číslo jednací: 13195/2023/500
spisová značka: S0197/2023/VZ

Instance I.
Věc Nákup zdravotnického materiálu
Účastníci
 1. Ústav hematologie a krevní transfuze Praha
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2023
Datum nabytí právní moci 14. 4. 2023
Dokumenty file icon 2023_S0197.pdf 608 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0197/2023/VZ

Číslo jednací:      ÚOHS-13195/2023/500

 

Brno 4. 4. 2023

 

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/20016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve věci spáchání přestupků podle § 268 odst. 1 písm. a) citovaného zákona obviněným

 • Ústav hematologie a krevní transfuze Praha, IČO 00023736, se sídlem U nemocnice 2094/1, 128 00 Praha,

v souvislosti s nákupem zdravotnického materiálu

 • AMICUS Platelet Kit FC DN W/Pas Luer,
 • AMICUS Platelet Kit FC SN W/Pas Luer,
 • TRIMA PLT Sampler PLS RBC Auto Set,
 • Composelect 5F TaB 63CPD/100SAGM,

v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018,

vydává podle ustanovení § 90 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, tento 

 

příkaz:

I.

Obviněný – Ústav hematologie a krevní transfuze Praha, IČO 00023736, se sídlem U nemocnice 2094/1, 128 00 Praha – se dopustil pokračování v přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů tím, že nedodržel pravidlo pro zadávání veřejných zakázek stanovené v § 2 odst. 3 citovaného zákona, když v období od 4. 1. 2018 do 11. 12. 2018 úplatně pořizoval zdravotnický materiál AMICUS Platelet Kit FC DN W/Pas Luer, AMICUS Platelet Kit FC SN W/Pas Luer a TRIMA PLT Sampler PLS RBC Auto Set, tvořící plnění stejného druhu, a to na základě těchto dokladů:

 

 • AMICUS Platelet Kit FC DN W/Pas Luerod společnosti Fresenius Kabi s.r.o., IČO 25135228, se sídlem Na strži 1702/65, 140 00 Praha 4

 

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180008/TM

5. 1. 2018

2460239658

08.01.2018

289 200,-

349 932,-

9 474 400,-

180022/TM

29. 1. 2018

2460241679

30.01.2018

289 200,-

349 932,-

10 317 600,-

180036/TM

12. 2. 2018

2460242972

13.02.2018

144 600,-

174 966,-

10 172 400,-

180055/TM

5. 3. 2018

2460244922

06.03.2018

289 200,-

349 932,-

10 685 400,-

180073/TM

26. 3. 2018

2460246982

28.03.2018

144 600,-

174 966,-

11 023 200,-

180085/TM

17. 4. 2018

2460248820

18.04.2018

144 600,-

174 966,-

10 742 400,-

180100/TM

2. 5. 2018

2460250805

11.05.2018

289 200,-

349 932,-

10 968 000,-

180119/TM

28. 5. 2018

2460253849

12.06.2018

144 600,-

174 966,-

10 114 200,-

180139/TM

15. 6. 2018

2460254264

18.06.2018

289 200,-

349 932,-

10 620 600,-

180160/TM

13. 7. 2018

2460256715

14.07.2018

144 600,-

174 966,-

10 964 400,-

180184/TM

14. 8. 2018

2460259187

15.08.2018

289 200,-

349 932,-

11 099 400,-

180198/TM

28. 8. 2018

2460260325

29.08.2018

144 600,-

174 966,-

10 390 200,-

180218/TM

18. 9. 2018

2460262257

19.09.2018

144 600,-

174 966,-

10 390 200,-

180240/TM

12. 10. 2018

2460264418

15.10.2018

289 200,-

349 932,-

10 728 000,-

180255/TM

30. 10. 2018

2460265923

31.10.2018

144 600,-

174 966,-

10 728 000,-

180274/TM

26. 11. 2018

2460268358

27.11.2018

289 200,-

349 932,-

10 728 000,-

180296/TM

11. 12. 2018

2460269892

12.12.2018

144 600,-

174 966,-

9 796 400,-

 

 • AMICUS Platelet Kit FC SN W/Pas Luerod společnosti Fresenius Kabi s.r.o., IČO 25135228, se sídlem Na strži 1702/65, 140 00 Praha 4

 

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180008/TM

5. 1. 2018

2460239658

8. 1. 2018

82 800,-

100 188,-

9 474 400,-

180022/TM

29. 1. 2018

2460241679

30. 1. 2018

138 000,-

166 980,-

10 317 600,-

180036/TM

12. 2. 2018

2460242972

13. 2. 2018

138 000,-

166 980,-

10 172 400,-

180055/TM

5. 3. 2018

2460244922

6. 3. 2018

82 800,-

100 188,-

10 685 400,-

180073/TM

26. 3. 2018

2460246982

28. 3. 2018

138 000,-

166 980,-

11 023 200,-

180085/TM

17. 4. 2018

2460248820

18. 4. 2018

138 000,-

166 980,-

10 742 400,-

180100/TM

2. 5. 2018

2460250132

3. 5. 2018

82 800,-

100 188,-

10 968 000,-

180119/TM

28. 5. 2018

2460253849

12. 6. 2018

138 000,-

166 980,-

10 114 200,-

180139/TM

15. 6. 2018

2460254264

18. 6. 2018

138 000,-

166 980,-

10 620 600,-

180160/TM

13. 7. 2018

2460256715

14. 7. 2018

276 000,-

333 960,-

10 964 400,-

180184/TM

14. 8. 2018

2460259187

15. 8. 2018

138 000,-

166 980,-

11 099 400,-

180198/TM

28. 8. 2018

2460260325

29. 8. 2018

138 000,-

166 980,-

10 390 200,-

180218/TM

18. 9. 2018

2460262257

19. 9. 2018

138 000,-

166 980,-

10 390 200,-

180240/TM

12. 10. 2018

2460264418

15. 10. 2018

138 000,-

166 980,-

10 728 000,-

180255/TM

30. 10. 2018

2460265923

31. 10. 2018

138 000,-

166 980,-

10 728 000,-

180269/TM

19. 11. 2018

2460267757

20. 11. 2018

165 600,-

200 376,-

10 301 400,-

180274/TM

26. 11. 2018

2460268358

27. 11. 2018

138 000,-

166 980,-

10 728 000,-

180296/TM

11. 12. 2018

2460269892

12. 12. 2018

138 000,-

166 980,-

9 796 400,-

 

 • TRIMA PLT Sampler PLS RBC Auto Setod společnosti Terumo BCT Europe N.V., IČO 413166055, se sídlem Ikaroslaan 41, 1930 Zaventem, Belgie

 

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180007/TM

4. 1. 2018

5310214988

8. 1. 2018

282 000,-

341 220,-

9 474 400,-

180020/TM

24. 1. 2018

5310216850

26. 1. 2018

282 000,-

341 220,-

10 317 600,-

180043/TM

15. 2. 2018

5310219422

22. 2. 2018

56 400,-

68 244,-

10 172 400,-

180043/TM

15. 2. 2018

5310219969

28. 2. 2018

225 600,-

272 976,-

10 172 400,-

180058/TM

7. 3. 2018

5310220901

8. 3. 2018

282 000,-

341 220,-

10 031 400,-

180076/TM

29. 3. 2018

5310223976

4. 4. 2018

282 000,-

341 220,-

10 596 000,-

180101/TM

2. 5. 2018

5310226750

3. 5. 2018

282 000,-

341 220,-

10 968 000,-

180115/TM

24. 5. 2018

5310229186

29. 5. 2018

282 000,-

341 220,-

10 823 400,-

180137/TM

13. 6. 2018

5310231807

20. 6. 2018

282 000,-

341 220,-

10 620 600,-

180168/TM

25. 7. 2018

5310236265

30. 7. 2018

282 000,-

341 220,-

10 824 000,-

180196/TM

23. 8. 2018

5310239213

31. 8. 2018

282 000,-

341 220,-

10 390 200,-

180202/TM

4. 9. 2018

5310239545

5. 9. 2018

282 000,-

341 220,-

10 390 200,-

180226/TM

26. 9. 2018

5310242227

2. 10. 2018

282 000,-

341 220,-

10 535 400,-

180239/TM

11. 10. 2018

5310243463

15. 10. 2018

141 000,-

170 610,-

10 446 000,-

180260/TM

1. 11. 2018

5310246192

6. 11. 2018

141 000,-

170 610,-

11 010 600,-

180275/TM

26. 11. 2018

5310248445

26. 11. 2018

84 600,-

102 366,-

10 728 000,-

180276/TM

26. 11. 2018

5310248863

28. 11. 2018

141 000,-

170 610,-

10 728 000,-

tedy zadal výše vymezené veřejné zakázky na dodávky bez provedení zadávacího řízení, ačkoli byl povinen jej provést, neboť se dle jejich předpokládané hodnoty jednalo o nadlimitní veřejné zakázky, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele.

II.

Obviněný – Ústav hematologie a krevní transfuze Praha, IČO 00023736, se sídlem U nemocnice 2094/1, 128 00 Praha – se dopustil pokračování v přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů tím, že nedodržel pravidlo pro zadávání veřejných zakázek stanovené v § 2 odst. 3 citovaného zákona, když v období od 23. 1. 2018 do 3. 12. 2018 od společnosti Fresenius Kabi s.r.o., IČO 25135228, se sídlem Na strži 1702/65, 140 00 Praha 4, úplatně pořizoval zdravotnický materiál Composelect 5F TaB 63CPD/100SAGM, a to na základě těchto dokladů:

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180018/TM

23. 1. 2018

2460241155

24. 1. 2018

225 000,-

272 250,-

2 475 000,-

180046/TM

23. 2. 2018

2460244085

26. 2. 2018

225 000,-

272 250,-

2 700 000,-

180066/TM

19. 3. 2018

2460246183

20. 3. 2018

225 000,-

272 250,-

2 700 000,-

180092/TM

23. 4. 2018

2460249345

24. 4. 2018

225 000,-

272 250,-

2 700 000,-

180112/TM

21. 5. 2018

2460251806

22. 5. 2018

225 000,-

272 250,-

2 700 000,-

180144/TM

22. 6. 2018

2460254908

25. 6. 2018

225 000,-

272 250,-

2 925 000,-

180171/TM

27. 7. 2018

2460257893

30. 7. 2018

225 000,-

272 250,-

2 700 000,-

180199/TM

31. 8. 2018

2460260688

3. 9. 2018

225 000,-

272 250,-

2 925 000,-

180227/TM

27. 9. 2018

2460263071

1. 10. 2018

225 000,-

272 250,-

2 700 000,-

180261/TM

5. 11. 2018

2460266477

6. 11. 2018

225 000,-

272 250,-

2 700 000,-

180281/TM

3. 12. 2018

2460269043

4. 12. 2018

360 000,-

435 600,-

2 700 000,-

tedy zadal výše vymezené veřejné zakázky na dodávky bez provedení zadávacího řízení, ačkoli byl povinen jej provést, neboť se dle jejich předpokládané hodnoty jednalo o podlimitní veřejné zakázky, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele.

III.

Za spáchání přestupků uvedených ve výrocích I. a II.  tohoto příkazu se obviněnému – Ústav hematologie a krevní transfuze Praha, IČO 00023736, se sídlem U nemocnice 2094/1, 128 00 Praha – podle § 268 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ukládá

pokuta ve výši 40 000 Kč (čtyřicet tisíc korun českých).

Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto příkazu.

 

Odůvodnění

I.               POSTUP OBVINĚNÉHO

1.             Obviněný – Ústav hematologie a krevní transfuze Praha, IČO 00023736, se sídlem U nemocnice 2094/1, 128 00 Praha (dále jen „obviněný“ nebo „zadavatel“), který je veřejným zadavatelem dle § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – v období od 4. 1. 2018 do 11. 12. 2018 pořizoval následující zdravotnický materiál:

a)      AMICUS Platelet Kit FC DN W/Pas Luer od společnosti Fresenius Kabi s.r.o., IČO 25135228, se sídlem Na strži 1702/65, 140 00 Praha 4 (dále jen „společnost Fresenius Kabi s.r.o.“) v celkové hodnotě 3 615 000 Kč bez DPH (4 374 150 Kč s DPH), a to na základě těchto dokladů:

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180008/TM

5. 1. 2018

2460239658

08.01.2018

289 200,-

349 932,-

9 474 400,-

180022/TM

29. 1. 2018

2460241679

30.01.2018

289 200,-

349 932,-

10 317 600,-

180036/TM

12. 2. 2018

2460242972

13.02.2018

144 600,-

174 966,-

10 172 400,-

180055/TM

5. 3. 2018

2460244922

06.03.2018

289 200,-

349 932,-

10 685 400,-

180073/TM

26. 3. 2018

2460246982

28.03.2018

144 600,-

174 966,-

11 023 200,-

180085/TM

17. 4. 2018

2460248820

18.04.2018

144 600,-

174 966,-

10 742 400,-

180100/TM

2. 5. 2018

2460250805

11.05.2018

289 200,-

349 932,-

10 968 000,-

180119/TM

28. 5. 2018

2460253849

12.06.2018

144 600,-

174 966,-

10 114 200,-

180139/TM

15. 6. 2018

2460254264

18.06.2018

289 200,-

349 932,-

10 620 600,-

180160/TM

13. 7. 2018

2460256715

14.07.2018

144 600,-

174 966,-

10 964 400,-

180184/TM

14. 8. 2018

2460259187

15.08.2018

289 200,-

349 932,-

11 099 400,-

180198/TM

28. 8. 2018

2460260325

29.08.2018

144 600,-

174 966,-

10 390 200,-

180218/TM

18. 9. 2018

2460262257

19.09.2018

144 600,-

174 966,-

10 390 200,-

180240/TM

12. 10. 2018

2460264418

15.10.2018

289 200,-

349 932,-

10 728 000,-

180255/TM

30. 10. 2018

2460265923

31.10.2018

144 600,-

174 966,-

10 728 000,-

180274/TM

26. 11. 2018

2460268358

27.11.2018

289 200,-

349 932,-

10 728 000,-

180296/TM

11. 12. 2018

2460269892

12.12.2018

144 600,-

174 966,-

9 796 400,-

b)      AMICUS Platelet Kit FC SN W/Pas Luer od společnosti Fresenius Kabi s.r.o.v celkové hodnotě 2 484 000 Kč bez DPH (3 005 640 Kč s DPH), a to na základě těchto dokladů:

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180008/TM

5. 1. 2018

2460239658

8. 1. 2018

82 800,-

100 188,-

9 474 400,-

180022/TM

29. 1. 2018

2460241679

30. 1. 2018

138 000,-

166 980,-

10 317 600,-

180036/TM

12. 2. 2018

2460242972

13. 2. 2018

138 000,-

166 980,-

10 172 400,-

180055/TM

5. 3. 2018

2460244922

6. 3. 2018

82 800,-

100 188,-

10 685 400,-

180073/TM

26. 3. 2018

2460246982

28. 3. 2018

138 000,-

166 980,-

11 023 200,-

180085/TM

17. 4. 2018

2460248820

18. 4. 2018

138 000,-

166 980,-

10 742 400,-

180100/TM

2. 5. 2018

2460250132

3. 5. 2018

82 800,-

100 188,-

10 968 000,-

180119/TM

28. 5. 2018

2460253849

12. 6. 2018

138 000,-

166 980,-

10 114 200,-

180139/TM

15. 6. 2018

2460254264

18. 6. 2018

138 000,-

166 980,-

10 620 600,-

180160/TM

13. 7. 2018

2460256715

14. 7. 2018

276 000,-

333 960,-

10 964 400,-

180184/TM

14. 8. 2018

2460259187

15. 8. 2018

138 000,-

166 980,-

11 099 400,-

180198/TM

28. 8. 2018

2460260325

29. 8. 2018

138 000,-

166 980,-

10 390 200,-

180218/TM

18. 9. 2018

2460262257

19. 9. 2018

138 000,-

166 980,-

10 390 200,-

180240/TM

12. 10. 2018

2460264418

15. 10. 2018

138 000,-

166 980,-

10 728 000,-

180255/TM

30. 10. 2018

2460265923

31. 10. 2018

138 000,-

166 980,-

10 728 000,-

180269/TM

19. 11. 2018

2460267757

20. 11. 2018

165 600,-

200 376,-

10 301 400,-

180274/TM

26. 11. 2018

2460268358

27. 11. 2018

138 000,-

166 980,-

10 728 000,-

180296/TM

11. 12. 2018

2460269892

12. 12. 2018

138 000,-

166 980,-

9 796 400,-

c)      TRIMA PLT Sampler PLS RBC Auto Set od společnosti Terumo BCT Europe N.V., IČO 413166055, se sídlem Ikaroslaan 41, 1930 Zaventem, Belgie (dále jen „společnost Terumo BXT Europe N.V.“) v celkové hodnotě 3 891 600 Kč bez DPH (4 708 836 Kč s DPH), a to na základě těchto dokladů:

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180007/TM

4. 1. 2018

5310214988

8. 1. 2018

282 000,-

341 220,-

9 474 400,-

180020/TM

24. 1. 2018

5310216850

26. 1. 2018

282 000,-

341 220,-

10 317 600,-

180043/TM

15. 2. 2018

5310219422

22. 2. 2018

56 400,-

68 244,-

10 172 400,-

180043/TM

15. 2. 2018

5310219969

28. 2. 2018

225 600,-

272 976,-

10 172 400,-

180058/TM

7. 3. 2018

5310220901

8. 3. 2018

282 000,-

341 220,-

10 031 400,-

180076/TM

29. 3. 2018

5310223976

4. 4. 2018

282 000,-

341 220,-

10 596 000,-

180101/TM

2. 5. 2018

5310226750

3. 5. 2018

282 000,-

341 220,-

10 968 000,-

180115/TM

24. 5. 2018

5310229186

29. 5. 2018

282 000,-

341 220,-

10 823 400,-

180137/TM

13. 6. 2018

5310231807

20. 6. 2018

282 000,-

341 220,-

10 620 600,-

180168/TM

25. 7. 2018

5310236265

30. 7. 2018

282 000,-

341 220,-

10 824 000,-

180196/TM

23. 8. 2018

5310239213

31. 8. 2018

282 000,-

341 220,-

10 390 200,-

180202/TM

4. 9. 2018

5310239545

5. 9. 2018

282 000,-

341 220,-

10 390 200,-

180226/TM

26. 9. 2018

5310242227

2. 10. 2018

282 000,-

341 220,-

10 535 400,-

180239/TM

11. 10. 2018

5310243463

15. 10. 2018

141 000,-

170 610,-

10 446 000,-

180260/TM

1. 11. 2018

5310246192

6. 11. 2018

141 000,-

170 610,-

11 010 600,-

180275/TM

26. 11. 2018

5310248445

26. 11. 2018

84 600,-

102 366,-

10 728 000,-

180276/TM

26. 11. 2018

5310248863

28. 11. 2018

141 000,-

170 610,-

10 728 000,-

d)      Composelect 5F TaB 63CPD/100SAGM od společnosti Fresenius Kabi s.r.o.v celkové hodnotě 2 610 000 Kč bez DPH (3 158 100 Kč s DPH), a to na základě těchto dokladů:

Číslo objednávky

Datum vystavení objednávky

Faktura

Datum vystavení faktury

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

180018/TM

23. 1. 2018

2460241155

24. 1. 2018

225 000,-

272 250,-

2 475 000,-

180046/TM

23. 2. 2018

2460244085

26. 2. 2018

225 000,-

272 250,-

2 700 000,-

180066/TM

19. 3. 2018

2460246183

20. 3. 2018

225 000,-

272 250,-

2 700 000,-

180092/TM

23. 4. 2018

2460249345

24. 4. 2018

225 000,-

272 250,-

2 700 000,-

180112/TM

21. 5. 2018

2460251806

22. 5. 2018

225 000,-

272 250,-

2 700 000,-

180144/TM

22. 6. 2018

2460254908

25. 6. 2018

225 000,-

272 250,-

2 925 000,-

180171/TM

27. 7. 2018

2460257893

30. 7. 2018

225 000,-

272 250,-

2 700 000,-

180199/TM

31. 8. 2018

2460260688

3. 9. 2018

225 000,-

272 250,-

2 925 000,-

180227/TM

27. 9. 2018

2460263071

1. 10. 2018

225 000,-

272 250,-

2 700 000,-

180261/TM

5. 11. 2018

2460266477

6. 11. 2018

225 000,-

272 250,-

2 700 000,-

180281/TM

3. 12. 2018

2460269043

4. 12. 2018

360 000,-

435 600,-

2 700 000,-

II.             POSTUP ÚŘADU PŘED ZAHÁJENÍM ŘÍZENÍ O PŘESTUPKU

2.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), který je podle § 248 zákona příslušný k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté zákona, jakož i k projednání přestupků podle tohoto zákona, včetně ukládání pokuty za jejich spáchání, obdržel podnět týkající se mj. postupu obviněného v souvislosti s nákupem zdravotnického materiálu AMICUS Platelet Kit FC DN W/Pas Luer, AMICUS Platelet Kit FC SN W/Pas Luer,TRIMA PLT Sampler PLS RBC Auto Set a Composelect 5F TaB 63CPD/100SAGM (dále rovněž společně jen „zdravotnický materiál“) v roce 2018.

3.             V návaznosti na obdržený podnět si Úřad dne 29. 7. 2020 vyžádal od obviněného vyjádření ke skutečnostem uvedeným v podnětu a k doložení veškerých podkladů, které souvisí pořizováním zdravotnického materiálu v roce 2018.

Vyjádření obviněného k obsahu podnětu

4.             Obviněný dne 6. 8. 2020 doručil Úřadu své vyjádření k tvrzením uvedeným v podnětu z téhož dne. Obviněný předně uvedl, že nerozporuje závěry obsažené v podnětu, resp. že nepopírá skutečnost, že v roce 2018 skutečně pořizoval zdravotnický materiál mimo zadávací řízení dle zákona. Obviněný přitom uvedl, že učinil veškeré kroky k tomu, aby v budoucnu k tomuto pochybení nedocházelo. Dle vyjádření obviněného se pro nákup předmětného zdravotnického materiálu již v průběhu roku 2018 připravovaly podklady pro zadávací řízení, která byla zahájena počátkem roku 2019 pod názvy „Rámcová smlouva na dodávky aferetických souprav – A“ a „Rámcová smlouva na dodávky aferetických souprav – B“, na jejichž základě byly následně uzavřeny rámcové smlouvy na dodávky zdravotnického materiálu. Obviněný uvedl, že by Úřad měl při svém rozhodování o zahájení správního řízení zohlednit skutečnost, že ze strany obviněného došlo k přijetí dostatečných nápravných opatření. Obviněný dále uvedl, že smysl a účel zákona byl v souvislosti s pořizováním předmětného zdravotnického materiálu v roce 2018 dodržen, neboť i ze závěrů uvedených v podnětu vyplývá, že se obviněný nedopustil nehospodárného vynakládání veřejných prostředků.

Další postup Úřadu před zahájením řízení o přestupku

5.             Úřad obviněného dne 18. 8. 2020 opětovně vyzval k doložení veškerých dokumentů pořízených v souvislosti s nákupy zdravotnického materiálu v roce 2018. Obviněný následně Úřadu dne 2. 9. 2020 doručil přehled objednávek vztahujících se k nákupům předmětného zdravotnického materiálu, doplněný částí daňových dokladů vystavených při realizaci těchto nákupů. Obviněný zároveň Úřadu předložil dokumentaci zadávacích řízení realizovaných v roce 2019, konkrétně pak zadávacích řízení „Rámcová smlouva na dodávky aferetických souprav – A“, „Rámcová smlouva na dodávky aferetických souprav – B“ a „Dodávky krevních vaků“.

6.             Úřad obviněného dne 22. 9. 2020 vyzval k doplnění zbývající části daňových dokladů vystavených v roce 2018 při realizaci nákupů zdravotnického materiálu, a dále ke sdělení v jaké výši byla u jednotlivých druhů zdravotnického materiálu stanovena DPH. Obviněný následně Úřadu dne 1. 10. 2020 doručil kompilát objednávek a daňových podkladů souvisejících s nákupy zdravotnického materiálu v roce 2018. Obviněný rovněž uvedl, že v případě veškerého nakupovaného zdravotnického materiálu byla v roce 2018 stanovena jednotná výše DPH ve výši 21 %.

7.             Úřad v návaznosti na doručené podklady dne 10. 12. 2020 vyzval obviněného k doručení několika specifikovaných dokladů k některým realizovaným objednávkám za rok 2018, u kterých tyto doklady dosud nebyly obviněným předloženy. Úřad zároveň vyzval obviněného ke sdělení, kolik za jednotlivé druhy zdravotnického materiálu zaplatil v roce 2017, tedy v roce předcházejícímu Úřadem přezkoumávanému období. Obviněný dne 17. 12. 2020 Úřadu předložil dosud chybějící podklady k realizovaným objednávkám zdravotnického materiálu za rok 2018.

8.             Úřad následně dne 11. 6. 2021 opětovně vyzval obviněného ke sdělení údaje o částkách zaplacených za jednotlivé druhy zdravotnického materiálu za rok 2017. Zároveň Úřad vyzval obviněného ke sdělení, do jaké míry spolu poptávané plnění za rok 2018 souvisí z věcné stránky, resp. k vysvětlení, jak konkrétně byl pořizovaný zdravotnický materiál využíván. Obviněný dne 16. 6. 2021 doručil Úřadu přehled, dle kterého v roce 2017 za předmětný zdravotnický materiál uhradil celkem 13 299 600 Kč bez DPH, resp. 16 092 516 Kč vč. DPH. Obviněný dále uvedl, že „v případě materiálu TRIMA PLT Sampler PLS RBC Auto Set se jedná o soupravu, která je určena spolu se separátorem Trima Accel k odběru plazmy od dárce“, dále že „[v] případě materiálu AMICUS Platelet Kit FC se jedná o soupravu, která je určena spolu se separátorem Fresenius Amicus k odběru deleukotizovaného destičkového koncentrátu v jednojehlové (DN w/Pas Luer) a dvoujehlové varianté (SN W/Pas Luer)“ a že „[m]ateriál Composelect 5F Tab 63 CPD/1OOSAGM je krevní pětivak určený pro nepřístrojový odběr plné krve, a následně pro přípravu plazmy, erytrocytů bez buffy coatu resuspendovaných a následně deleukotizovaných (v uzavřeném systému in line) a trombocytů“.   

9.             Úřad dále dne 11. 10. 2021 vyzval obviněného mimo jiné k vyjádření, zda se v případě objednávek zdravotnického materiálu označeného jako „AMICUS Platelet Kit FC DN w/Pas Luer“ a „AMICUS Platelet Kit FC SN w/Pas Luer“ jednalo o zdravotnický materiál určený pro totožný zdravotnický přístroj. Obviněný doručil dne 14. 10. 2021 své vyjádření, ze kterého vyplynulo, že se v případě Úřadem dotazovaného zdravotnického materiálu jedná o materiál používaný pro separátor Fresenius Amicus, přičemž materiál „AMICUS Platelet Kit FC DN w/Pas Luer“ představuje dvoujehlovou soupravu s konektorem pro přídavný roztok pro destičky, zatímco materiál „AMICUS Platelet Kit FC SN w/Pas Luer“ jednojehlovou soupravu s konektorem pro přídavný roztok pro destičky. Obviněný rovněž uvedl, že o použití jednoho či druhého typu zdravotnického materiálu rozhoduje v případě každého dárce lékař. 

III.           ZÁVĚRY ÚŘADU

10.         Po přezkoumání podkladů, které jsou součástí spisu v této věci vedeného, Úřad dospěl k závěru, že obviněný nepostupoval v souvislosti s nákupem zdravotnického materiálu AMICUS Platelet Kit FC DN W/Pas Luer, AMICUS Platelet Kit FC SN W/Pas Luer, TRIMA PLT Sampler PLS RBC Auto Set a Composelect 5F TaB 63CPD/100SAGM v období od 4. 1. 2018 do 11. 12. 2018 v souladu se zákonem. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

11.         Podle § 90 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přestupcích“), může správní orgán o přestupku rozhodnout příkazem. Příkazem lze uložit správní trest napomenutí, pokuty, zákazu činnosti, nebo propadnutí věci nebo náhradní hodnoty.

12.         Úřad konstatuje, že byly dostatečně zjištěny skutkové okolnosti pro vydání tohoto příkazu, kdy podle § 150 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), příkaz může správní orgán vydat, považuje-li skutkové zjištění za dostatečné; vydání příkazu může být prvním úkonem v řízení. V tomto případě je vydání příkazu prvním úkonem ve správním řízení.

K výroku I. a II. tohoto příkazu

Relevantní ustanovení zákona                       

13.         Podle § 2 odst. 1 zákona se zadáním veřejné zakázky pro účely tohoto zákona rozumí uzavření úplatné smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, z níž vyplývá povinnost dodavatele poskytnout dodávky, služby nebo stavební práce. Za zadání veřejné zakázky se nepovažuje uzavření smlouvy, kterou se zakládá pracovněprávní nebo jiný obdobný vztah, nebo smlouvy upravující spolupráci zadavatele při zadávání veřejné zakázky podle § 7 až §12 zákona, § 155, § 156, § 189 a § 190 zákona.

14.         Podle § 2 odst. 3 zákona je zadavatel povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení, není-li dále stanoveno jinak. Tato povinnost se považuje za splněnou, pokud je veřejná zakázka zadána na základě rámcové dohody postupem podle části šesté hlavy II, v dynamickém nákupním systému podle části šesté hlavy III nebo pořizována od centrálního zadavatele nebo jeho prostřednictvím podle § 9 zákona.

15.         Podle § 3 zákona se zadávacím řízením pro účely tohoto zákona rozumí

a)             zjednodušené podlimitní řízení,

b)             otevřené řízení,

c)             užší řízení,

d)             jednací řízení s uveřejněním,

e)             jednací řízení bez uveřejnění,

f)              řízení se soutěžním dialogem,

g)             řízení o inovačním partnerství,

h)             koncesní řízení, nebo

i)               řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu.

16.         Podle § 14 odst. 1 zákona je veřejnou zakázkou na dodávky veřejná zakázka, jejímž předmětem je pořízení věcí, zvířat nebo ovladatelných přírodních sil, pokud nejsou součástí veřejné zakázky na stavební práce podle § 14 odst. 3 zákona. Pořízením se rozumí zejména koupě, nájem nebo pacht.

17.         Podle § 16 odst. 1 zákona zadavatel před zahájením zadávacího řízení nebo před zadáním veřejné zakázky na základě výjimky podle § 30 zákona stanoví předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. Předpokládanou hodnotou veřejné zakázky je zadavatelem předpokládaná výše úplaty za plnění veřejné zakázky vyjádřená v penězích. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nezahrnuje daň z přidané hodnoty.

18.         Podle § 19 odst. 1 zákona předpokládaná hodnota veřejné zakázky, jejímž předmětem jsou pravidelně pořizované nebo trvající dodávky nebo služby, se stanoví jako

a)             skutečná cena uhrazená zadavatelem za dodávky nebo služby stejného druhu během předcházejících 12 měsíců nebo předchozího účetního období, které je delší než 12 měsíců, upravená o změny v množství nebo cenách, které lze očekávat během následujících 12 měsíců, nebo

b)             součet předpokládaných hodnot jednotlivých dodávek a služeb, které mají být zadavatelem zadány během následujících 12 měsíců nebo v účetním období, které je delší než 12 měsíců, pokud nemá k dispozici údaje podle písmene a).

19.         Podle § 25 zákona je nadlimitní veřejnou zakázkou veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo přesahuje finanční limit stanovený nařízením vlády zapracovávajícím příslušné předpisy Evropské unie. Nadlimitní veřejnou zakázku zadává zadavatel v nadlimitním režimu podle části čtvrté, pokud není zadávána podle části páté až sedmé, nebo u ní zadavatel neuplatnil výjimku z povinnosti zadat ji v zadávacím řízení.

20.         Podle § 2 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019, tedy v období, ve kterém došlo ke spáchání přestupků podle výroku I. a II. tohoto příkazu (dále jen „nařízení vlády č. 172/2016 Sb.“), činí finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky 3 873 000 Kč pro zadavatele podle § 4 odst. 1 písm. a) až c) zákona.

21.         Podle § 26 odst. 1 zákona je podlimitní veřejnou zakázkou veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosahuje limitu podle § 25 zákona a přesahuje hodnoty stanovené v § 27 zákona.

22.         Podle § 27 písm. a) zákona je veřejnou zakázkou malého rozsahu veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší v případě veřejné zakázky na dodávky nebo na služby částce 2 000 000 Kč.

23.         Podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona se zadavatel dopustí přestupku tím, že nedodrží pravidla stanovená tímto zákonem pro zadání veřejné zakázky nebo pro zvláštní postupy podle části šesté, přičemž tím ovlivní nebo může ovlivnit výběr dodavatele nebo výběr návrhu v soutěži o návrh, a zadá veřejnou zakázku, uzavře rámcovou dohodu nebo se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

24.         Podle § 7 zákona o přestupcích se pokračováním v přestupku rozumí takové jednání, jehož jednotlivé dílčí útoky vedené jednotným záměrem naplňují skutkovou podstatu stejného přestupku, jsou spojeny stejným nebo podobným způsobem provedení, blízkou souvislostí časovou a souvislostí v předmětu útoku.

Zjištěné skutečnosti

25.         Jak se podává z bodu 1. odůvodnění tohoto příkazu, obviněný v období od 4. 1. 2018 do 11. 12. 2018 nakoupil

 • od společnosti Fresenius Kabi s.r.o. zdravotnický materiál AMICUS Platelet Kit FC DN W/Pas Luer v hodnotě 3 615 000 Kč bez DPH (4 374 150 Kč s DPH),
 • od společnosti Fresenius Kabi s.r.o. zdravotnický materiál AMICUS Platelet Kit FC SN W/Pas Luer v hodnotě 2 480 000 Kč bez DPH (3 005 640 Kč s DPH),
 • od společnosti Terumo BXT Europe N.V. zdravotnický materiál TRIMA PLT Sampler PLS RBC Auto Set v hodnotě 3 891 600 Kč bez DPH (4 708 836 Kč s DPH),
 • od společnosti Fresenius Kabi s.r.o. zdravotnický materiál Composelect 5F TaB 63CPD/100SAGM v hodnotě 2 610 000 Kč bez DPH (3 158 100 Kč s DPH).

26.         Z dokumentace poskytnuté obviněným vyplývá, že za zdravotnický materiál AMICUS Platelet Kit FC DN W/Pas Luer, AMICUS Platelet Kit FC SN W/Pas Luer a TRIMA PLT Sampler PLS RBC Auto Set, tedy zdravotnický materiál tvořící plnění stejného druhu (k tomuto podrobněji dále v odůvodnění tohoto příkazu), obviněný uhradil v období od 1. 1. 2017 do 30. 12. 2018 následující částky:

Datum úhrady

Částka bez DPH

Částka vč. DPH

09.02.2017

138 000,00 Kč

166 980,00 Kč

09.02.2017

289 200,00 Kč

349 932,00 Kč

23.02.2017

141 000,00 Kč

170 610,00 Kč

06.03.2017

282 000,00 Kč

341 220,00 Kč

06.03.2017

82 800,00 Kč

100 188,00 Kč

06.03.2017

289 200,00 Kč

349 932,00 Kč

28.03.2017

138 000,00 Kč

166 980,00 Kč

28.03.2017

115 680,00 Kč

139 972,80 Kč

28.03.2017

173 520,00 Kč

209 959,20 Kč

31.03.2017

282 000,00 Kč

341 220,00 Kč

28.04.2017

225 600,00 Kč

272 976,00 Kč

28.04.2017

56 400,00 Kč

68 244,00 Kč

05.05.2017

55 200,00 Kč

66 792,00 Kč

05.05.2017

27 600,00 Kč

33 396,00 Kč

05.05.2017

55 200,00 Kč

66 792,00 Kč

05.05.2017

289 200,00 Kč

349 932,00 Kč

25.05.2017

282 000,00 Kč

341 220,00 Kč

26.05.2017

138 000,00 Kč

166 980,00 Kč

26.05.2017

173 520,00 Kč

209 959,20 Kč

26.05.2017

115 680,00 Kč

139 972,80 Kč

02.06.2017

141 000,00 Kč

170 610,00 Kč

07.06.2017

282 000,00 Kč

341 220,00 Kč

15.06.2017

55 200,00 Kč

66 792,00 Kč

15.06.2017

27 600,00 Kč

33 396,00 Kč

15.06.2017

28 920,00 Kč

34 993,20 Kč

15.06.2017

86 760,00 Kč

104 979,60 Kč

15.06.2017

28 920,00 Kč

34 993,20 Kč

17.07.2017

141 000,00 Kč

170 610,00 Kč

17.07.2017

197 400,00 Kč

238 854,00 Kč

17.07.2017

84 600,00 Kč

102 366,00 Kč

20.07.2017

138 000,00 Kč

166 980,00 Kč

20.07.2017

144 600,00 Kč

174 966,00 Kč

20.07.2017

144 600,00 Kč

174 966,00 Kč

11.08.2017

138 000,00 Kč

166 980,00 Kč

11.08.2017

289 200,00 Kč

349 932,00 Kč

16.08.2017

282 000,00 Kč

341 220,00 Kč

17.08.2017

55 200,00 Kč

66 792,00 Kč

17.08.2017

82 800,00 Kč

100 188,00 Kč

17.08.2017

86 760,00 Kč

104 979,60 Kč

17.08.2017

202 440,00 Kč

244 952,40 Kč

05.09.2017

282 000,00 Kč

341 220,00 Kč

22.09.2017

282 000,00 Kč

341 220,00 Kč

26.09.2017

82 800,00 Kč

100 188,00 Kč

26.09.2017

144 600,00 Kč

174 966,00 Kč

26.09.2017

144 600,00 Kč

174 966,00 Kč

12.10.2017

112 800,00 Kč

136 488,00 Kč

12.10.2017

169 200,00 Kč

204 732,00 Kč

01.11.2017

110 400,00 Kč

133 584,00 Kč

01.11.2017

27 600,00 Kč

33 396,00 Kč

01.11.2017

289 200,00 Kč

349 932,00 Kč

08.11.2017

282 000,00 Kč

341 220,00 Kč

22.11.2017

138 000,00 Kč

166 980,00 Kč

22.11.2017

144 600,00 Kč

174 966,00 Kč

30.11.2017

138 000,00 Kč

166 980,00 Kč

30.11.2017

28 920,00 Kč

34 993,20 Kč

30.11.2017

115 680,00 Kč

139 972,80 Kč

07.12.2017

282 000,00 Kč

341 220,00 Kč

20.12.2017

138 000,00 Kč

166 980,00 Kč

20.12.2017

144 600,00 Kč

174 966,00 Kč

20.12.2017

144 600,00 Kč

174 966,00 Kč

21.12.2017

282 000,00 Kč

341 220,00 Kč

10.01.2018

276 000,00 Kč

333 960,00 Kč

10.01.2018

260 280,00 Kč

314 938,80 Kč

10.01.2018

28 920,00 Kč

34 993,20 Kč

16.01.2018

282 000,00 Kč

341 220,00 Kč

30.01.2018

282 000,00 Kč

341 220,00 Kč

26.02.2018

82 800,00 Kč

100 188,00 Kč

26.02.2018

231 360,00 Kč

279 945,60 Kč

26.02.2018

57 840,00 Kč

69 986,40 Kč

26.02.2018

282 000,00 Kč

341 220,00 Kč

07.03.2018

138 000,00 Kč

166 980,00 Kč

07.03.2018

289 200,00 Kč

349 932,00 Kč

07.03.2018

253 800,00 Kč

307 098,00 Kč

07.03.2018

28 200,00 Kč

34 122,00 Kč

23.03.2018

138 000,00 Kč

166 980,00 Kč

23.03.2018

144 600,00 Kč

174 966,00 Kč

05.04.2018

82 800,00 Kč

100 188,00 Kč

05.04.2018

202 440,00 Kč

244 952,40 Kč

05.04.2018

86 760,00 Kč

104 979,60 Kč

13.04.2018

56 400,00 Kč

68 244,00 Kč

18.04.2018

225 600,00 Kč

272 976,00 Kč

25.04.2018

282 000,00 Kč

341 220,00 Kč

07.05.2018

138 000,00 Kč

166 980,00 Kč

07.05.2018

115 680,00 Kč

139 972,80 Kč

07.05.2018

28 920,00 Kč

34 993,20 Kč

31.05.2018

82 800,00 Kč

100 188,00 Kč

31.05.2018

55 200,00 Kč

66 792,00 Kč

31.05.2018

144 600,00 Kč

174 966,00 Kč

31.05.2018

282 000,00 Kč

341 220,00 Kč

01.06.2018

282 000,00 Kč

341 220,00 Kč

11.06.2018

82 800,00 Kč

100 188,00 Kč

20.06.2018

57 840,00 Kč

69 986,40 Kč

20.06.2018

173 520,00 Kč

209 959,20 Kč

20.06.2018

57 840,00 Kč

69 986,40 Kč

09.07.2018

282 000,00 Kč

341 220,00 Kč

23.07.2018

27 600,00 Kč

33 396,00 Kč

23.07.2018

110 400,00 Kč

133 584,00 Kč

23.07.2018

138 000,00 Kč

166 980,00 Kč

23.07.2018

144 600,00 Kč

174 966,00 Kč

23.07.2018

289 200,00 Kč

349 932,00 Kč

02.08.2018

276 000,00 Kč

333 960,00 Kč

02.08.2018

144 600,00 Kč

174 966,00 Kč

07.08.2018

282 000,00 Kč

341 220,00 Kč

06.09.2018

84 600,00 Kč

102 366,00 Kč

06.09.2018

56 400,00 Kč

68 244,00 Kč

06.09.2018

141 000,00 Kč

170 610,00 Kč

20.09.2018

55 200,00 Kč

66 792,00 Kč

20.09.2018

82 800,00 Kč

100 188,00 Kč

20.09.2018

57 840,00 Kč

69 986,40 Kč

20.09.2018

231 360,00 Kč

279 945,60 Kč

04.10.2018

138 000,00 Kč

166 980,00 Kč

04.10.2018

57 840,00 Kč

69 986,40 Kč

04.10.2018

86 760,00 Kč

104 979,60 Kč

11.10.2018

282 000,00 Kč

341 220,00 Kč

25.10.2018

282 000,00 Kč

341 220,00 Kč

30.10.2018

138 000,00 Kč

166 980,00 Kč

30.10.2018

144 600,00 Kč

174 966,00 Kč

23.11.2018

138 000,00 Kč

166 980,00 Kč

23.11.2018

289 200,00 Kč

349 932,00 Kč

23.11.2018

282 000,00 Kč

341 220,00 Kč

29.11.2018

141 000,00 Kč

170 610,00 Kč

30.11.2018

138 000,00 Kč

166 980,00 Kč

30.11.2018

28 920,00 Kč

34 993,20 Kč

30.11.2018

115 680,00 Kč

139 972,80 Kč

07.12.2018

165 600,00 Kč

200 376,00 Kč

27.12.2018

84 600,00 Kč

102 366,00 Kč

27.         Z dokumentace poskytnuté obviněným vyplývá, že obviněný za zdravotnický materiál Composelect 5F TaB 63CPD/100SAGM uhradil v období od 1. 1. 2017 do 30. 12. 2018 následující částky:

Datum úhrady

Částka bez DPH

Částka vč. DPH

23.02.2017

216 000,00 Kč

261 360,00 Kč

23.02.2017

9 000,00 Kč

10 890,00 Kč

04.04.2017

225 000,00 Kč

272 250,00 Kč

28.04.2017

45 000,00 Kč

54 450,00 Kč

28.04.2017

180 000,00 Kč

217 800,00 Kč

30.05.2017

225 000,00 Kč

272 250,00 Kč

14.07.2017

225 000,00 Kč

272 250,00 Kč

11.08.2017

225 000,00 Kč

272 250,00 Kč

04.09.2017

135 000,00 Kč

163 350,00 Kč

04.09.2017

90 000,00 Kč

108 900,00 Kč

04.10.2017

90 000,00 Kč

108 900,00 Kč

04.10.2017

135 000,00 Kč

163 350,00 Kč

26.10.2017

225 000,00 Kč

272 250,00 Kč

08.12.2017

189 000,00 Kč

228 690,00 Kč

08.12.2017

36 000,00 Kč

43 560,00 Kč

29.12.2017

81 000,00 Kč

98 010,00 Kč

29.12.2017

144 000,00 Kč

174 240,00 Kč

30.01.2018

225 000,00 Kč

272 250,00 Kč

02.03.2018

225 000,00 Kč

272 250,00 Kč

29.03.2018

27 000,00 Kč

32 670,00 Kč

29.03.2018

198 000,00 Kč

239 580,00 Kč

25.04.2018

225 000,00 Kč

272 250,00 Kč

04.06.2018

225 000,00 Kč

272 250,00 Kč

21.06.2018

63 000,00 Kč

76 230,00 Kč

21.06.2018

162 000,00 Kč

196 020,00 Kč

01.08.2018

225 000,00 Kč

272 250,00 Kč

30.08.2018

225 000,00 Kč

272 250,00 Kč

11.10.2018

27 000,00 Kč

32 670,00 Kč

11.10.2018

198 000,00 Kč

239 580,00 Kč

02.11.2018

225 000,00 Kč

272 250,00 Kč

19.12.2018

225 000,00 Kč

272 250,00 Kč

K postupu obviněného

28.         Úřad předně v obecné rovině uvádí, že hlavním účelem zákona je zajištění soutěžního prostředí při zadávání veřejných zakázek s cílem dosáhnout hospodárného nakládání s veřejnými prostředky. Co možná nejširší hospodářské soutěže v právě uvedeném smyslu pak zákon dosahuje tím, že stanoví pro osoby v postavení zadavatele povinnost zadávat veřejné zakázky ve formalizovaném zadávacím řízení, ve kterém je kladen důraz zejm. na jeho transparentní provedení. Úřad tedy uzavírá, že má-li být naplněn hlavní účel zákona, musí zadavatelé postupovat dle § 2 odst. 3 zákona a – nestanoví-li zákon výslovně jinak (např. v případě výjimek dle § 29 zákona) – použít pro zadání veřejné zakázky některý z druhů zadávacího řízení dle § 3 zákona, zásadně tedy řízení otevřené nebo užší (použití ostatních druhů zadávacích řízení je vázáno na splnění zákonných podmínek pro takový postup).

29.         Úřad dále uvádí, že zadavatel je povinen před zahájením zadávacího řízení (nebo před zadáním veřejné zakázky na základě výjimky podle § 30 zákona) stanovit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, která je určující pro další postup zadavatele, neboť dle její výše (nejde-li o zjednodušený režim dle § 129 zákona) dojde k určení režimu, v němž bude zadávání veřejné zakázky probíhat (nepoužije-li zadavatel dobrovolně přísnějšího režimu). Zákon pak (odhlédneme-li od již zmíněného zjednodušeného režimu) rozlišuje režim podlimitní a režim nadlimitní, popř. veřejné zakázky malého rozsahu.

30.         Jsou-li předmětem plnění veřejné zakázky pravidelně pořizované nebo trvající dodávky nebo služby, předpokládaná hodnota veřejné zakázky se pak v souladu s § 19 odst. 1 zákona stanoví jako a) skutečná cena uhrazená zadavatelem za dodávky nebo služby stejného druhu během předcházejících 12 měsíců nebo předchozího účetního období, které je delší než 12 měsíců, upravená o změny v množství nebo cenách, které lze očekávat během následujících 12 měsíců, nebo b) součet předpokládaných hodnot jednotlivých dodávek a služeb, které mají být zadavatelem zadány během následujících 12 měsíců nebo v účetním období, které je delší než 12 měsíců, pokud nemá k dispozici údaje podle písmene a).

31.         V kontextu šetřeného případu, ve kterém jsou předmětem plnění veřejné zakázky pravidelně pořizované dodávky zdravotnického materiálu, Úřad jako pomocnou strukturu pro určení, které dodávky tvoří plnění stejného druhu, použil Evropskou nomenklaturu zdravotnických prostředků (dále jen „EMDN“)[1], která má podle článku 26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/745 ze dne 5. 4. 2017 o zdravotnických prostředcích podpořit fungování Evropské databáze zdravotnických prostředků (EUDAMED). Úřad v šetřeném případě dovodil, že zdravotnický materiál AMICUS Platelet Kit FC DN W/Pas Luer, AMICUS Platelet Kit FC SN W/Pas Luer a TRIMA PLT Sampler PLS RBC Auto Set náleží do skupiny „B0380 – Aferézní zařízení – příslušenství“ dle EMDN, resp. že uvedený zdravotnický materiál tedy tvoří plnění stejného druhu, neboť se ve všech případech jedná o soupravy určené k odběru toliko určitých složek krve (plazmy nebo deleukotizovaného destičkového koncentrátu). Předmětné soupravy tedy představují příslušenství k aferézním zařízením. Zdravotnický materiál Composelect 5F TaB 63CPD/100SAGM pak dle Úřadu náleží do skupiny „B01 – Krevní vaky a soupravy“ dle EMDN, neboť se jedná o krevní pětivak určený pro nepřístrojový odběr plné krve (tedy nikoliv pouze jejích jednotlivých složek) a až následné přípravě plazmy, erytrocytů a trombocytů.

32.         V šetřeném případě je obviněný hematologickým centrem poskytujícím specializovanou léčbu, a je tak nepochybné, že dotčený nákup zdravotnického materiálu není nahodilý, jedná se o zdravotnický matriál, který obviněný potřebuje k výkonu své činnosti (poskytování zdravotní péče zejména v oboru hematologie a transfúzního lékařství aj.) a objednává je opakovaně (viz přehledy objednávek uvedené v bodu 1. tohoto příkazu). Jednotlivá plnění specifikovaná v bodě 1. odůvodnění tohoto příkazu přitom představují veřejné zakázky, jejichž předmětem plnění jsou právě pravidelně pořizované dodávky příslušného zdravotnického materiálu, a jedná se tak o veřejné zakázky na dodávky ve smyslu § 14 odst. 1 zákona. Dle Úřadu přitom pro posouzení věci není podstatné, zda obviněný např. v prvním čtvrtletí roku potřebuje 10 setů konkrétního zdravotnického materiálu a v posledním čtvrtletí roku bude potřebovat 150 setů téhož zdravotnického materiálu, důležité je, že obviněný zdravotnický materiál, tvořící plnění stejného druhu, potřebuje a pořizuje trvale, resp. dlouhodobě bez významných časových prodlev a není žádného sporu o tom, že jsou pro něj nezbytné ve vztahu k zajištění účelu, pro který byl obviněný zřízen. K tomu je třeba nutno dále dodat, že smlouva na veřejnou zakázku, resp. její zadání nemusí být zachyceno v rámci (jednoho) „standardizovaného“ dokumentu, ale projevy vůle zadavatele a dodavatele směřující k jejímu uzavření mohou být obsaženy v různých dokumentech; typicky může jít o objednávku zadavatele a její akceptaci ze strany dodavatele.

33.         Z výše uvedeného vyplývá, že u všech veřejných zakázek, resp. objednávek uvedených ve výrocích I. a II. tohoto příkazu přesahuje jejich předpokládaná hodnota [určená postupem dle § 19 odst. 1 písm. a) zákona a pro přehlednost uvedená jak ve výrocích tohoto příkazu, tak v bodu 1. jeho odůvodnění] limit 2 mil. Kč bez DPH dle § 27 písm. a) zákona pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky, jedná se tak o podlimitní nebo nadlimitní veřejné zakázky (v případech, kdy předpokládaná hodnota dosahuje, příp. přesahuje finanční limit 3 873 000 Kč dle nařízení vlády č. 172/2016 Sb. účinného v době zadání příslušné veřejné zakázky), z čehož se podává, že ve vztahu ke každé z těchto veřejných zakázek byl obviněný povinen postupovat dle § 2 odst. 3 zákona, tj. zakázku zadat v zadávacím řízení dle § 3 zákona nebo postupovat jiným zákonem aprobovaným postupem (např. nejprve uzavřít rámcovou dohodu nebo zavést dynamický nákupní systém a následně zadávat veřejné zakázky v jejich rámci). Vzhledem k tomu, že obviněný tak neučinil, a tento postup tedy mohl mít vliv na výběr dodavatele, neboť nelze vyloučit, že v případě postupu dle zákona mohl obviněný obdržet od jiného dodavatele výhodnější nabídku, není pochyb o tom, že jednání obviněného naplňuje znaky skutkové podstaty přestupků dle § 268 odst. 1 písm. a) zákona.

34.         Úřad zde pouze pro úplnost podotýká, že jelikož měl již z podkladů dodaných obviněným k objednávkám předmětného zdravotnického materiálu postaveno na jisto, že předpokládaná hodnota těchto dodávek přesahuje limit 2 mil. Kč bez DPH dle § 27 písm. a) zákona pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky, nedožádával si již s ohledem na zásadu procesní ekonomie[2] další podklady stran nákupu zdravotnického materiálu tvořícího plnění stejného druhu jako stíhaný zdravotnický materiál, neboť by v tomto konkrétním případě toliko zatížil obviněného dalšími úkony, které by neměly jakýkoliv vliv na rozhodnutí Úřadu o spáchání předmětných přestupků. Úřad však akcentuje, že pro stanovení předpokládané hodnoty ze strany zadavatelů, na základě které je určován režim veřejné zakázky, je nezbytné započítat skutečnou cenu uhrazenou zadavatelem za dodávky všech zdravotnických materiálů tvořících plnění stejného druhu během předcházejících 12 měsíců (viz výše bod 31. odůvodnění tohoto příkazu).

35.         K tomu Úřad dále uvádí, že postup obviněného spočívající v pořizování dotčeného zdravotnického materiálu v šetřeném období od 4. 1. 2018 do 11. 12. 2018 je jednáním, jehož jednotlivé dílčí útoky byly vedeny jednotným záměrem (pořizování zdravotnického materiálu dle aktuální potřeby bez provedení zadávacího řízení), každý sám o sobě naplnil skutkovou podstatu stejného přestupku [§ 268 odst. 1 písm. a) zákona] a jsou spojeny stejným způsobem provedení (pořizování zdravotnického materiálu na základě jednotlivých objednávek bez provedení zadávacího řízení), blízkou souvislostí časovou (v období od 4. 1. 2018 do 11. 12. 2018, kdy odstup mezi jednotlivými po sobě následujícími útoky vztahujícími se k  jednotlivému zdravotnickému materiálu se pohybuje v řádech dnů/týdnů) a souvislostí v předmětu útoku (opakované pořizování zdravotnického materiálu, tj. zadávání veřejných zakázek na dodávky bez provedení zadávacího řízení), pročež tedy postup obviněného naplňuje znaky pokračování v přestupku dle § 7 zákona o přestupcích.

36.         S ohledem tedy na vše shora uvedené Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. a II. tohoto příkazu.

K výroku III. tohoto příkazu – uložení pokuty

37.         Úřad posoudil postup obviněného a vzhledem ke zjištěným skutečnostem přistoupil k uložení pokuty, neboť obviněný svým postupem naplnil skutkovou podstatu (pokračování v) přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona.

38.         Podle § 270 odst. 5 zákona promlčecí doba činí 5 let.

39.         Podle § 31 odst. 1 zákona o přestupcích počíná promlčecí doba běžet dnem následujícím po dni spáchání přestupku; dnem spáchání přestupku se rozumí den, kdy došlo k ukončení jednání, kterým byl přestupek spáchán. Je-li znakem přestupku účinek, promlčecí doba počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy takový účinek nastal.

40.         Podle § 31 odst. 2 písm. a) zákona o přestupcích promlčecí doba počíná běžet u pokračujícího přestupku dnem následujícím po dni, kdy došlo k poslednímu dílčímu útoku.

41.         V návaznosti na výše uvedené Úřad před uložením pokuty ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená v § 270 odst. 5 zákona. K poslednímu dílčímu útoku, a tedy ke spáchání přestupků uvedených ve výroku I. a II. tohoto příkazu došlo ve dnech 26. 11. 2018 a 11. 12. 2018 uzavřením posledních smluv, resp. objednávek na dodávky stíhaného zdravotnického materiálu.

42.         Z výše uvedeného tak vyplývá, že promlčecí doba dle § 270 odst. 5 zákona ve vztahu k projednávaným přestupkům neuplynula a odpovědnost obviněného za přestupky nezanikla.

43.         Podle § 268 odst. 2 písm. a) zákona se za přestupek podle § 268 odst. 1 zákona, nepoužije-li se postup podle § 268 odst. 3 zákona, uloží pokuta do 10 % ceny veřejné zakázky, nebo do 20 000 000 Kč, nelze-li celkovou cenu veřejné zakázky zjistit, jde-li o přestupek podle § 268 odst. 1 písm. a) až c) zákona.

44.         Podle § 41 odst. 1 zákona o přestupcích se za dva nebo více přestupků téhož pachatele projednaných ve společném řízení uloží správní trest podle ustanovení vztahujícího se na přestupek nejpřísněji trestný. Jsou-li horní hranice sazeb pokut stejné, uloží se správní trest podle ustanovení vztahujícího se na přestupek nejzávažnější.

45.         Úřad uvádí, že obviněnému lze v případě přestupku dle výroku I. tohoto příkazu uložit správní trest pokuty ve výši do 1 208 863 Kč (10 % z celkové ceny plnění pravidelně pořizovaného v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 postupem mimo zadávací řízení ve výši 12 088 626 Kč vč. DPH), a v případě přestupku dle výroku II. tohoto příkazu pak ve výši do 315 810 Kč (10 % z celkové ceny plnění pravidelně pořizovaného v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 postupem mimo zadávací řízení ve výši 3 158 100 Kč vč. DPH).

46.         S ohledem na § 41 odst. 1 zákona o přestupcích přistoupí Úřad k uložení pokuty za přestupek uvedený ve výroku I. tohoto příkazu, který shledává za nejpřísněji trestný. K přestupku uvedenému ve výroku II. tohoto příkazu Úřad přihlédne jako k přitěžující okolnosti.

47.         Podle § 37 písm. a), c) a i) zákona o přestupcích se při určení druhu správního trestu a jeho výměry přihlédne zejména k povaze a závažnosti přestupku, k přitěžujícím a polehčujícím okolnostem a u pokračujícího, trvajícího a hromadného přestupku k tomu, zda k části jednání, jímž byl přestupek spáchán, došlo za účinnosti zákona, který za přestupek stanovil správní trest mírnější než zákon, který byl účinný při dokončení tohoto jednání.

48.         Podle § 38 zákona o přestupcích je povaha a závažnost přestupku dána zejména významem zákonem chráněného zájmu, který byl přestupkem porušen nebo ohrožen, dále významem a rozsahem následku přestupku, okolnostmi jeho spáchání a počtem jednotlivých dílčích útoků, které tvoří pokračování v přestupku (Úřad zde uvádí pouze ty skutečnosti citovaného ustanovení zákona o přestupcích, které jsou relevantní ve vztahu k posuzovanému případu).

49.         Pokud jde o význam pojmu „závažnost přestupku“, Úřad uvádí, že stupeň společenské škodlivosti přestupku (tedy závažnosti) je dán také konkrétní intenzitou naplnění znaků skutkové podstaty přestupku. Při posuzování závažnosti přestupku tedy není hlavním kritériem skutková podstata, ale intenzita skutkových okolností, s jakou došlo k porušení právem chráněných hodnot a zájmů v konkrétním případě. Z hlediska určení výměry pokuty je proto nutno hodnotit nejen jaké následky byly přestupkem způsobeny, ale také jakou měly intenzitu (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 Afs 106/2012 ze dne 6. 6. 2013).

50.         V rámci posouzení povahy a závažnosti přestupku Úřad konstatuje, že v šetřeném případě nedošlo k zákonem předvídanému postupu spočívajícímu v zadání veřejné zakázky v zadávacím řízení dle zákona nebo jiným zákonem předvídaným postupem, čímž došlo k porušení právem chráněného zájmu spočívajícího v zachování efektivní hospodářské soutěže při zadávání veřejných zakázek. Právě tento právem chráněný zájem lze považovat za esenciální předpoklad hospodárného vynakládání veřejných prostředků, jelikož jak vyplývá z konstantní judikatury správních soudů či rozhodovací praxe Úřadu, prostřednictvím férové hospodářské soutěže je dosahováno cíle a smyslu úpravy práva veřejných zakázek, tedy efektivního vynakládání veřejných prostředků. Jinými slovy, jestliže je cílem zákona zajištění hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti nakládání s veřejnými prostředky a jestliže zákon tohoto cíle dosahuje především vytvářením podmínek pro to, aby smlouvy, jejichž plnění je hrazeno z veřejných prostředků, byly zadavateli uzavírány při zajištění hospodářské soutěže a konkurenčního prostředí mezi dodavateli (k tomu blíže srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 6. 2008 sp. zn. 1 Afs 20/2008), je třeba jednání obviněného, který nepostupoval při poptávání předmětu plnění veřejné zakázky v zadávacím řízení dle zákona nebo jiným zákonem předvídaným postupem, označit (v šetřeném případě rovněž při zohlednění počtu jednotlivých dílčích útoků, které tvoří pokračování v přestupku) za typově jedno z vůbec nejzávažnějších.

51.         Úřad dále při zvažování výše pokuty přihlédl k následkům spáchání přestupku. Obviněný v daném případě nezákonným postupem omezil okruh potenciálních dodavatelů veřejné zakázky, resp. negativně zasáhl do konkurenčního prostředí v daném tržním odvětví. Přitom nelze vyloučit, že nabídka jiného dodavatele mohla být pro obviněného ekonomicky výhodnější, a tudíž že došlo k nehospodárnému výdeji veřejných prostředků. Nicméně, co se týče okolností, za nichž byl přestupek spáchán, Úřad po posouzení šetřeného případu ve všech vzájemných souvislostech při stanovení výše pokuty ve prospěch obviněného zohlednil tu okolnost, že obviněný v následujícím roce 2019 již přistoupil k zadávání veřejných zakázek na pořizování předmětného zdravotnického materiálu v zadávacím řízení dle zákona, kdy v rámci zadávacích řízení na veřejné zakázky „Rámcová smlouva na dodávky aferetických souprav – A“ a „Rámcová smlouva na dodávky aferetických souprav – B“ zadavatel dne 26. 4. 2019 uzavřel se společností Fresenius Kabi s.r.o. rámcovou kupní smlouvu na dodávky spotřební materiál k provádění aferéz na přístrojích Fenwal Amicus s délkou trvání 4 roky o celkové výši 27 538 400 Kč bez DPH, resp. 33 321 464 Kč vč. DPH, resp. dne 24. 5. 2019 se společností Terumo BCT Europe N.V. rámcovou kupní smlouvu na dodávky spotřební materiál k provádění aferéz na přístrojích přístrojích Terumo Spectra Optia a Trima Accel s délkou trvání 4 roky o celkové výši 36 210 000 Kč bez DPH, resp. 48 814 100 Kč vč. DPH.

52.         Současně Úřad zohlednil ve prospěch obviněného skutečnost, že od spáchání přestupku uvedeného ve výroku I. tohoto příkazu uplynuly více než 4 roky, neboť čím je doba, která uplynula mezi spácháním přestupku a jeho potrestáním delší, tím více se relativizuje vztah mezi spáchaným přestupkem a ukládanou sankcí.

53.         Úřad při stanovení výše pokuty v souladu s § 37 písm. i) zákona o přestupcích rovněž ověřil, že k žádné části jednání, jímž byl přestupek spáchán, nedošlo za účinnosti zákona, který za přestupek stanovil správní trest mírnější než zákon, který byl účinný při dokončení tohoto jednání. Při posuzování výše prahových hodnot pro nadlimitní veřejné zakázky na dodávky, které jsou v souladu s ust. § 25 zákona stanoveny nařízením Úřadu vlády, vzal Úřad v potaz znění platné v posuzovaném období. V rozhodném období byla prahová hodnota stanovena limitem dle § 2 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2016 Sb. ve znění účinném do 31. 12. 2019, ve výši 3 873 000 Kč, přičemž pozdější novelizace tento limit snižovaly, tedy se v jejich případě nemůže jednat o právní úpravu pro obviněného příznivější.

54.         Úřad se dále zabýval skutečností, zda přestupek, za který je obviněnému nyní ukládán trest, není v souběhu s dalšími přestupky obviněného. Tento postup Úřadu vychází z konstantní rozhodovací praxe správních soudů, kdy je možné uvést rozsudek Nejvyššího správního soudu
č. j. 1 As 28/2009 – 62 ze dne 18. 6. 2009, popřípadě rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 6 As 245/2015 – 33 ze dne 16. 8. 2016. V prvně uvedeném rozsudku soud dovodil, že „při trestání správních deliktů týmž správním orgánem se přiměřeně uplatní i principy ovládající souběh trestných činů. Nutnost aplikovat tento trestněprávní institut vyplývá z obecné potřeby použít ve prospěch obviněného analogii z trestního práva ve správním trestání všude tam, kde vzhledem k neexistenci jednotného kodexu správního trestání v českém právním řádu nejsou výslovně upraveny některé základní zásady a instituty, jež by měly být zohledněny v případě jakéhokoliv veřejnoprávního deliktu. K této zásadě se již Nejvyšší správní soud vyslovil např. ve svém rozsudku ze dne 16. 4. 2008, č. j. 1 As 27/2008 – 67, dle něhož ˌpoužití analogie ve správním trestání je přípustné, a to v omezeném rozsahu, pouze tam, kdy to, co má být aplikováno, určitou otázku vůbec neřeší, nevede-li takový výklad k újmě účastníka řízení a ani k újmě na ochraně hodnot, na jejichž vytváření a ochraně je veřejný zájem.“. Soud dále pokračuje tak, že „[t]restněprávní doktrína uvádí, že souběh ˌje dán tehdy, jestliže se pachatel dopustil dvou nebo více trestných činů dříve, než byl pro některý z nich vyhlášen soudem prvního stupně odsuzující rozsudek za podmínky, že tento rozsudek později nabyl právní moci a že o něm neplatí fikce neodsouzení' (viz Šámal, P., Púry, F., Rizman, S.: Trestní zákon. Komentář. I. díl. 6., doplněné a přepracované vydání. C. H. Beck, Praha, 2004, str. 26).“.

55.         Úřad se tedy zabýval otázkou, zda přestupek, za který je obviněnému ukládána sankce, není v souběhu s dalšími přestupky obviněného (rozumí se jinými než přestupkem uvedeným ve výroku II. tohoto příkazu), resp. zda se obviněný nedopustil právě projednávaného přestupku dříve, než bylo vydáno rozhodnutí, jímž mu byla uložena pokuta za spáchání jiného přestupku.

56.         Ke spáchání pokračujícího přestupku, dle kterého Úřad přistoupil ke stanovení výše pokuty docházelo od 4. 1. 2018 do dne 11. 12. 2018. Úřad k tomuto uvádí, že přestupek dle tohoto příkazu je v souběhu s přestupkem obviněného, o němž bylo rozhodnuto v rámci správního řízení sp. zn. ÚOHS-S0197/2023/VZ v rámci příkazu č. j. ÚOHS-06028/2021/500/AIv ze dne 4. 4. 2023, přičemž v odkazovaném případě byl přestupek spáchán dne 27. 9. 2012 a obviněnému za něj byla uložena pokuta ve výši 50 000 Kč, a dále s přestupky obviněného, o nichž bylo rozhodnuto v rámci správního řízení sp. zn. ÚOHS-S0188/2023/VZ v rámci příkazu č. j. ÚOHS-12250/2023/500 ze dne 28. 3. 2023, přičemž v odkazovaném případě ke spáchání pokračujících přestupků došlo v rozmezí od dne 21. 5. 2018 do dne 28. 12. 2018 a obviněnému za ně byla uložena pokuta ve výši 100 000 Kč.

57.         S ohledem na výše uvedené Úřad přikročil k analogickému uplatnění institutu souhrnného trestu způsobem, který se Úřadu jeví v oblasti správního práva jako jediný možný, kdy nevzniká riziko, že by se Úřad jako správní orgán dopustil nedodržení zásady legality zakotvené v článku 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

58.         Pokud by měl Úřad uložit obviněnému pokutu za všechny uvedené přestupky a nemá-li zároveň v tomto správním řízení zákonné zmocnění zrušit předcházející „výrok o trestu“ (tj. výrok ukládající pokutu za spáchání přestupků uvedených v bodě 56. odůvodnění tohoto příkazu), lze absorpční zásadu ve formě uplatnění pravidel pro ukládání souhrnného trestu aplikovat pouze tím způsobem, že Úřad v rámci uložení sankce za projednávaný přestupek zohlední předchozí uložené pokuty za přestupky, jež jsou s projednávaným přestupkem v souběhu, tj. pokuty uložené na základě příkazů uvedených v bodě 56. odůvodnění tohoto příkazu za spáchání tam uvedených přestupků.

59.         Při určení výše pokuty vzal Úřad v úvahu i ekonomickou situaci obviněného, neboť v určitém případě se pokuta, byť uložená v minimální výši, může jevit jako krajně „nespravedlivá“. Z dokumentu „Finanční výkaz SPO“, uveřejněného na oficiálních stránkách specializovaného informačního portálu Ministerstva financí MONITOR[3] vyplývá, že výnosy obviněného za rok 2021 činily částku ve výši 1 898 287 350 Kč, přičemž výsledek hospodaření po zdanění obviněného za rok 2021 představoval 120 765 670 Kč. Z výše cit. zdroje „Přehled hospodaření“[4] dále vyplývá, že výnos i výsledek hospodaření obviněného za rok 2022 se bude pohybovat ve stejných finančních hladinách. Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že stanovenou výši pokuty nelze v tomto případě považovat za likvidační, ani za nepřiměřeně zasahující ekonomickou podstatu obviněného (a v tomto smyslu nespravedlivou).

60.         V souvislosti s právě uvedeným je třeba mít dále na paměti, že pokuta uložená obviněnému za nedodržení postupu stanoveného zákonem má splnit dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní – postih za porušení povinností stanovených zákonem, a funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k jednání, které je se zákonem v souladu. Úřad uvádí, že peněžitá sankce ze své podstaty vždy představuje nepříznivý zásah do majetkové sféry pachatele přestupku, který je spojen s úbytkem finančních prostředků, které mohly být případně investovány jinam. Korektivem tu tedy nemůže být tento nepříznivý zásah samotný, ale až situace, kdy by tento zásah nabyl likvidačního charakteru. Kromě toho se v konečném důsledku nemusí uložená pokuta projevit (výlučně jen) ve sféře obviněného, neboť je na něm, aby případně využil jiné právní nástroje, pomocí kterých je možno uplatnit nárok na náhradu škody proti konkrétním osobám, které zavinily protiprávní stav, jenž vyústil v uložení pokuty. Závěrem tedy Úřad k výši pokuty konstatuje, že uložená pokuta naplňuje dostatečně obě shora zmíněné funkce, aniž by se zároveň jednalo o pokutu likvidační.

61.         S ohledem na výše uvedené Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto příkazu.

62.         Pokuta uložena ve výroku III. tohoto příkazu je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto příkazu na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710, variabilní symbol – IČO obviněného.

 

Poučení

Proti tomuto příkazu lze podle § 150 odst. 3 správního řádu podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne jeho oznámení, a to u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Lhůta pro podání odporu běží ode dne následujícího po dni doručení tohoto příkazu. Podáním odporu se příkaz ruší a řízení pokračuje; to neplatí, byl-li podán nepřípustný nebo opožděný odpor. Lhůty pro vydání rozhodnutí začínají znovu běžet dnem podání odporu. Zpětvzetí odporu není přípustné. Příkaz, proti němuž nebyl podán odpor, se stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím.

 

otisk úředního razítka

v z. Mgr. Mojmír Florian

Mgr. Markéta Dlouhá

místopředsedkyně

 

 

Obdrží

Ústav hematologie a krevní transfuze Praha, U nemocnice 2094/1, 128 00 Praha

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] Dostupná zde: https://webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn/; EMDN zdravotnické prostředky seskupuje do tří hlavních úrovní: Kategorie: první hierarchická úroveň, Skupiny: druhá hierarchická úroveň, Typy: třetí hierarchická úroveň (která se v případě nutnosti dělí do dalších několika úrovní (1, 2, 3, 4 a 5)

[2] Podle § 6 odst. 2 správního řádu postupuje správní orgán tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady, a dotčené osoby co možná nejméně zatěžuje.

[3] dostupné na https://monitor.statnipokladna.cz/ucetni-jednotka/00023736/financni-vykazy?rad=t&obdobi=2212

[4] viz https://monitor.statnipokladna.cz/ucetni-jednotka/00023736/prehled?rad=t&obdobi=2209

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz