Dohled nad zadáváním veřejných zakázek v ČR

Dne 6. 10. 2016 se uskuteční v sídle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na třídě Kpt. Jaroše 7 v Brně odborná konference s názvem "Dohled nad zadáváním veřejných zakázek v ČR". Konference se koná krátce po vstupu nového zákona o zadávání veřejných zakázek v účinnost.

Cílem konference je seznámit zadavatele, dodavatele a další osoby podílející se na zadávání veřejných zakázek s novou úpravou zadávání veřejných zakázek a čerstvými zkušenostmi z řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při aplikaci nového zákona o zadávání veřejných zakázek.

Budou analyzovány zcela nové instituty zakázkového práva, a to i ty, jimž nebyla dosud kladena velká pozornost (např. podrobně analyzujeme první praktickou zkušeností s inovačním partnerstvím), a seznámíte se s praktickými dovednostmi (popis step by step) spojenými s novým trendem e-zadávání. Dále budou účastníci informováni o zásadních novinkách chystaných v oblasti zadávání veřejných služeb v přepravě cestujících po železnici a silnici, jež mnohdy nesprávně stojí stranou pozornosti řady konferencí. Inovativně bude přednesena dobrá praxe zadavatelů potvrzená rozhodnutím ÚOHS. V neposlední řadě bude zadávání veřejných zakázek nahlédnuto z pohledu trestně-právního. Součástí konference bude i tematicky zaměřený kulatý stůl s místopředsedou ÚOHS Josefem Chýlem a poradcem ministryně pro místní rozvoj Pavlem Hermanem.

Na konferenci se svými příspěvky vystoupí zástupci ÚOHS, exekutivy, Evropské komise, Nejvyššího státního zastupitelství a dalších významných institucí (mj. Josef Chýle, Pavel Herman, Tomáš Machurek, Jaroslav Kračún či Michal Fiala).

Vzhledem k velkému zájmu již byla kapacita konference naplněna a registrace účastníků nadále neprobíhá.

Pozvánka na konferenci 

Program konference  

 

Tisková zpráva

 

Prezentace

 

Josef Chýle, Mojmír Florian

Úprava ochrany proti nesprávnému postupu zadavatele v novém zákoně o zadávání veřejných zakázek  
Josef Chýle  Kulatý stůl o roli a úloze ÚOHS v procesu dozoru nad dodržováním ZZVZ s důrazem na práva a povinnosti zadavatelů 
Michal Fiala Trestná činnost v oblasti veřejného zadávání 
Pavel Herman Výkladová stanoviska a metodiky k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek 
Jana Korytárová Stanovení nákladů životního cyklu budov
Jaroslav Kračún První příklad inovačního partnerství v praxi 
Tomáš Machurek Kvalifikace dle ZZVZ - slouží či souží? - aneb Otázky a názory nad novou úpravou kvalifikace
Marek Stavinoha Chystaná změna pravidel pro smlouvy o přepravě cestujících po železnici 
Jan Havlíček, Petr Milas Subjektivní hodnotící kritéria v praxi - příklad dobré praxe potvrzené ÚOHS 

Fotogalerie

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz