číslo jednací: S0421/2016/KD-15763/2018/852/LDu

Instance I.
Věc Rekonstrukce sádek u obce Hroby – Nuzbely
Účastníci
 1. DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.
 2. HYDRO & KOV s.r.o.
 3. SWIETELSKY stavební s.r.o.
 4. PROTOM Strakonice, s.r.o.
 5. AQUEKO, spol. s r.o.
 6. I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Typ správního řízení Dohody
Výrok § 22a odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb.
Rok 2016
Datum nabytí právní moci 15. 6. 2018
Související rozhodnutí S0421/2016/KD-15763/2018/852/LDu
R0108/2018/HS-12477/2019/310/MCe
Dokumenty file icon 2016_S0421.pdf 581 KB

Č. j.:ÚOHS-S0421/2016/KD-15763/2018/852/LDu

 

Brno: 29. 5. 2018

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0421/2016/KD zahájeném dne 22. 6. 2016 z moci úřední ve smyslu § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, jehož účastníky jsou:

 

 • DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o., se sídlem Chýnov, Slavníkovců 455, PSČ 39155, IČO: 26071584, zastoupená na základě plné moci JUDr. Václavem Vlkem, advokátem, se sídlem Sokolovská 22, 186 00 Praha 8 – Karlín (dále též „DŘEVOTVAR“),

 

 • HYDRO & KOV s.r.o., se sídlem Třeboň II, Rybářská 801, PSČ 37901, IČO: 27720161, zastoupená na základě plné moci ze dne 15. 6. 2016 Mgr. Ondřejem Pojkarem, advokátem, se sídlem v Ústí nad Labem, Hradiště 96/6-8, PSČ 400 01 (dále též HYDRO & KOV“),

 

 • SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, IČO: 48035599, zastoupená na základě plné moci ze dne 15. 8. 2016 advokátní kanceláří NS & Partners s.r.o., se sídlem Puklicova 1069/52m 370 04 ČeskéBudějovice, zastoupenou Mgr. Petrem Nesporým, advokátem a společníkem (dále též „SWIETELSKY“),

 

 

 • PROTOM Strakonice, s.r.o., se sídlem Strakonice I, Písecká 290, PSČ 38601, IČO: 43841252, zastoupená na základě plné moci ze dne 23. 3. 2018 Mgr. Janem Hoškem, advokátem, se sídlem Strakonice, Sokolovská 980, 386 01 Strakonice (dále též „PROTOM“),

 

 • AQUEKO, spol. s r.o., se sídlem Velké Meziříčí, Lavičky čp. 122, okres Žďár nad Sázavou, PSČ 59401, IČO: 45476691, zastoupená na základě plné moci JUDr. Robertem Nerudou, Ph.D., advokátem, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále též „AQUEKO“),

 

 • I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., se sídlem U Kult. domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou, IČO: 60838531 (dále též „I. Kamenická“),

 

vydává v souladu s  § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., toto

ROZHODNUTÍ:

 

I.

Účastníci řízení, společnosti

 • DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o., se sídlem Chýnov, Slavníkovců 455, PSČ 39155, IČO: 26071584,

 

 • HYDRO & KOV s.r.o., se sídlem Třeboň II, Rybářská 801, PSČ 37901, IČO: 27720161,

 

 • SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, IČO: 48035599,

 

 • PROTOM Strakonice, s.r.o., se sídlem Strakonice I, Písecká 290, PSČ 38601, IČO: 43841252,

 

 • AQUEKO, spol. s r.o., se sídlem Velké Meziříčí, Lavičky čp. 122, okres Žďár nad Sázavou, PSČ 59401, IČO: 45476691,

 

 • I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., se sídlem U Kult. domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou, IČO: 60838531,

 

tím, že v blíže neurčeném období přede dnem 19. 8. 2011 koordinovali své nabídky do výběrového řízení v rámci projektu „Rekonstrukce sádek u obce Hroby – Nuzbely“, oznámeného dne 1. 8. 2011 a po jeho zrušení znovu oznámeného dne 1. 9. 2011 na profilu zadavatele, kterým byl Josef Vaněk, Lipová 347, 391 56, Tábor - Měšice, IČO: 18320147, a to tak aby z nich nejvýhodnější nabídku podala společnost DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o., se sídlem Chýnov, Slavníkovců 455, PSČ 39155, IČO: 26071584, a posléze takto sladěné nabídky u zadavatele dne 16. 9. 2011 a 19. 9. 2011 podali, jednali ve vzájemné shodě, čímž ovlivnili výsledek uvedeného výběrového řízení a narušili hospodářskou soutěž na trhu inženýrského stavitelství v České republice, a tím v období nejméně od 19. 8. 2011 do 19. 9. 2011 porušili zákaz stanovený v § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 188/2011 Sb., a dopustili se správního deliktu dle § 22a odst. 1 písm. b) tohoto zákona.

 

II.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 188/2011 Sb., se účastníkům řízení, společnostem

 • DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o., se sídlem Chýnov, Slavníkovců 455, PSČ 39155, IČO: 26071584,

 

 • HYDRO & KOV s.r.o., se sídlem Třeboň II, Rybářská 801, PSČ 37901, IČO: 27720161,

 

 • SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, IČO: 48035599,

 

 • PROTOM Strakonice, s.r.o., se sídlem Strakonice I, Písecká 290, PSČ 38601, IČO: 43841252,

 

 • AQUEKO, spol. s r.o., se sídlem Velké Meziříčí, Lavičky čp. 122, okres Žďár nad Sázavou, PSČ 59401, IČO: 45476691,

 

 • I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., se sídlem U Kult. domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou, IČO: 60838531,

 

plnění zakázaného a neplatného jednání ve vzájemné shodě specifikovaného ve výroku I. tohoto rozhodnutí do budoucna zakazuje.

 

III.

Dle § 22a odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 188/2011 Sb. se účastníku řízení, společnosti DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o., se sídlem Chýnov, Slavníkovců 455, PSČ 39155, IČO: 26071584, za správní delikt uvedený ve výroku I. ukládá pokuta v celkové výši 1 271 000,-(slovy: jeden milion dvě sta sedmdesát jedna tisíc korun českých).

Uložená pokuta je splatná do 90 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

 

IV.

Dle § 22a odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 188/2011 Sb. se účastníku řízení, společnosti HYDRO & KOV s.r.o., se sídlem Třeboň II, Rybářská 801, PSČ 37901, IČO: 27720161, za správní delikt uvedený ve výroku I. ukládá pokuta v celkové výši 746 000,- Kč (slovy: sedm set čtyřicet šest tisíc korun českých).

Uložená pokuta je splatná do 90 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

 

V.

Dle § 22a odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 188/2011 Sb. se účastníku řízení, společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, IČO: 48035599, za správní delikt uvedený ve výroku I. ukládá pokuta v celkové výši 20 914 000,- Kč (slovy: dvacet milionů devět set čtrnáct tisíc korun českých).

Uložená pokuta je splatná do 90 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

 

VI.

Dle § 22a odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 188/2011 Sb. se účastníku řízení, společnosti PROTOM Strakonice, s.r.o., se sídlem Strakonice I, Písecká 290, PSČ 38601, IČO: 43841252, za správní delikt uvedený ve výroku I. ukládá pokuta v celkové výši 531 000,- Kč (slovy: pět set třicet jedna tisíc korun českých).

Uložená pokuta je splatná do 90 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

 

Výrok VI. byl napaden rozkladem společnosti PROTOM a nenabyl dosud právní moc.

 

VII.

Dle § 22a odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 188/2011 Sb. se účastníku řízení, společnosti AQUEKO, spol. s r.o., se sídlem Velké Meziříčí, Lavičky čp. 122, okres Žďár nad Sázavou, PSČ 59401, IČO: 45476691, za správní delikt uvedený ve výroku I. ukládá pokuta v celkové výši 850 000,- Kč (slovy: osm set padesát tisíc korun českých).

Uložená pokuta je splatná do 90 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

 

VIII.

Dle § 22a odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 188/2011 Sb. se účastníku řízení, společnosti I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., se sídlem U Kult. domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou, IČO: 60838531, za správní delikt uvedený ve výroku I. ukládá pokuta v celkové výši 2 512 000,- Kč (slovy: dva miliony pět set dvanáct tisíc korun českých).

Uložená pokuta je splatná do 90 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

 

 

IX.

 

Dle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., ve spojení s § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ve znění pozdějších předpisů, se účastníkům řízení, společnostem:

 

 • DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o., se sídlem Chýnov, Slavníkovců 455, PSČ 39155, IČO: 26071584,
 •  HYDRO & KOV s.r.o., se sídlem Třeboň II, Rybářská 801, PSČ 37901, IČO: 27720161,
 • SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, IČO: 48035599,
 • PROTOM Strakonice, s.r.o., se sídlem Strakonice I, Písecká 290, PSČ 38601, IČO: 43841252,
 • AQUEKO, spol. s r.o., se sídlem Velké Meziříčí, Lavičky čp. 122, okres Žďár nad Sázavou, PSČ 59401, IČO: 45476691,
 • I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., se sídlem U Kult. domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou, IČO: 60838531, 

   

ukládá, každému jednotlivě, povinnost uhradit náklady řízení paušální částkou 2.500,- Kč (slovy dva tisíce pět set korun českých).

Náklady řízení jsou splatné do 15 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

 

Odůvodnění

I. Zahájení správního řízení a jeho dosavadní průběh

 

1.             Dne 22. 6. 2016 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) správní řízení sp. zn. ÚOHS-0421/2016/KD (dále jen „správní řízení“) pro možné porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, které Úřad spatřoval „v jednání ve vzájemné shodě a/nebo dohodě účastníků správního řízení, případně s dalšími soutěžiteli, spočívající v koordinaci účasti a/nebo v koordinaci nabídek ve výběrových řízeních v oblasti inženýrského stavitelství, zejména při provádění vodohospodářských prací a děl, včetně výběrového řízení v rámci projektu „Rekonstrukce sádek u obce Hroby – Nuzbely“, oznámeno dne 1. 8. 2011 a po zrušení výběrového řízení znovu oznámeno dne 1. 9. 2011 na profilu zadavatele: Josef Vaněk, Lipová 347, 391 56, Tábor - Měšice, IČO: 18320147. Cílem nebo výsledkem tohoto jednání mohlo být narušení hospodářské soutěže ve zmíněné oblasti.“

2.             Správní řízení bylo zahájeno na základě podnětu Auditního orgánu Ministerstva financí (dále též „AO MF“) ze dne 22. 7. 2015, č. j. 16219/2015/5205-14, v němž byl Úřad upozorněn na možné nezákonné jednání výše uvedených účastníků správního řízení v souvislosti s výběrovým řízením, v rámci projektu „Rekonstrukce sádek u obce Hroby – Nuzbely“, oznámeným dne 1. 8. 2011 a po jeho zrušení znovu oznámeným dne 1. 9. 2011 (dále též jen „výběrové řízení“) na profilu zadavatele: Josef Vaněk, Lipová 347, 391 56, Tábor - Měšice, IČO: 18320147 (dále též jen „zadavatel“)[1].

 

3.             V rámci podnětu byly Úřadu především zaslány nabídky uchazečů do výběrového řízení.[2] Z nich vyplynulo podezření na nezákonné jednání, a to především ze skutečnosti, že součástí nabídek uchazečů byly stavební rozpočty, které vykazovaly zcela nestandardní cenovou podobnost.

4.             Úřad současně se zahájením správního řízení provedl šetření na místě v obchodních prostorách všech účastníků správního řízení. 

5.             Dne 15. 2. 2018 vydal Úřad Výhrady k dohodě v rámci správního řízení ÚOHS-S0421/2016/KD (dále též „sdělení výhrad“).[3] Všem účastníkům řízení bylo po vydání sdělení výhrad umožněno seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim, případně navrhnout další dokazování.

6.             Úřad obdržel od všech účastníků správního řízení žádosti o narovnání a o snížení pokuty, které obsahovaly přiznání ke správnímu deliktu, který byl předmětem sdělení výhrad[4]. Vzhledem k této skutečnosti Úřad vydává toto rozhodnutí postupem jako by proběhla procedura narovnání.

 

II. Použité znění zákona

 

7.             Úřad zahájil správní řízení dne 22. 6. 2016 za účinnosti zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 360/2012 Sb.

 

8.             Dle článku II. zákona č. 293/2016 Sb., kterým se změnil zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), se řízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí podle dosavadních právních předpisů.

 

9.             Dne 1. 7. 2017 vstoupil v účinnost zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „přestupkový zákon“), jehož § 112 odst. 4 stanoví, že zahájená řízení o přestupku a dosavadním jiném správním deliktu, s výjimkou řízení o disciplinárním deliktu, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti nového přestupkového zákona, se dokončí podle dosavadních zákonů.

 

10.         Další novela zákona č. 143/2001 Sb. provedená s účinností rovněž od 1. 7. 2017 zákonem č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích, neobsahuje žádná přechodná ustanovení, a proto by měla být dle obecné zásady na procesní postup aplikována již od okamžiku své účinnosti; to však není možné s ohledem na logický a systematický výklad. Tato novela zákona o ochraně hospodářské soutěže byla přijata v souvislosti s novým přestupkovým zákonem, tedy zejména aby sladila názvosloví a upravila některé instituty odchylně od přestupkového zákona. Úřad by postupoval dle procesní úpravy zákona č. 143/2001 Sb., ve znění zákona č. 183/2017 Sb., pouze v případě, pokud by zároveň procesně postupoval dle nového přestupkového zákona (zákon č. 183/2017 Sb. představuje lex specialis k novému přestupkovému zákonu a bez něj pozbývá smyslu).

 

11.         Poslední novelou, zákonem č. 262/2017 Sb., o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže), byla částečně upravena ustanovení týkající se nahlížení do správního spisu a jeho zpřístupňování, přičemž tato novela rovněž neobsahuje přechodné ustanovení.

 

12.         Úřad tedy postupuje v tomto správním řízení z hlediska procesního dle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 360/2012 Sb., s přihlédnutím k novele provedené zákonem č. 262/2017 Sb. (dále též jen „ZOHS 360“).

 

13.         Co se dále týká správního řádu coby obecného procesního předpisu, správní řízení bylo zahájeno podle správního řádu ve znění pozdějších předpisů, tedy ve znění zákona č. 250/2014 Sb. s účinností od 1. 1. 2015. Ke dnešnímu dni byl správní řád dále novelizován, a to zákony č. 243/2016, č. 298/2016, č. 183/2017 Sb. a č. 225/2017 Sb. Zákony č. 243/2016, č. 298/2016 a č. 183/2017 Sb. neobsahují žádná přechodná ustanovení. Zákon č. 225/2017 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2018, obsahuje ve vztahu ke správnímu řádu přechodné ustanovení. Podle čl. XLII odst. 1 zákona č. 225/2017 Sb. se správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí podle dosavadních právních předpisů. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, je proto aplikován ve znění zákona č. 183/2017 Sb. (dále jen „správní řád“).

 

14.         Protiprávnost jednání účastníků řízení z hlediska hmotněprávního se posuzuje podle právní normy účinné v době spáchání deliktu, není-li pozdější právní úprava pro soutěžitele příznivější. V posuzovaném případě došlo k dokonání správního deliktu realizací sladěného záměru účastníků řízení na trhu (podáním nabídek) nejpozději dne 19. 9. 2011. V době spáchání deliktu byl účinný zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 188/2011 Sb.; uvedené znění zákona platilo do 30. 11. 2012. Od spáchání deliktu dosud nabylo účinnosti 5 novel zákona o ochraně hospodářské soutěže, a to zákon č. 360/2012 Sb., zákon č. 135/2016 Sb., zákon č. 293/2016 Sb., zákon č. 183/2017 Sb. a zákon č. 262/2017 Sb. Od 1. 7. 2017 je rovněž účinný přestupkový zákon. Úřad se zabýval tím, zda některá z uvedených pozdějších právních úprav není pro účastníky řízení příznivější, což by odůvodňovalo její použití v souladu se zásadami ovládajícími správní trestání.

 

15.         Úřad konstatuje, že žádná pozdější právní úprava není pro účastníky řízení příznivější, a to z toho důvodu, že zákon č. 360/2012 Sb. přinesl s účinností od 1. 12. 2012 možnost za správní delikt spáchaný v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek uložit spolu s pokutou zákaz plnění veřejných zakázek. Možnost uložení tohoto zákazu je po celou dobu od svého zavedení účinná (nebyla vyloučena žádnou následující novelou zákona o ochraně hospodářské soutěže.

 

16.         Úřad postupuje při posuzování protiprávnosti tohoto jednání dle znění zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 188/2011 Sb. (dále jen „zákon“).

 

III. Charakteristika účastníků řízení

 

III. 1 Společnost DŘEVOTVAR

 

17.         Společnost DŘEVOTVAR je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou C 12191, dne 5. února 2004. Jejím jediným společníkem a zároveň jednatelem je pan Josef Pták.

18.         Společnost DŘEVOTVAR se zabývá zejména pozemním stavitelstvím, prováděním vodohospodářských staveb a dopravních staveb, truhlářstvím, zámečnictvím, myslivostí a silniční motorovou dopravou. Společnost DŘEVOTVAR působí pouze v České republice s tím, že převážně realizuje zakázky v Jihočeském kraji, dále ve Středočeském kraji a Plzeňském kraji.[5]

19.         Společnost DŘEVOTVAR je soutěžitelem z pohledu § 2 odst. 1 zákona (dále též „soutěžitel DŘEVOTVAR“).

 

III. 2 HYDRO & KOV

 

20.         Společnost HYDRO & KOV je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou C 16097, dne 26. února 2007. Jejími společníky a zároveň jednateli jsou Ing. Miroslav Ježek (obchodní podíl 25 %), Miroslav Ježek (obchodní podíl 50 %) a Petr Ježek (obchodní podíl 25 %). Společnost HYDRO & KOV se zabývá zejména prováděním vodohospodářských staveb, pracemi na dopravních stavbách, pozemních stavbách a zemními pracemi.[6] Společnost HYDRO & KOV působí na území České republiky.

21.         Společnost HYDRO & KOV ovládá společnost REKOBYT PRAHA s.r.o., se sídlem Praha 8 - Libeň, Primátorská 296/38, PSČ 18000, IČO 24831204 (dále jen „REKOBYT“). Toto ovládání plyne ze skutečnosti, že HYDRO & KOV je jediným společníkem společnosti REKOBYT. Jednateli společnosti REKOBYT jsou Ing. Miroslav Ježek a Petr Ježek, kteří jsou rovněž jednateli společnosti HYDRO & KOV. Předmětem podnikání společnosti REKOBYT je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení, truhlářství, podlahářství, vodoinstalatérství, topenářství, montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení.

22.         Společnost HYDRO & KOV a REKOBYT tvoří jednoho soutěžitele ve smyslu § 2 odst. 1 zákona (dále též „soutěžitel HYDRO & KOV“).

 

III. 3 SWIETELSKY

 

23.         Společnost SWIETELSKY je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou C 8032, dne 26. listopadu 1992.

24.         Společnost SWIETELSKY je součástí rakouského stavebního koncernu SWIETELSKY, který působí téměř po celé Evropě. Jejím 100% vlastníkem je společnost Swietelsky Baugesellschaft m.b.H. Společnost SWIETELSKY vlastní společně[7] se svou mateřskou společností společnost SILMEX s.r.o., se sídlem České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ 37004, IČO 48951081 (dále jen „SILMEX“), působící v oblasti stavebnictví – dopravní a vodohospodářské stavby, inženýrské sítě, plochy, parky, dětská hřiště. Společnost Swietelsky Baugesellschaft m.b.H. dále na území České republiky 100% vlastní společnost Swietelsky Rail CZ s.r.o., se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, IČO: 28332202, zaměřující se také mj. na oblast stavebnictví. Společnost SWIETELSKY má dále 88,7% majetkový podíl ve společnosti ŠPORTFINAL s.r.o., se sídlem Mokráň záhon 4, Bratislava 821 04, Slovensko, IČO 44 149 671 (dále jen „ŠPORTFINAL“).[8]

25.         Organizační struktura společnosti SWIETELSKY se skládá ze dvou divizí; Divize silničního a inženýrského stavitelství (pět odštěpných závodů a jeden závod) a Divize pozemního stavitelství (tři odštěpné závody a jeden závod).[9]

26.         Činnost společnosti SWIETELSKY je zaměřena na poskytování komplexních stavebních služeb, a to v oboru dopravních a inženýrských staveb (nikoliv 100% vlastními kapacitami) a v oborech pozemního a průmyslového stavitelství (a to převážně s využitím subdodavatelských prací). Působí na území celé České republiky s tím, že regionálně je kapacitně různě vybavená personálně i technologicky. Kromě toho působí na území Slovenska v oblasti sportovních staveb. Dále má majetkovou účast ve dvanácti obalovnách a jedné betonárce.[10]

27.         Společnost SWIETELSKY tvoří jednoho soutěžitele ve smyslu § 2 odst. 1 zákona se společnostmi SILMEX a ŠPORTFINAL  (dále též „soutěžitel SWIETELSKY“).[11]

 

III. 4 PROTOM

 

28.         Společnost PROTOM je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou C 711, dne 31. prosince 1991. Jejími společníky a zároveň jednateli jsou Miroslav Procházka (obchodní podíl 50 %), Ing. Luděk Joza (obchodní podíl 27,5 %) a Karel Kříž (obchodní podíl 22,5 %). Společnost PROTOM má ve své činnosti provádění staveb, jejich změn a odstraňování, dále pak výrobu, obchod a služby, především prodej stavebního materiálu a prodej tuhých paliv. Společnost PROTOM podniká pouze v rámci ČR.[12]

29.         Společnost PROTOM ovládá společnost Lumírova realitní s.r.o., se sídlem Praha 2, Lumírova 1/525, PSČ 12000, IČO 15886859 (dále jen „Lumírova realitní“). Toto ovládání plyne ze skutečnosti, že PROTOM je jediným společníkem společnosti Lumírova realitní. Jednatelé společnosti PROTOM jsou rovněž jednateli Lumírovy realitní. Předmětem podnikání Lumírovy realitní je výroba, obchod a služby, pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

30.         Sesterskou společností společnosti PROTOM je společnost PROGA Strakonice s.r.o., se sídlem Strakonice, Písecká 290, PSČ 38601, IČO 26041871 (dále jen „PROGA“). Společnosti PROTOM a PROGA mají stejné jednatele i společníky.[13] Předmětem podnikání společnosti PROGA je hostinská činnost, výroba, obchod a služby.

31.         Společnosti PROTOM, Lumírova realitní a PROGA tvoří jednoho soutěžitele ve smyslu § 2 odst. 1 zákona (dále též „soutěžitel PROTOM“).

 

III. 5 AQUEKO

32.         Společnost AQUEKO je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou C 5045, dne 30. března 1992. Jejím jednatelem a zároveň společníkem je Ing. Lubomír Jurek. Společnost AQUEKO se zabývá především prováděním staveb vodohospodářského charakteru tj. výstavbou nových rybníků, opravami rybníků, odbahňováním rybníků, čištěním vodních toků a nádrží, stavbami vodovodů a kanalizací, autodopravou a speciálními zemními pracemi v nepřístupných terénech.[14] Společnost AQUEKO působí pouze na území České republiky.[15]

33.         Sesterskými společnostmi společnosti AQUEKO jsou AQUEKO gastro, s.r.o., se sídlem Třebíčská 342/10, 594 01 Velké Meziříčí, IČO 03356230 (dále jen „AQUEKO gastro“) a Jelínkova vila s.r.o., se sídlem Praha 10 - Vršovice, Ukrajinská 728/2, PSČ 10100, IČO 24697974 (dále jen „Jelínkova vila“). Společnosti AQUEKO gastro i Jelínkova vila, stejně jako společnost AQUEKO, jsou vlastněny Ing. Lubomírem Jurkem, který je rovněž jejich jednatelem. Předmětem podnikání společnosti AQUEKO gastro je výroba, obchod a služby, hostinská činnost, pivovarnictví a sladovnictví a pronájem a půjčování věcí movitých.  Předmětem podnikání společnosti Jelínkova vila je výroba, obchod a služby, hostinská činnost, pivovarnictví a sladovnictví, pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. 

34.         Společnosti AQUEKO, AQUEKO gastro a Jelínkova vila tvoří jednoho soutěžitele ve smyslu § 2 odst. 1 zákona (dále též „soutěžitel AQUEKO“).

 

III. 6 I. Kamenická

35.         Společnost I. Kamenická je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou C 3873, dne 3. března 1994. Jejími jednateli jsou Miloslav Hrbek, Bohumil Smíšek a Ing. Pavel Drbal. Jejími společníky jsou Pavel Zahradník (obchodní podíl 20 %), Miloslav Hrbek (obchodní podíl 20 %), Bohumil Smíšek (obchodní podíl 20 %), Ing. Pavel Drbal (obchodní podíl 20 %) a Ing. Miroslav Hanzálek (obchodní podíl 20 %). Společnost I. Kamenická se zabývá realizací různých typů staveb - od bytových přes občanské, průmyslové a zemědělské až po dopravní a vodohospodářské. Doplňkovými činnostmi jsou prodej stavebních materiálů, nákladní automobilová doprava a opravy silničních vozidel.[16] Společnost I. Kamenická působí pouze v rámci České republiky.[17]

36.         I. Kamenická ovládá společnost CERTUS společnost s ručením omezeným, se sídlem Záběhlická 180/59, Záběhlice, 106 00 Praha 10, IČO 49616072 (dále jen „CERTUS“). Toto ovládání plyne ze skutečnosti, že I. Kamenická vlastní 51 % obchodní podíl ve společnosti CERTUS.[18] Zbytek podílu ve společnosti CERTUS vlastní Ing. Petr Panýrek (9 %) a Ing. Romana Hasová (40 %). Předmětem podnikání společnosti CERTUS je výroba, obchod a služby.

37.         Společnost I. Kamenická a CERTUS tvoří jednoho soutěžitele ve smyslu § 2 odst. 1 zákona (dále též „soutěžitel I. Kamenická“).

 

 

 

 

IV. Zjištěné skutečnosti a důkazy

 

IV. 1 Průběh výběrového řízení

 

38.         V lednu 2009 vyhotovil projektant vodohospodářských staveb […jméno…] projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení „Rekonstrukce sádek u obce Hroby – Nuzbely“. V rámci projektových příprav byla dále v lednu 2011 zpracována projektová dokumentace pro provedení stavby projektantkou paní […jméno…], ČKAIT … [19], bytem … (dále též jen „[…jméno…]“), která vypracovala i rozpočet stavby včetně uvedení cen ve formátu XLS (dále jen „rozpočet projektanta“).[20] Dle sdělení zadavatele byl položkový rozpočet zpracován dne 24. 1. 2010 dle cenové úrovně RTS 2009/II[21] v rozpočtovém programu Verlag Dashöfer, který byl v době zpracování rozpočtu podporovaný cenovou soustavou RTS. Rozpočet projektanta byl zpracován v členění Krycí list rozpočtu, Stavební rozpočet – rekapitulace a Stavební rozpočet (položkový). Celková cena stanovená v rozpočtu projektanta činila 27 034 074,88 Kč bez DPH. Položky soupisu provedených prací, které nejsou součástí ceníků RTS, byly dle sdělení zadavatele kalkulovány dle běžných cen na trhu a mají koncové označení VD. Zadavatel ve svém dopise uvedl i seznam položek, které se v době zpracování rozpočtu v cenové soustavě RTS nevyskytovaly.[22]

39.         Oznámením o zahájení výběrového řízení – výzva k podání nabídek na dodávky v rámci OP rybářství ze dne 1. 8. 2011[23], uveřejněným na profilu zadavatele, bylo zahájeno výběrové řízení na Rekonstrukci sádek u obce Hroby - Nuzbely. Na internetových stránkách zadavatele byla umístěna projektová dokumentace, zadávací dokumentace, výzva, technická dokumentace, slepý rozpočet, stavební povolení a čestné prohlášení – vše ve formátu PDF.

40.         Nabídky do výběrového řízení podaly společnosti AQUEKO (nabídka doručena dne 19. 8. 2011), DŘEVOTVAR (nabídka odeslána dne 17. 8. 2011), HYDRO & KOV (nabídka odeslána dne 17. 8. 2011), I. Kamenická (nabídka doručena dne 19. 8. 2011), PROTOM (nabídka odeslána dne 16. 8. 2011) a SWIETELSKY (nabídka doručena dne 19. 8. 2011)[24].

41.         Na základě Zápisu z jednání hodnotící komise k otevírání obálek a k posouzení a hodnocení nabídek ze dne 22. 8. 2011[25] však bylo výběrové řízení na doporučení Řídícího orgánu OP Zemědělství a OP Rybářství zrušeno pro určité rozpory s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Operačního programu Rybářství na období 2007 – 2013 (dále jen „Pravidla“) a se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Dopisem ze dne 26. 8. 2011 oznámil zadavatel zrušení zadávacího (výběrového) řízení řídícímu orgánu Ministerstva zemědělství ČR a všem společnostem, které podaly nabídku do výběrového řízení, tj. všem účastníkům správního řízení. V Oznámení o zrušení zadávacího řízení je také informoval, že nové zadávací řízení bude vyhlášeno v náhradním termínu dne 1. 9. 2011 na internetových stránkách www.chovrybvanek.eu.[26] Vzhledem ke skutečnosti, že bylo výběrové řízení zrušeno před hodnocením nabídek, zůstaly obálky s nabídkami uzavřené.[27]

42.         Dne 1. 9. 2011 bylo vyhlášeno zadavatelem nové výběrové řízení na Rekonstrukci sádek u obce Hroby – Nuzbely[28], za stejných zadávacích podmínek jako předchozí výběrové řízení, se lhůtou pro podání nabídek od 1. 9. 2011 do 19. 9. 2011. Předmětem zakázky byla rekonstrukce stávajících sádek, manipulačních ploch, oplocení, rozvodů elektro, kamerového systému a veřejného osvětlení. Předpokládaná hodnota zakázky byla 30 000 000 Kč bez DPH. Termín otevírání obálek a hodnocení nabídek byl stanoven na 23. 9. 2011.  Hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena.

43.         Při opětovném zahájení výběrového řízení dne 1. 9. 2011 byly na profilu zadavatele zveřejněny všechny materiály k výběrovému řízení ve formátu PDF - slepý rozpočet, technická dokumentace stavby a čestné prohlášení uchazeče.[29] Dle sdělení zadavatele dostali uchazeči o zakázku pouze slepý rozpočet, který obsahoval kompletní rozpočet bez cen. U všech jednotlivých položek v něm byla vyplněna pouze číselná řada ceníků, měrná jednotka, množství a hmotnost.[30]

44.         Do znovu vyhlášeného výběrového řízení podaly nabídky všechny společnosti jako do původně vyhlášeného výběrového řízení – nabídka společnosti HYDRO & KOV byla doručena dne 16. 9. 2011, nabídky společností PROTOM, DŘEVOTVAR, SWIETELSKY, I. Kamenická a AQUEKO byly doručeny 19. 9. 2011.

45.         Dne 23. 9. 2011 proběhlo otevírání obálek.[31]  Z výběrového řízení byla vyloučena nabídka společnosti I. Kamenická, s nabídkovou cenou 27 588 437,01 Kč bez DPH, z důvodu nedoložení kompletního položkového rozpočtu.[32] Nabídku s nejnižší nabídkovou cenou 27 039 011,07,- Kč bez DPH podala společnost DŘEVOTVAR, která se stala z tohoto důvodu i vítězným uchazečem a dne 11. 10. 2011 s ní byla uzavřena smlouva. Další v pořadí byly tyto nabídky – nabídka společnosti HYDRO & KOV s nabídkovou cenou 28 028 577,- Kč bez DPH, nabídka společnosti SWIETELSKY s nabídkovou cenou 28 462 218,78,- Kč bez DPH, nabídka společnosti PROTOM s nabídkovou cenou 28 754 460,- Kč bez DPH a nabídka společnosti AQUEKO s nabídkovou cenou 29 189 470,- Kč bez DPH.[33]

 

IV. 2 Shoda v rozpočtech jednotlivých uchazečů

 

46.         Úřad ověřil, že každý z účastníků řízení podal naprosto stejnou cenovou nabídku jak do původně vyhlášeného výběrového řízení, tak do znovu vyhlášeného výběrového řízení. Pouze společnost I. Kamenická podala do původně vyhlášeného výběrového řízení kompletní nabídku, včetně položkového rozpočtu a do znovu vyhlášeného výběrového řízení pouze nabídku bez položkového rozpočtu, což bylo důvodem jejího vyloučení. Krycí list rozpočtu, zaslaný I. Kamenickou do původního i do nového výběrového řízení, však byl shodný, s výjimkou data vepsaného u razítka, proto Úřad pro porovnání rozpočtů účastníků řízení využil položkový rozpočet I. Kamenické zaslaný do původního výběrového řízení.

47.         Porovnáním položkových rozpočtů podaných v rámci nabídek jednotlivými soutěžiteli do výběrového řízení Úřad zjistil, že všech šest účastníků řízení podalo nabídky, které se vyznačují naprostou cenovou shodou v signifikantní většině jednotlivých položek stavebních rozpočtů (např. jednotková cena u položky č. 3 je u všech účastníků řízení 620,92 Kč, u položky č. 4 je u všech 176,07 Kč atd.).

48.         Stavební rozpočet (položkový), jenž byl součástí rozpočtu projektanta, stejně jako ostatní stavební rozpočty účastníků řízení, měl celkem 357 položek. Do slepého rozpočtu, který byl zveřejněn na profilu zadavatele ve formátu PDF, měli uchazeči o zakázku doplnit u každé položky jednotkovou cenu, náklady rozdělené na cenu za dodávku, montáž a celkovou cenu. U 312 položek z 357 jsou všechny položkové ceny (jednotkové, ceny za dodávku a montáž a celková cena) všech jednotlivých nabídek[34] účastníků řízení na setinu koruny shodné s cenami uvedenými v rozpočtu projektanta.[35]

49.         U zbývajících položek rozpočtu došlo ke změně jednotkových cen (a shodně také ke změně v cenách za dodávku, montáž a v celkové ceně) v nabídkách účastníků řízení pouze jejich navyšováním od rozpočtu projektanta, a to v mnoha případech u jednotlivých účastníků řízení ve stejných položkách a ve stejných částkách.

  

IV. 3 Shrnutí a hodnocení zjištěných skutečností

 

50.         Dne 11. 7. 2011 […jméno…] [36] požádal e-mailem pana […jméno…], aby mu k „VŘ Vaněk“ zaslal slepý rozpočet, výkaz výměr sádek a technickou dokumentaci. Dále ho informoval o tom, že si pan […jméno…] musí nechat zhotovit internetové stránky, kde se uveřejní výzva a zadávací dokumentace nejméně po dobu 15 dní a že musí obdržet minimálně 5 nabídek. Ještě ten stejný den paní […jméno…] poslala panu […jméno…] slepý rozpočet a další přílohy s tím, že (cit.): „technickou zprávu na sádky má […jméno…]. napíši mu.“ Dne 12. 7. 2011 posílá paní […jméno…] panu […jméno…] průvodní a technickou zprávu.

51.         Dne 29. 7. 2011 poslali „[…jméno…]“ panu […jméno…] konečnou verzi výzvy a zadávací dokumentace (soubor rybářství […jméno…].docx) s pokynem pokud to pan […jméno…] schválí, ať to připojí spolu se slepým výkazem výměr a technickou dokumentací stavby na své webové stránky. Dne 31. 7. 2011 posílá […jméno…] panu […jméno…] a panu […jméno…] odkaz na webové stránky firmy Chov ryb Josef Vaněk a na nich uveřejněné informace k výběrovému řízení.

52.         Z výše popsaných e-mailů vyplývá, že se účastník řízení DŘEVOTVAR podílel na přípravě výběrového řízení společně s paní […jméno…], panem […jméno…] a panem […jméno…].

53.         Všichni uchazeči (účastníci řízení) nabídli do výběrového řízení vyšší cenu, než byla cena vypočítaná projektantem na základě cenové soustavy RTS DATA (dále jen „CS RTS DATA“), kterou vydává společnost RTS, a.s., se sídlem Lazaretní 4038/13, Židenice, 615 00 Brno, IČO: 25533843 (dále jen „RTS“).

54.         Dle vyjádření AO MF jsou jednotkové ceny stanovené v ceníku stavebních prací a materiálů dostatečně vysoké, aby obsahovaly veškeré náklady zhotovitele včetně přiměřeného zisku. Při řádné soutěži by tedy měli uchazeči spíše nabídnout nižší cenu, než je cena stanovená ceníkem stavebních prací.[37]

55.         Z informací poskytnutých Úřadu společností RTS vyplývá, že ceny v rozpočtu projektanta (a tím i shodné ceny v rozpočtech účastníků řízení) nebyly shodné s cenami v příslušné CS RTS DATA. Přestože byl dle sdělení zadavatele rozpočet projektanta zpracován na základě CS RTS DATA[38], ceny použité v rozpočtu projektanta se od této cenové soustavy lišily v řádu procent. 

56.         Kromě toho se ceny u jednotlivých nabídek navzájem naprosto shodují i u položek, které nebyly v rozhodné době součástí CS RTS DATA[39] a u položek týkajících se poplatků za skládku, u kterých měly být ceny doplněny podle sazeb skládkovného místních organizací.[40]

57.         Úřad se také ztotožňuje se závěrem AO MF, že vzhledem k tomu, že jednotkové ceny vítězného uchazeče byly navýšeny pouze u položek, které se v CS RTS DATA nenachází, je zde na místě důvodné podezření, že vítězný uchazeč předem předpokládal, že jeho nabídka bude nejnižší a při následné kontrole poskytovatelem dotace nebude zjištěno překročení cen RTS.[41]

58.         Úřad shrnuje, že nabídky všech účastníků řízení do výběrového řízení vykazují naprosto nestandardní podobnosti v položkových cenách. Pokud by nabídky účastníků řízení byly podané nezávisle, vykazovaly by podstatně větší rozmanitost v individuálním nacenění položek rozpočtu. Jak již bylo vysvětleno výše, podobnost v nabídnutých cenách nelze vysvětlit ani použitím ceníků RTS, či ÚRS.

59.         Téměř naprostou shodu, či shodné zvýšení cen některých položek jednotlivými účastníky řízení, v položkových rozpočtech všech uchazečů podaných do výběrového řízení, nelze vysvětlit jinak, než že v blíže nezjištěném období před podáním nabídek do výběrového řízení muselo mezi účastníky řízení dojít ke koordinaci a slaďování výše zmíněných položkových cen do výběrového řízení. Tuto koordinaci následně účastníci řízení naplnili tím, že zkoordinované nabídky skutečně zadavateli do výběrového řízení podali.

60.         Ze všech výše uvedených skutečností vyplývá, že došlo k jednání vzájemných konkurentů, a to v blíže neurčeném období přede dnem 19. 8. 2011, kdy byly zadavateli doručeny sladěné nabídky účastníků řízení, jež vykazují tak vysokou míru shody, pro niž neexistuje jiné přijatelné vysvětlení, než existence předchozích vzájemných kontaktů, na jejichž základě pak všichni účastníci řízení podali své nabídky do výběrového řízení tak, aby nejvýhodnější nabídku podal soutěžitel DŘEVOTVAR.

61.         Všichni účastníci řízení se ke spáchání předmětného správního deliktu přiznali v rámci svých žádostí o narovnání a o snížení pokuty, a tedy tento závěr Úřadu uznávají.

 

V. Relevantní trh

62.         Zákon v § 2 odst. 2 definuje relevantní trh jako trh zboží,[42] které je z hlediska své charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území. Relevantní trh se tedy vymezuje z hlediska věcného (výrobkového), geografického a časového.[43] Z hlediska času se relevantní trh zkoumá pouze v případě, když v konkrétním okamžiku nebo období jsou soutěžní podmínky výrazně odlišné než v jiných obdobích.

63.         Při vymezení relevantního trhu vycházel Úřad z předmětu správního řízení a hodnotil, jaké oblasti se posuzované jednání soutěžitelů týkalo.

  

V. 1. Věcný relevantní trh

 

64.         Posuzované jednání účastníků řízení se týkalo rekonstrukce rybích sádek, manipulačních ploch, oplocení, rozvodů elektro, kamerového systému a veřejného osvětlení. Tyto činnosti lze zahrnout do oblasti stavebnictví.

65.         Stavebnictví je oblast, díky níž je zajišťována výstavba, údržba, modernizace a rekonstrukce stavebních objektů. Z hlediska typů staveb a způsobu jejich provádění lze stavebnictví členit na pozemní a inženýrské stavitelství. Do pozemního stavitelství lze zahrnout výstavbu nových bytových a nebytových budov a změny na budovách stávajících. Do inženýrského stavitelství pak náleží výstavba a změny na dopravních stavbách, inženýrských sítích (sítě pro plyny, kapaliny, elektřinu či telekomunikace), stavbách pro průmyslové účely a ostatních inženýrských dílech, např. vodohospodářských stavbách. Z hlediska charakteristiky a způsobu užití staveb pozemní a inženýrské stavitelství představuje dva odlišné trhy.

66.         Stavební práce, které byly předmětem výběrového řízení, lze zahrnout do oblasti inženýrského stavitelství.

67.         Všichni účastníci řízení jsou společnosti působící v oblasti stavebnictví a zajišťují stavební práce jak v oblasti inženýrského stavitelství, tak i v oblasti pozemního stavitelství, s výjimkou společnosti AQUEKO, která se zabývá především prováděním staveb vodohospodářského charakteru, tj. staveb patřících do inženýrského stavitelství.

68.         Oblast inženýrského stavitelství je možné dále členit[44] na segmenty i) výstavba silnic a železnic, ii) výstavba inženýrských sítí zahrnující výstavbu inženýrských sítí pro kapaliny, plyny, elektřinu a telekomunikace a iii) výstavba ostatních staveb zahrnující výstavbu vodních děl a ostatních staveb jinde neuvedených.

69.         V této souvislosti Úřad uvádí, že v tomto správním řízení byly zasaženy segmenty oblasti inženýrského stavitelství týkající se výstavby vodních děl a výstavby inženýrských sítí pro elektřinu a telekomunikace.

70.         Vzhledem k výše uvedenému vymezil Úřad pro účely tohoto správního řízení relevantní trh z hlediska věcného jako trh inženýrského stavitelství.

 

V. 2. Geografický a časový relevantní trh

 

71.         Geografický relevantní trh zahrnuje území, kde jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.

72.         Účastníci řízení působí v oblasti inženýrského stavitelství na celém území České republiky. Soutěž na daném trh probíhá především prostřednictvím veřejných zakázek a jiných výběrových řízení, jejichž předmětem jsou stavební práce, a to po celém území České republiky. Úřadem nebylo zjištěno, že by v podmínkách poskytování těchto služeb (ve vztahu nabídky a poptávky) existovaly na některé části území České republiky zásadní odlišnosti.

73.         Úřad neshledal žádné důvody pro členění území České republiky na menší celky či oblasti, které by ve vztahu k vymezenému věčnému relevantnímu trhu a v souladu s uvedenou zákonnou definicí relevantního trhu vykazovaly natolik specifické podmínky (ve srovnání s jinými územími), aby je bylo potřeba vymezovat jako samostatné geografické trhy.

74.         Všichni účastníci řízení působí v České republice a rovněž i posuzované jednání se týkalo pouze území České republiky. Nebyly shledány žádné důvody pro širší vymezení geografického relevantního trhu a Úřad proto vymezil geografický relevantní trh jako území České republiky.

75.         Po stránce časové jde o trh pravidelně se opakujících dodávek, tedy o trh trvalý.

 

V. 3. Postavení účastníků řízení na relevantním trhu

 

76.         Dle veřejné databáze Českého statistického úřadu dosáhla základní stavební výroba v oblasti inženýrského stavitelství v roce 2011 hodnoty cca 146 mld. Kč.[45] Při porovnání této výroby se sdělenými údaji hodnot prodejů jednotlivých účastníků řízení na relevantním trhu na území České republiky vyplývá, že soutěžitel SWIETELSKY dosáhl na tomto relevantním trhu v roce 2011 podíl 1,6 % a ostatní účastníci řízení jednotlivě na tomto relevantním trhu nedosahují ani 1 %.

77.         Vzhledem k povaze posuzovaného jednání (dohoda typu bid-rigging) není přesný souhrnný tržní podíl účastníků řízení rozhodný pro soutěžně právní posouzení jejich jednání.

 

V. 4. Dopad na relevantní trh

 

78.         V posuzovaném případě se jedná o dohodu, jejímž cílem je narušení hospodářské soutěže (viz níže), u takových dohod se presumuje jejich potenciálně negativní dopad na soutěž; pro účely deklarace jejich protiprávnosti Úřad nemusí zkoumat jejich skutečný negativní dopad na relevantní trh. Úřad má však za prokázaný negativní dopad této dohody spočívající i ve skutečném narušení hospodářské soutěže. Sladěný postup účastníků řízení totiž v předmětném výběrovém řízení byl skutečně naplněn podáním zkoordinovaných nabídek a měl za následek vyloučení hospodářské soutěže mezi nimi. 

 

VI. Právní posouzení jednání účastníků řízení

 

79.         Ustanovení § 1 zákona upravuje ochranu hospodářské soutěže na trhu výrobků a služeb proti jejímu vyloučení, omezení, jinému narušení nebo ohrožení dohodami soutěžitelů, zneužitím dominantního postavení a spojením soutěžitelů.

80.         Úřad se předně zabýval tím, zda jsou účastníci řízení PROTOM, HYDRO & KOV, I. Kamenická, SWIETELSKY, AQUEKO a DŘEVOTVAR soutěžiteli ve smyslu zákona.

81.         Soutěžitelem se dle § 2 odst. 1 zákona rozumí fyzické a právnické osoby, jejich sdružení, sdružení těchto sdružení a jiné formy seskupování, a to i v případě, že tato sdružení a seskupení nejsou právnickými osobami, pokud se účastní hospodářské soutěže nebo ji mohou svou činností ovlivňovat, i když nejsou podnikateli. Dle ustálené judikatury a v kontextu práva hospodářské soutěže pojem „soutěžitel“ zahrnuje jakýkoliv subjekt vykonávající hospodářskou činnost nezávisle na právním postavení tohoto subjektu a způsobu jeho financování. Hospodářskou činností je jakákoli činnost spočívající v nabízení zboží nebo poskytování služeb na daném trhu.[46]

82.         Úřad shledal, že všichni účastníci řízení, jakožto podnikatelé působící na trhu a tím pádem účastnící se hospodářské soutěže, jsou soutěžiteli ve smyslu zákona.[47]

83.         Dále se Úřad zabýval tím, zda posuzované jednání účastníků řízení, je zakázanou dohodou podle zákona a v jaké formě byla tato dohoda spáchána.

84.         Dle § 3 odst. 1 zákona jsou dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí jejich sdružení a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě (dále jen „dohody“), jejichž cílem nebo výsledkem je narušení hospodářské soutěže, zakázané a neplatné, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak, nebo pokud Úřad nepovolí prováděcím právním předpisem z tohoto zákazu výjimku.[48] Patří mezi ně především dohody výslovně uvedené v § 3 odst. 2 písm. a) až f) zákona, jako např. dohody o cenách, rozdělení trhu apod., tento výčet je však pouze demonstrativní.

85.         Pod legislativní zkratku „dohoda“ řadí § 3 odst. 1 zákona také jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě. Jednání ve vzájemné shodě oproti dohodě v užším smyslu představuje formu koordinace mezi soutěžiteli, kteří, aniž by dosáhli stádia uzavření dohody, vědomě nahrazují rizika vzájemné konkurence praktickou kooperací, a to v rozporu s požadavky na hospodářskou nezávislost.[49]

86.         K tomu, aby určitá dohoda byla považována za zakázanou, musí být kromě naplnění formálních znaků, naplněny i materiální podmínky protisoutěžního charakteru dohody. Z unijní i české judikatury vyplývá, že zakázané jsou dohody, které mají za cíl (účel) narušení soutěže (aniž by takového cíle bylo třeba byť jen částečně dosaženo a aniž by byl stranami zamýšlen), a dohody, které mají nebo mohou mít protisoutěžní následek.

87.         Protisoutěžní vzhledem ke svému cíli jsou především takzvané dohody s tvrdým jádrem (hardcore). To jsou takové dohody, které jsou již ze své podstaty způsobilé narušit hospodářskou soutěž. Jedná se zejména o horizontální dohody o určování cen, rozdělení trhu, rozdělení zákazníků a omezování produkce.[50]

88.         Speciálním typem zakázaných dohod s tvrdým jádrem, jsou dohody směřující k ovlivnění výsledků výběrových řízení skrze předem dohodnutou účast, případně neúčast některých uchazečů, nebo prostřednictvím obsahově sladěného podání nabídek, zejména co se nabídkových cen týče, tzv. bid-rigging. Nebezpečí těchto dohod spočívá ve vyvolání dojmu skutečné soutěže mezi uchazeči o zakázku, přičemž poptávající/zadavatel má zpravidla omezené možnosti, jak takové jednání odhalit. K narušení hospodářské soutěže dochází již samotnou koordinací mezi soutěžiteli při účasti na výběrovém řízení (okruh účastníků soutěže, nabídkové ceny apod.), neboť tak dochází ke zkreslení hospodářské soutěže.

89.         Úřad kvalifikuje koordinaci účastníků řízení DŘEVOTVAR, PROTOM, SWIETELSKY, AQUEKO, I. Kamenická a HYDRO & KOV, týkající se podávání nabídek do výběrového řízení, jako cílovou zakázanou dohodu ve smyslu § 3 odst. 1 zákona.

90.         Tuto dohodu uzavřeli účastníci řízení DŘEVOTVAR, PROTOM, SWIETELSKY, AQUEKO, I. Kamenická a HYDRO & KOV ve formě jednání ve vzájemné shodě, když nejprve v blíže neurčeném období přede dnem 19. 9. 2011 slaďovali blíže nezjištěným způsobem své nabídky, konkrétně ceny nabídnuté v rámci položkového rozpočtu, do výběrového řízení a tyto sladěné nabídky následně opakovaně podali zadavateli.

91.         Úřad trvání zakázaného jednání ve shodě účastníků řízení vymezil v blíže neurčeném období před 19. 8. 2011 do 19. 9. 2011.

92.         Úřad konstatuje, že s ohledem na skutečnost, že posuzované jednání soutěžitelů představuje hardcore dohodu a cílové narušení hospodářské soutěže, neuplatní se u něj (bez ohledu na velikost tržních podílů účastníků dohody) pravidlo de minimis, resp. nespadá mezi dohody, jejichž dopad na soutěž je zanedbatelný (jež nejsou považovány za zakázané). Posuzované jednání ve vzájemné shodě taktéž nesplňuje podmínky pro vynětí ze zákazu dohod dle § 3 odst. 4 zákona, zejména pak podmínky tam stanovené pod písm. a) a b)[51] a taktéž nejsou naplněny podmínky pro uplatnění žádné z blokových výjimek přijatých na základě nařízení Evropské komise nebo Rady Evropské unie.

93.         Úřad vyloučil, že by předmětné jednání bylo přímo, nebo nepřímo, skutečně, či potenciálně způsobilé ovlivnit obchod mezi členskými státy Evropské unie, resp. mělo unijní rozměr, a neaplikoval na ně proto článek 101 Smlouvy o fungování Evropské unie.

 

VII. Odpovědnost účastníků řízení

 

94.         Adresátem právních norem českého soutěžního práva je soutěžitel. Definice pojmu soutěžitel je chápána velmi extenzivně – je legislativní zkratkou pro prakticky jakékoli entity, které se (alespoň nepřímo) účastní hospodářské soutěže.[52]

95.         Přestože adresátem norem soutěžního práva je soutěžitel, resp. podnik, je nutné přisuzovat porušení soutěžních pravidel vždy určité fyzické nebo právnické osobě, neboť pouze s ní je možné vést správní řízení. Jak uvádí komunitární judikatura: „… pro účely uplatnění a výkonu rozhodnutí Komise v oblasti práva hospodářské soutěže je nezbytné označit jako osobu, jíž je rozhodnutí určeno, entitu s právní subjektivitou.“ [53] Základním pravidlem je tedy princip osobní odpovědnosti,[54] jehož podstatou je přičtení odpovědnosti za protiprávní jednání té fyzické nebo právnické osobě, která provozuje podnik podílející se na kartelové dohodě.[55]

96.         Vzhledem k výše uvedenému Úřad činí společnosti DŘEVOTVAR, PROTOM, SWIETELSKY, AQUEKO, I. Kamenická a HYDRO & KOV odpovědnými za jednání ve vzájemné shodě spočívající v koordinaci postupu při podávání nabídek do výběrového řízení s cílem ovlivnit jeho výsledek, neboť tyto společnosti se přímo dopustily zakázaného jednání.

97.         Odpovědnost za protisoutěžní jednání spočívající v uzavření zakázané dohody narušující soutěž je odpovědností objektivní. Zákon tedy Úřadu neukládá, aby u všech osob, které hodlá za porušení hmotněprávních ustanovení zákona sankcionovat, zkoumal zavinění.[56]

 

VIII. Odůvodnění pokut

 

98.         Podle § 22a odst. 2 zákona může Úřad uložit pokutu do výše 10 mil. Kč nebo do výše 10 % z čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období, jestliže právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako soutěžitel dopustí správního deliktu tím, že poruší zákaz stanovený v § 3 odst. 1 zákona. Podle § 22b odst. 2 zákona Úřad při určení výměry pokuty přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. Úřad zohledňuje další specifika případu, která jsou vzhledem ke svému charakteru pro stanovení výše pokuty relevantní.[57]

99.         Při stanovení výše pokut jednotlivým účastníkům řízení Úřad postupoval dle „Zásad postupu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při stanovování výše pokut podle § 22 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění“ (dále též „Zásady“).[58]

100.     Stanovení konkrétní výše pokuty v mezích zákona je věcí správního uvážení Úřadu,[59] které se odvíjí od posouzení skutkových okolností daného případu. Uvedené dokládá i tento závěr Nejvyššího správního soudu, sp. zn. 7 As 15/2013: „Nelze po správních orgánech očekávat přesné zdůvodnění, proč byla uložena pokuta zrovna ve výši 200.000 Kč a nikoliv například ve výši 210.000 Kč. Podstatou správní uvážení je, že s ohledem na pestrost možných situací není možné nastavit žádný univerzální vzorec pro výpočet konkrétní výše pokuty. Pokud by tomu tak bylo, zahrnul by jej bezesporu zákonodárce přímo do zákona. Z hlediska soudního přezkumu je rozhodné, že výše pokuty byla uložena v zákonném rozmezí a řádně zdůvodněna, bylo přihlédnuto ke všem zákonným hlediskům a úvahy žalované se pohybují v mezích správního uvážení.

101.     Dle judikatury českých soudů[60] musí konkrétní forma postihu a jeho výše působit natolik silně, aby od podobného jednání odradila i jiné nositele obdobných zákonných povinností, jaké svědčí účastníkům řízení, zároveň musí být postih dostatečně znatelný v materiální sféře účastníků řízení, resp. soutěžitelů, aby v něm byla obsažena jeho represivní funkce, nesmí však být pro soutěžitele likvidační. Uložená pokuta by tedy měla plnit zároveň jak funkci represivní, tak funkci preventivní.

102.     Základním východiskem pro stanovení pokut v přiměřené výši je skutečnost, že trest by měl odpovídat povaze a závažnosti správního deliktu, za nějž je ukládán. Při určení konkrétních výší pokut je třeba zohlednit jak typovou, tak konkrétní závažnost jednání, jež je předmětem správního řízení. V rámci individualizace správní sankce musejí být zohledněny všechny významné skutečnosti a při stanovení pokut v řízení s více účastníky je třeba rovněž dodržet princip spravedlivého a proporcionálního určení výše pokuty jednotlivým účastníkům řízení.

103.     Úřad rovněž u každého soutěžitele přihlíží při stanovení výše pokuty k jeho aktuální hospodářské situaci, a také k jeho celkovému čistému obratu dosaženému v posledním ukončeném účetním období, přičemž zjišťuje, zda stanovená částka pokuty nepřesáhne 10 % z tohoto obratu.

104.     Tímto rozhodnutím je účastníkům řízení vytýkáno porušení § 3 odst. 1 zákona, neboť dle zjištění Úřadu soutěžitelé DŘEVOTVAR, PROTOM, SWIETELSKY, AQUEKO, I. Kamenická a HYDRO & KOV jednali ve vzájemné shodě při koordinaci účasti a nabídek do výběrového řízení (bid-rigging) s prvky dohody o rozdělení trhu a dohody cenové. Posuzované jednání spadá do kategorie tzv. kartelů s tvrdým jádrem, které představují nejzávažnější formy protisoutěžních jednání. Úřad je proto považuje v souladu se Zásadami za velmi závažné porušení zákona. Za tyto delikty ukládá Úřad nejpřísnější pokuty. Při výpočtu pokuty u nejzávažnějších deliktů se dle Zásad stanoví výchozí podíl základní částky pokuty ve výši do 3 % z obratu na relevantním trhu (hodnoty prodejů) za poslední ukončené účetní období trvání kartelu.[61] Účastníci řízení mezi sebou vyloučili hospodářskou soutěž a ovlivnili výsledek výběrového řízení a stejně tak i výši ceny zakázky.

105.     Úřad pro stanovení základní částky pokuty účastníků řízení vychází z hodnot prodejů dosažených jednotlivými soutěžiteli na vymezeném relevantním trhu za poslední ukončené účetní období, v němž se dotyčný soutěžitel zúčastnil protisoutěžního jednání, tj. za rok 2011.

106.     Účastníci řízení se dopustili jednoho správního deliktu v souvislosti s výběrovým řízením. Při určování výše základní částky pokuty Úřad vycházel nejen z typové závažnosti stanovené Zásadami, ale rovněž také z individuální závažnosti deliktu, která odráží veškeré relevantní skutečnosti vztahující se k deliktu posuzovanému v tomto správním řízení.

107.     Úřad v rámci individuální závažnosti zohlednil, že posuzované jednání nepostihlo více výběrových řízení/veřejných zakázek ani území celé České republiky. Tržní podíly účastníků řízení na relevantním trhu jsou velmi malé, z finančního hlediska se jednalo, vzhledem k hodnotě stavební výroby v oblasti inženýrského stavitelství, o menší zakázku a relevantní trh tak byl zasažen jen v malé míře. Právě s ohledem na uvedené skutečnosti Úřad ohodnotil jednání účastníků řízení s ohledem na individuální závažnost takového jednání výší 1,7 % z hodnot prodejů. Je totiž představitelné, že v praxi mohou existovat jednání, která se budou např. vyznačovat větší mírou zasažení relevantního trhu.

108.     Zakázaná dohoda mezi účastníky řízení trvala nejméně ode dne 19. 8. 2011 do 19. 9. 2011 a trh inženýrského stavitelství v České republice tak byl touto dohodou narušován nejméně po dobu 1 měsíce. Délka trvání porušení zákona na daném relevantním trhu nebyla delší než 1 rok, proto Úřad nezvýšil koeficient času a stanovil ho ve výši 1.[62]

109.     Úřad zohlednil individuálně u každého účastníka řízení případné přitěžující nebo polehčující okolnosti, které byly důvodem pro zvýšení nebo snížení pokuty nad, resp. pod úroveň základní částky, čemuž se věnuje níže, zvlášť u jednotlivých soutěžitelů.

110.     Dále Úřad uvádí, že z důvodu, že se všichni účastníci řízení po sdělení výhrad přiznali ke spáchání správního deliktu, resp. uznali skutkovou a právní kvalifikaci Úřadu uvedenou ve sdělení výhrad a požádali současně o snížení pokuty v rámci tohoto „narovnání“, rozhodl se Úřad vzhledem k možnosti dosažení výrazné procesní úspory a dostatečnosti jím ukládaných sankcí dokončit toto správní řízení vydáním rozhodnutí tak, jako by úspěšně  proběhla procedura narovnání. Úřad tudíž přistoupil u všech účastníků správního řízení ke snížení pokut o 20 %.

111.     Úřad dále při stanovování pokuty přihlédl u každého účastníka řízení rovněž k jeho aktuální finanční a majetkové situaci a ověřil také, zda výsledná výše plánované pokuty nepřesahuje zákonnou maximální výši 10 % celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období.

 

VIII. 1 Společnost PROTOM

 

112.     Soutěžitel PROTOM dosáhl v roce 2011 na trhu inženýrského stavitelství v České republice hodnoty prodejů cca 27 000 000,- Kč.[63] Celkový čistý obrat soutěžitele za rok 2016 činil 132 963 000,- Kč.[64] Základní částka pokuty za závažnost deliktu pro soutěžitele PROTOM činí 1,7 % hodnoty prodejů, což představuje (i po zohlednění časového faktoru koeficientem ve výši 1) částku 459 000,- Kč.

113.     Uložená pokuta by měla mít rovněž dostatečně odstrašující účinek, měla by proto být citelná a plnit represivní a preventivní funkci. Dostatečně odrazující účinek je přitom jeden z prvků, které mají být zohledněny při výpočtu pokuty. Ustálená česká i evropská judikatura shodně konstatují, že účelem pokut uložených z důvodu porušení pravidel hospodářské soutěže je potrestání protiprávních úkonů dotyčných soutěžitelů, jakož i odrazení jak dotyčných soutěžitelů, tak i dalších hospodářských subjektů od budoucího porušování práva hospodářské soutěže.[65] Částka ve výši 459 000,- Kč představuje pouze cca 0,35 % celkového čistého obratu soutěžitele za rok 2016 a neplnila by tak uvedený účel. Úřad se proto rozhodl navýšit dosud vypočtenou částku pokuty, aby činila alespoň 0,5 % celkového čistého obratu soutěžitele.[66] Vzhledem ke splnění všech podmínek narovnání snížil Úřad výše uvedenou částku o 20 %.

114.     Konečná částka pokuty pro soutěžitele PROTOM po zaokrouhlení na celé tisíce dolů tak činí 531 000,- Kč.

115.     Pokuta v této výši nepřevyšuje 10 % z celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období, ani ji Úřad s ohledem na její výši a na ekonomické údaje týkající se soutěžitele nepovažuje za likvidační.

 

VIII. 2 Společnost DŘEVOTVAR

 

116.     Soutěžitel DŘEVOTVAR dosáhl v roce 2011 na trhu inženýrského stavitelství v České republice hodnoty prodejů cca 93 500 000,- Kč.[67] Celkový čistý obrat soutěžitele za rok 2016 činil 187 096 000,- Kč.[68] Základní částka pokuty za závažnost deliktu pro soutěžitele DŘEVOTVAR činí 1,7 % hodnoty prodejů, což představuje (i po zohlednění časového faktoru koeficientem ve výši 1) částku 1 589 500,- Kč. Úřad neshledal žádné přitěžující ani polehčující okolnosti.

117.     Vzhledem ke splnění všech podmínek narovnání snížil Úřad výše uvedenou částku o 20 %.

118.     Výsledná částka pokuty (zaokrouhlená na celé tisíce dolů) tak pro soutěžitele DŘEVOTVAR činí 1 271 000,- Kč. Pokuta v této výši nepřevyšuje 10 % z celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období, ani ji Úřad s ohledem na její výši a na ekonomické údaje týkající se soutěžitele nepovažuje za likvidační.

 

VIII. 3 Společnost HYDRO & KOV

 

119.     Soutěžitel HYDRO & KOVdosáhl v roce 2011 na trhu inženýrského stavitelství v České republice hodnoty prodejů cca 54 900 000,- Kč.[69] Celkový čistý obrat soutěžitele za rok 2016 - 2017 činil 203 305 000,- Kč.[70] Základní částka pokuty za závažnost deliktu pro soutěžitele HYDRO & KOVčiní 1,7 % hodnoty prodejů, což představuje (i po zohlednění časového faktoru koeficientem ve výši 1) částku 933 300,- Kč. Úřad neshledal žádné další přitěžující ani polehčující okolnosti.

120.     Vzhledem ke splnění všech podmínek narovnání snížil Úřad výše uvedenou částku o 20 %.

121.     Výsledná částka pokuty (zaokrouhlená na celé tisíce dolů) tak pro soutěžitele HYDRO & KOVčiní 746 000,- Kč. Pokuta v této výši tedy nepřevyšuje 10 % z celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období, ani ji Úřad s ohledem na její výši a na ekonomické údaje týkající se soutěžitele nepovažuje za likvidační.

 

VIII. 4 Společnost AQUEKO

 

122.     Soutěžitel AQUEKO dosáhl v roce 2011 na trhu inženýrského stavitelství v České republice hodnoty prodejů cca 96 800 000,- Kč.[71] Celkový čistý obrat soutěžitele za rok 2016 činil 25 383 000,-Kč a za rok 2015 činil 88 993 000,- Kč.[72] Základní částka pokuty za závažnost deliktu pro soutěžitele AQUEKO činí 1,7 % hodnoty prodejů, což představuje (i po zohlednění časového faktoru koeficientem ve výši 1) částku 1 645 600,- Kč.

123.     Vzhledem ke splnění všech podmínek narovnání snížil Úřad výše uvedenou částku o 20 %.

124.     Výsledná částka pokuty (zaokrouhlená na celé tisíce dolů) by tak pro soutěžitele AQUEKO činila 1 316 000,- Kč. Úřadu byly doručeny podklady týkající se  ohrožení hospodářské životaschopnosti účastníka řízení AQUEKO. Úřad po jejich podrobném přezkoumání a zhodnocení aktuální hospodářské situace společnosti AQUEKO snížil tuto částku na 850 000,- Kč, aby neohrozil jejíhospodářskou životaschopnost.

125.     Pokuta v této výši nepřevyšuje 10 % z celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období, ani ji Úřad s ohledem na její výši a na ekonomické údaje týkající se soutěžitele nepovažuje za likvidační.

 

VIII. 5 I. Kamenická

 

126.     Soutěžitel I. Kamenická dosáhl v roce 2011 na trhu inženýrského stavitelství v České republice hodnoty prodejů cca 96 927 000,- Kč.[73] Celkový čistý obrat soutěžitele za rok 2016 činil 628 168 000,- Kč.[74] Základní částka pokuty za závažnost deliktu pro soutěžitele I. Kamenická činí 1,7 % hodnoty prodejů, což představuje (i po zohlednění časového faktoru koeficientem ve výši 1) částku 1 647 759,- Kč.

127.     Uložená pokuta by měla mít rovněž dostatečně odstrašující účinek, měla by proto být citelná a plnit represivní a preventivní funkci. Dostatečně odrazující účinek je přitom jeden z prvků, které mají být zohledněny při výpočtu pokuty. Ustálená česká i evropská judikatura shodně konstatují, že účelem pokut uložených z důvodu porušení pravidel hospodářské soutěže je potrestání protiprávních úkonů dotyčných soutěžitelů, jakož i odrazení jak dotyčných soutěžitelů, tak i dalších hospodářských subjektů od budoucího porušování práva hospodářské soutěže.[75] Částka ve výši 1 647 759,- Kč představuje pouze 0,26 % celkového čistého obratu soutěžitele za rok 2016 a neplnila by tak uvedený účel. Úřad se proto rozhodl navýšit dosud vypočtenou částku pokuty, aby činila alespoň 0,5 % celkového čistého obratu soutěžitele.

128.     Vzhledem ke splnění všech podmínek narovnání snížil Úřad výše uvedenou částku o 20 %.

129.     Konečná částka pokuty pro soutěžitele I. Kamenická po zaokrouhlení na celé tisíce dolů tak činí 2 512 000,- Kč.

130.     Pokuta v této výši nepřevyšuje 10 % z celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období, ani ji Úřad s ohledem na její výši a na ekonomické údaje týkající se soutěžitele nepovažuje za likvidační.

 

VIII. 6 SWIETELSKY

 

131.     Ve vztahu ke společnosti SWIETELSKY musel Úřad zohlednit, že se tato společnost dopustila dalších samostatných deliktů, a to ve vícečinném souběhu s deliktem, který je předmětem tohoto správního řízení, o kterých již bylo rozhodnuto ve správních řízeních vedených Úřadem pod sp. zn. ÚOHS-S834/2014/KD, ÚOHS-S0236/2016/KD a ÚOHS-S426/2012/KD.

132.     Při určování výše pokuty za jednotlivé skutky spáchané ve vícečinném souběhu proto Úřad vychází z trestněprávní zásady absorpce.

133.     Při úvaze, jakou výslednou pokutu při respektování zásady absorpce lze v tomto řízení uložit, musel Úřad přihlédnout k tomu, že účastníkovi řízení SWIETELSKY byla uložena pokuta ve výši 76 209 000,- Kč za závažnější delikt, než který je předmětem tohoto správního řízení, pokuta ve výši 36 663 000,- Kč za další 3 delikty ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0236/2016/KD a pokuta ve výši 76 817 000,- Kč za dalších 8 deliktů ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-426/2012/KD. Všechny uvedené správní delikty byly spáchány před tím, než nabylo právní moci první rozhodnutí Úřadu týkající se správního deliktu spáchaného společností SWIETELSKY.

134.     Po náležitém zhodnocení všech shora uvedených skutečností Úřad dospěl k závěru, že je namístě snížit předpokládanou výši pokuty stanovenou za delikt posuzovaný v tomto správním řízení, i s ohledem na již ukončená tři řízení o deliktech společnosti SWIETELSKY, o 35 % tak, aby nešlo k tíži účastníka řízení, že o jeho deliktech je rozhodováno ve více samostatných správních řízeních.

135.     Soutěžitel SWIETELSKY dosáhl za období od 1. 4. 2011 do 31. 3. 2012 na trhu inženýrského stavitelství v České republice hodnoty prodejů cca 2 365 864 000,- Kč.[76] Celkový čistý obrat soutěžitele za poslední ukončené účetní období od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017 činil 5 115 573 000,- Kč.[77] Základní částka pokuty za závažnost deliktu posuzovaného v tomto správním řízení pro soutěžitele SWIETELSKY činí 1,7 % hodnoty prodejů, což představuje (i po zohlednění časového faktoru koeficientem ve výši 1) částku 40 219 688,- Kč.

136.     Úřad neshledal žádné další přitěžující ani polehčující okolnosti, na jejichž základě by mohl zvýšit, resp. snížit základní částku pokuty soutěžiteli SWIETELSKY.

137.     Následně Úřad zohlednil skutečnost, že společnosti SWIETELSKY již byly uloženy pokuty za další sbíhající se správní delikty v jiných správních řízeních výše uvedeným způsobem (snížení o 35 %).

138.     Pokuta by tak pro společnost SWIETELSKY činila 26 142 797,2 Kč. Vzhledem ke splnění všech podmínek narovnání snížil Úřad výše uvedenou částku o 20 %.

139.     Výsledná částka pokuty tak pro společnost SWIETELSKY po zaokrouhlení na celé tisíce dolů činí 20 914 000,- Kč. Tato částka představuje cca 0,41 % celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období.

140.      Souhrnná výše čtyř pokut uložených společnosti SWIETELSKY Úřadem v tomto správním řízení, v řízení v sp. zn. ÚOHS-S834/2014/KD, sp. zn. ÚOHS-S0236/2016/KD a sp. zn. ÚOHS-426/2012/KD představuje 4,1 % celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období, svou výší odpovídá povaze a závažnosti spáchaných deliktů. Stanovená pouta, ani součet uložených pokut, nepřevyšuje zákonný limit 10 % z celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období, ani ji Úřad s ohledem na její výši a na ekonomické údaje týkající se soutěžitele nepovažuje za likvidační.

 

VIII. 7 Úhrada pokut 

 

141.     Účastníci řízení provedou úhradu pokuty na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj, číslo účtu 3754-17721621/0710, jako variabilní symbol se uvede identifikační číslo účastníka řízení.

 

IX. Zákaz plnění dohody

 

142.     V souladu s § 7 odst. 1 zákona uložil Úřad zákaz plnění dohody popsané ve výroku I. tohoto rozhodnutí do budoucna, jak je uvedeno ve výrokové části II. tohoto rozhodnutí.

 

X. Náklady řízení

 

143.     Vzhledem k tomu, že Úřad v rámci správního řízení dospěl k závěru, že účastníci řízení DŘEVOTVAR, PROTOM, SWIETELSKY, AQUEKO, I. Kamenická a HYDRO & KOV porušili § 3 odst. 1 zákona, je splněna podmínka v § 79 odst. 5 správního řádu pro uložení náhrady nákladů správního řízení účastníkům řízení. S ohledem na délku a rozsah provedeného dokazování má Úřad za to, že se jednalo o zvlášť složitý případ, a proto určil paušální částku nákladů řízení, jež je každý z uvedených účastníků povinen uhradit, ve výši 2.500,- Kč.

 

144.     Náklady řízení je každý z uvedených účastníků řízení povinen uhradit do 15 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí. Náklady se hradí na účet Úřadu vedený u České národní banky v Brně, číslo účtu 19-24825621/0710, konstantní symbol 1148, číslo variabilního symbolu je pro každého účastníka řízení odlišné, pro účastníka řízení DŘEVOTVAR: 2016010421, pro účastníka řízení PROTOM: 2016020421, pro účastníka řízení SWIETELSKY: 2016030421, pro účastníka řízení AQUEKO: 2016040421, pro účastníka řízení I. Kamenická: 2016050421 a pro účastníka řízení HYDRO & KOV: 2016060421.

 

XI. Závěr

 

145.     Ze všech shora podaných důvodů Úřad konstatuje, že bylo prokázáno spáchání správního deliktu dle zákona, spočívající v uzavření zakázané dohody narušující hospodářskou soutěž a tedy v rozporu s § 3 odst. 1 zákona, a proto rozhodl v souladu s § 67 odst. 1 správního řádu, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

 

 

POUČENÍ

 

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení dle § 152 odst. 1 a odst. 4 správního řádu, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 správního řádu, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

 

 

 

 

JUDr. Hynek Brom

I. místopředseda Úřadu

 

 

 

Obdrží:

 

NS & Partners s.r.o., advokátní kancelář

Mgr. Petr Nesporý, advokát

Puklicova 1069/52

370 04 České Budějovice

 

JUDr. Robert Neruda, Ph.D., advokát

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Na Florenci 2116/15

Nové Město

110 00 Praha 1

 

JUDr. Václav Vlk, advokát

Sokolovská 22

186 00 – Praha 8 Karlín

 

 

Mgr. Ondřej Pojkar, advokát

Hradiště 96/6-8

400 01 Ústí nad Labem

 

Mgr. Jan Hošek, advokát

Sokolovská 980

386 01 Strakonice

 

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

U Kult. domu 770

394 70 Kamenice nad Lipou

 

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] Viz Oznámení o podezření bid rigging, l. č. 1 – 8 správního spisu vedeného pod sp. zn. S0421/2016/KD (dále jen „správní spis“).

[2] Rekonstrukce sádek byla z části financována dotací poskytnutou Ministerstvem zemědělství v rámci Operačního programu Rybářství, o niž zadavatel požádal, až poté bylo výběrové řízení realizováno.

[3] Viz l. č. 679 a násl. správního spisu.

[4] Viz l. č. 751 – 755, 756 – 758, 759 – 761, 762 – 763, 764 – 766, 770 – 771 správního spisu.

[5] Viz l. č. 334 správního spisu.

[6] Viz l. č. 360 správního spisu.

[7] Podíl společnosti SWIETELSKY činí 83,33 %.

[8] Viz přípis společnosti SWIETELSKY, l. č. 406 správního spisu.

[9] Viz internetové stránky společnosti SWIETELSKY https://www.swietelsky.com/cz/swietelsky-cz/swietelsky-stavebni-sro/#ecx-guid-3.

[10] Konkrétně Obalovna Louny s.r.o., Obalovna Tábor s.r.o., strakonická obalovna s.r.o., Západočeská obalovna s.r.o., Chebská obalovna, spol. s r.o., SČO s.r.o., Obalovna Středokluky s.r.o., Obalovna Týniště s.r.o., Brněnská obalovna, s.r.o., Hrušecká obalovna, s.r.o., Obalovna Ostrava s.r.o., Obalovna Lipník s.r.o.; TBG SWIETELSKY s.r.o.

[11] Viz přípis společnosti SWIETELSKY na l. č. 417 správního spisu.

[12] Viz přípis společnosti PROTOM na l. č. 314 správního spisu.

[13] Ve společnosti PROGA mají všichni jednatelé obchodní podíl 1/3.

[14] Viz internetové stránky společnosti AQUEKO http://www.aqueko.cz/.

[15] Viz přípis společnosti AQUEKO na l. č. 338 správního spisu.

[16] Viz internetové stránky společnosti I. Kamenická http://www.kamenicka.cz/.

[17] Viz přípis společnosti I. Kamenická na l. č. 336 správního spisu.

[18] Viz l. č. 336 správního spisu, kde ve svém přípise společnost I. Kamenická uvedla, že ovládá společnost CERTUS.

[19] Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

[20] Viz l. č. 78 – 85 správního spisu.

[21] Cenová soustava RTS DATA je ucelený soubor podkladů, pravidel a metodických pokynů poskytujících podrobný popis obsahu stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a souvisejících služeb. Obsahuje základní technické informace k podmínkám použití položek stavebních a montážních prací uvedených v jednotlivých cenících cenové soustavy RTS DATA, včetně podmínek pro stanovení jednotkové ceny práce nebo materiálu.

[22] Viz l. č. 311 správního spisu.

[23] Viz l. č. 458 – 459 správního spisu.

[24] Viz l. č. 569 – 571 správního spisu.

[25] Viz l. č. 87 správního spisu.

[26] Viz l. č. 88 správního spisu.

[27] Úřad si je za účelem dokazování ve správním řízení od zadavatele vyžádal, otevřel, pořídil jejich kopie do správního spisu, obálky s nabídkami znovu uzavřel a vrátil zadavateli. – viz l. č. 466 – 574 správního spisu.

[28] Viz Oznámení o zahájení výběrového řízení a výzva k podání nabídek na stavební práce v rámci OP rybářství na l. č. 89 správního spisu.

[29] Viz l. č. 70 správního spisu.

[30] Viz l. č. 420 – 435 správního spisu.

[31] Viz l. č. 96 správního spisu – Zápis o posouzení a hodnocení nabídek.

[32] Viz Rozhodnutí o vyloučení ze zadávacího řízení na l. č. 98 správního spisu.

[33] Viz Oznámení o výsledku výběrového řízení – rozhodnutí na l. č. 98 správního spisu.

[34] Viz l. č. 100 – 187 a 524 – 534 správního spisu.

[35] Nabídky všech účastníků řízení se zcela shodovaly v položkách č. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 151, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 217, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 249, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 312, 313, 315, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 337, 338, 339, 340, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356 a 357 jejich položkových rozpočtů.

[36] K dotazu Úřadu na osobu pana […jméno…] účastník řízení DŘEVOTVAR odpověděl, že […jméno…] je jim znám z obchodní činnosti, ale neví, jaká je jeho aktuální pracovní pozice a kde. – viz l. č. 440 správního spisu.

[37] Viz l. č. 6 – 8 správního spisu.

[38] Konkrétně dle cenové úrovně RTS 2009/II.

[39] Jedná se o položky, které mají koncové označení VD např. položka č. 210 – 215, 241 – 245 nebo 317 – 333. U všech těchto položek nabídli účastníci řízení naprosto shodnou cenu.

[40] Např. položky č. 26, 37, 86, 111, 142 atd.

[41] Výše způsobilých výdajů pro poskytnutí dotace je vypočtena na základě platného ceníku RTS.

[42] Legislativní zkratka „zboží" je konkretizována v § 1 odst. 1 zákona; zahrnuje výrobky a služby. 

[43] Srov. též Sdělení Evropské komise o definici relevantního trhu pro účely práva hospodářské soutěže Společenství publikované v Úředním věstníku C 372/5 ze dne 9. 12. 1997. 

[44] NACE klasifikace, dříve OKEČ.

[45] Viz https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=STA02&z=T&f=TABULKA&katalog=30836&c=v3~8__RP2015.

[46] Pojem soutěžitel může označovat i hospodářskou jednotku skládající se z několika osob, právnických či fyzických (např. mateřských a dceřiných společností), viz například rozsudek Soudního dvora C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P až C-208/02 P a C-213/02 P ze dne 28. 6. 2005 ve věci Dansk Rørindustri a další v. Komise (odst. 112 a násl.). 

[47] Blíže viz část III. tohoto rozhodnutí.

[48] Zákaz uvedený v § 3 odst. 1 zákona je shodný se zákazem vyjádřeným v čl. 101 odst. 1 Smlouvy o fungování EU (dřívější čl. 81 SES), pro výklad tohoto ustanovení je proto relevantní i unijní judikatura. 

[49] Srov. rozsudek Soudního dvora Evropské unie C 40 až 48, 50, 54 až 56, 111, 113, 114/73 ze dne 16. 12. 1975 ve věci Coöperatieve Vereniging "Suiker Unie" UA [1975] ECR 1663, odst. 26. 

[50] Viz body 21 a 23 Oznámení Komise, Pokyny o použitelnosti čl. 81 odst. 3 Smlouvy, publikované v Úředním věstníku číslo C 101, 27. 4. 2004, str. 97-118.  

[51] Účastníci řízení splnění podmínek stanovených v § 3 odst. 4 zákona neprokázali.

[52] Viz rozsudek Krajského soudu v Brně ve věci Česká lékařská komora, sp. zn. 29 Ca 110/2003 ze dne 31. 3. 2005, str. 51. 

[53] Srov. např. rozsudek Tribunálu T-112/05 ze dne 12. 12. 2007 ve věci Akzo Nobel [2007], ECR II-05049, odst. 59. 

[54] Viz rozsudek Soudního dvora Evropské unie C-280/06 ze dne 11. 12. 2007 ve věci ETI SpA [2007], ECR I-10893, odst. 39. 

[55] Viz rozsudek Soudního dvora Evropské unie C-49/92 P ze dne 8. 7. 1999 ve věci Anic Partecipazioni [1999], ECR-I-4125, odst. 78 a 145. 

[56] K vyvození odpovědnosti tedy postačí fakt, že právnická osoba svým jednáním porušila nebo nesplnila povinnost stanovenou zákonem nebo uloženou na jeho základě.

[57] Srov. rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 62 Ca 20/2006 ze dne 29. 5. 2007 ve věci Telefónica O2, str. 72.

[58] Dostupné z internetových stránek Úřadu na https://www.uohs.cz/cs/legislativa/hospodarska-soutez.html, účinné do 23. 4. 2018. Od 24. 4. 2018 platí nový Postup při stanovení výše pokut ukládaných za porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže, podle kterého ale bude Úřad postupovat ve správních řízeních zahájených po jeho účinnosti, tzn. ne v tomto správním řízení.

[59] Jak výslovně konstatoval Nejvyšší správní soud: „Otázku posouzení horní hranice maximálně možné pokuty a samotného algoritmu jejího výpočtu je totiž třeba zásadně odlišovat. Druhá z uvedených se totiž odehrává plně v mezích správního uvážení žalovaného [roz. Úřadu].“, viz rozsudek č. j. 5 Afs 69/2012-240 ze dne 16. 12. 2013 ve věci Kartel pekařů, odst. 54. 

[60] Viz např. rozsudek Krajského soudu v Brně, č. j. 62 Ca 27/2006-171 ze dne 6. 4. 2007 ve věci ČSAD Liberec. 

[61] Viz bod 29. Zásad.

[62] Dle bodu 31 Zásad se koeficient času se stanoví úměrně k počtu let trvání deliktu, přičemž v případě deliktu trvajícího méně než rok je roven jedné.

[63] Viz l. č. 314 správního spisu.

[64] Viz l. č. 635 správního spisu.

[65]Viz Rozsudek Soudního dvora EU, C-416/08 ze dne 17. 6. 2010 ve věci Lafarge v. Komise, bod 102 a také viz

Rozsudek NSS, sp. zn. 1 Afs 58/2009 - 541 ze dne 31. 3. 2010, bod 247.

[66]Viz Rozhodnutí Úřadu ve věci Litoměřiceč. j. ÚOHS-S159/2009/KD/4325/2010/850 ze dne 14. 7. 2010, později

potvrzené rozhodnutím předsedy Úřadu i Krajským soudem v Brně. Dále též rozhodnutí Úřadu ve věci Komunální

technikač. j. ÚOHS-S123/2012/KD-24736/2014/852/DSv ze dne 21. 11. 2014.

[67] Viz l. č. 334 správního spisu.

[68] Viz l. č. 665 správního spisu.

[69] Viz l. č. 363 správního spisu.

[70] Viz l. č. 676 správního spisu – výkaz zisku a ztráty ke dni 30. 6. 2017.

[71] Viz l. č. 595 správního spisu.

[72] Viz výkazy zisku a ztráty na l. č. 650, 657, 666 a poskytnuté informace na l. č. 652 správního spisu.

[73] Viz l. č. 336 správního spisu.

[74] Viz l. č. 604 správního spisu.

[75]Viz Rozsudek Soudního dvora EU, C-416/08 ze dne 17. 6. 2010 ve věci Lafarge v. Komise, bod 102 a také viz

Rozsudek NSS, sp. zn. 1 Afs 58/2009 - 541 ze dne 31. 3. 2010, bod 247.

[76] Viz l. č. 372 správního spisu.

[77] Viz l. č. 610 správního spisu.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz