Uvádíme na pravou míru: Seznam Zprávy – Šéf antimonopolního úřadu se zbavil protikorupčních expertů

30. 1. 2024
Server Seznam Zprávy uveřejnil 30. ledna 2024 článek s titulkem „Šéf antimonopolního úřadu se zbavil protikorupčních expertů“ (https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-kauzy-zemanuv-favorit-se-v-antimonopolnim-uradu-zbavil-expertu-na-korupci-244542 ), který se snaží zbytečně hledat senzaci tam, kde žádná není.

Fakta jsou následující. Předseda Úřadu Petr Mlsna se v souvislosti s převzetím agendy přístupu k dopravní infrastruktuře a s nezbytnými úspornými opatřeními rozhodl od počátku roku 2024 snížit počet členů rozkladových komisí, a to celkem o deset. Komise tedy nyní mají od 8 do 11 členů. Celkový seznam rozkladových komisí a jejich členů je zveřejněn zde: https://uohs.gov.cz/cs/o-uradu/rozkladove-komise.html

Při redukci počtu členů komisí se předseda Úřadu řídil především potřebou začlenit do jedné z rozkladových komisí větší počet expertů na přístup k dopravní infrastruktuře, neboť v této agendě se očekává velké množství rozkladů.  Některé další změny vyplynuly z přirozené generační výměny nebo se v nich odrazila skutečnost, jak často byli někteří členové vylučováni z jednání na základě možného střetu zájmů.

Jediným ze zástupců neziskového sektoru, jehož se změna dotkla, je pan Oldřich Kužílek. Expert na problematiku žádostí podle zákona o svobodném přístupu k informacím je v dané oblasti skvělým odborníkem, avšak v situaci, kdy Úřad naprostou většinu žádostí o informace odpovídá a nemá téměř žádné rozklady (loni pouze 6), je logické, že toto místo obsadil odborník na dopravní infrastrukturu. V rozkladové komisi nadále působí další zástupce neziskového sektoru Miroslav Cák, který je odborníkem na veřejné zadávání.

Advokátku Adélu Havlovou, která je v článku rovněž zmíněna, nelze považovat za představitelku neziskového sektoru. Působí jednak jako Of Counsel ve významné advokátní kanceláři Havel & Partners a současně také na Ministerstvu pro místní rozvoj.

Co se týče náhrady za současnou náměstkyni Ministerstva pro místní rozvoj Leonu Gergelovou Šteigrovou, po jejím odchodu se již rozkladové komise nedoplňovaly, naopak byla v plánu jejich redukce, k čemuž došlo s počátkem roku 2024. Ministerstvo pro místní rozvoj jakožto gestor zákona o zadávání veřejných zakázek má v rozkladových komisích dva další zástupce.

Přestože odměny pro členy rozkladových komisí nejsou nijak přemrštěné, budou díky zmenšení počtu členů v komisích dosaženy úspory v řádu nejméně statisíců korun. Konečná částka bude záviset zejména na počtu případů, které budou v rozkladových komisích v letošním roce projednávány.

V souvislosti s tzv. národní strategií pro veřejné zadávání a návrhů na reformu musí Úřad zdůraznit, že probíhajících jednání se dlouhodobě a velice aktivně účastní. V souvislosti s dlouholetými zkušenostmi v dozoru nad veřejným zadáváním Úřad upozorňuje na potřebu důkladné analýzy přínosů i negativ navrhovaných změn, která nicméně návrhy předkládané Ministerstvem pro místní rozvoj nedoprovází. Jak ukázala odborná diskuze v minulém týdnu, není přijímání návrhů MMR zdaleka tak pozitivní, jak se je snaží článek na Seznam Zprávy vykreslovat. Zásadní připomínky k uspěchaným reformám mají zástupci zadavatelů, např. z řad měst a obcí, stejně tak i představitelé dodavatelů (https://uohs.gov.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/verejne-zakazky/3793-kulaty-stul-o-budoucnosti-verejnych-zakazek.html )

 

Tiskové oddělení ÚOHS

15. února 2024 / Úřad představil výsledky sektorových šetření na trhu s cukrem i v oblasti významné tržní síly Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dnes na online tiskové konferenci zveřejnil výsledky sektorového šetření na trhu výroby a prodeje cukru a průběžné výsledky sektorových šetření...

25. ledna 2024 / Spolupráce ÚOHS s Úřadem evropského veřejného žalobce (EPPO) Evropský pověřený žalobce (EDP) působící při Krajském státním zastupitelství v Brně Pavel Pukovec prezentoval v rámci své přednášky na ÚOHS dne 25. 1. 2024 poslání a pravomoci Úřadu...

16. ledna 2024 / Maloobchodní trh v České republice se dynamicky vyvíjí, ovlivňují jej zejména preference spotřebitelů Ekonomové z Mendelovy univerzity v Brně dnes publikovali výsledky rozsáhlé studie maloobchodního trhu v České republice. Výsledky potvrzují zjištění Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže...

7. ledna 2024 / Na základě provedených sektorových šetření zahájil Úřad dvě nová řízení o zneužití významné tržní síly Po celý loňský rok trvalo přechodné období, během něhož měly subjekty působící v zemědělském a potravinářském sektoru čas přizpůsobit své smlouvy s dodavateli novým pravidlům...

2. ledna 2024 / Od ledna spadá pod ÚOHS agenda přístupu k dopravní infrastruktuře Ve Sbírce zákonů bude v nejbližších dnech publikován zákon*, kterým dojde ke zrušení současného Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře (ÚPDI) a přesunutí jeho působnosti a...

28. prosince 2023 / Internetové stránky Úřadu najdete na doméně uohs.gov.cz Úřad pro ochranu hospodářské soutěže začne od 1. 1. 2024 podobně jako celá státní správa používat internetovou doménu gov.cz. Internetové stránky Úřadu tedy nově najdete na adrese uohs.gov.cz

6. prosince 2023 / Úřad doplnil své stanovisko k nákladům za poskytované služby Svatomartinská konference nabízí kromě řady přednášek a panelů také příležitost k diskuzi odborné veřejnosti a Úřadu, což se potvrdilo také v letošním ročníku, který se odehrál...

21. listopadu 2023 / ÚOHS získal ocenění Egovernment The Best 2023 za systém pro vzdálený přístup do správního spisu Systém Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže umožňující vzdálený přístup ke správnímu spisu zvítězil v kategorii ústředních správních úřadů při udělování ocenění Egovernment...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
Přístup k dopravní infrastruktuře
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz