Dohled nad zadáváním veřejných zakázek - minulost, současnost a budoucnost

Sekce veřejných zakázek Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže připravuje mezinárodní konferenci na téma Dohled nad zadáváním veřejných zakázek – minulost, současnost a budoucnost. Konference se uskuteční 4. a 5. září 2013 v sídle Úřadu v Brně.

 

Aktuální problematika oblasti dohledu nad zadáváním veřejných zakázek je shrnuta do šesti témat:

1. Rok poté: zhodnocení dopadů „velké novely“ zákona o veřejných zakázkách

2. Slovensko-česká komparace: Rozhodovací praxe Úradu pre verejné obstarávanie a aktuální otázky slovenské judikatury veřejných zakázek

3. Rozhodovací praxe soudů a Úřadu v případech obsahujících problematické instituty zákona o veřejných zakázkách

4. Dohled Úřadu nad zadáváním veřejných zakázek: Vize a výzvy

5. Česká republika, Evropská unie a veřejné zakázky

6. Kartelové dohody a zadávání veřejných zakázek z pohledu trestního zákona

 

Program Program 423 KB

 

Fotogalerie

 

Bližší údaje lze získat u asistentky místopředsedkyně ÚOHS Mgr. Terezie Gřundělové (terezie.grundelova@compet.cz, tel. 542 167 250).

 

 

Fotogalerie

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz