Řetězec HRUŠKA po zásahu ÚOHS vrátí dodavatelům potravin 39 milionů korun

8. 6. 2022
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ukončil dvě správní řízení v oblasti významné tržní síly vedená s obchodním řetězcem HRUŠKA, spol. s r.o., poté, co tato společnost navrhla závazky, na jejichž základě odškodní více než sedm desítek dodavatelů. Rozhodnutí jsou již pravomocná.

Obchodní řetězec HRUŠKA vrátí malým a středním dodavatelům potravin více než 39 milionů korun, které neoprávněně získal z pozice silnější smluvní strany jako plnění tzv. plnohodnotného servisu,“ řekl k případům předseda ÚOHS Petr Mlsna.

Úřad spatřoval závadné jednání řetězce HRUŠKA ve sjednávání služby plnohodnotného servisu s dodavateli potravin a její plnění. Řetězec mohl na základě těchto ustanovení dodavateli potraviny před uplynutím záruční doby vrátit nebo pomocí účetní operace snížit cenu potravin, u kterých se blížil konec záruční lhůty s tím, že všechny náklady nesl dodavatel. Toto jednání, které trvalo od druhého pololetí roku 2016 do poloviny roku 2021 mělo dle Úřadu potenciál zneužití významné tržní síly, neboť společnost HRUŠKA zcela přenesla obchodní rizika a ztráty spojené s prodejem potravin s ohroženou záruční lhůtou na své dodavatele potravin.

Řetězec HRUŠKA v rámci správních řízení nabídl Úřadu závazky k odstranění závadného stavu spočívající zejména v povinnosti vrátit do 8 měsíců od právní moci rozhodnutí celkem 74 dodavatelům potravin všechny platby, které byly odvedeny na základě smluvních ujednání o plnohodnotném servisu, a to včetně DPH. Celkem se jedná o částku téměř 34 milionů korun bez DPH, tedy více než 39 milionů korun včetně DPH.

V rámci závazků se řetězec dále zavázal, že odstraní ze svých smluv ustanovení o plnohodnotném servisu a předloží Úřadu seznam interních opatření, která mají zajistit, aby se v budoucnu do smluv uzavíraných s dodavateli potravin nedostala ustanovení porušující zákon o významné tržní síle. O rozhodnutí Úřadu musí společnost HRUŠKA rovněž vyrozumět své dodavatele potravin. Vzhledem k tomu, že jednání řetězce nebylo kvalifikováno jako závažné, Úřad závazky přijal a správní řízení pod podmínkou jejich splnění zastavil.

V současně době probíhají legislativní změny, jejichž prostřednictvím dojde k provedení směrnice 2019/633, o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci, do zákona č. 395/2009 Sb., který upravuje významnou tržní sílu a její zneužití. Po transpozici směrnice bude tento zákon dopadat na celý dodavatelsko-odběratelský řetězec v zemědělském a potravinovém sektoru, nikoliv pouze na velké maloobchodní prodejce.

Tiskové oddělení ÚOHS
22/094 – S0026/2019, S200/2021

15. února 2024 / Úřad představil výsledky sektorových šetření na trhu s cukrem i v oblasti významné tržní síly Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dnes na online tiskové konferenci zveřejnil výsledky sektorového šetření na trhu výroby a prodeje cukru a průběžné výsledky sektorových šetření...

30. ledna 2024 / Uvádíme na pravou míru: Seznam Zprávy – Šéf antimonopolního úřadu se zbavil protikorupčních expertů Server Seznam Zprávy uveřejnil 30. ledna 2024 článek s titulkem „Šéf antimonopolního úřadu se zbavil protikorupčních expertů“ (https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-kauzy-zemanuv-favorit-se-v-antimonopolnim-uradu-zbavil-expertu-na-korupci-244542...

25. ledna 2024 / Spolupráce ÚOHS s Úřadem evropského veřejného žalobce (EPPO) Evropský pověřený žalobce (EDP) působící při Krajském státním zastupitelství v Brně Pavel Pukovec prezentoval v rámci své přednášky na ÚOHS dne 25. 1. 2024 poslání a pravomoci Úřadu...

16. ledna 2024 / Maloobchodní trh v České republice se dynamicky vyvíjí, ovlivňují jej zejména preference spotřebitelů Ekonomové z Mendelovy univerzity v Brně dnes publikovali výsledky rozsáhlé studie maloobchodního trhu v České republice. Výsledky potvrzují zjištění Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže...

7. ledna 2024 / Na základě provedených sektorových šetření zahájil Úřad dvě nová řízení o zneužití významné tržní síly Po celý loňský rok trvalo přechodné období, během něhož měly subjekty působící v zemědělském a potravinářském sektoru čas přizpůsobit své smlouvy s dodavateli novým pravidlům...

2. ledna 2024 / Od ledna spadá pod ÚOHS agenda přístupu k dopravní infrastruktuře Ve Sbírce zákonů bude v nejbližších dnech publikován zákon*, kterým dojde ke zrušení současného Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře (ÚPDI) a přesunutí jeho působnosti a...

28. prosince 2023 / Internetové stránky Úřadu najdete na doméně uohs.gov.cz Úřad pro ochranu hospodářské soutěže začne od 1. 1. 2024 podobně jako celá státní správa používat internetovou doménu gov.cz. Internetové stránky Úřadu tedy nově najdete na adrese uohs.gov.cz

6. prosince 2023 / Úřad doplnil své stanovisko k nákladům za poskytované služby Svatomartinská konference nabízí kromě řady přednášek a panelů také příležitost k diskuzi odborné veřejnosti a Úřadu, což se potvrdilo také v letošním ročníku, který se odehrál...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
Přístup k dopravní infrastruktuře
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz