Jarní konference v oblasti veřejné podpory (18. 5. 2016)

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádá dne 18. května 2016 Jarní konferenci v oblasti veřejné podpory.

Cílem připravované konference je zejména obeznámit poskytovatele s novou povinností vyplývající z čl. 9 nařízení Komise č. 651/2014, zabývajícího se zveřejňováním informací o jednotlivých podporách převyšujících 500 tisíc eur poskytnutých po 1. 7. 2016 na souhrnné internetové stránce a poskytnout praktické rady a doporučení pro administraci podpor poskytovaných v režimu podpory de minimis (včetně problematiky zápisu do registru de minimis) a dle nařízení Komise č. 651/2014.

Další příspěvky se budou zabývat aktualitami z oblasti veřejné podpory, interpretačními nejasnostmi nařízení Komise č. 651/2014 s částečným zaměřením na definici malých a středních podniků a pravidly po poskytování veřejné podpory v oblasti kultury a kulturních projektů. Závěrečná část konference bude opět věnována novinkám z rozhodovací praxe orgánů Evropské unie.

Na konferenci tradičně vystoupí zástupci Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise a Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii.

Konference bude probíhat v českém jazyce.

 

Tisková zpráva z konference Tisková zpráva z konference 

 

Program konference Program konference

 

Prezentace

 

Petr Solský<span class= Shrnutí agendy ÚOHS v oblasti veřejné podpory v roce 2015 a 2016  

Libuše Bílá<span class= Aktuálně z oblasti veřejné podpory  

Stanislav Bureš<span class= Kontrola veřejné podpry v rámci auditů prováděných u projektů spolufinancovaných z finančních prostředků EU  

Gabriela Kinclová<span class= Podpora kultury a kulturních projektů  

Jakub Šram<span class= Interpretační otázky GBER, malé a střední podniky  

Václav Hromada<span class= GBER - administrativní postupy  

Vojtěch Horsák<span class= Podpora de minimis prakticky   

Eva Slaměnová<span class= Transparentnost podpor  

Martin Fott<span class= Kritérium subjektu v tržním hospodářství pro posouzení zvýhodnění jako znaku veřejné podpory  

Michael Kincl<span class= Z rozhodovací praxe orgánů EU  

 

Kontaktní osoby: Alexandra Tarasidu (tel.: 542 167 291, e-mail: <#64;compet.cz), Dana Chaloupková (tel.: 542 167 235, e-mail: <#64;compet.cz).

Fotogalerie

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz