

4 978 600,-

180745/03

26. 9. 2018

10280395

27. 9. 2018

110 001,10

121 001,21

5 044 600,-

180761/03

4. 10. 2018

10280415

5. 10. 2018

66 000,66

72 600,72

4 692 600,-

180765/03

5. 10. 2018

10280421

12. 10. 2018

35 200,35

38 720,38

4 692 600,-

180765/03

5. 10. 2018

10280436

19. 10. 2018

30 800,31

33 880,34

4 692 600,-

180780/03

5. 10. 2018

10280436

19. 10. 2018

132 001,32

145 201,45

4 692 600,-

180818/03

24. 10. 2018

10280442

26. 10. 2018

39 600,40

43 560,44

5 132 600,-

180818/03

24. 10. 2018

10280445

31. 10. 2018

70 400,70

77 440,77

5 132 600,-

180830/03

26. 10. 2018

10280445

31. 10. 2018

110 001,10

121 001,21

5 132 600,-

180849/03

2. 11. 2018

10280464

9. 11. 2018

70 400,70

77 440,77

4 802 600,-

180874/03

9. 11. 2018

10280470

16. 11. 2018

118 801,19

130 681,30

4 802 600,-

180912/03

2. 11. 2018

10280478

23. 11. 2018

110 001,10

121 001,21

4 912 600,-

180923/03

26. 11. 2018

10280482

30. 11. 2018

66 000,66

72 600,72

4 912 600,-

180943/03

3. 12. 2018

10280497

7. 12. 2018

220 002,20

242 002,42

4 978 600,-

180961/03

10. 12. 2018

10280500

14. 12. 2018

110 001,10

121 001,21

4 758 600,-

180962/03

10. 12. 2018

10280500

14. 12. 2018

110 001,10

121 001,21

4 758 600,-

180988/03

17. 12. 2018

10280511

21. 12. 2018

110 001,10

121 001,21

4 936 800,-

181000/03

21. 12. 2018

10280516

21. 12. 2018

66 000,66

72 600,72

4 936 800,-

aa)  EPREX –40000IU/ML INJ SOL ISP 1X1ML[27](dále jen „EPREX“) od společnosti KaN 7, s.r.o., v hodnotě 3 748 177,45 Kč bez DPH (4 122 995,19 Kč včetně DPH), a to na základě těchto dokladů:

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180129/03

20. 2. 2018

10280093

23. 2. 2018

170 101,70

187 111,87

2 131 920,-

180137/03

22. 2. 2018

10280096

28. 2. 2018

113 401,13

124 741,24

2 642 220,-

180170/03

7. 3. 2018

10280121

9. 3. 2018

164 047,09

180 451,79

2 642 220,-

180204/03

16. 3. 2018

10280141

23. 3. 2018

131 237,68

144 361,44

2 642 220,-

180270/03

6. 4. 2018

10280175

11. 4. 2018

65 618,84

72 180,72

2 925 720,-

180292/03

13. 4. 2018

10280185

20. 4. 2018

65 618,84

72 180,72

2 925 720,-

180320/03

24. 4. 2018

10280196

27. 4. 2018

98 428,26

108 271,08

2 925 720,-

180328/03

26. 4. 2018

10280196

27. 4. 2018

164 047,09

180 451,79

2 925 720,-

180384/03

16. 5. 2018

10280229

18. 5. 2018

196 856,51

216 542,16

2 925 720,-

180412/03

25. 5. 2018

10280239

31. 5. 2018

32 809,42

36 090,36

3 209 220,-

180442/03

6. 6. 2018

10280258

8. 6. 2018

131 237,68

144 361,44

3 152 135,45

180470/03

14. 6. 2018

10280267

15. 6. 2018

65 618,84

72 180,72

3 152 135,45

180500/03

26. 6. 2018

10280289

29. 6. 2018

164 047,09

180 451,79

3 203 991,81

180549/03

17. 7. 2018

10280323

20. 7. 2018

98 428,26

108 271,08

3 484 300,90

180556/03

19. 7. 2018

10280323

20. 7. 2018

131 237,68

144 361,44

3 484 300,90

180603/03

6. 8. 2018

10280349

10. 8. 2018

164 047,09

180 451,79

3 751 650,-

180627/03

16. 8. 2018

10280357

17. 8. 2018

65 618,84

72 180,72

3 550 745,45

180631/03

17. 8. 2018

10280363

24. 8. 2018

131 237,68

144 361,44

3 494 045,45

180661/03

27. 8. 2018

10280366

31. 8. 2018

19 685,65

21 654,21

3 300 054,54

180713/03

17. 9. 2018

10280391

21. 9. 2018

65 618,84

72 180,72

3 270 109,09

180738/03

25. 9. 2018

10280395

27. 9. 2018

164 047,09

180 451,79

3 377 454,54

180761/03

4. 10. 2018

10280415

5. 10. 2018

88 585,43

97 443,97

3 207 354,54

180761/03

4. 10. 2018

10280421

12. 10. 2018

75 461,66

83 007,82

3 207 354,54

180782/03

11. 10. 2018

10280421

12. 10. 2018

65 618,84

72 180,72

3 207 354,54

180783/03

11. 10. 2018

10280436

19. 10. 2018

164 047,09

180 451,79

3 207 354,54

180814/03

23. 10. 2018

10280442

26. 10. 2018

98 428,26

108 271,08

3 323 618,18

180885/03

13. 11. 2018

10280470

16. 11. 2018

164 047,09

180 451,79

3 439 881,81

180902/03

19. 11. 2018

10280478

23. 11. 2018

196 856,51

216 542,16

3 439 881,81

180947/03

4. 12. 2018

10280497

7. 12. 2018

164 047,09

180 451,79

3 590 803,63

180947/03

4. 12. 2018

10280500

14. 12. 2018

164 047,09

180 451,79

3 590 803,63

180975/03

13. 12. 2018

10280500

14. 12. 2018

164 047,09

180 451,79

3 590 803,63

bb) GRAFALON – 20MG/ML INF CNC SOL 1X5ML[28](dále jen „GRAFALON“) od společnosti KaN 7, s.r.o., v celkové hodnotě 3 446 761,74 Kč bez DPH (3 791 437,91 Kč včetně DPH), a to na základě těchto dokladů:

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180016/03

8. 1. 2018

10280036

 12. 1. 2018

574 460,29

631 906,31

3 446 727,27

180088/03

2. 2. 2018

10280075

9. 2. 2018

574 460,29

631 906,31

4 021 181,82

180127/03

19. 2. 2018

10280093

23. 2. 2018

574 460,29

631 906,31

4 882 863,64

180141/03

26. 2. 2018

10280096

28. 2. 2018

574 460,29

631 906,31

4 882 863,64

180268/03

5. 4. 2018

10280163

6. 4. 2018

574 460,29

631 906,31

4 882 863,64

180564/03

24. 7. 2018

10280329

27. 7. 2018

574 460,29

631 906,31

5 744 545,45

cc)   ICLUSIG – 15MG TBL FLM 60[29](dále jen „ICLUSIG“) od společnosti KaN 7, s.r.o., v celkové hodnotě 8 662 019,33 Kč bez DPH (9 528 221,26 Kč včetně DPH), a to na základě těchto dokladů:

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180057/03

23. 1. 2018

10280049

 26. 1. 2018

354 067,18

389 470,-

7 966 431,81

180062/03

25. 1. 2018

10280053

31. 1. 2018

1 062 201,50

1 168 410,-

7 966 431,81

180115/03

14. 2. 2018

10280084

16. 2. 2018

177 033,59

194 735,-

7 966 431,81

180145/03

27. 2. 2018

10280100

2. 3. 2018

531 100,77

584 205,-

7 966 431,81

180233/03

27. 3. 2018

10280149

29. 3. 2018

885 167,94

973 675,-

7 966 431,81

180325/03

25. 4. 2018

10280196

27. 4. 2018

531 100,77

584 205,-

8 320 495,45

180425/03

31. 5. 2018

10280258

8. 6. 2018

885 167,94

973 675,-

9 736 750,-

180502/03

27. 6. 2018

10280289

29. 6. 2018

531 100,77

584 205,-

10 090 813,63

180556/03

19. 7. 2018

10280323

20. 7. 2018

531 100,77

584 205,-

10 090 813,63

180569/03

25. 7. 2018

10280329

27. 7. 2018

354 067,18

389 470,-

10 090 813,63

180627/03

16. 8. 2018

10280363

24. 8. 2018

708 134,35

778 940,-

10 090 813,63

180641/03

21. 8. 2018

10280363

24. 8. 2018

531 100,77

584 205,-

9 028 622,72

180799/03

18. 10. 2018

10280436

19. 10. 2018

431 093,40

474 198,-

8 851 590,90

180859/03

5. 11. 2018

10280464

9. 11. 2018

431 093,40

474 198,-

8 851 590,90

180864/03

6. 11. 2018

10280464

9. 11. 2018

143 697,80

158 066,-

8 851 590,90

180907/03

20. 11. 2018

10280478

23. 11. 2018

143 697,80

158 066,-

8 851 590,90

180953/03

6. 12. 2018

10280497

7. 12. 2018

287 395,60

316 132,-

8 674 559,09

180969/03

12. 12. 2018

10280500

14. 12. 2018

143 697,80

158 066,-

8 674 559,09

dd) IMBRUVICA –140MG CPS DUR 90[30](dále jen „IMBRUVICA“) od společnosti KaN 7, s.r.o., v celkové hodnotě 8 690 705,08 Kč bez DPH (9 559 775,59 Kč včetně DPH), a to na základě těchto dokladů:

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180003/03

2. 1. 2018

10280019

 5. 1. 2018

297 930,25

327 723,27

8 341 963,63

180192/03

14. 3. 2018

10280131

16. 3. 2018

446 895,38

491 584,91

11 023 309,09

180211/03

20. 3. 2018

10280141

23. 3. 2018

446 895,38

491 584,91

11 023 309,09

180260/03

4. 4. 2018

10280163

6. 4. 2018

297 930,25

327 723,27

10 874 345,45

180274/03

9. 4. 2018

10280175

11. 4. 2018

893 790,76

983 169,83

10 874 345,45

180470/03

14. 6. 2018

10280267

15. 6. 2018

297 930,25

327 723,27

8 937 818,18

180486/03

14. 6. 2018

10280278

22. 6. 2018

1 191 721,-

1 310 893,1

8 937 818,18

180534/03

11. 7. 2018

10280313

13. 7. 2018

297 930,25

327 723,27

10 129 527,27

180580/03

30. 7. 2018

10280346

3. 8. 2018

376 640,13

414 304,14

8 193 000,-

180686/03

4. 9. 2018

10280381

7. 9. 2018

376 640,13

414 304,14

8 193 000,-

180698/03

4. 9. 2018

10280386

14. 9. 2018

376 640,13

414 304,14

8 193 000,-

180731/03

24. 9. 2018

10280395

27. 9. 2018

251 093,42

276 202,76

9 235 745,45

180770/03

8. 10. 2018

10280421

12. 10. 2018

753 280,26

828 608,28

9 533 672,72

180796/03

17. 10. 2018

10280436

19. 10. 2018

251 093,42

276 202,76

9 533 672,72

180840/03

30. 10. 2018

10280446

31. 10. 2018

251 093,42

276 202,76

9 086 781,81

180885/03

13. 11. 2018

10280470

16. 11. 2018

502 186,84

552 405,52

9 463 418,18

180894/03

15. 11. 2018

10280470

16. 11. 2018

251 093,42

276 202,76

9 016 527,27

180933/03

28. 11. 2018

10280482

30. 11. 2018

125 546,71

138 101,38

9 016 527,27

180947/03

4. 12. 2018

10280497

7. 12. 2018

502 186,84

552 405,52

9 769 800,-

180969/03

12. 12. 2018

10280500

14. 12. 2018

502 186,84

552 405,52

9 769 800,-

ee)  JAKAVI – 5MG TBL NOB 56[31](dále jen „JAKAVI 5 MG“) od společnosti KaN 7, s.r.o., v celkové hodnotě 5 842 831,04 Kč bez DPH (6 427 114,14 Kč včetně DPH), a to na základě těchto dokladů:

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180008/03

3. 1. 2018

10280019

 5. 1. 2018

96 455,51

106 101,06

8 193 600,-

180115/03

14. 2. 2018

10280084

16. 2. 2018

289 366,53

318 303,18

8 434 736,36

180186/03

13. 3. 2018

10280131

16. 3. 2018

144 683,26

159 151,58

9 637 527,27

180213/03

21. 3. 2018

10280141

23. 3. 2018

144 683,26

159 151,58

9 637 527,27

180292/03

13. 4. 2018

10280185

20. 4. 2018

48 227,75

53 050,52

9 636 081,81

180292/03

13. 4. 2018

10280185

20. 4. 2018

49 136,85

54 050,53

9 636 081,81

180295/03

16. 4. 2018

10280185

20. 4. 2018

97 364,61

107 101,07

10 021 900,-

180316/03

23. 4. 2018

10280196

27. 4. 2018

241 138,77

265 252,64

10 021 900,-

180381/03

15. 5. 2018

10280229

18. 5. 2018

96 455,51

106 101,06

12 083 500,-

180423/03

30. 5. 2018

10280239

31. 5. 2018

96 455,51

106 101,06

10 887 636,36

180425/03

31. 5. 2018

10280258

8. 6. 2018

96 455,51

106 101,06

10 887 636,36

180429/03

1. 6. 2018

10280258

8. 6. 2018

144 683,26

159 151,58

11 177 000,-

180451/03

8. 6. 2018

10280267

15. 6. 2018

144 683,26

159 151,58

11 128 772,72

180486/03

20. 6. 2018

10280278

22. 6. 2018

96 455,51

106 101,06

11 273 454,54

180502/03

27. 6. 2018

10280289

29. 6. 2018

289 366,53

318 303,18

11 655 472,72

180530/03

10. 7. 2018

10280313

13. 7. 2018

144 683,26

159 151,58

12 040 381,81

180534/03

11. 7. 2018

10280313

13. 7. 2018

144 683,26

159 151,58

11 751 018,18

180537/03

12. 7. 2018

10280313

13. 7. 2018

144 683,26

159 151,58

11 751 018,18

180552/03

18. 7. 2018

10280323

20. 7. 2018

96 455,51

106 101,06

13 006 745,45

180576/03

27. 7. 2018

10280332

31. 7. 2018

96 455,51

106 101,06

12 862 063,63

180585/03

3. 8. 2018

10280346

3. 8. 2018

144 683,26

159 151,58

13 151 427,27

180597/03

3. 8. 2018

10280349

10. 8. 2018

144 683,26

159 151,58

13 151 427,27

180636/03

20. 8. 2018

10280363

24. 8. 2018

97 364,61

107 101,07

12 862 972,72

180654/03

24. 8. 2018

10280366

31. 8. 2018

242 047,87

266 252,65

12 670 063,63

180708/03

24. 8. 2018

10280391

21. 9. 2018

96 455,51

106 101,06

12 670 063,63

180724/03

21. 9. 2018

10280395

27. 9. 2018

194 729,22

214 202,14

13 248 790,90

180739/03

25. 9. 2018

10280395

27. 9. 2018

192 911,02

212 202,12

12 863 509,09

180758/03

3. 10. 2018

10280415

5. 10. 2018

193 820,12

213 202,13

13 394 009,09

180758/03

3. 10. 2018

10280421

12. 10. 2018

192 911,02

212 202,12

13 394 009,09

180758/03

3. 10. 2018

10280436

19. 10. 2018

97 364,61

107 101,07

13 394 009,09

180809/03

19. 10. 2018

10280442

26. 10. 2018

96 455,51

106 101,06

13 201 100,-

180821/03

25. 10. 2018

10280442

26. 10. 2018

289 366,52

318 303,18

13 491 909,09

180912/03

21. 11. 2018

10280478

23. 11. 2018

144 683,26

159 151,58

13 589 809,09

180926/03

26. 11. 2018

10280482

30. 11. 2018

289 366,52

318 303,18

14 459 718,18

180943/03

3. 12. 2018

10280497

7. 12. 2018

144 683,26

159 151,58

14 171 800,-

180962/03

10. 12. 2018

10280500

14. 12. 2018

289 366,52

318 303,18

13 785 981,81

180996/03

20. 12. 2018

10280511

21. 12. 2018

144 683,26

159 151,58

13 882 436,36

181008/03

28. 12. 2018

10280516

31. 12. 2018

144 683,26

159 151,58

14 322 472,72

ff)     JAKAVI – 15MG TBL NOB 56[32](dále jen „JAKAVI 15 MG“) od společnosti KaN 7, s.r.o., v celkové hodnotě 3 951 966,79 Kč bez DPH (4 347 163,47 Kč včetně DPH), a to na základě těchto dokladů:

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180098/03

7. 2. 2018

10280075

 9. 2. 2018

287 921,06

316 713,16

8 434 736,36

180161/03

5. 3. 2018

10280119

7. 3. 2018

289 366,53

318 303,18

9 637 527,27

180230/03

26. 3. 2018

10280149

29. 3. 2018

287 921,06

316 713,16

9 637 527,27

180265/03

5. 4. 2018

10280163

6. 4. 2018

289 366,53

318 303,18

9 973 672,72

180328/03

5. 4. 2018

10280196

27. 4. 2018

289 366,53

318 303,18

9 973 672,72

180564/03

24. 7. 2018

10280329

27. 7. 2018

289 366,53

318 303,18

8 958 172,72

180569/03

25. 7. 2018

10280329

27. 7. 2018

96 455,51

106 101,06

12 862 063,63

180606/03

25. 7. 2018

10280349

10. 8. 2018

192 911,02

212 202,12

12 862 063,63

180664/03

28. 8. 2018

10280366

31. 8. 2018

385 822,04

424 404,24

12 670 063,63

180670/03

29. 8. 2018

10280366

31. 8. 2018

192 911,02

212 202,12

12 670 063,63

180737/03

25. 9. 2018

10280395

27. 9. 2018

96 455,51

106 101,06

12 863 509,09

180783/03

11. 10. 2018

10280421

12. 10. 2018

289 366,53

318 303,18

13 104 645,45

180796/03

17. 10. 2018

10280436

19. 10. 2018

578 733,06

636 606,36

13 201 100,-

180849/03

2. 11. 2018

10280464

9. 11. 2018

386 003,86

424 604,24

13 589 272,72

gg)  JAKAVI – 20MG TBL NOB 56[33](dále jen „JAKAVI 20 MG“) od společnosti KaN 7, s.r.o., v celkové hodnotě 6 655 266,55 Kč bez DPH (7 320 793,13 Kč včetně DPH), a to na základě těchto dokladů:

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180013/03

4. 1. 2018

10280019

 5. 1. 2018

192 911,02

212 202,12

8 193 600,-

180019/03

9. 1. 2018

10280036

12. 1. 2018

287 921,06

316 713,16

8 193 600,-

180048/03

19. 1. 2018

10280049

26. 1. 2018

289 366,53

318 303,18

7 904 236,36

180088/03

2. 2. 2018

10280075

9. 2. 2018

193 820,12

213 202,13

7 664 545,45

180109/03

12. 2. 2018

10280084

16. 2. 2018

289 366,53

318 303,18

8 434 736,36

180219/03

22. 3. 2018

10280141

23. 3. 2018

287 921,06

316 713,16

9 637 527,27

180252/03

3. 4. 2018

10280163

6. 4. 2018

289 366,53

318 303,18

9 637 527,27

180299/03

17. 4. 2018

10280185

20. 4. 2018

192 911,02

212 202,12

7 856 009,09

180299/03

17. 4. 2018

10280196

27. 4. 2018

385 822,04

424 404,24

7 856 009,09

180339/03

2. 5. 2018

10280217

11. 5. 2018

289 366,53

318 303,18

10 502 727,27

180429/03

1. 6. 2018

10280258

8. 6. 2018

192 911,02

212 202,12

11 177 000,-

180446/03

7. 6. 2018

10280258

8. 6. 2018

289 366,53

318 303,18

11 128 772,72

180486/03

20. 6. 2018

10280278

22. 6. 2018

289 366,53

318 303,18

11 273 454,54

180537/03

12. 7. 2018

10280313

13. 7. 2018

289 366,53

318 303,18

11 751 018,18

180560/03

20. 7. 2018

10280329

27. 7. 2018

289 366,53

318 303,18

13 006 745,45

180632/03

17. 8. 2018

10280363

24. 8. 2018

289 366,53

318 303,18

13 248 790,90

180731/03

24. 9. 2018

10280395

27. 9. 2018

289 366,53

318 303,18

12 863 509,09

180737/03

25. 9. 2018

10280395

27. 9. 2018

193 820,12

213 202,13

12 863 509,09

180761/03

4. 10. 20118

10280415

5. 10. 2018

483 186,65

531 505,31

13 394 009,09

180799/03

18. 10. 2018

10280436

19. 10. 2018

289 366,53

318 303,18

13 201 100,-

180840/03

30. 10. 2018

10280445

31. 10. 2018

192 911,02

212 202,12

13 444 590,90

180912/03

21. 11. 2018

10280478

23. 11. 2018

289 366,53

318 303,18

13 589 809,09

180937/03

29. 11. 2018

10280482

30. 11. 2018

289 366,53

318 303,18

14 459 718,18

180989/03

18. 12. 2018

10280511

21. 12. 2018

289 366,53

318 303,18

13 785 981,81

hh) LONQUEX – 6MG INJ SOL ISP 1X0,6ML I[34](dále jen „LONQUEX“) od společnosti KaN 7, s.r.o., v hodnotě 2 989 117,19 Kč bez DPH (3 288 028,90 Kč včetně DPH), a to na základě těchto dokladů:

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180093/03

6. 2. 2018

10280075

9. 2. 2018

186 947,32

205 642,05

2 001 981,81

180134/03

21. 2. 2018

10280093

23. 2. 2018

188 247,34

207 072,07

2 001 981,81

180186/03

13. 3. 2018

10280131

16. 3. 2018

188 247,34

207 072,07

2 296 390,90

180277/03

10. 4. 2018

10280176

13. 4. 2018

188 247,34

207 072,07

2 296 390,90

180320/03

24. 4. 2018

10280196

27. 4. 2018

188 247,34

207 072,07

2 198 254,54

180405/03

24. 5. 2018

10280235

25. 5. 2018

188 247,34

207 072,07

2 573 445,45

180479/03

18. 6. 2018

10280278

22. 6. 2018

188 247,34

207 072,07

2 565 418,18

180520/03

3. 7. 2018

10280313

13. 7. 2018

188 247,34

207 072,07

2 369 145,45

180569/03

25. 7. 2018

10280329

27. 7. 2018

188 247,34

207 072,07

2 549 363,63

180627/03

16. 8. 2018

10280357

17. 8. 2018

150 597,87

165 657,65

2 353 090,90

180673/03

30. 8. 2018

10280366

31. 8. 2018

188 247,34

207 072,07

2 541 336,36

180765/03

5. 10. 2018

10280421

12. 10. 2018

188 247,34

207 072,07

2 721 554,54

180805/03

19. 10. 2018

10280442

26. 10. 2018

192 274,65

211 502,11

2 721 554,54

180883/03

12. 11. 2018

10280470

16. 11. 2018

192 274,65

211 502,11

2 999 909,09

180953/03

6. 12. 2018

10280497

7. 12. 2018

192 274,65

211 502,11

3 070 390,90

180980/03

14. 12. 2018

10280511

21. 12. 2018

192 274,65

211 502,11

3 070 390,90

ii)      MABTHERA – 100MG INF CNC SOL 2X10ML[35](dále jen „MABTHERA 100 MG“) od společnosti KaN 7, s.r.o., v celkové hodnotě 2 684 499,58 Kč bez DPH (2 952 949,54 Kč včetně DPH), a to na základě těchto dokladů:

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180084/03

1. 2. 2018

10280075

 9. 2. 2018

109 273,82

120 201,20

6 456 127,27

180098/03

7. 2. 2018

10280075

9. 2. 2018

109 273,82

120 201,20

6 849 390,90

180100/03

8. 2. 2018

10280075

9. 2. 2018

109 273,82

120 201,20

6 849 390,90

180158/03

2. 3. 2018

10280119

7. 3. 2018

54 636,91

60 100,6

8 116 540,90

180186/03

13. 3. 2018

10280131

16. 3. 2018

163 910,73

180 301,80

8 116 540,90

180233/03

27. 3. 2018

10280149

29. 3. 2018

109 273,82

120 201,20

8 116 540,90

180316/03

23. 4. 2018

10280196

27. 4. 2018

218 547,64

240 402,40

8 411 340,90

180456/03

11. 6. 2018

10280267

15. 6. 2018

163 910,73

180 301,80

9 995 204,54

180522/03

4. 7. 2018

10280313

13. 7. 2018

109 273,82

120 201,20

11 153 081,81

180552/03

18. 7. 2018

10280323

20. 7. 2018

109 273,82

120 201,20

11 153 081,81

180569/03

25. 7. 2018

10280329

27. 7. 2018

218 547,64

240 402,40

12 507 590,90

180588/03

1. 8. 2018

10280346

3. 8. 2018

109 273,82

120 201,20

12 507 590,90

180627/03

16. 8. 2018

10280357

17. 8. 2018

54 636,91

60 100,6

12 507 590,90

180680/03

31. 8. 2018

10280381

7. 9. 2018

163 910,73

180 301,80

11 775 700,-

180706/03

13. 9. 2018

10280386

14. 9. 2018

109 273,82

120 201,20

  11 775 700,-

180721/03

20. 9. 2018

10280391

21. 9. 2018

87 419,06

96 160,96

11 775 700,-

180758/03

3. 10. 2018

10280415

5. 10. 2018

105 455,60

116 001,16

12 253 577,27

180782/03

11. 10. 2018

10280436

19. 10. 2018

96 555,51

106 211,06

11 860 313,63

180805/03

19. 10. 2018

10280442

26. 10. 2018

96 555,51

106 211,06

12 534 822,72

180843/03

31. 10. 2018

10280449

2. 11. 2018

48 277,76

53 105,53

13 993 113,63

180890/03

14. 11. 2018

10280470

16. 11. 2018

144 833,27

159 316,59

13 993 113,63

180953/03

6. 12. 2018

10280497

7. 12. 2018

96 555,51

106 211,06

14 445 127,27

180980/03

14. 12. 2018

10280511

21. 12. 2018

96 555,51

106 211,06

14 051 863,63

jj)      MABTHERA – 500MG INF CNC SOL 1X50ML[36](dále jen „MABTHERA 500 MG“) od společnosti KaN 7, s.r.o., v celkové hodnotě 6 143 911,42 Kč bez DPH (6 758 302,56 Kč včetně DPH), a to na základě těchto dokladů:

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180021/03

10. 1. 2018

10280036

 12. 1. 2018

283 993,75

312 393,12

5 188 977,27

180041/03

17. 1. 2018

10280044

19. 1. 2018

283 993,75

312 393,12

5 188 977,27

180098/03

7. 2. 2018

10280075

9. 2. 2018

283 993,75

312 393,12

6 849 390,90

180100/03

8. 2. 2018

10280075

9. 2. 2018

283 993,75

312 393,12

6 849 390,90

180158/03

2. 3. 2018

10280119

7. 3. 2018

425 990,62

468 589,68

6 456 127,27

180186/03

13. 3. 2018

10280131

16. 3. 2018

283 993,75

312 393,12

8 116 540,90

180233/03

27. 3. 2018

10280149

29. 3. 2018

283 993,75

312 393,12

8 116 540,90

180316/03

23. 4. 2018

10280196

27. 4. 2018

567 987,50

624 786,25

8 411 340,90

180522/03

4. 7. 2018

10280313

13. 7. 2018

282 621,01

310 883,11

11 153 081,81

180552/03

18. 7. 2018

10280323

20. 7. 2018

282 621,01

310 883,11

11 153 081,81

180569/03

25. 7. 2018

10280329

27. 7. 2018

423 931,51

466 324,66

12 507 590,90

180588/03

1. 8. 2018

10280346

3. 8. 2018

141 310,50

155 441,55

12 507 590,90

180627/03

16. 8. 2018

10280357

17. 8. 2018

141 310,50

155 441,55

12 507 590,90

180627/03

16. 8. 2018

10280363

24. 8. 2018

128 687,65

141 556,41

12 507 590,90

180680/03

31. 8. 2018

10280381

7. 9. 2018

256 366,20

282 002,82

11 775 700,-

180721/03

20. 9. 2018

10280391

21. 9. 2018

205 092,96

225 602,25

11 775 700,-

180758/03

3. 10. 2018

10280415

5. 10. 2018

256 366,20

282 002,82

12 253 577,27

180805/03

19. 10. 2018

10280442

26. 10. 2018

362 089,98

398 298,97

12 534 822,72

180843/03

31. 10. 2018

10280449

2. 11. 2018

120 696,66

132 766,32

13 993 113,63

180890/03

14. 11. 2018

10280470

16. 11. 2018

362 089,98

398 298,97

13 993 113,63

180953/03

6. 12. 2018

10280497

7. 12. 2018

241 393,32

265 532,65

14 445 127,27

180980/03

14. 12. 2018

10280511

21. 12. 2018

241 393,32

265 532,65

14 051 863,63

kk)   MERONEM – 1G INJ/INF PLV SOL 10[37](dále jen „MERONEM“) od společnosti KaN 7, s.r.o., v hodnotě 1 999 349,10 Kč bez DPH (2 199 284,01 Kč včetně DPH), a to na základě těchto dokladů:

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180173/03

8. 3. 2018

10280121

9. 3. 2018

88 991,80

97 890,98

2 046 790,90

180227/03

26. 3. 2018

10280149

29. 3. 2018

88 991,80

97 890,98

2 046 790,90

180233/03

27. 3. 2018

10280149

29. 3. 2018

29 663,93

32 630,32

2 046 790,90

180299/03

17. 4. 2018

10280185

20. 4. 2018

88 991,80

97 890,98

2 242 570,90

180316/03

23. 4. 2018

10280196

27. 4. 2018

296 639,33

326 303,26

2 242 570,90

180389/03

17. 5. 2018

10280229

18. 5. 2018

14 831,97

16 315,16

2 242 570,90

180462/03

12. 6. 2018

10280267

15. 6. 2018

88 991,80

97 890,98

2 153 580,-

180481/03

19. 6. 2018

10280278

22. 6. 2018

53 395,08

58 734,58

2 153 580,-

180518/03

2. 7. 2018

10280313

13. 7. 2018

88 991,80

97 890,98

2 183 243,63

180564/03

24. 7. 2018

10280329

27. 7. 2018

62 294,26

68 523,68

2 479 880,-

180608/03

8. 8. 2018

10280349

10. 8. 2018

88 991,80

97 890,98

2 405 720,90

180636/03

20. 8. 2018

10280363

24. 8. 2018

59 327,87

65 260,65

2 316 730,-

180653/03

24. 8. 2018

10280366

31. 8. 2018

88 991,80

97 890,98

2 316 730,-

180686/03

4. 9. 2018

10280381

7. 9. 2018

148 319,66

163 151,62

2 316 730,-

180719/03

19. 9. 2018

10280391

21. 9. 2018

59 327,87

65 260,65

2 459 115,45

180745/03

21. 9. 2018

10280395

26. 9. 2018

88 991,80

97 890,98

2 459 115,45

180773/03

9. 10. 2018

10280421

12. 10. 2018

148 319,66

163 151,62

2 162 479,09

180846/03

1. 11. 2018

10280449

2. 11. 2018

59 327,87

65 260,65

2 073 488,18

180864/03

6. 11. 2018

10280464

9. 11. 2018

88 991,80

97 890,98

2 162 479,09

180902/03

19. 11. 2018

10280478

23. 11. 2018

88 991,80

97 890,98

2 073 488,18

180929/03

27. 11. 2018

10280482

30. 11. 2018

29 663,93

32 630,32

2 162 479,09

180992/03

19. 12. 2018

10280511

21. 12. 2018

88 991,80

97 890,98

2 162 479,09

181005/03

27. 12. 2018

10280516

31. 12. 2018

59 327,87

65 260,65

2 370 124,54

ll)      MYCAMINE – 100MG INF PLV CSL 1[38](dále jen „MYCAMINE“) od společnosti KaN 7, s.r.o., v celkové hodnotě 6 198 952,89 Kč bez DPH (6 818 848,17 Kč včetně DPH), a to na základě těchto dokladů:

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180056/03

23. 1. 2018

10280049

 26. 1. 2018

335 912,45

369 503,69

5 391 681,81

180100/03

8. 2. 2018

10280075

9. 2. 2018

201 547,47

221 702,21

5 391 681,81

180118/03

15. 2. 2018

10280084

16. 2. 2018

537 459,92

591 205,91

5 391 681,81

180167/03

6. 3. 2018

10280119

7. 3. 2018

335 912,45

369 503,69

7 339 954,54

180233/03

27. 3. 2018

10280149

29. 3. 2018

134 364,98

147 801,47

7 339 954,54

180244/03

28. 3. 2018

10280163

6. 4. 2018

134 364,98

147 801,47

7 339 954,54

180270/03

6. 4. 2018

10280175

11. 4. 2018

335 912,45

369 503,69

7 339 954,54

180301/03

18. 4. 2018

10280185

20. 4. 2018

335 912,45

369 503,69

7 675 863,63

180353/03

7. 5. 2018

10280217

11. 5. 2018

335 912,45

369 503,69

6 798 054,54

180384/03

16. 5. 2018

10280229

18. 5. 2018

335 912,45

369 503,69

7 335 509,09

180429/03

1. 6. 2018

10280258

8. 6. 2018

335 912,45

369 503,69

7 256 281,81

180530/03

10. 7. 2018

10280313

13. 7. 2018

335 912,45

369 503,69

7 279 727,27

180588/03

1. 8. 2018

10280346

3. 8. 2018

201 547,47

221 702,21

7 615 636,36

180606/03

7. 8. 2018

10280349

10. 8. 2018

335 912,45

369 503,69

7 951 545,45

180706/03

13. 9. 2018

10280386

14. 9. 2018

335 912,45

369 503,69

7 793 090,90

180748/03

27. 9. 2018

10280415

5. 10. 2018

335 912,45

369 503,69

7 793 090,90

180885/03

13. 11. 2018

10280470

16. 11. 2018

335 912,45

369 503,69

7 457 181,81

180902/03

19. 11. 2018

10280478

23. 11. 2018

335 912,45

369 503,69

7 484 054,54

180980/03

14. 12. 2018

10280511

21. 12. 2018

311 403,11

342 543,42

6 986 909,09

180996/03

20. 12. 2018

10280511

21. 12. 2018

311 403,11

342 543,42

6 986 909,09

mm)             NOXAFIL – 100MG TBL ENT 24(2X12)[39](dále jen „NOXAFIL“) od společnosti KaN 7, s.r.o., v celkové hodnotě 3 342 033,42 Kč bez DPH (3 676 236,76 Kč včetně DPH), a to na základě těchto dokladů:

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180010/03

4. 1. 2018

10280019

 5. 1. 2018

101 273,74

111 401,11

2 126 727,27

180026/03

11. 1. 2018

10280036

12. 1. 2018

101 273,74

111 401,11

2 126 727,27

180056/03

23. 1. 2018

10280049

26. 1. 2018

101 273,74

111 401,11

2 228 000,-

180066/03

26. 1. 2018

10280053

31. 1. 2018

101 273,74

111 401,11

2 329 272,73

180127/03

19. 2. 2018

10280093

23. 2. 2018

101 273,74

111 401,11

2 633 090,91

180137/03

22. 2. 2018

10280093

23. 2. 2018

101 273,74

111 401,11

2 633 090,91

180167/03

6. 3. 2018

10280119

7. 3. 2018

101 273,74

111 401,11

2 734 363,64

180204/03

16. 3. 2018

10280141

23. 3. 2018

101 273,74

111 401,11

2 734 363,64

180219/03

22. 3. 2018

10280141

23. 3. 2018

202 547,48

222 802,22

2 734 363,64

180328/03

26. 4. 2018

10280217

11. 5. 2018

202 547,48

222 802,22

3 038 181,82

180396/03

22. 5. 2018

10280235

25. 5. 2018

101 273,74

111 401,11

3 139 454,55

180425/03

31. 5. 2018

10280258

8. 6. 2018

202 547,48

222 802,22

3 038 181,82

180492/03

22. 6. 2018

10280289

29. 6. 2018

202 547,48

222 802,22

3 139 454,55

180544/03

16. 7. 2018

10280323

20. 7. 2018

202 547,48

222 802,22

3 139 454,55

180631/03

17. 8. 2018

10280363

24. 8. 2018

202 547,48

222 802,22

3 038 181,82

180678/03

31. 8. 2018

10280381

7. 9. 2018

101 273,74,

111 401,11

3 139 454,55

180706/03

13. 9. 2018

10280386

14. 9. 2018

202 547,48

222 802,22

3 139 454,55

180761/03

4. 10. 2018

10280415

5. 10. 2018

202 547,48,

222 802,22

3 139 454,55

180796/03

17. 10. 2018

10280436

19. 10. 2018

202 547,48

222 802,22

3 342 000,-

180883/03

12. 11. 2018

10280470

16. 11. 2018

101 273,74

111 401,11

3 038 181,82

180947/03

4. 12. 2018

10280497

7. 12. 2018

101 273,74

111 401,11

3 443 272,73

180957/03

4. 12. 2018

10280500

14. 12. 2018

202 547,48

222 802,22

3 342 000,-

180961/00

10. 12. 2018

10280500

14. 12. 2018

101 273,74

111 401,11

3 342 000,-

nn) NPLATE – 250MCG INJ PSO LQF 1+1X0,72ML ISP [40](dále jen „NPLATE“) od společnosti KaN 7, s.r.o., v celkové hodnotě 15 931 432,04 Kč bez DPH (17 524 575,24 Kč včetně DPH), a to na základě těchto dokladů:

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180008/03

3. 1. 2018

10280019

 5. 1. 2018

280 730,08

308 803,08

8 463 927,27

180016/03

8. 1. 2018

10280036

12. 1. 2018

350 912,60

386 003,86

8 463 927,27

180039/03

17. 1. 2018

10280044

19. 1. 2018

280 730,08

308 803,08

8 744 654,54

180057/03

23. 1. 2018

10280049

26. 1. 2018

280 730,08

308 803,08

8 744 654,54

180084/03

1. 2. 2018

10280075

9. 2. 2018

140 365,04

154 401,54

9 165 745,45

180094/03

6. 2. 2018

10280075

9. 2. 2018

280 730,08

308 803,08

9 446 472,72

180112/03

13. 2. 2018

10280084

16. 2. 2018

210 547,56

231 602,31

9 446 472,72

180121/03

16. 2. 2018

10280093

23. 2. 2018

350 912,60

386 003,86

9 446 472,72

180132/03

20. 2. 2018

10280093

23. 2. 2018

421 095,12

463 204,63

9 446 472,72

180148/03

28. 2. 2018

10280100

2. 3. 2018

280 730,08

308 803,08

10 639 563,63

180170/03

7. 3. 2018

10280121

9. 3. 2018

140 365,04

154 401,54

10 639 563,63

180186/03

13. 3. 2018

10280131

16. 3. 2018

140 365,04

154 401,54

10 639 563,63

180230/03

26. 3. 2018

10280149

29. 3. 2018

280 730,08

308 803,08

10 639 563,63

180233/03

27. 3. 2018

10280149

29. 3. 2018

280 730,08

308 803,08

10 639 563,63

180240/03

28. 3. 2018

10280149

29. 3. 2018

280 730,08

308 803,08

10 639 563,63

180265/03

5. 4. 2018

10280163

6. 4. 2018

140 365,04

154 401,54

10 920 290,90

180277/03

10. 4. 2018

10280176

13. 4. 2018

140 365,04

154 401,54

8 814 836,36

180295/03

16. 4. 2018

10280185

20. 4. 2018

701 825,20

772 007,72

11 201 018,18

180316/03

23. 4. 2018

10280196

27. 4. 2018

1 403 650,40

1 544 015,44

10 779 927,27

180456/03

11. 6. 2018

10280267

15. 6. 2018

280 730,08

308 803,08

11 551 927,27

180462/03

12. 6. 2018

10280267

15. 6. 2018

561 460,16

617 606,17

11 692 290,90

180504/03

27. 6. 2018

10280289

29. 6. 2018

421 095,12

463 204,63

12 141 454,54

180522/03

4. 7. 2018

10280313

13. 7. 2018

280 730,08

308 803,08

11 860 727,27

180550/03

17. 7. 2018

10280323

20. 7. 2018

561 460,16

617 606,17

13 685 454,54

180569/03

25. 7. 2018

10280329

27. 7. 2018

280 730,08

308 803,08

13 545 090,90

180595/03

2. 8. 2018

10280346

3. 8. 2018

210 547,56

231 602,31

13 545 090,90

180612/03

10. 8. 2018

10280357

17. 8. 2018

140 365,04

154 401,54

13 545 090,90

180627/03

16. 8. 2018

10280357

17. 8. 2018

421 095,12

463 204,63

13 545 090,90

180631/03

17. 8. 2018

10280363

24. 8. 2018

280 730,08

308 803,08

12 913 454,54

180649/03

17. 8. 2018

10280363

24. 8. 2018

140 365,04

154 401,54

12 913 454,54

180670/03

29. 8. 2018

10280366

31. 8. 2018

701 825,20

772 007,72

12 632 727,27

180693/03

7. 9. 2018

10280386

14. 9. 2018

561 460,16

617 606,17

12 913 454,54

180714/03

18. 9. 2018

10280391

21. 9. 2018

140 365,04

154 401,54

12 913 454,54

180738/03

25. 9. 2018

10280395

27. 9. 2018

140 365,04

154 401,54

12 913 454,54

180748/03

27. 9. 2018

10280415

5. 10. 2018

140 365,04

154 401,54

13 194 181,81

180760/03

3. 10. 2018

10280415

5. 10. 2018

280 730,08

308 803,08

13 194 181,81

180782/03

11. 10. 2018

10280421

12. 10. 2018

140 365,04

154 401,54

13 053 818,18

180785/03

12. 10. 2018

10280436

19. 10. 2018

210 547,56

231 602,31

13 615 272,72

180796/03

17. 10. 2018

10280436

19. 10. 2018

280 730,08

308 803,08

13 615 272,72

180825/03

25. 10. 2018

10280442

26. 10. 2018

140 365,04

154 401,54

13 404 745,45

180828/03

26. 10. 2018

10280445

31. 10. 2018

280 730,08

308 803,08

13 404 745,45

180871/03

8. 11. 2018

10280464

9. 11. 2018

421 095,12

463 204,63

13 825 818,18

180877/03

9. 11. 2018

10280470

16. 11. 2018

280 730,08

308 803,08

13 825 818,18

180890/03

14. 11. 2018

10280470

16. 11. 2018

421 095,12

463 204,63

13 545 090,90

180909/03

20. 11. 2018

10280478

23. 11. 2018

561 460,16

617 606,17

13 545 090,90

180947/03

4. 12. 2018

10280497

7. 12. 2018

561 460,16

617 606,17

14 668 000,-

180957/03

7. 12. 2018

10280500

14. 12. 2018

701 825,20

772 007,72

14 668 000,-

oo) REVLIMID –5MG CPS DUR 21[41](dále jen „REVLIMID“) od společnosti KaN 7, s.r.o., v hodnotě 2 072 357,91 Kč bez DPH (2 279 593,70 Kč včetně DPH), a to na základě těchto dokladů:

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180134/03

21. 2. 2018

10280093

23. 2. 2018

98 683,71

108 552,08

2 072 337,27

180177/03

9. 3. 2018

10280131

16. 3. 2018

98 683,71

108 552,08

2 664 433,64

180204/03

16. 3. 2018

10280141

23. 3. 2018

98 683,71

108 552,08

2 664 433,64

180206/03

19. 3. 2018

10280141

23. 3. 2018

98 683,71

108 552,08

2 664 433,64

180375/03

14. 5. 2018

10280229

18. 5. 2018

98 683,71

108 552,08

2 664 433,64

180396/03

22. 5. 2018

10280235

25. 5. 2018

98 683,71

108 552,08

2 763 116,36

180419/03

28. 5. 2018

10280239

31. 5. 2018

98 683,71

108 552,08

2 565 750,91

180438/03

5. 6. 2018

10280258

8. 6. 2018

98 683,71

108 552,08

2 620 269,36

180534/03

11. 7. 2018

10280313

13. 7. 2018

98 683,71

108 552,08

2 664 433,64

180556/03

19. 7. 2018

10280323

20. 7. 2018

98 683,71

108 552,08

2 467 068,18

180569/03

25. 7. 2018

10280329

27. 7. 2018

98 683,71

108 552,08

2 467 068,18

180595/03

2. 8. 2018

10280346

3. 8. 2018

98 683,71

108 552,08

2 467 068,18

180670/03

29. 8. 2018

10280366

31. 8. 2018

98 683,71

108 552,08

2 171 020,-

180719/03

19. 9. 2018

10280391

21. 9. 2018

98 683,71

108 552,08

2 171 020,-

180770/03

8. 10. 2018

10280421

12. 10. 2018

98 683,71

108 552,08

2 072 337,27

180779/03

10. 10. 2018

10280421

12. 10. 2018

98 683,71

108 552,08

2 072 337,27

180876/03

9. 11. 2018

10280470

16. 11. 2018

197 367,42

217 104,16

2 269 702,73

180907/03

20. 11. 2018

10280478

23. 11. 2018

98 683,71

108 552,08

2 269 702,73

180915/03

22. 11. 2018

10280478

23. 11. 2018

197 367,42

217 104,16

2 269 702,73

pp) VFEND – 200MG INF PLV SOL 1[42](dále jen „VFEND“) od společnosti KaN 7, s.r.o., v celkové hodnotě 5 637 553,68 Kč bez DPH (6 201 309,05 Kč včetně DPH), a to na základě těchto dokladů:

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180019/03

9. 1. 2018

10280036

 12. 1. 2018

197 367,43

217 104,17

4 074 441,45

180053/03

22. 1. 2018

10280049

26. 1. 2018

148 465,12

163 311,63

4 286 532,36

180071/03

22. 1. 2018

10280049

26. 1. 2018

106 046,51

116 651,16

4 286 532,36

180100/03

8. 2. 2018

10280075

9. 2. 2018

212 093,03

233 302,33

4 498 623,27

180143/03

26. 2. 2018

10280096

28. 2. 2018

212 093,03

233 302,33

5 111 566,-

180158/03

2. 3. 2018

10280119

7. 3. 2018

212 093,03

233 302,33

5 111 566,-

180233/03

27. 3. 2018

10280149

29. 3. 2018

106 046,52

116 651,16

5 111 566,-

180265/03

5. 4. 2018

10280163

6. 4. 2018

212 093,03

233 302,33

5 076 532,36

180304/03

18. 4. 2018

10280185

20. 4. 2018

201 488,38

221 637,21

5 224 996,-

180316/03

23. 4. 2018

10280196

27. 4. 2018

57 265,12

62 991,63

4 790 132,36

180316/03

23. 4. 2018

10280196

27. 4. 2018

154 827,91

170 310,70

4 790 132,36

180328/03

26. 4. 2018

10280196

27. 4. 2018

114 530,24

125 983,26

4 790 132,36

180328/03

26. 4. 2018

10280217

11. 5. 2018

97 562,79

107 319,06

5 002 223,27

180438/03

5. 6. 2018

10280258

8. 6. 2018

106 046,52

116 651,16

5 155 950,55

180451/03

8. 6. 2018

10280267

15. 6. 2018

212 093,03

233 302,33

5 155 950,55

180475/03

15. 6. 2018

10280278

22. 6. 2018

84 837,22

93 320,94

5 261 996,-

180481/03

19. 6. 2018

10280278

22. 6. 2018

212 093,03

233 302,33

5 261 996,-

180518/03

2. 7. 2018

10280313

13. 7. 2018

106 046,52

116 651,16

5 026 554,55

180564/03

24. 7. 2018

10280329

27. 7. 2018

212 093,03

233 302,33

5 247 129,09

180620/03

14. 8. 2018

10280357

17. 8. 2018

212 093,03

233 302,33

4 602 372,73

180683/03

3. 9. 2018

10280381

7. 9. 2018

106 046,52

116 651,16

4 814 463,64

180698/03

10. 9. 2018

10280386

14. 9. 2018

212 093,03

233 302,33

4 814 463,64

180708/03

14. 9. 2018

10280391

21. 9. 2018

212 093,03

233 302,33

5 132 600,-

180745/03

26. 9. 2018

10280395

27. 9. 2018

127 255,82

139 981,40

4 920 509,09

180768/03

8. 10. 2018

10280421

12. 10. 2018

212 093,03

233 302,33

4 920 509,09

180785/03

12. 10. 2018

10280436

19. 10. 2018

212 093,03

233 302,33

4 920 509,09

180840/03

30. 10. 2018

10280445

31. 10. 2018

106 046,52

116 651,16

4 708 418,18

180846/03

1. 11. 20118

10280449

2. 11. 2018

212 093,03

233 302,33

4 708 418,18

180874/03

9. 11. 2018

10280470

16. 11. 2018

212 093,03

233 302,33

4 920 509,09

180897/03

16. 11. 2018

10280478

23. 11. 2018

212 093,03

233 302,33

4 920 509,09

180947/03

4. 12. 2018

10280497

7. 12. 2018

212 093,03

233 302,33

5 026 554,55

180980/03

20. 12. 2018

10280511

21. 12. 2018

212 093,03

233 302,33

5 026 554,55

181000/03

21. 12. 2018

10280516

31. 12. 2018

212 093,03

233 302,33

4 941 718,18

qq) VIDAZA – 25MG/ML INJ PLV SUS 1X100MG [43](dále jen „VIDAZA“) od společnosti KaN 7, s.r.o., v celkové hodnotě 5 362 713,16 Kč bez DPH (5 898 984,48 Kč včetně DPH), a to na základě těchto dokladů:

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180010/03

4. 1. 2018

10280019

 5. 1. 2018

251 009,78

276 110,75

5 271 152,73

180041/03

17. 1. 2018

10280044

19. 1. 2018

313 762,23

345 138,45

5 961 422,73

180093/03

6. 2. 2018

10280075

9. 2. 2018

313 762,23

345 138,45

6 777 196,36

180211/03

20. 3. 2018

10280141

23. 3. 2018

10 826,-

11 908,60

7 090 955,45

180265/03

5. 4. 2018

10280163

6. 4. 2018

376 514,67

414 166,13

7 530 218,18

180312/03

20. 4. 2018

10280196

27. 4. 2018

233 080,51

256 388,56

7 530 218,18

180378/03

14. 5. 2018

10280229

18. 5. 2018

609 595,19

670 554,70

7 592 970,-

180433/03

4. 6. 2018

10280258

8. 6. 2018

206 186,61

226 805,27

7 216 459,09

180502/03

27. 6. 2018

10280289

29. 6. 2018

295 832,96

325 416,25

7 449 537,27

180537/03

12. 7. 2018

10280313

13. 7. 2018

358 585,40

394 443,94

7 449 537,27

180556/03

19. 7. 2018

10280323

20. 7. 2018

188 257,34

207 083,07

7 682 615,45

180580/03

30. 7. 2018

10280332

31. 7. 2018

313 762,23

345 138,45

7 431 608,18

180632/03

17. 8. 2018

10280363

24. 8. 2018

484 090,30

532 499,33

6 723 409,09

180661/03

27. 8. 2018

10280366

31. 8. 2018

62 752,45

69 027,69

6 929 593,64

180748/03

27. 9. 2018

10280415

5. 10. 2018

430 302,48

473 332,72

7 019 239,09

180814/03

23. 10. 2018

10280442

26. 10. 2018

510 984,20

562 082,62

6 642 728,18

180881/03

12. 11. 2018

10280470

16. 11. 2018

340 656,13

374 721,74

6 266 217,27

180926/03

26. 11. 2018

10280482

30. 11. 2018

62 752,45

69 027,69

6 813 054,55

rr)    ZYDELIG – 150MG TBL FLM 60[44](dále jen „ZYDELIG“) od společnosti KaN 7, s.r.o., v hodnotě 715 930,80 Kč bez DPH (787 523,88 Kč včetně DPH), a to na základě těchto dokladů:

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180859/03

5. 11. 2018

10280464

9. 11. 2018

71 593,08

78 752,38

2 256 736,36

180876/03

9. 11. 2018

10280470

16. 11. 2018

214 779,24

236 257,16

2 471 513,45

180881/03

12. 11. 2018

10280470

16. 11. 2018

214 779,24

236 257,16

2 471 513,45

180894/03

15. 11. 2018

10280470

16. 11. 2018

214 779,24

236 257,16

2 471 513,45

II.             POSTUP ÚŘADU PŘED ZAHÁJENÍM SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

2.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 248 zákona k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté zákona, jakož i k projednání přestupků podle tohoto zákona, včetně ukládání pokut za jejich spáchání, obdržel podnět týkající se mj. postupu obviněného v souvislosti s nákupem krevních derivátů ADVATE 1000IU, ADVATE 1500IU, KOGENATE BAYER, NOVOEIGHT, NUWIQ, OCTANATE, FEIBA NF, RIXUBIS 1000IU, RIXUBIS 2000IU, OCTANINE F 1000, WILATE, FANHDI 10ML, FANHDI 15ML, IMMUNATE Stim Plus, NOVOSEVEN 1MG, NOVOSEVEN 2MG, NOVOSEVEN 5MG, OCTAPLAS LG, KIOVIG, OCTAGAM 50ML, OCTAGAM 100ML a léčivých přípravků ABELCET, BLINCYTO, CANCIDAS, CELLCEPT, EPREX, GRAFALON, ICLUSIG, IMBRUVICA, JAKAVI 5 MG, JAKAVI 15 MG, JAKAVI 20 MG, LONQUEX, MABTHERA 100 MG, MABTHERA 500 MG, MERONEM, MYCAMINE, NOXAFIL, NPLATE, REVLIMID, VFEND, VIDAZA a ZYDELIG, v roce 2018.

3.             Úřad přípisem č. j. ÚOHS-22695/2020/532/DKu ze dne 29. 7. 2020 požádal obviněného o zaslání vyjádření, jakým konkrétním způsobem byly v roce 2018 nakupovány dotčené léčivé přípravky a jak v této souvislosti postupoval obviněný v kontextu zákona. Současně Úřad požádal obviněného o zaslání veškeré dokumentace pořízené v souvislosti s nákupem krevních derivátů a léčivých přípravků (zejména objednávek, smluv, faktur apod.).

4.             Dne 6. 8. 2020 obdržel Úřad od obviněného jeho vyjádření z téhož dne.

Vyjádření obviněného ze dne 6. 8. 2020

5.             Obviněný na úvod svého vyjádření konstatuje, že „dříve byly léky zařazeny pod zákonnou výjimku, kdy nebylo nutné poptávku léků činit skrze zadávací řízení, konkrétně se jednalo o úpravu obsaženou v § 13 odst. 8 ZVZ. Zadavatel tuto výjimku využíval a nikterak to nepopírá, neboť předpokládal, že stále jedná zákonem předvídaným způsobem. Nadto je zadavatel vysoce specializovaným zdravotnickým zařízením, kdy je nezbytné, aby disponoval potřebnými léky ihned.“ Zadavatel tedy nepopírá, že předmětné léčivé přípravky nepořizoval na základě zadávacího řízení, uvádí však, že již v průběhu roku 2018 přijal nezbytná opatření, která mají zajistit zadávaní veřejných zakázek zákonem předvídaným způsobem.

III.           ZÁVĚRY ÚŘADU

6.             Po přezkoumání podkladů, které jsou součástí spisu v této věci vedeného, Úřad dospěl k závěru, že obviněný nepostupoval v souvislosti s nákupem krevních derivátů ADVATE 1000IU, ADVATE 1500IU, KOGENATE BAYER, NOVOEIGHT, NUWIQ, OCTANATE, FEIBA NF, RIXUBIS 1000IU, RIXUBIS 2000IU, OCTANINE F 1000, WILATE, FANHDI 10ML, FANHDI 15ML, IMMUNATE Stim Plus, NOVOSEVEN 1MG, NOVOSEVEN 2MG, NOVOSEVEN 5MG, OCTAPLAS LG, KIOVIG, OCTAGAM 50ML, OCTAGAM 100ML a léčivých přípravků ABELCET, BLINCYTO, CANCIDAS, CELLCEPT, EPREX, GRAFALON, ICLUSIG, IMBRUVICA, JAKAVI 5 MG, JAKAVI 15 MG, JAKAVI 20 MG, LONQUEX, MABTHERA 100 MG, MABTHERA 500 MG, MERONEM, MYCAMINE, NOXAFIL, NPLATE, REVLIMID, VFEND, VIDAZA a ZYDELIG v období od 2. 1. 2018 do 28. 12. 2018 v souladu se zákonem. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

7.             Podle § 90 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přestupcích“), může správní orgán o přestupku rozhodnout příkazem. Příkazem lze uložit správní trest napomenutí, pokuty, zákazu činnosti, nebo propadnutí věci nebo náhradní hodnoty.

8.             Úřad konstatuje, že byly dostatečně zjištěny skutkové okolnosti pro vydání tohoto příkazu, kdy podle § 150 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), příkaz může správní orgán vydat, považuje-li skutkové zjištění za dostatečné; vydání příkazu může být prvním úkonem v řízení. V tomto případě je vydání příkazu prvním úkonem ve správním řízení.

K výroku I. – XXVI. tohoto příkazu

Relevantní ustanovení právních předpisů

9.             Podle § 2 odst. 1 zákona se zadáním veřejné zakázky pro účely tohoto zákona rozumí uzavření úplatné smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, z níž vyplývá povinnost dodavatele poskytnout dodávky, služby nebo stavební práce. Za zadání veřejné zakázky se nepovažuje uzavření smlouvy, kterou se zakládá pracovněprávní nebo jiný obdobný vztah, nebo smlouvy upravující spolupráci zadavatele při zadávání veřejné zakázky podle § 7 až §12 zákona, § 155, § 156, § 189 a § 190 zákona.

10.         Podle § 2 odst. 3 zákona je zadavatel povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení, není-li dále stanoveno jinak. Tato povinnost se považuje za splněnou, pokud je veřejná zakázka zadána na základě rámcové dohody postupem podle části šesté hlavy II, v dynamickém nákupním systému podle části šesté hlavy III nebo pořizována od centrálního zadavatele nebo jeho prostřednictvím podle § 9 zákona.

11.         Podle § 3 zákona se zadávacím řízením pro účely tohoto zákona rozumí

a)             zjednodušené podlimitní řízení,

b)             otevřené řízení,

c)             užší řízení,

d)             jednací řízení s uveřejněním,

e)             jednací řízení bez uveřejnění,

f)              řízení se soutěžním dialogem,

g)             řízení o inovačním partnerství,

h)             koncesní řízení, nebo

i)               řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu.

12.         Podle § 14 odst. 1 zákona veřejnou zakázkou na dodávky je veřejná zakázka, jejímž předmětem je pořízení věcí, zvířat nebo ovladatelných přírodních sil, pokud nejsou součástí veřejné zakázky na stavební práce podle § 14 odst. 3 zákona. Pořízením se rozumí zejména koupě, nájem nebo pacht.

13.         Podle § 16 odst. 1 zákona zadavatel před zahájením zadávacího řízení nebo před zadáním veřejné zakázky na základě výjimky podle § 30 zákona stanoví předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. Předpokládanou hodnotou veřejné zakázky je zadavatelem předpokládaná výše úplaty za plnění veřejné zakázky vyjádřená v penězích. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nezahrnuje daň z přidané hodnoty.

14.         Podle § 19 odst. 1 zákona předpokládaná hodnota veřejné zakázky, jejímž předmětem jsou pravidelně pořizované nebo trvající dodávky nebo služby, se stanoví jako

a)             skutečná cena uhrazená zadavatelem za dodávky nebo služby stejného druhu během předcházejících 12 měsíců nebo předchozího účetního období, které je delší než 12 měsíců, upravená o změny v množství nebo cenách, které lze očekávat během následujících 12 měsíců, nebo

b)             součet předpokládaných hodnot jednotlivých dodávek a služeb, které mají být zadavatelem zadány během následujících 12 měsíců nebo v účetním období, které je delší než 12 měsíců, pokud nemá k dispozici údaje podle písmene a).

15.         Podle § 25 zákona nadlimitní veřejnou zakázkou je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo přesahuje finanční limit stanovený nařízením vlády zapracovávajícím příslušné předpisy Evropské unie. Nadlimitní veřejnou zakázku zadává zadavatel v nadlimitním režimu podle části čtvrté, pokud není zadávána podle části páté až sedmé, nebo u ní zadavatel neuplatnil výjimku z povinnosti zadat ji v zadávacím řízení.

16.         Podle § 2 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 172/2016 Sb.“), činil v šetřeném období (tedy ve znění nařízení vlády č. 172/2016 Sb. účinném od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019)  finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky 3 873 000 Kč pro zadavatele podle § 4 odst. 1 písm. a) až c) zákona.

17.         Podle § 26 odst. 1 zákona je podlimitní veřejnou zakázkou veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosahuje limitu podle § 25 zákona a přesahuje hodnoty stanovené v § 27 zákona.

18.         Podle § 27 písm. a) zákona veřejnou zakázkou malého rozsahu je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší v případě veřejné zakázky na dodávky nebo na služby částce 2 000 000 Kč.

19.         Podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona se zadavatel dopustí přestupku tím, že nedodrží pravidla stanovená tímto zákonem pro zadání veřejné zakázky nebo pro zvláštní postupy podle části šesté, přičemž tím ovlivní nebo může ovlivnit výběr dodavatele nebo výběr návrhu v soutěži o návrh, a zadá veřejnou zakázku, uzavře rámcovou dohodu nebo se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

20.         Podle § 7 zákona o přestupcích pokračováním v přestupku se rozumí takové jednání, jehož jednotlivé dílčí útoky vedené jednotným záměrem naplňují skutkovou podstatu stejného přestupku, jsou spojeny stejným nebo podobným způsobem provedení, blízkou souvislostí časovou a souvislostí v předmětu útoku.

Zjištěné skutečnosti

21.         Jak se podává z bodu 1. odůvodnění tohoto příkazu, obviněný v období od 2. 1. 2018 do 28. 12. 2018 nakoupil

 • od společnosti KaN 7, s.r.o., krevní deriváty ADVATE 1000IU v hodnotě 8 925 759,83 Kč bez DPH (9 818 335,81 Kč s DPH), od společnosti KaN 7, s.r.o., krevní deriváty ADVATE 1500IU v hodnotě 1 776 045,83 Kč bez DPH (1 953 650,41 Kč včetně DPH),
 • od společnosti KaN 7, s.r.o., krevní deriváty KOGENATE BAYER v hodnotě 28 870 603,53 Kč bez DPH (31 757 664,- Kč včetně DPH),
 • od společnosti KaN 7, s.r.o., krevní deriváty NOVOEIGHT v hodnotě 9 173 863,64 Kč bez DPH (10 091 250,- Kč včetně DPH)
 • od společnosti KaN 7, s.r.o., krevní deriváty NUWIQ v hodnotě 3 462 514,46 Kč bez DPH (3 808 765,48 Kč včetně DPH), 4 604 250,89 Kč bez DPH (5 064 675,97 Kč včetně DPH)
 • od společnostiMEDICON Pharm s.r.o. krevní deriváty OCTANATE v hodnotě 3 399 000,- Kč bez DPH (3 738 900,- Kč včetně DPH),
 • od společnosti SHIRE CZECH s.r.o. krevní deriváty FEIBA NF v hodnotě 7 731 648,08 Kč bez DPH (8 504 813Kč včetně DPH),
 • od společnosti KaN 7, s.r.o., krevní deriváty RIXUBIS 1000IU v hodnotě 1 451 125,78 Kč bez DPH (1 596 238,34 Kč včetně DPH),
 • od společnosti KaN 7, s.r.o., krevní deriváty RIXUBIS 2000IU v hodnotě 1 692 671,23 Kč bez DPH (1 861 938,35 Kč včetně DPH),
 • od společnostiMEDICON Pharm s.r.o. krevní deriváty OCTANINE F 1000 v hodnotě 6 283 467,26 Kč bez DPH (6 911 813,99 Kč včetně DPH),
 • od společnostiMEDICON Pharm s.r.o. krevní deriváty WILATE v hodnotě 4 107 760,33 Kč bez DPH (4 518 536,36 Kč včetně DPH),
 • od společnosti Grifols s.r.o. krevní deriváty FANHDI 10ML v hodnotě 6 160 000,- Kč bez DPH (6 776 000,- Kč včetně DPH),
 • od společnosti Grifols s.r.o. krevní deriváty FANHDI 15ML v hodnotě 1 710 000,- Kč bez DPH (1 881 000,- Kč včetně DPH),
 • od společnosti SHIRE CZECH s.r.o. krevní deriváty IMMUNATE Stim Plus v hodnotě 14 121 540,- Kč bez DPH (15 533 694,- Kč včetně DPH),
 • od společnosti KaN 7, s.r.o., krevní deriváty NOVOSEVEN 1MG v hodnotě 2 323 490,91 Kč bez DPH (2 555 840,- Kč včetně DPH),
 • od společnosti KaN 7, s.r.o., krevní deriváty NOVOSEVEN 2MG v hodnotě 4 356 545,46 Kč bez DPH (4 792 200,01 Kč včetně DPH),
 • od společnosti KaN 7, s.r.o., krevní deriváty NOVOSEVEN 5MG v hodnotě 14 521 818,- Kč bez DPH (15 973 999,80 Kč včetně DPH),
 • od společnosti PHOENIX lékárenský velkoobchod, s. r. o., krevní deriváty OCTAPLAS LG v 1 397 916,- Kč bez DPH (1 537 707,60 Kč včetně DPH),
 • od společnosti SHIRE CZECH s.r.o. krevní deriváty KIOVIG v hodnotě 6 589 090,56 Kč bez DPH (7 247 999,62 Kč včetně DPH),
 • od společnosti MEDICON Pharm s.r.o. krevní deriváty OCTAGAM 50ML v hodnotě 808 590,- Kč bez DPH (889 449,- Kč včetně DPH),
 • od společnosti MEDICON Pharm s.r.o. krevní deriváty OCTAGAM 100ML v hodnotě 7 407 936,- Kč bez DPH (8 148 729,60 Kč včetně DPH)
 • od společnosti Grifols s.r.o. krevní deriváty FLEBOGAMMA DIF v hodnotě 1 024 635,60 Kč bez DPH (1 127 099,16 Kč včetně DPH),
 • od společnosti KaN 7, s.r.o., léčivé přípravky ABELCET v hodnotě, 4 949 667,62 Kč bez DPH (5 444 634,38 Kč včetně DPH)
 • od společnosti KaN 7, s.r.o., léčivé přípravky BLINCYTO v hodnotě 5 677 157,76 Kč bez DPH (6 244 873,32 Kč včetně DPH),
 • od společnosti KaN 7, s.r.o., léčivé přípravky CANCIDAS v hodnotě 3 342 578,87 Kč bez DPH (3 676 836,76Kč včetně DPH),
 • od společnosti KaN 7, s.r.o., léčivé přípravky CELLCEPT v hodnotě 5 192 051,89 Kč bez DPH (5 711 257,08 Kč včetně DPH),
 • od společnosti KaN 7, s.r.o., léčivé přípravky EPREX v hodnotě  3 748 177,45 Kč bez DPH (4 122 995,19 Kč včetně DPH),
 • od společnosti KaN 7, s.r.o., léčivé přípravky GRAFALON v hodnotě 3 446 761,74 Kč bez DPH (3 791 437,91 Kč včetně DPH),
 • od společnosti KaN 7, s.r.o., léčivé přípravky ICLUSIG v hodnotě 8 662 019,33 Kč bez DPH (9 528 221,26 Kč včetně DPH),
 • od společnosti KaN 7, s.r.o., léčivé přípravky IMBRUVICA v hodnotě 8 690 705,08 Kč bez DPH (9 559 775,59 Kč včetně DPH),
 • od společnosti KaN 7, s.r.o., léčivé přípravky JAKAVI 5 MG v hodnotě 5 842 831,04 Kč bez DPH (6 427 114,14 Kč včetně DPH),
 • od společnosti KaN 7, s.r.o., léčivé přípravky JAKAVI 15 MG v hodnotě 3 951 966,79 Kč bez DPH (4 347 163,47 Kč včetně DPH),
 • od společnosti KaN 7, s.r.o., léčivé přípravky JAKAVI 20 MG v hodnotě 6 655 266,55 Kč bez DPH (7 320 793,21 Kč včetně DPH),
 • od společnosti KaN 7, s.r.o., léčivé přípravky LONQUEX v hodnotě2 989 117,19 Kč bez DPH (3 288 028,90 Kč včetně DPH), 
 • od společnosti KaN 7, s.r.o., léčivé přípravky MABTHERA 100 MG v hodnotě 2 684 499,58 Kč bez DPH (2 952 949,54 Kč včetně DPH),
 • od společnosti KaN 7, s.r.o., léčivé přípravky MABTHERA 500 MG v hodnotě 6 143 911,42 Kč bez DPH (6 758 302,56 Kč včetně DPH),
 • od společnosti KaN 7, s.r.o., léčivé přípravky MERONEM v hodnotě 1 999 349,10 Kč bez DPH (2 199 284,01 Kč včetně DPH),
 • od společnosti KaN 7, s.r.o., léčivé přípravky MYCAMINE v hodnotě 6 189 952,89 Kč bez DPH (6 808 948,18 Kč včetně DPH),
 • od společnosti KaN 7, s.r.o., léčivé přípravky NOXAFIL v hodnotě 3 342 033,42 Kč bez DPH (3 676 236,76 Kč včetně DPH),
 • od společnosti KaN 7, s.r.o., léčivé přípravky NPLATE v hodnotě 15 931 432,04 Kč bez DPH (17 524 575,24 Kč včetně DPH),
 • od společnosti KaN 7, s.r.o., léčivé přípravky REVLIMID v hodnotě  2 072 357,91 Kč bez DPH (2 279 593,70 Kč včetně DPH),
 • od společnosti KaN 7, s.r.o., léčivé přípravky VFEND v hodnotě 5 637 553,68 Kč bez DPH (6 201 309,05 Kč včetně DPH),
 • od společnosti KaN 7, s.r.o., léčivé přípravky VIDAZA v hodnotě 5 362 713,16 Kč bez DPH (5 898 984,48 Kč včetně DPH),
 • od společnosti KaN 7, s.r.o., léčivé přípravky ZYDELIG v hodnotě 715 930,80 Kč bez DPH (787 523,88 Kč včetně DPH).

22.         Krevní deriváty ADVATE 1000IU, ADVATE 1500IU, KOGENATE BAYER, NOVOEIGHT, NUWIQ a OCTANATE spadají do anatomicko-terapeuticko-chemické skupiny (dále jen „ATC skupina“; k problematice tzv. ATC skupin blíže bod 50. odůvodnění tohoto příkazu) „B02BD02: KOAGULAČNÍ FAKTOR VIII“, kdy účinnou látkou je „OKTOKOG ALFA (OCTOCOGUM ALFA)“. Z dokumentace poskytnuté obviněným vyplývá, že obviněný za předmětné krevní deriváty spadající do zmíněné ATC skupiny uhradil v období od 1. 1. 2017 do 30. 12. 2018 následující částky:

Datum úhrady

Částka bez DPH[45]

Částka vč. DPH 10 %

05.02.2017

314 223,49 Kč

345 645,84 Kč

05.02.2017

95 633,24 Kč

105 196,56 Kč

09.02.2017

627 621,82 Kč

690 384,00 Kč

16.02.2017

784 527,27 Kč

862 980,00 Kč

23.02.2017

784 527,27 Kč

862 980,00 Kč

28.02.2017

463 500,00 Kč

509 850,00 Kč

06.03.2017

470 716,36 Kč

517 788,00 Kč

06.03.2017

309 000,00 Kč

339 900,00 Kč

09.03.2017

784 527,27 Kč

862 980,00 Kč

04.04.2017

273 237,55 Kč

300 561,30 Kč

04.04.2017

360 882,55 Kč

396 970,80 Kč

04.04.2017

1 208 172,00 Kč

1 328 989,20 Kč

11.04.2017

784 527,27 Kč

862 980,00 Kč

20.04.2017

409 856,73 Kč

450 842,40 Kč

20.04.2017

364 316,73 Kč

400 748,40 Kč

24.04.2017

1 098 338,18 Kč

1 208 172,00 Kč

26.04.2017

470 716,36 Kč

517 788,00 Kč

28.04.2017

136 618,91 Kč

150 280,80 Kč

28.04.2017

27 323,78 Kč

30 056,16 Kč

28.04.2017

91 079,18 Kč

100 187,10 Kč

04.05.2017

784 527,27 Kč

862 980,00 Kč

16.05.2017

1 255 243,64 Kč

1 380 768,00 Kč

17.05.2017

300 561,30 Kč

330 617,43 Kč

26.05.2017

309 000,00 Kč

339 900,00 Kč

02.06.2017

150 280,80 Kč

165 308,88 Kč

13.06.2017

627 621,82 Kč

690 384,00 Kč

15.06.2017

46 350,00 Kč

50 985,00 Kč

15.06.2017

262 650,00 Kč

288 915,00 Kč

21.06.2017

784 527,27 Kč

862 980,00 Kč

26.06.2017

309 000,00 Kč

339 900,00 Kč

27.06.2017

784 527,27 Kč

862 980,00 Kč

03.07.2017

136 618,91 Kč

150 280,80 Kč

03.07.2017

273 237,55 Kč

300 561,30 Kč

03.07.2017

91 079,18 Kč

100 187,10 Kč

10.07.2017

784 527,27 Kč

862 980,00 Kč

11.07.2017

784 527,27 Kč

862 980,00 Kč

13.07.2017

136 618,91 Kč

150 280,80 Kč

13.07.2017

455 395,91 Kč

500 935,50 Kč

13.07.2017

309 000,00 Kč

339 900,00 Kč

14.07.2017

470 716,36 Kč

517 788,00 Kč

24.07.2017

409 856,73 Kč

450 842,40 Kč

24.07.2017

182 158,36 Kč

200 374,20 Kč

24.07.2017

273 237,55 Kč

300 561,30 Kč

01.08.2017

941 432,73 Kč

1 035 576,00 Kč

16.08.2017

172 596,00 Kč

189 855,60 Kč

16.08.2017

1 082 647,64 Kč

1 190 912,40 Kč

18.08.2017

309 000,00 Kč

339 900,00 Kč

01.09.2017

784 527,27 Kč

862 980,00 Kč

01.09.2017

470 716,36 Kč

517 788,00 Kč

04.09.2017

68 309,45 Kč

75 140,40 Kč

04.09.2017

63 755,43 Kč

70 130,97 Kč

04.09.2017

118 402,94 Kč

130 243,23 Kč

05.09.2017

1 569 054,55 Kč

1 725 960,00 Kč

06.09.2017

364 316,73 Kč

400 748,40 Kč

06.09.2017

463 500,00 Kč

509 850,00 Kč

18.09.2017

627 621,82 Kč

690 384,00 Kč

21.09.2017

273 237,55 Kč

300 561,30 Kč

22.09.2017

910 791,82 Kč

1 001 871,00 Kč

26.09.2017

182 158,36 Kč

200 374,20 Kč

10.10.2017

1 569 054,55 Kč

1 725 960,00 Kč

20.10.2017

463 50