číslo jednací: 34913/2023/500
spisová značka: S0563/2023/VZ

Instance I.
Věc Nákup léčivých přípravků – fyziologických roztoků s koncentrací 0,9% chloridu sodného
Účastníci
 1. Fakultní Thomayerova nemocnice
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2023
Datum nabytí právní moci 22. 9. 2023
Dokumenty file icon 2023_S0563.pdf 939 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0563/2023/VZ

Číslo jednací:      ÚOHS-34913/2023/500

 

Brno 13. 9. 2023

 

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 ve spojení s § 270 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve věci spáchání pokračování v přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) citovaného zákona obviněným

 • Fakultní Thomayerova nemocnice, IČO 00064190, se sídlem Vídeňská 800, 140 00 Praha,

v souvislosti s nákupem léčivých přípravků – fyziologických roztoků s koncentrací 0,9% chloridu sodného

 • CHLORID SODNÝ B.BRAUN 0,9% - INF F1/1 10x1000 ML PE BME, INF F1/1 10X250 ML PE BME, INF F1/1 10x500 ML PE BME, INF F1/1 20x100 ML PE BME, INF F1/1 20x50 ML PE BME,
 • SODIUM CHLORIDE FRESENIUS KABI 0,9% - INF F1/1 10x1000 ML PE FRE, INF F1/1 10x500 ML PE FRE, INF F1/1 20x250 ML PE FRE, INF F1/1 40x100 ML PE FRE,

v období od 1. 5. 2022 do 31. 12. 2022

vydává podle § 90 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, tento

příkaz:

I.

Obviněný – Fakultní Thomayerova nemocnice, IČO 00064190, se sídlem Vídeňská 800, 140 00 Praha – se dopustil pokračování v přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rozhodném znění, tím, že nedodržel pravidlo stanovené v § 2 odst. 3 cit. zákona, když v období od 1. 5. 2022 do 31. 12. 2022 úplatně pořizoval fyziologické roztoky s koncentrací 0,9% chloridu sodného CHLORID SODNÝ B.BRAUN 0,9% - INF F1/1 10x1000 ML PE BME, INF F1/1 10X250 ML PE BME, INF F1/1 10x500 ML PE BME, INF F1/1 20x100 ML PE BME a INF F1/1 20x50 ML PE BME, a SODIUM CHLORIDE FRESENIUS KABI 0,9% - INF F1/1 10x1000 ML PE FRE, INF F1/1 10x500 ML PE FRE, INF F1/1 20x250 ML PE FRE a INF F1/1 40x100 ML PE FRE, náležející dle anatomicko-terapeuticko-chemické klasifikace léčivých přípravků do skupiny „B05BB01: ELEKTROLYTY“, a to na základě těchto dokladů:

 • CHLORID SODNÝ B.BRAUN 0,9% -INF F1/1 10x1000 ML PE BME od společnosti B. BRAUN MEDICAL s.r.o., IČO 48586285, se sídlem V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4

Číslo dodacího listu

Datum dodacího listu

Faktura

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

170868484

19.05.2022

339679835

2 340,-

2 574,-

2 164 867,31

171056037

10.06.2022

339686896

2 340,-

2 574,-

2 202 413,27

171275828

08.07.2022

339694413

2 340,-

2 574,-

2 230 748,17

171523372

05.08.2022

339701995

2 340,-

2 574,-

2 157 566,41

171880339

22.09.2022

339714390

2 340,-

2 574,-

2 138 447,54

172083718

17.10.2022

339721757

2 340,-

2 574,-

2 128 722,48

172488615

06.12.2022

339737743

2 340,-

2 574,-

2 220 728,16

 • SODIUM CHLORIDE FRESENIUS KABI 0,9% - INF F1/1 10x1000 ML PE FRE od společnosti Fresenius Kabi s.r.o., IČO 25135228, se sídlem Na strži 1702/65, 140 00 Praha 4

Číslo dodacího listu

Datum dodacího listu

Faktura

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

2460377104

02.05.2022

2460377104

615,-

676,50

2 089 675,86

2460377993

11.05.2022

2460377993

615,-

676,50

2 162 783,71

2460378429

16.05.2022

2460378429

615,-

676,50

2 173 268,71

2460378837

19.05.2022

2460378837

10 250,-

11 275,-

2 164 867,00

2460379224

24.05.2022

2460379224

615,-

676,50

2 180 319,11

2460380228

02.06.2022

2460380228

615,-

676,50

2 216 239,81

2460380734

08.06.2022

2460380734

410,-

451,-

2 229 993,01

2460381343

15.06.2022

2460381343

615,-

676,50

2 205 423,07

2460381498

16.06.2022

2460381498

820,-

902,-

2 184 731,27

2460381762

20.06.2022

2460381762

1 230,-

1 353,-

2 188 167,57

2460381988

22.06.2022

2460381988

10 250,-

11 275,-

2 188 142,37

2460381986

22.06.2022

2460381986

205,-

225,50

2 188 142,37

2460382445

27.06.2022

2460382445

615,-

676,50

2 188 142,37

2460382830

30.06.2022

2460382830

615,-

676,50

2 237 006,27

2460383306

07.07.2022

2460383306

10 250,-

11 275,-

2 261 484,97

2460384049

15.07.2022

2460384049

820,-

902,-

2 212 326,87

2460384300

19.07.2022

2460384300

410,-

451,-

2 227 580,89

2460384421

20.07.2022

2460384421

615,-

676,50

2 198 408,09

2460385646

03.08.2022

2460385646

10 250,-

11 275,-

2 200 762,61

2460386576

15.08.2022

2460386576

820,-

902,-

2 195 292,84

2460386802

17.08.2022

2460386802

615,-

676,50

2 160 446,04

2460387383

24.08.2022

2460387383

10 250,-

11 275,-

2 198 496,78

2460388311

02.09.2022

2460388311

410,-

451,-

2 189 386,26

3460389173

13.09.2022

3460389173

820,-

902,-

2 145 508,46

2460389714

19.09.2022

2460389714

410,-

451,-

2 138 307,26

2460389715

19.09.2022

2460389715

10 250,-

11 275,-

2 138 307,26

2460389814

20.09.2022

2460389814

615,-

676,50

2 138 785,46

2460390940

03.10.2022

2460390940

205,-

225,50

2 145 558,24

2460391813

12.10.2022

2460391813

4 305,-

4 735,50

2 155 751,48

2460391813

12.10.2022

2460391813

5 945,-

6 539,50

2 155 751,48

2460392314

19.10.2022

2460392314

410,-

451,-

2 172 571,48

2460392629

21.10.2022

2460392629

1 230,-

1 353,-

2 175 437,18

2460393595

02.11.2022

2460393595

820,-

902,-

2 184 389,98

2460393594

02.11.2022

2460393594

10 250,-

11 275,-

2 184 389,98

2460394093

07.11.2022

2460394093

615,-

676,50

2 175 319,68

2460395070

16.11.2022

2460395070

410,-

451,-

2 151 270,24

2460395398

21.11.2022

2460395398

9 225,-

10 147,50

2 155 856,84

2460395398

21.11.2022

2460395398

1 025,-

1 127,50

2 155 856,84

2460395512

22.11.2022

2460395512

1 230,-

1 353,-

2 167 106,84

2460396120

29.11.2022

2460396120

820,-

902,-

2 141 039,14

2460398006

15.12.2022

2460398006

11 300,-

12 430,-

2 267 228,86

 • CHLORID SODNÝ B.BRAUN 0,9% - INF F1/1 10X250 ML PE BME od společnosti B. BRAUN MEDICAL s.r.o., IČO 48586285, se sídlem V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4

Číslo dodacího listu

Datum dodacího listu

Faktura

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

170750237

05.05.2022

339675496

4 966,80

5 463,60

2 148 240,51

170986322

02.06.2022

339684417

4 097,61

4 507,47

2 216 239,81

170986322

02.06.2022

339684417

869,19

956,13

2 216 239,81

171056037

10.06.2022

339686896

2 483,40

2 731,80

2 202 413,27

171382130

19.07.2022

339696994

2 483,40

2 731,80

2 227 580,89

171449447

27.07.2022

339699413

4 966,80

5 463,60

2 190 607,53

171550157

09.08.2022

339702798

2 483,40

2 731,80

2 171 135,41

171735159

02.09.2022

339709155

4 966,80

5 463,60

2 189 386,26

171987860

05.10.2022

339718128

4 966,80

5 463,60

2 157 136,24

172162981

26.10.2022

339724975

4 966,80

5 463,60

2 184 044,48

172391258

24.11.2022

339733518

4 966,80

5 463,60

2 176 905,04

172543562

12.12.2022

339739493

4 966,80

5 463,60

2 245 280,06

 • CHLORID SODNÝ B.BRAUN 0,9% - INF F1/1 10X250 ML PE BME od společnosti PHARMOS, a.s., IČO 19010290, se sídlem Těšínská 1349/296, 716 00 Ostrava

Číslo dodacího listu

Datum dodacího listu

Faktura

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

9742539337

18.05.2022

2174281043

318,80

350,68

2 184 334,11

9742540045

19.05.2022

2174281043

159,40

175,34

2 164 867,31

9742619315

27.07.2022

2174291218

797,-

876,70

2 190 607,53

9742704170

06.10.2022

2113201608

318,80

350,68

2 162 369,64

 • CHLORID SODNÝ B.BRAUN 0,9% - INF F1/1 10X250 ML PE BME od společnosti PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o., IČO 45359326, se sídlem K pérovně 945/7, 102 00 Praha

Číslo dodacího listu

Datum dodacího listu

Faktura

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

1220552433

02.05.2022

1220032258

163,98

180,38

2 089 675,86

1221519168

14.10.2022

1220083670

983,88

1 082,28

2 150 786,48

 • CHLORID SODNÝ B.BRAUN 0,9% - INF F1/1 10x500 ML PE BME od společnosti B. BRAUN MEDICAL s.r.o., IČO 48586285, se sídlem V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4

Číslo dodacího listu

Datum dodacího listu

Faktura

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

171788207

09.09.2022

339710952

20 393,64

22 432,68

2 163 195,66

 • SODIUM CHLORIDE FRESENIUS KABI 0,9% - INF F1/1 10x500 ML PE FRE od společnosti Fresenius Kabi s.r.o., IČO 25135228, se sídlem Na strži 1702/65, 140 00 Praha 4

Číslo dodacího listu

Datum dodacího listu

Faktura

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

3524004396

05.05.2022

2460377500

11 250,-

12 375,-

2 148 240,51

3524104440

17.05.2022

2460378543

11 250,-

12 375,-

2 17 3501,71

3524194583

26.05.2022

2460379510

11 250,-

12 375,-

2 170 834,91

3524287625

07.06.2022

2460380607

11 250,-

12 375,-

2 210 160,61

3524366167

15.06.2022

2460381344

2 875,-

3 162,50

2 205 423,07

3524366167

15.06.2022

2460381344

8 375,-

9 212,50

2 205 423,07

3524426178

22.06.2022

2460381988

11 250,-

12 375,-

2 188 142,37

3524425347

22.06.2022

2460381986

250,-

275,-

2 188 142,37

3524488394

29.06.2022

2460382670

11 250,-

12 375,-

2 201 237,67

3524537424

07.07.2022

2460383306

11 250,-

12 375,-

2 261 484,97

3524687858

21.07.2022

2460384545

250,-

275,-

2 220 470,19

3524698714

22.07.2022

2460384664

11 250,-

12 375,-

2 220 632,29

3524739690

27.07.2022

2460384989

500,-

550,-

2 190 607,53

3524788276

02.08.2022

2460385507

11 250,-

12 375,-

2 194 256,61

3524871416

11.08.2022

2460386336

11 250,-

12 375,-

2 203 049,41

3524927676

18.08.2022

2460386925

11 250,-

12 375,-

2 160 446,04

3525047319

01.09.2022

2460388171

11 250,-

12 375,-

2 200 079,46

3525145144

13.09.2022

2460389174

11 250,-

12 375,-

2 145 508,46

3525170351

15.09.2022

2460389421

125,-

137,50

2 193 821,16

3525206406

20.09.2022

2460389815

11 250,-

12 375,-

2 138 785,46

3525315326

03.10.2022

2460390940

250,-

275,-

2 145 558,24

3525324951

04.10.2022

2460391064

7 625,-

8 387,50

2 145 558,24

3525324951

04.10.2022

2460391064

3 625,-

3 987,50

2 145 558,24

3525401523

12.10.2022

2460391813

11 250,-

12 375,-

2 155 751,48

3525488148

21.10.2022

2460392628

11 250,-

12 375,-

2 175 437,18

3525576307

01.11.2022

2460393469

11 250,-

12 375,-

2 179 439,68

3525650338

09.11.2022

2460394378

11 250,-

12 375,-

2 175 119,68

3525724231

18.11.2022

2460395285

11 250,-

12 375,-

2 164 498,04

3525788630

24.11.2022

2460395804

375,-

412,50

2 176 905,04

3525824561

29.11.2022

2460396121

11 250,-

12 375,-

2 141 039,14

3525907610

07.12.2022

2460397040

11 250,-

12 375,-

2 231 978,16

3525999881

16.12.2022

2460398062

12 420,-

13 662,-

2 272 845,66

3526055344

22.12.2022

2460398634

12 420,-

13 662,-

2 294 892,70

 • SODIUM CHLORIDE FRESENIUS KABI 0,9% - INF F1/1 10x500 ML PE FRE od společnosti PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o., IČO 45359326, se sídlem K pérovně 945/7, 102 00 Praha

Číslo dodacího listu

Datum dodacího listu

Faktura

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

1220890922

27.06.2022

1220049489

169,04

185,94

2 188 142,37

CHLORID SODNÝ B.BRAUN 0,9% - INF F1/1 20x100 ML PE BME od společnosti B. BRAUN MEDICAL s.r.o., IČO 48586285, se sídlem V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4

Číslo dodacího listu

Datum dodacího listu

Faktura

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

170882856

20.05.2022

339680275

2 865,70

3 152,30

2 180 319,11

171185914

27.06.2022

339691265

2 865,70

3 152,30

2 188 142,37

171305640

11.07.2022

339694666

2 865,70

3 152,30

2 221 701,07

171461404

28.07.2022

339699823

5 731,40

6 304,60

2 173 615,63

171880339

22.09.2022

339714390

2 865,70

3 152,30

2 138 447,54

172083718

17.10.2022

339721757

2 865,70

3 152,30

2 128 722,48

172107551

19.10.2022

339722620

1 146,28

1 260,92

2 172 571,48

172129276

21.10.2022

339723524

5 731,40

6 304,60

2 166 437,18

172461667

05.12.2022

339737531

5 731,40

6 304,60

2 220 728,16

 • CHLORID SODNÝ B.BRAUN 0,9% - INF F1/1 20x100 ML PE BME od společnosti PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o., IČO 45359326, se sídlem K pérovně 945/7, 102 00 Praha

Číslo dodacího listu

Datum dodacího listu

Faktura

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

1221073097

01.08.2022

339680275

604,36

664,80

2 194 256,61

 • SODIUM CHLORIDE FRESENIUS KABI 0,9% - INF F1/1 20x250 ML PE FRE od společnosti Fresenius Kabi s.r.o., IČO 25135228, se sídlem Na strži 1702/65, 140 00 Praha 4

Číslo dodacího listu

Datum dodacího listu

Faktura

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

3524067934

12.05.2022

2460378140

15 554,-

17 109,40

2 173 268,71

3524194583

26.05.2022

2460379510

15 554,-

17 109,40

2 170 834,91

3524326065

10.06.2022

2460381013

8 282,-

9 110,20

2 202 413,27

3524326065

10.06.2022

2460381013

7 272,-

7 999,20

2 202 413,27

3524488394

29.06.2022

2460382670

15 554,-

17 109,40

2 201 237,67

3524637719

15.07.2022

2460384048

15 554,-

17 109,40

2 212 326,87

3524788276

02.08.2022

2460385507

15 554,-

17 109,40

2 194 256,61

3524824120

05.08.2022

2460385919

404,-

444,40

2 157 566,41

3524915571

17.08.2022

2460386803

15 554,-

17 109,40

2 160 446,04

3525059359

02.09.2022

2460388312

10 504,-

11 554,40

2 189 386,26

3525059359

02.09.2022

2460388312

5 050,-

5 555,-

2 189 386,26

3525218572

21.09.2022

2460389947

15 554,-

17 109,40

2 138 817,26

3525401523

12.10.2022

2460391813

3 030,-

3 333,-

2 155 751,48

3525401523

12.10.2022

2460391813

12 524,-

13 776,40

2 155 751,48

3525462762

19.10.2022

2460392315

202,-

222,20

2 172 571,48

3525514113

25.10.2022

2460392862

15 554,-

17 109,40

2 187 716,18

3525622299

07.11.2022

2460394094

15 554,-

17 109,40

2 175 319,68

3525788278

24.11.2022

2460395803

15 554,-

17 109,40

2 176 905,04

3525920730

08.12.2022

2460397194

16 786,-

18 464,60

2 205 049,06

3526040927

21.12.2022

2460398456

16 786,-

18 464,60

2 316 956,70

 • CHLORID SODNÝ B.BRAUN 0,9% - INF F1/1 20x50 ML PE BME od společnosti B. BRAUN MEDICAL s.r.o., IČO 48586285, se sídlem V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4

Číslo dodacího listu

Datum dodacího listu

Faktura

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

170728535

03.05.2022

339674824

2 610,30

2 871,30

2 120 894,26

170986322

02.06.2022

339684417

2 610,30

2 871,30

2 216 239,81

171275828

08.07.2022

339694413

2 610,30

2 871,30

2 230 748,17

171550157

09.08.2022

339702798

2 610,30

2 871,30

2 171 135,41

171865443

20.09.2022

339713707

2 610,30

2 871,30

2 138 785,46

171987860

05.10.2022

339718128

2 610,30

2 871,30

2 157 136,24

172162981

26.10.2022

339724975

2 610,30

2 871,30

2 184 044,48

172427133

28.11.2022

339734902

1 827,21

2 009,91

2 140 242,14

172427133

28.11.2022

339734902

783,09

861,39

2 140 242,14

 • SODIUM CHLORIDE FRESENIUS KABI 0,9% - INF F1/1 40x100 ML PE FRE od společnosti Fresenius Kabi s.r.o., IČO 25135228, se sídlem Na strži 1702/65, 140 00 Praha 4

Číslo dodacího listu

Datum dodacího listu

Faktura

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

3523991232

04.05.2022

2460377325

20 664,-

22 730,40

2 148 240,51

3524053319

11.05.2022

2460377994

20 664,-

22 730,40

2 162 783,71

3524090493

16.05.2022

2460378429

328,-

360,80

2 173 268,71

3524104440

17.05.2022

2460378543

20 664,-

22 730,40

2 173 501,71

3524165560

24.05.2022

2460379223

20 664,-

22 730,40

2 180 319,11

3524215980

30.05.2022

2460379755

20 664,-

22 730,40

2 200 601,29

3524267598

03.06.2022

2460380390

20 664,-

22 730,40

2 206 349,61

3524285932

07.06.2022

2460380606

328,-

360,80

2 210 160,61

3524326065

10.06.2022

2460381013

20 664,-

22 730,40

2 202 413,27

3524325777

10.06.2022

2460381012

328,-

360,80

2 202 413,27

3524352211

14.06.2022

2460381220

328,-

360,80

2 177 932,87

3524398507

20.06.2022

2460381763

20 664,-

22 730,40

2 188 167,57

3524462939

27.06.2022

2460382446

20 664,-

22 730,40

2 188 142,37

3524501289

30.06.2022

2460382829

20 664,-

22 730,40

2 237 006,27

neuvedeno

11.07.2022

2460383539

20 664,-

22 730,40

2 221 701,07

3524649290

18.07.2022

2460384188

20 664,-

22 730,40

2 219 257,59

3524675458

20.07.2022

2460384421

328,-

360,80

2 198 408,09

3524724279

26.07.2022

2460384889

20 664,-

22 730,40

2 189 223,89

3524787460

02.08.2022

2460385506

328,-

360,80

2 194 256,61

3524800458

03.08.2022

2460385646

20 664,-

22 730,40

2 200 762,61

3524824125

05.08.2022

2460385920

20 664,-

22 730,40

2 157 566,41

3524904514

16.08.2022

2460386688

20 664,-

22 730,40

2 195 292,84

3524915444

17.08.2022

2460386802

328,-

360,80

2 160 446,04

3524950912

22.08.2022

2460387192

20 664,-

22 730,40

2 151 127,08

3525047319

01.09.2022

2460388171

20 664,-

22 730,40

2 200 079,46

3525110367

08.09.2022

2460388792

20 664,-

22 730,40

2 169 705,66

3525170778

15.09.2022

2460389422

20 664,-

22 730,40

2 193 821,16

3525218572

21.09.2022

2460389947

20 664,-

22 730,40

2 138 817,26

3525267395

27.09.2022

2460390505

20 664,-

22 730,40

2 153 844,34

3525352436

06.10.2022

2460391316

20 664,-

22 730,40

2 162 369,64

3525467181

20.10.2022

2460392463

20 664,-

22 730,40

2 175 437,18

3525489057

21.10.2022

2460392629

328,-

360,80

2 175 437,18

3525527677

26.10.2022

2460392994

20 664,-

22 730,40

2 184 044,48

3525585752

02.11.2022

2460393595

328,-

360,80

2 184 389,98

3525597122

03.11.2022

2460393754

20 664,-

22 730,40

2 181 453,98

3525596118

03.11.2022

2460393753

20 664,-

22 730,40

2 181 453,98

3525698998

15.11.2022

2460394912

20 664,-

22 730,40

2 161 384,04

3525788630

24.11.2022

2460395804

328,-

360,80

2 176 905,04

3525800362

25.11.2022

2460395954

20 664,-

22 730,40

2 167 905,04

3525839023

30.11.2022

2460396323

20 664,-

22 730,40

2 168 171,14

3525920477

08.12.2022

2460397193

360,80

396,88

2 205 049,06

3525920730

08.12.2022

2460397194

22 730,40

25 003,44

2 205 049,06

3525956183

13.12.2022

2460397466

22 730,40

25 003,44

2 245 280,06

3525986564

15.12.2022

2460398008

360,80

396,88

2 267 228,86

3526040927

21.12.2022

2460398456

22 730,40

25 003,44

2 316 956,70

3526093109

28.12.2022

2460398890

22 730,40

25 003,44

2 363 090,-

tedy zadal výše vymezené veřejné zakázky na dodávky bez provedení zadávacího řízení, ačkoli byl povinen jej provést, neboť se dle jejich předpokládané hodnoty jednalo o podlimitní veřejné zakázky, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele.

II.

Za spáchání přestupku uvedeného ve výroku I. tohoto příkazu se obviněnému – Fakultní Thomayerova nemocnice, IČO 00064190, se sídlem Vídeňská 800, 140 00 Praha – podle § 268 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rozhodném znění, ukládá

pokuta ve výši 25 000,- Kč (dvacet pět tisíc korun českých).

Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto příkazu.

 

Odůvodnění

I.               POSTUP OBVINĚNÉHO

1.             Obviněný – Fakultní Thomayerova nemocnice, IČO 00064190, se sídlem Vídeňská 800, 140 00 Praha (dále jen „obviněný“ nebo „zadavatel“), který je veřejným zadavatelem dle § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rozhodném znění (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“) – v období od 1. 5. 2022 do 31. 12. 2022 pořizoval mj. následující léčivé přípravky:

a)      CHLORID SODNÝ B.BRAUN 0,9% - INF F1/1 10x1000 ML PE BME od společnosti B. BRAUN MEDICAL s.r.o., IČO 48586285, se sídlem V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4 (dále jen „B.BRAUN MEDICAL s.r.o.“), v celkové hodnotě 16 380 Kč bez DPH (18 018 Kč vč. DPH), a to na základě těchto dokladů:

Číslo dodacího listu

Datum dodacího listu

Faktura

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

170868484

19.05.2022

339679835

2 340,-

2 574,-

2 164 867,31

171056037

10.06.2022

339686896

2 340,-

2 574,-

2 202 413,27

171275828

08.07.2022

339694413

2 340,-

2 574,-

2 230 748,17

171523372

05.08.2022

339701995

2 340,-

2 574,-

2 157 566,41

171880339

22.09.2022

339714390

2 340,-

2 574,-

2 138 447,54

172083718

17.10.2022

339721757

2 340,-

2 574,-

2 128 722,48

172488615

06.12.2022

339737743

2 340,-

2 574,-

2 220 728,16

b)      SODIUM CHLORIDE FRESENIUS KABI 0,9% - INF F1/1 10x1000 ML PE FRE od společnosti Fresenius Kabi s.r.o., IČO 25135228, se sídlem Na strži 1702/65, 140 00 Praha 4 (dále jen „FRESENIUS KABI s.r.o.“), v celkové hodnotě 122 410 Kč bez DPH (134 651 Kč vč. DPH), a to na základě těchto dokladů:

Číslo dodacího listu

Datum dodacího listu

Faktura

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

2460377104

02.05.2022

2460377104

615,-

676,50

2 089 675,86

2460377993

11.05.2022

2460377993

615,-

676,50

2 162 783,71

2460378429

16.05.2022

2460378429

615,-

676,50

2 173 268,71

2460378837

19.05.2022

2460378837

10 250,-

11 275,-

2 164 867,-

2460379224

24.05.2022

2460379224

615,-

676,50

2 180 319,11

2460380228

02.06.2022

2460380228

615,-

676,50

2 216 239,81

2460380734

08.06.2022

2460380734

410,-

451,-

2 229 993,01

2460381343

15.06.2022

2460381343

615,-

676,50

2 205 423,07

2460381498

16.06.2022

2460381498

820,-

902,-

2 184 731,27

2460381762

20.06.2022

2460381762

1 230,-

1 353,-

2 188 167,57

2460381988

22.06.2022

2460381988

10 250,-

11 275,-

2 188 142,37

2460381986

22.06.2022

2460381986

205,-

225,50

2 188 142,37

2460382445

27.06.2022

2460382445

615,-

676,50

2 188 142,37

2460382830

30.06.2022

2460382830

615,-

676,50

2 237 006,27

2460383306

07.07.2022

2460383306

10 250,-

11 275,-

2 261 484,97

2460384049

15.07.2022

2460384049

820,-

902,-

2 212 326,87

2460384300

19.07.2022

2460384300

410,-

451,-

2 227 580,89

2460384421

20.07.2022

2460384421

615,-

676,50

2 198 408,09

2460385646

03.08.2022

2460385646

10 250,-

11 275,-

2 200 762,61

2460386576

15.08.2022

2460386576

820,-

902,-

2 195 292,84

2460386802

17.08.2022

2460386802

615,-

676,50

2 160 446,04

2460387383

24.08.2022

2460387383

10 250,-

11 275,-

2 198 496,78

2460388311

02.09.2022

2460388311

410,-

451,-

2 189 386,26

3460389173

13.09.2022

3460389173

820,-

902,-

2 145 508,46

2460389714

19.09.2022

2460389714

410,-

451,-

2 138 307,26

2460389715

19.09.2022

2460389715

10 250,-

11 275,-

2 138 307,26

2460389814

20.09.2022

2460389814

615,-

676,50

2 138 785,46

2460390940

03.10.2022

2460390940

205,-

225,50

2 145 558,24

2460391813

12.10.2022

2460391813

4 305,-

4 735,50

2 155 751,48

2460391813

12.10.2022

2460391813

5 945,-

6 539,50

2 155 751,48

2460392314

19.10.2022

2460392314

410,-

451,-

2 172 571,48

2460392629

21.10.2022

2460392629

1 230,-

1 353,-

2 175 437,18

2460393595

02.11.2022

2460393595

820,-

902,-

2 184 389,98

2460393594

02.11.2022

2460393594

10 250,-

11 275,-

2 184 389,98

2460394093

07.11.2022

2460394093

615,-

676,50

2 175 319,68

2460395070

16.11.2022

2460395070

410,-

451,-

2 151 270,24

2460395398

21.11.2022

2460395398

9 225,-

10 147,50

2 155 856,84

2460395398

21.11.2022

2460395398

1 025,-

1 127,50

2 155 856,84

2460395512

22.11.2022

2460395512

1 230,-

1 353,-

2 167 106,84

2460396120

29.11.2022

2460396120

820,-

902,-

2 141 039,14

2460398006

15.12.2022

2460398006

11 300,-

12 430,-

2 267 228,86

c)      CHLORID SODNÝ B.BRAUN 0,9% - INF F1/1 10X250 ML PE BME od společnosti B.BRAUN MEDICAL s.r.o., v celkové hodnotě 47 184,60 Kč bez DPH (51 904,20 Kč vč. DPH), a to na základě těchto dokladů:

Číslo dodacího listu

Datum dodacího listu

Faktura

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

170750237

05.05.2022

339675496

4 966,80

5 463,60

2 148 240,51

170986322

02.06.2022

339684417

4 097,61

4 507,47

2 216 239,81

170986322

02.06.2022

339684417

869,19

956,13

2 216 239,81

171056037

10.06.2022

339686896

2 483,40

2 731,80

2 202 413,27

171382130

19.07.2022

339696994

2 483,40

27 31,80

2 227 580,89

171449447

27.07.2022

339699413

4 966,80

5 463,60

2 190 607,53

171550157

09.08.2022

339702798

2 483,40

2 731,80

2 171 135,41

171735159

02.09.2022

339709155

4 966,80

5 463,60

2 189 386,26

171987860

05.10.2022

339718128

4 966,80

5 463,60

2 157 136,24

172162981

26.10.2022

339724975

4 966,80

5 463,60

2 184 044,48

172391258

24.11.2022

339733518

4 966,80

5 463,60

2 176 905,04

172543562

12.12.2022

339739493

4 966,80

5 463,60

2 245 280,06

d)      CHLORID SODNÝ B.BRAUN 0,9% - INF F1/1 10X250 ML PE BME od společnosti PHARMOS, a.s., IČO 19010290, se sídlem Těšínská 1349/296, 716 00 Ostrava (dále jen „PHARMOS, a.s.“), v celkové hodnotě 1 594 Kč bez DPH (1 753,40 Kč vč. DPH), a to na základě těchto dokladů:

Číslo dodacího listu

Datum dodacího listu

Faktura

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

9742539337

18.05.2022

2174281043

318,80

350,68

2 184 334,11

9742540045

19.05.2022

2174281043

159,40

175,34

2 164 867,31

9742619315

27.07.2022

2174291218

797,-

876,70

2 190 607,53

9742704170

06.10.2022

2113201608

318,80

350,68

2 162 369,64

e)      CHLORID SODNÝ B.BRAUN 0,9% - INF F1/1 10X250 ML PE BME od společnosti PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o., IČO 45359326, se sídlem K pérovně 945/7, 102 00 Praha (dále jen „PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.“), v celkové hodnotě 1 147,86 Kč bez DPH (1 262,66 Kč vč. DPH), a to na základě těchto dokladů:

Číslo dodacího listu

Datum dodacího listu

Faktura

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

1220552433

02.05.2022

1220032258

163,98

180,38

2 089 675,86

1221519168

14.10.2022

1220083670

983,88

1 082,28

2 150 786,48

f)       CHLORID SODNÝ B.BRAUN 0,9% -INF F1/1 10x500 ML PE BME od společnosti B.BRAUN MEDICAL s.r.o., v celkové hodnotě 20 393,64 Kč bez DPH (22 432,68 Kč vč. DPH), a to na základě těchto dokladů:

Číslo dodacího listu

Datum dodacího listu

Faktura

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

171788207

09.09.2022

339710952

20 393,64

22 432,68

2 163 195,66

g)      SODIUM CHLORIDE FRESENIUS KABI 0,9% - INF F1/1 10x500 ML PE FRE od společnosti FRESENIUS KABI s.r.o., v celkové hodnotě 285 340 Kč bez DPH (313 874 Kč vč. DPH), a to na základě těchto dokladů:

Číslo dodacího listu

Datum dodacího listu

Faktura

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

3524004396

05.05.2022

2460377500

11 250,-

12 375,-

2 148 240,51

3524104440

17.05.2022

2460378543

11 250,-

12 375,-

2 173 501,71

3524194583

26.05.2022

2460379510

11 250,-

12 375,-

2 170 834,91

3524287625

07.06.2022

2460380607

11 250,-

12 375,-

2 210 160,61

3524366167

15.06.2022

2460381344

2 875,-

3 162,50

2 205 423,07

3524366167

15.06.2022

2460381344

8 375,-

9 212,50

2 205 423,07

3524426178

22.06.2022

2460381988

11 250,-

12 375,-

2 188 142,37

3524425347

22.06.2022

2460381986

250,-

275,-

2 188 142,37

3524488394

29.06.2022

2460382670

11 250,-

12 375,-

2 201 237,67

3524537424

07.07.2022

2460383306

11 250,-

12 375,-

2 261 484,97

3524687858

21.07.2022

2460384545

250,-

275,-

2 220 470,19

3524698714

22.07.2022

2460384664

11 250,-

12 375,-

2 220 632,29

3524739690

27.07.2022

2460384989

500,-

550,-

2 190 607,53

3524788276

02.08.2022

2460385507

11 250,-

12 375,-

2 194 256,61

3524871416

11.08.2022

2460386336

11 250,-

12 375,-

2 203 049,41

3524927676

18.08.2022

2460386925

11 250,-

12 375,-

2 160 446,04

3525047319

01.09.2022

2460388171

11 250,-

12 375,-

2 200 079,46

3525145144

13.09.2022

2460389174

11 250,-

12 375,-

2 145 508,46

3525170351

15.09.2022

2460389421

125,-

137,50

2 193 821,16

3525206406

20.09.2022

2460389815

11 250,-

12 375,-

2 138 785,46

3525315326

03.10.2022

2460390940

250,-

275,-

2 145 558,24

3525324951

04.10.2022

2460391064

7 625,-

8 387,50

2 145 558,24

3525324951

04.10.2022

2460391064

3 625,-

3 987,50

2 145 558,24

3525401523

12.10.2022

2460391813

11 250,-

12 375,-

2 155 751,48

3525488148

21.10.2022

2460392628

11 250,-

12 375,-

2 175 437,18

3525576307

01.11.2022

2460393469

11 250,-

12 375,-

2 179 439,68

3525650338

09.11.2022

2460394378

11 250,-

12 375,-

2 175 119,68

3525724231

18.11.2022

2460395285

11 250,-

12 375,-

2 164 498,04

3525788630

24.11.2022

2460395804

375,-

412,50

2 176 905,04

3525824561

29.11.2022

2460396121

11 250,-

12 375,-

2 141 039,14

3525907610

07.12.2022

2460397040

11 250,-

12 375,-

2 231 978,16

3525999881

16.12.2022

2460398062

12 420,-

13 662,-

2 272 845,66

3526055344

22.12.2022

2460398634

12 420,-

13 662,-

2 294 892,70

h)      SODIUM CHLORIDE FRESENIUS KABI 0,9% - INF F1/1 10x500 ML PE FRE od společnosti PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o., v celkové hodnotě 169,04 Kč bez DPH (185,94 Kč vč. DPH), a to na základě těchto dokladů:

Číslo dodacího listu

Datum dodacího listu

Faktura

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

1220890922

27.06.2022

1220049489

169,04

185,94

2 188 142,37

i)        CHLORID SODNÝ B.BRAUN 0,9% - INF F1/1 20x100 ML PE BME od společnosti B.BRAUN MEDICAL s.r.o., v celkové hodnotě 32 668,98 Kč bez DPH (35 936,22 Kč vč. DPH), a to na základě těchto dokladů:

Číslo dodacího listu

Datum dodacího listu

Faktura

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

170882856

20.05.2022

339680275

2 865,70

3 152,30

2 180 319,11

171185914

27.06.2022

339691265

2 865,70

3 152,30

2 188 142,37

171305640

11.07.2022

339694666

2 865,70

3 152,30

2 221 701,07

171461404

28.07.2022

339699823

5 731,40

6 304,60

2 173 615,63

171880339

22.09.2022

339714390

2 865,70

3 152,30

2 138 447,54

172083718

17.10.2022

339721757

2 865,70

3 152,30

2 128 722,48

172107551

19.10.2022

339722620

1 146,28

1 260,92

2 172 571,48

172129276

21.10.2022

339723524

5 731,40

6 304,60

2 166 437,18

172461667

05.12.2022

339737531

5 731,40

6 304,60

2 220 728,16

j)        CHLORID SODNÝ B.BRAUN 0,9% - INF F1/1 20x100 ML PE BME od společnosti PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o., v celkové hodnotě 604,36 Kč bez DPH (664,80 Kč vč. DPH), a to na základě těchto dokladů:

Číslo dodacího listu

Datum dodacího listu

Faktura

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

1221073097

01.08.2022

339680275

604,36

664,80

2 194 256,61

k)      SODIUM CHLORIDE FRESENIUS KABI 0,9% - INF F1/1 20x250 ML PE FRE od společnosti FRESENIUS KABI s.r.o., v celkové hodnotě 236 380 Kč bez DPH (260 018 Kč vč. DPH), a to na základě těchto dokladů:

Číslo dodacího listu

Datum dodacího listu

Faktura

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

3524067934

12.05.2022

2460378140

15 554,-

17 109,40

2 173 268,71

3524194583

26.05.2022

2460379510

15 554,-

17 109,40

2 170 834,91

3524326065

10.06.2022

2460381013

8 282,-

9 110,20

2 202 413,27

3524326065

10.06.2022

2460381013

7 272,-

7 999,20

2 202 413,27

3524488394

29.06.2022

2460382670

15 554,-

17 109,40

2 201 237,67

3524637719

15.07.2022

2460384048

15 554,-

17 109,40

2 212 326,87

3524788276

02.08.2022

2460385507

15 554,-

17 109,40

2 194 256,61

3524824120

05.08.2022

2460385919

404,-

444,40

2 157 566,41

3524915571

17.08.2022

2460386803

15 554,-

17 109,40

2 160 446,04

3525059359

02.09.2022

2460388312

10 504,-

11 554,40

2 189 386,26

3525059359

02.09.2022

2460388312

5 050,-

5 555,-

2 189 386,26

3525218572

21.09.2022

2460389947

15 554,-

17 109,40

2 138 817,26

3525401523

12.10.2022

2460391813

3 030,-

3 333,-

2 155 751,48

3525401523

12.10.2022

2460391813

12 524,-

13 776,40

2 155 751,48

3525462762

19.10.2022

2460392315

202,-

222,20

2 172 571,48

3525514113

25.10.2022

2460392862

15 554,-

17 109,40

2 187 716,18

3525622299

07.11.2022

2460394094

15 554,-

17 109,40

2 175 319,68

3525788278

24.11.2022

2460395803

15 554,-

17 109,40

2 176 905,04

3525920730

08.12.2022

2460397194

16 786,-

18 464,60

2 205 049,06

3526040927

21.12.2022

2460398456

16 786,-

18 464,60

2 316 956,70

l)        CHLORID SODNÝ B.BRAUN 0,9% - INF F1/1 20x50 ML PE BME od společnosti B.BRAUN MEDICAL s.r.o., v celkové hodnotě 20 882,40 Kč bez DPH (22 970,40 Kč vč. DPH), a to na základě těchto dokladů:

Číslo dodacího listu

Datum dodacího listu

Faktura

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

170728535

03.05.2022

339674824

2 610,30

2 871,30

2 120 894,26

170986322

02.06.2022

339684417

2 610,30

2 871,30

2 216 239,81

171275828

08.07.2022

339694413

2 610,30

2 871,30

2 230 748,17

171550157

09.08.2022

339702798

2 610,30

2 871,30

2 171 135,41

171865443

20.09.2022

339713707

2 610,30

2 871,30

2 138 785,46

171987860

05.10.2022

339718128

2 610,30

2 871,30

2 157 136,24

172162981

26.10.2022

339724975

2 610,30

2 871,30

2 184 044,48

172427133

28.11.2022

339734902

1 827,21

2 009,91

2 140 242,14

172427133

28.11.2022

339734902

783,09

861,39

2 140 242,14

m)   SODIUM CHLORIDE FRESENIUS KABI 0,9% - INF F1/1 40x100 ML PE FRE od společnosti FRESENIUS KABI s.r.o., v celkové hodnotě 714 843,20 Kč bez DPH (786 327,52 Kč vč. DPH), a to na základě těchto dokladů:

Číslo dodacího listu

Datum dodacího listu

Faktura

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)

3523991232

04.05.2022

2460377325

20 664,-

22 730,40

2 148 240,51

3524053319

11.05.2022

2460377994

20 664,-

22 730,40

2 162 783,71

3524090493

16.05.2022

2460378429

328,-

360,80

2 173 268,71

3524104440

17.05.2022

2460378543

20 664,-

22 730,40

2 173 501,71

3524165560

24.05.2022

2460379223

20 664,-

22 730,40

2 180 319,11

3524215980

30.05.2022

2460379755

20 664,-

22 730,40

2 200 601,29

3524267598

03.06.2022

2460380390

20 664,-

22 730,40

2 206 349,61

3524285932

07.06.2022

2460380606

328,-

360,80

2 210 160,61

3524326065

10.06.2022

2460381013

20 664,-

22 730,40

2 202 413,27

3524325777

10.06.2022

2460381012

328,-

360,80

2 202 413,27

3524352211

14.06.2022

2460381220

328,-

360,80

2 177 932,87

3524398507

20.06.2022

2460381763

20 664,-

22 730,40

2 188 167,57

3524462939

27.06.2022

2460382446

20 664,-

22 730,40

2 188 142,37

3524501289

30.06.2022

2460382829

20 664,-

22 730,40

2 237 006,27

č. dodacího listu neuvedeno

11.07.2022

2460383539

20 664,-

22 730,40

2 221 701,07

3524649290

18.07.2022

2460384188

20 664,-

22 730,40

2 219 257,59

3524675458

20.07.2022

2460384421

328,-

360,80

2 198 408,09

3524724279

26.07.2022

2460384889

20 664,-

22 730,40

2 189 223,89

3524787460

02.08.2022

2460385506

328,-

360,80

2 194 256,61

3524800458

03.08.2022

2460385646

20 664,-

22 730,40

2 200 762,61

3524824125

05.08.2022

2460385920

20 664,-

22 730,40

2 157 566,41

3524904514

16.08.2022

2460386688

20 664,-

22 730,40

2 195 292,84

3524915444

17.08.2022

2460386802

328,-

360,80

2 160 446,04

3524950912

22.08.2022

2460387192

20 664,-

22 730,40

2 151 127,08

3525047319

01.09.2022

2460388171

20 664,-

22 730,40

2 200 079,46

3525110367

08.09.2022

2460388792

20 664,-

22 730,40

2 169 705,66

3525170778

15.09.2022

2460389422

20 664,-

22 730,40

2 193 821,16

3525218572

21.09.2022

2460389947

20 664,-

22 730,40

2 138 817,26

3525267395

27.09.2022

2460390505

20 664,-

22 730,40

2 153 844,34

3525352436

06.10.2022

2460391316

20 664,-

22 730,40

2 162 369,64

3525467181

20.10.2022

2460392463

20 664,-

22 730,40

2 175 437,18

3525489057

21.10.2022

2460392629

328,-

360,80

2 175 437,18

3525527677

26.10.2022

2460392994

20 664,-

22 730,40

2 184 044,48

3525585752

02.11.2022

2460393595

328,-

360,80

2 184 389,98

3525597122

03.11.2022

2460393754

20 664,-

22 730,40

2 181 453,98

3525596118

03.11.2022

2460393753

20 664,-

22 730,40

2 181 453,98

3525698998

15.11.2022

2460394912

20 664,-

22 730,40

2 161 384,04

3525788630

24.11.2022

2460395804

328,-

360,80

2 176 905,04

3525800362

25.11.2022

2460395954

20 664,-

22 730,40

2 167 905,04

3525839023

30.11.2022

2460396323

20 664,-

22 730,40

2 168 171,14

3525920477

08.12.2022

2460397193

360,80

396,88

2 205 049,06

3525920730

08.12.2022

2460397194

22 730,40

25 003,44

2 205 049,06

3525956183

13.12.2022

2460397466

22 730,40

25 003,44

2 245 280,06

3525986564

15.12.2022

2460398008

360,80

396,88

2 267 228,86

3526040927

21.12.2022

2460398456

22 730,40

25 003,44

2 316 956,70

3526093109

28.12.2022

2460398890

22 730,40

25 003,44

2 363 090,-

 II.            POSTUP ÚŘADU PŘED ZAHÁJENÍM SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

2.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 248 zákona k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání veřejné zakázky a pro zvláštní postupy podle části šesté zákona, a podle § 270 odst. 5 k projednání přestupků podle tohoto zákona, včetně ukládání pokut za jejich spáchání, obdržel podnět týkající se postupu obviněného v souvislosti s nákupem mj. fyziologických roztoků s koncentrací 0,9% chloridu sodného CHLORID SODNÝ B.BRAUN 0,9%  10x1000 ML, CHLORID SODNÝ B.BRAUN 0,9% 10X250 ML, CHLORID SODNÝ B.BRAUN 0,9% 10x500 ML, CHLORID SODNÝ B.BRAUN 0,9% 20x100 ML, CHLORID SODNÝ B.BRAUN 0,9% 20x50 ML, SODIUM CHLORIDE FRESENIUS KABI 0,9% 10x1000 ML, -, SODIUM CHLORIDE FRESENIUS KABI 0,9% 10x500 ML,  SODIUM CHLORIDE FRESENIUS KABI 0,9% 20x250 ML a SODIUM CHLORIDE FRESENIUS KABI 0,9% 40x100 ML.

III.            ZÁVĚRY ÚŘADU

3.             Po přezkoumání podkladů, které jsou součástí spisu v této věci vedeného, Úřad dospěl k závěru, že obviněný nepostupoval v souvislosti s nákupem fyziologických roztoků s koncentrací 0,9% chloridu sodného CHLORID SODNÝ B.BRAUN 0,9% - INF F1/1 10x1000 ML PE BME, SODIUM CHLORIDE FRESENIUS KABI 0,9% - INF F1/1 10x1000 ML PE FRE, CHLORID SODNÝ B.BRAUN 0,9% - INF F1/1 10X250 ML PE BME, CHLORID SODNÝ B.BRAUN 0,9% - INF F1/1 10x500 ML PE BME, SODIUM CHLORIDE FRESENIUS KABI 0,9% - INF F1/1 10x500 ML PE FRE, CHLORID SODNÝ B.BRAUN 0,9% - INF F1/1 20x100 ML PE BME, SODIUM CHLORIDE FRESENIUS KABI 0,9% - INF F1/1 20x250 ML PE FRE, CHLORID SODNÝ B.BRAUN 0,9% - INF F1/1 20x50 ML PE BME a SODIUM CHLORIDE FRESENIUS KABI 0,9% - INF F1/1 40x100 ML PE FRE v období od 1. 5. 2022 do 31. 12. 2022 v souladu se zákonem. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

4.             Podle § 90 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přestupcích“), může správní orgán o přestupku rozhodnout příkazem. Příkazem lze uložit správní trest napomenutí, pokuty, zákazu činnosti, nebo propadnutí věci nebo náhradní hodnoty.

5.             Úřad konstatuje, že byly dostatečně zjištěny skutkové okolnosti pro vydání tohoto příkazu, kdy podle § 150 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), příkaz může správní orgán vydat, považuje-li skutkové zjištění za dostatečné; vydání příkazu může být prvním úkonem v řízení. V tomto případě je vydání příkazu prvním úkonem ve správním řízení.

K výroku I. tohoto příkazu

Relevantní ustanovení právních předpisů

6.             Podle § 2 odst. 1 zákona se zadáním veřejné zakázky pro účely tohoto zákona rozumí uzavření úplatné smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, z níž vyplývá povinnost dodavatele poskytnout dodávky, služby nebo stavební práce. Za zadání veřejné zakázky se nepovažuje uzavření smlouvy, kterou se zakládá pracovněprávní nebo jiný obdobný vztah, nebo smlouvy upravující spolupráci zadavatele při zadávání veřejné zakázky podle § 7 až §12 zákona, § 155, § 156, § 189 a § 190 zákona.

7.             Podle § 2 odst. 3 zákona je zadavatel povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení, není-li dále stanoveno jinak. Tato povinnost se považuje za splněnou, pokud je veřejná zakázka zadána na základě rámcové dohody postupem podle části šesté hlavy II, v dynamickém nákupním systému podle části šesté hlavy III nebo pořizována od centrálního zadavatele nebo jeho prostřednictvím podle § 9 zákona.

8.             Podle § 3 zákona se zadávacím řízením pro účely tohoto zákona rozumí

a)      zjednodušené podlimitní řízení,

b)      otevřené řízení,

c)      užší řízení,

d)      jednací řízení s uveřejněním,

e)      jednací řízení bez uveřejnění,

f)       řízení se soutěžním dialogem,

g)      řízení o inovačním partnerství,

h)      koncesní řízení, nebo

i)        řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu.

9.             Podle § 14 odst. 1 zákona veřejnou zakázkou na dodávky je veřejná zakázka, jejímž předmětem je pořízení věcí, zvířat nebo ovladatelných přírodních sil, pokud nejsou součástí veřejné zakázky na stavební práce podle § 14 odst. 3 zákona. Pořízením se rozumí zejména koupě, nájem nebo pacht.

10.         Podle § 16 odst. 1 zákona zadavatel před zahájením zadávacího řízení nebo před zadáním veřejné zakázky na základě výjimky podle § 30 zákona stanoví předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. Předpokládanou hodnotou veřejné zakázky je zadavatelem předpokládaná výše úplaty za plnění veřejné zakázky vyjádřená v penězích. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nezahrnuje daň z přidané hodnoty.

11.         Podle § 19 odst. 1 zákona předpokládaná hodnota veřejné zakázky, jejímž předmětem jsou pravidelně pořizované nebo trvající dodávky nebo služby, se stanoví jako

a)      skutečná cena uhrazená zadavatelem za dodávky nebo služby stejného druhu během předcházejících 12 měsíců nebo předchozího účetního období, které je delší než 12 měsíců, upravená o změny v množství nebo cenách, které lze očekávat během následujících 12 měsíců, nebo

b)      součet předpokládaných hodnot jednotlivých dodávek a služeb, které mají být zadavatelem zadány během následujících 12 měsíců nebo v účetním období, které je delší než 12 měsíců, pokud nemá k dispozici údaje podle písmene a).

12.         Podle § 25 zákona nadlimitní veřejnou zakázkou je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo přesahuje finanční limit stanovený nařízením vlády zapracovávajícím příslušné předpisy Evropské unie. Nadlimitní veřejnou zakázku zadává zadavatel v nadlimitním režimu podle části čtvrté, pokud není zadávána podle části páté až sedmé, nebo u ní zadavatel neuplatnil výjimku z povinnosti zadat ji v zadávacím řízení.

13.         Podle § 2 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 172/2016 Sb.“), činil v šetřeném období (tedy ve znění nařízení vlády č. 172/2016 Sb. účinném od 1. 5. 2022 do 31. 12. 2022) finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky 3 653 000 Kč pro zadavatele podle § 4 odst. 1 písm. a) až c) zákona.

14.         Podle § 26 odst. 1 zákona je podlimitní veřejnou zakázkou veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosahuje limitu podle § 25 zákona a přesahuje hodnoty stanovené v § 27 zákona.

15.         Podle § 27 písm. a) zákona veřejnou zakázkou malého rozsahu je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší v případě veřejné zakázky na dodávky nebo na služby částce 2 000 000 Kč.

16.         Podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona se zadavatel dopustí přestupku tím, že nedodrží pravidla stanovená tímto zákonem pro zadání veřejné zakázky nebo pro zvláštní postupy podle části šesté, přičemž tím ovlivní nebo může ovlivnit výběr dodavatele nebo výběr návrhu v soutěži o návrh, a zadá veřejnou zakázku, uzavře rámcovou dohodu nebo se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

17.         Podle § 7 zákona o přestupcích pokračováním v přestupku se rozumí takové jednání, jehož jednotlivé dílčí útoky vedené jednotným záměrem naplňují skutkovou podstatu stejného přestupku, jsou spojeny stejným nebo podobným způsobem provedení, blízkou souvislostí časovou a souvislostí v předmětu útoku.

Zjištěné skutečnosti

18.         Jak vyplývá z bodu 1. odůvodnění tohoto příkazu, obviněný v období od 1. 5. 2022 do 31. 12. 2022 nakoupil

 • od společnosti B.BRAUN MEDICAL s.r.o., fyziologické roztoky CHLORID SODNÝ B.BRAUN 0,9% - INF F1/1 10x1000 ML PE BME v hodnotě 16 380 Kč bez DPH (18 018 Kč vč. DPH),
 • od společnosti FRESENIUS KABI s.r.o., fyziologické roztoky SODIUM CHLORIDE FRESENIUS KABI 0,9% - INF F1/1 10x1000 ML PE FRE v hodnotě 122 410 Kč bez DPH (134 651 Kč vč. DPH),
 • od společnosti B.BRAUN MEDICAL s.r.o., fyziologické roztoky CHLORID SODNÝ B.BRAUN 0,9% - INF F1/1 10X250 ML PE BME v hodnotě 47 184,60 Kč bez DPH (51 904,20 Kč vč. DPH),
 • od společnosti PHARMOS, a.s., fyziologické roztoky CHLORID SODNÝ B.BRAUN 0,9%- INF F1/1 10X250 ML PE BME v hodnotě 1 594 Kč bez DPH (1 753,40 Kč s DPH),
 • od společnosti PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o., fyziologické roztoky CHLORID SODNÝ B.BRAUN 0,9% - INF F1/1 10X250 ML PE BME v hodnotě 1 147,86 Kč bez DPH (1 262,66 Kč vč. DPH),
 • od společnosti B.BRAUN MEDICAL s.r.o., fyziologické roztoky CHLORID SODNÝ B.BRAUN 0,9% - INF F1/1 10x500 ML PE BME v hodnotě 20 393,64 Kč bez DPH (22 432,68 Kč vč. DPH),
 • od společnosti FRESENIUS KABI s.r.o., fyziologické roztoky SODIUM CHLORIDE FRESENIUS KABI 0,9% - INF F1/1 10x500 ML PE FRE v hodnotě 285 340 Kč bez DPH (313 874 Kč vč. DPH),
 • od společnosti PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o., fyziologické roztoky SODIUM CHLORIDE FRESENIUS KABI 0,9% - INF F1/1 10x500 ML PE FRE v hodnotě 169,04 Kč bez DPH (185,94 Kč vč. DPH),
 • od společnosti B.BRAUN MEDICAL s.r.o., fyziologické roztoky CHLORID SODNÝ B.BRAUN 0,9% - INF F1/1 20x100 ML PE BME v hodnotě 32 668,98 Kč bez DPH (35 936,22 Kč vč. DPH),
 • od společnosti PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o., fyziologické roztoky CHLORID SODNÝ B.BRAUN 0,9% - INF F1/1 20x50 ML PE BME v hodnotě 604,36 Kč bez DPH (664,80 Kč vč. DPH),
 • od společnosti FRESENIUS KABI s.r.o., fyziologické roztoky SODIUM CHLORIDE FRESENIUS KABI 0,9% - INF F1/1 20x250 ML PE FRE v hodnotě 236 380 Kč bez DPH (260 018 Kč vč. DPH),
 • od společnosti B.BRAUN MEDICAL s.r.o., fyziologické roztoky CHLORID SODNÝ B.BRAUN 0,9% - INF F1/1 20x100 ML PE BME v hodnotě 20 882,40 Kč bez DPH (22 970,40 Kč vč. DPH),
 • od společnosti FRESENIUS KABI s.r.o., fyziologické roztoky SODIUM CHLORIDE FRESENIUS KABI 0,9% - INF F1/1 40x100 ML PE FRE v hodnotě 714 843,20 Kč bez DPH (786 327,52 Kč vč. DPH),

19.         Fyziologické roztoky s koncentrací 0,9% chloridu sodného CHLORID SODNÝ B.BRAUN 0,9% a SODIUM CHLORIDE FRESENIUS KABI 0,9% spadají do anatomicko-terapeuticko-chemické skupiny (dále jen „ATC skupina“; k problematice tzv. ATC skupin viz níže v odůvodnění tohoto příkazu) „B05BB01: ELEKTROLYTY“, kdy účinnou látkou je „CHLORID SODNÝ“. Z dokumentace poskytnuté obviněným vyplývá, že obviněný za předmětné fyziologické roztoky spadající do zmíněné ATC skupiny uhradil v období od 1. 5. 2021 do 31. 12. 2022 následující částky:

Datum úhrady

Částka v Kč bez DPH

Částka v Kč vč. DPH

05.05.2021

19 857,60

21 843,36

17.05.2021

9 000,-

9 900,-

18.05.2021

19 857,60

21 843,36

25.05.2021

315,20

346,72

25.05.2021

8 650,-

9 515,-

25.05.2021

519,-

570,90

02.06.2021

865,-

951,50

02.06.2021

19 857,60

21 843,36

02.06.2021

9 000,-

9 900,-

03.06.2021

11 942,80

13 137,08

03.06.2021

654,40

719,84

08.06.2021

19 857,60

2 1843,36

08.06.2021

315,20

346,72

08.06.2021

9 000,-

9 900,-

08.06.2021

865,-

951,50

09.06.2021

152,24

167,46

10.06.2021

4 986,20

5 484,80

10.06.2021

2 235,-

2 458,50

11.06.2021

9 000,-

9 900,-

11.06.2021

8 650,-

9 515,-

14.06.2021

12 597,20

13 856,92

15.06.2021

19 857,60

21 843,36

15.06.2021

315,20

346,72

15.06.2021

519,-

570,90

17.06.2021

4 744,-

5 218,40

17.06.2021

2 235,-

2 458,50

17.06.2021

9 000,-

9 900,-

17.06.2021

4 744,-

5 218,40

21.06.2021

19 857,60

21 843,36

30.06.2021

2 737,10

3 010,80

30.06.2021

19 857,60

21 843,36

30.06.2021

19 857,60

21 843,36

30.06.2021

2 235,-

2 458,50

02.07.2021

519,-

570,90

07.07.2021

5 398,80

5 938,68

07.07.2021

7 198,40

7 918,24

07.07.2021

9 000,-

9 900,-

07.07.2021

19 857,60

21 843,36

08.07.2021

8 650,-

9 515,-

08.07.2021

2 737,10

3 010,80

12.07.2021

315,20

346,72

12.07.2021

19 857,60

21 843,36

13.07.2021

315,20

346,72

13.07.2021

19857,60

21 843,36

13.07.2021

9 000,-

9 900,-

13.07.2021

519,-

570,90

14.07.2021

4 744,-

5 218,40

14.07.2021

2 235,-

2 458,50

15.07.2021

12 597,20

13 856,92

16.07.2021

304,48

334,92

19.07.2021

19 857,60

21 843,36

19.07.2021

315,20

346,72

19.07.2021

9 000,-

9 900,-

20.07.2021

2 737,10

3 010,80

21.07.2021

156,70

172,37

22.07.2021

1 211,-

1 332,10

22.07.2021

19 857,60

21 843,36

22.07.2021

315,20

346,72

22.07.2021

9 000,-

9 900,-

22.07.2021

519,-

570,90

23.07.2021

12 597,20

13 856,92

27.07.2021

19 857,60

21 843,36

28.07.2021

9 000,-

9 900,-

28.07.2021

8 650,-

9 515,-

29.07.2021

22 064,-

24 270,40

02.08.2021

4 744,-

5 218,40

03.08.2021

22 064,-

24 270,40

03.08.2021

12 597,20

13 856,92

03.08.2021

9 000,-

9 900,-

04.08.2021

22 064,-

24 270,40

04.08.2021

9 000,-

9 900,-

06.08.2021

2 235,-

2 458,50

13.08.2021

154,17

169,59

13.08.2021

12 597,20

13 856,92

13.08.2021

300,-

330,-

16.08.2021

19 857,60

21 843,36

16.08.2021

865,-

951,50

16.08.2021

8 650,-

9 515,-

16.08.2021

5 474,20

6 021,60

18.08.2021

6 500,-

7 150,-

18.08.2021

2 500,-

2 750,-

20.08.2021

162,26

178,49

20.08.2021

156,70

172,37

25.08.2021

22 064,-

24 270,40

26.08.2021

369,72

406,70

27.08.2021

9 000,-

9 900,-

30.08.2021

313,40

344,74

30.08.2021

22 064,-

24 270,40

30.08.2021

315,20

346,72

30.08.2021

692,-

761,20

30.08.2021

2 493,10

2 742,40

30.08.2021

4 744,-

5 218,40

30.08.2021

2 235,-

2 458,50

31.08.2021

519,-

570,90

01.09.2021

12 597,20

13 856,92

01.09.2021

346,-

380,60

01.09.2021

9 000,-

9 900,

02.09.2021

300,-

330,-

02.09.2021

22 064,-

24 270,40

03.09.2021

315,20

346,72

07.09.2021

86 50

9 515,-

07.09.2021

630,40

693,44

07.09.2021

9 000,-

9 900,-

08.09.2021

22 064,-

24 270,40

10.09.2021

12 597,20

13 856,92

10.09.2021

4 744,-

5 218,40

10.09.2021

346,-

380,60

16.09.2021

22 064,-

24 270,40

16.09.2021

9 000,-

9 900,-

16.09.2021

2 737,10

3 010,80

16.09.2021

19 477,80

21 425,04

16.09.2021

2 235,-

2 458,50

20.09.2021

12 597,20

13 856,92

20.09.2021

8 650,-

9 515,-

21.09.2021

369,72

406,70

23.09.2021

22 064,-

24 270,40

23.09.2021

315,20

346,72

23.09.2021

9 000,-

9 900,-

24.09.2021

692,-

761,20

29.09.2021

9 000,-

9 900,-

29.09.2021

315,20

346,72

29.09.2021

519,-

570,90

30.09.2021

22 064,-

24 270,40

30.09.2021

500,-

550,-

01.10.2021

4 744,-

5 218,40

07.10.2021

9 000,-

9 900,-

08.10.2021

22 064,-

24 270,40

08.10.2021

12 597,20

13 856,92

12.10.2021

8 650,-

9 515,-

13.10.2021

9 000,

9 900,-

14.10.2021

22 064,-

24 270,40

21.10.2021

9 000,-

9 900,-

25.10.2021

315,20

346,72

25.10.2021

22 064,-

24 270,40

25.10.2021

4 744,-

5 218,40

25.10.2021

3 352,50

3 687,75

26.10.2021

315,20

346,72

26.10.2021

9 000,-

9 900,-

26.10.2021

400,-

440,-

26.10.2021

346,-

380,60

29.10.2021

6 30,40

693,44

29.10.2021

12 597,20

13 856,92

29.10.2021

2 595,-

2 854,50

02.11.2021

22 064,-

24 270,40

02.11.2021

1 423,20

1 565,52

02.11.2021

948,80

1 043,68

03.11.2021

9 000,-

9900,-

08.11.2021

200,-

220,-

11.11.2021

8 650,-

9 515,-

12.11.2021

22 064,-

24 270,40

15.11.2021

12 597,20

13 856,92

16.11.2021

5 474,20

6 021,60

16.11.2021

2 372,-

2 609,20

18.11.2021

9 000,-

9 900,-

19.11.2021

315,20

346,72

19.11.2021

519,-

570,90

22.11.2021

22 064,-

24 270,40

24.11.2021

9 000,-

9 900,-

25.11.2021

22 064,-

24 270,40

25.11.2021

2 737,10

3 010,80

25.11.2021

2 235,-

2 458,50

26.11.2021

626,80

689,48

01.12.2021

9 000,-

9 900,-

01.12.2021

4 744,-

5 218,40

01.12.2021

315,20

346,72

01.12.2021

12 597,20

13 856,92

03.12.2021

288,76

317,64

03.12.2021

577,52

635,28

07.12.2021

22 064,-

24 270,40

07.12.2021

24 93,10

2 742,40

07.12.2021

2 372,-

2 609,20

08.12.2021

9 000,-

9 900,-

14.12.2021

8 650,-

9 515,-

14.12.2021

315,20

346,72

15.12.2021

22 064,-

24 270,40

15.12.2021

200,-

220,-

15.12.2021

9 000,-

9 900,-

17.12.2021

313,40

344,74

20.12.2021

12 597,20

13 856,92

21.12.2021

22 064,-

24 270,40

27.12.2021

156,70

172,37

27.12.2021

22 064,-

24 270,40

27.12.2021

9 000,-

9 900,-

30.12.2021

2 737,10

3 010,80

30.12.2021

2 235,-

2 458,50

05.01.2022

315,20

346,72

05.01.2022

9 000,-

9 900,-

05.01.2022

1 038,-

11 41,80

06.01.2022

19 857,60

21 843,36

06.01.2022

12 597,20

13 856,92

10.01.2022

152,24

167,46

11.01.2022

8 650,-

9 515,-

13.01.2022

4-744,-

5 218,40

13.01.2022

9 000,-

9 900,-

14.01.2022

19 857,60

21 843,36

14.01.2022

519,-

570,90

20.01.2022

19 857,60

21 843,36

21.01.2022

9 000,-

9 900,-

21.01.2022

2 737,10

3 010,80

21.01.2022

2 235,-

2 458,50

25.01.2022

12 597,20

13 856,92

25.01.2022

100,-

110,-

28.01.2022

190,27

209,30

01.02.2022

19 857,60

21 843,36

01.02.2022

9 000,-

9 900,-

01.02.2022

8 650,-

9 515,-

03.02.2022

4 744,-

5 218,40

04.02.2022

1 082,10

1 190,28

04.02.2022

711,60

782,76

08.02.2022

19 857,60

21 843,36

09.02.2022

315,20

346,72

09.02.2022

519,-

570,90

10.02.2022

9 000,-

9 900,-

15.02.2022

19 857,60

21 843,36

15.02.2022

6 871,20

7 558,32

15.02.2022

5 398,80

5 938,68

15.02.2022

327,20

359,92

15.02.2022

9 000,-

9 900,-

16.02.2022

519,-

570,90

22.02.2022

19 857,60

21 843,36

01.03.2022

8 500,-

9 350,-

01.03.2022

500,-

550,-

01.03.2022

8 650,-

9 515,-

01.03.2022

4 744,-

5 218,40

03.03.2022

19 857,60

21 843,36

03.03.2022

1 082,10

1 190,28

04.03.2022

2 493,10

2 742,40

04.03.2022

2 235,-

2 458,50

07.03.2022

200,-

220,-

07.03.2022

3 272,-

3 599,20

07.03.2022

9 325,20

10 257,72

08.03.2022

314,80

346,28

08.03.2022

781,60

859,76

09.03.2022

629,60

692,56

09.03.2022

781,60

859,76

11.03.2022

19 832,40

21 815,64

14.03.2022

314,80

346,28

14.03.2022

10 485,-

11 533,50

14.03.2022

233,-

256,30

15.03.2022

19 832,40

21 815,64

15.03.2022

14 568,40

16 025,24

15.03.2022

4 744,-

5 218,40

17.03.2022

288,76

317,64

17.03.2022

233,-

256,30

18.03.2022

19 832,40

21 815,64

22.03.2022

10 485,-

11 533,50

25.03.2022

288,76

317,64

25.03.2022

586,20

644,82

29.03.2022

2 493,10

2 742,40

29.03.2022

2 737,10

3 010,80

29.03.2022

19 832,40

21 815,64

29.03.2022

9 770,-

10 747,-

30.03.2022

19 477,80

21 425,04

04.04.2022

10-485,-

11 533,50

05.04.2022

19 832,40

21 815,64

05.04.2022

14 568,40

16 025,24

05.04.2022

4 744,-

5 218,40

13.04.2022

10 485,-

11 533,50

14.04.2022

19 832,40

21 815,64

19.04.2022

466,-

512,60

19.04.2022

390,80

429,88

21.04.2022

152,24

167,46

26.04.2022

19 832,40

21 815,64

27.04.2022

9 770,-

10 747,-

27.04.2022

3 352,50

3 687,75

28.04.2022

314,80

346,28

28.04.2022

14 568,40

16 025,24

28.04.2022

10 485,-

11 533,50

28.04.2022

327,36,-

360,10

28.04.2022

603,26,-

663,58

02.05.2022

19 832,40

21 815,64

02.05.2022

314,80

346,28

02.05.2022

10 485,-

11 533,50

02.05.2022

586,20

644,82

03.05.2022

19 832,40

21 815,64

03.05.2022

314,80

346,28

03.05.2022

4 105,65

4 516,20

03.05.2022

721,40

793,520

03.05.2022

2 372,-

2 609,20

10.05.2022

14 568,40

16 025,24

10.05.2022

19 832,40

21 815,64

11.05.2022

10 485,-

11 533,50

16.05.2022

233,-

256,30

17.05.2022

19 832,40

21 815,64

18.05.2022

390,80

429,88

19.05.2022

10 485,-

11 533,50

19.05.2022

4 966,80

5 463,60

26.05.2022

19 832,40

21 815,64

26.05.2022

163,98

180,38

27.05.2022

9 770,-

10 747,-

30.05.2022

14 568,40

16 025,24

31.05.2022

755,32

830,84

01.06.2022

314,80

346,28

02.06.2022

19 832,40

21 815,64

03.06.2022

10 485,-

11 533,50

03.06.2022

4 966,80

5 463,60

06.06.2022

956,40

1 052,04

07.06.2022

19 832,40

21 815,64

09.06.2022

2 610,30

2 871,30

10.06.2022

390,80

429,88

14.06.2022

19 832,40

21 815,64

14.06.2022

10 485,-

11 533,50

14.06.2022

9 183,8

10 102,18

14.06.2022

586,20

644,82

16.06.2022

14 568,40

16 025,24

16.06.2022

349,50

384,45

16.06.2022

5 731,40

6 304,60

16.06.2022

3 510,-

3 861,-

21.06.2022

19 832,40

21 815,64

27.06.2022

10 485,-

11 533,50

28.06.2022

2 610,30

2 871,30

29.06.2022

19 832,40

21 815,64

29.06.2022

14 568,40

16 025,24

29.06.2022

586,20

644,82

29.06.2022

781,60

859,76

30.06.2022

19 832,40

21 815,64

30.06.2022

10 485,-

11 533,50

01.07.2022

4 966,80

5 463,60

01.07.2022

14 568,40

16 025,24

04.07.2022

19 832,40

21 815,64

07.07.2022

233,-

256,30

07.07.2022

10 485,-

11 533,50

08.07.2022

2 340,-

2 574,-

12.07.2022

629,60

692,56

12.07.2022

19 832,40

21 815,64

13.07.2022

14 568,40

16 025,24

13.07.2022

10 485,-

11 533,50

13.07.2022

1 954,-

2 149,40

15.07.2022

19 832,40

21 815,64

18.07.2022

7 229,80

7 952,78

18.07.2022

586,20

644,82

18.07.2022

116,50

128,15

18.07.2022

390,80

429,88

20.07.2022

19 832,40

21 815,64

20.07.2022

4 966,80

5 463,60

21.07.2022

318,80

350,68

25.07.2022

629,60

692,56

25.07.2022

10 485,-

11 533,50

25.07.2022

977,-

1 074,70

26.07.2022

1 383,64

1 522,-

27.07.2022

2 865,70

3 152,30

28.07.2022

20 664,-

22 730,40

28.07.2022

15 554,-

17 109,40

28.07.2022

1 132,98

1 246,26

29.07.2022

20 664,-

22 730,40

29.07.2022

2 340,-

2 574,-

02.08.2022

11 250,-

12 375,-

03.08.2022

615,-

676,50

03.08.2022

10 250,-

11 275,-

04.08.2022

20 664,-

22 730,40

05.08.2022

15 554,-

17 109,40

05.08.2022

250,-

275,-

09.08.2022

11 250,-

12 375,-

10.08.2022

20 664,-

22 730,40

12.08.2022

328,-

360,80

12.08.2022

4 966,80

5 463,60

22.08.2022

20 664,-

22 730,40

22.08.2022

11 250,-

12 375,-

22.08.2022

10 250,-

11 275,-

22.08.2022

2 865,70

3 152,30

22.08.2022

2 340,-

2 574,-

24.08.2022

328,-

360,80

24.08.2022

375,-

412,50

24.08.2022

615,-

676,50

25.08.2022

15 554,-

17 109,40

26.08.2022

20 664,-

22 730,40

29.08.2022

2 610,30

2 871,30

30.08.2022

615,-

676,50

31.08.2022

20 664,-

22 730,40

31.08.2022

4 966,80

5 463,60

01.09.2022

11 250,-

12 375,-

07.09.2022

20 664,-

22 730,40

07.09.2022

615,-

676,50

08.09.2022

15 554,-

17 109,40

13.09.2022

328,-

360,80

13.09.2022

615,-

676,50

13.09.2022

20 664,-

22 730,40

13.09.2022

11 250,-

12 375,-

14.09.2022

2 340,-

2 574,-

14.09.2022

10 250,-

11 275,-

14.09.2022

2 865,70

3 152,30

19.09.2022

318,80

350,68

19.09.2022

159,40

175,34

20.09.2022

20 664,-

22 730,40

20.09.2022

615,-

676,50

22.09.2022

15 554,-

17 109,40

22.09.2022

11 250,-

12 375,-

26.09.2022

20 664,-

22 730,40

29.09.2022

2 610,30

2 871,30

29.09.2022

4 097,61

4 507,47

29.09.2022

869,19

956,13

30.09.2022

615,-

676,50

30.09.2022

20 664,-

22 730,40

04.10.2022

328,-

360,80

04.10.2022

11 250,-

12 375,-

05.10.2022

410,-

451,-

05.10.2022

2 483,40

2 731,80

05.10.2022

2 340,-

2 574,-

06.10.2022

20 664,-

22 730,40

06.10.2022

328,-

360,80

06.10.2022

8 282,-

9 110,20

06.10.2022

7 272,-

7 999,20

07.10.2022

169,04

185,94

11.10.2022

328,-

360,80

12.10.2022

2 875,-

3 162,50

12.10.2022

8 375,-

9 212,50

12.10.2022

615,-

676,50

13.10.2022

820,-

902,-

17.10.2022

20 664,-

22 730,40

17.10.2022

1 230,-

1 353,-

18.10.2022

11 250,-

12 375,-

18.10.2022

250,-

275,-

18.10.2022

10 250,-

11 275,-

18.10.2022

205,-

225,50

19.10.2022

2 865,70

3 152,30

21.10.2022

20 664,-

22 730,40

21.10.2022

615,-

676,50

25.10.2022

15 554,-

17 109,40

25.10.2022

11 250,-

12 375,-

26.10.2022

20 664,-

22 730,40

26.10.2022

615,-

676,50

01.11.2022

2 610,30

2 871,30

01.11.2022

2 340,-

2 574,-

02.11.2022

11 250,-

12 375,-

02.11.2022

10 250,-

11 275,-

03.11.2022

2 865,70

3 152,30

10.11.2022

604,36

664,80

14.11.2022

15 554,-

17 109,40

14.11.2022

820,-

902,-

15.11.2022

2 483,40

2 731,80

16.11.2022

20 664,-

22 730,40

16.11.2022

410,-

451,-

18.11.2022

328,-

360,80

18.11.2022

615,-

676,50

18.11.2022

250,-

275,-

21.11.2022

11 250,-

12 375,-

23.11.2022

20 664,-

22 730,40

23.11.2022

4 966,80

5 463,60

23.11.2022

500,-

550,-

23.11.2022

5 731,40

6 304,60

28.11.2022

797,-

876,70

29.11.2022

328,-

360,80

29.11.2022

15 554,-

17 109,40

29.11.2022

11 250,-

12 375,-

30.11.2022

20 664,-

22 730,40

30.11.2022

20 664,-

22 730,40

30.11.2022

10 250,-

11 275,-

30.11.2022

2 340,-

2 574,-

01.12.2022

20 664,-

22 730,40

01.12.2022

404,-

444,40

01.12.2022

2 610,30

2 871,30

01.12.2022

2 483,40

2 731,80

06.12.2022

11 250,-

12 375,-

08.12.2022

820,-

902,-

09.12.2022

20 664,-

22 730,40

09.12.2022

328,-

360,80

09.12.2022

15 554,-

17 109,40

09.12.2022

615,-

676,50

09.12.2022

11 250,-

12 375,-

13.12.2022

20 664,-

22 730,40

13.12.2022

10 250,-

11 275,-

15.12.2022

20 664,-

22 730,40

15.12.2022

11 250,-

12 375,-

15.12.2022

4 966,80

5 463,60

16.12.2022

10 504,-

11 554,40

16.12.2022

5 050,-

5 555,-

16.12.2022

410,-

451,-

20.12.2022

20 664,-

22 730,40

20.12.2022

20 393,64

22 432,68

22.12.2022

11 250,-

12 375,-

22.12.2022

820,-

902,-

22.12.2022

20 664,-

22 730,40

22.12.2022

125,-

137,50

23.12.2022

410,-

451,-

23.12.2022

10 250,-

11 275,-

23.12.2022

2 610,30

2 871,30

27.12.2022

11 250,-

12 375,-

27.12.2022

615,-

676,50

27.12.2022

20 664,-

22 730,40

27.12.2022

15 554,-

17 109,40

27.12.2022

2 865,70

3 152,30

27.12.2022

2 340,-

2 574,-

29.12.2022

20 664,-

22 730,40

30.12.2022

250,-

275,-

30.12.2022

205,-

225,50

K postupu obviněného

20.         Úřad předně v obecné rovině uvádí, že hlavním účelem zákona je zajištění soutěžního prostředí při zadávání veřejných zakázek s cílem dosáhnout hospodárného nakládání s veřejnými prostředky. Co možná nejširší hospodářské soutěže v právě uvedeném smyslu pak zákon dosahuje tím, že stanoví pro osoby v postavení zadavatele povinnost zadávat veřejné zakázky ve formalizovaném zadávacím řízení, ve kterém je kladen důraz zejm. na jeho transparentní provedení. Úřad tedy uzavírá, že má-li být naplněn hlavní účel zákona, musí zadavatelé postupovat dle § 2 odst. 3 zákona a – nestanoví-li zákon výslovně jinak (např. v případě výjimek dle § 29 zákona) – použít pro zadání veřejné zakázky některý z druhů zadávacího řízení dle § 3 zákona, zásadně tedy řízení otevřené nebo užší (použití ostatních druhů zadávacích řízení je vázáno na splnění zákonných podmínek pro takový postup).

21.         Úřad dále uvádí, že zadavatel je povinen před zahájením zadávacího řízení (nebo před zadáním veřejné zakázky na základě výjimky podle § 30 zákona) stanovit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, která je určující pro další postup zadavatele, neboť dle její výše (nejde-li o zjednodušený režim dle § 129 zákona) dojde k určení režimu, v němž bude zadávání veřejné zakázky probíhat (nepoužije-li zadavatel dobrovolně přísnějšího režimu). Zákon pak (odhlédneme-li od již zmíněného zjednodušeného režimu) rozlišuje režim podlimitní a režim nadlimitní, popř. veřejné zakázky malého rozsahu.

22.         Jsou-li předmětem plnění veřejné zakázky pravidelně pořizované nebo trvající dodávky nebo služby, předpokládaná hodnota veřejné zakázky se pak v souladu s § 19 odst. 1 zákona stanoví jako a) skutečná cena uhrazená zadavatelem za dodávky nebo služby stejného druhu během předcházejících 12 měsíců nebo předchozího účetního období, které je delší než 12 měsíců, upravená o změny v množství nebo cenách, které lze očekávat během následujících 12 měsíců, nebo b) součet předpokládaných hodnot jednotlivých dodávek a služeb, které mají být zadavatelem zadány během následujících 12 měsíců nebo v účetním období, které je delší než 12 měsíců, pokud nemá k dispozici údaje podle písmene a).

23.         K tomu Úřad v kontextu šetřeného případu doplňuje, že jsou-li předmětem plnění veřejné zakázky pravidelně pořizované dodávky léčivých přípravků, předpokládaná hodnota se určí – zjednodušeně řečeno – jako skutečná cena uhrazená zadavatelem za dodávky léků náležejících do téže ATC skupiny během předcházejících 12 měsíců. ATC klasifikace léků je mezinárodní systém klasifikace léků, podle této klasifikace jsou léky tříděny do skupin podle účinků na jednotlivé orgány a jejich soustavy, farmakologického působení a chemické struktury. Na základě toho je jim přidělen sedmimístný kód, přičemž ATC klasifikace má celkem pět úrovní. Zatímco první úroveň se značí jedním písmenem, které odpovídá příslušné anatomické soustavě, na niž dané léky působí (A – Trávicí trakt a metabolismus, B – Krev a krvetvorné orgány, C – Kardiovaskulární systém apod.), pátá, nejnižší úroveň odpovídá konkrétní účinné látce, příp. kombinaci účinných látek. Právě dodávky léků náležejících do jedné ATC skupiny na nejnižší úrovni považuje Úřad za dodávky stejného druhu, neboť léky na nejnižší (zpravidla páté) úrovni ATC klasifikace mají stejnou účinnou látku a jsou si svým charakterem nejbližší (byť mohou mít různé obchodní názvy, různé formy podání, množství účinné látky). Jinak řečeno, aby se dalo v případě léků posoudit, zda se jedná o plnění stejného druhu či nikoli, je třeba určit, zda mají stejnou účinnou látku, resp. zda náleží do stejné ATC skupiny[1].

24.         V šetřeném případě je obviněný fakultní nemocnicí a je tak nepochybné, že dotčený nákup léčivých přípravků není nahodilý, jedná se o léčivé přípravky, které obviněný potřebuje k výkonu své činnosti (poskytování zdravotní péče) a objednává je opakovaně (viz přehledy objednávek uvedené v bodu 1. odůvodnění tohoto příkazu). Jednotlivá plnění specifikovaná v bodě 1. odůvodnění tohoto příkazu přitom představují veřejné zakázky, jejichž předmětem plnění jsou právě pravidelně pořizované dodávky příslušných léčivých přípravků (jedná se tedy o veřejné zakázky pravidelné povahy na dodávky ve smyslu § 14 odst. 1 zákona). Dle Úřadu přitom pro posouzení věci není podstatné, zda obviněný např. v prvním čtvrtletí roku potřebuje 10 ks balení konkrétního léku a v posledním čtvrtletí roku bude téhož léku potřebovat 150 ks balení, důležité je, že obviněný léčivé přípravky náležející do jedné ATC skupiny na nejnižší úrovni potřebuje a pořizuje trvale, resp. dlouhodobě bez významných časových prodlev a není žádného sporu o tom, že jsou pro něj nezbytné ve vztahu k zajištění účelu, pro který byl obviněný zřízen. K tomu je třeba dále dodat, že smlouva na veřejnou zakázku, resp. její zadání nemusí být zachyceno v rámci (jednoho) „standardizovaného“ dokumentu, ale projevy vůle zadavatele a dodavatele směřující k jejímu uzavření mohou být obsaženy v různých dokumentech; typicky může jít o objednávku zadavatele a její akceptaci ze strany dodavatele.

25.         Úřad s ohledem na výše uvedené provedl vlastní výpočet předpokládané hodnoty u jednotlivých veřejných zakázek specifikovaných v podkladech zaslaných stěžovatelem. Úřad při výpočtu předpokládané hodnoty u každé jednotlivé zakázky sečetl v souladu s § 19 odst. 1 písm. a) zákona všechny úhrady, které obviněný uhradil za dodávky stejného druhu, tj.  za dodávky léčivých přípravků náležejících do příslušné ATC skupiny za 12 měsíců předcházejících datu zadání konkrétní veřejné zakázky (např. pokud bylo datum zadání veřejné zakázky, tj. datum dodání léčivých přípravků náležejících do příslušné ATC skupiny, dne 19. 5. 2022, pak pro stanovení předpokládané hodnoty této veřejné zakázky Úřad sečetl všechny platby uhrazené za dodávky uvedených léčivých přípravků náležejících do dané ATC skupiny v období od 19. 5. 2021 do 18. 5. 2022). Tímto způsobem Úřad provedl výpočet předpokládané hodnoty u všech jednotlivých veřejných zakázek uvedených v tabulkách dodávek. Úřad pro úplnost dodává, že vycházel z údajů o výši úhrad bez DPH, neboť s ohledem na § 16 odst. 1 zákona se do předpokládané hodnoty nezahrnuje daň z přidané hodnoty.

26.         Z výše uvedeného vyplývá, že u všech veřejných zakázek, resp. objednávek předmětných léčivých přípravků uvedených v bodu 1. odůvodnění tohoto příkazu, přesahuje jejich předpokládaná hodnota [zjištěná postupem dle § 19 odst. 1 písm. a) zákona] limit 2 mil. Kč bez DPH dle § 27 písm. a) zákona pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky, jedná se tak o podlimitní veřejné zakázky, z čehož se podává, že ve vztahu ke každé z těchto veřejných zakázek byl obviněný povinen postupovat dle § 2 odst. 3 zákona, tj. zakázku zadat v zadávacím řízení dle § 3 zákona nebo postupovat jiným zákonem aprobovaným postupem (např. nejprve uzavřít rámcovou dohodu nebo zavést dynamický nákupní systém a následně zadávat veřejné zakázky v jejich rámci). Vzhledem k tomu, že obviněný tak neučinil, a tento postup tedy mohl mít vliv na výběr dodavatele, neboť nelze vyloučit, že v případě postupu dle zákona mohl obviněný obdržet od jiného dodavatele výhodnější nabídku, není pochyb o tom, že jednání obviněného naplňuje znaky skutkové podstaty přestupku dle § 268 odst. 1 písm. a) zákona.

27.         Úřad zde pouze pro úplnost podotýká, že jelikož měl již z podkladů dodaných stěžovatelem (který tyto získal od obviněného) k objednávkám předmětných léčivých přípravků postaveno na jisto, že předpokládaná hodnota těchto dodávek přesahuje limit 2 mil. Kč bez DPH dle § 27 písm. a) zákona pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky, nedožádal si již s ohledem na zásadu procesní ekonomie případné další podklady stran nákupu léčivých přípravků spadajících do totožné ATC skupiny, neboť by v tomto konkrétním případě toliko zatížil obviněného dalšími úkony, které by neměly jakýkoliv vliv na rozhodnutí Úřadu o spáchání předmětného přestupku. Úřad však akcentuje, že pro stanovení předpokládané hodnoty ze strany zadavatelů, na základě které je určován režim veřejné zakázky, je nezbytné započítat skutečnou cenu uhrazenou zadavatelem za dodávky všech léčivých přípravků náležejících do téže ATC skupiny během předcházejících 12 měsíců (viz výše v odůvodnění tohoto příkazu).

28.         Úřad na tomto místě doplňuje, že přestože aplikovaná ustanovení zákona, zejména pak § 268 odst. 1 zákona doznala podle nové právní úpravy platné od 16. 7. 2023 v důsledku účinnosti zákona č. 166/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „novela ZZVZ“) změn, nepředstavují tyto změny v šetřeném případě pro obviněného příznivější právní úpravu, kterou je Úřad povinen aplikovat, a proto Úřad posoudil jednání obviněného podle právní úpravy účinné v době spáchání přestupku.

29.         K tomu Úřad dále uvádí, že postup obviněného spočívající v pořizování dotčených léčivých přípravků v šetřeném období od 1. 5. 2022 do 31. 12. 2022 je jednáním, jehož jednotlivé dílčí útoky byly vedeny jednotným záměrem (pořizování léčivých přípravků dle aktuální potřeby bez provedení zadávacího řízení), každý sám o sobě naplnil skutkovou podstatu stejného přestupku [§ 268 odst. 1 písm. a) zákona] a jsou spojeny stejným způsobem provedení (pořizování léčivých přípravků na základě jednotlivých objednávek bez provedení zadávacího řízení), blízkou souvislostí časovou (v období od 1. 5. 2022 do 31. 12. 2022, kdy odstup mezi jednotlivými po sobě následujícími útoky vztahujícími se k jednotlivým léčivým přípravkům se pohybuje v řádech dnů/týdnů) a souvislostí v předmětu útoku (opakované pořizování léčivých přípravků, tj. zadávání veřejných zakázek na dodávky bez provedení zadávacího řízení), pročež tedy postup obviněného naplňuje znaky pokračování v přestupku dle § 7 zákona o přestupcích.

30.         S ohledem tedy na vše shora uvedené Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto příkazu.

K výroku II. tohoto příkazu – uložení pokuty

31.         Úřad posoudil postup obviněného a vzhledem ke zjištěným skutečnostem přistoupil k uložení pokuty, neboť obviněný svým postupem naplnil skutkovou podstatu (pokračování v) přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona.

32.         Podle § 29 písm. a) zákona o přestupcích odpovědnost za přestupek zaniká uplynutím promlčecí doby.

33.         Podle § 270 odst. 5 zákona promlčecí doba činí 5 let.

34.         Podle § 31 odst. 1 zákona o přestupcích počíná promlčecí doba běžet dnem následujícím po dni spáchání přestupku; dnem spáchání přestupku se rozumí den, kdy došlo k ukončení jednání, kterým byl přestupek spáchán. Je-li znakem přestupku účinek, promlčecí doba počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy takový účinek nastal.

35.         Podle § 31 odst. 2 písm. a) zákona o přestupcích promlčecí doba počíná běžet u pokračujícího přestupku dnem následujícím po dni, kdy došlo k poslednímu dílčímu útoku.

36.         V návaznosti na výše uvedené Úřad před uložením pokuty ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená v § 270 odst. 5 zákona. Ke spáchání přestupku uvedeného ve výroku I. tohoto příkazu došlo dne 28. 12. 2022 uzavřením poslední smlouvy na nákup léčivých přípravků se společností FRESENIUS KABI s.r.o. (vystavením dodacího listu č. 3526093109).

37.         Z výše uvedeného tak vyplývá, že promlčecí doba dle § 270 odst. 5zákona ve vztahu k projednávanému přestupku neuplynula, a odpovědnost obviněného za přestupek nezanikla.

38.         Podle § 268 odst. 2 písm. a) zákona se za přestupek podle § 268 odst. 1 zákona, nepoužije-li se postup podle § 268 odst. 3 zákona, uloží pokuta do 10 % ceny veřejné zakázky, nebo do 20 000 000 Kč, nelze-li celkovou cenu veřejné zakázky zjistit, jde-li o přestupek podle § 268 odst. 1 písm. a) až c) zákona.

39.         Obviněný se dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona, kdy úplatně pořizoval dodávky léčivých přípravků bez provedení zadávacího řízení, přičemž celkově pořídil v šetřeném období léčivé přípravky uvedené ve výroku I. tohoto příkazu mimo zadávací řízení v rozporu se zákonem v hodnotě 1 444 162,96 Kč. Horní hranice možné pokuty (10 % z 1 444 162,96 Kč) tudíž v souladu s § 268 odst. 2 písm. a) zákona činí po zaokrouhlení 144 416 Kč.

40.         Podle § 37 písm. a), c) a i) zákona o přestupcích se při určení druhu správního trestu a jeho výměry přihlédne zejména k povaze a závažnosti přestupku, k přitěžujícím a polehčujícím okolnostem a u pokračujícího, trvajícího a hromadného přestupku k tomu, zda k části jednání, jímž byl přestupek spáchán, došlo za účinnosti zákona, který za přestupek stanovil správní trest mírnější než zákon, který byl účinný při dokončení tohoto jednání.

41.         Podle § 38 zákona o přestupcích je povaha a závažnost přestupku dána zejména významem zákonem chráněného zájmu, který byl přestupkem porušen nebo ohrožen, dále významem a rozsahem následku přestupku, okolnostmi jeho spáchání a počtem jednotlivých dílčích útoků, které tvoří pokračování v přestupku (Úřad zde uvádí pouze ty skutečnosti citovaného ustanovení zákona o přestupcích, které jsou relevantní ve vztahu k posuzovanému případu).

42.         Pokud jde o význam pojmu „závažnost přestupku“, Úřad uvádí, že je obecnou kategorií poměřující rozsah dopadu konkrétního protiprávního jednání na specifický právem chráněný zájem s přihlédnutím k významu tohoto chráněného zájmu. Stupeň závažnosti, tedy společenské škodlivosti přestupku, je dán konkrétní intenzitou naplnění znaků skutkové podstaty přestupku. Při posuzování závažnosti přestupku tedy není hlavním kritériem jeho skutková podstata, ale intenzita skutkových okolností, s jakou došlo k porušení právem chráněných hodnot a zájmů v konkrétním případě. Z hlediska určení výměry pokuty je proto nutno hodnotit nejen jaké následky byly přestupkem způsobeny, ale také jakou měly intenzitu (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 Afs 106/2012 ze dne 6. 6. 2013).

43.         V rámci posouzení povahy a závažnosti přestupku Úřad konstatuje, že v šetřeném případě nedošlo k zákonem předvídanému postupu spočívajícímu v zadání veřejné zakázky v zadávacím řízení dle zákona nebo jiným zákonem předvídaným postupem, čímž došlo k porušení právem chráněného zájmu spočívajícího v zachování efektivní hospodářské soutěže při zadávání veřejných zakázek. Právě tento právem chráněný zájem lze považovat za esenciální předpoklad hospodárného vynakládání veřejných prostředků, jelikož jak vyplývá z konstantní judikatury správních soudů či rozhodovací praxe Úřadu, prostřednictvím férové hospodářské soutěže je dosahováno cíle a smyslu úpravy práva veřejných zakázek, tedy efektivního vynakládání veřejných prostředků. Jinými slovy, jestliže je cílem zákona zajištění hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti nakládání s veřejnými prostředky a jestliže zákon tohoto cíle dosahuje především vytvářením podmínek pro to, aby smlouvy, jejichž plnění je hrazeno z veřejných prostředků, byly zadavateli uzavírány při zajištění hospodářské soutěže a konkurenčního prostředí mezi dodavateli (k tomu blíže srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 6. 2008 sp. zn. 1 Afs 20/2008), je třeba jednání obviněného, který nepostupoval při poptávání předmětu plnění veřejné zakázky v zadávacím řízení dle zákona nebo jiným zákonem předvídaným postupem, označit (v šetřeném případě rovněž při zohlednění počtu jednotlivých dílčích útoků, které tvoří pokračování v přestupku) za typově jedno z vůbec nejzávažnějších.

44.         Úřad dále při zvažování výše pokuty přihlédl k následkům spáchání přestupku. Obviněný v daném případě nezákonným postupem omezil okruh potenciálních dodavatelů veřejné zakázky, resp. negativně zasáhl do konkurenčního prostředí v daném tržním odvětví. Přitom nelze vyloučit, že nabídka jiného dodavatele mohla být pro obviněného ekonomicky výhodnější, a tudíž že došlo k nehospodárnému výdeji veřejných prostředků.

45.         V rámci posouzení závažnosti přestupku Úřad ve prospěch obviněného zohlednil, že obviněný od nezákonného postupu při zadávání veřejných zakázek na pořizování fyziologických roztoků upustil, když k nákupu fyziologických roztoků uzavřel dne 7. 6. 2023 kupní smlouvu č. 36/2023 na základě otevřeného řízení[2], jejímž předmětem plnění jsou dodávky uvedeného léčivého přípravku.

46.         Úřad při stanovení výše pokuty v souladu s § 37 písm. i) zákona o přestupcích rovněž ověřil, že k žádné části jednání, jímž byl přestupek spáchán, nedošlo za účinnosti zákona, který za přestupek stanovil správní trest mírnější než zákon, který byl účinný při dokončení tohoto jednání.

47.         Úřad se dále zabýval skutečností, zda přestupek, za který je obviněnému nyní ukládán trest, není v souběhu s dalšími přestupky obviněného. Tento postup Úřadu vychází z konstantní rozhodovací praxe správních soudů, kdy je možné uvést rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 28/2009 – 62 ze dne 18. 6. 2009, popřípadě rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 6 As 245/2015 – 33 ze dne 16. 8. 2016. V prvně uvedeném rozsudku soud dovodil, že „při trestání správních deliktů týmž správním orgánem se přiměřeně uplatní i principy ovládající souběh trestných činů. Nutnost aplikovat tento trestněprávní institut vyplývá z obecné potřeby použít ve prospěch obviněného analogii z trestního práva ve správním trestání všude tam, kde vzhledem k neexistenci jednotného kodexu správního trestání v českém právním řádu nejsou výslovně upraveny některé základní zásady a instituty, jež by měly být zohledněny v případě jakéhokoliv veřejnoprávního deliktu. K této zásadě se již Nejvyšší správní soud vyslovil např. ve svém rozsudku ze dne 16. 4. 2008, č. j. 1 As 27/2008 – 67, dle něhož ˌpoužití analogie ve správním trestání je přípustné, a to v omezeném rozsahu, pouze tam, kdy to, co má být aplikováno, určitou otázku vůbec neřeší, nevede-li takový výklad k újmě účastníka řízení a ani k újmě na ochraně hodnot, na jejichž vytváření a ochraně je veřejný zájem.'“. Soud dále pokračuje tak, že „[t]restněprávní doktrína uvádí, že souběh ˌje dán tehdy, jestliže se pachatel dopustil dvou nebo více trestných činů dříve, než byl pro některý z nich vyhlášen soudem prvního stupně odsuzující rozsudek za podmínky, že tento rozsudek později nabyl právní moci a že o něm neplatí fikce neodsouzení' (viz Šámal, P., Púry, F., Rizman, S.: Trestní zákon. Komentář. I. díl. 6., doplněné a přepracované vydání. C. H. Beck, Praha, 2004, str. 26).“.

48.         Úřad se tedy zabýval otázkou, zda přestupek, za který je obviněnému nyní ukládána sankce, není v souběhu s dalšími přestupky obviněného, resp. zda se obviněný nedopustil právě projednávaného přestupku dříve, než bylo vydáno rozhodnutí, jímž mu byla uložena pokuta za spáchání jiného přestupku.

49.         Úřad konstatuje, že neshledal, že by se obviněný dopustil jiného přestupku, který by byl s právě projednávaným přestupkem v souběhu.

50.         Při určení výše pokuty vzal Úřad v úvahu i ekonomickou situaci obviněného, neboť v určitém případě se pokuta, byť uložená v minimální výši, může jevit jako krajně „nespravedlivá“. Z dokumentu „Finanční výkaz SPO“, uveřejněného na oficiálních stránkách specializovaného informačního portálu Ministerstva financí MONITOR vyplývá, že obviněný počítá s výnosy za rok 2023 na základě schváleného rozpočtu na rok 2023 ve výši 4 713 997 960 Kč. Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že stanovenou výši pokuty nelze v tomto případě považovat za likvidační, ani za nepřiměřeně zasahující ekonomickou podstatu obviněného (a v tomto smyslu nespravedlivou).

51.         V souvislosti s právě uvedeným je třeba mít dále na paměti, že pokuta uložená obviněnému za nedodržení postupu stanoveného zákonem má splnit dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní – postih za porušení povinností stanovených zákonem, a funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k jednání, které je se zákonem v souladu. Úřad uvádí, že peněžitá sankce ze své podstaty vždy představuje nepříznivý zásah do majetkové sféry pachatele přestupku, který je spojen s úbytkem finančních prostředků, které mohly být případně investovány jinam. Korektivem tu tedy nemůže být tento nepříznivý zásah samotný, ale až situace, kdy by tento zásah nabyl likvidačního charakteru. Kromě toho se v konečném důsledku nemusí uložená pokuta projevit (výlučně jen) ve sféře obviněného, neboť je na něm, aby případně využil jiné právní nástroje, pomocí kterých je možno uplatnit nárok na náhradu škody proti konkrétním osobám, které zavinily protiprávní stav, jenž vyústil v uložení pokuty. Závěrem tedy Úřad k výši pokuty konstatuje, že uložená pokuta naplňuje dostatečně obě shora zmíněné funkce, aniž by se zároveň jednalo o pokutu likvidační.

52.         S ohledem na výše uvedené Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto příkazu.

53.         Pokuta uložena ve výroku II. tohoto příkazu je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto příkazu na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710, variabilní symbol – IČO obviněného.

 

Poučení

Proti tomuto příkazu lze podle § 150 odst. 3 správního řádu podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne jeho oznámení, a to u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Lhůta pro podání odporu běží ode dne následujícího po dni doručení tohoto příkazu. Zpětvzetí odporu není přípustné. Podáním odporu se příkaz ruší a řízení ve věci tím pokračuje. Lhůty pro vydání rozhodnutí začínají znovu běžet dnem podání odporu. Příkaz, proti němuž nebyl podán odpor, se stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím.

 

 

otisk úředního razítka

 

Mgr. Markéta Dlouhá

místopředsedkyně

 

 

 

 

Obdrží

Fakultní Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, 140 00 Praha

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] K tomu též „Metodické doporučení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro nákup léčivých přípravků v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek“ dostupné na https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/metodickacinnost/ vykladova-stanoviska-a-metodiky.html

[2] ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno pod ev. č. zakázky Z2023-012057

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz