Konference o veřejných zakázkách 2017

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádá dne 5. října 2017 ve svém brněnském sídle konferenci z oblasti veřejných zakázek nazvanou „Rok zkušeností s novým zákonem“.

Na počátku října 2016 vstoupil v účinnost nový zákon o zadávání veřejných zakázek. Nový předpis přišel s řadou zcela nových institutů a postupů, které nebyly v dosavadní praxi obvyklé či se v českém „zakázkovém“ právu objevují poprvé. Úřad jako orgán dozorující zákonnost postupů zadavatelů při zadávání veřejných zakázek je jedinou autoritou v České republice, která při vedení správních řízeních poskytuje závazný právní výklad norem upravujících zadávání veřejných zakázek. Proto Úřad považuje za zásadní vést s odbornou veřejností diskusi o nových konceptech a postupech, a zároveň tak sdílet své čerstvé zkušeností získané při dozorové činnosti a aplikaci nového zákona o zadávání veřejných zakázek.

Cílem konference je seznámit zadavatele, dodavatele a další osoby podílející se na zadávání veřejných zakázek se zkušenostmi z řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při aplikaci nového zákona o zadávání veřejných zakázek a výklad nových postupů a institutů. Důraz bude dále kladen na oblasti, které v oblasti veřejných zakázek představují největší výzvy, a to ať z důvodu jejich právní i technické komplexnosti (jako jsou např. zakázky v oblasti IT), nebo otázky, které vznikají při aplikaci moderních postupů při zadávání veřejných zakázek. Součástí konference bude i paralelně probíhající tematicky zaměřený diskusní „kulatý stůl“.

 

Pozvánka na konferenci 

Registrace účastníků - kapacita konferenčního sálu již byla naplněna, registrace je ukončena.

Program konference Program konference 319 KB

 

Prezentace

 

Mojmír Florian, Markéta Dlouhá: Nápravná opatření bez přezkumu námitkami napadeného úkonu

Pavel Herman: Výkladová stanoviska k ZZVZ projednávaná expertní skupinou MMR

Tomáš Machurek: Kvalifikace - vybrané aspekty dle ZZVZ z pohledu praxe 

Jaroslav Kračún: Vendor lock-in v zadávání IT systémů 

Isabel Maria da Rosa: Elektronizace veřejných zakázek - trendy v EU 

Michal Kobza: Vybrané případové studie 

Petr Vévoda: Nové pojetí zákazu plnění smluv a jeho aplikace v praxi 

Vítězslava Fričová: Změny v nařízení 1370/2007 a v judikatuře ke zrušení zadávacího řízení 

 

 

 

Fotogalerie

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz