Evropský soutěžní den

Nejvýznamnější Úřadem pořádanou akcí je mezinárodní konference Evropský soutěžní den, která se tradičně koná dvakrát ročně zpravidla během jednotlivých předsednictví členských států v Radě EU. V průběhu předsednictví České republiky se Evropský soutěžní den uskuteční dne 10. října 2022, a to v Míčovně Pražského hradu. 
Ačkoliv formát konference není pevně stanoven, v posledních letech se běžně dodržuje pravidlo konání jedno
až dvoudenní konference. Evropský soutěžní den organizovaný Úřadem nebude výjimkou. Konference se budou účastnit vedoucí představitelé evropských soutěžních úřadů, zástupci Evropské komise a další významné osobnosti a experti z oblasti soutěžního práva. Svou účast přislíbila i Margrethe Vestager, výkonná místopředsedkyně Evropské komise a komisařka pro hospodářskou soutěž, či Olivier Guersent, generální ředitel DG COMP.
Agenda soutěžního dne byla Úřadem zvolena s ohledem na aktuální vývoj v soutěžním právu a soutěžní politice
Evropské unie. Program konference se soustředí zejména na témata, jako jsou nové výzvy pro prosazování pravidel hospodářské soutěže ve světě, který v mnohem větší míře klade důraz na online prostředí a ekologii, zásada ne bis in idem ve vztahu k prosazování práva hospodářské soutěže nebo otázky spojené s rámcem pro důležité projekty společného evropského zájmu (Important Projects of Common European Interest Framework – IPCEI) a jeho přínosem k udržitelnému a hospodářskému růstu a konkurenceschopnosti Evropské unie.
 
Představení přednášejících (pouze v angličtině)
Prezentace (pouze v angličtině)

Fotogalerie

cs | en