Podzimní konference v oblasti veřejné podpory

Dne 22. října 2014 se v sídle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v Brně uskuteční již druhá letošní konference týkající se veřejné podpory.

1. července tohoto roku vstoupila v účinnost řada nových předpisů EU, které Evropská komise přijala v rámci rozsáhlé modernizace celého právního rámce poskytování veřejné podpory. Mezi těmito předpisy figurují zejména dva nejužívanější tituly pro poskytování veřejné podpory v ČR – na všech úrovních veřejné správy – obecné nařízení o blokových výjimkách a nařízení o podpoře de minimis. Komplexní reforma pravidel EU pro veřejnou podporu zásadním způsobem ovlivňuje poskytování veřejných prostředků na rozmanité hospodářské aktivity, vč. čerpání prostředků ze strukturálních fondů v novém programovém období 2014-2020.

 Nové předpisy se již začínají užívat v praxi, přičemž při jejich aplikaci vyvstávají v určitých ohledech nejasnosti co do správné interpretace jednotlivých ustanovení. Tyto nejasnosti se Úřad snaží v rámci své poradenské a konzultační role odstranit, a to ať již výkladem na základě zkušeností a dosavadní praxe Úřadu, ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, jakožto koordinačním orgánem v oblasti veřejné podpory pro zemědělství a rybolov, příp. poskytovateli podpor, či v rámci konzultací jednotlivých problematik s Evropskou komisí. Druhá letošní konference naváže na informace prezentované na červnové konferenci, přičemž pozornost by měla být věnována právě praktickým otázkám v souvislosti s aplikací nových předpisů.

Program konference zahrne příspěvky k aplikaci nového obecného nařízení o blokových výjimkách, nového nařízení o podpoře de minimis (podpoře malého rozsahu) nebo financování výzkumných projektů. Mezi pozvanými přednášejícími jsou zástupci Ministerstva zemědělství, Evropské komise a Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu. Tradičně nebudou chybět ani novinky z rozhodovací praxe orgánů EU k veřejné podpoře.

Konference bude probíhat v českém jazyce.

 

Program konference Program konference

 

 

Bližší informace lze získat u asistentky I. místopředsedy na tel. 542 167 235 nebo na e-mailu: dana.chaloupkova@compet.cz

Fotogalerie

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz