Spolupráce ÚOHS s Úřadem evropského veřejného žalobce (EPPO)

25. 1. 2024
Evropský pověřený žalobce (EDP) působící při Krajském státním zastupitelství v Brně Pavel Pukovec prezentoval v rámci své přednášky na ÚOHS dne 25. 1. 2024 poslání a pravomoci Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO – European Public Prosecutor’s Office) a možnosti spolupráce ÚOHS s toto institucí.

Orgány, instituce a jiné subjekty Evropské unie a jejích členských států mají povinnost bez zbytečného odkladu ohlašovat, zaznamenávat a ověřovat informace o jakémkoli trestném jednání, u něhož by EPPO mohl vykonat svou pravomoc (čl. 24 odst. 1 nařízení EPPO). Ohlásit trestný čin mohou ve 24 jazycích i soukromé subjekty a občané, a to prostřednictvím ohlašovacího formuláře na www.eppo.europa.eu. Případ je po registraci přidělen EDP, který jej vyšetří s pomocí spolupracujících institucí. Soudní řízení případu potom vedou vnitrostátní soudy.

 

EPPO je nezávislý orgán Evropské unie, jehož nezávislost a právní rámec jsou určeny nařízením Rady (EU) 2017/1939 EPPO. Zodpovídá za vyšetřování, stíhání a předkládání trestných činů poškozujících finanční zájmy EU soudu. Patří mezi ně hospodářské a finanční trestné činy, jako je zneužívání finančních prostředků, zpronevěra finančních prostředků nebo majetku EU, praní špinavých peněz, organizovaný zločin, podvody s DPH a korupce.  

EPPO vykonává funkce žalobce u příslušných soudů zúčastněné země EU, má přednost před vnitrostátní jurisdikcí a vnitrostátní právo používá v případech, které nejsou upraveny nařízením EU. Státní zástupci pracující pro EPPO nepřijímají pokyny od nikoho mimo EPPO, včetně vnitrostátních orgánů. Partnery EPPO jsou Europol, Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF), Eurojust a vnitrostátní orgány (státní zastupitelství, policie, celní správa, finanční správa, NKÚ, ÚOHS a další. Ústřední kancelář EPPO se nachází v Lucemburku, kde sídlí Kolegium EPPO v čele s předsedkyní kolegia EPPO a evropskou hlavní žalobkyní Laurou Codruțou Kövesi a 22 evropských žalobců, po jednom z každé zúčastněné země EU. Českou republiku zastupuje Petr Klement. Společně rozhodují o strategických záležitostech a přijímají vnitřní pravidla a postupy. Dalších 36 decentralizovaných kanceláří EPPO, v nichž pracují evropští pověření žalobci (EDP), se nachází ve 22 zúčastněných zemích Evropské unie; v České republice je šest pracovišť (Praha, Brno, České Budějovice, Liberec, Ostrava a Zlín). Od zahájení činnosti úřadu EPPO dne 1. června 2021 bylo za první rok zaregistrováno více než čtyři tisíce oznámení o trestné činnosti, zahájeno přes 900 vyšetřování a zajištěno téměř 260 milionů eur.

 

Tiskové oddělení ÚOHS
24/020

15. února 2024 / Úřad představil výsledky sektorových šetření na trhu s cukrem i v oblasti významné tržní síly Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dnes na online tiskové konferenci zveřejnil výsledky sektorového šetření na trhu výroby a prodeje cukru a průběžné výsledky sektorových šetření...

30. ledna 2024 / Uvádíme na pravou míru: Seznam Zprávy – Šéf antimonopolního úřadu se zbavil protikorupčních expertů Server Seznam Zprávy uveřejnil 30. ledna 2024 článek s titulkem „Šéf antimonopolního úřadu se zbavil protikorupčních expertů“ (https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-kauzy-zemanuv-favorit-se-v-antimonopolnim-uradu-zbavil-expertu-na-korupci-244542...

16. ledna 2024 / Maloobchodní trh v České republice se dynamicky vyvíjí, ovlivňují jej zejména preference spotřebitelů Ekonomové z Mendelovy univerzity v Brně dnes publikovali výsledky rozsáhlé studie maloobchodního trhu v České republice. Výsledky potvrzují zjištění Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže...

7. ledna 2024 / Na základě provedených sektorových šetření zahájil Úřad dvě nová řízení o zneužití významné tržní síly Po celý loňský rok trvalo přechodné období, během něhož měly subjekty působící v zemědělském a potravinářském sektoru čas přizpůsobit své smlouvy s dodavateli novým pravidlům...

2. ledna 2024 / Od ledna spadá pod ÚOHS agenda přístupu k dopravní infrastruktuře Ve Sbírce zákonů bude v nejbližších dnech publikován zákon*, kterým dojde ke zrušení současného Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře (ÚPDI) a přesunutí jeho působnosti a...

28. prosince 2023 / Internetové stránky Úřadu najdete na doméně uohs.gov.cz Úřad pro ochranu hospodářské soutěže začne od 1. 1. 2024 podobně jako celá státní správa používat internetovou doménu gov.cz. Internetové stránky Úřadu tedy nově najdete na adrese uohs.gov.cz

6. prosince 2023 / Úřad doplnil své stanovisko k nákladům za poskytované služby Svatomartinská konference nabízí kromě řady přednášek a panelů také příležitost k diskuzi odborné veřejnosti a Úřadu, což se potvrdilo také v letošním ročníku, který se odehrál...

21. listopadu 2023 / ÚOHS získal ocenění Egovernment The Best 2023 za systém pro vzdálený přístup do správního spisu Systém Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže umožňující vzdálený přístup ke správnímu spisu zvítězil v kategorii ústředních správních úřadů při udělování ocenění Egovernment...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
Přístup k dopravní infrastruktuře
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz