Jarní konference v oblasti veřejné podpory (17. 6. 2015)

Dne 17. června 2015 se v sídle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v Brně uskuteční první letošní konference z oblasti veřejné podpory.

V létě roku 2014 vstoupil v účinnost nový předpis Evropské komise – Obecné nařízení o blokových výjimkách, který byl přijat Evropskou komisí v rámci celkové modernizace právního rámce pro poskytování veřejné podpory. V souvislosti s užíváním tohoto předpisu v praxi vyvstala řada dotazů k interpretaci a správné aplikaci jednotlivých ustanovení. Na ty nejčastější dotazy bude zaměřena jedna z prezentací v rámci první části konference.

S Obecným nařízením o blokových výjimkách souvisí i další příspěvky konference - podpora infrastrukturních projektů, o kterých bude řeč v rámci  přehledu o aktuálním vývoji  v oblasti veřejné podpory, a centrální webová stránka. V souvislosti s nástupem nové Evropské komise bude také představena nová úroveň spolupráce ČR a DG Competition. Závěr konference bude patřit novinkám z rozhodovací praxe orgánů Evropské unie v oblasti veřejné podpory.

Ve dvou blocích budou přednášet kromě zástupců Úřadu také zástupci Evropské komise či Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu.

Konference bude probíhat v českém jazyce.

 

Program konference Program konference

Tisková zpráva z konference

 

Bližší informace lze získat u asistentky I. místopředsedy na tel. 542 167 235 nebo na e-mailu: dana.chaloupkova@compet.cz

Fotogalerie

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz