Elektronická podatelna - webové podání

Nové podání (krok 1 / 5)

  • Fyzická osoba: občan - soukromá osoba
  • Fyzická osoba - OSVČ: podnikatel - osoba samostatně výdělečně činná
  • Právnická osoba: podnikatelský subjekt - veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost
 

Z technických důvodů musí být elektronické podání učiněné prostřednictvím tohoto webového portálu obsaženo v přiloženém dokumentu, který je nutno podepsat uznávaným elektronickým podpisem (tj. zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem).

Technické parametry pro příjem elektronického podání

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže přijímá v souladu s právními předpisy prostřednictvím tohoto webového portálu přílohy POUZE v těchto datových formátech: pdf, xml, fo, zfo, html, htm, odt, ods, odp,  txt, rtf, doc, docx, xls, xslx, ppt, pptx, jpg, jpeg, jfif, png, tif, tiff, gif, mpeg1, mpeg2, mpg, mp4, wav, mp2, mp3, isdoc, isdocx, edi, dwg, shp, dbf, shx, prj, qix, sbn, sbx, dgn, gml, gfs, xsd. 

Maximální velikost elektronického podání včetně vložených dokumentů je 20 MB.

Pravidla potvrzování doručení elektronického podání učiněného prostřednictvím webového portálu

Doručení webového podání na elektronickou podatelnu se odesílateli potvrzuje zasláním e-mailové zprávy opatřené uznávaným elektronickým podpisem oprávněného zaměstnance podatelny na e-mailovou adresu zadanou do formuláře při vytváření webového podání.

Postup v případě zjištění škodlivého počítačového programu nebo chybného formátu u přijatého elektronického podání učiněného prostřednictvím webového portálu

Webové podání, u kterého byl zjištěn škodlivý počítačový program nebo chybný formát, není zpracováváno. Na e-mailovou adresu zadanou do formuláře při vytváření webového podání je zasláno sdělení o zjištění škodlivého počítačového programu nebo chybného formátu.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz