Konference o veřejné podpoře 2019

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu pořádá ve dnech 29. až 31. května třídenní mezinárodní konferenci o veřejné podpoře a problematice malých a středních podniků.

Konference se uskuteční v sídle Úřadu a bude rozdělena do dvou tematických částí. První část bude tradičně věnována oblasti veřejné podpory. K jednotlivým tématům vystoupí pracovníci Oddělení veřejné podpory Úřadu, zástupci Evropské komise, DG Competition, vysocí představitelé ústředních orgánů státní správy, řada expertů na právo veřejné podpory a zahraniční hosté. Tematicky bude pozornost věnována problematice podpory na budování širokopásmových sítí, podpory v oblasti dopravy, VaVaI, zemědělství či životního prostředí. Shrnuty budou změny v pravidlech a související události, ke kterým došlo od doby konání loňské konference o veřejné podpoře. V souhrnné podobě budou rovněž představeny povinnosti poskytovatelů, a to povinnosti, které poskytovatelům pravidla veřejné podpory ukládají. 

Druhá část konference se bude věnovat problematice malých a středních podniků, a to především v kontextu nově připravované definice MSP, a praktickým zkušenostem při ověřování statusu MSP. Přednášející z České republiky i ze zahraničí se s účastníky konference podělí o svoje zkušenosti s nikoliv jednoduchou aplikací definice MSP. 

V závěru konference proběhne panelová diskuze a workshopy, jejichž cílem bude zformulování doporučujících změn v definici MSP. 

Konference bude probíhat v českém a anglickém jazyce, tlumočení je zajištěno. Účast na konferenci je zpoplatněna částkou 2 700 Kč / 1 osobu vč. DPH (nebo 110 EUR) pro zaměstnance veřejné správy a studenty, 3 700 Kč / 1 osobu vč. DPH (nebo 150 EUR) pro ostatní účastníky. V ceně je kromě vstupu na konferenci a konferenčních materiálů zahrnuto občerstvení a společenský večer. Konferenční poplatek nezahrnuje ubytování. Z kapacitních důvodů je maximální počet účastníků z každé organizace omezen na čtyři osoby. Počet parkovacích míst u budovy Úřadu je omezen, místa je proto nutné si předem rezervovat. Prezentace přednášejících nebudou k dispozici v tištěné podobě, při příchodu je účastníci obdrží elektronicky na flash disku. Dovolujeme si požádat účastníky o dodržení dress code – business/business casual pro účast na konferenci i gala večeru.

 

Program konference 

Conference Programme   

Představení přednášejících a jejich prezentace / Introduction of Speakers and their Presentations

 

Tiskové zprávy

Společná konference ÚOHS a MPO o veřejné podpoře a problematice malých a středních podniků zahájena

Druhý den konference se nesl ve znamení malých a středních podniků

Definice MSP je nejasná a komplikovaná, zaznělo na závěr konference o veřejné podpoře

 

Kontakt: Alexandra Tarasidu, asistentka místopředsedy, telefon: +420 542 167 291; e-mail: alexandra.tarasidu@uohs.cz.

Fotogalerie

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz