číslo jednací: S346/2010/KD-21896/2010/850/KNe

Instance I.
Věc jednání ve vzájemné shodě při rozdělování trhu, které vedlo k narušení hospodářské soutěže na trhu nakládání s odpady na území České republiky
Účastníci
  1. .A.S.A., spol. s r.o.
  2. van Gansewinkel, a.s.
  3. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
  4. SITA CZ a.s.
Typ správního řízení Dohody
Výrok porušen § 3 odst. 1 - horizontální dohoda
Rok 2010
Datum nabytí právní moci 6. 12. 2012
Dokumenty file icon 2010_S346.pdf 211 KB
Leniency program

 

Č. j.: ÚOHS-S346/2010/KD-21896/2010/850/KNe

 

19. 11. 2012

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S346/2010/KD zahájeném dne 14. 9. 2010 z moci úřední ve smyslu § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, jehož účastníky jsou společnosti:

 

  • .A.S.A., spol. s r.o., se sídlem Praha 8, Ďáblická 791/89, PSČ 182 00, IČ 45809712, zastoupená na základě plné moci ze dne 28. 6. 2011 advokátní kanceláří ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Truhlářská 13-15, 110 00 Praha 1,

 

  • van Gansewinkel, a.s., se sídlem Modřice, U Vlečky 592, PSČ 664 42, IČ 63483360, zastoupená na základě plné moci ze dne 21. 10. 2010 Mgr. Danielem Čekalem, advokátem advokátní kanceláře PricewaterhouseCoopers Legal s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Kateřinská 40/446, 120 00 Praha 2,

 

  • AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., se sídlem Praha 10, Pražská 1321/38a, PSČ 102 00, IČ 49356089, zastoupená na základě plné moci ze dne 10. 8. 2011 JUDr. Karlem Muzikářem, LL.M. (C.J.), advokátem advokátní kanceláře WEIL, GOTSHAL & MANGES s.r.o. advokátní kancelář, se sídlem Křižovnické nám. 193/2, 110 00 Praha 1,
  • SITA CZ a.s., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Španělská 10/1073, PSČ 120 00, IČ 25638955, zastoupená na základě plné moci ze dne 1. 2. 2010 Mgr. Robertem Nešpůrkem, LL.M., advokátem advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Praha 1, Týn 1049/3, PSČ 110 00,

 

vydává v souladu s§ 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto

r o z h o d n u t í :

 

I. Účastníci řízení, společnosti

.A.S.A., spol. s r.o., se sídlem Praha 8, Ďáblická 791/89, PSČ 182 00, IČ 45809712, a

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., se sídlem Praha 10, Pražská 1321/38a, PSČ 102 00, IČ 49356089,

 

tím, že

 

v období nejpozději od 6. 8. 2007 nejméně do 26. 5. 2011 prostřednictvím vzájemných kontaktů a výměny informací slaďovali svůj záměr rozdělit si zákazníky, který realizovali prostřednictvím koordinace postupu ve výběrových řízeních v oblasti nakládání s odpady a v oblasti údržby komunikací,

 

jednali ve vzájemné shodě při rozdělování trhu, které vedlo k narušení hospodářské soutěže na trhu nakládání s odpady na území České republiky a na trhu údržby komunikací na území České republiky,

 

čímž porušili v období od 6. 8. 2007 do 26. 5. 2011 zákaz uvedený v § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.

 

II. Účastníci řízení, společnosti

.A.S.A., spol. s r.o., se sídlem Praha 8, Ďáblická 791/89, PSČ 182 00, IČ 45809712, a

SITA CZ a.s., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Španělská 10/1073, PSČ 120 00, IČ 25638955,

 

tím, že

 

v období nejpozději od 19. 2. 2010 nejméně do 26. 10. 2010 prostřednictvím vzájemných kontaktů a výměny informací slaďovali svůj záměr rozdělit si zákazníky, který realizovali prostřednictvím koordinace postupu ve výběrových řízeních v oblasti nakládání s odpady,

 

jednali ve vzájemné shodě při rozdělování trhu, které vedlo k narušení hospodářské soutěže na trhu nakládání s odpady na území České republiky,

 

čímž porušili v období od 19. 2. 2010 do 26. 10. 2010 zákaz uvedený v § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.

 

III. Účastníci řízení, společnosti

.A.S.A., spol. s r.o., se sídlem Praha 8, Ďáblická 791/89, PSČ 182 00, IČ 45809712, a

van Gansewinkel, a.s., se sídlem Modřice, U Vlečky 592, PSČ 664 42, IČ 63483360,

 

tím, že

 

v období nejpozději od 31. 10. 2009 nejméně do 8. 9. 2010 prostřednictvím vzájemných kontaktů a výměny informací slaďovali svůj záměr rozdělit si zákazníky, který realizovali prostřednictvím koordinace postupu ve výběrových řízeních v oblasti nakládání s odpady,

 

jednali ve vzájemné shodě při rozdělování trhu, které vedlo k narušení hospodářské soutěže na trhu nakládání s odpady na území České republiky,

 

čímž porušili v období od 31. 10. 2009 do 8. 9. 2010 zákaz uvedený v § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.

 

IV. Účastníci řízení, společnosti

SITA CZ a.s., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Španělská 10/1073, PSČ 120 00, IČ 25638955, a

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., se sídlem Praha 10, Pražská 1321/38a, PSČ 102 00, IČ 49356089,

 

tím, že

 

v období nejpozději od 1. 1. 2009 nejméně do 1. 2. 2010 prostřednictvím vzájemných kontaktů a výměny informací slaďovali svůj záměr rozdělit si zákazníky, který realizovali prostřednictvím koordinace postupu ve výběrových řízeních v oblasti nakládání s odpady,

 

jednali ve vzájemné shodě při rozdělování trhu, které vedlo k narušení hospodářské soutěže na trhu nakládání s odpady na území České republiky,

 

čímž porušili v období od 1. 1. 2009 do 1. 2. 2010 zákaz uvedený v § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.

 

V. Účastníci řízení, společnosti

SITA CZ a.s., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Španělská 10/1073, PSČ 120 00, IČ 25638955, a

van Gansewinkel, a.s., se sídlem Modřice, U Vlečky 592, PSČ 664 42, IČ 63483360,

 

tím, že

 

v období nejpozději od 11. 11. 2008 nejméně do 14. 4. 2010 prostřednictvím vzájemných kontaktů a výměny informací slaďovali svůj záměr rozdělit si zákazníky, který realizovali prostřednictvím koordinace postupu ve výběrových řízeních v oblasti nakládání s odpady,

 

jednali ve vzájemné shodě při rozdělování trhu, které vedlo k narušení hospodářské soutěže na trhu nakládání s odpady na území České republiky,

 

čímž porušili v období od 11. 11. 2008 do 14. 4. 2010 zákaz uvedený v § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.

 

VI. Účastníci řízení, společnosti

van Gansewinkel, a.s., se sídlem Modřice, U Vlečky 592, PSČ 664 42, IČ 63483360, a

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., se sídlem Praha 10, Pražská 1321/38a, PSČ 102 00, IČ 49356089,

 

tím, že

 

v období nejpozději od 2. 10. 2009 nejméně do 8. 9. 2010 prostřednictvím vzájemných kontaktů a výměny informací slaďovali svůj záměr rozdělit si zákazníky, který realizovali prostřednictvím koordinace postupu ve výběrových řízeních v oblasti nakládání s odpady,

 

jednali ve vzájemné shodě při rozdělování trhu, které vedlo k narušení hospodářské soutěže na trhu nakládání s odpady na území České republiky,

 

čímž porušili v období od 2. 10. 2009 do 8. 9. 2010 zákaz uvedený v § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.

 

VII. Dle § 7 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, se níže uvedeným účastníkům řízení, a to společnosti:

 

.A.S.A., spol. s r.o., se sídlem Praha 8, Ďáblická 791/89, PSČ 182 00, IČ 45809712, plnění zakázaných a neplatných dohod specifikovaných v části I., II. a III. výroku tohoto rozhodnutí,

 

van Gansewinkel, a.s., se sídlem Modřice, U Vlečky 592, PSČ 664 42, IČ 63483360, plnění zakázaných a neplatných dohod specifikovaných v části III., V. a VI. výroku tohoto rozhodnutí,

 

SITA CZ a.s., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Španělská 10/1073, PSČ 120 00, IČ 25638955, plnění zakázaných a neplatných dohod specifikovaných v části II., IV. a V. výroku tohoto rozhodnutí,

 

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., se sídlem Praha 10, Pražská 1321/38a, PSČ 102 00, IČ 49356089, plnění zakázaných a neplatných dohod specifikovaných v části I., IV. a VI. výroku tohoto rozhodnutí,

 

do budoucna zakazuje.

 

VIII. Dle § 22a odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, se níže uvedeným účastníkům řízení za porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, ukládá úhrnný trest, a to pokuta společnosti:

 

.A.S.A., spol. s r.o., se sídlem Praha 8, Ďáblická 791/89, PSČ 182 00, IČ 45809712, za správní delikty popsané v části I., II. a III. výroku tohoto rozhodnutí, ve výši 24.289.000,- Kč (slovy: dvacet čtyři milionů dvě stě osmdesát devět tisíc korun českých),

 

van Gansewinkel, a.s., se sídlem Modřice, U Vlečky 592, PSČ 664 42, IČ 63483360, za správní delikty popsané v části III., V. a VI. výroku tohoto rozhodnutí, ve výši 10.870.000,- Kč (slovy: deset milionů osm set sedmdesát tisíc korun českých),

 

SITA CZ a.s., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Španělská 10/1073, PSČ 120 00, IČ 25638955, za správní delikty popsané v části II., IV. a V. výroku tohoto rozhodnutí, ve výši 19.753.000,- Kč (slovy: devatenáct milionů sedm set padesát tři tisíc korun českých),

 

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., se sídlem Praha 10, Pražská 1321/38a, PSČ 102 00, IČ 49356089, za správní delikty popsané v části I., IV. a VI. výroku tohoto rozhodnutí, ve výši 41.667.000,- Kč (slovy: čtyřicet jedna milionů šest set šedesát sedm tisíc korun českých).

 

Uložené pokuty jsou splatné do 90 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

 

IX. Dle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení se níže uvedeným účastníkům řízení, společnostem:

 

.A.S.A., spol. s r.o., se sídlem Praha 8, Ďáblická 791/89, PSČ 182 00, IČ 45809712,

 

SITA CZ a.s., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Španělská 10/1073, PSČ 120 00, IČ 25638955,

 

van Gansewinkel, a.s., se sídlem Modřice, U Vlečky 592, PSČ 664 42, IČ 63483360,

 

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., se sídlem Praha 10, Pražská 1321/38a, PSČ 102 00, IČ 49356089,

 

a to každému jednotlivě,

 

ukládá povinnost uhradit náklady řízení paušální částkou 2.500,- Kč (slovy: dva tisíce pět set korun českých). Náklady řízení jsou splatné do 15 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

 

Odůvodnění

Použité znění zákona

 

1. Použitým zněním zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže) se rozumí jak ve výroku tohoto rozhodnutí, tak i v jeho odůvodnění zákon ve svém znění účinném ke dni vydání rozhodnutí, resp. ve znění po novele zákonem č. 155/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů. Úřad dále rovněž používá jen „zákon“.

Úvod

2. Správní řízení sp. zn. S346/2010/KD (dále též „správní řízení“) bylo zahájeno dne 14. 9. 2010 se společnostmi .A.S.A., spol. s r.o., se sídlem Praha 8, Ďáblická 791/89, PSČ 182 00, IČ 45809712 (dále též „společnost ASA"), SITA CZ a.s., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Španělská 10/1073, PSČ 120 00, IČ 25638955 (dále též „společnost SITA“) a van Gansewinkel, a.s., se sídlem Modřice, U Vlečky 592, PSČ 664 42, IČ 63483360 (dále též „společnost VGW") na základě podezření z možného porušení § 3 odst. 1 zákona v oblasti nakládání s odpady plynoucího z vlastního podnětu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále též „Úřad“). Současně se zahájením tohoto správního řízení bylo ve výše uvedených společnostech provedeno místní šetření.

 

3. Dne 28. 6. 2011 obdržel Úřad od společnosti ASA žádost (dále též „Leniency žádost ASA“) dle Programu aplikace mírnějšího režimu při ukládání pokut podle § 22 zákona u zakázaných dohod narušujících soutěž, při jehož splnění lze stranám takových zakázaných dohod neuložit pokutu nebo výši pokuty podstatně snížit (dále jen „Leniency program“).  Leniency žádost ASA byla v průběhu správního řízení průběžně doplňována. Úřad dne 21. 7. 2011 podmínečně potvrdil, že tato žádost splňuje podmínky pro snížení pokuty. 

 

4. V průběhu šetření pojal Úřad podezření, že rovněž společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., se sídlem Praha 10, Pražská 1321/38a, PSČ 102 00, IČ 49356089 (dále též „společnost AVE“) se mohla účastnit zakázaného jednání, a proto ji přibral dne 28. 6. 2011 jako dalšího účastníka správního řízení.

 

5. Dne 17. 1. 2012 Úřad rozšířil a upřesnil předmět správního řízení následovně: Možné porušení § 3 odst. 1 zákona spatřuje Úřad v jednání ve vzájemné shodě a/nebo dohodách mezi účastníky správního řízení spočívajících v rozdělení zákazníků na území České republiky realizovaných zejména koordinací účasti a nabídek ve výběrových řízeních v oblasti nakládání s odpadem a v oblasti údržby komunikací, a to v období nejméně od počátku roku 2008. Toto jednání bylo způsobilé narušit hospodářskou soutěž na dotčených trzích. Současně téhož dne provedl Úřad místní šetření v obchodních prostorách společnosti AVE.

 

6. Dne 5. 3. 2012 zaslal Úřad všem účastníkům správního řízení přípis, ve kterém jim oznámil, že v dané fázi správního řízení je možné využít tzv. procedury narovnání[1] a zároveň je vyzval, aby se vyjádřili, zda mají o zahájení tohoto procesu zájem. Jednotliví účastníci správního řízení postupně zaslali Úřadu svá vyjádření. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost SITA odmítla zahájení procedury narovnání, Úřad dne 10. 7. 2012 účastníkům oznámil, že procedura narovnání nebude prozatím v rámci tohoto správního řízení zahájena. 

 

7. Dne 14. 9. 2012 zaslal Úřad všem účastníkům správního řízení výhrady k dohodě, ve kterých podrobně shrnul základní skutkové okolnosti případu, jejich právní hodnocení a současně odkázal na hlavní důkazy o nich obsažené ve správním spise. Úřad ve sdělení výhrad k dohodě stanovil všem účastníkům řízení lhůtu do 31. 10. 2012, ve které se mohli seznámit s podklady rozhodnutí a mohli navrhovat doplnění dokazování.

 

8. Dne 23. 10. 2012 obdržel Úřad od společnosti AVE žádost dle Leniency programu (dále též „Leniency žádost AVE“). Úřad dne 24. 10. 2012 podmínečně potvrdil, že tato žádost splňuje podmínky pro snížení pokuty.

 

9. Dne 24. 10. 2012 sdělil Úřad účastníkům správního řízení, že obdržel Leniency žádost AVE a umožnil jim seznámit se s jejím obsahem. S ohledem na to Úřad několikrát prodloužil lhůtu, ve které se mohli účastníci řízení seznámit s podklady rozhodnutí a navrhovat doplnění dokazování, stanovenou ve sdělení výhrad, a to postupně až do 14. 11. 2012, a současně s ní znovu otevřel pro účastníky řízení možnost ukončit řízení narovnáním s Úřadem.

 

10. Dne 14. 11. 2012 obdržel Úřad závěrečné návrhy narovnání od všech účastníků řízení, ve kterých, za účelem narovnání, uznali právní a skutkové závěry Úřadu popsané ve sdělení výhrad a současně akceptovali výši pokuty indikovanou Úřadem.

 

11. Účastníci řízení měli po celou dobu vedení předmětného správního řízení možnost využívat svá procesní práva, zejména práva nahlížet do spisu a vyjadřovat v řízení svá stanoviska. Účastníci řízení měli možnost seznámit se se všemi podklady pro rozhodnutí obsaženými v předmětném správním spise.

 

Charakteristika účastníků řízení

ASA

12. Společnost ASA je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12401, dne 31. 8. 1992. Jejím jediným společníkem je společnost .A.S.A. International Environmental Services GmbH, se sídlem v Rakouské republice, jež je součástí nadnárodní skupiny FCC Group, se sídlem ve Španělském království, která se zaměřuje na poskytování komunálních služeb pro města a obce.

 

13. Společnost ASA je ústřední společností skupiny .A.S.A. v České republice, která je tvořena dvaceti společnostmi.[2] Společníkem v těchto společnostech je zpravidla společnost .A.S.A. International Environmental Services GmbH, případně společnost ASA, v některých případech i obce, které však mají zpravidla menšinový podíl a soutěžní politiku těchto společností neovlivňují. Společnost ASA poskytuje jednotlivým členům skupiny .A.S.A. ekonomickou a administrativní podporu, zajišťuje pro ně strategický management a strategicky určuje jejich soutěžní chování na trhu. Společnosti patřící do skupiny .A.S.A. jsou často propojeny i personálně.[3] Společnost ASA vykonává kontrolu nad ostatními společnostmi ze skupiny .A.S.A. a tvoří s nimi jednoho soutěžitele ve smyslu § 2 zákona (dále též „soutěžitel ASA“). 

 

14. Soutěžitel ASA podniká především v oblasti nakládání s odpady. Zaměřuje se na svoz a separaci odpadů, zpracování druhotných surovin, recyklaci odpadů, provozování solidifikačních linek a biodegradačních ploch, zajišťování sanací starých ekologických zátěží. Soutěžitel ASA poskytuje komplexní služby odpadového hospodářství, a to jak pro obce, tak pro podnikatele. Soutěžitel ASA působí i v dalších oblastech komunálních služeb, mezi které patří čištění a údržba komunikací, výsadba a údržba veřejné zeleně, dopravní služby, pohřebnictví aj.[4]

 

VGW

15. Společnost VGW je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1757, dne 31. 10. 1995 pod obchodní firmou ELIO spol. s r.o. K přeměně společnosti a změně obchodní firmy došlo v roce 1997.

 

16. Společnost je součástí mezinárodní skupiny Van Gansewinkel Groep, přičemž jejím jediným akcionářem je společnost Van Gansewinkel International B.V. se sídlem v Nizozemském království. Společnost VGW, jakožto ústřední subjekt ze skupiny VGW v rámci České republiky, vykonává kontrolu nad některými dalšími společnostmi[5] a tvoří s nimi jednoho soutěžitele ve smyslu § 2 zákona (dále též „soutěžitel VGW“).

 

17. Soutěžitel VGW poskytuje komplexní služby odpadového hospodářství. Zajišťuje zejména sběr, svoz, likvidaci, zpracování a recyklaci odpadu. Soutěžitel VGW dále působí jako poskytovatel technických služeb, a to především údržby a oprav komunikací, údržby a oprav veřejného osvětlení, údržby zeleně a služeb v oblasti vodního hospodářství.[6]

 

SITA

18. Společnost SITA je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9387, dne 19. 1. 1998 pod obchodní firmou EdS Ostrava, s. r.o. Je součástí mezinárodního koncernu SUEZ Environnement Holding BE se sídlem v Belgickém království, který se zabývá činnostmi v oblasti životního prostředí, zejména odpady a vodním hospodářstvím. V roce 2001 došlo ke změně obchodní firmy na SITA CZ s.r.o. a následně  v roce 2004 společnost změnila svou právní formu na akciovou společnost.

 

19. Společnost SITA je ústřední společností skupiny SITA CZ. Jediným akcionářem společnosti SITA je společnost SUEZ Environnement Holding BE. Společnost SITA, jakožto ústřední subjekt ze skupiny SITA v rámci České republiky, vykonává kontrolu nad některými dalšími společnostmi[7] a tvoří s nimi jednoho soutěžitele ve smyslu § 2 zákona (dále též „soutěžitel SITA“).

 

20. Soutěžitel SITA poskytuje komplexní služby v oblasti odpadového hospodářství, zajišťuje svoz a zpracování všech druhů odpadů a související technickou a poradenskou činnost.

 

AVE

21. Společnost AVE je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19775, dne 27. 4. 1993 pod obchodní firmou RWE Entsorgung, s.r.o.

 

22. V roce 2004 byla společnost převzata společností Energie AG Oberösterreich Umwelt GmbH se sídlem v Rakouské republice, čímž se stala součástí skupiny AVE Gruppe. Současně došlo ke změně obchodní firmy na AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Společníky společnosti AVE jsou společnosti AVE Energie AG Oberösterreich Umwelt GmbH (99%) a AVE Österreich GmbH (1%). Společnost AVE, jakožto ústřední subjekt ze skupiny AVE v rámci České republiky, vykonává kontrolu nad některými dalšími společnostmi[8] a tvoří s nimi jednoho soutěžitele ve smyslu § 2 zákona (dále též „soutěžitel AVE“).

 

23. Soutěžitel AVE působí především v oblasti nakládání se všemi druhy odpadu, provádí jejich sběr, svoz, zpracování, znovuzhodnocení a odstraňování. Zajišťuje komplexní služby odpadového hospodářství pro obce i podnikatele. Kromě toho podniká také v oblastech sanace a rekultivace skládek, poskytování technických služeb, údržby komunikací a veřejných prostranství, výsadby a údržby veřejné zeleně, ekologického poradenství, odstraňování ekologických zátěží a dalších.[9]

 

Účastníci řízení

24. Soutěžitel ve smyslu § 2 odst. 1 zákona může být (a často bývá) entitou bez právní subjektivity, která však ve smyslu hospodářské soutěže vystupuje a na trhu se chová jako jeden celek. Tato entita je však zásadně řízena a její chování bývá určováno konkrétním subjektem (ten se v průběhu času může měnit, stejně tak jako velikost a struktura této entity - soutěžitele). S ohledem na to, že Úřad dle zákona musí vést řízení s konkrétními subjekty práv, které před ním vystupují jako účastníci řízení, vede je právě s těmi konkrétními subjekty, které v rámci soutěžitele určují jeho chování v soutěži, zpravidla jsou to mateřské společnosti. I v posuzovaném případě vede Úřad správní řízení se subjekty, které určují soutěžní chování výše popsaných soutěžitelů v České republice.

Důkazy

25. Úřad v rámci předmětného správního řízení shromáždil ve správním spise důkazy o spolupráci v rámci jednotlivých dvojic soutěžitelů, jak o existenci rozdělení zákazníků, tak o konkrétních projevech realizace tohoto rozdělení. Ze skutkových zjištění vyplynulo, že se užší spolupráce netýkala všech, ale jen vybraných zákazníků účastníků řízení v předmětných obdobích. Důkazy, o které se Úřad opírá, jsou tvořeny zejména dokumenty zajištěnými při místním šetření, dokumenty vyžádanými v rámci průběhu šetření a rovněž oběma podanými leniency žádostmi.

 

26. S ohledem na skutečnost, že všichni soutěžitelé uznali kvalifikaci svého jednání (kterou jim Úřad podrobně podal ve sdělení výhrad)[10] v rámci závěrečných návrhů narovnání, není podrobný popis jednotlivých důkazů o protisoutěžním jednání nezbytný, a proto dále popisuje pouze skutkové a právní posouzení jednání účastníků řízení.

Zjištěné skutečnosti

27. Všichni čtyři shora uvedení soutěžitelé působí především v oblasti odpadového hospodářství, ve kterém poskytují komplexní služby zákazníkům z veřejného i soukromého sektoru. Tito soutěžitelé působí také v oblasti údržby komunikací, kde poskytují rovněž komplexní služby.[11]

 

28. Mezi shora uvedenými soutěžiteli dochází k víceméně pravidelným kontaktům (jež jsou v souladu s právními předpisy), a to v rámci běžného obchodního styku vyplývajícího z potřeb a povahy podnikání v oblasti odpadového hospodářství a nutnosti určité spolupráce při této činnosti[12](zejména se jedná o kontakty při dojednávání subdodávek, možností vzájemného svozu odpadu na skládky, přeprodávání odpadu atd.). K těmto kontaktům dochází osobně,[13] prostřednictvím emailů[14] a rovněž telefonicky,[15]  avšak nedochází k nim mezi všemi soutěžiteli současně, ale zásadně se jedná o kontakty dvoustranné. V rámci legitimních vztahů mezi jednotlivými soutěžiteli docházelo k dvoustranným kontaktům, a to mezi soutěžiteli ASA - AVE,[16] ASA - SITA,[17] ASA - VGW,[18] SITA - AVE,[19]SITA - VGW[20] a AVE - VGW.[21]

 

29. Vzhledem k popsaným dlouhodobým pravidelným kontaktům postupně došlo v rámci jednotlivých dvojic soutěžitelů k zavedení vzájemné (až na výjimku dvoustranné)[22] spolupráce, jež spočívala v koordinaci postupu ohledně zákazníků (dále též „užší spolupráce“). Tato spolupráce se projevovala podáváním krycích nabídek do výběrových řízení,[23] případně nepodáváním nabídek[24] a vzájemným neoslovováním, resp. neútočením na zákazníky[25] v oblasti odpadového hospodářství.[26] Nebylo prokázáno, že v rámci bilaterálních dohod, kde jednou ze stran byl soutěžitel SITA nebo soutěžitel VGW, docházelo k realizaci užší spolupráce na území celé České republiky. Mezi soutěžiteli ASA a AVE byla zavedena užší spolupráce rovněž v oblasti údržby komunikací, nebylo však prokázáno, že by k této spolupráci docházelo na území celé České republiky.[27]

 

30. S ohledem na skutečnosti vyplývající z důkazů shromážděných v průběhu správního řízení Úřad shledal, že mezi jednotlivými dvojicemi účastníků řízení docházelo k výše charakterizované užší spolupráci nejméně způsobem a v rozsahu, jak je uvedeno následovně.

 

31. Mezi účastníky řízení ASA a AVE došlo k zavedení užší spolupráce v období nejpozději od 6. 8. 2007[28] nejméně do 26. 5. 2011.[29] Užší spolupráce účastníků řízení ASA a AVE se týkala oblasti odpadového hospodářství a oblasti údržby komunikací.

 

32. Mezi účastníky řízení ASA a SITA došlo k zavedení užší spolupráce v období nejpozději od 19. 2. 2010[30] nejméně do 26. 10. 2010.[31] Užší spolupráce účastníků řízení ASA a SITA se týkala oblasti odpadového hospodářství.

 

33. Mezi účastníky řízení ASA a VGW došlo k zavedení užší spolupráce v období nejpozději od 31. 10. 2009[32] nejméně do 8. 9. 2010.[33] Užší spolupráce účastníků řízení ASA a VGW se týkala oblasti odpadového hospodářství.

 

34. Mezi účastníky řízení SITA a AVE došlo k zavedení užší spolupráce v období nejpozději od počátku roku 2009 nejméně do 1. 2. 2010.[34] Užší spolupráce účastníků řízení SITA a AVE se týkala oblasti odpadového hospodářství.

 

35. Mezi účastníky řízení SITA a VGW došlo k zavedení užší spolupráce v období nejpozději od 11. 11. 2008[35] nejméně do 14. 4. 2010.[36] Užší spolupráce účastníků řízení SITA a VGW se týkala oblasti odpadového hospodářství.

 

36. Mezi účastníky řízení VGW a AVE došlo k zavedení užší spolupráce v období nejpozději od 2. 10. 2009[37] nejméně do 8. 9. 2010.[38] Užší spolupráce účastníků řízení VGW a AVE se týkala oblasti odpadového hospodářství.

Právní posouzení

37. Úřad kvalifikuje užší spolupráci účastníků řízení jako zakázané dohody (v širším slova smyslu) o rozdělení zákazníků, resp. zakázané dohody o rozdělení trhu ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 ve spojení s § 3 odst. 2 písm. c) zákona. Tyto dohody uzavřel každý účastník řízení s každým z dalších účastníků řízení. Úřad tedy na základě zjištěných skutečností shledává, že došlo k uzavření šesti bilaterálních dohod o rozdělení zákazníků, a to mezi účastníky řízení ASA - AVE, ASA - SITA, ASA - VGW, SITA - AVE, SITA - VGW a AVE - VGW.

 

38. Úřad kvalifikuje užší spolupráci v rámci jednotlivých dvojic účastníků řízení jako jeden trvající delikt.

 

39. Úřad kvalifikuje užší spolupráci z hlediska formy zakázaných dohod u všech výše popsaných zakázaných dohod jako jednání ve vzájemné shodě.

 

40. Úřad kvalifikuje všechny výše pospané zakázané dohody o rozdělení trhu jako tzv. dohody s tvrdým jádrem.

 

41. Úřad konstatuje, že s ohledem na skutečnost, že posuzované zakázané dohody jsou dohodami s tvrdým jádrem, není třeba prokazovat jejich účinek a nejsou vyňaty ze zákazu na základě doktríny de minimis.

 

42. Úřad konstatuje, že posuzované zakázané dohody nesplňují podmínky pro vynětí ze zákazu dohod dle § 3 odst. 4 zákona; účastníci řízení důkazy pro takové vynětí nepředložili.

 

43. Úřad konstatuje, že zakázané dohody nesplňují podmínky pro uplatnění ani jedné z blokových výjimek přijatých na základě nařízení Evropské komise nebo Rady Evropské Unie.

 

44. Úřad neshledává dostatečné indicie o tom, že by jednání účastníků řízení byla přímo, nebo nepřímo, skutečně, či potenciálně způsobilá ovlivnit obchod mezi členskými státy Evropské Unie, resp. měla komunitární rozměr, Úřad proto neaplikuje na jednání účastníků řízení článek 101 Smlouvy o fungování Evropské Unie.

Relevantní trhy dotčené zakázanými dohodami

45. Relevantním trhem je podle § 2 odst. 2 zákona trh zboží,[39] které je z hlediska charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území. Relevantní trh se vymezuje z hlediska věcného (výrobkového), geografického a časového.[40]

 

46. Posuzované jednání, resp. užší spolupráce v rámci jednotlivých dvojic účastníků řízení se týkala dvou oblastí, a to 1) oblasti nakládání s odpady a 2) oblasti údržby komunikací (zákazníků v oblasti údržby komunikací se týká pouze užší spolupráce společnosti ASA a společnosti AVE).

 

VI.1 Věcné a geografické vymezení trhu v oblasti nakládání s odpady

47. Úřad vymezil jednáním účastníků řízení dotčený relevantní trh věcně jako trh nakládání s odpady,[41] který zahrnuje veškeré činnosti týkající se všech druhů odpadů, tj. komplexní služby v celé oblasti nakládání s odpady, včetně svozu a likvidace odpadů.

 

48. Úřad vymezil trh nakládání s odpady na národní bázi a z hlediska geografického je tedy pro účely tohoto správního řízení relevantním trhem území celé České republiky.[42]

 

49. Podle odhadu Úřadu s přihlédnutím k vyjádřením účastníků řízení je v současné době jejich souhrnný podíl na trhu nakládání s odpady na území České republiky cca 20 až 25 %.

 

50. Vzhledem ke skutečnosti, že účastníci řízení patří k největším a nejvýznamnějším subjektům působícím v oblasti nakládání s odpady v České republice, považuje Úřad tento odhadovaný podíl za odpovídající. Vzhledem k povaze deliktů (rozdělení zákazníků) není přesný souhrnný tržní podíl účastníků řízení rozhodný pro soutěžně právní posouzení těchto jednání.[43]

 

VI.2 Věcné a geografické vymezení trhu v oblasti údržby komunikací

51. Úřad vymezil druhý věcně relevantní trh jako trh údržby komunikací, který obecně zahrnuje veškeré činnosti týkající se komunikací v zimním i letním období, tj. komplexní služby v celé oblasti údržby komunikací.

 

52. Úřad vymezil trh údržby komunikací na národní bázi a z hlediska geografického je tedy pro účely tohoto správního řízení relevantním trhem území celé České republiky.[44]

 

53. Podle odhadu Úřadu s přihlédnutím k vyjádřením účastníků řízení ASA a AVE se v současné době jejich souhrnný podíl na trhu údržby komunikací na území České republiky pohybuje na úrovni cca 2 až 4 %.

 

54. Přestože účastníci řízení patří k subjektům působícím v oblasti údržby komunikací, s ohledem na fakt, že v této oblasti působí velké množství subjektů, považuje Úřad tento odhadovaný podíl za odpovídající. Vzhledem k povaze deliktů (rozdělení trhu) není přesný souhrnný tržní podíl účastníků rozhodný pro soutěžně právní posouzení těchto jednání.

Odpovědnost účastníků řízení

55. Přestože adresátem norem soutěžního práva je soutěžitel, resp. podnik, je nutné přisuzovat porušení soutěžních pravidel vždy určité fyzické nebo právnické osobě, neboť pouze s ní je možné vést správní řízení.

 

56. Za jednotlivá výše popsaná protisoutěžní jednání jednotlivých soutěžitelů jsou odpovědny vždy příslušné společnosti, s nimiž je vedeno předmětné správní řízení. Za jednání soutěžitele ASA je tak odpovědná společnost ASA, za jednání soutěžitele AVE je odpovědná společnost AVE, za jednání soutěžitele SITA je odpovědná společnost SITA a za jednání soutěžitele VGW je odpovědná společnost VGW.

Odůvodnění výše pokut

57. Při ukládání pokut společnostem ASA, SITA, VGW a AVE za jiné správní delikty spočívající v uzavření zakázaných dohod popsaných ve výroku tohoto rozhodnutí postupoval Úřad dle § 22a odst. 1 písm. b) zákona.

 

58. Při stanovení konkrétní výše pokut jednotlivým účastníkům řízení Úřad postupoval dle pravidel obsažených v dokumentu „Zásady postupu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při stanovování výše pokut podle § 22 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění“ (dále též „Zásady“).

 

59. Podle § 22a odst. 1 písm. b) zákona může Úřad soutěžitelům uložit pokutu do výše 10 mil. Kč nebo do výše 10 % z čistého obratu dosaženého za poslední ukončené účetní období, jestliže poruší zákazy stanovené v § 3 odst. 1 zákona. Při určení výměry pokuty Úřad přihlíží k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

 

60. Ustálená judikatura ukládá správním orgánům rozhodujícím o sankci za více jiných správních deliktů spáchaných ve vícečinném či jednočinném souběhu uvést, za který delikt je pokuta primárně ukládána a způsob zohlednění spáchání dalších deliktů dle absorpční zásady.[45]

 

61. Společnosti, která podá žádost dle Leniency programu a splní všechny podmínky stanovené tamtéž, Úřad v závěrečném rozhodnutí neuloží, či odpovídajícím způsobem sníží pokutu.

 

62. S ohledem na svoji dřívější praxi Úřad zohledňuje skutečnost, zda v rámci daného správního řízení obdrží od jeho účastníků závěrečné návrhy narovnání, resp. zda je dané řízení ukončeno narovnáním s Úřadem. V případě úspěšného narovnání Úřad sníží narovnávajícím se účastníkům řízení výsledné částky pokut, vypočtené dle Zásad a ponížené případně rovněž díky aplikaci Leniency programu, o dalších 20%. 

 

63. Úřad u každého účastníka přihlédl při stanovování pokuty rovněž k jeho aktuální hospodářské situaci, resp. k jeho celkovému čistému obratu dosaženému za poslední ukončené účetní období, přičemž zejména zkontroloval, zda stanovená částka pokuty nepřesahuje 10% z tohoto obratu a není likvidační.

 

64. Posuzovaná praktika (rozdělení trhu) spadá do kategorie tzv. kartelů s tvrdým jádrem a představuje jednu z nejzávažnějších forem zakázaných dohod. Úřad proto vycházel pro výpočet výchozího podílu pokuty z maximálního možného koeficientu závažnosti dle Zásad ve výši 3 %.

 

65. Základní částky pokut pro jednotlivé společnosti jsou dle Zásad stanovovány s přihlédnutím k závažnosti a délce posuzovaného jednání na základě obratů z prodeje zboží dosažených jednotlivými soutěžiteli za poslední ukončené účetní období trvání kartelu, jehož se narušení hospodářské soutěže přímo nebo nepřímo dotýkalo na vymezených relevantních trzích (hodnota prodejů). Při stanovení výše pokuty pro jednotlivé účastníky řízení Úřad vycházel z hodnot jejich objemu prodejů dosažených na trzích nakládání s odpady na území České republiky a údržby komunikací na území České republiky (pouze účastníci řízení ASA a AVE) za poslední ukončené účetní období, v němž u jednotlivých účastníků řízení došlo k zakázanému jednání ve shodě. Úřad započítal do tohoto obratu u jednotlivých společností rovněž hodnoty prodejů dosažené subjekty, jež s nimi tvoří jednoho soutěžitele na trhu nakládání s odpady na území České republiky a na trhu údržby komunikací na území České republiky (pouze účastníci řízení ASA a AVE).

 

66. Spáchání více deliktů a s tím související povinnost použití absorpční zásady představuje standardně jednu z typově nejzávažnějších přitěžujících okolností posuzovaných při výpočtu pokuty. Vzhledem k výrazné vzájemné provázanosti, závislosti a podmíněnosti jednotlivých posuzovaných jednání však Úřad považuje za spravedlivé přitížit jednotlivým soutěžitelům za absorpci dalších deliktů v omezeném rozsahu (viz níže).

 

67. Při kalkulaci výše individuálních sankcí vychází Úřad striktně z pravidel daných Zásadami pro zajištění transparentnosti svého postupu, avšak uvádí rozmezí hodnot tam, kde by přesný údaj zkrátil účastníky řízení v právu na ochranu jejich obchodního tajemství (obrat na relevantním trhu).

 

Společnost ASA

68. Úřad nejprve posuzoval, který z deliktů spáchaných společností ASA by byl jako samostatně stojící delikt nejpřísněji trestaný. Společnost ASA se dopustila celkem tří deliktů, a to uzavření zakázané dohody o rozdělení trhu se společností SITA, uzavření zakázané dohody o rozdělení trhu se společností AVE a uzavření zakázané dohody o rozdělení trhu se společností VGW. Z těchto tří deliktů nejdéle trvala zakázaná dohoda mezi společnostmi ASA a AVE. Tato dohoda navíc oproti dalším dvěma narušila soutěž na dvou relevantních trzích. Úřad proto považuje ze tří výše uvedených deliktů za nejzávažnější právě zakázanou dohodu mezi společnostmi ASA a AVE.

 

69. Zakázaná dohoda o rozdělení trhu mezi společnostmi ASA a AVE trvala nejméně od 6. 8. 2007 nejpozději do 26. 5. 2011. Délka trvání porušení zákona na trhu nakládání s odpady na území České republiky a na trhu údržby komunikací na území České republiky byla 3 roky a 9 měsíců. Úřad však při výpočtu sankce zohlednil skutečnost, že společnost ASA podala Úřadu žádost o neuložení či snížení pokuty dle Leniency programu a splnila v průběhu řízení veškeré podmínky pro snížení pokuty stanovené Leniency programem a rovněž vzal v potaz zisk „parciální imunity“ dle bodu 1.2.3 (poslední odstavec). Proto Úřad při kalkulaci pokuty vycházel z koeficientu času [1-1,3]. Takto stanovený koeficient odpovídá koeficientu času v případě, že by Úřad posuzoval jednotlivá jednání vůči konkrétním zákazníkům za absence Leniency žádosti ASA.

 

70. Úřad zároveň při výpočtu základní částky pokuty zahrnul do výpočtu pouze hodnoty prodejů dosažené soutěžitelem ASA na trhu nakládání s odpady na území České republiky, nikoliv na trhu údržby komunikací, o kterém by při absenci Leniency žádosti ASA nevěděl.

 

71. Soutěžitel ASA dosáhl v roce 2011 na trhu nakládání s odpady na území České republiky hodnoty prodejů […obchodní tajemství…] Kč a na trhu údržby komunikací na území České republiky […obchodní tajemství…] Kč. Celkový čistý obrat soutěžitele ASA, byl za poslední ukončené účetní období 3,5 – 4 mld. Kč.

 

72. Základní částka pokuty pro společnost ASA po výpočtu dle výše uvedených příslušných koeficientů činí 57 831 074 Kč.

 

73. Úřad shledal jako přitěžující okolnost a důvod pro zvýšení pokuty u účastníka řízení ASA skutečnost, že se dopustila dalších dvou deliktů spočívajících v uzavření zakázané dohody o rozdělení trhu s účastníkem řízení SITA a účastníkem řízení VGW. S ohledem na to, že bez existence Leniency žádosti ASA by Úřad nebyl schopen prokázat samostatný delikt mezi soutěžiteli ASA a AVE, přitížil vzhledem k výše uvedenému pouze za absorpci jednoho deliktu. Úřad přitížil o 5 %. Úřad neshledal jiné polehčující ani přitěžující okolnosti.

 

74. Částku pokuty vypočtenou výše popsaným postupem Úřad snížil o 50 %, protože společnost ASA jako první Úřadu předložila informace a důkazy představující významnou přidanou hodnotu ve smyslu Leniency programu a současně splnila veškeré podmínky stanovené Leniency programem pro snížení pokuty.

 

75. Úřad částku pokuty po započtení snížení dle Leniency programu snížil o dalších 20 % vzhledem ke skutečnosti, že společnost ASA využila možnosti ukončit řízení v rámci procedury narovnání.

 

76. Výsledná částka pokuty tak pro společnost ASA po zaokrouhlení na celé tisíce dolů činí 24 289 000 . Pokuta v této výši nepřevyšuje 10 % z celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období a zároveň není likvidační.

 

Společnost AVE

77. Úřad nejprve posuzoval, který z deliktů spáchaných společností AVE by byl jako samostatně stojící delikt nejpřísněji trestaný. Společnost AVE se dopustila celkem tří deliktů, a to uzavření zakázané dohody o rozdělení trhu se společností SITA, uzavření zakázané dohody o rozdělení trhu se společností ASA a uzavření zakázané dohody o rozdělení trhu se společností VGW. Z těchto tří deliktů nejdéle trvala zakázaná dohoda mezi společnostmi ASA a AVE. Tato dohoda navíc oproti dalším dvěma narušila soutěž na dvou relevantních trzích. Úřad proto považuje ze tří výše uvedených deliktů za nejzávažnější právě zakázanou dohodu mezi společnostmi ASA a AVE.

 

78. Zakázaná dohoda o rozdělení trhu mezi společnostmi ASA a AVE trvala nejméně od 6. 8. 2007 nejpozději do 26. 5. 2011. Délka trvání porušení zákona na trhu nakládání s odpady na území České republiky a na trhu údržby komunikací na území České republiky byla 3 roky a 9 měsíců, což Úřad zohlednil tak, že koeficient času stanovil [1,4 až 1,7].

 

79. Soutěžitel AVE dosáhl v roce 2011 na trhu nakládání s odpady na území České republiky objemu prodejů […obchodní tajemství…] Kč a na trhu údržby komunikací na území České republiky v rozmezí […obchodní tajemství…] Kč. Celkový čistý obrat soutěžitele AVE byl za poslední ukončené účetní období 3 – 3,5 mld. Kč.

 

80. Základní částka pokuty pro společnost AVE po výpočtu dle výše uvedených příslušných koeficientů činí 67 641 836 Kč.

 

81. Úřad shledal jako přitěžující okolnost a důvod pro zvýšení pokuty u účastníka řízení AVE skutečnost, že se dopustila dalších dvou deliktů spočívajících v uzavření zakázané dohody o rozdělení trhu s účastníkem řízení SITA a účastníkem řízení VGW. S ohledem na to přitížil o 10 %. Úřad neshledal jiné polehčující ani přitěžující okolnosti.

 

82. Částku pokuty vypočtenou výše popsaným postupem Úřad snížil o 30 %, protože společnost AVE jako druhá Úřadu předložila informace a důkazy představující významnou přidanou hodnotu ve smyslu Leniency programu a současně splnila veškeré podmínky stanovené Leniency programem pro snížení pokuty.

 

83. Úřad částku pokuty po započtení snížení dle Leniency programu snížil o dalších 20 % vzhledem ke skutečnosti, že společnost AVE využila možnosti ukončit řízení v rámci procedury narovnání.

 

84. Výsledná částka pokuty tak pro společnost AVE po zaokrouhlení na celé tisíce dolů činí 41 667 000 . Pokuta v této výši nepřevyšuje 10 % z celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období a zároveň není likvidační.

 

Společnost SITA

85. Úřad nejprve posuzoval, který z deliktů spáchaných společností SITA by byl jako samostatně stojící delikt nejpřísněji trestaný. Společnost SITA se dopustila celkem tří deliktů, a to uzavření zakázané dohody o rozdělení trhu se společností ASA, uzavření zakázané dohody o rozdělení trhu se společností AVE a uzavření zakázané dohody o rozdělení trhu se společností VGW. Z těchto tří deliktů nejdéle trvala zakázaná dohoda mezi společnostmi SITA a VGW. Úřad proto považuje ze tří výše uvedených deliktů za nejzávažnější právě zakázanou dohodu mezi společnostmi SITA a VGW.

 

86. Zakázaná dohoda o rozdělení trhu mezi společnostmi SITA a VGW trvala nejméně od 11. 11. 2008 nejpozději do 14. 4. 2010. Délka trvání porušení zákona na trhu nakládání s odpady na území České republiky byla 1 rok a 5 měsíců, což Úřad zohlednil tak, že koeficient času stanovil [1-1,3].

 

87. Soutěžitel SITA dosáhl v roce 2010 na trhu nakládání s odpady na území České republiky objemu prodejů […obchodní tajemství…] Kč. Celkový čistý obrat soutěžitele SITA byl za poslední ukončené účetní období 1 – 1,5 mld. Kč.

 

88. Základní částka pokuty pro společnost SITA po výpočtu dle výše uvedených příslušných koeficientů činí 22 446 919 Kč.

 

89. Úřad shledal jako přitěžující okolnost a důvod pro zvýšení pokuty u účastníka řízení SITA skutečnost, že se dopustila dalších dvou deliktů spočívajících v uzavření zakázané dohody o rozdělení trhu s účastníkem řízení ASA a účastníkem řízení AVE. S ohledem na to přitížil o 10 %. Úřad neshledal jiné polehčující ani přitěžující okolnosti.

 

90. Úřad výše uvedeným způsobem vypočtenou částku pokuty snížil o dalších 20 % vzhledem ke skutečnosti, že společnost SITA využila možnosti ukončit řízení v rámci procedury narovnání.

 

91. Výsledná částka pokuty tak pro společnost SITA po zaokrouhlení na celé tisíce dolů činí 19 753 000 . Pokuta v této výši nepřevyšuje 10 % z celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období a zároveň není likvidační.

 

Společnost VGW

92. Úřad nejprve posuzoval, který z deliktů spáchaných společností VGW by byl jako samostatně stojící delikt nejpřísněji trestaný. Společnost VGW se dopustila celkem tří deliktů, a to uzavření zakázané dohody o rozdělení trhu se společností ASA, uzavření zakázané dohody o rozdělení trhu se společností AVE a uzavření zakázané dohody o rozdělení trhu se společností SITA. Z těchto tří deliktů nejdéle trvala zakázaná dohoda mezi společnostmi SITA a VGW. Úřad proto považuje ze tří výše uvedených deliktů za nejzávažnější právě zakázanou dohodu mezi společnostmi SITA a VGW.

 

93. Zakázaná dohoda o rozdělení trhu mezi společnostmi SITA a VGW trvala nejméně od 11. 11. 2008 nejpozději do 14. 4. 2010. Délka trvání porušení zákona na trhu nakládání s odpady na území České republiky byla 1 rok a 5 měsíců, což Úřad zohlednil tak, že koeficient času stanovil [1-1,3].

 

94. Soutěžitel VGW dosáhl v roce 2010 na trhu nakládání s odpady na území České republiky objemu prodejů […obchodní tajemství…] Kč. Celkový čistý obrat soutěžitele VGW byl za poslední ukončené účetní období 0,5 – 1 mld. Kč.

 

95. Základní částka pokuty pro společnost VGW po výpočtu dle výše uvedených příslušných koeficientů činí 12 352 390 Kč.

 

96. Úřad shledal jako přitěžující okolnost a důvod pro zvýšení pokuty u účastníka řízení VGW skutečnost, že se dopustil dalších dvou deliktů spočívajících v uzavření zakázané dohody o rozdělení trhu s účastníkem řízení ASA a účastníkem řízení AVE. S ohledem na to přitížil o 10 %. Úřad neshledal jiné polehčující ani přitěžující okolnosti.

 

97. Úřad výše uvedeným způsobem vypočtenou pokutu snížil o dalších 20 % vzhledem ke skutečnosti, že společnost VGW využila možnosti ukončit řízení v rámci procedury narovnání.

 

98. Výsledná částka pokuty tak pro společnost VGW po zaokrouhlení na celé tisíce dolů činí 10 870 000 . Pokuta v této výši nepřevyšuje 10 % z celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období a zároveň není likvidační.

Splatnost pokut

99. Uložené pokuty jsou jednotliví účastníci řízení povinni uhradit ve lhůtě uvedené ve výrokové části VIII. tohoto rozhodnutí, tj. ve lhůtě 90 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

100. Úhrada se provede na účet Celního úřadu Brno, číslo účtu 3754-17721621/0710, variabilní symbol – identifikační číslo účastníka řízení.

 

Náklady řízení

101. Vzhledem k faktu, že Úřad v rámci správního řízení dospěl k závěru, že účastníci řízení jednáním, jež v rámci správního řízení posuzoval, porušili § 3 odst. 1 zákona, tedy porušili svou povinnost neuzavírat zakázané dohody narušující soutěž na relevantním trhu, je splněna podmínka daná v § 79 odst. 5 správního řádu, jsou tedy splněny zákonné předpoklady pro uložení náhrady nákladů správního řízení účastníkům řízení. Výši paušální částky stanovil Úřad na 2 500,- Kč. S ohledem na délku řízení a rozsah prováděného dokazovaní má Úřad za to, že se jednalo o zvlášť složitý případ, tudíž základní paušální částku 1 000,- Kč navýšil o 1 500,- Kč.

 

102. Náklady řízení jsou účastníci řízení povinni uhradit ve lhůtě do 15 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Úhrada se provede na účet Úřadu vedený u České národní banky v Brně, číslo účtu 19-24825621/0710, konstantní symbol 1148, jako variabilní symbol se uvede kmenová část daňového identifikačního čísla účastníka řízení.

Závěr

103. Ze všech uvedených důvodů Úřad konstatuje, že bylo prokázáno spáchání správního deliktu dle § 3 odst. 1 zákona ve smyslu předmětu zahájeného správního řízení a Úřad tedy rozhodl v souladu s § 67 odst. 1 správního řádu, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení dle § 152 odst. 1 a odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

 

 

 

Otisk úředního razítka

 

 

 

 

 

JUDr. Michal Petr, Ph.D.

Místopředseda Úřadu

Pověřený řízením

Sekce hospodářské soutěže

Obdrží:

ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o.

Truhlářská 13-15

110 00 Praha 1

 

Mgr. Daniel Čekal, advokát

PricewaterhouseCoopers Legal s.r.o.

Kateřinská 40/446

120 00 Praha 2

 

JUDr. Robert Neruda, Ph.D.

Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář

Hilleho 1843/6

602 00 Brno 1

 

JUDr. Karel Muzikář, LL.M. (C.J.)

WEIL, GOTSHAL & MANGES s.r.o. advokátní kancelář

Křižovnické nám. 193/2

110 00 Praha

 

 

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 [1] Cílem procedury narovnání je snížit ve vhodných případech administrativní náročnost správních řízení vedených Úřadem při zachování plného respektu k základnímu účelu právní ochrany hospodářské soutěže. Jejím výsledkem je rozhodnutí deklarující protisoutěžní jednání, přičemž uložená pokuta je o 20 procent snížena oproti pokutě ukládané bez procedury narovnání.

[2] Dle Leniency žádosti ASA (l.č. L3-L4) tvoří s ní jednoho soutěžitele ve smyslu § 2 zákona dalších dvacet ovládaných subjektů.

[3] Viz Leniency žádost ASA, l.č. L3-L4.

[4] Viz l.č. 4572-4574 správního spisu.

[5] Dle odpovědi společnosti VGW ( l.č. 4842 správního spisu) tvoří s ní jednoho soutěžitele ve smyslu § 2 zákona další čtyři ovládané subjekty.

 

[6] Viz l.č. 4658-4659 správního spisu.

[7] Dle odpovědi společnosti SITA (l.č. 4980 správního spisu) tvoří s ní jednoho soutěžitele ve smyslu § 2 zákona další […obchodní tajemství…] ovládané subjekty.

[8] Dle odpovědi AVE (l.č. 4493 správního spisu) tvoří s ní jednoho soutěžitele ve smyslu § 2 zákona dalších deset ovládaných subjektů.

 

[9] Viz l.č. 4468-4469 správního spisu.

[10] Ve sdělení výhrad Úřad všechny jednotlivé dokumenty použité jako podklady rozhodnutí zmiňuje a podrobně popisuje.

[11] Viz l.č. 4572, 4573, 4468-4469, 4658, 4770 správního  spisu S346/2010/KD.

[12] O relativně častých kontaktech týkajících se obchodní činnosti mezi soutěžiteli svědčí např. l.č. 103, 183, 340, 364, 369, 399, 475-476, 478, 573,645, 657-667, 670-672, 682, 701-705  správního spisu a dále je potvrzuje rovněž Leniency žádost ASA, l.č. L183.

[13] Např. viz l. č. 676 správního spisu.

[14] Např. viz l. č. 43 správního spisu.

[15] Např. viz Leniency žádost ASA, l. č. L10.

[16] Např. Leniency žádost ASA, l. č. L4, a 5286 správního spisu.

[17] Např. viz l. č. 176-178 správního spisu.

[18] Např. viz l. č. 183 správního spisu.

[19] Např. viz l. č. 176-178 správního spisu.

[20] Např. viz l. č. 369 správního spisu.

[21] Např. viz l. č. 584 správního spisu.

[22] Viz Leniency žádost ASA  l.č. L183, L184.

[23] Krycí nabídkou se rozumí předložení nabídky, která ve skutečnosti není soutěžní a pouze slouží pro to, aby byl vytvořen dojem soutěže v daném výběrovém řízení.

[24] Soutěžitel byl požádán, aby nabídku vůbec nepředložil.

[25] Obecně si soutěžitelé v rámci spolupráce nenapadali zákazníky, kteří „patřili“ jinému soutěžiteli.

[26] Viz např. Leniency ASA l.č. L4—L5, l.č. 363, 381, 584 správního spisu.

[27] Viz např. Leniency žádost ASA, l.č. L6, L11.

[28] Viz Leniency žádost ASA, l.č. L10, L39-45, Leniency žádost AVE, l.č. LII 2-5, l.č. 4783-4789, 5175-5185 správního spisu.

[29] Viz Leniency žádost ASA, l.č. L9, L187, l.č. 4608 správního spisu.

[30] Viz Leniency žádost ASA, l.č. L7, 410-413, 1859, 1867-1880 správního spisu.

[31] Viz Leniency žádost ASA, l.č. L7, 252, 260-264, 1792-1814 správního spisu.

[32] Viz l.č. 258, 1765, 1771 správního spisu.

[33] Viz Leniency žádost ASA, l.č. L6, L70, L170, l.č. 256-258, 1881-1890 správního spisu.

[34] Viz Leniency žádost AVE, l.č. LII 2, l.č. 381 správního spisu.

[35] Viz l.č. 363, 579 správního spisu.

[36] Viz l.č. 608 správního spisu.

[37] Viz Leniency žádost AVE, l.č. LII 4-5, l.č. 584, 2847-2848, 2887-2889 správního spisu.

[38] Viz Leniency žádost AVE, l.č. LII 4-5, l.č. 584, 711-713, 1881-1890, 5246-5250 správního spisu.

[39] Legislativní zkratka „zboží" je konkretizována v § 1 odst. 1 zákona; zahrnuje výrobky a služby.

[40] Srov. též Sdělení Evropské komise o definici relevantního trhu pro účely práva hospodářské soutěže Společenství publikované v Úředním věstníku C 372/5 ze dne 9. 12. 1997.

[41] Podobně Úřad vymezil relevantní trh v rozhodnutích S255/03 ze dne 7. 1. 2004, S208/02 ze dne 14. 3. 2003 a S90/2007 ze dne 24. 4. 2007. Relevantní trh byl takto vymezen i v rozhodnutí Evropské komise ve věci M.916 - Lyonnaise des Eaux/SUEZ (OJ C146, 14. 5. 1997). 

[42] V ostatních členských státech Evropské Unie je také nakládání s odpady upraveno národní legislativou. Úřad nezjistil, že by služby v odpadovém hospodářství měly výraznější přeshraniční dimenzi.

[43] Viz odpověď AVE na l.č. 4512 správního spisu, ze které vyplývá, že za jeho hlavní konkurenty v oblasti nakládání s odpady vzhledem k jejich velikosti, kapitálové síle, hustotě provozoven a celkové nabídce služeb lze označit společnosti Marius Pedersen a.s., ASA,  SITA, RUMPOLD s.r.o., VG, Purum s.r.o. a dále pak lokální městské firmy jako např. SAKO Brno a.s., OZO Ostrava s.r.o., Pražské služby a.s., SMP Odpady a.s., technické služby města Olomouce a.s., Frýdecká skládka a.s., Nehlsen Třinec s.r.o., Městský podnik služeb Kladno s.r.o.

[44] Úřadu není známo, že by služby v oblasti údržby komunikací měly výraznější přeshraniční dimenzi.

[45] Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 5 Afs 9/2008-328 ze dne 31. 10. 2008 ve věci RWE Transgas.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz