Statistiky z oblasti hospodářské soutěže

Statistiky HS za rok 2022

Obdržené podněty168
z toho zakázané dohody 100
zneužití dominantního postavení 53
spojování soutěžitelů 1
§ 19a ZOHS 10
ostatní 4
 
Zahájená správní řízení76
z toho zakázané dohody 20
zneužití dominantního postavení 0
spojování soutěžitelů 50
§ 19a ZOHS 1
procesní a pořádková řízení 5
 
Vydaná rozhodnutí70
z toho zakázané dohody 11
zneužití dominantního postavení 0
spojování soutěžitelů 52
§ 19a ZOHS 2
pořádková řízení 5

 

 

 

Pokuty uložené v jednotlivých oblastech HS v Kč

 369 916 000 zakázané dohody - horizontální
 36 194 000 zakázané dohody - vertikální
  0 zneužití dominantního postavení
 1 578 000 nepovolené fúze
 3 953 000 § 19a ZOHS
   25 329 000 pořádkové

 

 

 

Počty vydaných rozhodnutí v oblasti HS

2013  2
 0
 35
 0
 
2014  10
 1
 52
 0
 
2015  5
 2
 31
 0
 
2016  13
 3
 47
 1
 
2017  7
 2
 38
 2
 
2018   15
  1
  55
  2
 
2019  13
 3
 40
 3
 
2020  11
 1
 48
 5
 
2021  7
 2
 62
 1
 
2022  11
 0
 52
 2
 zakázané dohody  zneužití dominantního postavení
 fúze  § 19a ZOHS

 

 

 

Spojování soutěžitelů podle druhu rozhodnutí

2013  16
 4
 0
 33
 
2014  36
 5
 2
 52
 
2015  20
 0
 0
 31
 
2016  30
 2
 1
 47
 
2017  31
 1
 0
 39
 
2018  40 
 1
 1
 55
 
2019  26
 3
 2
 40
 
2020  34
 2
 1
 1
 48
 
2021  52
 0
 0
 1
 65
 
2022  43
 0
 0
 2
 52
 zjednodušené řízení  ve druhé fázi
 se závazkem  sankční
 rozhodnutí celkem  

 

 

 

Šetření na místě

2013 15
2014 8
2015 17
2016 7
2017 21
2018 23
2019 20 
2020 10 
2021 26
2022 32
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz